E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 71 din 24 mai 1999

privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 232 din 25 mai 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Protectia plantelor cultivate, a padurilor, pasunilor si fanetelor naturale si a altor forme de vegetatie utila, precum si a produselor vegetale depozitate impotriva bolilor, daunatorilor si buruienilor este o problema de interes national si constituie o obligatie pentru autoritatile publice, producatorii agricoli si pentru toti cetatenii Romaniei.
    Art. 2
    (1) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei este autoritatea de reglementare in domeniul protectiei plantelor, carantinei fitosanitare si al produselor de uz fitosanitar, care coordoneaza si controleaza aplicarea prevederilor legale specifice prin Agentia Nationala Fitosanitara.
    (2) Agentia Nationala Fitosanitara se infiinteaza in structura Ministerului Agriculturii si Alimentatiei cu rang de directie generala, prin reorganizarea Directiei de protectia plantelor si carantina fitosanitara.
    Art. 3
    (1) Agentia Nationala Fitosanitara coordoneaza din punct de vedere tehnic urmatoarele institutii publice:
    a) Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara;
    b) directiile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti;
    c) Institutul de Cercetari pentru Protectia Plantelor.
    (2) Directiile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti se infiinteaza ca unitati bugetare cu personalitate juridica, prin reorganizarea inspectoratelor de protectie a plantelor si carantina fitosanitara judetene si al municipiului Bucuresti care se desfiinteaza. Regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorica ale directiilor fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 4
    Directiile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti efectueaza urmatoarele activitati:
    a) diagnoza si prognoza agentilor de daunare si avertizarea producatorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, privind aparitia si evolutia acestora;
    b) controlul fitosanitar al vegetalelor si produselor vegetale importate si exportate;
    c) depistarea si monitorizarea bolilor, a daunatorilor si buruienilor de carantina;
    d) testarea actiunii biologice a produselor de uz fitosanitar, in vederea omologarii in conditii de productie;
    e) combaterea biologica si biotehnica a agentilor de daunare;
    f) abilitarea agentilor economici pentru actiuni de comercializare si prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar;
    g) controlul calitatii pesticidelor;
    h) controlul reziduurilor de pesticide din vegetale si produse vegetale;
    i) monitorizarea intregii activitati de protectie a plantelor si carantina fitosanitara pe intregul teritoriu al tarii;
    j) elaborarea si urmarirea aplicarii tehnologiilor din domeniul protectiei plantelor;
    k) activitatea de politie fitosanitara;
    l) urmarirea respectarii legislatiei in vigoare in domeniu;
    m) eliberarea autorizatiilor de import pentru vegetale si produse vegetale supuse regimului de carantina fitosanitara;
    n) alte activitati specifice.
    Art. 5
    (1) In subordinea consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti se organizeaza servicii publice de protectie a plantelor, unitati cu personalitate juridica, care indeplinesc urmatoarele activitati publice de interes local:
    a) combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor la toate culturile agricole, pentru toti producatorii agricoli;
    b) tratamentul chimic al semintelor destinate insamantarii;
    c) dezinfectia, dezinsectia si deratizarea depozitelor de cereale si a produselor agricole depozitate;
    d) dezinfectia materialului saditor si de plantare;
    e) aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar, depozitarea si comercializarea acestora;
    f) alte activitati specifice.
    (2) Centrele de protectie a plantelor si carantina fitosanitara trec din structura inspectoratelor de protectie a plantelor si carantina fitosanitara judetene si al municipiului Bucuresti in structura serviciilor publice de protectie a plantelor, judetene si al municipiului Bucuresti.
    (3) Serviciile publice de protectie a plantelor sunt coordonate din punct de vedere tehnic si metodologic de catre directiile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti care controleaza modul de aplicare a normelor fitosanitare si dispun masuri in acest sens.
    Art. 6
    Finantarea serviciilor publice de protectie a plantelor, judetene si al municipiului Bucuresti, se face de la bugetele consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si din venituri extrabugetare.
    Art. 7
    (1) In situatia aparitiei agentilor de daunare, care prin atacul lor pun in pericol productia agricola, atat din punct de vedere calitativ, cat si cantitativ, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei aloca fonduri de la buget pentru actiunea de combatere a acestora, in scopul achizitionarii produselor de uz fitosanitar si achitarii contravalorii lucrarilor de combatere a agentilor daunatori.
    (2) Agentii de daunare se nominalizeaza prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 8
    Personalul din cadrul centrelor de protectie a plantelor si carantina fitosanitara, care efectueaza activitatile de protectie a plantelor prevazute la art. 5 alin. (1), se transfera in cadrul serviciilor publice de protectie a plantelor, judetene si al municipiului Bucuresti potrivit art. 5 alin. (2) si se salarizeaza in conformitate cu prevederile anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    Art. 9
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala, va stabili patrimoniul aferent activitatilor prevazute la art. 5 alin. (1), care va fi dat in administrarea serviciilor publice de protectie a plantelor, judetene si al municipiului Bucuresti.
    Art. 10
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor stabili taxe pentru activitatile prevazute la art. 5 alin. (1).
    Art. 11
    (1) Punctul 10.2 "Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - de la centrele locale pentru protectia plantelor" din capitolul II al anexei nr. 1 si punctul 8.1 "Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - centre locale pentru protectia plantelor" din capitolul II al anexei nr. 2 la Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale se abroga, cu exceptia bugetului propriu al municipiului Bucuresti.
    (2) Litera A "Venituri curente" din capitolul I "Venituri proprii care se prevad in bugetele proprii ale judetelor" al anexei nr. 1 la Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale se completeaza cu punctul 6 care va avea urmatorul cuprins:
    "6. Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de protectie a plantelor."
    (3) Capitolul I "Cheltuieli care se prevad in bugetele proprii ale judetelor" din anexa nr. 2 la Legea nr. 189/1998 se completeaza cu punctul 12 care va avea urmatorul cuprins:
    "12. Agricultura*)
    12.1. Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de protectie a plantelor."
------------
    "*) Cheltuielile care se finanteaza din bugetele proprii ale judetelor si al municipiului Bucuresti sunt urmatoarele: cheltuieli de personal, materiale si servicii si cheltuieli de capital."

    Art. 12
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 11, art. 15, art. 16 lit. h) din sectiunea I a cap. II, art. 21 din sectiunea a II-a si alin. 2, 3 si 4 ale art. 28 din cap. IV din Legea nr. 5/1982 privind protectia plantelor cultivate si a padurilor si regimul pesticidelor, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 105 din 20 noiembrie 1982, precum si orice alte prevederi contrare prezentei ordonante de urgenta.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Ioan Avram Muresan

                       Secretar de stat,
                       seful Departamentului
                       pentru Administratie Publica Locala,
                       Vlad Rosca

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru AthanasiuSmartCity5

COMENTARII la OUG 71/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 71 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 71/1999
Legea 546 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2001 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara
Legea 206 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara
OUG 17 2001
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara
Hotărârea 669 1999
privind stabilirea patrimoniului aferent activitatilor serviciilor publice de protectia plantelor judetene si al municipiului Bucuresti
OUG 71 1999
privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu