E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 71 din 24 mai 1999    * Republicata

privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 742 din 11 octombrie 2002


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 546/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Ordonanta Guvernului nr. 71/1999 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 232 din 25 mai 1999, a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 206/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 26 aprilie 2001, si ulterior modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 19 februarie 2001 (aprobata si modificata prin Legea nr. 546/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001).

    Art. 1
    Protectia plantelor cultivate, a padurilor, pasunilor si fanetelor naturale si a altor forme de vegetatie utila, precum si a produselor vegetale depozitate impotriva bolilor, daunatorilor si buruienilor este o problema de interes national si constituie o obligatie pentru autoritatile publice, producatorii agricoli si pentru toti cetatenii Romaniei.
    Art. 2
    Directia fitosanitara are urmatoarele atributii:
    a) organizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara pe intregul teritoriu al tarii dupa o conceptie unitara, care sa asigure sanatatea plantelor cultivate, a padurilor, pasunilor si fanetelor naturale si a altor forme de vegetatie utila si a produselor agricole depozitate;
    b) coordonarea, indrumarea tehnica si controlul activitatii in domeniul fitosanitar si al omologarii si utilizarii produselor de uz fitosanitar;
    c) stabilirea normelor fitosanitare, unice si obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice detinatoare de culturi agricole si alte forme de vegetatie utila, precum si pentru cei care depoziteaza, transporta si valorifica vegetale si produse vegetale;
    d) elaborarea strategiei fitosanitare privind apararea sanatatii plantelor, prevenirea introducerii si diseminarii pe teritoriul tarii a organismelor de carantina;
    e) elaborarea proiectelor de lege, hotararilor, ordinelor si a altor acte normative care privesc activitatea de protectie a plantelor si carantina fitosanitara si regimul produselor de uz fitosanitar, in scopul imbunatatirii si perfectionarii legislatiei nationale si al armonizarii acesteia cu legislatia comunitara, organizarii, dotarii si functionarii serviciilor nationale fitosanitare;
    f) elaborarea sau, dupa caz, reactualizarea regulamentului de organizare si functionare a directiilor fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si a altor regulamente care privesc activitatea de protectie a plantelor, carantina fitosanitara si produsele de uz fitosanitar;
    g) controlul aplicarii si respectarii tuturor dispozitiilor legale, normelor tehnice in domeniul fitosanitar si al produselor de uz fitosanitar;
    h) organizarea si urmarirea asigurarii dotarii tehnice si materiale a directiilor fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Laboratorului Central pentru Carantina Fitosanitara si punctelor de control fitosanitar vamal;
    i) organizarea unui sistem informational unic pentru monitorizarea vegetalelor si produselor vegetale care se exporta, se importa sau tranziteaza Romania;
    j) stabilirea necesarului de cadre si elaborarea, in conditiile legii si ale normativelor in vigoare, a criteriilor tehnice privind incadrarea si asigurarea personalului de specialitate pentru directiile fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara si punctele de control fitosanitar vamal;
    k) participarea la omologarea produselor de uz fitosanitar si la elaborarea periodica a Codexului cu produsele de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate in Romania;
    l) organizarea la nivel national a politiei fitosanitare;
    m) participarea la organizarea concursurilor pentru obtinerea gradelor profesionale;
    n) abilitarea agentilor economici pentru importul produselor de uz fitosanitar, in conditiile legii;
    o) fundamenteaza si face propuneri anual privind necesarul de fonduri pentru actiunile de protectie a plantelor si carantina fitosanitara, finantate de la bugetul de stat;
    p) reprezinta Romania la organismele internationale O.E.P.P., F.A.O., O.M.S., I.U.P.A.C. si altele.
    Art. 3
    (1) Directia fitosanitara coordoneaza din punct de vedere tehnic urmatoarele institutii publice:
    a) Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara;
    b) directiile fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    c) Institutul de Cercetari pentru Protectia Plantelor.
    (2) Directiile fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt unitati bugetare cu personalitate juridica, in subordinea directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorica ale directiilor fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.
    Art. 4
    Directiile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti efectueaza urmatoarele activitati:
    a) diagnoza si prognoza agentilor de daunare si avertizarea producatorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, privind aparitia si evolutia acestora;
    b) controlul fitosanitar al vegetalelor si produselor vegetale importate si exportate;
    c) depistarea si monitorizarea bolilor, a daunatorilor si buruienilor de carantina;
    d) testarea actiunii biologice a produselor de uz fitosanitar, in vederea omologarii in conditii de productie;
    e) abilitarea agentilor economici pentru actiuni de comercializare si prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar in conditiile legii;
    f) controlul calitatii pesticidelor;
    g) controlul reziduurilor de pesticide din vegetale si produse vegetale;
    h) monitorizarea intregii activitati de protectie a plantelor si carantina fitosanitara pe intregul teritoriu al tarii;
    i) elaborarea si urmarirea aplicarii tehnologiilor din domeniul protectiei plantelor;
    j) activitatea de politie fitosanitara;
    k) urmarirea respectarii legislatiei in vigoare in domeniu;
    l) eliberarea autorizatiilor de import pentru vegetale si produse vegetale supuse regimului de carantina fitosanitara, a pasapoartelor fitosanitare, certificatelor fitosanitare si a altor documente prevazute de lege;
    m) alte activitati specifice.
    Art. 5
    (1) In subordinea consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti se organizeaza servicii publice de protectie a plantelor, unitati cu personalitate juridica, care indeplinesc urmatoarele activitati publice de interes local:
    a) combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor la toate culturile agricole, pentru toti producatorii agricoli;
    b) tratamentul chimic al semintelor destinate insamantarii;
    c) dezinfectia, dezinsectia si deratizarea depozitelor de cereale si a produselor agricole depozitate;
    d) dezinfectia materialului saditor si de plantare;
    e) aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar, depozitarea si comercializarea acestora;
    f) alte activitati specifice.
    (2) Centrele de protectie a plantelor si carantina fitosanitara trec din structura inspectoratelor de protectie a plantelor si carantina fitosanitara judetene si a municipiului Bucuresti in structura serviciilor publice de protectie a plantelor, judetene si al municipiului Bucuresti.
    (3) Serviciile publice de protectie a plantelor sunt coordonate din punct de vedere tehnic si metodologic de catre directiile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, care controleaza modul de aplicare a normelor fitosanitare si dispun masuri in acest sens.
    Art. 6
    Finantarea serviciilor publice de protectie a plantelor, judetene si a municipiului Bucuresti, se face de la bugetele consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si din venituri extrabugetare.
    Art. 7
    (1) In situatia aparitiei agentilor de daunare, care prin atacul lor pun in pericol productia agricola, atat din punct de vedere calitativ, cat si cantitativ, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor aloca fonduri de la buget pentru actiunea de combatere a acestora, in scopul achizitionarii produselor de uz fitosanitar si achitarii contravalorii lucrarilor de combatere a agentilor daunatori.
    (2) Agentii de daunare se nominalizeaza prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.
    Art. 8
    Personalul din cadrul centrelor de protectie a plantelor si carantina fitosanitara, care efectueaza activitatile de protectie a plantelor prevazute la art. 5 alin. (1), se transfera in cadrul serviciilor publice de protectie a plantelor, judetene si al municipiului Bucuresti, potrivit art. 5 alin. (2), si se salarizeaza in conformitate cu prevederile anexei nr. VI*) la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
------------
    *) Anexa nr. VI din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica a fost abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001.

    Art. 9
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si a Ministerului Administratiei Publice, va stabili patrimoniul aferent activitatilor prevazute la art. 5 alin. (1), care va fi dat in administrarea serviciilor publice de protectie a plantelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 10
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor stabili tarife pentru activitatile prevazute la art. 5 alin. (1).
    Art. 11
    (1) Punctul 10.2 "Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - de la centrele locale pentru protectia plantelor" din capitolul II al anexei nr. 1 si punctul 8.1 "Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - centre locale pentru protectia plantelor" din capitolul II al anexei nr. 2 la Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale se abroga, cu exceptia bugetului propriu al municipiului Bucuresti.
    (2) Litera A "Venituri curente" din capitolul I "Venituri proprii care se prevad in bugetele proprii ale judetelor" al anexei nr. 1 la Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale se completeaza cu punctul 6 care va avea urmatorul cuprins:
    "6. Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de protectie a plantelor."
    (3) Capitolul I "Cheltuieli care se prevad in bugetele proprii ale judetelor" din anexa nr. 2 la Legea nr. 189/1998 se completeaza cu punctul 12 care va avea urmatorul cuprins:
    "12. Agricultura*)
    12.1. Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de protectie a plantelor."
------------
    "*) Cheltuielile care se finanteaza din bugetele proprii ale judetelor si al municipiului Bucuresti sunt urmatoarele: cheltuieli de personal, materiale si servicii si cheltuieli de capital."

    Art. 12
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 11, art. 15, art. 16 lit. h) din sectiunea I a cap. II, art. 21 din sectiunea a II a si alin. 2, 3 si 4 ale art. 28 din cap. IV din Legea nr. 5/1982 privind protectia plantelor cultivate si a padurilor si regimul pesticidelor, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 105 din 20 noiembrie 1982, precum si orice alte prevederi contrare prezentei ordonante de urgenta.SmartCity5

COMENTARII la OUG 71/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 71 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu