E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 313 din 28 iunie 2004

Legea datoriei publice

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 577 din 29 iunie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Cadrul de reglementare
    Prezenta lege reglementeaza sfera de cuprindere, scopul, contractarea, rambursarea, inregistrarea, raportarea si administrarea datoriei publice.
    Art. 2
    Definitii
    In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    1. stat - desemneaza Romania, ale carei interese sunt reprezentate de Guvern;
    2. datorie publica guvernamentala - totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale statului, la un moment dat, provenind din imprumuturile contractate direct sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, in numele Romaniei, de pe pietele financiare;
    3. datorie publica locala - totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale autoritatilor administratiei publice locale, la un moment dat, provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pietele financiare;
    4. datorie publica - datoria publica guvernamentala la care se adauga datoria publica locala. In scopul evaluarii datoriei publice a Romaniei, orice obligatie, exprimata in valuta, este calculata in moneda nationala, utilizandu-se cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;
    5. datorie publica guvernamentala interna - partea din datoria publica guvernamentala care reprezinta totalitatea obligatiilor financiare ale statului, provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de stat, de la persoane fizice sau juridice rezidente in Romania, in lei sau in valuta, in conformitate cu prevederile prezentei legi sau ale altor legi speciale, inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finantarea temporara a deficitelor bugetare;
    6. datorie publica guvernamentala externa - partea din datoria publica guvernamentala reprezentand totalitatea obligatiilor financiare ale statului, provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de stat de la persoane fizice sau juridice nerezidente in Romania;
    7. datorie publica locala interna - partea din datoria publica locala care reprezinta totalitatea obligatiilor financiare ale autoritatilor administratiei publice locale, provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de acestea, de la persoane fizice sau juridice rezidente in Romania;
    8. datorie publica locala externa - partea din datoria publica locala reprezentand totalitatea obligatiilor financiare ale autoritatilor administratiei publice locale, provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de acestea de la persoane fizice sau juridice nerezidente in Romania;
    9. serviciul datoriei publice - totalitatea sumelor reprezentand rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice, conform acordurilor sau contractelor de imprumut, la o anumita data sau pentru o perioada determinata;
    10. garantie de stat - angajamentul asumat in contul si in numele statului de catre Guvern prin Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, de a plati la scadenta obligatiile neonorate ale garantatului, in conditiile legii;
    11. registrul datoriei publice - baza de date organizata pe suport magnetic si/sau hartie care evidentiaza situatia datoriei publice in ordine cronologica si care are patru componente: subregistrul datoriei publice guvernamentale interne, subregistrul datoriei publice guvernamentale externe, subregistrul datoriei publice locale interne si subregistrul datoriei publice locale externe, fiecare dintre aceste patru subregistre avand doua pozitii distincte, si anume pentru datoria publica directa si datoria publica garantata;
    12. imprumut de stat - obligatia generata de un contract prin care statul, in calitate de imprumutat, obtine fonduri financiare de la o persoana fizica sau juridica creditoare si se angajeaza sa le ramburseze, impreuna cu dobanda si cu alte costuri aferente, intr-o perioada specificata;
    13. titlu de stat - instrument financiar care atesta datoria publica sub forma de bonuri, certificate de trezorerie, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populatie nerascumparate la scadenta si transformate in certificate de depozit sau alte instrumente financiare constituind imprumuturi ale statului in moneda nationala sau in valuta, pe termen scurt, mediu si lung. Acestea pot fi emise in forma materializata sau dematerializata, nominative sau la purtator, si pot fi negociabile sau nenegociabile;
    14. termen scurt - durata de rambursare nu depaseste 1 an;
    15. termen mediu - durata de rambursare este mai mare de 1 an, dar nu depaseste 5 ani;
    16. termen lung - durata de rambursare depaseste 5 ani;
    17. titlu de stat pe termen scurt - bonul de tezaur si certificatul de trezorerie, fie purtatoare de dobanda, fie cu discont, cu scadenta de pana la 1 an inclusiv, precum si alte instrumente financiare ce pot fi create de emitent, in conditiile legii;
    18. titlu de stat pe termen mediu sau lung - obligatiune de stat cu o scadenta de peste 1 an si maximum 5 ani de la emisiune, respectiv de peste 5 ani de la emisiune, fie purtatoare de dobanda, fie cu discont, emis conform clauzelor imprumutului de stat;
    19. titlu de stat cu dobanda - titlul de stat care are o valoare nominala la care se plateste o dobanda stabilita, la date specificate;
    20. titlu de stat cu discont - titlul de stat fara cupon de dobanda, care este vandut la o valoare mai mica decat valoarea sa nominala;
    21. capital aferent titlurilor de stat purtatoare de dobanda - suma imprumutata de la cel care ofera imprumutul, la data efectuarii emisiunii titlurilor de stat purtatoare de dobanda;
    22. capital aferent titlurilor de stat cu discont - suma imprumutata de la cel care ofera imprumutul, la data efectuarii emisiunii titlurilor de stat cu discont, la valoarea care reprezinta pretul titlurilor de stat cu discont;
    23. autorizare bugetara permanenta - autorizarea Guvernului de a majora, in situatii exceptionale, prevederile bugetare din bugetul de stat aferente platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente datoriei publice prin diminuarea corespunzatoare a prevederilor bugetare de la alte capitole bugetare;
    24. titlu de stat dematerializat - titlul de stat care se evidentiaza prin inregistrare in cont;
    25. titlu de stat materializat - titlul de stat in forma fizica;
    26. sistem de inregistrare in cont - sistemul operational prin intermediul caruia titlurile de stat sunt emise in forma dematerializata, inregistrarea lor fiind efectuata de catre Ministerul Finantelor Publice sau de agentul desemnat de acesta;
    27. pretul titlului de stat - suma platita de cumparatorii titlurilor de stat;
    28. valoarea nominala a titlului de stat - valoarea unui titlu de stat, rambursabila la scadenta;
    29. prima - diferenta dintre pretul unui titlu de stat la emisiune si valoarea sa nominala, daca pretul este mai mare decat valoarea nominala;
    30. discont - diferenta dintre pretul unui titlu de stat la emisiune si valoarea sa nominala, daca pretul este mai mic decat valoarea nominala;
    31. rata dobanzii - dobanda exprimata in procente pe an, platita pentru capitalul unui imprumut sau titlu de stat purtator de dobanda;
    32. rata variabila a dobanzii - rata dobanzii unui imprumut sau titlu de stat purtator de dobanda, care se modifica la intervale de timp, in conformitate cu un indice, o formula sau un alt criteriu, dupa cum este prevazut in clauzele contractului de imprumut sau ale prospectului de emisiune;
    33. data scadentei - data la care valoarea nominala si ultima transa de dobanda, aferente unui imprumut sau titlu de stat purtator de dobanda, ori valoarea nominala a unui titlu de stat cu discont devin exigibile, in conformitate cu clauzele contractului de imprumut sau ale prospectului de emisiune;
    34. data platii dobanzii - data desemnata pentru plata dobanzii aferente unui imprumut sau unei anumite serii de titluri de stat, purtatoare de dobanda;
    35. data rambursarii in avans - data rambursarii unui imprumut, anterioara scadentei acestuia;
    36. fond de risc - fondul constituit la Ministerul Finantelor Publice din sumele provenite din comisioanele primite de la beneficiarii imprumuturilor contractate de stat prin Ministerul Finantelor Publice si subimprumutate acestora si ale celor garantate de stat prin Ministerul Finantelor Publice, precum si din alte surse prevazute de lege;
    37. Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior - organismul care examineaza si avizeaza, potrivit competentelor, emiterea de garantii de stat pentru imprumuturile contractate de agentii economici, precum si subimprumuturile acordate de catre Ministerul Finantelor Publice, ale carui componenta si competente se aproba prin hotarare a Guvernului;
    38. Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale - comisie care examineaza si avizeaza, potrivit competentelor, contractarea de imprumuturi si emiterea de garantii de catre autoritatile administratiei publice locale, ale carei componenta si competente se aproba prin hotarare a Guvernului;
    39. plafon de indatorare publica - totalitatea obligatiilor financiare pe care le pot contracta si garanta autoritatile administratiei publice centrale si autoritatile administratiei publice locale pe o perioada de 1 an, care este stabilit anual prin lege. Plafonul de indatorare publica cuprinde plafonul de indatorare publica interna si plafonul de indatorare publica externa, care se stabilesc ca suma maxima a imprumuturilor interne, respectiv externe pe care le pot contracta si garanta autoritatile administratiei publice centrale si autoritatile publice locale pe o perioada de 1 an;
    40. scrisoare de garantie - documentul care atesta garantia de stat;
    41. contul curent general al Trezoreriei Statului - contul in care statul colecteaza toate veniturile publice si din care se efectueaza toate cheltuielile publice, daca nu este prevazut altfel prin lege;
    42. institutie financiara internationala - organizatie internationala multilaterala, constituita in scopul dezvoltarii relatiilor economice si financiare dintre state, al promovarii cooperarii monetare internationale, al facilitarii dezvoltarii comertului international, care opereaza in concordanta cu principiile bancare si comerciale, acorda credite si garantii pentru proiectele de dezvoltare economica, sociala si de investitii in domeniile public si privat, in tarile afiliate la acest organism;
    43. beneficiar final al acordului de imprumut subsidiar - orice agent economic sau autoritate a administratiei publice, desemnate prin hotarare a Guvernului sau prin lege de ratificare a imprumutului, dupa caz;
    44. beneficiar de garantie de stat - orice agent economic sau autoritate a administratiei publice, desemnate prin hotarare a Guvernului, pentru care se prevede ca rambursarea imprumutului garantat de stat sa se faca din surse proprii, fara a afecta bugetul general consolidat, sau, in cazul garantiilor acordate autoritatilor administratiei publice locale, se prevede ca rambursarea imprumutului garantat de stat sa se faca din surse ale bugetelor locale;
    45. buget general consolidat - conform definitiei prevazute la art. 2 pct. 7 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare;
    46. operatiune la vedere (spot) - operatiune de vanzare/cumparare de valuta, cu decontare in maximum 2 zile de la data incheierii tranzactiei, la cursul valutar stabilit intre parti (curs spot), daca partile nu convin altfel;
    47. operatiune la termen (forward) - operatiune de vanzare/cumparare de valuta cu decontare intr-un termen mai mare de 2 zile lucratoare de la data incheierii tranzactiei, la cursul valutar stabilit intre parti (curs forward). In cazul in care aceasta este o zi nelucratoare, decontarea are loc in urmatoarea zi lucratoare, daca partile nu convin altfel;
    48. swap valutar - operatiune de cumparare si vanzare simultana a aceleiasi sume in valuta cu aceeasi contrapartida, cu decontarea la doua date de valuta diferite (de regula, spot si forward), la cursuri de schimb stabilite (spot si forward) la data tranzactiei;
    49. swap pe rata dobanzii - operatiune de schimbare a ratei de dobanda, pe baza unui acord contractual intre doua parti, prin care fiecare parte este de acord sa faca plati periodice celeilalte parti, intr-un interval definit de timp, in aceeasi valuta, reprezentand dobanda calculata in baza unei rate fixe, pentru o parte, si variabile, pentru cealalta parte, aplicabile la acelasi capital;
    50. data valutei - data la care se face decontarea tranzactiei;
    51. data tranzactiei - data la care se incheie tranzactia;
    52. schimbarea valutei de contract a unui imprumut - decizia Ministerului Finantelor Publice de redenominare valutara a unui imprumut si a conditiilor financiare, in baza conditiilor de piata, de comun acord cu imprumutatorul;
    53. redeschiderea emisiunilor de titluri de stat - operatiunea prin care Ministerul Finantelor Publice decide atragerea de sume suplimentare de la investitori, prin intermediul unei emisiuni de titluri de stat aflate deja in portofoliul acestuia.
    Art. 3
    Contractarea datoriei publice
    (1) Guvernul este autorizat sa contracteze imprumuturi de stat interne si externe numai prin Ministerul Finantelor Publice, in urmatoarele scopuri:
    a) finantarea deficitului bugetului de stat, finantarea temporara a deficitelor din anii precedenti ale bugetului asigurarilor sociale de stat, pana la alocarea de sume cu aceasta destinatie, finantarea deficitelor temporare ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Trezoreriei Statului din exercitiul curent si refinantarea datoriei publice guvernamentale, in conditii acceptate de Ministerul Finantelor Publice;
    b) mentinerea in permanenta a unui sold corespunzator in contul curent general al Trezoreriei Statului, stabilit de Ministerul Finantelor Publice;
    c) finantarea unor proiecte sau a altor necesitati aprobate prin hotarare a Guvernului;
    d) sustinerea balantei de plati si a rezervei valutare;
    e) alte situatii prevazute de lege.
    (2) Guvernul este autorizat sa garanteze imprumuturi interne si externe numai prin Ministerul Finantelor Publice, contractate in scopuri prioritare pentru economia romaneasca, stabilite, pentru fiecare caz in parte, prin hotarare a Guvernului. Garantiile de stat pot fi acordate numai pentru imprumuturi a caror rambursare se prevede a se face exclusiv din surse proprii, respectiv din bugetele locale, in cazul autoritatilor administratiei publice locale.
    (3) Imprumuturile contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale fac parte din datoria publica a Romaniei, dar nu reprezinta obligatii ale Guvernului, iar plata serviciului datoriei publice aferenta acestor imprumuturi se va efectua exclusiv din bugetele locale si prin imprumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale.
    (4) Autoritatile administratiei publice locale pot contracta sau garanta imprumuturi interne si/sau externe pe termen scurt, mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale, potrivit legii, numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale; raportarea si inregistrarea datoriei publice locale se fac conform normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice.
    (5) Modalitatea de contractare pentru fiecare tip de instrument al datoriei publice se aproba prin normele metodologice emise in aplicarea prezentei legi.
    Art. 4
    Rambursarea datoriei publice guvernamentale
    (1) Rambursarea datoriei publice guvernamentale reprezinta o obligatie neconditionata si irevocabila a statului de plata a capitalului, a dobanzilor si a altor costuri aferente imprumuturilor contractate sau garantate; comisioanele, valoarea discontului, cheltuielile cu plata altor servicii legate de contractarea imprumuturilor de stat, precum si cheltuielile aferente serviciilor prestate de agentiile de rating pentru evaluarea riscului de tara vor fi platite din bugetul de stat.
    (2) In vederea platii serviciului datoriei publice guvernamentale se acorda autorizare bugetara permanenta pentru efectuarea acestor cheltuieli.
    (3) In conformitate cu prevederile legale, sursele de plata pentru serviciul datoriei publice guvernamentale sunt, dupa caz, urmatoarele:
    a) disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului;
    b) imprumuturile de stat pentru finantarea si refinantarea datoriei publice guvernamentale;
    c) cheltuielile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat;
    d) sumele incasate de catre institutiile financiare mandatate de Ministerul Finantelor Publice pentru a administra imprumuturile externe contractate de acesta, in numele si in contul statului, de la beneficiarii finali de imprumuturi;
    e) sumele incasate de Ministerul Finantelor Publice de la beneficiarii finali ai imprumuturilor, in baza acordurilor de imprumut subsidiar, incheiate in conditiile acordurilor de imprumut intervenite intre statul roman si creditori;
    f) sumele prevazute in bugetele beneficiarilor finali, in baza acordurilor de imprumut subsidiar si a acordurilor de imprumut subsidiar si garantie incheiate intre Ministerul Finantelor Publice, autoritatile administratiei publice locale si agentii economici de sub autoritatea acestora, in conditiile acordurilor de imprumut intervenite intre statul roman si creditori;
    g) sumele prevazute in bugetele agentilor economici care au contractat imprumuturi cu garantia statului;
    h) fondul de risc, pentru situatiile in care sunt executate garantiile emise de Ministerul Finantelor Publice sau in cazul in care beneficiarii finali ai imprumuturilor directe si subimprumutate nu isi onoreaza obligatiile prevazute in acordurile de imprumut subsidiar sau in acordurile de imprumut subsidiar si garantie;
    i) alte surse, in conditiile legii.
    (4) Rambursarea ratelor de capital aferente serviciului datoriei publice guvernamentale directe se face prin refinantarea acestora de catre Ministerul Finantelor Publice.
    (5) Daca data la care trebuie efectuata una dintre platile aferente serviciului datoriei publice este o zi de sarbatoare sau o zi nelucratoare, plata va fi efectuata in prima zi lucratoare dupa data scadentei platii, daca in acordul de imprumut sau in prospectul de emisiune pentru titlurile de stat nu se prevede altfel, fara obligarea la dobanzi moratorii. Titlurile de stat care se regasesc in aceasta situatie vor ramane in proprietatea detinatorului inregistrat si nu pot fi tranzactionate.
    Art. 5
    Instrumentele datoriei publice guvernamentale
    Instrumentele datoriei publice guvernamentale includ, fara a se limita la acestea:
    a) titluri de stat emise pe piata interna sau externa;
    b) imprumuturi de stat de la banci, de la alte institutii de credit, persoane juridice romane sau straine, in conditii rezultate in urma negocierilor;
    c) imprumuturi de stat de la guverne si agentii guvernamentale straine, institutii financiare internationale sau de la alte organizatii internationale;
    d) imprumuturi temporare din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului, in conditiile legii;
    e) garantii de stat.

    CAP. 2
    Datoria publica guvernamentala directa

    Art. 6
    Titlurile de stat
    (1) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa emita titluri de stat, exprimate in moneda nationala si in valuta, atat pe piata interna, cat si pe piata externa, la momentele si in cuantumurile considerate oportune, in scopul indeplinirii obiectivelor prevazute la art. 18.
    (2) Titlurile de stat pot fi emise:
    a) in forma materializata, ca inscrisuri imprimate, cuprinzand mentiuni obligatorii referitoare la emitent, valoarea nominala, rata dobanzii sau a discontului, scadenta, modul de transmisiune si alte elemente specifice fiecarei categorii de titluri; aceste instrumente pot fi utilizate de catre detinatori drept garantii pentru imprumuturi;
    b) in forma dematerializata, ca titluri pentru care emisiunea, probatiunea si transmisiunea drepturilor incorporate se evidentiaza prin inscriere in sistemul de inregistrare in cont; aceste instrumente pot fi utilizate de catre detinatori drept garantii pentru imprumuturi.
    (3) Ministerul Finantelor Publice poate delega unor agenti sau altor institutii, pe baza de conventie, atributii operationale privind emisiunea de titluri de stat.
    (4) Titlurile de stat dematerializate si cele emise in forma materializata sunt instrumente negociabile sau nenegociabile.
    (5) Titlurile de stat pot fi emise pe termen scurt, mediu sau lung.
    (6) Titlurile de stat vor fi oferite spre vanzare sub conditia ca oferta sa includa cel putin urmatoarele elemente:
    a) denumirea, data emisiunii si valoarea titlurilor de stat oferite;
    b) forma imprumutului de stat reprezentat prin titlurile aferente - cu discont sau purtator de dobanda;
    c) rata dobanzii, metoda de calcul si datele la care se plateste dobanda, daca este cazul;
    d) data scadentei si optiunile incorporate, daca este cazul.
    (7) In luna decembrie a fiecarui an, Ministerul Finantelor Publice va anunta programul de emisiune a titlurilor de stat pe piata interna si externa pentru anul urmator. Acest program poate fi modificat, in cursul anului, in functie de evolutiile pietelor financiare.
    (8) Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare elaboreaza norme de reglementare a activitatilor si operatiunilor pe piata primara si secundara a titlurilor de stat in Romania.
    (9) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa ofere compensatii pentru titlurile de stat, emise in forma materializata, care au fost pierdute, furate, distruse sau deteriorate, sub conditia ca titlul de stat sa fie identificabil prin serie, numar si descriere, in conformitate cu reglementarile in vigoare, iar detinatorul sa fi efectuat formalitatile de publicitate, in conditiile legii.
    Art. 7
    Contractarea datoriei publice guvernamentale directe
    Guvernul este autorizat sa contracteze datorie publica guvernamentala directa numai prin Ministerul Finantelor Publice, folosind instrumentele prevazute la art. 5 lit. a) - d), fara a se limita la acestea.
    Art. 8
    Subimprumutarea imprumuturilor directe
    (1) Guvernul este autorizat sa contracteze in mod direct imprumuturi de la institutiile financiare internationale sau de la alti creditori, numai prin Ministerul Finantelor Publice, pe care sa le subimprumute unor beneficiari finali, in scopul realizarii proiectelor sau programelor de importanta prioritara pentru Romania, aprobate prin hotarare a Guvernului sau prin lege de ratificare a imprumutului, dupa caz.
    (2) Subimprumutarea imprumuturilor contractate de Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, in numele statului, beneficiarilor finali se face pe baza unor acorduri de imprumut subsidiar incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si acestia sau, dupa caz, in baza unor acorduri de imprumut subsidiar si garantie, incheiate intre Ministerul Finantelor Publice, pe de o parte, autoritatile administratiei publice locale coordonatoare ale activitatii beneficiarilor finali si, dupa caz, garante ale sumelor subimprumutate acestora si beneficiarii finali ai imprumutului, pe de alta parte.
    (3) Incheierea acordului de imprumut subsidiar sau a acordului de imprumut subsidiar si de garantie este conditionata de avizul Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, pentru imprumuturile a caror rambursare se face exclusiv din surse proprii ale agentului economic, sau de avizul Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, in cazul in care subimprumutat este o autoritate a administratiei publice locale.
    Art. 9
    Administrarea imprumuturilor externe de catre institutiile financiare
    (1) Ministerul Finantelor Publice, in numele statului roman si in baza prevederilor din acordurile de imprumut si din acordurile de imprumut subsidiar, poate mandata o institutie financiara sa administreze imprumuturi externe, in conditiile stabilite prin acordul de administrare. Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa plateasca in schimbul acestui serviciu un comision de administrare.
    (2) Imprumuturile externe contractate de Ministerul Finantelor Publice, in numele statului roman, a caror administrare a fost mandatata unei institutii financiare, vor fi platite de catre beneficiarii finali de subimprumut Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, institutiei financiare, in conditiile stabilite prin acordul de administrare si prin acordurile de imprumut subsidiar sau acordurile de imprumut subsidiar si de garantie.
    (3) Ministerul Finantelor Publice percepe de la institutiile financiare sau de la beneficiarii finali un comision pentru alimentarea fondului de risc, in conditiile prezentei legi, daca legea de ratificare a imprumutului nu prevede altfel.

    CAP. 3
    Gestiunea garantiilor de stat si a subimprumuturilor

    Art. 10
    Emiterea garantiilor de stat
    (1) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa emita garantii de stat pentru imprumuturi contractate de orice agent economic sau autoritate a administratiei publice, desemnate prin hotarare a Guvernului, pentru care se prevede ca rambursarea imprumutului garantat de stat sa se faca din surse proprii, fara a afecta bugetul general consolidat, sau, in cazul garantiilor acordate autoritatilor administratiei publice locale, se prevede ca rambursarea imprumutului garantat de stat sa se faca din surse ale bugetelor locale, numai cu avizul Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, respectiv a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, precum si in conditiile impuse de alte legi speciale.
    (2) Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. - Eximbank - va analiza si va supune spre avizare Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior numai proiectele a caror finantare este autorizata prin hotarare a Guvernului pentru a fi garantata de stat, cu avizul de principiu al Ministerului Finantelor Publice.
    (3) Metodologia de lucru pentru Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. - Eximbank, precum si a Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior in materie de avizare a acordarii de subimprumuturi sau garantii de stat de Ministerul Finantelor Publice va fi stabilita prin hotarare a Guvernului, care intra in vigoare o data cu prezenta lege.
    Art. 11
    Procedura emiterii garantiilor de stat
    (1) Emiterea garantiilor de stat este conditionata de acceptarea de catre Ministerul Finantelor Publice a clauzelor cuprinse in contractele de imprumut incheiate intre potentialul beneficiar al garantiei si institutiile creditoare, precum si de avizul Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior sau al Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, dupa caz.
    (2) Intre Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, si beneficiarul garantiei se incheie o conventie in care sunt stipulate drepturile si obligatiile partilor semnatare, inclusiv cele referitoare la plata comisionului de risc.
    (3) Ministerul Finantelor Publice emite, in favoarea institutiei creditoare, scrisoarea de garantie, in care se specifica termenii si conditiile in care se acorda garantia.
    (4) Procedura emiterii garantiilor de stat se va stabili prin norme elaborate de Ministerul Finantelor Publice si aprobate de Guvern.
    (5) Pot fi acordate garantii de stat si in baza prevederilor unor legi speciale.
    Art. 12
    Obligatia de a onora garantiile de stat
    (1) Garantia de stat reprezinta o obligatie a statului roman, care se executa in cazul in care beneficiarul imprumutului nu are capacitatea sa achite, in intregime sau partial, imprumutul, dobanda, comisioanele si alte costuri stabilite in conformitate cu conditiile imprumutului garantat.
    (2) In cazul in care garantia de stat devine exigibila, Ministerul Finantelor Publice este obligat sa efectueze, din fondul de risc, catre institutia creditoare, plata sau platile datorate de debitorul garantat, in conformitate cu prevederile scrisorii de garantie emise.
    (3) In cazul in care garantia de stat emisa in baza unei legi speciale devine exigibila, Ministerul Finantelor Publice este obligat sa efectueze, din surse bugetare, daca legea nu prevede altfel, plata sau platile datorate, in conformitate cu prevederile scrisorii de garantie emise.
    Art. 13
    Fondul de risc
    (1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre stat a imprumuturilor contractate de persoanele juridice de la institutiile creditoare, precum si din imprumuturile contractate direct de stat si subimprumutate beneficiarilor finali se constituie fondul de risc.
    (2) Fondul de risc se constituie din:
    a) sumele incasate sub forma de comisioane de la beneficiarii imprumuturilor garantate de stat sau subimprumutate, cu exceptia autoritatilor administratiei publice, pentru ambele cazuri, de la care nu se percepe comision la fondul de risc;
    b) dobanzi la disponibilitatile aflate in contul fondului de risc;
    c) dobanzi si penalitati de intarziere, la nivelul celor prevazute pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale, aplicate pentru neplata in termen, de catre beneficiarii finali ai imprumuturilor garantate de stat sau subimprumutate, a comisioanelor la fondul de risc si, respectiv, a ratelor scadente, dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente ale imprumutului;
    d) fonduri alocate de la bugetul de stat in acest scop;
    e) alte surse legal constituite.
    (3) Sumele aflate in fondul de risc sunt destinate achitarii obligatiilor aferente garantiilor de stat si celor aferente acordurilor de imprumut subsidiar sau acordurilor de imprumut subsidiar si de garantie, in cazul in care beneficiarii finali nu dispun de resurse financiare proprii pentru achitarea obligatiilor de plata.
    (4) Fondul de risc se gestioneaza de catre Ministerul Finantelor Publice, in conditiile legii, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, avandu-se in vedere siguranta, lichiditatea si rentabilitatea fondurilor, in aceasta ordine si prioritate. Modul de gestionare a fondului de risc, precum si reflectarea in contabilitatea Trezoreriei Statului si in contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subimprumuturi se stabilesc prin norme emise de catre Ministerul Finantelor Publice.
    Art. 14
    Determinarea comisionului de risc
    (1) Pe baza analizei economice si financiare a documentatiei, prezentate de persoana juridica solicitanta de garantie de stat sau subimprumut, Ministerul Finantelor Publice sau alt agent desemnat, la solicitarea acestuia, determina gradul de risc al solicitantului.
    (2) In functie de gradul de risc, stabilit conform alin. (1), Ministerul Finantelor Publice determina cuantumul comisionului de risc, in procente. Suma datorata se determina prin aplicarea cotei procentuale la valoarea imprumutului garantat sau subimprumutat.
    (3) Comisionul de risc reprezinta suma datorata la fondul de risc de beneficiarul unui imprumut garantat sau subimprumutat, in cuantumul si la termenele stipulate in conventia de garantare, acordul de imprumut subsidiar sau acordul de imprumut subsidiar si de garantie, incheiate cu Ministerul Finantelor Publice.
    (4) Ministerul Finantelor Publice emite norme tehnice, aprobate prin ordin al ministrului, pentru determinarea comisionului de risc, care intra in vigoare o data cu prezenta lege.
    Art. 15
    Executia garantiilor de stat si achitarea imprumuturilor directe
    (1) Beneficiarul garantiei de stat va informa Ministerul Finantelor Publice si va proba in scris, cu documente justificative, declarand pe propria raspundere, cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data scadentei, asupra lipsei disponibilitatilor banesti necesare achitarii sumelor scadente.
    (2) Daca beneficiarul garantiei de stat nu isi poate indeplini obligatia de plata, conform acordului de imprumut, acesta poate prezenta Ministerului Finantelor Publice o cerere de plata, pentru ca acesta din urma sa plateasca sumele cuvenite creditorului, in conformitate cu prevederile scrisorii de garantie. Cererea de plata va include: ratele de credit datorate, dobanzile si alte costuri, precum si data platilor ce urmeaza sa fie facute institutiei creditoare, de catre Ministerul Finantelor Publice, in conformitate cu termenii scrisorii de garantie.
    (3) In cazul in care specificatiile din cererea de plata sunt in conformitate cu clauzele scrisorii de garantie, Ministerul Finantelor Publice va dispune transferarea sumei sau sumelor solicitate, din fondul de risc in contul indicat de garantat si de institutia creditoare, la data specificata in cerere.
    (4) In cazul garantiilor pentru imprumuturile in valuta, Ministerul Finantelor Publice va cumpara de la Banca Nationala a Romaniei valuta necesara in vederea efectuarii platilor scadente catre institutia creditoare. Plata contravalorii in lei a valutei se va asigura din fondul de risc, in aceeasi zi in care este cumparata valuta, la cursul valutar stabilit de Banca Nationala a Romaniei valabil in ziua respectiva.
    (5) Obligatia de rambursare a imprumuturilor directe contractate de Guvern prin Ministerul Finantelor Publice revine Ministerului Finantelor Publice. Acesta poate delega aceasta atributie beneficiarilor finali ai acordurilor de imprumut subsidiar sau a acordurilor de imprumut subsidiar si de garantie.
    (6) Sursele de plata pentru fondurile ce au facut obiectul unor acorduri de imprumut subsidiar sau imprumut subsidiar si de garantie sunt constituite in baza prevederilor acestor acorduri. In situatia in care beneficiarii finali sau garantii acestora, in cazul acordurilor de imprumut subsidiar si de garantie, nu dispun de sursele financiare necesare onorarii obligatiilor, sursa o constituie fondul de risc.
    (7) Prevederile alin. (1) - (4) se aplica in mod corespunzator si in cazul acordurilor de imprumut subsidiar si al acordurilor de imprumut subsidiar si de garantie.
    Art. 16
    Incetarea valabilitatii garantiei de stat
    (1) Incetarea valabilitatii garantiei de stat se produce atunci cand:
    a) obligatiile aferente imprumutului garantat de stat sunt achitate in totalitate de catre beneficiarul acestuia sau de un tert;
    b) Ministerul Finantelor Publice efectueaza plata sau platile, pana la stingere, institutiei creditoare, in numele beneficiarului de garantie de stat;
    c) termenul de valabilitate stipulat in scrisoarea de garantie a expirat;
    d) alte conditii prevazute expres in scrisoarea de garantie.
    (2) Stingerea obligatiilor ce decurg din contractul de imprumut atrage incetarea valabilitatii scrisorii de garantie, care se restituie emitentului, respectiv Ministerului Finantelor Publice, in termen de 10 zile de la indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la alin. (1).
    Art. 17
    Recuperarea sumelor platite de Ministerul Finantelor Publice in contul garantiilor de stat si al acordurilor de imprumut subsidiar
    (1) Dupa efectuarea de catre Ministerul Finantelor Publice a platii sau a platilor generate de executia garantiei de stat sau de acordurile de imprumut subsidiar, respectiv de acordurile de imprumut subsidiar si de garantie, beneficiarul imprumutului garantat sau subimprumutului are obligatia sa restituie Ministerului Finantelor Publice echivalentul cheltuielilor efectuate de acesta, in conformitate cu prevederile conventiei de garantare, al acordului de imprumut subsidiar, respectiv al acordului de imprumut subsidiar si de garantie, incheiate intre beneficiarul imprumutului si Ministerul Finantelor Publice. Conventia de garantare, acordul de imprumut subsidiar sau acordul de imprumut subsidiar si garantie incheiate intre Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant sau subimprumutator, si beneficiarul imprumutului constituie titlu executoriu.
    (2) Recuperarea sumelor platite conform alin. (1) se efectueaza in conformitate cu legislatia in vigoare privind colectarea creantelor fiscale, de catre organele fiscale competente, daca legea nu prevede altfel.
    (3) Cu sumele recuperate in conditiile prezentului articol se reintregeste disponibilul fondului de risc.

    CAP. 4
    Administrarea datoriei publice guvernamentale

    Art. 18
    Obiectivele procesului de administrare a datoriei publice guvernamentale
    In procesul contractarii si administrarii datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finantelor Publice urmareste, tinand cont de conditiile de piata, urmatoarele obiective, fara a se limita la acestea:
    a) optimizarea lichiditatilor pentru efectuarea cheltuielilor bugetare;
    b) limitarea riscului de refinantare;
    c) optimizarea ponderii in portofoliu a titlurilor de stat negociabile;
    d) administrarea riscului de curs valutar si a riscului de dobanda;
    e) constituirea dobanzilor la titlurile de stat in dobanzi de referinta pentru activitatea de intermediere financiara din Romania;
    f) diversificarea bazei de creditori;
    g) optimizarea cheltuielilor bugetare cu datoria publica in functie de celelalte obiective.
    Art. 19
    Atributiile Ministerului Finantelor Publice in administrarea datoriei publice guvernamentale
    Ministerul Finantelor Publice este singurul contractant si administrator al datoriei publice guvernamentale, directe si garantate, si are, pentru indeplinirea acestui scop, autoritatea de a intreprinde urmatoarele:
    a) estimeaza necesarul de lichiditate pentru realizarea cheltuielilor sectorului bugetar;
    b) contracteaza direct, in numele statului, administreaza si ramburseaza imprumuturile de stat, inclusiv costurile aferente;
    c) emite scrisori de garantie pentru imprumuturi;
    d) elaboreaza proiectul legii anuale privind plafonul de indatorare publica si alte acte normative ce decurg din prezenta lege;
    e) stabileste, in conditiile pietei, termenii pentru finantarea si refinantarea datoriei publice si se asigura ca noile imprumuturi se incadreaza in plafonul anual de indatorare publica;
    f) efectueaza operatiuni in scopul administrarii riscurilor asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale;
    g) coordoneaza relatiile cu agentiile internationale de rating in scopul evaluarii riscului de tara;
    h) prezinta, semestrial, Guvernului si Parlamentului situatia imprumuturilor contractate direct de stat si a celor garantate de stat;
    i) elaboreaza normele prevazute de prezenta lege in competenta sa;
    j) elaboreaza anual contul general al datoriei publice, anexa la contul general anual de executie a bugetului de stat.
    Art. 20
    Operatiuni de administrare a datoriei publice guvernamentale
    (1) In scopul administrarii riscurilor asociate portofoliului datoriei publice guvernamentale, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa faca urmatoarele operatiuni, fara a se limita la acestea:
    a) swap valutar si alte operatiuni specifice de administrare a riscului valutar;
    b) swap pe rata dobanzii si alte operatiuni specifice de administrare a riscului de dobanda;
    c) schimbarea valutei de contract a unui imprumut;
    d) rascumpararea titlurilor de stat pe piata secundara;
    e) redeschiderea emisiunilor de titluri de stat.
    (2) Veniturile, respectiv cheltuielile rezultate in urma efectuarii operatiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale reprezinta venituri, respectiv cheltuieli ale bugetului de stat.
    Art. 21
    Banca Nationala a Romaniei - agent al statului privind datoria publica guvernamentala
    (1) Plata serviciului datoriei publice guvernamentale contractate de Ministerul Finantelor Publice, in numele statului, in alta moneda decat moneda nationala se poate efectua prin Banca Nationala a Romaniei, pe baza de conventie. Optional, din considerente strategice, pentru plata serviciului datoriei publice guvernamentale in valuta, Ministerul Finantelor Publice poate utiliza valuta existenta in conturile sale sau poate cumpara de la Banca Nationala a Romaniei valuta necesara platilor, la cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil in ziua respectiva, si poate plati contravaloarea in lei a acesteia in aceeasi zi.
    (2) Banca Nationala a Romaniei sau alta institutie financiara poate exercita functia de agent de inregistrare a datoriei publice interne sau a unor componente ale acesteia, precum si activitatile privind organizarea licitatiilor de titluri de stat pe piata interna.
    Art. 22
    Comisioane
    Pentru activitatile derulate de institutiile financiare, inclusiv de catre Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent al statului pentru anumite operatiuni, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa plateasca comisioane din bugetul de stat, al caror cuantum este stabilit prin conventie intre cele doua parti.
    Art. 23
    Utilizarea fondurilor in valuta
    (1) Fondurile in valuta ale Ministerului Finantelor Publice pot fi convertite in moneda nationala, in momentul considerat oportun de catre Ministerul Finantelor Publice, prin Banca Nationala a Romaniei, la cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil in ziua respectiva.
    (2) Ministerul Finantelor Publice poate utiliza fondurile in valuta contractate pentru finantarea si refinantarea datoriei publice guvernamentale pentru plata serviciului datoriei publice guvernamentale in valuta.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 24
    Inregistrarea si raportarea datoriei publice
    (1) Ministerul Finantelor Publice tine registre in care sunt inscrise date privind datoria publica a Romaniei.
    (2) Registrele vor cuprinde date privind imprumuturile contractate direct si garantiile acordate, inclusiv valoarea acestora, nivelul ratelor dobanzilor, comisioanelor, precum si alte informatii, stabilite prin norme elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (3) Beneficiarii de imprumuturi care constituie datoria publica, in conformitate cu prevederile art. 2 pct. 4, vor raporta pana la data de 15 ale lunii informatii pentru luna anterioara privind imprumuturile, in structura stabilita prin norme elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    Art. 25
    Contraventii
    (1) Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte:
    a) neraportarea informatiilor privind imprumuturile, potrivit art. 24 alin. (3);
    b) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 15 alin. (1).
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    Art. 26
    Constatarea si sanctionarea contraventiilor
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele fiscale competente, in conditiile legii.
    (2) In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 25 li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 27
    Infractiuni
    Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 luna la 3 luni sau amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei urmatoarele fapte:
    a) utilizarea fondurilor in lei si in valuta, provenite din subimprumuturi si imprumuturi garantate de stat in alte scopuri decat cele pentru care au fost aprobate si garantate;
    b) furnizarea de date eronate pentru fundamentarea documentatiei prezentate, in vederea obtinerii avizelor necesare pentru acordarea garantiilor sau a subimprumuturilor, in conditiile prezentei legi.
    Art. 28
    Norme metodologice
    La propunerea Ministerului Finantelor Publice, Guvernul va aproba norme metodologice de aplicare, care intra in vigoare o data cu prezenta lege.
    Art. 29
    Intrare in vigoare, abrogari
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia art. 14 alin. (4) si a art. 28, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea datoriei publice nr. 81/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, precum si prevederile art. 2 pct. 22, art. 57 alin. (3) si alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 19 iunie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 313/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 313 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu