E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordin 1631 1999 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 2415 2004
Articolul 3 din actul Ordin 1631 1999 in legatura cu Ordin 1435 2003
Articolul 4 din actul Ordin 1631 1999 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1427 2003
Articolul 5 din actul Ordin 1631 1999 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1427 2003
Articolul 6 din actul Ordin 1631 1999 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1427 2003
Articolul 10 din actul Ordin 1631 1999 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1427 2003
Articolul 11 din actul Ordin 1631 1999 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1427 2003
Articolul 3 din actul Ordin 1631 1999 articole noi... articolul 1 din actul Ordin 1427 2003
Articolul 5 din actul Ordin 1631 1999 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1987 2001
Articolul 5 din actul Ordin 1631 1999 abrogat de articolul 1 din actul Ordin 1987 2001
Articolul 6 din actul Ordin 1631 1999 abrogat de articolul 1 din actul Ordin 1987 2001
Articolul 13 din actul Ordin 1631 1999 articole noi... articolul 1 din actul Ordin 1987 2001
Articolul 2 din actul Ordin 1631 1999 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1987 2001
Articolul 3 din actul Ordin 1631 1999 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1987 2001
Ordin 1631 1999 modificat de Ordin 672 2000
Ordin 1631 1999 in legatura cu Ordin 410 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1631 din 29 decembrie 1999

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 61 din 11 februarie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in temeiul art. 50 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    pentru aplicarea prevederilor Legii datoriei publice nr. 81/1999,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor,
                         Decebal Traian Remes

                         NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. In exercitarea atributiilor si raspunderilor care decurg din prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, denumita in continuare lege, Ministerul Finantelor, prin directiile de specialitate, exercita activitatea de angajare, negociere si de gestionare a imprumuturilor contractate de stat in nume propriu si a celor contractate, in conditiile legii, de persoane juridice, cu garantia statului.
    2. Imprumuturile interne de stat angajate in nume propriu, prin Ministerul Finantelor, sunt contractate pe piata financiara interna, pe termen scurt, mediu si lung si sunt destinate: (i) asigurarii resurselor banesti necesare in vederea finantarii si/sau refinantarii deficitelor bugetare; (ii) finantarii si/sau refinantarii datoriei publice interne constituite in baza unor legi speciale; (iii) finantarii unor obiective de investitii de interes national, aprobate in conditiile legii; (iv) mentinerii unui sold corespunzator in contul general al trezoreriei statului; si (v) asigurarii resurselor banesti necesare in vederea convertirii in datorie publica interna a garantiilor pentru imprumuturile interne executate, pentru suma neacoperita din fondul de risc si din prevederile bugetului de stat cu aceasta destinatie.
    Pentru destinatiile prevazute la pct. (i), (ii) si (v) Ministerul Finantelor poate angaja imprumuturi din disponibilitatile existente in contul general al trezoreriei statului, in special din contravaloarea in lei a imprumuturilor externe pastrate in contul general al trezoreriei statului. Pentru destinatia prevazuta la pct. (iv) Ministerul Finantelor poate angaja imprumuturi de la Banca Nationala a Romaniei, in conditiile stabilite prin Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei.
    3. Imprumuturile interne garantate de stat reprezinta o obligatie a statului roman, executata de creditor in cazul in care beneficiarul imprumutului - garantatul -, persoana juridica, nu are capacitatea sa achite, integral sau partial, imprumutul, dobanda si alte costuri in conformitate cu conditiile si cu clauzele contractului de imprumut.
    4. Imprumuturile interne garantate de stat prin Ministerul Finantelor pot fi pe termen scurt, mediu sau lung si au ca scop finantarea din resurse de pe piata financiara interna a unor proiecte sau activitati de importanta prioritara pentru Romania, precum si alte destinatii stabilite si aprobate de Guvern.
    5. Imprumuturile externe contractate direct de stat in nume propriu, prin Ministerul Finantelor, cu guvernele altor tari, cu institutii financiare internationale si/sau de pe piata financiara internationala, pe termen mediu si lung, au urmatoarele destinatii: (i) sustinerea balantei de plati; (ii) consolidarea rezervei valutare a statului; (iii) realizarea unor proiecte de investitii si finantarea exporturilor, modernizarea si dezvoltarea unor domenii prioritare ale economiei; (iv) realizarea unor reforme sectoriale; (v) realizarea unor importuri stabilite de Guvern; si (vi) finantarea si refinantarea deficitului bugetului de stat.
    Pentru imprumuturile externe contractate direct de stat, cu destinatiile prevazute la pct. (iii), (iv) si (v), dupa caz, Ministerul Finantelor, cu acordul creditorului extern si in conditiile prevazute in contractul de imprumut, poate mandata institutii financiare interne sa administreze, in numele si in contul statului, imprumuturi externe destinate finantarii investitiilor, exporturilor si importurilor ori sa transfere la utilizatorii finali imprumuturi externe pe baza unor contracte de subimprumut, incheiate intre Ministerul Finantelor si acestia.
    Institutiile financiare interne mandatate sa administreze imprumuturi externe ori, dupa caz, persoanele juridice beneficiare de subimprumuturi de la institutiile financiare interne, precum si utilizatorii finali ai imprumuturilor externe contractate direct de catre stat au obligatia sa asigure integral sursele necesare pentru plata sumelor datorate (rate, dobanzi, alte costuri), ce decurg din imprumuturile externe respective, conform clauzelor stipulate in contractele externe, precum si in contractele de subimprumut.
    6. Imprumuturile externe garantate de stat prin Ministerul Finantelor sunt contractate pe termen mediu si lung de persoane juridice - societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale si autoritati ale administratiei publice locale -, pentru care Ministerul Finantelor, in conditiile reglementarilor legale in vigoare, a emis o scrisoare de garantie in numele si in contul statului sau a incheiat un acord de garantie, dupa caz.
    Ca si in cazul imprumuturilor contractate direct de stat, imprumuturile externe garantate de stat se pot contracta numai pentru finantarea din resurse de pe piata financiara externa a unor proiecte sau activitati sustinute de ministerele de resort si considerate de importanta prioritara pentru Romania.
    Imprumuturile externe garantate de stat reprezinta o obligatie a statului roman, care se exercita in cazul in care beneficiarul imprumutului nu are capacitatea sa achite, integral sau partial, imprumutul, dobanda si alte costuri stabilite in conformitate cu conditiile si cu clauzele acordului (contractului) de imprumut.
    7. Instrumentele prin care se angajeaza datoria publica interna sunt cele prevazute la art. 8 din lege, iar cele prin care se angajeaza datoria publica externa sunt cele prevazute la art. 17 din lege.
    In functie de conditiile concrete ale Romaniei, datoria publica interna poate fi angajata si prin alte tipuri de instrumente, cum ar fi: titluri de stat in valuta emise pe piata interna, titluri de stat destinate atat persoanelor fizice, cat si celor juridice si plasamente efectuate in contul general al trezoreriei statului de catre banci.
    8. Imprumuturile interne si externe contractate pana la aparitia legii se constituie, in continuare, ca datorie publica a statului, in masura in care au fost contractate direct de stat sau in masura in care prin conventiile, acordurile si/sau instrumentele de ratificare incheiate a fost prevazuta garantia statului roman prin Ministerul Finantelor.
    9. Datoria publica a Romaniei se formeaza din insumarea datoriei publice interne si externe, contractata direct sau garantata de stat, cu datoria publica interna si externa angajata, in conditiile legii, de autoritatile administratiei publice locale.

    CAP. 2
    Contractarea, rambursarea imprumuturilor interne si plata costurilor aferente

    1. Angajarea imprumuturilor interne de stat contractate direct si/sau garantate de stat prin Ministerul Finantelor
    Angajarea unor asemenea imprumuturi interne se face numai cu respectarea stricta a destinatiilor prevazute de lege si mentionate la cap. I pct. 2 si 3.

    Angajarea imprumuturilor interne contractate direct de stat
    In temeiul art. 7 din lege, achitarea datoriei publice interne reprezinta o obligatie neconditionata si irevocabila a statului de rambursare la scadenta a imprumutului contractat si de plata a dobanzilor si a costurilor aferente si se realizeaza din surse stabilite prin dispozitii legale, din surse ale contului general al trezoreriei statului si din imprumuturi de stat pentru refinantarea datoriei publice.
    Evaluarea cheltuielilor privind dobanzile aferente datoriei publice interne, in vederea prevederii acestora in legea bugetara anuala, se realizeaza tinandu-se seama de evolutia pietei financiare, de necesitatea de finantare a deficitului bugetar, de valoarea ratelor scadente la imprumuturi si de valoarea imprumuturilor noi aprobate prin legi speciale.
    In temeiul art. 9 din lege, Ministerul Finantelor este autorizat sa emita titluri de stat in lei si in valuta, in forma materializata si/sau dematerializata, atat in mod direct, cat si prin intermediul institutiilor financiare specializate care dobandesc calitatea de agent al statului.
    In acest scop Ministerul Finantelor incheie o conventie cu agentul sau cu institutia desemnata in acest scop, in care sunt stabilite conditiile generale de emisiune a titlurilor de stat, caracteristicile acesteia, obligatiile Ministerului Finantelor si cele ale agentului sau institutiei.
    In baza conventiei incheiate intre Ministerul Finantelor si agentul sau institutia desemnata in acest scop se vor elabora Regulamentul privind operatiunile cu titluri de stat si Procedurile de lucru care cuprind elemente referitoare la forma si conditiile emisiunii, determinarea valorii nominale, calculul dobanzii, modalitatile de oferta si vanzare, inregistrarea, administrarea si plata titlurilor de stat, reglementarea activitatilor si operatiunilor pe piata primara si pe piata secundara a titlurilor de stat etc.
    Daca in documentul de lansare a emisiunii de titluri de stat nu se prevede altfel, formulele de baza folosite pentru calculul pretului/dobanzii aferente titlurilor de stat sunt urmatoarele:
    a) Pentru titluri de stat pe termen scurt cu discont:

             (r x d)
    P = 1 - ---------,
               360

    in care:
    P = pretul titlului de stat cu discont;
    r = rata discontului;
    d = numarul de zile pana la scadenta;

          r
    y = -----,
          P

    in care:
    y = randamentul;
    r = rata discontului;
    P = pretul titlului de stat cu discont.

    b) Pentru titlurile de stat pe termen scurt purtatoare de dobanda:

         K x i x d
    D = -----------,
            360

    in care:
    D = valoarea dobanzii;
    K = valoarea nominala totala;
    i = rata dobanzii la care s-a adjudecat emisiunea;
    d = numarul de zile de detinere.

    c) Pentru titlurile de stat pe termen mediu si lung se va folosi urmatoarea formula:

          K x i x d
    D = -------------,
         365 sau 366

    in care:
    D = valoarea dobanzii;
    K = valoarea nominala totala;
    i = rata dobanzii la care s-a adjudecat emisiunea;
    d = numarul de zile de detinere.

    Ministerul Finantelor poate opta pentru utilizarea oricarei alte formule de calcul al dobanzii, in functie de tipul titlurilor de stat emise si de necesitatea oferirii unor conditii atractive de investire.
    Vanzarea si circulatia titlurilor de stat pe piata primara si pe piata secundara se efectueaza in conformitate cu prevederile Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat si ale Procedurilor de lucru.

    Emiterea garantiilor de stat pentru imprumuturi interne
    In temeiul prevederilor art. 27 din lege, Ministerul Finantelor este autorizat sa acorde, in numele statului, garantii de stat pentru imprumuturi interne contractate de o persoana juridica de la o institutie creditoare, pentru finantarea proiectelor sau a activitatilor de importanta prioritara pentru Romania ori pentru alte destinatii stabilite si aprobate de Guvern.
    Acordarea garantiilor de stat pentru imprumuturi interne este conditionata de acceptarea de catre Ministerul Finantelor a clauzelor cuprinse in contractele de imprumut incheiate intre persoanele juridice care solicita imprumuturi cu garantia statului si institutiile creditoare.
    Persoanele juridice care, in conditiile legii, pot beneficia de imprumuturi interne cu garantia statului vor adresa Ministerului Finantelor o scrisoare prin care vor formula cererea de garantare a imprumutului de pe piata interna, insotita, in functie de destinatia care urmeaza sa fie data imprumutului (creditului), de urmatoarea documentatie:
    - documentul in baza caruia se poate verifica incadrarea solicitantului ca beneficiar al prevederilor legale prin care Ministerul Finantelor este autorizat sa acorde garantia statului;
    - proiectul contractului de imprumut (credit) ce urmeaza sa fie incheiat cu institutia financiara creditoare;
    - proiectul contractului comercial, in cazul in care din imprumutul (creditul) garantat se vor realiza achizitii de utilaje, tehnologie, bunuri, servicii ori se vor realiza lucrari de constructii-montaj;
    - planul de afaceri, cu desfasurarea pe ani in cadrul perioadei pentru care se solicita garantia statului, in care se va cuprinde, daca este cazul, programul de restructurare si/sau de redresare financiara, aprobat de organele cu asemenea competente;
    - estimarea si fundamentarea surselor de rambursare a imprumutului (creditului) si de plata a costurilor aferente acestuia, precum si a surselor din care se asigura plata proiectului pentru sumele neacoperite cu imprumutul (creditul) garantat;
    - lista cuprinzand principalii furnizori de la care urmeaza sa faca aprovizionarea tehnico-materiala cu bunurile si serviciile de baza necesare in vederea asigurarii activitatii economice;
    - analiza pietei de desfacere a produselor si/sau serviciilor, cu nominalizarea principalilor clienti, dupa caz;
    - bilantul contabil pe cel putin 3 ani anteriori celui in care se solicita garantia statului si situatia economico-financiara pentru perioada scursa din anul in curs;
    - raportul de audit, realizat de o firma ori de o persoana fizica independenta autorizata, asupra activitatii economico-financiare din anul anterior celui in care se solicita garantia statului, din care sa rezulte, in mod evident, si referiri cu privire la seriozitatea si bonitatea persoanei juridice care solicita garantia statului;
    - studiul de fezabilitate si aprobarea acestuia de catre autoritatile competente, in cazul investitiilor care se realizeaza din imprumuturi (credite) interne cu garantia statului;
    - analiza comparativa a cel putin 3 oferte primite de la finantatori diferiti si, daca este cazul, analiza comparativa a cel putin 3 oferte primite de la furnizori diferiti pentru achizitii de utilaje, tehnologie, bunuri, servicii si executari de lucrari de constructii-montaj.
    Ministerul Finantelor, prin Directia generala a datoriei publice, analizeaza intreaga documentatie si face, daca situatia o cere, propuneri de imbunatatire pentru care va solicita acceptul persoanei juridice, urmarind in mod prioritar constituirea masurilor asiguratorii care sa minimizeze riscul executarii garantiei.
    In scopul unei analize complete si realiste Ministerul Finantelor poate cere persoanei juridice care a solicitat emiterea garantiei statului, in conditii rezonabile, orice alte informatii considerate ca fiind necesare pentru luarea unei decizii corecte, in concordanta cu prevederile legale si cu situatia conjuncturala a pietei financiare interne.
    Verificarea si analiza documentatiei primite de la solicitantul garantiei, inclusiv emiterea scrisorii de garantie sau a raspunsului de respingere a cererii de garantare a imprumutului, se vor face in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea documentatiei complete la Ministerul Finantelor. Informatiile suplimentare care, eventual, sunt solicitate de Ministerul Finantelor se pot prezenta in intervalul celor 30 de zile calendaristice rezervate verificarii si analizarii documentatiei.
    In acelasi interval Ministerul Finantelor va pune la dispozitie persoanei juridice solicitante un model al conventiei de garantie pentru imprumuturi interne contractate cu garantia statului, conventie care se va incheia intre garant (Ministerul Finantelor) si garantat (persoana juridica imprumutata cu garantia statului) si care va cuprinde drepturile si obligatiile partilor.
    2. Conventia de garantie pentru imprumuturi interne contractate cu garantia statului
    Concomitent cu emiterea scrisorii de garantie si pe baza acesteia, intre Ministerul Finantelor, in calitate de garant, si beneficiarul creditului garantat de stat, in calitate de garantat, se incheie o conventie de garantie in care sunt prevazute drepturile si obligatiile partilor.
    In conventia de garantie sunt stipulate urmatoarele obligatii pentru persoana juridica beneficiara a imprumutului intern cu garantia statului:
    a) sa utilizeze creditul bancar garantat in numele si in contul statului numai pentru destinatiile stabilite prin actul normativ care autorizeaza Ministerul Finantelor sa emita garantia si prin contractul de credit;
    b) sa achite la scadenta obligatiile care decurg din contractul de imprumut (credit) incheiat cu banca in favoarea careia Ministerul Finantelor a emis scrisoarea de garantie;
    c) sa instiinteze in scris Ministerul Finantelor, cu 15 zile lucratoare inainte de data scadentei, despre imposibilitatea constituirii, partiale sau totale, a sumelor necesare pentru plata obligatiilor prevazute in contractul de imprumut (credit), cu motivatiile si fundamentarile corespunzatoare;
    d) sa plateasca, la scadentele si in conditiile prevazute in conventia de garantie, comisionul de risc, precum si majorarile calculate pentru plata cu intarziere a comisionului de risc;
    e) sa achite, la termenele si in conditiile care se vor stabili cu garantul, sumele platite de acesta ca urmare a executarii partiale sau totale a garantiei, precum si majorarile de intarziere, calculate potrivit dispozitiilor legale;
    f) sa informeze in scris Ministerul Finantelor despre actiunile de divizare, privatizare sau despre orice modificari in statutul juridic, pentru a adapta in comun prevederile conventiei de garantie la situatiile intervenite;
    g) sa anunte in prealabil si sa obtina acordul Ministerului Finantelor in cazul in care intentioneaza sa isi transfere si/sau sa isi deschida un nou cont la o alta banca decat banca de la care a contractat imprumutul;
    h) sa prezinte Ministerului Finantelor informari si rapoarte periodice in legatura cu angajarea creditului si cu modul in care se deruleaza creditul garantat de stat, precum si cu privire la modul in care a efectuat plata serviciului datoriei publice creat ca urmare a imprumutului (creditului) contractat cu garantia statului si la modul in care a onorat platile datorate la fondul de risc la termenele si in conditiile stabilite prin conventia de garantie.
    3. Emiterea scrisorii de garantie pentru creditele contractate de pe piata interna de capital
    In situatia in care, in urma analizei efectuate, se constata intrunirea conditiilor pentru eliberarea scrisorii de garantie, Directia generala a datoriei publice propune conducerii Ministerului Finantelor semnarea acesteia.
    Scrisoarea de garantie emisa de Ministerul Finantelor in favoarea institutiei financiare creditoare poate fi diferita ca forma in functie de practicile fiecarei banci, dar, in mod obligatoriu, trebuie sa cuprinda referiri la conditionalitatile si obligatiile imprumutatului si ale creditorului prevazute in contractul de imprumut (credit), asupra caruia Ministerul Finantelor si-a dat acordul.
    Obligatiile asumate de Ministerul Finantelor fata de institutia creditoare vor inceta la data rambursarii integrale de catre imprumutat a imprumutului (creditului) si a costurilor aferente acestuia. De indata ce va deveni fara obiect, scrisoarea de garantie se returneaza emitentului, respectiv Ministerului Finantelor.
    4. Imprumuturi interne contractate de autoritatile administratiei publice locale
    Contractarea de imprumuturi interne de catre autoritatile administratiei publice locale se face conform prevederilor Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si ale legii.
    Imprumuturile contractate de autoritatile administratiei publice locale fac parte din datoria publica a Romaniei, dar nu reprezinta datorii sau raspunderi ale Guvernului, iar plata serviciului aferent acestor imprumuturi se va efectua exclusiv din veniturile cu care s-au garantat imprumuturile respective de catre autoritatile administratiei publice locale.
    Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, hotarasc contractarea de imprumuturi, cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor lor, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale.
    Emisiunile de titluri de valoare pe piata interna de capital se fac numai cu avizul Directiei generale a datoriei publice din cadrul Ministerului Finantelor.
    Emiterea si lansarea titlurilor de valoare pe piata interna se pot face direct de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin intermediul unor agentii ori al altor institutii specializate, cu respectarea legislatiei privind regimul titlurilor de stat.
    5. Rambursarea imprumuturilor interne, plata dobanzilor si a altor costuri aferente acestora
    a) Suma ratelor de rambursat pentru imprumuturile interne, a dobanzilor si a altor costuri datorate, aferente acestor imprumuturi, la o anume data prevazuta in contractele de imprumut sau pentru o perioada determinata - luna, trimestru, semestru, noua luni, un an - reprezinta serviciul datoriei publice interne si este o obligatie neconditionata si irevocabila a statului.
    b) Rambursarea imprumuturilor interne contractate direct de Ministerul Finantelor, in numele si in contul statului, pentru destinatiile legale mentionate la cap. I pct. 2 se asigura prin imprumuturi de stat de pe piata financiara interna pentru refinantarea datoriei publice si/sau din imprumuturi din disponibilitatile temporare ale contului general al trezoreriei statului si din alte surse, conform legii.
    Plata dobanzilor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi interne de stat se asigura din sumele cu aceasta destinatie din bugetul de stat.
    c) Rambursarea imprumuturilor interne contractate de autoritatile administratiei publice locale, precum si plata dobanzilor si comisioanelor datorate se asigura din resurse aflate la dispozitia acestora si prevazute in bugetul local, cu exceptia transferurilor de la bugetul de stat cu destinatie speciala.
    d) Rambursarea imprumuturilor interne contractate de terte persoane juridice cu garantia statului, pentru destinatiile legale mentionate la cap. I pct. 4, precum si plata dobanzilor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi se asigura de garantat, potrivit prevederilor cuprinse in contractele de imprumut (credit) si in conventiile de garantare a imprumutului intern.
    Ministerul Finantelor urmareste, pe baza informarilor primite de la garantati, modul in care beneficiarii de astfel de imprumuturi interne isi constituie sursele de rambursare a imprumuturilor si de plata a dobanzilor si a altor costuri aferente.
    e) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din lege, pentru plata dobanzilor aferente datoriei publice interne se acorda autorizarea bugetara permanenta.
    6. Executarea garantiilor de stat pentru imprumuturi interne
    a) Potrivit legii, garantia de stat pentru imprumuturi interne reprezinta o obligatie indirecta a statului roman, care se executa in cazul in care garantatul nu are capacitatea sa achite, integral sau partial, imprumutul, dobanda si alte costuri aferente imprumutului respectiv in conditiile prevazute in contractul de imprumut incheiat intre banca si beneficiarul de imprumut si in conventia de garantie incheiata intre Ministerul Finantelor, in calitate de garant, si persoana juridica garantata.
    b) In cazul in care persoana juridica al carei imprumut este garantat de stat nu poate asigura resursele necesare in vederea rambursarii ratelor de credit, platii dobanzilor si a altor costuri aferente creditului garantat, aceasta va instiinta Ministerul Finantelor cu 15 zile lucratoare inainte de data scadentei, cu prezentarea fundamentata a cauzelor obiective care au determinat situatia creata. Dupa ce banca va intreprinde toate demersurile de recuperare prevazute in contractul de creditare pentru a recupera sumele datorate de imprumutat, garantia emisa de Ministerul Finantelor devine exigibila si se poate initia procedura de executare a acesteia.
    c) Banca in favoarea careia s-a emis scrisoarea de garantie trebuie sa instiinteze in scris Ministerul Finantelor, in termenii si in conditiile prevazute in scrisoarea de garantie, despre intentia ei de a proceda la executarea acesteia.
    d) Acoperirea platilor care decurg din executarea scrisorii de garantie se asigura din fondul de risc constituit potrivit legii.
    Daca obligatiile de plata in executarea scrisorii de garantie sunt mai mari decat disponibilitatile fondului de risc, inclusiv alocatiile de la bugetul de stat prevazute pentru alimentarea fondului de risc, diferenta se asigura prin contractarea unui imprumut intern de stat, care, potrivit legii, va deveni datorie publica interna.
    Platile in executarea scrisorilor de garantie se fac prin trezoreria statului, in baza documentatiei de fundamentare intocmite de Directia generala a datoriei publice din cadrul Ministerului Finantelor.
    e) Sumele platite de Ministerul Finantelor in urma executarii scrisorilor de garantie pentru imprumuturi interne se recupereaza de la persoanele juridice garantate pentru imprumuturile interne respective, in stricta concordanta cu clauzele asiguratorii prevazute in contractele de imprumut si in conventiile de garantie, precum si in conditiile si la termenele cuprinse in actele aditionale, incheiate intre garant si garantat, la conventiile de garantie pentru aceste imprumuturi interne.
    f) Pentru toate sumele platite de Ministerul Finantelor in urma executarii scrisorilor de garantie pentru imprumuturi interne persoanele juridice garantate vor fi inregistrate de Ministerul Finantelor ca debitori la fondul de risc pentru imprumuturi interne garantate de stat, iar persoanele juridice garantate vor inregistra in propriile evidente sumele datorate garantului - Ministerul Finantelor -, in calitate de creditor pentru fondul de risc.
    In conditiile legii, in cazurile in care garantatul motiveaza temeinic lipsa temporara a capacitatii de plata, Ministerul Finantelor poate aproba, prin acte aditionale la conventiile de garantie: (i) esalonarea la plata a sumelor datorate de debitorii respectivi; si (ii) inlesniri la plata majorarilor de intarziere.
    g) Ministerul Finantelor are obligatia de a urmari recuperarea integrala si la termenele stabilite a sumelor datorate de persoanele juridice ca urmare a executarii scrisorilor de garantie pentru imprumuturi interne, inclusiv prin procedura executarii silite, iar sumele recuperate de la debitorii garantati se fac venit la fondul de risc pentru imprumuturile interne garantate de stat.
    7. Fondul de risc pentru imprumuturile interne garantate de stat si reflectarea in contabilitatea trezoreriei statului si a persoanelor juridice beneficiare de imprumuturi interne cu garantia statului a operatiunilor legate de acordarea garantiei, de executarea scrisorii de garantie si de recuperarea sumelor platite de Ministerul Finantelor ca urmare a executarii scrisorii de garantie pentru imprumuturi interne
    a) In temeiul prevederilor art. 30 din lege se instituie, in continuare, fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturi interne, in scopul acoperirii riscurilor financiare ce decurg din garantarea de catre stat a unor astfel de imprumuturi, ca urmare a executarii scrisorilor de garantie de catre bancile in favoarea carora au fost emise asemenea scrisori de garantie.
    b) Veniturile fondului de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturi interne se constituie din:
    - sumele incasate de la persoanele juridice garantate de Ministerul Finantelor, reprezentand comisionul de risc negociat ca o cota procentuala aplicata asupra valorii imprumutului garantat sau efectiv angajat de la o banca si care se cuprinde in conventia de garantie incheiata intre garant si garantat;
    - dobanzile obtinute din plasamentele sumelor aflate in depozite, reprezentand disponibilitati in fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturi interne, dupa deducerea din acestea a alocatiilor de la bugetul de stat. Disponibilitatile din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne se pot plasa de Ministerul Finantelor la banci selectionate pe criterii de siguranta, lichiditate si rentabilitate, in aceasta ordine si prioritate, daca soldul general al trezoreriei statului previzionat pe termen scurt si/sau mediu excede nevoilor de acoperire temporara a deficitului bugetului de stat;
    - sumele reprezentand incasari din majorarile de intarziere aplicate pentru neplata in termen a comisionului de risc, echivalente cu majorarile de intarziere stabilite pentru neplata impozitelor datorate la bugetul de stat;
    - sumele recuperate de Ministerul Finantelor in temeiul prevederilor art. 34 alin. (3) din lege;
    - sumele primite de la bugetul de stat, in completarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturi interne, in conditiile prevazute de lege;
    - alte surse legal constituite cu aceasta destinatie.
    c) Sumele cu destinatia fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturi interne se vireaza in contul nr. 64.37.8.01.80 "Disponibil pentru constituirea fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne", deschis pe numele Ministerului Finantelor la centrala Bancii Nationale a Romaniei.
    Documentele prin care se efectueaza viramentul trebuie sa cuprinda ori, dupa caz, sa fie insotite de acte din care sa rezulte: numarul scrisorii de garantie ce a generat obligatia, cu mentiunea "garantie interna", natura platii: (i) comision; (ii) dobanzi; (iii) majorari de intarziere la plata comisionului de risc; (iv) debitori pentru rate la imprumuturi interne, dobanzi si alte costuri aferente; (v) alocatii de la bugetul de stat in completarea fondului de risc, precum si perioada pentru care se achita suma.
    d) Din fondul de risc pentru imprumuturile interne garantate de stat se pot efectua numai platile care rezulta din executarea scrisorilor de garantie.
    e) Gestionarea fondului de risc pentru imprumuturile interne contractate de persoanele juridice cu garantia statului se face de Ministerul Finantelor, in regim extrabugetar, prin contul general al trezoreriei statului.
    f) Evidenta fondului de risc aferent garantiilor acordate pentru imprumuturile interne se organizeaza la Ministerul Finantelor si la fiecare persoana juridica care a contractat imprumuturi interne cu garantia statului, analitic si sintetic, in functie de natura creditului bancar garantat si, dupa caz, pe fiecare agent economic, pe banci si pe total fond de risc pentru garantiile acordate pentru imprumuturi interne.
    g) Pe baza informarilor primite de la persoanele juridice garantate si a evidentelor din cadrul Ministerului Finantelor, Directia generala a datoriei publice intocmeste semestrial raportul privind modul de constituire si de utilizare a fondului de risc pentru imprumuturile interne garantate de stat, care se prezinta pentru informare si aprobare conducerii ministerului.
    h) In contabilitatea trezoreriei statului, precum si in contabilitatea persoanelor juridice garantate pentru imprumuturile interne se vor evidentia informatii cu privire la: (i) acordarea garantiei; (ii) executarea garantiei; (iii) recuperarea sumelor platite de Ministerul Finantelor ca urmare a executarii garantiilor si a majorarilor de intarziere ori a dobanzilor aferente; (iv) constituirea si incasarea de catre trezoreria statului a veniturilor pentru fondul de risc, precum si cu privire la platile pe care aceasta le efectueaza din fondul de risc; si (v) instituirea la nivelul persoanelor juridice garantate a obligatiilor care s-au creat din contractarea imprumuturilor interne cu garantia statului, pentru plata comisionului de risc si a celorlalte obligatii catre fondul de risc, precum si cu privire la plata efectiva a acestora.

    CAP. 3
    Contractarea si rambursarea imprumuturilor externe si plata costurilor aferente

    1. Angajarea imprumuturilor externe contractate direct sau garantate de stat prin Ministerul Finantelor
    Angajarea unor asemenea imprumuturi externe se face cu respectarea stricta a destinatiilor prevazute de lege si conform cap. I pct. 5 si 6.
    La angajarea unor asemenea imprumuturi, cu respectarea incadrarii in plafonul anual de indatorare publica externa aprobat de Parlament si in destinatiile prevazute de lege, Ministerul Finantelor are obligatia sa analizeze si sa urmareasca:
    a) fundamentarea necesitatii si oportunitatii imprumuturilor externe in raport cu prioritatile si cu acordurile guvernamentale;
    b) eficienta imprumuturilor externe angajate (costuri, conditii si termene de rambursare, costuri aferente);
    c) existenta si realitatea tuturor documentelor pentru contractarea de imprumuturi externe, in scopul prevenirii riscurilor de incalcare a prevederilor acordului si/sau contractului de imprumut, atat de catre beneficiarul de imprumut, cat si de creditorul extern;
    d) studiul de fezabilitate, insotit de acordul si de aprobarea organelor sau autoritatilor competente, in cazul investitiilor care se realizeaza din imprumuturi externe;
    e) avizul Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, denumit in continuare C.I.G.C.C.E., pentru imprumuturile externe pentru finantarea investitiilor sau importurilor, potrivit art. 22 alin. (2) din lege, cu exceptia imprumuturilor externe contractate de autoritatile administratiei publice locale, care trebuie sa fie aprobate de comisia de autorizare constituita conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 611/1999 privind constituirea si componenta comisiei de autorizare a contractarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale.
    2. Imprumuturi externe contractate de stat in nume propriu
    a) In categoria imprumuturilor externe contractate de stat in nume propriu sunt incadrate toate acele imprumuturi externe contractate de Ministerul Finantelor, conform prevederilor cap. I pct. 5.
    b) Pentru contractarea unui imprumut extern in numele si in contul statului, Ministerul Finantelor prezinta Guvernului o scrisoare/un memorandum, insotit de o documentatie corespunzatoare cuprinzand incadrarea in plafonul de indatorare publica externa, destinatia, necesitatea, oportunitatea si eficienta imprumutului extern care se va angaja, precum si proiectul de mandat pentru negocierea imprumutului cu potentialii creditori externi.
    In cazul imprumuturilor externe destinate realizarii unor proiecte de investitii, modernizarii si retehnologizarii unor domenii prioritare din economie, realizarii unor reforme sectoriale sau de importuri stabilite de Guvern, documentatia care insoteste scrisoarea/memorandumul catre Guvern va cuprinde si alte fundamentari (studii de fezabilitate aprobate de autoritatile competente).
    c) in baza mandatului aprobat de Guvern, Ministerul Finantelor procedeaza, in termenii si in conditiile prevazute in mandat, la negocierea imprumutului extern in numele si in contul statului.
    Dupa negociere, pentru imprumuturile externe care se contracteaza de la guvernele altor tari, de la organisme si institutii financiare internationale si a caror acordare este conditionata de unele masuri economice, financiare, sociale sau de alta natura, acordul de imprumut negociat va fi aprobat de Guvern inainte de semnare. Asemenea acorduri de imprumuturi externe se ratifica de Parlamentul Romaniei sau de Guvern, daca se primeste de la Parlamentul Romaniei o asemenea abilitare.
    d) Pentru utilizarea si administrarea imprumuturilor externe contractate de stat in nume propriu pentru finantarile specificate la lit. b) alin. 2 Ministerul Finantelor incheie cu utilizatorii finali, respectiv cu institutiile financiare mandatate, contracte de subimprumut, prin care acestia se obliga sa asigure plata integrala si la termen a serviciului datoriei publice rezultate din aceste imprumuturi, conform clauzelor stipulate in contractele mentionate.
    In cazul in care imprumuturile externe se transmit unor beneficiari finali garantati de autoritati publice, fata de care acestia sunt subordonati, intre Ministerul Finantelor, pe de o parte, si beneficiarul final de imprumut impreuna cu autoritatea publica garanta, pe de alta parte, se incheie un contract de subimprumut si de garantie, in care se includ prevederi din acordul de imprumut extern si masuri asiguratorii pentru plata integrala si la termen a serviciului datoriei publice externe astfel rezultate.
    e) Potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din lege, imprumuturile externe contractate pentru finantarea proiectelor de investitii finantate de la bugetul de stat sunt analizate si administrate direct de Ministerul Finantelor. Autoritatile publice centrale care propun sa se realizeze investitii cu imprumuturi externe contractate de stat in nume propriu au obligatia sa prezinte Ministerului Finantelor, o data cu cererea oficiala, documentatiile, fundamentarile si studiile de fezabilitate aprobate de autoritatile competente.
    Transferurile in valuta ce decurg din plata ratelor aferente imprumuturilor externe contractate sau garantate de stat se efectueaza liber, fara autorizarea Bancii Nationale a Romaniei.
    f) Acordurile de imprumut extern intra in vigoare dupa ratificarea acestora de catre autoritatile romane, conform lit. c), sau, dupa caz, in conditiile si la termenele prevazute in acordurile de imprumuturi externe, acestea din urma prevaland legislatiei romane.
    g) In baza prevederilor art. 21 din lege, fondurile obtinute ca urmare a contractarii imprumuturilor externe de Ministerul Finantelor in numele statului pentru finantarea deficitului bugetului de stat vor fi convertite in lei prin Banca Nationala a Romaniei.
    3. Imprumuturile externe garantate de stat
    a) Persoanele juridice care se incadreaza in prevederile cap. I pct. 6 pot beneficia, de garantia statului, prin Ministerul Finantelor, pentru imprumuturi externe destinate unor proiecte sau activitati sustinute de ministere de resort, considerate de importanta prioritara pentru Romania.
    b) In vederea contractarii unor imprumuturi externe cu garantia statului se vor parcurge etapele prevazute la cap. III pct. 1. Pentru aceasta, dupa obtinerea avizului de principiu al Ministerului Finantelor, persoanele juridice transmit Secretariatului tehnic al C.I.G.C.C.E. cereri oficiale, insotite de documentatii si fundamentari, in stricta concordanta cu cerintele si cu procedurile de analiza pentru astfel de imprumuturi.
    c) In baza Legii nr. 189/1998 Guvernul poate acorda garantii la imprumuturi externe contractate de autoritatile publice locale. Garantiile se vor acorda in baza hotararii comisiei de autorizare constituite conform Hotararii Guvernului nr. 611/1999 si cu respectarea prevederilor normelor si procedurilor anexate la aceasta.
    Determinarea comisionului de risc, modalitatea de constituire si de gestionare a fondului de risc, precum si reflectarea in contabilitatea trezoreriei statului si a autoritatilor publice locale beneficiare de imprumuturi externe garantate de stat a operatiunilor legate de acordarea garantiei, de executarea scrisorii de garantie, de plati efectuate de Ministerul Finantelor si de recuperarea sumelor platite de Ministerul Finantelor pentru imprumuturile externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu garantia statului urmeaza regimul reglementat prin lege si prin prezentele norme metodologice pentru imprumuturile externe garantate de stat.
    4. Conventia pentru imprumuturi externe contractate cu garantia statului
    La emiterea scrisorii de garantie pentru imprumutul extern, in conformitate cu procedurile prevazute in normele aprobate in acest scop si pe baza acestora, intre Ministerul Finantelor, in calitate de garant, si beneficiarul imprumutului (creditului) extern garantat de stat, in calitate de garantat, se incheie o conventie in care sunt prevazute drepturile si obligatiile partilor.
    In conventie se includ, fara a se limita numai la acestea, urmatoarele obligatii pentru persoana juridica beneficiara de imprumut (credit) extern cu garantia statului:
    a) sa utilizeze imprumutul (creditul) extern garantat in numele si in contul statului numai pentru destinatiile stabilite prin acordul (contractul) de imprumut extern incheiat intre persoana juridica si creditorul extern;
    b) sa achite la scadenta obligatiile care decurg din acordul (contractul) de imprumut extern incheiat cu creditorul extern in favoarea caruia Ministerul Finantelor a emis scrisoarea de garantie;
    c) sa plateasca, la scadentele si in conditiile prevazute in conventie, comisionul de risc, precum si majorarile calculate pentru plata cu intarziere a comisionului de risc;
    d) sa instiinteze in scris Ministerul Finantelor, cu 15 zile lucratoare inainte de data scadentei, despre imposibilitatea constituirii, partiale sau totale, a sumelor necesare pentru plata obligatiilor care decurg din acordul (contractul) de imprumut extern, cu motivatiile si fundamentarile corespunzatoare;
    e) sa achite, la termenele si in conditiile care vor fi stabilite cu garantul, sumele platite de acesta ca urmare a executarii partiale sau totale a garantiei, precum si majorarile de intarziere, calculate potrivit dispozitiilor legale;
    f) sa informeze Ministerul Finantelor despre intentia de divizare, privatizare sau despre orice modificari in statutul juridic, pentru a adapta in comun prevederile conventiei la situatiile intervenite;
    g) sa comunice lista cuprinzand conturile si bancile la care are deschise acele conturi, sa anunte in prealabil si sa obtina acordul Ministerului Finantelor in cazul in care intentioneaza sa isi transfere si/sau sa isi deschida un nou cont la o alta banca decat banca si/sau bancile la care isi are deschise conturile la data incheierii conventiei;
    h) sa prezinte Ministerului Finantelor, pana la data de 5 a lunii urmatoare celei de raportare, informari periodice in legatura cu angajarea imprumutului garantat de stat si cu modul in care se deruleaza acesta, precum si cu privire la modul in care a efectuat plata serviciului datoriei publice creat ca urmare a imprumutului contractat cu garantia statului si, acolo unde este cazul, cu modul in care a onorat platile datorate la fondul de risc, la termenele si in conditiile stabilite prin formularele de raportare anexate la prezentele norme metodologice.
    5. Rambursarea imprumuturilor (creditelor) externe, plata dobanzilor si a altor costuri
    a) Sumele reprezentand rate de rambursat pentru imprumuturile (creditele) externe, dobanzile si alte costuri aferente acestor imprumuturi la o anumita data, conform acordurilor (contractelor) de imprumut, sau pentru o perioada determinata - luna, trimestru, semestru, noua luni, un an - constituie serviciul datoriei publice externe si sunt, potrivit legii, o obligatie neconditionata si irevocabila a statului.
    In conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din lege, in vederea platii serviciului datoriei publice externe se acorda autorizarea bugetara permanenta pentru efectuarea acestor cheltuieli.
    b) Rambursarea imprumuturilor externe contractate direct de Ministerul Finantelor, in numele si in contul statului, pentru destinatiile prevazute de lege si mentionate la cap. I pct. 5, precum si plata dobanzilor si a altor costuri aferente unor asemenea imprumuturi externe reprezentand serviciul datoriei publice externe se asigura dupa cum urmeaza:
    - pentru imprumuturile externe contractate direct de Ministerul Finantelor, altele decat cele care au fost date spre administrare in numele si in contul statului, pe baza de mandat, unor institutii financiare interne si pentru cele transmise la beneficiarii finali pe baza unor contracte de subimprumut ori contracte de subimprumut si de garantie, plata serviciului datoriei publice externe se face din: (i) sume rezultate din recuperarea creantelor statului, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) lit. c) din lege; (ii) sume acumulate in contul general al trezoreriei statului din: dobanzi incasate pentru disponibilitatile din contravaloarea in lei a imprumuturilor externe dupa efectuarea platii dobanzilor, a altor costuri aferente unor asemenea imprumuturi externe, rambursarilor de rate pentru imprumuturile respective; dobanzi acumulate si contravaloarea in lei a imprumuturilor externe pastrate in contul general al trezoreriei statului; (iii) sume prevazute in bugetul de stat cu aceasta destinatie; (iv) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, daca in legea bugetului de stat se prevede o asemenea destinatie a acestuia; (v) imprumuturi externe pentru refinantarea datoriei publice externe, in special pentru refinantarea imprumuturilor externe contractate pentru acoperirea deficitului bugetului de stat;
    - pentru imprumuturile externe date spre administrare in numele si in contul statului, pe baza de mandat, unor institutii financiare interne si pentru cele transmise la beneficiarii finali, pe baza de acorduri de subimprumut si de acorduri de subimprumut si de garantie, in conditiile legii, obligatia constituirii resurselor necesare pentru plata la extern a serviciului datoriei publice externe rezultat din asemenea imprumuturi revine in intregime institutiilor financiare interne care colecteaza resursele necesare de la beneficiarii finali carora li s-au acordat astfel de imprumuturi ori, dupa caz, conform clauzelor stipulate in contractele externe si in contractele de subimprumut, direct beneficiarilor finali de asemenea imprumuturi, beneficiarilor finali de imprumuturi externe contractate direct de catre stat, care au obligatia sa asigure prin bugetele proprii necesarul in lei pentru asigurarea platii integrale a serviciului datoriei publice externe decurgand din imprumuturi externe.
    Institutia financiara interna poate conveni cu beneficiarii finali subimprumutati ca datoriile acestora sa fie colectate atat in valuta de contract, cat si in lei, institutia financiara interna respectiva asigurand plata la extern a serviciului datoriei publice din resurse valutare colectate si proprii ori prin schimbul pe piata valutara a monedei nationale in valuta de contract. In conditiile in care institutia financiara nu a colectat resursele de la subimprumutati, aceasta are, conform clauzelor prevazute in contractele de mandat, obligatia de plata integrala la extern a serviciului datoriei publice externe, inclusiv a dobanzilor penalizatoare si/sau a majorarilor pentru neefectuarea in termen a platilor la extern, urmarind, potrivit prevederilor legale, recuperarea acestora de la debitorii sai, beneficiari ai subimprumuturilor.
    Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent imprumuturile externe contractate de Ministerul Finantelor, in numele statului roman, si date spre administrare institutiilor financiare pentru proiecte de investitii sau/si importuri stabilite de Guvern, pentru care resursele necesare in vederea platii serviciului datoriei publice externe aferent se asigura de Ministerul Finantelor din sumele colectate direct de la agentii economici subimprumutati, in conformitate cu prevederile contractului de subimprumut incheiat intre institutiile financiare, in numele si in contul statului, si agentii economici.
    In contractul de subimprumut, respectiv de mandat, incheiat cu institutiile financiare si agentii economici, Ministerul Finantelor va specifica valuta in care se calculeaza si se ramburseaza ratele de capital si valuta in care se calculeaza si se achita dobanda si alte costuri aferente, dupa caz, nivelul comisionului in lei perceput de la institutiile financiare sau de la agentii economici beneficiari ai imprumutului, precum si termenele la care beneficiarii imprumuturilor urmeaza sa plateasca aceste obligatii catre Ministerul Finantelor, in situatia in care obligatia de plata la extern revine acestuia.
    Plata la extern a serviciului datoriei publice aferent acestor imprumuturi se face de Banca Nationala a Romaniei, la cererea Ministerului Finantelor, din contul in care au fost colectate resursele valutare de la agentii economici imprumutati.
    Persoanele juridice care au incheiat cu Ministerul Finantelor contracte de subimprumut si de garantie au obligatia sa asigure, prin bugetele proprii si prin bugetele beneficiarilor finali, resurse corespunzatoare, in lei, pentru a achizitiona de pe piata valutara valuta de contract pentru plata integrala, in conditiile prevazute in contractele de subimprumut si de garantie, a serviciului datoriei publice externe aferent acestor imprumuturi externe.
    Pentru imprumuturile externe transmise beneficiarilor finali pe baza contractelor de subimprumut incheiate intre Ministerul Finantelor si ministere sau alte institutii centrale, acestia au obligatia sa cuprinda in bugetele proprii si/sau in bugetele fondurilor speciale pe care le administreaza in conditiile legii, precum si in bugetele unitatilor subordonate ori aflate sub autoritatea lor, conform contractelor de subimprumut, prevederi de cheltuieli necesare in vederea asigurarii platii integrale in lei a contravalorii imprumutului subsidiar.
    In contractul de subimprumut se includ prevederi prin care beneficiarul final al imprumutului extern pune la dispozitie Ministerului Finantelor, la anumite termene, contul in lei deschis la Banca Nationala a Romaniei, suma necesara pentru efectuarea platii la extern a serviciului datoriei publice, echivalentul valutei de contract la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare in ziua in care se face virarea in contul Ministerului Finantelor, la care se adauga o marja convenita prin contractul de subimprumut, acoperind deprecierea leului intre data virarii in cont si cea a platii la extern. Prin contractul de subimprumut se poate conveni cu beneficiarul final ca din veniturile sale realizate in valuta sa vireze suma datorata in contul Ministerului Finantelor, deschis la Banca Nationala a Romaniei, din care sa se asigure plata la extern a serviciului datoriei publice.
    Prin contractele de subimprumut se poate conveni cu beneficiarii finali de imprumuturi ca acestia sa efectueze plata direct in valuta in conturile comunicate de Ministerul Finantelor.
    Plata la extern a serviciului datoriei publice aferente imprumuturilor contractate direct de stat prin Ministerul Finantelor se efectueaza de Banca Nationala a Romaniei, la cererea Ministerului Finantelor, pe baza documentului de plata transmis de finantatorul extern.
    In baza documentelor remise de Banca Nationala a Romaniei, care atesta efectuarea platii la extern, Ministerul Finantelor transfera contravaloarea in lei a sumei platite in termenul stipulat de lege.
    c) Rambursarea imprumuturilor externe contractate de institutii publice centrale si de alte persoane juridice cu garantia statului, precum si plata dobanzilor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe se asigura de catre fiecare garantat, la termenele si in conditiile cuprinse in acordurile (contractele) de imprumut si in conventie, acolo unde este cazul.
    Ministerul Finantelor, pe baza informarilor primite de la beneficiarii imprumuturilor externe cu garantia statului si a controalelor proprii efectuate, urmareste modul in care beneficiarii acestor imprumuturi externe isi constituie sursele de rambursare a imprumuturilor si de plata a dobanzilor si a celorlalte costuri aferente imprumuturilor externe respective.
    6. Executarea garantiilor de stat pentru imprumuturi externe
    a) In conditiile legii, garantia de stat pentru imprumuturi externe reprezinta o obligatie indirecta a statului roman, care se exercita in cazul in care beneficiarul imprumutului nu poate sa achite, in intregime sau partial, imprumutul, dobanda si/sau alte costuri stabilite in conformitate cu clauzele acordului (contractului) de imprumut extern.
    b) In cazul in care beneficiarul de imprumut extern garantat de stat nu poate asigura integral sau partial, la termenele scadente, sumele necesare in vederea rambursarii imprumutului, platii dobanzilor si/sau a altor costuri aferente imprumutului extern garantat de stat, acesta va comunica Ministerului Finantelor despre aceasta situatie, prezentand totodata motivatia si documentele justificative cu 15 zile lucratoare inainte de termenele de plata convenite.
    c) Potrivit prevederilor art. 41 din lege, in cazul in care beneficiarul imprumutului extern cu garantia statului nu isi indeplineste obligatiile de plata stipulate in acordul (contractul) de imprumut, institutia externa creditoare, in conformitate cu clauzele prevazute in acesta, va instiinta in scris Ministerul Finantelor, in vederea exercitarii obligatiei de garant.
    Instiintarea va include: rata de capital, valoarea dobanzii si alte costuri care urmeaza sa fie rambursate institutiei creditoare, conform acordului de imprumut.
    d) In baza documentelor prevazute la lit. b) si c) Ministerul Finantelor va initia procedura de plata la extern a sumelor datorate.
    e) Pentru efectuarea acestor plati se va proceda astfel:
    - Ministerul Finantelor, pe baza documentelor primite de la garantat si de la creditorul extern, prin directiile de resort, intocmeste documentatia aferenta efectuarii platii la extern, conform Instructiunilor privind administrarea si utilizarea fondului de risc pentru creditele externe contractate in conditiile legii cu garantia statului, care urmeaza sa fie elaborate si aprobate prin ordin al ministrului finantelor in termen de 90 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    - Ministerul Finantelor, prin directiile de resort, la primirea informarii si a documentelor cu privire la efectuarea platilor la extern de catre Banca Nationala a Romaniei, elaboreaza si prezinta conducerii departamentului de specialitate spre aprobare, respectiv spre semnare, o nota cu propuneri de decontare a contravalorii in lei a sumelor platite la extern de Banca Nationala a Romaniei, astfel incat decontarea respectiva sa se realizeze, potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din lege, a doua zi lucratoare de la primirea confirmarii platii la extern.
    f) Sumele achitate de Ministerul Finantelor, in calitate de garant, pentru imprumuturile externe garantate se vor recupera de la beneficiarii imprumuturilor externe respective, conform conventiilor incheiate si/sau acordurilor de recuperare ce urmeaza sa fie incheiate intre beneficiarii de imprumut si Ministerul Finantelor.
    In conditiile legii, Ministerul Finantelor poate aproba si poate cuprinde in actele aditionale la conventii si/sau la acordul de recuperare: (i) esalonarea sau reesalonarea la plata a sumelor datorate de beneficiarii de imprumut respectivi; si (ii) inlesniri la plata majorarilor de intarziere.
    g) Ministerul Finantelor are obligatia sa urmareasca recuperarea integrala si la termenele stabilite a sumelor datorate de beneficiarii de imprumut ca urmare a platilor efectuate la extern de Ministerul Finantelor, in calitate de garant, inclusiv prin procedura executarii silite, iar sumele recuperate de la beneficiarii respectivi reprezinta venituri la fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturi externe, in vederea reintregirii acestuia.
    7. Fondul de risc pentru imprumuturile externe, reflectarea in contabilitatea trezoreriei statului si a persoanelor juridice beneficiare de imprumuturi externe a operatiunilor legate de acordarea garantiei, executarea scrisorii de garantie, platile efectuate de Ministerul Finantelor si de recuperarea sumelor platite de Ministerul Finantelor pentru imprumuturi externe

    Fondul de risc pentru imprumuturile externe garantate de stat
    a) In temeiul prevederilor art. 40 din lege, se instituie fondul de risc pentru imprumuturi externe, garantate de stat, in scopul acoperirii riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre stat a unor astfel de imprumuturi.
    b) Veniturile fondului de risc pentru imprumuturi externe garantate de stat se constituie, inclusiv in valuta, din:
    - sumele incasate de la beneficiarii de imprumuturi externe cu garantia statului, reprezentand comisionul de risc negociat ca o cota procentuala asupra valorii imprumutului garantat, comision care va fi inclus in conventiile ce se incheie intre garant si garantat;
    - dobanzile obtinute din plasamentele sumelor aflate in depozite avand ca provenienta fondul de risc pentru imprumuturi externe garantate de stat;
    - sumele reprezentand incasari din majorarile de intarziere aplicate pentru neplata la termen a comisionului de risc, echivalente cu majorarile de intarziere stabilite pentru neplata impozitelor datorate la bugetul de stat;
    - sumele incasate de la debitorii rezultati ca urmare a efectuarii platii la extern de catre Ministerul Finantelor, in calitate de garant, astfel cum s-a mentionat la cap. III pct. 6 lit. f) si g), conform Instructiunilor privind administrarea si utilizarea fondului de risc pentru creditele externe contractate in conditiile legii cu garantia statului;
    - sumele primite de la bugetul de stat, in completarea fondului de risc pentru imprumuturi externe garantate de stat, in conditiile prevazute de lege;
    - alte surse legal constituite cu aceasta destinatie.
    c) Gestionarea fondului de risc pentru imprumuturile externe garantate de stat se efectueaza de Ministerul Finantelor, in regim extrabugetar, prin contul general al trezoreriei statului.
    d) Evidenta fondului de risc pentru imprumuturile externe garantate de stat se organizeaza atat la Ministerul Finantelor, cat si la fiecare persoana juridica garantata care s-a angajat sa plateasca contributii la fondul de risc, analitic si sintetic, in functie de natura imprumutului extern si, dupa caz, pe fiecare garantat si pe ansamblul fondului de risc pentru imprumuturi externe, conform Instructiunilor privind administrarea si utilizarea fondului de risc pentru creditele externe contractate in conditiile legii cu garantia statului.
    e) Pe baza informatiilor primite de la persoanele juridice beneficiare de imprumuturi externe si a evidentelor tinute in cadrul Ministerului Finantelor, Directia generala a datoriei publice din cadrul acestuia intocmeste semestrial raportul privind modul de constituire si de utilizare a fondului de risc pentru imprumuturi externe garantate de stat, care se prezinta pentru informare si aprobare conducerii ministerului.

    Fondul de risc pentru imprumuturile externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice
    a) In temeiul prevederilor art. 26 alin. 3 din lege, Ministerul Finantelor este autorizat sa perceapa un comision pentru a alimenta fondul de risc pentru imprumuturile externe contractate de stat si subimprumutate unor institutii financiare sau unor agenti economici, in scopul acoperirii riscurilor financiare ce decurg din acordurile subsidiare incheiate cu utilizatorii finali ai acordurilor de imprumut.
    b) Veniturile fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor institutii financiare sau unor agenti economici se constituie din:
    - sumele incasate de la utilizatorii finali ai imprumuturilor externe, reprezentand comisionul de risc negociat ca o cota procentuala aplicata asupra valorii imprumutului efectiv angajat de la creditorul extern, conform Instructiunilor privind administrarea si utilizarea fondului de risc pentru creditele externe contractate in conditiile legii de catre stat;
    - sumele incasate drept comision de risc de la institutiile financiare si/sau de la utilizatorii finali de imprumuturi externe destinate proiectelor de investitii sau importurilor stabilite de Guvern;
    - dobanzile obtinute din plasamentele sumelor aflate in depozite avand ca provenienta fondul de risc pentru imprumuturi externe contractate direct de stat;
    - sumele reprezentand incasari din majorarile de intarziere aplicate pentru neplata in termen a comisionului de risc, echivalente cu majorarile de intarziere stabilite pentru neplata impozitelor datorate la bugetul de stat;
    - sumele incasate de la debitorii rezultati ca urmare a efectuarii platii la extern de catre Ministerul Finantelor pentru imprumuturile externe in contul utilizatorilor finali de imprumuturi externe pentru proiecte de investitii si importuri stabilite de Guvern, conform Instructiunilor privind administrarea si utilizarea fondului de risc pentru creditele externe contractate in conditiile legii de catre stat.
    c) Pe baza informatiilor primite de la persoanele juridice beneficiare de imprumuturi externe si a evidentelor tinute in cadrul Ministerului Finantelor, compartimentul de profil din cadrul acestuia intocmeste semestrial raportul privind modul de constituire si de utilizare a fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat, care se prezinta pentru informare si aprobare conducerii ministerului.

    CAP. 4
    Titlurile de stat

    1. In temeiul prevederilor art. 1 pct. 11 din lege, titlurile de stat sunt definite ca inscrisuri care atesta datoria publica sub forma de bonuri, certificate de trezorerie sau alte instrumente financiare, constituind imprumuturile statului in moneda nationala sau in valuta, pe termen scurt, mediu si lung. Acestea pot fi emise in forma materializata sau dematerializata, nominative sau la purtator, si pot fi negociabile sau nenegociabile.
    La art. 9 - 13 din lege se prevad reglementari de baza, obligatorii, in legatura cu: (i) emisiunea titlurilor de stat; (ii) regimul titlurilor de stat; (iii) scadenta titlurilor de stat; (iv) circulatia titlurilor de stat; si (v) plata titlurilor de stat.
    Titlurile de stat se emit de Ministerul Finantelor in stricta conformitate cu prevederile legii, pe baza unui calendar previzional anual, semestrial, trimestrial, lunar sau ori de cate ori este cazul, stabilit de comun acord cu Banca Nationala a Romaniei, si au ca scop finantarea si refinantarea obligatiilor financiare ale statului.
    2. In aplicarea reglementarilor mentionate la pct. 1, coroborate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, Ministerul Finantelor poate emite titluri de stat avand ca agent pentru operatiunile de vanzare, decontare, transfer si depozitare Banca Nationala a Romaniei. Aceasta este raspunzatoare pentru indeplinirea functiilor de agent in conformitate cu prevederile Conventiei dintre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei nr. 16.813/19 din 17 martie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 16 aprilie 1998.
    Banca Nationala a Romaniei poate delega toate responsabilitatile sau o parte din ele, privind inregistrarea si transferul, intermediarilor pietei primare sau altor agenti, cu aprobarea Ministerului Finantelor. Transferul responsabilitatilor nu degreveaza Banca Nationala a Romaniei de responsabilitatile ei privind garantia unei inregistrari corecte a titlurilor de stat conform Regulamentului nr. 2/1997 privind operatiuni cu titluri de stat derulate prin Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de agent al statului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 16 aprilie 1997.
    In baza prevederilor art. 9 alin. (3) din lege Ministerul Finantelor poate delega si altor agenti sau institutii desemnate in acest scop atributii operationale privind emisiunea de titluri de stat.
    3. Banca Nationala a Romaniei, in baza prerogativelor ce decurg din calitatea sa de agent al statului si in numele Ministerului Finantelor ca autoritate emitenta:
    a) reglementeaza si supravegheaza vanzarea titlurilor de stat (piata primara) si tranzactionarea acestora intre detinatorii inregistrati (piata secundara);
    b) autorizeaza si supravegheaza intermediarii pe aceste piete.
    4. Piata primara a titlurilor de stat reprezinta totalitatea operatiunilor legate de plasarea emisiunilor, respectiv vanzarea pentru prima data a titlurilor de stat.
    a) Participantii la piata primara a titlurilor de stat (intermediari ai pietei primare - "primary dealers") pot fi banci, institutii financiare si de credit, autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile legii si sunt selectati de Banca Nationala a Romaniei.
    Banca Nationala a Romaniei poate accepta ca participanti la piata primara a titlurilor de stat, in afara intermediarilor pietei primare, si alte persoane juridice si fizice.
    b) Intermediarii potentiali ai pietei primare a titlurilor de stat vor solicita autorizarea Bancii Nationale a Romaniei, facand dovada indeplinirii urmatoarelor conditii minimale:
    - cont curent deschis la Banca Nationala a Romaniei;
    - capital social minim;
    - existenta unei structuri organizatorice distincte si a unor spatii specifice (ghiseele de lucru cu clientii, sala de tranzactionare), necesare in vederea derularii operatiunilor cu titluri de stat;
    - reglementarea prin norme proprii a procedurilor de lucru cu clientii, a relatiei cu alti intermediari ai pietei, a sistemului de evidenta contabila specific, precum si a controlului operatiunilor cu titluri de stat;
    - dotari tehnice specifice activitatilor de tranzactionare: (i) echipamente informatice; (ii) echipamente de suport informational (Reuters, Telerate etc.); (iii) echipamente de comunicatii specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);
    - desemnarea personalului in activitatile cu titluri de stat;
    - dovada unei performante minimale pe piata primara a titlurilor de stat.
    c) Intermediarii pietei primare a titlurilor de stat trebuie sa isi asume, in conditii de concurenta, performanta si transparenta, urmatoarele obligatii minimale:
    - vor asigura plasarea integrala a emisiunilor de titluri de stat, cu exceptia situatiilor in care emisiunile sunt plasate prin subscriptie publica. In acest scop intermediarii pietei primare a titlurilor de stat vor depune la fiecare emisiune de titluri de stat, anuntata de Ministerul Finantelor si de Banca Nationala a Romaniei, oferte de cumparare intr-un cuantum minim din totalul emisiunii, cuantum care poate fi negociat cu Banca Nationala a Romaniei;
    - isi vor aduce continuu contributia la dezvoltarea pietei secundare a titlurilor de stat si la mentinerea unui nivel corespunzator de lichiditate a acesteia. In acest scop vor derula un volum minim anual de tranzactii pe aceasta piata si vor afisa in permanenta atat la ghiseele lor de lucru cu clientii, cat si prin sistemele de difuzare a informatiei (Reuters, Telerate, Bloomberg, Knightrider) cotatii pentru un numar minim de serii de titluri de stat (stabilit de Banca Nationala a Romaniei);
    - vor furniza Bancii Nationale a Romaniei orice informatie, documente sau registre pe care aceasta le poate solicita in legatura cu activitatea pe piata titlurilor de stat;
    - vor organiza si vor participa la campanii promotionale referitoare la emisiunile de titluri de stat;
    - vor participa, lunar sau ori de cate ori va fi necesar, la consultari la sediul Bancii Nationale a Romaniei, in vederea analizarii conditiilor pietei si previziunilor privind evolutia acesteia;
    - vor contribui permanent la cresterea standardului profesional si a reputatiei pietei titlurilor de stat din Romania prin promovarea unor norme si principii de conduita specifice.
    d) Intermediarii pietei primare a titlurilor de stat isi vor asuma responsabilitatea respectarii tuturor obligatiilor minimale prevazute la lit. c), in baza unui angajament incheiat cu Banca Nationala a Romaniei.
    e) Anual, Banca Nationala a Romaniei va analiza performanta pe piata a intermediarilor pietei primare a titlurilor de stat si va decide asupra reautorizarii acestora.
    f) In functie de conditiile pietei, de experienta intermediarilor pietei primare a titlurilor de stat, precum si in functie de tipul titlurilor de stat emise, Banca Nationala a Romaniei organizeaza si conduce activitatea de plasare/vanzare a emisiunii de titluri de stat care se realizeaza prin, fara a se limita la una dintre urmatoarele modalitati: (i) subscriptie publica; (ii) subscriptie publica garantata; si (iii) licitatie.
    g) Vanzarea prin subscriptie publica a titlurilor de stat se realizeaza de catre intermediarii pietei primare a titlurilor de stat si de catre alti participanti agreati de Banca Nationala a Romaniei, cu respectarea urmatoarelor proceduri:
    - Ministerul Finantelor, in conformitate cu prevederile conventiei incheiate cu Banca Nationala a Romaniei, va anunta elementele emisiunii. Pretul emisiunii, exprimat ca rata a dobanzii, va fi stabilit in baza unor consultari prealabile cu Banca Nationala a Romaniei;
    - intermediarii pietei primare a titlurilor de stat si alti participanti agreati de Banca Nationala a Romaniei vor depune oferte de cumparare in contul lor si in cel al clientilor lor, pana la subscrierea integrala a emisiunii de titluri de stat, considerata a fi data vanzarii;
    - ofertele de subscriere vor fi transmise in plic sigilat sau prin alte modalitati considerate acceptabile de Banca Nationala a Romaniei (telex cifrat, SWIFT, modem etc.); ofertele de subscriere depuse nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme din partea participantilor;
    - in situatia in care cererile depasesc valoarea emisiunii de titluri de stat, subscriptia se va inchide la sfarsitul zilei in care valoarea cererilor depaseste valoarea emisa. Toate cererile din acea zi vor fi acceptate proportional si/sau cu acordul Ministerului Finantelor emisiunea va fi majorata; titlurile de stat ramase nesubscrise vor fi anulate si emisiunea se va inchide la valoarea subscrisa.
    h) Subscriptia publica garantata a titlurilor de stat se realizeaza, de regula, de catre intermediarii pietei primare a titlurilor de stat care, in conformitate cu obligatiile asumate, garanteaza plasarea intregii valori a emisiunii de titluri de stat pe piata, respectiv isi asuma obligatia de a cumpara in cont propriu titlurile de stat pe care nu le plaseaza la clienti si pe piata.
    La subscriptia publica garantata a titlurilor de stat se va urmari respectarea urmatoarelor proceduri:
    - Ministerul Finantelor, in conformitate cu prevederile conventiei incheiate cu Banca Nationala a Romaniei, va anunta elementele emisiunii. Pretul, exprimat ca rata a dobanzii, va fi stabilit de Ministerul Finantelor pe baza unor consultari prealabile cu Banca Nationala a Romaniei si cu intermediarii pietei primare a titlurilor de stat, participanti la plasarea emisiunii titlurilor de stat;
    - ofertele de subscriere ale intermediarilor pietei primare a titlurilor de stat, in contul lor si in contul clientilor lor, vor fi transmise in plic sigilat sau prin alte modalitati considerate acceptabile de Banca Nationala a Romaniei (telex cifrat, SWIFT, modem etc.); ofertele depuse nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme din partea participantilor;
    - ofertele intermediarilor pietei primare a titlurilor de stat, in contul lor si in contul clientilor lor, vor fi acceptate pana la sfarsitul ultimei zile a perioadei de subscriere, considerata a fi data vanzarii; in situatia in care cererile depasesc valoarea emisiunii titlurilor de stat, emisiunea se va inchide la sfarsitul zilei in care valoarea cererilor depaseste valoarea emisa. Toate cererile din acea zi vor fi acceptate si, cu acordul Ministerului Finantelor, emisiunea va fi majorata;
    - intermediarii pietei primare a titlurilor de stat pot primi de la Ministerul Finantelor un comision procentual pentru titlurile de stat plasate pe piata.
    Nivelul comisionului va face obiectul negocierilor anterioare dintre Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Romaniei si reprezentantii intermediarilor pietei primare.
    i) Vanzarea titlurilor de stat prin licitatie se face de Banca Nationala a Romaniei, ca agent al Ministerului Finantelor, conform urmatoarelor proceduri:
    - Ministerul Finantelor, in conformitate cu conventia incheiata cu Banca Nationala a Romaniei, va anunta elementele emisiunii de titluri de stat; elementele tehnice ale licitatiei si data desfasurarii acesteia vor fi stabilite dupa consultari cu Banca Nationala a Romaniei;
    - Banca Nationala a Romaniei va face publice data si locul desfasurarii licitatiei, precum si elementele de identificare a emisiunii ce urmeaza sa fie plasata prin licitatie;
    - intermediarii pietei primare a titlurilor de stat vor depune oferte de cumparare, in cont propriu si in contul clientilor lor, in ziua desfasurarii licitatiei; vor putea prezenta oferte de cumparare, in nume si in cont propriu, si alti participanti agreati de Banca Nationala a Romaniei;
    - ofertele vor fi trimise in plicuri sigilate, cu stampila si antetul participantilor, directiei de specialitate din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, iar secretarul comisiei de licitatie va elibera o adeverinta; dupa eliberarea adeverintei plicul nu mai poate fi retras.
    Ofertele pot fi transmise, de asemenea, prin alte modalitati considerate acceptabile de catre Banca Nationala a Romaniei (telex cifrat, SWIFT, modem etc.);
    - formularul cererii de cumparare folosit in licitatie va include cel putin urmatoarele elemente: (i) emisiunea pentru care este prezentata oferta; (ii) data completarii; (iii) data licitatiei; (iv) valoarea totala si rata dobanzii licitate (se admite defalcarea valorii totale in maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobanzii); (v) defalcarea sumei totale licitate in suma solicitata in cont propriu si in contul clientilor; (vi) elementele de identificare a intermediarului pietei primare: denumirea si sediul social, semnatura autorizata si stampila oficiala etc.; (vii) numarul contului corespondent atat de numerar, cat si de titluri de stat;
    - Banca Nationala a Romaniei va putea stabili, in functie de gradul de dezvoltare a pietei titlurilor de stat, limite maxime pentru oferta unui intermediar al pietei primare in totalul emisiunii;
    - in vederea bunei desfasurari a licitatiei, conducerea Bancii Nationale a Romaniei, prin ordin al guvernatorului, va numi o comisie de licitatie formata din:
       - presedinte, desemnat de conducerea Bancii Nationale a Romaniei;
       - un secretar;
       - cel putin 2 membri din cadrul directiei de specialitate din Banca Nationala a Romaniei.
    Comisia de licitatie va avea si un membru desemnat de Ministerul Finantelor.
    Presedintele, secretarul si membrii comisiei de licitatie, dupa caz, au urmatoarele indatoriri si responsabilitati:
    (i) presedintele comisiei de licitatie conduce lucrarile acesteia, care incep la ora 13,00, prin deschiderea de catre secretarul comisiei de licitatie, in prezenta celorlalti membri, a plicurilor continand ofertele de cumparare ale participantilor la licitatie. Presedintele comisiei de licitatie, in mod exceptional, poate decide, de comun acord cu participantul emitent, rectificarea pe loc a unor erori si validarea ofertei. Acordul participantului emitent poate fi comunicat telefonic, cu conditia confirmarii in scris in cursul aceleiasi zile;
    (ii) secretarul comisiei de licitatie, impreuna cu membrii acesteia, deruleaza toate operatiunile specifice legate de deschiderea, desfasurarea si de stabilirea rezultatului licitatiei, intocmeste procesul-verbal si comunicatul oficial; semneaza, impreuna cu membrii comisiei de licitatie, procesul-verbal si comunicatul oficial;
    (iii) membrii comisiei de licitatie vor verifica respectarea conditiilor de forma pentru vanzarea titlurilor de stat prin licitatie; ofertele de cumparare care nu indeplinesc conditiile stabilite pentru vanzarea titlurilor de stat prin licitatie sunt considerate nule de drept si se inapoiaza participantilor emitenti;
    (iv) secretarul comisiei de licitatie, impreuna cu membrii comisiei, intocmeste centralizatorul ofertelor de cumparare si, pe baza grilei de cotare, va determina nivelul la care cererea cumulata descrescator satisface oferta, stabilind totodata:
    - valoarea emisiunii oferite care si-a gasit contrapartida in cerere;
    - pretul (rata dobanzii) maxim si minim la care au fost adjudecate ofertele de cumparare;
    (v) in situatia in care intreaga emisiune de titluri de stat a fost vanduta, iar la nivelul marginal (nivelul pretului minim, respectiv al ratei dobanzii maxime acceptate) sunt mai multe oferte de cumparare ce nu pot fi satisfacute integral, se va aplica principiul proportionalitatii, fiecare primind valoarea rezultata. Toate valorile vor fi rotunjite pana la cea mai apropiata valoare divizibila cu valoarea nominala a unui titlu de stat;
    (vi) presedintele comisiei de licitatie verifica modul de adjudecare, semneaza procesul-verbal incheiat la sfarsitul sedintei si comunicatul oficial care va fi facut public;
    (vii) reprezentantul Ministerului Finantelor in comisia de licitatie semneaza, de asemenea, procesul-verbal si comunicatul oficial, atestand prin aceasta corectitudinea desfasurarii licitatiei.
    j) Determinarea pretului de vanzare al titlurilor de stat are la baza doua sisteme folosite de Banca Nationala a Romaniei:
    (i) metoda pretului multiplu, care presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele acceptate la pretul (rata dobanzii) pe care fiecare dintre ofertantii castigatori l-a oferit pana la adjudecarea completa a emisiunii de titluri de stat.
    In baza ofertelor de cumparare, acceptate la preturi (rate ale dobanzii) diferite, se va calcula un pret (rata a dobanzii) mediu de adjudecare;
    (ii) metoda pretului uniform, care presupune alocarea titlurilor de stat pentru ofertele acceptate la cel mai scazut pret (rata dobanzii cea mai ridicata) care a fost acceptat pentru adjudecarea completa a emisiunii de titluri de stat.
    Optiunea pentru una dintre cele doua metode mai sus mentionate urmeaza sa aiba la baza atat nevoile de asigurare a resurselor necesare in vederea finantarii si/sau refinantarii deficitului bugetar, in conditii reciproc avantajoase pentru emitentul emisiunii si pentru ofertanti, cat si crearea pentru consolidarea si cresterea pietei titlurilor de stat prin masuri stimulative pentru investitori in plasarea disponibilitatilor in titluri de stat.
    k) Cumpararea la licitatie a titlurilor de stat se face pe baza de:
    (i) oferta de cumparare competitiva, care reprezinta un instrument de participare rezervat persoanelor juridice si care se caracterizeaza prin faptul ca participantul indica, pe langa valoarea pe care doreste sa o adjudece, si pretul maxim (exprimat ca rata minima a dobanzii) pe care este dispus sa il plateasca;
    (ii) oferta de cumparare necompetitiva, care reprezinta un instrument de participare si care se caracterizeaza prin faptul ca participantul indica valoarea pe care doreste sa o adjudece, fara a indica pretul (rata dobanzii).
    Participarea pe baza de oferta necompetitiva confera investitorului garantia acceptarii integrale a ofertei sale de cumparare.
    Ofertele de cumparare necompetitive vor fi executate la pretul (rata dobanzii) mediu ponderat al ofertelor de cumparare competitive acceptate in licitatiile adjudecate pe baza pretului multiplu si la pretul (rata dobanzii) final al licitatiei adjudecate pe baza metodei pretului uniform.
    Ofertele de cumparare, indiferent de tipul acestora, trebuie sa indice o valoare care sa fie multiplu al valorii nominale a unui titlu de stat.
    5. Titluri de stat exprimate in valuta
    In temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) din lege, titlurile de stat se pot emite si in valuta; in functie de nevoile de finantare si de conjunctura pietelor valutare, asemenea emisiuni de titluri in valuta se pot face atat pe piata interna, cat si pe piata externa.
    Imprumuturile prin emisiuni de titluri de stat denominate in valuta, atrase de piata interna, se vor evidentia la datoria publica interna, iar cele contractate de stat in nume propriu de pe piata externa se vor evidentia la datoria publica externa. Angajarea imprumuturilor externe prin titluri de stat se poate face conditionat de incadrarea lor in plafonul anual de indatorare publica externa, aprobat de Parlament, de fundamentarea acestora sub aspectul necesitatii si oportunitatii in raport cu prioritatile stabilite de Guvern, precum si in legatura cu eficienta unor astfel de imprumuturi din punct de vedere al costurilor, conditiilor si termenilor de rambursare si de plata costurilor aferente.
    Prevederile art. 9, 10, 12 si 13 din lege referitoare la: emisiunea titlurilor de stat, regimul titlurilor de stat, circulatia titlurilor de stat si plata titlurilor de stat se aplica in mod corespunzator si titlurilor de stat emise in valuta.
    a) La emisiunile de titluri de stat in valuta pe piata interna se au in vedere urmatoarele:
    - angajarea unor astfel de imprumuturi are un caracter de exceptie, iar imprumuturile respective au ca destinatie finantarea si/sau refinantarea deficitului bugetului de stat;
    - imposibilitatea ca nevoile de finantare si/sau refinantare a deficitului bugetului de stat sa fie acoperite din disponibilitatile contului general al trezoreriei statului si din resursele in moneda nationala care pot fi atrase in acest scop de pe piata interna de capital, fara a prejudicia accesul sectorului real al economiei la astfel de resurse;
    - costul evident mai redus al unor asemenea emisiuni pe piata valutara interna fata de cel de pe piata valutara externa;
    - incadrarea unor astfel de imprumuturi in calendarul previzional - anual, semestrial, trimestrial sau lunar -, stabilit de comun acord de Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei;
    - vanzarea titlurilor de stat in valuta pe piata interna se realizeaza prin agenti ai statului in numele Ministerului Finantelor, ca autoritate emitenta, care, dupa caz, pot fi Banca Nationala a Romaniei, Casa de Economii si Consemnatiuni ori unele banci autorizate sa functioneze in Romania, care dobandesc calitatea de agent al statului in baza conventiilor incheiate in acest scop cu Ministerul Finantelor;
    - agentii statului, altii decat Banca Nationala a Romaniei, pentru vanzarea titlurilor de stat in valuta pe piata interna vor fi propusi de Ministerul Finantelor, cu avizul Bancii Nationale a Romaniei, dintre intermediarii pietei primare - banci si institutii financiare si de credit autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile legii - si sunt selectati de Banca Nationala a Romaniei;
    - Ministerul Finantelor, in conformitate cu prevederile conventiei incheiate cu agentul prin care se realizeaza vanzarea titlurilor de stat in valuta pe piata interna, va anunta elementele emisiunii (valoarea imprumutului, data emisiunii, data scadentei, rata dobanzii, valoarea nominala individuala) in conformitate cu prospectul de emisiune al imprumutului. Rata dobanzii va fi stabilita pe baza unor consultari prealabile cu Banca Nationala a Romaniei;
    - ofertele de cumparare a titlurilor de stat in valuta pe piata interna se depun la agentul statului, care opereaza in numele Ministerului Finantelor ca autoritate emitenta, de catre intermediarii pietei primare a titlurilor de stat si de alti participanti agreati de Banca Nationala a Romaniei, in contul lor si in contul clientilor lor, pana la adjudecarea integrala a emisiunii de titluri de stat;
    - ofertele de subscriere vor fi transmise in plic sigilat sau prin alte modalitati comunicate ca acceptabile de Banca Nationala a Romaniei (telex cifrat, SWIFT, modem etc.); ofertele depuse nu pot fi retrase, acestea constituind angajamente ferme din partea participantilor;
    - in situatia in care cererile depasesc valoarea emisiunii de titluri de stat, subscriptia se va inchide la sfarsitul zilei in care valoarea cererilor depaseste valoarea emisa;
    - vanzarea, decontarea, transferul si inregistrarea titlurilor de stat in valuta pe piata interna se vor efectua in stricta conformitate cu reglementarile cuprinse in prospectele de emisiune;
    - valuta obtinuta in urma emisiunii de titluri de stat este vanduta de Ministerul Finantelor Bancii Nationale a Romaniei la cursul zilei, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, iar contravaloarea in lei rezultata din vanzarea valutei va fi folosita de Ministerul Finantelor, prin trezoreria statului, la finantarea si/sau refinantarea deficitului bugetului de stat;
    - ratele scadente, dobanzile si alte costuri aferente titlurilor de stat emise in valuta pe piata interna se achita in valuta de emisiune, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei, conform legislatiei in vigoare; contravaloarea ratelor de capital se asigura prin contractarea de imprumuturi de pe piata interna, in moneda nationala ori in valuta, iar contravaloarea in lei a dobanzilor si a altor costuri aferente se suporta din prevederile bugetare destinate serviciului datoriei publice;
    - plata valutei catre detinatorii titlurilor de stat in valuta se efectueaza de Banca Nationala a Romaniei, la cererea Ministerului Finantelor, care, a doua zi de la primirea confirmarii platii de la Banca Nationala a Romaniei, va efectua plata in lei a sumelor datorate.
    b) Vanzarea titlurilor de stat in valuta pe piata externa va cuprinde urmatoarele etape:
    - stabilirea, in functie de necesitatile de finantare si de conditiile existente pe pietele externe de capital, cu titlu orientativ, a elementelor initiale ale emisiunii de titluri de stat: valoarea imprumutului, perioada in care se va lansa emisiunea, scadenta imprumutului, valuta in care se doreste sa se efectueze imprumutul etc.;
    - desemnarea administratorului/administratorilor imprumutului, precum si numirea firmelor de consultanta juridica pentru administratorul/administratorii imprumutului in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. c(i) si (ii) din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice;
    - stabilirea calendarului emisiunii de titluri de stat;
    - elaborarea prospectului de emisiune destinat investitorilor de catre administratorul desemnat, in colaborare cu emitentul;
    - organizarea unei strategii de marketing;
    - organizarea unei prezentari de tara adresate anumitor categorii de investitori vizati si programarea intalnirilor bilaterale si de grup in principalele centre financiare internationale;
    - stabilirea de catre administrator a structurii sindicatului de banci care ar putea participa la subscrierea si plasarea imprumutului si cotele alocate acestora;
    - prin negociere cu sindicatul de investitori, administratorul va determina pretul de lansare al emisiunii si va lansa emisiunea de titluri de stat;
    - tranzactionarea pe piata secundara internationala de capital a titlurilor de stat emise si mentinerea de catre administrator a unei piete active si lichide pentru aceste titluri.

    CAP. 5
    Registrul datoriei publice a statului si Registrul garantiilor de stat pentru imprumuturi

    Registrul datoriei publice a statului si Registrul garantiilor de stat pentru imprumuturi
    1. In temeiul prevederilor art. 45 din lege, Ministerul Finantelor are obligatia de a mentine urmatoarele registre:
    a) Registrul datoriei publice a statului, in care se evidentiaza situatia datoriei publice in ordine cronologica si care are doua componente:
    - Subregistrul datoriei publice interne (anexa nr. 1);
    - Subregistrul datoriei publice externe (anexa nr. 2);
    b) Registrul garantiilor de stat pentru imprumuturi, in care se evidentiaza situatia garantiilor de stat si care, de asemenea, are doua componente:
    - Subregistrul garantiilor interne de stat (anexa nr. 3);
    - Subregistrul garantiilor externe de stat (anexa nr. 4).
    Ministerul Finantelor tine registre in care sunt inscrise mentiuni privind datoria publica si garantiile de stat pentru imprumuturile Romaniei. Registrele cuprind date privind situatia datoriei publice, a scrisorilor de garantie emise, valoarea, nivelul dobanzilor si comisioanelor aferente imprumuturilor garantate de Ministerul Finantelor si alte informatii considerate necesare.
    2. Registrul datoriei publice a statului va evidentia, din punct de vedere informativ, in ordine cronologica, situatia tuturor obligatiilor interne si externe contractate direct, mentionandu-se intr-o rubrica distincta numarul din Subregistrul datoriei publice interne si, respectiv, din Subregistrul datoriei publice externe.
    In vederea pastrarii caracterului unitar al evidentei datoriei publice interne si, respectiv, al celei externe, pe documentele ce reflecta obligatia directa a statului sau garantata de acesta se vor mentiona doar numerele din Subregistrul datoriei publice externe.
    3. Subregistrul datoriei publice externe va evidentia, in ordine cronologica, situatia tuturor obligatiilor externe contractate direct, mentionandu-se intr-o rubrica distincta numarul din Registrul datoriei publice a statului.
    In vederea pastrarii caracterului unitar al evidentei datoriei publice externe, pe documentele ce reflecta obligatia directa a statului sau garantata de acesta se vor mentiona doar numerele din Subregistrul datoriei publice externe.
    4. Registrul garantiilor de stat pentru imprumuturi va evidentia, din punct de vedere informativ, situatia tuturor obligatiilor interne si externe garantate de stat, mentionandu-se intr-o rubrica distincta numarul din Subregistrul datoriei publice interne si, respectiv, din Subregistrul datoriei publice externe.
    In vederea pastrarii caracterului unitar al evidentei datoriei publice interne si, respectiv, al celei externe, pe documentele ce reflecta obligatia garantata de stat se vor mentiona doar numerele din Subregistrul datoriei publice interne si, respectiv, din Subregistrul datoriei publice externe.
    5. Subregistrul garantiilor externe de stat va evidentia, din punct de vedere informativ, situatia tuturor obligatiilor externe garantate de stat, mentionandu-se intr-o rubrica distincta numarul din Subregistrul datoriei publice externe.
    In vederea pastrarii caracterului unitar al evidentei datoriei publice externe, pe documentele ce reflecta obligatia garantata de stat se vor mentiona doar numerele din Subregistrul datoriei publice externe.
    6. Informatiile privind datoria publica externa sunt tinute si actualizate periodic de Ministerul Finantelor si de Banca Nationala a Romaniei in sistem computerizat, intr-o baza de date comuna.

    Registrul de evidenta a datoriei publice locale
    1. Pentru evidentierea datoriilor totale contractate de autoritatile administratiei publice locale consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, care au contractat, in conditiile legii, imprumuturi interne si/sau externe, au obligatia de a infiinta si de a conduce Registrul de evidenta a datoriei publice locale, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale.
    In Registrul de evidenta a datoriei publice locale va fi inscrisa datoria totala, contractata la intern si la extern de autoritatea administratiei publice locale, calculata, dupa caz, potrivit prevederilor art. 51 si 52 din Legea nr. 189/1998.
    2. In baza prevederilor art. 6 alin. (4) din lege, Ministerul Finantelor are obligatia sa emita norme metodologice privind raportarea si inregistrarea datoriei publice locale. Imprumuturile contractate de autoritatile administratiei publice locale fac parte din datoria publica a Romaniei, dar nu reprezinta datorii sau raspunderi ale Guvernului, plata serviciului aferent acestor imprumuturi efectuandu-se exclusiv din veniturile prin care s-au garantat imprumuturile respective de catre autoritatile administratiei publice locale.
    Potrivit prevederilor art. 55 din Legea nr. 189/1998, Guvernul poate acorda garantii la imprumuturile externe contractate de autoritatile administratiei publice locale, in conditiile stipulate de aceasta lege si de Legea nr. 81/1999.
    3. Registrul de evidenta a datoriei publice locale va include informatii care sa specifice suma totala a datoriilor autoritatilor administratiei publice locale, felul acestor datorii, cu detalierea urmatoarelor categorii:
    - Subregistrul datoriei publice interne locale (anexa nr. 5);
    - Subregistrul datoriei publice externe locale (anexa nr. 6).
    4. Registrul de evidenta a datoriei publice locale urmeaza sa aiba structurile prevazute in anexa nr. 1 pentru datoria publica interna locala si in anexa nr. 2 pentru datoria publica externa locala.
    5. In Registrul de evidenta a datoriei publice locale nu se admit stersaturi, corecturi si nici completari fara confirmarea prin numele si prenumele in clar si semnatura persoanei care conduce Registrul de evidenta a datoriei publice locale si prin trecerea datei la care s-a efectuat stersatura, corectura si/sau completarea.
    6. Numirea persoanei care va conduce Registrul de evidenta a datoriei publice locale, precum si inlocuirea acesteia se vor face prin hotarare a consiliului local.

    CAP. 6
    Raportarea de catre imprumutati si garantati a informatiilor cu privire la imprumuturile de stat si la costurile aferente acestora si raportarea de catre Ministerul Finantelor a datoriei publice

    1. Beneficiarii de imprumuturi interne si/sau externe, contractate si/sau garantate de stat, inclusiv autoritatile publice locale beneficiare, au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor copii de pe fiecare document primar care atesta, dupa caz: (i) contractarea-angajarea imprumutului; (ii) actul aditional la contractul de imprumut, daca au fost aduse modificari la acesta, cu respectarea clauzelor contractuale; (iii) tragerile din imprumut; (iv) ratele de capital rambursate; (v) platile de dobanzi, de comisioane si de alte costuri aferente imprumutului.
    Toate aceste documente se vor transmite Ministerului Finantelor la termenele si in conditiile stabilite prin formularele de raportare anexate.
    De asemenea, inainte de fiecare scadenta de plata a ratei de capital, a dobanzii, comisioanelor si a altor costuri aferente imprumutului, beneficiarii imprumutului vor raporta Ministerului Finantelor, la termenele stabilite in acordurile subsidiare de imprumut sau in conventiile de garantie, situatia privind constituirea surselor de plata a acestor datorii.
    Datele care fac obiectul tuturor acestor raportari vor fi strict corelate cu cele din evidenta contabila proprie a beneficiarului de imprumut.
    Beneficiarii imprumuturilor externe au obligatia sa intocmeasca si sa inainteze Ministerului Finantelor urmatoarele formulare, la termenele prevazute pentru fiecare formular, respectiv:
    a) Prezentarea formularelor:
    - Formularul 1 - Raport privind imprumuturile/creditele primite pe termen mediu si lung (anexa nr. 7);
    - Formularul 1A - Scadentarul estimativ al tragerilor si al platilor de capital (anexa nr. 8);
    - Formularul 1B - Scadentarul estimativ al platilor de dobanzi si comisioane (anexa nr. 9);
    - Formularul 2 - Situatia imprumutului/creditului la data de ...... (anexa nr. 10);
    - Formularul 2A - Situatia imprumutului/creditului la data de ......... (in cazul in care pentru fiecare tragere exista cate o schema de rambursare) (anexa nr. 11).
    b) Cerinte generale de completare a formularelor
    Completarea formularelor se va face cu respectarea stricta a machetelor si a normelor de completare, fara folosirea de prescurtari sau initiale, deoarece prelucrarea datelor se face pe calculator.
    Raportarea se va face imprumut cu imprumut, cu specificarea numarului atribuit in subregistrul respectiv.
    Formularele vor fi completate in concordanta cu prevederile contractelor incheiate, cu datele din evidenta contabila proprie a beneficiarilor sau cu alte documente aprobate legal, care se refera la imprumuturile care fac obiectul raportarilor.
    La randul "Agent economic raportor" se va completa denumirea exacta si completa, fara a se folosi prescurtari sau initiale, a institutiei publice sau a agentului economic beneficiar ori coordonator al imprumutului angajat in numele statului sau care a fost garantat.
    Raportarea se face de catre beneficiarul inscris in contract sau pentru care s-a acordat garantia, chiar daca acesta, la randul lui, incheie subcontracte cu alti beneficiari finali ai imprumutului.
    c) Modul de completare este cel redat pe versoul fiecarei file a formularelor.
    Formularul 1, Formularul 1A si Formularul 1B se completeaza si, impreuna cu acordul de imprumut, se transmit Ministerului Finantelor in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a imprumutului respectiv.
    Formularul 2 se intocmeste si se raporteaza lunar, in termen de 5 zile de la inchiderea lunii de raportare.
    Formularul 2A se intocmeste si se raporteaza lunar, in termen de 5 zile de la incheierea lunii de raportare, in cazul in care pentru fiecare tragere exista cate o schema de rambursare.
    Nerespectarea termenelor de raportare constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenzile prevazute la art. 47 alin. (2) din lege.
    2. In temeiul prevederilor art. 18 lit. h) din lege, Ministerul Finantelor are obligatia sa prezinte semestrial Guvernului si Parlamentului situatia imprumuturilor externe contractate direct de catre stat si a celor garantate de stat.
    Aceste informari vor fi insotite de rapoarte structurate, dar nu limitate, pe urmatoarele probleme principale:
    a) situatia de ansamblu a datoriei publice externe a statului la finele perioadei de raportare comparativ cu cea de la finele anului precedent, cu precizarea noilor angajamente de datorie externa intervenite si a rambursarilor efectuate in perioada de raportare;
    b) situatia datoriei publice externe contractate direct de stat la finele perioadei de raportare comparativ cu cea de la finele anului precedent, cu mentionarea noilor angajamente directe ale statului de datorie publica externa si a rambursarilor efectuate in perioada de raportare.
    La acest capitol al situatiei imprumuturilor externe contractate direct de stat si a celor garantate de stat se vor face si referiri cu privire la: (i) principalii creditori externi; (ii) principalele destinatii ale imprumuturilor externe; (iii) sumele trase din imprumuturile externe; (iv) intarzierile inregistrate in utilizarea unor imprumuturi externe, cauzele care au determinat astfel de intarzieri si efectele acestora asupra costurilor imprumuturilor si asupra realizarii proiectelor de realizat din imprumuturile externe respective; (v) plata serviciului datoriei publice externe aferent imprumuturilor contractate direct de stat, eventualele intarzieri la plata fata de scadenta si motivarea acestora;
    c) situatia datoriei publice externe contractate de persoane juridice cu garantia statului comparativ cu cea de la finele anului precedent, cu precizarea noilor angajamente de imprumuturi externe cu garantia statului si a rambursarilor efectuate in perioada de raportare.
    La acest capitol al situatiei imprumuturilor externe contractate direct de stat si a celor garantate de stat se vor include si referiri cu privire la: (i) principalii beneficiari de imprumuturi externe cu garantia statului si destinatiile imprumuturilor externe respective; (ii) arieratele inregistrate la plata serviciului datoriei publice externe pentru imprumuturile externe garantate de stat, pe beneficiari de astfel de imprumuturi, pe categorii de plati restante (rate de capital, dobanzi, alte costuri aferente imprumuturilor) si cauzele care au determinat astfel de plati restante; (iii) platile efectuate de Ministerul Finantelor in executarea garantiilor de stat pentru imprumuturi externe, pe ansamblu, pe persoane juridice garantate si pe categorii de plati (rate de capital, dobanzi, alte costuri - in dolari S.U.A. si in moneda nationala); (iv) sumele recuperate si ramase de recuperat in contul platilor efectuate de Ministerul Finantelor pentru garantiile la imprumuturile externe executate, pe ansamblu si pe persoane juridice garantate, pe categorii de debite (rate de capital, dobanzi, alte costuri si majorari de intarziere la plata acestor debite - in moneda nationala).
    3. In conformitate cu prevederile art. 47 din Legea finantelor publice nr. 72/1996 si ale art. 44 din lege, Ministerul Finantelor intocmeste anual Contul general al datoriei publice a statului, care se anexeaza la Contul general anual de executie a bugetului de stat.
    Contul general al datoriei publice a statului cuprinde contul datoriei publice interne directe a statului si contul datoriei publice externe directe a statului, la care se anexeaza situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe primite de alte persoane juridice.
    Contul general al datoriei publice a statului se intocmeste, potrivit reglementarilor in vigoare, in structura prevazuta in anexa nr. 12, astfel:
    a) contul datoriei publice interne directe a statului cuprinde imprumuturile contractate direct de pe piata financiara interna, inclusiv sumele primite temporar din sursele trezoreriei statului, care se raporteaza in urmatoarea structura:
    - imprumuturi pentru finantarea si refinantarea deficitului bugetului de stat, din care:
        - finantare de pe piata interna;
        - finantare de pe piata externa*);
    - alte imprumuturi aprobate pe baza de legi speciale;
    - imprumuturi din contul general al trezoreriei statului pentru finantarea temporara a deficitului bugetului de stat;
------------
    *) Imprumuturile de stat de pe piata externa nu se cuprind in totalul datoriei publice interne directe a statului.

    b) contul datoriei publice externe directe a statului cuprinde creditele externe contractate direct de stat in nume propriu si se va raporta in urmatoarea structura:
    - imprumuturi externe contractate in numele statului de Banca Nationala a Romaniei si gestionate de aceasta;
    - imprumuturi externe derulate prin trezoreria centrala a statului;
    - alte imprumuturi externe.
    Datele din contul general al datoriei publice interne directe a statului si din contul general al datoriei publice externe directe a statului se completeaza astfel:
    a) Contul datoriei publice interne directe a statului:
    - coloana 1 se completeaza cu denumirea imprumuturilor contractate si primite de stat in cadrul fiecarei grupe;
    - in coloana 2 se inscrie perioada pentru care a fost contractat imprumutul;
    - in coloana 3 se inscrie soldul inregistrat la inceputul anului, atat la nivel total, cat si pentru fiecare grupa si categorie de imprumut. Aceste date corespund cu soldul imprumuturilor raportate in contul general al datoriei publice interne si externe a statului din anul precedent celui de raportare;
    - coloanele 4 si 5 cuprind suma imprumuturilor noi contractate de stat in exercitiul financiar respectiv, precum si rambursarile/refinantarile efectuate in cursul anului pentru care se raporteaza executia;
    - coloana 6 cuprinde soldul imprumuturilor la finele anului de raportare, care rezulta ca diferenta intre soldul de la inceputul anului plus suma angajamentelor (coloana 3 + coloana 4) si rambursarile/refinantarile efectuate pana la sfarsitul anului (coloana 5);
    - la pozitia "Imprumuturi din contul general al trezoreriei statului pentru finantarea temporara a deficitului bugetului de stat" se trece doar suma totala de la inceputul si de la sfarsitul anului de raportare (coloana 3, respectiv coloana 6). Valoarea din coloana 3 corespunde cu valoarea raportata in contul general al datoriei publice interne si externe a statului din anul precedent celui de raportare.
    b) Contul datoriei publice externe directe a statului:
    - coloana 1 se completeaza cu denumirea imprumuturilor externe, din care sa rezulte destinatia acestora conform actelor normative de aprobare, precum si cu denumirea creditorului. Imprumuturile se inscriu in ordinea cronologica din cadrul grupelor prevazute in anexa;
    - in coloana 2 se inscrie perioada de angajare a imprumutului contractat;
    - in coloana 3 se inscrie valuta in care s-au efectuat tranzactiile;
    - coloanele 4 si 5 cuprind soldul imprumutului la inceputul anului, in valuta tranzactiilor si, respectiv, in lei. Aceste date trebuie sa corespunda cu cele raportate la finele anului precedent;
    - in coloana 6 se inscriu tragerile din imprumuturile externe, respectiv sumele primite efectiv, in valuta tranzactiilor;
    - in coloana 7 se raporteaza rambursarile de capital din imprumuturile externe contractate si primite, in valuta tranzactiilor;
    - in coloana 8 se stabileste soldul in valuta tranzactiilor pentru fiecare imprumut, ca diferenta intre soldul de la inceputul anului (coloana 4) plus tragerile (coloana 6), mai putin rambursarile (coloana 7);
    - in coloana 9 se inscrie contravaloarea in lei a soldului imprumutului extern, stabilita la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea;
    - lit. A, total in valutele tranzactiilor, se completeaza astfel:
        - in coloanele 4 si 8 se inscrie soldul imprumuturilor externe, totalizat pe feluri de valute ale tranzactiilor, si anume: dolar S.U.A., DM, JPY, ECU etc.;
        - in coloanele 5 si 9 se inscrie totalul in lei, rezultat din adunarea datelor respective;
    - lit. A, total in dolari S.U.A. si in lei, se completeaza la coloanele 4 si 8 in dolari S.U.A., iar la coloanele 5 si 9 in lei:
        - totalul in dolari S.U.A. se stabileste astfel: valutele, cu exceptia dolarilor, se transforma in dolari S.U.A. la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a anului de raportare, reprezentand raporturile de schimb dintre valutele respective si dolarul S.U.A.;
        - totalul in lei se va calcula utilizandu-se cursul de schimb valutar leu/dolar S.U.A., comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a anului de raportare;
    - lit. B si C se completeaza conform precizarilor cuprinse la lit. A;
    - lit. D, totalul datoriei publice externe in valutele tranzactiilor, se completeaza conform specificatiilor cuprinse la lit. A, total in valutele tranzactiilor;
    - lit. E, totalul datoriei publice externe in dolari S.U.A. si in lei, se completeaza conform precizarilor cuprinse la lit. A, total in dolari S.U.A. si in lei.
    Situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne va cuprinde valoarea garantiilor interne emise de Ministerul Finantelor, in numele si in contul statului, pentru imprumuturile contractate de agentii economici de pe piata interna.
    Situatia garantiilor guvernamentale pentru credite externe cuprinde valoarea garantiilor externe emise de Ministerul Finantelor, in numele si in contul statului, contractate de agentii economici si de autoritatile publice de pe piata externa.
    Situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe se intocmeste in structura prezentata in anexa nr. 13, astfel:
    a) Situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne:
    - coloana 1 cuprinde numarul garantiei in ordinea acordarii;
    - coloana 2 cuprinde baza legala pentru acordarea garantiei;
    - in coloana 3 se inscrie destinatia creditului;
    - in coloana 4 se inscriu denumirea beneficiarului garantiei si, respectiv, a bancii creditoare;
    - coloana 5 cuprinde termenul de valabilitate a garantiei;
    - coloana 6 cuprinde valoarea initiala a garantiei pentru creditul contractat;
    - coloana 7 se completeaza cu soldul garantiei la finele anului de raportare;
    - in coloana 8 se inscriu informatii referitoare la scadenta creditului garantat, solvabilitate etc.
    b) Situatia garantiilor guvernamentale pentru credite externe:
    - coloana 1 se completeaza cu numarul garantiei in ordinea acordarii;
    - coloana 2 se completeaza cu baza legala pentru acordarea garantiei;
    - in coloana 3 se inscrie destinatia creditului;
    - in coloana 4 se inscriu denumirea beneficiarului de garantie si a bancii sau a institutiei creditoare;
    - coloana 5 se completeaza cu termenul de valabilitate a garantiei;
    - in coloana 6 se inscrie valoarea initiala a garantiei in valuta in care s-a emis aceasta, in dolari S.U.A. si in lei;
    - in coloana 7 se trece soldul garantiei acordate de stat la finele anului, in valuta tranzactiei, in dolari S.U.A. si in lei;
    - in coloana 8 se inscriu informatii referitoare la stadiul imprumutului garantat etc.
    Pentru efectuarea conversiei diferitelor valute in dolari S.U.A. se va utiliza cursul de schimb al dolarului S.U.A. fata de valutele respective, valabil in ultima zi a anului de raportare, exceptie facand cazul in care creditorul mentioneaza utilizarea cursului de schimb de la data efectuarii tranzactiei.
    Pentru efectuarea conversiei in lei a soldului se va utiliza cursul de schimb valutar leu/dolar S.U.A., comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a anului de raportare.
    Contul general al datoriei publice interne si externe a statului se completeaza astfel:
    a) contul datoriei publice interne directe a statului, pe baza:
    - datelor din contabilitatea generala a trezoreriei statului;
    b) contul datoriei publice externe directe a statului, pe baza:
    - datelor din contabilitatea generala a trezoreriei statului pentru imprumuturile externe care se gestioneaza de Ministerul Finantelor;
    - datelor raportate de Banca Nationala a Romaniei pentru imprumuturile externe contractate de catre aceasta in numele statului;
    - datelor raportate de ordonatorii principali de credite, regii autonome si societati comerciale, care utilizeaza imprumuturi externe prin delegare de competenta acordata de Ministerul Finantelor;
    - datelor din evidenta proprie tehnico-operativa a Ministerului Finantelor, in ceea ce priveste acordarea garantiilor interne si externe.
    Contul general al datoriei publice interne si externe a statului se intocmeste de catre Directia generala a datoriei publice din cadrul Ministerului Finantelor, impreuna cu directiile implicate din minister, Banca Nationala a Romaniei si bancile comerciale.
    Contul general al datoriei publice a statului este insotit de un raport in care se analizeaza principalele probleme legate de nivelul datoriei publice interne si externe al serviciului datoriei publice si al garantiilor statului pentru creditele contractate de agentii economici.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    1. Ministerul Finantelor poate efectua operatiuni specifice de conversiune.
    Conversiunea este o operatiune de schimbare a unui imprumut de stat angajat in conditiile legii, in anumiti termeni, cu un alt imprumut de stat, cu o dobanda mai mica si/sau cu un termen mai mare de rambursare. Scopul urmarit prin conversiune este de a se reduce costurile imprumutului de stat initial, de a se usura serviciul datoriei publice a statului, prin majorarea termenului de rambursare a ratelor de capital si de plata a dobanzilor si a altor costuri aferente imprumutului de stat.
    Operatiunile de conversiune se pot angaja numai cu acordul Guvernului, caruia Ministerul Finantelor ii va prezenta un memorandum prin care propune astfel de operatiuni.
    2. Contractele de subimprumut, scrisorile de garantie emise de Ministerul Finantelor, precum si conventiile de garantie si actele aditionale la aceste conventii, inclusiv cele referitoare la modul de recuperare a creantelor provenite din executarea scrisorilor de garantie, au valoare de inscrisuri autentice si constituie titluri executorii.
    3. Ministerul Finantelor transmite organismelor financiar-bancare internationale date statistice si alte informatii privind datoria publica, conform obligatiilor care decurg din calitatea Romaniei de membru al acestor institutii sau din acordurile externe de imprumut si garantie. Datele statistice si alte informatii privind datoria publica se transmit organismelor financiar-bancare internationale respective, adaptate la metodologia de raportare stabilita de acestea.
    4. Situatiile semestriale cu privire la imprumuturile externe contractate direct de stat si la cele garantate de stat, cele cu privire la imprumuturile contractate de autoritatile administratiei publice locale, insotite de rapoartele semestriale, precum si contul general al datoriei publice, anexa la contul general anual al executie a bugetului de stat, cu raportul de la finele fiecarui an, se transmit Guvernului spre analizare si se inainteaza Parlamentului spre informare.
    5. In conformitate cu art. 18 din lege, Ministerul Finantelor elaboreaza proiectul legii anuale privind plafonul de indatorare publica externa. Plafonul de indatorare publica externa este stabilit ca suma maxima a imprumuturilor externe pe care le poate contracta si/sau garanta statul pe o perioada de un an si este stabilit anual prin lege. Stabilirea plafonului de indatorare publica externa se face pe baza corelarii unor indicatori macroeconomici cum sunt: produsul intern brut, volumul exporturilor de bunuri si servicii, deficitul balantei comerciale si rezerva valutara a statului cu indicatorii datoriei publice externe.
    6. Ministerul Finantelor va elabora, in termen de 90 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precizari unice privind reflectarea in contabilitate a operatiunilor ce decurg din aplicarea acestor norme.
    7. Prevederile prezentelor norme metodologice devin operationale incepand cu data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, data la care se abroga urmatoarele reglementari:
    - Normele metodologice nr. 8.904/1994 de aplicare a Legii nr. 91/1993 privind datoria publica, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 din 23 ianuarie 1995;
    - Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.465/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice de elaborare a contului general al datoriei publice a statului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 7 august 1996;
    - Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.369/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de catre stat de garantii pentru credite interne contractate de agentii economici de la bancile comerciale si constituirea fondului de risc pentru garantiile acordate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 16 august 1996;
    - Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.212/1996 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.369/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de catre stat de garantii pentru credite interne contractate de agentii economici de la bancile comerciale si constituirea fondului de risc pentru garantiile acordate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 304 din 25 noiembrie 1996;
    - Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.270/1996 cu privire la recuperarea creantelor cesionate de agentii economici garantati in numele si in contul statului de catre Ministerul Finantelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 304 din 25 noiembrie 1996;
    - Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.361/1996 pentru aprobarea Instructiunilor privind administrarea si utilizarea fondului de risc pentru creditele externe contractate in conditiile legii cu garantia statului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 323 din 4 decembrie 1996;
    - Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 615/1997 privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.361/1996 pentru aprobarea Instructiunilor privind administrarea si utilizarea fondului de risc pentru creditele externe contractate in conditiile legii cu garantia statului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 18 aprilie 1997;
    - Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.572/1997 privind completarea Normelor metodologice nr. 8.904/1994 de aplicare a Legii nr. 91/1993 privind datoria publica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 24 septembrie 1997.

    ANEXA 1
    - model -

                 Titlu: Registrul datoriei publice a statului

                 Titlu: Subregistrul datoriei publice interne

               Informatii de identificare a imprumutului intern

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Data emisiunii
    B = Data scadentei
 _____________________________________________________________________________
| Numarul de  |Identificarea| A | B |Valoarea    |Nivelul |Zile    |Observatii|
| ordine al   |imprumutului |   |   |imprumutului|dobanzii|scadenta|          |
| imprumutului|             |   |   |            |   (%)  |        |          |
|_____________|_____________|___|___|____________|________|________|__________|
|_____________|_____________|___|___|____________|________|________|__________|

    ANEXA 2
    - model -

                 Titlu: Registrul datoriei publice a statului

                 Titlu: Subregistrul datoriei publice interne

               Informatii de identificare a imprumutului extern

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Denumirea documentului incheiat si data semnarii
    B = Denumirea si scopul imprumutului
    C = Denumirea creditorului
    D = Numarul de ordine si data contractarii imprumutului
    E = Denumirea imprumutatului
    F = Valoarea imprumutului (valuta de contract)
    G = Nivelul dobanzii (%)
    H = Nivelul comisioanelor si alte costuri (%)
    I = Perioada de gratie
    J = Numarul si data acordului subsidiar de imprumut
    K = Numarul si data actelor aditionale la acorduri
    L = Observatii
 _____________________________________________________________________________
| Numarul de   | Data         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ordine al    | semnarii     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| imprumutului | imprumutului | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|______________|______________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|______________|______________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

    ANEXA 3
    - model -

                 Titlu: Registrul garantiilor de stat

                 Titlu: Subregistrul garantiilor interne de stat

    Informatii de identificare a imprumutului intern garantat de stat

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Numarul de ordine si data emiterii garantiei
    B = Denumirea garantatului
    C = Denumirea creditorului
    D = Suma garantata
    E = Nivelul dobanzii (%)
    F = Nivelul comisioanelor si alte costuri (%)
    G = Numarul si data conventiei de garantare
    H = Numarul si data actelor aditionale la garantie
    I = Observatii
 _____________________________________________________________________________
| Numarul de  | Data        | Denumirea   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ordine al   | semnarii    | si scopul   | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| imprumutului| imprumutului| imprumutului|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|_____________|_____________|_____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|_____________|_____________|_____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

    ANEXA 4
    - model -

                 Titlu: Registrul garantiilor de stat

                 Titlu: Subregistrul garantiilor externe de stat

    Informatii de identificare a imprumutului extern garantat de stat

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Numarul de ordine si data emiterii garantiei
    B = Denumirea garantatului
    C = Denumirea creditorului
    D = Suma garantata (valuta de contract)
    E = Nivelul dobanzii (%)
    F = Nivelul comisioanelor si alte costuri (%)
    G = Numarul si data conventiei de garantare
    H = Numarul si data actelor aditionale la garantie
    I = Observatii
 _____________________________________________________________________________
| Numarul de  | Data        | Denumirea   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ordine al   | semnarii    | si scopul   | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| imprumutului| imprumutului| imprumutului|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|_____________|_____________|_____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|_____________|_____________|_____________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

    ANEXA 5
    - model -

          REGISTRUL DE EVIDENTA A DATORIEI PUBLICE LOCALE

    Subregistrul datoriei publice interne locale
_______________________________________________________________________
Nr.                               Explicatii
crt.
_______________________________________________________________________
  1.  Numarul de ordine al imprumutului/anul contractarii:       /
  2.  Numarul de ordine al garantiei de stat/anul emiterii:      /
  3.  Denumirea imprumutului:
  4.  Destinatia imprumutului:
  5.  Denumirea documentului incheiat:
  6.  Data si locul semnarii documentului incheiat:
  7.  Denumirea si sediul creditorului:
  8.  Denumirea si sediul imprumutatului:
  9.  Valoarea imprumutului (lei):
 10.  Dobanda - nivel:      %; termene de plata:
 11.  Comisionul de angajament - nivel:    %; termen de plata:
 12.  Comisionul de neutilizare - nivel:   %; termen de plata:
 13.  Perioada de gratie:        de la data de:         la data de:
 14.  Alte costuri: -
 15.                -
 16.                -
_______________________________________________________________________

    ANEXA 6
    - model -

              REGISTRUL DE EVIDENTA A DATORIEI PUBLICE LOCALE

    Subregistrul datoriei publice externe locale
_______________________________________________________________________
Nr.                               Explicatii
crt.
_______________________________________________________________________
  1.  Numarul de ordine al imprumutului/anul contractarii:       /
  2.  Numarul de ordine al garantiei de stat/anul emiterii:      /
  3.  Denumirea imprumutului:
  4.  Destinatia imprumutului:
  5.  Denumirea documentului incheiat:
  6.  Data si locul semnarii documentului incheiat:
  7.  Denumirea si sediul creditorului:
  8.  Denumirea si sediul imprumutatului:
  9.  Valoarea imprumutului*):
 10.  Dobanda - nivel:                     %; termene de plata:
 11.  Comision de angajament - nivel:      %; termen de plata:
 12.  Comision de neutilizare - nivel:     %; termen de plata:
 13.  Perioada de gratie:        de la data de:         la data de:
 14.  Alte costuri: -
 15.                -
 16.                -
_______________________________________________________________________

    *) In valuta de contract.

    ANEXA 7

    FORMULARUL 1

                             RAPORT
privind imprumuturile/creditele primite pe termen mediu si lung

    Agentul economic raportor ..............................................
    Descrierea imprumutului/creditului:
    Imprumutator/creditor ....................... Tara .....................
    Data semnarii ..........................................................
    Data intrarii in vigoare ...... Data estimativa a ultimei trageri ......
    Suma imprumutului/creditului ...........................................
    Valuta de contract .....................................................
    Obiectul imprumutului/creditului .......................................
    Denumirea agentului economic imprumutat ................................
    Sectorul economic al beneficiarului final ..............................
    Banca romana administrator de imprumut/credit ..........................
    Conventia de garantare nr. ............../..............................
    Durata imprumutului/creditului (ani) ..............., din care:
                perioada de gratie .........................................
                perioada de rambursare .....................................
         Pentru creditele furnizor se completeaza numele garantului tranzactiei din partea creditorului ....................................................
         Pentru imprumuturile/creditele garantate de Guvernul Romaniei se completeaza:
            numarul garantiei ..............................................
            data emiterii garantiei ........................................
    Numele persoanei care poate fi contactata pentru informatii ulterioare:
            Numele ........................   Functia ......................
            Adresa ........................   Telefon ......................
            Fax ...........................   Telex ........................

    Data .................                Semnatura

                                          Numele ...........................
                                          Functia ..........................
                                          Adresa ...........................
                                          Telefon ..........................
                                          Fax ..............................

    Se completeaza de Ministerul Finantelor:
    Data primirii...........................
    Numarul contractului de imprumut/credit (din Registrul de evidenta a datoriei publice externe) ...............................................
    Anexe: - Contractul de imprumut/credit;
           - Scadentarul serviciului imprumutului/creditului (plati de rate de
             capital, rate de dobanda, alte speze);
           - Scadentarul estimativ al tragerilor.

                      Modul de completare a Formularului 1

    Formularul 1 se intocmeste si se raporteaza in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a creditului, impreuna cu urmatoarele anexe:
    - Contractul de imprumut/credit;
    - Scadentarul estimativ al platilor de dobanzi si comisioane;
    - Scadentarul estimativ al tragerilor si al platilor de capital.
    Agentul economic raportor: se inscrie denumirea completa a agentului economic care raporteaza imprumutul/creditul.
    Descrierea imprumutului/creditului: se inscriu informatii referitoare la imprumut/credit.
    Imprumutator/Creditor: se inscrie denumirea sau numele imprumutatorului (creditorului). Daca este un grup de banci, se va indica numele bancii conducatoare (principale).
    Tara: pentru imprumuturile externe se va inscrie denumirea tarii in care este localizat creditorul. Se va inscrie tara de resedinta si nu cea de origine a creditorului. Pentru imprumuturile externe cu mai mult de un creditor localizat in tari diferite se va mentiona cuvantul "multiple". In cazul unui organism oficial nu trebuie mentionata tara in care isi are sediul general, ci doar numele organismului.
    Data semnarii: se inscrie data la care a fost semnat acordul de imprumut/credit.
    Imprumutat/Debitor: se inscrie denumirea beneficiarului imprumutului, care semneaza acordul/contractul de imprumut si asigura derularea imprumutului/creditului.
    Data intrarii in vigoare: se inscrie data intrarii in vigoare a acordului de imprumut/credit, comunicata de banca finantatoare.
    Data estimativa a ultimei trageri: se va inscrie data estimativa a ultimei trageri prevazute in acordul de imprumut/credit.
    Suma imprumutului/creditului: se completeaza suma exacta, la nivel de unitati si de zecimale, asa cum este prevazuta in acordul de imprumut/credit.
    Valuta de contract: se inscrie valuta in care se va acorda imprumutul/creditul prevazut in acordul de imprumut/credit.
    Denumirea agentului economic imprumutat: se inscrie denumirea utilizatorului final al imprumutului/creditului.
    Sectorul economic al beneficiarului final: se indica sectorul din economie caruia ii este destinat imprumutul si scopul acestuia (de exemplu: finantarea unui anumit proiect, refinantarea totala sau partiala a unei datorii, sustinerea balantei de plati etc.).
    Banca romana administrator de imprumut/credit: se inscrie denumirea bancii romane prin care se va derula imprumutul/creditul.
    Conventia de garantare: se inscriu numarul si data contractului/conventiei incheiat/incheiate intre beneficiarul imprumutului/creditului si garant.
    Durata imprumutului/creditului (ani): se inscrie perioada pentru care este acordat imprumutul/creditul, in cadrul caruia se specifica atat perioada de gratie, cat si perioada de rambursare.
    Numarul garantiei: se inscrie numarul din Registrul de evidenta a datoriei publice externe acordat de Ministerul Finantelor.
    Data emiterii garantiei: se inscrie data inregistrata in Registrul de evidenta a datoriei publice externe.
    Numele persoanei care poate fi contactata pentru informatii ulterioare: se inscriu numele persoanei care face raportarea, functia acesteia, adresa, telefonul, faxul, telexul, data completarii formularului, precum si semnatura raportorului, iar la primire, numele persoanei din cadrul Ministerului Finantelor, care asigura tinerea evidentei imprumutului/creditului, functia acesteia, adresa, telefonul, faxul. La prezentarea formularului completat la Ministerul Finantelor se inscriu de catre acesta data primirii si numarul contractului de imprumut/credit atribuit prin Registrul de evidenta a datoriei publice externe.

    ANEXA 8

    FORMULARUL 1A

                           SCADENTARUL ESTIMATIV
al tragerilor si al platilor de capital

    Agentul economic raportor: .............................................
    Imprumutator/creditor ............................. Tara ...............
    Data semnarii ..........................................................
    Data estimativa a ultimei trageri ......................................
    Suma imprumutului/creditului (in valuta de contract) ...................

    1. Trageri:
    a) [ ] pentru intreaga suma a creditului exista o singura schema de amortizare;
    b) [ ] pentru fiecare tragere exista cate o schema de amortizare.
    In cazul b) se raporteaza lunar cate un formular 1A, 1B si 2A pentru fiecare tragere.

    Scadentarul estimativ al tragerilor pe urmatoarele trimestre calendaristice:
    Anul curent    T1 .............    T2 ...............
                   T3 .............    T4 ...............
    Anul urmator   T1 .............    T2 ...............
                   T3 .............    T4 ...............
    Anul urmator   T1 .............    T2 ...............
                   T3 .............    T4 ...............

    Scadentarul estimativ anual al tragerilor pentru perioada ramasa:
                 200..  ...........................
                 200..  ...........................
                 200..  ...........................
                 200..  ...........................
                 200..  ...........................
                 200..  ...........................

    2. Rate de capital:
    Atentie! Sumele se completeaza exact (la nivel de unitati si de zecimale).

    a) Scadenta:
    - prima rambursare:  - data .................   - suma .................
    - a doua rambursare: - data .................   - suma .................
    - ultima rambursare: - data .................   - suma .................
    b) Periodicitatea rambursarilor: - lunar;
                                     - trimestrial;
                                     - semestrial;
                                     - anual;
                                     - fara periodicitate (se dau explicatii)
    ........................................................................
    ........................................................................
    c) Suma cumulata a tragerilor la sfarsitul trimestrului anterior celui de
       raportare ...........................................................
    d) Suma cumulata a rambursarilor la sfarsitul trimestrului anterior celui
       de raportare ........................................................
    e) Situatia in anul curent:
    - rambursare in anul curent: - data ..............   - suma ............
    - rambursare in anul curent: - data ..............   - suma ............
    - rambursare in anul curent: - data ..............   - suma ............

                  Modul de completare a Formularului 1A

    Formularul 1A se intocmeste si se raporteaza in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a creditului, apoi trimestrial, in termen de 5 zile de la sfarsitul trimestrului.
    Agentul economic raportor: se inscrie denumirea completa a agentului economic care raporteaza imprumutul/creditul.
    Imprumutator/Creditor: se inscrie denumirea sau numele imprumutatorului/creditorului. Daca este un grup de banci, se va indica numele bancii conducatoare (principale).
    Tara: pentru imprumuturile externe se va inscrie denumirea tarii in care este localizat creditorul. Se va inscrie tara de resedinta si nu cea de origine a creditorului. Pentru imprumuturile externe cu mai mult de un creditor localizat in tari diferite se va mentiona cuvantul "multiple". In cazul unui organism oficial nu trebuie mentionata tara in care isi are sediul general, ci doar numele organismului.
    Data semnarii: se inscrie data la care a fost semnat acordul de imprumut/credit.
    Data estimativa a ultimei trageri: se va inscrie data estimativa a ultimei trageri prevazute in acordul de imprumut/credit.
    Suma imprumutului/creditului (in valuta de contract): se completeaza suma exacta, la nivel de unitati si de zecimale, asa cum este prevazuta in acordul de imprumut/credit.
    Trageri: se va bifa una dintre cele doua variante: a) sau b).
    Scadentarul estimativ al tragerilor pe urmatoarele trimestre calendaristice: se vor inscrie valorile cumulate pe trimestre pentru anul in curs si pentru urmatorii 2 ani.
    Scadentarul estimativ anual al tragerilor pentru perioada ramasa: daca perioada de trageri este mai mare, se vor trece sumele cumulate pe ani.

    ANEXA 9

    FORMULARUL 1B

                       SCADENTARUL ESTIMATIV
al platilor de dobanzi si comisioane

    Agentul economic raportor ..............................................
    Imprumutator/creditor ........................... Tara .................
    Data semnarii ..........................................................
    Data estimativa a ultimei trageri ......................................
    Suma imprumutului/creditului (in valuta de contract) ...................

    A. Tipul dobanzilor si al comisioanelor
    Dobanda (marcati cu x):
    - fixa      [ ] rata (%):
    - variabila [ ] tipul:
    - flotanta  [ ] rata 1(%): interval:    - prima data:    - ultima data:
                    rata 2(%): interval:    - prima data:    - ultima data:
                    rata 3(%): interval:    - prima data:    - ultima data:
    Atentie! Pentru rata variabila notiunea de interval semnifica perioada de aplicabilitate a ratei respective.

    Baza de calcul al dobanzii: [ ] 360 zile/an                [ ] 365 zile/an
                                [ ] numarul exact de zile/luna [ ] 30 zile/luna
    Comision de administrare (%) ...........................................
    Comision de angajare (%) ...............................................
    Alte comisioane (%) ....................................................

    B. Scadentar
    1. Plati de dobanda:
    Atentie! Sumele se completeaza exact (la nivel de unitati si de zecimale).

    a) Scadenta:
    - prima plata:          - data ...............    - suma ...............
    - a doua plata:         - data ...............    - suma ...............
    - ultima plata:         - data ...............    - suma ...............
    b) Periodicitatea platilor:
    [ ] lunar; [ ] trimestrial; [ ] semestrial; [ ] anual; [ ] fara periodicitate (se dau explicatii)
    ........................................................................
    ........................................................................
    c) Suma cumulata a platilor de dobanda la sfarsitul trimestrului anterior
       celui de raportare ..................................................
    d) Situatia cumulata in anul curent:
    - plata de dobanda in anul curent: - data ...........  - suma ..........
    - plata de dobanda in anul curent: - data ...........  - suma ..........
    - plata de dobanda in anul curent: - data ...........  - suma ..........
    - plata de dobanda in anul curent: - data ...........  - suma ..........

    2. Plati de comisioane:
    Atentie! Sumele se completeaza exact (la nivel de unitati si de zecimale).
    a) Scadenta:
    - prima plata:          - data ...............    - suma ...............
    - a doua plata:         - data ...............    - suma ...............
    - ultima plata:         - data ...............    - suma ...............
    b) Periodicitatea platilor:
    [ ] lunar; [ ] trimestrial; [ ] semestrial; [ ] anual; [ ] fara periodicitate (se (dau explicatii)
    ........................................................................
    ........................................................................
    c) Suma cumulata a platilor de dobanda la sfarsitul trimestrului anterior celui de raportare .........................................................
    d) Situatia cumulata in anul curent:
    - plata de dobanda in anul curent: - data ...........  - suma ..........
    - plata de dobanda in anul curent: - data ...........  - suma ..........

                  Modul de completare a Formularului 1B

    Formularul 1B se intocmeste si se raporteaza in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a creditului, apoi trimestrial, in termen de 5 zile de la sfarsitul trimestrului.
    Agentul economic raportor: se inscrie denumirea completa a agentului economic care raporteaza imprumutul/creditul.
    Imprumutator/Creditor: se inscrie denumirea sau numele imprumutatorului/creditorului. Daca este un grup de banci, se va indica numele bancii conducatoare (principale).
    Tara: pentru imprumuturile externe se va inscrie denumirea tarii in care este localizat creditorul. Se va inscrie tara de resedinta si nu cea de origine a creditorului. Pentru imprumuturile externe cu mai mult de un creditor localizat in tari diferite se va mentiona cuvantul "multiple". In cazul unui organism oficial nu trebuie mentionata tara in care isi are sediul general, ci doar numele organismului.
    Data semnarii: se inscrie data la care a fost semnat acordul de imprumut/credit.
    Data estimativa a ultimei trageri: se va inscrie data estimativa a ultimei trageri prevazute in acordul de imprumut/credit.
    Suma imprumutului/creditului: se completeaza suma exacta, la nivel de unitati si de zecimale, asa cum este prevazuta in acordul de imprumut/credit.
    Plati de dobanda: se inscriu date referitoare la platile de dobanda aferenta imprumutului/creditului: data calendaristica si suma primei, celei de a doua si a ultimei plati de dobanda, periodicitatea platilor, suma cumulata a platilor de dobanda pana la sfarsitul trimestrului anterior celui de raportare, precum si platile efectuate in anul curent.
    Plati de comisioane: se inscriu date referitoare la platile de comisioane aferente imprumutului/creditului: data calendaristica si suma primei plati, periodicitatea platilor, suma cumulata a platilor de comisioane pana la sfarsitul trimestrului anterior celui de raportare, precum si platile efectuate in anul curent.

    ANEXA 10

    FORMULARUL 2

                        SITUATIA
imprumutului/creditului la data de ......................

    Agentul economic raportor ..............................................
    Imprumutator/Creditor ......................... Tara ...................
    Data semnarii ..........................................................
    Data estimativa a ultimei trageri ......................................
    Suma imprumutului/creditului (in valuta de contract) ...................

    Datele calendaristice si sumele tranzactiilor efectuate in perioada de raportare
    Atentie! Sumele se completeaza exact (la nivel de unitati si de zecimale).
    a) Trageri/Utilizari:
 _____________________________________________________________________________
|    Data    |    Suma    |    Data    |    Suma    |    Data    |    Suma    |
|____________|____________|____________|____________|____________|____________|
|____________|____________|____________|____________|____________|____________|
|____________|____________|____________|____________|____________|____________|
|____________|____________|____________|____________|____________|____________|

    b) Plati efectuate la scadenta:
 _____________________________________________________________________________
|  Rate de capital   |              Dobanzi             |    Comisioane       |
|____________________|__________________________________|_____________________|
|  Data   |   Suma   |   Data   |   Suma  |  Procentul  |   Data   |   Suma   |
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|

    c) Plati aflate la scadenta si neefectuate:
 _____________________________________________________________________________
|  Rate de capital   |              Dobanzi             |    Comisioane       |
|____________________|__________________________________|_____________________|
|  Data   |   Suma   |   Data   |   Suma  |  Procentul  |   Data   |   Suma   |
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|

    d) Plati de arierate:
 _____________________________________________________________________________
|  Rate de capital   |              Dobanzi             |    Comisioane       |
|____________________|__________________________________|_____________________|
|  Data   |   Suma   |   Data   |   Suma  |  Procentul  |   Data   |   Suma   |
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|

    Comisionul intern de risc pentru creditele cu garantie publica:
    a) Sold la inceputul perioadei de raportare ............................
    b) Utilizari in perioada de raportare ..................................
    c) Sold la sfarsitul perioadei de raportare ............................

                 Modul de completare a Formularului 2

    Formularul 2 se intocmeste si se raporteaza lunar in termen de 5 zile de la inchiderea lunii de raportare.
    Agentul economic raportor: se inscrie denumirea completa a agentului economic care raporteaza imprumutul/creditul.
    Imprumutator/Creditor: se inscrie denumirea, numele imprumutatorului/creditorului. Daca este un grup de banci, se va indica numele bancii conducatoare (principale).
    Tara: pentru imprumuturile externe se va inscrie denumirea tarii in care este localizat creditorul. Se va inscrie tara de resedinta si nu cea de origine a creditorului. Pentru imprumuturile externe cu mai mult de un creditor localizat in tari diferite se va mentiona cuvantul "multiple". In cazul unui organism oficial nu trebuie mentionata tara in care isi are sediul general, ci doar numele organismului.
    Data semnarii: se inscrie data la care a fost semnat acordul de imprumut/credit.
    Data estimativa a ultimei trageri: se va inscrie data estimativa a ultimei trageri prevazute in acordul de imprumut/credit.
    Suma imprumutului/creditului (in valuta de contract): se completeaza suma exact, la nivel de unitati si de zecimale, asa cum este prevazuta in acordul de imprumut/credit.
    a) Trageri/Utilizari: se completeaza data si suma exacta pentru fiecare tragere in parte, efectuata in luna pentru care se face raportarea.
    b) Plati efectuate la scadenta: se completeaza data si suma exacta a platii pentru fiecare rata de capital, dobanda sau comision platit in luna pentru care se face raportarea.
    c) Plati aflate la scadenta si neefectuate: se completeaza cu data si suma exacta scadenta si neplatita in contul ratelor de capital, dobanzilor sau al comisioanelor.
    d) Plati de arierate: se completeaza in cazul in care una dintre platile raportate intr-o luna anterioara, la lit. c) a acestui formular, este efectuata in luna pentru care se face raportarea.
    Comisionul intern de risc pentru creditele cu garantie publica: datele solicitate se refera la comisionul de risc prevazut sa fie platit in conventia de garantie incheiata intre Ministerul Finantelor si beneficiarul creditului.

    ANEXA 11

    FORMULARUL 2A
    (Se va utiliza in cazul in care pentru fiecare
    tragere exista cate o schema de rambursare.)

                                  SITUATIA
imprumutului/creditului la data de ......................

    Agentul economic raportor ..............................................
    Imprumutator/Creditor ......................... Tara ...................
    Data semnarii ..........................................................
    Data estimativa a ultimei trageri ......................................
    Suma imprumutului/creditului (in valuta de contract) ...................

    Datele calendaristice si sumele tranzactiilor efectuate in perioada de raportare
    Atentie! Sumele se completeaza exact (la nivel de unitati si de zecimale).
    a) Tragere efectuata: - in suma de ..........................
                          - la data de ..........................

    b) Plati efectuate la scadenta:
 _____________________________________________________________________________
|  Rate de capital   |              Dobanzi             |    Comisioane       |
|____________________|__________________________________|_____________________|
|  Data   |   Suma   |   Data   |   Suma  |  Procentul  |   Data   |   Suma   |
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|

    c) Plati aflate la scadenta si neefectuate:
 _____________________________________________________________________________
|  Rate de capital   |              Dobanzi             |    Comisioane       |
|____________________|__________________________________|_____________________|
|  Data   |   Suma   |   Data   |   Suma  |  Procentul  |   Data   |   Suma   |
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|

    d) Plati de arierate:
 _____________________________________________________________________________
|  Rate de capital   |              Dobanzi             |    Comisioane       |
|____________________|__________________________________|_____________________|
|  Data   |   Suma   |   Data   |   Suma  |  Procentul  |   Data   |   Suma   |
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|
|_________|__________|__________|_________|_____________|__________|__________|

    Comisionul intern de risc pentru creditele cu garantie publica:
    a) Sold la inceputul perioadei de raportare ............................
    b) Utilizari in perioada de raportare ..................................
    c) Sold la sfarsitul perioadei de raportare ............................

                   Modul de completare a Formularului 2A

    Formularul 2A se va utiliza numai in cazul in care pentru fiecare tragere exista cate o schema de rambursare si se raporteaza lunar, in termen de 5 zile de la inchiderea lunii de raportare.
    Agentul economic raportor: se inscrie denumirea completa a agentului economic care raporteaza imprumutul/creditul.
    Imprumutator/Creditor: se inscrie denumirea, numele imprumutatorului/creditorului. Daca este un grup de banci, se va indica numele bancii conducatoare (principale).
    Tara: pentru imprumuturile externe se va inscrie denumirea tarii in care este localizat creditorul. Se va inscrie tara de resedinta si nu cea de origine a creditorului. Pentru imprumuturile externe cu mai mult de un creditor localizat in tari diferite se va mentiona cuvantul "multiple". In cazul unui organism oficial nu trebuie mentionata tara in care isi are sediul general, ci doar numele organismului.
    Data semnarii: se inscrie data la care a fost semnat acordul de imprumut/credit.
    Data estimativa a ultimei trageri: se va inscrie data estimativa a ultimei trageri prevazute in acordul de imprumut/credit.
    Suma imprumutului/creditului (in valuta de contract): se completeaza suma exact, la nivel de unitati si de zecimale, asa cum este prevazuta in acordul de imprumut/credit.
    a) Tragere efectuata: se completeaza data si suma exacta a tragerii efectuate in luna pentru care se face raportarea.
    b) Plati efectuate la scadenta: se completeaza data si suma exacta a platii pentru fiecare rata de capital, dobanda sau comision platit in luna pentru care se face raportarea.
    c) Plati aflate la scadenta si neefectuate: se completeaza data si suma exacta scadenta si neplatita in contul ratelor de capital, dobanzilor sau al comisioanelor.
    d) Plati de arierate: se completeaza in cazul in care una dintre platile raportate intr-o luna anterioara, la lit. c) a acestui formular, este efectuata in luna pentru care se face raportarea.
    Comisionul intern de risc pentru creditele cu garantie publica: datele solicitate se refera la comisionul de risc prevazut sa fie platit in conventia de garantie incheiata intre Ministerul Finantelor si beneficiarul creditului.

    ANEXA 12
    - model -

               CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE A STATULUI
                  la data de 31 decembrie ...............

    I. Contul datoriei publice interne directe a statului

                                                               - mii lei -
    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Angajamente noi
    B - Rambursari/refinantari
_______________________________________________________________________________
                                                              Rulajul
Nr.   Categoria                     Perioada de   Soldul la  anului de  Sold la
crt.  imprumuturilor                angajare a    inceputul  referinta  finele
      de stat                       imprumutului  anului     _________  anului
                                                              A     B
_______________________________________________________________________________
 0                    1                   2            3      4     5   6=3+4+5
_______________________________________________________________________________
     TOTAL imprumuturi de stat,
     din care:
 1.  Imprumuturi pentru finantarea
     si refinantarea deficitului
     bugetului de stat - total,
     din care:
     a) finantare de pe piata
        interna
         -

    b) finantare de pe piata
       externa*)
         -

 2.  Alte imprumuturi aprobate pe
     baza de lege - total,
     din care:
         -

 3.  Imprumuturi din contul general
     al trezoreriei statului pentru
     finantarea temporara a
     deficitelor bugetului de
     stat - total
_______________________________________________________________________________

    *) Imprumuturile de stat de pe piata externa nu se cuprind in totalul datoriei publice interne directe a statului.

    II. Contul datoriei publice externe directe a statului

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Valuta tranzactiei (milioane)
    B = Suma (milioane lei)
    C = Trageri
    D = Rambursari
_______________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea         Perioada   Valuta       Soldul la  Rulajul      Soldul
crt. imprumutului si   pentru     tranzactiei  inceputul  anului ....   la
     baza legala,      care se                 anului     in valuta    finele
     destinatia        angajeaza               _________  tranzactiei  anului
     imprumutului      imprumutul               A     B   (milioane)  _________
     si denumirea                                         ___________ A       B
                                                            C     D
_______________________________________________________________________________
 0           1             2           3        4     5     6     7   8=4+6-7 9
_______________________________________________________________________________
 A.  Imprumuturi
     externe
     contractate in
     numele statului
     de Banca
     Nationala a
     Romaniei si
     gestionate de
     aceasta - total,
     din care:
     -
     -
 B.  Imprumuturi
     externe derulate
     prin trezoreria
     centrala a
     statului - total,
     din care:
     -
     -
 C.  Alte imprumuturi
     externe - total,
     din care:
     -
     -
 D.  Total datorie
     publica externa
     in valutele
     tranzactiilor
     - $
     - DM
     - etc.
 E.  Total datorie
     publica externa
     in dolari S.U.A.
     si in lei:
________________________________________________________________________________

    ANEXA 13
    - model -

                              SITUATIA
garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe, contractate de agentii economici si de autoritatile publice, la data de 31 decembrie ...

    I. Garantii pentru credite interne

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Soldul garantiilor la finele anului (mii lei)
    B = Observatii
_______________________________________________________________________________
Numarul    Baza      Destinatia  Beneficiarul  Termen de     Valoarea
garantiei  legala    creditului  garantiei     valabilitate  initiala   A    B
           pentru                ____________  a garantiei       a
           acordarea             Banca                       garantiei
           garantiei             creditoare                  (mii lei)
_______________________________________________________________________________
  1           2          3           4              5            6      7    8
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL GARANTII INTERNE   *           *              *                        *
_______________________________________________________________________________

    II. Garantii pentru credite externe

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Soldul garantiilor la finele anului
    B = Observatii
_______________________________________________________________________________
Numarul    Baza      Destinatia  Beneficiarul Termen de     Valoarea
garantiei  legala    creditului  garantiei    valabilitate  initiala a   A*)  B
           pentru                ____________ a garantiei   garantiei*)
           acordarea             Banca sau                   (mii lei)
           garantiei             institutia
                                 creditoare
_______________________________________________________________________________
  1           2          3           4             5            6        7    8
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL GARANTII INTERNE   *           *             *                          *
_______________________________________________________________________________

    *) Coloanele 6 si 7 vor fi completate pentru fiecare garantie cu urmatoarele elemente:
    I. Valuta de contract sau a tranzactiei (milioane)
    II. Milioane dolari S.U.A.
    III. Milioane lei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1631/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1631 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1631/1999
Legea 81 1999
Legea datoriei publice
Ordin 1572 1997
privind completarea Normelor metodologice nr. 8.904/1994 de aplicare a Legii nr. 91/1993 privind datoria publica
Ordin 615 1997
privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.361/1996 pentru aprobarea Instructiunilor privind administrarea si utilizarea fondului de risc pentru creditele externe contractate in conditiile legii cu garantia statului
Ordin 2361 1996
pentru aprobarea Instructiunilor privind administrarea si utilizarea fondului de risc pentru creditele externe contractate in conditiile legii cu garantia statului
Ordin 2212 1996
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.369/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de catre stat de garantii pentru credite interne contractate de agentii economici de la bancile comerciale si constituirea fondului de risc pentru garantiile acordate
Ordin 2270 1996
cu privire la recuperarea creantelor cesionate de agentii economici garantati in numele si in contul statului de catre Ministerul Finantelor
Ordin 1465 1996
pentru aprobarea Normelor metodologice de elaborare a contului general al datoriei publice a statului
Ordin 1369 1996
pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de catre stat de garantii pentru credite interne contractate de agentii economici de la bancile comerciale si constituirea fondului de risc pentru garantiile acordate
Norma 8904 1994
de aplicare a Legii nr. 91/1993 privind datoria publica
Hotărârea 2415 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004
Ordin 1435 2003
pentru aprobarea Instructiunilor privind administrarea fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice
Ordin 1427 2003
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.631/1999
Ordin 1987 2001
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.631/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999
Ordin 672 2000
pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 1.631/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999
Ordin 410 2000
privind completarea formulei de calcul al dobanzii aferente unor obligatiuni de stat cu dobanda
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu