E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 4 din actul Hotărârea 453 2001
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 3 din actul Hotărârea 164 2001
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 3 din actul Hotărârea 1327 2000
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 3 din actul Hotărârea 884 2000
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 3 din actul Ordonanţa 30 2000
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 3 din actul Ordonanţa 44 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2001 in legatura cu Legea 81 1999
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 3 din actul Ordonanţa 35 1997
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 3 din actul Ordonanţa 36 1997
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 4 din actul Ordonanţa 12 1997
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 5 din actul Ordonanţa 13 1997
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 5 din actul OUG 27 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2001 in legatura cu Ordonanţa 35 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2001 in legatura cu Legea 65 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2001 in legatura cu Legea 57 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2001 in legatura cu articolul 3 din actul Legea 57 1991
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 12 din 26 iulie 2001

pentru aprobarea unor reglementari privind datoria publica externa

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 461 din 13 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor Publice fata de Banca Nationala a Romaniei, rezultate din plata serviciului datoriei publice externe aferent imprumuturilor externe contractate de stat, prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta, si subimprumutate beneficiarilor, vor fi achitate din urmatoarele surse:
    a) sumele incasate de Ministerul Finantelor Publice de la beneficiarii imprumuturilor respective;
    b) dobanzile in lei si in valuta incasate de Ministerul Finantelor Publice la disponibilitatile provenite din imprumuturile respective;
    c) penalizarile si, dupa caz, majorarile de intarziere incasate de la beneficiarii imprumuturilor pentru neplata la scadenta a obligatiilor fata de Ministerul Finantelor Publice;
    d) bugetul de stat, in completarea surselor prevazute la lit. b) si c) pentru destinatiile stabilite la art. 3 din Legea nr. 57/1991 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne si externe constituite in baza Legii datoriei publice nr. 81/1999.
    Art. 2
    Ministerul Finantelor Publice va actiona in vederea recuperarii integrale a sumelor prevazute la art. 1 de la beneficiarii imprumuturilor externe, conform prevederilor din acordurile subsidiare de imprumut incheiate cu acestia. Sumele recuperate se fac venit la fondul de risc.
    Art. 3
    Echivalentul in lei al valutei necesare in vederea rambursarii ratelor de capital, inclusiv a influentelor financiare nefavorabile rezultate din diferentele de curs valutar, precum si pentru plata dobanzilor, comisioanelor de angajament si a altor costuri aferente imprumuturilor externe contractate de stat, folosite pentru consolidarea rezervei valutare a statului, respectiv pentru sustinerea balantei de plati, pentru plata serviciului datoriei publice si finantarea deficitului bugetar, gestionate de Ministerul Finantelor Publice, se asigura astfel:
    a) ratele de capital la cursul istoric se asigura prin refinantarea datoriei publice pe baza de imprumuturi de stat;
    b) diferentele nefavorabile de curs valutar se asigura de la bugetul de stat din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale;
    c) dobanzile, comisioanele de angajament si alte costuri aferente imprumuturilor se asigura din bugetul trezoreriei statului in limita dobanzilor incasate in lei sau in valuta din fructificarea sumelor aferente fiecarui imprumut, iar diferenta se va suporta de la bugetul de stat din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale.
    Art. 4
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante prevederile legale prezentate in anexa nr. 2, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                         IMPRUMUTURI EXTERNE
care genereaza obligatii ale Ministerului Finantelor Publice fata de Banca Nationala a Romaniei
_______________________________________________________________________________
Nr.          Denumirea imprumutului extern               Legea de ratificare
crt.
_______________________________________________________________________________
  1. Imprumutul BIRD nr. 3363-RO/1991 - importuri      Legea nr. 57/1991
     critice si asistenta tehnica
  2. Imprumutul BERD nr. 090/1994 destinat finantarii  Ordonanta Guvernului nr.
     Proiectului "Piata de gros" Bucuresti             35/1994, aprobata prin
                                                       Legea nr. 126/1994
  3. Imprumutul B.E.I. FI nr. 1.5387/1991 destinat     Legea nr. 65/1991
     retehnologizarii centralelor energetice
_______________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                  PREVEDERI DIN ACTE NORMATIVE, CARE SE ABROGA
________________________________________________________________________________
Nr.                     Dispozitii legale care se abroga
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1997 pentru ratificarea Acordului de
     imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si
     Dezvoltare privind ajustarea sectorului de protectie sociala, semnat la
     Washington la 1 iulie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
     Partea I, nr. 190 din 11 august 1997, aprobata si modificata prin Legea nr.
     187/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 din
     24 noiembrie 1997.
  2. Art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 13/1997 pentru ratificarea Acordului de
     imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si
     Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, semnat la Washington la
     data de 1 iulie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
     nr. 190 din 11 august 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 28/1998,
     publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 29 din 27
     ianuarie 1998.
  3. Art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 35/1997 pentru ratificarea Acordului de
     imprumut suplimentar dintre Romania (in calitate de Imprumutat) si Banca
     Nationala a Romaniei (in calitate de agent al Imprumutatului) si
     Comunitatea Europeana (in calitate de imprumutator), precum si a
     Memorandumului de intelegere suplimentar dintre Romania si Comunitatea
     Europeana, semnate la Bucuresti la 10 iulie 1997 si, respectiv, la 24 iulie
     1997 la Bruxelles, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
     nr. 215 din 28 august 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 27/1998,
     publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 19
     ianuarie 1998.
  4. Art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 36/1997 pentru ratificarea Acordului de
     imprumut dintre Romania si Banca de Export-Import a Japoniei, semnat la
     Tokio la 14 iulie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
     I, nr. 217 din 28 august 1997, aprobata si modificata prin Legea nr.
     188/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 din
     24 noiembrie 1997.
  5. Art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1999 pentru ratificarea Acordului de
     imprumut dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, si Banca
     Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind ajustarea
     structurala a sectorului privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999,
     publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 387 din 16 august
     1999, aprobata prin Legea nr. 209/2000, publicata in Monitorul Oficial al
     Romaniei, Partea I, nr. 618 din 30 noiembrie 2000.
  6. Art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 30/2000 pentru ratificarea Acordului de
     imprumut dintre Romania, in calitate de Imprumutat, Banca Nationala a
     Romaniei, in calitate de Agent al Imprumutatului, si Comunitatea Europeana,
     in calitate de Imprumutator, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000,
     publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 44 din 31
     ianuarie 2000, aprobata prin Legea nr. 210/2000, publicata in Monitorul
     Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 30 noiembrie 2000.
  7. Art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/1997 privind derularea
     imprumutului de euroobligatiuni in marci germane, publicata in Monitorul
     Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 118 din 10 iunie 1997, aprobata prin
     Legea nr. 153/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
     nr. 235 din 8 septembrie 1997.
  8. Art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 884/2000 privind derularea imprumutului
     extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe piata externa de capital,
     denominata in euro, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
     nr. 491 din 9 octombrie 2000.
  9. Art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.327/2000 privind derularea
     imprumutului extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe piata externa
     de capital, denominata in euro, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
     Partea I, nr. 683 din 20 decembrie 2000.
 10. Art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 164/2001 privind contractarea si
     derularea imprumutului extern sub forma redeschiderii unei emisiuni de
     obligatiuni, denominata in euro pe pietele externe de capital, publicata in
     Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 31 din 17 ianuarie 2001.
 11. Art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 453/2001 privind derularea unui
     imprumut extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate in euro
     pe piata internationala de capital, publicata in Monitorul Oficial al
     Romaniei, Partea I, nr. 254 din 17 mai 2001.
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 12/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 12 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 12/2001
Hotărârea 453 2001
privind derularea unui imprumut extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate in euro pe piata internationala de capital
Hotărârea 164 2001
privind contractarea si derularea imprumutului extern sub forma redeschiderii unei emisiuni de obligatiuni denominate in euro pe pietele externe de capital
Hotărârea 1327 2000
privind derularea imprumutului extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe piata externa de capital, denominata in euro
Hotărârea 884 2000
privind derularea imprumutului extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe piata externa de capital, denominata in euro
Ordonanţa 30 2000
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, in calitate de Imprumutat, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de Agent al Imprumutatului, si Comunitatea Europeana, in calitate de Imprumutator, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000
Ordonanţa 44 1999
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind ajustarea structurala a sectorului privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999
Legea 81 1999
Legea datoriei publice
Ordonanţa 35 1997
pentru ratificarea Acordului suplimentar de imprumut dintre Romania, Banca Nationala a Romaniei si Comunitatea Europeana, precum si a Memorandumului de intelegere suplimentar dintre Romania si Comunitatea Europeana, semnate la 10 iulie 1997 la Bucuresti si la 24 iulie 1997 la Bruxelles
Ordonanţa 36 1997
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca de Export-Import a Japoniei in suma de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Tokio la 14 iulie 1997
Ordonanţa 12 1997
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind ajustarea sectorului de protectie sociala, in suma de 50 milioane dolari S.U.A.
Ordonanţa 13 1997
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, in suma de 350 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la data de 1 iulie 1997
OUG 27 1997
privind derularea imprumutului de euroobligatiuni in marci germane
Ordonanţa 35 1994
privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finantarii proiectului "Piata de gros" Bucuresti, semnat la Bucuresti la 9 iunie 1994
Legea 65 1991
pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiara dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si a Contractului financiar pentru retehnologizarea centralelor energetice dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma de electricitate "Renel".
Legea 57 1991
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu