E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 4 din actul Hotărârea 453 2001
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 3 din actul Hotărârea 164 2001
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 3 din actul Hotărârea 1327 2000
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 3 din actul Hotărârea 884 2000
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 3 din actul Ordonanţa 30 2000
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 3 din actul Ordonanţa 44 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2001 in legatura cu Legea 81 1999
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 3 din actul Ordonanţa 35 1997
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 3 din actul Ordonanţa 36 1997
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 4 din actul Ordonanţa 12 1997
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 5 din actul Ordonanţa 13 1997
Articolul 2 din actul Ordonanţa 12 2001 abrogă articolul 5 din actul OUG 27 1997
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2001 in legatura cu Ordonanţa 35 1994
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2001 in legatura cu Legea 65 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2001 in legatura cu Legea 57 1991
Articolul 1 din actul Ordonanţa 12 2001 in legatura cu articolul 3 din actul Legea 57 1991
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 12 din 26 iulie 2001

pentru aprobarea unor reglementari privind datoria publica externa

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 461 din 13 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor Publice fata de Banca Nationala a Romaniei, rezultate din plata serviciului datoriei publice externe aferent imprumuturilor externe contractate de stat, prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta, si subimprumutate beneficiarilor, vor fi achitate din urmatoarele surse:
    a) sumele incasate de Ministerul Finantelor Publice de la beneficiarii imprumuturilor respective;
    b) dobanzile in lei si in valuta incasate de Ministerul Finantelor Publice la disponibilitatile provenite din imprumuturile respective;
    c) penalizarile si, dupa caz, majorarile de intarziere incasate de la beneficiarii imprumuturilor pentru neplata la scadenta a obligatiilor fata de Ministerul Finantelor Publice;
    d) bugetul de stat, in completarea surselor prevazute la lit. b) si c) pentru destinatiile stabilite la art. 3 din Legea nr. 57/1991 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne si externe constituite in baza Legii datoriei publice nr. 81/1999.
    Art. 2
    Ministerul Finantelor Publice va actiona in vederea recuperarii integrale a sumelor prevazute la art. 1 de la beneficiarii imprumuturilor externe, conform prevederilor din acordurile subsidiare de imprumut incheiate cu acestia. Sumele recuperate se fac venit la fondul de risc.
    Art. 3
    Echivalentul in lei al valutei necesare in vederea rambursarii ratelor de capital, inclusiv a influentelor financiare nefavorabile rezultate din diferentele de curs valutar, precum si pentru plata dobanzilor, comisioanelor de angajament si a altor costuri aferente imprumuturilor externe contractate de stat, folosite pentru consolidarea rezervei valutare a statului, respectiv pentru sustinerea balantei de plati, pentru plata serviciului datoriei publice si finantarea deficitului bugetar, gestionate de Ministerul Finantelor Publice, se asigura astfel:
    a) ratele de capital la cursul istoric se asigura prin refinantarea datoriei publice pe baza de imprumuturi de stat;
    b) diferentele nefavorabile de curs valutar se asigura de la bugetul de stat din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale;
    c) dobanzile, comisioanele de angajament si alte costuri aferente imprumuturilor se asigura din bugetul trezoreriei statului in limita dobanzilor incasate in lei sau in valuta din fructificarea sumelor aferente fiecarui imprumut, iar diferenta se va suporta de la bugetul de stat din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale.
    Art. 4
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante prevederile legale prezentate in anexa nr. 2, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                         IMPRUMUTURI EXTERNE
care genereaza obligatii ale Ministerului Finantelor Publice fata de Banca Nationala a Romaniei
_______________________________________________________________________________
Nr.          Denumirea imprumutului extern               Legea de ratificare
crt.
_______________________________________________________________________________
  1. Imprumutul BIRD nr. 3363-RO/1991 - importuri      Legea nr. 57/1991
     critice si asistenta tehnica
  2. Imprumutul BERD nr. 090/1994 destinat finantarii  Ordonanta Guvernului nr.
     Proiectului "Piata de gros" Bucuresti             35/1994, aprobata prin
                                                       Legea nr. 126/1994
  3. Imprumutul B.E.I. FI nr. 1.5387/1991 destinat     Legea nr. 65/1991
     retehnologizarii centralelor energetice
_______________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                  PREVEDERI DIN ACTE NORMATIVE, CARE SE ABROGA
________________________________________________________________________________
Nr.                     Dispozitii legale care se abroga
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1997 pentru ratificarea Acordului de
     imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si
     Dezvoltare privind ajustarea sectorului de protectie sociala, semnat la
     Washington la 1 iulie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
     Partea I, nr. 190 din 11 august 1997, aprobata si modificata prin Legea nr.
     187/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 din
     24 noiembrie 1997.
  2. Art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 13/1997 pentru ratificarea Acordului de
     imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si
     Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, semnat la Washington la
     data de 1 iulie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
     nr. 190 din 11 august 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 28/1998,
     publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 29 din 27
     ianuarie 1998.
  3. Art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 35/1997 pentru ratificarea Acordului de
     imprumut suplimentar dintre Romania (in calitate de Imprumutat) si Banca
     Nationala a Romaniei (in calitate de agent al Imprumutatului) si
     Comunitatea Europeana (in calitate de imprumutator), precum si a
     Memorandumului de intelegere suplimentar dintre Romania si Comunitatea
     Europeana, semnate la Bucuresti la 10 iulie 1997 si, respectiv, la 24 iulie
     1997 la Bruxelles, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
     nr. 215 din 28 august 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 27/1998,
     publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 19
     ianuarie 1998.
  4. Art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 36/1997 pentru ratificarea Acordului de
     imprumut dintre Romania si Banca de Export-Import a Japoniei, semnat la
     Tokio la 14 iulie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
     I, nr. 217 din 28 august 1997, aprobata si modificata prin Legea nr.
     188/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 din
     24 noiembrie 1997.
  5. Art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1999 pentru ratificarea Acordului de
     imprumut dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, si Banca
     Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind ajustarea
     structurala a sectorului privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999,
     publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 387 din 16 august
     1999, aprobata prin Legea nr. 209/2000, publicata in Monitorul Oficial al
     Romaniei, Partea I, nr. 618 din 30 noiembrie 2000.
  6. Art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 30/2000 pentru ratificarea Acordului de
     imprumut dintre Romania, in calitate de Imprumutat, Banca Nationala a
     Romaniei, in calitate de Agent al Imprumutatului, si Comunitatea Europeana,
     in calitate de Imprumutator, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000,
     publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 44 din 31
     ianuarie 2000, aprobata prin Legea nr. 210/2000, publicata in Monitorul
     Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 30 noiembrie 2000.
  7. Art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/1997 privind derularea
     imprumutului de euroobligatiuni in marci germane, publicata in Monitorul
     Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 118 din 10 iunie 1997, aprobata prin
     Legea nr. 153/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
     nr. 235 din 8 septembrie 1997.
  8. Art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 884/2000 privind derularea imprumutului
     extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe piata externa de capital,
     denominata in euro, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
     nr. 491 din 9 octombrie 2000.
  9. Art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.327/2000 privind derularea
     imprumutului extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe piata externa
     de capital, denominata in euro, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
     Partea I, nr. 683 din 20 decembrie 2000.
 10. Art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 164/2001 privind contractarea si
     derularea imprumutului extern sub forma redeschiderii unei emisiuni de
     obligatiuni, denominata in euro pe pietele externe de capital, publicata in
     Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 31 din 17 ianuarie 2001.
 11. Art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 453/2001 privind derularea unui
     imprumut extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate in euro
     pe piata internationala de capital, publicata in Monitorul Oficial al
     Romaniei, Partea I, nr. 254 din 17 mai 2001.
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 12/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 12 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 12/2001
Hotărârea 453 2001
privind derularea unui imprumut extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni denominate in euro pe piata internationala de capital
Hotărârea 164 2001
privind contractarea si derularea imprumutului extern sub forma redeschiderii unei emisiuni de obligatiuni denominate in euro pe pietele externe de capital
Hotărârea 1327 2000
privind derularea imprumutului extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe piata externa de capital, denominata in euro
Hotărârea 884 2000
privind derularea imprumutului extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe piata externa de capital, denominata in euro
Ordonanţa 30 2000
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, in calitate de Imprumutat, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de Agent al Imprumutatului, si Comunitatea Europeana, in calitate de Imprumutator, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000
Ordonanţa 44 1999
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind ajustarea structurala a sectorului privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999
Legea 81 1999
Legea datoriei publice
Ordonanţa 35 1997
pentru ratificarea Acordului suplimentar de imprumut dintre Romania, Banca Nationala a Romaniei si Comunitatea Europeana, precum si a Memorandumului de intelegere suplimentar dintre Romania si Comunitatea Europeana, semnate la 10 iulie 1997 la Bucuresti si la 24 iulie 1997 la Bruxelles
Ordonanţa 36 1997
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca de Export-Import a Japoniei in suma de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Tokio la 14 iulie 1997
Ordonanţa 12 1997
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind ajustarea sectorului de protectie sociala, in suma de 50 milioane dolari S.U.A.
Ordonanţa 13 1997
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, in suma de 350 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la data de 1 iulie 1997
OUG 27 1997
privind derularea imprumutului de euroobligatiuni in marci germane
Ordonanţa 35 1994
privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finantarii proiectului "Piata de gros" Bucuresti, semnat la Bucuresti la 9 iunie 1994
Legea 65 1991
pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiara dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si a Contractului financiar pentru retehnologizarea centralelor energetice dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma de electricitate "Renel".
Legea 57 1991
pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu