E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 36 din 25 august 1997

pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca de Export-Import a Japoniei in suma de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Tokio la 14 iulie 1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 217 din 28 august 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Se ratifica Acordul de imprumut dintre Romania si Banca de Export-Import a Japoniei, denumit in continuare acordul, in suma de 50 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Tokio, la 14 iulie 1997.
    Art. 2
    Sumele in valuta trase de catre Ministerul Finantelor conform acordului se cedeaza la rezerva valutara a statului si se administreaza de Banca Nationala a Romaniei, ca agent de implementare a imprumutului, intr-un cont distinct, din care Banca Nationala a Romaniei, in cadrul politicii sale de administrare a rezervei valutare a statului si in scopul fluidizarii tranzactiilor pe piata valutara, va utiliza integral sau parti din imprumutul mai sus mentionat, in concordanta cu destinatia stabilita in baza unor hotarari ale Guvernului. Echivalentul in lei al sumelor in valuta trase va fi virat la Trezoreria statului pentru finantarea deficitului bugetar, in conditiile legii.
    Art. 3
    Plata dobanzilor, a comisioanelor de angajament, a altor costuri ale imprumutului, inclusiv influentele financiare nefavorabile rezultate din diferentele de curs valutar, precum si rambursarea ratelor de capital aferente imprumutului acordat Romaniei de catre Banca de Export-Import a Japoniei, in suma de 50 milioane dolari S.U.A., se asigura din bugetul Trezoreriei statului si, in completare, de la bugetul de stat.
    Art. 4
    Se autorizeaza Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor, ca, de comun acord cu Banca de Export-Import a Japoniei sa introduca, pe parcursul utilizarii imprumutului, in raport cu conditiile concrete de derulare a acordului, amendamente la continutul acestuia, care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca de Export-Import a Japoniei.
    Guvernul va raporta periodic Parlamentului Romaniei despre aceste amendamente, in cadrul Raportului privind datoria publica externa a Romaniei.

            PRIM-MINISTRU
            VICTOR CIORBEA

                   Contrasemneaza:
                   Ministru de stat,
                   ministrul finantelor,
                   Mircea Ciumara

                   Guvernatorul Bancii
                   Nationale a Romaniei,
                   Mugur Isarescu

                   Ministru de stat,
                   ministrul afacerilor externe,
                   Adrian Severin

    (JEXIM FESAL cu Romania)

                             ACORD DE IMPRUMUT
intre Romania, reprezentata de si actionand prin Ministerul Finantelor, si Banca de Export-Import a Japoniei*)
-------------------
    *) Traducere.

    Acord, datat 14 iulie 1997,
    intre
    Romania (denumita in continuare Imprumutatul), actionand prin Ministerul Finantelor,
    si
    Banca de Export-Import a Japoniei (Eximbank)
    Avand in vedere ca:
    (A) Imprumutatul a solicitat asistenta Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (denumita in continuare Banca Mondiala) in finantarea necesitatilor urgente pentru importurile de bunuri si servicii necesare pentru executarea programului descris in Acordul de Imprumut cu Banca Mondiala (dupa cum va fi descris in continuare).
    (B) Banca Mondiala a incheiat un acord de imprumut cu Imprumutatul, Imprumutul Nr. 3975-0 RO, 3975-1 RO, 3975-2 RO, datat 19 ianuarie 1996 (dupa cum poate fi amendat periodic, denumit in continuare Acordul de Imprumut cu Banca Mondiala), conform caruia Banca Mondiala era de acord sa imprumute Imprumutatul, in termenii si conditiile stabilite sau la care se face referire in acesta, cu o suma exprimata in diferite valute, echivalenta cu 280.000.000 $ (doua sute optzeci milioane dolari) S.U.A. (denumit in continuare Imprumutul Bancii Mondiale).
    (C) Imprumutatul a solicitat un imprumut neconditionat de la Eximbank echivalent cu 50.000.000 $ (cincizeci milioane dolari S.U.A.) sub forma unei cofinantari la Imprumutul Bancii Mondiale.
    (D) Eximbank a convenit sa acorde Imprumutatului o facilitate de imprumut ca o cofinantare cu Banca Mondiala, in termenii si conditiile descrise in prezentul acord.
    (E) Un acord intre cofinantatori va fi semnat intre Eximbank si Banca Mondiala in vederea coordonarii administrarii prezentului acord de imprumut si a acordului de imprumut cu Banca Mondiala si prevede faptul ca Banca Mondiala, tinand cont de acordul Imprumutatului, va incorpora o clauza de cross-default in Acordul de imprumut al Bancii Mondiale, in conformitate cu prezentul acord de imprumut.
    (F) Eximbank respectiv a fost de acord sa puna la dispozitia Imprumutatului un imprumut neconditionat ca o cofinantare a Bancii Mondiale, in termenii si conditiile stabilite in continuare.
    (G) In baza celor de mai sus, inter alia, Eximbank a decis sa furnizeze in sprijinul Programului asistenta Imprumutatului in patru transe dupa cum este prevazut in continuare, constand in trei transe din Categoria A a sumelor imprumutului (dupa cum va fi definita in continuare) si o singura transa din Categoria B a sumelor imprumutului (dupa cum va fi definita in continuare).
    In continuare, partile la prezentul convin dupa cum urmeaza:

    CLAUZA I
    Interpretare
    1. "Termenii si conditiile generale aplicabile acordurilor de imprumut pentru imprumuturile neconditionate acordate statelor suverane si institutiilor publice" ale Eximbank, datate martie 1994 (Conditiile generale), constituie parte integranta a acestui acord de imprumut si vor fi considerate incorporate in acesta ca si cum ar fi fost incluse in el, cu aceeasi putere si efect.
    2. Prevederile Conditiilor generale vor fi amendate dupa cum urmeaza:
    a) (Referirile la garantie) Toate referirile la "garant" si garantie" din Conditiile generale vor fi neglijate.
    b) (Jurisdictia New York) Toate referirile din Conditiile generale la "Tribunalele statului New York si/sau la tribunalele federale din orasul New York" si "Agentul de proces in New York" vor fi neglijate.
    c) (Imprumutul acordat Republicii) Urmatoarele prevederi ale Conditiilor generale vor fi neglijate:
    (i) Paragraful (iv) al sectiunii 3.01;
    (ii) Sectiunea 9.01 si paragraful a) al sectiunii 9.07;
    (iii) Paragraful b) al sectiunii 10.02 si paragraful b) al sectiunii 10.03;
    (iv) sectiunile 11.03 si 11.04; si
    (v) Paragrafele g) si h) ale sectiunii 12.02.
    d) (Cofinantarea Bancii Mondiale) Sectiunea 5.02, sectiunea 10.04, sectiunea 10.05 si sectiunea 10.07 ale Conditiilor generale vor fi neglijate.
    e) (Referirile la brosura privind disponibilizarea si Scrisoarea privind disponibilizarea) Toate referirile din Conditiile generale la "Brosura privind disponibilizarea" si "Scrisoarea privind disponibilizarea" vor fi neglijate.
    f) (Efectul de obligativitate) Sectiunea 9.06 a Conditiilor generale va fi anulata si inlocuita cu urmatoarea prevedere:
    In conformitate cu legea privind ratificarea Acordului de imprumut, care trebuie aprobat de catre Cabinet si ambele Camere ale Parlamentului (Senat si Camera Deputatilor) din tara Imprumutatului, promulgata si publicata in monitorul oficial al tarii Imprumutatului, Acordul de imprumut a fost semnat corespunzator si inmanat de catre reprezentantul corespunzator autorizat al Imprumutatului si constituie o obligatie legala, valida si ferma a Imprumutatului aplicabila impotriva Imprumutatului in concordanta cu termenii sai.
    g) (Exceptia de la renuntarea la imunitate) Renuntarea la imunitate prevazuta in sectiunea 13.05 a Conditiilor generale se va face cu respectarea art. 135 al constitutiei tarii Imprumutatului.
    3. In acest acord de imprumut, in preambuluri si in anexele la prezentul acord, urmatorii termeni si expresii definite in Conditiile generale au sensurile respective stabilite acolo, cu urmatoarele adaugari:
    Data de la care incep sa curga obligatiile: 120 (o suta douazeci) de zile de la data semnarii Acordului de imprumut;
    Tara Imprumutatului: Romania;
    Suma plafon: (15.000.000 Y) cincisprezece milioane yeni;
    Data expirarii: 30 iunie 1998 sau o alta data ulterioara, dupa cum vor conveni Eximbank si Imprumutatul;
    Facilitate: imprumutul descris in clauza II 1.a);
    Data platii: 15 februarie si 15 august (cu exceptia cazului in care o astfel de data nu este o zi lucratoare in Tokio, caz in care data platii va fi ziua lucratoare imediat urmatoare);
    Proiect: Programul;
    Data rambursarii: fiecare data de plata ce intervine in perioada care incepe de la 15 februarie 2001 si se sfarseste la 15 august 2015 (sau, daca o astfel de zi nu este zi lucratoare la Tokio, ziua lucratoare imediat urmatoare).
    4. In plus, urmatoarele cuvinte si fraze vor avea urmatoarele intelesuri:
    Categoria A a sumelor imprumutului: o suma din sumele imprumutului in yeni, echivalenta cu (45.000.000 $), patruzeci si cinci de milioane de dolari S.U.A. care va fi disponibilizata in trei transe, in conformitate cu prevederile clauzei III 2. din acest acord;
    Categoria B a sumelor imprumutului: o suma din sumele imprumutului in yeni, echivalenta cu (5.000.000 $) cinci milioane de dolari S.U.A., care va fi disponibilizata intr-o singura transa, in conformitate cu prevederile clauzei III 2. din acest acord;
    Suma echivalenta in dolari: echivalentul in dolari S.U.A. al fiecarei disponibilizari, determinat in concordanta cu procedurile de disponibilizare, asa cum sunt descrise in anexa nr. III a prezentului acord;
    Suma facilitatii in dolari: totalul maxim al Sumelor echivalente in dolari al tuturor Disponibilizarilor, dupa cum este descris in clauza II 1. b), asa cum poate fi redus periodic in concordanta cu termenii prezentului acord;
    Cheltuieli eligibile: cheltuieli efectuate (sau, daca Eximbank va conveni astfel, ce urmeaza a fi efectuate) tinand cont de costul rezonabil al bunurilor si serviciilor necesare in timpul realizarii Programului si care vor fi finantate din sumele imprumutului, in concordanta cu prevederile acestui Acord de imprumut, fiind prevazut ca elementele specificate in paragraful 2 al anexei 1 la Acordul de Imprumut al Bancii Mondiale vor fi excluse;
    Fiscal investment and loans program rate: rata anuala a dobanzii aplicata de catre Biroul pentru fonduri mutuale al Guvernului Japoniei ca rata a dobanzii la imprumuturile acordate conform Fiscal investment and loans program;
    Long-term prime lending rate: rata care este aplicata de catre bancile de credit pe termen lung din Japonia ca "long-term prime lending rate" la data relevanta pentru imprumuturile lor in yeni ce depasesc 1 (un) an acordata principalilor clienti din Japonia; fiind prevazut faptul ca daca toate bancile de credit pe termen lung nu coteaza o astfel de rata, "long-term prime lending rate" va fi rata notificata Imprumutatului de catre Eximbank ca rata aplicata de catre o banca de credit pe termen lung din Japonia, selectata de catre Eximbank ca long-term prime lending rate" la data relevanta pentru imprumuturile sale in yeni cu termeni ce depasesc 1 (un) an, acordata principalilor clienti din Japonia;
    Program: dupa cum este definit in Acordul de imprumut al Bancii Mondiale;
    Cerere de disponibilizare: o cerere facuta de catre Imprumutat catre Eximbank in formatul specificat in procedurile de disponibilizare anexate prezentului acord;
    Banca Mondiala: dupa cum este definita in preambul;
    Conditiile generale ale Bancii Mondiale: Conditiile generale aplicabile acordurilor de imprumut si garantie emise de catre Banca Mondiala, datate 30 mai 1995;
    Imprumutul Bancii Mondiale: dupa cum este definit in preambul;
    Acordul de imprumut al Bancii Mondiale: dupa cum este definit in preambul;
    Notificarea Bancii Mondiale: notificarea facuta de catre Banca Mondiala catre Eximbank conform Procedurile de Disponibilizare;
    Ghidul de achizitii al Bancii Mondiale: Ghidul de achizitii pentru imprumuturile BIRD si creditele AID, emis de catre Banca Mondiala, datat mai 1992;
    Contul in yeni: dupa cum este definit in sectiunea 3. a clauzei III; si
    Echivalent in yeni: suma in yeni determinata ca echivalentul unei sume exprimate intr-o valuta, alta decat yen, in concordanta cu procedurile de disponibilizare.
    5. Anexele la acest Acord de imprumut vor constitui parte integranta a acestuia.

    CLAUZA II
    Suma facilitatii; utilizarea imprumutului
    1. (Angajament)
    a) Eximbank este de acord prin prezentul acord sa puna la dispozitie Imprumutatului, conform termenilor si conditiilor acestui Acord de imprumut, un imprumut in yeni intr-o suma totala ce nu depaseste 7.625.000.000 Y (sapte miliarde sase sute douazeci si cinci milioane yeni).
    b) Fara a contraveni prevederilor paragrafului a) de mai sus, Eximbank nu va fi obligat sa efectueze nici o disponibilizare, daca suma totala in echivalent dolari a tuturor disponibilizarilor efectuate va depasi 50.000.000 $ (cincizeci de milioane dolari S.U.A.).
    2. (Utilizarea imprumutului)
    a) Toate sumele imprumutului vor fi utilizate de catre Imprumutat doar pentru scopul finantarii cheltuielilor eligibile.
    b) In plus fata de elementele la care se face referire in anexa nr. 1 a Acordului de imprumut cu Banca Mondiala, bunurile si serviciile care vor fi finantate din sumele imprumutului nu vor putea fi cele utilizate in scopuri militare.
    c) imprumutatul nu va utiliza, solicita sau permite utilizarea nici unei parti din sumele imprumutului pentru plata nici unui impozit sau nici unei transe din orice cheltuiala finantata sau ce urmeaza sa fie finantata din alta sursa decat Eximbank, conform acestui Acord de imprumut.
    d) Nici o parte din imprumut nu va fi utilizata pentru finantarea platilor facute pentru cheltuieli care au intervenit inainte de 1 septembrie 1995.
    3. (Anularea) In cazul in care imprumutul Bancii Mondiale este anulat total sau partial, Eximbank poate, prin notificare catre Imprumutat, sa anuleze, incepand cu data anularii imprumutului Bancii Mondiale, acea transa din suma facilitatii in dolari, astfel incat suma facilitatii in dolari anulata sa fie proportionala cu raportul dintre suma din imprumutul Bancii Mondiale anulata si suma imprumutului Bancii Mondiale inaintea unei astfel de anulari. Intr-un astfel de caz, suma facilitatii va fi redusa proportional cu suma facilitatii in dolari astfel anulata.

    CLAUZA III
    Disponibilizarea
    1. (Notificarea Bancii Mondiale) Fiecare disponibilizare va fi efectuata dupa primirea unei notificari a Bancii Mondiale, intr-o forma satisfacatoare si in corelatie cu cererea de disponibilizare.
    2. (Conditionalitatea)
    a) Fara a contraveni prevederilor prezentului acord, nici o disponibilizare nu va fi efectuata din categoria A a sumelor imprumutului dupa ce suma totala a disponibilizarilor din categoria A a sumelor imprumutului va fi atins:
    (i) echivalentul in yeni a 10.000.000 $ (zece milioane dolari SUA), cu exceptia cazului in care Eximbank il va accepta ca satisfacator, dupa un schimb de puncte de vedere descris in subclauza VI 1. b), fundamentat pe evidente satisfacatoare pentru Eximbank care arata: (i) ca acest cadru macroeconomic al Imprumutatului corespunde Programului, determinat pe baza indicatorilor conveniti intre Imprumutat si Banca Mondiala, (ii) progresele inregistrate de catre Imprumutat in desfasurarea Programului, si (iii) ca au fost intreprinse actiunile descrise in sectiunea I a anexei nr. 4 la Acordul de imprumut al Bancii Mondiale; si
    (ii) echivalentul in yeni a 25.000.000 $ (douazeci si cinci milioane dolari S.U.A.), cu exceptia cazului in care Eximbank va accepta ca satisfacator, dupa un schimb de puncte de vedere descris in subclauza VI 1. b), fundamentat pe evidente satisfacatoare pentru Eximbank care arata: (i) ca acest cadru macroeconomic al Imprumutatului corespunde Programului, determinat pe baza indicatorilor conveniti intre Imprumutat si Banca Mondiala, (ii) progresele inregistrate de catre Imprumutat in desfasurarea Programului, si (iii) ca au fost intreprinse actiunile descrise in sectiunea II si III ale anexei nr. 4 la Acordul de imprumut al Bancii Mondiale.
    b) In afara celor cuprinse aici, nici o disponibilizare nu va fi efectuata din categoria B a sumelor imprumutului, cu exceptia cazului in care Eximbank le va accepta ca satisfacatoare dupa un schimb de puncte de vedere descris in subclauza VI 1. b), fundamentat pe evidente satisfacatoare pentru Eximbank care arata: (i) ca acest cadru macroeconomic al Imprumutatului corespunde Programului, determinat pe baza indicatorilor conveniti intre Imprumutat si Banca Mondiala; (ii) progresele inregistrate de catre Imprumutat in desfasurarea Programului; si (iii) ca au fost intreprinse actiunile descrise in sectiunea III a anexei nr. 4 la Acordul de imprumut al Bancii Mondiale.
    c) Daca, dupa schimbul de puncte de vedere la care se referire in subclauza 3. a) de mai sus, Eximbank va fi notificat Imprumutatului faptul ca progresele inregistrate si actiunile intreprinse nu sunt satisfacatoare si, in termen de 90 (nouazeci) de zile dupa o astfel de notificare, Imprumutatul nu va fi inregistrat progrese sau nu va fi intreprins actiuni satisfacatoare pentru Eximbank, atunci Eximbank poate, prin notificare catre Imprumutat, sa anuleze facilitatea sau orice parte din aceasta.
    d) In afara celor cuprinse aici, Eximbank poate, prin notificare catre Imprumutat, sa anuleze facilitatea si/sau sa suspende orice disponibilizari viitoare, daca va fi existat un amendament sau derogare la oricare din conditiile stabilite in anexa nr. 4 la Acordul de imprumut al Bancii Mondiale de la data acestui Acord de imprumut, pe care Eximbank il considera, dupa un schimb de puncte de vedere cu Imprumutatul si Banca Mondiala, ca afecteaza negativ din punct de vedere material abilitatea Imprumutatului de a desfasura Programul.
    3. (Contul Imprumutatului) Ca urmare a semnarii acestui Acord de imprumut, Imprumutatul va desemna un cont nerezident in yeni ("Contul in yeni") pe numele Imprumutatului si il va deschide la o banca comerciala din Tokio, acceptabila pentru Eximbank, special stabilit pentru unicul scop al implementarii acestui Acord de imprumut.
    4. (Conditiile speciale pentru prima disponibilizare)
    Prima disponibilizare va depinde de indeplinirea, considerata satisfacatoare de catre Eximbank, a urmatoarelor cerinte suplimentare conditiilor anterior stipulate in art. III al Conditiilor generale:
    a) o copie certificata a unui amendament la Acordul de imprumut cu Banca Mondiala pentru a reflecta angajamentele de cofinantare cuprinse in cadrul acordului si pentru a include clauza <<cross-fault>> in ceea ce priveste Acordul de imprumut; si
    b) o copie certificata a legii referitoare la ratificarea acestui Acord de catre cabinet si ambele Camere ale Parlamentului (Senatul si Camera Deputatilor) din tara Imprumutatului.
    5. (Costurile Bancii Mondiale) In plus fata de obligatia Imprumutatului prevazuta in art. VIII din Conditiile generale, Imprumutatul va plati Eximbank o suma egala cu: (i) 8.760 $ (opt mii sapte sute saizeci dolari S.U.A.) inainte de efectuarea primei trageri din categoria A a sumelor, (ii) 13.140 $ (treisprezece mii o suta patruzeci dolari S.U.A.) inainte de efectuarea celei de-a doua trageri din categoria A a sumelor, (iii) 17.520 $ (saptesprezece mii cinci sute douazeci dolari S.U.A.) inainte de efectuarea celei de-a treia trageri din categoria A a sumelor si (iv) 4.380 $ (patru mii trei sute optzeci dolari S.U.A.) inaintea efectuarii tragerii sumelor categoriei B, sub forma unui comision pentru acoperirea supervizarii efective anticipate si pentru functiile administrative care vor fi indeplinite de Banca Mondiala in conformitate cu acest Acord de imprumut, incluzand, dar fara a se limita la, supravegherea achizitiilor, administrarea tragerilor si supervizarea Proiectului.

    CLAUZA IV
    Prevederi de rambursare
    1. (Rambursarea imprumutului) Imprumutatul va rambursa la fiecare data de rambursare o suma egala cu 1/30 din suma fiecarei disponibilizari efectuate si nerambursate la data finala a tragerii, aproximativ suma fiecarei rate de plata cu privire la fiecare tragere aferenta fiecarei date de rambursare (alta data decat data finala) superioara sumei de 1.000 yeni si deducand suma agregata astfel adaugata din ratele de plata la ultima data de rambursare.
    Imediat dupa data finala de tragere, Eximbank va pregati si va transmite Imprumutatului graficul de amortizare conform celui prezentat in anexa nr. 3 cuprinzand suma fiecarei rate de plata ce trebuie rambursata de catre Imprumutat la fiecare data de rambursare, calculata in conformitate cu prevederile clauzei IV 1: Graficul de amortizare si toate amendamentele la acesta vor fi finale in cazul absentei unei erori evidente.
    2. (Dobanda) Fiecare tragere va fi purtatoare de dobanda la o rata anuala egala cu cel mai ridicat nivel dintre:
    (i) "Long-term prime lending rate" la data de la care o astfel de tragere este efectuata minus 0,2 % (1/5 dintr-un procent); si
    (ii) "Fiscal investment and loans program rate" la acea data.
    Eximbank va determina rata dobanzii aplicabila la fiecare tragere la data unei astfel de trageri si va notifica prompt Imprumutatului rata de dobanda astfel determinata. Determinarea ratei de dobanda de catre Eximbank va fi finala in cazul in care nu va fi semnalata o eroare evidenta.
    3. (Platile in avans)
    a) Oricand dupa ziua urmatoare datei finale de tragere, dar nu mai putin de 30 de zile anterior notificarii in scris irevocabile catre Eximbank, Imprumutatul va putea plati in avans fata de data maturitatii, la data acceptabila de catre Eximbank:
    (i) tot imprumutul disponibilizat si nerambursat; sau
    (ii) toata suma aferenta uneia sau mai multor rate de rambursat impreuna cu toate dobanzile acumulate pana la acea data, inclusiv in ziua precedenta datei efectuarii unei astfel de plati in avans si orice alte sume ce trebuie platite in conformitate cu prezentul acord.
    b) In cazul in care Imprumutatul plateste in avans imprumutul de la Banca Mondiala in totalitate sau partial conform Sectiunii 3.04 b) din Conditiile generale ale Bancii Mondiale, Imprumutatul va plati in avans la data sau dupa data platii in avans a sumei din imprumutul acordat de Banca Mondiala, la cererea Eximbank, o parte din imprumut, impreuna cu toate dobanzile acumulate, inclusiv pana in ziua precedenta, cand o astfel de plata in avans din imprumut a fost efectuata, astfel incat partea din suma imprumutului platita in avans din suma imprumutului de rambursat inainte ca o astfel de plata in avans sa fie aceeasi cu partea din plata in avans din imprumutul Bancii Mondiale, utilizata si nerambursata inainte de o astfel de plata in avans din imprumutul Bancii Mondiale.
    Imprumutatul va transmite notificarea catre Eximbank in acelasi timp cu transmiterea notificarii catre Banca Mondiala in conformitate cu sectiunea 3.04 b) din Conditiile generale ale Bancii Mondiale.
    c) Conform paragrafului e) de mai jos, oricare si toate platile in avans efectuate vor fi aplicate:
    (i) in cazul in care astfel de plata in avans este efectuata inainte de data finala a tragerii, la rambursarea fiecarei trageri in ordinea inversa a efectuarii tragerilor prevazute in acord; si
    (ii) in cazul in care o astfel de plata in avans este efectuata la data sau dupa data tragerii finale, la rambursarea ratelor in ordinea inversa a maturitatii lor, prin aplicarea unei cote la ratele de rambursat tinand cont de fiecare tragere.
    d) Conform paragrafului e) de mai jos, Imprumutatul va plati in avans o prima de 0,5 % (o jumatate de procent) din suma imprumutului de platit in avans, prima care va fi platita simultan cu o astfel de plata in avans.
    e) O data ce data pentru orice plata in avans a fost fixata, acea data va fi considerata ca data a scadentei pentru plata imprumutului (prin urmare si pentru dobanzi) de platit si, daca Imprumutatul nu va plati o astfel de suma din imprumut sau dobanda datorata la acea data, Imprumutatul va plati dobanda pentru o astfel de suma a imprumutului si dobanda datorate si neplatite, in conformitate cu sectiunea 6.04.
    f) Sumele platite in avans in conformitate cu prevederile prezentului acord nu vor fi reimprumutate.
    4. (Contul Eximbank) Pentru scopurile sectiunii 7.01 ale Conditiilor generale, Eximbank specifica prin prezentul acord contul curent nr. 0010707 in numele Bancii de Export-Import a Japoniei, la Banca Tokio Mitsubishi, Ltd.

    CLAUZA V
    Reprezentare si garantii
    In completarea art. IX al Conditiilor generale, Imprumutatul declara si garanteaza in favoarea Eximbank ca:
    1. (Taxe) In conformitate cu legile tarii Imprumutatului, nu exista nici o taxa impusa sau platibila (fie prin retinere sau in alt mod) in legatura cu incheierea si inmanarea acestui Acord de imprumut sau a oricaruia dintre documentele sau instrumentele aferente incheiate si inmanate, realizarea, aplicarea sau admisibilitatea, precum si documentele justificative derivand din aceasta sau ca parte integranta a acestuia, sau asupra oricarei plati necesar a fi facute in cadrul acordului sau derivand din acesta.
    2. (Proceduri pentru punerea in aplicare a Acordului) Conform oricareia dintre procedurile aplicabile in tara Imprumutatului pentru punerea in aplicare a acestui acord: (i) alegerea legii japoneze ca si lege care guverneaza prezentul acord va fi recunoscuta si aplicata; (ii) prezentarea (deferirea) irevocabila a Imprumutatului la jurisdictia Curtii Districtuale Tokio, Curtii Supreme de Justitie a Angliei si numirea de catre Imprumutat a unui agent de proces la Tokio si a unui agent de proces la Londra sunt legale, valide, obligatorii si aplicabile; si (iii) orice hotarari judecatoresti emise in Japonia si in Anglia vor fi recunoscute de, si aplicabile Imprumutatului si activelor din tara Imprumutatului cu respectarea prevederilor art. 167 si 168 ale Legii nr. 105/1992 a tarii Imprumutatului si in conformitate cu art. 135 din Constitutia tarii Imprumutatului.
    3. (Imunitate) Renuntarea de catre Imprumutat la imunitate este legala, valida, obligatorie si aplicabila si nici Imprumutatul nici vreuna dintre activele sale nu detine dreptul la imunitate ca rezultat al unui proces, executare silita, sechestru anterior judecatii, sechestru pus in scopul executarii unei hotarari judecatoresti sau orice alta procedura legala cu privire la obligatiile care decurg din acest Acord de imprumut care se realizeaza in orice jurisdictie, incluzand, fara vreo limitare, tara Imprumutatului, stipulandu-se totusi ca proprietatea publica a tarii Imprumutatului este imuna fata de orice sechestru, in conformitate cu art. 135 din constitutia tarii Imprumutatului.

    CLAUZA VI
    Implementarea Programului; conditionalitati
    Imprumutatul convine si este de acord ca de la data prezentului acord si pana la data la care oricare dintre sumele imprumutului sunt platibile si nerambursate:
    1. (Implementarea Programului)
    a) (Modificarea Programului)
    Inainte de a face o modificare substantiala in ceea ce priveste natura sau implementarea Programului, Imprumutatul va informa Eximbank in legatura cu scopul si natura unei astfel de modificari.
    b) (Schimbul de opinii si misiuni de analiza) Eximbank si Imprumutatul vor coopera pentru asigurarea indeplinirii scopurilor acestui Acord de imprumut. In acest scop:
    (i) periodic, Imprumutatul si Eximbank, la cererea fiecareia dintre parti, vor face schimburi de opinii asupra: (x) progreselor inregistrate in legatura cu implementarea Programului, (y) indeplinirii de catre Imprumutat a obligatiilor ce decurg din Acordul de imprumut, si (z) realizarea actiunilor specificate in anexa nr. 4 la Acordul de imprumut al Bancii Mondiale, si nu vor obiecta in legatura cu participarea reprezentantilor Bancii Mondiale la aceste schimburi de opinii;
    (ii) inainte de realizarea acestor schimburi de opinii, Imprumutatul va
    furniza Eximbank, pentru analiza si comentarii, un raport referitor la progresele inregistrate in legatura cu realizarea Programului si modalitatea de indeplinire a obligatiilor sale, conform Acordului de imprumut, cu acele detalii pe care Eximbank le va solicita in mod rezonabil;
    (iii) Imprumutatul nu va obiecta in legatura cu participarea reprezentantilor Eximbank la: (x) oricare dintre schimburile de opinii realizate in conformitate cu prevederile sectiunii 3.01 a) a Acordului de imprumut al Bancii Mondiale in legatura cu progresele inregistrate, in legatura cu realizarea programului si actiunile specificate in anexa nr. 4 a Acordului de imprumut al Bancii Mondiale, si (y) misiunile de supervizare a Programului pe care le va desfasura Banca Mondiala; si
    (iv) periodic, la solicitarea Eximbank, Imprumutatul va furniza sau va
    determina sa fie furnizate aceleasi informatii care sunt transmise Bancii Mondiale in legatura cu Programul.
    2. (Achizitii) Achizitiile de bunuri si servicii care trebuie finantate din sumele imprumutului vor fi facute, guvernate si aplicate in conformitate cu prevederile Ghidului Bancii Mondiale privind achizitiile si cu prevederile sectiunii 5.01 ale Conditiilor generale ale Bancii Mondiale.
    Imprumutatul confirma ca a primit de la Banca Mondiala o copie completa si actualizata a ghidului privind achizitiile si confirma ca a acceptat supervizarea de catre Banca Mondiala a achizitionarii de catre Imprumutat a bunurilor si serviciilor si este de acord sa faca toate demersurile necesare pentru a asigura ca aceasta supervizare se desfasoara in mod corespunzator.
    3. (Inregistrari si conturi)
    a) Imprumutatul va mentine sau va determina sa fie mentinute inregistrarile si conturile adecvate pentru a reflecta cheltuielile finantate din sumele imprumutului, in concordanta cu principii contabile corespunzatoare si unitare.
    b) Imprumutatul:
    (i) va avea inregistrarile si conturile la care se face referire in paragraful a) de mai sus, auditate de auditori independenti acceptabili pentru Eximbank, pentru fiecare an bugetar, in conformitate cu principii contabile general acceptate si aplicate in mod adecvat;
    (ii) va furniza Eximbank de indata ce vor fi disponibile, dar nu mai tarziu de 6 (sase) luni de la sfarsitul unui an bugetar, o copie certificata a raportului de audit, cu astfel de detalii si atat de cuprinzator, dupa cum va solicita Eximbank in mod rezonabil;
    si
    (iii) va furniza Eximbank alte informatii referitoare la inregistrari si conturi si la auditul acestora, dupa cum va solicita Eximbank, periodic, in mod rezonabil.
    c) Pentru toate cheltuielile cu privire la care tragerile care au fost efectuate in baza declaratiilor de cheltuieli, Imprumutatul:
    (i) va mentine sau va determina sa fie mentinute inregistrarile si conturile care reflecta aceste cheltuieli, in conformitate cu paragraful a) de mai sus;
    (ii) va retine, pentru o perioada de cel putin 2 (doi) ani de la data
    finala de tragere, toate inregistrarile (contractele, ofertele, facturile, notele de plata, chitantele si alte documente) care evidentiaza aceste cheltuieli;
    (iii) va permite reprezentantilor Eximbank sa examineze aceste inregistrari; si
    (iv) va asigura ca aceste inregistrari si conturi sunt incluse in auditurile anuale la care se face referire in paragraful b) de mai sus si ca raportul privind auditul contine o opinie separata a auditorilor mentionati mai sus, in sensul ca declaratiile de cheltuieli transmise in cursul fiecarui an bugetar, impreuna cu procedurile si controalele interne cerute in scopul pregatirii lor, pot fi luate in considerare ca si documente justificative pentru tragerile aferente.

    CLAUZA VII
    Cazuri de neindeplinire a obligatiilor
    1. Urmatorul caz suplimentar poate constitui caz de suspendare, si anume: pentru orice situatie Banca Mondiala suspenda sau inceteaza dreptul Imprumutatului de a face trageri in cadrul Acordului de imprumut al Bancii Mondiale.
    2. Urmatorul caz suplimentar poate constitui caz de accelerare, si anume: Banca Mondiala pentru orice situatie declara o parte din suma sau suma integrala a imprumutului trasa in cadrul Acordului de imprumut al Bancii Mondiale ca fiind datorata si platibila inainte de data scadenta stabilita.
    3. Fara a contraveni celor prevazute pana in prezent, in situatia in care cazul descris in clauza VII 1. apare si se mentine pe o perioada de 45 (patruzeci si cinci) de zile, Eximbank nu va declara imediat datorata si platibila suma imprumutului conform sectiunii 12.02 a), ci va fi indreptatita sa-si exercite drepturile care decurg din acest acord de imprumut ca rezultat al acestei situatii, dar nu si cazul in care imprumutul a fost tras integral.

    CLAUZA VIII
    Diverse
    1. Agentul de proces
    a) Imprumutatul, prin prezenta, desemneaza si numeste in mod irevocabil:
    (i) Atasatul comercial aflat in prezent la Londra, 4, Palace Street,
    Kensington W84QD, Anglia, ca agent de proces la Londra;
    (ii) Atasatul comercial al tarii Imprumutatului, aflat in prezent la Tokio, 106, Nishiazabu 3-chome, Minatu-ku, 16-19, Japonia, ca agent de proces la Tokio;
    b) Imprumutatul este instiintat ca serviciile prestate de agentul de proces numit conform clauzei VIII 1. nu vor constitui o incalcare a Conventiei de la Viena privind relatiile diplomatice si/sau a Conventiei de la Viena privind relatiile consulare.
    2. Comunicari
    Urmatoarele adrese sunt specificate pentru scopurile sectiunii 14.06 a Conditiilor generale:
    EXIMBANK: Banca de Export-Import a Japoniei
    (in atentia Directorului general al Departamentului de credite II - Comunitatea Statelor Independente, Europa, Orientul Mijlociu si Africa)
    4-1, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japan
    Telex: YUGIN J 222-3728
    Fax Tokyo 3287-9541
    Imprumutat: Ministerul Finantelor
    (in atentia Directorului general al Directiei generale relatii financiare cu organisme internationale)
    Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti
    Telex: MINFIN 11239
    Fax: 401-312-6792
    Drept pentru care, Imprumutatul si Eximbank, actionand prin reprezentantii lor autorizati, au determinat ca acest Acord de imprumut sa fie semnat in mod corespunzator, in doua originale in limba engleza, si au semnat in nume propriu si l-au inmanat la sediul Eximbank, la Tokio, Japonia, la data si anul inscrise mai sus.

              Pentru Romania,
              de catre
              Mircea Ciumara,
              ministru de stat, ministrul finantelor

              Pentru Banca de Export-Import a Japoniei,
              de catre
              Hiroshi Yasuda,
              guvernator

    ANEXA 1

    BANCA DE IMPORT-EXPORT A JAPONIEI

                     TERMENII SI CONDITIILE GENERALE
aplicabile acordurilor de imprumut pentru imprumuturile neconditionate acordate statelor suverane si institutiilor publice
                          - martie 1994 -

    Art. 1
    Aplicarea la acordurile de imprumut

    Sectiunea 1.01
    (Aplicarea Conditiilor generale)
    Acesti termeni si conditii generale aplicabile acordurilor de imprumut pentru imprumuturile neconditionate acordate statelor suverane si institutiilor publice (Conditiile generale) stabilesc anumiti termeni si conditii aplicabile, in general, acordurilor de imprumut pentru prevederile imprumuturilor neconditionate acordate de catre Eximbank, singura sau impreuna cu alte institutii financiare. Ele se aplica la orice acord de imprumut pentru prevederile imprumuturilor neconditionate, in vederea evitarii extinderii acestora si in concordanta cu orice modificari stabilite intr-un astfel de acord de imprumut.

    Sectiunea 1.02
    (Necorespondenta cu Acordul de imprumut)
    Daca oricare dintre prevederile Acordului de imprumut la care se aplica aceste Conditii generale nu va corespunde oricarei prevederi a acestor Conditii generale, prevederea Acordului de imprumut va prevala.
    Art. 2
    Definitii; titluri

    Sectiunea 2.01
    (Definitii)
    Urmatorii termeni au urmatoarele semnificatii cand sunt utilizati in cadrul acestor Conditii generale sau in Acordul de imprumut, daca nu reiese altfel din context:
    Data de la care se incepe calcularea obligatiilor de plata: cel mai devreme dintre: (i) 60 (saizeci) de zile dupa data semnarii Acordului de imprumut si (ii) data specificata intr-o notificare a Eximbank catre Imprumutat ca data de la care Eximbank a determinat ca toate conditiile precedente primei disponibilizari au fost satisfacute in conformitate cu Acordul de imprumut.
    Program de amortizare: referitor la imprumut, programul de amortizare elaborat sau ce urmeaza a fi elaborat de catre Eximbank in concordanta cu prevederile Acordului de imprumut.
    Imprumutat: referitor la Acordul de imprumut, persoana specificata in Acordul de imprumut ca parte careia i se acorda facilitatea.
    Tara Imprumutatului: tara Imprumutatului, specificata in Acordul de imprumut.
    Zi lucratoare: o zi in care bancile, precum si fiecare sau oricare centru financiar specificat in Acordul de imprumut (daca exista) sunt deschise pentru operatiuni valutare in Tokio;
    Suma maxima: suma in yeni, specificata in Acordul de imprumut.
    Dobanda de intarziere: dobanda platibila conform sectiunii 6.04.
    Disponibilizarea: fiecare disponibilizare din facilitate facuta in concordanta cu prevederile Acordului de imprumut sau suma imprumutului unei astfel de disponibilizari, datorata periodic, in functie de context.
    Brosura de disponibilizare: o brosura de disponibilizare a Eximbank, prin care se stabilesc una sau mai multe proceduri de disponibilizare, care va fi specificata in Acordul de imprumut.
    Scrisoarea de disponibilizare: o scrisoare ce va fi trimisa de Eximbank catre Imprumutat, in care se specifica procedurile de disponibilizare referitoare la imprumut, cu mentiunea ca acestea nu sunt specificate in Acordul de imprumut.
    Procedurile de disponibilizare: una sau mai multe proceduri de disponibilizare stabilite in brosura de disponibilizare, specificata de catre Eximbank in scrisoarea de disponibilizare ca fiind procedura sau procedurile ce urmeaza a fi utilizate pentru disponibilizarea imprumutului sau orice alta procedura sau proceduri (daca exista) stabilite in Acordul de imprumut sau notificate de catre Eximbank Imprumutatului, dupa cum pot fi amendate, suplimentate sau modificate din cand in cand.
    Perioada de disponibilizare: referitor la Acordul de imprumut, perioada incepand cu data semnarii si expirand la cea mai devreme dintre: (aa) data expirarii, (bb) data la care facilitatea este complet disponibilizata, (cc) data la care facilitatea este anulata ca urmare a termenilor Acordului de imprumut, si (dd) orice alta data pe care partile o pot specifica in Acordul de imprumut sau o pot conveni astfel.
    Ipoteca: orice ipoteca, gaj, drept de sechestru, comision, privilegiu, prioritate, creanta sau orice alt interes de orice fel sau natura, ce asigura indeplinirea oricarei obligatii a oricarei persoane sau orice alt tip de aranjament preferential (inclusiv aranjamentele de transfer al titlului si retentie) care are efect similar.
    Caz de accelerare: orice intamplare sau circumstante specificate in sectiunea 12.02 sau orice alt eveniment sau circumstanta specificata in Acordul de imprumut ca fiind caz de accelerare.
    Caz de neindeplinire: orice caz de accelerare sau caz de suspendare.
    Caz de suspendare: orice intamplari sau circumstante specificate in sectiunea 12.01 sau orice alt eveniment sau circumstanta specificata in Acordul de imprumut ca fiind caz de suspendare.
    Ghidul de achizitii Eximbank: Ghidul pentru achizitii pentru imprumuturile neconditionate ale Bancii de Export-Import a Japoniei, datat iulie 1992, dupa cum poate fi inlocuit, amendat sau suplimentat din cand in cand.
    Eximbank: Banca de Export-Import a Japoniei.
    Data expirarii: data specificata ca atare in Acordul de imprumut, ca fiind ultima zi in care se poate face o disponibilizare in conformitate cu Acordul de imprumut.
    Datorie externa: datoria in bani a Imprumutatului, exprimata sau platibila sau optional platibila intr-o alta moneda decat moneda locala.
    Facilitate: imprumutul prevazut in Acordul de imprumut.
    Data disponibilizarii finale: ultima zi a perioadei de disponibilizare.
    Garantie: garantia absoluta si neconditionata in forma stipulata in Acordul de imprumut relevant prin care garantul garanteaza plata punctuala a tuturor sumelor care pot fi datorate periodic de catre Imprumutat imprumutatorului ca urmare a Acordului de imprumut.
    Garant: persoana specificata ca atare in Acordul de imprumut.
    Datorie: orice obligatie (intervenita fie ca suma a imprumutului, fie ca garantie) referitoare la plata sau rambursarea de bani, prezenta sau viitoare, efectiva sau contingenta.
    Datoria privind banii imprumutati: orice datorie a oricarei persoane, pentru sau in ceea ce priveste: a) sumele imprumutate sau ce rezulta in conformitate cu orice imprumut sau facilitate de credit; b) suma datorata pentru orice proprietate sau serviciu la pret de achizitie, a carei plata a fost intarziata mai mult de 90 (nouazeci) de zile; c) toate obligatiile in conformitate sau referitoare la scrisorile de credit sau acceptarile bancherilor; d) toate obligatiile in conformitate sau evidentiate prin obligatiuni, titluri de creanta, bonuri sau alte instrumente similare; e) contracte de leasing sau inchiriere, care vor fi considerate ca finantare sau inchiriere de capital in concordanta cu standardele contabile general acceptabile in tara Imprumutatului; sau f) sumele rezultand in conformitate cu orice alta tranzactie care are efect comercial asupra imprumutului (incluzand, fara limitare, orice acord de vanzare sau achizitie forward).
    Perioada de dobanda: perioada incepand cu ziua in care este facuta prima disponibilizare in conformitate cu Acordul de imprumut (in cazul platii initiale de dobanda) sau ziua de plata imediat precedenta (in cazul fiecarei plati urmatoare de dobanda) si care se sfarseste in ziua de plata urmatoare, fiind prevazut ca, daca orice perioada de dobanda se va termina intr-o zi care nu este zi lucratoare, o astfel de perioada de dobanda va fi extinsa la ziua lucratoare imediat urmatoare.
    Imprumutator: Eximbank sau Eximbank si fiecare institutie financiara care participa, dupa caz, dupa cum se specifica in Acordul de imprumut, impreuna cu succesorii sau numitii acestora.
    Imprumut: suma totala a tuturor disponibilizarilor facute de catre Creditori catre Imprumutat in conformitate cu Acordul de imprumut si scadenta periodic.
    Acord de imprumut: in legatura cu orice Imprumutat, un anumit acord de imprumut, la care se aplica aceste Conditii generale, care poate fi amendat, modificat, innoit sau suplimentat din cand in cand, si toate anexele, graficele si acordurile suplimentare la Acordul de imprumut.
    Moneda locala: moneda legala a tarii Imprumutatului.
    Agentul de proces din Londra: persoana numita in conformitate cu Acordul de imprumut sa primeasca, in numele Imprumutatului, orice document si toate documentele referitoare la orice proceduri ale Inaltei Curti de Justitie a Angliei.
    Agentul de proces din New York: Persoana numita in conformitate cu Acordul de imprumut sa primeasca, in numele Imprumutatului, orice document si toate documentele referitoare la orice proceduri ale Curtii Statului New York si/sau Curtii Federale situate in New York.
    Alt acord Jexim: orice acord, altul decat Acordul de imprumut, care implica imprumut de bani sau acordare de credit sau orice garantie sau indemnizatie intre Imprumutat sau garant, pe de o parte, si fie Eximbank singura, fie Eximbank impreuna cu una sau mai multe banci sau institutii financiare, pe de alta parte.
    Data platii: data sau datile in fiecare an specificat in Acordul de imprumut pentru plata sumei imprumutului si/sau a dobanzilor la acesta, fiind prevazut ca in cazul in care o astfel de data nu este zi lucratoare, va fi data lucratoare imediat urmatoare.
    Persoana: un individ, corporatie, parteneriat, societate mixta, trust, organizatie independenta, guvern, stat suveran sau orice agentie, autoritate sau subdiviziune politica a acesteia, organizatie internationala, agentie sau autoritate (in fiecare caz, avand sau nu personalitate juridica separata), sau oricare doua sau mai multe dintre cele mentionate.
    Proiect: in legatura cu Acordul de imprumut, fiecare proiect specificat in Acordul de imprumut sau ce urmeaza a fi aprobat de catre Eximbank in concordanta cu Acordul de imprumut ca fiind eligibil pentru finantare.
    Documentele Proiectului: toate acordurile, licentele, concesiunile, notificarile si documentele referitoare la Proiect.
    Active publice: active ale Imprumutatului, ale oricarei subdiviziuni politice sau administrative ale acestuia si ale oricarei entitati detinute sau controlate de acesta, sau care opereaza in contul sau in beneficiul Imprumutatului sau ale oricarei astfel de subdiviziuni, incluzand aurul si activele in valuta detinute de orice institutie care indeplineste functiile unei banci centrale sau ale unui fond de stabilizare valutara sau functii similare pentru Imprumutat si, pentru evitarea dubiilor, termenul active include proprietati, venituri si creante de orice fel.
    Valuta relevanta: valuta in care este exprimat orice impozit, sarcina, penalitate, taxa, cheltuiala, comision, dobanda, pierdere sau datorie sau, daca Eximbank va solicita astfel, suma acestora in orice alta valuta la cursul valutar curent de la acea data, specificat de catre Eximbank.
    Data rambursarii: referitor la imprumut, datele specificate ca atare in respectivul Acord de imprumut.
    Transa de rambursare: suma totala a imprumutului rambursabila la orice data de rambursare referitor la toate disponibilizarile.
    Transa de rambursat: suma imprumutului rambursabila la orice data de rambursare referitor la orice disponibilizare in parte.
    Republica: orice stat suveran si guvernul national recunoscut al unui astfel de stat suveran.
    Impozit: orice impozit, prelevare, sarcina, comision, taxa, deducere sau retinere de orice natura (incluzand, fara limitare, taxe de timbru si comisioane similare) care sunt impuse, prelevate, colectate, retinute sau asezate la data semnarii Acordului de imprumut si dupa aceea: (i) in tara Imprumutatului sau de catre orice autoritate fiscala a acesteia, sau (ii) de catre orice autoritate fiscala (alta decat o autoritate fiscala din sau a Japoniei) care exercita jurisdictie asupra Imprumutatului, sau (iii) in orice stat sau tara (alta decat Japonia) de unde sau prin care Imprumutatul efectueaza orice plata in conformitate cu Acordul de imprumut sau in cadrul Acordului de imprumut.
    Agentul de proces din Tokio: persoana numita in conformitate cu Acordul de imprumut sa primeasca, in numele Imprumutatului, orice document si toate documentele referitoare la orice proceduri ale Tribunalului Districtual din Tokio.
    Dolari S.U.A. sau $ U.S.A. moneda legala a Statelor Unite ale Americii; si
    Yen sau Y: moneda legala a Japoniei.
    Sectiunea 2.02
    (Titluri)
    Titlurile articolelor si ale sectiunilor, cuprinsul Acordului de imprumut si cuprinsul acestor Conditii generale sunt introduse doar pentru a usura referirea la ele si nu vor avea efect asupra interpretarii oricaror prevederi ale acestora.

    Sectiunea 2.03
    (Referinte)
    In aceste Conditii generale si in fiecare Acord de imprumut, referirile la:
    a) Acordul de imprumut sau orice alt acord sau document - sunt la Acordul de imprumut sau, in anumite cazuri, la alte asemenea acorduri sau documente dupa cum vor fi amendate, modificate, innoite sau suplimentate periodic;
    b) articole si sectiuni - sunt la articolele sau sectiunile acestor Conditii generale;
    c) clauze si subclauze - sunt la clauzele si subclauzele Acordului de imprumut.

    Sectiunea 2.04
    (Singular si plural)
    Acolo unde o solicita contextul, cuvinte semnificand numarul singular vor include pluralul si viceversa.

    Sectiunea 2.05
    (Calculatie)
    Daca nu este prevazut altfel, orice dobanda, taxa, comision sau alta suma platibila referitoare la orice perioada se vor calcula incepand cu (si inclusiv) prima zi a acelei perioade pana la (dar exclusiv) ultima zi a acestei perioade.
    Art. 3
    Conditii precedente

    Sectiunea 3.01
    (Conditii pentru prima disponibilizare)
    Dupa cum se prevede in Acordul de imprumut, creditorii nu vor avea obligatia de a face o disponibilizare in conformitate cu Acordul de imprumut, decat daca si cand Eximbank a notificat Imprumutatului faptul ca Eximbank a primit toate documentele urmatoare, fiecare in forma si continutul satisfacator pentru aceasta:
    (i) Garantia semnata corespunzator de catre garant si in deplina forta si efect;
    (ii) un astfel de aviz juridic pe care Eximbank il poate solicita in mod rezonabil, cuprinzand:
    (aa) un aviz juridic al unui consilier legal al Imprumutatului, acceptabil pentru Eximbank; si
    (bb) un aviz juridic al unui consilier legal al garantului, acceptabil pentru Eximbank;
    (iii) dovada autoritatii fiecarei persoane care: (aa) a semnat Acordul de imprumut in numele Imprumutatului; (bb) a semnat Garantia in numele Imprumutatului; si (cc) va semna situatiile, rapoartele, certificatele si alte documente solicitate in conformitate cu Acordul de imprumut sau va actiona in alt mod ca un reprezentant al Imprumutatului in legatura cu implementarea, administrarea sau indeplinirea Acordului de imprumut (o astfel de dovada include copii certificate ale tuturor aprobarilor guvernamentale si private obtinute in vederea autorizarii semnarii, inmanarii si indeplinirii de catre Imprumutat si garant al Acordului de imprumut si al Garantiei, precum si tranzactiile incheiate cu privire la acestea si specimenele de semnaturi autentificate si certificatele de responsabilitati decurgand din functia indeplinita pentru fiecare persoana descrisa la punctele (aa) - (cc) de mai sus);
    (iv) copii certificate ale documentelor constitutive ale Imprumutatului si garantului;
    (v) copii certificate ale tuturor legilor relevante si autorizarilor
    referitoare la puterea si autoritatea Imprumutatului si garantului si indeplinirea obligatiunilor acestora reiesind din Acordul de imprumut si garantie;
    (vi) acordul agentului de proces din Tokio, agentului de proces din New York si agentului de proces din Londra si acordul agentilor garantului pentru servicii de proces in Tokio, New York si Londra de a actiona in aceasta calitate; si
    (vii) orice alte documente, probe, materiale si informatii (financiare sau altele) specificate in Acordul de imprumut.

    Sectiunea 3.02
    (Prezentarea imediata)
    Imprumutatul isi va da toata silinta sa inmaneze sau sa procure, in vederea inmanarii catre Eximbank, toate documentele descrise in Sectiunea 3.01. in cel mai scurt timp posibil de la data semnarii Acordului de imprumut.
    Art. 4
    Disponibilizarea

    Sectiunea 4.01
    (Scrisoarea de disponibilizare)
    Imediat dupa data semnarii Acordului de imprumut, Eximbank va trimite Imprumutatului scrisoarea de disponibilizare, in care se specifica procedurile de disponibilizare ce vor fi aplicate si care nu sunt specificate in Acordul de imprumut.

    Sectiunea 4.02
    (Procedurile de disponibilizare)
    O data ce conditiile la care se face referire in art. III si alti termeni si conditii ale Acordului de imprumut au fost indeplinite, creditorii vor disponibiliza imprumutul in concordanta cu procedurile de disponibilizare. Imprumutatul ia cunostinta de faptul ca termenii brosurii de disponibilizare (din scrisoarea de disponibilizare sau ca urmare a notificarii in scris de catre Eximbank catre Imprumutat) constituie parte integranta a Acordului de imprumut si Imprumutatul consimte sa respecte pe deplin acesti termeni.

    Sectiunea 4.03
    (Conditii pentru fiecare disponibilizare)
    Dupa cum se descrie in procedurile de disponibilizare aplicabile, obligatia creditorilor de a efectua fiecare disponibilizare va fi intotdeauna in functie de conditiile ca, la data unei astfel de disponibilizari:
    a) sa nu fi intervenit si continuat sau sa nu rezulte din efectuarea unei astfel de disponibilizari nici un caz de neindeplinire sau o intamplare sau circumstanta care, intr-o perioada de timp, ar constitui caz de neindeplinire prin notificare, prin efectuarea oricarei determinari sau oricarei combinatii a oricareia dintre cele de mai dinainte; si
    b) toate reprezentarile si garantiile facute sau date de catre Imprumutat in Acordul de imprumut si de catre garant in garantie sa fie veridice si corecte din toate punctele de vedere materiale.

    Sectiunea 4.04
    (Data finala a disponibilizarii)
    Nici o disponibilizare nu va fi facuta dupa data finala a disponibilizarii, decat daca se convine altfel de catre Eximbank, in scris.
    Art. 5
    Rambursarea si rambursarea inainte de termen a imprumutului

    Sectiunea 5.01
    (Rambursarea imprumutului)
    a) Imprumutatul va rambursa imprumutul in concordanta cu programul de amortizare.
    b) In cazul oricarui amendament la programul de amortizare, Eximbank va proiecta un program de amortizare amendat, care va inlocui programul de amortizare original, si Eximbank va furniza, fara intarziere, Imprumutatului o copie a acestuia.

    Sectiunea 5.02
    (Rambursarea voluntara inainte de termen)
    a) In orice moment dupa ziua urmatoare datei finale a disponibilizarii, dupa o notificare ireversibila, in scris, catre Eximbank, cu nu mai putin de 30 (treizeci) de zile inainte, Imprumutatul poate rambursa inainte de scadenta, la o data acceptabila Eximbank:
    (i) tot imprumutul datorat; sau
    (ii) toate sumele imprumutului aferente uneia sau mai multor transe de rambursare a imprumutului, impreuna cu toate dobanzile acumulate pana la data unei astfel de rambursari inainte de termen si orice alte sume atunci platibile, conform Acordului de imprumut, cu privire la suma rambursata inainte de termen.
    b) Oricare si toate rambursarile in avans, facute conform Acordului de imprumut, vor fi aplicate transelor de rambursare, in ordinea inversa a scadentei lor, si vor fi intr-o suma echivalenta cu transa rambursarii, la care urmeaza sa se aplice o astfel de rambursare in avans, conform acestei sectiuni 5.02. b).
    c) Imprumutatul va plati o prima de rambursare in avans de 0,5% (o jumatate de procent) din suma imprumutului ce urmeaza a se rambursa in avans, care va fi platita simultan cu aceasta rambursare in avans.
    d) O data ce data pentru orice rambursare in avans a fost fixata, o astfel de data va fi considerata ca data a scadentei pentru suma imprumutului (si dobanzile la aceasta), ce urmeaza a fi platita, si, daca Imprumutatul nu va plati oricare astfel de suma a imprumutului si/sau dobanda datorata la o astfel de data, Imprumutatul va plati dobanda la o astfel de suma a imprumutului intarziata si/sau dobanzi in concordanta cu sectiunea 6.04. de mai jos.
    e) Sumele rambursate in avans ca urmare a acestei sectiuni nu vor fi reimprumutate.
    Art. 6
    Dobanda, comisionul de angajament si plata intarziata

    Sectiunea 6.01
    (Dobanda)
    Imprumutatul va plati dobanda la imprumut la rata si in modul specificat in Acordul de imprumut. O astfel de dobanda va fi platita la fiecare data de plata pentru fiecare perioada de dobanda.

    Sectiunea 6.02
    (Comisionul de angajament)
    Imprumutatul va plati un comision de angajament la o rata de 0,5% (jumatate de procent) pe an pentru transa neutilizata zilnic a facilitatii, un astfel de comision de angajament acumulandu-se de la si inclusiv ziua calcularii pana la si inclusiv data finala a disponibilizarii.

    Sectiunea 6.03
    (Ajustarea datei platii)
    Prin exceptie de la sectiunea 1.02. si de la oricare alta prevedere din Acordul de imprumut, data scadentei pentru fiecare plata de dobanda sau de comision de angajament, care devine scadenta in timpul perioadei de la data efectuarii primei disponibilizari (in cazul platii de dobanzi) sau de la data calcularii (in cazul platii comisionului de angajament) pana la data finala a disponibilizarii va fi data zilei care corespunde numeric din urmatoarea luna calendaristica, dupa data platii la care o astfel de plata de dobanzi sau de comision de angajament ar fi fost, altfel, scadenta si platibila in absenta acestei prevederi (fiind prevazut ca daca nu exista o astfel de zi care corespunde numeric in urmatoarea luna calendaristica, data platii va fi ultima zi a unei astfel de luni calendaristice urmatoare).

    Sectiunea 6.04
    (Dobanda de intarziere)
    Daca Imprumutatul nu plateste orice suma a imprumutului sau dobanda, platibile conform Acordului de imprumut, la data scadentei, Imprumutatul va plati creditorilor, la cerere, inainte sau dupa judecata, dobanzi la o astfel de suma a imprumutului intarziata sau, in cazul celei mai complete extinderi permisa de legea aplicabila, dobanda la o rata pe an egala cu totalul dintre: (i) 2% (doua procente) plus (ii) (aa) in cazul sumei imprumutului, rata dobanzii aplicabila acestei sume a imprumutului intarziata, sau (bb) in cazul dobanzii, rata dobanzii aplicabila sumei imprumutului la care a fost calculata o astfel de dobanda (pe care Imprumutatul nu a platit-o), in fiecare caz, pentru fiecare zi din perioada de la data scadentei la data primirii efective de catre creditori, iar in aceasta perioada, dobanda nu se va calcula la rata stipulata in sectiunea 6.01., pentru o astfel de suma a Imprumutului intarziata.

    Sectiunea 6.05
    (Baza de calcul)
    Dobanda si comisionul de angajament vor fi acumulate pe o baza zilnica si vor fi calculate pe baza unui an de 365 (trei sute saizeci si cinci) de zile si a numarului efectiv de zile pana la data calcularii [sumele functionale mai mici de 1,00 Y (un yen) fiind ignorate].
    Art. 7
    Platile si moneda

    Sectiunea 7.01
    (Locul si timpul platii)
    Toate platile ce urmeaza a fi facute de catre Imprumutat conform Acordului de imprumut vor fi facute in yeni (sau, daca sunt facute in conformitate cu art. VIII, in valuta relevanta), fondurile fiind facute imediat disponibile in contul curent al creditorilor, care va fi specificat in Acordul de imprumut, sau intr-un astfel de cont al creditorilor, la Tokio, pe care Eximbank il va desemna periodic, in scris, nu mai tarziu de ora 11.00 a.m. la Tokio la data scadentei, si orice astfel de plata, facuta la o astfel de data a scadentei, dar dupa ora 11.00 a.m. ora la Tokio, va fi considerata ca fiind facuta in ziua lucratoare imediat urmatoare si dobanda de intarziere va fi calculata si platibila asupra unei astfel de plati astfel facuta.

    Sectiunea 7.02
    (Platile ce urmeaza a fi facute intr-o zi lucratoare)
    Daca orice plata ce urmeaza a fi facuta de catre Imprumutat conform Acordului de imprumut devine scadenta in orice zi care nu este o zi lucratoare, o astfel de plata va fi facuta in ziua lucratoare imediat urmatoare.

    Sectiunea 7.03
    (Platile fara contraprestatie)
    Toate platile ce vor fi facute de catre Imprumutat conform Acordului de imprumut vor fi efectuate cu titlu gratuit si fara orice contraprestatie.

    Sectiunea 7.04
    (Platile exprimate in valuta)
    Obligatia Imprumutatului conform Acordului de imprumut de a face plata in yeni sau in valuta relevanta, dupa caz, nu va fi indeplinita sau satisfacuta de orice suma, exprimata prin licitatie sau recuperare (fie ca urmare a oricarei decizii judecatoresti sau altfel), platita sau efectuata in/sau convertita in orice moneda, alta decat yeni sau in valuta relevanta, dupa caz, cu exceptia cazului in care o astfel de suma, exprimata prin licitatie, platita sau efectuata sau convertita, va avea ca rezultat (cand este convertita in valuta in care este exprimata obligatia, in conformitate cu practicile valutare uzuale ale creditorilor) primirea efectiva de yeni sau valuta relevanta de catre creditori si Imprumutatul va despagubi pe fiecare dintre creditori ca o obligatie elementara aplicabila ca o cauza alternativa sau suplimentara a actiunii de recuperare a sumei in yeni sau in valuta relevanta, pentru sumele (daca exista) cu care incasarea efectiva va fi mai mica decat suma totala in yeni sau in valuta relevanta, dupa caz, platibila conform Acordului de imprumut, si o astfel de despagubire nu va fi afectata de nici o alta decizie judecatoreasca obtinuta pentru orice alta suma datorata conform Acordului de imprumut.

    Sectiunea 7.05
    (Plata insuficienta)
    Daca suma oricarei plati facute de catre Imprumutat conform Acordului de imprumut este mai mica decat suma totala scadenta si platibila referitoare la o astfel de plata, atunci Imprumutatul se considera ca va face derogare de la orice drept pe care l-ar putea avea de a face orice atribuire si Eximbank (in numele creditorilor) va aplica si atribui plata astfel facuta, in vederea satisfacerii oricaror sau tuturor sumelor care sunt scadente sau au depasit scadenta pentru plata la o astfel de zi, in ordinea urmatoare (sau intr-o astfel de ordine pe care Eximbank o poate conveni periodic cu Imprumutatul ca fiind potrivita circumstantelor): (i) costuri si cheltuieli (si sume ce reprezinta despagubiri referitoare la costuri si cheltuieli), datorate conform Acordului de imprumut (cu conditia ca Eximbank sa fi notificat faptul ca aceste sume sunt datorate), ca urmare a art. VIII al prezentului document si a Acordului de imprumut; (ii) comisionul de angajament datorat; (iii) dobanzi de intarziere, daca exista; (iv) dobanzi datorate pentru imprumut; (v) suma imprumutului atunci datorata si rambursabila; (vi) orice suma datorata si care nu a fost prevazuta altfel in aceasta sectiune, 7.05., fiind prevazut ca, daca orice plata este insuficienta pentru plata completa a oricarei astfel de categorii, Eximbank va atribui plata primita in ordinea cronologica in care aceste sume dintr-o astfel de categorie sunt scadente si, altfel, in ordinea decisa de catre Eximbank, la discretia sa.
    Art. 8
    Impozite, taxe si cheltuieli

    Sectiunea 8.01
    (Impozite totale)
    Daca Imprumutatului i se solicita sa efectueze o plata catre orice persoana, conform Acordului de imprumut, care este supusa deducerii sau retinerii de impozite, suma platibila de catre Imprumutat, la care se solicita sa se faca deducerea sau retinerea, va fi marita cu suma necesara pentru asigurarea faptului ca, dupa efectuarea deducerii sau retinerii, o astfel de persoana va primi si retine (libera de orice obligatie referitoare la o astfel de deducere sau retinere) o suma neta egala cu suma pe care ar fi primit-o si retinut-o, daca nu ar fi fost efectuate sau nu s-ar fi solicitat sa se efectueze astfel de deduceri sau retineri.

    Sectiunea 8.02
    (Despagubirea de impozite)
    Fara a prejudicia prevederile sectiunii 8.01., daca oricarei persoane (sau oricarui agent in numele acesteia) i se solicita sa efectueze orice plata de impozite din cont sau altfel, privind sau in legatura cu orice suma primita sau incasabila de catre o astfel de persoana (sau agent care actioneaza in numele ei) conform Acordului de imprumut, sau orice obligatie referitoare la o astfel de plata este impusa, perceputa sau stabilita in sarcina unei astfel de persoane, Imprumutatul va despagubi prompt, la cererea Eximbank, o astfel de persoana, pentru o astfel de plata sau obligatie, impreuna cu orice dobanda, penalitate si cheltuieli platibile sau care au intervenit in legatura cu acestea.

    Sectiunea 8.03
    (Despagubirea pentru taxe de timbru si comisioane bancare)
    Imprumutatul va plati sau va lua masuri sa fie platite si va despagubi pe creditori pentru:
    a) toate taxele de tribunal, de timbru, de inregistrare sau de completare sau alte taxe, cheltuieli sau impozite si orice penalitati sau dobanzi referitoare la acestea, care pot fi impuse de orice lege sau autoritate guvernamentala in legatura cu semnarea, inmanarea, inregistrarea sau punerea in aplicare (inclusiv, fara limitari, admiterea ca proba) a Acordului de imprumut sau a Garantiei, sau obtinerea sau punerea in aplicare a oricarei decizii judecatoresti date privind acestea;
    b) toate comisioanele si spezele bancare, daca exista, intervenite in legatura cu disponibilizarile si plata, rambursarea sau rambursarea in avans a sumei imprumutului, dobanzilor, comisioanelor de angajament sau a oricaror alte sume datorate imprumutatilor conform Acordului de imprumut;
    c) costurile si cheltuielile legate de obtinerea si inmanarea de avize, documente si probe la care se face referire in sectiunea 3.01.;
    si
    d) orice alte impozite, costuri, cheltuieli sau taxe specificate in Acordul de imprumut.

    Sectiunea 8.04
    (Cheltuieli)
    a) Imprumutatul va plati creditorilor, la cerere, toate taxele legale si cheltuielile de consiliere intervenite la creditori in legatura cu pregatirea si negocierea Acordului de imprumut si cu satisfacerea conditiilor precedente referitoare la acestea.
    b) Fara a prejudicia prevederile Sectiunii 8.04. a), Imprumutatul va plati creditorilor, la cererea Eximbank, indiferent daca este efectuata sau nu o disponibilizare, toate cheltuielile intervenite la creditori, fara a depasi o suma-plafon, in legatura cu negocierea, pregatirea, semnarea, administrarea si implementarea Acordului de imprumut, inclusiv, dar fara a se limita la traducerea, comunicatiile, transportul, cazarea si toate celelalte cheltuieli de buzunar.
    c) Imprumutatul va rambursa creditorilor, la cerere, toate cheltuielile, inclusiv, dar fara a se limita la taxele legale si cheltuielile de consiliere intervenite la creditori, referitoare la/sau in legatura cu: (i) administrarea Acordului de imprumut, dar care nu sunt cheltuieli de tip repetabil care au fost cuantificabile la momentul semnarii Acordului de imprumut; (ii) orice amendament la Acordul de imprumut sau la Garantie, care este implementat la cererea sau ca rezultat al unei schimbari materiale in situatia Imprumutatului sau a garantului; sau (iii) punerea in aplicare sau pastrarea sau perfectionarea oricaror drepturi ale creditorilor conform Acordului de imprumut sau Garantiei.
    d) Creditorii vor furniza Imprumutatului o situatie rezonabila detaliata a cheltuielilor mai sus mentionate.

    Sectiunea 8.05
    (Valuta relevanta)
    Toate sumele platibile de catre Imprumutat conform acestui articol VIII vor fi platibile si platite in valuta relevanta.
    Art. 9
    Reprezentarile si garantiile
    Imprumutatul reprezinta si garanteaza in beneficiul creditorilor.

    Sectiunea 9.01
    (Statutul Imprumutatului)
    Imprumutatul este o corporatie inregistrata corespunzator si care exista valid conform legislatiei din tara Imprumutatului si are deplina putere si autoritate de a detine propriile active si de a desfasura propriile sale afaceri la data semnarii Acordului de imprumut si este o entitate juridica cu personalitate juridica proprie, capabila de a fi judecata in nume propriu.

    Sectiunea 9.02
    (Autorizarea)
    Imprumutatul are deplina putere si autoritate sa incheie Acordul de imprumut, sa-si exercite drepturile ce reies din acesta si sa indeplineasca si sa respecte obligatiile ce-i revin conform Acordului de imprumut. Toate actiunile si procedurile necesare aprobarii tranzactiilor cuprinse in Acordul de imprumut si autorizarii Imprumutatului sa semneze Acordul de imprumut si sa indeplineasca obligatiile ce-i revin conform acestuia au fost corespunzator intreprinse.

    Sectiunea 9.03
    (Aprobarile guvernului si actiunile)
    Toate actiunile, conditiile si lucrurile care sunt necesare sau recomandabil a fi facute, indeplinite sau desfasurate in legatura cu: (i) semnarea, inmanarea sau desfasurarea Acordului de imprumut sau a oricarui acord sau instrument solicitat in acesta, (ii) legalitatea, validitatea si punerea in aplicare a Acordului de imprumut sau a oricarui acord sau instrument solicitat in acesta, sau (iii) admiterea ca proba in tribunalele din tara Imprumutatului a Acordului de imprumut si a oricarui acord sau instrument solicitat conform acestuia au fost facute, indeplinite si/sau desfasurate si sunt in deplina putere si efect.

    Sectiunea 9.04
    (Forma legala corespunzatoare)
    Acordul de imprumut este in forma legala corespunzatoare pentru punerea in aplicare in tribunalele din tara Imprumutatului, conform legilor din tara Imprumutatului.

    Sectiunea 9.05
    (Cerinte de inregistrare)
    Nu este necesar sa se claseze, sa se inregistreze la tribunal, la un birou public sau in alt loc in tara Imprumutatului Acordul de imprumut sau orice alt instrument sau acord solicitat in acesta, sau sa se plateasca orice taxa de timbru, inregistrare sau alt impozit similar asupra sau in legatura cu Acordul de imprumut sau in orice alt instrument sau acord solicitat in acesta, pentru asigurarea validitatii, legalitatii, efectivitatii, punerii in aplicare sau admiterii ca proba a acestora.

    Sectiunea 9.06
    (Efectul de obligativitate)
    Acordul de imprumut a fost corespunzator semnat si inmanat de catre reprezentantul autorizat corespunzator al Imprumutatului si constituie o obligatie juridica valida si ferma a Imprumutatului, aplicabila impotriva Imprumutatului, in conformitate cu termenii sai.

    Sectiunea 9.07
    (Lipsa contravenirii)
    Semnarea, inmanarea si indeplinirea Acordului de imprumut si a tuturor instrumentelor sau acordurilor solicitate in acesta nu contravin si nu vor contraveni, viola sau constitui o neindeplinire la:
    a) orice prevedere a cartei, normelor de functionare, statutelor sau altor documente constitutive sau constituirii capitalului Imprumutatului;
    b) orice prevedere a oricarui acord sau a altui instrument la care Imprumutatul este parte sau prin care Imprumutatul sau oricare dintre activele sale este sau poate fi supus unor sarcini;
    c) orice tratat, lege sau reglementare aplicabila Imprumutatului;
    sau
    d) orice decizie judecatoreasca, ordin sau decret, care il obliga pe Imprumutat sau pe oricare dintre activele sale,
    si nici nu vor avea ca rezultat crearea sau impunerea oricarei ipoteci asupra oricaror active prezente sau viitoare sau asupra veniturilor Imprumutatului.

    Sectiunea 9.08
    (Inexistenta unui caz de neindeplinire)
    Nu exista un eveniment care a intervenit sau continua sau poate rezulta din efectuarea oricarei disponibilizari care constituie sau care, dupa o perioada de timp, prin notificare, prin efectuarea oricarei determinari sau a oricarei combinatii din cele mentionate, va deveni caz de neindeplinire sau de incalcare a oricarei obligatii a Imprumutatului conform oricarui acord la care Imprumutatul este parte sau prin care Imprumutatul sau oricare dintre activele sale sunt sau pot fi supuse unor sarcini.

    Sectiunea 9.09
    (Litigiu)
    Nu exista actiuni, plangeri sau alte proceduri juridice, administrative sau de alt tip, prezente, in curs sau care ameninta Imprumutatul sau Proiectul, care, daca sunt solutionate negativ, pot afecta negativ, din punct de vedere material, conditiile financiare sau afacerile Imprumutatului sau operatiunile sau incheierea Proiectului, sau pot afecta negativ, din punct de vedere material, capacitatea Imprumutatului de a-si indeplini obligatiile conform Acordului de imprumut, sau pot pune problema legalitatii, validitatii sau efectului obligatoriu al oricarei prevederi a Acordului de imprumut.

    Sectiunea 9.10
    (Activitatea comerciala)
    Imprumutatul este supus legislatiei civile si comerciale privind obligatiile sale in conformitate cu Acordul de imprumut. Semnarea si inmanarea Acordului de imprumut constituie si indeplinirea si respectarea obligatiilor Imprumutatului conform Acordului de imprumut vor constitui mai curand acte particulare si comerciale decat acte publice sau guvernamentale.

    Sectiunea 9.11
    (Informatiile)
    Toate informatiile care au fost transmise de catre Imprumutat sau reprezentantii sau agentii acestuia creditorilor sau reprezentanti, agentilor sau consultantilor legali ai acestora in legatura cu Acordul de imprumut au fost date si sunt, la data semnarii Acordului de imprumut si la orice data dupa care reprezentarea este (sau se considera a fi) repetata, veridice si corecte din toate punctele de vedere materiale si Imprumutatul va furniza creditorilor orice informatie a carei omitere ar putea duce la interpretarea gresita de catre creditori a informatiilor care le-au fost furnizate.
    Reprezentarile si garantiile Imprumutatului, cuprinse in Acordul de imprumut (fie prin incorporare prin referire la acest articol IX, fie prin prevederi exprese ale Acordului de imprumut) vor fi reprezentari si garantii continue, vor dura si dupa semnarea Acordului de imprumut si vor fi considerate ca fiind repetate de catre Imprumutat la data fiecarei disponibilizari prin referire la faptele existente atunci.
    Art. 10
    Consultarea, informarea si notificarea; implementarea Proiectul
    Imprumutatul convine si este de acord ca de la data Acordului de imprumut si atat timp cat ramane datorata, orice suma sa fie platita in conformitate cu acesta.

    Sectiunea 10.01
    (Consultarea si vizita)
    Periodic, la cererea Eximbank, Imprumutatul se va consulta cu Eximbank privind implementarea si administrarea Acordului de imprumut si a Proiectului. Imprumutatul va acorda toate ocaziile rezonabile reprezentantilor Eximbank de a vizita orice parte a amplasamentelor sale (si/sau a teritoriului, dupa caz) pentru scopuri legate de Acordul de imprumut.

    Sectiunea 10.02
    (Informatiile)
    a) Imprumutatul va furniza la cererea Eximbank astfel de informatii pe care Eximbank le va cere rezonabil referitoare la economia tarii Imprumutatului inclusiv, fara limitari: balanta de plati, balanta comerciala, datoria externa si rezervele valutare, astfel de informatii urmand a fi pastrate strict confidential de catre Eximbank.
    b) Imprumutatul va furniza Eximbank copii ale raporturilor anuale si situatiilor de audit financiar ale Imprumutatului imediat dupa ce fost pregatite si in orice caz nu mai tarziu de 180 (o suta optzeci) zile dupa incheierea fiecarui an financiar al Imprumutatului. Astfel de situatii financiare vor fi pregatite in concordanta cu principiile contabile general acceptate ale tarii Imprumutatului, care se aplica cu consecventa.
    c) Imprumutatul va furniza Eximbank si alte informatii (financiare si de alt tip) pe care Eximbank le poate cere periodic, in mod rezonabil, in legatura cu implementarea si administrarea Acordului de imprumut si a Proiectului.

    Sectiunea 10.03
    (Notificarea)
    a) Imprumutatul va informa imediat Eximbank privind: (i) impunerea oricaror legi, decrete sau reglementari care afecteaza material pe Imprumutat sau Proiectul, si (ii) interventia oricarui eveniment sau situatie care interfereaza sau ameninta sa interfereze cu implemetarea, indeplinirea sau operarea Proiectului.
    b) Imprumutatul va informa imediat Eximbank asupra oricarui amendament la documentele constitutive ale Imprumutatului, care are influente materiale asupra oricarei modificari substantiale a activitatilor comerciale ale Imprumutatului asupra oricarei modificari propuse in detinerea capitalului Imprumutatului sau asupra interventiei oricarei alte chestiuni care afecteaza material activitatile comerciale sau indepedente sau existenta Imprumutatului.
    c) Imprumutatul va notifica Eximbank de indata ce devine constient de interventia oricarui caz de neindeplinire sau a oricarui caz sau situatie care, dupa o perioada de timp, prin notificare, determinare sau orice combinatie a celor de mai inainte, ar putea de deveni caz de neindeplinire, a oricarui eveniment care interfereaza sau ameninta sa interfereze neindeplinirea de catre Imprumutat sau garant a obligatiilor lor conform Acordului de imprumut sau Garantiei.

    Sectiunea 10.04
    (Implementarea Proiectului)
    a) Imprumutatul va implementa, indeplini si executa Proiectul cu graba si eficienta cuvenite, fara nici o intarziere care nu este necesara si in conformitate cu practici administrative, ingineresti si financiare sanatoase, si nu va face nici o modificare substantiala a domeniului sau a naturii Proiectului fara consimtamantul prealabil, in scris, al Eximbank.
    b) Imprumutatul isi va indeplini corespunzator obligatiile care ii revin conform documentelor Proiectului la care este parte si va lua masurile corespunzatoare pentru punerea in aplicare a drepturilor si despagubirilor sale si asigurarea faptului ca oricare parte la acestea isi respecta obligatiile materiale ce ii revin in conformitate cu documentele Proiectului la care o astfel de parte este parte.
    c) Imprumutatul va face tot ce este necesar pentru mentinerea in deplina forta si efect si va respecta termenii tuturor autorizarilor, aprobarilor, consimtamintelor, licentelor si permisiunilor cerute sau dezirabile, care il indreptatesc legal sa incheie si sa-si indeplineasca obligatiile referitoare la Proiect.
    d) Imprumutatul isi va exercita drepturile, libertatile si compensatiile cuprinse in/si reiesind din documentele Proiectului, in felul in care se crede rezonabil a fi in interesul Imprumutatului si al creditorilor, si isi va imbunatati capacitatea de a-si indeplini obligatiile ce-i revin conform Acordului de Imprumut.

    Sectiunea 10.05
    (Inregistrarile si rapoartele privind Proiectul)
    a) Imprumutatul (i) va mentine inregistrarile si procedurile adecvate inregistrarii si monitorizarii progreselor in ceea ce priveste Proiectul (inclusiv costurile sale si beneficiile care rezulta din acesta), va identifica bunurile si/sau serviciile finantate din sumele imprumutului si va face cunoscuta utilizarea lor in Proiect; (ii) va acorda reprezentantilor Eximbank permisiunea sa viziteze orice facilitate si constructie inclusa in Proiect si sa examineze bunurile finantate din sumele imprumutului si orice intreprinderi, instalatii, locuri, lucrari, cladiri, proprietati, echipamente, inregistrari si documente referitoare la indeplinirea obligatiilor Imprumutatului conform Acordului de imprumut; si (iii) va furniza Eximbank, la intervale regulate de timp, toate informatiile referitoare la Proiect, pe care Eximbank le va solicita in mod rezonabil, inclusiv informatii asupra problemelor de mediu legate de Proiect, costurile sale si, acolo unde este cazul, beneficiile ce vor rezulta din acesta, cheltuielile din sumele imprumutului si bunurile si/sau serviciile finantate din astfel de sume.
    b) Imediat dupa incheierea Proiectului, la cererea Eximbank, Imprumutatul va prepara si furniza catre Eximbank un raport, intr-o astfel de marime si in asemenea detalii pe care Eximbank le va cere in mod rezonabil, privind incheierea si operatiunile initiale ale Proiectului, costurile si beneficiile rezultate si care urmeaza sa rezulte din acesta, indeplinirea de catre Imprumutat a obligatiilor sale in conformitate cu Acordul de imprumut si indeplinirea scopurilor imprumutului.

    Sectiunea 10.06
    (Consideratii de mediu)
    Imprumutatul va acorda atentia cuvenita protectiei si conservarii mediului si domeniului ecologic in implementarea Proiectului, inclusiv, dar fara a se limita la acestea, acordand consideratia cuvenita unor astfel de chestiuni ca: poluarea aerului, poluarea apei, tratamentul deseurilor industriale si schimbarilor ecologice in ceea ce priveste mediul.

    Sectiunea 10.07
    (Achizitia)
    Imprumutatul va cumpara si achizitiona orice bunuri sau servicii, care sunt necesare pentru implementarea corespunzatoare si incheierea Proiectului si care urmeaza a fi finantate conform Acordului de imprumut, in concordanta cu ghidul de achizitie Eximbank. Imprumutatul va furniza Eximbank, la cererea acesteia, toate informatiile necesare si rezonabile legate de procedurile de achizitie ale Imprumutatului pentru astfel de bunuri sau servicii, precum si rezultatele unor astfel de achizitii, de cate ori le solicita Eximbank.
    Art. 11
    Prevederi particulare
    Imprumutatul consimte si este de acord ca, incepand de la data semnarii Acordului de imprumut si atata timp cat orice suma datorata incepand cu acea data urmeaza sa fie rambursata:

    Sectiunea 11.01
    (Fara ipoteca)
    a) Daca Imprumutatul este republica si va fi creata o ipoteca asupra oricaror active publice, ca garantie aferenta unei datorii externe, care va putea sau ar putea rezulta cu prioritate in beneficiul creditorului aferent datoriei externe, in alocarea, realizarea sau distribuirea valutei, aceasta ipoteca, in afara de cazul in care Eximbank nu convine altfel, va asigura "ipso facto" si fara costuri pentru creditori, in mod egal si proportional, capitalul, dobanda, comisionul de angajament si alte taxe aferente imprumutului, si Imprumutatul, in asezarea sau permisiunea asezarii acestei ipoteci, va specifica expres o prevedere cu acest efect; daca, totusi, pentru orice motiv constitutional sau legal, o astfel de prevedere cu privire la orice fel de ipoteca asupra unor active apartinand unor subdiviziuni politice sau administrative nu poate fi inclusa, Imprumutatul, in mod prompt si fara costuri pentru imprumutator, va asigura capitalul, dobanda, comisionul de angajament si orice alt fel de taxe aferente imprumutului, printr-o ipoteca echivalenta asupra altor active publice agreate de Eximbank.
    b) Imprumutatul care nu este republica, in cazul in care Eximbank nu convine altfel:
    (i) daca acest Imprumutat va crea o ipoteca asupra tuturor sau asupra unei parti din active (inclusiv proprietati, venituri si creante de orice fel) apartinand Imprumutatului, in scopul garantarii oricarei datorii prezente sau viitoare, aferenta banilor imprumutati, Imprumutatul se angajeaza ca aceasta ipoteca sa asigure in mod egal si proportional plata capitalului, dobanzii, comisionului de angajament si a oricaror alte taxe aferente imprumutului; vor fi constituite provizioane speciale in acest scop, fara nici un fel de cost pentru creditori; si
    (ii) daca rezulta orice ipoteca, ca urmare a aplicarii legii, asupra oricaror active (inclusiv proprietati, venituri si creante de orice fel) apartinand Imprumutatului, Imprumutatul va constitui, fara costuri pentru imprumutator o ipoteca echivalenta, agreata de Eximbank, in vederea garantarii platii capitalului, dobanzii, comisioanelor de angajament si oricaror taxe aferente imprumutului.
    c) Prevederile de mai sus ale prezentei sectiuni nu se vor aplica in urmatoarele cazuri: (i) oricarei ipoteci create asupra proprietatii, incepand cu momentul cumpararii, numai in vederea garantarii platii pretului de cumparare al acestei proprietati sau numai in vederea garantarii datoriei aferente banilor imprumutati, creata cu scopul finantarii cumpararii acestei proprietati, sau (ii) oricarei ipoteci ce rezulta ca urmare a unor tranzactii bancare obisnuite si care garanteaza datoria aferenta banilor imprumutati cu scadenta nu mai mare de 1 (un) an dupa data la care a fost creata.

    Sectiunea 11.02
    (Pari passu)
    Imprumutatul se va asigura ca obligatiile si responsabilitatile care revin Imprumutatului conform Acordului de imprumut vor fi cel putin de rang "pari passu" fata de toate celelalte datorii externe negarantate si nesubordonate ale Imprumutatului.

    Sectiunea 11.03
    (Dreptul asupra activelor)
    Imprumutatul, fara consimtamantul scris anterior al Eximbank, nu va vinde sau nu va dispune, in orice fel, printr-o singura tranzactie sau printr-o serie de tranzactii, corelate sau nu, asupra activelor sau proprietatilor (altele decat vanzarile sau alte dispozitii asupra acestora, in cursul normal al desfasurarii afacerii) care, in ansamblu, in viziunea motivata a Eximbank, constituie bunuri materiale aferente afacerii desfasurate de catre Imprumutat sau aferente activelor sau proprietatilor totale detinute de catre Imprumutat sau necesare definitivarii cu succes sau implementarii Proiectului.

    Sectiunea 11.04
    (Fara fuziuni)
    Imprumutatul nu va consimti sa intre sau sa devina partener, in orice fel de fuziune sau extindere, cu orice alta persoana, fara acordul scris prealabil al Eximbank; este prevazut ca Imprumutatul poate sa fuzioneze cu o alta persoana, daca, in opinia motivata a Eximbank, o astfel de fuziune: (i) nu va afecta din punct de vedere material conditia financiara a Imprumutatului si (ii) nu va afecta semnificativ natura afacerii desfasurate de catre Imprumutat.
    Art. 12
    Cazuri de neindeplinire a obligatiilor

    Sectiunea 12.01
    (Cazuri de suspendare)
    In cazul fiecareia dintre situatiile urmatoare, Eximbank (in numele creditorilor) va putea suspenda imediat orice disponibilizare (atat anterior cat si dupa depunerea cererii de disponibilizare), oricand de atunci inainte, prin notificarea Imprumutatului:
    a) Imprumutatul a incalcat sau nu a respectat obligatiile care ii revin in ceea ce priveste orice termen, conditie sau prevedere apartinand acordului (cu exceptia incalcarii termenilor, conditiilor sau prevederii art. XI, care va constitui un element de accelerare); sau
    b) Eximbank dobandeste dreptul de a suspenda orice disponibilizare aferenta oricarui alt acord Jexim Fesal; sau
    c) orice reprezentare sau garantie facuta sau data de catre Imprumutat in Acordul de imprumut, sau de catre garant in Garantie, sau orice alta declaratie facuta in orice fel de certificat, aviz sau alt document elaborat conform Acordului de imprumut, care se dovedeste a fi incorecta sau nereala in orice privinta materiala, care a fost efectuata sau data sau urmeaza sa fie efectuata sau data; sau
    d) (i) orice fel de plata, aferenta oricarei datorii externe apartinand Imprumutatului sau garantului, nu este efectuata la momentul la care este datorata, sau (ii) orice disponibilizare aferenta oricarui acord (altul decat Acordul de imprumut si orice alt Acord Jexim Fesal), care implica crearea unei datorii aferente banilor imprumutati sau extinderea creditului la care Imprumutatul sau garantul este parte, se suspenda, se anuleaza sau se incheie ca urmare a termenilor din acestea, sau (iii) Imprumutatul sau garantul incepe negocierile cu unul sau mai multi creditori straini cu privire la reajustarea generala sau reesalonarea datoriei sale externe, fiind mentionat ca prevederile aferente acestui paragraf nu se vor aplica in cazul in care Imprumutatul sau garantul stabilesc, in favoarea Eximbank, ca o astfel de situatie nu va aparea sau nu se va interfera cu respectarea de catre Imprumutat sau de catre garant a obligatiilor care ii revin conform Acordului de imprumut sau conform garantiei; sau
    e) are loc orice fel de caz de accelerare; sau
    f) orice situatie care apare sau eveniment care are loc sau, respectiv, nu apare sau nu are loc, si care, conform opiniei motivate a Eximbank, poate impiedica sau se poate interfera cu (i) implementarea cu succes, incheierea sau derularea Proiectului, sau (ii) cu indeplinirea de catre Imprumutat sau de catre garant a obligatiilor care ii revin conform Acordului de imprumut sau conform Garantiei; sau
    g) are loc orice alt eveniment sau circumstanta mentionata in cadrul Acordului de imprumut ca fiind un caz de suspendare.

    Sectiunea 12.02
    (Cazuri de accelerare)
    Pe baza realizarii oricareia dintre urmatoarele situatii, apoi, in fiecare caz in parte, Eximbank (in numele creditorilor) poate oricand de atunci inainte, prin notificarea Imprumutatului, sa anuleze imediat partea netrasa aferenta facilitatii si/sau sa declare ca imprumutul, impreuna cu toata dobanda acumulata, comisioanele de angajament si alte sume datorate conform Acordului de imprumut ca fiind imediat datorate si scadente, si facilitatea si/sau imprumutul vor fi anulate sau vor deveni imediat datorate si scadente (in functie de situatie), fara notificare prealabila sau o alta formalitate:
    a) orice caz de suspendare are loc si continua pe parcursul unei perioade de 45 (patruzeci si cinci de zile); sau
    b) Imprumutatul nu plateste oricare din sumele datorate conform Acordului de imprumut, in valuta si in maniera ceruta; sau
    c) Imprumutatul incalca oricare dintre termenii, conditiile sau prevederile art. XI; sau
    d) Eximbank devine indreptatita sa declare orice datorie in cadrul oricarui alt Acord Jexim Fesal, imediat datorata si scadenta anterior maturitatii prevazute in aceste acorduri; sau
    e) orice datorie externa apartinand Imprumutatului sau garantului sau oricareia dintre agentiile sale devine datorata si scadenta anterior maturitatii stabilite in aceste acorduri, pe motivul neindeplinirii obligatiilor, in orice fel; sau
    f) Imprumutatul nu reuseste sa isi desfasoare afacerea sau Imprumutatul sau garantul sau oricare dintre agentiile sale nu au capacitatea de a efectua plata, sau a admite in fata creditorilor sai incapacitatea de plata a datoriilor in general la scadentele stabilite; sau
    g) Imprumutatul intreprinde orice fel de actiune la nivel de corporatie sau sunt intreprinse alte masuri sau sunt initiate proceduri juridice in vederea lichidarii, administrarii sau reorganizarii sau in vederea numirii unui receptioner, administrator, receptioner administrativ, mandatar sau un functionar similar, sau al unora, sau al tuturor veniturilor si activelor; sau
    h) tara Imprumutatului sau orice alta autoritate care are jurisdictie intreprinde orice masura in vederea lichidarii sau desfiintarii corporatiei Imprumutatului sau in vederea suspendarii operatiunilor desfasurate de catre acesta; sau
    i) garantul nu reuseste sa fie in deplina legalitate sau garantul incalca oricare dintre termeni, conditiile sau prevederile garantiei; sau
    j) valabilitatea Acordului de imprumut este contestata de catre Imprumutat sau valabilitatea Garantiei sau aplicabilitatea acesteia oricarei datorii sau oricarei alte obligatii apartinand Imprumutatului conform Acordului de imprumut este contestata de catre garant, sau Imprumutatul sau garantul neaga responsabilitatea generala conform acordului sau garantiei; sau
    k) orice executare sau sechestru este intreprins, sau orice ipotecar preia posesia asupra intregii sau numai asupra unei parti aferente proprietatii, preluarea de active apartinand Imprumutatului sau garantului; sau
    l) Acordul de imprumut nu constituie o obligatie valida si legala a Imprumutatului; sau
    m) exista o modificare in orice tratat la care tara Imprumutatului este parte, sau orice lege, regulament sau politica apartinand tarii Imprumutatului, sau orice ordin al autoritatii competente, sau decizie a oricarei curti de jurisdictie competente, care se refera la orice prevedere a Acordului de imprumut sau a Garantiei si care este nelegala, invalida sau care nu poate intra in vigoare sau care ar putea impiedica sau intarzia desfasurarea sau respectarea de catre Imprumutat sau garant a obligatiilor respective cuprinse in acestea; sau
    n) orice licenta, consimtamant, aprobare sau autorizare, sau orice indosariere sau inregistrare, emisa prin autoritatea guvernului sau a agentiei, necesare in vederea validitatii si intrarii in vigoare a Acordului de imprumut sau a Garantiei, sau in vederea indeplinirii de catre Imprumutat sau de catre garant a obligatiilor care ii revin ca urmare a acestor documente, sau a oricarui alt acord sau instrument solicitat ca urmare a acestor documente, sau in vederea admiterii ca proba in justitie, este revocata, nu este emisa sau reinnoita la timp, sau inceteaza sa mai fie in vigoare; sau
    o) orice alt eveniment sau circumstanta specificata in cadrul Acordului de imprumut ca fiind un caz de accelerare.
    Art. 13
    Legea guvernanta si jurisdictia

    Sectiunea 13.01
    (Legea guvernanta)
    Acordul de imprumut va fi guvernat si elaborat in conformitate cu legile japoneze.

    Sectiunea 13.02
    (Consultari de buna-credinta)
    Partile se angajeaza sa depuna eforturi in vederea solutionarii oricarei dispute care ar putea rezulta in legatura cu Acordul de imprumut prin consultari efectuate de buna-credinta si pe baza intelegerii reciproce, avand in vedere ca aceste consultari nu vor prejudicia exercitarea oricarui drept sau solicitarea de despagubiri oricarei parti de catre cealalta parte, ca urmare a unei astfel de dispute si nici nu va impiedica una dintre parti sa intreprinda masurile necesare spre a nu expira termenul-limita pentru introducerea unui proces, actiune sau procedura.

    Sectiunea 13.03
    (Jurisdictia)
    a) Imprumutatul este de acord, in mod irevocabil, ca fiecare curte districtuala din Tokio, curtile de justitie din Anglia, curtile de justitie din statul New York si curtile de justitie ale Statelor Unite ale Americii in New York vor avea jurisdictia de a audia si de a determina orice proces, actiune sau proceduri si de a solutiona orice disputa care ar putea aparea in legatura cu Acordul de imprumut si, in aceste scopuri, le vor inainta in mod irevocabil jurisdictiei acestor curti de justitie.
    b) Imprumutatul deroga, in mod irevocabil, de la orice obiectie pe care ar putea-o avea in legatura cu curtile de justitie mentionate in paragraful a) al sectiunii 13.03 si care au fost numite in calitate de forum in masura sa audieze si sa determine orice proces, actiune sau proceduri, si sa solutioneze orice disputa care ar putea rezulta ca urmare sau in legatura cu Acordul de imprumut si este de acord sa nu pretinda ca oricare dintre curtile mentionate nu este un forum convenabil sau adecvat.
    c) Inaintarea jurisdictiei curtilor de justitie mentionate in paragraf a) al sectiunii 13.03. nu va limita (si nu va fi conceputa astfel incat sa limiteze) dreptul creditorilor de a introduce actiune in justitie impotriva Imprumutatului in fata oricarei curti de jurisdictie competente, sau in fata oricareia sau mai multor jurisdictii care preced introducerea actiunii in justitie, in fata oricarei alte jurisdictii, fie ca sunt sau nu concurente.
    d) Imprumutatul consimte, in general, in legatura cu orice actiune sau proceduri juridice care rezulta in urma sau in legatura cu Acordul de imprumut, sa faciliteze sau sa emita orice proces in legatura cu astfel de actiuni sau proceduri incluzand, fara nici un fel de limitare, elaborarea, intrarea in vigoare sau executarea impotriva oricarei proprietati de orice rang (utilizarea efectiva sau intentia de utilizare), sau judecata care s-ar putea realiza in legatura cu astfel de actiuni sau proceduri.

    Sectiunea 13.04
    (Agentul de proces)
    Imprumutatul este de acord ca, fara a limita orice alte mijloace disponibile creditorilor, procesul prin care orice actiune in justitie sau proceduri sunt initiate va fi valabil, daca Imprumutatul il va introduce: (i) in Japonia, agentului de proces din Tokio (ii) in Anglia, agentului de proces din Londra; sau (iii) in New York, agentului de proces din New York. Daca, pentru orice motiv, oricare dintre agentii de proces din Tokio, Londra si respectiv din New York, nu va reusi sa actioneze, Imprumutatul, in mod prompt si irevocabil, va desemna si numi un alt agent, agreat si de Eximbank. Daca Imprumutatul nu reuseste sa desemneze sau sa numeasca un alt agent agreat de catre Eximbank, in cursul unei perioade de 15 (cincisprezece) zile, Eximbank va fi in masura sa numeasca o persoana in calitate de agent al Imprumutatului, trimitand o notificare Imprumutatului.

    Sectiunea 13.05
    (Derogarea de imunitate)
    In masura in care Imprumutatul poate, in orice jurisdictie, sa pretinda, pentru sine sau pentru activele sale, imunitate in cadrul procesului, executarii sechestrului (in sprijinul executarii, inaintea judecatii sau altfel) sau in cadrul altor procese juridice, si in masura in care, in orice astfel de jurisdictie, o astfel de imunitate poate fi atribuita Imprumutatului sau activelor sale (pretinsa sau nu), Imprumutatul consimte, in mod irevocabil, in general, sa faciliteze prin intermediul intrarii in vigoare (inclusiv arestul, detentia sau vanzarea oricarei proprietati de stat) si, in continuare, Imprumutatul este de acord, in mod irevocabil, sa nu pretinda si deroga irevocabil de la aceasta imunitate, in masura permisa de catre legile care tin de o astfel de jurisdictie si, in particular, in legatura cu orice proceduri care ar putea fi intreprinse in Anglia; derogarea de imunitate mai sus mentionata va avea efect si va fi elaborata in conformitate cu Actul de Imunitate Statala a Regatului Unit din 1978 si in legatura cu procedurile care pot fi intreprinse in New York; derogarea de imunitate mai sus mentionata va intra in vigoare si va fi elaborata in conformitate cu Actul de Imunitate al Suveranitatii Externe a Statelor Unite din 1976, fiind prevazut ca aceasta derogare nu se va aplica proprietatilor: (i) utilizate de catre o misiune diplomatica sau consulara a tarii Imprumutatului, sau (ii) au un caracter militar si sunt sub control autoritatii militare sau al ministerului apararii.
    Art. 14
    Prevederi diverse

    Sectiunea 14.01
    (Fara numire)
    Acordul de imprumut va fi o obligatie legala si in vigoare, in beneficiul Imprumutatului si al fiecaruia dintre creditori, succesorii lor sau imputernicitii acestora, fiind prevazut ca Imprumutatul nu poate ceda oricare sau toate drepturile sau obligatiile care rezulta din acesta, fata de orice persoana, in orice mod, fara consimtamantul anterior scris al Eximbank.

    Sectiunea 14.02
    (Fara eliberare)
    Nici o pretentie sau disputa care rezulta ca urmare sau in legatura cu orice alt contract sau acord, care are sau nu legatura cu Proiectul, nu va avea nici un efect asupra obligatiilor Imprumutatului conform Acordului de imprumut sau nu va putea elibera Imprumutatul de aceste obligatii, aceste obligatii fiind absolute si neconditionate.

    Sectiunea 14.03
    (Fara derogari, despagubiri cumulative)
    Nici un esec sau intarziere din partea Eximbank sau a oricarui alt Imprumutator in exercitarea oricarui drept conform Acordului de imprumut nu va opera ca o derogare de la acesta, si nici orice exercitiu singular partial al oricarui drept nu va impiedica orice alt exercitiu in continuare sau exercitiul oricarui alt drept. Nici o derogare de catre Eximbank sau de catre orice alt Imprumutator conform Acordului de imprumut nu va intra in vigoare, decat daca este in scris. Drepturile sau despagubirile prevazute in cadrul Acordului de imprumut sunt cumulative si nu exclud orice alte drepturi sau despagubiri prevazute de lege.

    Sectiunea 14.04
    (Ilegalitatea partiala)
    Daca, la un moment dat, oricare din prevederile Acordului de imprumut devine ilegala, invalida sau nu poate intra in vigoare, conform legislatiei oricareia dintre parti, nici legalitatea, validitatea si nici intrarea in vigoare a oricaror prevederi de aici si nici legalitatea, validitatea sau intrarea in vigoare a acestor prevederi, conform legilor oricareia din parti, nu vor fi afectate in nici un feL

    Sectiunea 14.05
    (Schimbarea autoritatii)
    In cazul oricarei modificari in ceea ce priveste evidenta documentara prevazuta in subsectiunea (iii) a sectiunii 3.01, Imprumutatul va notifica prompt Eximbank, in scris, asupra acestei modificari si, in acelasi timp, va furniza Eximbank documentele relevante privitoare la aceasta modificare, precum si specimenele de semnatura autentificate si certificatele de ipoteca cu privire la orice persoana(e) la care se face referire in documentele revizuite, daca o astfel de modificare implica inlocuirea sau adaugarea la persoana(ele) la care se face referire in subsectiunea (iii) a sectiunii 3.01.
    Creditorii se pot baza si pot face referire la documentatiile, specimenele de semnaturi autentificate si certificatele de ipoteca primite anterior de catre Eximbank pana in momentul in care Eximbank primeste notificarea de la Imprumutat referitoare la modificare ca si la documentele relevante revizuite.

    Sectiunea 14.06
    (Comunicari)
    Daca nu este specificat altfel in prezenta sau in Acordul de imprumut, toate notificarile, cererile sau alte comunicari adresate sau privitoare la partile la Acordul de imprumut vor fi date sau transmise prin posta aeriana sau prin serviciul de curier de recunoastere internationala sau prin telex sau facsimil (confirmat prompt prin posta aeriana inregistrata sau serviciile de curier recunoscute pe plan international; de asemenea, primirea confirmarii nu va fi necesara pentru primirea efectiva a telexului respectiv sau a facsimilului comunicarii) la adresele mentionate in Acordul de imprumut sau la alte adrese pe care oricare dintre parti le poate nominaliza prin notificarea scrisa a oricareia dintre partile implicate.
    Notificarile, cererile sau alte comunicari date sau transmise prin posta aeriana inregistrata vor fi valabile 10 zile dupa depunerea la posta, in cazul telexurilor, cand codul raspunsului returnat al destinatarului este primit in mod corespunzator de catre expeditor, si, in cazul serviciilor de curier de recunoastere internationala sau in cazul facsimilului, cand serviciul de curier de recunoastere internationala este primit in mod corespunzator de catre destinatar.

    Sectiunea 14.07
    (Utilizarea limbii engleze)
    Toate documentele, informatiile sau materialele care urmeaza sa fie furnizate conform Acordului de imprumut vor fi redactate in limba engleza sau in limba tarii Imprumutatului si vor fi insotite de traducerea autentificata in limba engleza, fiind prevazut ca, in ultimul caz, traducerea in limba engleza va fi versiunea guvernanta pe care creditorii vor fi indreptatiti sa se bazeze.

    Sectiunea 14.08
    (Rolul Eximbank)
    Eximbank va respecta Acordul de imprumut si va intreprinde toate actiunile necesare in vederea implementarii, administrarii sau intrarii in vigoare a Acordului de imprumut in numele creditorilor. Actionand in acest fel, Eximbank va actiona in nume propriu si in numele creditorilor si Eximbank nu isi va asuma si nici nu se va considera ca si-a asumat orice obligatie in legatura cu relatia de agentie sau de incredere cu Imprumutatul, sau relatia de incredere cu oricare dintre imprumutati.

    ANEXA 2

              Formularul graficului de amortizare
----------------------------------------------------
 Nr. crt      Data scadentei          Sume in yeni
----------------------------------------------------
 1.                .                         .
 2.                .                         .
 ...               .                         .
 ...               .                         .
-----------------------------------------------------
    Total:
-----------------------------------------------------

    ANEXA 3

                         Proceduri de tragere

    Tragerile conform Clauzei III a acestui acord se vor efectua in conformitate cu si vor constitui subiectul urmatoarelor proceduri:
    1. Tragerile
    (1) Imprumutatul poate solicita efectuarea tragerilor, fiecare in suma minima exprimata in yeni echivalent de 5.000.000 $ (cinci milioane dolari S.U.A.) prin transmiterea unei cereri de tragere in mod corespunzator completata si semnata in forma prezentata in Formularul 1 de la acest acord catre Eximbank cu privire la rambursarea catre Imprumutat a cheltuielilor eligibile deja efectuate de catre Imprumutat. Fiecare cerere de tragere va fi insotita de catre una sau mai multe foi rezumative care descriu cheltuielile eligibile pentru care Imprumutatul solicita rambursarea.
    (2) Imprumutatul va transmite un exemplar al acestor cereri si al tuturor foilor rezumative la care s-a facut referire mai sus catre Banca Mondiala, concomitent cu transmiterea originalelor catre Eximbank. Tragerile efectuate in virtutea acestor cheltuieli eligibile vor fi efectuate dupa cum urmeaza:
    a) In fiecare astfel de cerere de tragere sau in orice foaie rezumativa la care ne-am referit, suma exprimata in dolari S.U.A. sau, in cazul cheltuielilor eligibile exprimate in alta moneda decat dolari S.U.A., va fi stabilita suma echivalenta exprimata in dolari S.U.A. (suma echivalenta in dolari). Imprumutatul va determina suma echivalenta in dolari aferenta cheltuielilor eligibile exprimate in alta moneda decat dolari S.U.A., prin aplicarea cursului de schimb incrucisat pentru dolari S.U.A. si moneda respectiva, conform cursului de schimb oficial cotat de catre Banca Nationala a Romaniei la data la care a fost efectuata plata acestor cheltuieli eligibile.
    b) Eximbank va fi obligata sa: (i) indeplineasca conditiile precedente stabilite in clauza III 4. a acordului si in sectiunile 3.01 si 4.03 ale Conditiilor generale; (ii) primirea de catre Eximbank a cererii de tragere respective completata in mod corespunzator; (iii) primirea de catre Eximbank de la Banca Mondiala a Notificarii Bancii Mondiale, completata corespunzator cu privire la aceasta cerere de tragere in forma si cu continutul agreat de catre Eximbank; si (iv) conform paragrafului 3.(2) al prezentei anexe nr. 3, efectuarea unei trageri in virtutea acestei cereri de tragere se va desfasura in maniera urmatoare:
    (i) Daca cheltuiala eligibila este denominata in alta moneda decat yen, Eximbank va calcula echivalentul in yeni al sumei echivalente in dolari specificata in Notificarea Bancii Mondiale, prin referire la cursul de schimb la vanzare la deschidere stabilit prin transfer telegrafic pentru dolari S.U.A. in yeni, curs cotat de catre banca la care este deschis contul in yeni la data la care Eximbank primeste respectiva Notificare a Bancii Mondiale. In cursul a 15 zile lucratoare (perioada de transmitere) dupa data la care conditiile stabilite mai sus au fost indeplinite, Eximbank va alimenta in yeni contul in yeni cu suma echivalenta in dolari exprimata in yeni-echivalent.
    (ii) Daca cheltuiala eligibila este denominata in yeni, atunci, conform prevederii de mai sus, in cadrul perioadei de tragere, Eximbank va alimenta in yeni contul in yeni cu o suma egala cu suma cheltuielilor eligibile.
    (3) Imprumutatul va pastra in contul in yeni toate sumele sau orice suma trasa de catre Eximbank, in conformitate cu paragraful 1.(2) de mai sus sau poate, fara restrictii, sa traga o astfel de suma din contul in yeni.
    (4) La fiecare data la care Eximbank va trage o suma in yeni si va alimenta contul in yeni in conformitate cu paragraful 1.(2) al prezentei anexe 3, suma facilitatii in dolari va fi redusa cu suma in dolari S.U.A. mentionata in Notificarea Bancii Mondiale.
    2. Notificarea tragerilor
    La inceputul lunii care urmeaza lunii in care a fost efectuata o astfel de tragere, Eximbank va notifica Imprumutatului data si suma tragerii (si suma echivalenta in dolari aferenta) efectuate de catre Eximbank in cursul lunii anterioare, prin expedierea catre Imprumutat a unui tabel lunar al tragerilor conform formularului nr. 3 anexat, fiecare fiind concludent si obligatoriu in cazul in care nu au intervenit erori.
    3. Generalitati
    (1) Fiecare tragere si plata efectuata de catre Eximbank ca urmare a anexei nr. 3 va constitui o tragere conform acestui acord si suma aferenta facilitatii se va reduce cu suma tragerii.
    (2) Fara a contraveni oricarei prevederi a acestui acord, nu se va solicita Eximbank sa efectueze o tragere, daca suma aferenta facilitatii in dolari si/sau suma facilitatii va fi ca urmare depasita.
    (3) Tragerile aferente cheltuielilor efectuate conform contractelor pentru achizitionarea de bunuri estimate a costa mai putin de 8.000.000 $ (opt milioane dolari SUA) echivalent vor fi aprobate de Eximbank pe baza situatiei cheltuielilor, in cadrul termenilor si conditiilor pe care Banca Mondiala ii va mentiona.

    (Formularul nr. 1)

                      Cerere de tragere
                 (JEXIM FESAL catre ROMANIA)

                                  Data: .................
                                  Seria nr.: ............

    Catre The Export-Import Bank of Japan
    4-1, Ohtemachi 1-chome
    Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japan
    In atentia: Directorului general, Departamentul de Imprumuturi II

    Stimati domni,
    In conformitate cu anexa nr. 3 aferenta Acordului de imprumut incheiat la data de ............. 1997 (JEXIM FESAL catre ROMANIA), prin prezenta solicitam EXIMBANK disponibilizarea in yeni a echivalentului in yeni (determinat in conformitate cu acordul si cu exceptiile prevazute) a sumei in dolari SUA mentionate mai jos si in foile rezumative anexate. (Termenii utilizati de aici inainte au acelasi inteles ca termenii din acord.)
    Suma in dolari SUA: ...............
    Va rugam sa efectuati disponibilizarea in yeni-echivalent al sumei echivalente in dolari solicitata in yeni japonezi convertibili, prin virarea acestei sume in contul in yeni la .............. (Cont Nr. ..........).
    Anexam la prezenta un exemplar al foilor rezumative aferente cererii de tragere in conformitate cu anexa nr. 3 la acord.
    Prin prezenta certificam ca, la data mentionata, reprezentarile si garantiile constituite sau date de catre noi in cadrul acordului sunt reale si precis determinate in toate privintele si ca nici un caz de neindeplinire a obligatiilor sau eveniment care, cu notificare sau cu scurgerea intervalului de timp aferent sau ambele, ar putea constitui un caz de neindeplinire a obligatiilor nu s-a produs sau nu se poate anticipa ca se va produce sau nu ar putea rezulta ca urmare a efectuarii tragerii si ca documentele justificative inaintate la Banca Mondiala sunt reale si complete in toate privintele.

    Cu stima,
                    De la ........................
                           (semnatura autorizata)

    Copie catre: Banca Mondiala (in atentia Departamentului de Imprumuturi)

    (Formularul nr. 2)

                         Data platii de la .................
                         Banca Mondiala, Imprumut Nr. ......
                         Cerere nr. ........................
                         Foaia rezumativa nr. ..............

                  Cerere privind foaia rezumativa
     Plata efectuata in cursul perioadei de la ........ la ...........
  ___________________________________
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
 | Suma totala:                      |
 |___________________________________|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    1 = Nr. articol
    2 = Numele, adresa contractantului sau furnizorului
    3 = Contract nr. si data sau servicii
    4 = Scurta descriere a bunurilor (in moneda initiala)
    5 = Moneda si suma totala a contractului
    6 = Moneda si suma platita contractantului sau furnizorului in cursul
        acestei perioade de raportare
    7 = Data platii
    8 = Cursul valutar
    9 = Echivalent in dolari S.U.A (curs schimb din coloana 8 aplicat la
        suma din coloana 6)

    Urmatoarea certificare urmeaza sa fie inclusa pentru tragerea efectuata de catre intreprinderea proprietate de stat.
    Prin prezenta, certificam faptul ca sumele sus-mentionate au fost platite in vederea executarii corespunzatoare a activitatilor aferente Proiectului in termenii si conditiile stabilite in Acordul de imprumut. Toata documentatia care autentifica aceste cheltuieli a fost retinuta si va fi disponibilizata in vederea analizei de catre misiunile de evaluare la cererea acestora. Pentru platile efectuate conform contractelor pentru bunuri in valoare de peste 8.000.000 $ (opt milioane dolari S.U.A.) echivalent, copiile facturilor emise de catre furnizor sau contractor si dovada efectuarii platii catre acestia sunt anexate la aceasta cerere.

                                ......................
                                (Semnatura autorizata)

    (Formularul nr. 3)

                  Tabelul lunar al tragerilor efectuate
                       (JEXIM FESAL catre ROMANIA)

    Ministerul Finantelor din Romania
    Str. Apolodor, 17, sector 5, Bucuresti
    Romania
    In atentia: Directorului general
    Directia generala a relatiilor financiare cu organisme internationale

                  Tabelul lunar al tragerilor efectuate
                       (Jexim Fesal catre Romania)

    Stimati domni,
    Va transmitem prin prezenta un exemplar al tabelului lunar al tragerilor efectuate, aferente urmatoarelor imprumuturi:
    Imprumutul nr. ........... (Jexim Fesal catre Romania)
    In cazul in care identificati diferente fata de inregistrarile dumneavoastra, va rugam sa ne instiintati imediat prin posta sau telex.
    In situatia in care nu primim de la dumneavoastra obiectii in mai putin de 30 de zile dupa data acestei scrisori, noi vom considera ca ati confirmat continutul tabelului lunar al tragerilor efectuate.
    Cu stima,
    Banca de Export-Import a Japoniei
    .................................

    (Anexa la Formularul nr. 3)

             Banca de Export-Import a Japoniei

                               EXEMPLAR No. ...........
                               REF. No. ...............

                TABELUL LUNAR AL TRAGERILOR EFECTUATE
                               pentru
                      Jexim Fesal catre Romania

                                 Sume exprimate in yeni
  _____________________________________________________
 |Data | Aprobarea nr.| Suma  | Sold de   | Observatii |
 |     |              | trasa | rambursat |            |
 |_____|______________|_______|___________|____________|
 |_____|______________|_______|___________|____________|
 |_____|______________|_______|___________|____________|
 |_____|______________|_______|___________|____________|
 |TOTAL|              |       |           |            |
 |_____|______________|_______|___________|____________|

    ANEXA 4

    Avizul juridic emis de catre ministrul justitiei din tara Imprumutatului

                                      Data ...............

    Catre The Export-Import Bank of Japan
    4-1, Ohtemachi 1-chome
    Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japan
    In atentia: Directorului General
                Departamentul de imprumuturi II
                (C.I.S. Europa, Orientul Mijlociu
                si Africa)

    Stimati domni:
    Sunt ministrul justitiei din Romania si, asa cum s-a solicitat, emit acest aviz juridic in legatura cu un acord de imprumut incheiat la data de ...... 19...., intre Banca de Export-Import a Japoniei (Eximbank) si Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor. Toti termenii si expresiile definite in acord vor avea sensul din prezenta. Acest aviz juridic este transmis catre dumneavoastra in conformitate cu prevederile acordului si la solicitarea Imprumutatului.
    Am inspectat toate documentele relevante, inclusiv copiile semnate ale acordului si alte documente pe care le-am considerat necesare si am efectuat acele cercetari pe care le-am considerat necesare sau potrivite cu privire la legile si reglementarile din tara Imprumutatului, in scopul emiterii acestui aviz. In baza celor de mai sus, sunt de parere si declar urmatoarele:

    (1) Imprumutatul are deplina putere si autoritate, ca parte la acord, de a imprumuta, de a indeplini si respecta termenii si conditiile prevazute. Toate actiunile si procedurile necesare pentru aprobarea tranzactiilor prevazute in acord si pentru autorizarea Imprumutatului de a semna acordul si de a-si indeplini obligatiile din acest acord au fost indeplinite.
    (2) Toate actiunile, conditiile sau procedurile necesare si care ar trebui indeplinite in legatura cu: (i) semnarea, inmanarea sau indeplinirea acordului sau a altor acorduri si instrumente solicitate, (ii) legalitatea, validitatea si intrarea in vigoare a acordului sau a oricaror alte instrumente sau acorduri, sau (iii) admiterea in fata Curtii de Justitie din tara Imprumutatului a acordului si a oricarui acord sau instrument solicitat au fost in mod corespunzator realizate, indeplinite si efectuate si sunt pe deplin in vigoare.
    (3) Acordul este in forma legala adecvata si conforma legilor din tara Imprumutatului pentru a fi valabil din punct de vedere juridic in fata instantelor de judecata din tara Imprumutatului.
    (4) Nu sunt necesare clasificarea, inregistrarea acordului sau a altui acord sau instrument solicitat de aici inainte, de catre nici o instanta juridica, birou public sau alta institutie din tara Imprumutatului, sau plata oricarui timbru, inregistrari sau taxe similare pentru sau in legatura cu acordul sau cu alt instrument sau acord, solicitate in scopul asigurarii validitatii, legalitatii, eficacitatii, intrarii in vigoare sau admiterii ca proba de aici inainte.
    (5) Subiect al legii privind ratificarea acordului care a fost in mod corespunzator aprobat de catre cabinet si de catre ambele Camere ale Parlamentului (Senat si Camera Deputatilor) din tara Imprumutatului, promulgata si publicata in monitorul oficial din tara Imprumutatului, acordul a fost in mod corespunzator semnat si inmanat de catre reprezentantul autorizat al Imprumutatului si constituie o obligatie valida si legala a Imprumutatului, opozabila Imprumutatului in conformitate cu termenii acordului.
    (6) Semnarea, inmanarea si executarea acordului si toate instrumentele sau acordurile solicitate de aici inainte nu contravin, nu violeaza sau nu constituie o neindeplinire a obligatiilor, conform: a) oricarei prevederi a oricarui acord sau a altui instrument la care Imprumutatul este parte sau prin care Imprumutatul sau oricare dintre activele sale pot fi legate; b) orice tratat, lege sau reglementare, sub incidenta carora intra Imprumutatul; c) orice judecata, dispozitie, ordin sau decret obligatorii pentru Imprumutat sau oricare dintre activele sale, si nici nu vor avea un rezultat asemanator in ceea ce priveste crearea sau impunerea oricarei ipoteci asupra oricaror active sau venituri prezente sau viitoare ale Imprumutatului.
    (7) Nici un eveniment care a avut loc, are loc sau ar putea avea loc ca urmare a unei trageri, care constituie sau care, din cauza lipsei de timp sau a unei notificari, a determinarii sau a oricarei combinatii din cele de mai sus, nu va deveni un caz de intarziere la plata sau o nerespectare a oricarei obligatii a Imprumutatului, care rezulta din orice acord la care Imprumutatul este parte sau prin care Imprumutatul sau oricare dintre activele sale sunt sau pot fi legate.
    (8) Nu exista nici un fel de actiuni, revendicari sau alte proceduri curente juridice sau administrative asupra Imprumutatului, care, daca a decis in mod contrar, sa afecteze din punct de vedere material conditia financiara, activitatea Imprumutatului sau sa poata afecta material capacitatea Imprumutatului de a-si indeplini obligatiile care decurg ca urmare a acordului sau sa poata periclita legalitatea, validitatea sau obligativitatea oricarei prevederi a acordului.
    (9) Conform legilor in vigoare in tara Imprumutatului nu exista nici un fel de impozit (retinut sau altfel perceput) asezat sau in virtutea semnarii si inmanarii acordului sau a oricarui alt document sau instrument care urmeaza sa fie semnat sau inmanat de aici inainte, indeplinirii sau intrarii in vigoare sau asupra oricarei plati solicitate sa fie efectuata de aici inainte cu scopul ca acordul sau orice alt document sau instrument sa fie semnat sau inmanat.
    (10) Imprumutatul constituie o entitate cu personalitate juridica impotriva careia se poate face plangere in fata instantei in nume propriu. Imprumutatul este guvernat de catre legislatia civila si comerciala care se refera la obligatiile sale ce decurg ca urmare a acordului. Semnarea si inmanarea acordului constituie si indeplinirea si conformarea de catre Imprumutat cu obligatiile care-i revin in urma acordului vor constitui acte comerciale private, si nu acte publice supuse legilor din tara Imprumutatului si nici Imprumutatul si nici activele sale nu au drept de imunitate fata de actiunea in justitie, de executarea, de sechestru, sau de orice alte proceduri juridice cu privire la obligatiile din cadrul acordului, in orice caz juridic care include fara limitare tara Imprumutatului.
    (11) In cadrul oricarei proceduri intreprinse in tara Imprumutatului pentru intrarea in vigoare a acordului, alegerea legii japoneze ca lege guvernanta este recunoscuta si aplicabila, supunerea irevocabila a Imprumutatului jurisdictiei Curtii de Justitie teritoriale Tokio, Curtii Supreme de Justitie a Angliei si numirea de catre Imprumutat a agentului de proces din Tokio, agentului de proces din Londra si sunt legale, valide, obligatorii si executorii, si orice decizie juridica luata in Japonia, Anglia va fi recunoscuta si executorie impotriva Imprumutatului si a activelor sale in tara Imprumutatului, constituind subiect al prevederilor art. 167 si 168 ale Legii nr. 105/1992 din tara Imprumutatului.
    (12) In afara ipotecilor care se pot constitui ca urmare a sectiunii 11.01 a acordului nu exista nici un fel de ipoteca care sa determine insolvabilitatea externa a Imprumutatului asupra oricarui sau tuturor veniturilor sau activelor prezente ale Imprumutatului, nici semnarea sau inmanarea acordului si nici indeplinirea sau conformarea Imprumutatului cu obligatiile pe care si le-a asumat, si conditiile impuse asupra acestuia prin acord nu vor avea ca rezultat existenta sau vor obliga pe Imprumutat sa creeze orice ipoteca impotriva insolvabilitatii externe asupra veniturilor sau activelor prezente ale Imprumutatului.
    (13) Creantele revendicate de catre Eximbank conform acordului vor prevala "pari passu" creantelor tuturor creditorilor negarantati ai Imprumutatului.
    (14) Eximbank nu este si nu va fi rezidenta, domiciliata sau nu va desfasura afaceri sau nu va fi supusa impozitarii sau sa aiba un sediu permanent, in fiecare caz, in tara Imprumutatului, pe motivul negocierii, pregatirii, semnarii, inmanarii, indeplinirii, intrarii in vigoare a si/sau incasarii oricarei plati conform acordului.

                                      Cu stima,
                                   ...............

    ANEXA 5-1

    Formularul privind consimtamantul agentilor Imprumutatului pentru serviciul procesului (Agentul de proces din Tokio)

                                       Data .............

    Catre The Export-Import Bank of Japan
    4-1, Ohtemachi 1-chome
    Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japonia

                  Re: Romania (Imprumutatul)

    Stimati domni,
    Se face referinta la Acordul de imprumut incheiat la data ........ (Acordul) dintre Romania, in calitate de Imprumutat, si Export-Import Bank of Japan.
    Conform acordului, Imprumutatul a numit in mod irevocabil si neconditionat pe subsemnatul la biroul subsemnatului situat in prezent la adresa: 16-19, Nishiazabu 3-chome, Minato-ku, Tokyo 106, Japonia, ca agent al sau pentru a accepta serviciul procesului juridic in legatura cu actiunile juridice, procese sau proceduri initiate in fata Curtii teritoriale din Tokyo si orice curte apelata in legatura cu acordul.
    Subsemnatul aici mentionat: a) va informeaza ca a primit un exemplar al Acordului si accepta o astfel de numire de catre Imprumutat, asa cum s-a stabilit in acord; si (b) este de acord cu dumneavoastra asupra: (i) nu va inceta astfel de relatii de agentie anterior incetarii valabilitatii acordului; (ii) va avea un birou in Tokyo pana la incetarea valabilitatii acordului si va notifica prompt orice schimbari de adresa; (iii) isi va indeplini indatoririle in conformitate cu acordul; si (iv) va inainta prompt Imprumutatului, la adresa mentionata in acord, orice somatii, plangeri sau alte procese juridice in legatura cu numirea sa ca agent al Imprumutatului.
    In masura in care subsemnatul a solicitat sau dupa aceasta va dobandi: a) imunitate in privinta numirii in calitate de agent de proces sau in legatura cu indeplinirea indatoririlor sale in calitate de agent de proces in cele ce urmeaza sau conform acordului; sau b) orice drept de a obiecta, refuza sau invalida orice serviciu al procesului juridic aplicat subsemnatului in numele Imprumutatului, subsemnatul renunta la imunitate sau la orice alt drept.
    Aceasta acceptare sau acord va deveni obligatorie, in mod legal, pentru subsemnat si pentru toti succesorii subsemnatului, inclusiv pentru toate persoanele care de aici inainte actioneaza in numele subsemnatului sau sunt insarcinate de catre biroul subsemnatului.

                                     Cu stima,
                                ......................
                                (Semnatura autorizata)

    ANEXA 5-2

    Formularul privind consimtamantul agentilor Imprumutatului pentru serviciul procesului
                 (Agent de proces din Londra)

                                     Data ...............

    Catre The Export-Import Bank of Japan
    4-1, Ohtemachi 1-chome
    Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japan

                        Re: Romania (Imprumutatul)

    Stimati domni,
    Referinta priveste Acordul de imprumut incheiat la data de ........... intre Romania, in calitate de Imprumutat, si Export-Import Bank of Japan.
    Conform acordului, Imprumutatul numeste in mod irevocabil si neconditionat pe subsemnatul la biroul subsemnatului, situat in prezent la adresa: London, 4, Place Street, Kensington W84QD, England, ca agent pentru a accepta serviciul procesului juridic in legatura cu actiunile juridice, procese sau proceduri initiate in fata Curtii Supreme de Justitie din Londra si orice curte apelata de aici inainte in legatura cu acordul.
    Subsemnatul, prin prezenta: a) va informez ca s-a primit o copie a acordului si accept o astfel de numire de catre Imprumutat, dupa cum s-a stabilit in acord; si b) sunt de acord cu dumneavoastra asupra faptului ca: (i) nu voi inceta relatiile de agentie anterior incetarii valabilitatii acordului; (ii) voi mentine un birou in Londra pana la incetarea valabilitatii acordului si voi notifica prompt asupra oricarei modificari a adresei; (iii) voi indeplini indatoririle in conformitate cu acordul; si (iv) voi inainta prompt Imprumutatului, la adresa mentionata in acord, orice somatii, plangeri sau alte procese juridice primite in legatura cu numirea mea ca agent al Imprumutatului.
    In masura in care subsemnatul am dobandit sau voi putea dobandi: a) orice fel de imunitate cu privire la numirea in calitate de agent de proces, conform acordului; sau b) orice alt drept de a obiecta, refuza, invalida orice serviciu al procesului juridic efectuat de catre subsemnat in numele Imprumutatului, subsemnatul renunt la aceasta imunitate sau la acest drept.
    Acest accept sau acord va deveni o obligatie din punct de vedere legal pentru subsemnatul si pentru toti succesorii subsemnatului, inclusiv pentru toate persoanele care actioneaza de aici inainte in numele subsemnatului sau in numele biroului subsemnatului.

                                 Cu stima,
                            ......................
                            (Semnatura autorizata)

                 Formular de numire a agentului de proces
                       - Imputernicire irevocabila -

    Prin prezenta, Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor situat la adresa: str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, Romania, numeste in calitate de agent al sau si imputerniceste in fapt pe .............., in prezent situat la ............., caruia Romania ii confera in mod irevocabil toate puterile necesare pentru a primi, in numele Romaniei, orice instiintari, somatii in cadrul oricarei actiuni sau proceduri juridice inaintate Curtii Supreme de Justitie din Londra la care se face referire in clauza VIII din Acordul de imprumut incheiat la data de ......... 19.... intre Romania si Export-Import Bank of Japan.

                                     Data ..............
    Prin ...................SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 36/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 36 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 36/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu