E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1426 din 14 octombrie 2003

pentru aprobarea Instructiunilor privind constituirea, administrarea si utilizarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturi interne si externe

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 802 din 14 noiembrie 2003


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 30 si 40 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,
    avand in vedere:
    - prevederile Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor masuri pentru diminuarea datoriei publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 324/2002;
    - prevederile Hotararii Guvernului nr. 303/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor masuri pentru diminuarea datoriei publice;
    - prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale normelor de aplicare a acesteia;
    - prevederile ordinelor ministrului finantelor nr. 606/1996 si nr. 2.148/1996;
    - prevederile Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice;
    - prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
    - prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 710/2003 pentru aprobarea procedurilor privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor specifice trezoreriei statului si a cheltuielilor efectuate de Ministerul Finantelor Publice in contul si in numele statului, precum si a principalelor documente specifice acestora,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind constituirea, administrarea si utilizarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturi interne si externe, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala a finantelor publice externe, Directia generala pentru acorduri, cooperare si decontari externe, Unitatea de management a trezoreriei statului, Directia generala a contabilitatii publice, directiile generale judetene ale finantelor publice, Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti, precum si persoanele juridice garantate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul finantelor publice,
                       Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             INSTRUCTIUNI
privind constituirea, administrarea si utilizarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturi interne si externe

    CAP. 1
    Veniturile fondului de risc

    1. Fondul de risc pentru garantiile de stat se constituie separat pentru imprumuturi interne si externe, din urmatoarele surse:
    a) sumele incasate de la beneficiarii de imprumuturi interne sau externe cu garantia statului, respectiv regii autonome, societati/companii nationale si societati comerciale, altele decat cele care se incadreaza in prevederile Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor masuri pentru diminuarea datoriei publice, reprezentand comisionul de risc negociat ca o cota procentuala asupra valorii imprumutului garantat, comision care va fi inclus in conventiile de garantare (anexa nr. 1) ce se incheie intre garant si garantat.
    Sumele datorate drept comisioane pentru fondurile de risc se determina prin aplicarea unei cote procentuale negociabile la valoarea imprumutului garantat, potrivit art. 31 si 39 din Legea datoriei publice nr. 81/1999.
    Pentru toate institutiile publice beneficiare de garantii de stat pentru imprumuturi si pentru care platile se suporta integral de la bugetul de stat, nivelul comisionului la fondul de risc este zero;
    b) dobanzile acordate la disponibilitatile fondurilor de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne si externe, pastrate in contul curent general al trezoreriei statului;
    c) sumele reprezentand incasari din dobanzi si penalitati de intarziere la nivelul celor prevazute de dispozitiile legale privind colectarea creantelor bugetare, aplicate pentru neplata la termen a comisionului de risc;
    d) sumele reprezentand incasari din dobanzi si penalitati de intarziere la nivelul celor prevazute de dispozitiile legale privind colectarea creantelor bugetare, aplicate pentru neplata ratelor de capital, dobanzilor comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor garantate pentru beneficiarii prevazuti la lit. a);
    e) sumele recuperate de la debitori in baza unor acorduri de recuperare (anexa nr. 9), incheiate ca urmare a efectuarii platii de catre Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, sau prin alte proceduri legale;
    f) sumele primite de la bugetul de stat, in completarea fondurilor de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturi, in conditiile prevazute de lege;
    g) sumele recuperate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare (AVAB) in urma valorificarii creantelor potrivit Ordonantei Guvernului nr. 29/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 324/2002, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/2003;
    h) alte surse legal constituite cu aceasta destinatie.
    2. Persoanele juridice, beneficiare ale garantiilor de stat pentru imprumuturi, au obligatia de a varsa sumele datorate la fondul de risc in cuantumul si la termenele stipulate in conventia de garantare (anexa nr. 1) incheiata cu Ministerul Finantelor Publice.
    Sumele datorate fondului de risc se vireaza in contul Ministerului Finantelor Publice numarul 36 11 800000 910 "Contul curent general al Trezoreriei Statului", deschis la Centrala Bancii Nationale a Romaniei.
    3. In situatia in care sumele reprezentand comisioane la fondul de risc nu se vireaza la termenele stabilite si Ministerul Finantelor Publice face platile in numele garantatului, directiile de specialitate vor calcula si vor percepe dobanzi si penalitati de intarziere la nivelul celor prevazute de dispozitiile legale privind colectarea creantelor bugetare.

    CAP. 2
    Procedura si documentatia de efectuare de catre Ministerul Finantelor Publice a platilor pentru garantiile de stat pentru imprumuturi

    1. Ministrul finantelor publice ca ordonator principal de credite, in cazul administrarii si gestionarii fondului de risc, indeplineste atributiile si raspunderile prevazute in Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.
    In situatia in care beneficiarii garantiilor de stat pentru imprumuturi si, respectiv, beneficiarii imprumuturilor externe prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 12/2001 pentru aprobarea unor reglementari privind datoria publica externa nu pot asigura integral sau partial, la termenele scadente, sumele necesare achitarii ratelor de capital, dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor garantate de stat, ministrul finantelor publice, in calitate de garant, efectueaza plata pe baza urmatoarelor documente:
    1.1. In cazul garantiilor de stat pentru imprumuturi interne:
    a) declaratie pe propria raspundere (anexa nr. 2) a conducatorilor persoanei juridice beneficiare a imprumutului intern garantat, prin care garantul este informat, in scris, cu 15 zile lucratoare inainte de data scadentei, despre imposibilitatea constituirii, partiale sau totale, a sumelor necesare pentru plata obligatiilor care decurg din contractul de imprumut intern, cu motivatiile si fundamentarile corespunzatoare;
    b) instiintarea in scris, transmisa de institutia creditoare Ministerului Finantelor Publice, in vederea exercitarii obligatiei de garant, in conformitate cu clauzele prevazute in scrisoarea de garantie, instiintare care include: rata de capital, valoarea dobanzii si alte costuri care urmeaza sa fie platite institutiei creditoare, conform acordului de imprumut, data scadentei, contul si banca unde urmeaza sa se efectueze plata;
    c) nota de fundamentare prin care se propune plata din disponibilul fondului de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturi interne.
    In cazul in care disponibilul din fondul de risc nu acopera valoarea sumei scadente, Unitatea de management a trezoreriei statului va transmite la Directia generala a contabilitatii publice, pe langa documentele mentionate mai sus, si urmatoarele documente:
    a) nota de fundamentare (anexa nr. 3), prin care se propune semnarea cererii de deschidere de credite bugetare din subcapitolul 88.01.03 "Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor emise de stat in conditiile legii", aprobata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii;
    b) cererea de deschidere de credite bugetare, aprobata si semnata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii, cu viza controlului financiar preventiv propriu si delegat;
    c) nota de lichidare (anexa nr. 4), prin care se propune alimentarea contului 11.20.01 "Disponibil fond de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne", din subcapitolul 88.01.03, aprobata pentru bun de plata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii;
    d) ordonantare de plata (anexa nr. 5), aprobata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii, cu viza controlului financiar preventiv propriu si delegat.
    Procedura si documentatia de efectuare de catre Ministerul Finantelor Publice a platilor pentru garantiile de stat pentru imprumuturi interne in valuta sunt similare cu cele pentru garantiile de stat pentru imprumuturi externe.
    1.2. In cazul garantiilor de stat pentru imprumuturi externe si, respectiv, pentru imprumuturile externe prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 12/2001:
    a) declaratie pe propria raspundere (anexa nr. 2) a conducatorilor persoanei juridice beneficiare a imprumutului extern garantat, prin care garantul este informat, in scris, cu 15 zile inainte de data scadentei, despre imposibilitatea constituirii, partiale sau totale, a sumelor necesare pentru plata obligatiilor care decurg din acordul (contractul) de imprumut extern, cu motivatiile si fundamentarile corespunzatoare;
    b) instiintarea in scris, transmisa de institutia creditoare Ministerului Finantelor Publice, in vederea exercitarii obligatiei de garant, in conformitate cu clauzele prevazute in scrisoarea de garantie, instiintare care include: rata de capital, valoarea dobanzii si alte costuri care urmeaza sa fie platite institutiei creditoare, conform acordului de imprumut, data scadentei, contul si banca unde urmeaza sa se efectueze plata externa;
    c) nota de fundamentare privind cererea de valuta (anexa nr. 6), prin care se propune semnarea cererii de valuta de catre ordonatorul principal de credite sau persoana delegata de acesta;
    d) formularul de cerere de valuta (anexa nr. 7), care va cuprinde:
    - suma solicitata in valuta (codul valutei, suma in cifre si in litere);
    - data valutei;
    - beneficiarul sumei (numele si sediul);
    - contul, banca beneficiarului;
    - explicatii asupra sumei solicitate (rata de capital, dobanda, comisioane, alte costuri aferente imprumutului, persoana juridica garantata, numarul si data scrisorii de garantie, actul normativ de aprobare a garantarii creditului);
    - instructiuni privind decontarea;
    - detalii privind persoane de contact in Ministerul Finantelor Publice.
    Pentru decontarea echivalentului in lei cu Banca Nationala a Romaniei, directia de specialitate va pregati urmatoarele documente:
    a) nota de decontare cu Banca Nationala a Romaniei a contravalorii in lei (anexa nr. 8) din disponibilul fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, aprobata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii;
    b) cererea de valuta;
    c) mesajul SWIFT si avizul de lichidare;
    d) instiintarea de plata a bancii finantatoare;
    e) adresa de solicitare a beneficiarului pentru efectuarea platii la extern de catre Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant.
    In cazul in care disponibilul din fondul de risc nu acopera contravaloarea in lei a sumei in valuta, platita de Banca Nationala a Romaniei la extern, se vor intocmi de catre Directia generala pentru acorduri, cooperare si decontari externe si se vor transmite la Directia generala a contabilitatii publice, pe langa documentele mentionate mai sus, si urmatoarele documente:
    a) nota de fundamentare (anexa nr. 3), prin care se propune semnarea cererii de deschidere de credite bugetare din subcapitolul 88.01.03 "Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor emise de stat in conditiile legii", aprobata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii;
    b) cererea de deschidere de credite bugetare, aprobata si semnata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii, cu viza controlului financiar preventiv propriu si delegat;
    c) nota de lichidare (anexa nr. 4), prin care se propune alimentarea contului 11.20.02 "Disponibil fond de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe", din subcapitolul 88.01.03, aprobata pentru bun de plata de ordonatorul principal de credite sau de persoana careia i-au fost delegate aceste atributii;
    d) ordonantare de plata (anexa nr. 5), aprobata de ordonatorul principal de credite sau de persoane careia i-au fost delegate aceste atributii, cu viza controlului financiar preventiv propriu si delegat.

    CAP. 3
    Evidenta, raportarea, modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru garantiile de stat aferente imprumuturilor

    1. Unitatea de management a trezoreriei statului, in colaborare cu Directia generala a finantelor publice externe si Directia generala pentru acorduri, cooperare si decontari externe, va elabora in anul curent pentru anul urmator bugetul de venituri si cheltuieli al fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne si externe. Bugetul se poate modifica ori de cate ori este necesar, in functie de evolutia elementelor care au fost avute in vedere la elaborarea sa.
    La partea de venituri se vor evidentia sursele de alimentare ale fondului de risc, asa cum au fost definite la cap. I pct. 1.
    La partea de cheltuieli se inscriu platile de rate de capital, dobanzi si alte costuri care se vor efectua de catre Ministerul Finantelor Publice, in calitatea sa de garant, si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/2001 si ale legislatiei in vigoare.
    2. In baza evidentelor proprii si a informarilor primite, directiile de specialitate intocmesc periodic situatii operative privind veniturile si cheltuielile fondului de risc.
    Periodic se va proceda la efectuarea unui punctaj intre situatia operativa si evidenta contabila, iar semestrial cele doua directii de specialitate vor prezenta conducerii ministerului rapoarte privind modul de constituire si utilizare a fondurilor de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturi interne si, respectiv, externe.
    3. Evidenta contabila sintetica si analitica a celor doua fonduri de risc, pentru garantiile de stat pentru imprumuturi interne si, respectiv, externe se organizeaza in cadrul Directiei generale a contabilitatii publice potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si regulamentului de aplicare a acesteia.
    4. In baza comunicarilor transmise de directiile de specialitate, in conformitate cu prevederile conventiilor de garantare incheiate, Directia generala a contabilitatii publice inregistreaza persoanele juridice garantate ca debitori la fondul de risc pentru obligatiile de plata aferente.
    5. Extrasele de cont cu sumele incasate de Ministerul Finantelor Publice de la beneficiarii imprumuturilor garantate se transmit de catre Directia generala a contabilitatii, pentru codificare, Directiei generale pentru acorduri, cooperare si decontari externe, respectiv Unitatii de management a trezoreriei statului.
    Ordinea in care Directia generala a contabilitatii publice va stinge debitele este urmatoarea:
    1. rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri;
    2. comisionul la fondul de risc;
    3. dobanzi si penalitati aferente pct. 1 si 2.
    Sumele recuperate de AVAB in urma valorificarii creantelor preluate in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/2003 si ale Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 se evidentiaza in contabilitate conform art. 8 si 9 din normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 303/2002, intr-un cont analitic distinct deschis in cadrul fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe sau interne, dupa caz.
    Directia generala pentru acorduri, cooperare si decontari externe pentru garantii externe si Unitatea de management a trezoreriei statului pentru garantii interne vor transmite Directiei generale a contabilitatii publice, in vederea inregistrarii in contabilitate, urmatoarele situatii:
    - situatia dobanzilor si penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata comisioanelor datorate la fondul de risc pentru trimestrul anterior, intocmita distinct pentru fiecare beneficiar al imprumuturilor garantate;
    - situatia dobanzilor si penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata ratelor de capital, dobanzilor si altor costuri pentru trimestrul anterior, intocmita distinct pentru fiecare beneficiar al imprumuturilor garantate.
    6. Sumele achitate din fondul de risc se evidentiaza in contabilitate atat in valuta de contract, cat si in lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ziua efectuarii platii, in contul "Debitori din executarea garantiei de stat pentru imprumuturi", pana la recuperarea acestora de la beneficiarii imprumuturilor.
    Dobanzile si penalitatile de intarziere percepute de Ministerul Finantelor Publice pentru neplata la termen a obligatiilor beneficiarilor de imprumuturi interne si externe garantate catre institutiile creditoare se calculeaza de catre directiile de specialitate asupra echivalentului in lei al valutei de contract a imprumutului, determinat pe baza cursului de schimb valutar valabil la data platii, in conformitate cu dispozitiile legale privind colectarea creantelor bugetare.

    CAP. 4
    Modul de recuperare a sumelor datorate de beneficiarii garantiilor de stat pentru imprumuturi

    1. Sumele achitate de Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, pentru imprumuturile externe garantate se vor recupera de catre AVAB de la beneficiarii acestor imprumuturi, societati comerciale, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/2003, ale Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.
    2. Sumele achitate de Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, pentru imprumuturile interne si pentru imprumuturile externe, altele decat cele prevazute la pct. 1, se vor recupera de la beneficiarii acestor imprumuturi, conform prevederilor conventiei incheiate intre garant si garantat. Sumele achitate de Ministerul Finantelor Publice pentru imprumuturile externe prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 12/2001 se vor recupera conform prevederilor acordurilor de imprumut subsidiar incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si subimprumutati. Conventia, respectiv acordul de imprumut subsidiar, incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si beneficiarul imprumutului, constituie titluri executorii. Recuperarea sumelor platite se face in baza legislatiei in vigoare privind recuperarea creantelor bugetare.
    3. In situatia in care executarea unei scrisori de garantie se face in baza unei sentinte judecatoresti, ca urmare a actionarii in justitie a Ministerului Finantelor Publice, in calitatea acestuia de garant, de catre institutia creditoare, Directia generala juridica are sarcina de a intreprinde demersurile legale in vederea recuperarii de la debitori a sumelor datorate pentru reintregirea fondului de risc, reprezentand rate de capital, dobanzi si penalitati de intarziere aferente. In acest sens, Unitatea de management a trezoreriei statului si Directia generala pentru acorduri, cooperare si decontari externe pentru garantii externe vor transmite Directiei generale juridice toate datele si informatiile de care dispune.
    4. Situatia debitelor de recuperat, precum si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente se transmite anual de catre Directia generala a contabilitatii publice atat Directiei generale pentru acorduri, cooperare si decontari externe, respectiv Unitatii de management a trezoreriei statului, cat si persoanelor juridice debitoare, pentru a fi confirmate in conformitate cu prevederile pct. 17 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.388/1995.
    5. Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov au obligatia de a urmari, la solicitarea Directiei generale pentru acorduri, cooperare si decontari externe si a Unitatii de management a trezoreriei statului, pe fiecare agent economic, situatia platii comisionului de risc datorat Ministerului Finantelor Publice si actioneaza pentru incasarea in termen a acestuia, precum si a eventualelor dobanzi si penalitati de intarziere percepute si calculate in conformitate cu prevederile conventiilor de garantare si ale normelor legale in vigoare. De asemenea, directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directiei generale a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov le revine sarcina de a actiona pentru recuperarea sumelor datorate de beneficiarii garantiilor de stat ca urmare a efectuarii platilor de catre Ministerul Finantelor Publice in calitate de garant si de beneficiarii imprumuturilor externe prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 12/2001.
    6. In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov vor analiza cererile de esalonare a debitelor inaintate de beneficiarii de credite garantate si de beneficiarii imprumuturilor externe prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 12/2001, insotite de documentatia aferenta intocmita in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv criteriile de performanta economico-financiara si de disciplina fiscala, conform Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finantelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 580/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea stabilirii graficului de esalonare a sumelor platite de Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, si conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001. Graficul de esalonare astfel stabilit va fi transmis Ministerului Finantelor Publice - Directia generala pentru acorduri, cooperare si decontari externe, care va elabora acordul de recuperare (anexa nr. 9).

    CAP. 5
    Contabilitatea fondului de risc pentru garantiile de stat aferente imprumuturilor interne

    Gestionarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturile interne se efectueaza de catre Ministerul Finantelor Publice - Unitatea de management a trezoreriei statului prin contul curent general al trezoreriei statului.
    In contabilitatea trezoreriei statului, organizata in cadrul Directiei generale a contabilitatii publice din Ministerul Finantelor Publice, operatiunile privind incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor din fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturile interne se reflecta cu ajutorul urmatoarelor conturi:
    - 11.20.01 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne";
    - 27.20.01 "Debitori din executarea garantiilor de stat pentru imprumuturi interne";
    - 27.21.01 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne";
    - 25.29.01 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere la fondul de risc pentru imprumuturi interne";
    - 22.31.01 "Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne";
    - 36.20.01 "Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne":
        - 36.20.01.01 "Fond de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne - comisioane";
        - 36.20.01.02 - "Fond de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne - dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne pentru neplata comisionului";
        - 36.20.01.03 "Fond de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne - dobanzi aferente disponibilitatilor";
        - 36.20.01.04 "Fond de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne - sume primite de la bugetul de stat";
        - 36.20.01.08 "Fond de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne - dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata la scadenta a ratelor de capital, dobanzilor si altor costuri aferente imprumuturilor interne garantate si alte surse";
        - 36.20.01.09 "Sume utilizate din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne conform legii";
    - 54.03 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne si externe".
    Continutul si functiunea conturilor sunt prevazute in anexa nr. 10.
    Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturile interne este prevazuta in monografia prezentata in anexa nr. 11.

    CAP. 6
    Contabilitatea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturi externe

    Gestionarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturile externe se efectueaza de catre Ministerul Finantelor Publice - Directia generala pentru acorduri, cooperare si decontari externe, prin contul curent general al trezoreriei statului.
    In contabilitatea trezoreriei statului, organizata in cadrul Directiei generale a contabilitatii publice din Ministerul Finantelor Publice, operatiunile privind incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor din fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturile externe se reflecta cu ajutorul urmatoarelor conturi:
    - 11.20.02 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe";
    - 27.20.02 "Debitori din executarea garantiilor de stat pentru imprumuturi externe";
    - 27.21.02 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe";
    - 27.21.02 cod agent.01 "Debitori din neplata comisioanelor cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe";
    - 27.21.02 cod agent.02 "Debitori din neplata dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe pentru neplata comisionului";
    - 27.21.02 cod agent.03 "Debitori din neplata dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe pentru neplata ratelor de capital, dobanzilor si altor costuri";
    - 27.26 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere la fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe conform O.G. nr. 14/1995";
    - 25.29.02 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere la fondul de risc pentru imprumuturi externe";
    - 22.31.02 "Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe";
    - 36.20.02 "Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe":
        - 36.20.02.01 "Fond de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe - comisioane";
        - 36.20.02.02 - "Fond de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe - dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe pentru neplata comisionului";
        - 36.20.02.03 "Fond de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe - dobanzi aferente disponibilitatilor";
        - 36.20.02.04 "Fond de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe - sume primite de la bugetul de stat";
        - 36.20.02.05 "Fond de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, alimentat din sume incasate din recuperarea creantelor externe";
        - 36.20.02.07 "Fond de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe conform O.G. nr. 14/1995";
        - 36.20.02.08 "Fond de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe - dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata la scadenta a ratelor de capital, dobanzilor si altor costuri aferente imprumuturilor externe garantate si alte surse";
        - 36.20.02.09 "Sume utilizate din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe conform legii";
        - 36.20.02.10 "Fond de risc pentru imprumuturi externe";
        - 36.20.02.12 "Sume utilizate din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe predate la AVAB";
    - 54.03 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne si externe".
    Continutul si functiunea conturilor sunt prevazute in anexa nr. 10.
    Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturile externe este prevazuta in monografia prezentata in anexa nr. 11.
    Monografia privind constituirea si utilizarea fondului de risc de catre persoanele juridice beneficiare este prezentata in anexa nr. 12.
    Cheltuielile privind utilizarea fondului de risc reprezentand comisionul de risc constituit potrivit dispozitiilor Legii nr. 81/1999, exceptand sumele aferente imprumuturilor garantate, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, pe masura utilizarii lui, in cazul in care constituirea fondului de risc nu se face prin debitarea unui alt cont de cheltuieli.

    ANEXA 1
    la instructiuni

    - model -

    ROMANIA
    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE              Persoana juridica ..............
    Nr. ..../.....

                             CONVENTIE DE GARANTARE

    Avand in vedere ca ....................................., persoana juridica romana, cu sediul in ..............................., inregistrata la registrul comertului sub nr. .............., a primit de la Ministerul Finantelor Publice garantia pentru creditul intern/extern in valoare totala de .................., contractat de la .........................,
    intre:
    Ministerul Finantelor Publice, denumit in continuare garant,
    si
    persoana juridica ........................, denumita in continuare garantat,
    a intervenit urmatoarea conventie:

    Art. 1
    Valoarea si obiectul garantiei
    Garantul a garantat prin Scrisoarea de garantie nr. ...... din ............ rambursarea imprumutului in valoare de ..............................., acordat ................................ de catre ...................................., inclusiv dobanzile, spezele si comisioanele aferente, conform prevederilor contractului/acordului de imprumut.
    1.1. In cazul si in momentul executarii garantiei, garantul are dreptul sa blocheze si sa incaseze din contul curent al garantatului, fara acceptul acestuia, cu prioritate sumele necesare rambursarii ratelor, platii dobanzilor si comisioanelor aferente imprumutului intern/extern garantat, penalitatilor, precum si a tuturor obligatiilor ce ii revin conform prevederilor prezentei conventii. Actul prin care se dispune blocarea contului curent constituie titlu executoriu, fara indeplinirea altor formalitati.
    1.2. Garantul va avea un drept de prioritate in crearea oricarui drept de retentie ori a oricarui alt drept similar sau avand aceleasi efecte, asupra oricarui activ al garantatului, asupra oricarei alte datorii interne ori externe pe care garantatul ar putea-o avea in prezent sau in viitor. Dreptul de retentie va asigura garantului capitalul, dobanzile si celelalte costuri ale imprumutului. Garantatul, in momentul incheierii oricarui contract in temeiul caruia dobandeste un drept de creanta ori un activ sau orice alt bun ori drept care poate forma obiectul unui drept de retentie sau al unei cesiuni de creanta, se obliga sa prevada in mod expres in contractele respective existenta drepturilor care pot fi invocate de garant in legatura cu contractele respective.
    Art. 2
    Garantii
    2.1. Garantatul se angajeaza irevocabil si neconditionat fata de garant sa indeplineasca urmatoarele:
    2.1.1. sa utilizeze imprumutul bancar garantat numai pentru scopurile prevazute in actul normativ care autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa emita scrisoarea de garantie si conform contractului de imprumut;
    2.1.2. sa achite la scadenta obligatiile care decurg din contractul de imprumut incheiat cu banca in favoarea careia Ministerul Finantelor Publice emite scrisoarea de garantie. In cazul in care garantatul nu isi va achita obligatiile care decurg din contractul de imprumut incheiat cu banca si garantul va achita sumele datorate de garantat in baza contractului de imprumut, garantatul va plati garantului, pe langa sumele datorate, si dobanzi si penalitati de intarziere la nivelul celor prevazute de dispozitiile legale privind creantele bugetare. In astfel de situatii, pct. 1.2 al art. 1 se va aplica in mod corespunzator;
    2.1.3. sa instiinteze in scris garantul, cu 15 zile lucratoare inainte de data scadentei, despre imposibilitatea constituirii partiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligatiilor din contractul de imprumut, cu motivatia si fundamentarile corespunzatoare (solicitarea bancii finantatoare de efectuare a platilor la scadenta de catre garantat, solicitarea garantatului de efectuare a platii de catre garant, in cazul imposibilitatii de constituire a resurselor necesare pentru plata sumelor datorate de catre garantat conform contractului de imprumut; solicitarea garantatului trebuie sa cuprinda declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu dispune de sursele necesare efectuarii platii la scadenta a sumelor datorate de catre garantat);
    2.1.4. sa constituie gaj general fara deposedare asupra echipamentelor achizitionate in baza imprumutului intern garantat de stat, ce va fi prezentat garantului in cel mult 30 de zile de la vamuirea echipamentelor;
    2.1.5. sa nu permita ca o alta datorie interna ori externa sau o alta terta parte imprumutator sa fie considerata ca avand un rang superior in cursul procesului de alocare ori distribuire a valutei detinute sub controlul sau in beneficiul sau;
    2.1.6. sa faca toate demersurile si sa intreprinda orice masura considerata necesara sau utila in scopul asigurarii resurselor necesare pentru achitarea imprumutului, precum si a oricaror alte sume care sunt datorate conform contractului de imprumut;
    2.1.7. sa suporte toate cheltuielile pe care garantul le va face in cazul in care nu isi va onora la timp obligatiile decurgand din prezenta conventie, precum si din contractul de imprumut, pentru care a fost emisa scrisoarea de garantie;
    2.1.8. sa comunice anual garantului lista cuprinzand conturile si bancile la care are deschise aceste conturi, sa anunte in prealabil si sa obtina acordul garantului in cazul in care intentioneaza sa isi transfere si/sau sa isi deschida un nou cont la o alta banca decat banca si/sau bancile la care isi are deschise conturile la data incheierii conventiei;
    2.1.9. sa transmita cu promptitudine garantului, la termenele stabilite, toate datele si informatiile solicitate de acesta, din care sa rezulte:
    a) ca sunt asigurate toate conditiile interne financiare si materiale, necesare desfasurarii lucrarilor de investitii pentru care s-a angajat imprumutul intern;
    b) bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;
    c) valoarea altor obligatii de plata decurgand din imprumuturi interne sau externe, prezente si viitoare, precum si termenele de rambursare ale acestora;
    d) situatia incasarilor ce constituie surse de rambursare a imprumuturilor interne si externe in general si a imprumutului garantat, in special;
    e) dovezi privind modul in care s-au onorat platile datorate la fondul de risc, la termenele si in conditiile stabilite, in conformitate cu prevederile legale si cu cele cuprinse in prezenta conventie;
    f) orice informatie si orice document care pot fi cerute in mod rezonabil de catre garant;
    2.1.10. informarea lunara (pana la data de 5 a lunii urmatoare celei de raportare) a garantului asupra stadiului realizarii proiectului, a tragerilor si a platilor efectuate, aferente imprumutului intern garantat de stat;
    2.1.11. informarea garantului si solicitarea amendarii prezentei conventii in cazul intentiei de divizare a patrimoniului garantatului, ca urmare a actiunii de privatizare, sau a oricarei alte modificari in statutul juridic al acestuia;
    2.1.12. informarea garantului asupra oricarei intentii de modificare a contractului de imprumut si solicitarea acordului scris al acestuia, prin amendarea corespunzatoare a prezentei conventii.
    Art. 3
    Comision
    3.1. Garantatul va plati garantului un comision de risc de ................ aplicat la valoarea imprumutului garantat, respectiv ........................., in contul nr. 361180000302 "Contul curent general al Trezoreriei Statului", deschis la Banca Nationala a Romaniei - Centrala.
    3.2. Garantatul va plati comisionul de risc in ........ rate, prima rata achitandu-se la data de ..............., conform scadentarului anexat.
    3.3. In cazul in care imprumutul intern este contractat in valuta, comisionul se va plati in lei prin utilizarea cursului de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data platii.
    3.4. In cazul in care garantatul nu achita comisionul la fondul de risc la termenele angajate, garantul este indreptatit sa pretinda garantatului, in plus fata de cele prevazute la pct. 2.1.6 si 2.1.7 ale art. 2, dobanzi si penalitati de intarziere la nivelul celor prevazute de dispozitiile legale privind creantele bugetare.
    Art. 4
    Cazuri de culpa
    4.1. Culpa se constata si se apreciaza in conformitate cu legislatia in vigoare din Romania, la data savarsirii faptei prezumandu-se pana la proba contrarie. Se considera in culpa garantatul care:
    a) nu achita la scadenta datoriile sale fata de garant asa cum au fost ele stipulate in prezenta conventie si in alte documente ce au legatura directa cu aceasta;
    b) intrerupe fara o prealabila notificare catre garant operatiunile pentru care a contractat creditul intern;
    c) efectueaza fara avizul garantului alte operatiuni decat cele care au stat la baza contractarii creditului intern, modificand unilateral destinatia acestuia;
    d) furnizeaza garantului date incomplete sau false cu privire la situatia economico-financiara, prezentand documente, acte informative contrafacute ori declaratii semnate de persoane neabilitate in acest sens de societate;
    e) impiedica prin orice act decizia cu caracter specific ori general sau orice alt document al organelor de conducere proprii, executarea in totalitate ori in parte a prezentei conventii;
    f) incearca prin orice mijloace (conturi bancare la alte banci decat cele declarate garantului) sa se sustraga achitarii datoriilor scadente si a celorlalte obligatii fata de garant;
    g) nerespectarea prevederilor art. 2 "Garantii".
    La aparitia oricaruia dintre cazurile de culpa sus-mentionate garantul este in drept sa rezilieze prezenta conventie, dar si orice alte conventii pe care le-a incheiat cu garantatul respectiv, chiar daca nu au legatura directa cu cazul de culpa constatat, declarand toate angajamentele garantatului scadente si platibile cu toate costurile aferente si cu toate celelalte sume datorate. In aceasta situatie garantul este abilitat sa preia toate disponibilitatile existente in conturile acestuia, toate incasarile imediate ale garantatului (in lei si in valuta), sa execute garantiile reale prezentate de garantat. In cazurile sus-mentionate garantul nu raspunde fata de terti pentru culpa garantatului sau pentru orice alte situatii care se datoreaza culpei acestuia.
    4.2. Intr-un asemenea caz garantatul ramane direct raspunzator pentru toate daunele si alte consecinte financiare directe sau indirecte antrenate de exigibilitatea anticipata a angajamentelor si creditelor, datorand garantului toate costurile si cheltuielile antrenate de executarea rambursarii imediate.
    4.3. Neexecutarea acestui drept sau a oricarui alt drept prevazut in prezenta conventie ori de lege de catre garant sau executarea lui cu intarziere nu poate fi considerata ca o renuntare din partea garantului la acest drept, daca este indeplinita in conditiile si in termenele prevazute de lege.
    Art. 5
    Litigii
    5.1. Orice neintelegeri decurgand din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei conventii vor fi solutionate de parti pe cale amiabila.
    5.2. In cazul in care nu se va putea ajunge la un acord pe aceasta cale, partile convin ca neintelegerile sa fie solutionate de instantele teritoriale competente.
    Art. 6
    Amendamente
    Orice modificare sau revizuire a acestei conventii se va face in scris cu acordul partilor si cu respectarea legislatiei in vigoare.
    Art. 7
    Valabilitate
    7.1. Prezenta conventie intra in vigoare la data semnarii acesteia de catre parti.
    7.2. Conventia ramane in vigoare pe toata perioada de valabilitate a contractului de imprumut si isi inceteaza valabilitatea o data cu plata ultimei rate de credit si cu indeplinirea tuturor obligatiilor de plata rezultand din aceasta conventie si din contractul de imprumut.
    7.3. Prezenta conventie este redactata in trei exemplare, fiecare avand valoare de original si toate constituind impreuna un singur act juridic. Ca urmare, partile de fata, actionand prin reprezentantii lor autorizati, au intocmit prezenta conventie, pentru a fi semnata in numele lor, la Bucuresti, la data de ............. .

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE               SOCIETATEA .................
          Secretar de stat,                          Director general,
    ..............................              ............................

    ANEXA 2
    la instructiuni

    - model -

    Societatea Comerciala ..................... - S.A.

                                   CATRE
                       MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

              Directia generala a finantelor publice externe
              Unitatea de management a trezoreriei statului

    Referitor la creditul intern/extern in valoare de ........................, contractat de societatea noastra de la banca finantatoare ..................... si garantat de Ministerul Finantelor Publice cu Scrisoarea de garantie nr. ...../......... pentru importul de ...................., pentru sumele scadente la data de ............, compuse din: (rata de capital, dobanda si alte costuri aferente creditului intern/extern) ..........................................., declaram pe propria raspundere ca societatea noastra nu dispune de sumele necesare achitarii acestei obligatii, motiv pentru care solicitam sprijinul Ministerului Finantelor Publice pentru efectuarea platilor in calitate de garant.
    Ne angajam ca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind recuperarea arieratelor bugetare, sa incheiem un acord pentru recuperarea debitului de catre Ministerul Finantelor Publice.

                           Director general,
                        .......................

    ANEXA 3
    la instructiuni

    - model -

                                                          De acord.
                                                       Secretar de stat

                         NOTA DE FUNDAMENTARE

    Referitor la: Scadenta din data de .............., aferenta imprumutului in valuta in valoare de ..........................., contractat de Societatea Comerciala ........................ - S.A. de la .............................. (banca/institutia finantatoare), pentru realizarea ............................ (denumirea proiectului).
________________________________________________________________________________
Obligatia de plata scadenta,              Rate de capital:
in valuta imprumutului:                   ______________________________________
                                          Dobanda:
                                          ______________________________________
                                          Comisioane:
                                          ______________________________________
                                          Total:
________________________________________________________________________________
Comunicarea Bancii Nationale a Romaniei   Comunicarea Bancii Nationale a
conform careia a fost efectuata plata     Romaniei nr. ....../data ............
in valuta la scadenta
________________________________________________________________________________
Cursul de schimb valutar comunicat de     ........................ lei/valuta
Banca Nationala a Romaniei (lei/valuta)   comunicat de Banca Nationala a
                                          Romaniei in data de ................
________________________________________________________________________________
Echivalentul in lei al obligatiei de
plata, transformat la cursul comunicat
de Banca Nationala a Romaniei
________________________________________________________________________________
1. Soldul contului de disponibil in
fondul de risc pentru garantii de stat
pentru imprumuturi interne/externe la
data de ............., conform
Adresei Directiei generale a
contabilitatii publice
nr. ........./data ................ :     ................... lei
2. Total plati angajate la data
de ................. :                    ................... lei
3. (1 - 2) Sume disponibile in fondul
de risc:                                  ................... lei
________________________________________________________________________________
Diferenta de alimentat la fondul de risc  ................... lei
________________________________________________________________________________

    Avand in vedere cele mentionate mai sus, propunem semnarea cererii de deschidere de credite bugetare din subcapitolul 88.01.03 "Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor emise de stat in conditiile legii", in valoare de ................. mii lei, anexata, in vederea alimentarii contului "Disponibil din fond de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne/externe" cu suma de ...................... lei.
    Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, certificam operatiunea in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii.

                           Director general,
                        ......................

    ANEXA 4
    la instructiuni

    - model -

                                                    Bun de plata.
                                                  Secretar de stat

                            NOTA DE LICHIDARE

    Referitor la: Scadenta din data de ................., aferenta imprumutului intern/extern in valoare de ................................. contractat de Societatea Comerciala ............................................ - S.A. de la ....................................... (banca/institutia finantatoare), pentru ......................... (denumirea proiectului).
________________________________________________________________________________
Obligatia de plata scadenta,              Rate de capital:
in valuta imprumutului:                   ______________________________________
                                          Dobanda:
                                          ______________________________________
                                          Comisioane:
                                          ______________________________________
                                          Total:
________________________________________________________________________________
Comunicarea Bancii Nationale a Romaniei   Comunicarea Bancii Nationale a
conform careia a fost efectuata plata     Romaniei nr. ....../data ............
in valuta la scadenta
________________________________________________________________________________
Cursul de schimb valutar comunicat de     ........................ lei/valuta
Banca Nationala a Romaniei (lei/valuta)   comunicat de Banca Nationala a
                                          Romaniei in data de ................
________________________________________________________________________________
Echivalentul in lei al obligatiei de
plata, transformat la cursul comunicat
de Banca Nationala a Romaniei
________________________________________________________________________________
1. Soldul contului de disponibil in
fondul de risc pentru garantii de stat
pentru imprumuturi interne/externe la
data de ..............., conform
Adresei Directiei generale a
contabilitatii publice
nr. ........./data ................ :     ................... lei
2. Total plati angajate la data
de ................. :                    ................... lei
3. (1 - 2) Sume disponibile in fondul
de risc:                                  ................... lei
________________________________________________________________________________
Diferenta de alimentat la fondul de risc  ................... lei
________________________________________________________________________________

    In vederea asigurarii sumelor necesare pentru lichidarea obligatiilor de plata fata de Banca Nationala a Romaniei, propunem alimentarea contului 11.20.01/11.20.02 "Disponibil fond de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne/externe" cu suma de ........................ lei din subcapitolul 88.01.03 "Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor emise de stat in conditiile legii".
    Anexam la prezenta instiintarile de plata ale bancii finantatoare ....................................... si Adresa Societatii Comerciale ................................ - S.A. de solicitare a efectuarii platii in valuta de catre Ministerul Finantelor Publice in calitate de garant, inregistrata la Ministerul Finantelor Publice cu nr. ......./data ............, Cererea de valuta nr. ...../data ........ si documentele justificative transmise de Banca Nationala a Romaniei (avizul de lichidare si mesajul SWIFT).
    Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, certificam operatiunea in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii.

                              Director general,
                           ......................

    ANEXA 5
    la instructiuni

    - model -

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE               Data emiterii ................
                                                Compartimentul de specialitate
                                                Directia generala ............

                        Nr. ......../ data ..............

                             ORDONANTARE DE PLATA

    Natura cheltuielii - contravaloarea platii ratei de capital si dobanda, aferente scadentei din ................. la imprumutul in valoare de ....................................., contractat de Societatea Comerciala ........................ - S.A., pentru care s-a emis Scrisoarea de garantie nr. ......../............
    Lista documentelor justificative:
    - cererea de valuta nr. ........../data ................;
    - aviz de lichidare transmis de Banca Nationala a Romaniei nr. ........./data .................;
    - mesaj SWIFT.
    Nr./data angajamentului legal ..................................
    Modul de plata (virament/numerar):
    Lei/valuta: ....................................................
    Suma datorata beneficiarului: .............................. lei
    Avansuri acordate si retinute beneficiarului ...................
    Suma de plata: ............................................. lei

                ________________________________________________
               |  Suma de plata (valuta)                        |
               |  - felul valutei ............................  |
               |  - suma in valuta ...........................  |
               |  - cursul valutar ...........................  |
               |  - suma in lei ..............................  |
               |________________________________________________|

    Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

                                                                      - lei -
________________________________________________________________________________
Subdiviziune a clasificatiei  Disponibil inaintea  Suma de     Disponibil dupa
bugetare, capitolul 88.01     efectuarii platii    plata       efectuarea platii
subcapitolul 03
titlul ...49
.... articolul 50...
alineatul 03
________________________________________________________________________________
              0                        1              2         3 = col. 1 - 2
________________________________________________________________________________
                              ............... lei  ....... lei  ............ lei
________________________________________________________________________________

 Numele si adresa beneficiarului          Numarul de cont contabil
 Ministerul Finantelor Publice            11.20.01/11.20.02
 Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti          Disponibil fondul de risc pentru
                                          garantii de stat pentru imprumuturi
                                          interne/externe
                                          Directia generala a contabilitatii
                                          publice
 ______________________________________________________________________________
|  Compartimentul     Compartimentul     |     Control financiar preventiv     |
|  de specialitate    de contabilitate*) |                                     |
|                                        |       CFPP                 CFPD     |
|                                        |                                     |
| Data .............  Data ............. | Data ............  Data ........... |
| Semnatura ........  Semnatura ........ | Viza               Viza             |
|                                        | Semnatura .......  Semnatura ...... |
|________________________________________|_____________________________________|
    *) Raspunde de datele inscrise in col. 1.

                            Ordonator de credite,
                          .........................
                             Data ...............
                             Semnatura ..........

    ANEXA 6
    la instructiuni

    - model -

    DIRECTIA GENERALA ..................
    Nr. ........./......................

                           NOTA DE FUNDAMENTARE
              privind cererea de valuta in valoare de .............
                         scadenta la data de ...............

________________________________________________________________________________
Denumirea contractului/acordului de
imprumut
________________________________________________________________________________
Data semnarii
________________________________________________________________________________
Document de aprobare/hotarare a
Guvernului/hotarare a Comitetului
Interministerial de Garantii si Credite de
Comert Exterior/scrisoare de garantie
________________________________________________________________________________
Valoarea contractului/acordului de imprumut
________________________________________________________________________________
Perioada de acordare a imprumutului,
perioada de gratie
________________________________________________________________________________
Informatii privind beneficiarul acordului   Denumirea beneficiarului:
de imprumut extern/garantat                 ____________________________________
                                            Data semnarii scrisorii
                                            de garantie:
________________________________________________________________________________
Surse de acoperire a ratelor de capital,
dobanzii si altor costuri aferente
contractului/acordului de imprumut
________________________________________________________________________________
Suma rambursata pana in prezent de
Ministerul Finantelor Publice
________________________________________________________________________________
Perioada de tragere a sumelor imprumutului
________________________________________________________________________________
Utilizarea imprumutului                     Sume                   Sold
                                            ____________________________________
________________________________________________________________________________
Suma ce urmeaza a fi platita de Ministerul
Finantelor Publice (in cifre si in litere)
________________________________________________________________________________

    Avand in vedere cele prezentate, va propunem semnarea cererii de valuta prezentate alaturat.
    Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, certificam operatiunea in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii.

                             Director general,
                          ......................

                                                 Director general adjunct,
                                                ...........................

                                                        Sef serviciu,
                                                ...........................

                                                          Executant,
                                                ...........................

    ANEXA 7
    la instructiuni

    - model -

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    CABINET SECRETAR DE STAT
    Nr. ..............
    Data .............

                             CERERE DE VALUTA

    Catre
    Banca Nationala a Romaniei
    Directia operatiuni bancare
    Str. Lipscani nr. 25
    Bucuresti, Romania

________________________________________________________________________________
Suma solicitata in valuta  Data valutei  Beneficiarul   Banca beneficiarului
(codul valutei, in cifre   ZZ/LL/AA      sumei (numele
si in litere)                            si sediul)
________________________________________________________________________________
                                                        Numele bancii:
                                                        ________________________
                                                        Denumirea contului:
                                                        ________________________
                                                        Nr. contului:
                                                        ________________________
                                                        Adresa SWIFT:
                                                        ________________________
                                                        Referinta:
________________________________________________________________________________
Destinatia sumei           Acord de      Aprobat prin   Rata de capital:
solicitate: imprumut      (denumirea     ________________________
                           extern        actului        Dobanda:
                                         normativ)      ________________________
                                                        Comisioane:
                                                        ________________________
                                                        Alte costuri:
________________________________________________________________________________
Instructiuni privind       Echivalentul in lei al valutei disponibilizate se va
decontarea                 vira de catre Ministerul Finantelor Publice, din
                           contul MFP nr. 361180000801 "Plati aferente pietei
                           valutare", deschis la Banca Nationala a Romaniei -
                           Centrala, in contul BNR nr. 413299900801, in
                           conformitate cu prevederile Legii datoriei publice
                           nr. 81/1999, pe baza documentelor justificative (aviz
                           de lichidare si mesaj SWIFT), care vor fi transmise
                           de Banca Nationala a Romaniei la nr. de fax [.....],
                           atestand efectuarea platii.
________________________________________________________________________________
Persoane de contact:
(numele, functia,
telefon, fax)
________________________________________________________________________________

                       Ordonatorul principal de credite,
                       (sau persoana delegata de acesta)

    Directia generala ....................
    Director general .....................
    Director general adjunct .............
    Sef serviciu .........................
    Executant ............................

    ANEXA 8
    la instructiuni

    - model -

                                                            Se aproba.
                                                         Secretar de stat

                                   NOTA
de decontare cu Banca Nationala a Romaniei a contravalorii in lei

    Referitor la: Scadenta din data de ............., aferenta imprumutului in valoare de .............................., contractat de Societatea Comerciala ............................. - S.A. de la ...................................,
                                             (banca/institutia finantatoare)
pentru realizarea .............................................................
                                     (denumirea proiectului)

________________________________________________________________________________
Obligatia de plata scadenta,              Rate de capital:
in valuta imprumutului:                   ______________________________________
                                          Dobanda:
                                          ______________________________________
                                          Comisioane si alte costuri:
                                          ______________________________________
                                          Total:
________________________________________________________________________________
Comunicarea Bancii Nationale a Romaniei,  Comunicarea Bancii Nationale a
conform careia a fost efectuata plata     Romaniei nr. ....../data ............
in valuta la scadenta
________________________________________________________________________________
Cursul de schimb valutar comunicat de     ........................ lei/valuta
Banca Nationala a Romaniei (lei/valuta)   comunicat de Banca Nationala a
                                          Romaniei in data de ................
________________________________________________________________________________
Echivalentul in lei al obligatiei de
plata, transformat la cursul comunicat
de Banca Nationala a Romaniei             ................... lei
________________________________________________________________________________

    Avand in vedere cele mentionate mai sus, propunem urmatoarele:
    1. aprobarea efectuarii platii catre Banca Nationala a Romaniei, de catre Ministerul Finantelor Publice, a contravalorii in lei a sumei de .............. (valuta), scadenta la data de .............., respectiv .............. lei, din disponibilul fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne/externe;
    2. virarea sumei de .............. lei [echivalentul in lei al obligatiei de plata, transformat la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei], din contul Ministerului Finantelor Publice nr. 361180000801 "Plati aferente pietei valutare", deschis la Banca Nationala a Romaniei - Centrala, in contul Bancii Nationale a Romaniei - Centrala nr. 413299900801 si transmiterea la Directia generala pentru acorduri, cooperare si decontari externe a unei copii a ordinului de plata respectiv de catre Directia generala a contabilitatii publice;
    3. evidentierea in contabilitate, ca urmare a efectuarii platii in valuta de catre Banca Nationala a Romaniei, a sumei in lei aferente acestei plati si care reprezinta debit al Societatii Comerciale ...................... - S.A. fata de Ministerul Finantelor Publice.
    Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, certificam operatiunea in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii.

                              Director general,
                            .....................

    ANEXA 9
    la instructiuni

    - model -

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE       SOCIETATEA COMERCIALA .......... - S.A.
    Nr. ....../data .............       Nr. ....../data .............

                              ACORD DE RECUPERARE
                          Nr. ....../data ...........

    In conformitate cu prevederile art. 36 din Legea datoriei publice nr. 81/1999 si ale cap. III pct. 6 lit. f) din Normele metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.631/1999, partile convin urmatoarele:

    Art. 1
    Partile
    - Ministerul Finantelor Publice, cu sediul in Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin domnul ........................, in calitate de garant, in numele statului, pentru creditul intern/extern in valoare de ......................, contractat de Societatea Comerciala ....................................... - S.A. cu banca/institutia finantatoare
    - Societatea Comerciala ................................ - S.A., cu sediul in ...................., reprezentata de domnul .............................., director general, in calitate de garantat, pentru creditul intern/extern contractat de Societatea Comerciala .................................. - S.A. cu banca/institutia finantatoare, in valoare de ..................................
    Art. 2
    Obiectul acordului
    Prezentul acord de recuperare se incheie intre parti pentru a reglementa modul in care Societatea Comerciala ................................. - S.A. va plati Ministerului Finantelor Publice sumele pe care le datoreaza ca urmare a platii efectuate de Ministerul Finantelor Publice catre ....................... (banca/institutia finantatoare) in baza Scrisorii de garantie nr. ...../data ............
    Art. 3
    Valoarea sumelor datorate
    Societatea Comerciala .................................... - S.A. datoreaza Ministerului Finantelor Publice suma de ............................ lei [echivalentul a ............ (valuta) la cursul de ................. lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei in data de ...............], care se va plati esalonat si la termenele prevazute in graficul anexat la prezentul acord de recuperare. Aceasta suma reprezinta rata de capital achitata in data de .............., de catre Ministerul Finantelor Publice, pentru Societatea Comerciala ............................... - S.A.
    Prin urmare, incepand cu data de ..................., Societatea Comerciala ............................. - S.A. datoreaza Ministerului Finantelor Publice, in baza prezentului acord incheiat, suma de ................... lei, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere stabilite si calculate in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare privind obligatiile bugetare, pana la recuperarea integrala a debitului astfel creat.
    Art. 4
    Pozitia garantului - Ministerul Finantelor Publice
    In cazul nerespectarii prezentului acord de recuperare in legatura cu plata de catre Societatea Comerciala .............................. - S.A. a creantei si accesoriilor la aceasta catre Ministerul Finantelor Publice, la termenele si in cuantumurile convenite, Ministerul Finantelor Publice poate proceda la blocarea conturilor Societatii Comerciale ................. - S.A., fara un alt accept al acesteia, scop in care Societatea Comerciala ................. - S.A. are obligatia de a nu modifica fara acceptul Ministerului Finantelor Publice bancile si conturile de disponibilitati in lei si/sau in valuta deschise la acestea.
    Ministerul Finantelor Publice va urmari ca platile efectuate de Societatea Comerciala .................................. - S.A. in contul datoriei totale sa includa si varsamintele stabilite drept dobanzi si penalitati de intarziere. In cazul existentei unor neconcordante, Ministerul Finantelor Publice va face eventualele corecturi, instiintand despre aceasta masura Societatea Comerciala ..................... - S.A.
    Art. 5
    Pozitia garantatului - Societatea Comerciala ....................... - S.A.
    Societatea Comerciala ................................ - S.A. este de acord cu pozitia Ministerului Finantelor Publice, scop in care va proceda dupa cum urmeaza:
    - va vira in contul 361180000801 "Plati aferente pietei valutare", deschis la Centrala Bancii Nationale a Romaniei, suma datorata Ministerului Finantelor Publice, conform graficului de plati anexat la prezentul acord de recuperare;
    - va achita pe langa sumele datorate dobanzi si penalitati de intarziere calculate conform art. 3 din prezentul acord de recuperare. Suma reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere se va recupera dupa stingerea debitului de .................... lei.
    Art. 6
    Dispozitii finale
    Prin acest acord de recuperare, incheiat in temeiul art. 969 din Codul civil, partile inteleg sa reglementeze modul de plata a sumelor datorate de Societatea Comerciala ................................. - S.A., fara a contesta in vreun fel cuantumul acestor sume si termenele de plata.
    Prezentul acord de recuperare a fost incheiat astazi, ................., la Bucuresti, in 2 (doua) exemplare cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte, urmand ca de la data semnarii sa fie aplicabile prevederile acestui acord de recuperare.

                Garant,                               Garantat,
    Ministerul Finantelor Publice        Societatea Comerciala .......... - S.A.
           Secretar de stat,                       Director general,
           ................                      ....................

    Directia generala ...........
           Director general,
    .............................

                 Avizat.
      Directia generala juridica
           Director general,
    .............................

                              GRAFIC DE ESALONARE

________________________________________________________________________________
                 Data scadenta                       Suma (lei)
________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
   TOTAL:
________________________________________________________________________________

             Garant,                                    Garantat,
    Ministerul Finantelor Publice          Societatea Comerciala ....... - S.A.
         Secretar de stat,                         Director general,

    Directia Generala ...................
    Director general ....................
    Director general adjunct ............
    Sef serviciu ........................
    Expert ..............................

    ANEXA 10
    la instructiuni

                      CONTINUTUL SI FUNCTIUNEA CONTURILOR

    I. Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne

    Contul 11.20.01 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta disponibilitatilor fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne in contul curent general al trezoreriei statului.
    Contul 11.20.01 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne" este un cont de activ.
    In debitul contului se inregistreaza sumele incasate sub forma de comisioane de risc de la beneficiarii imprumuturilor interne garantate, dobanzi aferente disponibilitatilor din cont, dobanzi si penalitati de intarziere aplicate pentru neplata in termen a obligatiilor, sume primite de la bugetul de stat in completarea fondului de risc, recuperari de sume de la beneficiarii imprumuturilor interne garantate de stat, recuperari de la beneficiarii imprumuturilor externe pentru care s-au efectuat plati din fondul de risc pentru garantii interne conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001 si din alte surse legal constituite.
    In creditul contului se inregistreaza sumele platite de Ministerul Finantelor Publice in contul garantiilor interne executate, sumele platite in contul imprumuturilor externe contractate de stat si subimprumutate beneficiarilor conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001, sumele care se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul de stat si sumele restituite agentilor economici, reprezentand sume incasate in plus.
    Soldul debitor al contului reprezinta disponibilitatile banesti existente.
    Contul 11.20.01 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne" se debiteaza prin creditul conturilor:
    27.20.01 "Debitori din executarea garantiilor de stat pentru imprumuturi interne"
    - cu sumele recuperate de la agentii economici, beneficiari ai imprumuturilor interne garantate de stat, in contul garantiilor executate;
    27.20.03 "Debitori la fondul de risc din imprumuturi externe"
    - cu sumele recuperate de la beneficiarii imprumuturilor externe, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001, in contul platilor efectuate din fondul de risc pentru garantii interne;
    27.21.01 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    - cu sumele incasate de la agentii economici, beneficiari ai imprumuturilor interne garantate de stat, reprezentand comisioane de risc, dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata in termen a obligatiilor;
    36.20.01 "Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    - cu sumele primite de la bugetul de stat;
    - cu sumele incasate, reprezentand dobanzi la disponibilitatile din cont;
    - cu alte sume incasate, conform prevederilor legale;
    25.29.01 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere la fondul de risc pentru imprumuturi interne"
    - cu sumele incasate in plus de la beneficiarii imprumuturilor interne garantate de stat.
    Contul 11.20.01 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne" se crediteaza prin debitul conturilor:
    27.20.01 "Debitori din executarea garantiilor de stat pentru imprumuturi interne"
    - cu sumele platite din fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturi interne, in cazul executarii acestora;
    27.20.03 "Debitori la fondul de risc din imprumuturi externe"
    - cu sumele platite, reprezentand dobanzi, comisioane de angajament si alte costuri, in contul imprumuturilor externe contractate de stat si subimprumutate beneficiarilor conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001;
    22 "Imprumut extern/analitic imprumut"
    - cu sumele platite, reprezentand rate de capital, in contul imprumuturilor externe contractate de stat si subimprumutate beneficiarilor conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001 (concomitent cu inregistrarea 27.20.03 = 27/analitic debitor imprumut extern);
    36.20.01 "Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    - cu sumele din contul de disponibil care se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul de stat;
    25.29.01 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere la fondul de risc pentru imprumuturi interne"
    - cu sumele restituite agentilor economici, reprezentand sume incasate in plus.

    Contul 22.31.01 "Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta diferentelor de curs valutar determinate in urma reevaluarii efectuate trimestrial si la sfarsitul fiecarui an bugetar a soldurilor conturilor de debitori din neplata comisioanelor datorate fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne acordate in valuta.
    Contul 22.31.01 "Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne" este un cont bifunctional, care se debiteaza cu diferente de curs nefavorabile si se crediteaza cu diferente de curs favorabile prin creditul/debitul conturilor:
    27.21.01 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne";
    54.03 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat".

    Contul 27.20.01 "Debitori din executarea garantiilor de stat pentru imprumuturi interne"
    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta debitorilor pentru rate de capital, dobanzi si alte costuri achitate in contul garantiilor executate.
    Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor.
    Contul 27.20.01 "Debitori din executarea garantiilor de stat pentru imprumuturi interne" este un cont de activ.
    In debitul contului se inregistreaza sumele datorate de beneficiarii imprumuturilor interne garantate de Ministerul Finantelor Publice, provenind din rate de capital, dobanzi si alte costuri platite de acesta in contul garantiilor executate.
    In creditul contului se inregistreaza sumele recuperate de la beneficiarii imprumuturilor interne garantate, reprezentand rate de capital, dobanzi si alte costuri, precum si sumele utilizate din fondul de risc in cazul stingerii obligatiilor debitorilor din garantii executate conform legii.
    Soldul debitor al contului reprezinta sumele achitate de Ministerul Finantelor Publice si nerecuperate de la debitori.
    Contul 27.20.01 "Debitori din executarea garantiilor de stat pentru imprumuturi interne" se debiteaza prin creditul contului:
    11.20.01 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    - cu sumele platite din fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturi interne, in cazul executarii acestora.
    Contul 27.20.01 "Debitori din executarea garantiilor de stat pentru imprumuturi interne" se crediteaza prin debitul conturilor:
    11.20.01 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    - cu sumele recuperate de la agentii economici, beneficiari ai imprumuturilor interne garantate de stat, in contul garantiilor executate;
    36.20.01 "Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    - cu sumele utilizate din fondul de risc, in cazul stingerii conform legii a obligatiilor debitorilor din garantii executate.

    Contul 27.21.01 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta debitorilor pentru comisioane de risc, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne.
    Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor.
    Contul 27.21.01 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne" este un cont de activ.
    In debitul contului se inregistreaza sumele datorate de beneficiarii imprumuturilor interne garantate de Ministerul Finantelor Publice, reprezentand comisionul de risc, dobanzile si penalitatile de intarziere pentru neplata in termen a obligatiilor.
    In creditul contului se inregistreaza sumele incasate de la beneficiarii imprumuturilor interne garantate, reprezentand comision de risc, dobanzi si penalitati de intarziere datorate fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne, pentru neplata in termen a obligatiilor, precum si sumele reprezentand obligatii din comision de risc, dobanzi si penalitati de intarziere stinse conform legii.
    Soldul debitor al contului reprezinta sumele neincasate de la debitori.
    Contul 27.21.01 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne" se debiteaza prin creditul conturilor:
    54.03 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat"
    - cu valoarea comisionului de risc, dobanzilor si penalitatilor de intarziere pentru neplata in termen a obligatiilor ce urmeaza a fi incasate de la beneficiarii imprumuturilor interne garantate;
    22.31.01 "Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    - cu diferenta de curs favorabila.
    Contul 27.21.01 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne" se crediteaza prin debitul conturilor:
    11.20.01 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    - cu sumele incasate de la agentii economici, beneficiari ai imprumuturilor interne garantate de stat, reprezentand comisioane de risc, dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata in termen a obligatiilor;
    22.31.01 "Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    - cu diferenta de curs nefavorabila;
    54.03 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat"
    - cu sumele stinse conform legii, reprezentand obligatii din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere datorate fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne.

    Contul 36.20.01 "Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne.
    Evidenta analitica se tine pe sursele de constituire a fondului prevazut de lege.
    Contul 36.20.01 "Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne" este un cont de pasiv.
    In creditul contului se inregistreaza sumele incasate, reprezentand dobanzi aferente disponibilitatilor din cont, comisioane de risc de la beneficiarii imprumuturilor interne garantate, dobanzi si penalitati de intarziere aplicate pentru neplata in termen a obligatiilor, sume primite de la bugetul de stat in completarea fondului de risc, precum si din alte surse legal constituite.
    In debitul contului se inregistreaza sumele din contul de disponibil care se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul de stat, precum si sumele stinse in conditiile legii, reprezentand obligatii ale debitorilor fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne din garantii executate.
    Soldul creditor al contului reprezinta fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne, constituit potrivit legii.
    Contul 36.20.01 "Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne" se crediteaza prin debitul conturilor:
    11.20.01 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne":
    - cu sumele incasate, reprezentand dobanzi la disponibilitatile din cont;
    - cu sumele primite de la bugetul de stat;
    - cu alte sume incasate, conform prevederilor legale;
    54.03 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat"
    - cu sumele incasate de la beneficiarii imprumuturilor interne garantate de stat, reprezentand comision de risc, dobanzi si penalitati de intarziere aplicate pentru neplata in termen a obligatiilor (dupa efectuarea inregistrarii contabile 11.20.01 = 27.21.01).
    Contul 36.20.01 "Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne" se debiteaza prin creditul conturilor:
    11.20.01 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    - cu sumele din contul de disponibil care se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul de stat;
    27.20.01 "Debitori din executarea garantiilor de stat pentru imprumuturi interne"
    - cu sumele utilizate din fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturile interne, in cazul stingerii conform legii a obligatiilor debitorilor din garantii executate.

    Contul 54.03 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat"
    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta veniturilor de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat.
    Contul 54.03 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat" este un cont de pasiv.
    In creditul contului se inregistreaza sumele de incasat sub forma de comisioane de risc de la beneficiarii imprumuturilor interne garantate de stat, dobanzi si penalitati de intarziere aplicate pentru neplata la termen a obligatiilor.
    In debitul contului se inregistreaza sumele incasate sub forma de comisioane de risc de la beneficiarii imprumuturilor interne garantate de stat, dobanzi si penalitati de intarziere aplicate pentru neplata la termen a obligatiilor si sumele stinse conform legii, reprezentand comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere datorate fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne.
    Soldul creditor al contului reprezinta venituri de incasat.
    Contul 54.03 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat" se crediteaza prin debitul conturilor:
    27.21.01 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    - cu valoarea comisionului de risc, dobanzilor si penalitatilor de intarziere pentru neplata in termen a obligatiilor ce urmeaza a fi incasate de la beneficiarii imprumuturilor interne garantate;
    22.31.01 "Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    - cu diferenta de curs favorabila.
    Contul 54.03 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat" se debiteaza prin creditul conturilor:
    36.20.01 "Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    - cu sumele incasate de la beneficiarii imprumuturilor interne garantate de stat, reprezentand comision de risc, dobanzi si penalitati de intarziere aplicate pentru neplata in termen a obligatiilor;
    22.31.01 "Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    - cu diferenta de curs nefavorabila;
    27.21.01 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    - cu sumele stinse conform legii, reprezentand comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere datorate fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne.

    Contul 25.29.01 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere la fondul de risc pentru imprumuturi interne"
    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta creditorilor pentru sumele incasate in plus de la agentii economici, beneficiari ai imprumuturilor interne garantate de stat.
    Contul 25.29.01 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere la fondul de risc pentru imprumuturi interne" este un cont de pasiv.
    In creditul contului se inregistreaza sumele incasate in plus de la agentii economici, beneficiari ai imprumuturilor interne garantate de stat.
    In debitul contului se inregistreaza sumele restituite agentilor economici ori compensate cu obligatiile curente sau viitoare la fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne ale acestora.
    Soldul creditor al contului reprezinta sume de restituit.
    Contul 25.29.01 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere la fondul de risc pentru imprumuturi interne" se crediteaza prin debitul contului:
    11.20.01 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    - cu sumele incasate in plus de la beneficiarii imprumuturilor interne garantate de stat.
    Contul 25.29.01 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere la fondul de risc pentru imprumuturi interne" se debiteaza prin creditul conturilor:
    11.20.01 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    - cu sumele restituite agentilor economici, reprezentand sume incasate in plus;
    36.20.01 "Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne"
    - cu sumele compensate cu obligatiile curente sau viitoare la fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne ale acestora.

    II. Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe

    Contul 11.20.02 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta disponibilitatilor fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, pastrate in contul curent general al trezoreriei statului.
    Contul 11.20.02 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe" este un cont de activ.
    In debitul contului se inregistreaza sumele incasate sub forma de comisioane de risc de la beneficiarii imprumuturilor externe garantate, dobanzi aferente disponibilitatilor din cont, dobanzi si penalitati de intarziere aplicate pentru neplata in termen a obligatiilor, sume primite de la bugetul de stat, recuperari de sume de la beneficiarii imprumuturilor externe garantate, recuperari de sume de la AVAB, recuperari de la beneficiarii imprumuturilor externe conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001 si din alte surse legal constituite.
    In creditul contului se inregistreaza sumele platite de Ministerul Finantelor Publice in contul garantiilor externe executate, sumele platite in contul imprumuturilor externe contractate de stat si subimprumutate beneficiarilor conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001.
    Soldul debitor al contului reprezinta disponibilitatile banesti existente.
    Contul 11.20.02 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe" se debiteaza prin creditul conturilor:
    27.20.02 "Debitori din executarea garantiilor de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu sume recuperate de la agentii economici, beneficiari ai imprumuturilor externe garantate, in contul garantiilor executate;
    27.20.03 "Debitori la fondul de risc din imprumuturi externe"
    - cu sumele recuperate de la beneficiarii imprumuturilor externe contractate de stat si subimprumutate conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001;
    27.21.02 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu sumele incasate de la agentii economici beneficiari ai imprumuturilor externe garantate, reprezentand comisioane de risc, dobanzi si penalitati de intarziere;
    36.20.02 "Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu sumele primite de la bugetul de stat;
    - cu sumele incasate, reprezentand dobanzi la disponibilitatile din cont;
    - cu alte sume incasate, conform prevederilor legale;
    25.29.02 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere la fondul de risc pentru imprumuturi externe"
    - cu sumele incasate in plus de la beneficiarii imprumuturilor externe garantate de stat.
    Contul 11.20.02 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe" se crediteaza prin debitul conturilor:
    27.20.02 "Debitori din executarea garantiilor de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu sumele platite din fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturile externe, in cazul executarii acestora;
    27.20.03 "Debitori la fondul de risc din imprumuturi externe"
    - cu sumele platite, reprezentand dobanzi, comisioane de angajament si alte costuri, in contul imprumuturilor externe contractate de stat si subimprumutate beneficiarilor conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001;
    22 "Imprumut extern/analitic imprumut"
    - cu sumele platite, reprezentand rate de capital, in contul imprumuturilor externe contractate de stat si subimprumutate beneficiarilor conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001 (concomitent cu inregistrarea 27.20.03 = 27/analitic debitor imprumut extern);
    36.20.02 "Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu sumele din contul de disponibil care se regularizeaza la finele anului cu bugetul de stat;
    25.29.02 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere la fondul de risc pentru imprumuturi externe"
    - cu sumele incasate in plus de la beneficiarii imprumuturilor externe garantate, care se restituie acestora.

    Contul 22.31.02 "Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta diferentelor de curs valutar determinate in urma reevaluarii efectuate la sfarsitul fiecarui an bugetar.
    Contul 22.31.02 "Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe" este un cont bifunctional, care se debiteaza cu diferente de curs nefavorabile si se crediteaza cu diferente de curs favorabile prin creditul/debitul conturilor:
    27.21.02 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe";
    27.26 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere la fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe conform O.G. nr. 14/1995";
    54.03 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat".

    Contul 27.20.02 "Debitori din executarea garantiilor de stat pentru imprumuturi externe"
    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta debitorilor pentru rate de capital, dobanzi si alte costuri achitate in contul garantiilor executate.
    Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor.
    Contul 27.20.02 "Debitori din executarea garantiilor de stat pentru imprumuturi externe" este un cont de activ.
    In debitul contului se inregistreaza sumele datorate de beneficiarii imprumuturilor externe garantate de Ministerul Finantelor Publice, provenind din rate de capital, dobanzi si alte costuri platite de acesta in contul garantiilor executate.
    In creditul contului se inregistreaza sumele incasate de la beneficiarii imprumuturilor externe garantate, reprezentand rate de capital, dobanzi si alte costuri, sumele predate la AVAB, reprezentand sume achitate de Ministerul Finantelor Publice in contul garantiilor acordate si nerecuperate de la debitori, precum si sumele utilizate din fondul de risc in cazul stingerii obligatiilor debitorilor din garantii executate conform legii.
    Soldul debitor al contului reprezinta sumele achitate de Ministerul Finantelor Publice in contul garantiilor acordate si nerecuperate de la debitori.
    Contul 27.20.02 "Debitori din executarea garantiilor de stat pentru imprumuturi externe" se debiteaza prin creditul contului:
    11.20.02 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu sumele platite din fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturile externe, in cazul executarii acestora.
    Contul 27.20.02 "Debitori din executarea garantiilor de stat pentru imprumuturi externe" se crediteaza prin debitul conturilor:
    11.20.02 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu sumele recuperate de la agentii economici beneficiari ai imprumuturilor externe garantate ca urmare a executarii garantiilor;
    36.20.02 "Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu sumele utilizate din fondul de risc in cazul stingerii conform legii a obligatiilor debitorilor din garantii executate;
    - cu sumele predate la AVAB.

    Contul 27.21.02 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta debitorilor pentru comisioane de risc, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe.
    Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor, iar in cadrul acestora pe feluri de debite.
    Contul 27.21.02 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe" este un cont de activ.
    In debitul contului se inregistreaza sumele datorate de beneficiarii imprumuturilor externe garantate de Ministerul Finantelor Publice, reprezentand comisionul de risc, dobanzile si penalitatile de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor.
    In creditul contului se inregistreaza sumele incasate de la beneficiarii imprumuturilor externe garantate, reprezentand comision de risc, dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor, precum si sumele reprezentand comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere stinse conform legii.
    Soldul debitor al contului reprezinta sumele neincasate de la debitori.
    Contul 27.21.02 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe" se debiteaza prin creditul conturilor:
    54.03 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat"
    - cu comisionul de risc, dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor ce urmeaza a fi incasate de la beneficiarii imprumuturilor externe garantate;
    22.31.02 "Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu diferenta de curs favorabila.
    Contul 27.21.02 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe" se crediteaza prin debitul conturilor:
    11.20.02 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu sumele incasate de la beneficiarii imprumuturilor externe garantate, reprezentand comisionul de risc, dobanzile si penalitatile de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor;
    22.31.02 "Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu diferenta de curs nefavorabila;
    54.03 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat"
    - cu sumele, reprezentand comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere datorate fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, stinse conform legii sau predate la AVAB.

    Contul 27.26 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe conform O.G. nr. 14/1995"
    Functiunea contului este asemanatoare cu cea a contului 27.21.02.

    Contul 36.20.02 "Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe.
    Evidenta analitica se tine pe sursele de constituire a fondului, prevazute de lege.
    Contul 36.20.02 "Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe" este un cont de pasiv.
    In creditul contului se inregistreaza sumele incasate reprezentand dobanzi aferente disponibilitatilor din cont, sume primite de la bugetul de stat, sume recuperate de AVAB, comisioane de risc de la beneficiarii imprumuturilor externe garantate, dobanzi si penalitati de intarziere aplicate pentru neplata in termen a obligatiilor si alte surse legal constituite.
    In debitul contului se inregistreaza sumele din contul de disponibil care se regularizeaza la finele anului cu bugetul de stat, creantele predate la AVAB si sumele utilizate din fondul de risc in cazul stingerii conform legii a obligatiilor debitorilor din garantii executate.
    Soldul creditor al contului reprezinta fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, constituit potrivit legii.
    Contul 36.20.02 "Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe" se crediteaza prin debitul conturilor:
    11.20.02 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu sumele incasate, reprezentand dobanzi la disponibilitatile din cont;
    - cu sumele primite de la bugetul de stat;
    - cu alte sume incasate, conform prevederilor legale;
    54.03 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat"
    - cu sumele incasate de la beneficiarii imprumuturilor externe garantate, reprezentand comisionul de risc, dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor (dupa efectuarea inregistrarii 11.20.02 = 27.21.02).
    Contul 36.20.02 "Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe" se debiteaza prin creditul conturilor:
    11.20.02 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu sumele din contul de disponibil care se regularizeaza la finele anului cu bugetul de stat;
    27.20.02 "Debitori din executarea garantiilor de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu sumele utilizate din fondul de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturile externe, in cazul stingerii conform legii a obligatiilor debitorilor din garantii executate;
    - cu sumele predate la AVAB.

    Contul 54.03 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat"
    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta veniturilor de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat.
    Contul 54.03 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat" este un cont de pasiv.
    In creditul contului se inregistreaza sumele de incasat sub forma de comisioane de risc de la beneficiarii imprumuturilor externe garantate, dobanzi si penalitati de intarziere aplicate pentru neplata la termen a obligatiilor.
    In debitul contului se inregistreaza sumele incasate sub forma de comisioane de risc de la beneficiarii imprumuturilor externe garantate, dobanzi si penalitati de intarziere aplicate pentru neplata la termen a obligatiilor, sumele stinse conform legii, reprezentand comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere datorate fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, precum si sumele predate la AVAB.
    Soldul creditor al contului reprezinta venituri de incasat.
    Contul 54.03 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat" se crediteaza prin debitul conturilor:
    27.21.02 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu comisionul de risc, dobanzile si penalitatile de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor ce urmeaza a fi incasate de la beneficiarii imprumuturilor externe garantate;
    22.31.02 "Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu diferenta de curs favorabila.
    Contul 54.03 "Venituri de realizat din comisioane, majorari de intarziere si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe" se debiteaza prin creditul conturilor:
    36.20.02 "Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu sumele incasate de la beneficiarii imprumuturilor externe garantate, reprezentand comisionul de risc, dobanzile si penalitatile de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor;
    22.31.02 "Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu diferenta de curs nefavorabila;
    27.21.02 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu sumele stinse conform legii, reprezentand obligatii din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere;
    - cu sumele predate la AVAB, reprezentand obligatii din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere.

    Contul 25.29.02 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere la fondul de risc pentru imprumuturi externe"
    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta creditorilor pentru sumele incasate in plus de la agentii economici, beneficiari ai imprumuturilor externe garantate de stat.
    Contul 25.29.02 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere la fondul de risc pentru imprumuturi externe" este un cont de pasiv.
    In creditul contului se inregistreaza sumele incasate in plus de la agentii economici, beneficiari ai imprumuturilor externe garantate de stat.
    In debitul contului se inregistreaza sumele restituite agentilor economici ori compensate cu obligatii curente sau viitoare la fondul de risc ale acestora.
    Soldul creditor al contului reprezinta sume de restituit.
    Contul 25.29.02 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere la fondul de risc pentru imprumuturi externe" se crediteaza prin debitul contului:
    11.20.02 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu sumele incasate in plus de la beneficiarii imprumuturilor externe garantate de stat.
    Contul 25.29.02 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere la fondul de risc pentru imprumuturi externe" se debiteaza prin creditul conturilor:
    11.20.02 "Disponibil din fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu sumele restituite agentilor economici, reprezentand sume incasate in plus;
    36.20.02 "Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe"
    - cu sumele compensate cu obligatii ale agentilor economici, curente sau viitoare, la fondul de risc.

    ANEXA 11
    la instructiuni

                                  MONOGRAFIE
privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturile interne si externe

    I. Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi interne
    Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturi interne
________________________________________________________________________________
Nr.               Explicatia operatiunii                Contul       Contul
crt.                                                    debitor      creditor
________________________________________________________________________________
  1. Evidentierea creantelor in lei si in valuta        27.21.01     54.03
     reprezentand comision de risc, dobanzi si          analitic
     penalitati de intarziere pentru neplata            agent
     obligatiilor datorate de agentii economici
     beneficiari ai imprumuturilor interne garantate
________________________________________________________________________________
  2. Incasarea in contul de disponibil al fondului de   11.20.01     27.21.01
     risc a sumelor datorate de agentii economici,                   analitic
     reprezentand comisioane de risc si concomitent                  agent
                                                        54.03        %
     - comision de risc                                              36.20.01.01
     - dobanzi si penalitati de intarziere                           36.20.01.02
________________________________________________________________________________
  3. Incasarea in contul de disponibil al fondului de   11.20.01     36.20.01.03
     risc a dobanzii calculate si virate pentru
     disponibilul fondului de risc pastrat in contul
     curent general al trezoreriei statului
________________________________________________________________________________
  4. Incasarea in contul de disponibil al fondului de   11.20.01     36.20.01.04
     risc a sumelor primite de la bugetul de stat in
     completarea fondului de risc
________________________________________________________________________________
  5. Efectuarea platilor din contul de disponibil al    27.20.01     11.20.01
     fondului de risc ale ratelor de capital,           analitic
     dobanzilor si ale altor costuri aferente           agent
     imprumuturilor interne garantate de stat, in
     cazul executarii garantiilor
________________________________________________________________________________
  6. Recuperarea de la agentii economici, beneficiari   11.20.01     27.20.01
     ai imprumuturilor interne garantate de stat, a                  analitic
     ratelor de capital, dobanzilor si a altor costuri               agent
     care au fost suportate din contul de disponibil
     al fondului de risc
________________________________________________________________________________
  7. Efectuarea platilor din contul de disponibil al
     fondului de risc ale ratelor de capital,
     dobanzilor si ale altor costuri aferente
     imprumuturilor externe contractate de stat si
     subimprumutate beneficiarilor, conform
     prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001
     - dobanzi, comisioane de angajament si alte        27.20.03     11.20.01
       costuri                                          analitic
                                                        agent
     - rate de capital                                  22           11.20.01
                                                        analitic
                                                        imprumut
                                                        extern
     si concomitent                                     27.20.03     27
                                                        analitic     analitic
                                                        agent        debitor
                                                                     pentru
                                                                     imprumut
                                                                     extern
________________________________________________________________________________
  8. Recuperarea de la agentii economici beneficiari    11.20.01     27.20.03
     ai imprumuturilor externe contractate de stat si                analitic
     subimprumutate beneficiarilor, conform                          agent
     prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001, a
     ratelor de capital, dobanzilor si a altor costuri
     care au fost suportate din contul de disponibil
     al fondului de risc
________________________________________________________________________________
  9. La sfarsitul anului, regularizarea cu bugetul de   36.20.01.04  11.20.01
     stat in limita sumelor primite
________________________________________________________________________________
 10. Sume incasate in plus de la agentii economici      11.20.01     25.29.01
     beneficiari ai imprumuturilor interne garantate
     de stat
________________________________________________________________________________
 11. Restituirea sumelor incasate in plus de la         25.29.01     11.20.01
     agentii economici beneficiari ai imprumuturilor
     interne garantate de stat
________________________________________________________________________________
 12. Reevaluarea trimestriala si la finele anului a     27.21.01     22.31.01
     soldurilor conturilor de debitori din neplata      22.31.01     54.03
     comisioanelor cuvenite fondului de risc pentru
     garantii de stat pentru imprumuturi interne -
     diferente de curs favorabile
________________________________________________________________________________
 13. Reevaluarea trimestriala si la finele anului a     22.31.01     27.21.01
     soldurilor conturilor de debitori din neplata      54.03        22.31.01
     comisioanelor cuvenite fondului de risc pentru
     garantii de stat pentru imprumuturi externe -
     diferente de curs nefavorabile
________________________________________________________________________________
 14. Stingerea obligatiilor la fondul de risc conform
     legii:
     a) pentru rate si dobanzi achitate in contul       36.20.01.09  27.20.01
     garantiilor de stat executate pentru imprumuturi
     interne
     b) pentru comisioane, dobanzi si penalitati de     54.03        27.21.01
     intarziere datorate fondului de risc pentru
     garantii de stat pentru imprumuturi interne
________________________________________________________________________________
 15. Compensarea sumelor incasate in plus de la         25.29.01     36.20.01
     agentii economici beneficiari ai imprumuturilor
     interne garantate de stat, cu obligatii curente
     sau viitoare la fondul de risc ale acestora
________________________________________________________________________________

    II. Fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe
    Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea fondului de risc pentru garantiile de stat pentru imprumuturile externe
________________________________________________________________________________
Nr.               Explicatia operatiunii                Contul       Contul
crt.                                                    debitor      creditor
________________________________________________________________________________
  1. Evidentierea creantelor in lei si in valuta        27.21.02.01  54.03
     reprezentand comisioanele de risc datorate de
     agentii economici beneficiari ai imprumuturilor
     externe garantate
________________________________________________________________________________
  2. Incasarea in contul de disponibil al fondului de   11.20.02     27.21.02.01
     risc a sumelor datorate de agentii economici,
     reprezentand comisioane de risc
________________________________________________________________________________
                  si concomitent                        54.03        36.20.02.01
________________________________________________________________________________
  3. Efectuarea platilor din contul de disponibil al
     fondului de risc ale ratelor de capital,
     dobanzilor si ale altor costuri aferente
     imprumuturilor externe contractate de stat si
     subimprumutate beneficiarilor, conform
     prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001
     - dobanzi, comisioane de angajament si alte        27.20.03     11.20.02
       costuri                                          analitic
                                                        agent
     - rate de capital                                  22           11.20.02
                                                        analitic
                                                        imprumut
                                                        extern
     si concomitent                                     27.20.03     27
                                                        analitic     analitic
                                                        agent        debitor
                                                                     pentru
                                                                     imprumut
                                                                     extern
________________________________________________________________________________
  4. Recuperarea de la agentii economici beneficiari    11.20.02     27.20.03
     ai imprumuturilor externe contractate de stat si                analitic
     subimprumutate beneficiarilor, conform                          agent
     prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001, a
     ratelor de capital, dobanzilor si a altor costuri
     care au fost suportate din contul de disponibil
     al fondului de risc
________________________________________________________________________________
  5. Evidentierea creantelor reprezentand dobanzi si    27.21.02.02  54.03
     penalitati de intarziere pentru plata cu
     intarziere a comisionului de risc
________________________________________________________________________________
  6. Incasarea in contul de disponibil al fondului de   11.20.02     27.21.02.02
     risc a sumelor datorate de agentii economici,
     reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere
     pentru plata cu intarziere a comisionului de
     risc
________________________________________________________________________________
                     si concomitent                     54.03        36.20.02.02
________________________________________________________________________________
  7. Evidentierea creantelor reprezentand dobanzi si    27.21.02.03  54.03
     penalitati de intarziere pentru plata cu
     intarziere a ratelor de capital, dobanzilor si
     altor costuri
________________________________________________________________________________
  8. Incasarea in contul de disponibil al fondului de   11.20.02     27.21.02.03
     risc a sumelor datorate de agentii economici,
     reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere
     pentru plata cu intarziere a ratelor de capital,
     dobanzilor si altor costuri
________________________________________________________________________________
                     si concomitent                     54.03        36.20.02.08
________________________________________________________________________________
  9. Incasarea in contul de disponibil al fondului de   11.20.02     36.20.02.03
     risc a dobanzii calculate si virate pentru
     disponibilul fondului de risc pastrat in contul
     curent general al trezoreriei statului
________________________________________________________________________________
 10. Incasarea in contul de disponibil al fondului de   11.20.02     36.20.02.04
     risc a sumelor primite de la bugetul de stat
     pentru completarea fondului de risc
________________________________________________________________________________
 11. Efectuarea platilor din contul de disponibil al    27.20.02     11.20.02
     fondului de risc ale ratelor de capital,
     dobanzilor si ale altor costuri aferente
     imprumuturilor externe garantate, ca urmare a
     executarii garantiilor
________________________________________________________________________________
 12. Recuperarea de la agentii economici beneficiari    11.20.02     27.20.02
     ai imprumuturilor a ratelor de capital,
     dobanzilor si a altor costuri care au fost
     suportate din contul de disponibil al fondului de
     risc
________________________________________________________________________________
 13. Predarea la AVAB a creantelor reprezentand rate    36.20.02.12  27.20.02
     de capital, dobanzi si alte costuri
________________________________________________________________________________
 14. Predarea la AVAB a creantelor reprezentand         54.03        27.21.02
     comisioane de risc, dobanzi si penalitati de
     intarziere
________________________________________________________________________________
 15. Incasarea de la AVAB a sumelor recuperate          11.20.02     36.20.02.12
________________________________________________________________________________
 16. Reevaluarea la finele anului a soldurilor          27.21.02     22.31.02
     conturilor de debitori din neplata comisioanelor   22.31.02     54.03
     cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat
     pentru imprumuturi externe - diferente de curs
     favorabile
________________________________________________________________________________
 17. Reevaluarea la finele anului a soldurilor          22.31.02     27.21.02
     conturilor de debitori din neplata comisioanelor   54.03        22.31.02
     cuvenite fondului de risc pentru garantii de stat
     pentru imprumuturi externe - diferente de curs
     nefavorabile
________________________________________________________________________________
 18. Evidentierea stingerii creantelor reprezentand     36.20.02.09  27.20.02
     rate de capital, dobanzi si alte costuri conform
     legii
________________________________________________________________________________
 19. Evidentierea stingerii creantelor reprezentand     54.03        27.21.02
     comision de risc, dobanzi si penalitati de
     intarziere conform legii
________________________________________________________________________________
 20. La finele anului, regularizarea cu bugetul de      36.20.02.04  11.20.02
     stat, in limita sumelor primite
________________________________________________________________________________
 21. Sume incasate in plus de la agentii economici      11.20.02     25.29.02
     beneficiari ai imprumuturilor externe garantate
     de stat
________________________________________________________________________________
 22. Restituirea sumelor incasate in plus de la         25.29.02     11.20.02
     agentii economici beneficiari ai imprumuturilor
     externe garantate de stat
________________________________________________________________________________
 23. Compensarea sumelor incasate in plus de la         25.29.02     36.20.02
     agentii economici beneficiari ai imprumuturilor
     externe garantate de stat, cu obligatii curente
     sau viitoare la fondul de risc ale acestora
________________________________________________________________________________

    ANEXA 12
    la instructiuni

                                  MONOGRAFIE
privind constituirea si utilizarea fondului de risc de catre persoanele juridice beneficiare

Inregistrarea constituirii depozitului din sumele virate reprezentand fondul de risc pentru credite garantate de stat
                      2678                    =              512
"Alte creante imobilizate"/analitic               "Conturi curente la banci"
"Fondul de risc pentru credite
garantate de stat"

Inregistrarea dobanzii pentru disponibilitatile aferente sumelor pastrate in contul general al trezoreriei statului
                      2679                    =              766
"Dobanzi aferente altor creante imobilizate"/     "Venituri din dobanzi"
analitic "Fondul de risc pentru credite
garantate de stat"

Inregistrarea majorarilor de intarziere si a penalitatilor datorate pentru neplata in termen a fondului de risc
                      6581                    =              462
"Despagubiri, amenzi si penalitati"               "Creditori diversi"/analitic
                                                  "Fondul de risc pentru
                                                  credite garantate de stat"

Inregistrarea platii majorarilor de intarziere si a penalitatilor
                       462                    =             5121
"Creditori diversi"/analitic "Fondul de risc      "Conturi la banci in lei"
pentru credite garantate de stat"

Inregistrarea utilizarii fondului de risc pentru rambursarea creditelor
                      6588                    =             2678
"Alte cheltuieli de exploatare"                   "Alte creante
                                                  imobilizate"/analitic "Fondul
                                                  de risc pentru credite
                                                  garantate de stat"

Inregistrarea transferului in contul de disponibil, al soldului neutilizat din contul de creante imobilizate
                       512                    =               %
"Conturi curente la banci"                                   2678
                                                  "Alte creante
                                                  imobilizate"/analitic "Fondul
                                                  de risc pentru credite
                                                  garantate de stat"
                                                            2679
                                                  "Dobanzi aferente altor
                                                  creante imobilizate"/analitic
                                                  "Fondul de risc pentru credite
                                                  garantate de stat"SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1426/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1426 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu