E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1295 din 13 august 2004

privind aprobarea Planului national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 802 din 31 august 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 5 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 299/2003,
    in temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    (1) Pentru punerea in aplicare a Planului national prevazut la art. 1, se constituie, la nivel de experti si in subordinea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si combatere a traficului de persoane, prevazut de Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 299/2003, Subgrupul pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si de combatere a traficului de copii.
    (2) Modul de organizare si functionare a subgrupului prevazut la alin. (1) se aproba prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, ce va fi emis in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) Coordonarea metodologica si activitatea de secretariat ale subgrupului prevazut la alin. (1) se asigura de Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Autoritatea Nationala pentru
                         Protectia Copilului si Adoptie,
                         Gabriela Coman,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

    PLAN NATIONAL DE ACTIUNE PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA TRAFICULUI DE COPII
                                  (2004 - 2007)

 ______________________________________________________________________________
|                                 OBIECTIVE                                    |
|______________________________________________________________________________|
|           TIP DE ACTIVITATE             |RESPONSABIL |PARTENERI|    TERMEN   |
|                                         |PENTRU      |         |             |
|                                         |IMPLEMENTARE|         |             |
|_________________________________________|____________|_________|_____________|
| EVALUARE, ANALIZA, CERCETARE                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Evaluarea dimensiunii actuale a fenomenului traficului de copii si        |
| identificarea formelor existente, a caracteristicilor populatiei tinta si    |
| a cauzelor specifice, pe plan intern si international                        |
|______________________________________________________________________________|
| a) identificarea studiilor relevante    |ANPCA/      |MJ, MAE, | 2005        |
| privind traficul de copii pe plan       |MMSSF - MAI |MEC, MS; |             |
| intern si international, analiza        |            |         |             |
| acestora si corelarea informatiilor;    |            |CJ/CL-   |             |
| b) realizarea unei cercetari, la nivel  |            |DAS/DPC; |             |
| national, pentru evaluarea dimensiunii  |            |         |             |
| actuale a fenomenului si identificarea  |            |UNICEF,  |             |
| formelor existente, a caracteristicilor |            |ILO-IPEC,|             |
| populatiei tinta si a cauzelor          |            |OIM,     |             |
| specifice;                              |            |UNDP;    |             |
| c) corelarea si procesarea informatiilor|            |         |             |
| rezultate din activitatile pct. a) si b)|            |ONG      |             |
| si elaborarea recomandarilor privind    |            |         |             |
| strategiile de actiune, programele si   |            |         |             |
| activitatile necesare, cu asigurarea    |            |         |             |
| complementaritatii actiunilor din       |            |         |             |
| domeniile conexe;                       |            |         |             |
| d) redactarea raportului de cercetare   |            |         |             |
| si punerea acestuia la dispozitia       |            |         |             |
| institutiilor interesate                |            |         |             |
|_________________________________________|____________|_________|_____________|
| 2. Evaluarea periodica a dimensiunii si caracteristicilor fenomenului, la    |
| nivel judetean, national si international si elaborarea de recomandari       |
| privind orientarea actiunilor                                                |
|______________________________________________________________________________|
| a) crearea, la nivel national, a unei   |ANPCA/      |MJ, MAE, | a) 2005     |
| baze de date centralizatoare, care sa   |MMSSF - MAI |MEC, MS; |             |
| cuprinda, in dinamica, ansamblul        |            |         |             |
| informatiilor referitoare la traficul de|            |CJ/CL-   |             |
| copii pe plan intern si international,  |            |DAS/DPC; |             |
| cu respectarea prevederilor legale      |            |         |             |
| privind protectia datelor personale;    |            |UNICEF,  |             |
| b) crearea simultana, la nivel local    |            |ILO-IPEC,| b) 2005     |
| (judet/sector), a unor baze de date     |            |OIM,     |             |
| corelate cu baza de date centralizatoare|            |UNDP;    |             |
| de la nivel national;                   |            |         |             |
| c) actualizarea permanenta a bazelor de |            |ONG      | c) permanent|
| date locale si a bazei de date          |            |         |             |
| centralizatoare;                        |            |         |             |
| d) evaluarea periodica a dinamicii      |            |         | d) anual    |
| fenomenului, la nivel judetean, national|            |         |             |
| si international, pe baza informatiilor |            |         |             |
| existente in bazele de date create la   |            |         |             |
| nivel local si national si a            |            |         |             |
| informatiilor furnizate de noi cercetari|            |         |             |
| relevante in materie;                   |            |         |             |
| e) elaborarea de recomandari privind    |            |         | e) anual    |
| orientarea actiunilor necesare, cu      |            |         |             |
| asigurarea complementaritatii actiunilor|            |         |             |
| din domeniile conexe;                   |            |         |             |
| f) punerea la dispozitie a rezultatelor |            |         | f) permanent|
| catre institutiile interesate           |            |         |             |
|_________________________________________|____________|_________|_____________|
| 3. Identificarea lipsurilor din legislatia nationala in materie si a         |
| problemelor existente in aplicarea acesteia de catre institutiile cu         |
| atributii in domeniu                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| a) evaluarea legislatiei nationale in   |MJ-MAI-     |MEC;     | 2005        |
| materie, in raport atat cu legislatia   |ANCPA/MMSSF |         |             |
| comunitara si internationala, cat si cu |            |CJ/CL-   |             |
| datele obtinute in urma evaluarii       |            |DAS/DPC; |             |
| fenomenului, si identificarea           |            |         |             |
| lipsurilor;                             |            |UNICEF,  |             |
| b) realizarea unui studiu, la nivel     |            |OIM,     |             |
| national, pentru identificarea          |            |ILO-IPEC;|             |
| problemelor intampinate de catre        |            |         |             |
| institutiile cu atributii in domeniu,   |            |ONG      |             |
| in aplicarea legislatiei in materie, si |            |         |             |
| pentru evaluarea necesarului de servicii|            |         |             |
| specializate;                           |            |         |             |
| c) elaborarea recomandarilor privind    |            |         |             |
| modificarea si completarea legislatiei  |            |         |             |
| si a celor privind necesarul de         |            |         |             |
| servicii;                               |            |         |             |
| d) redactarea raportului de cercetare si|            |         |             |
| punerea acestuia la dispozitia          |            |         |             |
| institutiilor interesate                |            |         |             |
|_________________________________________|____________|_________|_____________|
| PREVENIRE                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 4. Informarea si sensibilizarea populatiei cu privire la fenomenul traficului|
| de copii, riscurile pe care le prezinta si dispozitiile legii, privind       |
| sanctiunile prevazute pentru infractori si drepturile victimelor             |
|______________________________________________________________________________|
| a) realizarea, prin colaborare          |ANPCA/      |MEC, MS; | a) permanent|
| interinstitutionala, de campanii        |MMSSF - MAI |         |             |
| mediatice, nationale si locale, inclusiv|            |CJ/CL-   |             |
| realizarea de materiale informative de  |            |DPC/DAS; |             |
| tip brosuri, pliante, afise, panouri,   |            |         |             |
| si difuzarea/afisarea acestora in       |            |UNICEF,  |             |
| diverse locuri si institutii publice;   |            |ILO-IPEC,|             |
| b) realizarea de materiale documentare  |            |OIM;     | b)          |
| si prezentari de evenimente interne si  |            |         | trimestrial |
| internationale in materie si publicarea |            |ONG      |             |
| lor periodica in Buletinului informativ |            |         |             |
| al ANPCA <<In interesul copilului>>     |            |         |             |
|_________________________________________|____________|_________|_____________|
| 5. Dezvoltarea sistemului de servicii destinate asistentei si sprijinirii    |
| familiilor in dificultate, in special in zonele cu risc crescut in ceea ce   |
| priveste fenomenul traficului de copii                                       |
|______________________________________________________________________________|
| a) adaptarea strategiilor si programelor|ANPCA/      |MEC, MS; | a) 2005     |
| locale la nevoile specifice de          |MMSSF - MAI |         |    anual    |
| interventie pentru prevenirea           |            |CJ/CL-   |             |
| fenomenului si sustinerea acestora prin |            |DPC/DAS; |             |
| initierea unor programe nationale       |            |         |             |
| interinstitutionale, cu asigurarea      |            |UNICEF,  |             |
| complementaritatii actiunilor din       |            |ILO-IPEC,|             |
| domeniile conexe                        |            |OIM;     |             |
| - imbunatatirea ofertei de servicii     |            |         |             |
|   integrate pentru familiile aflate in  |            |ONG      |             |
|   dificultate, care sa ofere indrumare  |            |         |             |
|   si sprijin in obtinerea unor drepturi |            |         |             |
|   materiale si financiare prevazute de  |            |         |             |
|   lege, consiliere familiala,           |            |         |             |
|   psihologica, juridica, sprijin pentru |            |         |             |
|   (re)integrarea scolara sau            |            |         |             |
|   (re)integrare socio-profesionala,     |            |         |             |
|   informare si sensibilizare privind    |            |         |             |
|   riscurile traficului pentru copil,    |            |         |             |
|   sanctiunile prevazute de lege pentru  |            |         |             |
|   infractiunea de trafic si drepturile  |            |         |             |
|   victimelor;                           |            |         |             |
| - imbunatatirea ofertei de petrecere a  |            |         |             |
|   timpului liber, pentru copii si       |            |         |             |
|   tineri, prin colaborarea cu           |            |         |             |
|   inspectoratele scolare si institutiile|            |         |             |
|   pentru cultura si sport;              |            |         |             |
| - imbunatatirea ofertelor privind       |            |         |             |
|   formarea profesionala si a ofertei de |            |         |             |
|   munca pentru tineri si adulti, prin   |            |         |             |
|   colaborarea cu inspectoratele         |            |         |             |
|   scolare, oficiile de munca, ONG si    |            |         |             |
|   sectorul de afaceri;                  |            |         |             |
| b) identificarea materialelor relevante |            |         | b) 2005     |
| privind bunele practici, existente in   |            |         |             |
| domeniul prevenirii traficului de copii |            |         |             |
| (materiale OIM, UNICEF, ILO, Salvati    |            |         |             |
| Copiii, FAMNET), promovarea lor si      |            |         |             |
| elaborarea de noi materiale, in         |            |         |             |
| completarea acestora                    |            |         |             |
|_________________________________________|____________|_________|_____________|
| PROTECTIA, REABILITAREA SI REINTEGRAREA SOCIALA A VICTIMELOR                 |
|______________________________________________________________________________|
| 6. Crearea unui sistem de servicii care sa asigure protectia, reabilitarea si|
| reintegrarea sociala a copiilor victime ale traficului intern si             |
| international                                                                |
|______________________________________________________________________________|
| a) organizarea unor echipe mixte de     |ANPCA/      |CJ/CJ-   | a) Trim. IV |
| interventie (formate din reprezentanti  |MMSSF-MAI   |DPC/DAS; |    2004     |
| ai MAI, ai serviciilor sociale pentru   |            |         |             |
| copii sau ai ONG-urilor partenere),     |            |OIM,     |             |
| pentru asigurarea identificarii si a    |            |UNICEF,  |             |
| preluarii in conditii de securitate, de |            |ILO;     |             |
| la toate punctele de frontiera, atat a  |            |         |             |
| copiilor victime, cat si a copiilor     |            |ONG      |             |
| returnati si neinsotiti de reprezentanti|            |         |             |
| legali, susceptibili de a fi victime;   |            |         |             |
| b) elaborarea unor proceduri unitare    |            |         | b) Trim. IV |
| privind repatrierea copiilor romani     |            |         |    2004     |
| neacompaniati de reprezentanti legali;  |            |         |             |
| c) crearea - in judetele de granita ale |            |         | c) 2005     |
| tarii si in municipiul Bucuresti - a    |            |         |             |
| unei retele nationale de (10) centre    |            |         |             |
| destinate protectiei si asistentei de   |            |         |             |
| urgenta, medicale, psihologice si       |            |         |             |
| juridice, a copiilor victime ale        |            |         |             |
| traficului si a copiilor susceptibili de|            |         |             |
| a fi victime;                           |            |         |             |
| d) dezvoltarea retelei nationale a      |            |         |             |
| centrelor de protectie si asistenta de  |            |         |             |
| urgenta in materie si in alte judete ale|            |         |             |
| tarii, in functie de evolutia nevoilor; |            |         |             |
| e) elaborarea regulamentului-cadru      |            |         | e) Trim. III|
| pentru organizarea si functionarea      |            |         |    2004     |
| centrelor destinate protectiei si       |            |         |             |
| asistentei de urgenta a copiilor        |            |         |             |
| victime ale traficului;                 |            |         |             |
| f) elaborarea standardelor minime       |            |         | f) Trim. IV |
| obligatorii pentru centrele destinate   |            |         |    2004     |
| protectiei si asistentei de urgenta a   |            |         |             |
| copiilor victime ale traficului;        |            |         |             |
| g) dezvoltarea de servicii specializate |            |         | g)          |
| de consiliere si sprijin, pentru        |            |         | 2005 - 2007 |
| reabilitarea psihologica si             |            |         |             |
| (re)integrarea sociala a copiilor       |            |         |             |
| victime ale traficului - pornind de la  |            |         |             |
| structurile specializate deja existente,|            |         |             |
| destinate copiilor neglijati, abuzati   |            |         |             |
| si exploatati (18 servicii deja         |            |         |             |
| existente la nivel national);           |            |         |             |
| h) asigurarea, de catre institutiile    |            |         | h) permanent|
| abilitate prin lege, a masurilor de     |            |         |             |
| protectie adecvate situatiei            |            |         |             |
| particulare a copiilor victime ale      |            |         |             |
| traficului si a copiilor repatriati     |            |         |             |
| in urgenta, neacompaniati de            |            |         |             |
| reprezentanti legali;                   |            |         |             |
| i) asigurarea monitorizarii copiilor,   |            |         | i) permanent|
| de catre directiile pentru protectia    |            |         |             |
| copilului, pana la incheierea procesului|            |         |             |
| de reabilitare psihologica si           |            |         |             |
| (re)integrare sociala;                  |            |         |             |
| j) identificarea materialelor de bune   |            |         | j) 2005     |
| practici, existente in domeniul         |            |         |             |
| protectiei si reintegrarii sociale a    |            |         |             |
| copiilor traficati, si elaborarea unui  |            |         |             |
| ghid de bune practici, pe baza corelarii|            |         |             |
| materialelor relevante si a completarii |            |         |             |
| acestora                                |            |         |             |
|_________________________________________|____________|_________|_____________|
| COMBATEREA TRAFICULUI DE COPII                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 7. Securizarea controlului copiilor la trecerea frontierei de stat           |
|______________________________________________________________________________|
| a) securizarea documentelor de          |MAI-MJ      |ANPCA/   | a) 2005     |
| calatorie eliberate copiilor;           |            |MMSSF,   |             |
| b) imbunatatirea controlului, la        |            |MAE;     | b) Trim. III|
| trecerea frontierei, a documentelor de  |            |         |    2004     |
| identitate si de calatorie eliberate    |            |OIM,     |             |
| copiilor;                               |            |ILO-IPEC;|             |
| c) modificarea metodologiei de          |            |         | c) Trim. III|
| inregistrare a copiilor, la trecerea    |            |ONG      |    2004     |
| frontierei de stat, prin precizarea     |            |         |             |
| elementelor de identitate ale acestora; |            |         |             |
| d) instruirea ofiterilor de control al  |            |         | d) Trim. III|
| pasapoartelor, de politie de frontiera  |            |         |    2004     |
| si din cadrul autoritatilor de imigrari,|            |         |             |
| pentru identificarea eventualilor       |            |         |             |
| traficanti si a posibililor copii       |            |         |             |
| victime                                 |            |         |             |
|_________________________________________|____________|_________|_____________|
| 8. Asigurarea cooperarii internationale in materie de prevenire si combatere |
| a traficului de copii, precum si in materie de protectie a victimelor        |
|______________________________________________________________________________|
| a) desfasurarea de actiuni comune cu    |MAI-MJ      |ANPCA/   | a) permanent|
| tarile membre ale Pactului de           |            |MMSSF,   |             |
| Stabilitate pentru Europa de Sud-Est:   |            |MAE;     |             |
| derularea de programe bilaterale sau    |            |         |             |
| regionale de prevenire in tarile sursa  |            |OIM,     |             |
| pentru traficul de persoane, organizarea|            |ILO-IPEC;|             |
| de seminarii pe teme de interes comun,  |            |         |             |
| stabilirea unui sistem de coordonare la |            |ONG      |             |
| nivel regional si de informare          |            |         |             |
| reciproca;                              |            |         |             |
| b) promovarea cooperarii internationale |            |         | b) permanent|
| in vederea depistarii retelelor de      |            |         |             |
| trafic de copii pentru toate formele de |            |         |             |
| exploatare, inclusiv exploatarea prin   |            |         |             |
| munca si exploatarea sexuala;           |            |         |             |
| c) participarea la actiunile organizate |            |         | c) permanent|
| de institutiile internationale pe plan  |            |         |             |
| regional si european, pentru coordonarea|            |         |             |
| actiunilor si a metodologiei de lucru;  |            |         |             |
| d) adaptarea in plan intern a           |            |         | d) permanent|
| instrumentelor utilizate la nivel       |            |         |             |
| international in ceea ce priveste       |            |         |             |
| protectia si asistenta victimelor,      |            |         |             |
| precum si pentru implementarea acestora |            |         |             |
| in activitatea cotidiana a serviciilor  |            |         |             |
| specializate in materie;                |            |         |             |
| e) consolidarea retelei                 |            |         | e) Trim. IV |
| corespondentilor comunitari;            |            |         |    2004     |
| f) participarea la reuniunile Eurojust  |            |         | f) permanent|
| si EJN in calitate de observatori;      |            |         |             |
| g) reorganizarea retelei                |            |         | g) Trim. II |
| corespondentilor in materie de          |            |         |    2004     |
| asistenta judiciara internationala;     |            |         |             |
| h) realizarea de programe pentru        |            |         | h) permanent|
| cooperarea cu organizatii               |            |         |             |
| internationale si nationale, centrale   |            |         |             |
| si locale, prin intermediul site-ului   |            |         |             |
| din cadrul retelei ENACT;               |            |         |             |
| i) dezvoltarea unei retele de actori    |            |         | i) 2005     |
| implicati in prevenirea traficului de   |            |         |             |
| copii si asistarea victimelor, in       |            |         |             |
| cadrul retelei ENACT;                   |            |         |             |
| j) asigurarea asistentei tehnice si     |            |         | j) permanent|
| financiare pentru implementarea         |            |         |             |
| programelor de prevenire a traficului,  |            |         |             |
| a programelor de protectie si asistenta |            |         |             |
| a copiilor victime, pentru formarea     |            |         |             |
| personalului implicat in activitatile   |            |         |             |
| de prevenire si combatere a traficului  |            |         |             |
| de copii, precum si pentru imbunatatirea|            |         |             |
| sistemului legislativ;                  |            |         |             |
| k) informarea misiunilor diplomatice in |            |         | k) Trim. IV |
| legatura cu problematica specifica      |            |         |    2004     |
| privind traficul cu copii;              |            |         |             |
| l) incheierea de acorduri bilaterale si |            |         | l) permanent|
| multilaterale cu statele afectate de    |            |         |             |
| fenomenul traficului de copii           |            |         |             |
|_________________________________________|____________|_________|_____________|
| IMBUNATATIREA CADRULUI LEGISLATIV                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 9. Consolidarea legislatiei nationale cu incidenta asupra traficului de copii|
| si alinierea acesteia la legislatia comunitara si internationala             |
|______________________________________________________________________________|
| a) adoptarea proiectului noului         |MJ-MAI-     |INM, MEC;| 2004 - 2006 |
| Cod Penal;                              |ANPCA/MMSSF |         |             |
| b) adoptarea Legii privind unele        |            |UNICEF,  |             |
| masuri pentru asigurarea protectiei     |            |OIM,     |             |
| victimelor infractiunilor;              |            |ILO-IPEC;|             |
| c) adoptarea proiectului Legii privind  |            |         |             |
| cooperarea judiciara internationala in  |            |ONG      |             |
| materie penala si a                     |            |         |             |
| Deciziei Cadru nr. 584 din 2002 privind |            |         |             |
| Mandatul European de Arestare;          |            |         |             |
| d) adoptarea unui proiect de lege       |            |         |             |
| privind incriminarea faptelor comise de |            |         |             |
| transportatorii internationali          |            |         |             |
| de persoane;                            |            |         |             |
| e) modificarea legislatiei antitrafic   |            |         |             |
| pentru urmarirea veniturilor obtinute   |            |         |             |
| din exploatarea victimelor, transferate |            |         |             |
| la alte persoane (familie, prieteni);   |            |         |             |
| f) modificarea legislatiei antitrafic   |            |         |             |
| pentru pedepsirea transportatorilor     |            |         |             |
| privati si a proprietarilor de locuinte |            |         |             |
| care au facilitat procesul de traficare;|            |         |             |
| g) adoptarea proiectelor de lege        |            |         |             |
| privind "Protectia copilului",          |            |         |             |
| "Regimul juridic al adoptiei",          |            |         |             |
| "Infiintarea Autoritatii Nationale      |            |         |             |
| pentru Protectia Drepturilor Copilului" |            |         |             |
| si "Organizarea si functionarea         |            |         |             |
| Oficiului National pentru Adoptii",     |            |         |             |
| adoptarea legislatiei secundare si      |            |         |             |
| infiintarea, conform acestui pachet     |            |         |             |
| legislativ, a Tribunalelor specializate |            |         |             |
| pentru copil si familie;                |            |         |             |
| i) formarea retelei judecatorilor       |            |         |             |
| specializati in solutionarea cauzelor   |            |         |             |
| de trafic de fiinte umane;              |            |         |             |
| j) adoptarea Legii privind organizarea  |            |         |             |
| judiciara;                              |            |         |             |
| k) adoptarea Legii privind statutul     |            |         |             |
| magistratilor;                          |            |         |             |
| l) adoptarea Legii privind organizarea  |            |         |             |
| si functionarea Consiliului             |            |         |             |
| Superior al Magistraturii               |            |         |             |
|_________________________________________|____________|_________|_____________|
| DEZVOLTAREA CAPACITATII INSTITUTIONALE A ORGANISMELOR RELEVANTE IN MATERIE   |
|______________________________________________________________________________|
| 10. Formarea personalului din structurile centrale si locale, cu atributii   |
| in materie                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| a) realizarea unui studiu, la nivel     |ANPCA/      |MEC, MS; | a) 2005     |
| national, pentru identificarea          |MMSSF-MAI   |         |             |
| categoriilor profesionale implicate si  |            |UNICEF,  |             |
| a nevoilor de formare specifica;        |            |OIM,     |             |
| b) asigurarea formarii continue a       |            |ILO-IPC; | b)          |
| profesionistilor de la nivel central si |            |         | 2005 - 2007 |
| local                                   |            |ONG      |             |
| - elaborarea de programe cadru, prin    |            |         |             |
|   corelarea programelor de formare      |            |         |             |
|   existente;                            |            |         |             |
| - autorizarea formatorilor din domeniu; |            |         |             |
| - acreditarea ONG ca furnizori de       |            |         |             |
|   formare;                              |            |         |             |
| c) contractarea programelor de formare  |            |         | c) permanent|
| necesare                                |            |         |             |
|_________________________________________|____________|_________|_____________|

                                    LISTA
cuprinzand abrevierile folosite in Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii

    1. ANPCA     - Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie
    2. MMSSF     - Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
    3. MAI       - Ministerul Administratiei si Internelor
    4. MJ        - Ministerul Justitiei
    5. MAE       - Ministerul Afacerilor Externe
    6. MEC       - Ministerul Educatiei si Cercetarii
    7. MS        - Ministerul Sanatatii
    8. CJ/CL     - Consiliu judetean/Consiliul local
    9. DAS/DPC   - Directia de Asistenta Sociala/Directia pentru Protectia
                   Copilului
    10. UNICEF   - Comitetul International pentru Copii din cadrul
                   Organizatiei Natiunilor Unite
    11. ILO-IPEC - Organizatia Internationala a Muncii - Programul International
                   pentru Eliminarea Muncii Copilului
    12. OIM      - Organizatia Internationala pentru Migratie
    13. UNDP     - Programul Phare Antidrog
    14. ONG        organizatii neguvernamentale
    15. INM        Institutul National de MagistraturaSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1295/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1295 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu