Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 123/429 din 10 noiembrie 2004

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si de combatere a traficului de copii

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE


SmartCity3

              Nr. 123 din 10 noiembrie 2004
              MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
              Nr. 429 din 22 noiembrie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1150 din  6 decembrie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.295/2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 252/2001, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, si ale art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,

    secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie si ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si de combatere a traficului de copii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Autoritatea Nationala pentru
                          Protectia Copilului si Adoptie,
                          Gabriela Coman,
                          secretar de stat

                          p. Ministrul administratiei si internelor,
                          Toma Zaharia,
                          secretar de stat

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
de organizare si functionare a Subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si de combatere a traficului de copii

    CAP. 1
    Componenta Subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si de combatere a traficului de copii

    Art. 1
    Subgrupul pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si combatere a traficului de copii, denumit in continuare Subgrup, se constituie si functioneaza in baza art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.295/2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii, in subordinea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si combatere a traficului de persoane, constituit in baza Hotararii Guvernului nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane.
    Art. 2
    (1) Subgrupul se constituie, la nivel de experti, din reprezentanti ai ministerelor, respectiv ai altor institutii ale administratiei centrale cu atributii in domeniul protectiei drepturilor copilului si al prevenirii si combaterii traficului de persoane, componente ale Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si combatere a traficului de persoane, denumit in continuare Grup interministerial, dupa cum urmeaza:
    a) Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie - 2 reprezentanti;
    b) Ministerul Administratiei si Internelor - 2 reprezentanti;
    c) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei - 1 reprezentant;
    d) Ministerul Educatiei si Cercetarii - 1 reprezentant;
    e) Ministerul Justitiei - 1 reprezentant;
    f) Ministerul Sanatatii - 1 reprezentant;
    g) Ministerul Afacerilor Externe - 1 reprezentant.
    (2) Membrii Subgrupului sunt desemnati de catre institutia pe care o reprezinta, la propunerea/solicitarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie.
    (3) Conducerea institutiilor prevazute la alin. (1) poate nominaliza, o data cu desemnarea reprezentantului acestuia in Subgrup, si cate un inlocuitor.
    Art. 3
    Coordonatorul activitatilor Subgrupului este reprezentantul Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie in cadrul Grupului interministerial.

    CAP. 2
    Misiunea si atributiile Subgrupului

    Art. 4
    Subgrupul asigura coordonarea, la nivel national, a activitatilor de prevenire si combatere a traficului de copii, precum si a celor de protectie si reintegrare sociala a copiilor returnati din strainatate sau victime ale traficului de persoane, in vederea realizarii corespunzatoare a obiectivelor si a termenelor prevazute in Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii.
    Art. 5
    Pentru realizarea misiunii sale, Subgrupul are urmatoarele atributii principale:
    a) propune Grupului interministerial, in vederea aprobarii de catre acesta, modalitatile de colaborare dintre institutiile publice de la nivel central si local cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii traficului de copii si al protectiei drepturilor copilului, precum si modalitatile de colaborare dintre acestea si organizatiile neguvernamentale si internationale implicate in aceasta materie;
    b) coordoneaza implementarea activitatilor prevazute in Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii si urmareste desfasurarea acestor activitati si stadiul realizarii obiectivelor;
    c) urmareste aplicarea dispozitiilor legislatiei interne si a normelor internationale in materie, precum si adaptarea interventiilor diferitelor institutii responsabile la evolutiile in domeniu, survenite la nivel national, regional sau international;
    d) propune Grupului interministerial, spre a fi aprobate si transmise organelor competente, masuri legislative, institutionale sau operative, pe baza concluziilor desprinse din activitatea de monitorizare a actiunilor desfasurate de ansamblul partenerilor in scopul implementarii Planului national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii;
    e) intocmeste semestrial rapoarte de activitate pe care le prezinta Grupului interministerial;
    f) urmareste indeplinirea, de catre institutiile responsabile, a activitatilor prevazute in Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii.

    CAP. 3
    Desfasurarea activitatilor Subgrupului

    Art. 6
    (1) Activitatea Subgrupului se desfasoara, de regula, in reuniuni de lucru organizate la fiecare doua luni sau ori de cate ori este nevoie, pe baza convocarii membrilor de catre coordonatorul acestuia.
    (2) Reuniunile de lucru sunt conduse de catre coordonatorul Subgrupului, iar in lipsa acestuia, de catre o persoana nominalizata de coordonator.
    (3) La lucrarile Subgrupului pot participa si reprezentanti ai altor autoritati sau institutii publice decat cele prevazute la art. 2 alin. (1), precum si reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale si ai organismelor internationale care desfasoara sau sprijina activitati in domeniul prevenirii si combaterii traficului de copii si al protectiei si reintegrarii victimelor acestui trafic.
    (4) Deciziile Subgrupului se iau cu majoritate simpla de voturi.
    (5) Reprezentantii institutiilor si organismelor invitate nu au drept de vot, dar pot fi consultati in problemele supuse dezbaterii si aprobarii.
    Art. 7
    Activitatea curenta operativa a Subgrupului se exercita de catre Secretariatul tehnic, asigurat de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.

    CAP. 4
    Atributiile Secretariatului tehnic

    Art. 8
    Secretariatul tehnic are urmatoarele atributii principale:
    a) asigura legatura permanenta intre membrii Subgrupului, precum si legatura acestuia cu Grupul interministerial;
    b) organizeaza si participa la reuniunile Subgrupului si intocmeste notele de sedinta, asigurand transmiterea lor atat membrilor acestuia, cat si coordonatorului Grupului interministerial;
    c) asigura legatura dintre Subgrup si alte institutii publice, organizatii neguvernamentale sau organisme internationale implicate in implementarea sau sprijinirea implementarii Planului national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii;
    d) primeste si centralizeaza informatiile relevante detinute de Subgrup si partenerii acestuia privind evolutia fenomenului traficului de copii si a migratiei in situatii de risc a copiilor, precum si a masurilor intreprinse pentru prevenirea si combaterea acestor fenomene, la nivel national, regional si international, si le prezinta Subgrupului;
    e) monitorizeaza si aduce la cunostinta Subgrupului modul de realizare a sarcinilor si stadiul implementarii activitatilor prevazute in Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii, pe baza informarilor periodice ale tuturor partenerilor;
    f) tine evidenta, intocmeste, multiplica, manipuleaza si pastreaza documentele relevante pentru activitatea Subgrupului;
    g) asigura activitati de consultanta in problematica prevenirii si combaterii traficului de copii, inclusiv a migratiei ilegale a copiilor, la solicitarea institutiilor implicate in domeniu;
    h) indeplineste alte activitati necesare realizarii in bune conditii a misiunii Subgrupului, la solicitarea acestuia.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 9
    Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea membrilor Subgrupului, prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 123/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 123 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu