E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 299 din 13 martie 2003

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 206 din 31 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 49 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificarile ulterioare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul justitiei,
                         Rodica Mihaela Stanoiu

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         p. Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Radu Damian,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Activitatea de prevenire si combatere a traficului de persoane, precum si activitatea de protectie si asistenta a victimelor acestui trafic se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 678/2001, cu modificarile ulterioare, ale prezentului regulament si ale Planului national de actiune pentru combaterea traficului de fiinte umane, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.216/2001, denumit in continuare Plan national de actiune.
    Art. 2
    Autoritatile publice coopereaza in permanenta cu organizatiile neguvernamentale romane si straine, precum si cu organizatiile interguvernamentale, pentru desfasurarea de activitati specifice prevenirii traficului de persoane, in special pentru constientizarea opiniei publice asupra fenomenului traficului de persoane si consecintelor acestuia.

    CAP. 2
    Prevenirea traficului de persoane

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 3
    Activitatea de prevenire a traficului de persoane se desfasoara de catre institutiile prevazute in Legea nr. 678/2001, in prezentul regulament si in Planul national de actiune, potrivit competentelor.
    Art. 4
    Institutiile prevazute la art. 3, in colaborare cu organizatiile neguvernamentale romane si straine care desfasoara activitati in domeniu, vor lua masuri pentru realizarea si difuzarea de materiale de informare, documentare, materiale video, pliante, panouri, in vederea informarii populatiei, la nivel national si regional, cu privire la fenomenul traficului de persoane.

    SECTIUNEA a 2-a
    Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si combatere a traficului de persoane

    Art. 5
    (1) Pentru desfasurarea unitara, coordonarea si evaluarea activitatilor de prevenire si combatere a traficului de persoane, se constituie, in cadrul Comitetului National de Prevenire a Criminalitatii, fara personalitate juridica, Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si combatere a traficului de persoane, denumit in continuare Grup interministerial.
    (2) Grupul interministerial are urmatoarele atributii principale:
    a) analizeaza cauzele traficului de persoane si conditiile care favorizeaza fenomenul traficului de persoane, precum si structura, starea si dinamica acestuia, pe baza datelor oferite de institutiile abilitate;
    b) evalueaza efectele masurilor legislative si ale altor masuri luate in domeniul prevenirii si combaterii traficului de persoane;
    c) analizeaza datele si informatiile in domeniu pe baza carora formuleaza propuneri pentru modificarea si completarea legislatiei, precum si propuneri pentru elaborarea de noi acte normative in domeniul prevenirii si combaterii traficului de persoane;
    d) elaboreaza strategii de prevenire impreuna cu institutiile implicate si cu reprezentantii organizatiilor neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniu;
    e) sprijina programele locale de prevenire si combatere a traficului de persoane;
    f) urmareste indeplinirea atributiilor stabilite in Planul national de actiune si formuleaza propuneri pentru indeplinirea acestor atributii;
    g) intocmeste materialul de informare care urmeaza sa fie pus, de catre misiunile diplomatice si consulare ale Romaniei in strainatate, la dispozitia victimelor traficului de persoane;
    h) intocmeste materiale de informare cuprinzand drepturile victimelor traficului de persoane, care urmeaza sa fie puse la dispozitie acestora de autoritatile cu atributii in acest sens;
    i) elaboreaza trimestrial rapoarte de activitate pe care le supune atentiei institutiilor interesate;
    j) realizeaza trimestrial evaluari ale activitatii de prevenire si combatere a traficului de persoane, pe baza datelor puse la dispozitie de institutiile implicate si de asociatiile si fundatiile ce desfasoara activitati in domeniu;
    k) asigura o buna colaborare intre institutiile statului si asociatiile si fundatiile cu activitate in domeniu;
    l) elaboreaza si prezinta periodic rapoarte de activitate Comitetului National de Prevenire a Criminalitatii.
    Art. 6
    (1) Grupul interministerial este compus din 4 reprezentanti ai Ministerului de Interne, dintre care cel putin un reprezentant al Directiei generale de combatere a crimei organizate si antidrog, si cate un reprezentant al urmatoarelor autoritati publice, desemnat prin ordin al conducatorului institutiei din care face parte:
    a) Ministerul Justitiei;
    b) Ministerul Afacerilor Externe;
    c) Ministerul Public;
    d) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;
    e) Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    f) Ministerul Administratiei Publice;
    g) Ministerul Sanatatii si Familiei;
    h) Ministerul Tineretului si Sportului;
    i) Ministerul Culturii si Cultelor;
    j) Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.
    (2) Coordonatorul Grupului interministerial este directorul general al Directiei generale de combatere a crimei organizate si antidrog din cadrul Ministerului de Interne.
    Art. 7
    (1) Grupul interministerial se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie.
    (2) Lucrarile Grupului interministerial sunt conduse de coordonatorul grupului, iar in lipsa acestuia, de o persoana desemnata de acesta.
    (3) La lucrarile Grupului interministerial pot participa si reprezentanti ai altor autoritati sau institutii publice decat cele prevazute la art. 6 alin. (1), specialisti, precum si reprezentanti ai asociatiilor si fundatiilor care desfasoara activitati in domeniul prevenirii traficului de persoane si al asistentei si consilierii victimelor acestui trafic.
    (4) Secretariatul Grupului interministerial este asigurat de Secretariatul general al Ministerului de Interne.

    SECTIUNEA a 3-a
    Atributiile Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale

    Art. 8
    Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale elaboreaza periodic buletine statistice, diferentiate pe sexe, privind somerii, rata somajului, persoanele cuprinse in cursuri de calificare, recalificare si perfectionare, precum si persoanele care parcurg procesul de mediere a muncii in vederea ocuparii, pe care le transmite Grupului interministerial si institutiilor prevazute in art. 6 alin. (1).
    Art. 9
    Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza anual, la nivel national, burse ale locurilor de munca pentru someri.
    Art. 10
    Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca colaboreaza cu institutiile cu atributii in aplicarea Planului national de actiune la elaborarea de materiale de informare asupra riscurilor pe care le prezinta traficul de persoane, ce vor fi prezentate persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.
    Art. 11
    Victimele traficului si persoanele indreptatite la venitul minim garantat din zonele defavorizate, precum si alte persoane cu risc ridicat de a fi traficate se cuprind ca "grup tinta" in Programul national de ocupare a fortei de munca si in Programul national de formare profesionala anual.
    Art. 12
    In judetele in care functioneaza centrele de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane, prevazute in art. 32 din Legea nr. 678/2001, programele anuale de ocupare a fortei de munca si de formare profesionala pentru "grupul tinta" prevazut in art. 11 sunt elaborate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, pe baza propunerilor centrelor, aprobate de consiliile judetene.
    Art. 13
    Persoanele cu risc ridicat de a fi traficate si victimele traficului de persoane beneficiaza cu prioritate de serviciile oferite de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, in special de agentiile in a caror raza functioneaza centre de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane, potrivit normelor legale privind sistemul asigurarilor de somaj si a stimularii ocuparii fortei de munca.
    Art. 14
    Programele speciale de scurta durata pentru initierea sau formarea profesionala a persoanelor cazate in centre de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane se intocmesc de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene in a caror raza functioneaza centrele, se aproba de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si se includ in Programul national de ocupare a fortei de munca si in Programul national de formare profesionala anual.
    Art. 15
    Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Industriei si Resurselor si Ministerul Finantelor Publice studiaza oportunitatea unor masuri de stimulare a agentilor economici care angajeaza atat persoane cu risc ridicat de a fi traficate, cat si victime ale traficului, care au absolvit cursuri, formuland propuneri in acest sens.

    SECTIUNEA a 4-a
    Atributiile Ministerului Educatiei si Cercetarii

    Art. 16
    Pentru prevenirea traficului de persoane Ministerul Educatiei si Cercetarii ia masuri pentru:
    a) includerea in cadrul programei disciplinei "Cultura civica" a unor referiri clare care vizeaza explicit problema traficului de persoane;
    b) realizarea in cadrul orelor de cultura civica a unor recomandari cu referire speciala la problematica traficului de persoane;
    c) includerea in cadrul orelor de dirigentie a unor teme privind traficul de persoane;
    d) organizarea la casele corpului didactic, la palatele si cluburile copiilor si in unitatile de invatamant preuniversitar a unor actiuni de informare si prevenire asupra traficului de persoane, cu participarea, dupa caz, a unor reprezentanti ai Ministerului de Interne, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerului Sanatatii si Familiei, Ministerului Justitiei, ai asociatiilor, fundatiilor si organizatiilor neguvernamentale romane, straine si internationale, care desfasoara activitati in domeniul prevenirii traficului de persoane, sau chiar a unor victime ale traficului de persoane;
    e) consilierea parintilor si a profesorilor in cadrul unor seminarii menite sa limiteze riscul implicarii copiilor si tinerilor in traficul de persoane;
    f) dezvoltarea activitatilor extrascolare si oferirea de alternative educationale elevilor si tinerilor proveniti din familii dezorganizate, predispusi la abandon scolar si familial;
    g) orientarea profesionala si a carierei elevilor si tinerilor, constand in informare, documentare si consultanta vizand integrarea scolara si profesionala a acestora;
    h) reintegrarea elevilor victime ale traficului de persoane in sistemul educational, in functie de specificul traumei suferite;
    i) organizarea de seminarii de formare metodica a profesorilor si consilierilor scolari cu tema "Participarea scolii la prevenirea si combaterea traficului de persoane";
    j) distribuirea in reteaua scolara a unor materiale informative cu privire la fenomenul traficului de persoane: cauze, consecinte, riscuri etc.;
    k) organizarea unor actiuni cu caracter regional, national si international privind problematica traficului de persoane si rolul scolii in prevenirea acestui fenomen;
    l) sprijinirea de campanii mass-media, destinate elevilor si tinerilor, care sa exemplifice si sa explice cauzele, dimensiunile, consecintele si amploarea acestui fenomen;
    m) introducerea in planurile manageriale ale inspectorilor scolari generali, inspectorilor generali adjuncti si ale directorilor unitatilor de invatamant a unor obiective care sa vizeze prevenirea si combaterea traficului de persoane.
    Art. 17
    Ministerul Educatiei si Cercetarii initiaza si desfasoara programe scolare pentru prevenirea analfabetismului si abandonului scolar in randul persoanelor cu risc crescut de a fi traficate.
    Art. 18
    Impreuna cu Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Educatiei si Cercetarii organizeaza in institutiile de invatamant campanii de informare si educare referitoare la riscurile si efectele bolilor cu transmitere sexuala.

    SECTIUNEA a 5-a
    Atributiile Ministerului Afacerilor Externe

    Art. 19
    Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 678/2001, Ministerul Afacerilor Externe este abilitat sa intocmeasca o lista cu statele care prezinta potential ridicat sub aspectul traficului de persoane, care se comunica Grupului interministerial si, la cerere, institutiilor interesate.
    Art. 20
    Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul de Interne vor adopta masurile necesare, in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, pentru a impiedica accesul pe teritoriul Romaniei al cetatenilor straini in legatura cu care exista indicii temeinice ca ar fi implicati in traficul de persoane.
    Art. 21
    Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei acorda asistenta, la cerere, cetatenilor romani victime ale traficului de persoane, aflati pe teritoriul tarii in care functioneaza respectivele misiuni sau oficii.
    Art. 22
    (1) Ministerul Afacerilor Externe asigura difuzarea catre cei interesati, prin intermediul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare ale Romaniei in strainatate, a unor materiale de informare privind drepturile persoanelor victime ale traficului de persoane, potrivit legislatiei romane si a statului de resedinta.
    (2) Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate asigura informarea organelor judiciare straine cu privire la reglementarile romane in materie.
    (3) Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate asigura publicarea, inclusiv prin mijloace electronice proprii, a informatiilor referitoare la legislatia nationala si a statului strain in domeniu, precum si a adreselor centrelor de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane sau asimilate acestora.

    SECTIUNEA a 6-a
    Atributiile Ministerului de Interne

    Art. 23
    (1) Ministerul de Interne, prin structurile sale specializate, cu sprijinul altor ministere, realizeaza si mentine in actualitate baza de date privind fenomenul traficului de persoane, monitorizeaza si evalueaza periodic acest fenomen.
    (2) Ministerul de Interne realizeaza studii privind cauzele si evolutia traficului de persoane la nivel national, pe care le prezinta institutiilor interesate si Grupului interministerial.
    (3) Ministerul de Interne organizeaza culegerea de date si informatii in legatura cu fenomenul traficului de persoane, verificarea, prelucrarea si stocarea acestora.
    Art. 24
    (1) Ministerul de Interne asigura, la cerere, pe teritoriul Romaniei protectia fizica a persoanelor victime ale traficului, care sunt parti in procesul penal.
    (2) Sumele necesare asigurarii protectiei fizice a persoanelor prevazute la alin. (1) se suporta de Ministerul de Interne din fondurile bugetare alocate anual cu aceasta destinatie.
    Art. 25
    Inspectoratul General al Politiei, cu aprobarea ministrului de interne, publica semestrial informatiile statistice si rapoartele de evaluare ale Ministerului de Interne cu privire la fenomenul traficului de persoane la nivel national.
    Art. 26
    (1) Ministerul de Interne asigura, prin structurile sale specializate, la toate punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, personal special instruit pentru identificarea si preluarea victimelor, in vederea indrumarii acestora catre institutiile specializate.
    (2) Cercetarea cazurilor de trafic de persoane se efectueaza de ofiteri anume desemnati, specializati in audierea victimelor traficului. Audierea femeilor victime ale traficului de persoane se realizeaza, de regula, de ofiteri femei.
    (3) Ministerul de Interne organizeaza cursuri de formare si specializare a personalului propriu implicat in cercetarea cazurilor de trafic de persoane si in audierea victimelor traficului.
    Art. 27
    Ministerul de Interne ia masuri pentru:
    a) informarea populatiei in zonele de risc ridicat despre fenomenul traficului de persoane;
    b) identificarea persoanelor implicate in desfasurarea de activitati legate de migratia ilegala si traficul de persoane, precum si a locurilor de desfasurare a acestor activitati;
    c) sprijinirea programelor alternative organizate de institutiile abilitate pentru victimele traficului care nu doresc sa se intoarca in tara de origine.
    Art. 28
    Pentru sesizarea cazurilor de trafic si pentru asistenta victimelor traficului, Ministerul de Interne infiinteaza o linie telefonica permanenta, cu apeluri gratuite.

    SECTIUNEA a 7-a
    Atributiile Ministerului Justitiei

    Art. 29
    Ministerul Justitiei si Ministerul Public, pe baza datelor proprii, efectueaza studii periodice in scopul identificarii cauzelor care determina si a conditiilor care favorizeaza traficul de persoane.
    Art. 30
    In vederea prevenirii si combaterii traficului de persoane, Ministerul Justitiei:
    a) realizeaza periodic studii pentru evaluarea efectelor masurilor legislative asupra fenomenului traficului de persoane;
    b) asigura pregatirea si perfectionarea magistratilor in domeniul combaterii traficului de persoane;
    c) contribuie la realizarea de strategii nationale si locale pentru prevenirea traficului de persoane;
    d) asigura desfasurarea in bune conditii a cooperarii judiciare internationale in materie;
    e) urmareste perfectionarea cadrului legislativ intern in materie;
    f) asigura asistenta de specialitate pentru elaborarea actelor normative in materie si pentru implementarea acestora;
    g) elaboreaza si promoveaza proiecte de acte normative in materii conexe prevenirii si combaterii traficului de persoane;
    h) participa, alaturi de institutiile prevazute in art. 6 alin. (1), la realizarea de campanii de informare a opiniei publice asupra fenomenului traficului de persoane.

    SECTIUNEA a 8-a
    Atributiile Ministerului Administratiei Publice

    Art. 31
    (1) Ministerul Administratiei Publice sprijina si coordoneaza activitatea centrelor de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane.
    (2) Centrele de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane trebuie sa dispuna de personal specializat in lucrul cu victimele traficului. Personalul specializat isi desfasoara activitatea pe baza unui ghid de lucru elaborat de institutiile abilitate impreuna cu organizatiile neguvernamentale.
    (3) Regulile de conduita a personalului din centrele de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei publice.
    Art. 32
    (1) Ministerul Administratiei Publice elaboreaza materiale privind masurile de prevenire si combatere a traficului de persoane, desfasurate pe plan local, pe care le prezinta Grupului interministerial.
    (2) Ministerul Administratiei Publice realizeaza si difuzeaza materiale documentare privind riscurile la care pot fi expuse persoanele, potentiale victime ale traficului de persoane.

    SECTIUNEA a 9-a
    Atributiile Ministerului Sanatatii si Familiei

    Art. 33
    Ministerul Sanatatii si Familiei:
    a) organizeaza, in cadrul comunitatilor vulnerabile, campanii de informare si educare referitoare la bolile cu transmitere sexuala;
    b) ia masuri pentru informarea persoanelor asupra riscurilor casatoriilor de convenienta.
    Art. 34
    Ministerul Sanatatii si Familiei impreuna cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Tineretului si Sportului desfasoara programe educationale, de sanatate si psihologice, avand drept tinta grupurile de risc, copiii strazii si copiii institutionalizati.
    Art. 35
    Ministerul Sanatatii si Familiei participa, potrivit competentelor legale, impreuna cu alte institutii abilitate si cu organizatiile neguvernamentale la desfasurarea de campanii de informare a opiniei publice asupra cauzelor, riscurilor si consecintelor traficului de persoane.

    SECTIUNEA a 10-a
    Atributii ale altor ministere

    Art. 36
    Ministerul Culturii si Cultelor si Ministerul Tineretului si Sportului desfasoara, potrivit competentelor, programe culturale si educative pentru intarirea sentimentului demnitatii umane si protectiei propriei persoane, precum si programe de educatie extrascolara pentru parinti si copii, privind combaterea violentei impotriva fetelor si femeilor.
    Art. 37
    Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Institutul National de Statistica promoveaza programe pentru combaterea saraciei si somajului.
    Art. 38
    Ministerul Culturii si Cultelor, prin intermediul cultelor religioase, ia masurile necesare pentru constientizarea societatii cu privire la consecintele traficului de persoane.

    CAP. 3
    Metodologia de repatriere a cetatenilor romani victime ale traficului de persoane

    Art. 39
    Misiunile diplomatice, respectiv oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, sunt responsabile de aplicarea metodologiei de repatriere a cetatenilor romani victime ale traficului de persoane.
    Art. 40
    Misiunile diplomatice, respectiv oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pun la dispozitie victimelor traficului de persoane materiale informative privind drepturile pe care le au, procedurile judiciare, precum si conditiile si regulile de cazare existente in centrele de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane din tara.
    Art. 41
    (1) De indata ce intra in posesia unei informatii privind existenta in tara de resedinta a unor cetateni romani victime ale traficului de persoane, misiunile diplomatice, respectiv oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, solicita autoritatilor locale competente datele de identificare a persoanelor in cauza, precum si alte informatii utile in vederea repatrierii, in special:
    a) daca persoana in cauza poseda pasaport sau alt document de identitate;
    b) daca persoana care urmeaza sa fie repatriata doreste acest lucru si daca dispune de mijloacele necesare procurarii biletului de transport.
    (2) Pentru identificarea victimei misiunile diplomatice, respectiv oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, transmit Directiei relatii consulare a Ministerului Afacerilor Externe si Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor informatiile obtinute potrivit alin. (1).
    (3) In situatia in care persoana in cauza nu dispune de pasaport sau de un alt document de identitate, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor asigura identificarea acesteia si comunica misiunii diplomatice sau oficiului consular, prin intermediul Directiei relatii consulare, imediat sau in cel mult 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii, aprobarea pentru eliberarea documentului de calatorie in vederea repatrierii.
    (4) Misiunile diplomatice, respectiv oficiile consulare, pot aproba, in baza art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, eliberarea titlurilor de calatorie pentru victimele traficului de persoane, cu scutire de plata taxelor consulare.
    Art. 42
    Dupa eliberarea documentelor de identitate si obtinerea documentului de transport, misiunile diplomatice, respectiv oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, comunica Inspectoratului General al Politiei de Frontiera numele si prenumele persoanei, numarul si seria documentului de identitate, mijlocul de transport, punctul de frontiera prin care urmeaza sa intre in tara, data si ora sosirii la punctul de frontiera, precum si solicitarea victimei de a fi cazata intr-un centru de asistenta si consiliere a victimelor traficului.
    Art. 43
    (1) Misiunile diplomatice, respectiv oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, colaboreaza cu autoritatile locale pentru asigurarea cazarii si intretinerii victimelor traficului de persoane, pana la repatrierea acestora, precum si a biletului de transport.
    (2) In situatia in care in statul de resedinta nu este posibila cazarea gratuita a persoanelor prevazute la alin. (1), parintii sau rudele apropiate ale acestora vor fi anuntate sa transmita la misiunea diplomatica, respectiv la oficiul consular, sau sa depuna la casieria Ministerului Afacerilor Externe contravaloarea costului cazarii, biletului de transport si intretinerii pana la data repatrierii.
    (3) Daca persoana care urmeaza sa fie repatriata in baza prezentei metodologii sau familia acesteia nu dispune de mijloacele necesare achitarii contravalorii cazarii, intretinerii si biletului de transport, suma respectiva va fi transferata in contul Ministerului Afacerilor Externe de consiliul local din localitatea de domiciliu a acesteia.
    (4) Dupa efectuarea transferului, misiunea diplomatica, respectiv oficiul consular, pe baza instructiunilor primite de la Centrala Ministerului Afacerilor Externe, va achita costurile aferente repatrierii si intretinerii minimale zilnice a persoanei in cauza.
    Art. 44
    (1) Ministerul de Interne si Ministerul Administratiei Publice vor comunica Ministerului Afacerilor Externe adresele centrelor de asistenta si protectie a victimelor traficului de persoane, precum si masurile concrete pe care le iau autoritatile romane pentru asistenta si protectia cetatenilor straini victime ale traficului de persoane.
    (2) Pe baza elementelor mentionate la alin. (1) Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile sale diplomatice, respectiv oficiile consulare, face demersurile necesare pentru aplicarea reciprocitatii in asigurarea asistentei si protectiei cetatenilor romani victime ale traficului de persoane in strainatate.

    CAP. 4
    Asistenta si protectia victimelor traficului de persoane

    Art. 45
    Inspectoratul General al Politiei de Frontiera comunica datele privitoare la victimele traficului de persoane, primite potrivit art. 42, punctului de frontiera unde urmeaza sa soseasca victima, pentru ca aceasta sa fie preluata de ofiterii special desemnati, precum si unitatii de politie in a carei raza functioneaza centrul de asistenta si consiliere in care victima a solicitat sa fie cazata, pentru a prelua victima de la punctul de frontiera si pentru a-i asigura protectia fizica pana la cazarea in centru.
    Art. 46
    (1) Ofiterii special desemnati vor aduce la cunostinta victimelor de indata faptul ca au dreptul sa depuna plangere impotriva persoanelor care le-au traficat, precum si sa se constituie parte vatamata si parte civila in procesul penal, intocmind despre aceasta un proces-verbal semnat de victima si de persoana care l-a intocmit.
    (2) Daca persoana nu cunoaste limba romana, i se va pune la dispozitie, in mod gratuit, un interpret.
    Art. 47
    In cazul in care starea de sanatate si starea psihica a victimei permit, ofiterii special desemnati vor lua o declaratie victimei, cu acordul acesteia, cu privire la fapta a carei victima este, la faptuitori, precum si la orice alte imprejurari care prezinta interes pentru activitatea organelor judiciare.
    Art. 48
    Daca victima a solicitat sa fie cazata intr-un centru de asistenta si consiliere, aceasta va fi cazata, de regula, in centrul solicitat de aceasta sau in centrul cel mai apropiat de localitatea sa de domiciliu, in functie de capacitatea de cazare si de gradul de ocupare ale acestor centre.
    Art. 49
    La primirea in centru victimelor li se vor aduce la cunostinta drepturile si obligatiile pe perioada sederii in centru.
    Art. 50
    (1) Durata cazarii victimei intr-un centru de asistenta si consiliere nu poate depasi 10 zile.
    (2) Durata cazarii poate fi prelungita, la solicitarea organelor judiciare, cu cel mult pana la 3 luni sau, dupa caz, pe perioada procesului penal.
    Art. 51
    Dupa expirarea termenelor prevazute in art. 50 alin. (1) si (2), daca victimele doresc sa beneficieze in continuare de asistenta si exista posibilitati de cazare, conducerea centrului poate aproba ramanerea victimei in centru pentru inca o perioada de cel mult 3 luni.
    Art. 52
    (1) Centrele sunt amenajate si dotate astfel incat sa ofere conditii optime de cazare si igiena personala, hrana, asistenta psihologica si medicala.
    (2) Victimelor traficului de persoane, cazate temporar, li se asigura de catre asistentii sociali din aparatul consiliului local in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea centrele informatii si consiliere pentru a beneficia de facilitatile asigurate prin lege.
    Art. 53
    (1) Persoanelor vatamate prin infractiunile prevazute in Legea nr. 678/2001, cu modificarile ulterioare, precum si altor victime ale acestor infractiuni li se acorda o protectie si o asistenta speciala, fizica, juridica si sociala.
    (2) Personalul centrelor de asistenta si protectie si lucratorii Ministerului de Interne asigura respectarea vietii private si a confidentialitatii identitatii victimelor traficului de persoane primite in centre.
    (3) Programele de asistenta derulate in centre vor urmari recuperarea fizica, psihologica si sociala a victimelor infractiunilor prevazute in Legea nr. 678/2001, cu modificarile ulterioare.
    (4) Minorilor li se acorda protectie si asistenta speciala, in raport cu varsta lor.
    (5) Femeilor victime ale traficului de persoane, precum si celor care sunt supuse unui risc ridicat de a deveni victime ale acestor infractiuni li se acorda o protectie si o asistenta sociala specifica.
    Art. 54
    (1) Victimele traficului de persoane primite in centrele de asistenta si protectie sunt informate cu privire la procedurile judiciare si administrative aplicabile, precum si cu privire la posibilitatea de a beneficia, potrivit legii, de masuri specifice de protectie a martorilor.
    (2) Personalul specializat din cadrul centrelor are obligatia de a aduce la cunostinta persoanelor prevazute la art. 43 din Legea nr. 678/2001 ca au dreptul sa primeasca asistenta juridica obligatorie pentru a putea sa isi exercite drepturile in cadrul procedurilor penale prevazute de lege, in toate fazele procesului penal, si sa isi sustina cererile si pretentiile civile fata de persoanele care au savarsit infractiunile prevazute in Legea nr. 678/2001, in care ele sunt implicate.
    Art. 55
    Autoritatile romane faciliteaza cetatenilor straini victime ale traficului de persoane intoarcerea in tara lor de origine fara nici o intarziere nejustificata si le asigura transportul in deplina securitate pana la frontiera statului roman, daca nu este prevazut altfel in acordurile bilaterale sau multilaterale la care Romania este parte.
    Art. 56
    (1) Pentru asigurarea securitatii lor fizice victimele traficului de persoane, cetateni straini, pot fi cazate in centrele special amenajate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 iar solicitantii unei forme de protectie in Romania pot fi cazati in centrele special amenajate, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Victimele traficului de persoane, cetateni straini, sunt informate in locurile de cazare, intr-o limba pe care o inteleg, cu privire la procedurile judiciare si administrative aplicate.
    (3) Persoanele cazate potrivit alin. (1) pot beneficia de consiliere psihica si psihologica, precum si de asistenta medicala si sociala, intr-o limba pe care o inteleg.
    Art. 57
    In cazul in care strainii victime ale traficului de persoane nu poseda nici un document de identitate, li se faciliteaza de catre Directia relatii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe sau de catre organele competente ale Ministerului Administratiei Publice eliberarea unui nou pasaport sau titlu de calatorie, dupa caz.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 58
    (1) In cazul aducerii in Romania de catre o companie de transport de victime ale traficului de persoane, cunoscand caracterul ilicit al traficului, compania de transport este obligata sa asigure cazarea si intretinerea acestora pe perioada stabilita de Ministerul de Interne si sa suporte transportul lor pana la frontiera romana, potrivit legii.
    (2) Minorilor cetateni straini care insotesc victimele traficului de persoane sau care sunt ei insisi victime li se aplica, in mod corespunzator, prevederile referitoare la minori din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002.
    Art. 59
    Asociatiile si fundatiile care fac dovada ca desfasoara programe de servicii de asistenta sociala pentru victimele traficului de persoane, cum ar fi: cazare, hrana, consiliere psihica, psihologica si juridica, asistenta medicala, vor putea beneficia de subventii de la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetele locale, in conditiile legii.
    Art. 60
    (1) Institutiile prevazute in art. 6 alin. (1) isi desemneaza reprezentantii in Grupul interministerial in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament.
    (2) In acelasi termen numele reprezentantilor se comunica Secretariatului Grupului interministerial in vederea convocarii pentru prima intrunire.
    (3) La prima intrunire Grupul interministerial adopta regulamentul propriu de functionare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 299/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 299 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu