Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 123/429 din 10 noiembrie 2004

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si de combatere a traficului de copii

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE


SmartCity3

              Nr. 123 din 10 noiembrie 2004
              MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
              Nr. 429 din 22 noiembrie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1150 din  6 decembrie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.295/2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 252/2001, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, si ale art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,

    secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie si ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si de combatere a traficului de copii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Autoritatea Nationala pentru
                          Protectia Copilului si Adoptie,
                          Gabriela Coman,
                          secretar de stat

                          p. Ministrul administratiei si internelor,
                          Toma Zaharia,
                          secretar de stat

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
de organizare si functionare a Subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si de combatere a traficului de copii

    CAP. 1
    Componenta Subgrupului pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si de combatere a traficului de copii

    Art. 1
    Subgrupul pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si combatere a traficului de copii, denumit in continuare Subgrup, se constituie si functioneaza in baza art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.295/2004 privind aprobarea Planului national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii, in subordinea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si combatere a traficului de persoane, constituit in baza Hotararii Guvernului nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane.
    Art. 2
    (1) Subgrupul se constituie, la nivel de experti, din reprezentanti ai ministerelor, respectiv ai altor institutii ale administratiei centrale cu atributii in domeniul protectiei drepturilor copilului si al prevenirii si combaterii traficului de persoane, componente ale Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea si evaluarea activitatii de prevenire si combatere a traficului de persoane, denumit in continuare Grup interministerial, dupa cum urmeaza:
    a) Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie - 2 reprezentanti;
    b) Ministerul Administratiei si Internelor - 2 reprezentanti;
    c) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei - 1 reprezentant;
    d) Ministerul Educatiei si Cercetarii - 1 reprezentant;
    e) Ministerul Justitiei - 1 reprezentant;
    f) Ministerul Sanatatii - 1 reprezentant;
    g) Ministerul Afacerilor Externe - 1 reprezentant.
    (2) Membrii Subgrupului sunt desemnati de catre institutia pe care o reprezinta, la propunerea/solicitarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie.
    (3) Conducerea institutiilor prevazute la alin. (1) poate nominaliza, o data cu desemnarea reprezentantului acestuia in Subgrup, si cate un inlocuitor.
    Art. 3
    Coordonatorul activitatilor Subgrupului este reprezentantul Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie in cadrul Grupului interministerial.

    CAP. 2
    Misiunea si atributiile Subgrupului

    Art. 4
    Subgrupul asigura coordonarea, la nivel national, a activitatilor de prevenire si combatere a traficului de copii, precum si a celor de protectie si reintegrare sociala a copiilor returnati din strainatate sau victime ale traficului de persoane, in vederea realizarii corespunzatoare a obiectivelor si a termenelor prevazute in Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii.
    Art. 5
    Pentru realizarea misiunii sale, Subgrupul are urmatoarele atributii principale:
    a) propune Grupului interministerial, in vederea aprobarii de catre acesta, modalitatile de colaborare dintre institutiile publice de la nivel central si local cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii traficului de copii si al protectiei drepturilor copilului, precum si modalitatile de colaborare dintre acestea si organizatiile neguvernamentale si internationale implicate in aceasta materie;
    b) coordoneaza implementarea activitatilor prevazute in Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii si urmareste desfasurarea acestor activitati si stadiul realizarii obiectivelor;
    c) urmareste aplicarea dispozitiilor legislatiei interne si a normelor internationale in materie, precum si adaptarea interventiilor diferitelor institutii responsabile la evolutiile in domeniu, survenite la nivel national, regional sau international;
    d) propune Grupului interministerial, spre a fi aprobate si transmise organelor competente, masuri legislative, institutionale sau operative, pe baza concluziilor desprinse din activitatea de monitorizare a actiunilor desfasurate de ansamblul partenerilor in scopul implementarii Planului national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii;
    e) intocmeste semestrial rapoarte de activitate pe care le prezinta Grupului interministerial;
    f) urmareste indeplinirea, de catre institutiile responsabile, a activitatilor prevazute in Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii.

    CAP. 3
    Desfasurarea activitatilor Subgrupului

    Art. 6
    (1) Activitatea Subgrupului se desfasoara, de regula, in reuniuni de lucru organizate la fiecare doua luni sau ori de cate ori este nevoie, pe baza convocarii membrilor de catre coordonatorul acestuia.
    (2) Reuniunile de lucru sunt conduse de catre coordonatorul Subgrupului, iar in lipsa acestuia, de catre o persoana nominalizata de coordonator.
    (3) La lucrarile Subgrupului pot participa si reprezentanti ai altor autoritati sau institutii publice decat cele prevazute la art. 2 alin. (1), precum si reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale si ai organismelor internationale care desfasoara sau sprijina activitati in domeniul prevenirii si combaterii traficului de copii si al protectiei si reintegrarii victimelor acestui trafic.
    (4) Deciziile Subgrupului se iau cu majoritate simpla de voturi.
    (5) Reprezentantii institutiilor si organismelor invitate nu au drept de vot, dar pot fi consultati in problemele supuse dezbaterii si aprobarii.
    Art. 7
    Activitatea curenta operativa a Subgrupului se exercita de catre Secretariatul tehnic, asigurat de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.

    CAP. 4
    Atributiile Secretariatului tehnic

    Art. 8
    Secretariatul tehnic are urmatoarele atributii principale:
    a) asigura legatura permanenta intre membrii Subgrupului, precum si legatura acestuia cu Grupul interministerial;
    b) organizeaza si participa la reuniunile Subgrupului si intocmeste notele de sedinta, asigurand transmiterea lor atat membrilor acestuia, cat si coordonatorului Grupului interministerial;
    c) asigura legatura dintre Subgrup si alte institutii publice, organizatii neguvernamentale sau organisme internationale implicate in implementarea sau sprijinirea implementarii Planului national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii;
    d) primeste si centralizeaza informatiile relevante detinute de Subgrup si partenerii acestuia privind evolutia fenomenului traficului de copii si a migratiei in situatii de risc a copiilor, precum si a masurilor intreprinse pentru prevenirea si combaterea acestor fenomene, la nivel national, regional si international, si le prezinta Subgrupului;
    e) monitorizeaza si aduce la cunostinta Subgrupului modul de realizare a sarcinilor si stadiul implementarii activitatilor prevazute in Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii, pe baza informarilor periodice ale tuturor partenerilor;
    f) tine evidenta, intocmeste, multiplica, manipuleaza si pastreaza documentele relevante pentru activitatea Subgrupului;
    g) asigura activitati de consultanta in problematica prevenirii si combaterii traficului de copii, inclusiv a migratiei ilegale a copiilor, la solicitarea institutiilor implicate in domeniu;
    h) indeplineste alte activitati necesare realizarii in bune conditii a misiunii Subgrupului, la solicitarea acestuia.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 9
    Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea membrilor Subgrupului, prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 429/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 429 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu