E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 46 din actul OUG 26 1997 in legatura cu articolul 140 din actul Legea 272 2004
OUG 26 1997 modificat de articolul 142 din actul Legea 272 2004
Articolul 20 din actul OUG 26 1997 modificat de Legea 325 2003
Articolul 20 din actul OUG 26 1997 in legatura cu Hotărârea 679 2003
Articolul 20 din actul OUG 26 1997 modificat de OUG 25 2003
OUG 26 1997 modificat de articolul 8 din actul OUG 123 2001
OUG 26 1997 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 123 2001
OUG 26 1997 in legatura cu OUG 12 2001
Articolul 19 din actul OUG 26 1997 in legatura cu Hotărârea 457 2000
OUG 26 1997 in legatura cu OUG 192 1999
Articolul 20 din actul OUG 26 1997 in legatura cu articolul 9 din actul Hotărârea 295 1999
Articolul 23 din actul OUG 26 1997 abrogat de Decizia 47 1999
Articolul 24 din actul OUG 26 1997 abrogat de Decizia 47 1999
Articolul 25 din actul OUG 26 1997 abrogat de Decizia 47 1999
Articolul 26 din actul OUG 26 1997 abrogat de Decizia 47 1999
Articolul 27 din actul OUG 26 1997 abrogat de Decizia 47 1999
Articolul 28 din actul OUG 26 1997 abrogat de Decizia 47 1999
Articolul 29 din actul OUG 26 1997 abrogat de Decizia 47 1999
Articolul 30 din actul OUG 26 1997 abrogat de Decizia 47 1999
OUG 26 1997 in legatura cu Hotărârea 117 1999
OUG 26 1997 republicat de articolul 2 din actul Legea 108 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 26 din  9 iunie 1997    * Republicata

privind protectia copilului aflat in dificultate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 276 din 24 iulie 1998


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 108 din 2 iunie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 205 din 2 iunie 1998, dandu-se textelor o noua numerotare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, copilul se afla in dificultate, daca dezvoltarea sau integritatea sa fizica sau morala este periclitata.
    (2) Prin copil se intelege persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nu are capacitate deplina de exercitiu.
    Art. 2
    Copilul aflat in dificultate se bucura de protectie si de asistenta in realizarea deplina si in exercitarea corespunzatoare a drepturilor sale, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 3
    (1) Responsabilitatea de a asigura copilului aflat in dificultate protectie si asistenta in realizarea si in exercitarea drepturilor sale revine, in primul rand, colectivitatii locale din care acesta face parte.
    (2) Orice copil care, temporar sau definitiv, este lipsit de mediul sau familial sau care, in propriul sau interes superior, nu poate fi lasat in acest mediu, are dreptul la protectie si la un ajutor special din partea colectivitatii locale.
    (3) Statul garanteaza protejarea copilului impotriva oricaror forme de violenta, inclusiv sexuala, vatamare ori abuz fizic sau mintal, de abandon sau neglijenta, de rele tratamente sau de exploatare, in timpul cat se afla in ingrijirea parintilor ori a unuia dintre ei, a reprezentantului sau legal sau a oricarei alte persoane.
    (4) Statul sprijina colectivitatea locala din care face parte copilul, in indeplinirea obligatiilor ce ii revin pentru protectia copilului aflat in dificultate.
    Art. 4
    (1) Consiliul judetean si, respectiv, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti stabilesc masuri de protectie a copilului aflat in dificultate si asigura aplicarea corespunzatoare a acestora.
    (2) In vederea exercitarii atributiilor prevazute la alin. (1), in subordinea consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, se organizeaza si functioneaza comisia pentru protectia copilului, denumita in continuare comisie, si serviciul public specializat pentru protectia copilului, denumit in continuare serviciu public specializat.
    Art. 5
    (1) Comisia este organ de specialitate al consiliului judetean, respectiv al consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, si indeplineste atributiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, referitoare la stabilirea masurilor de protectie a copilului aflat in dificultate si la relatiile cu serviciul public specializat.
    (2) Comisia coordoneaza activitatea autoritatilor administratiei publice locale din unitatile administrativ-teritoriale de pe teritoriul judetului, in domeniul autoritatii tutelare si al protectiei drepturilor copilului.
    Art. 6
    (1) Serviciul public specializat se infiinteaza prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, si functioneaza ca institutie publica de interes judetean, respectiv local, cu personalitate juridica.
    (2) Serviciul public specializat propune comisiei masurile de protectie a copilului aflat in dificultate si asigura aplicarea acestora.
    (3) Serviciile de specialitate din subordinea consiliilor locale, care desfasoara activitati in domeniul autoritatii tutelare si al protectiei drepturilor copilului, vor sprijini serviciul public judetean specializat in indeplinirea atributiilor ce ii revin.
    (4) Activitatea serviciului public specializat este coordonata de secretarul consiliului judetean, respectiv de secretarul primariei sectorului municipiului Bucuresti.

    CAP. 2
    Masuri privind protectia copilului aflat in dificultate

    Art. 7
    (1) In vederea respectarii interesului superior al copilului aflat in dificultate, comisia poate stabili urmatoarele masuri:
    a) incredintarea copilului unei familii, unei persoane sau unui organism privat autorizat;
    b) incredintarea copilului in vederea adoptiei;
    c) incredintarea provizorie a copilului catre serviciul public specializat;
    d) plasamentul copilului la o familie sau la o persoana;
    e) plasamentul copilului la serviciul public specializat sau la un organism privat autorizat;
    f) plasamentul copilului in regim de urgenta;
    g) plasamentul copilului intr-o familie asistata.
    (2) In alegerea uneia dintre aceste masuri trebuie sa se tina seama, in mod corespunzator, de necesitatea unei continuitati rationale in educarea copilului, precum si de originea sa etnica, religioasa, culturala sau lingvistica.
    (3) Se va asigura copilului capabil de discernamant dreptul de a exprima liber opinia sa asupra masurilor de protectie prevazute la alin. (1).
    Art. 8
    (1) In cazul in care parintii copilului sunt decedati, necunoscuti, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti ori disparuti sau decazuti din drepturile parintesti, si nu a fost instituita tutela, in cazul in care copilul a fost declarat abandonat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, precum si in cazul in care instanta judecatoreasca nu a hotarat incredintarea copilului unei familii sau unei persoane, in conditiile legii, drepturile parintesti asupra copilului se exercita de catre consiliul judetean, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin comisie.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) comisia poate hotari incredintarea copilului unei familii sau unei persoane care consimte la aceasta si care prezinta conditiile materiale si garantiile morale necesare dezvoltarii armonioase a copilului.
    (3) Serviciul public specializat este obligat sa evalueze, cu prioritate, posibilitatea incredintarii copilului rudelor sale pana la gradul al patrulea inclusiv, prezentand comisiei rapoarte si propuneri in acest sens.
    Art. 9
    (1) Daca nu exista familii sau persoane corespunzatoare carora sa le fie incredintat copilul, comisia poate hotari incredintarea acestuia serviciului public specializat sau unui organism privat autorizat in conditiile legii.
    (2) In acest caz, masura incredintarii dureaza pana in momentul in care copilul poate fi incredintat unei familii sau unei persoane corespunzatoare ori pana la incredintarea acestuia in vederea adoptiei.
    Art. 10
    (1) Persoanele fizice sau juridice carora le-a fost incredintat copilul au fata de acesta numai drepturile si obligatiile ce revin parintilor cu privire la persoana acestuia.
    (2) Pe durata incredintarii, domiciliul copilului este la persoanele carora le-a fost incredintat.
    (3) Educatia scolara a copilului nu poate fi schimbata decat in interesul acestuia, avandu-se in vedere prevederile art. 7 alin. (2) si (3), cu aprobarea comisiei. Credinta religioasa in care a fost educat copilul nu se poate schimba decat in cazuri exceptionale, cu aprobarea speciala a comisiei.
    (4) Exercitarea dreptului de a incheia acte juridice in numele copilului incredintat ori incuviintarea incheierii acestor acte se face de catre comisie, in conditiile legii.
    (5) Dreptul de a administra bunurile copilului se exercita de comisie, care il poate delega serviciului public specializat sau persoanei ori organismului privat autorizat, caruia copilul i-a fost incredintat. In acest scop, in termen de 15 zile de la data incredintarii, se procedeaza la inventarierea bunurilor copilului. Serviciul public specializat, cu aprobarea comisiei, va putea instraina bunurile copilului numai daca actul raspunde unor nevoi sau prezinta un folos neindoielnic pentru copil. Sumele de bani rezultate in urma vanzarii bunurilor copilului, precum si veniturile aduse de acestea vor fi depuse in cont personal, pe numele copilului, prin grija serviciului public specializat, si nu vor putea fi ridicate decat cu acordul comisiei.
    (6) Comisia va analiza, cel putin o data pe an, rapoartele financiar-contabile privind modul de administrare a bunurilor copilului. La incetarea masurii de incredintare, comisia va analiza raportul general privind administrarea bunurilor copilului, pe baza caruia va hotari descarcarea de gestiune.
    Art. 11
    Parintii pot sa pastreze legaturi personale cu copilul, in conditiile stabilite de comisie, daca este respectat interesul superior al copilului. Serviciul public specializat sau, dupa caz, organismul privat autorizat va crea conditiile necesare pentru aceasta, potrivit legii.
    Art. 12
    (1) Comisia poate hotari plasamentul copilului la o familie sau la o persoana care consimte la aceasta si care prezinta conditiile materiale si garantiile morale necesare dezvoltarii armonioase a acestuia, daca securitatea, dezvoltarea sau integritatea morala a copilului este periclitata in familie din motive independente de vointa parintilor, la cererea acestora, a unuia dintre ei sau a unei rude a copilului, pana la gradul al patrulea inclusiv. Dispozitiile art. 8 alin. (3) sunt aplicabile.
    (2) Daca nu exista persoane sau familii corespunzatoare la care copilul sa poata fi dat in plasament, comisia poate hotari plasamentul acestuia la serviciul public specializat pentru protectia copilului sau la un organism privat autorizat.
    Art. 13
    Dezvoltarea armonioasa a copilului incredintat in conditiile art. 9 sau dat in plasament in conditiile art. 12 alin. (2) se asigura in centrele de plasament care functioneaza in cadrul serviciului public specializat sau al organismului privat autorizat caruia copilul i-a fost incredintat sau dat in plasament.
    Art. 14
    (1) Parintii copilului isi mentin drepturile si obligatiile fata de acesta, pe toata durata plasamentului, cu exceptia acelora care sunt incompatibile cu aplicarea acestei masuri.
    (2) Persoanele fizice sau juridice care au primit in plasament un copil sunt obligate sa ii asigure acestuia ingrijirile si conditiile necesare dezvoltarii sale armonioase. Acordul parintilor pentru efectuarea actelor obisnuite, necesare indeplinirii acestei obligatii sau inlaturarii oricarei situatii urgente care ar pune in pericol securitatea, dezvoltarea sau integritatea morala a copilului, este prezumat. Pe durata plasamentului, domiciliul copilului este la persoana la care acesta a fost dat in plasament.
    (3) Parintii au dreptul sa mentina un contact permanent si nemijlocit cu copilul, pe toata durata plasamentului. Ei au dreptul sa viziteze copilul, in conditiile legii, precum si dreptul sa corespondeze cu acesta. Parintii pot sa viziteze copilul la domiciliul/sediul persoanei sau al familiei la care acesta a fost dat in plasament, numai cu acordul acestora si in prezenta reprezentantilor serviciului public specializat. In lipsa acestui acord, sunt aplicabile dispozitiile art. 17 alin. (2) lit. e).
    Art. 15
    (1) In situatii exceptionale, daca parintii sau unul dintre acestia pun in pericol securitatea, dezvoltarea sau integritatea morala a copilului prin exercitarea in mod abuziv a drepturilor parintesti sau prin neglijenta grava in indeplinirea obligatiilor de parinte, serviciul public specializat poate decide plasamentul copilului in regim de urgenta intr-un centru de primire care este organizat si functioneaza in subordinea sa sau a unui organism privat autorizat ori la o persoana sau la o familie, atestata in acest scop. Dispozitiile art. 14 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    (2) Plasamentul copilului in regim de urgenta se poate face, in conditiile prevazute la alin. (1), si in cazul in care copilul este gasit lipsit de supraveghere sau este parasit de parinti.
    (3) Cei care constata existenta unor situatii care sa impuna plasamentul copilului in regim de urgenta sunt obligati sa sesizeze de indata serviciul public specializat in a carui raza teritoriala se afla copilul, pentru stabilirea acestei masuri. Organele de Politie sunt obligate sa acorde sprijinul necesar aplicarii acestei masuri.
    (4) In cazul plasamentului copilului in regim de urgenta, serviciul public specializat care a luat aceasta masura va sesiza comisia in vederea incredintarii acestuia, in conditiile legii, sau mentinerii masurii plasamentului pana la identificarea parintilor copilului. Comisia se pronunta in cel mult 15 zile de la plasamentul copilului in regim de urgenta. O data cu hotararea de incredintare, comisia va sesiza instanta judecatoreasca competenta, pentru decaderea parintilor sau, dupa caz, a unuia dintre acestia din drepturile parintesti.
    (5) Pe durata plasamentului in regim de urgenta si a incredintarii copilului in conditiile prezentului articol se suspenda exercitiul drepturilor pe care le au parintii fata de copil.
    Art. 16
    Incredintarea copilului in vederea adoptiei se hotaraste de catre comisie, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997*) cu privire la regimul juridic al adoptiei.
--------------
    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 87/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 168 din 29 aprilie 1998.

    Art. 17
    (1) Serviciul public specializat sau organismul privat autorizat, care a primit in incredintare sau in plasament un copil, va asigura acestuia mediul familial corespunzator.
    (2) Pentru asigurarea mediului familial corespunzator, serviciul public specializat este obligat:
    a) sa identifice familii sau persoane carora sa le poata fi incredintat sau dat in plasament copilul, cu prioritate printre rudele acestuia pana la gradul al patrulea inclusiv;
    b) sa determine opinia copilului capabil de discernamant cu privire la familia sau la persoana propusa pentru a-l primi in incredintare sau in plasament si sa o aduca la cunostinta comisiei;
    c) sa asigure asistenta si sprijin acelei familii sau persoane atat inainte, cat si dupa incredintarea sau plasamentul copilului;
    d) sa ofere asistenta si sprijin parintilor copilului, pentru a pregati revenirea acestuia in mediul sau familial;
    e) sa asigure spatii special amenajate in cadrul sau in afara centrelor de plasament si mijloacele necesare pentru contactul personal si nemijlocit al copilului cu parintii sai, daca este cazul, potrivit regulamentelor;
    f) sa supravegheze familiile si persoanele carora le-a fost incredintat sau dat in plasament un copil, pe toata durata acestei masuri, precum si pe parintii copilului, dupa revenirea acestuia in mediul sau familial;
    g) sa prezinte rapoarte si propuneri comisiei cu privire la aspectele sus-mentionate, trimestrial sau la cererea acesteia;
    Art. 18
    (1) Comisia are urmatoarele atributii:
    a) sa verifice si sa reevalueze, cel putin o data la 3 luni, imprejurarile legate de incredintarea sau plasamentul copilului, pe baza rapoartelor si propunerilor prezentate de serviciul public specializat sau, dupa caz, de organismul privat autorizat;
    b) sa revoce sau sa inlocuiasca masura stabilita, in conditiile legii, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
    c) sa incredinteze sau sa dea in plasament copilul altei familii sau persoane, unui serviciu public specializat sau unui organism privat autorizat, daca interesul superior al copilului o impune;
    d) sa sesizeze instanta competenta, daca imprejurarile care au determinat decaderea parintilor copilului din drepturile parintesti au incetat sa existe;
    e) sa supuna pe parintii copilului unei perioade de proba de minimum 3 luni, in cazul revenirii acestuia in mediul sau familial, perioada in care acestia sa fie supravegheati de catre serviciul public specializat, cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor pe care le au fata de copil; in acest scop, sa ceara bilunar serviciului public specializat prezentarea de rapoarte.
    (2) In vederea indeplinirii corespunzatoare a atributiilor ce ii revin, fiecare comisie colaboreaza cu comisiile din celelalte judete si din sectoarele municipiului Bucuresti si poate solicita acestora prezentarea de rapoarte, propuneri sau orice informatii referitoare la situatia copiilor fata de care a stabilit masuri de incredintare sau de plasament.
    Art. 19
    (1) Incredintarea sau plasamentul copilului in una dintre formele prevazute in prezentul capitol poate dura cel mult pana la dobandirea capacitatii depline de exercitiu de catre acesta.
    (2) La cererea copilului, acesta poate ramane in centrele de plasament ori la familia sau persoana careia i-a fost incredintat sau dat in plasament si dupa dobandirea capacitatii depline de exercitiu, daca isi continua studiile, dar fara a depasi varsta de 26 de ani.
    Art. 20
    (1) Pentru fiecare copil incredintat sau dat in plasament se acorda o alocatie lunara de intretinere in cuantum de 300.000 lei, care se indexeaza prin hotarare a Guvernului.
    (2) Alocatia se plateste persoanei, reprezentantului familiei desemnat de comisie sau organismului privat autorizat, carora le-a fost incredintat sau dat in plasament copilul.
    (3) Persoana sau, dupa caz, unul dintre sotii carora le-au fost incredintati sau dati in plasament copiii au dreptul, pe perioada incredintarii sau a plasamentului, la un salariu la nivelul salariului brut lunar al asistentului social cu pregatire medie, incadrat in functie de vechime. Perioada respectiva se considera vechime in munca. Pentru persoanele pensionate, suma astfel acordata se va plati sub forma de indemnizatie lunara. Prevederile prezentului alineat se aplica numai persoanelor care au obtinut atestatul de asistent maternal profesionist din partea comisiei de la domiciliul acestora, in conditiile ce vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului. Prevederile prezentului alineat nu sunt aplicabile in cazul in care copilul a fost incredintat sau dat in plasament la o ruda a acestuia, pana la gradul al patrulea inclusiv.
    (4) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor prevazute la alineatul precedent, suportate de organismele private autorizate, se restituie acestora, la cerere, de catre serviciile publice specializate, pe baza documentelor justificative, in termen de 15 zile de la depunerea cererii.
    (5) Contractele de munca ale asistentilor maternali profesionisti se incheie de catre serviciile publice specializate sau de catre organismele private autorizate.
    (6) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile in cazul in care copilul a fost incredintat in vederea adoptiei.
    (7) Dupa dobandirea capacitatii depline de exercitiu, copilul devine titularul dreptului la alocatia prevazuta la alin. (1), daca isi continua studiile, pana la absolvirea acestora, dar fara a depasi varsta de 25 de ani.
    Art. 21
    (1) Comisia care a hotarat incredintarea sau plasamentul copilului va stabili, daca este cazul, si cuantumul contributiei lunare a parintilor la intretinerea acestuia, in conditiile stabilite de Codul familiei. Sumele astfel incasate se constituie venit la bugetul judetului, respectiv la cel al sectorului municipiului Bucuresti, in subordinea caruia functioneaza comisia care a stabilit masura respectiva.
    (2) Daca plata contributiei la intretinerea copilului nu este posibila, comisia poate obliga parintele sa presteze o activitate neremunerata in folosul colectivitatii, pe toata durata masurii incredintarii sau a plasamentului.
    Art. 22
    Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa acorde sprijin si asistenta pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului si sa actioneze pentru:
    a) identificarea, pregatirea si evaluarea unei retele teritoriale de asistenti maternali profesionisti;
    b) asigurarea de servicii de prevenire a abandonului copiilor;
    c) infiintarea de centre maternale si centre de ingrijire de zi;
    d) asigurarea oricaror servicii care sa conduca la bunastarea copilului, alaturi de parintii sai.

    CAP. 3
    Masuri educative fata de copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal

    Art. 23
    (1) Copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal, beneficiaza de protectie in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Nu raspunde penal copilul care nu a implinit varsta de 14 ani sau care are varsta intre 14 si 16 ani, daca nu se dovedeste ca a savarsit fapta cu discernamant.
    Art. 24
    (1) Fata de copilul aflat in situatia prevazuta la art. 23, comisia va lua una dintre urmatoarele masuri educative:
    a) mustrarea;
    b) libertatea supravegheata;
    c) internarea intr-un centru de reeducare;
    d) internarea intr-o institutie medical-educativa.
    (2) La stabilirea masurii educative comisia va tine seama de gradul de pericol social al faptei savarsite, de dezvoltarea fizica, intelectuala si afectiva a copilului, de comportarea lui, de conditiile in care a fost crescut si in care a trait si de orice alte elemente de natura sa caracterizeze personalitatea acestuia.
    Art. 25
    Masura educativa a mustrarii consta in dojenirea copilului, in aratarea pericolului social al faptei savarsite, in sfatuirea copilului sa se poarte in asa fel incat sa dea dovada de indreptare, atragandu-i-se totodata atentia ca, daca va savarsi din nou o infractiune, se va lua fata de el o masura mai severa sau i se va putea aplica o pedeapsa.
    Art. 26
    (1) Masura educativa a libertatii supravegheate consta in lasarea copilului in libertate timp de un an, sub supraveghere deosebita. Supravegherea poate fi incredintata, dupa caz, parintilor, adoptatorului sau tutorelui copilului. Daca nici unul dintre acestia nu poate asigura supravegherea in conditii satisfacatoare, comisia dispune incredintarea supravegherii copilului, pe acelasi interval de timp, unei familii sau unei persoane de incredere, unui organism privat autorizat sau serviciului public specializat.
    (2) Persoana careia i s-a incredintat supravegherea copilului are obligatia de a veghea indeaproape asupra comportarii acestuia, in scopul indreptarii lui, precum si obligatia de a instiinta, de indata, comisia atunci cand copilul se sustrage de la supraveghere, are purtari rele ori a savarsit din nou o fapta prevazuta de legea penala.
    (3) Comisia poate sa impuna copilului respectarea urmatoarelor obligatii:
    a) sa nu frecventeze anumite locuri stabilite;
    b) sa nu intre in legatura cu anumite persoane;
    c) sa frecventeze cu regularitate scoala sau un curs de calificare.
    (4) Comisia atrage atentia copilului asupra consecintelor comportarii sale.
    (5) Dupa luarea masurii libertatii supravegheate, comisia incunostinteaza scoala la care copilul invata.
    (6) Daca inauntrul termenului de supraveghere copilul se sustrage de la supravegherea ce se exercita asupra lui sau are purtari rele ori savarseste din nou o fapta prevazuta de legea penala, comisia revoca masura libertatii supravegheate si ia fata de copil masura internarii intr-un centru de reeducare sau intr-o institutie medical-educativa.
    Art. 27
    (1) Masura educativa a internarii copilului intr-un centru de reeducare se ia in scopul reeducarii copilului, caruia i se asigura posibilitatea de a dobandi invatatura necesara si o pregatire profesionala, potrivit aptitudinilor sale.
    (2) Masura internarii se ia fata de copilul in privinta caruia celelalte masuri educative sunt neindestulatoare.
    Art. 28
    Masura internarii intr-o institutie medical-educativa se ia fata de copilul care, din cauza starii sale fizice sau psihice, are nevoie de tratament medical si de un regim special de educatie.
    Art. 29
    (1) Masurile prevazute la art. 27 si 28 se iau pe timp nedeterminat, insa nu pot dura decat pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani. Masura prevazuta la art. 27 trebuie sa fie ridicata de indata ce a disparut cauza care a impus luarea acesteia. Comisia dispunand ridicarea masurii prevazute la art. 28, poate, daca este cazul, sa ia fata de copil masura internarii intr-un centru de reeducare.
    (2) La data cand copilul devine major, comisia poate dispune prelungirea internarii pe o durata de cel mult 2 ani, daca aceasta este necesara pentru realizarea scopului internarii.
    Art. 30
    (1) Masurile educative prevazute la art. 24 se iau la sesizarea procurorului, a organelor de politie, a scolii, a parintilor sau a oricarei persoane interesate.
    (2) Masurile educative prevazute la art. 24 lit. b) - d) se iau numai cu avizul procurorului.
    (3) La luarea masurilor educative, comisia va tine seama de gradul de pericol social al faptei savarsite, de dezvoltarea fizica, intelectuala si afectiva a copilului, de comportarea lui generala, de conditiile in care a fost crescut si in care a trait si de orice elemente de natura sa caracterizeze personalitatea acestuia.

    CAP. 4
    Organizarea si functionarea Comisiei pentru protectia copilului

    Art. 31
    (1) Comisia se infiinteaza prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, este alcatuita din 11 membri si are urmatoarea componenta:
    a) presedinte - secretarul consiliului judetean, respectiv secretarul primariei sectorului municipiului Bucuresti;
    b) vicepresedinti:
    - directorul Directiei generale de munca si protectie sociala judeteana, respectiv a sectorului municipiului Bucuresti;
    - directorul serviciului public specializat;
    c) membri - cate un reprezentant al serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Sanatatii, Ministerului Invatamantului, Ministerului de Interne, Secretariatului de Stat pentru Handicapati, desemnati de conducerea acestora, si patru reprezentanti ai organismelor private autorizate, care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului, sau specialisti independenti din acest domeniu, propusi de secretarul consiliului judetean sau al primariei sectorului municipiului Bucuresti.
    (2) Comisia este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor sai. Hotararile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor care o alcatuiesc.
    (3) Comisia se intruneste lunar in sedinte ordinare si, ori de cate ori este nevoie, in sedinte extraordinare. Convocarea sedintelor se face de catre presedinte, iar in absenta acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti. Convocarea se face in scris, cu cel putin 3 zile inainte de sedinta, si cuprinde, in mod obligatoriu, ordinea de zi a acesteia.
    (4) Prezenta membrilor comisiei la sedinta este obligatorie. In cazul in care un membru al comisiei absenteaza de la sedinte de doua ori consecutiv, fara motive temeinice, conducerea institutiei al carei reprezentant este poate dispune sanctionarea disciplinara a acestuia, in conditiile legislatiei muncii. Presedintele, vicepresedintii si membrii comisiei au dreptul la o indemnizatie de sedinta, al carei cuantum se stabileste prin hotarare a consiliului judetean sau prin hotarari ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Art. 32
    (1) Comisia, competenta sa solutioneze cauzele privitoare la copiii aflati in dificultate, este aceea in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului sau, dupa caz, cea in a carei raza teritoriala copilul a fost gasit lipsit de supraveghere sau a fost parasit.
    (2) Comisia solutioneaza cauza in termen de cel mult 15 zile de la data sesizarii.
    (3) In fata comisiei vor fi chemati parintii, copilul care a implinit varsta de 10 ani, persoana, familia sau reprezentantul organismului privat autorizat care doreste sa ii fie incredintat sau dat in plasament copilul, precum si orice persoane care pot da relatii in cauza. In cazul in care copilul care se afla in situatia prevazuta la art. 23 nu se prezinta, se va cere sprijinul organelor de politie pentru aducerea acestuia in fata comisiei.
    (4) Sedintele comisiei nu sunt publice. Comisia poate admite sa fie de fata si alte persoane decat cele chemate, daca apreciaza ca prezenta lor este utila.
    (5) Pentru solutionarea cauzelor, este obligatorie prezentarea raportului referitor la ancheta psihosociala a copilului de catre specialistul serviciului public specializat care a instrumentat cauza. Raportul va cuprinde date privind personalitatea, starea fizica si mentala a copilului, antecedentele acestuia, conditiile in care a fost crescut si in care a trait, orice alte date referitoare la cresterea si la educarea copilului, care pot folosi comisiei in solutionarea cauzei, propunerea unei masuri de protectie a copilului, precum si pozitia acestuia cu privire la masura propusa. In cazul in care este necesara stabilirea unei masuri educative, raportul referitor la ancheta psihosociala a copilului se va intocmi in colaborare cu organele de politie.
    (6) Lucrarile de secretariat ale comisiei se asigura de catre serviciul public specializat.
    Art. 33
    (1) Hotararea comisiei este executorie.
    (2) Hotararea se comunica parintilor, persoanei, familiei sau organismului privat autorizat caruia i-a fost incredintat sau dat in plasament copilul, copilului care a implinit varsta de 10 ani, Directiei generale de munca si protectie sociala, serviciului public specializat, precum si organelor financiare competente, daca s-a stabilit plata unei contributii in sarcina parintilor.
    (3) In cazul in care exista opozitie la executare, hotararea se comunica inspectoratului de politie, in vederea executarii.
    Art. 34
    Hotararea comisiei poate fi atacata la judecatoria teritoriala competenta, potrivit normelor de drept comun.

    CAP. 5
    Organisme private care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului

    Art. 35
    Organismele private, prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, sunt persoane juridice de drept privat cu scop nelucrativ, constituite in conditiile legii. La constituirea organismelor private romane, instanta judecatoreasca va cere avizul Departamentului pentru Protectia Copilului si al Ministerului Educatiei Nationale. In cazul in care obiectivele statutare ale organismului privat cuprind si activitati pentru alte categorii sociale decat copiii, se va cere si avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 36
    (1) Organismele private legal constituite pot desfasura activitati in domeniul protectiei copilului, numai daca au fost autorizate in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Autorizarea organismelor private de nationalitate romana se face de catre comisia in a carei raza teritoriala acestea isi au sediul social.
    (3) Autorizarea organismelor private straine se face de catre Departamentul pentru Protectia Copilului. Organismele private straine pot fi autorizate sa desfasoare activitati in domeniul protectiei copilului pe teritoriul Romaniei, numai daca sunt reprezentate de organisme private de nationalitate romana, autorizate.
    Art. 37
    (1) Autorizatia se elibereaza pentru o perioada de un an.
    (2) Reinnoirea autorizatiei este conditionata de prezentarea rapoartelor de activitate autoritatilor administratiei publice competente sa o elibereze, anual sau la cererea acestora.
    Art. 38
    (1) Comisiile au drept de control asupra activitatii desfasurate de organismele private autorizate.
    (2) Daca se constata ca aceasta activitate a devenit ilicita, contrara bunelor moravuri sau ordinii publice, comisia va solicita instantei judecatoresti competente dizolvarea organismului privat respectiv.
    Art. 39
    Criteriile si procedurile de autorizare a organismelor private se aproba prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 6
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 40
    Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a persoanei vinovate.
    Art. 41
    (1) Nerespectarea hotararilor comisiei constituie contraventie, daca nu este savarsita in astfel de conditii incat sa constituie infractiune.
    (2) Contraventiile prevazute la alineatul precedent se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.500.000 lei.
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre personalul cu atributii de control de la consiliile judetene, respectiv de la consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si de la directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Sumele incasate se constituie venit la bugetul judetului, respectiv la bugetul sectorului municipiului Bucuresti.
    (4) Dispozitiile prezentului articol se completeaza cu cele ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

    CAP. 7
    Finantarea activitatilor de protectie a copilului aflat in dificultate

    Art. 42
    (1) Cheltuielile pentru protectia copilului aflat in dificultate se finanteaza de la bugetul consiliului judetean, respectiv de la bugetul consiliilor sectoarelor municipiului Bucuresti. In acelasi scop pot fi utilizate si fonduri extrabugetare. Departamentul pentru Protectia Copilului poate finanta programe de interes national pentru protectia copilului aflat in dificultate, din fonduri transferate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie, din intrari de credite externe, precum si din fonduri extrabugetare.
    (2) Cheltuielile pentru plata salariilor sau a indemnizatiilor asistentilor maternali profesionisti, precum si a indemnizatiilor de sedinta ale presedintelui, vicepresedintilor si membrilor comisiei se suporta de la bugetul judetului, respectiv de la bugetul sectorului municipiului Bucuresti si se gestioneaza de catre serviciul public specializat.
    (3) Cheltuielile pentru plata alocatiei prevazute la art. 20 se suporta de la bugetul de stat si se gestioneaza de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 43
    (1) In aplicarea prezentei ordonante de urgenta, Departamentul pentru Protectia Copilului impreuna cu ministerele interesate vor elabora norme metodologice si masuri tranzitorii, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (2) Departamentul pentru Protectia Copilului controleaza, in conditiile legii, activitatea de protectie a copilului aflat in dificultate, exercitata de autoritatile administratiei publice locale.
    Art. 44
    Actiunile si cererile privitoare la aplicarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta sunt scutite de taxa de timbru si de timbru judiciar.
    Art. 45
    (1) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, comisiile vor verifica si vor reevalua toate masurile de ocrotire stabilite prin hotarari in curs de aplicare ale fostelor comisii teritoriale pentru ocrotirea minorilor, care au functionat potrivit Legii nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori.
    (2) La expirarea termenului prevazut la alin. (1), hotararile comisiilor teritoriale pentru ocrotirea minorilor isi inceteaza aplicabilitatea.
    Art. 46
    (1) Transferul institutiilor de ocrotire - leagane, case de copii - si al centrelor de primire a minorilor, care au functionat potrivit Legii nr. 3/1970, transferul patrimoniului si al personalului acestora, precum si reorganizarea lor in centre de plasament si centre de primire a copilului in cadrul serviciilor publice specializate se vor face pana la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1998, prin protocol incheiat intre consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si autoritatile in subordinea carora aceste institutii au functionat pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Patrimoniul transferat potrivit alin. (1) isi pastreaza destinatia de organizare si desfasurare a activitatii de protectie a copilului aflat in dificultate.
    (3) Personalul didactic si didactic auxiliar, titular, existent in institutiile de ocrotire care au functionat potrivit Legii nr. 3/1970 si care se transfera, potrivit alin. (1), in cadrul centrelor de plasament si de primire a copilului din cadrul serviciilor publice specializate, precum si in cadrul Departamentului pentru Protectia Copilului, isi pastreaza statutul de personal didactic.
    (4) Personalului responsabil cu instructia, educatia, transferat in conditiile alin. (3), i se aplica prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
    (5) Functiile didactice ale personalului din centrele de plasament, mentionat la alin. (3), sunt: educatoare/educator, institutor-educator, invatator-educator, profesor-educator, profesor-logoped, psihopedagog, profesor de muzica, profesor de educatie fizica.
    (6) Functiile didactice auxiliare ale personalului din centrele de plasament, mentionat la alin. (3), sunt:
    a) bibliotecar, documentarist, redactor;
    b) informatician;
    c) laborant;
    d) tehnician;
    e) pedagog scolar;
    f) instructor-animator, instructor de educatie extrascolara;
    g) asistent social;
    h) corepetitor;
    i) supraveghetor de noapte.
    Art. 47
    Pe data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante de urgenta Legea nr. 3 din 26 martie 1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 28 din 28 martie 1970, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.SmartCity5

COMENTARII la OUG 26/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 26 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 26/1997
Legea 272 2004
privind protectia si promovarea drepturilor copilului
Legea 325 2003
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea si completarea art. 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate
Hotărârea 679 2003
privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist
OUG 25 2003
pentru modificarea si completarea art. 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate
OUG 123 2001
privind reorganizarea comisiei pentru protectia copilului
OUG 12 2001
privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie
Hotărârea 457 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contributiilor comunitatilor locale la finantarea activitatii de protectie a copilului aflat in dificultate, a celui cu handicap, precum si a persoanei majore care beneficiaza de protectie in conditiile art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicata
OUG 192 1999
privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitatilor de protectie a copilului
Hotărârea 295 1999
privind unele masuri de protectie sociala referitoare la pensiile de asigurari sociale de stat, militare, ale agricultorilor si la alte venituri ale populatiei in cursul anului 1999
Decizia 47 1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 - 30 cuprinse in cap. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata
Hotărârea 117 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice si a masurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, precum si a Metodologiei de coordonare a activitatilor de protectie si de promovare a drepturilor copilului la nivel national
Legea 108 1998
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu