E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 22 din 21 martie 1995

a bugetului de stat pe anul 1995

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 53 din 22 martie 1995


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Bugetul de stat cuprinde resursele financiare mobilizate la dispozitia statului, repartizate, in principal, pentru realizarea actiunilor social-culturale, instructiv-educative, asigurarea apararii tarii, ordinii publice si infaptuirii justitiei, autoritatea publica, finantarea unor investitii si activitati de interes strategic, stimularea producatorilor agricoli, asigurarea protectiei si refacerii mediului inconjurator, asigurarea masurilor de protectie sociala aprobate pentru populatie, realizarea programelor de cercetare.
    (2) Bugetul de stat pe anul 1995 se stabileste la venituri in suma de 14.684,3 miliarde lei, iar la cheltuieli in suma de 16.616,7 miliarde lei, cu un deficit de 1.932,4 miliarde lei.
    (3) Sinteza bugetului de stat pe anul 1995, desfasurata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe actiuni, se prezinta in anexa nr. 1.
    (4) Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1995, cu detalierea pe articole de cheltuieli, se prezinta in anexa nr. 2, iar bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevazute in anexa nr. 3*).
------------
    *) Anexa nr. 3 se publica ulterior si se difuzeaza celor interesati.

    Art. 2
    (1) Veniturile bugetului de stat se constituie din venituri curente in suma de 14.675,8 miliarde lei si venituri din capital in suma de 8,5 miliarde lei.
    (2) In cadrul veniturilor curente, veniturile fiscale sunt in suma de 14.433,6 miliarde lei, din care 7.876,9 miliarde lei reprezinta impozitele directe si 6.556,7 miliarde lei impozitele indirecte.
    (3) Impozitele directe se constituie, in principal, din impozitul pe profit in suma de 4.284,4 miliarde lei si din impozitul pe salarii in suma de 3.512,7 miliarde lei.
    (4) In cadrul impozitelor indirecte, taxa pe valoarea adaugata, accizele si impozitul pe titeiul din productia interna si gazele naturale se stabilesc in suma de 5.018,0 miliarde lei, iar taxele vamale in suma de 849,7 miliarde lei.
    (5) Veniturile nefiscale se stabilesc in suma de 242,2 miliarde lei si provin din: varsaminte din profitul net al regiilor autonome in suma de 76,0 miliarde lei, varsaminte de la institutiile publice in suma de 72,9 miliarde lei si diverse venituri in suma de 93,3 miliarde lei.
    (6) Veniturile din capital se constituie din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice in suma de 5,5 miliarde lei si din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale nationale in suma de 3,0 miliarde lei.
    Art. 3
    Impozitele, taxele si alte venituri, precum si actele normative care le reglementeaza, in baza carora se fac incasari in anul 1995 la bugetul de stat si la bugetele locale, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 4
    (1) Incasarea impozitelor, a taxelor si a celorlalte venituri ale bugetului de stat si ale bugetelor locale pe anul 1995 se efectueaza in conformitate cu prevederile din actele normative care reglementeaza aceste resurse financiare, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    (2) Pentru anul 1995, Banca Nationala a Romaniei calculeaza si datoreaza impozitul pe profit in cota prevazuta de reglementarile in vigoare, aplicata asupra veniturilor ramase dupa scaderea cheltuielilor deductibile potrivit legii, inclusiv a sumelor destinate pentru subventionarea dobanzilor aferente creditelor bancare acordate pentru constituirea stocurilor de produse agroalimentare necesare consumului populatiei si a stocurilor pentru programul energetic national, in perioada de toamna-iarna 1994 - 1995.
    (3) Organizatiile de nevazatori si de invalizi, asociatiile persoanelor handicapate si unitatile economice ale acestora, precum si asociatiile de binefacere se scutesc de plata impozitului pe profit.
    (4) Contribuabilii, altii decat cei mentionati la alineatul precedent, cu un numar de peste 250 de salariati, care au creat locuri de munca protejate, special organizate, si care angajeaza cel putin 3% persoane care, potrivit legii, sunt considerate handicapate sub aspectul capacitatii lor fizice si intelectuale, beneficiaza de reducerea impozitului pe profit, proportional cu ponderea persoanelor respective in totalul salariatilor angajati.
    (5) Producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult, realizate de unitatile apartinand cultelor religioase, sunt scutite de plata impozitului pe profit.
    (6) Se mentin prevederile art. 68 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventii.
    Art. 5
    (1) In structura economica, cheltuielile bugetului de stat pe anul 1995 se prezinta astfel:

                                                     - miliarde lei -
                                                     -----------------
    CHELTUIELI - TOTAL                                    16.616,7
    din care:
    1. Cheltuieli curente                                 14.303,8
       din acestea:
       a) cheltuieli de personal                           4.740,7
       b) cheltuieli materiale si servicii                 2.392,5
       c) subventii si transferuri                         5.581,5
       d) dobanzi aferente datoriei publice                1.558,2
       e) sume prevazute in pozitii globale
          ca rezerve                                          30,9
    2. Cheltuieli de capital                               2.096,0
       din acestea:
       a) cheltuieli pentru investitii                     2.024,3
       b) cheltuieli pentru rezervele materiale
          nationale si de mobilizare                          71,7
    3. Imprumuturi de acordat                                115,7
    4. Rambursari de credite externe si plati
       de dobanzi si comisioane aferente acestora            101,2
       din care:
       a) rambursari de credite externe                       44,9
       b) plati de dobanzi si comisioane la
          credite externe                                     56,3

    (2) Cheltuielile prevazute in bugetul de stat pe anul 1995 reprezinta limite maxime, care nu pot fi depasite, iar modificarea lor se va face in conditiile legii. Angajarea si efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale si in cadrul limitelor aprobate.
    (3) In vederea incadrarii in cheltuielile de personal aprobate, in anul 1995, ordonatorii principali de credite nu vor putea depasi numarul mediu de personal prevazut in anexa nr. 3. Cheltuielile pentru deplasari, detasari, transferari, prevazute in bugetele ordonatorilor de credite pe anul 1995, nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare.
    Art. 6
    Cheltuielile pentru actiunile social-culturale, ce se finanteaza de la bugetul de stat, se stabilesc in suma de 4.626,4 miliarde lei, din care 2.778,2 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 534,0 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 1.014,1 miliarde lei pentru alocatii in completarea veniturilor proprii ale institutiilor publice si transferuri, 244,6 miliarde lei pentru cheltuieli de capital si 55,5 miliarde lei pentru rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    Art. 7
    Cheltuielile pentru invatamant finantate de la bugetul de stat sunt in suma de 2.053,2 miliarde lei, din care 1.624,4 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 256,6 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 73,9 miliarde lei subventii si transferuri, 98,0 miliarde lei cheltuieli de capital si 0,3 miliarde lei plati de dobanzi si comisioane aferente creditelor externe.
    Art. 8
    Cheltuielile pentru sanatate finantate de la bugetul de stat sunt in suma de 1.502,3 miliarde lei, din care 1.141,9 miliarde lei reprezinta cheltuieli de personal, 185,3 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 119,9 miliarde lei cheltuieli de capital si 55,2 miliarde lei pentru rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    Art. 9
    Cheltuielile pentru cultura si arta finantate de la bugetul de stat sunt in suma de 176,7 miliarde lei.
    Art. 10
    Cheltuielile pentru activitatea sportiva si de tineret finantate de la bugetul de stat sunt in suma de 52,7 miliarde lei.
    Art. 11
    Cheltuielile pentru gospodaria comunala si locuinte se stabilesc in suma de 217,2 miliarde lei.
    Art. 12
    (1) Cheltuielile pentru apararea tarii se stabilesc in suma de 1.772,7 miliarde lei.
    (2) Pentru participarea armatei romane in cadrul Programului Parteneriat pentru Pace si la operatiunile de mentinere a pacii se stabilesc cheltuieli in suma de 13,0 miliarde lei.
    (3) Veniturile realizate din operatiunile de mentinere a pacii se vireaza la bugetul de stat. Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa efectueze, trimestrial, majorarea veniturilor bugetului de stat si a cheltuielilor privind datoria publica cu sumele incasate din operatiunile de mentinere a pacii.
    Art. 13
    (1) Cheltuielile pentru ordinea publica se stabilesc in suma de 1.021,2 miliarde lei.
    (2) Din sumele in lei si in valuta incasate, potrivit legii, din amenzi si confiscari de sume si bunuri de catre personalul unitatilor de politie, pompieri si jandarmi, o cota de 15% se va retine de Ministerul de Interne, ca mijloace extrabugetare, pentru a fi folosite la finantarea cheltuielilor de capital, in conformitate cu normele privind finantele publice.
    Art. 14
    Cheltuielile pentru Serviciul Roman de Informatii se stabilesc in suma de 108,5 miliarde lei.
    Art. 15
    (1) Veniturile in lei si in valuta incasate de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si celelalte componente ale fortelor armate din valorificarea in tara si/sau la export a unor bunuri aflate in dotare, precum si din diferite prestari de servicii, vor fi retinute integral de catre acestea pentru finantarea cheltuielilor de capital.
    (2) Institutiile publice prevazute la alin. (1) vor raporta prin darile de seama trimestriale si anuale modul de constituire a veniturilor si de efectuare a cheltuielilor mentionate mai sus.
    Art. 16
    (1) Cheltuielile pentru autoritatile publice se stabilesc in suma de 862,7 miliarde lei. Din totalul acestor cheltuieli se stabilesc:
    a) 21,1 miliarde lei pentru Senat si 113,7 miliarde lei pentru Camera Deputatilor.
    Veniturile realizate de Camera Deputatilor vor fi retinute integral de catre aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital aferente actiunilor si activitatilor care au generat veniturile respective. Administrarea, contabilizarea si raportarea veniturilor si cheltuielilor respective se vor realiza in regim extrabugetar, iar disponibilitatile de la finele anului se vor reporta in anul urmator pentru a fi cheltuite cu aceleasi destinatii;
    b) 9,6 miliarde lei pentru Presedintia Romaniei si 508,8 miliarde lei pentru organele autoritatii executive, din care 29,3 miliarde lei pentru Guvern si 479,5 miliarde lei pentru ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
    c) 167,1 miliarde lei pentru autoritatea judecatoreasca;
    d) 35,7 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 1,0 miliarde lei pentru Curtea Constitutionala, 1,7 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ si 4,0 miliarde lei pentru Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
    Art. 17
    (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru domeniul economic se stabilesc in suma de 4.762,3 miliarde lei, din care: 242,3 miliarde lei cheltuieli de personal, 662,9 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 2.777,1 miliarde lei pentru subventii si transferuri, 943,3 miliarde lei pentru cheltuieli de capital, 115,7 miliarde lei imprumuturi de acordat pentru realizarea unor operatiuni de cooperare economica internationala si 21,0 miliarde lei plati de dobanzi si comisioane aferente creditelor externe.
    (2) Cheltuielile bugetului de stat pentru actiunile economice cuprind:
    a) 1.704,7 miliarde lei pentru agricultura, silvicultura, ape si mediul inconjurator, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului, sustinerea programelor privind combaterea poluarii mediului, cheltuieli de capital;
    b) 770,9 miliarde lei pentru subventii pe produse din sectorul extractiv, iar pentru cheltuieli de capital 428,4 miliarde lei;
    c) 86,0 miliarde lei pentru plata la intern a contravalorii livrarilor de echipamente si prestari de servicii pentru Centrala Termoelectrica PUCHENG - China, reprezentand ratele scadente in anul 1995 la creditul fara dobanda acordat Romaniei de catre Republica Populara Chineza in anul 1970;
    d) 883,6 miliarde lei pentru transferuri privind activitati in domeniul drumurilor nationale si podurilor, infrastructurii cailor ferate, administrarii aeroporturilor, navigatiei, subventii pentru transportul in comun cu metroul si pentru transportul de calatori si marfuri in Delta Dunarii, precum si cheltuieli de capital in transporturi si comunicatii;
    e) 71,7 miliarde lei pentru constituirea stocurilor la rezerva materiala nationala si pentru rezerva de mobilizare.
    Art. 18
    (1) Pentru finantarea Programului national de cercetare-dezvoltare pentru sustinerea unor programe prioritare de cercetare stiintifica fundamentala si aplicativa se aloca suma de 442,9 miliarde lei. Repartizarea fondurilor pe programe de cercetare se va face in conditiile legii, cu consultarea reprezentantilor patronatului de ramura si a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare, in scopul asigurarii aplicarii de catre agentii economici a rezultatelor cercetarii pentru stimularea modernizarii si retehnologizarii productiei.
    (2) In vederea stimularii agentilor economici in procesul de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii-dezvoltarii, prin hotarare a Guvernului, se pot aloca, in completarea surselor proprii, fonduri din bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, in limita de pana la 20% din cheltuielile totale ocazionate de aplicarea in practica a acestora. Alocarea fondurilor din bugetul ordonatorului principal de credite se va efectua pe baza de contracte de cofinantare incheiate intre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei si agentii economici.
    Art. 19
    Cheltuielile pentru prospectiunile si lucrarile geologice de cercetare pentru descoperiri de zacaminte noi se stabilesc in suma de 81,3 miliarde lei.
    Art. 20
    (1) In cadrul cheltuielilor bugetului de stat se stabileste suma de 221,1 miliarde lei, reprezentand alocatii din bugetele unor ministere pentru completarea veniturilor proprii ale institutiilor publice subordonate, la care finantarea cheltuielilor de functionare si investitii se asigura, potrivit legii, din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la buget.
    (2) Veniturile proprii, alocatiile din bugetele ministerelor si cheltuielile acestor institutii publice sunt prevazute in anexa la bugetul fiecarui minister.
    (3) In bugetul de stat s-a stabilit, pentru sprijinirea cultelor religioase, suma de 28,8 miliarde lei, din care 25,8 miliarde lei indemnizatii pentru completarea salariilor personalului unitatilor de cult si 3,0 miliarde lei pentru construirea, repararea, restaurarea si conservarea lacasurilor de cult.
    Art. 21
    (1) Cheltuielile pentru datoria publica se stabilesc in suma de 1.558,2 miliarde lei, din care 1.499,2 miliarde lei dobanzi la datoria publica interna, 16,6 miliarde lei dobanzi aferente datoriei publice externe care, potrivit reglementarilor legale, se platesc de la bugetul de stat si 42,4 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor acordate de stat in conditiile legii.
    (2) Guvernul, prin Ministerul Finantelor, este autorizat sa contracteze, in conditiile Legii nr. 91/1993 privind datoria publica, imprumuturi pentru finantarea deficitului bugetului de stat pe anul 1995 in suma de 1.932,4 miliarde lei, precum si pentru refinantarea datoriei publice interne ale carei rate sunt scadente in anul 1995.
    (3) In anul 1995, ratele pentru datoria publica interna preluata in conditiile Legii nr. 7/1992, scadente pana la finele anului respectiv, se vor rambursa integral sau partial din sursele financiare rezultate din vanzarea actiunilor pe care statul le detine la societatile comerciale, in suma de 19,0 miliarde lei, stabilite si aprobate cu aceasta destinatie de Fondul Proprietatii de Stat.
    Art. 22
    (1) In anul 1995, cheltuielile destinate stimularii productiei de export si a exportului se stabilesc in suma de 75,0 miliarde lei, din care:
    a) 65,0 miliarde lei destinate stabilizarii ratei dobanzii la creditele pe termen scurt si mediu acordate de Banca de Export-Import a Romaniei - S.A. si de bancile comerciale pentru productia de export si pentru exportul de masini, utilaje, instalatii complexe si executarea de obiective in strainatate, precum si pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate in anii 1994 si 1995, potrivit prevederilor legale;
    b) 10,0 miliarde lei cheltuieli pentru asigurarea, in numele si in contul statului, a creditelor de export acordate in anul 1995.
    (2) Eliberarea sumelor prevazute in bugetul de stat pentru stimularea productiei de export si a exportului se face de catre Ministerul Finantelor intr-o singura transa, pentru constituirea, la Banca de Export-Import a Romaniei - S.A., a fondurilor pentru stabilizarea ratei dobanzii si asigurarea creditelor de export, pe baza programului anual de sprijin al comertului exterior in numele si in contul statului, aprobat de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.
    Art. 23
    La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc si se utilizeaza, pe baza de hotarari ale Guvernului:
    a) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, in suma de 8,0 miliarde lei, pentru inlaturarea efectelor unor calamitati naturale;
    b) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in suma de 20,9 miliarde lei, care se foloseste pentru finantarea unor actiuni si sarcini noi intervenite in cursul anului;
    c) Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova, in suma de 2,0 miliarde lei.
    Art. 24
    (1) In vederea incadrarii in limita aprobata pentru deficitul bugetului de stat, creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite, prevazute pe anul 1995, se blocheaza in proportie de 20% din prevederile anuale. Aceste fonduri pot fi angajate si utilizate de catre ordonatorii principali de credite numai dupa deblocarea acestora, incepand cu trimestrul II/1995, pentru unele lucrari prioritare de investitii, si incepand cu trimestrul III/1995 pentru celelalte credite bugetare, cu aprobarea primului-ministru, in functie de gradul de realizare a veniturilor bugetului de stat si pe baza cererilor justificate ale ordonatorilor principali de credite, cu avizul Ministerului Finantelor.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile alineatului precedent urmatoarele cheltuieli: alocatiile de stat si alte ajutoare pentru copii; pensiile, ajutoarele si indemnizatiile acordate potrivit legii; bursele pentru elevi si studenti; cheltuielile de personal, cu exceptia cheltuielilor de deplasari, detasari si transferari; dobanzile aferente datoriei publice; sumele prevazute in pozitii globale ca rezerve; sumele destinate promovarii si sprijinirii exportului; rambursarile de credite externe si platile de dobanzi si comisioane aferente.
    Art. 25
    (1) In anul 1995, din impozitul pe salarii se vor stabili si se vor incasa la bugetele locale sume defalcate din acest venit cuvenit bugetului de stat, reprezentand 1.109,1 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5, din care:
    a) 1.031,1 miliarde lei repartizate pe judete, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov;
    b) 78,0 miliarde lei, suma rezervata pentru ajutorul social care se va repartiza prin hotarare a Guvernului, potrivit legii.
    (2) In anul 1995 se acorda transferuri din bugetul de stat la bugetele locale in suma de 1.100,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 6, cu urmatoarele destinatii:
    a) asigurarea protectiei sociale vizand energia termica livrata populatiei, la care prin cumularea pretului cu ridicata al producatorilor cu tariful de distributie se depaseste nivelul maxim al pretului de livrare stabilit pentru populatie, cu exceptia pretului cu ridicata al energiei termice livrate de Regia Autonoma de Electricitate "Renel" in calitate de producator, precum si asigurarea functionalitatii serviciilor de transport urban in comun, de calatori, potrivit dispozitiilor legale, care pot fi acoperite in completare si din venituri proprii si din sume defalcate din impozitul pe salarii;
    b) cheltuieli de capital la obiective si lucrari de investitii in continuare sau noi, de natura celor prevazute in anexa nr. 7, integral sau in completarea surselor proprii, a altor fonduri legal constituite pentru finantarea unor astfel de investitii si a alocatiilor aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele locale.
    (3) Consiliile locale si judetene vor asigura cu prioritate, din transferurile aprobate pentru cheltuielile de capital, resursele financiare necesare finalizarii si continuarii lucrarilor respective, corelat cu duratele de executie aprobate.
    (4) Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale avute in vedere la stabilirea sumelor defalcate din impozitul pe salarii si a transferurilor din bugetul de stat pe anul 1995 sunt cuprinse in anexa nr. 8.
    Art. 26
    (1) Cheltuielile pentru intretinere si gospodarie, cele pentru reparatii curente si capitale aferente unitatilor de invatamant preuniversitar, cheltuielile materiale si cele privind prestarile de servicii, cu exceptia medicamentelor si a materialelor sanitare aferente unitatilor sanitare, precum si cheltuielile totale pentru asistenta sociala, ale caror limite minime pe actiuni sunt cuprinse in anexa nr. 9, se vor asigura, pentru institutiile publice respective, din bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza teritoriala se afla acestea.
    (2) Categoriile de institutii publice si de actiuni din domeniile invatamantului preuniversitar, sanatatii si asistentei sociale, ale caror cheltuieli se vor asigura din bugetele locale in conditiile alineatului precedent, sunt cuprinse in anexa nr. 10.
    (3) Veniturile realizate, potrivit dispozitiilor legale, de catre institutiile de invatamant preuniversitar, prevazute in anexa nr. 10, raman la dispozitia acestora si pot fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor materiale si a prestarilor de servicii, potrivit bugetului fondului special de venituri si cheltuieli aprobat fiecarei institutii publice de catre Ministerul Invatamantului prin inspectoratele scolare teritoriale.
    (4) Veniturile realizate in conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii, aprobata prin Legea nr. 114/1992, de catre institutiile de sanatate prevazute in anexa nr. 10, raman la dispozitia acestora si pot fi utilizate pentru finantarea unor cheltuieli materiale, prestari de servicii si dotari ale acestora, potrivit bugetului fondului special de venituri si cheltuieli aprobat fiecarei institutii publice de catre Ministerul Sanatatii, prin directiile sanitare teritoriale.
    Art. 27
    Sumele defalcate din impozitul pe salarii si transferurile din bugetul de stat la bugetele locale, stabilite si aprobate potrivit anexei nr. 5 si anexei nr. 6, precum si limitele de cheltuieli aprobate pentru invatamant, sanatate si asistenta sociala cuprinse in anexa nr. 9 la prezenta lege se repartizeaza, in cadrul sumelor aprobate pe total judet, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov, pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti, judete, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov pentru bugetele proprii ale acestora de catre consiliile locale si judetene, in conformitate cu competentele lor legale, pe baza proiectului bugetului fiecarei unitati administrativ-teritoriale, intocmit in conditii de autonomie, impreuna cu organele teritoriale ale Ministerului Finantelor.
    Art. 28
    (1) La propunerea justificata a ordonatorilor principali de credite, in functie de derularea procesului investitional si de evolutia preturilor, se autorizeaza Guvernul, prin Ministerul Finantelor, sa aprobe, pana la 31 octombrie 1995, modificari valorice in listele de investitii, anexe la bugetele ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu exceptia majorarii pozitiei de "dotari independente", cu incadrarea in volumul cheltuielilor de capital aprobate la capitolul respectiv.
    (2) Listele de investitii anexe la bugetul local, precum si modificarea acestora in conditiile alineatului precedent se aproba de catre fiecare autoritate publica locala, cu avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor.
    Art. 29
    (1) In completarea prevederilor cuprinse in bugetul de stat, parte din cheltuielile necesare functionarii si dezvoltarii unor activitati de invatamant si cultura, pentru elevi si studenti, se finanteaza din veniturile proprii realizate, in conditiile prevederilor legale, de catre institutiile de invatamant, constituindu-se Fondul special pentru invatamant, care, in anul 1995, se stabileste, la venituri si la cheltuieli, potrivit anexei nr. 11.
    (2) Din Fondul special pentru invatamant se pot aloca sume cantinelor studentesti in vederea aprovizionarii de iarna cu unele produse alimentare, pe baza de conventie, al carei continut se aproba de catre Guvern. Sumele alocate ca avansuri se restituie pe masura consumarii stocurilor, potrivit conventiilor incheiate, dar nu mai tarziu de finele anului scolar respectiv.
    Art. 30
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru sanatate, pe anul 1995, constituit in baza Legii nr. 114/1992, se stabilesc potrivit anexei nr. 12.
    Art. 31
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate, pe anul 1995, stabilite in baza Legii nr. 53/1992, cu modificarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 13.
    (2) Sumele ce se vor incasa in anul 1995 din restantele anilor anteriori, precum si eventualul sold ramas neutilizat la 31 decembrie 1994 se vor utiliza pentru restituirea imprumuturilor primite de la trezoreria statului in anul 1994 si pentru efectuarea cheltuielilor prevazute in bugetul Fondului de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate.
    Art. 32
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale, pe anul 1995, stabilite in baza Legii nr. 8/1994, sunt prevazute in anexa nr. 14.
    Art. 33
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, pe anul 1995, stabilite in baza Ordonantei Guvernului nr. 29/1994, aprobata prin Legea nr. 136/1994, sunt cuprinse in anexa nr. 15.
    Art. 34
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice, pe anul 1995, constituit in baza Legii nr. 13/1994, sunt prevazute in anexa nr. 16.
    Art. 35
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguratilor, pe anul 1995, se stabilesc in suma de 1,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 17.
    (2) Veniturile Fondului special pentru protejarea asiguratilor se constituie prin aplicarea unei cote de 0,5% asupra volumului de prime brute incasate de societatile de asigurare din activitatea de asigurare, cu exceptia asigurarilor de viata.
    (3) Fondul special pentru protejarea asiguratilor se utilizeaza pentru plata despagubirilor datorate in caz de faliment al societatilor de asigurare.
    (4) Gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguratilor se face de catre Ministerul Finantelor prin Oficiul de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare, iar eventualele disponibilitati ramase nefolosite la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie. Ministerul Finantelor va elabora norme referitoare la constituirea fondului, termenele de varsare, penalitatile de intarziere, utilizarea si gestionarea acestui fond.
    Art. 36
    Soldul bugetului Fondului special pentru cercetare-dezvoltare constituit potrivit art. 2 si 3 din Legea nr. 67/1993, ramas neconsumat la data de 31 decembrie 1994, precum si sumele ce se vor incasa in cursul anului 1995 din restantele anilor anteriori la acest fond se vor utiliza potrivit anexei nr. 18, de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, in anul 1995, pentru restituirea imprumuturilor primite in anul 1994 de la trezoreria statului, precum si pentru finantarea unor cheltuieli de natura celor prevazute in Legea nr. 67/1993.
    Art. 37
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru pensia suplimentara a pensionarilor militari, pe anul 1995, stabilite potrivit dispozitiilor legale, sunt prevazute in anexa nr. 19.
    Art. 38
    (1) Regiile autonome si societatile comerciale pot efectua, anual, in limita unei cote de pana la 1,5% aplicata asupra fondului de salarii realizat anual, cheltuieli, care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea acestora potrivit legii, si anume: gradinite, crese, dispensare, cabinete medicale, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj.
    (2) In limita cotei prevazute la alin. (1), unitatile mentionate pot aloca sume si pentru acoperirea unei parti din cheltuielile ocazionate de: procurarea unor daruri pentru copiii salariatilor; acoperirea partiala a costului transportului la si de la locul de munca al salariatilor; suportarea partiala a costului biletelor de tratament sau de odihna pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, inclusiv a transportului; acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi insemnate in gospodariile proprii datorita calamitatilor naturale, precum si pentru acoperirea unei parti din cheltuieli, in cazul unor boli grave sau incurabile.
    (3) Veniturile de natura celor mentionate la alin. (2) din prezentul articol, realizate de salariati, nu se supun impozitarii.
    Art. 39
    (1) Agentii economici platitori de impozit pe profit pot efectua cheltuieli de protocol, reclama si publicitate, deductibile din profitul impozabil, in limita unei cote de 3% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor si cheltuielilor aferente, inclusiv accizele.
    (2) In cazul regiilor autonome, cheltuielile de protocol, reclama si publicitate se aproba, dupa caz, de catre Guvern, consiliile locale sau judetene, o data cu bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor respective.
    Art. 40
    (1) In cazul neachitarii in termenele legale a impozitelor, taxelor si a altor varsaminte obligatorii datorate, potrivit legii, bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale, organelor fiscale ale Ministerului Finantelor si alte organe cu atributii in acest sens, potrivit legii, vor proceda la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea acestora.
    (2) In vederea realizarii creantelor statului, prevazute la alin. (1), pe calea executarii silite, organele fiscale ale Ministerului Finantelor si celelalte organe abilitate in acest sens, potrivit legii, pot dispune decontarea sumelor respective prin introducerea de dispozitii de incasare, care constituie titluri executorii, pe care organele bancare le onoreaza fara acceptul debitorilor, in ordinea de prioritate stabilita de lege.
    (3) Pentru sumele datorate cu orice titlu bugetelor mentionate la alin. (1), in scopul onorarii titlurilor executorii, se va actiona si asupra disponibilului in valuta.
    (4) In situatia in care titlurile executorii nu pot fi onorate in aceeasi zi, organele bancare vor urmari executarea acestora din incasarile zilnice realizate in conturile debitorului, pana la lichidarea creantelor sau pana la inceperea urmaririi silite asupra elementelor patrimoniale ale debitorilor.
    (5) Impotriva masurilor de executare silita aplicate de organele fiscale, debitorii pot introduce contestatii la judecatoria competenta, potrivit Codului de procedura civila.
    (6) Executarea silita va fi precedata de o somatie de plata, care va fi comunicata debitorului cu 3 zile inainte de ziua fixata pentru executare. Aceasta somatie va cuprinde, in mod obligatoriu, datele de identificare a debitorului, sumele datorate pe fiecare categorie de venit bugetar sau venit al bugetelor fondurilor speciale, cu mentionarea, dupa caz, a majorarilor de intarziere aferente, calculate si evidentiate pana la data comunicarii somatiei.
    Art. 41
    In anul 1995, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va putea utiliza o cota de 30% din veniturile in lei si in valuta, obtinute din inregistrarea nationala de marci si denumiri de origine, din examinarea de marci internationale, din taxele pentru cererile de brevet de inventie si pentru brevetele de inventie, cat si din taxele pentru desenele si modelele industriale, pentru realizarea activitatilor legate de dotarea tehnica a bazei de date informatizate, pentru organizarea de saloane sau expozitii de inventii in tara, participarea la actiuni similare din afara tarii, precum si pentru premierea celor mai valoroase solutii tehnice prezentate.
    Art. 42
    (1) Pentru sprijinirea activitatii organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale se aloca, in anul 1995, transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, in suma de 2.820 milioane lei. Suma alocata este destinata sa acopere partial cheltuielile ocazionate de: functionarea si dotarea minima a sediilor, activitatea de presa, carte, publicatii proprii, actiuni culturale, stiintifice, simpozioane si alte asemenea manifestari organizate in tara, precum si pentru unele actiuni in strainatate.
    (2) Din suma de 2.820 milioane lei prevazuta la alin. (1), 2.520 milioane lei vor fi folosite pentru activitatile de la alin. (1), iar suma de 300 milioane lei pentru finantarea unor programe si proiecte in cadrul "Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului si intolerantei".
    (3) Pentru sprijinirea activitatii romanilor din afara granitelor tarii se aloca, in anul 1995, transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, in suma de 2.300 milioane lei.
    (4) Pentru promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare se aloca, in anul 1995, transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, in suma de 1.500 milioane lei.
    (5) Pentru realizarea de actiuni cu caracter stiintific si social-cultural, in situatii justificate, din sumele alocate la capitolul "Cultura si arta", Secretariatul General al Guvernului poate efectua cheltuieli prin institutii publice, asociatii sau alte persoane juridice, pe baza de selectie a ofertelor de pret, cu respectarea criteriilor de eficienta economica.
    (6) Modul de repartizare si utilizare a sumelor destinate actiunilor prevazute in prezentul articol se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, Consiliului pentru Minoritatile Nationale, Comitetului Permanent al Congresului Spiritualitatii Romanesti si a altor institutii interesate, dupa caz.
    Art. 43
    Disponibilitatile banesti, din activitatea anului curent, precum si din anii anteriori, la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si la bugetul Fondului pentru plata pensiei suplimentare se vor pastra in trezoreria statului, la care se vor calcula si se vor bonifica dobanzi, potrivit reglementarilor legale.
    Art. 44
    Incasarile din restituirea imprumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru infiintarea corpurilor gardienilor publici, potrivit prevederilor Legii nr. 26/1993 privind infiintarea, organizarea si functionarea Corpului gardienilor publici, se fac venit la bugetul propriu al consiliului judetean, municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov, dupa caz, in care scop organele financiare ale consiliilor respective vor urmari incasarea acestor sume, potrivit conventiilor incheiate cu corpurile gardienilor publici.
    Art. 45
    (1) Ordonatorii principali si secundari de credite vor aproba si vor transmite institutiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevazuta in anexa nr. 3, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1), Guvernul va aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome, pe anul 1995, de sub autoritatea ministerelor si a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, la propunerea acestora, cu avizul Ministerului Finantelor.
    (3) Consiliile locale si consiliile judetene vor definitiva si vor aproba bugetele locale si bugetele regiilor autonome din subordine in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    Art. 46
    Pentru punerea in aplicare a masurilor de accelerare a procesului de restructurare si de reforma a sectorului economic, de intarire a disciplinei financiare si de imbunatatire a decontarilor in economie, Guvernul este autorizat ca, in limita sumei care se va conveni cu Fondul Monetar International, sa includa in bugetul de stat pe anul 1995 o pozitie distincta - fondul de redresare financiara - din care se vor efectua cheltuieli de natura celor prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 13/1995, cu reflectarea corespunzatoare in bugetul rectificativ.
    Art. 47
    Guvernul este autorizat ca, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sa aprobe, prin hotarare, actiunile si categoriile de cheltuieli pentru care se vor putea efectua plati in avans de pana la 30% din fondurile publice, criteriile, procedurile si limitele care se vor folosi in acest scop, in vederea accelerarii procesului investitional, imbunatatirii infrastructurii in transporturi, precum si pentru achizitii de bunuri, realizari de lucrari sau prestari de servicii si executarea contractelor de cercetare stiintifica.
    Art. 48
    Guvernul poate prezenta Parlamentului propuneri de rectificare a bugetului de stat pe anul 1995 ca urmare a schimbarilor intervenite in evolutia indicatorilor macroeconomici, a unor masuri fiscale, a adaptarii legislatiei la conditiile economiei de piata sau a altor cauze justificate.
    Art. 49
    Anexele nr. 1 - 19 fac parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat, in sedinta comuna din 1 martie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                           ADRIAN NASTASE

                       PRESEDINTELE SENATUI
                   prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    ANEXA 1

                     BUGETUL DE STAT PE ANUL 1995

                                                               - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
                                Bugetul         Intrari de     Total
                                de stat         credite        (3 = 1 + 2)
                                pe anul         externe
                                1995            pe anul
                                                1995
------------------------------------------------------------------------------
               A                   1               2               3
------------------------------------------------------------------------------
       I. VENITURI - TOTAL      14.684.250.000                  14.684.250.000
    A. Venituri curente         14.675.750.000                  14.675.750.000
    1. Venituri fiscale         14.433.530.000                  14.433.530.000
    1.1. Impozite directe        7.876.850.000                   7.876.850.000
Impozitul pe profit              4.284.400.000                   4.284.400.000
Impozitul pe salarii             3.512.750.000                   3.512.750.000
  Impozitul pe salarii - total   4.621.800.000                   4.621.800.000
  Sume defalcate din impozitul
  pe salarii pentru bugetele
  locale                        -1.109.050.000                  -1.109.050.000
Alte impozite directe               79.700.000                      79.700.000
  Impozitul pe dividende la
  societatile comerciale            78.000.000                      78.000.000
  Impozitul pe profit obtinut
  din activitati comerciale
  ilicite sau din
  nerespectarea Legii privind
  protectia consumatorilor           1.200.000                       1.200.000
  Alte incasari din impozite
  directe                              500.000                         500.000
    1.2. Impozite indirecte      6.556.680.000                   6.556.680.000
Accize si impozit pe circulatie  1.255.951.000                   1.255.951.000
  Accize                           733.151.000                     733.151.000
  Impozitul pe titeiul din
  productia interna si gazele
  naturale                         522.800.000                     522.800.000
Taxe vamale                        849.700.000                     849.700.000
  Taxe vamale de la persoane
  juridice                         804.700.000                     804.700.000
  Taxe vamale si alte venituri
  incasate de la persoane
  fizice prin unitatile vamale      45.000.000                      45.000.000
Alte impozite indirecte            689.000.000                     689.000.000
  Majorari si penalitati de
  intarziere pentru venituri
  nevarsate la termen              548.000.000                     548.000.000
  Taxe pentru acordarea
  licentelor in vederea
  practicarii jocurilor
  de noroc                          12.000.000                      12.000.000
  Taxa de trecere a frontierei     126.000.000                     126.000.000
  Taxa de compensatie                1.500.000                       1.500.000
  Alte incasari din impozite
  indirecte                          1.500.000                       1.500.000
Taxa pe valoarea adaugata        3.762.029.000*)                 3.762.029.000
------------
    *) Nu cuprinde influenta din importul de titei, efectuat pentru realizarea programului energetic national, aferent perioadei septembrie 1993 - aprilie 1994, pentru care Guvernul este autorizat ca, pe baza rezultatelor controlului dispus, sa scuteasca importatorul de la plata taxei pe valoarea adaugata.

    2. Venituri nefiscale          242.220.000                     242.220.000
Varsaminte din profitul net al
regiilor autonome                   76.000.000                      76.000.000
Varsaminte de la institutiile
publice                             72.900.000                      72.900.000
Taxe de metrologie                     500.000                         500.000
Taxe pentru brevete de inventii
si inregistrarea marcilor de
fabrica                              2.000.000                       2.000.000
Taxe pentru prestatiile si
serviciile efectuate de
capitaniile de port si pentru
eliberarea autorizatiilor de
transport cu autovehicule in
trafic international de marfuri      5.000.000                       5.000.000
Taxe consulare                      40.800.000                      40.800.000
Taxe pentru analize efectuate
de laboratoare, altele decat
cele sanitare, de pe langa
institutii                           1.000.000                       1.000.000
Venituri din incasarea
contravalorii lucrarilor de
combatere a daunatorilor si
bolilor in sectorul vegetal          2.500.000                       2.500.000
Veniturile unitatilor de
reproductie si selectie a
animalelor                             800.000                         800.000
Veniturile circumscriptiilor,
laboratoarelor si
dispensarelor veterinare             7.500.000                       7.500.000
Varsaminte din veniturile
institutiilor publice si
activitatilor autofinantate          1.500.000                       1.500.000
Taxe si alte venituri din
protectia mediului                     300.000                         300.000
Alte venituri de la
institutiile publice                11.000.000                      11.000.000

    Diverse venituri                93.320.000                      93.320.000
Venituri din aplicarea
prescriptiei extinctive              5.500.000                       5.500.000
Venituri din amenzile aplicate
potrivit dispozitiilor legale       12.000.000                      12.000.000
Incasari din cota retinuta
conform Legii nr. 6/1973             1.200.000                       1.200.000
Restituiri de fonduri din
finantarea bugetara a anilor
precedenti                          35.000.000                      35.000.000
Varsaminte de la unitatile
economice comerciale din
sectorul public, reprezentand
plusuri de marfuri si produse,
constatate cu ocazia
inventarierilor ramase
definitive                           1.400.000                       1.400.000
Venituri din concesiuni
realizate                               20.000                          20.000
Venituri din penalizari
incasate pentru nerespectarea
utilizarii rationale a energiei
si gazelor naturale                    800.000                         800.000
Incasarea dobanzilor aferente
ratelor lunare din vanzarea
locuintelor construite din
fondurile statului                   1.800.000                       1.800.000
Incasari din alte surse             19.000.000                      19.000.000
Incasari din valorificarea
bunurilor confiscate si alte
sume constatate o data cu
confiscarea, potrivit legii         16.600.000                      16.600.000

    B. Venituri din capital          8.500.000                       8.500.000
Venituri din valorificarea
unor bunuri ale statului             8.500.000                       8.500.000
  Venituri din valorificarea
  unor bunuri ale institutiilor
  publice                            5.500.000                       5.500.000
  Venituri din valorificarea
  stocurilor de la rezerva de
  stat si de mobilizare              3.000.000                       3.000.000

   II. CHELTUIELI - TOTAL       16.616.694.045   420.340.200*)  17.037.034.245
Cheltuieli curente              14.303.845.108   205.358.750    14.509.203.858
 Cheltuieli de personal          4.740.671.211       568.750     4.741.239.961
 Cheltuieli materiale si
 servicii                        2.392.540.132    51.227.500     2.443.767.632
 Subventii si transferuri        5.581.490.565   153.562.500     5.735.053.065
  Subventii pentru
  institutiile publice             221.066.645                     221.066.645
  Subventii pe produse si
  activitati                       823.900.000                     823.900.000
  Subventii pentru
  acoperirea diferentelor
  de pret si tarif                 829.500.000                     829.500.000
  Prime acordate
  producatorilor agricoli          360.150.000                     360.150.000
  Transferuri                    3.346.873.920   153.562.500     3.500.436.420
Dobanzi aferente datoriei
publice                          1.558.250.000                   1.558.250.000
Sume prevazute in pozitii
globale ca rezerve                  30.893.200                      30.893.200
Cheltuieli de capital            2.095.994.699   214.981.450     2.310.976.149
Imprumuturi                        115.700.000                     115.700.000
  Imprumuturi acordate
  pentru finalizarea unor
  obiective aprobate prin
  conventii bilaterale si
  acorduri interguvernamentale     115.700.000                     115.700.000
Rambursari de credite externe
si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora       101.154.238                     101.154.238
  Rambursari de credite externe     44.885.985                      44.885.985
  Plati de dobanzi si comisioane    56.268.253                      56.268.253
------------
    *) In functie de derularea programelor de imprumut se pot efectua modificari in structura si intre ordonatorii principali de credite, cu aprobarea Guvernului.

     Partea I - Cheltuieli
              social-culturale   4.626.445.178   243.435.000     4.869.880.178
Cheltuieli curente               4.326.356.990    51.796.250     4.378.153.240
 Cheltuieli de personal          2.778.254.485       568.750     2.778.823.235
 Cheltuieli materiale si
 servicii                          533.990.027    51.227.500       585.217.527
 Subventii si transferuri        1.014.112.478                   1.014.112.478
  Subventii pentru
  institutiile publice             109.533.300                     109.533.300
  Transferuri                      904.579.178                     904.579.178
Cheltuieli de capital              244.576.238   191.638.750       436.214.988
Rambursari de credite externe
si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora        55.511.950                      55.511.950

    Invatamant                   2.053.217.178     1.137.500     2.054.354.678
Cheltuieli curente               1.954.874.378       796.250     1.955.670.628
 Cheltuieli de personal          1.624.368.015       568.750     1.624.936.765
 Cheltuieli materiale si
 servicii                          256.620.085       227.500       256.847.585
 Subventii si transferuri           73.886.278                      73.886.278
  Subventii pentru
  institutiile publice               8.785.100                       8.785.100
  Transferuri                       65.101.178                      65.101.178
Cheltuieli de capital               98.001.500       341.250        98.342.750
Rambursari de credite externe
si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora           341.300                         341.300
 Plati de dobanzi si comisioane        341.300                         341.300

    Sanatate                     1.502.310.000   242.297.500     1.744.607.500
Cheltuieli curente               1.327.270.912    51.000.000     1.378.270.912
 Cheltuieli de personal          1.141.941.470                   1.141.941.470
 Cheltuieli materiale si
 servicii                          185.329.442    51.000.000       236.329.442
Cheltuieli de capital              119.868.438   191.297.500       311.165.938
Rambursari de credite externe
si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora        55.170.650                      55.170.650
 Rambursari de credite externe      27.759.000                      27.759.000
 Plati de dobanzi si comisioane     27.411.650                      27.411.650

    Cultura si arta                176.720.000                     176.720.000
Cheltuieli curente                 154.036.000                     154.036.000
 Cheltuieli de personal             11.822.800                      11.822.800
 Cheltuieli materiale si
 servicii                           74.125.000                      74.125.000
 Subventii si transferuri           68.088.200                      68.088.200
  Subventii pentru
  institutiile publice              51.918.200                      51.918.200
  Transferuri                       16.170.000                      16.170.000
Cheltuieli de capital               22.684.000                      22.684.000

    Asistenta sociala               24.230.000                      24.230.000
Cheltuieli curente                  20.207.700                      20.207.700
 Cheltuieli de personal                122.200                         122.200
 Cheltuieli materiale si
 servicii                           17.915.500                      17.915.500
 Subventii si transferuri            2.170.000                       2.170.000
 Subventii pentru
 institutiile publice                2.170.000                       2.170.000
Cheltuieli de capital                4.022.300                       4.022.300

    Alocatii si alte ajutoare
    pentru copii                   485.410.000                     485.410.000
Cheltuieli curente                 485.410.000                     485.410.000
 Subventii si transferuri          485.410.000                     485.410.000
  Transferuri                      485.410.000                     485.410.000

    Pensii, ajutoare si
    indemnizatii                   331.898.000                     331.898.000
Cheltuieli curente                 331.898.000                     331.898.000
 Subventii si transferuri          331.898.000                     331.898.000
  Transferuri                      331.898.000                     331.898.000

    Activitatea sportiva si
    de tineret                      52.660.000                      52.660.000
Cheltuieli curente                  52.660.000                      52.660.000
 Subventii si transferuri           52.660.000                      52.660.000
  Subventii pentru
  institutiile publice              46.660.000                      46.660.000
  Transferuri                        6.000.000                       6.000.000

    Partea a II-a - Gospodarie
    comunala si locuinte           217.243.320                     217.243.320

    Gospodarie comunala si
    locuinte                       217.243.320                     217.243.320
Cheltuieli curente                 120.000.000                     120.000.000
 Subventii si transferuri          120.000.000                     120.000.000
  Transferuri                      120.000.000                     120.000.000
Cheltuieli de capital               97.243.320                      97.243.320

    Partea a III-a -
    Apararea nationala           1.772.740.000                   1.772.740.000

        Aparare                  1.772.740.000                   1.772.740.000
Cheltuieli curente               1.322.104.729                   1.322.104.729
 Cheltuieli de personal            701.224.000                     701.224.000
 Cheltuieli materiale si
 servicii                          620.880.729                     620.880.729
Cheltuieli de capital              450.001.471                     450.001.471
Rambursari de credite externe
si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora           633.800                         633.800
 Rambursari de credite externe         580.200                         580.200
 Plati de dobanzi si comisioane         53.600                          53.600

    Partea a IV-a -  Ordinea
    publica                      1.021.220.000     3.600.000     1.024.820.000

    Ordinea publica              1.021.220.000     3.600.000     1.024.820.000
Cheltuieli curente                 874.458.300                     874.458.300
 Cheltuieli de personal            457.793.800                     457.793.800
 Cheltuieli materiale si
 servicii                          305.502.855                     305.502.855
 Subventii si transferuri          111.161.645                     111.161.645
  Subventii pentru
  institutiile publice             111.161.645                     111.161.645
Cheltuieli de capital              129.640.000     3.600.000       133.240.000
Rambursari de credite externe
si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora        17.121.700                      17.121.700
 Rambursari de credite externe      11.195.885                      11.195.885
 Plati de dobanzi si comisioane      5.925.815                       5.925.815

    Partea a V-a - Autoritatile
    publice                        862.755.599    18.278.700       881.034.299
Cheltuieli curente                 670.712.957                     670.712.957
 Cheltuieli de personal            434.367.910                     434.367.910
 Cheltuieli materiale si
 servicii                          191.465.205                     191.465.205
 Subventii si transferuri           44.879.842                      44.879.842
  Transferuri                       44.879.842                      44.879.842
Cheltuieli de capital              185.135.904    18.278.700       203.414.604
Rambursari de credite externe
si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora         6.906.738                       6.906.738

    Cheltuieli pentru
    Presedintia Romaniei             9.600.000                       9.600.000
Cheltuieli curente                   8.940.000                       8.940.000
 Cheltuieli de personal              1.875.800                       1.875.800
 Cheltuieli materiale si
 servicii                            7.064.200                       7.064.200
Cheltuieli de capital                  660.000                         660.000

    Cheltuieli pentru organele
    autoritatii legislative        134.820.312                     134.820.312
Cheltuieli curente                  60.852.012                      60.852.012
 Cheltuieli de personal             40.940.344                      40.940.344
 Cheltuieli materiale si
 servicii                           19.911.668                       19.911.668
Cheltuieli de capital               73.968.300                       73.968.300

    Cheltuieli pentru organele
    autoritatii judecatoresti      167.104.700                     167.104.700
Cheltuieli curente                 155.284.700                     155.284.700
 Cheltuieli de personal            107.011.700                     107.011.700
 Cheltuieli materiale si
 servicii                           48.273.000                      48.273.000
Cheltuieli de capital               11.820.000                      11.820.000

    Cheltuieli pentru organele
    autoritatii executive          508.841.827    18.278.700       527.120.527
Cheltuieli curente                 407.161.625                     407.161.625
 Cheltuieli de personal            253.897.716                     253.897.716
 Cheltuieli materiale si
 servicii                          109.384.067                     109.384.067
 Subventii si transferuri           43.879.842                      43.879.842
  Transferuri                       43.879.842                      43.879.842
   Contributii si cotizatii la
   organisme internationale         43.779.842                      43.779.842
   Alte transferuri                    100.000                         100.000
Cheltuieli de capital               94.773.464    18.278.700       113.052.164
Rambursari de credite externe
si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora         6.906.738                       6.906.738
 Rambursari de credite externe       5.123.400                       5.123.400
 Plati de dobanzi si comisioane      1.783.338                       1.783.338

    Cheltuieli pentru alte
    organe ale autoritatii
    publice                         42.388.760                      42.388.760
Cheltuieli curente                  38.474.620                      38.474.620
 Cheltuieli de personal             30.642.350                      30.642.350
 Cheltuieli materiale si
 servicii                            6.832.270                       6.832.270
 Subventii si transferuri            1.000.000                       1.000.000
  Transferuri                        1.000.000                       1.000.000
   Alte transferuri                  1.000.000                       1.000.000
Cheltuieli de capital                3.914.140                       3.914.140

    Partea a VI-a - Actiuni
    economice                    4.762.236.597   155.026.500     4.917.263.097
Cheltuieli curente               3.682.286.915   153.562.500     3.835.849.415
 Cheltuieli de personal            242.345.149                     242.345.149
 Cheltuieli materiale si
 servicii                          662.865.166                     662.865.166
 Subventii si transferuri        2.777.076.600   153.562.500     2.930.639.100
  Subventii pentru
  institutiile publice                 371.700                         371.700
  Subventii pe produse si
  activitati                       823.900.000                     823.900.000
  Subventii pentru acoperirea
  diferentelor de pret si
  tarif                            829.500.000                     829.500.000
  Prime acordate
  producatorilor agricoli          360.000.000                     360.000.000
  Transferuri                      763.304.900   153.562.500       916.867.400
Cheltuieli de capital              943.269.632     1.464.000       944.733.632
Imprumuturi                        115.700.000                     115.700.000
Rambursari de credite externe
si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora        20.980.050                      20.980.050

     Cercetare stiintifica         442.923.001     1.464.000       444.387.001
Cheltuieli curente                 431.397.678                     431.397.678
 Cheltuieli de personal             20.741.656                      20.741.656
 Cheltuieli materiale si
 servicii                          408.584.322                     408.584.322
 Subventii si transferuri            2.071.700                       2.071.700
  Subventii pentru
  institutiile publice                 371.700                         371.700
  Transferuri                        1.700.000                       1.700.000
Cheltuieli de capital               11.525.323     1.464.000        12.989.323

    Prospectiuni si lucrari
    geologice de cercetare
    pentru descoperiri de
    zacaminte noi                   81.260.000                      81.260.000
Cheltuieli curente                  81.260.000                      81.260.000
 Cheltuieli materiale si
 servicii                           81.260.000                      81.260.000

    Industria extractiva,
    energetica, metalurgica,
    chimica si alte subramuri
    ale industriei               1.285.963.750     7.962.500     1.293.926.250
Cheltuieli curente                 856.900.000     7.962.500       864.862.500
 Subventii si transferuri          856.900.000     7.962.500       864.862.500
  Subventii pe produse si
  activitati                       770.900.000                     770.900.000
  Transferuri                       86.000.000     7.962.500        93.962.500
Cheltuieli de capital              428.397.500                     428.397.500
Rambursari de credite externe
si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora           666.250                         666.250
 Plati de dobanzi si comisioane        666.250                         666.250

    Agricultura, silvicultura,
    ape, mediu inconjurator      1.704.710.000                   1.704.710.000
Cheltuieli curente               1.544.099.824                   1.544.099.824
 Cheltuieli de personal            189.654.946                     189.654.946
 Cheltuieli materiale si
 servicii                          151.444.878                     151.444.878
 Subventii si transferuri        1.203.000.000                   1.203.000.000
  Subventii pentru acoperirea
  diferentelor de pret si
  tarif                            829.500.000                     829.500.000
  Prime acordate
  producatorilor agricoli          360.000.000                     360.000.000
  Transferuri                       13.500.000                      13.500.000
Cheltuieli de capital              157.607.176                     157.607.176
Rambursari de credite externe
si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora         3.003.000                       3.003.000
 Plati de dobanzi si comisioane      3.003.000                       3.003.000

    Transporturi si comunicatii    883.600.000   145.600.000     1.029.200.000
Cheltuieli curente                 594.789.200   145.600.000       740.389.200
 Cheltuieli de personal              6.406.760                       6.406.760
 Cheltuieli materiale si
 servicii                            7.277.540                       7.277.540
 Subventii si transferuri          581.104.900   145.600.000       726.704.900
  Subventii pe produse si
  activitati                        53.000.000                      53.000.000
  Transferuri                      528.104.900   145.600.000       673.704.900
Cheltuieli de capital              271.500.000                     270.500.000
Rambursari de credite externe
si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora        17.310.800                      17.310.800
 Rambursari de credite externe         227.500                         227.500
 Plati de dobanzi si comisioane     17.083.300                      17.083.300

    Alte actiuni economice         363.779.846                     363.779.846
Cheltuieli curente                 173.840.213                     173.840.213
 Cheltuieli de personal             25.541.787                      25.541.787
 Cheltuieli materiale si
 servicii                           14.298.426                      14.298.426
 Subventii si transferuri          134.000.000                     134.000.000
  Transferuri                      134.000.000                     134.000.000
Cheltuieli de capital               74.239.633                      74.239.633
Imprumuturi                        115.700.000                     115.700.000
 Imprumuturi acordate pentru
 finalizarea unor obiective
 aprobate prin conventii
 bilaterale si acorduri
 interguvernamentale               115.700.000                     115.700.000

    Partea a VII-a -
    Alte actiuni                   254.400.151                     254.400.151
Cheltuieli curente                 208.272.017                     208.272.017
 Cheltuieli de personal            126.685.867                     126.685.867
 Cheltuieli materiale si
 servicii                           77.836.150                      77.836.150
 Subventii si transferuri            3.750.000                       3.750.000
  Prime acordate
  producatorilor agricoli              150.000                         150.000
  Transferuri                        3.600.000                       3.600.000
Cheltuieli de capital               46.128.134                      46.128.134

    Alte actiuni                   254.400.151                     254.400.151
Cheltuieli curente                 208.272.017                     208.272.017
 Cheltuieli de personal            126.685.867                     126.685.867
 Cheltuieli materiale si
 servicii                           77.836.150                      77.836.150
 Subventii si transferuri            3.750.000                       3.750.000
  Prime acordate
  producatorilor agricoli              150.000                         150.000
  Transferuri                        3.600.000                       3.600.000
   Alte transferuri                  3.600.000                       3.600.000
Cheltuieli de capital               46.128.134                      46.128.134

    Partea a VIII-a
    - Transferuri                1.510.510.000                   1.510.510.000

    Transferuri din bugetul
    de stat                      1.510.510.000                   1.510.510.000
 Transferuri din bugetul de
 stat catre bugetele locale
 pentru asigurarea protectiei
 sociale a populatiei pentru
 energie termica si transport
 urban de calatori                 343.800.000                     343.800.000
 Transferuri din bugetul de
 stat catre bugetele locale
 pentru investitii                 756.200.000                     756.200.000
 Transferuri din bugetul de
 stat catre bugetul fondului
 special pentru asigurarile
 sociale ale agricultorilor        251.510.000                     251.510.000
 Transferuri din bugetul de
 stat catre bugetul fondului
 de risc si accident               159.000.000                     159.000.000

    Partea a X-a
    - Datoria publica            1.558.250.000                   1.558.250.000

    Dobanzi aferente
    datoriei publice             1.558.250.000                   1.558.250.000
 Dobanzi aferente datoriei
 publice interne                 1.499.220.240                   1.499.220.240
 Dobanzi aferente datoriei
 publice externe                    16.629.760                      16.629.760
 Cheltuieli ocazionate de
 emisiunea si plasarea
 titlurilor de stat si de
 riscul garantiilor date de
 stat in conditiile legii           42.400.000                      42.400.000

    Partea a XI-a - Rezerve         30.893.200                      30.893.200
 Fondul de rezerva bugetara
 la dispozitia Guvernului           20.893.200                      20.893.200
 Fondul de interventie la
 dispozitia Guvernului               8.000.000                       8.000.000
 Fondul la dispozitia
 Guvernului Romaniei pentru
 relatiile cu Republica
 Moldova                             2.000.000                       2.000.000
     Deficit                    -1.932.444.045    -420.340.200  -2.352.784.245
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                                SINTEZA
              CHELTUIELILOR BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1995
                 (detalierea pe articole de cheltuieli)

                                                               - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
                                Bugetul         Intrari de     Total
                                de stat         credite        (3 = 1 + 2)
                                pe anul         externe
                                1995            pe anul
                                                1995
------------------------------------------------------------------------------
               A                   1              2               3
------------------------------------------------------------------------------
      II. CHELTUIELI - TOTAL    16.616.694.045   420.340.200*)  17.037.034.245
Cheltuieli curente              14.303.845.108   205.358.750    14.509.203.858
 Cheltuieli de personal          4.740.671.211       568.750     4.741.239.961
 Cheltuieli materiale si
 servicii                        2.392.540.132    51.227.500     2.443.767.632
 Subventii si transferuri        5.581.490.565   153.562.500     5.735.053.065
  Subventii pentru
  institutiile publice             221.066.645                     221.066.645
  Subventii pe produse si
  activitati                       823.900.000                     823.900.000
  Subventii pentru
  acoperirea diferentelor
  de pret si tarif                 829.500.000                     829.500.000
  Prime acordate
  producatorilor agricoli          360.150.000                     360.150.000
  Transferuri                    3.346.873.920   153.562.500     3.500.436.420
Dobanzi aferente datoriei
publice                          1.558.250.000                   1.558.250.000
Sume prevazute in pozitii
globale ca rezerve                  30.893.200                      30.893.200
Cheltuieli de capital            2.095.994.699   214.981.450     2.310.976.149
 Imprumuturi                       115.700.000                     115.700.000
  Imprumuturi acordate
  pentru finalizarea unor
  obiective aprobate prin
  conventii bilaterale si
  acorduri interguvernamentale     115.700.000                     115.700.000
Rambursari de credite externe
si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora       101.154.238                     101.154.238
  Rambursari de credite externe     44.885.985                      44.885.985
  Plati de dobanzi si comisioane    56.268.253                      56.268.253
------------
   *) In functie de derularea programelor de imprumut se pot efectua modificari in structura si intre ordonatorii principali de credite, cu aprobarea Guvernului.

    Invatamant                   2.053.217.178     1.137.500     2.054.354.678
Cheltuieli curente               1.954.874.378       796.250     1.955.670.628
 Cheltuieli de personal          1.624.368.015       568.750     1.624.936.765
  Cheltuieli cu salariile        1.246.658.171        35.000     1.246.693.171
  Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                  311.044.407         8.750       311.053.157
  Cheltuieli pentru
  constituirea fondului pentru
  plata ajutorului de somaj         62.209.287         1.750        62.211.037
  Deplasari, detasari,
  transferari                        4.456.150       523.250         4.979.400
 Cheltuieli materiale si
 servicii                          256.620.085       227.500       256.847.585
  Drepturi cu caracter social       40.756.000                      40.756.000
  Hrana                             74.582.195                      74.582.195
  Medicamente si materiale
  sanitare                             600.000                         600.000
  Cheltuieli pentru
  intretinere si gospodarie         57.602.000                      57.602.000
  Materiale si prestari de
  servicii cu caracter
  functional                         5.658.723                       5.658.723
  Obiecte de inventar de
  mica valoare sau scurta
  durata si echipament              41.167.734                      41.167.734
  Reparatii curente                  9.135.033                       9.135.033
  Reparatii capitale                24.245.000                      24.245.000
  Carti si publicatii                2.503.500       127.500         2.631.000
  Alte cheltuieli                      369.900       100.000           469.900
 Subventii si transferuri           73.886.278                      73.886.278
  Subventii pentru
  institutiile publice               8.785.100                       8.785.100
  Transferuri                       65.101.178                      65.101.178
Cheltuieli de capital               98.001.500       341.250        98.342.750
 Investitii ale
 institutiilor publice              98.001.500       341.250        98.342.750
Rambursari de credite externe
si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora           341.300                         341.300
 Plati de dobanzi si comisioane        341.300                         341.300

    Sanatate                     1.502.310.000   242.297.500     1.744.607.500
Cheltuieli curente               1.327.270.912    51.000.000     1.378.270.912
 Cheltuieli de personal          1.141.941.470                   1.141.941.470
  Cheltuieli cu salariile          873.299.975                     873.299.975
  Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                  233.389.695                     223.389.695
  Cheltuieli pentru
  constituirea fondului pentru
  plata ajutorului de somaj         42.984.599                      42.984.599
  Deplasari, detasari,
  transferari                        2.267.201                       2.267.201
 Cheltuieli materiale si
 servicii                          185.329.442    51.000.000       236.329.442
  Drepturi cu caracter social        1.573.648                       1.573.648
  Hrana                             12.072.537                      12.072.537
  Medicamente si materiale
  sanitare                         125.807.254    51.000.000       176.807.254
  Cheltuieli pentru
  intretinere si gospodarie         12.813.114                      12.813.114
  Materiale si prestari de
  servicii cu caracter
  functional                         5.436.731                       5.436.731
  Obiecte de inventar de
  mica valoare sau scurta
  durata si echipament               2.635.873                       2.635.873
  Reparatii curente                 10.749.175                      10.749.175
  Reparatii capitale                10.173.750                      10.173.750
  Carti si publicatii                  315.592                         315.592
  Alte cheltuieli                    3.751.768                       3.751.768
Cheltuieli de capital              119.868.438   191.297.500       311.165.938
 Investitii ale
 institutiilor publice             119.868.438   191.297.500       311.165.938
Rambursari de credite externe
si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora        55.170.650                      55.170.650
 Rambursari de credite externe      27.759.000                      27.759.000
 Plati de dobanzi si comisioane     27.411.650                      27.411.650

    Cultura si arta                176.720.000                     176.720.000
Cheltuieli curente                 154.036.000                     154.036.000
 Cheltuieli de personal             11.822.800                      11.822.800
  Cheltuieli cu salariile            7.367.950                       7.367.950
  Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                    1.841.960                       1.841.960
  Cheltuieli pentru
  constituirea fondului pentru
  plata ajutorului de somaj            368.390                         368.390
  Deplasari, detasari,
  transferari                        2.244.500                       2.244.500
 Cheltuieli materiale si
 servicii                           74.125.000                      74.125.000
  Cheltuieli pentru
  intretinere si gospodarie          1.431.948                       1.431.948
  Materiale si prestari de
  servicii cu caracter
  functional                        43.428.834                      43.428.834
  Obiecte de inventar de
  mica valoare sau scurta
  durata si echipament                  83.720                          83.720
  Reparatii curente                    384.176                         384.176
  Reparatii capitale                21.512.089                      21.512.089
  Carti si publicatii                1.163.333                       1.163.333
  Alte cheltuieli                    6.120.900                       6.120.900
 Subventii si transferuri           68.088.200                      68.088.200
  Subventii pentru
  institutiile publice              51.918.200                      51.918.200
  Transferuri                       16.170.000                      16.170.000
Cheltuieli de capital               22.684.000                      22.684.000
 Investitii ale
 institutiilor publice              22.684.000                      22.684.000

    Asistenta sociala               24.230.000                      24.230.000
Cheltuieli curente                  20.207.700                      20.207.700
 Cheltuieli de personal                122.200                         122.200
  Cheltuieli cu salariile               93.710                          93.710
  Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                       23.430                          23.430
  Cheltuieli pentru
  constituirea fondului pentru
  plata ajutorului de somaj              4.685                           4.685
  Deplasari, detasari,
  transferari                              375                             375
 Cheltuieli materiale si
 servicii                           17.915.500                      17.915.500
  Drepturi cu caracter social       17.664.100                      17.664.100
  Hrana                                 91.200                          91.200
  Medicamente si materiale
  sanitare                               4.000                           4.000
  Cheltuieli pentru intretinere
  si gospodarie                         54.600                          54.600
  Obiecte de inventar de
  mica valoare sau scurta
  durata si echipament                  43.000                          43.000
  Reparatii curente                     50.000                          50.000
  Carti si publicatii                      600                             600
  Alte cheltuieli                        8.000                           8.000
 Subventii si transferuri            2.170.000                       2.170.000
  Subventii pentru
  institutiile publice               2.170.000                       2.170.000
Cheltuieli de capital                4.022.300                       4.022.300
 Investitii ale
 institutiilor publice               4.022.300                       4.022.300

    Alocatii si alte
    ajutoare pentru copii          485.410.000                     485.410.000
Cheltuieli curente                 485.410.000                     485.410.000
 Subventii si transferuri          485.410.000                     485.410.000
  Transferuri                      485.410.000                     485.410.000

    Pensii, ajutoare
    si indemnizatii                331.898.000                     331.898.000
Cheltuieli curente                 331.898.000                     331.898.000
 Subventii si transferuri          331.898.000                     331.898.000
  Transferuri                      331.898.000                     331.898.000

    Activitatea sportiva
    si de tineret                   52.660.000                      52.660.000
Cheltuieli curente                  52.660.000                      52.660.000
 Subventii si transferuri           52.660.000                      52.660.000
  Subventii pentru
  institutiile publice              46.660.000                      46.660.000
  Transferuri                        6.000.000                       6.000.000

    Gospodarie comunala
    si locuinte                    217.243.320                     217.243.320
Cheltuieli curente                 120.000.000                     120.000.000
 Subventii si transferuri          120.000.000                     120.000.000
  Transferuri                      120.000.000                     120.000.000
Cheltuieli de capital               97.243.320                      97.243.320
 Investitii ale
 institutiilor publice              97.243.320                      97.243.320

    Aparare                      1.772.740.000                   1.772.740.000
Cheltuieli curente               1.322.104.729                   1.322.104.729
 Cheltuieli de personal            701.224.000                     701.224.000
 Cheltuieli materiale si
 servicii                          620.880.729                     620.880.729
Cheltuieli de capital              450.001.471                     450.001.471
 Investitii ale
 institutiilor publice             450.001.471                     450.001.471
Rambursari de credite externe
si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora           633.800                         663.800
 Rambursari de credite externe         580.200                         580.200
 Plati de dobanzi si comisioane         53.600                          53.600

    Ordinea publica              1.021.220.000     3.600.000     1.024.820.000
Cheltuieli curente                 874.458.300                     874.458.300
 Cheltuieli de personal            457.793.800                     457.793.800
 Cheltuieli materiale si
 servicii                          305.502.855                     305.502.855
 Subventii si transferuri          111.161.645                     111.161.645
  Subventii pentru
  institutiile publice             111.161.645                     111.161.645
Cheltuieli de capital              129.640.000     3.600.000       133.240.000
 Investitii ale
 institutiilor publice             129.640.000     3.600.000       133.240.000
Rambursari de credite externe
si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora        17.121.700                      17.121.700
 Rambursari de credite externe      11.195.885                      11.195.885
 Plati de dobanzi si comisioane      5.925.815                       5.925.815

    Cheltuieli pentru
    Presedintia Romaniei             9.600.000                       9.600.000
Cheltuieli curente                   8.940.000                       8.940.000
 Cheltuieli de personal              1.875.800                       1.875.800
  Cheltuieli cu salariile            1.323.300                       1.323.300
  Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                      330.800                         330.800
  Cheltuieli pentru
  constituirea fondului pentru
  plata ajutorului de somaj             66.200                          66.200
  Deplasari, detasari,
  transferari                          155.500                         155.500
 Cheltuieli materiale si
 servicii                            7.064.200                       7.064.200
  Cheltuieli pentru
  intretinere si gospodarie            700.000                         700.000
  Materiale si prestari de
  servicii cu caracter
  functional                         1.500.000                       1.500.000
  Obiecte de inventar de
  mica valoare sau scurta
  durata si echipament                  15.000                          15.000
  Reparatii curente                    500.000                         500.000
  Carti si publicatii                   50.000                          50.000
  Alte cheltuieli                    4.299.200                       4.299.200
Cheltuieli de capital                  660.000                         660.000
 Investitii ale
 institutiilor publice                 660.000                         660.000

    Cheltuieli pentru organele
    autoritatii legislative        134.820.312                     134.820.312
Cheltuieli curente                  60.852.012                      60.852.012
 Cheltuieli de personal             40.940.344                      40.940.344
  Cheltuieli cu salariile           16.705.226                      16.705.226
  Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                    4.115.045                       4.115.045
  Cheltuieli pentru
  constituirea fondului pentru
  plata ajutorului de somaj            828.357                         828.357
  Deplasari, detasari,
  transferari                       19.291.716                      19.291.716
 Cheltuieli materiale si
 servicii                           19.911.668                      19.911.668
  Cheltuieli pentru
  intretinere si gospodarie          7.359.493                       7.359.493
  Materiale si prestari de
  servicii cu caracter
  functional                           753.817                         753.817
  Obiecte de inventar de
  mica valoare sau scurta
  durata si echipament               1.458.595                       1.458.595
  Reparatii curente                    523.520                         523.520
  Carti si publicatii                  304.200                         304.200
  Alte cheltuieli                    9.512.043                       9.512.043
Cheltuieli de capital               73.968.300                      73.968.300
 Investitii ale
 institutiilor publice              73.968.300                      73.968.300

    Cheltuieli pentru organele
    autoritatii judecatoresti      167.104.700                     167.104.700
Cheltuieli curente                 155.284.700                     155.284.700
 Cheltuieli de personal            107.011.700                     107.011.700
  Cheltuieli cu salariile           81.674.400                      81.674.400
  Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                   20.418.500                      20.418.500
  Cheltuieli pentru
  constituirea fondului pentru
  plata ajutorului de somaj          4.083.800                       4.083.800
  Deplasari, detasari,
  transferari                          835.000                         835.000
 Cheltuieli materiale si
 servicii                           48.273.000                      48.273.000
  Cheltuieli pentru
  intretinere si gospodarie          8.993.000                       8.993.000
  Materiale si prestari de
  servicii cu caracter
  functional                         8.617.900                       8.617.900
  Obiecte de inventar de
  mica valoare sau scurta
  durata si echipament               2.855.900                       2.855.900
  Reparatii curente                  5.000.000                       5.000.000
  Reparatii capitale                21.348.000                      21.348.000
  Carti si publicatii                1.072.500                       1.072.500
  Alte cheltuieli                      385.700                         385.700
Cheltuieli de capital               11.820.000                      11.820.000
 Investitii ale
 institutiilor publice              11.820.000                      11.820.000

    Cheltuieli pentru organele
    autoritatii executive          508.841.827    18.278.700       527.120.527
Cheltuieli curente                 407.161.625                     407.161.625
 Cheltuieli de personal            253.897.716                     253.897.716
  Cheltuieli cu salariile          190.671.047                     190.671.047
  Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                   39.811.966                      39.811.966
  Cheltuieli pentru
  constituirea fondului pentru
  plata ajutorului de somaj          7.974.303                       7.974.303
  Deplasari, detasari,
  transferari                       15.440.400                      15.440.400
 Cheltuieli materiale si
 servicii                          109.384.067                     109.384.067
  Medicamente si materiale
  sanitare                                 256                             256
  Cheltuieli pentru
  intretinere si gospodarie         59.303.497                      59.303.497
  Materiale si prestari de
  servicii cu caracter
  functional                         6.045.362                       6.045.362
  Obiecte de inventar de
  mica valoare sau scurta
  durata si echipament               6.370.219                       6.370.219
  Reparatii curente                  9.741.553                       9.741.553
  Reparatii capitale                11.697.250                      11.697.250
  Carti si publicatii                2.089.110                       2.089.110
  Alte cheltuieli                   14.136.820                      14.136.820
 Subventii si transferuri           43.879.842                      43.879.842
  Transferuri                       43.879.842                      43.879.842
  Contributii si cotizatii la
  organisme internationale          43.779.842                      43.779.842
  Alte transferuri                     100.000                         100.000
Cheltuieli de capital               94.773.464    18.278.700       113.052.164
 Investitii ale
 institutiilor publice              94.773.464    18.278.700       113.052.164
Rambursari de credite externe
si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora         6.906.738                       6.906.738
 Rambursari de credite externe       5.123.400                       5.123.400
 Plati de dobanzi si comisioane      1.783.338                       1.783.338

    Cheltuieli pentru alte organe
    ale autoritatii publice         42.388.760                      42.388.760
Cheltuieli curente                  38.474.620                      38.474.620
 Cheltuieli de personal             30.642.350                      30.642.350
  Cheltuieli cu salariile           21.627.270                      21.627.270
  Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                    5.406.780                       5.406.780
  Cheltuieli pentru
  constituirea fondului pentru
  plata ajutorului de somaj          1.081.300                       1.081.300
  Deplasari, detasari,
  transferari                        2.527.000                       2.527.000
 Cheltuieli materiale si
 servicii                            6.832.270                       6.832.270
  Cheltuieli pentru
  intretinere si gospodarie          2.468.624                       2.468.624
  Materiale si prestari de
  servicii cu caracter
  functional                           223.271                         223.271
  Obiecte de inventar de
  mica valoare sau scurta
  durata si echipament                 275.833                         275.833
  Reparatii curente                  2.504.000                       2.504.000
  Reparatii capitale                   368.800                         368.800
  Carti si publicatii                  270.670                         270.670
  Alte cheltuieli                      721.072                         721.072
 Subventii si transferuri            1.000.000                       1.000.000
  Transferuri                        1.000.000                       1.000.000
  Alte transferuri                   1.000.000                       1.000.000
Cheltuieli de capital                3.914.140                       3.914.140
 Investitii ale
 institutiilor publice               3.914.140                       3.914.140

    Cercetare stiintifica          442.923.001     1.464.000       444.387.001
Cheltuieli curente                 431.397.678                     431.397.678
 Cheltuieli de personal             20.741.656                      20.741.656
  Cheltuieli cu salariile           15.478.741                      15.478.741
  Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                    3.869.686                       3.869.686
  Cheltuieli pentru
  constituirea fondului pentru
  plata ajutorului de somaj            773.937                         773.937
  Deplasari, detasari,
  transferari                          619.292                         619.292
 Cheltuieli materiale si
 servicii                          408.584.322                     408.584.322
  Drepturi cu caracter social            6.430                           6.430
  Cheltuieli pentru intretinere
  si gospodarie                      1.596.650                       1.596.650
  Materiale si prestari de
  servicii cu caracter
  functional                        19.519.500                      19.519.500
  Obiecte de inventar de
  mica valoare sau scurta
  durata si echipament                  33.900                          33.900
  Reparatii curente                    129.000                         129.000
  Reparatii capitale                 1.519.000                       1.519.000
  Carti si publicatii                1.893.000                       1.893.000
  Alte cheltuieli                  383.886.842                     383.886.842
 Subventii si transferuri            2.071.700                       2.071.700
  Subventii pentru
  institutiile publice                 371.700                         371.700
  Transferuri                        1.700.000                       1.700.000
Cheltuieli de capital               11.525.323     1.464.000        12.989.323
 Investitii ale
 institutiilor publice              11.525.323     1.464.000        12.989.323

    Prospectiuni si lucrari
    geologice de cercetare
    pentru descoperiri de
    zacaminte noi                   81.260.000                      81.260.000
Cheltuieli curente                  81.260.000                      81.260.000
 Cheltuieli materiale si
 servicii                           81.260.000                      81.260.000
  Alte cheltuieli                   81.260.000                      81.260.000

    Industria extractiva,
    energetica, metalurgica,
    chimica si alte subramuri
    ale industriei               1.285.963.750     7.962.500     1.293.926.250
Cheltuieli curente                 856.900.000     7.962.500       864.862.500
Subventii si transferuri           856.900.000     7.962.500       864.862.500
 Subventii pe produse si
 activitati                        770.900.000                     770.900.000
 Transferuri                        86.000.000     7.962.500        93.962.500
 Cheltuieli de capital             428.397.500                     428.397.500
  Investitii ale regiilor
  autonome si societatilor
  comerciale cu capital de
  stat                             428.397.500                     428.397.500
Rambursari de credite externe
si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora           666.250                         666.250
 Plati de dobanzi si comisioane        666.250                         666.250

     Agricultura, silvicultura,
     ape, mediu inconjurator     1.704.710.000                   1.704.710.000
Cheltuieli curente               1.544.099.824                   1.544.099.824
 Cheltuieli de personal            189.654.946                     189.654.946
  Cheltuieli cu salariile          144.376.863                     144.376.863
  Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                   35.379.930                      35.379.930
  Cheltuieli pentru
  constituirea fondului pentru
  plata ajutorului de somaj          7.218.843                       7.218.843
  Deplasari, detasari,
  transferari                        2.679.310                       2.679.310
 Cheltuieli materiale si
 servicii                          151.444.878                     151.444.878
  Hrana                              1.700.000                       1.700.000
  Medicamente si materiale
  sanitare                           6.806.500                       6.806.500
  Cheltuieli pentru
  intretinere si gospodarie          7.715.000                       7.715.000
  Materiale si prestari de
  servicii cu caracter
  functional                       120.557.324                     120.557.324
  Obiecte de inventar de
  mica valoare sau scurta
  durata si echipament               6.199.000                       6.199.000
  Reparatii curente                  2.400.000                       2.400.000
  Reparatii capitale                 2.750.000                       2.750.000
  Carti si publicatii                1.306.000                       1.306.000
  Alte cheltuieli                    2.011.054                       2.011.054
 Subventii si transferuri        1.203.000.000                   1.203.000.000
  Subventii pentru acoperirea
  diferentelor de pret si tarif    829.500.000                     829.500.000
  Prime acordate
  producatorilor agricoli          360.000.000                     360.000.000
  Transferuri                       13.500.000                      13.500.000
Cheltuieli de capital              157.607.176                     157.607.176
 Investitii ale institutiilor
 publice                            21.519.176                      21.519.176
 Investitii ale regiilor
 autonome si societatilor
 comerciale cu capital de stat     136.088.000                     136.088.000
Rambursari de credite externe
si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora         3.003.000                       3.003.000
 Plati de dobanzi si comisioane      3.003.000                       3.003.000

    Transporturi si comunicatii    883.600.000   145.600.000     1.029.200.000
Cheltuieli curente                 594.789.200   145.600.000       740.389.200
 Cheltuieli de personal              6.406.760                       6.406.760
  Cheltuieli cu salariile            4.861.815                       4.861.815
  Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                    1.215.450                       1.215.450
  Cheltuieli pentru constituirea
  fondului pentru plata
  ajutorului de somaj                  243.090                         243.090
  Deplasari, detasari,
  transferari                           86.405                          86.405
 Cheltuieli materiale si
 servicii                            7.277.540                       7.277.540
  Drepturi cu caracter social           50.000                          50.000
  Hrana                                406.490                         406.490
  Medicamente si materiale
  sanitare                               7.067                           7.067
  Cheltuieli pentru
  intretinere si gospodarie            721.972                         721.972
  Materiale si prestari de
  servicii cu caracter
  functional                         1.759.612                       1.759.612
  Obiecte de inventar de
  mica valoare sau scurta
  durata si echipament                 309.415                         309.415
  Reparatii curente                    786.812                         786.812
  Reparatii capitale                 1.556.600                       1.556.600
  Carti si publicatii                   17.446                          17.446
  Alte cheltuieli                    1.662.126                       1.662.126
 Subventii si transferuri          581.104.900   145.600.000       726.704.900
  Subventii pe produse si
  activitati                        53.000.000                      53.000.000
  Transferuri                      528.104.900   145.600.000       673.704.900
Cheltuieli de capital              271.500.000                     271.500.000
 Investitii ale regiilor
 autonome si societatilor
 comerciale cu capital de stat     266.090.000                     266.090.000
 Investitii ale
 institutiilor publice               5.410.000                       5.410.000
Rambursari de credite externe
si plati de dobanzi si
comisioane aferente acestora        17.310.800                      17.310.800
 Rambursari de credite externe         227.500                         227.500
 Plati de dobanzi si comisioane     17.083.300                      17.083.300

    Alte actiuni economice         363.779.846                     363.779.846
Cheltuieli curente                 173.840.213                     173.840.213
 Cheltuieli de personal             25.541.787                      25.541.787
  Cheltuieli cu salariile           19.400.346                      19.400.346
  Contributii pentru
  asigurari sociale de stat          4.850.086                       4.850.086
  Cheltuieli pentru
  constituirea fondului pentru
  plata ajutorului de somaj            970.017                         970.017
  Deplasari, detasari,
  transferari                          321.338                         321.338
 Cheltuieli materiale si
 servicii                           14.298.426                      14.298.426
  Hrana                                  3.000                           3.000
  Cheltuieli pentru
  intretinere si gospodarie          6.492.653                       6.492.653
  Materiale si prestari de
  servicii cu caracter
  functional                           546.170                         546.170
  Obiecte de inventar de
  mica valoare sau scurta
  durata si echipament                 778.367                         778.367
  Reparatii curente                  2.218.970                       2.218.970
  Reparatii capitale                 1.074.327                       1.074.327
  Carti si publicatii                   32.601                          32.601
  Alte cheltuieli                    3.152.338                       3.152.338
 Subventii si transferuri          134.000.000                     134.000.000
  Transferuri                      134.000.000                     134.000.000
Cheltuieli de capital               74.239.633                      74.239.633
 Stocuri pentru rezerva de
 stat si de mobilizare              71.649.754                      71.649.754
 Investitii ale
 institutiilor publice               2.589.879                       2.589.879
Imprumuturi                        115.700.000                     115.700.000
 Imprumuturi acordate pentru
 finalizarea unor obiective
 aprobate prin conventii
 bilaterale si acorduri
 interguvernamentale               115.700.000                     115.700.000

    Alte actiuni                   254.400.151                     254.400.151
Cheltuieli curente                 208.272.017                     208.272.017
 Cheltuieli de personal            126.685.867                     126.685.867
  Cheltuieli cu salariile           20.728.000                      20.728.000
  Contributii pentru asigurari
  sociale de stat                    5.068.300                       5.068.300
  Cheltuieli pentru
  constituirea fondului pentru
  plata ajutorului de somaj          1.013.600                       1.013.600
  Deplasari, detasari,
  transferari                           22.000                          22.000
 Cheltuieli materiale si
 servicii                           77.836.150                      77.836.150
  Cheltuieli pentru
  intretinere si gospodarie            150.000                         150.000
  Materiale si prestari de
  servicii cu caracter
  functional                           254.500                         254.500
  Obiecte de inventar de
  mica valoare sau scurta
  durata si echipament                   3.900                           3.900
  Reparatii curente                      8.200                           8.200
  Carti si publicatii                    3.900                           3.900
  Alte cheltuieli                      305.000                         305.000
 Subventii si transferuri            3.750.000                       3.750.000
  Prime acordate
  producatorilor agricoli              150.000                         150.000
  Transferuri                        3.600.000                       3.600.000
  Alte transferuri                   3.600.000                       3.600.000
Cheltuieli de capital               46.128.134                      46.128.134
 Investitii ale
 institutiilor publice              46.128.134                      46.128.134

    Partea a VIII-a -
    Transferuri                  1.510.510.000                   1.510.510.000

    Transferuri din bugetul
    de stat                      1.510.510.000                   1.510.510.000
Transferuri din bugetul de
stat catre bugetele locale
pentru asigurarea protectiei
sociale a populatiei pentru
energie termica si transport
urban de calatori                 343.800.000                      343.800.000
Transferuri din bugetul de
stat catre bugetele locale
pentru investitii                 756.200.000                      756.200.000
Transferuri din bugetul de
stat catre bugetul Fondului
destinat platii pensiilor
si celorlalte drepturi de
asigurari sociale ale
agricultorilor                    251.510.000                      251.510.000
Transferuri din bugetul de
stat catre bugetul Fondului
de risc si accident               159.000.000                      159.000.000

    Partea a X-a - Datoria
    publica                     1.558.250.000                    1.558.250.000

    Dobanzi aferente datoriei
    publice                     1.558.250.000                    1.558.250.000

    Partea a XI-a - Rezerve        30.893.200                       30.893.200
Fondul de rezerva bugetara
la dispozitia Guvernului           20.893.200                       20.893.200
Fondul de interventie la
dispozitia Guvernului               8.000.000                        8.000.000
Fondul la dispozitia
Guvernului Romaniei pentru
relatiile cu Republica
Moldova                             2.000.000                        2.000.000
    Deficit                    -1.932.444.045  -420.340.200     -2.352.784.245
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

                                LISTA
      impozitelor, taxelor si a celorlalte venituri pe anul 1995

-------------------------------------------------------------------------------
  Denumirea impozitelor,           Acte normative care reglementeaza incasarea
  taxelor si a celorlalte          impozitelor, taxelor si a celorlalte
  venituri                         venituri
-------------------------------------------------------------------------------
    I. PENTRU BUGETUL DE STAT
    I. Venituri curente
     A. Venituri fiscale
    A.1. Impozite directe:
1. Impozitul pe profit             Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind
                                   impozitul pe profit; Legea nr. 12/1991*)
                                   privind impozitul pe profit; Legea nr.
                                   71/1994 privind acordarea unor facilitati
                                   suplimentare fata de Legea nr. 35/1991,
                                   republicata, pentru atragerea de investitori
                                   straini in industrie; Legea nr. 77/1994
                                   privind asociatiile salariatilor si
                                   membrilor conducerii societatilor comerciale
                                   care se privatizeaza; Ordonanta Guvernului
                                   nr. 61/1994 privind aprobarea Aranjamentului
                                   de credit stand-by si a facilitatii de
                                   transformare sistematica acordate Romaniei
                                   de catre Fondul Monetar International;
                                   Hotararea Guvernului nr. 1222/1990 privind
                                   regimul impozitelor si taxelor aplicabile
                                   reprezentantelor din Romania, ale
                                   societatilor comerciale sau organizatiilor
                                   economice straine, precum si drepturile si
                                   obligatiile legate de salarizarea
                                   personalului roman; Hotararea Guvernului
                                   nr. 974/1994 pentru aprobarea
                                   Instructiunilor privind metodologia de
                                   calcul si formularistica corespunzatoare,
                                   referitoare la impozitul pe profit.
2. Impozitul pe salarii            Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe
                                   salarii, modificata si completata prin
                                   Legea nr. 35/1993; Ordonanta Guvernului
                                   nr. 39/1994 privind imbunatatirea
                                   coeficientilor de ierarhizare a salariilor
                                   de baza pentru personalul din sectorul
                                   bugetar, modificata si aprobata prin Legea
                                   nr. 134/1994.
3. Alte impozite directe
   din care:
   a) impozitul pe dividende       Legea nr. 40/1992 privind stabilirea
      la societatile comerciale    impozitului pe dividende la societatile
                                   comerciale; Legea nr. 77/1994 privind
                                   asociatiile salariatilor si membrilor
                                   conducerii societatilor comerciale care se
                                   privatizeaza.
   b) impozitul pe profit          Legea nr. 12/1990 privind protejarea
      obtinut din activitati       populatiei impotriva unor activitati
      comerciale ilicite           comerciale ilicite, modificata si completata
      sau din nerespectarea        prin Legea nr. 42/1991; Ordonanta Guvernului
      Legii privind protectia      nr. 21/1992 privind protectia
      consumatorilor               consumatorilor, aprobata prin Legea nr.
                                   11/1994 privind unele ordonante ale
                                   Guvernului emise in baza Legii nr. 81/1992.
        A.2. Impozite indirecte:
1. Accize si impozitul la          Legea nr. 42/1993 privind accizele la
   titeiul din productia interna   produsele din import si din tara, precum si
   si gazele naturale              impozitul la titeiul din productia interna
                                   si gazele naturale; Legea nr. 22/1994
                                   privind modificarea anexei nr. 1 la Legea
                                   nr. 42/1993.
2. Taxe vamale:
   a) taxe vamale de la persoane   Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind
      juridice                     Tariful vamal de import al Romaniei,
                                   modificata si aprobata prin Legea nr.
                                   102/1994 pentru aprobarea unor ordonante
                                   ale Guvernului emise in baza Legii nr.
                                   58/1993; Legea nr. 30/1978 privind Codul
                                   vamal al Romaniei; Legea nr. 35/1991 privind
                                   regimul investitiilor straine, modificata si
                                   completata prin Legea nr. 57/1993; Legea nr.
                                   56/1994 pentru modificarea art. 12 alin. (1)
                                   din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul
                                   acordat de stat producatorilor agricoli;
                                   Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor
                                   facilitati suplimentare fata de Legea nr.
                                   35/1991; Decretul nr. 337/1981 pentru
                                   aprobarea Regulamentului vamal; Hotararea
                                   Guvernului nr. 1274/1990 privind reducerea
                                   unor taxe vamale de import si instituirea
                                   regimului de draw-back; Hotararea Guvernului
                                   nr. 3/1992 privind cursul de transformare in
                                   lei pentru operatiuni vamale si evaluare in
                                   vama.
   b) taxe vamale si alte          Legea nr. 30/1978 privind Codul vamal al
      venituri incasate de la      Romaniei; Decretul nr. 337/1981 pentru
      persoane fizice prin         aprobarea Regulamentului vamal; Hotararea
      unitatile vamale             Guvernului nr. 685/1990 privind regimul
                                   vamal aplicabil persoanelor fizice;
                                   Hotararea Guvernului nr. 1107/1990 privind
                                   instituirea taxei unice de magazinaj asupra
                                   bunurilor retinute de organele vamale la
                                   intrarea in tara; Hotararea Guvernului nr.
                                   269/1994 privind modificarea limitelor
                                   valorice si a conditiilor pentru bunurile
                                   introduse sau scoase din tara de catre
                                   persoane fizice; Hotararea Guvernului nr.
                                   580/1994 privind vamuirea unor categorii de
                                   bunuri.
3. Alte impozite indirecte:
   a) majorari si penalitati de    Ordonanta Guvernului nr. 14/1992 privind
      intarziere pentru venituri   modificarea nivelului majorarilor de
      nevarsate in termen          intarziere datorate pentru neplata in
                                   termen a veniturilor cuvenite bugetului,
                                   aprobata prin Legea nr. 114/1992
                                   referitoare la unele ordonante ale
                                   Guvernului emise in baza Legii nr. 81/1992;
                                   Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind
                                   masuri pentru intarirea disciplinei
                                   financiare a agentilor economici. Actul
                                   normativ care reglementeaza venitul in
                                   cauza.
   b) taxe pentru acordarea        Ordonanta Guvernului nr. 16/1993 privind
      licentelor in vederea        taxele pentru acordarea licentelor in
      practicarii jocurilor de     vederea practicarii jocurilor de noroc,
      noroc                        aprobata prin Legea nr. 102/1994 pentru
                                   aprobarea unor ordonante ale Guvernului
                                   emise in baza Legii nr. 58/1993.
   c) taxa de trecere a            Ordonanta Guvernului nr. 50/1994 privind
      frontierei                   instituirea unei taxe de trecere a
                                   frontierei in vederea constituirii unor
                                   resurse destinate protectiei sociale.
   d) taxe de compensatie          Hotararea Guvernului nr. 228/1992 privind
                                   protejarea producatorilor nationali si a
                                   pietei interne de competitia neloiala
                                   rezultata din importul unor produse la pret
                                   de dumping sau subventionat, precum si de
                                   exportul la preturi sub nivelul celor
                                   practicate pe piata interna; Hotararea
                                   Guvernului nr. 70/1994 privind sistemul de
                                   preturi de referinta si taxe de compensatie
                                   la importul de vinuri; Hotararea Guvernului
                                   nr. 363/1994 privind sistemul de preturi de
                                   referinta si taxe de compensatie la importul
                                   de produse agroalimentare; Hotararea
                                   Guvernului nr. 525/1994 pentru completarea
                                   Hotararii Guvernului nr. 363/1994; Hotararea
                                   Guvernului nr. 948/1994 privind prelungirea
                                   valabilitatii hotararilor Guvernului nr.
                                   70/1994 si nr. 363/1994.
   e) alte incasari din impozite
      indirecte:
   - impozitul pe circulatia       Hotararea Guvernului nr. 779/1991*) privind
     marfurilor                    impozitul pe circulatia marfurilor.
   - contravaloarea ambalajelor    Decretul nr. 146/1980 privind unele masuri
     si paletelor care insotesc    de imbunatatire a circulatiei, utilizarii
     marfurile, incluse in         si recuperarii ambalajelor pentru marfurile
     pretul acestora, importate    ce se desfac prin comertul cu amanuntul.
     de regiile autonome si
     societatile comerciale cu
     capital de stat
4. Taxa pe valoarea adaugata       Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa
                                   pe valoarea adaugata, aprobata prin Legea
                                   nr. 130/1992; Ordonanta de urgenta a
                                   Guvernului nr. 1/1993 privind unele masuri
                                   pentru aplicarea taxei pe valoarea adaugata,
                                   aprobata prin Legea nr. 63/1993; Ordonanta
                                   Guvernului nr. 6/1994 referitoare la
                                   perfectionarea unor reglementari privind
                                   taxa pe valoarea adaugata, aprobata prin
                                   Legea nr. 119/1994 pentru aprobarea unor
                                   ordonante ale Guvernului emise in baza
                                   Legii nr. 4/1994; Ordonanta Guvernului nr.
                                   33/1994 referitoare la perfectionarea unor
                                   reglementari privind taxa pe valoarea
                                   adaugata, aprobata si modificata prin Legea
                                   nr. 123/1994 pentru aprobarea unor
                                   ordonante ale Guvernului emise in baza
                                   Legii nr. 72/1994; Hotararea Guvernului nr.
                                   973/1994 cu privire la aprobarea Normelor
                                   pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr.
                                   3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata.

                       B. Venituri nefiscale
1. Varsaminte din profitul net     Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea
   al regiilor autonome            unitatilor economice de stat in regii
                                   autonome si societati comerciale; Ordonanta
                                   Guvernului nr. 15/1993 privind unele masuri
                                   pentru restructurarea activitatii regiilor
                                   autonome; Ordonanta Guvernului nr. 3/1994
                                   pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.
                                   15/1993.
2. Varsaminte de la institutiile
   publice:
   a) taxe de metrologie           Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind
                                   activitatea de metrologie, aprobata si
                                   modificata prin Legea nr. 11/1994 privind
                                   unele ordonante ale Guvernului emise in baza
                                   Legii nr. 81/1992; Hotararea Guvernului nr.
                                   481/1992 privind organizarea si functionarea
                                   Biroului Roman de Metrologie Legala.
   b) taxe pentru brevete de       Legea nr. 64/1991 privind brevetele de
      inventii si inregistrarea    inventii; Legea nr. 120/1992 privind taxele
      marcilor de fabrica          pentru cererile de brevet de inventie si
                                   pentru brevetele de inventii; Legea nr.
                                   129/1992 privind protectia desenelor si
                                   modelelor industriale; Hotararea Guvernului
                                   nr. 274/1991 privind taxele cu privire la
                                   marci de fabrica, de comert si de serviciu,
                                   precum si la denumiri de origine a
                                   produselor.
   c) taxe pentru prestatiile      Ordonanta Guvernului nr. 48/1994 privind
      si serviciile efectuate de   modificarea unor taxe pentru folosirea
      capitaniile de port si       drumurilor publice si pentru unele prestari
      si pentru eliberarea         de servicii in porturi si aeroporturi,
      autorizatiilor de            aprobata prin Legea nr. 123/1994 pentru
      transport cu autovehicule    aprobarea unor ordonante ale Guvernului
      in trafic international      emise in baza Legii nr. 72/1994.
      de marfuri
   d) taxe consulare               Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind
                                   stabilirea serviciilor consulare si a
                                   taxelor percepute pentru prestarea acestora,
                                   aprobata si modificata prin Legea nr.
                                   89/1993 referitoare la unele ordonante ale
                                   Guvernului emise in baza Legii nr. 81/1992;
                                   Ordonanta Guvernului nr. 10/1993 privind
                                   actualizarea, in functie de rata inflatiei,
                                   a unor taxe stabilite in sume fixe pentru
                                   serviciile prestate in favoarea unor
                                   persoane fizice si juridice, aprobata prin
                                   Legea nr. 102/1994 pentru aprobarea unor
                                   ordonante ale Guvernului emise in baza
                                   Legii nr. 58/1993; Ordonanta Guvernului
                                   nr. 43/1994 pentru modificarea Ordonantei
                                   Guvernului nr. 24/1992, aprobata prin Legea
                                   nr. 123/1994 pentru aprobarea unor ordonante
                                   ale Guvernului emise in baza Legii nr.
                                   72/1994.
   e) taxe pentru analize          Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind
      efectuate de laboratoare,    protectia consumatorilor, aprobata si
      altele decat cele            modificata prin Legea nr. 11/1994 privind
      sanitare, de pe langa        unele ordonante ale Guvernului emise in baza
      institutii publice           Legii nr. 81/1992; Hotararea Guvernului nr.
                                   573/1992 privind atributiile, organizarea si
                                   functionarea in componenta Oficiului pentru
                                   Protectia Consumatorilor, a Diviziei pentru
                                   Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor
                                   Alcoolice, modificata prin Hotararea
                                   Guvernului nr. 26/1994 privind reorganizarea
                                   si functionarea Oficiului pentru Protectia
                                   Consumatorilor; Hotararea Guvernului nr.
                                   450/1994 privind organizarea si functionarea
                                   Ministerului Justitiei.
   f) venituri din incasarea       Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele
      contravalorii lucrarilor     masuri pentru stimularea taranimii si
      de combatere a               activitatii economice a societatilor
      daunatorilor si bolilor      agricole cu capital de stat.
      in sectorul vegetal
   g) veniturile unitatilor de     Legea nr. 40/1975 privind cresterea si
      reproductie si selectie      ameliorarea animalelor; Decretul-lege nr.
      a animalelor                 43/1990 privind unele masuri pentru
                                   stimularea taranimii si activitatii
                                   economice a societatilor agricole cu capital
                                   de stat.
   h) veniturile                   Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele
      circumscriptiilor,           masuri pentru stimularea taranimii si
      laboratoarelor si            activitatii economice a societatilor
      dispensarelor veterinare     agricole cu capital de stat.
   i) varsaminte din veniturile    Decretul nr. 151/1975 privind autofinantarea
      institutiilor publice si     unor activitati ale institutiilor de stat,
      activitatilor                cu completarile ulterioare; Legea nr.
      autofinantate                10/1991 privind finantele publice.
   j) taxe si alte venituri        Decretul nr. 221/1990 privind functionarea
      din protectia mediului       si atributiile Comisiei Nationale pentru
                                   Controlul Activitatilor Nucleare.
   k) alte venituri de la
      institutiile publice:
      - venituri realizate din     Ordonanta Guvernului nr. 19/1992 privind
        comercializarea de         activitatea de standardizare in Romania,
        standarde si alte          aprobata si modificata prin Legea nr.
        publicatii de              11/1994 privind unele ordonante ale
        specialitate, precum si    Guvernului emise in baza Legii nr. 81/1992;
        alte prestari de           Hotararea Guvernului nr. 483/1992 privind
        servicii de catre          functionarea Institutului Roman de
        Institutul Roman de        Standardizare, ca organ de specialitate al
        Standardizare              administratiei publice centrale in domeniul
                                   standardizarii.
   - venituri din vanzarea         Legea nr. 10/1991 privind finantele publice;
     reportajelor si din           Hotararea Guvernului nr. 560/1994 privind
     serviciile de stiri           organizarea si functionarea Agentiei
     realizate de "Rompres".       Nationale de Presa "Rompres".
   - taxe pentru obtinerea         Ordonanta Guvernului nr. 9/1993 privind
     deciziilor de autorizare      taxele de eliberare a deciziilor de
     in domeniul audiovizualului   autorizare in domeniul audiovizualului,
                                   aprobata prin Legea nr. 102/1994 pentru
                                   aprobarea unor ordonante ale Guvernului
                                   emise in baza Legii nr. 58/1993.
   - venituri din chiriile         Legea nr. 5/1973 privind administrarea
     imobilelor proprietate de     fondului locativ si reglementarea
     stat administrate de          raporturilor dintre proprietari si chiriasi.
     institutiile publice
   - venituri din serviciile de    Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind
     statistica publica la         organizarea statisticii publice, aprobata si
     cererea beneficiarilor        modificata prin Legea nr. 11/1994 privind
     interni si externi            unele ordonante ale Guvernului emise in baza
                                   Legii nr. 81/1992, republicata in anul 1994.
   - sume incasate de Comisia      Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare
     Nationala a Valorilor         si bursele de valori.
     Mobiliare
3. Diverse venituri:
   a) venituri din aplicarea       Decretul nr. 167/1958 privind prescriptia
      prescriptiei extinctive      extinctiva; Decretul nr. 219/1960 privind
                                   obligatiile organizatiilor economice
                                   debitoare, ca urmare a prescriptiei
                                   extinctive.
   b) venituri din amenzile        Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si
      aplicate, potrivit           sanctionarea contraventiilor; Ordonanta
      dispozitiilor legale         Guvernului nr. 12/1994 pentru modificarea si
                                   abrogarea unor dispozitii ale Legii nr.
                                   32/1968 privind stabilirea si sanctionarea
                                   contraventiilor, aprobata si modificata prin
                                   Legea nr. 65/1994; Ordonanta Guvernului nr.
                                   17/1993 privind stabilirea si sanctionarea
                                   contraventiilor la reglementarile financiar-
                                   gestionare si fiscale, aprobata prin Legea
                                   nr. 83/1994 pentru aprobarea unor ordonante
                                   ale Guvernului emise in baza Legii nr.
                                   58/1993; Ordonanta Guvernului nr. 23/1992
                                   privind modificarea unor sanctiuni
                                   contraventionale, aprobata prin Legea nr.
                                   114/1992 referitoare la unele ordonante ale
                                   Guvernului emise in baza Legii nr. 81/1992;
                                   Ordonanta Guvernului nr. 55/1994 privind
                                   majorarea limitelor minime si maxime ale
                                   amenzilor contraventionale, stabilite prin
                                   acte normative aflate in vigoare la 1 iunie
                                   1994, aprobata prin Legea nr. 129/1994;
                                   legile specifice desfasurarii activitatii
                                   pentru care se stabilesc amenzi.
   c) incasari din cota retinuta   Legea nr. 6/1973 pentru modificarea Codului
      conform Legii nr. 6/1973     penal al Romaniei; Legea nr. 104/1992 pentru
                                   modificarea si completarea Codului penal,
                                   a Codului de procedura penala si a altor
                                   legi, precum si pentru abrogarea Legii nr.
                                   59/1968 si a Decretului nr. 218/1977.
   d) restituiri de fonduri din    Legea nr. 10/1991 privind finantele publice.
      finantarea bugetara a
      anilor precedenti
   e) varsaminte de la unitatile   H.C.M. nr. 1397/1974 privind unele masuri
      economice comerciale din     pentru realizarea de economii la
      sectorul public,             cheltuielile unitatilor economice din
      reprezentand plusuri de      sectorul public.
      marfuri si produse
      constatate cu ocazia
      inventarierilor, ramase
      definitive
   f) venituri din concesiuni      Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea
      realizate de institutiile    unitatilor economice de stat ca regii
      publice                      autonome si societati comerciale; Legea nr.
                                   10/1991 privind finantele publice; Hotararea
                                   Guvernului nr. 1228/1990 privind aprobarea
                                   metodologiei concesionarii, inchirierii si
                                   locatiei gestiunii.
   g) venituri din penalizari      Decretul nr. 243/1978 privind regimul
      incasate pentru              distributiei si consumului de gaze naturale;
      nerespectarea utilizarii     Hotararea Guvernului nr. 90/1991 privind
      rationale a energiei         unele masuri pentru motivatia consumatorilor
      si gazelor naturale          in utilizarea rationala a gazelor naturale,
                                   energiei electrice si termice.
   h) incasarea dobanzilor         Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de
      aferente ratelor lunare      locuinte si spatii cu alta destinatie,
      din vanzarea locuintelor     construite din fondurile statului si din
      construite din fondurile     fondurile unitatilor economice sau bugetare
      statului                     de stat, modificata prin Legea nr. 76/1994.
   i) incasari din alte surse:
   - taxe pentru eliberarea        Legea nr. 71/1991 privind instituirea taxei
     titlului de proprietate       pentru eliberarea titlurilor de proprietate
     asupra terenurilor            asupra terenurilor; Ordonanta Guvernului nr.
                                   10/1993 privind actualizarea, in functie de
                                   rata inflatiei, a unor taxe stabilite in
                                   sume fixe pentru serviciile prestate in
                                   favoarea unor persoane fizice si juridice,
                                   aprobata prin Legea nr. 102/1994 pentru
                                   aprobarea unor ordonante ale Guvernului
                                   emise in baza Legii nr. 58/1993.
   - cautiunea nerestituita,       Legea nr. 32/1990 pentru modificarea si
     constituita conform Legii     completarea unor dispozitii ale Codului de
     nr. 32/1990                   procedura penala.
   - venituri din expertize in     Decretul nr. 212/1981 privind expertizele in
     domeniul navigatiei           domeniul navigatiei civile.
   - numerarul existent in         Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea
     casierie nejustificat de      Regulamentului operatiunilor de casa ale
     documente si penalizarile     unitatilor economice.
     pentru nerespectarea
     operatiunilor de casa
   j) incasari din valorificarea   Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat
      bunurilor confiscate si      a Romaniei; Decretul nr. 111/1951 privind
      alte sume constatate o       reglementarea situatiei bunurilor de orice
      data cu confiscarea          fel supuse confiscarii, confiscate, fara
      potrivit legii               mostenitori sau fara stapan, precum si a
                                   unor bunuri care nu mai folosesc
                                   institutiilor publice; Codul vamal al
                                   Romaniei (art. 245); Hotararea Guvernului
                                   nr. 662/1991 privind modul de valorificare a
                                   bunurilor care au devenit proprietate de
                                   stat, potrivit legii.

                 II. Venituri din capital
1. Venituri din valorificarea
   unor bunuri ale statului:
   - venituri din valorificarea    Legea nr. 10/1991 privind finantele publice.
     unor bunuri ale
     institutiilor publice
   - venituri din valorificarea    Legea nr. 82/1992 privind rezervele
     stocurilor de la rezerva      materiale nationale.
     de stat si de mobilizare

                II. PENTRU BUGETELE LOCALE
                 I. Venituri curente
                 A. Venituri fiscale
                 A.1. Impozite directe:
1. Impozitul pe profit             Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind
                                   impozitul pe profit; Legea nr. 12/1991*)
                                   privind impozitul pe profit; Legea nr.
                                   71/1994 privind acordarea unor facilitati
                                   suplimentare fata de Legea nr. 35/1991,
                                   republicata, pentru atragerea de investitori
                                   straini in industrie; Legea nr. 77/1994
                                   privind asociatiile salariatilor si
                                   membrilor conducerii societatilor comerciale
                                   care se privatizeaza; Hotararea Guvernului
                                   nr. 974/1994 pentru aprobarea
                                   Instructiunilor privind metodologia de
                                   calcul si formularistica corespunzatoare
                                   referitoare la impozitul pe profit.
2. Impozite si taxe de la
   populatie:
   a) impozitul pe veniturile      Decretul nr. 153/1954 privitor la impozitul
      liber-profesionistilor,      pe veniturile populatiei, cu modificarile
      meseriasilor si ale altor    ulterioare; Decretul nr. 394/1973 privitor
      persoane fizice              la impunerea veniturilor realizate din
      independente si asociatii    inchirieri de imobile; Decretul-lege nr.
      familiale                    54/1990 privind organizarea si desfasurarea
                                   unor activitati pe baza liberei initiative;
                                   Ordonanta Guvernului nr. 11/1992 privind
                                   modul de desfasurare si impozitare a
                                   activitatii de taximetrie auto, aprobata si
                                   modificata prin Legea nr. 114/1992
                                   referitoare la unele ordonante ale
                                   Guvernului emise in baza Legii nr. 81/1992;
                                   Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu privire
                                   la impozitele si taxele locale, aprobata si
                                   modificata prin Legea nr. 114/1992
                                   referitoare la unele ordonante ale
                                   Guvernului emise in baza Legii nr. 81/1992;
                                   Hotararea Guvernului nr. 201/1990 pentru
                                   aprobarea normelor de aplicare a
                                   Decretului-lege nr. 54/1990 privind
                                   organizarea si desfasurarea unor activitati
                                   pe baza liberei initiative.
   b) impozitul pe cladirile       Legea nr. 27/1994 privind impozitele si
      si terenurile ocupate        taxele locale; Legea nr. 25/1981*) privind
      de cladiri si alte           impozitele si taxele locale; Hotararea
      constructii, de la           Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea
      persoane fizice              Normelor privind metodologia de calcul si
                                   formularistica corespunzatoare referitoare
                                   la asezarea si urmarirea impozitelor si
                                   taxelor locale.
   c) taxe asupra mijloacelor      Legea nr. 27/1994 privind impozitele si
      de transport detinute de     taxele locale; Legea nr. 25/1981*) privind
      persoane fizice              impozitele si taxele locale; Hotararea
                                   Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea
                                   Normelor privind metodologia de calcul si
                                   formularistica corespunzatoare referitoare
                                   la asezarea si urmarirea impozitelor si
                                   taxelor locale.
   d) taxe de timbru asupra        Decretul nr. 199/1955 privind taxele de
      succesiunilor si alte        timbru; Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu
      taxe de timbru de la         privire la impozitele si taxele locale,
      populatie                    aprobata si modificata prin Legea nr.
                                   114/1992 referitoare la unele ordonante ale
                                   Guvernului emise in baza Legii nr. 81/1992;
                                   Ordonanta Guvernului nr. 10/1993 privind
                                   actualizarea, in functie de rata inflatiei,
                                   a unor taxe stabilite in sume fixe pentru
                                   serviciile prestate in favoarea unor
                                   persoane fizice si juridice, aprobata prin
                                   Legea nr. 102/1994 pentru aprobarea unor
                                   ordonante ale Guvernului emise in baza Legii
                                   nr. 58/1993; Ordonanta Guvernului nr. 8/1995
                                   cu privire la taxele de timbru, stabilite pe
                                   transe de valori, la actele intre vii,
                                   translative ale dreptului de proprietate si
                                   ale altor drepturi reale privind bunurile
                                   imobiliare; H.C.M. nr. 911/1955 privind
                                   stabilirea listei actelor si faptelor supuse
                                   taxelor de timbru, precum si a tarifului
                                   taxelor de timbru, cu modificarile
                                   ulterioare; Hotararea Guvernului nr.
                                   1295/1990 privind taxele de timbru pentru
                                   actiunile si cererile introduse la
                                   instantele judecatoresti, precum si asupra
                                   actelor de notariat si a serviciilor
                                   prestate de acestea, cu modificarile si
                                   completarile ulterioare.
   e) alte impozite si taxe de     Legea nr. 27/1994 privind impozitele si
      la populatie                 taxele locale; Legea fondului funciar nr.
                                   18/1991; Legea nr. 25/1981*) privind
                                   impozitele si taxele locale.
3. Alte impozite directe:
   a) taxa pentru folosirea        Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei
      terenurilor proprietate      pentru folosirea terenurilor proprietate de
      de stat                      stat in alte scopuri decat pentru
                                   agricultura sau silvicultura.
   b) impozitul pe veniturile      Decretul nr. 276/1973 privind reglementarea
      realizate de persoanele      impunerii unor venituri realizate din
      fizice si juridice           Romania de persoanele fizice si juridice
      nerezidente                  nerezidente, cu modificarile aduse prin
                                   Decretul nr. 125/1977 pentru reglementarea
                                   impunerii unor venituri realizate din
                                   Romania de persoanele fizice si juridice
                                   nerezidente; Ordonanta Guvernului nr.
                                   70/1994 privind impozitul pe profit.
   c) impozitul pe cladiri si      Legea nr. 27/1994 privind impozitele si
      pe terenurile ocupate de     taxele locale; Legea nr. 25/1981*) privind
      cladiri si alte              impozitele si taxele locale; Hotararea
      constructii, de la           Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea
      persoanele juridice          Normelor privind metodologia de calcul si
                                   formularistica corespunzatoare referitoare
                                   la asezarea si urmarirea impozitelor si
                                   taxelor locale.
   d) taxe asupra mijloacelor      Legea nr. 27/1994 privind impozitele si
      de transport detinute de     taxele locale; Legea nr. 25/1981*) privind
      persoane juridice            impozitele si taxele locale; Hotararea
                                   Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea
                                   Normelor privind metodologia de calcul si
                                   formularistica  corespunzatoare referitoare
                                   la asezarea si urmarirea impozitelor si
                                   taxelor locale.
   e) alte incasari din impozite   Legea nr. 27/1994 privind impozitele si
      directe                      taxele locale; Legea nr. 25/1981*) privind
                                   impozitele si taxele locale; Hotararea
                                   Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea
                                   Normelor privind metodologia de calcul si
                                   formularistica corespunzatoare referitoare
                                   la asezarea si urmarirea impozitelor si
                                   taxelor locale.
4. Impozitul pe venitul agricol    Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe
                                   venitul agricol; Hotararea Guvernului nr.
                                   507/1994 pentru aprobarea Instructiunilor
                                   privind metodologia de calcul si de
                                   regularizare a impozitului pe venitul
                                   agricol, formularistica referitoare la
                                   asezarea si urmarirea impozitului.

                   A.2. Impozite indirecte:
1. Impozitul pe spectacole         Hotararea Guvernului nr. 679/1991 privind
                                   impozitul pe spectacole; Ordonanta
                                   Guvernului nr. 15/1992 cu privire la
                                   impozitele si taxele locale, aprobata si
                                   modificata prin Legea nr. 114/1992
                                   referitoare la unele ordonante ale
                                   Guvernului emise in baza Legii nr. 81/1992.
2. Alte impozite indirecte:
   a) taxe de timbru de la         Decretul nr. 199/1955 privind taxele de
      persoane juridice            timbru; Ordonanta Guvernului nr. 10/1993
                                   privind actualizarea, in functie de rata
                                   inflatiei, a unor taxe stabilite in sume
                                   fixe pentru serviciile prestate in favoarea
                                   unor persoane fizice si juridice, aprobata
                                   prin Legea nr. 102/1994 pentru aprobarea
                                   unor ordonante ale Guvernului emise in baza
                                   Legii nr. 58/1993; Ordonanta Guvernului nr.
                                   8/1995 cu privire la taxele de timbru,
                                   stabilite pe transe de valori, la actele
                                   intre vii, translative ale dreptului de
                                   proprietate si ale altor drepturi reale
                                   privind bunurile imobiliare; H.C.M. nr.
                                   911/1955 privind stabilirea listei actelor
                                   si faptelor supuse taxelor de timbru, precum
                                   si a tarifului taxelor de timbru, cu
                                   modificarile ulterioare; Hotararea
                                   Guvernului nr. 1295/1990 privind taxele de
                                   timbru pentru actiunile si cererile
                                   introduse la instantele judecatoresti,
                                   precum si asupra actelor de notariat si a
                                   serviciilor prestate de acestea, cu
                                   modificarile si completarile ulterioare.
   b) majorari si penalitati de    Ordonanta Guvernului nr. 14/1992 privind
      intarziere pentru            modificarea nivelului majorarilor de
      venituri nevarsate in        intarziere datorate pentru neplata in termen
      termen                       a veniturilor cuvenite bugetului, aprobata
                                   prin Legea nr. 114/1992 referitoare la unele
                                   ordonante ale Guvernului emise in baza Legii
                                   nr. 81/1992; Ordonanta Guvernului nr.
                                   18/1994 privind masuri pentru intarirea
                                   disciplinei financiare a agentilor
                                   economici; actele normative care
                                   reglementeaza veniturile in cauza.
   c) alte incasari din            Legea fondului funciar nr. 18/1991; Decretul
      impozite indirecte           nr. 974/1968 privind conditiile de extragere
                                   a substantelor minerale, a substantelor
                                   minerale utile pentru constructii din
                                   carierele si balastierele aflate in
                                   administrarea directa a consiliilor locale.

                     B. Venituri nefiscale
1. Varsaminte din profitul         Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea
   net al regiilor autonome        unitatilor economice de stat ca regii
                                   autonome si societati comerciale; Ordonanta
                                   Guvernului nr. 15/1993 privind unele masuri
                                   pentru restructurarea activitatii regiilor
                                   autonome; Ordonanta Guvernului nr. 3/1994
                                   pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.
                                   15/1993.
2. Varsaminte de la
   institutiile publice:
   a) taxe pentru examinarea       Ordonanta Guvernului nr. 10/1993 privind
      conducatorilor de            actualizarea, in functie de rata inflatiei,
      autovehicule, eliberarea     a unor taxe stabilite in sume fixe pentru
      permiselor de conducere      serviciile prestate in favoarea unor
      si alte venituri privind     persoane fizice si juridice, aprobata prin
      circulatia pe drumurile      Legea nr. 102/1994 pentru aprobarea unor
      publice                      ordonante ale Guvernului emise in baza Legii
                                   nr. 58/1993; Decretul nr. 328/1966 privind
                                   circulatia pe drumurile publice, republicat
                                   in 1984; Hotararea Guvernului nr. 756/1991
                                   pentru modificarea unor dispozitii din
                                   Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr.
                                   328/1966 privind circulatia pe drumurile
                                   publice si pentru stabilirea si sanctionarea
                                   contraventiilor in acest sector, aprobat
                                   prin H.C.M. nr. 772/1966; Hotararea
                                   Guvernului nr. 582/1994 pentru modificarea
                                   unor dispozitii din Regulamentul pentru
                                   aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind
                                   circulatia pe drumurile publice si pentru
                                   stabilirea si sanctionarea contraventiilor
                                   in acest sector, aprobat prin H.C.M. nr.
                                   772/1966.
   b) varsaminte din               Decretul nr. 151/1975 privind autofinantarea
      disponibilitatile            unor activitati ale institutiilor de stat;
      institutiilor publice        Legea nr. 10/1991 privind finantele publice.
      si activitatilor
      autofinantate
3. Diverse venituri:
   a) venituri din recuperarea     Legea nr. 10/1991 privind finantele publice;
      cheltuielilor de judecata,   Codul penal, modificat si completat prin
      imputatii si despagubiri     Legea nr. 104/1992; Codul civil; Codul
                                   muncii.
   b) venituri din amenzile        Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si
      aplicate, potrivit           sanctionarea contraventiilor; Ordonanta
      dispozitiilor legale         Guvernului nr. 12/1994 pentru modificarea si
                                   abrogarea unor dispozitii ale Legii nr.
                                   32/1968 privind stabilirea si sanctionarea
                                   contraventiilor, aprobata si modificata prin
                                   Legea nr. 65/1994; Ordonanta Guvernului nr.
                                   23/1992 privind modificarea unor sanctiuni
                                   contraventionale, aprobata prin Legea nr.
                                   114/1992 referitoare la unele ordonante ale
                                   Guvernului emise in baza Legii nr. 81/1992;
                                   Ordonanta Guvernului nr. 17/1993 privind
                                   stabilirea si sanctionarea contraventiilor
                                   la reglementarile financiar-gestionare si
                                   fiscale, aprobata prin Legea nr. 83/1994
                                   pentru aprobarea unor ordonante ale
                                   Guvernului emise in baza Legii nr. 58/1993;
                                   Ordonanta Guvernului nr. 55/1994 privind
                                   majorarea limitelor minime si maxime ale
                                   amenzilor contraventionale stabilite prin
                                   acte normative aflate in vigoare la 1 iunie
                                   1994, aprobata prin Legea nr. 129/1994;
                                   legile specifice desfasurarii activitatii
                                   pentru care se stabilesc amenzi.
   c) restituiri de fonduri        Legea nr. 10/1991 privind finantele publice.
      din finantarea bugetara
      locala a anilor precedenti
   d) venituri din concesiuni      Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea
      realizate de institutiile    unitatilor de stat ca regii autonome si
      publice                      societati comerciale; Legea nr. 10/1991
                                   privind finantele publice; Legea
                                   administratiei publice locale nr. 69/1991;
                                   Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu privire
                                   la impozitele si taxele locale, aprobata
                                   prin Legea nr. 114/1992 referitoare la unele
                                   ordonante ale Guvernului emise in baza Legii
                                   nr. 81/1992; Hotararea Guvernului nr.
                                   1228/1990 privind aprobarea metodologiei
                                   concesionarii, inchirierii si locatiei
                                   gestiunii.
   e) incasari din alte surse:
      - taxe pentru servicii       Legea nr. 27/1994 privind impozitele si
        publice nou-create de      taxele locale.
        consiliile locale

                     II. Venituri din capital
1. Venituri din valorificarea
   unor bunuri ale statului:
   a) venituri din                 Legea nr. 10/1991 privind finantele publice;
      valorificarea unor bunuri    Legea fondului funciar nr. 18/1991.
      ale institutiilor publice
   b) venituri din vanzarea        Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de
      locuintelor construite       locuinte si spatii cu alta destinatie,
      din fondurile statului       construite din fondurile statului si din
                                   fondurile unitatilor economice sau bugetare
                                   de stat, modificata prin Legea nr. 76/1994.
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Prevederile Legii nr. 12/1991, ale Legii nr. 25/1981 si ale Hotararii Guvernului nr. 779/1991 se aplica numai in cazul controlului fiscal si stabilirii, urmaririi si incasarii debitelor pe anii precedenti, in limita perioadei de prescriptie.

    ANEXA 5

                          SUME DEFALCATE
               din impozitul pe salarii pe anul 1995

                              - mii lei -
-----------------------------------------
    Judetul                 Sume
-----------------------------------------
    TOTAL                   1.109.050.000

 1. ALBA                       15.689.000
 2. ARAD                       23.260.600
 3. ARGES                      23.376.300
 4. BACAU                      29.679.500
 5. BIHOR                      27.593.800
 6. BISTRITA-NASAUD            17.641.700
 7. BOTOSANI                   22.024.900
 8. BRASOV                     29.332.800
 9. BRAILA                     18.791.600
10. BUZAU                      20.698.400
11. CARAS-SEVERIN              19.935.100
12. CALARASI                   16.013.500
13. CLUJ                       32.599.700
14. CONSTANTA                  29.935.500
15. COVASNA                    14.952.800
16. DAMBOVITA                  19.822.600
17. DOLJ                       26.534.500
18. GALATI                     23.725.600
19. GIURGIU                    12.407.000
20. GORJ                       19.059.500
21. HARGHITA                   15.943.400
22. HUNEDOARA                  24.743.400
23. IALOMITA                   11.772.900
24. IASI                       38.262.100
25. MARAMURES                  26.739.300
26. MEHEDINTI                  14.130.300
27. MURES                      24.666.500
28. NEAMT                      23.127.200
29. OLT                        20.004.600
30. PRAHOVA                    33.049.800
31. SATU MARE                  21.599.700
32. SALAJ                      19.369.800
33. SIBIU                      26.215.400
34. SUCEAVA                    31.031.700
35. TELEORMAN                  13.346.200
36. TIMIS                      38.572.500
37. TULCEA                     14.222.900
38. VASLUI                     23.834.700
39. VALCEA                     18.993.300
40. VRANCEA                    21.578.800
41. MUNICIPIUL BUCURESTI      117.617.100
42. SECTORUL AGRICOL ILFOV      9.154.000
43. Sume rezervate*)           78.000.000
-----------------------------------------
    *) Suma se va repartiza pe judete, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov prin hotarare a Guvernului, pentru ajutorul social, potrivit legii.

    ANEXA 6

                            TRANSFERURILE
din bugetul de stat catre bugetele locale pe judete, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov pe anul 1995

                                                               - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------
                                                din care, pentru:
                                       ------------------------------------
    Judetul            Total           Asigurarea protectiei
                       transferuri     sociale a populatiei
                                       pentru energie termica
                                       si transport urban       Investitii
                                       in comun, de calatori
---------------------------------------------------------------------------

    TOTAL              1.100.000.000   343.800.000              756.200.000

 1. ALBA                  20.303.000     2.803.000               17.500.000
 2. ARAD                  21.385.800     4.885.800               16.500.000
 3. ARGES                 17.012.200     6.012.200               11.000.000
 4. BACAU                 18.919.400     5.119.400               13.800.000
 5. BIHOR                 17.980.900     4.980.900               13.000.000
 6. BISTRITA-NASAUD        9.949.400     1.349.400                8.600.000
 7. BOTOSANI              15.987.700     3.687.700               12.300.000
 8. BRASOV                31.583.200    14.083.200               17.500.000
 9. BRAILA                19.181.100     4.881.100               14.300.000
10. BUZAU                 11.439.400     2.639.400                8.800.000
11. CARAS-SEVERIN         19.307.900     3.807.900               15.500.000
12. CALARASI              15.462.800     6.962.800                8.500.000
13. CLUJ                  31.758.900    14.258.900               17.500.000
14. CONSTANTA             28.132.600    10.632.600               17.500.000
15. COVASNA                7.958.400     1.958.400                6.000.000
16. DAMBOVITA             16.948.200     1.948.200               15.000.000
17. DOLJ                  23.268.000     8.268.000               15.000.000
18. GALATI                23.442.100     6.442.100               17.000.000
19. GIURGIU                9.152.800     1.152.800                8.000.000
20. GORJ                  13.596.200     2.396.200               11.200.000
21. HARGHITA              10.349.500     2.749.500                7.600.000
22. HUNEDOARA             22.538.800     5.038.800               17.500.000
23. IALOMITA              13.098.300     1.698.300               11.400.000
24. IASI                  28.607.200    12.107.200               16.500.000
25. MARAMURES             21.050.500     3.550.500               17.500.000
26. MEHEDINTI             13.184.200     2.184.200               11.000.000
27. MURES                 11.670.000     1.970.000                9.700.000
28. NEAMT                 19.132.500     2.232.500               16.900.000
29. OLT                   17.777.500     5.077.500               12.700.000
30. PRAHOVA               25.361.700     7.861.700               17.500.000
31. SATU MARE             14.456.000     3.456.000               11.000.000
32. SALAJ                 13.433.800     3.633.800                9.800.000
33. SIBIU                 21.375.200     6.375.200               15.000.000
34. SUCEAVA               24.668.000     7.668.000               17.000.000
35. TELEORMAN             12.993.000     4.993.000                8.000.000
36. TIMIS                 31.324.000    13.824.000               17.500.000
37. TULCEA                15.760.100     5.490.100               10.270.000
38. VASLUI                24.181.500     6.681.500               17.500.000
39. VALCEA                19.778.800     2.778.800               17.000.000
40. VRANCEA               20.499.400     3.499.400               17.000.000
41. MUNICIPIUL
    BUCURESTI            308.760.000   131.760.000              177.000.000
42. SECTORUL AGRICOL
    ILFOV                  5.730.000       900.000                4.830.000
43. Sume rezervate*)      31.500.000          -                  31.500.000
---------------------------------------------------------------------------
    *) Participarea la finantarea Programului de Dezvoltare a Utilitatilor Municipale cu transferuri din bugetul de stat (45%), in completarea imprumuturilor externe primite de la B.E.R.D. (50%) si a contributiei din bugetele consiliilor municipale (5%): Ministerul Finantelor va repartiza transferurile respective pe judete - pentru municipiile cuprinse in program - in concordanta cu obiectivele de investitii aprobate.

    ANEXA 7

                               LISTA
categoriilor de obiective si lucrari de investitii in continuare si noi, finantate din transferuri de la bugetul de stat in completarea surselor proprii, a altor fonduri legal constituite pentru finantarea unor astfel de investitii si a alocatiilor aprobate cu aceasta destinatie din bugetele locale pe anul 1995

    Reabilitari, modernizari, extinderi si lucrari noi pentru:
    1. Retele, centrale si puncte termice;
    2. Alimentari cu apa;
    3. Statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii de pompare si
       rampe de gunoi;
    4. Canalizari;
    5. Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan;
    6. Lucrari tehnico-edilitare conexe ansamblurilor de locuinte;
    7. Drumuri si poduri locale, strazi, pasaje denivelate in localitati;
    8. Retele de transport urban de calatori, inclusiv dotari cu tramvaie,
       autobuze si troleibuze;
    9. Lucrari noi si in continuare pentru introducerea de gaze naturale in
       localitati.

    NOTA:
    - Celelalte obiective de investitii aflate conform legii in competenta de finantare a autoritatilor locale se vor acoperi financiar, dupa caz, din fondurile proprii ale unitatilor, credite bancare, alte resurse constituite in acest scop din alocatii de la bugetele locale, potrivit legii;
    - La definitivarea listelor de investitii, anexe la bugetele locale, se vor include prioritar investitiile in continuare, cu incadrarea in termenele aprobate;
    - Obiectivele noi pot fi incluse in listele de investitii, daca sunt asigurate sursele corespunzatoare pentru primul an de executie.

    ANEXA 8

                    CATEGORII DE VENITURI SI CHELTUIELI
avute in vedere la stabilirea sumelor defalcate din impozitul pe salarii si a transferurilor din bugetul de stat la bugetele locale pe anul 1995

-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea veniturilor si cheltuielilor
crt.
-------------------------------------------------------------------------------

     CAP. 1
     Veniturile proprii si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale judetelor si al Consiliului sectorului agricol Ilfov

     A. Venituri proprii
     (impozite, taxe si alte venituri)
 1.  Impozitul pe profit de la regiile autonome din subordonarea judetului
     si a sectorului agricol Ilfov
 2.  Varsaminte din profitul net al regiilor autonome din subordonarea
     judetului si a sectorului agricol Ilfov
 3.  Alte venituri de la institutiile publice*)
 4.  Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor
     precedenti*)
 5.  Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
     (subordonate judetului si sectorului agricol Ilfov)
 6.  Majorari si penalitati de intarziere pentru venituri nevarsate la
     termen la impozitele, taxele si veniturile cuprinse la cap. I lit. A

     B. Cheltuieli
 1.  Cultura si arta
 2.  Gospodarie comunala si locuinte
 3.  Cheltuieli pentru organele autoritatilor executive judetene si ale
     sectorului agricol Ilfov
 4.  Transporturi si comunicatii
 5.  Alte actiuni
 6.  Fondul de rezerva bugetara
------------
    *) Cota de 30% din tariful pentru licente de transport, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 223/1992, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994.
    *) Se include si restituirea imprumutului acordat pentru infiintarea Corpului gardienilor publici, potrivit conventiilor incheiate.

     CAP. 2
     Veniturile proprii si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si al Consiliului Local al Municipiului Bucuresti

     A. Venituri proprii
     (impozite, taxe si alte venituri)
 1.  Impozitul pe profit de la regiile autonome din subordinea oraselor,
     municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si a Consiliului Local
     al Municipiului Bucuresti
 2.  Impozite si taxe de la populatie
     a) Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor si ale
        altor persoane fizice independente si asociatii familiale
     b) Impozitul pe cladirile si terenurile ocupate de cladiri si alte
        constructii de la populatie
     c) Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice
     d) Taxe de timbru asupra succesiunilor si alte taxe de timbru de la
        populatie
     e) Alte impozite si taxe de la populatie
 3.  Impozitul pe venitul agricol
 4.  Alte impozite directe
     a) Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
     b) Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice si juridice
        nerezidente
     c) Impozitul pe cladirile si terenurile ocupate de cladiri si alte
        constructii, de la persoane juridice
     d) Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice
     e) Alte incasari din impozite directe
 5.  Impozitul pe spectacole
 6.  Alte impozite indirecte
     a) Taxe de timbru de la persoane juridice
     b) Majorari si penalitati de intarziere pentru venituri nevarsate la
        termen la impozitele, taxele si veniturile cuprinse la cap. II lit. A
     c) Alte incasari din impozite indirecte
 7.  Varsaminte din profitul net al regiilor autonome din subordonarea
     oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si a
     Consiliului Local al Municipiului Bucuresti
 8.  Varsaminte de la institutiile publice
     a) Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule, eliberarea
        permiselor de conducere si alte venituri privind circulatia pe
        drumurile publice
     b) Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si
        activitatilor autofinantate
     c) Alte venituri de la institutiile publice
 9.  Diverse venituri
     a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si
        despagubiri
     b) Venituri din amenzile aplicate potrivit dispozitiilor legale
     c) Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor
        precedenti
     d) Venituri din concesiuni
     e) Incasari din alte surse
10.  Venituri din capital
     a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
     b) Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

     B. Cheltuieli
 1.  Invatamant (cheltuieli de intretinere si gospodarie, reparatii curente
     si reparatii capitale pentru unitatile de invatamant preuniversitar
     apartinand Ministerului Invatamantului), exclusiv unitatile de invatamant
     din subordinea altor ministere decat Ministerul Invatamantului
 2.  Sanatate (cheltuieli materiale si prestari de servicii, cu exceptia
     medicamentelor si materialelor sanitare) pentru unitatile sanitare
     apartinand Ministerului Sanatatii, exclusiv unitatile medicale din
     subordinea directa a acestui minister
 3.  Cultura si arta
 4.  Asistenta sociala
 5.  Gospodarie comunala si locuinte
 6.  Cheltuieli pentru organele locale ale autoritatii executive
 7.  Transporturi si comunicatii
 8.  Alte actiuni
 9.  Fondul de rezerva bugetara
-------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Repartizarea cheltuielilor pe bugete componente se face in functie de subordonarea unitatilor, precum si de localitatea in care isi are sediul institutia publica, in cazul unitatilor preluate cu finantare partiala sau totala din bugetele locale.

    ANEXA 9

                             LIMITELE
minime de cheltuieli aferente actiunilor a caror finantare se asigura de autoritatile publice locale pe anul 1995

                                                         - mii lei -
---------------------------------------------------------------------
    Judetul             Invatamant       Sanatate         Asistenta
                                                          sociala
---------------------------------------------------------------------

    TOTAL               280.350.000      350.000.000      186.300.000

 1. ALBA                  4.375.600        4.900.000        2.460.000
 2. ARAD                  5.045.000        8.500.000        2.000.000
 3. ARGES                 6.897.200        6.200.000        3.100.000
 4. BACAU                11.116.900        8.300.000        4.500.000
 5. BIHOR                 9.531.000       11.800.000        2.000.000
 6. BISTRITA-NASAUD       5.476.400        4.600.000        1.700.000
 7. BOTOSANI              5.225.300        7.000.000        2.600.000
 8. BRASOV                6.085.900       11.000.000        2.000.000
 9. BRAILA                5.579.400        6.300.000        1.740.000
10. BUZAU                 5.151.600        7.000.000        1.000.000
11. CARAS-SEVERIN         4.606.500        5.700.000        2.350.000
12. CALARASI              3.470.400        7.000.000        1.700.000
13. CLUJ                  9.528.700       13.400.000        1.750.000
14. CONSTANTA             6.536.100       12.000.000        3.300.000
15. COVASNA               6.090.000        4.100.000          500.000
16. DAMBOVITA             5.396.700        7.000.000        3.400.000
17. DOLJ                  8.082.000       10.100.000        2.550.000
18. GALATI                8.774.000        8.200.000        1.400.000
19. GIURGIU               2.549.000        2.800.000        1.700.000
20. GORJ                  5.801.800        5.900.000        1.500.000
21. HARGHITA              5.648.200        5.600.000          840.000
22. HUNEDOARA             6.314.000        8.900.000        1.750.000
23. IALOMITA              2.851.400        3.100.000          580.000
24. IASI                 10.174.000       15.000.000        3.810.000
25. MARAMURES             6.896.600        9.500.000        2.490.000
26. MEHEDINTI             3.263.300        4.700.000        1.050.000
27. MURES                 6.892.300        8.200.000        4.230.000
28. NEAMT                 7.017.200        7.300.000        3.600.000
29. OLT                   5.476.000        5.300.000        2.070.000
30. PRAHOVA               8.450.100       12.500.000        3.320.000
31. SATU MARE             7.400.400        4.700.000        2.000.000
32. SALAJ                 6.581.000        4.900.000        1.460.000
33. SIBIU                 7.010.500        7.300.000        3.000.000
34. SUCEAVA              10.443.600        9.000.000        4.900.000
35. TELEORMAN             4.066.300        4.100.000          980.000
36. TIMIS                10.807.500       14.000.000        5.310.000
37. TULCEA                4.171.000        4.100.000        1.700.000
38. VASLUI                5.809.000        7.800.000        3.200.000
39. VALCEA                4.410.800        6.500.000        2.600.000
40. VRANCEA               3.861.400        7.600.000        3.160.000
41. MUNICIPIUL
    BUCURESTI            25.500.000       46.000.000       11.800.000
42. SECTORUL AGRICOL
    ILFOV                 1.985.900        2.100.000        1.200.000
43. Suma rezervata*)          -               -            78.000.000
---------------------------------------------------------------------
    *) Suma se va repartiza pe judete, municipiul Bucuresti si sectorul agricol Ilfov prin hotarare a Guvernului, pentru ajutorul social, potrivit legii.

    ANEXA 10

              CATEGORIILE DE ACTIUNI SI DE INSTITUTII PUBLICE
ale caror limite minime de cheltuieli se asigura din bugetele locale pe anul 1995

    1. In domeniul invatamantului (cheltuieli pentru intretinere si gospodarie, reparatii curente si reparatii capitale):
       - Invatamant prescolar
       - Invatamant primar si gimnazial
       - Invatamant complementar
       - Invatamant profesional
       - Invatamant liceal
       - Invatamant postliceal
       - Invatamant pentru copii cu deficiente
       - Case de copii
    2. In domeniul sanatatii (cheltuieli materiale si prestari de servicii, cu exceptia medicamentelor si a materialelor sanitare):
       - Dispensare medicale
       - Spitale
       - Sanatorii, preventorii si dispensare cu stationar T.B.C.
       - Crese
       - Leagane de copii
       - Centre de recoltare si conservare a sangelui
       - Statii de salvare
       - Alte institutii
    3. In domeniul asistentei sociale (cheltuieli de personal, materiale, prestari de servicii si de capital):
       - Camine de batrani si pensionari
       - Camine-spital pentru invalizi si bolnavi cronici
       - Camine pentru copii infirmi si camine-atelier
       - Cantine de ajutor social
       - Centre de primire a minorilor
       - Plasament familial
       - Alte actiuni

    NOTA:
    Se excepteaza unitatile de invatamant preuniversitar din subordinea altor ministere decat Ministerul Invatamantului, precum si unitatile din domeniul sanatatii care, in anul 1994, au fost integral finantate din bugetele ministerelor de resort.

    ANEXA 11

                                BUGETUL
                   Fondului special pentru invatamant

                                                               - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------
                     EXPLICATII                               PROGRAM 1995
---------------------------------------------------------------------------
                     VENITURI - TOTAL                         74.731.200
                      Venituri curente                        74.731.200
                      B. Venituri nefiscale                   74.731.200
    Varsaminte de la institutiile publice                     74.731.200
    - Venituri din sumele ce se incaseaza de catre
      institutii drept regie de camin si cantina               4.495.000
    - Taxa de admitere in invatamantul superior si
      postliceal                                                 732.000
    - Taxe de la studentii romani admisi peste cifra de
      scolarizare aprobata                                     1.304.200
    - Venitul net al activitatii de integrare a
      invatamantului superior cu productia, cercetarea,
      proiectarea si prestarea de servicii                       500.000
    - Venituri din contributia unitatilor pentru
      acoperirea cheltuielilor cursurilor
      postuniversitare                                           750.000
    - Venituri din valorificarea cursurilor si
      publicatiilor neperiodice                                  200.000
    - Venituri din manifestarile artistice ale
      institutiilor de invatamant superior si artistic             5.000
    - Taxe de scolarizare de la cetatenii straini care
      studiaza pe cont propriu valutar, inclusiv diferente
      de curs valutar aferente                                63.245.000
    - Alte venituri ale institutiilor de invatamant            3.500.000

                     CHELTUIELI - TOTAL                       86.632.000
    din care:
A. Cheltuieli curente                                         56.187.500
   Cheltuieli de personal                                      4.055.500
   Cheltuieli materiale si servicii                           52.132.000
B. Cheltuieli de capital                                      30.444.500

                  Invatamant                                  84.022.000
A. Cheltuieli curente                                         54.122.500
   Cheltuieli de personal                                      4.015.500
   - Deplasari, detasari, transferari                          4.015.500
   Cheltuieli materiale si servicii                           50.107.000
   - cheltuieli cu caracter social                               130.000
   - cheltuieli pentru intretinere si gospodarie              13.600.000
   - materiale si prestari servicii cu caracter
     functional                                                6.000.000
   - obiecte de inventar de mica valoare sau scurta
     durata si echipamente                                     4.000.000
   - reparatii curente                                         8.400.000
   - reparatii capitale                                        9.000.000
   - carti si publicatii                                       3.500.000
   - alte cheltuieli                                           5.477.000
B. Cheltuieli de capital                                      29.899.500
   - investitii ale institutiilor publice                     29.899.500
Din total capitol:                                            84.022.000
   Invatamantul primar-gimnazial                               1.600.000
   Invatamantul profesional                                      600.000
   Invatamantul liceal                                         1.200.000
   Invatamantul postliceal                                       132.000
   Invatamantul superior                                      76.590.000
Alte institutii si actiuni de invatamant:                      3.900.000
   - cheltuieli pentru sprijinirea activitatii
     desfasurate in statiunile didactice din subordinea
     institutelor de invatamant superior in care isi
     desfasoara studentii activitatea practica                 2.500.000
   - cheltuieli pentru finantarea unor actiuni cultural
     stiintifice ale studentilor in casele de cultura
     studentesti                                                 800.000
   - cheltuieli pentru finantarea unor actiuni din
     invatamantul preuniversitar (participarea la
     olimpiade si concursuri internationale)                     300.000
   - cheltuieli pentru alte investitii si actiuni de
     invatamant                                                  300.000

                  Cultura si arta                              2.550.000
A. Cheltuieli curente                                          2.050.000
   Cheltuieli de personal                                         25.000
   - Deplasari, detasari, transferari                             25.000
   Cheltuieli materiale si servicii                            2.025.000
   - carti si publicatii                                       2.000.000
   - alte cheltuieli                                              25.000
B. Cheltuieli de capital                                         500.000
   - Investitii ale institutiilor publice                        500.000
Din total capitol:                                             2.550.000
   Biblioteci nationale, universitare, judetene si
   orasenesti                                                  2.500.000
   - cheltuieli pentru procurarea fondului de carte
     necesar procesului de invatamant, pentru
     bibliotecile centrale universitare si Biblioteca
     centrala pedagogica                                       2.500.000
   Muzee                                                          50.000
   - cheltuieli pentru finantarea unor actiuni
     didactico-stiintifice la Muzeul de istorie naturala
     "Grigore Antipa" Bucuresti                                   50.000

                  Cercetare stiintifica                           60.000
A. Cheltuieli curente                                             15.000
   Cheltuieli de personal                                         15.000
   - Deplasari, detasari, transferari                             15.000
B. Cheltuieli de capital                                          45.000
   - Investitii ale institutiilor publice                         45.000
Din total capitol:                                                60.000
   Unitati de cercetare                                           60.000
   (Institutul de Stiinte ale Educatiei)
Excedent(+)/Deficit(-)                                       -11.900.800*)
---------------------------------------------------------------------------
    *) Deficitul se acopera din disponibilitatile anului precedent.

    NOTA:
    In angajarea cheltuielilor prevazute la acest fond se vor aplica si prevederile art. 47 din prezenta lege, referitoare la acordarea de avansuri.

    ANEXA 12

                            BUGETUL
                Fondului special pentru sanatate
                                                               - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------
                  EXPLICATII                                  PROGRAM 1995
---------------------------------------------------------------------------
                  VENITURI - TOTAL                            378.900.300
                   Venituri curente                           378.900.300
                   A. Venituri fiscale                        358.100.000
A1. Impozite directe                                          344.100.000
    Contributii pentru asigurari sociale                      344.100.000
A2. Impozite indirecte                                         14.000.000
    Alte impozite indirecte                                    14.000.000
     Taxa asupra unor activitati si din publicitatea lor       14.000.000

                      B. Venituri nefiscale                    20.800.300
    Varsaminte de la institutiile publice                      20.800.300
    Alte venituri de la institutiile publice                   20.800.300

                  CHELTUIELI - TOTAL                          395.800.300
A. Cheltuieli curente                                         383.650.300
   Cheltuieli materiale si servicii                           383.650.300
B. Cheltuieli de capital                                       12.150.000

                  Sanatate                                    285.800.300
Cheltuieli curente                                            273.650.300
   Cheltuieli materiale si servicii                           273.650.300
   Drepturi cu caracter social                                    700.000
   Hrana                                                        3.825.000
   Medicamente si materiale sanitare                          249.025.000
   Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                  5.300.000
   Materiale si prestari servicii cu caracter functional        3.070.000
   Obiecte de inventar de mica valoare si scurta durata           500.000
   Reparatii curente                                            3.120.800
   Reparatii capitale                                           4.500.000
   Carti si publicatii                                            100.000
   Alte cheltuieli                                              3.509.500
Cheltuieli de capital                                          12.150.000
Din total capitol:                                            285.800.300
   Dispensare medicale                                         62.847.700
   Spitale                                                    172.500.200
   Sanatorii, preventorii si dispensare cu stationar
   T.B.C.                                                       4.000.000
   Crese                                                        6.000.100
   Leagane                                                      5.000.000
   Centre de recoltare si conservare a sangelui                 1.800.300
   Statii de salvare                                            7.002.000
   Alte institutii si actiuni sanitare                         26.650.000

                  Alte cheltuieli sociale                     110.000.000
Cheltuieli curente                                            110.000.000
   Cheltuieli materiale si servicii                           110.000.000
   Cheltuieli pentru compensarea preturilor la
   medicamente                                                107.000.000
   Alte drepturi cu caracter social prevazute de
   dispozitiile legale                                          3.000.000
Din total capitol:
   Cheltuieli pentru compensarea preturilor la
   medicamente                                                107.000.000
   Cheltuieli pentru compensarea preturilor la proteze
   si unele materiale sanitare                                  3.000.000
Excedent(+)/Deficit(-)                                        -16.900.000*)
---------------------------------------------------------------------------
    *) Deficitul se acopera din disponibilitatile anului precedent.

    ANEXA 12a

    MINISTERUL SANATATII

                                BUGETUL
                    Fondului special pentru sanatate

                                                              - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------
                   EXPLICATII                                 PROGRAM 1995
---------------------------------------------------------------------------
                   VENITURI - TOTAL                           377.400.000
                    Venituri curente                          377.400.000
                     A. Venituri fiscale                      358.100.000
    Impozite directe                                          344.100.000
    Contributii pentru asigurari sociale                      344.100.000
    Impozite indirecte                                         14.000.000
    Alte impozite indirecte                                    14.000.000
    Taxa asupra unor activitati si din publicitatea lor        14.000.000

                      B. Venituri nefiscale                    19.300.000
    Varsaminte de la institutiile publice                      19.300.000
    Alte venituri de la institutiile publice                   19.300.000

                   CHELTUIELI - TOTAL                         394.300.000
A. Cheltuieli curente                                         382.300.000
   Cheltuieli materiale si servicii                           382.300.000
B. Cheltuieli de capital                                       12.000.000

                   Sanatate                                   284.300.000
Cheltuieli curente                                            272.300.000
   Cheltuieli materiale si servicii                           272.300.000
   Drepturi cu caracter social                                    700.000
   Hrana                                                        3.500.000
   Medicamente si materiale sanitare                          248.500.000
   Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                  5.000.000
   Materiale si prestari servicii cu caracter functional        3.000.000
   Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata          500.000
   Reparatii curente                                            3.000.000
   Reparatii capitale                                           4.500.000
   Carti si publicatii                                            100.000
   Alte cheltuieli                                              3.500.000
Cheltuieli de capital                                          12.000.000
Din total capitol:                                            284.300.000
   Dispensare medicale                                         62.400.000
   Spitale                                                    171.600.000
   Sanatorii, preventorii si dispensare cu stationar
   T.B.C.                                                       4.000.000
   Crese                                                        6.000.000
   Leagane                                                      5.000.000
   Centre de recoltare si conservare a sangelui                 1.800.000
   Statii de salvare                                            7.000.000
   Alte institutii si actiuni sanitare                         26.500.000

                   Alte cheltuieli sociale                    110.000.000
Cheltuieli curente                                            110.000.000
   Cheltuieli materiale si servicii                           110.000.000
   Cheltuieli pentru compensarea preturilor la
   medicamente                                                107.000.000
   Alte drepturi cu caracter social prevazute de
   dispozitiile legale                                          3.000.000
Din total capitol:
   Cheltuieli pentru compensarea preturilor la
   medicamente                                                107.000.000
   Cheltuieli pentru compensarea preturilor la proteze
   si unele materiale sanitare                                  3.000.000
Excedent(+)/Deficit(-)                                        -16.900.000*)
---------------------------------------------------------------------------
    *) Deficitul se acopera din disponibilitatile anului precedent.

    ANEXA 12b

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                                BUGETUL
                   Fondului special pentru sanatate

                                                               - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------
                   EXPLICATII                                  PROGRAM 1995
---------------------------------------------------------------------------
                   VENITURI - TOTAL                              1.500.300
                    Venituri curente                             1.500.300
                    B. Venituri nefiscale                        1.500.300
    Varsaminte de la institutiile publice                        1.500.300
    Alte venituri de la institutiile publice                     1.500.300

                   CHELTUIELI - TOTAL                            1.500.300
A. Cheltuieli curente                                            1.350.300
   Cheltuieli materiale si servicii                              1.350.300
B. Cheltuieli de capital                                           150.000

                   Sanatate                                      1.500.300
Cheltuieli curente                                               1.350.300
   Cheltuieli materiale si servicii                              1.350.300
   Hrana                                                           325.000
   Medicamente si materiale sanitare                               525.000
   Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                     300.000
   Materiale si prestari servicii cu caracter functional            70.000
   Reparatii curente                                               120.800
   Alte cheltuieli                                                   9.500
Cheltuieli de capital                                              150.000
Din total capitol:                                               1.500.300
   Dispensare medicale                                             447.700
   Spitale                                                         900.200
   Crese                                                               100
   Centre de recoltare si conservare a sangelui                        300
   Statii de salvare                                                 2.000
   Alte institutii si actiuni sanitare                             150.000
---------------------------------------------------------------------------

     ANEXA 13

                               BUGETUL
Fondului de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate

                                                               - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                   EXPLICATII                                  PROGRAM 1995
-----------------------------------------------------------------------------
                   VENITURI - TOTAL                            188.400.000
                    Venituri curente                            29.300.000
                    A. Venituri fiscale                         26.000.000*1)
   Impozite directe                                             26.000.000*1)
   Contributii ale agentilor economici                          26.000.000*1)

                    B. Venituri nefiscale                        3.300.000
   Diverse venituri                                              3.300.000
   Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane
   handicapate neincadrate                                       3.300.000
IV. SUBVENTII                                                  159.000.000
   Subventii de la bugetul de stat pentru completarea
   fondului de risc si accident pentru protectia speciala
   a persoanelor handicapate                                   159.000.000
V. DONATII                                                         100.000

                   CHELTUIELI - TOTAL                          188.400.000
Cheltuieli curente                                             188.400.000
   Cheltuieli de personal                                          414.400
   Cheltuieli materiale si servicii                             66.401.790
   Transferuri                                                 121.583.810
Alocatii si alte ajutoare pentru copii                           6.732.610
Cheltuieli curente                                               6.732.610
   Transferuri                                                   6.732.610
Din total capitol:                                               6.732.610
Alocatii de stat pentru copii                                    6.732.610
Pensii, ajutoare si indemnizatii                               114.851.200
Cheltuieli curente                                             114.851.200
   Transferuri                                                 114.851.200
   - Alte transferuri                                          114.851.200
Din total capitol:                                             114.851.200
   Pensii sociale                                               37.031.000*2)
   Ajutoare speciale                                            77.785.200
   Ajutor de urmas                                                  35.000
Alte cheltuieli sociale                                         58.990.020
Cheltuieli curente                                              58.990.020
   Cheltuieli materiale si servicii                             58.990.020
   - medicamente si materiale sanitare                           3.880.400
   - alte drepturi stabilite de dispozitiile legale             55.109.620
Din total capitol:                                              58.990.020
   Asigurarea asistentei medicale                                3.880.400
   Plata taxelor de abonament pentru detinatorii de
   aparate radio si televizoare                                    170.000
   Acoperirea reducerii costului biletelor de intrare la
   spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive            192.000
   Plata taxelor de instalare, transferare si abonament
   telefonic, precum si a costului unui numar de impulsuri       3.096.000
   Acoperirea gratuitatii transportului urban cu mijloace
   de transport in comun                                         5.296.200
   Acoperirea gratuitatii transportului interurban               6.138.000
   Indemnizatii pentru persoanele care au in ingrijire,
   supraveghere si acorda ajutor permanent minorului sau
   adultului handicapat                                         40.217.420*3)
Cheltuieli de administrare a fondului                            7.826.170
Cheltuieli curente                                               7.826.170
Cheltuieli de personal                                             414.400
   - cheltuieli cu salariile                                       310.700
   - contributia pentru asigurari sociale de stat                   77.675
   - cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata
     ajutorului de somaj                                            15.525
   - deplasari, detasari si transferari                             10.500
Cheltuieli materiale si servicii                                 7.411.770
   - cheltuieli pentru intretinere si gospodarie                 7.411.770
Din total capitol:                                               7.826.170
   Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor                    7.411.770
   Cheltuieli pentru personalul care gestioneaza fondurile         414.400
-----------------------------------------------------------------------------
    *1) Incasari in anul 1995 din restantele anilor anteriori.
    *2) Inclusiv indemnizatia de insotitor nevazator gr. I, conform art. I alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 610/1990.
    *3) Reprezinta limita maxima ce nu poate fi depasita, nici direct, nici indirect, prin virari de sume de la alte pozitii de cheltuieli.

    ANEXA 14

                              BUGETUL
Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale

                                                               - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------
                   EXPLICATII                                  PROGRAM 1995
---------------------------------------------------------------------------
                   VENITURI - TOTAL                            165.400.000
                    Venituri curente                           165.400.000
                    A. Venituri fiscale                        120.097.000
   Impozite directe                                            120.097.000
   Alte impozite directe                                       120.097.000
   Incasari din comisionul pentru servicii vamale              120.097.000

                    B. Venituri nefiscale                       45.303.000
   Diverse venituri                                             45.303.000
   Incasari din alte surse                                      45.303.000

                    CHELTUIELI - TOTAL                         100.400.000
Cheltuieli de capital                                          100.400.000
   Investitii ale institutiilor publice                        100.400.000
Alte actiuni economice                                         100.400.000
Cheltuieli de capital                                          100.400.000
Din total capitol:
   Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control
   pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte
   unitati vamale                                              100.400.000
Excedent(+)/Deficit(-)                                         +65.000.000
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 15

                              BUGETUL
       Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic

                                                               - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------
                    EXPLICATII                                 PROGRAM 1995
---------------------------------------------------------------------------
                    VENITURI - TOTAL                           375.000.000
                     Venituri curente                          375.000.000
                     A. Venituri fiscale                       375.000.000
   Impozite indirecte                                          375.000.000
   Alte impozite indirecte                                     375.000.000
   Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei
   electrice si termice                                        375.000.000

                   CHELTUIELI - TOTAL                          375.000.000
Cheltuieli de capital                                          375.000.000

         Industria extractiva, energetica, metalurgica,
         chimica si alte subramuri ale industriei              375.000.000
Cheltuieli de capital                                          375.000.000
   - Investitii ale regiilor autonome si societatilor
     comerciale cu capital de stat                             375.000.000
Din total capitol:
Industria energetica                                           375.000.000
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 16

                            BUGETUL
Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice

                                                               - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------------
                   EXPLICATII                                   PROGRAM 1995
-----------------------------------------------------------------------------
                   VENITURI - TOTAL                             81.000.000
                    Venituri curente                            81.000.000
                    A. Venituri fiscale                         81.000.000
   Impozite directe                                             81.000.000
   Alte impozite directe                                        81.000.000
   Cota de 5% din incasarile realizate de producatori si
   importatori din vanzarea carburantilor auto livrati la
   intern, indiferent de forma de plata (conform Legii
   nr. 13/1994)                                                 81.000.000

                   CHELTUIELI - TOTAL                           81.000.000*)
Cheltuieli curente                                              37.250.000
   Cheltuieli materiale                                         37.250.000
Cheltuieli de capital                                           43.750.000*)

                  Transporturi si comunicatii                   81.000.000
Cheltuieli curente                                              37.250.000
   Cheltuieli materiale                                         37.250.000
   - reparatii curente                                          37.250.000
Cheltuieli de capital                                           43.750.000
   - cheltuieli de capital efectuate in conditiile Legii
     nr. 13/1994                                                43.750.000
Din total capitol:
Drumuri si poduri                                               81.000.000
-----------------------------------------------------------------------------
    *) Din care, 60% pentru finantarea drumurilor nationale si 40% pentru finantarea drumurilor locale.
    *) Din suma aferenta cheltuielilor pentru drumuri nationale se repartizeaza suma de 15,0 miliarde lei pentru lucrarile de investitii la autostrada Bucuresti - Constanta, sectiunea Bucuresti - Fetesti.

    ANEXA 17

                               BUGETUL
           Fondului special pentru protejarea asiguratilor

                                                               - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------
                   EXPLICATII                                  PROGRAM 1995
---------------------------------------------------------------------------
                   VENITURI - TOTAL                            1.000.000
   Venituri din aplicarea unei cote de 0,5% asupra
   volumului de prime brute                                    1.000.000

                  CHELTUIELI - TOTAL                           1.000.000
Cheltuieli curente                                             1.000.000
   Transferuri                                                 1.000.000
   Alte transferuri                                            1.000.000
---------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 18

                              BUGETUL
             Fondului special pentru cercetare-dezvoltare

                                                               - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
                    EXPLICATII                                  PROGRAM 1995
----------------------------------------------------------------------------
                    VENITURI - TOTAL                            50.000.000
                     Venituri curente                           50.000.000
                     A. Venituri fiscale                        50.000.000
   Impozite directe                                             50.000.000
   Contributia agentilor economici                              50.000.000

                   CHELTUIELI - TOTAL                           50.000.000
A. Cheltuieli curente                                           45.000.000
   Cheltuieli materiale si servicii                             45.000.000
B. Cheltuieli de capital                                         5.000.000

                   Cercetare stiintifica                        50.000.000
Cheltuieli curente                                              45.000.000
   Cheltuieli materiale si servicii                             45.000.000
   Alte cheltuieli                                              45.000.000
Cheltuieli de capital                                            5.000.000
   Investitii ale institutiilor publice:                         5.000.000
      din care:
   - Aula si partile comune ale Institutului National de
     Informare-Documentare din cadrul Bibliotecii Nationale      1.000.000
   - Casa Academiei                                              2.500.000
Din total capitol:                                              50.000.000
   Obiective, teme de cercetare si cercetari complexe           44.500.000
   - Teme aprobate prin programul national de
     cercetare-dezvoltare                                       44.500.000
   Unitati de cercetare                                          5.000.000
   Alte institutii si actiuni pentru cercetare stiintifica         500.000
   - subventionarea literaturii stiintifice                        200.000
   - activitatea de informare-documentare                          300.000
----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 19

                             BUGETUL
Fondului special pentru pensia suplimentara a pensionarilor militari

                                                              - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
                    EXPLICATII                                  PROGRAM 1995
----------------------------------------------------------------------------
                    VENITURI - TOTAL                            17.850.000
                     Venituri curente                           17.850.000
                     A. Venituri fiscale                        16.262.000
   Impozite directe                                             16.262.000
   Contributii pentru pensia suplimentara                       16.262.000

                     B. Venituri nefiscale                       1.588.000
   Diverse venituri                                              1.588.000
   Incasari din alte surse                                       1.588.000

                    CHELTUIELI - TOTAL                          13.667.000
Cheltuieli curente                                              13.667.000
   Cheltuieli materiale si servicii                                 27.000
   Subventii si transferuri                                     13.640.000
   Transferuri                                                  13.640.000
Pensii, ajutoare si indemnizatii                                13.640.000
Cheltuieli curente                                              13.640.000
   Subventii si transferuri                                     13.640.000
   Transferuri                                                  13.640.000
Din total capitol:                                              13.640.000
   Pensia suplimentara                                          13.640.000
Cheltuieli de administrare a fondului                               27.000
Cheltuieli curente                                                  27.000
   Cheltuieli materiale si servicii                                 27.000
Din total capitol:
   Cheltuieli ocazionate de transmiterea pensiei
   suplimentare                                                     27.000
Excedent(+)/Deficit(-)                                          +4.183.000
----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 19/a

    MINISTERUL APARARII NATIONALE

                             BUGETUL
Fondului special pentru pensia suplimentara a pensionarilor militari

                                                               - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
                    EXPLICATII                                  PROGRAM 1995
----------------------------------------------------------------------------
                    VENITURI - TOTAL                            10.170.000
                     Venituri curente                           10.170.000
                     A. Venituri fiscale                         9.222.000
   Impozite directe                                              9.222.000
   Contributii pentru pensia suplimentara                        9.222.000

                     B. Venituri nefiscale                         948.000
   Diverse venituri                                                948.000
   Incasari din alte surse                                         948.000

                    CHELTUIELI - TOTAL                           6.960.000
Cheltuieli curente                                               6.960.000
   Subventii si transferuri                                      6.960.000
   Transferuri                                                   6.960.000
Pensii, ajutoare si indemnizatii                                 6.960.000
Cheltuieli curente                                               6.960.000
   Subventii si transferuri                                      6.960.000
   Transferuri                                                   6.960.000
Din total capitol:
   Pensia suplimentara                                           6.960.000
Excedent(+)/Deficit(-)                                          +3.210.000
----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 19/b

    MINISTERUL DE INTERNE

                              BUGETUL
Fondului special pentru pensia suplimentara a pensionarilor militari

                                                               - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
                    EXPLICATII                                  PROGRAM 1995
----------------------------------------------------------------------------
                    VENITURI - TOTAL                            6.500.000
                     Venituri curente                           6.500.000
                     A. Venituri fiscale                        6.000.000
   Impozite directe                                             6.000.000
   Contributii pentru pensia suplimentara                       6.000.000

                     B. Venituri nefiscale                        500.000
   Diverse venituri                                               500.000
   Incasari din alte surse                                        500.000

                    CHELTUIELI - TOTAL                          5.600.000
Cheltuieli curente                                              5.600.000
   Subventii si transferuri                                     5.600.000
   Transferuri                                                  5.600.000
Pensii, ajutoare si indemnizatii                                5.600.000
Cheltuieli curente                                              5.600.000
   Subventii si transferuri                                     5.600.000
   Transferuri                                                  5.600.000
Din total capitol:
   Pensia suplimentara                                          5.600.000
Excedent(+)/Deficit(-)                                           +900.000
----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 19/c

    SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

                              BUGETUL
Fondului special pentru pensia suplimentara a pensionarilor militari

                                                               - mii lei -
----------------------------------------------------------------------------
                    EXPLICATII                                  PROGRAM 1995
----------------------------------------------------------------------------
                    VENITURI - TOTAL                            1.180.000
                     Venituri curente                           1.180.000
                     A. Venituri fiscale                        1.040.000
   Impozite directe                                             1.040.000
   Contributii pentru pensia suplimentara                       1.040.000

                     B. Venituri nefiscale                        140.000
   Diverse venituri                                               140.000
   Incasari din alte surse                                        140.000

                    CHELTUIELI - TOTAL                          1.107.000
Cheltuieli curente                                              1.107.000
   Cheltuieli materiale si servicii                                27.000
   Subventii si transferuri                                     1.080.000
   Transferuri                                                  1.080.000
Pensii, ajutoare si indemnizatii                                1.080.000
Cheltuieli curente                                              1.080.000
   Subventii si transferuri                                     1.080.000
   Transferuri                                                  1.080.000
Din total capitol:
   Pensia suplimentara                                          1.080.000
   Cheltuieli de administrare a fondului                           27.000
Cheltuieli curente                                                 27.000
   Cheltuieli materiale si servicii                                27.000
Din total capitol:
   Cheltuieli ocazionate de transmiterea pensiei
   suplimentare                                                    27.000
Excedent(+)/Deficit( )                                            +73.000
                                                                           SmartCity5

COMENTARII la Legea 22/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 22 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 22/1995
Ordonanţa 40 1995
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1995
Hotărârea 341 1995
privind modul de repartizare si de utilizare a unor fonduri alocate Secretariatului General al Guvernului potrivit art. 42 alin. (4) si (5) din Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995
Hotărârea 337 1995
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes national de sub autoritatea Ministerului Industriilor
Hotărârea 297 1995
privind stimularea agentilor economici in procesul de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii-dezvoltarii finantate din fonduri publice
Hotărârea 238 1995
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 1995
Rectificare 22 1995
Hotărârea 193 1995
privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fonduri publice
Hotărârea 181 1995
privind finantarea celei de-a III-a Conferinte sub titlul "U.S. ELECTRIC TECHNOLOGIES CONFERENCE", ce va avea loc la Bucuresti in perioada 2-5 aprilie 1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu