E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 7 din  5 februarie 1992

privind acoperirea financiara a obligatiilor statului ramase neregularizate la 31 decembrie 1990 si preluarea de catre stat si bancile comerciale a pierderilor inregistrate in anii 1989 si 1990 de agentii economici cu capital de stat, precum si a creditelor bancare neperformante

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 17 din 11 februarie 1992


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba acoperirea financiara a obligatiilor statului ramase neregularizate la 31 decembrie 1990 cu regiile autonome, societatile comerciale si alte unitati economice cu capital de stat, in limita sumei de 92,8 miliarde lei, potrivit anexei nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba preluarea de catre stat si de catre bancile comerciale, in limita sumei de 173,3 miliarde lei, a pierderilor inregistrate de agentii economici cu capital de stat in anii 1989 si 1990, ramase neacoperite, a creditelor bancare neperformante acordate in anii anteriori pentru investitii, precum si a creditelor bancare acordate pentru exporturile si lucrarile de constructii-montaj efectuate in anii anteriori in cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale si de cooperare ale Romaniei cu alte tari.
    Bancile comerciale finantatoare vor prelua 10% din suma prevazuta la alineatul precedent, proportional cu creditele bancare aferente acesteia, cu titlu de discount, care se va acoperi dintr-un fond special constituit in conformitate cu prevederile pct. 9 din anexa nr. 2 la Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit.
    Diferenta, pina la limita sumei de 155,8 miliarde lei, se preia de catre stat, constituindu-se contul datoriei publice pentru asanarea pierderilor si a creditelor bancare neperformante din anii anteriori.
    Art. 3
    Preluarea pierderilor de la agentii economici cu capital de stat se va face in decurs de 30 de zile de la publicarea prezentei legi.
    Pierderile care se preiau vor fi degrevate cu acea parte ce se acopera de fiecare agent economic din:
    a) sumele rezultate ca influente favorabile din reevaluarea stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate, produse finite etc., determinate si retinute in acest scop potrivit reglementarilor legale;
    b) partea de profit din anul 1991 care, potrivit legii, este destinata acoperirii pierderilor din anii precedenti;
    c) disponibilitatile la fondul de dezvoltare neangajate in acoperirea cheltuielilor de investitii pe anul 1991;
    d) fondul de rezerva constituit potrivit legii;
    e) fondul de asigurare constituit in anul 1990 in agricultura de stat;
    f) sumele puse la dispozitia agentilor economici din disponibilitatile de fonduri ale fostelor centrale, blocate la desfiintarea acestora;
    g) sumele puse la dispozitia agentilor economici din fondul extrabugetar constituit la nivelul economiei nationale din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor.
    Pierderile inregistrate de agentii economici cu capital de stat din activitatea anilor 1989 si 1990, potrivit datelor de bilant de la 31 decembrie 1990, precum si pierderile care se vor prelua de catre stat si de catre bancile comerciale, in limita sumei de 84,1 miliarde lei, sint redate in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Preluarea de catre stat si de catre bancile comerciale a creditelor bancare acordate agentilor economici cu capital de stat pentru investitii in anii anteriori, devenite neperformante, care insumeaza 51,1 miliarde lei, potrivit anexei nr. 3, precum si a creditelor bancare in lei acordate intreprinderilor de comert exterior pentru exporturile si lucrarile de constructii-montaj executate in anii anteriori, in cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale si de cooperare ale Romaniei cu alte tari, care insumeaza 33,7 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4, se va face, de asemenea, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi.
    Art. 5
    Se constituie in rezerva nationala, asimilata rezervelor geologice cu continuturi de metale neferoase si ramase in custodia unitatilor care le detin, pina la lichidarea lor, stocurile de concentrate zinco-plumboase, de minereuri de mangan sarace si de subproduse metalurgice, neprelucrabile prin tehnologiile si capacitatile existente in prezent in tara.
    Creditele aferente stocurilor respective, in limita sumei de 4.436,7 milioane lei, din care 2.951,7 milioane lei la Societatea Comerciala "Sometra" - S.A. Copsa Mica si 1.485 milioane lei la Regia Autonoma a Plumbului si Zincului Baia Mare, se vor prelua de catre stat in contul datoriei publice si de bancile comerciale in conditiile prezentei legi. Cu sumele realizate din valorificarea stocurilor constituite in rezerva nationala, potrivit prevederilor prezentei legi, se va rambursa datoria publica respectiva.
    Art. 6
    In aplicarea prevederilor art. 3 si 4 din prezenta lege, se constituie comisii formate din reprezentanti ai Ministerului Economiei si Finantelor, Bancii Nationale a Romaniei si, dupa caz, ai Ministerului Comertului si Turismului, Bancii Comerciale Romane - S.A., Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., Bancii Agricole - S.A., Bancii Romane pentru Comert Exterior - S.A., care vor analiza, verifica si aviza, pe baza bilanturilor contabile, pierderile si creditele bancare neperformante de la regiile autonome, societatile comerciale si celelalte unitati economice cu capital de stat.
    Preluarea pierderilor, precum si a creditelor bancare neperformante se va face pe baza de procese-verbale, intocmite intre comisiile constituite potrivit alineatului precedent si consiliile de administratie ale agentilor economici.
    Dobinzile datorate de agentii economici pentru creditele bancare aferente pierderilor, precum si cele datorate pentru creditele neperformante, calculate si neincasate de bancile comerciale pina in momentul preluarii pierderilor si a creditelor bancare neperformante, se anuleaza. In mod corespunzator se anuleaza dobinzile calculate de Banca Nationala a Romaniei pentru refinantare.
    Art. 7
    Creditele bancare pentru investitiile preluate vor fi evidentiate, in continuare, de catre agentii economici care le-au primit si de catre bancile comerciale care le-au acordat in conturi in afara bilanturilor si vor fi urmarite de catre Ministerul Economiei si Finantelor, precum si de catre bancile comerciale respective, in vederea reactivarii si rambursarii lor, in functie de posibilitatile financiare ale agentilor economici in cauza, din resursele fondului de dezvoltare.
    Art. 8
    Creditele bancare pentru exporturi si lucrari de constructii-montaj executate in cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale si de cooperare preluate vor fi, de asemenea, evidentiate, in continuare, de catre agentii economici care le-au primit si de catre bancile comerciale care le-au acordat, in conturi in afara bilanturilor, si vor fi urmarite pina la incasare sau solutionare, potrivit prevederilor contractelor externe si acordurilor de credit.
    Ministerul Comertului si Turismului - Departamentul Comertului Exterior, in colaborare cu Ministerul Economiei si Finantelor, Banca Nationala a Romaniei, bancile comerciale si, dupa caz, alte ministere vor actiona pentru recuperarea creantelor externe prin incasarea cash a acestora sau aducerea in tara de produse prevazute in balantele materiale, precum si a altor marfuri pentru piata interna sau pentru valorificarea pe terte piete, putind recurge si la alte mecanisme uzuale pe pietele externe, de incasare a creantelor, cum sint: importuri indirecte prin intermediul unor operatiuni de swich, cesionarea sau vinzarea creantelor, inclusiv prin licitarea acestora, potrivit reglementarilor legale.
    Valuta obtinuta din incasarea creantelor externe si a dobinzilor aferente va fi cedata la fondul valutar al statului, la cursul de schimb din data efectuarii operatiunilor.
    Art. 9
    Pentru urmarirea si incasarea sumelor rezultate din reactivarea creditelor bancare pentru investitii si din recuperarea creantelor externe preluate, bancile comerciale vor incasa, din valoarea in lei a creantelor recuperate, un comision, care se va negocia cu Ministerul Economiei si Finantelor.
    Art. 10
    Datoria publica interna constituita potrivit prevederilor prezentei legi, inclusiv dobinda aferenta imprumuturilor bancare contractate in contul acestei datorii publice, se va rambursa, respectiv plati, din urmatoarele resurse:
    a) sumele nete obtinute din reactivarea si rambursarea obligatiilor agentilor economici, reprezentind credite bancare pentru investitii preluate in contul datoriei publice;
    b) sumele nete in lei obtinute din recuperarea creantelor externe in contul datoriei publice, reprezentind contravaloarea in lei, la cursul oficial, a valutei cedate la fondul valutar al statului si contravaloarea produselor sau marfurilor aduse in tara in contul creantelor respective;
    c) disponibilitatile de la fondul extrabugetar constituit la nivelul economiei nationale pe seama influentelor din reevaluarea stocurilor ramase dupa acoperirea financiara a obligatiilor statului neregularizate la 31 decembrie 1990 si a altor cheltuieli legal aprobate din acest fond extrabugetar;
    d) sumele stabilite si aprobate anual, cu aceasta destinatie, prin lege, din vinzarea actiunilor pe care le detine statul la societatile comerciale;
    e) alte surse stabilite potrivit legii.
    Art. 11
    Datoria publica constituita potrivit prevederilor prezentei legi va fi acoperita, pina la lichidare, prin imprumuturi bancare, negociate, in numele statului, in contul si cu acordul Ministerului Economiei si Finantelor, de catre Banca Nationala a Romaniei.
    Se autoriza Banca Nationala a Romaniei sa asigure refinantarea bancilor comerciale printr-o facilitate speciala, cu o dobinda concesionata. Aceasta facilitate va acoperi doua treimi din creditul acordat de bancile comerciale pentru datoria publica constituita potrivit prezentei legi.
    Dobinda aferenta imprumuturilor bancare se calculeaza si se plateste, trimestrial, la imprumutul ramas.
    Art. 12
    Pierderile de orice natura ale regiilor autonome, societatilor comerciale si altor unitati economice cu capital de stat, inregistrate dupa datele prevazute la art. 2, vor declansa procedura de faliment.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                     academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                MARTIAN DAN

    ANEXA 1
                              SITUATIA
obligatiilor statului neregularizate financiar la 31 decembrie 1990 si acoperirea financiara a acestora

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                          acoperite din:
                                                   ----------------------------
                                   Obligatii       influentele   fondul
                                   neregularizate  favorabile    extrabugetar*)
                                                   din
                                                   reevaluarea
                                                   aurului
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:                               92.805,5       39.952,7      52.852,8
din care:
- Diferente nefavorabile la
 importurile de materii prime
 in perioada 1 ianuarie -
 31 octombrie 1990                   25.243,8*)       -          25.243,8*)
- Diferente nefavorabile la
 importurile de materii prime
 in perioada 1 noiembrie -
 31 decembrie 1990                      155,0          -             155,0
- Diferente nefavorabile la
 exporturile efectuate in
 perioada 1 noiembrie -
 31 decembrie 1990                    9.803,9          -           9.803,9
- Subventii si diferente de pret
 si tarif nedecontate de la buget
 in anul 1990                         8.170,9          -           8.170,9
- Investitii si alte cheltuieli
 nedecontate de la buget in anul
 1990                                 9.479,2          -           9.479,2
- Completarea capitalului varsat
 de catre stat pentru constituirea
 capitalului subscris la bancile
 comerciale                          36.143,7       36.143,7        -
- Deficitul bugetului de stat la
  finele anului 1990                  3.809,0        3.809,0        -
-------------------------------------------------------------------------------
    *) pe masura ce se constituie fondurile din reevaluarea stocurilor si vinzarea locuintelor din fondul locativ de stat.
    *) inclusiv dobinzile aferente creditelor bancare utilizate temporar pentru acoperirea diferentelor nefavorabile la importuri, pina la regularizarea acestora din fonduri publice.

    ANEXA 2

                              SITUATIA
pierderilor inregistrate de agentii economici cu capital de stat in anii 1989 si 1990, ramase neacoperite financiar la finele anului 1990, a surselor de acoperire si a pierderilor care se preiau de catre stat si bancile comerciale

                                                  - milioane lei -
                                                 ------------------
                                                       Suma
                                                      ------
  - Pierderi din activitatea anului 1989             94.088,0
  - Pierderi din activitatea anului 1990             39.698,1
  - Pierderi din calamitati                           3.147,6
                                                    ----------
             TOTAL PIERDERI:                        136.933,7
  din care:
  1. Pierderi acoperite financiar                    52.818,6
  2. Pierderi preluate de catre stat si bancile
     comerciale                                      84.115,1


    ANEXA 3

                              SITUATIA
creditelor bancare acordate agentilor economici cu capital de stat pentru investitii in anii anteriori, devenite neperformante

                                                            - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
             Ministerul/Departamentul                                Suma
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ECONOMIE:                                                    51.064,9
    Ministerul Industriei                                           8.480,7
    din care:
  - Regia Autonoma de Electricitate "Renel" Bucuresti               2.930,5
  - Departamentul Industriei Lemnului                                 613,0
  - Departamentul Industriei Constructiilor de Masini                 150,0
  - Departamentul Industriei Chimice si Petrochimice                  948,0
  - Departamentul Industriei Metalurgice                            3.545,4
  - Departamentul Industriei Electrotehnice                             5,2
  - Departamentul Industriei Materialelor de Constructii              288,6

    Ministerul Comertului si Turismului                               205,3
    din care:
  - Departamentul Comertului Interior                                  12,1
  - Departamentul Comertului Exterior                                 104,8
  - Departamentul Turismului                                           88,4

    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului        1.167,8
    din care:
  - Departamentul Constructiilor si Lucrarilor Publice              1.167,8

    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei                        22.715,3
    din care:
  - Departamentul Agriculturii de Stat                             14.596,8
  - Departamentul Alimentatiei                                      3.031,6
  - Directia Mecanizarii Agriculturii                               1.170,0
  - Departamentul Imbunatatirii Funciare                            1.195,4
  - Unitati direct subordonate                                      2.721,5

    Ministerul Mediului                                             1.319,5
    din care:
  - Departamentul Apelor                                            1.287,5
  - "Romsilva" - R.A.                                                  32,0

    Judete si municipiul Bucuresti                                    221,7
    Credite neperformante, stabilite pe judete de organele
    financiare si bancare, care se vor prelua sub controlul si
    pe baza listelor nominale transmise de Ministerul Economiei
    si Finantelor                                                  16.954,6
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

                              SITUATIA
creditelor bancare in lei acordate intreprinderilor de comert exterior pentru exporturile si lucrarile de constructii-montaj executate in anii anteriori, in cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale si de cooperare cu alte tari

                                                         - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------
          Ministerul/Departamentul                                 Suma
-------------------------------------------------------------------------
TOTAL ECONOMIE:                                                  33.710,7
    Ministerul Industriei                                        20.053,6
    din care:
  - Departamentul Industriei Constructiilor de Masini            10.802,7
  - Departamentul Industriei Electrotehnice                       1.779,5
  - Departamentul Industriei Lemnului                             1.043,0
  - Departamentul Industriei Chimice si Petrochimice                621,4
  - Departamentul Industriei Textile si Pielariei                 3.699,7
  - Departamentul Industriei Metalurgice                            650,6
  - Departamentul Petrolului                                        637,3
  - "Romelectro"                                                    591,3
  - Departamentul Minelor                                           228,1

    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei                         464,9

    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului      3.807,3

    Ministerul Apararii Nationale                                 9.384,9
                                                                          SmartCity5

COMENTARII la Legea 7/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 7 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu