E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 7 din  5 februarie 1992

privind acoperirea financiara a obligatiilor statului ramase neregularizate la 31 decembrie 1990 si preluarea de catre stat si bancile comerciale a pierderilor inregistrate in anii 1989 si 1990 de agentii economici cu capital de stat, precum si a creditelor bancare neperformante

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 17 din 11 februarie 1992


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba acoperirea financiara a obligatiilor statului ramase neregularizate la 31 decembrie 1990 cu regiile autonome, societatile comerciale si alte unitati economice cu capital de stat, in limita sumei de 92,8 miliarde lei, potrivit anexei nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba preluarea de catre stat si de catre bancile comerciale, in limita sumei de 173,3 miliarde lei, a pierderilor inregistrate de agentii economici cu capital de stat in anii 1989 si 1990, ramase neacoperite, a creditelor bancare neperformante acordate in anii anteriori pentru investitii, precum si a creditelor bancare acordate pentru exporturile si lucrarile de constructii-montaj efectuate in anii anteriori in cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale si de cooperare ale Romaniei cu alte tari.
    Bancile comerciale finantatoare vor prelua 10% din suma prevazuta la alineatul precedent, proportional cu creditele bancare aferente acesteia, cu titlu de discount, care se va acoperi dintr-un fond special constituit in conformitate cu prevederile pct. 9 din anexa nr. 2 la Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit.
    Diferenta, pina la limita sumei de 155,8 miliarde lei, se preia de catre stat, constituindu-se contul datoriei publice pentru asanarea pierderilor si a creditelor bancare neperformante din anii anteriori.
    Art. 3
    Preluarea pierderilor de la agentii economici cu capital de stat se va face in decurs de 30 de zile de la publicarea prezentei legi.
    Pierderile care se preiau vor fi degrevate cu acea parte ce se acopera de fiecare agent economic din:
    a) sumele rezultate ca influente favorabile din reevaluarea stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate, produse finite etc., determinate si retinute in acest scop potrivit reglementarilor legale;
    b) partea de profit din anul 1991 care, potrivit legii, este destinata acoperirii pierderilor din anii precedenti;
    c) disponibilitatile la fondul de dezvoltare neangajate in acoperirea cheltuielilor de investitii pe anul 1991;
    d) fondul de rezerva constituit potrivit legii;
    e) fondul de asigurare constituit in anul 1990 in agricultura de stat;
    f) sumele puse la dispozitia agentilor economici din disponibilitatile de fonduri ale fostelor centrale, blocate la desfiintarea acestora;
    g) sumele puse la dispozitia agentilor economici din fondul extrabugetar constituit la nivelul economiei nationale din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor.
    Pierderile inregistrate de agentii economici cu capital de stat din activitatea anilor 1989 si 1990, potrivit datelor de bilant de la 31 decembrie 1990, precum si pierderile care se vor prelua de catre stat si de catre bancile comerciale, in limita sumei de 84,1 miliarde lei, sint redate in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Preluarea de catre stat si de catre bancile comerciale a creditelor bancare acordate agentilor economici cu capital de stat pentru investitii in anii anteriori, devenite neperformante, care insumeaza 51,1 miliarde lei, potrivit anexei nr. 3, precum si a creditelor bancare in lei acordate intreprinderilor de comert exterior pentru exporturile si lucrarile de constructii-montaj executate in anii anteriori, in cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale si de cooperare ale Romaniei cu alte tari, care insumeaza 33,7 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4, se va face, de asemenea, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi.
    Art. 5
    Se constituie in rezerva nationala, asimilata rezervelor geologice cu continuturi de metale neferoase si ramase in custodia unitatilor care le detin, pina la lichidarea lor, stocurile de concentrate zinco-plumboase, de minereuri de mangan sarace si de subproduse metalurgice, neprelucrabile prin tehnologiile si capacitatile existente in prezent in tara.
    Creditele aferente stocurilor respective, in limita sumei de 4.436,7 milioane lei, din care 2.951,7 milioane lei la Societatea Comerciala "Sometra" - S.A. Copsa Mica si 1.485 milioane lei la Regia Autonoma a Plumbului si Zincului Baia Mare, se vor prelua de catre stat in contul datoriei publice si de bancile comerciale in conditiile prezentei legi. Cu sumele realizate din valorificarea stocurilor constituite in rezerva nationala, potrivit prevederilor prezentei legi, se va rambursa datoria publica respectiva.
    Art. 6
    In aplicarea prevederilor art. 3 si 4 din prezenta lege, se constituie comisii formate din reprezentanti ai Ministerului Economiei si Finantelor, Bancii Nationale a Romaniei si, dupa caz, ai Ministerului Comertului si Turismului, Bancii Comerciale Romane - S.A., Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., Bancii Agricole - S.A., Bancii Romane pentru Comert Exterior - S.A., care vor analiza, verifica si aviza, pe baza bilanturilor contabile, pierderile si creditele bancare neperformante de la regiile autonome, societatile comerciale si celelalte unitati economice cu capital de stat.
    Preluarea pierderilor, precum si a creditelor bancare neperformante se va face pe baza de procese-verbale, intocmite intre comisiile constituite potrivit alineatului precedent si consiliile de administratie ale agentilor economici.
    Dobinzile datorate de agentii economici pentru creditele bancare aferente pierderilor, precum si cele datorate pentru creditele neperformante, calculate si neincasate de bancile comerciale pina in momentul preluarii pierderilor si a creditelor bancare neperformante, se anuleaza. In mod corespunzator se anuleaza dobinzile calculate de Banca Nationala a Romaniei pentru refinantare.
    Art. 7
    Creditele bancare pentru investitiile preluate vor fi evidentiate, in continuare, de catre agentii economici care le-au primit si de catre bancile comerciale care le-au acordat in conturi in afara bilanturilor si vor fi urmarite de catre Ministerul Economiei si Finantelor, precum si de catre bancile comerciale respective, in vederea reactivarii si rambursarii lor, in functie de posibilitatile financiare ale agentilor economici in cauza, din resursele fondului de dezvoltare.
    Art. 8
    Creditele bancare pentru exporturi si lucrari de constructii-montaj executate in cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale si de cooperare preluate vor fi, de asemenea, evidentiate, in continuare, de catre agentii economici care le-au primit si de catre bancile comerciale care le-au acordat, in conturi in afara bilanturilor, si vor fi urmarite pina la incasare sau solutionare, potrivit prevederilor contractelor externe si acordurilor de credit.
    Ministerul Comertului si Turismului - Departamentul Comertului Exterior, in colaborare cu Ministerul Economiei si Finantelor, Banca Nationala a Romaniei, bancile comerciale si, dupa caz, alte ministere vor actiona pentru recuperarea creantelor externe prin incasarea cash a acestora sau aducerea in tara de produse prevazute in balantele materiale, precum si a altor marfuri pentru piata interna sau pentru valorificarea pe terte piete, putind recurge si la alte mecanisme uzuale pe pietele externe, de incasare a creantelor, cum sint: importuri indirecte prin intermediul unor operatiuni de swich, cesionarea sau vinzarea creantelor, inclusiv prin licitarea acestora, potrivit reglementarilor legale.
    Valuta obtinuta din incasarea creantelor externe si a dobinzilor aferente va fi cedata la fondul valutar al statului, la cursul de schimb din data efectuarii operatiunilor.
    Art. 9
    Pentru urmarirea si incasarea sumelor rezultate din reactivarea creditelor bancare pentru investitii si din recuperarea creantelor externe preluate, bancile comerciale vor incasa, din valoarea in lei a creantelor recuperate, un comision, care se va negocia cu Ministerul Economiei si Finantelor.
    Art. 10
    Datoria publica interna constituita potrivit prevederilor prezentei legi, inclusiv dobinda aferenta imprumuturilor bancare contractate in contul acestei datorii publice, se va rambursa, respectiv plati, din urmatoarele resurse:
    a) sumele nete obtinute din reactivarea si rambursarea obligatiilor agentilor economici, reprezentind credite bancare pentru investitii preluate in contul datoriei publice;
    b) sumele nete in lei obtinute din recuperarea creantelor externe in contul datoriei publice, reprezentind contravaloarea in lei, la cursul oficial, a valutei cedate la fondul valutar al statului si contravaloarea produselor sau marfurilor aduse in tara in contul creantelor respective;
    c) disponibilitatile de la fondul extrabugetar constituit la nivelul economiei nationale pe seama influentelor din reevaluarea stocurilor ramase dupa acoperirea financiara a obligatiilor statului neregularizate la 31 decembrie 1990 si a altor cheltuieli legal aprobate din acest fond extrabugetar;
    d) sumele stabilite si aprobate anual, cu aceasta destinatie, prin lege, din vinzarea actiunilor pe care le detine statul la societatile comerciale;
    e) alte surse stabilite potrivit legii.
    Art. 11
    Datoria publica constituita potrivit prevederilor prezentei legi va fi acoperita, pina la lichidare, prin imprumuturi bancare, negociate, in numele statului, in contul si cu acordul Ministerului Economiei si Finantelor, de catre Banca Nationala a Romaniei.
    Se autoriza Banca Nationala a Romaniei sa asigure refinantarea bancilor comerciale printr-o facilitate speciala, cu o dobinda concesionata. Aceasta facilitate va acoperi doua treimi din creditul acordat de bancile comerciale pentru datoria publica constituita potrivit prezentei legi.
    Dobinda aferenta imprumuturilor bancare se calculeaza si se plateste, trimestrial, la imprumutul ramas.
    Art. 12
    Pierderile de orice natura ale regiilor autonome, societatilor comerciale si altor unitati economice cu capital de stat, inregistrate dupa datele prevazute la art. 2, vor declansa procedura de faliment.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                     academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                MARTIAN DAN

    ANEXA 1
                              SITUATIA
obligatiilor statului neregularizate financiar la 31 decembrie 1990 si acoperirea financiara a acestora

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                          acoperite din:
                                                   ----------------------------
                                   Obligatii       influentele   fondul
                                   neregularizate  favorabile    extrabugetar*)
                                                   din
                                                   reevaluarea
                                                   aurului
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:                               92.805,5       39.952,7      52.852,8
din care:
- Diferente nefavorabile la
 importurile de materii prime
 in perioada 1 ianuarie -
 31 octombrie 1990                   25.243,8*)       -          25.243,8*)
- Diferente nefavorabile la
 importurile de materii prime
 in perioada 1 noiembrie -
 31 decembrie 1990                      155,0          -             155,0
- Diferente nefavorabile la
 exporturile efectuate in
 perioada 1 noiembrie -
 31 decembrie 1990                    9.803,9          -           9.803,9
- Subventii si diferente de pret
 si tarif nedecontate de la buget
 in anul 1990                         8.170,9          -           8.170,9
- Investitii si alte cheltuieli
 nedecontate de la buget in anul
 1990                                 9.479,2          -           9.479,2
- Completarea capitalului varsat
 de catre stat pentru constituirea
 capitalului subscris la bancile
 comerciale                          36.143,7       36.143,7        -
- Deficitul bugetului de stat la
  finele anului 1990                  3.809,0        3.809,0        -
-------------------------------------------------------------------------------
    *) pe masura ce se constituie fondurile din reevaluarea stocurilor si vinzarea locuintelor din fondul locativ de stat.
    *) inclusiv dobinzile aferente creditelor bancare utilizate temporar pentru acoperirea diferentelor nefavorabile la importuri, pina la regularizarea acestora din fonduri publice.

    ANEXA 2

                              SITUATIA
pierderilor inregistrate de agentii economici cu capital de stat in anii 1989 si 1990, ramase neacoperite financiar la finele anului 1990, a surselor de acoperire si a pierderilor care se preiau de catre stat si bancile comerciale

                                                  - milioane lei -
                                                 ------------------
                                                       Suma
                                                      ------
  - Pierderi din activitatea anului 1989             94.088,0
  - Pierderi din activitatea anului 1990             39.698,1
  - Pierderi din calamitati                           3.147,6
                                                    ----------
             TOTAL PIERDERI:                        136.933,7
  din care:
  1. Pierderi acoperite financiar                    52.818,6
  2. Pierderi preluate de catre stat si bancile
     comerciale                                      84.115,1


    ANEXA 3

                              SITUATIA
creditelor bancare acordate agentilor economici cu capital de stat pentru investitii in anii anteriori, devenite neperformante

                                                            - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
             Ministerul/Departamentul                                Suma
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ECONOMIE:                                                    51.064,9
    Ministerul Industriei                                           8.480,7
    din care:
  - Regia Autonoma de Electricitate "Renel" Bucuresti               2.930,5
  - Departamentul Industriei Lemnului                                 613,0
  - Departamentul Industriei Constructiilor de Masini                 150,0
  - Departamentul Industriei Chimice si Petrochimice                  948,0
  - Departamentul Industriei Metalurgice                            3.545,4
  - Departamentul Industriei Electrotehnice                             5,2
  - Departamentul Industriei Materialelor de Constructii              288,6

    Ministerul Comertului si Turismului                               205,3
    din care:
  - Departamentul Comertului Interior                                  12,1
  - Departamentul Comertului Exterior                                 104,8
  - Departamentul Turismului                                           88,4

    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului        1.167,8
    din care:
  - Departamentul Constructiilor si Lucrarilor Publice              1.167,8

    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei                        22.715,3
    din care:
  - Departamentul Agriculturii de Stat                             14.596,8
  - Departamentul Alimentatiei                                      3.031,6
  - Directia Mecanizarii Agriculturii                               1.170,0
  - Departamentul Imbunatatirii Funciare                            1.195,4
  - Unitati direct subordonate                                      2.721,5

    Ministerul Mediului                                             1.319,5
    din care:
  - Departamentul Apelor                                            1.287,5
  - "Romsilva" - R.A.                                                  32,0

    Judete si municipiul Bucuresti                                    221,7
    Credite neperformante, stabilite pe judete de organele
    financiare si bancare, care se vor prelua sub controlul si
    pe baza listelor nominale transmise de Ministerul Economiei
    si Finantelor                                                  16.954,6
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

                              SITUATIA
creditelor bancare in lei acordate intreprinderilor de comert exterior pentru exporturile si lucrarile de constructii-montaj executate in anii anteriori, in cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale si de cooperare cu alte tari

                                                         - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------
          Ministerul/Departamentul                                 Suma
-------------------------------------------------------------------------
TOTAL ECONOMIE:                                                  33.710,7
    Ministerul Industriei                                        20.053,6
    din care:
  - Departamentul Industriei Constructiilor de Masini            10.802,7
  - Departamentul Industriei Electrotehnice                       1.779,5
  - Departamentul Industriei Lemnului                             1.043,0
  - Departamentul Industriei Chimice si Petrochimice                621,4
  - Departamentul Industriei Textile si Pielariei                 3.699,7
  - Departamentul Industriei Metalurgice                            650,6
  - Departamentul Petrolului                                        637,3
  - "Romelectro"                                                    591,3
  - Departamentul Minelor                                           228,1

    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei                         464,9

    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului      3.807,3

    Ministerul Apararii Nationale                                 9.384,9
                                                                          SmartCity5

COMENTARII la Legea 7/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 7 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu