E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 7 din  5 februarie 1992

privind acoperirea financiara a obligatiilor statului ramase neregularizate la 31 decembrie 1990 si preluarea de catre stat si bancile comerciale a pierderilor inregistrate in anii 1989 si 1990 de agentii economici cu capital de stat, precum si a creditelor bancare neperformante

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 17 din 11 februarie 1992


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba acoperirea financiara a obligatiilor statului ramase neregularizate la 31 decembrie 1990 cu regiile autonome, societatile comerciale si alte unitati economice cu capital de stat, in limita sumei de 92,8 miliarde lei, potrivit anexei nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba preluarea de catre stat si de catre bancile comerciale, in limita sumei de 173,3 miliarde lei, a pierderilor inregistrate de agentii economici cu capital de stat in anii 1989 si 1990, ramase neacoperite, a creditelor bancare neperformante acordate in anii anteriori pentru investitii, precum si a creditelor bancare acordate pentru exporturile si lucrarile de constructii-montaj efectuate in anii anteriori in cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale si de cooperare ale Romaniei cu alte tari.
    Bancile comerciale finantatoare vor prelua 10% din suma prevazuta la alineatul precedent, proportional cu creditele bancare aferente acesteia, cu titlu de discount, care se va acoperi dintr-un fond special constituit in conformitate cu prevederile pct. 9 din anexa nr. 2 la Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit.
    Diferenta, pina la limita sumei de 155,8 miliarde lei, se preia de catre stat, constituindu-se contul datoriei publice pentru asanarea pierderilor si a creditelor bancare neperformante din anii anteriori.
    Art. 3
    Preluarea pierderilor de la agentii economici cu capital de stat se va face in decurs de 30 de zile de la publicarea prezentei legi.
    Pierderile care se preiau vor fi degrevate cu acea parte ce se acopera de fiecare agent economic din:
    a) sumele rezultate ca influente favorabile din reevaluarea stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate, produse finite etc., determinate si retinute in acest scop potrivit reglementarilor legale;
    b) partea de profit din anul 1991 care, potrivit legii, este destinata acoperirii pierderilor din anii precedenti;
    c) disponibilitatile la fondul de dezvoltare neangajate in acoperirea cheltuielilor de investitii pe anul 1991;
    d) fondul de rezerva constituit potrivit legii;
    e) fondul de asigurare constituit in anul 1990 in agricultura de stat;
    f) sumele puse la dispozitia agentilor economici din disponibilitatile de fonduri ale fostelor centrale, blocate la desfiintarea acestora;
    g) sumele puse la dispozitia agentilor economici din fondul extrabugetar constituit la nivelul economiei nationale din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor.
    Pierderile inregistrate de agentii economici cu capital de stat din activitatea anilor 1989 si 1990, potrivit datelor de bilant de la 31 decembrie 1990, precum si pierderile care se vor prelua de catre stat si de catre bancile comerciale, in limita sumei de 84,1 miliarde lei, sint redate in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Preluarea de catre stat si de catre bancile comerciale a creditelor bancare acordate agentilor economici cu capital de stat pentru investitii in anii anteriori, devenite neperformante, care insumeaza 51,1 miliarde lei, potrivit anexei nr. 3, precum si a creditelor bancare in lei acordate intreprinderilor de comert exterior pentru exporturile si lucrarile de constructii-montaj executate in anii anteriori, in cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale si de cooperare ale Romaniei cu alte tari, care insumeaza 33,7 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4, se va face, de asemenea, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi.
    Art. 5
    Se constituie in rezerva nationala, asimilata rezervelor geologice cu continuturi de metale neferoase si ramase in custodia unitatilor care le detin, pina la lichidarea lor, stocurile de concentrate zinco-plumboase, de minereuri de mangan sarace si de subproduse metalurgice, neprelucrabile prin tehnologiile si capacitatile existente in prezent in tara.
    Creditele aferente stocurilor respective, in limita sumei de 4.436,7 milioane lei, din care 2.951,7 milioane lei la Societatea Comerciala "Sometra" - S.A. Copsa Mica si 1.485 milioane lei la Regia Autonoma a Plumbului si Zincului Baia Mare, se vor prelua de catre stat in contul datoriei publice si de bancile comerciale in conditiile prezentei legi. Cu sumele realizate din valorificarea stocurilor constituite in rezerva nationala, potrivit prevederilor prezentei legi, se va rambursa datoria publica respectiva.
    Art. 6
    In aplicarea prevederilor art. 3 si 4 din prezenta lege, se constituie comisii formate din reprezentanti ai Ministerului Economiei si Finantelor, Bancii Nationale a Romaniei si, dupa caz, ai Ministerului Comertului si Turismului, Bancii Comerciale Romane - S.A., Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., Bancii Agricole - S.A., Bancii Romane pentru Comert Exterior - S.A., care vor analiza, verifica si aviza, pe baza bilanturilor contabile, pierderile si creditele bancare neperformante de la regiile autonome, societatile comerciale si celelalte unitati economice cu capital de stat.
    Preluarea pierderilor, precum si a creditelor bancare neperformante se va face pe baza de procese-verbale, intocmite intre comisiile constituite potrivit alineatului precedent si consiliile de administratie ale agentilor economici.
    Dobinzile datorate de agentii economici pentru creditele bancare aferente pierderilor, precum si cele datorate pentru creditele neperformante, calculate si neincasate de bancile comerciale pina in momentul preluarii pierderilor si a creditelor bancare neperformante, se anuleaza. In mod corespunzator se anuleaza dobinzile calculate de Banca Nationala a Romaniei pentru refinantare.
    Art. 7
    Creditele bancare pentru investitiile preluate vor fi evidentiate, in continuare, de catre agentii economici care le-au primit si de catre bancile comerciale care le-au acordat in conturi in afara bilanturilor si vor fi urmarite de catre Ministerul Economiei si Finantelor, precum si de catre bancile comerciale respective, in vederea reactivarii si rambursarii lor, in functie de posibilitatile financiare ale agentilor economici in cauza, din resursele fondului de dezvoltare.
    Art. 8
    Creditele bancare pentru exporturi si lucrari de constructii-montaj executate in cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale si de cooperare preluate vor fi, de asemenea, evidentiate, in continuare, de catre agentii economici care le-au primit si de catre bancile comerciale care le-au acordat, in conturi in afara bilanturilor, si vor fi urmarite pina la incasare sau solutionare, potrivit prevederilor contractelor externe si acordurilor de credit.
    Ministerul Comertului si Turismului - Departamentul Comertului Exterior, in colaborare cu Ministerul Economiei si Finantelor, Banca Nationala a Romaniei, bancile comerciale si, dupa caz, alte ministere vor actiona pentru recuperarea creantelor externe prin incasarea cash a acestora sau aducerea in tara de produse prevazute in balantele materiale, precum si a altor marfuri pentru piata interna sau pentru valorificarea pe terte piete, putind recurge si la alte mecanisme uzuale pe pietele externe, de incasare a creantelor, cum sint: importuri indirecte prin intermediul unor operatiuni de swich, cesionarea sau vinzarea creantelor, inclusiv prin licitarea acestora, potrivit reglementarilor legale.
    Valuta obtinuta din incasarea creantelor externe si a dobinzilor aferente va fi cedata la fondul valutar al statului, la cursul de schimb din data efectuarii operatiunilor.
    Art. 9
    Pentru urmarirea si incasarea sumelor rezultate din reactivarea creditelor bancare pentru investitii si din recuperarea creantelor externe preluate, bancile comerciale vor incasa, din valoarea in lei a creantelor recuperate, un comision, care se va negocia cu Ministerul Economiei si Finantelor.
    Art. 10
    Datoria publica interna constituita potrivit prevederilor prezentei legi, inclusiv dobinda aferenta imprumuturilor bancare contractate in contul acestei datorii publice, se va rambursa, respectiv plati, din urmatoarele resurse:
    a) sumele nete obtinute din reactivarea si rambursarea obligatiilor agentilor economici, reprezentind credite bancare pentru investitii preluate in contul datoriei publice;
    b) sumele nete in lei obtinute din recuperarea creantelor externe in contul datoriei publice, reprezentind contravaloarea in lei, la cursul oficial, a valutei cedate la fondul valutar al statului si contravaloarea produselor sau marfurilor aduse in tara in contul creantelor respective;
    c) disponibilitatile de la fondul extrabugetar constituit la nivelul economiei nationale pe seama influentelor din reevaluarea stocurilor ramase dupa acoperirea financiara a obligatiilor statului neregularizate la 31 decembrie 1990 si a altor cheltuieli legal aprobate din acest fond extrabugetar;
    d) sumele stabilite si aprobate anual, cu aceasta destinatie, prin lege, din vinzarea actiunilor pe care le detine statul la societatile comerciale;
    e) alte surse stabilite potrivit legii.
    Art. 11
    Datoria publica constituita potrivit prevederilor prezentei legi va fi acoperita, pina la lichidare, prin imprumuturi bancare, negociate, in numele statului, in contul si cu acordul Ministerului Economiei si Finantelor, de catre Banca Nationala a Romaniei.
    Se autoriza Banca Nationala a Romaniei sa asigure refinantarea bancilor comerciale printr-o facilitate speciala, cu o dobinda concesionata. Aceasta facilitate va acoperi doua treimi din creditul acordat de bancile comerciale pentru datoria publica constituita potrivit prezentei legi.
    Dobinda aferenta imprumuturilor bancare se calculeaza si se plateste, trimestrial, la imprumutul ramas.
    Art. 12
    Pierderile de orice natura ale regiilor autonome, societatilor comerciale si altor unitati economice cu capital de stat, inregistrate dupa datele prevazute la art. 2, vor declansa procedura de faliment.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                     academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                MARTIAN DAN

    ANEXA 1
                              SITUATIA
obligatiilor statului neregularizate financiar la 31 decembrie 1990 si acoperirea financiara a acestora

                                                             - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                                          acoperite din:
                                                   ----------------------------
                                   Obligatii       influentele   fondul
                                   neregularizate  favorabile    extrabugetar*)
                                                   din
                                                   reevaluarea
                                                   aurului
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL:                               92.805,5       39.952,7      52.852,8
din care:
- Diferente nefavorabile la
 importurile de materii prime
 in perioada 1 ianuarie -
 31 octombrie 1990                   25.243,8*)       -          25.243,8*)
- Diferente nefavorabile la
 importurile de materii prime
 in perioada 1 noiembrie -
 31 decembrie 1990                      155,0          -             155,0
- Diferente nefavorabile la
 exporturile efectuate in
 perioada 1 noiembrie -
 31 decembrie 1990                    9.803,9          -           9.803,9
- Subventii si diferente de pret
 si tarif nedecontate de la buget
 in anul 1990                         8.170,9          -           8.170,9
- Investitii si alte cheltuieli
 nedecontate de la buget in anul
 1990                                 9.479,2          -           9.479,2
- Completarea capitalului varsat
 de catre stat pentru constituirea
 capitalului subscris la bancile
 comerciale                          36.143,7       36.143,7        -
- Deficitul bugetului de stat la
  finele anului 1990                  3.809,0        3.809,0        -
-------------------------------------------------------------------------------
    *) pe masura ce se constituie fondurile din reevaluarea stocurilor si vinzarea locuintelor din fondul locativ de stat.
    *) inclusiv dobinzile aferente creditelor bancare utilizate temporar pentru acoperirea diferentelor nefavorabile la importuri, pina la regularizarea acestora din fonduri publice.

    ANEXA 2

                              SITUATIA
pierderilor inregistrate de agentii economici cu capital de stat in anii 1989 si 1990, ramase neacoperite financiar la finele anului 1990, a surselor de acoperire si a pierderilor care se preiau de catre stat si bancile comerciale

                                                  - milioane lei -
                                                 ------------------
                                                       Suma
                                                      ------
  - Pierderi din activitatea anului 1989             94.088,0
  - Pierderi din activitatea anului 1990             39.698,1
  - Pierderi din calamitati                           3.147,6
                                                    ----------
             TOTAL PIERDERI:                        136.933,7
  din care:
  1. Pierderi acoperite financiar                    52.818,6
  2. Pierderi preluate de catre stat si bancile
     comerciale                                      84.115,1


    ANEXA 3

                              SITUATIA
creditelor bancare acordate agentilor economici cu capital de stat pentru investitii in anii anteriori, devenite neperformante

                                                            - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------------
             Ministerul/Departamentul                                Suma
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ECONOMIE:                                                    51.064,9
    Ministerul Industriei                                           8.480,7
    din care:
  - Regia Autonoma de Electricitate "Renel" Bucuresti               2.930,5
  - Departamentul Industriei Lemnului                                 613,0
  - Departamentul Industriei Constructiilor de Masini                 150,0
  - Departamentul Industriei Chimice si Petrochimice                  948,0
  - Departamentul Industriei Metalurgice                            3.545,4
  - Departamentul Industriei Electrotehnice                             5,2
  - Departamentul Industriei Materialelor de Constructii              288,6

    Ministerul Comertului si Turismului                               205,3
    din care:
  - Departamentul Comertului Interior                                  12,1
  - Departamentul Comertului Exterior                                 104,8
  - Departamentul Turismului                                           88,4

    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului        1.167,8
    din care:
  - Departamentul Constructiilor si Lucrarilor Publice              1.167,8

    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei                        22.715,3
    din care:
  - Departamentul Agriculturii de Stat                             14.596,8
  - Departamentul Alimentatiei                                      3.031,6
  - Directia Mecanizarii Agriculturii                               1.170,0
  - Departamentul Imbunatatirii Funciare                            1.195,4
  - Unitati direct subordonate                                      2.721,5

    Ministerul Mediului                                             1.319,5
    din care:
  - Departamentul Apelor                                            1.287,5
  - "Romsilva" - R.A.                                                  32,0

    Judete si municipiul Bucuresti                                    221,7
    Credite neperformante, stabilite pe judete de organele
    financiare si bancare, care se vor prelua sub controlul si
    pe baza listelor nominale transmise de Ministerul Economiei
    si Finantelor                                                  16.954,6
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

                              SITUATIA
creditelor bancare in lei acordate intreprinderilor de comert exterior pentru exporturile si lucrarile de constructii-montaj executate in anii anteriori, in cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale si de cooperare cu alte tari

                                                         - milioane lei -
-------------------------------------------------------------------------
          Ministerul/Departamentul                                 Suma
-------------------------------------------------------------------------
TOTAL ECONOMIE:                                                  33.710,7
    Ministerul Industriei                                        20.053,6
    din care:
  - Departamentul Industriei Constructiilor de Masini            10.802,7
  - Departamentul Industriei Electrotehnice                       1.779,5
  - Departamentul Industriei Lemnului                             1.043,0
  - Departamentul Industriei Chimice si Petrochimice                621,4
  - Departamentul Industriei Textile si Pielariei                 3.699,7
  - Departamentul Industriei Metalurgice                            650,6
  - Departamentul Petrolului                                        637,3
  - "Romelectro"                                                    591,3
  - Departamentul Minelor                                           228,1

    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei                         464,9

    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului      3.807,3

    Ministerul Apararii Nationale                                 9.384,9
                                                                          SmartCity5

COMENTARII la Legea 7/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 7 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu