E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2515 din 10 decembrie 1998

pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 1998

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 485 din 17 decembrie 1998


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 75 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 1998, care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala a trezoreriei, celelalte directii din Ministerul Finantelor, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitatile lor subordonate vor lua masuri pentru indeplinirea dispozitiilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           Ministrul finantelor,
                           Decebal Traian Remes,

                            NORME METODOLOGICE
    privind incheierea exercitiului bugetar al anului 1998

    Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) si ale art. 76 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, operatiunile de incasari si plati aferente exercitiului bugetar al anului 1998 se efectueaza pana in ziua de 31 decembrie 1998 inclusiv, in baza prezentelor norme metodologice.
    Ordonatorii de credite si agentii economici, indiferent de forma de proprietate, precum si organele financiar-contabile ale acestora au obligatia sa efectueze operatiunile financiare care privesc veniturile si cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale si ale fondurilor speciale pe anul 1998 in conformitate cu prezentele norme metodologice si cu programul prevazut in anexa nr. 1.

    I. Incasarea veniturilor bugetare

    1.1. Impozitele, taxele si celelalte venituri datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, cu termene scadente pana la data de 31 decembrie 1998, se achita prin depunerea ordinelor de plata de catre agentii economici la bancile comerciale unde au conturile deschise, astfel incat documentele de plata sa fie incasate in contul general al trezoreriei statului pana cel mai tarziu la data de 31 decembrie 1998 inclusiv.
    Bancile comerciale au obligatia sa deconteze pana la data de 31 decembrie 1998 inclusiv, in contul curent al trezoreriei statului deschis la Banca Nationala a Romaniei, ordinele de plata prezentate de agentii economici cu conturile deschise la acestea, reprezentand impozite si taxe scadente.
    Institutiile publice achita impozitele si taxele datorate cu ordin de plata in conturile deschise la unitatile trezoreriei statului sau, dupa caz, la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A.
    1.2. Institutiile publice care incaseaza venituri pentru bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz, prin conturi colectoare deschise la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. din judetul Ilfov si din municipiul Bucuresti (sectoarele 2, 4, 5 si 6) au obligatia sa verse la bugetul respectiv, pana la data de 30 decembrie 1998, pe capitole si subcapitole ale clasificatiei bugetare, soldurile aflate in conturile colectoare aferente. Aceste conturi nu pot prezenta sold in bilantul incheiat la data de 31 decembrie 1998.
    Sumele incasate in numerar de catre institutiile publice, reprezentand venituri bugetare, vor fi depuse cu foaie de varsamant direct in conturile de venituri ale bugetului de stat sau ale bugetelor locale, dupa caz, deschise la trezoreria statului sau la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A.
    Incasarile de impozite si taxe de catre agentii fiscali in perioada 28 - 31 decembrie 1998 vor fi depuse la casieria trezoreriei statului.
    1.3. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri prin trezoreriile statului pentru asigurarea functionarii in luna decembrie 1998 a casieriilor trezoreriilor statului corespunzator nevoilor contribuabililor persoane fizice, pentru incasarea in numerar a impozitelor si taxelor datorate pe anul 1998.
    Totodata directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor intensifica controlul, pana la finele anului 1998, la agentii economici, pentru incasarea impozitelor si taxelor datorate si scadente.
    1.4. Casa de Economii si Consemnatiuni care incaseaza veniturile pentru bugetul de stat potrivit conventiei incheiate cu Ministerul Finantelor va stabili in cursul lunii decembrie 1998 programul unitatilor din subordine, astfel incat persoanele fizice sa aiba posibilitatea sa-si achite aceste obligatii catre bugetul de stat si bugetele locale.
    Conducerea Casei de Economii si Consemnatiuni va dispune masuri la unitatile din subordine ca veniturile bugetare incasate de catre acestea, care privesc anul 1998, sa fie virate in contul trezoreriei statului pana la data de 31 decembrie 1998, inclusiv.

    II. Incheierea executiei bugetare la institutiile publice

    2.1. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile subordonate acestora, dupa caz, vor dispune masuri pentru asigurarea incheierii tuturor operatiunilor financiare de incasari si plati aferente anului 1998 la termenele prevazute in prezentele norme.
    2.2. Ordonatorii principali de credite, finantati din bugetul de stat, vor deschide si vor repartiza credite bugetare institutiilor publice din subordine cel mai tarziu pana la data de 21 decembrie 1998, asigurandu-se timpul necesar efectuarii cheltuielilor pana la finele anului, inclusiv retragerile de credite de la institutii in cazurile justificate.
    Creditele bugetare suplimentate ordonatorilor de credite de la Fondul de rezerva bugetara si de la Fondul de interventie la dispozitia Guvernului vor fi deschise si repartizate pe masura aprobarii actelor normative.
    2.3. Creditele bugetare deschise si repartizate, precum si cele care nu au fost deschise, ramase neutilizate la data de 31 decembrie 1998 in conturile ordonatorilor de credite, se anuleaza de drept conform prevederilor art. 76 alin. (2) din Legea nr. 72/1996, adica acestea nu mai pot fi angajate si utilizate dupa incheierea exercitiului bugetar anual.
    2.4. Ordonatorii de credite vor dispune masuri severe privind angajarea fondurilor pana la finele anului 1998, in limita creditelor bugetare aprobate si deschise si numai pentru cheltuieli strict necesare functionarii institutiilor publice, prevenindu-se risipa, formarea de stocuri de materiale si marfuri peste necesar, efectuarea de cheltuieli neeconomicoase si altele. In acest scop se va actiona pentru:
    a) repartizarea creditelor bugetare in limita alocatiilor prevazute, aprobarea virarilor de credite in cazuri strict justificate, inainte de efectuarea cheltuielilor si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
    b) achitarea din creditele bugetare aprobate cu aceasta destinatie a contravalorii bunurilor achizitionate, a lucrarilor efectuate si receptionate;
    c) acordarea de avansuri spre decontare pentru actiuni care se incheie si se deconteaza pana la finele anului. Avansurile spre decontare acordate pentru actiuni interne sau externe care se incheie in luna ianuarie 1999 se deconteaza in aceasta luna;
    d) cheltuielile pentru deplasari, detasari, transferari vor fi efectuate in limita creditelor bugetare aprobate prin bugetul pe anul 1998, fiind interzisa majorarea acestora prin virari de credite bugetare;
    e) verificarea zilnica a operatiunilor privind deschiderea si repartizarea de credite bugetare, precum si a platilor inregistrate in extrasele de cont, iar in cazul in care unele dintre acestea nu apartin institutiei publice, se vor lua masuri pentru corectarea erorilor in mod operativ;
    f) in vederea indeplinirii conditiilor de intrare in vigoare a acordurilor de imprumuturi externe pentru achizitionarea de bunuri din import, ordonatorii de credite pot acorda avansurile prevazute in contracte, cu conditia justificarii acestora in conformitate cu clauzele prevazute in contractele comerciale.
    2.5. Avansurile acordate in anul 1998 de catre institutiile publice, conform Hotararii Guvernului nr. 85/1997, cu modificarile ulterioare, precum si cele aferente imprumuturilor externe la care statul are cota de participare, pe baza contractelor incheiate cu furnizorii, vor fi decontate definitiv in cursul lunii decembrie, astfel incat la data de 31 decembrie 1998 sa se reflecte in bunuri achizitionate, in lucrari executate si in servicii prestate, iar sumele ramase neutilizate sa fie restituite ordonatorilor de credite pana la data de 29 decembrie 1998, reconstituindu-se platile de casa.
    Fac exceptie de la aceasta regula sumele acordate anticipat unitatilor furnizoare care, potrivit dispozitiilor legale, presteaza servicii pe baza de garantii (posta, furnizarea energiei electrice si a gazului metan si servicii comunale), precum si avansurile acordate din imprumuturi externe, contractate, potrivit legii, care se deconteaza conform conditiilor stabilite in acordurile de imprumut convenite cu partile contractante.
    Potrivit art. 40 alin. (3) din Legea nr. 72/1996, sumele reprezentand plati in avans, efectuate in conditiile contractuale, pentru actiunile si categoriile de cheltuieli prevazute de Hotararea Guvernului nr. 85/1997 si nejustificate prin prestatiile realizate pana la finele anului 1998, vor fi recuperate, in conditiile legii, in anul urmator de catre institutia publica care a acordat avansurile si vor fi restituite bugetului din care au fost avansate, la subcapitolul 22.01.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti", deschis atat la bugetul de stat, cat si la bugetele locale.
    2.6. Institutiile publice vor efectua pana la data de 24 decembrie 1998 plata drepturilor de personal, a indemnizatiilor de asigurari sociale si a altor drepturi banesti aferente lunii decembrie 1998, in limita creditelor bugetare deschise cu aceasta destinatie, precum si din disponibilul de mijloace extrabugetare si din fonduri speciale, dupa caz.
    Pe baza cererilor de numerar, trezoreriile statului si unitatile bancare, dupa caz, vor esalona institutiile publice pentru ridicarea numerarului necesar, corespunzator datei de efectuare a platii drepturilor de personal, si vor asigura impreuna cu sucursalele Bancii Nationale a Romaniei judetene si a municipiului Bucuresti sumele in numerar.
    O data cu ridicarea numerarului pentru plata salariilor institutiile publice vor prezenta si ordinele de plata pentru virarea contributiei de asigurari sociale, contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, impozitului pe salarii, contributiei la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, contributiei pentru pensia suplimentara, a sumelor retinute in contul unor persoane juridice si fizice etc.
    In cazul in care au ramas neplatite drepturi de personal aferente anului 1998, acestea se achita in anul urmator din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul pe anul 1999.
    2.7. Institutiile publice care au fost finantate prin conturile 50.14 "Disponibil pentru finantarea unitatilor Ministerului Apararii Nationale", 50.15 "Disponibil al institutiilor care nu au calitatea de ordonatori de credite" si prin contul 64.13 "Disponibil titulari de avansuri", deschise la trezoreriile statului sau la Banca Comerciala Romana - S.A., dupa caz, au obligatia ca dupa plata salariilor sa vireze soldul din conturile respective, incepand cu data de 23 decembrie 1998 pana la data de 29 decembrie 1998, in conturile ordonatorilor de credite de la care au fost primite fondurile.
    2.8. Institutiile publice, inclusiv cele care au primit subventii de la buget, au obligatia ca pana la data de 31 decembrie 1998 sa depuna in conturile deschise la trezoreriile statului sau la unitatile bancare, dupa caz, sumele aflate in casieria proprie.
    2.9. Institutiile publice au obligatia ca pana cel mai tarziu la data de 24 decembrie 1998 sa lichideze operatiunile de mandat primite de la alte institutii sau agenti economici si sa restituie sumele ramase neutilizate. In contul "Sume de mandat si sume in depozit" nu pot fi mentinute sume la finele anului 1998, cu exceptia cazurilor prevazute in anexa nr. 2.
    2.10. Institutiile publice vor lua masurile necesare ca eventualele acreditive in lei, deschise pentru procurari de bunuri, ramase neutilizate pana la finele anului 1998, sa fie restituite pana la data de 28 decembrie 1998 in conturile din care au fost acordate, in vederea reconstituirii platilor de casa.
    Acreditivele in valuta, deschise de catre institutiile publice pentru importurile care sunt in curs de derulare, se mentin in continuare pana la lichidarea contractului respectiv. Sumele in valuta ramase nefolosite dupa expirarea termenelor contractelor se vireaza la rezerva internationala valutara a statului, iar contravaloarea in lei se varsa la bugetul de stat pe anul 1999 la subcapitolul 22.01.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti", in termen de 5 zile de la incheierea importurilor.
    2.11. Institutiile publice care au rezervat in cursul anului la banci, in conturi distincte, sume de la buget, din mijloace extrabugetare si din fonduri speciale, pentru procurarea de valuta potrivit normelor in vigoare vor dispune restituirea, pana la data de 29 decembrie 1998, a disponibilitatilor neutilizate, aflate in conturile deschise la bancile comerciale, pentru reintregirea platilor de casa in conturile din care au fost alocate. Ordonatorii de credite raspund de efectuarea acestei operatiuni in timp util.
    2.12. Valuta procurata din credite bugetare si ramasa neutilizata la finele anului se depune la banca, in contul rezervei internationale valutare a statului, iar cu contravaloarea in lei a valutei se reconstituie platile de casa la subdiviziunea respectiva. Fac exceptie valuta procurata pana la finele anului in scopul rambursarii la extern a ratelor la imprumuturile guvernamentale si plata de dobanzi si comisioane la termenele scadente pana la data de 15 ianuarie 1999.
    Valuta procurata din mijloace extrabugetare sau din alte fonduri speciale, precum si garantiile in valuta depuse la unitatile vamale, aflate in conturile institutiilor publice, deschise la bancile comerciale, se reporteaza in anul urmator pentru a fi utilizate in scopul pentru care au fost procurate.
    Institutiile publice care au incasat in conturi distincte valuta pentru serviciile prestate sau pentru lucrarile executate si care, potrivit legii, reprezinta venituri bugetare, au obligatia de a vira valuta respectiva la rezerva internationala valutara a statului, iar contravaloarea in lei se va vira la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetele locale, dupa caz, pana la data de 29 decembrie 1998, la subdiviziunea la care se incaseaza venitul respectiv. Ordonatorii de credite si conducatorii compartimentelor financiar-contabile raspund de eventualele sume neregularizate, asa cum s-a precizat mai sus.
    2.13. Reprezentantele diplomatice si comerciale ale Romaniei din strainatate aplica prevederile prezentelor norme metodologice cu privire la plata salariilor, incasarea sumelor de la debitori, plata obligatiilor pentru procurari de bunuri si servicii si efectuarea inventarierii patrimoniului.
    Disponibilitatile in valuta procurate din credite bugetare, ramase la finele anului 1998 in conturile reprezentantelor diplomatice si comerciale ale Romaniei din strainatate, se reporteaza in anul urmator si se regularizeaza cu bugetul de stat de catre Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv de catre celelalte ministere care finanteaza cheltuieli de aceasta natura, astfel:
    - in termen de 45 de zile pentru reprezentantele din Europa si in termen de 60 de zile pentru reprezentantele din celelalte continente, contravaloarea in lei a valutelor existente la data de 31 decembrie 1998, stabilite la cursul de schimb valutar de la data cand are loc operatiunea de regularizare, se vireaza de catre Ministerul Afacerilor Externe si de catre celelalte ministere, din creditele bugetare aprobate pentru anul 1999 privind intretinerea si functionarea reprezentantelor respective, la bugetul de stat pe anul 1999, in contul bugetar 60.22.x.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti".
    2.14. Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice care sunt finantate din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, sub forma de transferuri sau de subventii, se regularizeaza la sfarsitul anului 1998 in limita sumelor primite de la aceste bugete.
    Unitatile sanitare au obligatia ca pana la data de 31 decembrie 1998 sa restituie directiilor sanitare judetene si a municipiului Bucuresti sumele ramase neutilizate din transferurile primite de la bugetul de stat, care se stabilesc ca diferenta intre transferurile primite si totalul platilor de casa efectuate din acestea, potrivit bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate pe anul 1998.
    Institutiile de cultura si unitatile sportive regularizeaza soldul contului de disponibil de la finele anului 1998 potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 86/1996, si ale art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 10/1996, aprobata prin Legea nr. 59/1996.
    Cu sumele regularizate ordonatorii principali si secundari de credite vor reconstitui platile de casa pe anul 1998 in conturile din care au fost acordate transferurile si subventiile.
    2.15. Potrivit Hotararii Guvernului nr. 491/1995, sumele constituite pentru organizarea taberelor, excursiilor, expeditiilor scolare si a altor forme de petrecere a timpului liber pentru prescolari si elevi, ramase necheltuite, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    2.16. Ordonatorii principali de credite finantati din bugetul de stat, care au conturile deschise la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A., isi vor reintregi contul de cheltuieli pe anul 1998, deschis pe capitole, cu sumele retrase din conturile "Titulari de avansuri", deschise pe seama institutiilor din subordine, care nu au calitatea de ordonatori de credite tertiari, la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. si la trezoreriile statului, dupa caz (operatiunea poate avea loc si la ordonatorii secundari si tertiari de credite care le-au transmis). Sumele se vireaza pana la data de 29 decembrie 1998.
    2.17. Ordonatorii principali de credite finantati din bugetele locale, care au conturile deschise la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., isi reintregesc la finele anului mijloacele banesti, din contul de disponibil al bugetului local, cu sumele retrase din conturile institutiilor din subordine. Operatiunea de retragere (virare) se efectueaza de catre institutia respectiva impreuna cu unitatea Bancii Comerciale Romane - S.A. la care sunt deschise conturile respective.
    2.18. Soldul contului "Disponibil din venituri extrabugetare", ramas la finele anului 1998 la institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, se reporteaza, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 72/1996, in anul urmator.
    2.19. Veniturile retinute de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si de celelalte componente ale fortelor armate, in conditiile art. 7 alin. (3) - (6) din Legea nr. 109/1998, ramase neutilizate la finele anului 1998, se varsa la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, la subcapitolele corespunzatoare unde se incadreaza sursa respectiva, pana la data de 30 decembrie 1998.
    Fac exceptie de la aceasta regula veniturile retinute de Jandarmeria Romana, conform art. 57 din Legea nr. 116/1998, care se reporteaza in anul urmator.
    2.20. Sumele ramase neutilizate la finele anului 1998 in contul de disponibil pentru mijloace extrabugetare din cota de 70% din contravaloarea serviciilor prestate, conform Legii nr. 75/1995, republicata, de catre inspectoratele pentru calitatea semintelor si materialului saditor, Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor si Institutul pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, se varsa la bugetul de stat pana la data de 31 decembrie 1998 la subcapitolul 21.01.05 "Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decat cele sanitare de pe langa institutii". In cazul in care la finele anului 1998 se afla sume de natura celor de mai sus in contul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, acestea vor fi virate la bugetul de stat in acelasi termen si la subcapitolul mentionat.
    2.21. Ordonatorii de credite vor dispune virarea pana la data de 30 decembrie 1998 in contul din care au fost alocate sumele aflate in contul 64.28 "Disponibil din mijloace extrabugetare pentru investitiile institutiilor publice".
    Se precizeaza ca, potrivit normelor in vigoare, investitiile din mijloace extrabugetare se finanteaza direct din contul "Disponibil din mijloace extrabugetare" (contul 64.51 deschis la Banca Comerciala Romana - S.A.) fara deschiderea unui cont special.
    In consecinta, incepand cu data de 1 ianuarie 1999, contul 64.28 "Disponibil din mijloace extrabugetare pentru investitiile institutiilor publice" nu mai functioneaza.
    2.22. Administratia Nationala a Drumurilor din Romania va lua masuri in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare pentru clarificarea pana la data de 28 decembrie 1998 a destinatiei sumelor din contul 64.52 "Disponibil din venituri extrabugetare pentru Administratia Nationala a Drumurilor", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. Reportarea si functionarea acestui cont in anul 1999 se efectueaza numai cu acordul Ministerului Finantelor.
    2.23. Trezoreriile statului si Banca Comerciala Romana - S.A., dupa caz, vor lua masuri pentru virarea, pana la data de 28 decembrie 1998, in contul unitatilor beneficiare a sumelor aflate in contul 50.17 si, respectiv, 64.80 "Disponibil din sume incasate conform Ordonantei Guvernului nr. 41/1995 pe seama RENEL".
    2.24. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene vor dispune masurile necesare pentru retragerea sumelor alocate in anul 1998 si ramase neutilizate din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale, astfel incat acestea sa fie virate in contul Ministerului Finantelor nr. 61.75.2.00.01.60, deschis la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A. pana la data de 28 decembrie 1998.
    2.25. In cazul in care, prin acte normative si norme metodologice, sunt prevazute operatiuni financiare care privesc bugetul de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, dupa caz, si in care este prevazuta destinatia disponibilitatilor la finele anului, operatiunile de incheiere se vor efectua potrivit acestor reglementari.
    2.26. Veniturile retinute in anul 1998 de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in baza Legii protectiei muncii nr. 90/1996 si ramase neutilizate se vireaza la bugetul de stat in ultima zi lucratoare a anului 1998 la subcapitolul 21.01.30 "Alte venituri de la institutiile publice".
    2.27. Institutiile publice au obligatia sa ia masurile necesare pentru lichidarea, pana la finele anului, a imobilizarilor de fonduri in debitori, clienti si alte creante, iar cu sumele incasate vor fi reconstituite platile de casa sau vor fi virate la buget (cont 60.22.x.05 la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. si cont 20.22.01.05 la trezorerii), in cazul in care acestea provin din finantarea bugetara a anilor precedenti.
    In raportul la darea de seama contabila pe anul 1998 se vor analiza in mod deosebit situatia creantelor pe categorii de operatiuni si pe surse de finantare si cauzele care le-au determinat, precum si masurile stabilite pentru lichidarea acestora.
    2.28. Institutiile publice au obligatia, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, sa efectueze inventarierea patrimoniului potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, si Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995, sa intocmeasca registru-inventar conform normelor in vigoare si sa reflecte rezultatele acestuia in bilantul contabil de la finele anului 1998.
    Ordonatorii de credite au obligatia de a analiza structura stocurilor inventariate si de a stabili materialele aflate in stoc fara utilizare, cauzele acestora, precum si raspunderea persoanelor vinovate de imobilizarea fondurilor in astfel de bunuri.
    2.29. Institutiile publice au obligatia ca, in primele 7 zile lucratoare ale lunii ianuarie a anului 1999, sa comunice trezoreriei statului sau unitatii bancare, dupa caz, la care au conturile deschise, confirmarea soldurilor conturilor de credite repartizate, de cheltuieli bugetare si de disponibilitati.
    Eventualele diferente fata de soldurile respective, aflate in contabilitatea trezoreriei statului sau a unitatii bancare, vor fi clarificate operativ, fiind interzisa incheierea executiei bugetare la finele anului 1998 cu diferente.
    Institutiile publice au obligatia de a prezenta trezoreriilor statului sau unitatilor bancare, dupa caz, unde acestea au conturile deschise, darile de seama contabile asupra executiei bugetare pe anul 1998, pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor de casa si a soldurilor conturilor de disponibilitati cu cele din conturile corespunzatoare, deschise la trezoreria statului sau la Banca Comerciala Romana - S.A.
    2.30. Ordonatorii principali si secundari de credite vor centraliza datele din darile de seama contabile primite de la institutiile din subordine, numai daca acestea sunt vizate de organele bancare sau de trezoreriile statului, dupa caz. Darile de seama contabile centralizate ale ordonatorilor principali de credite vor fi vizate de Banca Comerciala Romana - S.A. - Directia contabilitatii, numai in ceea ce priveste platile de casa, pe capitole de cheltuieli, efectuate prin unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., raportate in situatia nr. 6, anexa la darea de seama.

    III. Regularizari financiare cu bugetul de stat de catre regiile autonome si societatile sau companiile nationale

    3.1. Regiile autonome si societatile sau companiile nationale au obligatia ca pana la data de 29 ianuarie 1999 sa procedeze, pe baza datelor definitive, la recalcularea si la regularizarea cu bugetul de stat pe anul 1999 a subventiilor primite in anul 1998, potrivit cap. III din Normele metodologice ale Ministerului Finantelor privind inscrierea in bugetul de stat si acordarea din acesta a subventiilor pentru produsele din industria carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 747 din 10 iunie 1994, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 18 august 1994, cu modificarile ulterioare. In acelasi mod se vor efectua recalcularea si regularizarea transferurilor primite de catre unitatile mentionate mai sus de la bugetul de stat in anul 1998.
    Totodata se va tine seama si de prevederile pct. 4 din Normele comune ale Ministerului Finantelor si Ministerului Transporturilor nr. DM 1.162/94/AN/621/94 privind fundamentarea subventiilor de la bugetul de stat pentru unele activitati din cadrul Ministerului Transporturilor, precum si alte reglementari in domeniu. Sumele primite in plus se vireaza la bugetul de stat la subcapitolul 22.01.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti", in termen de 3 zile de la stabilirea acestora.
    Agentii economici care au beneficiat in anul 1998 de subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif si de prime de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, au obligatia de a verifica exactitatea acestora pe baza datelor definitive si, in cazul in care se constata ca s-au primit sume in plus, acestea vor fi restituite la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, pe anul 1999, la subcapitolul 22.01.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti", respectiv 22.02.05, pana la data de 29 ianuarie 1999.
    Ordonatorii principali de credite, prin bugetele carora s-au acordat in anul 1998 fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru subventii, diferente de pret, transferuri si prime, au obligatia, potrivit dispozitiilor legale, sa verifice la regiile autonome, societatile sau companiile nationale si la alti beneficiari de asemenea sume, pana la data de 12 februarie 1999, pe baza deconturilor definitive pe anul 1998, justificarea acordarii sumelor respective. In cazul in care din verificare rezulta ca s-au acordat sume necuvenite, acestea vor fi virate de catre beneficiarii respectivi pana la data de 25 februarie 1999, in contul bugetului de stat sau al bugetelor locale, dupa caz, pe anul 1999, la subcapitolul 22.01.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti", respectiv 22.02.05.
    3.2. Ministerul Industriei si Comertului va regulariza subventiile acordate in baza Hotararii Guvernului nr. 373/1998, in conditiile prevederilor art. 4 din aceasta hotarare.
    3.3. Creditele bugetare repartizate regiilor autonome, societatilor sau companiilor nationale pentru finantarea investitiilor si ramase neutilizate la data de 31 decembrie 1998 se anuleaza de drept, potrivit reglementarilor in vigoare.
    3.4. Regiile autonome si societatile sau companiile nationale, carora li s-au preluat credite neperformante pentru investitii in baza Legii nr. 7/1992, au obligatia sa ramburseze, in limita acestor credite, sume din resursele financiare destinate finantarii investitiilor si ramase disponibile la finele anului 1998, care vor fi virate astfel:
    - in contul 50.18 "Disponibil din sumele incasate din reactivarea si rambursarea obligatiilor rezultate din aplicarea Legii nr. 7/1992", deschis la trezoreriile municipiilor-resedinta de judet pe seama Ministerului Finantelor;
    - in contul 64.01 "Disponibil din sumele incasate din reactivarea si rambursarea obligatiilor rezultate din aplicarea Legii nr. 7/1992", deschis la centrala Bancii Nationale a Romaniei pe seama Ministerului Finantelor (in judetul Ilfov si in sectoarele 2, 4, 5 si 6 ale municipiului Bucuresti, in care nu functioneaza inca trezorerii ale statului). Virarea se efectueaza in termen de 5 zile de la termenul legal pentru depunerea bilantului contabil pe anul 1998. Aceasta operatiune reprezinta, potrivit Legii nr. 7/1992, reactivarea unei parti din creditele neperformante preluate de stat.
    Bancile in a caror evidenta sunt inregistrate credite neperformante, precum si organele de control financiar de stat ale Ministerului Finantelor vor verifica la fiecare agent economic, in termen de 20 de zile de la data incheierii si depunerii bilantului contabil pe anul 1998, posibilitatile de reactivare a debitelor prin identificarea si preluarea unor noi surse disponibile in contul creditelor neperformante.
    3.5. Agentii economici inregistrati la organele fiscale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care au primit in anul 1998 alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru finantarea investitiilor publice, isi exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor destinate realizarii obiectivelor de investitii cu finantare bugetara in conditiile art. 18 - 21 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Sumele deduse in anul 1998, inclusiv cele restituite de organele fiscale in cursul anului 1998, pe caile prevazute de art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, se inregistreaza ca reconstituiri de plati in contul de cheltuieli bugetare deschis la trezoreriile statului sau la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., dupa caz, si se folosesc pentru finantarea aceluiasi obiectiv de investitii pana la data de 31 decembrie 1998.
    Sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor aprovizionate si serviciilor prestate in luna decembrie 1998 pentru investitii finantate din alocatii bugetare si care se ramburseaza de catre organele fiscale in anul 1999 se vireaza de catre agentii economici respectivi la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, in anul 1999, la subcapitolul 22.01.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti", respectiv 22.02.05, in termen de 5 zile de la data incasarii sumelor respective in cont de la organele financiare respective.

    IV. Incheierea executiei bugetelor locale

    4.1. Ordonatorii principali de credite, finantati din bugetele locale din judetul Ilfov si municipiul Bucuresti (sectoarele 2, 4, 5 si 6, in care nu functioneaza trezorerii ale statului), vor dispune ca soldul disponibil ramas la finele anului in contul deschis pe seama acestora la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. sa fie virat in ziua de 29 decembrie 1998 in contul de disponibil al bugetului local (cont 63...), deschis pe seama Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov sau a administratiilor financiare, dupa caz.
    Totodata trezoreriile statului din sectoarele 1 si 3 ale municipiului Bucuresti vor lua masuri ca pana la data de 30 decembrie 1998 sa vireze soldul contului 27 "Venituri incasate pentru bugetul Capitalei" in contul de disponibil al bugetului local (cont 63...), deschis pe seama Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A., precum si soldul contului 50.26 "Disponibil din bugetul local al Capitalei pentru efectuarea de cheltuieli" in contul de disponibil al Primariei Capitalei.
    Soldul contului 50.26 "Disponibil din finantarea din alte bugete locale" va fi virat de centrele de plasament si de centrele de primire a copilului in contul bugetului local de la care s-a primit finantarea in cursul anului 1998.
    4.2. Consiliile locale comunale, orasenesti si municipale, care au primit in cursul anului 1998 imprumuturi temporare din fondul de tezaur al consiliului judetean si al municipiului Bucuresti, au obligatia sa le ramburseze pana la data de 29 decembrie 1998.
    In acelasi mod procedeaza si consiliul judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in cazul in care au primit imprumuturi temporare din fondul de tezaur pentru executia bugetului propriu.
    Bugetul local care nu poate rambursa integral imprumutul primit din fondul de tezaur potrivit art. 61 alin. (5) din Legea nr. 72/1996 nu va putea ramane cu sold la finele anului 1998. Imprumuturile ramase nerestituite vor fi rambursate an anul 1999 in contul fondului de tezaur.
    Totodata consiliile locale care au utilizat temporar fondul de rulment, in conditiile art. 63 lit. b) din Legea nr. 72/1996, au obligatia reintregirii acestui fond pana la data de 31 decembrie 1998.
    4.3. Bugetul local care a primit transferuri din bugetul de stat restituie sumele ramase nefolosite la finele anului 1998, procedand astfel:
    4.3.1. Suma rezultata in plus, ca diferenta intre sumele primite si inregistrate in contul de venituri al bugetului local la subcapitolele 37.02.01 si 37.02.07, reprezentand subventii primite pentru asigurarea protectiei sociale a populatiei pentru energia termica si transportul urban de calatori, respectiv pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor, si platile de casa inregistrate in contul de cheltuieli al bugetului local la capitolul 63.02 "Servicii si dezvoltare publica si locuinte" si la capitolul 68.02 "Transporturi si comunicatii", pentru naturile de cheltuieli efectuate din aceste subventii, se vireaza cu ordin de plata in contul bugetului de stat, reconstituindu-se platile de casa astfel:
    a) la trezoreria statului se inregistreaza in:
    - creditul contului 23.85.01.01 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru asigurarea protectiei sociale a populatiei pentru energia termica si transportul urban de calatori" si al contului 23.85.01.07 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor", prin debitarea corespunzatoare a contului 21.37.02.01 "Subventii primite de bugetele locale pentru asigurarea protectiei sociale a populatiei pentru energia termica si transportul urban de calatori" sau a contului 21.37.02.07 "Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor", dupa caz;
    b) la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. se inregistreaza in:
    - creditul contului 61.85.x.01 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru asigurarea protectiei sociale a populatiei pentru energia termica si transportul urban de calatori" si al contului 61.85.x.07 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor" prin debitarea contului 63 "Disponibil buget local".
    4.3.2. Regularizarea definitiva a avansurilor prevazute la art. 34 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 se efectueaza pana la data de 15 ianuarie 1999 in contul bugetului de stat pe anul 1999.
    4.3.3. Suma rezultata in plus ca diferenta intre sumele primite si inregistrate in contul de venituri al bugetului local, la subcapitolele 37.02.02 si 37.02.03, reprezentand subventii primite de bugetele locale pentru investitii si, respectiv, pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, si platile de casa, inregistrate in contul de cheltuieli al bugetului local, la capitolul 63.02 "Servicii si dezvoltare publica si locuinte" si la capitolul 68.02 "Transporturi si comunicatii", pentru categoriile de cheltuieli efectuate din aceste subventii se vireaza cu ordin de plata, reconstituindu-se platile de casa, astfel:
    a) la trezoreria statului se inregistreaza in:
    - creditul contului 23.85.01.02 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii", respectiv creditul contului 23.85.01.03 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe" prin debitul contului 21.37.02.02 "Veniturile bugetului local" din "Subventii primite de bugetele locale pentru investitii", respectiv prin debitul contului 21.37.02.03 "Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe";
    b) la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. se inregistreaza in:
    - creditul contului 61.85.x.02 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii" si creditul contului 61.85.x.03 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe" prin debitul contului 63 "Disponibil buget local".
    Operatiunile prevazute la pct. 4.3 se efectueaza atat la trezoreriile statului, cat si la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. in primele 5 zile lucratoare din luna ianuarie 1999.
    4.4. Excedentul bugetului local, rezultat dupa efectuarea operatiunilor de regularizare mentionate mai sus, se repartizeaza in urmatoarea ordine:
    a) rambursarea eventualelor imprumuturi din anii precedenti sau din anul curent, nelichidate pana la finele anului, si plata dobanzilor aferente acestora;
    b) constituirea fondului de rulment propriu. Acesta se stabileste in limita a 5% din veniturile proprii realizate in anul 1998, inclusiv sumele defalcate din impozitul pe salarii. Din suma rezultata se scade soldul fondului de rulment constituit pana la data de 31 decembrie 1998, iar diferenta ramasa in plus se aloca pentru constituirea fondului de rulment propriu;
    c) varsaminte la fondul de tezaur judetean sau al municipiului Bucuresti, reprezentand suma ramasa din excedentul bugetului local dupa prelevarea la fondul de rulment propriu.
    4.5. Operatiunea de regularizare si de repartizare a excedentului bugetelor locale se efectueaza astfel:
    a) de catre trezoreriile statului, impreuna cu consiliile comunale, orasenesti, municipale, judetene si ale sectoarelor 1 si 3 ale municipiului Bucuresti, pe baza contului de executie al bugetului local, care sa corespunda cu datele din contabilitatea trezoreriei;
    b) in municipiul Bucuresti (sectoarele 2, 4, 5 si 6) si in judetul Ilfov in care nu functioneaza trezorerii ale statului, de catre:
    - Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat, pe baza contului de executie prezentat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, de catre consiliile locale comunale si de catre Consiliul Judetean Ilfov;
    - circumscriptiile fiscale, pe baza contului de executie prezentat de catre consiliile locale orasenesti (in cazul judetului Ilfov);
    - administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti (2, 4, 5 si 6), pe baza contului de executie prezentat de consiliile locale ale sectoarelor respective ale municipiului Bucuresti.
    Operatiunile de regularizare a excedentului bugetului local se efectueaza in primele 5 zile lucratoare ale lunii ianuarie 1999.
    4.6. Sumele alocate din fondul de tezaur pentru finantarea unor obiective de investitii din raza teritoriala a judetului, in domeniile gospodarie comunala si transporturi, neutilizate la finele anului bugetar 1998, se reporteaza in anul urmator, urmand a se utiliza in continuare, cu aceeasi destinatie, cu aprobarea consiliului judetean si, respectiv, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru acelasi obiectiv de investitii, iar cele ramase disponibile dupa terminarea obiectivului de investitii se restituie la fondul de tezaur.

    V. Incheierea executiei bugetului asigurarilor sociale de stat

    5.1. Executia de casa a bugetului asigurarilor sociale de stat se incheie la finele anului 1998, in conditiile aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguratilor din unitatile cu atributii in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.
    Operatiunile de incheiere se efectueaza atat la trezoreriile statului, cat si la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. pentru municipiul Bucuresti (exclusiv sectoarele 1 si 3) si pentru judetul Ilfov, astfel:

    A. La trezoreriile statului:
    1. Trezoreriile statului, orasenesti si municipale, vireaza la data de 30 decembrie 1998 soldul contului 22 "Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat" in acelasi cont deschis la trezoreria statului a municipiului-resedinta de judet pe seama Directiei generale de munca si protectie sociala (se transmite extrasul de cont impreuna cu documentele justificative).
    2. Soldul disponibil al contului 50.30 "Disponibil din Fondul pentru plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor pentru efectuarea cheltuielilor" se vireaza de catre Directia generala de munca si protectie sociala in contul 64.34 "Disponibil din Fondul pentru plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor", deschis la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A. pe seama Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    3. Trezoreria statului din municipiul-resedinta de judet incheie in contabilitatea proprie, la data de 31 decembrie 1998, executia bugetului asigurarilor sociale de stat, astfel:
    a) contul 81 "Excedent/deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat" se crediteaza prin debitul conturilor:
    - 22 "Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat";
    - 30.03 "Disponibil pentru pensia suplimentara";
    - 30.10 "Disponibil din Fondul pentru plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor";
    b) contul 81 "Excedent/deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat" se debiteaza prin creditul contului 25 "Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat".
    Soldul contului 81 ramane la data de 31 decembrie 1998 in contabilitatea trezoreriei statului.
    Pentru operatiunile inregistrate in contul 81 "Excedent/deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat" trezoreria statului elibereaza Directiei generale de munca si protectie sociala extras de cont impreuna cu documentele justificative;
    c) trezoreria statului din municipiul-resedinta de judet va urmari ca Directia generala de munca si protectie sociala sa regularizeze pana la data de 15 ianuarie 1999 cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale rezultatul executiei bugetului asigurarilor sociale de stat, inregistrat la data de 31 decembrie 1998, astfel:
    - soldul creditor al contului 81 "Excedent/deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat" se vireaza cu ordin de plata in contul 64.25 "Disponibil din excedentul bugetului asigurarilor sociale de stat", deschis pe seama Ministerului Muncii si Protectiei Sociale la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.;
    - soldul debitor al contului 81 "Excedent/deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat" se preia cu dispozitie de incasare din contul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale mentionat mai sus.
    Aceste operatiuni se inregistreaza in activitatea anului 1999.

    B. La Banca Comerciala Romana - S.A.
    1. La nivelul Sucursalei municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A. se preiau de la filiale soldurile conturilor 66.09 "Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat" si soldul contului 66.59 "Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat", care se inregistreaza in aceleasi conturi deschise pe seama Directiei generale de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti.
    2. La data de 31 decembrie 1998 Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A. incheie executia bugetului asigurarilor sociale de stat, astfel:
    - crediteaza contul 64.25 "Disponibil din excedentul bugetului asigurarilor sociale de stat din anii precedenti" prin debitarea conturilor:
      - 66.09 "Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat";
      - 64.65 "Disponibil pentru pensia suplimentara";
      - 64.34 "Disponibil din Fondul pentru plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor";
    - debiteaza contul 64.25 "Disponibil din excedentul bugetului asigurarilor sociale de stat din anii precedenti" prin creditul contului 66.59 "Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat".
    Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A. elibereaza Directiei generale de munca si protectie sociala extrasul contului 64.25, impreuna cu documentele justificative.
    5.2. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale centralizeaza, in perioada 4 - 5 ianuarie 1999, soldul executiei de casa a bugetului asigurarilor sociale de stat, inregistrat la trezoreriile statului si la Banca Comerciala Romana - S.A., dupa care procedeaza astfel:
    - in cazul in care executia bugetului asigurarilor sociale de stat inregistreaza excedent, acesta se regularizeaza cu bugetul de stat in limita transferurilor primite in anul 1998 de la bugetul de stat. Operatiunea se dispune de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu ordin de plata, prin care se vireaza din contul 64.25 "Disponibil din excedentul bugetului asigurarilor sociale de stat" (se diminueaza contul 66.09 "Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat) in contul 61.85.x.04 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat" care functioneaza in contul general al trezoreriei statului, deschis la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    5.3. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, precum si directiile generale din subordinea acestuia reflecta in contabilitatea proprie operatiunile de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat in structura prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/1998, si anume:
    La veniturile totale ale bugetului asigurarilor sociale de stat se inregistreaza:
    - contributiile de asigurari sociale, precum si alte venituri;
    - veniturile din pensia suplimentara;
    - veniturile din contributia la pensia agricultorilor;
    - subventii primite de la bugetul de stat.
    In cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat se inregistreaza pe subdiviziunile clasificatiei bugetare:
    - cheltuielile de asigurari sociale de stat, inclusiv pensia suplimentara;
    - cheltuielile pentru pensii si pentru alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor.
    5.4. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va intocmi contul de executie al bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1998 in structura stabilita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/1998.

    VI. Incheierea executiei fondurilor speciale

    6.1. Soldurile conturilor fondurilor speciale, constituite potrivit dispozitiilor legale in vigoare si ramase la finele anului 1998, se reporteaza in anul urmator potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    6.2. Institutiile publice vor lua masuri pentru virarea, pana la data de 29 decembrie 1998, in contul ministerelor care administreaza fondurile speciale, a disponibilitatilor aflate in conturile fondurilor speciale la trezoreriile statului si la unitatile bancare, si anume:
    - Disponibil din Fondul pentru plata ajutorului de somaj (cont 30.04, respectiv 64.64);
    - Disponibil din Fondul special pentru sanatate (cont 30.06, respectiv 64.39);
    - Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic (cont 30.13, respectiv 64.55);
    - Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale (cont 30.14, respectiv 64.33).
    Eventualele incasari inregistrate dupa aceasta data raman in conturile respective si se inregistreaza de catre institutiile publice in conturile corespunzatoare.
    6.3. Inspectoratele de stat teritoriale pentru persoane cu handicap vireaza pana la data de 29 decembrie 1998 inclusiv, in contul 64.11 "Disponibil din Fondul cu destinatie speciala si de redistribuire" deschis la centrala Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. pe seama Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, soldurile aflate in conturile deschise la trezoreriile statului sau la unitatile bancare, dupa caz, si anume:
    - "Disponibil din Fondul de risc si accident pentru persoanele cu handicap" (cont 30.05, respectiv 64.11);
    - "Disponibil din Fondul de risc si accident pentru efectuarea cheltuielilor potrivit legii" (cont 50.31).
    In baza art. 76 alin. (3) din Legea nr. 72/1996, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap procedeaza la regularizarea cu bugetul de stat a soldurilor fondurilor speciale mentionate mai sus, astfel:
    - in cazul in care soldul fondului rezultat la finele anului 1998 este pana la nivelul transferului primit din bugetul de stat, cu suma respectiva se reduce subventia primita la fondul respectiv si se vireaza cu ordin de plata in contul bugetului de stat 61.85.x.08 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului special de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor cu handicap", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti pe seama ordonatorului principal de credite respectiv.
    Operatiunile se efectueaza in primele 5 zile lucratoare ale lunii ianuarie 1999.
    6.4. Disponibilitatile reprezentand depozite constituite in baza Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, si a Legii nr. 114/1996, republicata, destinate finantarii constructiilor de locuinte, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    6.5. Institutiile publice au obligatia sa restituie pana in ziua de 29 decembrie 1998, in conturile din care au fost primite, disponibilitatile aflate in conturile: "Disponibil din Fondul pentru plata ajutorului de somaj pentru efectuarea de cheltuieli" (cont 50.27 la trezorerii si cont 64.78 la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A.); "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic pentru efectuarea cheltuielilor de investitii" (cont 50.28 si, respectiv, 64.81); "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei pentru efectuarea cheltuielilor de investitii" (cont 50.29 si, respectiv, 64.82); "Disponibil din cota repartizata din Fondul special al drumurilor publice" (cont 50.25, respectiv 64.21 si 65.25).
    6.6. Directiile de trezorerie judetene vor dispune masuri pentru virarea saptamanal, pana in ziua de 29 decembrie 1998, in contul Ministerului Sanatatii a disponibilului existent in contul 30.15 "Disponibil din Fondul initial de asigurari sociale de sanatate".
    In acelasi mod vor proceda si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov.
    6.7. Ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale care administreaza, potrivit legii, fonduri speciale au obligatia ca, pe baza datelor contabile, sa incheie executia bugetului fondului special in contabilitatea proprie dupa principiul executiei de casa, si anume:
    - cheltuielile fondului se inchid prin debitul contului "Fonduri speciale" in care s-au inregistrat veniturile incasate de la 1 ianuarie la 31 decembrie 1998;
    - contul de executie al fiecarui fond pe anul 1998 cuprinde veniturile incasate si platile de casa efectuate pe subdiviziunile clasificatiei bugetare; diferenta dintre venituri si cheltuieli reprezinta excedentul de casa la finele anului 1998. Excedentul raportat in contul de executie trebuie sa corespunda cu disponibilul aflat in contul de disponibil al fondului respectiv, deschis la trezoreriile statului si la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A.
    6.8. Ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile subordonate acestora au obligatia de a verifica sumele aflate in conturile 50.01 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala ale ministerelor si institutiilor subordonate", 50.02 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala ale institutiilor publice de subordonare locala", deschise la trezoreriile statului, precum si in conturile 64.11 "Disponibil din Fondul cu destinatie speciala si de redistribuire" si, respectiv, 65.11, deschise la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., avandu-se in vedere ca in aceste conturi pot ramane, la finele anului, numai mijloace cu destinatie speciala, prevazute expres prin dispozitiile legale in vigoare, si care, de drept, se reporteaza in anul urmator.
    In acest scop, pana la data de 29 decembrie 1998, institutiile respective vor prezenta trezoreriilor statului sau unitatii bancare, dupa caz, la care au deschise conturile respective, situatia sumelor privind fondurile speciale si temeiul legal in baza carora se pot reporta in anul urmator (se reporteaza, din oficiu, sumele alocate in anul 1998 din contributia in lei reprezentand ajutoarele externe pentru finantarea unor obiective si donatiile de la persoanele fizice si juridice). Sumele care nu se incadreaza in aceasta categorie vor fi virate de catre institutiile respective la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, la capitolul 22.01.30 "Incasari din alte surse", respectiv 22.02.30 (la bugetele locale) pana la data de 31 decembrie 1998.
    In cazul in care institutiile publice nu prezinta situatia mentionata mai sus, trezoreriile statului si unitatile bancilor comerciale nu vor aviza plati din contul respectiv, pana la clarificarea situatiei respective.

    VII. Incheierea executiei bugetare de catre unitatile bancare

    7.1. Banca Nationala a Romaniei si centralele bancilor comerciale vor stabili programul de lucru pentru luna decembrie 1998, astfel incat unitatile din subordine sa efectueze operatiunile de incasari si plati in si din contul general al trezoreriei statului la termenele si in conditiile stabilite de prezentele norme metodologice.
    7.2. Documentele de plati, primite pana la data de 30 decembrie 1998 de unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. din municipiul Bucuresti de la institutiile publice cu sediul in municipiul Bucuresti (sectoarele 2, 4, 5 si 6) si in judetul Ilfov, vor fi decontate in limita creditelor bugetare deschise sau a disponibilitatilor din conturi, dupa caz, si inregistrate in conturile corespunzatoare exercitiului bugetar al anului 1998.
    Documentele de plati, care nu au acoperire in credite bugetare deschise si repartizate sau in disponibilitatile din conturi, vor fi restituite institutiilor respective si vor fi solutionate conform prevederilor art. 76 din Legea nr. 72/1996.
    7.3. Unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., pe baza ordinelor de plata prezentate de institutiile publice, vor proceda la retragerea disponibilitatilor aflate in conturile 64.13 "Titulari de avansuri", care vor fi virate incepand cu data de 27 decembrie 1998 in conturile ordonatorilor de credite de la care au fost primite pentru reconstituirea platilor de casa.
    De asemenea, unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. din judetul Ilfov si din municipiul Bucuresti (sectoarele 2, 4, 5 si 6), in care nu functioneaza trezorerii ale statului, impreuna cu institutiile publice vor proceda la retragerea disponibilitatilor din conturile ordonatorilor tertiari de credite de subordonare locala in contul ordonatorilor principali de credite finantati din bugetele locale si, de aici, in conturile de disponibil ale bugetelor locale, deschise pe seama organelor financiare judetene, municipale si orasenesti, dupa caz.
    7.4. La data de 31 decembrie 1998 Banca Comerciala Romana - S.A. va vira in contul general al trezoreriei statului - mandat banci comerciale soldul contului 64.10 "Disponibil al trezoreriei la banca pentru efectuarea de plati cu numerar", care a functionat pentru municipiul Bucuresti si pentru sectoarele 2, 4, 5 si 6.
    7.5. Unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., Bancii Agricole - S.A., Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. si ale BANKCOOP - S.A. vor vira in zilele de 30 si 31 decembrie 1998 soldul contului de disponibil al trezoreriei locale, din care s-au efectuat platile in numerar pentru sectorul public, in contul curent al trezoreriei statului, deschis la sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei.
    7.6. Banca Comerciala Romana - S.A., Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A., Banca Agricola - S.A. si Banca Romana de Comert Exterior - S.A., precum si celelalte banci comerciale vor verifica disponibilitatile existente in conturile speciale pentru procurarea valutei, care apartin institutiilor publice, si vor dispune din oficiu virarea acestora in cazul in care institutiile nu au prezentat ordine de plata pana in ziua de 29 decembrie 1998 pentru virarea sumelor respective in conturile bugetare corespunzatoare ale institutiilor publice respective deschise la trezoreriile statului sau la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., dupa caz.
    7.7. Banca Comerciala Romana - S.A., Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. si Banca Agricola - S.A. vor dispune masurile necesare de inregistrare a tuturor operatiunilor care privesc executia bugetara pe anul 1998 in contul 51... "Contul general al trezoreriei statului - mandat banci comerciale", asigurandu-se concordanta deplina intre soldul acestui cont deschis la Banca Nationala a Romaniei si soldurile conturilor componente 64, 65 si 66 din contabilitatea fiecarei banci. La finele anului 1998 este interzisa existenta in contul 51... a contului "Operatiuni tranzitorii".
    7.8. Unitatile bancare si trezoreriile statului, la care institutiile publice au deschise conturile, vor elibera institutiilor respective extrase de cont cu operatiunile efectuate pana la finele anului 1998 si vor solicita acestora confirmarea scrisa a concordantei soldurilor conturilor cu cele din evidenta proprie, pana la data de 8 ianuarie 1999. In cazul in care nu se respecta acest termen, trezoreriile statului si unitatile bancare nu vor efectua plati din conturile institutiilor respective.
    Totodata unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. din judetul Ilfov si din municipiul Bucuresti (sectoarele 2, 4, 5 si 6) vor elibera extrase de cont pentru conturile de venituri ale bugetului de stat directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, administratiilor financiare si circumscriptiilor fiscale, dupa caz, cu toate operatiunile inregistrate pana la data de 31 decembrie 1998 inclusiv.
    Soldurile conturilor de venituri vor fi confirmate in scris de catre organele financiare respective pana la data prevazuta mai sus.
    7.9. Banca Comerciala Romana - S.A., dupa efectuarea operatiunilor care ii revin din prezentele norme metodologice, inclusiv regularizarea soldurilor bugetelor locale, procedeaza la incheierea executiei bugetului de stat, derulata prin "Contul general al trezoreriei statului", deschis la aceasta banca, astfel:
    - soldul contului 60 "Veniturile bugetului de stat" se debiteaza prin creditul contului 62.204.160 "Deficitul bugetului de stat" (contul se deschide in contabilitatea Bancii Comerciale Romane - S.A.);
    - soldul contului 61 "Cheltuielile bugetului de stat" se crediteaza prin debitul contului 62.204.160 "Deficitul bugetului de stat".
    Deficitul bugetului de stat, rezultat in contul 62.204.160, ramane la data de 31 decembrie 1998 in contul 51.50 "Cont general al trezoreriei statului - mandat Banca Comerciala Romana - S.A.".
    Operatiunea de mai sus se efectueaza in primele 5 zile lucratoare ale lunii ianuarie 1999 de catre Banca Comerciala Romana - S.A., dupa terminarea regularizarii bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si a unor fonduri speciale.
    In acest scop, contul general al trezoreriei statului - mandat Banca Comerciala Romana - S.A. ramane deschis, prin exceptie, la Banca Nationala a Romaniei in primele 5 zile lucratoare ale lunii ianuarie 1999.
    7.10. Trezoreriile statului si unitatile bancare la care institutiile publice au deschise conturile vor verifica si vor viza, pentru exactitate, soldurile conturilor de disponibilitati, precum si cele privind platile de casa ale bugetului de stat, raportate in bilantul contabil incheiat pe anul 1998 (viza se acorda de catre seful serviciului contabilitate-decontari sau de catre contabilul-sef al trezoreriei statului sau al unitatii bancare, in spatiul rezervat in acest scop pe ultima fila a formularului de bilant, precum si in contul de executie).

    VIII. Alte precizari privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 1998

    8.1. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale vor lua masurile necesare, fiecare in domeniul sau de activitate, pentru asigurarea efectuarii inventarierii intregului patrimoniu aflat in administrare, potrivit normelor legale, si a valorificarii rezultatului acesteia, a efectuarii tuturor operatiunilor financiare legate de incheierea exercitiului bugetar pe anul 1998, precum si pentru intocmirea si prezentarea darilor de seama contabile pe anul 1998 asupra executiei bugetare la Ministerul Finantelor (Directia generala a trezoreriei), pana la data de 15 februarie 1999.
    8.2. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, prin directiile de trezorerie, vor stabili, impreuna cu sucursalele Bancii Nationale a Romaniei si ale Bancii Comerciale Romane - S.A., masurile necesare pentru incheierea in bune conditii a executiei bugetare la finele anului 1998 la institutiile publice, precum si la bugetele locale.
    8.3. Organele abilitate prin dispozitii legale vor verifica la institutiile publice modul in care ordonatorii de credite si conducatorii compartimentului financiar-contabil actioneaza pentru asigurarea inventarierii patrimoniului, a incheierii exercitiului bugetar pe anul 1998, a intocmirii si depunerii bilantului contabil (dare de seama contabila) si vor lua masurile necesare in cazul constatarii de abateri de la dispozitiile legale in vigoare.
    8.4. Nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, in cazul in care nu are caracter de infractiune, se sanctioneaza cu amenda contraventionala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care se aplica de organele abilitate in acest scop.
    8.5. Darile de seama contabile asupra executiei bugetare pe anul 1998 se intocmesc pe baza precizarilor Ministerului Finantelor.

    ANEXA 1

                       PROGRAM CALENDARISTIC
privind derularea principalelor operatiuni de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 1998
----------------------------------------------------------------------------
Nr.             Explicarea operatiunilor                 Zilele de efectuare
crt.                                                     a operatiunilor in
                                                         luna decembrie 1998
----------------------------------------------------------------------------
 1                            2                                   3
----------------------------------------------------------------------------  
     I. Operatiuni in numerar
 1.  Ridicarea sumelor in numerar din conturile          esalonat pana la
     deschise la trezoreria statului si la unitatile     24 decembrie
     Bancii Comerciale Romane - S.A. (judetul Ilfov
     si municipiul Bucuresti, exclusiv sectoarele 1
     si 3) pentru plata salariilor si a altor drepturi
     de personal aferente lunii decembrie 1998
 2.  Ridicarea de sume in numerar din conturi pentru     28 - 29 decembrie
     plati marunte, urgente si necesare functionarii
     activitatii institutiilor publice
 3.  Depunerea in conturile deschise la trezoreriile     30 - 31 decembrie
     statului si la unitatile Bancii Comerciale
     Romane - S.A. (judetul Ilfov si municipiul
     Bucuresti, exclusiv sectoarele 1 si 3) a
     soldurilor aflate in casieriile institutiilor
     publice respective
 4.  Depunerea incasarilor din impozite si taxe din      30 - 31 decembrie
     ultima saptamana a lunii decembrie de catre
     agentii fiscali la casieria trezoreriei statului

     II. Operatiuni de incasari si plati prin virare
     Efectuarea de plati din conturile deschise la
     trezoreria statului de institutiile publice catre
     unitatile beneficiare se face astfel:
 5.  Prezentarea la trezoreria statului sau la            28 decembrie
     unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. a
     documentelor de plata pentru unitatile beneficiare
     care au conturile la bancile comerciale din alte
     judete
 6.  Idem, pentru unitatile beneficiare care au           30 decembrie
     conturile la bancile comerciale din acelasi judet
 7.  Prezentarea de catre agentii economici si C.E.C.     31 decembrie
     a documentelor de virare a veniturilor bugetare      ora 10,00
     reprezentand impozite, taxe, contributii si alte
     venituri la unitatea bancara la care au contul
     deschis

     III. Deschiderea, repartizarea si retragerea
          creditelor bugetare
 8.  Ordonatorii principali                               21 decembrie
 9.  Ordonatorii secundari                                23 decembrie
10.  Retragerile de credite bugetare                      28 decembrie

     IV. Alte operatiuni ale institutiilor publice
11.  Recuperarea avansurilor acordate in baza             29 decembrie
     Hotararii Guvernului nr. 85/1997, cu modificarile
     ulterioare
12.  Virarea disponibilitatilor ramase in conturile       29 decembrie
     50.14 si 50.15 sau 64.13
13.  Lichidarea si decontarea operatiunilor de mandat     24 decembrie
14.  Recuperarea sumelor ramase disponibile din cele      28 decembrie
     virate pentru procurarea valutei
15.  Cedarea valutei incasate, reprezentand venituri      29 decembrie
     bugetare, la fondul de rezerva valutara,
     incasarea contravalorii in lei si virarea
     acesteia la bugetul de stat
16.  Restituirea subventiilor si a transferurilor          31 decembrie
     primite de la bugetul de stat si ramase
     nefolosite
17.  Veniturile retinute de Ministerul Apararii            30 decembrie
     Nationale, Ministerul de Interne si de alte
     institutii publice si ramase nefolosite la finele
     anului se vireaza la bugetul de stat sau local,
     dupa caz
18.  Retragerea disponibilitatilor ramase din Fondul       28 decembrie
     de interventie la dispozitia Guvernului pentru
     inlaturarea efectelor calamitatilor si virarea
     lor in contul Ministerului Finantelor

     V. Incheierea executiei bugetelor locale
19.  Retragerea disponibilitatilor din conturile           30 decembrie
     ordonatorilor de credite cu conturi deschise la
     unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. in
     contul de disponibil al bugetului local
20.  Rambursarea imprumuturilor primite din fondul de      31 decembrie
     rulment
21.  Regularizarea subventiilor si a transferurilor        in primele 5 zile
     primite de bugetele locale si de bugetul              lucratoare din
     asigurarilor sociale de stat de la bugetul de         anul 1999
     stat
22.  Stabilirea si repartizarea excedentelor bugetelor     in primele 5 zile
     locale                                                lucratoare din
                                                           anul 1999
     VI. Incheierea executiei bugetului asigurarilor
         sociale de stat
23.  Stabilirea de catre trezoreriile statului si de       31 decembrie
     unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. a
     rezultatului executiei bugetului asigurarilor
     sociale de stat
24.  Regularizarea de catre Ministerul Muncii si           4 - 5 ianuarie
     Protectiei Sociale a transferurilor primite de        1999
     la bugetul de stat

     VII. Incheierea executiei fondurilor speciale
25.  Virarea disponibilitatilor aflate in contul           29 decembrie
     fondurilor speciale deschise pe seama
     ordonatorilor principali de credite care
     administreaza fondurile respective
26.  Restituirea sumelor primite din fondurile speciale    29 decembrie
     pentru efectuarea de cheltuieli
----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                              LISTA
cuprinzand operatiunile pentru care unele institutii publice pot pastra sume la finele anului 1998 in contul "Sume de mandat si sume in depozit", deschis la bancile comerciale si la trezoreria statului
------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Denumirea operatiunilor                            Institutiile
crt.                                                       care efectueaza
                                                           operatiunile
------------------------------------------------------------------------------
 1.  Garantiile vamale, inclusiv a drepturilor vamale      Unitatile vamale
     achitate in avans, precum si sumele consemnate de
     persoanele fizice la unitatile vamale
 2.  Cotizatii pentru sport retinute de la personalul      Unitatile
     militar si civil, contributii ale cadrelor pentru     militare din
     actiuni social-culturale, sponsorizari si donatii     cadrul Ministerului
     in lei                                                Apararii Nationale
                                                           si al Ministerului
                                                           de Interne
 3.  Drepturi banesti ale persoanelor lipsite de           Penitenciare
     libertate, pastrate de penitenciare
 4.  Drepturi de personal si burse calculate,              Institutiile
     ordonantate, dar neridicate in cursul anului de       publice
     catre persoanele beneficiare (evidentiate in
     contul 231 "Creditori")
 5.  Sumele depuse in numerar de angajati, reprezentand     Ordonatorii
     contributia pentru pensia suplimentara (3%) si         principali de
     Fondul pentru plata ajutorului de somaj (1%),          credite
     pentru personalul aflat in misiune permanenta in
     strainatate
 6.  Garantii depuse de agentii economici la institutiile   Institutiile
     publice, pentru participarea la licitatii, inclusiv    publice
     taxa de participare si contravaloarea caietelor de
     sarcini
 7.  Operatiuni de mandat efectuate din sumele puse la      Institutiile
     dispozitie de catre agentii economici, care nu pot     publice
     fi restituite pana la finele anului
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2515/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2515 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2515/1998
Ordonanţa 31 1998
pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata la unele produse si echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si industriei de aparare
Hotărârea 85 1997
privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice
Legea 72 1996
privind finantele publice
Ordonanţa 41 1995
pentru ratificarea Acordului de garantie dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 29 august 1995
Legea 75 1995
privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole
Legea 7 1992
privind acoperirea financiara a obligatiilor statului ramase neregularizate la 31 decembrie 1990 si preluarea de catre stat si bancile comerciale a pierderilor inregistrate in anii 1989 si 1990 de agentii economici cu capital de stat, precum si a creditelor bancare neperformante
Legea 82 1991
LEGEA contabilitatii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu