E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 41 din 29 august 1995

pentru ratificarea Acordului de garantie dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 29 august 1995

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 200 din 30 august 1995


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie, precum si ale art. 1 lit. i) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Se ratifica Acordul de garantie dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru imprumutul acordat de B.I.R.D. Regiei Autonome de Electricitate "Renel", in valoare de 110 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 29 august 1995.
    Art. 2
    Se autorizeaza Guvernul Romaniei prin Ministerul Finantelor ca, de comun acord cu B.I.R.D., sa introduca, in raport cu conditiile concrete de derulare a Acordului de garantie, amendamente la continutul acestuia, care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de B.I.R.D. sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.
    Art. 3
    Agentii economici care au dreptul la alocatii bugetare cu titlu de subventii, cu exceptia cheltuielilor de capital, vor prezenta ordonatorilor principali de credite, o data cu solicitarile de acordare a sumelor prevazute in bugetul de stat, si situatia datoriilor aferente platii energiei electrice si termice furnizate de Regia Autonoma de Electricitate "Renel". Contravaloarea acestor datorii, scadente si neachitate, mai vechi de 30 de zile, va fi dedusa din alocatiile de la bugetul de stat ce urmeaza a fi acordate respectivilor agenti economici, in conformitate cu prevederile legale, si vor fi transferate de catre ordonatorul principal de credite la Regia Autonoma de Electricitate "Renel".
    De asemenea, virarea sumelor din transferurile prevazute in bugetul de stat pentru bugetele locale se va face dupa deducerea din aceste fonduri, de catre directiile teritoriale ale Ministerului Finantelor, a obligatiilor de plata a datoriilor fata de Regia Autonoma de Electricitate "Renel", scadente si neachitate, mai vechi de 30 de zile, ale institutiilor publice aflate sub autoritatea consiliilor locale.
    Art. 4
    Pentru intarirea disciplinei financiare si reducerea platilor restante aferente energiei electrice si termice furnizate de Regia Autonoma de Electricitate "Renel", agentii economici sunt obligati sa procedeze dupa cum urmeaza:
    a) in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante sa schimbe in lei valuta detinuta in conturile bancare pentru achitarea datoriilor scadente si neachitate de peste 60 de zile, cu exceptia cazurilor in care exista obligatii de plata la extern cu scadenta de pana la 30 de zile, pentru importuri deja efectuate;
    b) sa achite datoriile scadente si neachitate de peste 60 de zile, inainte de a solicita bancilor comerciale cumpararea de valuta de pe piata valutara.
    Nerespectarea prevederilor de la lit. a) si b) atrage dupa sine sanctionarea managerului sau a conducerii executive, dupa caz, a agentului economic respectiv cu amenzi intre 1 milion lei si 5 milioane lei.
    Aceleasi amenzi vor fi aplicate si managerului sau conducerii executive, dupa caz, a Regiei Autonome de Electricitate "Renel" pentru continuarea furnizarii energiei electrice si termice agentilor economici cu datorii scadente si neachitate de peste 60 de zile, fara a lua masurile prevazute de lege pentru incasarea creantelor.
    Art. 5
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 4 se efectueaza de catre organele Ministerului Finantelor si ale Bancii Nationale a Romaniei, imputernicite in acest scop.
    Art. 6
    Dispozitiile prezentei ordonante referitoare la sanctiunile contraventionale se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 - 27.
    Art. 7
    In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei vor elabora norme metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 3 si 4, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

                       Ministrul industriilor,
                       Dumitru Popescu

                       ACORD DE GARANTIE *)
(Proiect de reabilitare si modernizare a sectorului energetic)
intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

    Acord incheiat la 29 august 1995, intre Romania (Garantul) si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca).
    Intrucat:
    (A) Garantul si Regia Autonoma de Electricitate "Renel" (Imprumutatul), fiind de acord cu fezabilitatea si prioritatea Proiectului descris in anexa nr. 2 la Acordul de imprumut, au solicitat sprijinul Bancii in finantarea Proiectului; si
    (B) prin Acordul de imprumut din aceeasi data, intre Banca si Imprumutat, Banca a convenit sa acorde Imprumutatului un imprumut in diferite monede, echivalent cu o suta zece milioane dolari S.U.A. (110.000.000 $), in termenii si conditiile stipulate in Acordul de imprumut, dar numai cu conditia ca Garantul sa convina sa garanteze obligatiile Imprumutatului privind acest imprumut, asa cum se stipuleaza in prezentul acord; si
    intrucat Garantul, avand in vedere Acordul de imprumut dintre Banca si Imprumutat, a convenit sa garanteze obligatiile Imprumutatului,
    partile la prezentul acord convin dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Conditii generale; Definitii

    Sectiunea 1.01
    "Conditiile generale aplicabile acordurilor de imprumut si de garantie" ale Bancii, din 1 ianuarie 1985, cu modificarile stipulate in sectiunea 1.01. a Acordului de imprumut, denumite in continuare Conditiile generale, constituie parte integranta a prezentului acord.

    Sectiunea 1.02
    Daca din context nu reiese altfel, termenii definiti in "Conditiile generale", in preambulul la prezentul acord si in preambulul la sectiunea 1.02. a Acordului de imprumut, au semnificatiile respective, stipulate in acestea.
    Art. 2
    Garantia

    Sectiunea 2.01
    Garantul declara angajamentul sau fata de obiectivele Proiectului, asa cum sunt specificate in anexa nr. 2 la Acordul de imprumut, si, in acest scop, fara limitari sau restrictii asupra oricarei alte obligatii asumate in cadrul Acordului de garantie, Garantul garanteaza neconditionat prin aceasta, in calitate de obligat primar si nu doar de garant, plata corespunzatoare si la timp a capitalului, a dobanzii si a spezelor imprumutului si a primei, daca va fi cazul, asupra platii anticipate a imprumutului si indeplinirea tuturor celorlalte obligatii ale Imprumutatului, asa cum sunt stipulate in Acordul de imprumut.

    Sectiunea 2.02
    Garantul se angajeaza, in mod expres, ca, ori de cate ori va exista un motiv rezonabil de a aprecia ca fondurile disponibile ale Imprumutatului sunt inadecvate pentru acoperirea cheltuielilor necesare realizarii partilor B si C ale Proiectului, sa efectueze prompt aranjamentele necesare, satisfacatoare pentru Banca, pentru a asigura Imprumutatului sau pentru a determina ca Imprumutatul sa primeasca fondurile necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli.
    Art. 3
    Alte clauze

    Sectiunea 3.01
    Garantul va realiza sau va determina realizarea partii A a Proiectului, cu eforturile si eficienta adecvate si in conformitate cu practicile corespunzatoare, si va asigura, in timp util, fondurile, facilitatile, serviciile si alte resurse necesare in acest scop.

    Sectiunea 3.02
    Garantul va indeplini obligatiile prevazute in sectiunile 9.06. si 9.07. ale "Conditiilor generale" (privind planurile si programele si, respectiv, evidentele si rapoartele), referitoare la partea A a Proiectului.

    Sectiunea 3.03
    Garantul:
    (i) va desemna consultanti, ale caror calificare si termeni de referinta vor fi satisfacatoare pentru Banca, pentru realizarea studiului privind optiunile pe termen lung pentru structura sectorului energetic, si va asigura finalizarea acestuia pana la data de 30 septembrie 1996 sau la o data ulterioara pe care Banca o poate conveni;
    (ii) nu mai tarziu de 3 luni dupa incheierea evaluarii optiunilor pe termen lung pentru structura sectorului (Faza I a studiului), sau la o data ulterioara convenita cu Banca, va informa Banca asupra deciziei sale privind structura pe termen lung a sectorului energetic in Romania;
    (iii) va finaliza proiectul de lege a electricitatii pentru a fi inaintat Parlamentului nu mai tarziu de 31 decembrie 1996;
    (iv) nu mai tarziu de 3 luni dupa prezentarea de catre consultant a raportului final al studiului de optiuni pe termen lung pentru structura sectorului energetic, va transmite la Banca un program de actiuni, satisfacator pentru Banca, privind implementarea structurii sectorului pe termen lung; si
    (v) va implementa programul de actiuni sus-mentionat.

    Sectiunea 3.04
    Garantul va lua toate masurile necesare pentru a asigura ca departamentele sale, agentiile si intreprinderile, precum si autoritatile locale vor plati facturile pentru energie electrica si termica emise de Imprumutat, in termen de 60 de zile de la data acestor facturi.

    Sectiunea 3.05
    Garantul va analiza anual cu Banca, nu mai tarziu de data de 31 octombrie a fiecarui an, progresul in implementarea Strategiei sectorului energetic si cadrul de politica sectoriala si va lua masuri corective si alte masuri de politica sectoriala pentru a asigura indeplinirea obiectivelor strategice prevazute in Strategia sectorului energetic.

    Sectiunea 3.06
    Garantul: (i) imediat dupa punerea in functiune a unitatii 1 a Centralei Nuclearo-electrice Cernavoda, va informa Banca asupra punerii in functiune a unitatii mentionate; (ii) dupa o perioada de 18 luni dupa punerea in functiune a respectivei unitati, va lua toate masurile necesare, acceptabile pentru Banca, pentru a separa toate activitatile nucleare de activitatile energetice ale Imprumutatului; si (iii) nu mai tarziu de 20 de luni dupa punerea in functiune a unitatii respective, va infiinta o institutie publica independenta pentru a prelua astfel de activitati energetice nucleare.

    Sectiunea 3.07
    Garantul va reduce progresiv nivelul subventionarii indirecte a preturilor la electricitate, platite de consumatorii casnici, intr-o perioada de 4 ani de la data prezentului acord, astfel incat sa asigure ca, pana la data de 31 decembrie 1999, astfel de subventii sa fie eliminate.

    Sectiunea 3.08
    Garantul va mentine preturile de consum la energie electrica corespunzator unui nivel mediu, nu mai mic decat echivalentul a 50 $ S.U.A. (inclusiv T.V.A.) per MWh, prin ajustari periodice ale preturilor de consum ale energiei electrice in concordanta cu un grafic acceptabil Bancii.

    Sectiunea 3.09
    Garantul va ajusta, in concordanta cu criterii acceptabile pentru Banca, preturile de consum ale energiei electrice, daca vor fi aparut schimbari esentiale, la data imediat urmatoare ajustarii preturilor de consum ale energiei electrice, in nivelul preturilor internationale pentru combustibilii principali (carbune, gaze naturale si pacura), utilizati de Imprumutat pentru producerea de energie.

    Sectiunea 3.10
    Garantul: (i) pana la data de 30 septembrie 1995 sau la o astfel de data ulterioara, asa cum Banca poate conveni, va numi consultanti, ale caror calificare si termeni de referinta vor fi satisfacatoare pentru Banca, pentru a realiza un studiu asupra preturilor la energie electrica si termica; (ii) imediat dupa finalizarea acestuia, va discuta cu Banca recomandarile si concluziile studiului mentionat anterior; si (iii) in conformitate cu un grafic acceptabil pentru Banca, va transmite Bancii un program satisfacator privind implementarea actiunilor convenite ca rezultat al studiului mentionat si al discutiilor cu Banca.

    Sectiunea 3.11
    Garantul: (i) pana la data de 30 septembrie 1995 sau la o astfel de data ulterioara, dupa cum Banca poate conveni, va numi consultanti, ale caror calificare si termeni de referinta vor fi satisfacatoare pentru Banca, pentru a realiza un studiu de dezvoltare cu costuri minime, pe termen lung, a productiei de energie; si (ii) imediat dupa finalizarea acestuia, va discuta cu Banca recomandarile si concluziile studiului mentionat.
    Art. 4
    Reprezentantul Garantului; Adrese

    Sectiunea 4.01
    Ministru de stat, ministrul finantelor al Garantului este desemnat ca reprezentant al Garantului pentru scopurile sectiunii 11.03. a "Conditiilor generale."

    Sectiunea 4.02
    Adresele urmatoare sunt specificate pentru scopurile sectiunii 11.01. a "Conditiilor generale":

    Pentru Garant:
    Ministrul Finantelor
    str. Apolodor nr. 17
    Bucuresti
    Romania
    Cable address: .................. Telex: 11239

    Pentru Banca:
    Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
    1818 H Street, N.W.
    Washington, D.C. 20433
    Statele Unite ale Americii
    Cable address:         Telex:
    INTBAFRAD                     197688 (TRT)

    In confirmarea celor de mai sus, partile prezente, actionand prin reprezentantii lor autorizati in mod corespunzator, au hotarat semnarea prezentului acord, in numele lor, in Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, la data specificata in preambul.

    ROMANIA,
    Prin reprezentantul autorizat
    ION GORITA,
    Insarcinat cu afaceri ad-interim
    al Romaniei in statele
    Unite ale Americii

    BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
    Prin
    RACHEL LOMAX,
    Director Departament I
    Regiunea Europa si Asia CentralaSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 41/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 41 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 41/1995
Hotărârea 584 2002
pentru aprobarea amendamentelor convenite la Bucuresti la 31 mai 2002 intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de garantie dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 29 august 1995
Ordin 1281 2001
privind unele scutiri de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale
Ordin 46 2001
privind unele scutiri de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale
Ordin 2515 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 1998
Legea 121 1995
pentru aprobarea unor ordonante ale Guvernului
Hotărârea 857 1995
pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 3 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 41/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu