E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 41 din 29 august 1995

pentru ratificarea Acordului de garantie dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 29 august 1995

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 200 din 30 august 1995


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie, precum si ale art. 1 lit. i) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Se ratifica Acordul de garantie dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru imprumutul acordat de B.I.R.D. Regiei Autonome de Electricitate "Renel", in valoare de 110 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 29 august 1995.
    Art. 2
    Se autorizeaza Guvernul Romaniei prin Ministerul Finantelor ca, de comun acord cu B.I.R.D., sa introduca, in raport cu conditiile concrete de derulare a Acordului de garantie, amendamente la continutul acestuia, care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de B.I.R.D. sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.
    Art. 3
    Agentii economici care au dreptul la alocatii bugetare cu titlu de subventii, cu exceptia cheltuielilor de capital, vor prezenta ordonatorilor principali de credite, o data cu solicitarile de acordare a sumelor prevazute in bugetul de stat, si situatia datoriilor aferente platii energiei electrice si termice furnizate de Regia Autonoma de Electricitate "Renel". Contravaloarea acestor datorii, scadente si neachitate, mai vechi de 30 de zile, va fi dedusa din alocatiile de la bugetul de stat ce urmeaza a fi acordate respectivilor agenti economici, in conformitate cu prevederile legale, si vor fi transferate de catre ordonatorul principal de credite la Regia Autonoma de Electricitate "Renel".
    De asemenea, virarea sumelor din transferurile prevazute in bugetul de stat pentru bugetele locale se va face dupa deducerea din aceste fonduri, de catre directiile teritoriale ale Ministerului Finantelor, a obligatiilor de plata a datoriilor fata de Regia Autonoma de Electricitate "Renel", scadente si neachitate, mai vechi de 30 de zile, ale institutiilor publice aflate sub autoritatea consiliilor locale.
    Art. 4
    Pentru intarirea disciplinei financiare si reducerea platilor restante aferente energiei electrice si termice furnizate de Regia Autonoma de Electricitate "Renel", agentii economici sunt obligati sa procedeze dupa cum urmeaza:
    a) in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante sa schimbe in lei valuta detinuta in conturile bancare pentru achitarea datoriilor scadente si neachitate de peste 60 de zile, cu exceptia cazurilor in care exista obligatii de plata la extern cu scadenta de pana la 30 de zile, pentru importuri deja efectuate;
    b) sa achite datoriile scadente si neachitate de peste 60 de zile, inainte de a solicita bancilor comerciale cumpararea de valuta de pe piata valutara.
    Nerespectarea prevederilor de la lit. a) si b) atrage dupa sine sanctionarea managerului sau a conducerii executive, dupa caz, a agentului economic respectiv cu amenzi intre 1 milion lei si 5 milioane lei.
    Aceleasi amenzi vor fi aplicate si managerului sau conducerii executive, dupa caz, a Regiei Autonome de Electricitate "Renel" pentru continuarea furnizarii energiei electrice si termice agentilor economici cu datorii scadente si neachitate de peste 60 de zile, fara a lua masurile prevazute de lege pentru incasarea creantelor.
    Art. 5
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 4 se efectueaza de catre organele Ministerului Finantelor si ale Bancii Nationale a Romaniei, imputernicite in acest scop.
    Art. 6
    Dispozitiile prezentei ordonante referitoare la sanctiunile contraventionale se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 - 27.
    Art. 7
    In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei vor elabora norme metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 3 si 4, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

                       Ministrul industriilor,
                       Dumitru Popescu

                       ACORD DE GARANTIE *)
(Proiect de reabilitare si modernizare a sectorului energetic)
intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

    Acord incheiat la 29 august 1995, intre Romania (Garantul) si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca).
    Intrucat:
    (A) Garantul si Regia Autonoma de Electricitate "Renel" (Imprumutatul), fiind de acord cu fezabilitatea si prioritatea Proiectului descris in anexa nr. 2 la Acordul de imprumut, au solicitat sprijinul Bancii in finantarea Proiectului; si
    (B) prin Acordul de imprumut din aceeasi data, intre Banca si Imprumutat, Banca a convenit sa acorde Imprumutatului un imprumut in diferite monede, echivalent cu o suta zece milioane dolari S.U.A. (110.000.000 $), in termenii si conditiile stipulate in Acordul de imprumut, dar numai cu conditia ca Garantul sa convina sa garanteze obligatiile Imprumutatului privind acest imprumut, asa cum se stipuleaza in prezentul acord; si
    intrucat Garantul, avand in vedere Acordul de imprumut dintre Banca si Imprumutat, a convenit sa garanteze obligatiile Imprumutatului,
    partile la prezentul acord convin dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Conditii generale; Definitii

    Sectiunea 1.01
    "Conditiile generale aplicabile acordurilor de imprumut si de garantie" ale Bancii, din 1 ianuarie 1985, cu modificarile stipulate in sectiunea 1.01. a Acordului de imprumut, denumite in continuare Conditiile generale, constituie parte integranta a prezentului acord.

    Sectiunea 1.02
    Daca din context nu reiese altfel, termenii definiti in "Conditiile generale", in preambulul la prezentul acord si in preambulul la sectiunea 1.02. a Acordului de imprumut, au semnificatiile respective, stipulate in acestea.
    Art. 2
    Garantia

    Sectiunea 2.01
    Garantul declara angajamentul sau fata de obiectivele Proiectului, asa cum sunt specificate in anexa nr. 2 la Acordul de imprumut, si, in acest scop, fara limitari sau restrictii asupra oricarei alte obligatii asumate in cadrul Acordului de garantie, Garantul garanteaza neconditionat prin aceasta, in calitate de obligat primar si nu doar de garant, plata corespunzatoare si la timp a capitalului, a dobanzii si a spezelor imprumutului si a primei, daca va fi cazul, asupra platii anticipate a imprumutului si indeplinirea tuturor celorlalte obligatii ale Imprumutatului, asa cum sunt stipulate in Acordul de imprumut.

    Sectiunea 2.02
    Garantul se angajeaza, in mod expres, ca, ori de cate ori va exista un motiv rezonabil de a aprecia ca fondurile disponibile ale Imprumutatului sunt inadecvate pentru acoperirea cheltuielilor necesare realizarii partilor B si C ale Proiectului, sa efectueze prompt aranjamentele necesare, satisfacatoare pentru Banca, pentru a asigura Imprumutatului sau pentru a determina ca Imprumutatul sa primeasca fondurile necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli.
    Art. 3
    Alte clauze

    Sectiunea 3.01
    Garantul va realiza sau va determina realizarea partii A a Proiectului, cu eforturile si eficienta adecvate si in conformitate cu practicile corespunzatoare, si va asigura, in timp util, fondurile, facilitatile, serviciile si alte resurse necesare in acest scop.

    Sectiunea 3.02
    Garantul va indeplini obligatiile prevazute in sectiunile 9.06. si 9.07. ale "Conditiilor generale" (privind planurile si programele si, respectiv, evidentele si rapoartele), referitoare la partea A a Proiectului.

    Sectiunea 3.03
    Garantul:
    (i) va desemna consultanti, ale caror calificare si termeni de referinta vor fi satisfacatoare pentru Banca, pentru realizarea studiului privind optiunile pe termen lung pentru structura sectorului energetic, si va asigura finalizarea acestuia pana la data de 30 septembrie 1996 sau la o data ulterioara pe care Banca o poate conveni;
    (ii) nu mai tarziu de 3 luni dupa incheierea evaluarii optiunilor pe termen lung pentru structura sectorului (Faza I a studiului), sau la o data ulterioara convenita cu Banca, va informa Banca asupra deciziei sale privind structura pe termen lung a sectorului energetic in Romania;
    (iii) va finaliza proiectul de lege a electricitatii pentru a fi inaintat Parlamentului nu mai tarziu de 31 decembrie 1996;
    (iv) nu mai tarziu de 3 luni dupa prezentarea de catre consultant a raportului final al studiului de optiuni pe termen lung pentru structura sectorului energetic, va transmite la Banca un program de actiuni, satisfacator pentru Banca, privind implementarea structurii sectorului pe termen lung; si
    (v) va implementa programul de actiuni sus-mentionat.

    Sectiunea 3.04
    Garantul va lua toate masurile necesare pentru a asigura ca departamentele sale, agentiile si intreprinderile, precum si autoritatile locale vor plati facturile pentru energie electrica si termica emise de Imprumutat, in termen de 60 de zile de la data acestor facturi.

    Sectiunea 3.05
    Garantul va analiza anual cu Banca, nu mai tarziu de data de 31 octombrie a fiecarui an, progresul in implementarea Strategiei sectorului energetic si cadrul de politica sectoriala si va lua masuri corective si alte masuri de politica sectoriala pentru a asigura indeplinirea obiectivelor strategice prevazute in Strategia sectorului energetic.

    Sectiunea 3.06
    Garantul: (i) imediat dupa punerea in functiune a unitatii 1 a Centralei Nuclearo-electrice Cernavoda, va informa Banca asupra punerii in functiune a unitatii mentionate; (ii) dupa o perioada de 18 luni dupa punerea in functiune a respectivei unitati, va lua toate masurile necesare, acceptabile pentru Banca, pentru a separa toate activitatile nucleare de activitatile energetice ale Imprumutatului; si (iii) nu mai tarziu de 20 de luni dupa punerea in functiune a unitatii respective, va infiinta o institutie publica independenta pentru a prelua astfel de activitati energetice nucleare.

    Sectiunea 3.07
    Garantul va reduce progresiv nivelul subventionarii indirecte a preturilor la electricitate, platite de consumatorii casnici, intr-o perioada de 4 ani de la data prezentului acord, astfel incat sa asigure ca, pana la data de 31 decembrie 1999, astfel de subventii sa fie eliminate.

    Sectiunea 3.08
    Garantul va mentine preturile de consum la energie electrica corespunzator unui nivel mediu, nu mai mic decat echivalentul a 50 $ S.U.A. (inclusiv T.V.A.) per MWh, prin ajustari periodice ale preturilor de consum ale energiei electrice in concordanta cu un grafic acceptabil Bancii.

    Sectiunea 3.09
    Garantul va ajusta, in concordanta cu criterii acceptabile pentru Banca, preturile de consum ale energiei electrice, daca vor fi aparut schimbari esentiale, la data imediat urmatoare ajustarii preturilor de consum ale energiei electrice, in nivelul preturilor internationale pentru combustibilii principali (carbune, gaze naturale si pacura), utilizati de Imprumutat pentru producerea de energie.

    Sectiunea 3.10
    Garantul: (i) pana la data de 30 septembrie 1995 sau la o astfel de data ulterioara, asa cum Banca poate conveni, va numi consultanti, ale caror calificare si termeni de referinta vor fi satisfacatoare pentru Banca, pentru a realiza un studiu asupra preturilor la energie electrica si termica; (ii) imediat dupa finalizarea acestuia, va discuta cu Banca recomandarile si concluziile studiului mentionat anterior; si (iii) in conformitate cu un grafic acceptabil pentru Banca, va transmite Bancii un program satisfacator privind implementarea actiunilor convenite ca rezultat al studiului mentionat si al discutiilor cu Banca.

    Sectiunea 3.11
    Garantul: (i) pana la data de 30 septembrie 1995 sau la o astfel de data ulterioara, dupa cum Banca poate conveni, va numi consultanti, ale caror calificare si termeni de referinta vor fi satisfacatoare pentru Banca, pentru a realiza un studiu de dezvoltare cu costuri minime, pe termen lung, a productiei de energie; si (ii) imediat dupa finalizarea acestuia, va discuta cu Banca recomandarile si concluziile studiului mentionat.
    Art. 4
    Reprezentantul Garantului; Adrese

    Sectiunea 4.01
    Ministru de stat, ministrul finantelor al Garantului este desemnat ca reprezentant al Garantului pentru scopurile sectiunii 11.03. a "Conditiilor generale."

    Sectiunea 4.02
    Adresele urmatoare sunt specificate pentru scopurile sectiunii 11.01. a "Conditiilor generale":

    Pentru Garant:
    Ministrul Finantelor
    str. Apolodor nr. 17
    Bucuresti
    Romania
    Cable address: .................. Telex: 11239

    Pentru Banca:
    Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
    1818 H Street, N.W.
    Washington, D.C. 20433
    Statele Unite ale Americii
    Cable address:         Telex:
    INTBAFRAD                     197688 (TRT)

    In confirmarea celor de mai sus, partile prezente, actionand prin reprezentantii lor autorizati in mod corespunzator, au hotarat semnarea prezentului acord, in numele lor, in Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, la data specificata in preambul.

    ROMANIA,
    Prin reprezentantul autorizat
    ION GORITA,
    Insarcinat cu afaceri ad-interim
    al Romaniei in statele
    Unite ale Americii

    BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
    Prin
    RACHEL LOMAX,
    Director Departament I
    Regiunea Europa si Asia CentralaSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 41/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 41 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 41/1995
Hotărârea 584 2002
pentru aprobarea amendamentelor convenite la Bucuresti la 31 mai 2002 intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de garantie dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 29 august 1995
Ordin 1281 2001
privind unele scutiri de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale
Ordin 46 2001
privind unele scutiri de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale
Ordin 2515 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 1998
Legea 121 1995
pentru aprobarea unor ordonante ale Guvernului
Hotărârea 857 1995
pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 3 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 41/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu