E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 75 din 6 iulie 1995    * Republicata

privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 362 din 17 decembrie 1997


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 131 din 15 iulie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 17 iulie 1997, dandu-se articolelor o noua numerotare.
    Legea nr. 75/1995 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 14 iulie 1995 si a mai fost modificata prin Legea nr. 57 din 16 aprilie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 17 aprilie 1997.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei asigura cadrul organizatoric si respectarea prevederilor legale privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole.
    Art. 2
    In domeniul de activitate circumscris la art. 1, Ministerului Agriculturii si Alimentatiei ii revin urmatoarele atributii si raspunderi principale:
    a) autorizeaza agentii economici specializati, indiferent de forma de proprietate, sa produca, sa prelucreze si sa comercializeze seminte de plante agricole si material saditor;
    b) organizeaza certificarea si controlul puritatii varietale, starii fitosanitare si valorii culturale a semintelor si materialului saditor, incurajeaza si urmareste producerea de seminte si material saditor cu valoare biologica ridicata, in cantitati suficiente pentru nevoi interne si pentru export;
    c) urmareste si controleaza aplicarea, de catre agentii economici autorizati, a tehnologiilor specifice si a normelor tehnice stabilite impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu institutele si statiunile de cercetari agricole de profil, pentru producerea semintelor si materialului saditor;
    d) sprijina dezvoltarea cercetarilor autohtone pentru crearea de soiuri de plante agricole si stabileste masuri pentru protejarea producatorilor agricoli impotriva riscului utilizarii de seminte si material saditor necorespunzator sau  din soiuri neadaptate conditiilor agricole din tara noastra;
    e) publica anual sau periodic, dupa caz, pe baza studiilor si a propunerilor organelor abilitate de minister Lista soiurilor si hibrizilor de plante agricole recomandate a se utiliza de catre producatorii agricoli din Romania;
    f) acorda asistenta agentilor economici autorizati in producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor si, de asemenea, in prognozarea necesarului de seminte pe specii, soiuri si categorii biologice, punandu-le la dispozitie informatiile relevante de care dispune;
    g) urmareste aplicarea prevederilor legii, precum si a prevederilor ce rezulta din conventiile si acordurile internationale in domeniul producerii, controlului calitatii, comercializarii si folosirii semintelor si materialului saditor, precum si al inregistrarii soiurilor de plante agricole, la care Romania este parte.
    Art. 3
    Definirea termenilor de specialitate utilizati in prezenta lege este precizata in anexa, care poate fi modificata si completata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in functie de evolutia cunostintelor de specialitate si a reglementarilor organismelor internationale in domeniu, la care Romania este parte.

    CAP. 2
    Producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor

    Art. 4
    (1) Producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor se realizeaza de catre agentii economici - persoane fizice si juridice -, autorizati in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin organele teritoriale de specialitate.
    (2) Autorizatia se acorda, la cerere, acelor persoane fizice sau juridice care fac dovada ca dispun de o baza materiala adecvata si de personal cu pregatire corespunzatoare, pentru obtinerea semintelor si a materialului saditor de calitate si pentru mentinerea puritatii varietale a acestora, conform normelor in vigoare.
    Art. 5
    Agentii economici autorizati pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte cerintele tehnologiilor si ale normelor in vigoare privind producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor;
    b) sa tina evidenta productiei, tranzactiilor si a stocurilor de seminte si material saditor, pe care sa o puna la dispozitia organelor competente de control, la cererea acestora;
    c) sa respecte prevederile legale privind protectia soiurilor;
    d) sa anunte, in termenele fixate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, suprafetele pentru producerea semintelor si materialului saditor pe care le propun pentru certificare;
    e) sa asigure folosirea metodelor de inmultire adecvate, autocontrolul calitatii si sa garanteze beneficiarilor calitatea, pe perioada de valabilitate a produselor livrate.
    Art. 6
    Producatorii agricoli - persoane fizice sau juridice -, in urma conventiilor sau intelegerilor incheiate in scris cu producatorii de seminte, au obligatia sa respecte distantele de izolare fata de culturile invecinate, destinate loturilor semincere, conform normelor tehnice stabilite.
    Art. 7
    Creatorii de soiuri au obligatia sa puna la dispozitie agentilor economici autorizati care multiplica aceste soiuri tehnologiile specifice de producere a semintelor si materialului saditor pe specii, soiuri si hibrizi, in conditiile legii.
    Art. 8
    Autorizatia acordata unui agent economic specializat in producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor poate fi retrasa de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, daca se constata ca au fost incalcate obligatiile ce ii revin potrivit art. 5.
    Art. 9
    Producerea semintelor din categoriile biologice superioare, samanta de prebaza si samanta de baza revine persoanelor fizice si juridice, specificate ca mentinator in Registrul de stat al soiurilor de plante agricole inregistrate, denumit in continuare registrul de stat, si in Lista oficiala a soiurilor si hibrizilor de plante de cultura din Romania, pentru anul respectiv, denumita in continuare lista oficiala.
    Art. 10
    Agentii economici autorizati in producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor raspund de calitatea si autenticitatea acestora si vor suporta daunele provocate beneficiarilor pentru livrarea de seminte si material saditor necorespunzator.
    Art. 11
    Agentii economici care produc, prelucreaza sau comercializeaza seminte si material saditor au obligatia de a le depozita, pastra, manipula si transporta, astfel incat sa fie evitat orice pericol de pierdere a autenticitatii, iar identitatea lor sa poata fi determinata cu usurinta. Pastrarea semintelor si materialului saditor se va face pe loturi, pe soiuri si pe categorii biologice, in containere sau in ambalaje corespunzatoare.
    Art. 12
    Normele tehnice privind prelucrarea, formarea loturilor, tratarea, ambalarea, etichetarea, transportul, depozitarea si pastrarea semintelor se elaboreaza de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu respectarea prevederilor prezentei legi, a conventiilor si a acordurilor internationale la care Romania este parte.
    Art. 13
    Comercializarea semintelor si materialului saditor se face numai in ambalaje specifice, etichetate oficial, care sa ateste autenticitatea, identitatea si calitatea acestora potrivit normelor in vigoare.
    Art. 14
    Agentii economici autorizati in producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor pot efectua importuri si exporturi, in conformitate cu normele interne si cu reglementarile organismelor internationale in domeniu, la care Romania este parte.
    Art. 15
    Sunt admise la import semintele si materialul saditor din soiurile inscrise in registrul de stat si in lista oficiala, precum si soiurile si hibrizii de plante agricole inregistrate in cataloagele Comunitatii Europene sau in catalogul unui stat membru al Uniunii Europene. De asemenea, se pot importa:
    a) esantioanele de seminte si materialul saditor obtinute in cadrul schimburilor de catre institutele si statiunile de cercetare agricola si institutiile de invatamant superior de profil agricol, destinate cercetarilor stiintifice;
    b) semintele si materialul saditor din soiuri straine, care se introduc in tara in vederea testarilor oficiale la Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor;
    c) semintele si materialul saditor din soiuri neinregistrate in registrul de stat si in lista oficiala, provenite din tari din afara Uniunii Europene, care se multiplica pe baza de contract in vederea exportului, integral, atat ca samanta, cat si ca produs comercial, in tari din afara Uniunii Europene.
    Art. 16
    Exportul de seminte si de material saditor constituit din elite, inainte de inregistrare, este interzis, cu exceptia schimburilor bilaterale in scopuri stiintifice.

    CAP. 3
    Certificarea si controlul calitatii semintelor si materialului saditor

    Art. 17
    Controlul calitatii, eliberarea certificatelor de calitate, supravegherea, monitorizarea si acreditarea agentilor economici furnizori de seminte si material saditor pentru producere, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, pastrare, transport si comercializare se fac de catre Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, in conformitate cu normele tehnice interne si cu reglementarile internationale in materie.
    Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor si Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor functioneaza ca unitati cu personalitate juridica, finantate de la bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si subordonate Inspectiei de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor.
    Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor raspund de autenticitatea si calitatea semintelor si materialului saditor, inclusiv a celor importate, prin actele pe care le emit.
    Art. 18
    Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor are urmatoarele atributii:
    a) elibereaza si retrage autorizatiile de functionare pentru agentii economici care produc, prelucreaza si comercializeaza seminte si material saditor;
    b) supune spre aprobare Ministerului Agriculturii si Alimentatiei proiecte de acte normative privind calitatea semintelor si materialului saditor;
    c) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor si a Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor;
    d) elaboreaza reguli si norme de control, certificare si comercializare, in concordanta cu reglementarile organismelor internationale in domeniul semintelor si materialului saditor, la care Romania este parte, avizeaza programele anuale de certificare si urmareste aplicarea acestora;
    e) asigura si exercita controlul in scopul mentinerii calitatii semintelor si materialului saditor la toate categoriile biologice in precontrol si postcontrol, prin scheme si tehnici stiintifice adecvate;
    f) asigura legatura cu organizatiile internationale specializate in domeniul semintelor si materialului saditor;
    g) acrediteaza persoanele fizice si juridice din sectorul public si privat pentru efectuarea controlului si a testelor de calitate a semintelor si materialului saditor.
    Pentru efectuarea controlului in teren, in vederea certificarii si autorizarii, precum si a analizelor de laborator, solicitantul va plati contravaloarea prestatiilor o data cu depunerea cererii, conform tarifelor stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. Din sumele rezultate, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor si Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor vor folosi 70% pentru cheltuieli de capital, materiale si de personal.
    Art. 19
    Categoriile biologice de samanta si material saditor care se supun controlului si pentru care se emit acte ce atesta autenticitatea si calitatea semintelor si materialului saditor, in conditiile prezentei legi, sunt:
    a) samanta de prebaza;
    b) samanta de baza;
    c) samanta certificata.
    Regulile si normele tehnice de producere, control, certificare si comercializare pot prevedea si alte categorii de samanta si material saditor caracteristice diferitelor specii, in conformitate cu reglementarile organismelor internationale in domeniu, la care Romania este parte.
    Art. 20
    Se admit pentru control si certificare:
    a) soiurile si hibrizii de plante agricole, admise in registrul de stat si in lista oficiala, si formele parentale ale hibrizilor inscrisi in lista oficiala;
    b) soiurile din speciile cuprinse in cataloagele Comunitatii Europene sau in cataloagele statelor membre ale Uniunii Europene;
    c) semintele si materialul saditor prevazute la art. 15 lit. c);
    d) genurile si speciile stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in concordanta cu reglementarile organismelor internationale la care Romania este parte.
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va constitui fondul semintelor de rezerva, in limita cantitatilor stabilite prin hotarare a Guvernului, iar cheltuielile necesare vor fi prevazute in bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 21
    Este interzisa comercializarea semintelor si materialului saditor, a caror calitate nu a fost controlata si/sau certificata de Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor, de furnizorul acreditat pentru speciile stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sau de autoritatea corespunzatoare din tara exportatorului, pentru cele din import.
    Pentru anumite specii si perioade stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, micii producatori pot comercializa, pe piata locala, unele categorii de seminte si material saditor necertificate, fara a aduce prejudicii reglementarilor de carantina fitosanitara si unei calitati autogarantate.

    CAP. 4
    Inregistrarea soiurilor de plante agricole

    Art. 22
    Pe teritoriul Romaniei sunt admise producerea, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor din soiurile inscrise in registrul de stat si publicate anual in lista oficiala, precum si a celor prevazute la art. 20 lit. d) si la art. 21 alin. 2.
    Soiurile din speciile cuprinse in cataloagele Comunitatii Europene sau in catalogul unui stat membru al acesteia se echivaleaza cu soiurile inregistrate in registrul de stat si in Lista oficiala a soiurilor si hibrizilor de plante agricole cultivate in Romania.
    Art. 23
    Semintele si materialul saditor din soiurile radiate din listele prevazute la art. 22 mai pot fi certificate si comercializate in urmatorii 2 ani si, respectiv, 3 ani dupa radiere, in vederea lichidarii stocurilor existente.
    Art. 24
    Inscrierea unui soi in registrul de stat si in lista oficiala se face prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, dupa ce s-a stabilit, in urma examinarii prealabile efectuate de catre Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrare soiurilor, ca indeplineste conditiile de distinctibilitate, stabilitate si omogenitate, prevazute de reglementarile in vigoare si ca poseda valoare agronomica si tehnologica.
    Art. 25
    La inscrierea in registrul de stat si in lista oficiala, fiecare soi va fi individualizat printr-o denumire care sa faca posibila identificarea sa.
    Art. 26
    Inscrierea soiurilor pentru examinare la Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, in vederea inscrierii in registrul de stat si in lista oficiala, se face pe baza unei cereri a amelioratorului sau a reprezentantului acestuia, imputernicit in scris, insotita de fisele descriptive ale soiului si de asigurarea cantitatilor de seminte necesare examinarii.
    Art. 27
    Radierea unui soi din lista oficiala se face prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, in cazurile in care:
    a) este depasit ca performanta agronomica si tehnologica de alte soiuri similare si nu mai prezinta interes pentru utilizarea sa de catre agentii economici;
    b) se dovedeste necorespunzator cerintelor de distinctibilitate, stabilitate si omogenitate, in sensul in care aceste insusiri au fost luate in considerare la inscrierea sa in registrul de stat si in lista oficiala;
    c) au aparut elemente care ar fi impiedicat inscrierea sa in registrul de stat si in lista oficiala, necunoscute la data cand s-a facut aceasta inscriere;
    d) la solicitarea mentinatorului, precum si in cazul in care mentinatorul nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin de a prezenta in orice moment samanta necesara care sa asigure reproducerea soiului cu caracteristicile initiale, avute la inregistrare, si de a se supune inspectiei facute in scopul verificarii modului cum se efectueaza selectia conservativa;
    e) nu mai exista un responsabil cu mentinerea in selectie conservativa a soiului;
    f) se dovedeste ca acelasi soi se regaseste in registrul de stat si in lista oficiala sub un alt nume;
    g) titularul certificatului de inregistrare a soiului nu achita tarifele prevazute de lege pentru verificarea autenticitatii soiului pe durata cat este inscris in lista oficiala;
    h) dupa 10 ani de la inscrierea in registrul de stat nu se mai solicita sau nu se mai aproba reinscrierea;
    i) la cererea autorului.
    Art. 28
    Se infiinteaza Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, prin reorganizarea Comisiei de Stat pentru Incercarea si Omologarea Soiurilor, pastrandu-se structura organizatorica si nivelul de salarizare a personalului. Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor functioneaza ca organ de specialitate in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza metodologia de prezentare si de examinare a noilor soiuri in vederea inscrierii in registrul de stat si in lista oficiala, tinand seama de reglementarile interne si internationale in materie;
    b) examineaza soiurile pentru care se solicita inscrierea in registrul de stat si in lista oficiala;
    c) previne instrainarea materialului biologic aflat in examinare si asigura secretul informatiilor obtinute;
    d) asigura conservarea esantioanelor de seminte din soiurile inscrise in registrul de stat;
    e) efectueaza verificarea anuala a puritatii varietale a soiurilor multiplicate, dispusa de autoritatea de control si certificare;
    f) este depozitarul registrului de stat, editeaza si publica anual lista oficiala.
    Regulamentul de organizare si functionare a Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 29
    In cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei se organizeaza Consiliul tehnic pentru soiuri si seminte de plante agricole. Componenta si atributiile acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 30
    Pentru efectuarea lucrarilor de examinare a soiurilor, solicitantul va plati, o data cu aprobarea inscrierii pentru examinare, sumele prevazute in tarifele stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. Din sumele rezultate, Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor va folosi 70% pentru cheltuieli de capital si materiale.
    Art. 31
    Soiurile care indeplinesc conditiile prevazute la art. 24 si 25 sunt considerate inregistrate si se inscriu in registrul de stat si in lista oficiala, iar amelioratorului i se elibereaza de catre Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor un certificat de inregistrare a soiului, a carui valabilitate este de 20 de ani de la data eliberarii, pentru culturile de camp, si de 25 de ani, pentru pomi si vita de vie. La cererea amelioratorului se pot inregistra si formele parentale folosite la obtinerea de hibrizi comerciali.
    Art. 32
    Protectia soiurilor de plante agricole este asigurata potrivit Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie.
    Brevetul de inventie confera titularului dreptul exclusiv de a reproduce, multiplica, comercializa si concesiona soiul respectiv, plante intregi sau parti de planta, elemente de reproductie sexuala sau de multiplicare vegetativa.
    Dreptul de a produce si de a comercializa samanta amelioratorului, samanta de prebaza si samanta de baza apartine exclusiv titularului de brevet de inventie al soiului respectiv.
    Dreptul de a produce si de a comercializa poate fi transmis contractual oricarei persoane fizice sau juridice, autorizata conform art. 4, care se angajeaza sa achite titularului de brevet de inventie o redeventa, stabilita de comun acord, din valoarea semintelor sau a materialului saditor vandut. Nerespectarea acestui angajament atrage anularea autorizatiei de producere si de comercializare a semintelor si plata daunelor corespunzatoare care rezulta din aceasta. Aceste drepturi pot fi transmise, in conditiile legii, prin vanzare de licente sau prin cesionare, dobanditorul devenind in mod automat mentinator.
    Art. 33
    Pentru soiurile inregistrate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, certificatul de inregistrare a soiului ii confera posesorului dreptul exclusiv de a produce si de a comercializa samanta amelioratorului, samanta de prebaza si samanta de baza si de a beneficia de redeventa pentru samanta certificata, produsa si comercializata.
    Art. 34
    Drepturile patrimoniale cuvenite persoanelor fizice, autori de soiuri, se stabilesc pe baza de contract din veniturile obtinute de ameliorator.
    Art. 35
    Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor este desemnat ca institutie de depozit al materialului biologic reproductibil pentru soiurile de plante agricole.
    Art. 36
    Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor este imputernicit sa efectueze toate experimentarile si verificarile in vederea controlului materialului biologic pentru care s-a acordat brevet de inventie.
    Art. 37
    Dupa obtinerea certificatului de inregistrare a soiului, titularul acestuia are obligatia de a pune la dispozitia Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor un esantion-martor de plante sau de seminte, care se va conserva si care va constitui proba-etalon pentru verificarea puritatii varietale si a autenticitatii.
    Art. 38
    Titularul certificatului de inregistrare a soiului plateste efectuarea testelor de verificare a autenticitatii pe toata durata in care soiul este inscris in lista oficiala.

    CAP. 5
    Sanctiuni

    Art. 39
    Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor poate dispune retinerea oricarui lot de samanta sau de material saditor, care circula fara documente de calitate sau de stare fitosanitara, pana la clarificarea situatiei, dar nu mai mult de 30 de zile.
    In situatia in care lotul de samanta sau de material saditor este necorespunzator din punct de vedere calitativ sau al starii fitosanitare, se dispune folosirea lui in alte scopuri sau distrugerea pe cheltuiala titularului.
    Art. 40
    Constituie contraventii la normele privind producerea, prelucrarea, conditionarea, depozitarea, pastrarea, transportul, valorificarea si controlul calitatii semintelor si materialului saditor urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) comercializarea semintelor si a materialului saditor necertificate sau din loturi provenite de la producatori neautorizati;
    b) producerea, prelucrarea si comercializarea de seminte si material saditor, fara autorizatia eliberata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu exceptia celor prevazute la art. 21 alin. 2;
    c) introducerea in tara de seminte de plante agricole sau material saditor, neautorizate de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
    d) comercializarea de seminte de plante agricole sau material saditor din import, neautorizate de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
    e) nerespectarea tehnologiilor de cultura pentru producerea semintelor si a materialului saditor, care determina reducerea puritatii biologice sub limita normelor in vigoare;
    f) neasigurarea masurilor corespunzatoare mentinerii calitatii si autenticitatii la recoltarea, prelucrarea sau conditionarea semintelor si a materialului saditor;
    g) depozitarea si transportul semintelor si materialului saditor fara documente care sa ateste calitatea si provenienta acestora, precum si neasigurarea masurilor de protectie a calitatii si autenticitatii lor;
    h) lipsa evidentei producerii, tranzactiilor si stocurilor de seminte si material saditor;
    i) refuzul de a prezenta documentele privind calitatea semintelor si a materialului saditor, precum si evidentele prevazute la lit. h), la cererea organelor de control autorizate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
    j) inscrierea unor date eronate in documentele de atestare a calitatii semintelor si a materialului saditor;
    k) comercializarea de seminte sau material saditor fara documente care sa ateste calitatea si starea fitosanitara corespunzatoare pentru insamantare sau plantare;
    l) comercializarea de seminte si material saditor, care nu corespund normelor in vigoare.
    Art. 41
    Contraventiile prevazute la art. 40 din prezenta lege se sanctioneaza cu amenda aplicata persoanelor fizice sau, dupa caz, juridice, dupa cum urmeaza:
    a) cele de la lit. e), f), h) si i), cu amenda de la 300.000 lei la 900.000 lei;
    b) cele de la lit. g), j) si l), cu amenda de la 900.000 lei la 1.500.000 lei;
    c) cele de la lit. a), b) si k), cu amenda de la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei;
    d) cele de la lit. c) si d), cu amenda de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei.
    Valoarea amenzilor va fi actualizata prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei.
    Art. 42
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 41 se fac prin proces-verbal intocmit de catre Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor. Ministrul agriculturii si alimentatiei poate imputernici si alte persoane care sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile.
    Dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor se aplica in masura in care prezenta lege nu dispune altfel.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 43
    Prevederile prezentei legi se aplica si soiurilor care sunt inscrise in registrul de stat si in lista oficiala la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va lua masuri ca, pentru toate soiurile inscrise in registrul de stat si in lista oficiala pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sa se emita certificate de omologare a soiurilor respective si sa se stabileasca dreptul de mentinator institutelor, statiunilor de cercetari agricole, institutiilor de invatamant superior de profil agricol si altor amelioratori, la propunerea acestora.
    Art. 44
    Societatile comerciale cu profil agricol, societatile agricole, asociatiile agricole fara personalitate juridica, producatorii agricoli individuali, precum si alti proprietari si detinatori legali de terenuri agricole beneficiaza de reduceri la preturile de cumparare ale semintelor provenite de la agentii economici autorizati de pana la 50%, daca reinnoiesc anual samanta pentru culturile stabilite de Guvern.
    Nivelul reducerilor de preturi pentru fiecare cultura si categorie biologica se stabileste anual, pana la data de 1 septembrie pentru culturile de toamna si cartofi, respectiv 31 ianuarie pentru culturile de primavara, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 45
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
    - Legea nr. 13/1971 privind producerea, folosirea si controlul calitatii semintelor si materialului saditor pentru productia agricola vegetala, publicata in Buletinul Oficial nr. 132 din 21 octombrie 1971;
    - H.C.M. nr. 780/1972 privind contractarea, preluarea, conditionarea, valorificarea si controlul calitatii semintelor si materialului saditor in R.S. Romania, publicata in Buletinul Oficial nr. 77 din 17 iulie 1972;
    - orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
    Art. 46
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei*).
------------------
    *) A se vedea si datele de intrare in vigoare a actelor normative modificatoare.

    ANEXA 1

                       DEFINIREA
termenilor de specialitate utilizati in lege

    1. Samanta inseamna orice material de reproducere (seminte, fructe, material saditor, produs prin orice metode de inmultire) destinat multiplicarii sau reproducerii unei plante agricole.
    2. Soi inseamna o populatie de plante creata sau identificata, care:
    a) se diferentiaza de cele deja cunoscute prin cel putin un caracter important, precis si putin fluctuant, ce poate fi clar definit si descris, sau prin mai multe caractere a caror combinatie este de natura sa dea calitatea de nou (distinctibilitate);
    b) este omogena pentru ansamblul caracterelor luate in considerare de reglementarile in vigoare privind uniformitatea soiurilor, cu exceptia unui numar foarte redus de forme atipice, tinand seama de particularitatile de reproducere (omogenitate);
    c) este stabila in caracterele sale esentiale, adica in urma reproducerii sau multiplicarii succesive, sau la sfarsitul fiecarui ciclu de reproducere definit de ameliorator, caracterele esentiale raman asa cum au fost descrise initial (stabilitate);
    d) la hibrizii comerciali, noutatea este data de caracterele parintilor constituanti si de formula care asociaza formele parentale.
    3. Ameliorator inseamna persoana juridica sau fizica care a creat sau a identificat prin metode stiintifice un soi. Amelioratorii pot fi institutele si statiunile de cercetari agricole, institutiile de invatamant superior de profil agricol si alte institute, producatorii privati, specializate in acest scop, firme straine sau agentii ale acestora, asociatii intre institute de cercetare, producatori privati si firme straine etc.
    4. Mentinator inseamna persoana juridica sau fizica indicata in registrul de stat ca responsabila de mentinerea unui soi cu caracteristicile avute la data inscrierii in registrul de stat.
    Mentinatorul poate fi amelioratorul soiului sau persoana autorizata careia amelioratorul i-a transferat acest drept printr-o tranzactie legala.
    5. Titular inseamna persoana juridica sau fizica cu drept de proprietate asupra soiului omologat, destinat reproducerii, comercializarii etc.
    6. Comercializare inseamna oferirea spre vanzare, expunerea spre vanzare, vanzarea, posedarea in vederea vanzarii si orice tranzactie prin care dreptul de proprietate al semintelor este transferat de la o persoana la alta sau prin care semintele sau materialul saditor sunt transferate de la o persoana la alta printr-un contract potrivit caruia acestea vor fi folosite pentru a produce seminte sau pentru a obtine recolta pentru orice alta utilizare.
    7. Categoriile biologice din procesul de producere a semintelor sunt definite dupa cum urmeaza:
    a) samanta amelioratorului inseamna samanta:
    - produsa de catre sau sub directa responsabilitate a amelioratorului sau a mentinatorului, folosind selectia conservativa sau alte metode stiintifice specifice;
    - care este destinata producerii semintelor de prebaza;
    - care satisface cerintele impuse de reglementarile in vigoare privind puritatea varietala pentru semintele de prebaza;
    b) samanta de prebaza inseamna samanta din toate verigile biologice dintre samanta amelioratorului si samanta de baza, care:
    - a fost produsa de sau sub directa responsabilitate a mentinatorului;
    - a fost produsa din samanta amelioratorului sau din samanta de prebaza;
    - este destinata producerii de samanta de prebaza sau de baza;
    - satisface cerintele impuse de reglementarile in vigoare privind puritatea varietala, germinatia etc., specificate pentru semintele de prebaza.
    In terminologia curenta, samanta de prebaza poate fi echivalentul categoriilor biologice de baza superelita si superelita linii consangvinizate (camp de mentinere), in cazul cartofului - clonele A, B, C, D si E;
    c) samanta de baza inseamna samanta:
    - produsa de catre sau sub directa responsabilitate a mentinatorului;
    - care a fost produsa din samanta de prebaza;
    - care este destinata producerii de samanta certificata;
    - care satisface cerintele impuse de reglementarile in vigoare privind puritatea varietala, germinatia etc., specificate pentru semintele de baza.
    In terminologia curenta, samanta de baza corespunde categoriei biologice de elita, linii consangvinizate androsterile si restauratoare de fertilitate sau hibrizi simpli, forme parentale folosite pentru loturile de hibridare in vederea producerii semintei comerciale (F1);
    d) samanta certificata inseamna:
    - in cazul hibrizilor comerciali, samanta produsa in loturi de hibridare din samanta de baza si care este destinata producerii de recolta pentru consum uman, animal sau pentru industrializare;
    - in cazul soiurilor, samanta produsa direct din samanta de baza pentru reinmultiri sau pentru consum si care satisface cerintele impuse de reglementarile in vigoare privind puritatea varietala, germinatia etc., specificate pentru semintele certificate.
    In cazul speciilor autogame este admisa si producerea semintelor certificate in generatia a II-a.
    In terminologia curenta, samanta certificata corespunde categoriilor biologice:
    - inmultirea I (I1);
    - inmultirea a II-a (I2);
    - hibrizi comerciali (F1) HSC; HT; HD; hibrizi Top Cross, hibrizi intre soiuri;
    - soi sintetic;
    - soi multilineal;
      material saditor viticol   selectionat si autentic;
      material saditor de dud, hamei si dendrologic   autentic.SmartCity5

COMENTARII la Legea 75/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 75 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 75/1995
Legea 266 2002
privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante
Hotărârea 131 2002
pentru stabilirea nivelului maxim al reducerii pretului de cumparare a semintelor certificate din productia interna, provenite de la agenti economici autorizati, folosite la insamantari in campania agricola din primavara anului 2002, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii sumelor reprezentand reducerea pretului de cumparare a semintelor certificate folosite in campania agricola din primavara anului 2002
Hotărârea 948 2001
pentru stabilirea nivelului reducerii pretului de cumparare a semintelor de grau din productia interna, provenite de la agentii economici autorizati, folosite in campania agricola din toamna anului 2001, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii sumelor reprezentand reducerea pretului de cumparare a semintelor de grau folosite in campania agricola din toamna anului 2001
Ordin 158 2001
privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului in teren, in vederea certificarii culturilor de samanta si material saditor si a autorizarii agentilor economici pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor, precum si a tarifelor pentru analizele de laborator ale semintelor si materialului saditor
Hotărârea 297 2001
pentru stabilirea nivelului reducerii pretului de cumparare al semintelor certificate din productia interna, provenite de la agenti economici autorizati, folosite la insamantari in campania agricola din primavara anului 2001, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii sumelor reprezentand reducerea pretului de cumparare al semintelor certificate folosite in campania agricola din primavara anului 2001
Hotărârea 826 2000
pentru stabilirea nivelului reducerii pretului de cumparare al semintelor de grau din productia interna provenita de la agenti economici autorizati, folosite in campania agricola din toamna anului 2000, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii sumelor reprezentand reduceri ale pretului de cumparare
Hotărârea 716 1999
privind reorganizarea si functionarea inspectoratelor pentru calitatea semintelor si materialului saditor si a Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute de Legea nr. 75/1995
Rectificare 716 1999
Hotărârea 113 1999
pentru stabilirea nivelului reducerii preturilor de cumparare ale semintelor din productia interna, provenite de la agentii economici autorizati, folosite in campaniile agricole din anul 1999
Ordin 2515 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 1998
Hotărârea 653 1998
pentru stabilirea nivelului reducerii la preturile de cumparare a semintelor folosite in campania agricola din toamna anului 1998
Legea 131 1997
pentru modificarea si completarea Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu