E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 75 din 6 iulie 1995    * Republicata

privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 362 din 17 decembrie 1997


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 131 din 15 iulie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 17 iulie 1997, dandu-se articolelor o noua numerotare.
    Legea nr. 75/1995 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 14 iulie 1995 si a mai fost modificata prin Legea nr. 57 din 16 aprilie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 17 aprilie 1997.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei asigura cadrul organizatoric si respectarea prevederilor legale privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole.
    Art. 2
    In domeniul de activitate circumscris la art. 1, Ministerului Agriculturii si Alimentatiei ii revin urmatoarele atributii si raspunderi principale:
    a) autorizeaza agentii economici specializati, indiferent de forma de proprietate, sa produca, sa prelucreze si sa comercializeze seminte de plante agricole si material saditor;
    b) organizeaza certificarea si controlul puritatii varietale, starii fitosanitare si valorii culturale a semintelor si materialului saditor, incurajeaza si urmareste producerea de seminte si material saditor cu valoare biologica ridicata, in cantitati suficiente pentru nevoi interne si pentru export;
    c) urmareste si controleaza aplicarea, de catre agentii economici autorizati, a tehnologiilor specifice si a normelor tehnice stabilite impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu institutele si statiunile de cercetari agricole de profil, pentru producerea semintelor si materialului saditor;
    d) sprijina dezvoltarea cercetarilor autohtone pentru crearea de soiuri de plante agricole si stabileste masuri pentru protejarea producatorilor agricoli impotriva riscului utilizarii de seminte si material saditor necorespunzator sau  din soiuri neadaptate conditiilor agricole din tara noastra;
    e) publica anual sau periodic, dupa caz, pe baza studiilor si a propunerilor organelor abilitate de minister Lista soiurilor si hibrizilor de plante agricole recomandate a se utiliza de catre producatorii agricoli din Romania;
    f) acorda asistenta agentilor economici autorizati in producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor si, de asemenea, in prognozarea necesarului de seminte pe specii, soiuri si categorii biologice, punandu-le la dispozitie informatiile relevante de care dispune;
    g) urmareste aplicarea prevederilor legii, precum si a prevederilor ce rezulta din conventiile si acordurile internationale in domeniul producerii, controlului calitatii, comercializarii si folosirii semintelor si materialului saditor, precum si al inregistrarii soiurilor de plante agricole, la care Romania este parte.
    Art. 3
    Definirea termenilor de specialitate utilizati in prezenta lege este precizata in anexa, care poate fi modificata si completata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in functie de evolutia cunostintelor de specialitate si a reglementarilor organismelor internationale in domeniu, la care Romania este parte.

    CAP. 2
    Producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor

    Art. 4
    (1) Producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor se realizeaza de catre agentii economici - persoane fizice si juridice -, autorizati in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin organele teritoriale de specialitate.
    (2) Autorizatia se acorda, la cerere, acelor persoane fizice sau juridice care fac dovada ca dispun de o baza materiala adecvata si de personal cu pregatire corespunzatoare, pentru obtinerea semintelor si a materialului saditor de calitate si pentru mentinerea puritatii varietale a acestora, conform normelor in vigoare.
    Art. 5
    Agentii economici autorizati pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte cerintele tehnologiilor si ale normelor in vigoare privind producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor;
    b) sa tina evidenta productiei, tranzactiilor si a stocurilor de seminte si material saditor, pe care sa o puna la dispozitia organelor competente de control, la cererea acestora;
    c) sa respecte prevederile legale privind protectia soiurilor;
    d) sa anunte, in termenele fixate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, suprafetele pentru producerea semintelor si materialului saditor pe care le propun pentru certificare;
    e) sa asigure folosirea metodelor de inmultire adecvate, autocontrolul calitatii si sa garanteze beneficiarilor calitatea, pe perioada de valabilitate a produselor livrate.
    Art. 6
    Producatorii agricoli - persoane fizice sau juridice -, in urma conventiilor sau intelegerilor incheiate in scris cu producatorii de seminte, au obligatia sa respecte distantele de izolare fata de culturile invecinate, destinate loturilor semincere, conform normelor tehnice stabilite.
    Art. 7
    Creatorii de soiuri au obligatia sa puna la dispozitie agentilor economici autorizati care multiplica aceste soiuri tehnologiile specifice de producere a semintelor si materialului saditor pe specii, soiuri si hibrizi, in conditiile legii.
    Art. 8
    Autorizatia acordata unui agent economic specializat in producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor poate fi retrasa de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, daca se constata ca au fost incalcate obligatiile ce ii revin potrivit art. 5.
    Art. 9
    Producerea semintelor din categoriile biologice superioare, samanta de prebaza si samanta de baza revine persoanelor fizice si juridice, specificate ca mentinator in Registrul de stat al soiurilor de plante agricole inregistrate, denumit in continuare registrul de stat, si in Lista oficiala a soiurilor si hibrizilor de plante de cultura din Romania, pentru anul respectiv, denumita in continuare lista oficiala.
    Art. 10
    Agentii economici autorizati in producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor raspund de calitatea si autenticitatea acestora si vor suporta daunele provocate beneficiarilor pentru livrarea de seminte si material saditor necorespunzator.
    Art. 11
    Agentii economici care produc, prelucreaza sau comercializeaza seminte si material saditor au obligatia de a le depozita, pastra, manipula si transporta, astfel incat sa fie evitat orice pericol de pierdere a autenticitatii, iar identitatea lor sa poata fi determinata cu usurinta. Pastrarea semintelor si materialului saditor se va face pe loturi, pe soiuri si pe categorii biologice, in containere sau in ambalaje corespunzatoare.
    Art. 12
    Normele tehnice privind prelucrarea, formarea loturilor, tratarea, ambalarea, etichetarea, transportul, depozitarea si pastrarea semintelor se elaboreaza de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu respectarea prevederilor prezentei legi, a conventiilor si a acordurilor internationale la care Romania este parte.
    Art. 13
    Comercializarea semintelor si materialului saditor se face numai in ambalaje specifice, etichetate oficial, care sa ateste autenticitatea, identitatea si calitatea acestora potrivit normelor in vigoare.
    Art. 14
    Agentii economici autorizati in producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor pot efectua importuri si exporturi, in conformitate cu normele interne si cu reglementarile organismelor internationale in domeniu, la care Romania este parte.
    Art. 15
    Sunt admise la import semintele si materialul saditor din soiurile inscrise in registrul de stat si in lista oficiala, precum si soiurile si hibrizii de plante agricole inregistrate in cataloagele Comunitatii Europene sau in catalogul unui stat membru al Uniunii Europene. De asemenea, se pot importa:
    a) esantioanele de seminte si materialul saditor obtinute in cadrul schimburilor de catre institutele si statiunile de cercetare agricola si institutiile de invatamant superior de profil agricol, destinate cercetarilor stiintifice;
    b) semintele si materialul saditor din soiuri straine, care se introduc in tara in vederea testarilor oficiale la Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor;
    c) semintele si materialul saditor din soiuri neinregistrate in registrul de stat si in lista oficiala, provenite din tari din afara Uniunii Europene, care se multiplica pe baza de contract in vederea exportului, integral, atat ca samanta, cat si ca produs comercial, in tari din afara Uniunii Europene.
    Art. 16
    Exportul de seminte si de material saditor constituit din elite, inainte de inregistrare, este interzis, cu exceptia schimburilor bilaterale in scopuri stiintifice.

    CAP. 3
    Certificarea si controlul calitatii semintelor si materialului saditor

    Art. 17
    Controlul calitatii, eliberarea certificatelor de calitate, supravegherea, monitorizarea si acreditarea agentilor economici furnizori de seminte si material saditor pentru producere, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, pastrare, transport si comercializare se fac de catre Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, in conformitate cu normele tehnice interne si cu reglementarile internationale in materie.
    Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor si Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor functioneaza ca unitati cu personalitate juridica, finantate de la bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si subordonate Inspectiei de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor.
    Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor raspund de autenticitatea si calitatea semintelor si materialului saditor, inclusiv a celor importate, prin actele pe care le emit.
    Art. 18
    Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor are urmatoarele atributii:
    a) elibereaza si retrage autorizatiile de functionare pentru agentii economici care produc, prelucreaza si comercializeaza seminte si material saditor;
    b) supune spre aprobare Ministerului Agriculturii si Alimentatiei proiecte de acte normative privind calitatea semintelor si materialului saditor;
    c) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor si a Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor;
    d) elaboreaza reguli si norme de control, certificare si comercializare, in concordanta cu reglementarile organismelor internationale in domeniul semintelor si materialului saditor, la care Romania este parte, avizeaza programele anuale de certificare si urmareste aplicarea acestora;
    e) asigura si exercita controlul in scopul mentinerii calitatii semintelor si materialului saditor la toate categoriile biologice in precontrol si postcontrol, prin scheme si tehnici stiintifice adecvate;
    f) asigura legatura cu organizatiile internationale specializate in domeniul semintelor si materialului saditor;
    g) acrediteaza persoanele fizice si juridice din sectorul public si privat pentru efectuarea controlului si a testelor de calitate a semintelor si materialului saditor.
    Pentru efectuarea controlului in teren, in vederea certificarii si autorizarii, precum si a analizelor de laborator, solicitantul va plati contravaloarea prestatiilor o data cu depunerea cererii, conform tarifelor stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. Din sumele rezultate, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor si Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor vor folosi 70% pentru cheltuieli de capital, materiale si de personal.
    Art. 19
    Categoriile biologice de samanta si material saditor care se supun controlului si pentru care se emit acte ce atesta autenticitatea si calitatea semintelor si materialului saditor, in conditiile prezentei legi, sunt:
    a) samanta de prebaza;
    b) samanta de baza;
    c) samanta certificata.
    Regulile si normele tehnice de producere, control, certificare si comercializare pot prevedea si alte categorii de samanta si material saditor caracteristice diferitelor specii, in conformitate cu reglementarile organismelor internationale in domeniu, la care Romania este parte.
    Art. 20
    Se admit pentru control si certificare:
    a) soiurile si hibrizii de plante agricole, admise in registrul de stat si in lista oficiala, si formele parentale ale hibrizilor inscrisi in lista oficiala;
    b) soiurile din speciile cuprinse in cataloagele Comunitatii Europene sau in cataloagele statelor membre ale Uniunii Europene;
    c) semintele si materialul saditor prevazute la art. 15 lit. c);
    d) genurile si speciile stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in concordanta cu reglementarile organismelor internationale la care Romania este parte.
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va constitui fondul semintelor de rezerva, in limita cantitatilor stabilite prin hotarare a Guvernului, iar cheltuielile necesare vor fi prevazute in bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 21
    Este interzisa comercializarea semintelor si materialului saditor, a caror calitate nu a fost controlata si/sau certificata de Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor, de furnizorul acreditat pentru speciile stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sau de autoritatea corespunzatoare din tara exportatorului, pentru cele din import.
    Pentru anumite specii si perioade stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, micii producatori pot comercializa, pe piata locala, unele categorii de seminte si material saditor necertificate, fara a aduce prejudicii reglementarilor de carantina fitosanitara si unei calitati autogarantate.

    CAP. 4
    Inregistrarea soiurilor de plante agricole

    Art. 22
    Pe teritoriul Romaniei sunt admise producerea, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor din soiurile inscrise in registrul de stat si publicate anual in lista oficiala, precum si a celor prevazute la art. 20 lit. d) si la art. 21 alin. 2.
    Soiurile din speciile cuprinse in cataloagele Comunitatii Europene sau in catalogul unui stat membru al acesteia se echivaleaza cu soiurile inregistrate in registrul de stat si in Lista oficiala a soiurilor si hibrizilor de plante agricole cultivate in Romania.
    Art. 23
    Semintele si materialul saditor din soiurile radiate din listele prevazute la art. 22 mai pot fi certificate si comercializate in urmatorii 2 ani si, respectiv, 3 ani dupa radiere, in vederea lichidarii stocurilor existente.
    Art. 24
    Inscrierea unui soi in registrul de stat si in lista oficiala se face prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, dupa ce s-a stabilit, in urma examinarii prealabile efectuate de catre Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrare soiurilor, ca indeplineste conditiile de distinctibilitate, stabilitate si omogenitate, prevazute de reglementarile in vigoare si ca poseda valoare agronomica si tehnologica.
    Art. 25
    La inscrierea in registrul de stat si in lista oficiala, fiecare soi va fi individualizat printr-o denumire care sa faca posibila identificarea sa.
    Art. 26
    Inscrierea soiurilor pentru examinare la Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, in vederea inscrierii in registrul de stat si in lista oficiala, se face pe baza unei cereri a amelioratorului sau a reprezentantului acestuia, imputernicit in scris, insotita de fisele descriptive ale soiului si de asigurarea cantitatilor de seminte necesare examinarii.
    Art. 27
    Radierea unui soi din lista oficiala se face prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, in cazurile in care:
    a) este depasit ca performanta agronomica si tehnologica de alte soiuri similare si nu mai prezinta interes pentru utilizarea sa de catre agentii economici;
    b) se dovedeste necorespunzator cerintelor de distinctibilitate, stabilitate si omogenitate, in sensul in care aceste insusiri au fost luate in considerare la inscrierea sa in registrul de stat si in lista oficiala;
    c) au aparut elemente care ar fi impiedicat inscrierea sa in registrul de stat si in lista oficiala, necunoscute la data cand s-a facut aceasta inscriere;
    d) la solicitarea mentinatorului, precum si in cazul in care mentinatorul nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin de a prezenta in orice moment samanta necesara care sa asigure reproducerea soiului cu caracteristicile initiale, avute la inregistrare, si de a se supune inspectiei facute in scopul verificarii modului cum se efectueaza selectia conservativa;
    e) nu mai exista un responsabil cu mentinerea in selectie conservativa a soiului;
    f) se dovedeste ca acelasi soi se regaseste in registrul de stat si in lista oficiala sub un alt nume;
    g) titularul certificatului de inregistrare a soiului nu achita tarifele prevazute de lege pentru verificarea autenticitatii soiului pe durata cat este inscris in lista oficiala;
    h) dupa 10 ani de la inscrierea in registrul de stat nu se mai solicita sau nu se mai aproba reinscrierea;
    i) la cererea autorului.
    Art. 28
    Se infiinteaza Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, prin reorganizarea Comisiei de Stat pentru Incercarea si Omologarea Soiurilor, pastrandu-se structura organizatorica si nivelul de salarizare a personalului. Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor functioneaza ca organ de specialitate in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza metodologia de prezentare si de examinare a noilor soiuri in vederea inscrierii in registrul de stat si in lista oficiala, tinand seama de reglementarile interne si internationale in materie;
    b) examineaza soiurile pentru care se solicita inscrierea in registrul de stat si in lista oficiala;
    c) previne instrainarea materialului biologic aflat in examinare si asigura secretul informatiilor obtinute;
    d) asigura conservarea esantioanelor de seminte din soiurile inscrise in registrul de stat;
    e) efectueaza verificarea anuala a puritatii varietale a soiurilor multiplicate, dispusa de autoritatea de control si certificare;
    f) este depozitarul registrului de stat, editeaza si publica anual lista oficiala.
    Regulamentul de organizare si functionare a Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 29
    In cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei se organizeaza Consiliul tehnic pentru soiuri si seminte de plante agricole. Componenta si atributiile acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 30
    Pentru efectuarea lucrarilor de examinare a soiurilor, solicitantul va plati, o data cu aprobarea inscrierii pentru examinare, sumele prevazute in tarifele stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. Din sumele rezultate, Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor va folosi 70% pentru cheltuieli de capital si materiale.
    Art. 31
    Soiurile care indeplinesc conditiile prevazute la art. 24 si 25 sunt considerate inregistrate si se inscriu in registrul de stat si in lista oficiala, iar amelioratorului i se elibereaza de catre Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor un certificat de inregistrare a soiului, a carui valabilitate este de 20 de ani de la data eliberarii, pentru culturile de camp, si de 25 de ani, pentru pomi si vita de vie. La cererea amelioratorului se pot inregistra si formele parentale folosite la obtinerea de hibrizi comerciali.
    Art. 32
    Protectia soiurilor de plante agricole este asigurata potrivit Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie.
    Brevetul de inventie confera titularului dreptul exclusiv de a reproduce, multiplica, comercializa si concesiona soiul respectiv, plante intregi sau parti de planta, elemente de reproductie sexuala sau de multiplicare vegetativa.
    Dreptul de a produce si de a comercializa samanta amelioratorului, samanta de prebaza si samanta de baza apartine exclusiv titularului de brevet de inventie al soiului respectiv.
    Dreptul de a produce si de a comercializa poate fi transmis contractual oricarei persoane fizice sau juridice, autorizata conform art. 4, care se angajeaza sa achite titularului de brevet de inventie o redeventa, stabilita de comun acord, din valoarea semintelor sau a materialului saditor vandut. Nerespectarea acestui angajament atrage anularea autorizatiei de producere si de comercializare a semintelor si plata daunelor corespunzatoare care rezulta din aceasta. Aceste drepturi pot fi transmise, in conditiile legii, prin vanzare de licente sau prin cesionare, dobanditorul devenind in mod automat mentinator.
    Art. 33
    Pentru soiurile inregistrate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, certificatul de inregistrare a soiului ii confera posesorului dreptul exclusiv de a produce si de a comercializa samanta amelioratorului, samanta de prebaza si samanta de baza si de a beneficia de redeventa pentru samanta certificata, produsa si comercializata.
    Art. 34
    Drepturile patrimoniale cuvenite persoanelor fizice, autori de soiuri, se stabilesc pe baza de contract din veniturile obtinute de ameliorator.
    Art. 35
    Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor este desemnat ca institutie de depozit al materialului biologic reproductibil pentru soiurile de plante agricole.
    Art. 36
    Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor este imputernicit sa efectueze toate experimentarile si verificarile in vederea controlului materialului biologic pentru care s-a acordat brevet de inventie.
    Art. 37
    Dupa obtinerea certificatului de inregistrare a soiului, titularul acestuia are obligatia de a pune la dispozitia Institutului de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor un esantion-martor de plante sau de seminte, care se va conserva si care va constitui proba-etalon pentru verificarea puritatii varietale si a autenticitatii.
    Art. 38
    Titularul certificatului de inregistrare a soiului plateste efectuarea testelor de verificare a autenticitatii pe toata durata in care soiul este inscris in lista oficiala.

    CAP. 5
    Sanctiuni

    Art. 39
    Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor poate dispune retinerea oricarui lot de samanta sau de material saditor, care circula fara documente de calitate sau de stare fitosanitara, pana la clarificarea situatiei, dar nu mai mult de 30 de zile.
    In situatia in care lotul de samanta sau de material saditor este necorespunzator din punct de vedere calitativ sau al starii fitosanitare, se dispune folosirea lui in alte scopuri sau distrugerea pe cheltuiala titularului.
    Art. 40
    Constituie contraventii la normele privind producerea, prelucrarea, conditionarea, depozitarea, pastrarea, transportul, valorificarea si controlul calitatii semintelor si materialului saditor urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) comercializarea semintelor si a materialului saditor necertificate sau din loturi provenite de la producatori neautorizati;
    b) producerea, prelucrarea si comercializarea de seminte si material saditor, fara autorizatia eliberata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu exceptia celor prevazute la art. 21 alin. 2;
    c) introducerea in tara de seminte de plante agricole sau material saditor, neautorizate de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
    d) comercializarea de seminte de plante agricole sau material saditor din import, neautorizate de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
    e) nerespectarea tehnologiilor de cultura pentru producerea semintelor si a materialului saditor, care determina reducerea puritatii biologice sub limita normelor in vigoare;
    f) neasigurarea masurilor corespunzatoare mentinerii calitatii si autenticitatii la recoltarea, prelucrarea sau conditionarea semintelor si a materialului saditor;
    g) depozitarea si transportul semintelor si materialului saditor fara documente care sa ateste calitatea si provenienta acestora, precum si neasigurarea masurilor de protectie a calitatii si autenticitatii lor;
    h) lipsa evidentei producerii, tranzactiilor si stocurilor de seminte si material saditor;
    i) refuzul de a prezenta documentele privind calitatea semintelor si a materialului saditor, precum si evidentele prevazute la lit. h), la cererea organelor de control autorizate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
    j) inscrierea unor date eronate in documentele de atestare a calitatii semintelor si a materialului saditor;
    k) comercializarea de seminte sau material saditor fara documente care sa ateste calitatea si starea fitosanitara corespunzatoare pentru insamantare sau plantare;
    l) comercializarea de seminte si material saditor, care nu corespund normelor in vigoare.
    Art. 41
    Contraventiile prevazute la art. 40 din prezenta lege se sanctioneaza cu amenda aplicata persoanelor fizice sau, dupa caz, juridice, dupa cum urmeaza:
    a) cele de la lit. e), f), h) si i), cu amenda de la 300.000 lei la 900.000 lei;
    b) cele de la lit. g), j) si l), cu amenda de la 900.000 lei la 1.500.000 lei;
    c) cele de la lit. a), b) si k), cu amenda de la 1.500.000 lei la 3.000.000 lei;
    d) cele de la lit. c) si d), cu amenda de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei.
    Valoarea amenzilor va fi actualizata prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei.
    Art. 42
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 41 se fac prin proces-verbal intocmit de catre Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor. Ministrul agriculturii si alimentatiei poate imputernici si alte persoane care sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile.
    Dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor se aplica in masura in care prezenta lege nu dispune altfel.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 43
    Prevederile prezentei legi se aplica si soiurilor care sunt inscrise in registrul de stat si in lista oficiala la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va lua masuri ca, pentru toate soiurile inscrise in registrul de stat si in lista oficiala pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sa se emita certificate de omologare a soiurilor respective si sa se stabileasca dreptul de mentinator institutelor, statiunilor de cercetari agricole, institutiilor de invatamant superior de profil agricol si altor amelioratori, la propunerea acestora.
    Art. 44
    Societatile comerciale cu profil agricol, societatile agricole, asociatiile agricole fara personalitate juridica, producatorii agricoli individuali, precum si alti proprietari si detinatori legali de terenuri agricole beneficiaza de reduceri la preturile de cumparare ale semintelor provenite de la agentii economici autorizati de pana la 50%, daca reinnoiesc anual samanta pentru culturile stabilite de Guvern.
    Nivelul reducerilor de preturi pentru fiecare cultura si categorie biologica se stabileste anual, pana la data de 1 septembrie pentru culturile de toamna si cartofi, respectiv 31 ianuarie pentru culturile de primavara, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 45
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
    - Legea nr. 13/1971 privind producerea, folosirea si controlul calitatii semintelor si materialului saditor pentru productia agricola vegetala, publicata in Buletinul Oficial nr. 132 din 21 octombrie 1971;
    - H.C.M. nr. 780/1972 privind contractarea, preluarea, conditionarea, valorificarea si controlul calitatii semintelor si materialului saditor in R.S. Romania, publicata in Buletinul Oficial nr. 77 din 17 iulie 1972;
    - orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
    Art. 46
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei*).
------------------
    *) A se vedea si datele de intrare in vigoare a actelor normative modificatoare.

    ANEXA 1

                       DEFINIREA
termenilor de specialitate utilizati in lege

    1. Samanta inseamna orice material de reproducere (seminte, fructe, material saditor, produs prin orice metode de inmultire) destinat multiplicarii sau reproducerii unei plante agricole.
    2. Soi inseamna o populatie de plante creata sau identificata, care:
    a) se diferentiaza de cele deja cunoscute prin cel putin un caracter important, precis si putin fluctuant, ce poate fi clar definit si descris, sau prin mai multe caractere a caror combinatie este de natura sa dea calitatea de nou (distinctibilitate);
    b) este omogena pentru ansamblul caracterelor luate in considerare de reglementarile in vigoare privind uniformitatea soiurilor, cu exceptia unui numar foarte redus de forme atipice, tinand seama de particularitatile de reproducere (omogenitate);
    c) este stabila in caracterele sale esentiale, adica in urma reproducerii sau multiplicarii succesive, sau la sfarsitul fiecarui ciclu de reproducere definit de ameliorator, caracterele esentiale raman asa cum au fost descrise initial (stabilitate);
    d) la hibrizii comerciali, noutatea este data de caracterele parintilor constituanti si de formula care asociaza formele parentale.
    3. Ameliorator inseamna persoana juridica sau fizica care a creat sau a identificat prin metode stiintifice un soi. Amelioratorii pot fi institutele si statiunile de cercetari agricole, institutiile de invatamant superior de profil agricol si alte institute, producatorii privati, specializate in acest scop, firme straine sau agentii ale acestora, asociatii intre institute de cercetare, producatori privati si firme straine etc.
    4. Mentinator inseamna persoana juridica sau fizica indicata in registrul de stat ca responsabila de mentinerea unui soi cu caracteristicile avute la data inscrierii in registrul de stat.
    Mentinatorul poate fi amelioratorul soiului sau persoana autorizata careia amelioratorul i-a transferat acest drept printr-o tranzactie legala.
    5. Titular inseamna persoana juridica sau fizica cu drept de proprietate asupra soiului omologat, destinat reproducerii, comercializarii etc.
    6. Comercializare inseamna oferirea spre vanzare, expunerea spre vanzare, vanzarea, posedarea in vederea vanzarii si orice tranzactie prin care dreptul de proprietate al semintelor este transferat de la o persoana la alta sau prin care semintele sau materialul saditor sunt transferate de la o persoana la alta printr-un contract potrivit caruia acestea vor fi folosite pentru a produce seminte sau pentru a obtine recolta pentru orice alta utilizare.
    7. Categoriile biologice din procesul de producere a semintelor sunt definite dupa cum urmeaza:
    a) samanta amelioratorului inseamna samanta:
    - produsa de catre sau sub directa responsabilitate a amelioratorului sau a mentinatorului, folosind selectia conservativa sau alte metode stiintifice specifice;
    - care este destinata producerii semintelor de prebaza;
    - care satisface cerintele impuse de reglementarile in vigoare privind puritatea varietala pentru semintele de prebaza;
    b) samanta de prebaza inseamna samanta din toate verigile biologice dintre samanta amelioratorului si samanta de baza, care:
    - a fost produsa de sau sub directa responsabilitate a mentinatorului;
    - a fost produsa din samanta amelioratorului sau din samanta de prebaza;
    - este destinata producerii de samanta de prebaza sau de baza;
    - satisface cerintele impuse de reglementarile in vigoare privind puritatea varietala, germinatia etc., specificate pentru semintele de prebaza.
    In terminologia curenta, samanta de prebaza poate fi echivalentul categoriilor biologice de baza superelita si superelita linii consangvinizate (camp de mentinere), in cazul cartofului - clonele A, B, C, D si E;
    c) samanta de baza inseamna samanta:
    - produsa de catre sau sub directa responsabilitate a mentinatorului;
    - care a fost produsa din samanta de prebaza;
    - care este destinata producerii de samanta certificata;
    - care satisface cerintele impuse de reglementarile in vigoare privind puritatea varietala, germinatia etc., specificate pentru semintele de baza.
    In terminologia curenta, samanta de baza corespunde categoriei biologice de elita, linii consangvinizate androsterile si restauratoare de fertilitate sau hibrizi simpli, forme parentale folosite pentru loturile de hibridare in vederea producerii semintei comerciale (F1);
    d) samanta certificata inseamna:
    - in cazul hibrizilor comerciali, samanta produsa in loturi de hibridare din samanta de baza si care este destinata producerii de recolta pentru consum uman, animal sau pentru industrializare;
    - in cazul soiurilor, samanta produsa direct din samanta de baza pentru reinmultiri sau pentru consum si care satisface cerintele impuse de reglementarile in vigoare privind puritatea varietala, germinatia etc., specificate pentru semintele certificate.
    In cazul speciilor autogame este admisa si producerea semintelor certificate in generatia a II-a.
    In terminologia curenta, samanta certificata corespunde categoriilor biologice:
    - inmultirea I (I1);
    - inmultirea a II-a (I2);
    - hibrizi comerciali (F1) HSC; HT; HD; hibrizi Top Cross, hibrizi intre soiuri;
    - soi sintetic;
    - soi multilineal;
      material saditor viticol   selectionat si autentic;
      material saditor de dud, hamei si dendrologic   autentic.SmartCity5

COMENTARII la Legea 75/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 75 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 75/1995
Legea 266 2002
privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante
Hotărârea 131 2002
pentru stabilirea nivelului maxim al reducerii pretului de cumparare a semintelor certificate din productia interna, provenite de la agenti economici autorizati, folosite la insamantari in campania agricola din primavara anului 2002, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii sumelor reprezentand reducerea pretului de cumparare a semintelor certificate folosite in campania agricola din primavara anului 2002
Hotărârea 948 2001
pentru stabilirea nivelului reducerii pretului de cumparare a semintelor de grau din productia interna, provenite de la agentii economici autorizati, folosite in campania agricola din toamna anului 2001, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii sumelor reprezentand reducerea pretului de cumparare a semintelor de grau folosite in campania agricola din toamna anului 2001
Ordin 158 2001
privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului in teren, in vederea certificarii culturilor de samanta si material saditor si a autorizarii agentilor economici pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor, precum si a tarifelor pentru analizele de laborator ale semintelor si materialului saditor
Hotărârea 297 2001
pentru stabilirea nivelului reducerii pretului de cumparare al semintelor certificate din productia interna, provenite de la agenti economici autorizati, folosite la insamantari in campania agricola din primavara anului 2001, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii sumelor reprezentand reducerea pretului de cumparare al semintelor certificate folosite in campania agricola din primavara anului 2001
Hotărârea 826 2000
pentru stabilirea nivelului reducerii pretului de cumparare al semintelor de grau din productia interna provenita de la agenti economici autorizati, folosite in campania agricola din toamna anului 2000, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii sumelor reprezentand reduceri ale pretului de cumparare
Hotărârea 716 1999
privind reorganizarea si functionarea inspectoratelor pentru calitatea semintelor si materialului saditor si a Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute de Legea nr. 75/1995
Rectificare 716 1999
Hotărârea 113 1999
pentru stabilirea nivelului reducerii preturilor de cumparare ale semintelor din productia interna, provenite de la agentii economici autorizati, folosite in campaniile agricole din anul 1999
Ordin 2515 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 1998
Hotărârea 653 1998
pentru stabilirea nivelului reducerii la preturile de cumparare a semintelor folosite in campania agricola din toamna anului 1998
Legea 131 1997
pentru modificarea si completarea Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu