E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 716 din  2 septembrie 1999

privind reorganizarea si functionarea inspectoratelor pentru calitatea semintelor si materialului saditor si a Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute de Legea nr. 75/1995

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 447 din 15 septembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 17 din Legea nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole, republicata,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Inspectoratele pentru calitatea semintelor si materialului saditor, organizate pe judete si municipiul Bucuresti, se reorganizeaza ca inspectorate teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, potrivit prezentei hotarari.
    (2) Inspectoratele pentru calitatea semintelor si materialului saditor, care se desfiinteaza, si cele care preiau activitatea, activul si pasivul acestora, pe baza de protocol incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (3) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor, rezultate in urma reorganizarii potrivit prevederilor art. 1, sunt cuprinse in anexa nr. 2.
    Art. 2
    (1) Personalul angajat la inspectoratele pentru calitatea semintelor si materialului saditor, care se desfiinteaza, va fi preluat de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor si de Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor, prevazute in anexa nr. 1, si va fi incadrat in numarul total de posturi aprobat Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    (2) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor, cuprinse in anexa nr. 2, sunt subordonate Inspectiei de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si sunt conduse de un inspector-sef numit de ministrul agriculturii si alimentatiei.
    (3) Structura organizatorica si numarul personalului inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor prevazute in anexa nr. 2 se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 3
    Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor pot organiza filiale, la nivel de serviciu, in judetele pe care le deservesc, in limita numarului si structurii de personal aprobate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 4
    Finantarea inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor se face de la bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si din venituri extrabugetare constituite potrivit art. 18 alin. 2 din Legea nr. 75/1995, republicata.
    Art. 5
    Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor au pe raza lor de activitate, in conformitate cu prevederile legale, urmatoarele atributii principale:
    a) efectueaza controlul calitatii in camp si in laborator, elibereaza certificatele oficiale de atestare a calitatii semintelor si materialului saditor, supravegheaza, monitorizeaza si acrediteaza agentii economici furnizori de seminte si de material saditor pentru producere, conditionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, pastrare, transport si comercializare;
    b) elibereaza si retrag autorizatiile de functionare pentru agentii economici care produc, prelucreaza si comercializeaza seminte si material saditor;
    c) fac propuneri Inspectiei de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor privind imbunatatirea regulilor si normelor de control, certificare si comercializare a semintelor si materialului saditor, in concordanta cu reglementarile organismelor internationale in domeniul semintelor si materialului saditor la care Romania este parte, intocmesc, la cererea agentilor economici, programele anuale de multiplicare si certificare si urmaresc aplicarea acestora;
    d) asigura exercitarea controlului in scopul mentinerii calitatii semintelor si materialului saditor la toate categoriile biologice, in precontrol si postcontrol, prin tehnici si scheme stiintifice adecvate;
    e) urmaresc aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice si standardelor in vigoare, precum si a reglementarilor internationale in domeniul semintelor si materialului saditor, la care Romania este parte, constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de lege prin persoanele imputernicite de ministrul agriculturii si alimentatiei;
    f) executa sarcinile si instructiunile stabilite de Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, potrivit prevederilor legale.
    Art. 6
    (1) Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor se reorganizeaza la nivel national ca unitate cu personalitate juridica finantata de la bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si din venituri extrabugetare constituite potrivit art. 18 alin. 2 din Legea nr. 75/1995, republicata.
    (2) Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor preia activitatea, activul si pasivul, precum si sediul Inspectoratului pentru calitatea semintelor si materialului saditor al municipiului Bucuresti, care se desfiinteaza.
    (3) Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor va fi condus de un director.
    (4) Structura organizatorica si numarul personalului Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 7
    Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor are urmatoarele atributii principale:
    a) asigura si controleaza conformitatea aplicarii metodelor de analiza de laborator in toate laboratoarele de profil, acrediteaza laboratoarele pentru determinarea calitatii semintelor, instruieste si acrediteaza personalul specializat pentru ridicarea probelor de laborator si pentru efectuarea analizelor de calitate a semintelor;
    b) efectueaza analizele privind valoarea culturala si starea sanitara la semintele destinate exportului si emite documente, in conformitate cu regulile Asociatiei Internationale pentru Testarea Semintelor la care Romania este parte, in baza acreditarii de catre aceasta;
    c) efectueaza expertize in caz de litigiu in domeniul sau de activitate;
    d) face propuneri Inspectiei de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor privind imbunatatirea metodologiilor de analiza in laborator, prelevarea probelor si inchiderea ambalajelor de seminte, in concordanta cu reglementarile organismelor internationale in domeniul semintelor si materialului saditor, la care Romania este parte;
    e) aplica atributiile specifice inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor, prevazute la art. 5 lit. a) - f), pe teritoriul sau de activitate.
    Art. 8
    Salarizarea personalului inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor si al Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor se face potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza din sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 10
    Limitele amenzilor contraventionale prevazute la art. 41 din Legea nr. 75/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 17 decembrie 1997, se actualizeaza dupa cum urmeaza:
    a) cele de la lit. e), f), h) si i), cu amenda de la 1.700.000 lei la 5.000.000 lei;
    b) cele de la lit. g), j) si l), cu amenda de la 5.000.000 lei la 8.500.000 lei;
    c) cele de la lit. a), b) si k), cu amenda de la 8.500.000 lei la 17.000.000 lei;
     d) cele de la lit. c) si d), cu amenda de la 17.000.000 lei la 28.000.000 lei.
    Art. 11
    (1) Anexa nr. 2. "Unitatile care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei" la Hotararea Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 din 21 ianuarie 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. subpunctele 10 si 11 ale punctului I "Institutii publice finantate de la bugetul de stat" se abroga;
    2. dupa punctul II "Alte unitati finantate din venituri extrabugetare" se introduce punctul III cu urmatorul cuprins:
    "III. Unitati finantate de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare:
    1. Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor;
    2. inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor;
    3. Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor."
    (2) Articolul 14 si anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 477/1990 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a altor unitati agricole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 8 mai 1992, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga, iar articolul 11 din Hotararea Guvernului nr. 477/1990 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Oficiile de reproductie si selectie a animalelor se organizeaza ca unitati cu personalitate juridica, iar oficiile de studii pedologice si agrochimice se organizeaza ca unitati cu personalitate juridica si functioneaza ca institutii de stat autofinantate potrivit Decretului nr. 151/1975, toate in subordinea directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara, avand denumirea, sediul si obiectul de activitate prevazute in anexa nr. 6."

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Stefan Pete,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                               LISTA
cuprinzand inspectoratele pentru calitatea semintelor si materialului saditor care se desfiinteaza si unitatile care preiau activitatea acestora
-------------------------------------------------------------------------------
     Unitatile care se desfiinteaza       Unitatile care preiau activitatea
-------------------------------------------------------------------------------
                           Sediul                                 Sediul
     Unitatea     ----------------------- Unitatea      -----------------------
                  localitatea  judetul                  localitatea  judetul
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Inspectoratul Bacau,       Bacau      Inspectoratul Focsani,     Vrancea
    pentru        Str.                    teritorial    Str.
    calitatea     Soimului                pentru        Republicii
    semintelor si nr. 5                   calitatea     nr. 7
    materialului                          semintelor si
    saditor Bacau                         materialului
                                          saditor
                                          Vrancea

 2. Inspectoratul Bistrita,    Bistrita-  Inspectoratul Cluj-Napoca, Cluj
    pentru        Cartierul    Nasaud     teritorial    Str.
    calitatea     Unirea                  pentru        Fabricii de
    semintelor si nr. 337                 calitatea     zahar nr. 121
    materialului                          semintelor si
    saditor                               materialului
    Bistrita-                             saditor
    Nasaud                                Cluj

 3. Inspectoratul Resita,      Caras-     Inspectoratul Timisoara,   Timis
    pentru        Str.         Severin    teritorial    Str.
    calitatea     Republicii              pentru        Vlad
    semintelor si nr. 28                  calitatea     Delamarina
    materialului                          semintelor si nr. 3
    saditor                               materialului
    Caras-Severin                         saditor
                                          Timis

 4. Inspectoratul Sfantu       Covasna    Inspectoratul Miercurea-   Harghita
    pentru        Gheorghe,               teritorial    Ciuc,
    calitatea     Str.                    pentru        Str.
    semintelor si Crangului               calitatea     Progresului
    materialului  nr. 1                   semintelor si nr. 22
    saditor                               materialului
    Covasna                               saditor
                                          Harghita

 5. Inspectoratul Targu Jiu,   Gorj       Inspectoratul Craiova,     Dolj
    pentru        Str. 1 Mai              teritorial    Str.
    calitatea     nr. 532                 pentru        N. Romanescu
    semintelor si                         calitatea     nr. 35
    materialului                          semintelor si
    saditor Gorj                          materialului
                                          saditor
                                          Dolj

 6. Inspectoratul Deva,        Hunedoara  Inspectoratul Alba Iulia,  Alba
    pentru        str. Aurel              teritorial    Str. Motilor
    calitatea     Vlaicu                  pentru        nr. 110
    semintelor si nr. 25                  calitatea
    materialului                          semintelor si
    saditor                               materialului
    Hunedoara                             saditor
                                          Alba

 7. Inspectoratul Baia Mare,   Maramures  Inspectoratul Satu Mare,   Satu Mare
    pentru        str. Vasile             teritorial    Str.
    calitatea     Alecsandri              pentru        Lacramioarei
    semintelor si nr. 66                  calitatea     nr. 37
    materialului                          semintelor si
    saditor                               materialului
    Maramures                             saditor
                                          Satu Mare

 8. Inspectoratul Zalau,       Salaj      Inspectoratul Satu Mare,   Satu Mare
    pentru        Str.                    teritorial    Str.
    calitatea     Tipografilor            pentru        Lacramioarei
    semintelor si nr. 7                   calitatea     nr. 37
    materialului                          semintelor si
    saditor Salaj                         materialului
                                          saditor
                                          Satu Mare
 9. Inspectoratul Sibiu,       Sibiu      Inspectoratul Alba Iulia,  Alba
    pentru        Calea Surii             teritorial    Str. Motilor
    calitatea     Mari                    pentru        nr. 110
    semintelor si nr. 21                  calitatea
    materialului                          semintelor si
    saditor Sibiu                         materialului
                                          saditor
                                          Alba

10. Inspectoratul Ramnicu      Valcea     Inspectoratul Pitesti,     Arges
    pentru        Valcea,                 teritorial    Bd.
    calitatea     str. Oituz              pentru        Republicii
    semintelor si nr. 7                   calitatea     nr. 22
    materialului                          semintelor si
    saditor                               materialului
    Valcea                                saditor
                                          Arges

11. Inspectoratul Bucuresti,   Municipiul Laboratorul   Bucuresti,   Municipiul
    pentru        Aleea Sandu  Bucuresti  Central       Aleea Sandu  Bucuresti
    calitatea     Aldea nr. 10            pentru        Aldea nr. 10,
    semintelor si sectorul 1              Controlul     sectorul 1
    materialului                          Calitatii
    saditor al                            Semintelor
    Municipiului
    Bucuresti
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                                   LISTA
cuprinzand inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea unitatii                               Sediul     Zona deservita
crt.                                              (localitatea)    (judetul)
-------------------------------------------------------------------------------
 1.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Alba Iulia,    Alba,
     semintelor si materialului saditor Alba      Str. Motilor   Hunedoara,
                                                  nr. 110        Sibiu
 2.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Arad,          Arad
     semintelor si materialului saditor Arad      str. Closca
                                                  nr. 4 - 6
 3.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Pitesti,       Arges, Valcea
     semintelor si materialului saditor Arges     Bd. Republicii
                                                  nr. 22
 4.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Oradea, str.   Bihor
     semintelor si materialului saditor Bihor     Ion Bogdan
                                                  nr. 18
 5.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Botosani,      Botosani
     semintelor si materialului saditor Botosani  str. Tudor
                                                  Vladimirescu
                                                  nr. 5
 6.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Brasov, str.   Brasov
     semintelor si materialului saditor Brasov    E. Varga
                                                  nr. 2
 7.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Braila,        Braila
     semintelor si materialului saditor Braila    Calea Galati
                                                  nr. 344
 8.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Buzau,         Buzau
     semintelor si materialului saditor Buzau     str. Lt.-col.
                                                  Gh. Iacob
                                                  nr. 2
 9.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Calarasi,      Calarasi
     semintelor si materialului saditor Calarasi  Str. Garii
                                                  nr. 6
10.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Cluj-Napoca    Cluj,
     semintelor si materialului saditor Cluj      Str. Fabricii  Bistrita-
                                                  de zahar       Nasaud
                                                  nr. 121
11.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Constanta,     Constanta
     semintelor si materialului saditor Constanta Str. Celulozei
                                                  nr. 3 bis
12.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Targoviste,    Dambovita
     semintelor si materialului saditor Dambovita str. Tudor
                                                  Vladimirescu
                                                  nr. 175
13.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Craiova,       Dolj, Gorj
     semintelor si materialului saditor Dolj      str. N.
                                                  Romanescu
                                                  nr. 35
14.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Galati,        Galati
     semintelor si materialului saditor Galati    str. N.
                                                  Balcescu
                                                  nr. 45
15.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Giurgiu,       Giurgiu
     semintelor si materialului saditor Giurgiu   Str.
                                                  Ghizdarului
                                                  nr. 2
16.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Miercurea-     Harghita,
     semintelor si materialului saditor Harghita  Ciuc,          Covasna
                                                  Str.
                                                  Progresului
                                                  nr. 22
17.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Slobozia,      Ialomita
     semintelor si materialului saditor Ialomita  str. Al.
                                                  Odobescu
                                                  nr. 7
18.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Iasi, str.     Iasi
     semintelor si materialului saditor Iasi      Dumbrava Rosie
                                                  nr. 7
19.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Drobeta-Turnu  Mehedinti
     semintelor si materialului saditor Mehedinti Severin,
                                                  str. Crisan
                                                  nr. 89
20.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Sangeorgiu de  Mures
     semintelor si materialului saditor Mures     Mures, Str.
                                                  Principala nr.
                                                  1.021
21.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Piatra Neamt   Neamt
     semintelor si materialului saditor Neamt     Aleea
                                                  Tiparului
                                                  nr. 12
22.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Caracal, Str.  Olt
     semintelor si materialului saditor Olt       Libertatii
                                                  nr. 16
23.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Ploiesti,      Prahova
     semintelor si materialului saditor Prahova   str. Praga
                                                  nr. 7
24.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Satu Mare,     Satu Mare,
     semintelor si materialului saditor Satu Mare Str.           Maramures,
                                                  Lacramioarei   Salaj
                                                  nr. 37
25.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Suceava,       Suceava
     semintelor si materialului saditor Suceava   str. 1
                                                  Decembrie 1918
                                                  nr. 15
26.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Alexandria,    Teleorman
     semintelor si materialului saditor Teleorman Str.
                                                  Libertatii
                                                  nr. 314
27.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Timisoara,     Timis,
     semintelor si materialului saditor Timis     str. Vlad      Caras-Severin
                                                  Delamarina
                                                  nr. 3
28.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Tulcea,        Tulcea
     semintelor si materialului saditor Tulcea    Str.
                                                  Mahmudiei
                                                  nr. 8
29.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Vaslui,        Vaslui
     semintelor si materialului saditor Vaslui    str.
                                                  Calugareni
                                                  nr. 124
30.  Inspectoratul teritorial pentru calitatea    Focsani,       Vrancea
     semintelor si materialului saditor Vrancea   Str.
                                                  Republicii
                                                  nr. 7
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 716/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 716 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu