E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 1 din actul Hotărârea 6 1999 in legatura cu articolul 1 din actul Legea 374 2002
Hotărârea 6 1999 abrogat de articolul 16 din actul Hotărârea 12 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 6 1999 completat de articolul 10 din actul Hotărârea 1056 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 6 1999 modificat de articolul 7 din actul OUG 142 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 6 1999 modificat de articolul 7 din actul OUG 142 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 6 1999 modificat de articolul 5 din actul OUG 90 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 6 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 331 2000
Articolul 3 din actul Hotărârea 6 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 331 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 6 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 331 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 6 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 331 2000
Articolul 3 din actul Hotărârea 6 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 331 2000
Articolul 4 din actul Hotărârea 6 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 331 2000
Articolul 5 din actul Hotărârea 6 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 331 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 6 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 331 2000
Hotărârea 6 1999 in legatura cu Ordin 12 2000
Hotărârea 6 1999 modificat de articolul 17 din actul Hotărârea 46 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 6 1999 modificat de articolul 11 din actul Hotărârea 716 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 6 1999 modificat de articolul 4 din actul Hotărârea 676 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 6 1999 completat de articolul 7 din actul Hotărârea 314 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 6 din 14 ianuarie 1999

privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 20 din 21 ianuarie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia si programul Guvernului in vederea promovarii politicilor in domeniile: agricultura, industrie alimentara, dezvoltare rurala si sanitar veterinar.
    (2) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei are rolul de a orienta dezvoltarea agriculturii romanesti la cerintele economiei de piata si de a utiliza mecanismele financiare pentru stimularea si valorificarea sistemelor de productie in domeniul agroalimentar.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, stabilit de legislatia in vigoare, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei are urmatoarele atributii principale:
    1. asigura implementarea politicilor guvernamentale in domeniile sale de activitate, potrivit reglementarilor in vigoare;
    2. elaboreaza strategii si politici specifice in domeniile: agricultura, industrie alimentara, dezvoltare rurala si sanitar veterinar, pe care le supune Guvernului spre adoptare;
    3. elaboreaza proiecte de acte normative specifice in domeniile sale de activitate, armonizate cu reglementarile Uniunii Europene;
    4. elaboreaza studii de piata pe produse agroalimentare si promoveaza programe si proiecte de acte normative pentru stimularea si consolidarea pietei;
    5. acrediteaza si verifica, in conditiile legii, agentii economici care produc, valorifica si comercializeaza produse agroalimentare;
    6. elaboreaza proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, in conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele F.A.O. si O.M.S.;
    7. coordoneaza si controleaza activitatea de pescuit si piscicultura; ia masuri de protectie a fondului piscicol prin inspectia de specialitate, potrivit legislatiei in vigoare;
    8. coordoneaza si controleaza activitatea de ameliorare si de reproductie a animalelor;
    9. coordoneaza activitatea privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole;
    10. elaboreaza si sustine, in domeniul sau de activitate, programe de dezvoltare rurala, la nivel national, regional si local;
    11. elaboreaza studii si fundamenteaza programe de dezvoltare a zonelor montane si a zonelor rurale defavorizate, in colaborare cu Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala si cu agentiile de dezvoltare regionala;
    12. elaboreaza Planul national pentru agricultura si dezvoltare rurala cu sprijinul agentiilor de dezvoltare regionala;
    13. colaboreaza cu asociatiile si fundatiile de profil in vederea sprijinirii producatorilor agricoli si intreprinde actiuni de asistenta si consultanta pentru sustinerea activitatii acestora;
    14. coordoneaza activitatea de avizare, promovare, realizare si monitorizare a obiectivelor de investitii specifice;
    15. initiaza si sprijina actiunile privind dezvoltarea serviciilor specifice pentru producatorii agricoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperatiei rurale;
    16. organizeaza activitatea de protectie a plantelor, stabileste norme de carantina fitosanitara, controleaza modul de aplicare a lor si avizeaza omologarea, producerea si utilizarea pesticidelor, potrivit legislatiei in vigoare;
    17. elaboreaza studii si propune programe de mecanizare, modernizare si retehnologizare in domeniul agroalimentar;
    18. coordoneaza activitatea si elaboreaza strategia si programele de restructurare si privatizare a regiei autonome si a societatilor nationale aflate sub autoritatea sa;
    19. coordoneaza si inventariaza, in domeniul sau de activitate, activitatea de patrimoniu a institutiilor publice din subordine;
    20. elaboreaza masuri si avizeaza propuneri cu privire la restructurarea si privatizarea societatilor comerciale pe actiuni cu capital majoritar de stat din domeniul sau de activitate;
    21. organizeaza administrarea domeniului privat al statului, specific activitatii sale, si elaboreaza strategia in domeniu;
    22. elaboreaza procedurile si monitorizeaza modul de derulare a concesionarii si arendarii in domeniul sau de activitate;
    23. controleaza modul in care sunt respectate normele privind evidenta, protectia, folosirea si ameliorarea fondului funciar de catre toti detinatorii de terenuri cu destinatie agricola, indiferent de forma de proprietate;
    24. avizeaza documentatiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor si schimbarea categoriei de folosinta a terenului agricol, potrivit reglementarilor in vigoare;
    25. coordoneaza executarea lucrarilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie in domeniul agriculturii, precum si introducerea si intretinerea cadastrului agricol, cantitativ si calitativ, si asigura proiectarea si aplicarea in teren a organizarii teritoriului agricol;
    26. coordoneaza executarea lucrarilor de specialitate pentru punerea in posesie a persoanelor care beneficiaza de prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991;
    27. coordoneaza programul privind realizarea lucrarilor de imbunatatiri funciare prioritare, potrivit legislatiei in vigoare;
    28. fundamenteaza si elaboreaza programele prioritare de ameliorare a terenurilor agricole privind calitatea solului si lucrari agrochimice si pedoameliorative;
    29. fundamenteaza si elaboreaza programe privind protectia solului, a plantelor, a animalelor si a mediului;
    30. coordoneaza activitatea unitatilor bugetare si extrabugetare din subordine si indeplineste atributiile prevazute la art. 34 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, in calitate de ordonator principal de credite;
    31. elaboreaza si promoveaza programe de sustinere financiara a producatorilor agricoli si urmareste derularea acestora;
    32. coordoneaza actiunile de cooperare cu alte tari in domeniile sale de activitate si asigura aplicarea, in conditiile legislatiei in vigoare, a conventiilor si acordurilor, precum si controlul indeplinirii obligatiilor ce decurg din acestea;
    33. initiaza actiuni in domeniul sau de activitate privind integrarea europeana; urmareste si raspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european de asociere si din Strategia nationala de pregatire pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana;
    34. colaboreaza cu Ministerul Industriei si Comertului pentru promovarea si sprijinirea exportului de produse agroalimentare;
    35. organizeaza cadrul institutional menit sa asigure realizarea Programului Special de Asistenta pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (SAPARD) si accesul la fondurile de tip structural, in vederea integrarii in Uniunea Europeana;
    36. intocmeste si monitorizeaza studii si strategii privind promovarea produselor agroalimentare romanesti pe piete externe;
    37. organizeaza si coordoneaza, potrivit legii, activitatile sanitare veterinare, inclusiv strategia in domeniu, de control al medicamentelor si produselor biologice de uz veterinar, al alimentelor de origine animala si al furajelor;
    38. stabileste norme sanitare veterinare unice si obligatorii pentru toate persoanele juridice si fizice si controleaza modul de aplicare a acestora, potrivit legii;
    39. coordoneaza activitatea de cercetare si tehnologiile agricole, invatamantul agricol si perfectionarea profesionala, Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", precum si activitatea de extensie si consultanta pentru producatorii si specialistii agricoli;
    40. elaboreaza si promoveaza politici salariale si de resurse umane in domeniul sau de activitate;
    41. asigura organizarea activitatilor prevazute de lege pentru apararea civila si pentru situatii de mobilizare;
    42. desfasoara activitati de control privind respectarea legislatiei in domeniu, colaborand in actiunile sale cu celelalte organe de control abilitate;
    43. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Agriculturii si Alimentatiei este prevazuta in anexa nr. 1 la prezenta hotarare. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare si se poate stabili numarul posturilor de conducere.
    (2) Numarul maxim de posturi este de 376, exclusiv demnitarii.
    (3) In structura aparatului propriu al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei functioneaza Agentia Nationala Sanitara Veterinara, asimilata ca directie generala din minister, avand atributiile si raspunderile cuprinse in reglementarile legale specifice sectoarelor coordonate de aceasta. Politia sanitara veterinara se organizeaza la nivel de directie.
    Art. 4
    (1) Conducerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei se exercita exclusiv de catre ministrul agriculturii si alimentatiei.
    (2) Ministrul este sprijinit in activitatea de conducere a ministerului de 2 secretari de stat.
    (3) Secretarii de stat exercita atributiile delegate de ministrul agriculturii si alimentatiei. Raspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    (4) In cazul in care, din diverse motive, ministrul nu isi poate exercita atributiile curente, deleaga pe unul dintre secretarii de stat sa exercite aceste atributii.
    (5) Pe langa ministru functioneaza, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.
    (6) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului.
    (7) Colegiul ministerului se intruneste, la cererea si sub presedintia ministrului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea sa.
    (8) Ministrul agriculturii si alimentatiei conduce activitatea ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara sau din strainatate.
    (9) In exercitarea atributiilor sale ministrul agriculturii si alimentatiei emite ordine si instructiuni.
    (10) Secretarul general al ministerului este functionar public de cariera, numit prin concurs sau prin examen, potrivit legii, pe criterii de profesionalism. Acesta asigura stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile ministerului.
    (11) In activitatea sa secretarul general este sprijinit de 2 secretari generali adjuncti, care sunt functionari publici de cariera, numiti prin concurs sau prin examen, potrivit legii.
    (12) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii si alimentatiei.
    (13) Principalele atributii si responsabilitati ale secretarului general sunt:
    a) coordoneaza functionarea compartimentelor si a activitatilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigura legatura operativa dintre ministru si conducatorii tuturor compartimentelor din minister si unitatile subordonate;
    b) conlucreaza cu compartimentul de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului si cu secretarii generali din celelalte ministere in probleme de interes comun;
    c) primeste si transmite ministerelor spre avizare proiectele de acte normative;
    d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative initiate de minister, pentru a fi discutate in sedinta Guvernului;
    e) urmareste si asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de minister;
    f) monitorizeaza si controleaza elaborarea raportarilor periodice prevazute de reglementarile in vigoare;
    g) asigura structura optima a ministerului, pe baza atributiilor si responsabilitatilor stabilite prin actul normativ de organizare si functionare;
    h) coordoneaza intregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul directiilor.
    (14) Secretarii generali adjuncti coordoneaza activitatile prevazute in structura de organizare si functionare a ministerului.
    (15) Functia de secretar general adjunct se salarizeaza la nivelul salariului de baza prevazut pentru functia de secretar general in anexa nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare, diminuat cu 10% .
    (16) Functiile de secretar general si secretar general adjunct se inscriu in numarul maxim de posturi aprobat prin prezenta hotarare.
    (17) Secretarul general al ministerului si secretarii generali adjuncti pot indeplini si alte atributii prevazute de regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori incredintate de ministru.
    (18) Atributiile si responsabilitatile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 5
    (1) Unitatile aflate in subordinea si, respectiv, sub autoritatea sau coordonarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei sunt prevazute in anexele nr. 2 - 4 la prezenta hotarare.
    (2) Atributiile si responsabilitatile, structura organizatorica-tip si statele de functii pentru institutiile publice finantate de la bugetul de stat, din subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    (3) Denumirile urmatoarelor institutii publice din subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, finantate de la bugetul de stat si prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 390/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, se modifica astfel:
    - Laboratorul Central pentru Controlul Alimentelor de Origine Animala, in Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara;
    - Laboratorul Central de Control Stiintific al Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar, in Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;
    - Laboratorul Central Sanitar Veterinar de Diagnostic, in Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala.
    (4) Institutiile publice cu denumirile prevazute la alin. (3) isi mentin atributiile, raspunderile si structura organizatorica prevazute pentru fiecare in actele normative de infiintare, organizare si functionare.
    Art. 6
    In exercitarea atributiilor sale Ministerul Agriculturii si Alimentatiei colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile administratiei publice locale si cu alte organisme interne si internationale interesate.
    Art. 7
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, numarul de autoturisme prevazut in anexa nr. 5.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 9
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 390/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 4 august 1997, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Ioan Avram Muresan

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes


    ANEXA 1
    Numarul maxim de posturi: 376
    (exclusiv demnitarii)

     MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI
                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
               :                   __________                            :
 ____________  :                  |          |                           :
| Colegiul   |____________________| MINISTRU |                           :
|ministerului| :                  |__________|                           :
|____________| : - - - - - - - - -                        :
               :               : Cabinet demnitar :                      :
               :               :                  :                      :
               : - - - - - - - - -                        :
               :         _______________|__________________              :
               :    ____|____           |              ____|____         :
               :   |SECRETAR |          |             |SECRETAR |        :
               :   | DE STAT |          |             | DE STAT |        :
               :   |_________|          |             |_________|        :
               :   _ _ _ _ _ _          |              _ _ _ _ _ _       :
               :  :  Cabinet  :         |            :  Cabinet  :       :
               :  :  demnitar :         |            :  demnitar :       :
               :  :_ _ _ _ _ _:         |            :_ _ _ _ _ _:       :
               :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:
                                        |______________________________________
                                ________|_________                             |
                               | SECRETAR GENERAL |                            |
                               |__________________|                            |
       _________________________________|_______________________________       |
 _____|_____   |       |             |            |            |   _____|_____ |
|           |  |       |             |            |            |  |           ||
| MODULUL 1 |  |       |             |            |            |  | MODULUL 2 ||
|___________|  |       |             |            |            |  |___________||
     __________|       |             |            |            |               |
    |                  |             |            |            |               |
 ___|__________  ______|_____  ______|_______  ___|______      |               |
|   Directia   ||  Directia  ||  Directia    || Directia |     |               |
|   generala   ||  generala  ||  generala    || generala |     |               |
|   resurse    || patrimoniu,||   pentru     ||economica |     |               |
|     si       ||   fond     || integrarea   ||   si     |     |               |
|  politici    ||  funciar,  ||strategiilor  ||  relatii |     |               |
|agroalimentare|| cadastru si||     si       || bugetare |     |               |
|              ||imbunatatiri|| politicilor  ||          |     |               |
|              ||  funciare  ||agroalimentare||          |     |               |
|______________||____________||______________||__________|     |_____________  |
 ______|       ____|           __|              |                            | |
|             |               |                 |                            | |
|  __________ |  ____________ |  ______________ |  __________  ___________   | |
| | Directia || |   Directia || |   Directia   || | Directia ||  Directia |  | |
| |productiei|| |    fond    || |    pentru    || |  buget,  ||legislatie,|__| |
|_| vegetale ||_|  funciar,  ||_| corelarea si ||_| finante, || contencios|  | |
| |   si     || |  cadastru  || |  armonizarea || |investitii||___________|  | |
| | animale  || | agricol si || | strategiilor || | bugetare |  ___________  | |
| |__________|| |organizarea || |      si      || |__________| |  Directia | | |
|  __________ | |teritoriului|| | politicilor  ||_____         |management,|_| |
| | Directia || |____________|| |agroalimentare| _____|_______ |  resurse  | | |
|_|industriei||               | |______________||  Directia   ||   umane   | | |
| |alimentare||__             |    ___________  | financiar,  ||___________| | |
| |__________|   |            |___| Directia  | |contabilitate|              | |
|  ____________  |  _____________ |statistici,| |_____________|              | |
| |  Directia  | | |  Directia   ||  sinteze  |                ____________  | |
|_|  pescuit,  | | | patrimoniu, ||     si    |               |  Corpul    | | |
| |piscicultura| |_|restructurare|| prognoze  |               |    de      | | |
| |    si      | | |si pregatire ||___________|               |  control   |_| |
| | inspectii  | | | privatizare |                            |    si      |   |
| |____________| | |_____________|                            |inspectii*)|   |
|                |__                                          |____________|   |
|  ______________   |  _____________                                           |
| |   Directia   |  | |  Directia   |                                          |
|_|    piete     |  |_|concesionare,|                       ___________________|
  |   produse    |  | |  arendare   |                      |
  |agroalimentare|  | |_____________|                      |
  |______________|  |  _____________             __________|__________
                    | |  Directia   |           |  Agentia Nationala  |
                    |_|imbunatatiri |           |Sanitara Veterinara*)|
                      | funciare si |           |_____________________|
                      |  protectia  |              |  ______________
                      |  mediului   |              | |   Directia   |
                      |_____________|              | |antiepizootica|
                                                   |_|    si de     |
                                                   | |  asistenta   |
                                                   | |  veterinara  |
                                                   | |______________|
                                                   |  ___________
                                                   | |  Directia |
                                                   |_| de igiena |
                                                   | |si sanatate|
                                                   | |  publica  |
                                                   | |___________|
                                                   |  _____________
                                                   | |  Politia    |
                                                   |_|  sanitara   |
                                                     |veterinara*)|
                                                     |_____________|


               MODULUL 1                               MODULUL 2
  _________________________________       ____________________________________
 |                                 |     |                                    |
 |  _____________________________  |     |  ________________________________  |
 | |                             | |     | |                                | |
 | |          SECRETAR           | |     | |           SECRETAR             | |
 | |      GENERAL ADJUNCT        | |     | |        GENERAL ADJUNCT         | |
 | |_____________________________| |     | |________________________________| |
 |  |  ____________________        |     |  |  ____________________________   |
 |  | | Directia cercetare,|       |     |  | |      Directia generala     |  |
 |  |_|     tehnologii,    |       |     |  |_|     integrare europeana    |  |
 |  | | invatamant agricol |       |     |  | |         si cooperare       |  |
 |  | |   si perfectionare |       |     |  | |        internationala      |  |
 |  | |    profesionala    |       |     |  | |____________________________|  |
 |  | |____________________|       |     |  |  |  _______________________     |
 |  |  ____________________        |     |  |  | |  Directia integrare   |    |
 |  | |Directia serviciilor|       |     |  |  |_|    europeana si       |    |
 |  |_|   de mecanizare,   |       |     |  |  | |programe internationale|    |
 |  | |  retehnologizare   |       |     |  |  | |_______________________|    |
 |  | |  in agroindustrie  |       |     |  |  |  _____________________       |
 |  | |____________________|       |     |  |  | |  Directia relatii   |      |
 |  |  ___________________         |     |  |  |_| internationale si   |      |
 |  | |Directia protectia |        |     |  |    |promovarea exportului|      |
 |  |_|   plantelor si    |        |     |  |    |_____________________|      |
 |  | |    carantina      |        |     |  |  ____________________________   |
 |  | |   fitosanitara    |        |     |  | |      Directia generala     |  |
 |  | |___________________|        |     |  |_|      dezvoltare rurala     |  |
 |  |  ___________________         |     |    |         si programe        |  |
 |  | |      Directia     |        |     |    |____________________________|  |
 |  |_|  administrativa   |        |     |     |  ____________________        |
 |  | |___________________|        |     |     | |Directia strategii, |       |
 |  |  ___________________         |     |     |_|    programe de     |       |
 |  | |  Directia control |        |     |     | |    dezvoltare      |       |
 |  |_| financiar propriu |        |     |     | |rurala si investitii|       |
 |  | |___________________|        |     |     | |____________________|       |
 |  |  ___________________         |     |     |  ____________________        |
 |  | | Directia relatii  |        |     |     | |  Directia zone     |       |
 |  |_|    publice si     |        |     |     |_|   defavorizate     |       |
 |    |  dialog social    |        |     |     | |    si montane      |       |
 |    |___________________|        |     |     | |____________________|       |
 |                                 |     |     |  ____________________        |
 |                                 |     |     | |      Unitatea      |       |
 |                                 |     |     |_|      SAPARD*)     |       |
 |                                 |     |       |____________________|       |
 |_________________________________|     |____________________________________|

     *) Se organizeaza ca directie generala.
     *) Se organizeaza ca directie.

  ANEXA 2
                      UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei
 _____________________________________________________________________________
 Nr.                         Denumirea unitatii
 crt.
 _____________________________________________________________________________
      I. Institutii publice finantate de la bugetul de stat

   1. Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene
      si a municipiului Bucuresti - servicii publice descentralizate, inclusiv
      unitatile subordonate directiilor generale
   2. Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti -
      servicii publice descentralizate
   3. Oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol
   4. Agentia Nationala de Consultanta Agricola
   5. Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof.
      dr. G.K. Constantinescu"
   6. Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara
   7. Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara
   8. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz
      Veterinar
   9. Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala
  10. Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor
  11. Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor
  12. Centrul de Calcul
  13. Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati
  14. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava

      II. Alte unitati finantate din venituri extrabugetare
   1. Institutul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol
   2. Centrul de Perfectionare a Personalului din Agricultura Privata
      Baneasa - Bucuresti
   3. Centrul de Perfectionare a Personalului din Mecanizarea Agriculturii
      Stefanesti
   4. Centrul de Perfectionare a Personalului din Horticultura Uzunu
 _____________________________________________________________________________

    ANEXA 3
                          UNITATILE
care functioneaza sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei
 ______________________________________________________________________________
  Nr.                    Denumirea unitati
  crt.
 ______________________________________________________________________________
   1.  Regia Autonoma a Imbunatatirilor Funciare
   2.  Societatea Nationala "Tutunul Romanesc" - S.A.
   3.  Societatea Nationala "Cai de Rasa" - S.A.
   4.  Societatea Nationala "Institutul Pasteur" - S.A.
   5.  Societatea Nationala a Produselor Agricole - S.A.
   6.  Societatea Comerciala de Cercetare-Dezvoltare Rurala "CEDER" - S.A.
 ______________________________________________________________________________

    ANEXA 4
                            UNITATILE
care functioneaza in coordonarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei

    - Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"
      (sursa de finantare: venituri extrabugetare)

    ANEXA 5

           MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL DE CARBURANTI
 ______________________________________________________________________________
  Nr.      Unitatea                Tipul        Numarul       Consumul maxim
  crt.                           mijlocului      maxim      de carburant pentru
                                de transport    aprobat        un autovehicul
                                                (bucati)        (litri/luna)
 ______________________________________________________________________________

        Aparatul propriu:
  1.    - parc auto propriu      autoturism         3               300
  2.    - parc auto comun        autoturism        13*)             300
 ______________________________________________________________________________

    *) Cuprinde un numar de 3 autoturisme necesare pentru extinderea activitatii de control si pentru deservirea secretarului general si a celor 2 secretari generali adjuncti, precum si autoturisme necesare pentru activitatile de control la punctele de frontiera de catre Politia sanitara veterinara, pentru controlul activitatii de protectie a plantelor si al normelor de carantina fitosanitara, pentru respectarea licentelor de fabricatie a produselor agroalimentare, pentru controlul pescuitului in apele interioare, pe Dunare si in Marea Neagra, al sigurantei in exploatare a obiectivelor de imbunatatiri funciare care necesita interventii si supravegheri deosebite, pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si a lucrarilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie in domeniul agriculturii, precum si pentru inventarierea patrimoniului institutiilor publice din subordine, activitati care se desfasoara pe intregul teritoriu al tarii.

    NOTA:
    1. Directia generala pentru agricultura si industria alimentara a judetului Tulcea are in dotare si o salupa pentru control si activitate curenta.
    2. Nu se considera depasiri la consumul de carburant normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul de autovehicule aprobat.



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 6/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 6 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 6/1999
Legea 374 2002
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea si completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
Hotărârea 12 2001
privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
Hotărârea 1056 2000
privind infiintarea Institutului pentru Resurse Agroalimentare
OUG 142 2000
privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica si financiara a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala
OUG 90 2000
pentru modificarea si completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
Hotărârea 331 2000
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei
Ordin 12 2000
privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciului de inspectie piscicola la Directia pescuit, piscicultura si inspectii din cadrul Directiei generale resurse si politici agroalimentare, aflata in structura Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, precum si a compartimentelor de inspectie piscicola in cadrul directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti aflate in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei
Hotărârea 46 2000
privind atributiile si structura organizatorica ale Agentiei Domeniilor Statului
Hotărârea 716 1999
privind reorganizarea si functionarea inspectoratelor pentru calitatea semintelor si materialului saditor si a Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute de Legea nr. 75/1995
Hotărârea 676 1999
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 676/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Consultanta Agricola
Hotărârea 314 1999
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii viei si vinului nr. 67/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu