E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 aproba OUG 90 2000
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 modifica articolul 1 din actul OUG 90 2000
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 abrogă articolul 5 din actul OUG 90 2000
Articolul 2 din actul Legea 374 2002 modifica OUG 90 2000
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 6 1999
Articolul 2 din actul Legea 374 2002 modifica Legea 60 1974
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 in legatura cu articolul 35 din actul Legea 60 1974
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 modifica articolul 31 din actul Legea 60 1974
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 in legatura cu articolul 33 din actul Legea 60 1974
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 modifica articolul 1 din actul Legea 60 1974
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 modifica articolul 2 din actul Legea 60 1974
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 modifica articolul 3 din actul Legea 60 1974
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 modifica articolul 4 din actul Legea 60 1974
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 abrogă articolul 6 din actul Legea 60 1974
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 374 din 11 iunie 2002

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea si completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 483 din  5 iulie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90 din 29 iunie 2000 pentru modificarea si completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 5 iulie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I punctul 1, litera b) se abroga.
    2. La articolul I, punctul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "4. La articolul 31, alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:
    <<In cadrul actiunii de supraveghere a sanatatii animalelor si a sanatatii publice autoritatea sanitara veterinara de stat emite: autorizatii sanitare veterinare de functionare a obiectivelor si activitatilor, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, autorizatii sanitare veterinare pentru mijloace de transport, avize sanitare veterinare de import, export, tranzit, amplasare, proiectare si construire a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar, certificate sanitare veterinare de transport animale, produse de origine animala, furaje de origine animala si alte marfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum si certificate de sanatate pentru export animale si certificate sanitare veterinare pentru exportul produselor, al subproduselor comestibile si necomestibile de origine animala, certificate pentru inregistrarea si reinregistrarea medicamentelor, produselor biologice si a altor produse de uz veterinar, certificate de abilitare si acorduri sanitare veterinare pentru import.>>"
    3. La articolul I, dupa punctul 4 se introduce punctul 4^1 cu urmatorul cuprins:
    "4^1. La articolul 31, dupa alineatul 5 se introduce alineatul 5^1 cu urmatorul cuprins:
    <<Autorizatia sanitara veterinara de functionare pentru obiectivele, activitatile si mijloacele de transport supuse controlului sanitar veterinar, prevazute in prezenta lege, se elibereaza de catre directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si, dupa caz, de catre Agentia Nationala Sanitara Veterinara, conform prevederilor legale in vigoare.>>"
    4. La articolul I, punctul 6 se abroga.
    5. Articolul V se abroga.
    6. Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 vor avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    OBIECTIVE, ACTIVITATI SI MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU CARE SE ELIBEREAZA AUTORIZATII SANITARE VETERINARE DE FUNCTIONARE
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                                         |
|crt.|                       Obiectiv/Activitate                               |
|____|_________________________________________________________________________|
|  1.| Statie de incubatie tip gospodaresc                                     |
|  2.| Tabara de vara pentru animale                                           |
|  3.| Stana                                                                   |
|  4.| Stupina                                                                 |
|  5.| Menajerie                                                               |
|  6.| Punct de insamantari artificiale la animale                             |
|  7.| Genoteca de animale                                                     |
|  8.| Expozitie de animale si gradina zoologica                               |
|  9.| Magazin pentru comercializare animale de companie, pasari si pesti      |
|    | exotici si/sau hrana, momeli si alte asemenea                           |
| 10.| Ferma de animale                                                        |
| 11.| Targ de animale                                                         |
| 12.| Statiune de monta naturala la animale                                   |
| 13.| Institute sanitare veterinare de referinta                              |
| 14.| Punct farmaceutic veterinar                                             |
| 15.| Cabinet medical veterinar                                               |
| 16.| Laborator de control furaje                                             |
| 17.| Laborator sanitar veterinar                                             |
| 18.| Dispensar sanitar veterinar                                             |
| 19.| Canisa, adapost pentru caini                                            |
| 20.| Scoala pentru dresaj caini                                              |
| 21.| Clinici veterinare universitare                                         |
| 22.| Bazine piscicole pentru cresterea materialului piscicol                 |
| 23.| Statie (punct) de spalare si dezinfectie mijloace de transport          |
| 24.| Statie de incubatie tip industrial                                      |
| 25.| Bazine piscicole pentru material biologic                               |
| 26.| Farmacie veterinara                                                     |
| 27.| Unitati de tehnica medicala veterinara                                  |
| 28.| Herghelie                                                               |
| 29.| Depozit de material seminal                                             |
| 30.| Baza de achizitie a animalelor                                          |
| 31.| Clinica veterinara sau spital veterinar                                 |
| 32.| Pensiune pentru animale de companie                                     |
| 33.| Frizerie pentru animale de companie                                     |
| 34.| Depozit de produse de uz veterinar                                      |
| 35.| Ferma de carantina, centre de colectare animale                         |
| 36.| Unitati de dezinfectie, dezinsectie si deratizare                       |
| 37.| Unitati de reproductie si de selectie animala                           |
| 38.| Fabrica pentru hrana animalelor                                         |
| 39.| Unitati de cercetare stiintifica, inclusiv cele care utilizeaza         |
|    | animale de experienta                                                   |
| 40.| Unitati specializate pentru producerea unor biostimulatori, premixuri si|
|    | nutreturi medicamentate                                                 |
| 41.| Unitati pentru producerea unor biopreparate sau medicamente de uz       |
|    | veterinar                                                               |
| 42.| Unitati de recoltare a materialului seminal                             |
| 43.| Fabrica de nutreturi combinate                                          |
| 44.| Fabrica producatoare de medicamente, biopreparate si alte produse de uz |
|    | veterinar                                                               |
| 45.| Puturi seci, cimitire de animale, crematorii                            |
| 46.| Centru colectare lapte                                                  |
| 47.| Centru colectare oua                                                    |
| 48.| Centru colectare miere                                                  |
| 49.| Cantina                                                                 |
| 50.| Unitati prelucrare industriala a cadavrelor, a produselor de origine    |
|    | animala confiscate, a subproduselor necomestibile                       |
| 51.| Incineratoare pentru produse de origine animala confiscate, subproduse  |
|    | necomestibile                                                           |
| 52.| Centru de taiere                                                        |
| 53.| Depozit subproduse necomestibile                                        |
| 54.| Centru colectare peste                                                  |
| 55.| Centru colectare batracieni, gasteropode, crustacee, fructe de mare     |
| 56.| Centru colectare, prelucrare lapte                                      |
| 57.| Carmangerie, macelarie                                                  |
| 58.| Unitati portionare, preambalare carne si produse din carne              |
| 59.| Atelier prelucrare peste, produse din peste                             |
| 60.| Unitati portionare, preambalare produse lactate                         |
| 61.| Unitati colectare-depozitare oua                                        |
| 62.| Unitati de colectare si prelucrare miere, alte produse apicole          |
| 63.| Atelier preparate carne                                                 |
| 64.| Catering                                                                |
| 65.| Depozit alimentar, depozit frigorific                                   |
| 66.| Restaurant, indiferent de specific                                      |
| 67.| Hala pentru desfacerea produselor de origine animala                    |
| 68.| Fabrica de inghetata                                                    |
| 69.| Laborator cofetarie si/sau laborator patiserie                          |
| 70.| Unitati prelucrare batracieni, gasteropode, crustacee, fructe de mare   |
| 71.| Fabrica produse din carne: conserve, semiconserve, preparate din carne, |
|    | salamuri crude                                                          |
| 72.| Fabrica semipreparate culinare din carne si mixte                       |
| 73.| Unitati de transare carne                                               |
| 74.| Unitati prelucrare membrane naturale                                    |
| 75.| Unitati fabricatie membrane artificiale                                 |
| 76.| Fabrica conserve, semiconserve peste                                    |
| 77.| Fabrica produse lactate                                                 |
| 78.| Fabrica produse din oua                                                 |
| 79.| Abator                                                                  |
| 80.| Antrepozit frigorific                                                   |
| 81.| Supermarket                                                             |
| 82.| Combinat de carne                                                       |
|____|_________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                                         |
|crt.|                       Mijlocul de transport                             |
|____|_________________________________________________________________________|
|  1.| Slep                                                                    |
|____|_________________________________________________________________________|
|  2.| Vagon pentru transport animale                                          |
|____|_________________________________________________________________________|
|  3.| Vagon frigorific si izoterm pentru produse de origine animala           |
|____|_________________________________________________________________________|
|  4.| Nava pescador, aeronava cargo                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
|  5.| Mijloace auto specializate pentru transport animale, produse de origine |
|    | animala, furaje de origine animala, produse de uz veterinar si alte     |
|    | produse supuse controlului sanitar veterinar                            |
|____|_________________________________________________________________________|

    Nota: Obiectivele, activitatile si mijloacele de transport care fac obiectul controlului sanitar veterinar si care nu sunt cuprinse in prezenta anexa se supun inspectiei sanitare veterinare, conform reglementarilor sanitare veterinare in vigoare, si functioneaza pe baza declaratiei pe propria raspundere a comerciantului.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                             TARIFE
pentru eliberarea avizului sanitar veterinar de import, export, tranzit, a acordului sanitar veterinar pentru import, a certificatului de abilitare si a certificatului de inregistrare si reinregistrare a medicamentelor, produselor biologice si a altor produse de uz veterinar
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                     SPECIFICATIE                      | U.M.  | LEI/UM/ |
|crt.|                                                       |       |  PRODUS |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|    | AVIZ SANITAR VETERINAR DE IMPORT:                     |       |         |
|  1.| - materii prime furajere, furaje concentrate, bumbac, |       |         |
|    |   premixuri, aditivi furajeri, fainuri proteice,      |       |         |
|    |   medicamente pulvis si altele;                       |  tona |      300|
|    | - animale mici pentru reproductie, animale mici pentru|       |         |
|    |   macelarie, animale mici pentru concurs, expozitii,  |       |         |
|    |   pasari exotice;                                     |  cap  |      300|
|    | - animale mijlocii pentru macelarie, animale mijlocii |       |         |
|    |   pentru reproductie;                                 |  cap  |      300|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  2.| - oua pentru incubatie;                               | 1000  |    1.000|
|    |                                                       |bucati |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  3.| - animale mari pentru macelarie, animale mari pentru  |       |         |
|    |   concurs, animale mari pentru reproductie;           |  cap  |    2.500|
|    | - pasari pentru carne;                                |  cap  |      500|
|    | - pasari pentru reproductie, porumbei pentru concurs, |       |         |
|    |   expozitii, alte manifestari;                        |  cap  |      500|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  4.| - pui de o zi;                                        | 1000  |    1.000|
|    |                                                       |capete |         |
|    | - pui reproductie si/sau crestere;                    | 1000  |         |
|    |                                                       |capete |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  5.| - animale de companie (caini, pisici, maimute si      |       |         |
|    |   altele);                                            |  cap  |    5.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  6.| - medicamente, produse biologice, kituri de uz        |       |         |
|    |   veterinar, alte produse de uz veterinar, pana la    |       |         |
|    |   1000 flacoane;                                      |  lot  |   15.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  7.| - medicamente de uz veterinar, alte produse de uz     |       |         |
|    |   veterinar, intre 1000 - 5000 flacoane;              |  lot  |   20.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  8.| - medicamente de uz veterinar, alte produse de uz     |       |         |
|    |   veterinar, peste 5000 flacoane;                     |  lot  |   40.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  9.| - familii de albine;                                  |familie|  nu se  |
|    |                                                       |       | taxeaza |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 10.| - oua pentru consum;                                  | 1000  |    2.500|
|    |                                                       |bucati |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 11.| - lapte, lapte condensat;                             |  100  |    2.500|
|    |                                                       | litri |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 12.| - slanina cruda, grasimi tehnice;                     | tona  |    4.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 13.| - subproduse comestibile (cap, creier, limba, burta,  |       |         |
|    |   organe, membrane, etc.);                            | tona  |    5.000|
|    | - untura, cochilii de melci, organe necomestibile,    |       |         |
|    |   coarne, copite, unghii, ongloane, aditivi si        |       |         |
|    |   emulgatori alimentari, clei de oase, enzime pentru  |       |         |
|    |   industria alimentara, adezivi pentru industria      |       |         |
|    |   alimentara, izolat proteic alimentar, gelatina      |       |         |
|    |   alimentara si tehnica;                              |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 14.| - produse lactate proaspete (iaurt, frisca, etc),     |       |         |
|    |   lapte praf, unt, branzeturi, cascaval, inghetata,   |       |         |
|    |   inclusiv praf de inghetata, ingrediente si arome    |       |         |
|    |   pentru inghetata, subproduse lactate (zer, cazeina),|       |         |
|    |   cheag, gogosi de matase, condimente, lana, piei     |       |         |
|    |   brute, pene, par;                                   | tona  |   10.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 15.| - produse apicole (ceara, polen, venin, etc.);        |  kg   |    1.500|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 16.| - oua de viermi de matase;                            |  kg   |   15.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 17.| - produse din oua (praf, maioneza, melanj, etc.),     |       |         |
|    |   miere de albine, membrane artificiale;              | tona  |   15.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 18.| - peste viu, peste proaspat, refrigerat, congelat,    |       |         |
|    |   produse din peste, inclusiv icre, pulpe de broasca, |       |         |
|    |   carne melci, stridii, scoici, raci, fructe de mare, |       |         |
|    |   vanat mare, vanat mic (in blana, in pene);          | tona  |   20.000|
|    | - cazatura coarne, conserve si concentrate pentru     |       |         |
|    |   hrana animalelor, carne (toate speciile), conserve, |       |         |
|    |   semiconserve, preparate din carne, inclusiv supe si |       |         |
|    |   sosuri concentrate, piei semiprelucrate, subproduse |       |         |
|    |   de abator pentru industria farmaceutica;            |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 19.| - trofee vanatoare si blanuri;                        |bucata |   60.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 20.| - alte produse nenominalizate;                        | tona  |    5.000|
|    |                                                       |  kg   |         |
|    |                                                       |  hl   |         |
|    |                                                       |  sau  |         |
|    |                                                       | alte  |         |
|    |                                                       |unitati|         |
|    |                                                       |  de   |         |
|    |                                                       |masura |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 21.| - mostre pana la 100 kg total;                        |       |  nu se  |
|    | - produse de uz veterinar pentru inregistrare;        |       | taxeaza |
|    | - ajutoare umanitare;                                 |       |         |
|    | - donatii in cadrul ajutoarelor umanitare de orice    |       |         |
|    |   fel;                                                |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 22.| CERTIFICAT DE ABILITARE;                              |bucata |  250.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 23.| CERTIFICAT DE INREGISTRARE SI REINREGISTRARE          |produs |7.000.000|
|    | MEDICAMENTE, PRODUSE BIOLOGICE SI ALTE PRODUSE DE UZ  |       |         |
|    | VETERINAR;                                            |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 24.| ACORD SANITAR VETERINAR DE IMPORT;                    |bucata |   30.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 25.| AVIZ SANITAR VETERINAR PENTRU EXPORT:                 |       |  nu se  |
|    | - animale, produse de origine animala, furaje si alte |       | taxeaza |
|    |   produse supuse controlului sanitar veterinar;       |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 26.| AVIZ SANITAR VETERINAR DE TRANZIT:                    |       |  nu se  |
|    | - animale, produse de origine animala, furaje si alte |       | taxeaza |
|    |   produse supuse controlului sanitar veterinar.       |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|

    Nota: Taxa pentru cantitatile exprimate in fractiuni fata de unitatea de masura prevazuta in prezenta ordonanta de urgenta se calculeaza proportional cu cantitatea avizata.

    ANEXA 3

                              TARIFE
pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar

    Taxele pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea de noi obiective supuse controlului sanitar veterinar sunt in valoare de 50% din taxa prevazuta pentru autorizarea sanitara veterinara de functionare a acestora.

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

                                 TARIFE
pentru eliberarea certificatelor sanitare veterinare pentru transportul intern al animalelor, produselor de origine animala, furajelor si altor marfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum si a certificatelor de sanatate pentru export animale si certificate sanitare veterinare pentru export produse,
subproduse comestibile si necomestibile de origine animala
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                     SPECIFICATIE                    |  U.M.  |   Taxa   |
|crt.|                                                     |        |(lei/U.M.)|
|____|_____________________________________________________|________|__________|
|    | A. Pentru intern:                                   |        |          |
|  1.| Certificat sanitar veterinar pentru transport       |        |   nu se  |
|    | animale;                                            |        |  taxeaza |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
|  2.| Certificat sanitar veterinar pentru transport oua   |        |   nu se  |
|    | de viermi de matase;                                |        |  taxeaza |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
|  3.| Certificat sanitar veterinar pentru transport puiet |        |          |
|    | de pesti fitofagi, icre embrionate si puiet de peste|        |   nu se  |
|    | sau peste destinat repopularii;                     |        |  taxeaza |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
|  4.| Certificat sanitar veterinar pentru transport gunoi |        |   nu se  |
|    | de grajd in scopul comercializarii;                 |        |  taxeaza |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
|  5.| Certificat sanitar veterinar pentru transport       |        |   nu se  |
|    | cadavre, deseuri de abator;                         |        |  taxeaza |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
|  6.| Certificat sanitar veterinar pentru transport       |        |          |
|    | furaje;                                             |  tona  |    5.000 |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
|  7.| Certificat sanitar veterinar pentru transport oua   |        |   nu se  |
|    | pentru incubatie;                                   |        |  taxeaza |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
|  8.| Certificat sanitar veterinar de transport produse de|        |          |
|    | origine animala:                                    |        |          |
|    | - carne toate speciile, inclusiv vanat impuscat     |        |   nu se  |
|    |   destinat consumului public;                       |        |  taxeaza |
|    | - slanina, seu, subproduse comestibile: organe,     |        |          |
|    |   intestine, stomace;                               |        |          |
|    | - grasimi tehnice, oase, par, piei, coarne, unghii, |        |          |
|    |   copite;                                           |        |          |
|    | - alte produse de origine animala nenominalizate;   |        |          |
|    | - produse din carne (preparate din carne, conserve, |        |          |
|    |   semiconserve carne, alte produse din carne);      |        |          |
|    | - lapte lichid si lapte condensat;                  |        |          |
|    | - produse lactate proaspete;                        |        |          |
|    | - branzeturi, unt, inghetata, lapte praf, praf de   |        |          |
|    |   inghetata, cazeina;                               |        |          |
|    | - alte produse din lapte nenominalizate;            |        |          |
|    | - peste viu, peste refrigerat, peste congelat, peste|        |          |
|    |   sarat, peste afumat;                              |        |          |
|    | - conserve, semiconserve peste;                     |        |          |
|    | - icre de sturion;                                  |        |          |
|    | - icre tarama;                                      |        |          |
|    | - alte produse din peste nenominalizate;            |        |          |
|    | - miere de albine;                                  |        |          |
|    | - produse apicole (ceara albine, laptisor de matca, |        |          |
|    |   polen etc);                                       |        |          |
|    | - alte produse apicole nenominalizate;              |        |          |
|    | - oua pentru consum;                                |        |          |
|    | - produse din oua (melanj, praf de oua, maioneza);  |        |          |
|    | - alte produse din oua nenominalizate.              |        |          |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
|  9.| Certificat sanitar veterinar de sanatate animala    |        |   nu se  |
|    | pentru intern;                                      |        |  taxeaza |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
|    | B. Pentru export:                                   |        |          |
| 10.| Certificat sanitar veterinar de sanatate pentru     |        |          |
|    | export animale si certificat de transport           |        |   nu se  |
|    | international;                                      |        |  taxeaza |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
| 11.| Certificat sanitar veterinar pentru export produse, |        |          |
|    | subproduse comestibile si necomestibile de origine  |        |   nu se  |
|    | animala, cu exceptia trofeelor;                     |        |  taxeaza |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
| 12.| Certificat sanitar veterinar de sanatate pentru     |        |          |
|    | export trofee:                                      |        |          |
|    | - ursi, cerbi;                                      | trofeu |  300.000 |
|    | - capre negre;                                      | trofeu |  200.000 |
|    | - mistreti, capriori, cerb;                         | trofeu |  100.000 |
|    | - alte animale salbatice (lup, vulpe, pisica        |        |          |
|    |   salbatica, viezure, jder etc.);                   | trofeu |  100.000 |
|    | - blanuri;                                          | bucata |  100.000 |
|    | - coarne cerbi, colti mistret;                      | trofeu |   50.000 |
|    | - cocosi de munte;                                  | trofeu |   25.000 |
|    | - iepuri, fazani, rate, gaste salbatice, potarnichi;| trofeu |   10.000 |
|    | - alte pasari salbatice (prepelite, porumbei,       |        |          |
|    |   turturele, sitari, grauri, sturzi etc.).          | trofeu |    5.000 |
|____|_____________________________________________________|________|__________|

    Nota: Taxa pentru cantitatile exprimate in fractiuni fata de unitatea de masura prevazuta in prezenta ordonanta de urgenta se calculeaza proportional cu cantitatea avizata."

    7. Anexa nr. 6 se abroga.
    Art. 2
    In cuprinsul ordonantei de urgenta denumirea Ministerul Agriculturii si Alimentatiei se inlocuieste cu denumirea Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 374/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 374 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu