E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 5 din actul OUG 90 2000 modifica articolul 1 din actul Hotărârea 6 1999
Articolul 1 din actul OUG 90 2000 modifica Legea 60 1974
Articolul 1 din actul OUG 90 2000 modifica articolul 24 din actul Legea 60 1974
Articolul 1 din actul OUG 90 2000 modifica articolul 31 din actul Legea 60 1974
Articolul 1 din actul OUG 90 2000 modifica articolul 33 din actul Legea 60 1974
Articolul 1 din actul OUG 90 2000 modifica articolul 34 din actul Legea 60 1974
Articolul 1 din actul OUG 90 2000 completeaza Legea 60 1974
Articolul 2 din actul OUG 90 2000 modifica articolul 1 din actul Legea 60 1974
Articolul 2 din actul OUG 90 2000 modifica articolul 2 din actul Legea 60 1974
Articolul 2 din actul OUG 90 2000 modifica articolul 3 din actul Legea 60 1974
Articolul 2 din actul OUG 90 2000 modifica articolul 4 din actul Legea 60 1974
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 90 din 29 iunie 2000

pentru modificarea si completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 310 din  5 iulie 2000


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 30 decembrie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Denumirile din cuprinsul Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se inlocuiesc dupa cum urmeaza:
    a) la articolele 7, 13, 17, articolul 20 lit. b) si f), articolele 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 37, precum si la articolul 39 lit. b) si e) "Ministerul Agriculturii si Alimentatiei" se inlocuieste cu "Agentia Nationala Sanitara Veterinara";
    b) la articolul 35 "Politia sanitara veterinara" se inlocuieste cu "Directia de Inspectie Sanitara Veterinara si Control de Frontiera";
    c) la articolul 36 alineatul 2 "Directia Generala Sanitara Veterinara" se inlocuieste cu "Agentia Nationala Sanitara Veterinara".
    2. Alineatul 1 al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Importul, exportul si tranzitul de animale, produse de origine animala si furaje se efectueaza numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, stabilite in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin Agentia Nationala Sanitara Veterinara sau prin conventiile sanitare veterinare incheiate cu alte tari. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin Agentia Nationala Sanitara Veterinara, organizeaza la aceste puncte controlul sanitar veterinar."
    3. Alineatul 1 al articolului 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin Agentia Nationala Sanitara Veterinara, stabileste normele sanitare veterinare unice si obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice detinatoare de animale, pentru cele care prelucreaza, depoziteaza, transporta si valorifica produse de origine animala, participa la elaborarea proiectelor sau avizeaza, in conditiile legii, conventiile si acordurile sanitare veterinare internationale. Aproba omologarea metodelor si metodologiilor de diagnostic paraclinic medical veterinar, metode si tehnici pentru expertiza produselor de origine animala si a furajelor, precum si pentru controlul medicamentelor si produselor biologice si al altor produse de uz veterinar."
    4. Alineatul 5 al articolului 31 va avea urmatorul cuprins:
    "In cadrul actiunii de certificare sanitara veterinara a sanatatii animalelor si a sanatatii publice autoritatea sanitara veterinara de stat emite: autorizatii sanitare veterinare de functionare a obiectivelor si activitatilor, vizate anual, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, autorizatii sanitare veterinare pentru mijloace de transport, avize sanitare veterinare de import, export, tranzit, amplasare, proiectare si construire a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar, certificate sanitare veterinare de transport animale, produse de origine animala, furaje si alte marfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum si certificate de sanatate pentru export animale si certificate sanitare veterinare pentru export produse, subproduse comestibile si necomestibile de origine animala, certificate pentru inregistrarea si reinregistrarea medicamentelor, produselor biologice si a altor produse de uz veterinar, certificate de abilitare si acorduri sanitare veterinare pentru import."
    5. La articolul 31, dupa alineatul 6 se introduc alineatele 7 si 8 cu urmatorul cuprins:
    "Certificatele sanitare veterinare pentru intern se elibereaza si de medicul veterinar oficial.
    Medicul veterinar oficial este medicul veterinar imputernicit de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin Agentia Nationala Sanitara Veterinara, in conditiile legii, sa indeplineasca unele atributii publice."
    6. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Reteaua sanitara veterinara de stat se organizeaza ca sector distinct prin infiintarea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare, institutie publica cu personalitate juridica, care reprezinta administratia veterinara si functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    Agentia Nationala Sanitara Veterinara are structura organizatorica prevazuta in anexa nr. 5.
    In subordinea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare functioneaza institutii publice cu personalitate juridica, precum si institutii fara personalitate juridica prevazute in anexa nr. 6.
    Atributiile, sediul, numarul de personal al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale Sanitare Veterinare si a unitatilor care functioneaza in subordinea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare se asigura de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare.
    Veniturile extrabugetare se constituie din tarifele de manopera, activitati sanitare veterinare, consultanta, prestatii specifice: actiuni de dezinfectie, dezinsectie, deratizare si alte activitati in domeniul sanitar veterinar.
    Cuantumul tarifelor mentionate la alin. 6 se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, la propunerea directorului general al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare.
    Personalul Agentiei Nationale Sanitare Veterinare este salarizat potrivit anexei nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar."
    7. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    Agentia Nationala Sanitara Veterinara este condusa de un director general, numit prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, potrivit legii.
    In exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.
    Agentia Nationala Sanitara Veterinara coordoneaza si controleaza productia de biopreparate strategice, activitatea de cercetare finantata de la bugetul administratiei publice centrale, aprovizionarea cu produse si materiale de uz veterinar, avizeaza si controleaza productia de medicamente de uz veterinar."
    8. Dupa articolul 46, la Capitolul VIII se introduce articolul 46^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 46^1
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta lege."
    Art. 2
    Anexele nr. 1 - 4 se inlocuiesc cu anexele nr. 1 - 4 la prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 3
    Taxele achitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru certificate, autorizatii, avize ce urmeaza sa fie eliberate ulterior acestei date, raman platite.
    Art. 4
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va supune Guvernului spre aprobare proiectul de hotarare prevazut la art. 33 alin. 4 din Legea nr. 60/1974.
    Art. 5
    Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 din 21 ianuarie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 6
    Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare, dupa aprobarea de catre Parlamentul Romaniei a prezentei ordonante de urgenta.

               p. PRIM-MINISTRU,
                 MIRCEA CIUMARA

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Ioan Avram Muresan

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

    ANEXA 1

                              TAXELE
pentru eliberarea autorizatiei sanitare veterinare de functionare a obiectivelor si activitatilor, a vizelor anuale ale acesteia, precum si a autorizatiei sanitare veterinare pentru mijloace de transport
 _______________________________________________________________________
|Nr. |             Obiectiv/Activitate             |   U.M.  | lei/U.M. |
|crt.|                                             |         |          |
|____|_____________________________________________|_________|__________|
|  1.| Statie de incubatie tip gospodaresc         |obiectiv |    30.000|
|    | Tabara de vara                              |         |          |
|    | Stana                                       |         |          |
|    | Stupina                                     |         |          |
|    | Menajerie                                   |         |          |
|____|_____________________________________________|_________|__________|
|  2.| Punct de insamantari artificiale la animale |obiectiv |    50.000|
|____|_____________________________________________|_________|__________|
|  3.| Genoteca de animale                         |obiectiv |    70.000|
|    | Expozitie de animale si gradina zoologica   |         |          |
|    | Magazin pentru desfacere animale de         |         |          |
|    | companie si/sau hrana pentru acestea        |         |          |
|____|_____________________________________________|_________|__________|
|  4.| Ferma de animale                            |obiectiv |   100.000|
|    | Targ de animale                             |         |          |
|    | Statiune de monta naturala la animale       |         |          |
|    |  Punct farmaceutic veterinar                |         |          |
|    |  Cabinet medical veterinar                  |         |          |
|    |  Laborator de control furaje                |         |          |
|    | Laborator sanitar veterinar                 |         |          |
|    |  Canisa                                     |         |          |
|    |  Scoala pentru dresaj caini                 |         |          |
|____|_____________________________________________|_________|__________|
|  5.| Bazine piscicole pentru cresterea           |obiectiv |   150.000|
|    | materialului piscicol                       |         |          |
|    | Statie (punct) portuara de spalare si       |         |          |
|    | dezinfectie                                 |         |          |
|    |  Statie (punct) portuara de spalare si      |         |          |
|    |  dezinfectie rutiera din aeroport           |         |          |
|____|_____________________________________________|_________|__________|
|  6.| Statie de incubatie tip industrial          |obiectiv |   500.000|
|    | Bazine piscicole pentru material biologic   |         |          |
|    |  Farmacie veterinara                        |         |          |
|    |  Dispensar veterinar                        |         |          |
|    |  Unitati de tehnica medicala veterinara     |         |          |
|    | Ferma zootehnica de elita                   |         |          |
|    |  Herghelie                                  |         |          |
|    | Depozit de material seminal                 |         |          |
|    |  Baze de achizitie a animalelor             |         |          |
|    | Clinica veterinara sau spital veterinar     |         |          |
|    |  Pensiune pentru animalele de companie      |         |          |
|    |  Frizerie pentru animalele de companie      |         |          |
|    | Depozit de produse de uz veterinar          |         |          |
|    | Depozit furaje                              |         |          |
|    |  Ferma de carantina                         |         |          |
|    |  Unitati de dezinfectie, dezinsectie si     |         |          |
|    |  deratizare                                 |         |          |
|    |  Unitati de reproductie si de selectie      |         |          |
|    |  animala                                    |         |          |
|    | Fabrica pentru hrana animalelor             |         |          |
|    |  Unitati de cercetare stiintifica           |         |          |
|    | Inclusiv cele care utilizeaza animale de    |         |          |
|    | experienta                                  |         |          |
|    | Unitati specializate pentru producerea      |obiectiv |   500.000|
|    | unor biostimulatori, premixuri si nutreturi |         |          |
|    | medicamentate                               |         |          |
|    | Laborator pentru producerea unor            |         |          |
|    | biopreparate sau medicamente de uz veterinar|         |          |
|____|_____________________________________________|_________|__________|
|  7.| Fabrica de nutreturi combinate              |obiectiv | 1.000.000|
|    | Fabrica producatoare de medicamente,        |         |          |
|    | biopreparate si alte produse de uz veterinar|         |          |
|____|_____________________________________________|_________|__________|
|  8.| Puturi seci, cimitire de animale,           |obiectiv |   nu se  |
|    | crematorii                                  |         |  taxeaza |
|____|_____________________________________________|_________|__________|
|  9.| Centru colectare lapte                      |obiectiv |   100.000|
|    | Punct sau centru colectare oua              |         |          |
|    | Punct sau centru colectare miere            |         |          |
|    | Hot dog, chiosc, toneta, stand              |         |          |
|    | Simigerie, covrigarie, gogoserie            |         |          |
|    | Cantina                                     |         |          |
|    | Punct alimentar                             |         |          |
|____|_____________________________________________|_________|__________|
| 10.| - patiserie, placintarie                    |obiectiv |   200.000|
|    | - restaurant tip expres                     |         |          |
|    | - vagon bar tip expres                      |         |          |
|    | - vagon restaurant tip expres               |         |          |
|    | - cambuza                                   |         |          |
|____|_____________________________________________|_________|__________|
| 11.| - unitate prelucrare industriala a          |obiectiv |   300.000|
|    | cadavrelor, produse de origine animala      |         |          |
|    | confiscate, subproduse necomestibile        |         |          |
|____|_____________________________________________|_________|__________|
| 12.| - centru (punct) de taiere                  |obiectiv |   500.000|
|    | - depozit subproduse necomestibile          |         |          |
|    | - punct desfacere: carne, peste, oua, etc.  |         |          |
|    | - punct sau centru colectare peste          |         |          |
|    | - chiosc desfacere peste, produse din peste |         |          |
|    | - punct sau centru colectare batracieni,    |         |          |
|    | gasteropode, crustacee, fructe de mare      |         |          |
|    | - centru colectare, prelucrare lapte        |         |          |
|    | - bistro, fast food                         |         |          |
|    | - pizzerie, ceainarie                       |         |          |
|    | - bodega, rotiserie, bufet                  |         |          |
|    | - restaurant pensiune, restaurant familial, |         |          |
|    | restaurant autoservire, restaurant pe nave  |         |          |
|    | - carmangerie, macelarie                    |         |          |
|    | - unitati portionare, preambalare carne si  |         |          |
|    | produse din carne                           |         |          |
|    | - alte unitati nenominalizate de prelucrare,|         |          |
|    | depozitare carne, produse si subproduse     |         |          |
|    | comestibile si necomestibile                |         |          |
|    | - atelier semiconserve peste                |         |          |
|    | - alte unitati nenominalizate de prelucrare,|         |          |
|    | depozitare, peste, produse din peste,       |         |          |
|    | batracieni, gasteropode, crustacee, fructe  |         |          |
|    | de mare                                     |         |          |
|    | - unitati portionare, preambalare produse   |         |          |
|    | lactate                                     |         |          |
|    | - alte unitati nenominalizate pentru        |         |          |
|    | prelucrare, depozitare lapte, produse       |         |          |
|    | lactate                                     |         |          |
|    | - unitati de colectare, depozitare, oua     |         |          |
|    | - alte unitati nenominalizate pentru        |         |          |
|    | prelucrare, depozitare oua, produse din oua |         |          |
|    | - unitate de colectare si prelucrare miere, |         |          |
|    | alte produse                                |         |          |
|    | - alte unitati nenominalizate pentru        |         |          |
|    | prelucrare, depozitare miere, produse       |         |          |
|    | apicole                                     |         |          |
|    | - birt, cofetarie                           |         |          |
|    | - berarie, braserie, bar: de zi, de noapte, |         |          |
|    | cafe-bar, pati-bar, snack-bar,              |         |          |
|    | disco-video-bar                             |         |          |
|    | - alte unitati de alimentatie publica       |         |          |
|    | nenominalizate                              |         |          |
|    | - magazin alimentar mixt                    |         |          |
|____|_____________________________________________|_________|__________|
| 13.| - atelier preparate carne                   |obiectiv |   700.000|
|    | - catering                                  |         |          |
|____|_____________________________________________|_________|__________|
| 14.| - depozit alimentar, depozit frigorific     |obiectiv |   800.000|
|    | peste, depozit produse lactate              |         |          |
|    | - restaurant clasic, cu specific            |         |          |
|    | local/national, restaurant crama,           |         |          |
|    | restaurant specializat: pescaresc,          |         |          |
|    | vanatoresc, tip zahana, lacto-vegetarian,   |         |          |
|    | dietetic, restaurant-cantina                |         |          |
|    | - hala pentru desfacere produse de origine  |         |          |
|    | animala                                     |         |          |
|____|_____________________________________________|_________|__________|
| 15.| - fabrica branzeturi                        |obiectiv | 1.000.000|
|    | - fabrica lapte praf                        |         |          |
|    | - fabrica inghetata                         |         |          |
|    | - laborator cofetarie, laborator patiserie  |         |          |
|    | - unitati prelucrare batracieni,            |         |          |
|    | gasteropode, crustacee, fructe de mare      |         |          |
|____|_____________________________________________|_________|__________|
| 16.| - fabrica produse din carne: conserve,      |obiectiv | 1.200.000|
|    | semiconserve, preparate din carne, salamuri |         |          |
|    | crude                                       |         |          |
|    | - fabrica semipreparate culinare din carne  |         |          |
|    | si mixte                                    |         |          |
|    | - unitati de transare carne                 |         |          |
|    | - unitati prelucrare membrane naturale      |         |          |
|    | - unitati fabricatie membrane artificiale   |         |          |
|    | - fabrica conserve, semiconserve peste      |         |          |
|    | - fabrica produse lactate                   |         |          |
|    | - fabrica produse oua                       |         |          |
|____|_____________________________________________|_________|__________|
| 17.| - abator                                    |obiectiv | 1.500.000|
|    | - antrepozit frigorific                     |         |          |
|    | - supermarket                               |         |          |
|____|_____________________________________________|_________|__________|
| 18.| - combinat de carne                         |obiectiv | 2.000.000|
|____|_____________________________________________|_________|__________|

    NOTA:
    Autorizatiile sanitare veterinare de functionare se vizeaza anual, percepandu-se jumatate din taxa prevazuta pentru eliberarea acestora.

 _______________________________________________________________________
| Nr.  |      Mijlocul de transport              |    U.M.   |   Taxa   |
| crt. |                                         |           |(lei/U.M.)|
|______|_________________________________________|___________|__________|
|  1.  | Slep                                    | Mijloc de |   50.000 |
|      |                                         | transport |          |
|______|_________________________________________|___________|__________|
|  2.  | Vagon pentru transport animale, vagon   | Mijloc de |  100.000 |
|      | frigorific si izoterm pentru produse de | transport |          |
|      | origine animala                         |           |          |
|______|_________________________________________|___________|__________|
|  3.  | Nava pescador, aeronava cargo           | Mijloc de |  250.000 |
|      |                                         | transport |          |
|______|_________________________________________|___________|__________|
|  4.  | Mijloace auto specializate pentru       | Mijloc de |  300.000 |
|      | transport animale, produse de origine   | transport |          |
|      | animala, furaje, produse de uz veterinar|           |          |
|      | si alte produse supuse controlului      |           |          |
|      | sanitar veterinar                       |           |          |
|______|_________________________________________|___________|__________|

    ANEXA 2

                               TAXELE
pentru eliberarea avizului sanitar veterinar de import, export, tranzit, a acordului sanitar veterinar de import, a certificatului de abilitare si a certificatului de inregistrare si reinregistrare a medicamentelor, produselor biologice si a altor produse de uz veterinar
 _______________________________________________________________________
| Nr.  |              SPECIFICATIE               |    U.M.   |  LEI/UM/ |
| crt. |                                         |           |  PRODUS  |
|______|_________________________________________|___________|__________|
|      | AVIZ SANITAR VETERINAR DE IMPORT:       |           |          |
|  1.  | - materii prime furajere, furaje        |           |          |
|      | concentrate, bumbac, premixuri, aditivi |           |          |
|      | furajeri, fainuri proteice, medicamente |           |          |
|      | pulvis                                  |    tona   |          |
|      | - animale mici pentru reproductie,      |           |      300 |
|      | animale mici pentru macelarie, animale  |           |          |
|      | mici pentru concurs, expozitii, pasari  |           |          |
|      | exotice                                 |    cap    |          |
|      | - animale mijlocii pentru macelarie,    |           |          |
|      | animale mijlocii pentru reproductie     |    cap    |          |
|______|_________________________________________|___________|__________|
|  2.  | - oua pentru incubatie                  |1000 bucati|    1.000 |
|______|_________________________________________|___________|__________|
|  3.  | - animale mari pentru macelarie,        |           |          |
|      | animale mari pentru concurs, animale    |           |          |
|      | mari pentru reproductie                 |    cap    |          |
|      | - pasari pentru carne                   |           |    2.500 |
|      | - pasari pentru reproductie, porumbei   |           |          |
|      | pentru concurs, expozitii, alte         |           |          |
|      | manifestari                             |           |          |
|______|_________________________________________|___________|__________|
|  4.  | - pui de o zi                           |1000 capete|    5.000 |
|______|_________________________________________|___________|__________|
|  5.  | - animale de companie (caini, pisici,   |    cap    |    5.000 |
|      | maimute)                                |           |          |
|______|_________________________________________|___________|__________|
|  6.  | - medicamente, produse biologice, kituri|    lot    |   15.000 |
|      | de uz veterinar pana la 1000 flacoane   |           |          |
|______|_________________________________________|___________|__________|
|  7.  | - medicamente de uz veterinar intre     |    lot    |   20.000 |
|      | 1000 - 5000 flacoane                    |           |          |
|______|_________________________________________|___________|__________|
|  8.  | - medicamente de uz veterinar peste     |    lot    |   40.000 |
|      |  5000 flacoane                          |           |          |
|______|_________________________________________|___________|__________|
|  9.  | - familii de albine                     |  familie  |   nu se  |
|      |                                         |           |  taxeaza |
|______|_________________________________________|___________|__________|
| 10.  | - oua pentru consum                     |1000 bucati|    2.500 |
|______|_________________________________________|___________|__________|
| 11.  | - lapte, lapte condensat                | 100 litri |    2.500 |
|______|_________________________________________|___________|__________|
| 12.  | - slanina cruda, grasimi tehnice        |    tona   |    4.000 |
|______|_________________________________________|___________|__________|
| 13.  | - subproduse comestibile (cap, creier,  |    tona   |    5.000 |
|      | limba, burta, organe, membrane, etc.)   |           |          |
|      | - untura, cochilii de melci, organe     |           |          |
|      | necomestibile, coarne, copite, unghii,  |           |          |
|      | ongloane, aditivi si emulgatori         |           |          |
|      | alimentari, clei de oase, enzime pentru |           |          |
|      | industria alimentara, adezivi pentru    |           |          |
|      | industria alimentara, izolat proteic    |           |          |
|      | alimentar, gelatina alimentara si       |           |          |
|      | tehnica                                 |           |          |
|______|_________________________________________|___________|__________|
| 14.  | - produse lactate proaspete (iaurt,     |    tona   |   10.000 |
|      | frisca, etc.), lapte praf, unt,         |           |          |
|      | branzeturi, cascaval, inghetata,        |           |          |
|      | inclusiv praf de inghetata, ingredienti |           |          |
|      | si arome pentru inghetata, subproduse   |           |          |
|      | lactate (zer, cazeina), cheag, gogosi   |           |          |
|      | de matase, condimente, lana, piei brute,|           |          |
|      | pene, par                               |           |          |
|______|_________________________________________|___________|__________|
| 15.  | - produse apicole (ceara, polen, venin, |     kg    |   15.00  |
|      | etc.)                                   |           |          |
|______|_________________________________________|___________|__________|
| 16.  | - oua de viermi de matase               |     kg    |   15.000 |
|______|_________________________________________|___________|__________|
| 17.  | - produse din oua (praf, maioneza,      |    tona   |   15.000 |
|      | melanj, etc.), miere de albine, membrane|           |          |
|      | artificiale                             |           |          |
|______|_________________________________________|___________|__________|
| 18.  | - peste viu, peste proaspat, refrigerat,|    tona   |   20.000 |
|      | congelat, produse din peste, inclusiv   |           |          |
|      | icre, pulpe de broasca, carne melci,    |           |          |
|      | stridii, scoici, raci, fructe de mare,  |           |          |
|      | vanat mare, vanat mic (in blana, in     |           |          |
|      | pene)                                   |           |          |
|      | - cazatura, coarne, conserve si         |           |          |
|      | concentrate pentru hrana animalelor,    |           |          |
|      | carne (toate speciile), conserve,       |           |          |
|      | semiconserve, preparate din carne,      |           |          |
|      | inclusiv supe si sosuri concentrate,    |           |          |
|      | piei semiprelucrate, subproduse de      |           |          |
|      | abator pentru industria farmaceutica    |           |          |
|______|_________________________________________|___________|__________|
| 19.  | - trofee vanatoare si blanuri           |   bucata  |   60.000 |
|______|_________________________________________|___________|__________|
| 20.  | - alte produse nenominalizate           |    tona   |          |
|      |                                         |     kg    |    5.000 |
|      |                                         |     hl    |          |
|      |                                         | sau alte  |          |
|      |                                         | unitati de|          |
|      |                                         |   masura  |          |
|______|_________________________________________|___________|__________|
| 21.  | - mostre pana la 100 kg total           |           |   nu se  |
|      | - produse de uz veterinar pentru        |           |  taxeaza |
|      | inregistrare                            |           |          |
|      | - ajutoare umanitare                    |           |          |
|      | - donatii in cadrul ajutoarelor         |           |          |
|      | umanitare de orice fel                  |           |          |
|______|_________________________________________|___________|__________|
| 22.  | CERTIFICAT DE ABILITARE                 |   bucata  |  250.000 |
|______|_________________________________________|___________|__________|
| 23.  | CERTIFICAT DE INREGISTRARE SI           |   produs  |7.000.000 |
|      | REINREGISTRARE MEDICAMENTE, PRODUSE     |           |          |
|      | BIOLOGICE SI ALTE PRODUSE DE UZ         |           |          |
|      | VETERINAR                               |           |          |
|______|_________________________________________|___________|__________|
| 24.  | ACORD SANITAR VETERINAR DE IMPORT       |   bucata  |   30.000 |
|______|_________________________________________|___________|__________|
| 25.  | AVIZ SANITAR VETERINAR PENTRU EXPORT:   |           |   nu se  |
|      | - animale, produse de origine animala,  |           |  taxeaza |
|      | furaje si alte produse supuse           |           |          |
|      | controlului sanitar veterinar           |           |          |
|______|_________________________________________|___________|__________|
| 26.  | AVIZ SANITAR VETERINAR DE TRANZIT:      |           |   nu se  |
|      | - animale, produse de origine animala,  |           |  taxeaza |
|      | furaje si alte produse supuse           |           |          |
|      | controlului sanitar veterinar           |           |          |
|______|_________________________________________|___________|__________|

    NOTA:
    Taxa pentru cantitatile exprimate in fractiuni fata de unitatea de masura prevazuta in prezenta ordonanta de urgenta se calculeaza proportional cu cantitatea avizata.

    ANEXA 3

                              TAXELE
pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar

    Taxele pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea de noi obiective supuse controlului sanitar veterinar sunt in valoare de 50% din taxa prevazuta pentru autorizarea sanitara veterinara de functionare a acestora.

    ANEXA 4

                              TAXELE
pentru eliberarea certificatelor sanitare veterinare de transport animale, produse de origine animala, furaje si alte marfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum si a certificatelor de sanatate pentru export animale si certificate sanitare veterinare pentru export produse, subproduse comestibile si necomestibile de origine animala
 _______________________________________________________________________
|Nr.  |              Specificatie                |    U.M.   |   Taxa   |
|crt. |                                          |           |(lei/U.M.)|
|_____|__________________________________________|___________|__________|
|  1. | Certificat sanitar veterinar de transport|           |          |
|     | animale:                  |           |          |
|     | - mari                                   |    cap.   |   10.000 |
|     | - mici                                   |    cap.   |    5.000 |
|     | - pasari                                 |    cap.   |      100 |
|     | - pui de o zi                            |    cap.   |       10 |
|     | - familii de albine                      |  familie  |    2.000 |
|_____|__________________________________________|___________|__________|
|  2. | Certificat sanitar veterinar de          |           |          |
|     | transport oua de viermi de matase        |     kg    |   10.000 |
|_____|__________________________________________|___________|__________|
|  3. | Certificat sanitar veterinar de transport|           |          |
|     | puiet de pesti fitofagi, icre embrionate |           |          |
|     | si puiet de peste sau peste destinat     |           |          |
|     | repopularii                              |     kg    |   25.000 |
|_____|__________________________________________|___________|__________|
|  4. | Certificat sanitar veterinar pentru      |           |          |
|     | transport trofee:                        |           |          |
|     | - ursi, cerbi                            |   trofeu  |  500.000 |
|     | - capre negre                            |   trofeu  |  400.000 |
|     | - mistreti, capriori, cerb               |   trofeu  |  350.000 |
|     | - alte animale salbatice (lup, vulpe,    |           |          |
|     |   pisica salbatica, viezure, jder etc.)  |   trofeu  |  300.000 |
|     | - blanuri                                |   bucata  |  200.000 |
|     | - coarne cerbi, colti mistret            |   trofeu  |  100.000 |
|     | - cocosi de munte                        |   trofeu  |   50.000 |
|     | - iepuri, fazani, rate, gaste salbatice, |           |          |
|     |   potarnichi                             |   trofeu  |   30.000 |
|     | - alte pasari salbatice (prepelite,      |           |          |
|     |   porumbei, turturele, sitari, grauri,   |           |          |
|     |   sturzi etc.)                           |   trofeu  |   10.000 |
|_____|__________________________________________|___________|__________|
|  5. | Certificat sanitar veterinar de transport|           |   Nu se  |
|     | gunoi de grajd in scopul comercializarii |           |  taxeaza |
|_____|__________________________________________|___________|__________|
|  6. | Certificat sanitar veterinar de transport|           |   Nu se  |
|     | cadavre, deseuri de abator               |           |  taxeaza |
|_____|__________________________________________|___________|__________|
|  7. | Certificat sanitar veterinar de transport|           |          |
|     | furaje, premixuri, aditivi furajeri si   |           |          |
|     | alte marfuri supuse controlului sanitar  |           |          |
|     | veterinar                                |   tona    |    5.000 |
|_____|__________________________________________|___________|__________|
|  8. | Certificat sanitar veterinar de transport|           |          |
|     | oua pentru incubatie                     | 1000 buc. |    3.000 |
|_____|__________________________________________|___________|__________|
|  9. | Certificat sanitar veterinar de transport|           |          |
|     | produse de origine animala:              |           |          |
|     | - carne toate speciile, inclusiv vanat   |           |          |
|     |   impuscat destinat consumului public    |   tona    |   20.000 |
|     | - slanina, seu, subproduse comestibile:  |           |          |
|     |   organe, intestine, stomace             |   tona    |   15.000 |
|     | - grasimi tehnice, oase, par, piei,      |           |          |
|     |   coarne, unghii, copite                 |   tona    |   10.000 |
|     | - alte produse de origine animala        |           |          |
|     |   nenominalizate                         |   tona    |          |
|     | - produse din carne (preparate din carne,|           |   12.000 |
|     |   conserve, semiconserve carne, alte     |           |          |
|     |   produse din carne)                     |   tona    |   30.000 |
|     | - lapte lichid si lapte condensat        | 1000 litri|   20.000 |
|     | - produse lactate proaspete              |   tona    |   25.000 |
|     | - branzeturi, unt, inghetata, lapte praf,|           |          |
|     |   praf de inghetata, cazeina             |   tona    |   35.000 |
|     | - alte produse din lapte nenominalizate  |   tona    |   30.000 |
|     | - peste viu, peste refrigerat, peste     |           |          |
|     |   congelat, peste sarat, peste afumat    |   tona    |   20.000 |
|     | - conserve, semiconserve peste           |   tona    |   30.000 |
|     | - icre de sturion                        |   tona    |   80.000 |
|     | - icre tarama                            |   tona    |   50.000 |
|     | - alte produse din peste nenominalizate  |   tona    |   25.000 |
|     | - miere de albine                        |   tona    |   25.000 |
|     | - produse apicole (ceara albine, laptisor|           |          |
|     |   de matca, polen etc.)                  |   tona    |   40.000 |
|     | - alte produse apicole nenominalizate    |   tona    |   30.000 |
|     | - oua pentru consum                      | 1000 buc. |    2.500 |
|     | - produse din oua (melanj, praf de oua,  |           |          |
|     |   maioneza)                              |   tona    |   30.000 |
|     | - alte produse din oua nenominalizate    |   tona    |   20.000 |
|_____|__________________________________________|___________|__________|
| 10. | Certificat sanitar veterinar de sanatate |    buc.   |   10.000 |
|     | animala pentru intern                    |           |          |
|_____|__________________________________________|___________|__________|
| 11. | Certificat sanitar veterinar de sanatate |           |   Nu se  |
|     | pentru export animale si certificat de   |           |  taxeaza |
|     | transport international                  |           |          |
|_____|__________________________________________|___________|__________|
| 12. | Certificat sanitar veterinar pentru      |           |   Nu se  |
|     | export produse, subproduse comestibile si|           |  taxeaza |
|     | necomestibile de origine animala         |           |          |
|_____|__________________________________________|___________|__________|

    NOTA:
    Taxa pentru cantitatile exprimate in fractiuni fata de unitatea de masura prevazuta in prezenta ordonanta de urgenta se calculeaza proportional cu cantitatea avizata.

    ANEXA 5

                  _______________________________________
                 | AGENTIA NATIONALA SANITARA VETERINARA |
                 |_______________________________________|
                             ________|_________
                            | DIRECTOR GENERAL |_________________
                            |__________________|                 |
                         ____________|_____________              |
                        | DIRECTOR GENERAL ADJUNCT |             |
                        |__________________________|             |
      _______________________________|___________                |
  ___|___    ___|___    ___|___    ___|___    ___|___    ________|________
 |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  | COMPARTIMENTUL  |
 | MODUL |  | MODUL |  | MODUL |  | MODUL |  | MODUL |  |CONTROL FINANCIAR|
 |   1   |  |   2   |  |   3   |  |   4   |  |   5   |  |    PREVENTIV    |
 |_______|  |_______|  |_______|  |_______|  |_______|  |_________________|

    MODUL 1:
                          ______________________
                         |DIRECTIA DE INSPECTIE |
                         |SANITARA VETERINARA SI|
                         | CONTROL DE FRONTIERA |
                         |______________________|
                            |   _______________________
                            |  | SERVICIUL INSPECTIE   |
                            |__|  SI CONTROL SANITAR   |
                            |  |      VETERINAR        |
                            |  |_______________________|
                            |   _______________________
                            |  | SERVICIUL COORDONARE  |
                            |__|INSPECTORATE SANITARE  |
                               |VETERINARE DE FRONTIERA|
                               |_______________________|

    MODUL 2:
                          ______________________
                         | DIRECTIA DE SANATATE |
                         |     A ANIMALELOR     |
                         |______________________|
                            |   _________________________
                            |  | SERVICIUL               |
                            |__| EPIDEMIOSUPRAVEGHERE    |
                            |  | SI CONTROLUL BOLILOR    |
                            |  |_________________________|
                            |   _________________________
                            |__| SERVICIUL BUNASTAREA    |
                            |  | SI PROTECTIA ANIMALELOR |
                            |  |_________________________|
                            |   _________________________
                            |  | SERVICIUL ALIMENTATIA   |
                            |__| ANIMALELOR SI PRODUSE   |
                            |  | DE UZ VETERINAR         |
                            |  |_________________________|
                            |   _________________________
                            |__| SERVICIUL IDENTIFICAREA |
                               | SI CIRCULATIA ANIMALELOR|
                               |_________________________|

    MODUL 3:
                          _____________________
                         |  DIRECTIA DE IGIENA |
                         | SI SANATATE PUBLICA |
                         |      VETERINARA     |
                         |_____________________|
                            |   _____________________
                            |  | SERVICIUL IGIENA    |
                            |__| PRODUSELOR DE       |
                            |  | ORIGINE ANIMALA     |
                            |  |_____________________|
                            |   _____________________
                            |__| SERVICIUL PROFILAXIA|
                            |  | ZOONOZELOR          |
                            |  |_____________________|
                            |   _____________________
                            |__| BIROUL AUTORIZARI   |
                               | SANITARE VETERINARE |
                               |_____________________|
    MODUL 4:
                          ___________________________
                         |   DIRECTIA FINANCIARA,    |
                         | CONTABILITATE, INVESTITII,|
                         | SALARIZARE, RESURSE UMANE |
                         |    SI ADMINISTRATIVE      |
                         |___________________________|
                            |   ______________________
                            |  | SERVICIUL FINANCIAR, |
                            |__| CONTABILITATE,       |
                            |  | INVESTITII           |
                            |  |______________________|
                            |   ______________________
                            |  | SERVICIUL SALARIZARE,|
                            |__| RESURSE UMANE        |
                            |  |______________________|
                            |   _____________________
                            |__| COMPARTIMENTUL      |
                               | ADMINISTRATIV       |
                               |_____________________|

    MODUL 5:
                          _________________________
                         |   DIRECTIA LEGISLATIE,  |
                         | ARMONIZARE LEGISLATIVA, |
                         | CONTENCIOS SI COOPERARE |
                         |      INTERNATIONALA     |
                         |_________________________|
                            |   _______________________
                            |__| SERVICIUL ARMONIZARE  |
                            |  | LEGISLATIVA           |
                            |  |_______________________|
                            |   _______________________
                            |__| COMPARTIMENTUL        |
                            |  | LEGISLATIE, CONTENCIOS|
                            |  |_______________________|
                            |   _______________________
                            |__| BIROUL COOPERARE      |
                               | INTERNATIONALA        |
                               |_______________________|

    ANEXA 6

                              UNITATI
care functioneaza in subordinea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare
 ___________________________________________________________________________
|Nr. |         Denumirea unitatii               |         Finantare         |
|crt.|                                          |                           |
|____|__________________________________________|___________________________|
|    | I. Institutii publice cu personalitate   | - alocatii de la bugetul  |
|    |    juridica                              | de stat si venituri       |
|    |                                          | extrabugetare             |
|____|__________________________________________|___________________________|
| 1. | Institutul de Diagnostic si Sanatate     | - alocatii de la bugetul  |
|    | Animala                                  | de stat si venituri       |
|    |                                          | extrabugetare             |
|____|__________________________________________|___________________________|
| 2. | Institutul de Igiena si Sanatate Publica | - alocatii de la bugetul  |
|    | Veterinara                               | de stat si venituri       |
|    |                                          | extrabugetare             |
|____|__________________________________________|___________________________|
| 3. | Institutul pentru Controlul Produselor   | - alocatii de la bugetul  |
|    | Biologice si Medicamentelor de uz        | de stat si venituri       |
|    | Veterinar                                | extrabugetare             |
|____|__________________________________________|___________________________|
| 4. | Directiile sanitare veterinare judetene  | - alocatii de la bugetul  |
|    | si a municipiului Bucuresti, inclusiv    | de stat si venituri       |
|    | laboratoarele sanitare veterinare de stat| extrabugetare             |
|____|__________________________________________|___________________________|
|    | II. Institutii publice fara personalitate| - alocatii de la bugetul  |
|    |     juridica                             | de stat si venituri       |
|    |                                          | extrabugetare             |
|____|__________________________________________|___________________________|
| 1. | Circumscriptiile sanitare veterinare     | - alocatii de la bugetul  |
|    | zonale                                   | de stat si venituri       |
|    |                                          | extrabugetare             |
|____|__________________________________________|___________________________|
| 2. | Circumscriptiile sanitare veterinare     | - alocatii de la bugetul  |
|    | pentru controlul produselor de origine   | de stat si venituri       |
|    | animala                                  | extrabugetare             |
|____|__________________________________________|___________________________|
| 3. | Inspectorate de control sanitar veterinar| - alocatii de la bugetul  |
|    | de frontiera                             | de stat si venituri       |
|    |                                          | extrabugetare             |
|____|__________________________________________|___________________________|SmartCity5

COMENTARII la OUG 90/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 90 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu