E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 2 din actul OUG 142 2000 completat de Legea 530 2004
Articolul 1 din actul OUG 142 2000 modificat de Legea 165 2004
Articolul 1 din actul OUG 142 2000 modificat de articolul 22 din actul OUG 11 2004
Articolul 2 din actul OUG 142 2000 modificat de articolul 22 din actul OUG 11 2004
Articolul 3 din actul OUG 142 2000 modificat de articolul 22 din actul OUG 11 2004
Articolul 5 din actul OUG 142 2000 modificat de articolul 22 din actul OUG 11 2004
Articolul 8 din actul OUG 142 2000 modificat de articolul 22 din actul OUG 11 2004
Articolul 3 din actul OUG 142 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 14 2003
Articolul 1 din actul OUG 142 2000 modificat de OUG 140 2001
OUG 142 2000 aprobat de Legea 309 2001
Articolul 2 din actul OUG 142 2000 modificat de Legea 309 2001
Articolul 3 din actul OUG 142 2000 modificat de Legea 309 2001
Articolul 4 din actul OUG 142 2000 modificat de Legea 309 2001
Articolul 5 din actul OUG 142 2000 modificat de Legea 309 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 142 din 21 septembrie 2000

privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica si financiara a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 471 din 28 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 si ale art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Agentia SAPARD, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, finantata din venituri bugetare si extrabugetare, cu sediul central in municipiul Bucuresti, bd Carol I nr. 24, sectorul 3.
    (2) Scopul Agentiei SAPARD il constituie implementarea tehnica si financiara a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala, denumit in continuare Programul SAPARD.
    (3) Agentia SAPARD are in structura 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD, amplasate potrivit regiunilor de dezvoltare constituite in temeiul Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania, care isi desfasoara activitatea la sediul directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara, astfel:
    a) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 1 Nord-Est, pentru Regiunea 1 Nord-Est, pentru teritoriile judetelor Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui;
    b) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 2 Sud-Est, pentru Regiunea 2 Sud-Est, pentru teritoriile judetelor Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea si Vrancea;
    c) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 3 Sud - Muntenia, pentru Regiunea 3 Sud - Muntenia, pentru teritoriile judetelor Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman;
    d) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 4 Sud-Vest - Oltenia, pentru Regiunea 4 Sud-Vest - Oltenia, pentru teritoriile judetelor Gorj, Dolj, Mehedinti, Olt si Valcea;
    e) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 5 Vest Romania, pentru Regiunea 5 Vest Romania, pentru teritoriile judetelor Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis;
    f) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 6 Nord-Vest, pentru Regiunea 6 Nord-Vest, pentru teritoriile judetelor Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Salaj si Satu Mare;
    g) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 7 Centru, pentru Regiunea 7 Centru, pentru teritoriile judetelor Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu;
    h) Biroul regional de implementare a Programului SAPARD Regiunea 8 Bucuresti - Ilfov, pentru Regiunea 8 Bucuresti - Ilfov, pentru teritoriile municipiului Bucuresti si judetului Ilfov.
    Art. 2
    (1) Agentia SAPARD are ca obiect de activitate implementarea tehnica si financiara a Programului SAPARD in concordanta cu strategia si masurile stabilite in Planul national pentru agricultura si dezvoltare rurala aprobat prin lege.
    (2) Principalele atributii pentru activitatea de implementare tehnica sunt:
    a) organizarea primirii cererilor de finantare formulate de potentialii beneficiari ai proiectelor finantate prin Programul SAPARD;
    b) verificarea cererilor de finantare, in vederea aprobarii proiectelor finantate prin Programul SAPARD in raport cu cerintele acestuia;
    c) selectarea proiectelor finantate prin Programul SAPARD, in conformitate cu prevederile Planului national pentru agricultura si dezvoltare rurala;
    d) stabilirea obligatiilor contractuale dintre Agentia SAPARD si potentialii beneficiari si totodata aprobarea inceperii derularii proiectelor finantate prin Programul SAPARD;
    e) efectuarea verificarilor pe teren ale proiectelor care vor fi finantate prin Programul SAPARD atat inainte, cat si dupa aprobarea acestora;
    f) intreprinderea de actiuni care sa asigure buna derulare a proiectelor finantate prin Programul SAPARD, care se implementeaza;
    g) raportarea progresului masurilor care se implementeaza prin Programul SAPARD catre organismele care asigura finantarea programului.
    (3) Principalele atributii de plata sunt:
    a) verificarea cererilor de plata ale beneficiarilor proiectelor finantate prin Programul SAPARD;
    b) verificarea pe teren a proiectelor finantate prin Programul SAPARD, pentru a stabili eligibilitatea platii;
    c) autorizarea platii catre beneficiarii proiectelor finantate prin Programul SAPARD;
    d) efectuarea platii catre beneficiarii proiectelor finantate prin Programul SAPARD;
    e) inregistrarea angajamentelor de plata si a platilor catre beneficiarii proiectelor finantate prin Programul SAPARD;
    f) efectuarea de controale ale beneficiarilor proiectelor finantate prin Programul SAPARD dupa efectuarea platii, pentru a stabili daca eligibilitatea si conditiile acordarii ajutorului financiar nerambursabil continua sa fie respectate, ori de cate ori se considera necesar.
    (4) Agentia SAPARD va delega urmatoarele atributii privind implementarea tehnica si financiara, atributii ce vor fi indeplinite in baza unor protocoale si/sau acorduri interinstitutionale stabilite cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Ministerul Finantelor si Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala, precum si cu organizatii guvernamentale sau neguvernamentale implicate la nivel national, regional si local in implementarea tehnica si financiara a Programului SAPARD:
    a) verificarea proiectelor depuse spre aprobare in vederea finantarii prin Programul SAPARD, in raport cu cerintele acestuia;
    b) evaluarea proiectelor, in conformitate cu procedurile si criteriile de selectie aprobate, si intocmirea listelor cuprinzand proiectele eligibile si cele neeligibile;
    c) efectuarea verificarilor si controlului pe teren ale proiectelor, inainte si dupa aprobarea acestora;
    d) efectuarea verificarilor si controlului pe teren ale cererilor de plata.
    (5) Pentru realizarea atributiilor prevazute la alin. (4) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului vor asigura personalul necesar si dotarea aferenta.
    (6) Atributiile prevazute la art. 2 alin. (3) lit. d) si e) vor fi exercitate numai de Agentia SAPARD.
    Art. 3
    (1) Structura de organizare a sistemului de implementare a Programului SAPARD este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Conducerea Agentiei SAPARD este asigurata de directorul general numit, conform legii, prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    (3) Structura organizatorica, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei SAPARD, atributiile directorului general al acesteia, precum si localitatea in care isi desfasoara activitatea Biroul regional de implementare a Programului SAPARD se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (4) Numarul maxim de posturi prevazut pentru Agentia SAPARD este de 145, din care 45 de posturi pentru unitatea centrala si 100 de posturi pentru cele 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD, si se incadreaza in numarul total de personal aprobat Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 4
    Personalul Agentiei SAPARD se considera transferat in interesul serviciului de la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de la directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara.
    Art. 5
    (1) Agentia SAPARD utilizeaza pentru aparatul propriu 3 autoturisme pentru transport de persoane si un microbuz, consumul maxim de carburanti pentru un autovehicul fiind de 250 l/luna.
    (2) Cele 8 birouri regionale de implementare a Programului SAPARD utilizeaza cate un autoturism pentru transport de persoane si cate un autoturism pentru activitatile specifice.
    Art. 6
    Salarizarea personalului Agentiei SAPARD se face potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar.
    Art. 7
    Hotararea Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza corespunzator prevederilor prezentei ordonante de urgenta, astfel:
    Anexa nr. 1 se completeaza cu Agentia SAPARD.
    Anexa nr. 2 "Unitatile care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei" se completeaza la capitolul II "Institutii publice finantate de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare" cu pozitia 5. Agentia SAPARD.
    Art. 8
    In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia si le va supune spre aprobare Guvernului.
    Art. 9
    Ministerul Finantelor este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetul ministerelor implicate in implementarea tehnica si financiara a Programului SAPARD, rezultate din aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 10
    (1) Nerespectarea destinatiei sumelor primite prin Programul SAPARD, precum si nerespectarea termenelor pentru care au fost acordate beneficiarilor constituie contraventii, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    (2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea amenzii se fac de persoane imputernicite in acest sens de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    (3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25 - 27.
    (4) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se aplica si persoanelor juridice.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Ioan Avram Muresan

                       p. Ministrul finantelor,
                       Sebastian Vladescu,
                       secretar de stat

                       p. Ministru de stat,
                       ministrul afacerilor externe
                       Eugen Dijmarescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul apelor, padurilor
                       si protectiei mediului,
                       Romica Tomescu

                       Ministrul lucrarilor publice si
                       amenajarii teritoriului,
                       Nicolae Noica

                       p. Ministrul functiei publice,
                       Ioan Onisei,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Liviu Lucian Albu

                       Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Dezvoltare Regionala,
                       Liviu Marcu

                       Ministru de stat,
                       presedintele Consiliului de
                       Coordonare Economico-Financiara,
                       Mircea Ciumara

    ANEXA 1

                                STRUCTURA
de organizare a sistemului de implementare a Programului SAPARD

 ..............................................................................
: _____________________         ________________       _____________           :
:| ASISTENTA TEHNICA   |_______|DIRECTOR GENERAL|_____|CORP DE AUDIT|          :
:|Elaborare metodologii|       |                |     |_____________|          :
:|_____________________|       |     AGENTIE    |     ________________________ :
: _______________________      |     SAPARD     |____|UNITATE ADMINISTRATIVA  |:
:|      UNITATE DE       |     |                |    |Economic, administrativ,|:
:|  PROMOVARE-COMUNICARE |     |________________|    |personal                |:
:|_______________________|            |              |________________________|:
:                                     |                         ...............:
:                                     |                         :
:                    _________________|_____________            :
:                   |UNITATEA CENTRALA DE COORDONARE|           :
:                   |_______________________________|           :
:                 __|FUNCTIA DE PLATA | FUNCTIA DE  |-----------:------>
: |  |                 |IMPLEMENTARE |           :  V
: |  |_________________|_____________|           :  E
: |                    |                         :  R
: |                    |                         :  I
:                |                    V    ___________________  :  F
: (PLATILE SE    |                        |    BIROU 8        | :  I
: POT EFECTUA    |                      __|________________   | :  C
: IN SISTEM      |                     |     BIROU 7       |  | :  A
: DESCENTRALIZAT)|                   __|________________   |  | :  R
: |                  |     BIROU 6       |  |__| :  E
: |                __|________________   |  |    :
: |               |     BIROU 5       |  |__|    :  T
: |             __|________________   |  |       :  E
: |            |     BIROU 4       |  |__|       :  H
: |          __|________________   |  |          :  N
: |         |     BIROU 3       |  |__|          :  I
: |       __|________________   |  |             :  C
: |      |     BIROU 2       |  |__|             :  A
: |    __|________________   |  |                :------>
:                |   |     BIROU 1       |  |__|                :
:                 -->|Biroul regional de |  |                   :
:                    |implementare a     |__|                   :
:                    |Programului SAPARD |                      :
:                    |___________________|                      :
:                                                               :
:                             AGENTIA SAPARD                    :
:                                                               :
: ACTIVITATI PROPRII                                            :
:...............................................................:

       .. . . . . . . . . . . . . . . . ..
-----> .             _________           .
  V    .            | ANDR    |          .
  E    .          __|____     |__        .
  R    .         | MAPPM |____|  |       .
  I    .       __|____   |_      |       .
  F    .      | MLPAT |__| |     |       .
  I    .    __|____   |    |  ___V___    .
  C    .   |       |__|    | |ADR-uri|   .
  A    .   | MAA   | |  ___V_|_______|   .
  R    .   |_______| | |UNITATI|         .
  E    .       |     | |LOCALE |         .
       .       |  ___V_|_______|         .
  T    .       | |UNITATI|               .
  E    .       | |LOCALE |               .
  H    .    ___V_|_______|               .
  N    .   |UNITATI|                     .
  I    .   |LOCALE |                     .
  C    .   |_______|                     .
  A    .                                 .
     > .   ACTIVITATI DELEGATE           .
       .. . . . . . . . . . . . . . . . ..SmartCity5

COMENTARII la OUG 142/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 142 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 142/2000
Legea 530 2004
pentru completarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica si financiara a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala
Legea 165 2004
pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica si financiara a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala
OUG 11 2004
privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale
OUG 14 2003
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica si financiara a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala
OUG 140 2001
pentru modificarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica si financiara a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala
Legea 309 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica si financiara a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu