E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 151 1998 abrogat de articolul 24 din actul Legea 315 2004
Articolul 6 din actul Legea 151 1998 modificat de Legea 256 2003
Articolul 7 din actul Legea 151 1998 modificat de Legea 256 2003
Articolul 6 din actul Legea 151 1998 completat de Ordonanţa 27 2003
Articolul 7 din actul Legea 151 1998 modificat de Ordonanţa 27 2003
Articolul 9 din actul Legea 151 1998 modificat de Ordonanţa 27 2003
Articolul 15 din actul Legea 151 1998 modificat de Legea 226 2001
Articolul 15 din actul Legea 151 1998 in legatura cu Hotărârea 399 2001
Articolul 6 din actul Legea 151 1998 modificat de OUG 268 2000
Articolul 11 din actul Legea 151 1998 modificat de OUG 268 2000
Articolul 15 din actul Legea 151 1998 modificat de OUG 268 2000
Legea 151 1998 in legatura cu OUG 142 2000
Articolul 12 din actul Legea 151 1998 in legatura cu Hotărârea 554 1999
Articolul 10 din actul Legea 151 1998 in legatura cu Hotărârea 979 1998
Legea 151 1998 in legatura cu Hotărârea 634 1998
Legea 151 1998 promulgat de Decretul 274 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 151 din 15 iulie 1998

privind dezvoltarea regionala in Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 265 din 16 iulie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prin prezenta lege se stabilesc cadrul institutional, obiectivele, competentele si instrumentele specifice politicii de dezvoltare regionala in Romania.
    Art. 2
    Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala in Romania sunt urmatoarele:
    a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin stimularea dezvoltarii echilibrate, prin recuperarea accelerata a intarzierilor in dezvoltarea zonelor defavorizate ca urmare a unor conditii istorice, geografice, economice, sociale, politice, si preintampinarea producerii de noi dezechilibre;
    b) pregatirea cadrului institutional pentru a raspunde criteriilor de integrare in structurile Uniunii Europene si de acces la fondurile structurale si la Fondul de coeziune ale Uniunii Europene;
    c) corelarea politicilor si activitatilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, prin stimularea initiativelor si prin valorificarea resurselor locale si regionale, in scopul dezvoltarii economico-sociale durabile si al dezvoltarii culturale a acestora;
    d) stimularea cooperarii interregionale, interne si internationale, a celei transfrontaliere, inclusiv in cadrul euroregiunilor, precum si participarea regiunilor de dezvoltare la structurile si organizatiile europene care promoveaza dezvoltarea economica si institutionala a acestora, in scopul realizarii unor proiecte de interes comun, in conformitate cu acordurile internationale la care Romania este parte.
    Art. 3
    Finantarea programelor pentru realizarea obiectivelor prevazute la art. 2 se asigura prin Fondul national pentru dezvoltare regionala, care se constituie potrivit prevederilor prezentei legi.

    CAP. 2
    Regiunile de dezvoltare

    Art. 4
    (1) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot hotari, cu acordul consiliilor locale interesate, ca zona care cuprinde teritoriile judetelor in cauza, respectiv al municipiului Bucuresti, sa constituie regiune de dezvoltare.
    (2) Regiunile de dezvoltare nu sunt unitati administrativ-teritoriale si nu au personalitate juridica.
    Art. 5
    (1) Constituirea regiunii de dezvoltare se face printr-o conventie semnata de reprezentantii consiliilor judetene si, respectiv, ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
    (2) Regiunile de dezvoltare astfel constituite vor deveni, cu avizul Guvernului, cadrul de implementare si de evaluare a politicii de dezvoltare regionala.

    CAP. 3
    Structuri teritoriale pentru dezvoltarea regionala

    Art. 6
    (1) Pentru coordonarea activitatilor de promovare a obiectivelor care decurg din politicile de dezvoltare regionala, la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi se infiinteaza Consiliul pentru dezvoltare regionala ca organ deliberativ.
    (2) Consiliul pentru dezvoltare regionala are urmatoarele atributii principale:
    a) analizeaza si hotaraste strategia si programele de dezvoltare regionala;
    b) aproba proiectele de dezvoltare regionala;
    c) prezinta Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala propuneri privind constituirea Fondului pentru dezvoltare regionala;
    d) aproba criteriile, prioritatile, alocarea si destinatiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regionala;
    e) urmareste utilizarea fondurilor alocate agentiilor pentru dezvoltare regionala din Fondul national pentru dezvoltare regionala;
    f) urmareste respectarea obiectivelor regionale.
    (3) Consiliul pentru dezvoltare regionala este alcatuit din presedintii consiliilor judetene si cate un reprezentant al consiliilor locale municipale, orasenesti si comunale, desemnati din fiecare judet, pe durata mandatului. In cazul municipiului Bucuresti, in Consiliul pentru dezvoltare regionala va fi desemnat un reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si cate un reprezentant al consiliilor locale de sector.
    (4) Consiliul pentru dezvoltare regionala va avea un presedinte si un vicepresedinte. Aceste functii vor fi indeplinite, prin rotatie, pentru cate un mandat de un an, de catre reprezentantii judetelor, desemnati de acestea.
    (5) La lucrarile Consiliului pentru dezvoltare regionala participa, fara drept de vot, prefectii judetelor. De asemenea, pot fi invitati si reprezentanti ai consiliilor locale, municipale, orasenesti si comunale, precum si ai institutiilor si organizatiilor cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale, in functie de problematica supusa dezbaterii.
    (6) Consiliul pentru dezvoltare regionala adopta propriul regulament de functionare, pe baza regulamentului-cadru elaborat de Guvern.
    Art. 7
    (1) In cadrul fiecarei regiuni de dezvoltare, in termen de 30 de zile de la infiintarea Consiliului pentru dezvoltare regionala, se va constitui o agentie pentru dezvoltare regionala, coordonata de acesta.
    (2) Agentiile pentru dezvoltare regionala sunt organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care actioneaza in domeniul specific dezvoltarii regionale. Acestea se organizeaza si functioneaza in conditiile prezentei legi si ale statutului de organizare si functionare, aprobat de Consiliul pentru dezvoltare regionala.
    (3) Directorul Agentiei pentru dezvoltare regionala este numit pe baza de concurs si este eliberat din functie de catre Consiliul pentru dezvoltare regionala.
    (4) Finantarea cheltuielilor de organizare si functionare a Agentiei pentru dezvoltare regionala se asigura din Fondul pentru dezvoltare regionala, nivelul acestora fiind aprobat de Consiliul pentru dezvoltare regionala.
    (5) Consiliul pentru dezvoltare regionala aproba organigrama, astfel incat fiecare judet sa fie reprezentat in mod egal.
    Art. 8
    Agentia pentru dezvoltare regionala are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza si propune Consiliului pentru dezvoltare regionala, spre aprobare, strategia de dezvoltare regionala, programele de dezvoltare regionala, si planurile de gestionare a fondurilor;
    b) pune in aplicare programele de dezvoltare regionala si planurile de gestionare a fondurilor, in conformitate cu hotararile adoptate de Consiliul pentru dezvoltare regionala, cu respectarea legislatiei in vigoare, si raspunde fata de acesta pentru realizarea lor;
    c) identifica zonele defavorizate din cadrul regiunii de dezvoltare, impreuna cu consiliile locale sau judetene, dupa caz, si inainteaza documentatiile necesare, aprobate, in prealabil, de Consiliul pentru dezvoltare regionala, Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala si Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala;
    d) asigura asistenta tehnica de specialitate, impreuna cu consiliile locale sau judetene, dupa caz, persoanelor fizice sau juridice, cu capital de stat sau privat, care investesc in zonele defavorizate;
    e) inainteaza Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala propuneri de finantare, din Fondul national pentru dezvoltare regionala, a proiectelor de dezvoltare aprobate;
    f) actioneaza pentru atragerea de surse financiare la Fondul pentru dezvoltare regionala;
    g) gestioneaza Fondul pentru dezvoltare regionala, in scopul realizarii obiectivelor prevazute in programele de dezvoltare regionala;
    h) raspunde fata de Consiliul pentru dezvoltare regionala si fata de organele abilitate prin lege pentru corecta gestionare a fondurilor alocate.
    Art. 9
    (1) Programele de dezvoltare regionala se finanteaza din Fondul pentru dezvoltare regionala, administrat de Agentia pentru dezvoltare regionala.
    (2) Fondul pentru dezvoltare regionala se constituie, anual, din:
    a) alocatii de la Fondul national pentru dezvoltare regionala;
    b) contributii de la bugetele locale si judetene, in limitele aprobate de consiliile locale sau judetene, dupa caz;
    c) surse financiare atrase din sectorul privat, de la banci, investitori straini, Uniunea Europeana si de la alte organizatii internationale.
    (3) operatiunile financiare privind executarea proiectelor de investitii sunt derulate de agentiile pentru dezvoltare regionala, prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului.
    (4) Fondurile pentru dezvoltare regionala nu pot avea alta destinatie decat cea prevazuta de prezenta lege.
    (5) Fondurile neutilizate in executia bugetara curenta se reporteaza in anul urmator.

    CAP. 4
    Structuri nationale pentru dezvoltarea regionala

    Art. 10
    (1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi se infiinteaza Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala, in vederea promovarii obiectivelor politicii de dezvoltare regionala prevazute la art. 2.
    (2) Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala are in componenta sa presedintii si vicepresedintii consiliilor pentru dezvoltare regionala si, la paritate cu numarul acestora, reprezentanti ai Guvernului, desemnati prin hotarare a Guvernului.
    (3) Presedintele Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala este primul-ministru.
    Art. 11
    Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala are urmatoarele atributii:
    a) aproba strategia nationala pentru dezvoltare regionala si Programul national pentru dezvoltare regionala;
    b) prezinta Guvernului propuneri privind constituirea Fondului national pentru dezvoltare regionala;
    c) aproba criteriile, prioritatile si modul de alocare a resurselor Fondului national pentru dezvoltare regionala;
    d) urmareste utilizarea fondurilor alocate agentiilor pentru dezvoltare regionala din Fondul national pentru dezvoltare regionala;
    e) aproba utilizarea fondurilor de tip structural, alocate Romaniei de catre Comisia Europeana in perioada de preaderare, precum si a fondurilor structurale dupa aderarea la Uniunea Europeana;
    f) urmareste realizarea obiectivelor dezvoltarii regionale, inclusiv in cadrul activitatilor de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare, de tip transfrontalier, interregional, la nivelul euroregiunilor.
    Art. 12
    Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala functioneaza pe baza unui regulament propriu de organizare si functionare, elaborat in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 13
    (1) In scopul promovarii si coordonarii politicii de dezvoltare regionala, se infiinteaza Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala, organ executiv al Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala, cu personalitate juridica, condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat.
    (2) Statutul, sediul, modul de organizare si functionare ale Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la infiintarea Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala, la propunerea acestuia.
    (3) Finantarea cheltuielilor de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala se asigura, anual, din Fondul national de dezvoltare regionala, nivelul acestora fiind aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala.
    Art. 14
    Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza strategia nationala pentru dezvoltare regionala si Programul national pentru dezvoltare regionala;
    b) elaboreaza principiile, criteriile prioritatile si modul de alocare a resurselor Fondului national pentru dezvoltare regionala;
    c) propune Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala constituirea Fondului national pentru dezvoltare regionala;
    d) asigura managementul financiar si tehnic al Fondului national pentru dezvoltare regionala;
    e) promoveaza diferite forme de cooperare intre judete, municipii, orase, comune;
    f) asigura asistenta de specialitate consiliilor pentru dezvoltare regionala in procesul de constructie institutionala;
    g) propune Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala nominalizarea unor zone drept zone defavorizate, pentru a fi sustinute economic si financiar prin instrumentele specifice politicii de dezvoltare regionala;
    h) indeplineste functia de negociator national in relatiile cu Directia de Politica Regionala si Coeziune din cadrul Comisiei Europene pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul de coeziune;
    i) gestioneaza fondurile alocate Romaniei din Fondul European de Dezvoltare Regionala;
    j) gestioneaza fondurile alocate Romaniei din Fondul de coeziune;
    k) coordoneaza aplicarea Planului national de dezvoltare regionala, care sta la baza negocierilor cu Comisia Europeana si a finantarilor pentru diferite programe comunitare.
    Art. 15
    (1) Pentru finantarea programelor de dezvoltare regionala in Romania, se constituie Fondul national pentru dezvoltare regionala din suma care se aloca anual prin bugetul de stat ca pozitie distincta pentru politica de dezvoltare regionala.
    (2) La Fondul national pentru dezvoltare regionala pot fi atrase si alte surse de finantare interne si internationale:
    a) asistenta financiara permanenta din partea Uniunii Europene, in cadrul Programului PHARE;
    b) sumele provenite din fondurile de tip structural, care vor fi asigurate Romaniei de catre Uniunea Europeana in perioada in care va avea statutul de stat asociat;
    c) sumele provenite din fondurile structurale, care vor fi asigurate Romaniei din momentul aderarii sale la Uniunea Europeana;
    d) asistenta financiara nerambursabila din partea unor guverne, organizatii internationale, banci;
    e) alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului.
    Art. 16
    (1) La solicitarea consiliilor locale sau judetene, dupa caz, si in baza documentatiilor prezentate de agentiile pentru dezvoltare regionala, consiliile pentru dezvoltare regionala pot solicita Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala sa propuna Guvernului declararea unor zone drept zone defavorizate, pentru a fi sustinute economic prin instrumente specifice politicii de dezvoltare regionala.
    (2) Facilitatile de care beneficiaza zonele defavorizate, criteriile si conditiile in baza carora acestea pot fi acordate se stabilesc prin lege speciala.
    (3) Pe baza criteriilor prevazute la alin. (2), Guvernul, la propunerea Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala, stabileste facilitatile fiscale concrete de care va beneficia fiecare zona in parte.

    CAP. 5
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 17
    Comisia Nationala pentru Statistica colecteaza din regiunile de dezvoltare, constituite potrivit prezentei legi, datele statistice specifice, necesare fundamentarii si monitorizarii politicilor de dezvoltare regionala.
    Art. 18
    Utilizarea sumelor primite din Fondul pentru dezvoltare regionala pentru proiectele de dezvoltare regionala, cu nerespectarea destinatiei si a termenelor pentru care au fost acordate beneficiarilor, se constata si se sanctioneaza, potrivit legii, de catre organele de control abilitate.
    Art. 19
    Pentru anul 1998, finantarea cheltuielilor de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala se asigura din bugetul de stat, pe seama Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, nivelul sumelor urmand a fi aprobat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 20
    In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba prin hotarare, la propunerea Consiliului pentru Reforma si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala, normele metodologice de aplicare a acesteia, precum si regulamentul-cadru prevazut la art. 6 alin. (6).

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                       ANDREI IOAN CHILIMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE SENATUI
                           PETRE ROMANSmartCity5

COMENTARII la Legea 151/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 151 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 151/1998
Legea 315 2004
privind dezvoltarea regionala in Romania
Legea 256 2003
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania
Ordonanţa 27 2003
pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania
Legea 226 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 268/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania
Hotărârea 399 2001
privind concentrarea fondurilor PHARE 2001 - componenta coeziune economica si sociala - si a fondurilor de cofinantare corespunzatoare de la bugetul de stat, in zone de restructurare industriala cu potential de crestere economica
OUG 268 2000
pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania
OUG 142 2000
privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica si financiara a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala
Hotărârea 554 1999
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala
Hotărârea 979 1998
pentru desemnarea reprezentantilor Guvernului in Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala
Hotărârea 634 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania si a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regionala
Decretul 274 1998
pentru promulgarea Legii privind dezvoltarea regionala in Romania
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu