Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 127/301 din 23 aprilie 2001

pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, procedeele de fabricatie, calitatea si etichetarea lactoproteinelor - cazeine si cazeinati - destinate consumului uman

ACT EMIS DE:                MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR


SmartCity3

              Nr. 127 din 23 aprilie 2001
              MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
              Nr. 301 din 16 mai 2001
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 615 din 28 septembrie 2001

    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor si ministrul sanatatii si familiei,
    vazand Referatul de aprobare nr. 118.532/2001, intocmit de Directia generala strategii si politici in agricultura si industria alimentara din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, si Referatul de aprobare nr. DB 4.196/2001, intocmit de Directia generala de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei,
    avand in vedere prevederile art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele cu privire la natura, continutul, procedeele de fabricatie, calitatea si etichetarea lactoproteinelor - cazeine si cazeinati - destinate consumului uman, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin Directia generala strategii si politici in agricultura si industria alimentara si prin directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si Ministerul Sanatatii si Familiei, prin Directia generala de sanatate publica si prin directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii.

             Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                               Ilie Sarbu

                      Ministrul sanatatii si familiei,
                             Daniela Bartos

    ANEXA 1

                               NORME
cu privire la natura, continutul, procedeele de fabricatie, calitatea si etichetarea lactoproteinelor - cazeine si cazeinati - destinate consumului uman

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme se refera la conditiile privind natura, continutul, procedeele de fabricatie, calitatea si etichetarea lactoproteinelor, respectiv cazeine si cazeinati, destinate consumului uman, si la amestecurile din acestea.
    Art. 2
    Cazeinele si cazeinatii, precum si amestecurile din acestea se comercializeaza numai daca respecta definitiile si regulile stabilite in aceste norme.

    CAP. 2
    Denumiri, definitii si procedee de fabricatie

    Art. 3
    In sensul prezentelor norme lactoproteinele sunt definite dupa cum urmeaza:
    1. cazeina este constituentul proteic principal al laptelui, spalata si uscata, insolubila in apa si obtinuta din lapte degresat precipitat prin:
    a) adaugarea de acid;
    b) acidificare microbiana;
    c) folosirea unui cheag;
    d) folosirea altor enzime de coagulare a laptelui;
    2. cazeinatii sunt produsele obtinute din cazeina uscata, tratata cu agenti de neutralizare;
    3. laptele degresat este laptele obtinut de la una sau de la mai multe vaci, fara alte adaosuri, dar la care a fost redus continutul de grasime.
    Art. 4
    Tipurile de cazeina si cazeinati, denumirile si calitatea acestora sunt prezentate in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentele norme.
    Art. 5
    Produsele prezentate in anexele nr. 1 si 2 trebuie sa se supuna unor tratamente termice astfel incat in produsul finit sa fie o fosfataza negativa.
    Art. 6
    Denumirile mentionate in anexele nr. 1 si 2 sunt rezervate numai produselor definite in acestea si sunt utilizate din punct de vedere comercial la desemnarea acestor produse.

    CAP. 3
    Etichetare

    Art. 7
    (1) Produsele denumite si definite in prezentele norme se eticheteaza in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare privind etichetarea alimentelor.
    (2) Mentiunile specifice obligatorii care trebuie marcate pe ambalajele, recipientele sau etichetele produselor definite in anexele nr. 1 si 2 sunt urmatoarele:
    a) denumirea conform art. 6, urmata de indicarea cationului sau a cationilor, in cazul cazeinatilor;
    b) cuvintele "amestec de ...", urmate de denumirile diverselor produse care alcatuiesc amestecul, inscrise in ordine descrescatoare, dupa greutate;
    c) continutul de proteine, in cazul amestecurilor continand cazeinati;
    d) o indicatie privind cationul sau cationii, in cazul amestecurilor continand cazeina sau cazeinati;
    e) cantitatea neta exprimata in unitati de masa, respectiv kilograme sau grame;
    f) denumirea sau denumirea comerciala, adresa fabricantului sau a ambalatorului ori a vanzatorului;
    g) numele tarii producatoare, in cazul produselor importate;
    h) data fabricatiei sau alte informatii de identificare a lotului.
    (3) Mentiunile prezentate la alin. (2) lit. a) - d), f) si g) trebuie sa fie redate intr-un limbaj inteles cu usurinta de catre cumparator sau prin alte mijloace accesibile acestuia.
    (4) Mentiunile prezentate la alin. (2) lit. c), e), f) si g) trebuie sa apara numai intr-un document de insotire. Pentru transportul in vrac aceasta derogare poate fi extinsa la lit. d) si h) ale alin. (2).
    Art. 8
    Mentiunile specifice obligatorii prezentate la art. 7 alin. (2) trebuie sa fie clare, vizibile si scrise intr-un mod ce nu permite stergerea.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 9
    Produsele care nu indeplinesc criteriile stabilite in anexele nr. 1 si 2 sunt denumite si etichetate astfel incat cumparatorul sa nu fie indus in eroare asupra naturii, calitatii si utilizarii lor.
    Art. 10
    Prezentele norme sunt compatibile cu reglementarile comunitare in domeniu si sunt armonizate cu prevederile Directivei Consiliului nr. 83/417.

    ANEXA 1
    la norme

                            CAZEINA COMESTIBILA

    I. Denumiri si definitii

    1. Cazeina acida comestibila este cazeina comestibila obtinuta prin precipitare, utilizand adjuvantii tehnologici si culturile de bacterii enumerate la pct. II.4.
    2. Cazeina cheag comestibila este cazeina obtinuta prin precipitare, utilizand adjuvantii tehnologici enumerati la pct. III.4.

    II. Standarde aplicabile cazeinei acide comestibile

    1. Factori privind compozitia:
    a) continutul de umiditate - maximum 10%;
    b) continutul de proteine din lapte, calculat pe extractul uscat - minimum 90%, din care continutul de cazeina - minimum 95%;
    c) continutul de grasime din lapte, calculat pe extractul uscat - maximum 2,25%;
    d) aciditatea libera, exprimata in ml de solutie decinormal de hidroxid de sodiu ml/g - maximum 0,27%;
    e) continutul de cenusa (P2O5 inclus) - maximum 2,5%;
    f) continutul de lactoza anhidra - maximum 1%;
    g) continutul de sediment (particule arse) - maximum 22,5 mg in 25 g.
    2. Contaminanti:
    - continutul de plumb - maximum 1 mg/kg.
    3. Impuritati:
    - corpuri straine, respectiv particule de lemn sau metal, fragmente de par sau insecte - 0 in 25 g.
    4. Adjuvanti tehnologici inofensivi si culturi de bacterii apte pentru consumul uman:
    a) acid lactic (E 270), acid clorhidric, acid sulfuric, acid citric (E 330), acid acetic (E 260), acid ortofosforic;
    b) zer, culturi de bacterii care produc acidul lactic.
    5. Caracteristici organoleptice:
    a) miros - lipsit de mirosuri straine;
    b) aspect - gama de culori variind de la alb la crem; produsul nu trebuie sa contina vreun bulgare care sa nu cedeze la apasarea usoara.

    III. Standarde aplicabile cazeinei cheag comestibile

    1. Factori privind compozitia:
    a) continutul de umiditate - maximum 10% m/m;
    b) continutul de proteine din lapte, calculat pe extractul uscat - minimum 84%,
    din care, continutul de cazeina - minimum 95%;
    c) continutul de grasime din lapte, calculat pe extractul uscat - maximum 2%;
    d) continutul de cenusa (P2O5 inclus) - minimum 7,50%;
    e) continutul de lactoza anhidra - maximum 1%;
    f) continutul de sediment (particule arse) - maximum 22,5 mg in 25 g.
    2. Contaminanti:
    - continutul de plumb - maximum 1 mg/kg.
    3. Impuritati:
    - corpuri straine, respectiv particule de lemn sau metal, fragmente de par sau de insecte - 0 in 25 g.
    4. Adjuvanti tehnologici inofensivi apti pentru consumul uman:
    a) cheag;
    b) alte enzime de coagulare a laptelui.
    5. Caracteristici organoleptice:
    a) miros - lipsit de mirosuri straine;
    b) aspect - gama de culori variind de la alb la crem; produsul nu trebuie sa contina vreun bulgare care sa nu cedeze la apasarea usoara.

    ANEXA 2
    la norme

                             CAZEINATI COMESTIBILI

    I. Denumiri si definitii

    Cazeinati comestibili sunt cazeinatii obtinuti din cazeina comestibila, utilizandu-se agenti de neutralizare de calitate comestibila, enumerati la pct. II.4.

    II. Standarde aplicabile cazeinatilor comestibili

    1. Factori privind compozitia:
    a) continutul de umiditate - maximum 8%;
    b) continutul de proteine din lapte, calculat pe extractul uscat - minimum 88%;
    c) continutul de grasime din lapte, calculat pe extractul uscat - maximum 2,0%;
    d) continutul de lactoza anhidra - maximum 1,0%;
    e) valoarea pH - 6,0 - 8,0;
    f) continutul de sediment (particule arse) - maximum 22,5 mg in 25 g.
    2. Contaminanti:
    - continutul de plumb - maximum 1 mg/kg.
    3. Impuritati:
    - corpuri straine, respectiv particule de lemn sau metal, fragmente de par sau insecte - 0 in 25 g.
    4. Adjuvanti tehnologici de calitate comestibila
    (facultativ neutralizanti si agenti de tamponare):
    a) hidroxizi _        sodiu
    b) carbonati  |       potasiu
    c) fosfati    |-> de  calciu
    d) citrati   _|       amoniu
                          magneziu
    5. Caracteristici:
    a) miros - arome si mirosuri straine in foarte mica masura;
    b) aspect   culoarea variind de la alb la crem; produsul nu trebuie sa contina vreun bulgare care sa nu cedeze la apasarea usoara;
    c) solubilitate   solubili aproape in totalitate in apa distilata, cu exceptia cazeinatului de calciu.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 301/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 301 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu