E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 75 din  6 iulie 1995

privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole

ACT EMIS DE: PARLAMENT ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 150 din 14 iulie 1995


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei asigura cadrul organizatoric si respectarea prevederilor legale privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole.
    Art. 2
    In domeniul de activitate circumscris la art. 1, Ministerului Agriculturii si Alimentatiei ii revin urmatoarele atributii si raspunderi principale:
    a) autorizeaza agentii economici specializati, indiferent de forma de proprietate, sa produca, sa prelucreze si sa comercializeze seminte de plante agricole si material saditor;
    b) organizeaza certificarea si controlul puritatii varietale, starii fitosanitare si valorii culturale a semintelor si materialului saditor, incurajeaza si urmareste producerea de seminte si material saditor cu valoare biologica ridicata, in cantitati suficiente pentru nevoi interne si export;
    c) urmareste si controleaza aplicarea, de catre agentii economici autorizati, a tehnologiilor specifice si a normelor tehnice stabilite impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", institutele si statiunile de cercetari agricole de profil, pentru producerea semintelor si materialului saditor;
    d) sprijina dezvoltarea cercetarilor autohtone pentru crearea de soiuri de plante agricole si stabileste masuri pentru protejarea producatorilor agricoli impotriva riscului utilizarii de seminte si material saditor necorespunzator sau din soiuri neadaptate conditiilor agricole din tara noastra;
    e) acorda asistenta agentilor economici autorizati in producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor si, de asemenea, in prognozarea necesarului de seminte pe specii, soiuri si categorii biologice, punandu-le la dispozitie informatiile relevante de care dispune;
    f) urmareste aplicarea prevederilor prezentei legi, precum si a prevederilor ce rezulta din conventiile si acordurile internationale in domeniul producerii, controlului calitatii, comercializarii si folosirii semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarii soiurilor de plante agricole, la care Romania este parte.
    Art. 3
    Definirea termenilor de specialitate utilizati in prezenta lege este precizata in anexa.

    CAP. 2
    Producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor

    Art. 4
    Producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor se realizeaza de catre agentii economici - persoane fizice si juridice - autorizati in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin organele teritoriale de specialitate.
    Autorizatia se acorda la cerere acelor persoane fizice sau juridice care fac dovada ca dispun de o baza materiala adecvata si de personal cu pregatire corespunzatoare, pentru obtinerea semintelor si a materialului saditor de calitate si pentru mentinerea puritatii varietale a acestora, conform normelor in vigoare.
    Art. 5
    Agentii economici autorizati pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte cerintele tehnologiilor si ale normelor in vigoare privind producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor.
    b) sa tina evidenta productiei, tranzactiilor si a stocurilor de seminte si material saditor, pe care sa o puna la dispozitia organelor competente de control, la cererea acestora;
    c) sa respecte prevederile legale privind protectia soiurilor;
    d) sa anunte, in termenele fixate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, suprafetele pentru producerea semintelor si materialului saditor pe care le propun pentru certificare.
    Art. 6
    Producatorii agricoli - persoane fizice sau juridice, in urma conventiilor sau intelegerilor incheiate in scris cu producatorii de seminte, au obligatia sa respecte distantele de izolare fata de culturile invecinate destinate loturilor semincere, conform normelor tehnice stabilite.
    Art. 7
    Creatorii de soiuri au obligatia sa puna la dispozitia agentilor economici autorizati care multiplica aceste soiuri tehnologiile specifice de producere a semintelor si materialului saditor pe specii, soiuri si hibrizi, in conditiile legii.
    Art. 8
    Autorizatia acordata unui agent economic specializat in producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor poate fi retrasa de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, daca se constata ca au fost incalcate obligatiile ce ii revin potrivit art. 5.
    Art. 9
    Producerea semintelor din categoriile biologice superioare, samanta de prebaza si samanta de baza, revine persoanelor fizice si juridice specificate ca "mentinator" in Registrul de stat al soiurilor de plante agricole omologate pentru a fi cultivate pe teritoriul Romaniei, denumit in continuare registrul de stat, si in Lista oficiala a soiurilor si hibrizilor de plante de cultura din Romania pentru anul respectiv, denumita in continuare lista oficiala.
    Art. 10
    Agentii economici autorizati in producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor raspund de calitatea si autenticitatea acestora si vor suporta daunele provocate beneficiarilor pentru livrarea de seminte si material saditor necorespunzator.
    Art. 11
    Agentii economici care produc, prelucreaza sau comercializeaza seminte si material saditor au obligatia de a le depozita, pastra, manipula si transporta, astfel incat sa fie evitat orice pericol de pierdere a autenticitatii, iar identitatea lor sa poata fi determinata cu usurinta. Pastrarea semintelor si materialului saditor se va face pe loturi, pe soiuri si pe categorii biologice, in conteinere sau in ambalaje corespunzatoare.
    Art. 12
    Normele tehnice privind prelucrarea, formarea loturilor, tratarea, ambalarea, etichetarea, transportul, depozitarea si pastrarea semintelor se elaboreaza de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu respectarea prevederilor prezentei legi, a conventiilor si a acordurilor internationale la care Romania este parte.
    Art. 13
    Comercializarea semintelor si materialului saditor se face numai in ambalaje specifice, etichetate oficial, care sa ateste autenticitatea, identitatea si calitatea acestora potrivit normelor in vigoare.
    Art. 14
    Agentii economici autorizati in producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor pot efectua importuri si exporturi de seminte si material saditor, cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 15
    Sunt admise la import numai semintele si materialul saditor din soiurile inscrise in registrul de stat si in lista oficiala. Fac exceptie:
    a) esantioanele de seminte si materialul saditor obtinute in cadrul schimburilor de catre institutele si statiunile de cercetare agricola si institutiile de invatamant superior de profil agricol, destinate cercetarilor stiintifice;
    b) semintele si materialul saditor din soiuri straine, care se introduc in tara in vederea testarilor oficiale la Institutul pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor;
    c) semintele si materialul saditor din soiuri straine, neinregistrate in registrul de stat, care se multiplica pe baza de contract, in vederea exportului, integral, atat ca samanta cat si ca produs comercial.
    Art. 16
    Exportul de seminte si material saditor constituit din elite, inainte de omologare, precum si din soiurile noi, omologate, inainte de brevetare, este interzis.

    CAP. 3
    Certificarea si controlul calitatii semintelor si materialului saditor

    Art. 17
    Controlul calitatii si eliberarea certificatelor de calitate a semintelor si materialului saditor in fazele de producere, conditionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, pastrare, transport si comercializare se fac de catre Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, in conformitate cu normele tehnice interne si cu reglementarile internationale.
    Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor si Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor functioneaza ca unitati cu personalitate juridica, finantate de la bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si subordonate Inspectiei de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor.
    Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor raspund de autenticitatea si calitatea semintelor si materialului saditor, prin actele pe care le emit, si vor suporta daunele provocate unitatilor beneficiare pentru livrarea de seminte si material saditor necorespunzatoare.
    Art. 18
    Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor are urmatoarele atributii:
    a) elibereaza si retrage autorizatiile de functionare pentru agentii economici care produc, prelucreaza si comercializeaza seminte si material saditor;
    b) supune spre aprobare Ministerului Agriculturii si Alimentatiei proiecte de acte normative privind calitatea semintelor si materialului saditor;
    c) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor si a Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor;
    d) elaboreaza norme interne de certificare si difuzeaza celor interesati normele organismelor internationale in domeniul semintelor si materialului saditor la care Romania este afiliata, avizeaza programe anuale de certificare si urmareste aplicarea acestora;
    e) asigura si exercita controlul in scopul mentinerii calitatii semintelor si materialului saditor la toate categoriile biologice in precontrol si postcontrol, prin scheme si tehnici stiintifice adecvate;
    f) asigura legatura cu organizatiile internationale specializate in domeniul semintelor si materialului saditor.
    Pentru efectuarea controlului in camp in vederea certificarii si a analizelor de laborator, solicitantul va plati contravaloarea prestatiilor, o data cu depunerea cererii, conform tarifelor stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. Din sumele rezultate, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor si Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor vor folosi 70% pentru cheltuieli de capital.
    Art. 19
    Categoriile biologice de samanta si material saditor se supun controlului si pentru care se emit acte ce atesta autenticitatea si calitatea semintelor si materialului saditor, in conditiile prezentei legi, sunt:
    a) samanta de prebaza;
    b) samanta de baza;
    c) samanta certificata.
    Art. 20
    Se admit pentru certificare numai loturile semincere din soiurile care sunt inscrise in registrul de stat si publicate in lista oficiala, formele parentale folosite la producerea hibrizilor inscrisi in lista oficiala, precum si categoriile de seminte si material saditor prevazute la art. 15 lit. c).
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va constitui fondul semintelor de rezerva, in limita cantitatilor stabilite prin hotarare a Guvernului, iar cheltuielile necesare vor fi prevazute in bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 21
    Este interzisa comercializarea semintelor si materialului saditor a caror calitate nu a fost controlata si certificata de Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor sau de autoritatea corespunzatoare din tara exportatorului.

    CAP. 4
    Inregistrarea soiurilor de plante agricole

    Art. 22
    Pe teritoriul Romaniei sunt admise producerea, multiplicarea, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor numai din soiurile inscrise in registrul de stat si publicate anual in lista oficiala.
    Art. 23
    Se excepteaza de la prevederile art. 22 semintele si materialul saditor din soiurile radiate din lista oficiala, care mai pot fi comercializate in urmatorii 3 ani, in vederea lichidarii stocurilor existente.
    Art. 24
    Inscrierea unui soi in registrul de stat si in lista oficiala se face prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, dupa ce s-a stabilit, in urma examinarii prealabile efectuate de catre Institutul pentru testarea si inregistrarea soiurilor, ca indeplineste conditiile de distinctibilitate, stabilitate si omogenitate prevazute de reglementarile in vigoare si ca poseda valoare agronomica si tehnologica.
    Art. 25
    La inscrierea in registrul de stat si in lista oficiala, fiecare soi va fi individualizat printr-o denumire care sa faca posibila identificarea sa.
    Art. 26
    Inscrierea soiurilor pentru examinare la Institutul pentru testarea si inregistrarea soiurilor in vederea inscrierii in registrul de stat si in lista oficiala se face pe baza unei cereri a amelioratorului sau a reprezentantului acestuia, imputernicit in scris, insotita de fisele descriptive ale soiului si de asigurarea cantitatilor de seminte necesare examinarii.
    Art. 27
    Radierea unui soi din lista oficiala se face prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, in cazurile in care:
    a) este depasit ca performanta agronomica si tehnologica de alte soiuri similare si nu mai prezinta interes pentru utilizarea sa de catre agentii economici;
    b) se dovedeste necorespunzator cerintelor de distinctibilitate, stabilitate si omogenitate, in sensul in care aceste insusiri au fost luate in considerare la inscrierea sa in registrul de stat si in lista oficiala;
    c) au aparut elemente care ar fi impiedicat inscrierea sa in registrul de stat si in lista oficiala, necunoscute la data cand s-a facut aceasta inscriere;
    d) la solicitarea mentinatorului, precum si in cazul in care mentinatorul nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin de a prezenta in orice moment samanta necesara care sa asigure reproducerea soiului cu caracteristicile initiale, avute la inregistrare, si de a se supune inspectiei facute in scopul verificarii modului cum se efectueaza selectia conservativa;
    e) nu mai exista un responsabil cu mentinerea in selectie conservativa a soiului;
    f) se dovedeste ca acelasi soi se regaseste in registrul de stat si in lista oficiala sub un alt nume;
    g) titularul certificatului de omologare a soiului nu achita taxele prevazute de lege pentru verificarea puritatii soiului, pe durata de inscriere in registrul de stat;
    h) dupa 10 ani de la inscrierea in registrul de stat nu se mai solicita sau nu se mai aproba reinscrierea;
    j) la cererea autorului.
    Art. 28
    Institutul de stat pentru testarea si inregistrarea soiurilor functioneaza ca organ de specialitate al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si are urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza metodologia de prezentare si de examinare a noilor soiuri in vederea inscrierii in registrul de stat si in lista oficiala, tinand seama de reglementarile interne si internationale in materie;
    b) examineaza soiurile pentru care se solicita inscrierea in registrul de stat si in lista oficiala;
    c) previne instrainarea materialului biologic aflat in examinare si asigura secretul informatiilor obtinute;
    d) asigura conservarea esantioanelor de seminte din soiurile inscrise in registrul de stat;
    e) efectueaza verificarea anuala a puritatii varietale a soiurilor multiplicate pentru comercializare;
    f) este depozitarul registrului de stat, editeaza si publica anual lista oficiala.
    Regulamentul de organizare si functionare a Institutului pentru testarea si inregistrarea soiurilor se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 29
    In cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei se organizeaza Consiliul tehnic pentru soiuri si seminte de plante agricole. Componenta si atributiile acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 30
    Pentru efectuarea lucrarilor de examinare a soiurilor, solicitantul va plati, o data cu aprobarea inscrierii pentru examinare, tarifele stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. Din sumele rezultate Institutul pentru testarea si inregistrarea soiurilor va folosi 70% pentru cheltuieli de capital.
    Art. 31
    Soiurile care indeplinesc conditiile prevazute la art. 24 si 25 sunt considerate omologate si se inscriu in registrul de stat si in lista oficiala, iar amelioratorului i se elibereaza de catre Institutul pentru testarea si inregistrarea soiurilor un certificat de omologare a soiului, a carui valabilitate este de 20 de ani de la data eliberarii, pentru culturile de camp, si de 25 de ani pentru pomi si vita de vie.
    La cererea amelioratorului se pot omologa si formele parentale folosite la obtinerea de hibrizi comerciali.
    Art. 32
    Protectia soiurilor de plante agricole este asigurata potrivit Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie.
    Brevetul de inventie confera titularului dreptul exclusiv de a reproduce, multiplica, comercializa si concesiona soiul respectiv, plante intregi sau parti de planta, elemente de reproductie sexuata sau de multiplicare vegetativa.
    Dreptul de a produce si comercializa samanta amelioratorului, samanta de prebaza si samanta de baza apartine exclusiv titularului de brevet de inventie al soiului respectiv.
    Dreptul de a produce si comercializa samanta certificata poate fi transmis oricarei persoane fizice sau juridice autorizate conform art. 4, care se angajeaza prin contract sa achite titularului de brevet de inventie o redeventa, stabilita de comun acord, din valoarea semintelor sau materialului saditor vandut. Nerespectarea acestui angajament atrage anularea autorizatiei de producere si de comercializare a semintelor si plata daunelor corespunzatoare care rezulta din aceasta. Aceste drepturi pot fi transmise, in conditiile legii, prin vanzare de licente sau cesionare, dobanditorul devenind in mod automat mentinator.
    Art. 33
    Pentru soiurile omologate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 64/1991, certificatul de omologare a soiului confera posesorului dreptul exclusiv de a produce si comercializa samanta amelioratorului, samanta de prebaza si samanta de baza si de a beneficia de redeventa pentru samanta certificata produsa si comercializata.
    Art. 34
    Drepturile patrimoniale cuvenite persoanelor fizice, autori de soiuri, se stabilesc pe baza de contract, din veniturile obtinute de ameliorator.
    Art. 35
    Institutul pentru testarea si inregistrarea soiurilor este desemnat ca institutie de depozit al materialului biologic reproductibil pentru soiurile de plante agricole.
    Art. 36
    Institutul pentru testarea si inregistrarea soiurilor este imputernicit sa efectueze toate experimentarile si verificarile in vederea controlului materialului biologic pentru care s-a acordat brevet de inventie.
    Art. 37
    Dupa obtinerea certificatului de omologare a soiului titularul acestuia are obligatia sa puna la dispozitia Institutului pentru testarea si inregistrarea soiurilor un esantion-martor de plante sau de seminte, care se va conserva si care va constitui proba-etalon pentru verificarea puritatii varietale si a autenticitatii.
    Art. 38
    Titularul certificatului de omologare a soiului plateste efectuarea testelor de verificare a puritatii varietale pe toata durata in care soiul este inscris in registrul de stat.

    CAP. 5
    Sanctiuni

    Art. 39
    Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor poate dispune retinerea oricarui lot de samanta sau de material saditor, care circula fara documente de calitate sau de stare fitosanitara, pana la clarificarea situatiei, dar nu mai mult de 30 de zile.
    In situatia in care lotul de samanta sau de material saditor este necorespunzator din punct de vedere calitativ sau al starii fitosanitare, se dispune folosirea lui in alte scopuri sau distrugerea pe cheltuiala titularului.
    Art. 40
    Constituie contraventii la normele privind producerea, prelucrarea, conditionarea, depozitarea, pastrarea, transportul, valorificarea si controlul calitatii semintelor si materialului saditor urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) comercializarea semintelor si a materialului saditor necertificate sau din loturi provenite de la producatori neautorizati;
    b) producerea de seminte si material saditor in scop comercial fara autorizatia eliberata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
    c) introducerea in tara de seminte de plante agricole sau material saditor, neautorizate de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
    d) comercializarea de seminte de plante agricole sau material saditor din import, neautorizate de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
    e) nerespectarea tehnologiilor de cultura pentru producerea semintelor si a materialului saditor care determina reducerea puritatii biologice sub limita standardelor in vigoare;
    f) neasigurarea masurilor corespunzatoare mentinerii calitatii si autenticitatii la recoltarea, prelucrarea sau conditionarea semintelor si a materialului saditor;
    g) depozitarea si transportul semintelor si materialului saditor fara documente care sa ateste calitatea si provenienta acestora, precum si neasigurarea masurilor de protectie a calitatii si autenticitatii lor;
    h) lipsa evidentei producerii, tranzactiilor si stocurilor de seminte si material saditor;
    i) refuzul de a prezenta documentele privind calitatea semintelor si a materialului saditor, precum si evidentele prevazute la lit. h), la cererea organelor de control autorizate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;
    j) inscrierea unor date eronate in documentele de atestare a calitatii semintelor si a materialului saditor;
    k) comercializarea de seminte sau material saditor fara documente care sa ateste calitatea si starea fitosanitara corespunzatoare pentru insamantare sau plantare;
    l) comercializarea de seminte si material saditor care nu corespund standardelor in vigoare.
    Art. 41
    Contraventiile prevazute la art. 40 din prezenta lege se sanctioneaza cu amenda aplicata persoanelor fizice sau, dupa caz, juridice, dupa cum urmeaza:
    a) cele de la lit. e), f), h), i), cu amenda de la 300.000 lei 900.000 lei;
    b) cele de la lit. g), j), l), cu amenda de la 900.000 lei la 1.500.000 lei;
    c) cele de la lit. a), b), k), cu amenda de 1.500.000 lei la 3.000.000 lei;
    d) cele de la lit. c) si d), cu amenda de 3.000.000 lei la 5.000.000 lei.
    Art. 42
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 41 se fac prin proces-verbal intocmit de catre Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor. Ministrul agriculturii si alimentatiei poate imputernici si alte persoane care sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile.
    Dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor se aplica in masura in care prezenta lege nu dispune altfel.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 43
    Prevederile prezentei legi se aplica si soiurilor care sunt inscrise in registrul de stat si in lista oficiala la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va lua masuri ca pentru toate soiurile inscrise in registrul de stat si in lista oficiala pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi sa se emita certificatele de omologare a soiurilor respective si sa se stabileasca dreptul de mentinator institutelor, statiunilor de cercetari agricole, institutiilor de invatamant superior de profil agricol si altor amelioratori, la propunerea acestora.
    Art. 44
    Societatile comerciale cu profil agricol, societatile agricole, asociatiile agricole fara personalitate juridica, precum si producatorii agricoli individuali, beneficiaza de reduceri la preturile de cumparare ale semintelor provenite de la agentii economici autorizati, de pana la 50%, daca reinnoiesc samanta la:
    - 3 ani - pentru soiurile de cereale paioase, leguminoase boabe, cartofi de toamna, plante tehnice si furajere anuale;
    - anual - pentru hibrizi de porumb, floarea-soarelui, sorg, sfecla de zahar, legume;
    - anual - pentru soiurile de tutun, legume, cartofi timpurii si de vara, sfecla de zahar.
    Nivelul reducerilor de preturi pentru fiecare cultura si categorie biologica se stabileste anual, pana la data de 1 septembrie pentru culturile de toamna si cartofi, respectiv 31 ianuarie pentru culturile de primavara, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 45
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
    - Legea nr. 13/1971 privind producerea, folosirea si controlul calitatii semintelor si materialului saditor pentru productia agricola vegetala, publicata in Buletinul Oficial nr. 132 din 21 octombrie 1971;
    - H.C.M. nr. 780/1972 privind contractarea, preluarea, conditionarea, valorificarea si controlul calitatii semintelor si materialului saditor in R.S. Romania, publicata in Buletinul Oficial nr. 77 din 17 iulie 1972;
    - orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
    Art. 46
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                     prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              ADRIAN NASTASE

    ANEXA 1

                                 DEFINIREA
termenilor de specialitate utilizati in lege

    1. Samanta inseamna orice material de reproducere (seminte, fructe, material saditor, produs prin orice metode de inmultire) destinat multiplicarii sau reproducerii unei plante agricole.
    2. Soi inseamna o populatie de plante creata sau identificata, care:
    a) se diferentiaza de cele deja cunoscute prin cel putin un caracter important, precis si putin fluctuant, ce poate fi clar definit si descris, sau prin mai multe caractere a caror combinatie este de natura sa dea calitatea de nou (distinctibilitate);
    b) este omogena pentru ansamblul caracterelor luate in considerare de reglementarile in vigoare privind uniformitatea soiurilor, cu exceptia unui numar foarte redus de forme atipice, tinand seama de particularitatile de reproducere (omogenitate);
    c) este stabila in caracterele sale esentiale, adica in urma reproducerii sau multiplicarii succesive, sau la sfarsitul fiecarui ciclu de reproducere definit de ameliorator, caracterele esentiale raman asa cum au fost descrise initial (stabilitate);
    d) la hibrizii comerciali, noutatea este data de caracterele parintilor constituanti si de formula care asociaza formele parentale.
    3. Ameliorator inseamna persoana juridica sau fizica care a creat sau identificat prin metode stiintifice un soi. Amelioratorii pot fi institutele si statiunile de cercetari agricole, institutiile de invatamant superior de profil agricol si alte institute, producatorii privati, specializate in acest scop, firme straine sau agentii ale acestora, asociatii intre institutii de cercetare, producatori privati si firme straine etc.
    4. Mentinator inseamna persoana juridica sau fizica indicata in registrul de stat ca responsabila de mentinerea unui soi cu caracteristicile avute la data inscrierii in registrul de stat.
    Mentinatorul poate fi amelioratorul soiului sau persoana autorizata careia amelioratorul i-a transferat acest drept printr-o tranzactie legala.
    5. Titular inseamna persoana juridica sau fizica cu drept de proprietate asupra soiului omologat, destinat reproducerii, comercializarii etc.
    6. Comercializare inseamna oferirea spre vanzare, expunerea spre vanzare, vanzarea, posedarea in vederea vanzarii si orice tranzactie prin care dreptul de proprietate al semintelor este transferat de la o persoana la alta sau prin care semintele sau materialul saditor sunt transferate de la o persoana la alta printr-un contract potrivit caruia acestea vor fi folosite pentru a produce seminte sau pentru a obtine recolta pentru orice alta utilizare.
    7. Categoriile biologice din procesul de producere a semintelor sunt definite dupa cum urmeaza:
    a) samanta amelioratorului inseamna samanta:
    - produsa de catre sau sub directa responsabilitate a amelioratorului sau a mentinatorului, folosind selectia conservativa sau alte metode stiintifice specifice;
    - care este destinata producerii semintelor de prebaza;
    - care satisface cerintele impuse de reglementarile in vigoare privind puritatea varietala pentru semintele de prebaza;
    b) samanta de prebaza inseamna samanta din toate verigile biologice dintre samanta amelioratorului si samanta de baza, care:
    - a fost produsa de sau sub directa responsabilitate a mentinatorului;
    - a fost produsa din samanta amelioratorului sau din samanta de prebaza;
    - este destinata producerii de samanta de prebaza sau de baza;
    - satisface cerintele impuse de reglementarile in vigoare privind puritatea varietala, germinatia etc., specificate pentru semintele de prebaza.
    In terminologia curenta, samanta de prebaza poate fi echivalentul categoriilor biologice de baza superelita si superelita linii consangvinizate (camp de mentinere), in cazul cartofului - clonele A, B, C, D, E;
    c) samanta de baza inseamna samanta:
    - produsa de catre sau sub directa responsabilitate a mentinatorului;
    - care a fost produsa din samanta de prebaza;
    - care este destinata producerii de samanta certificata;
    - care satisface cerintele impuse de reglementarile in vigoare privind puritatea varietala, germinatia etc., specificate pentru semintele de baza.
    In terminologia curenta, samanta de baza corespunde categoriei biologice de elita, linii consangvinizate androsterile si restauratoare de fertilitate sau hibrizi simpli, forme parentale folosite pentru loturile de hibridare in vederea producerii semintei comerciale (F1);
    d) samanta certificata inseamna:
    - in cazul hibrizilor comerciali, samanta produsa in loturi de hibridare, din samanta de baza si care este destinata producerii de recolta pentru consum uman, animal sau industrializare;
    - in cazul soiurilor, samanta produsa direct din samanta de baza pentru reinmultiri sau pentru consum si care satisface cerintele impuse de reglementarile in vigoare privind puritatea varietala, germinatia etc., specificate pentru semintele certificate.
    In cazul speciilor autogame este admisa si producerea semintelor certificate in generatia a II-a.
    In terminologia curenta, samanta certificata corespunde categoriilor biologice:
    - inmultirea I (I1);
    - inmultirea a II-a (I2);
    - hibrizi comerciali (F1) HSC; HT; HD; hibrizi Top Cross, hibrizi intre soiuri;
    - soi sintetic;
    - soi multilineal;
      material saditor viticol   selectionat si autentic;
      material saditor de dud, hamei si dendrologic   autentic.SmartCity5

COMENTARII la Legea 75/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 75 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 75/1995
Legea 131 1997
pentru modificarea si completarea Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole
Legea 57 1997
pentru modificarea si completarea Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole
Hotărârea 18 1997
pentru stabilirea cantitatilor de ingrasaminte chimice si a conditiilor in care acestea se acorda producatorilor agricoli in primavara anului 1997, ca sprijin al statului, prin alocatii bugetare
Hotărârea 19 1997
privind nivelul reducerilor de preturi pentru semintele folosite in campania agricola din primavara anului 1997
Legea 117 1996
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/1996 privind completarea sprijinului acordat de stat producatorilor agricoli pentru rezolvarea unor probleme urgente aparute in campania agricola din primavara anului 1996
Hotărârea 782 1995
privind nivelul reducerilor de preturi pentru semintele folosite in campania agricola din toamna anului 1995
Legea 75 1995
privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole
Decretul 260 1995
pentru promulgarea Legii privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu