E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 18 din 31 ianuarie 1997

pentru stabilirea cantitatilor de ingrasaminte chimice si a conditiilor in care acestea se acorda producatorilor agricoli in primavara anului 1997, ca sprijin al statului, prin alocatii bugetare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 20 din  6 februarie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 3 din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Producatorii agricoli, astfel cum sunt definiti in art. 2 alin. (2) din Legea nr. 83/1993, si arendasii detinatori de teren agricol, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. 4 din Legea arendarii nr. 16/1994, care contracteaza livrarea catre agentii economici mandatati de stat a unor cantitati minime obligatorii de produse agricole conform anexei nr. I, beneficiaza, in primavara anului agricol 1997, de sprijinul statului, prin alocatii de la bugetul de stat sub forma de ingrasaminte chimice, in cantitatile maxime si in structura de elemente fertilizante, exprimate in kilograme substanta activa la hectar, conform anexei nr. II.
    Art. 2
    Agentii economici mandatati de stat pentru contractarea produselor agricole conform anexei nr. 1 si pentru gestionarea alocatiilor sunt:
    a) Agentia Nationala pentru Produse Agricole - R.A., pentru grau de panificatie si grau de samanta;
    b) societatile comerciale pe actiuni "Comcereal", pentru grau de panificatie si grau de samanta;
    c) societatile comerciale pe actiuni pentru morarit si panificatie, pentru grau de panificatie;
    d) societatile comerciale pe actiuni "Serom", pentru grau de samanta;
    e) alti agenti economici autorizati potrivit Legii nr. 75/1995 pentru producerea, prelucrarea si comercializarea semintelor si materialului saditor, pentru culturile semincere, prevazute in anexa nr. I.
    Art. 3
    Agentii economici mandatati de stat raspund nemijlocit de utilizarea si justificarea alocatiilor bugetare pentru ingrasaminte chimice, in stricta conformitate cu scopul pentru care acestea au fost asigurate, luand imediat si neconditionat masurile ce se impun pentru recuperarea sumelor reprezentand alocatii bugetare pentru ingrasaminte chimice, utilizate necuvenit sau degradate cu vinovatie.
    Sumele recuperate se vor varsa la bugetul de stat, prin contul ordonatorului principal de credite.
    Art. 4
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin organismele proprii de inspectie si control si prin cele ale directiilor generale pentru agricultura si alimentatie, vor controla permanent modul de utilizare a alocatiilor bugetare pentru ingrasaminte chimice, luand masuri operative pentru utilizarea cat mai eficienta a acestora, potrivit scopului pentru care au fost destinate.
    Art. 5
    Se aproba Normele metodologice privind contractarea productiei, solicitarea, acordarea, utilizarea si justificarea alocatiilor bugetare pentru ingrasaminte chimice, care se acorda producatorilor agricoli ca sprijin al statului, cuprinse in anexa nr. III.
    Art. 6
    Anexele nr. I-III fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 7
    Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage, potrivit legii, raspunderea materiala, civila sau penala a tuturor persoanelor vinovate.

                  PRIM-MINISTRU
                 VICTOR CIORBEA

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul agriculturii
                        si alimentatiei,
                        Dinu Gavrilescu

                        p. Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Eugeniu Corneliu Gorcea,
                        secretar de stat

    ANEXA 1

                        CANTITATILE MINIME
de produse agricole, boabe, radacini si tulpini STAS, care se contracteaza pentru a beneficia de ingrasaminte chimice prin alocatii bugetare
------------------------------------
 Nr.   Cultura agricola      kg/ha
 crt.
------------------------------------
 1.    Grau de panificatie    1.500
 2.    Grau de samanta        2.000
------------------------------------

    ANEXA 2

                         CANTITATILE MAXIME
de ingrasaminte chimice, in kilograme substanta activa la hectar, si structura de elemente chimice fertilizante, care se acorda in primavara anului agricol 1997 producatorilor agricoli si arendasilor, ca sprijin al statului
-------------------------------------------------------
 Nr.  Cultura    Total,          Elemente fertilizante
 crt. agricola   din care:     ------------------------
                 kg substanta   Azot   Fosfor   Potasiu
                 activa/ha
-------------------------------------------------------
 1.  Grau de
     panificatie    45           da      da       nu
 2.  Grau de
     samanta        45           da      da       nu
-------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                        NORME METODOLOGICE
privind contractarea productiei, solicitarea, acordarea, utilizarea si justificarea alocatiilor bugetare pentru ingrasaminte chimice, care se acorda producatorilor agricoli ca sprijin al statului

    1. Alocatiile bugetare pentru ingrasaminte chimice se acorda in limita sumelor stabilite, in acest scop, in bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    2. Alocatiile bugetare pentru ingrasaminte chimice se acorda tuturor producatorilor agricoli, la solicitarea acestora, indiferent de forma de proprietate si de exploatare a terenurilor, pentru suprafata de pe care s-a contractat productia cu agentii economici mandatati de stat, in cantitatile minime prevazute in anexa nr. I la prezenta hotarare.
    3. Contractele incheiate se iau in evidenta centrelor agricole teritoriale.
    4. Alocatiile bugetare pentru ingrasaminte chimice reprezinta contravaloarea acestora, calculata la nivelul pretului cu ridicata, loco furnizor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, exprimate in lei/tona substanta activa.
    5. Agentii economici mandatati de stat pe baza contractelor incheiate cu producatorii agricoli solicita asigurarea alocatiilor bugetare necesare, intocmind si depunand in doua exemplare la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, pana la data de 28 februarie 1997, fundamentarea cererii de alocatii bugetare, conform modelului prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    Agentii economici mandatati de stat, potrivit art. 2 lit. e) din prezenta hotarare, vor face dovada autorizarii, conform prevederilor Legii nr. 75/1995.
    6. Alocatiile bugetare pentru ingrasaminte chimice se pun la dispozitia agentilor economici mandatati de stat, pe baza conventiei-tip incheiate intre acestia si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. Conventia-tip se intocmeste in doua exemplare, se depune de agentul economic mandatat de stat, o data cu cererea de alocatii bugetare, la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei spre aprobare.
    Un exemplar din conventia-tip ramane la minister.
    7. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei verifica si avizeaza, in limita plafoanelor bugetare aprobate, cererile de alocatii bugetare ale agentilor economici mandatati de stat. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prezinta Ministerului Finantelor cererile de deschidere a creditelor bugetare, insotite de fundamentarea corespunzatoare, in vederea achizitionarii de ingrasaminte chimice, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    8. Dupa deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei pune la dispozitia agentilor economici mandatati de stat, pe baza conventiilor incheiate cu fiecare in parte, sumele stabilite corespunzator cererilor de alocatii bugetare.
    Sumele de la bugetul de stat se vor vira intr-un cont distinct al agentului economic mandatat de stat, deschis la banca finantatoare a acestuia.
    9. Agentii economici mandatati de stat utilizeaza sumele acordate pentru aprovizionarea, directa sau prin delegare, cu ingrasaminte chimice necesare, coordoneaza, supravegheaza si inregistreaza utilizarea acestora de catre producatorii agricoli contractanti, beneficiari ai alocatiilor, in stricta conformitate cu prevederile prezentei hotarari.
    Agentii economici mandatati de stat vor controla modul de utilizare a ingrasamintelor chimice si vor lua masuri de recuperare a contravalorii acestora, pe calea raspunderii civile, in urmatoarele situatii:
    a) utilizarea ingrasamintelor chimice la o alta cultura agricola decat cea contractata prin prezenta hotarare sau in alte scopuri;
    b) utilizarea peste cantitatea maxima si structura de elemente fertilizante prevazute in anexa nr. 2 la prezenta hotarare;
    c) degradarea sau neutilizarea ingrasamintelor chimice potrivit normelor de utilizare a acestora;
    d) neindeplinirea obligatiei de livrare a cantitatii minime obligatorii de produse contractate si pentru care au fost asigurate ingrasaminte chimice.
    Agentii economici mandatati de stat au obligatia restituirii, in aceleasi conditii ca si producatorii agricoli, a contravalorii ingrasamintelor chimice degradate cu vinovatia lor.
    In functie de modificarea conditiilor de realizare a culturilor agricole contractate cu producatorii agricoli, fiecare agent economic mandatat de stat poate redistribui sumele primite ca alocatie bugetara sau cantitatile de ingrasaminte chimice procurate din acestea pentru contractele proprii. In aceleasi conditii, redistribuirea intre agentii economici mandatati de stat se poate face numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
    10. Utilizarea necuvenita si degradarea ingrasamintelor chimice, conform pct. 9, se constata si se consemneaza, in prezenta producatorului agricol, de catre reprezentantul agentului economic mandatat de stat si de catre specialistul centrului agricol teritorial, imputerniciti prin decizie, conform pct. 17, in procesul-verbal de constatare consemnandu-se:
    - forma de utilizare necuvenita sau cauzele degradarii ingrasamintelor chimice;
    - cantitatea de ingrasaminte chimice in kilograme substanta activa, degradate sau utilizate necuvenit;
    - contravaloarea cantitatii de ingrasaminte chimice, degradate sau utilizate necuvenit, stabilita conform pct. 4, se restituie la bugetul de stat;
    - semnatura - angajament de restituire - a producatorului agricol sau a persoanei vinovate de degradarea ingrasamintelor chimice si semnaturile reprezentantilor constatatori.
    Procesele-verbale de constatare se inregistreaza si se depun, in termen de 24 de ore, la conducerea agentului economic mandatat de stat pentru luarea masurilor necesare, conform prevederilor legale.
    Sumele recuperate se vor varsa la bugetul de stat.
    11. Obligatiile contractuale minimale, cantitative, ale producatorilor agricoli se stabilesc conform prevederilor anexei nr. I la prezenta hotarare, in raport cu productia realizata.
    In cazul calamitarii culturilor agricole contractate datorita factorilor naturali, obligatiile contractuale minimale, cantitative, ale producatorilor agricoli se reduc cu proportia de diminuare a productiilor, legal constatata si confirmata, conform prevederilor Ordinului nr. 233/24/1990 al ministrului finantelor si al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Constatarea si confirmarea calamitatii naturale a culturilor agricole contractate se initiaza de catre agentii economici mandatati de stat, din proprie initiativa sau la sesizarea producatorilor agricoli.
    12. Ingrasamintele chimice ramase in stoc la sfarsitul campaniei agricole, la agentul economic mandatat de stat, asa cum se evidentiaza in justificarea de campanie a alocatiilor bugetare pentru ingrasaminte chimice, se vor valorifica la pretul de achizitie actualizat. Sumele vor fi virate la bugetul de stat.
    13. Justificarea alocatiilor bugetare pentru ingrasaminte chimice se intocmeste, se prezinta si se sustine la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, pentru fiecare cultura agricola, de catre agentul economic mandatat de stat, in cel mult 15 zile de la ultima fertilizare efectuata in epoca optima de executare a acestei categorii de lucrari.
    14. Anterior intocmirii justificarii, conform modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, agentul economic mandatat de stat are obligatia ca, in relatia sa contractuala cu furnizorul de ingrasaminte chimice, sa sisteze orice livrare de ingrasaminte si sa definitiveze decontarea celor asigurate pana la acea data. Orice cantitate de ingrasaminte, receptionata sau consumata de agentul economic mandatat de stat dupa depunerea si sustinerea justificarii si care depaseste sumele alocate de la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei cu aceasta destinatie, se suporta direct de catre acesta.
    15. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, dupa verificarea si avizarea documentelor de justificare a alocatiilor bugetare pentru ingrasamintele chimice, depuse de catre agentii economici mandatati de stat, intocmeste si prezinta Ministerului Finantelor, conform modelului prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, pe total campanie si agenti economici mandatati de stat, justificarea creditelor primite pentru asigurarea ingrasamintelor chimice.
    16. La data intocmirii justificarii creditelor pentru ingrasaminte chimice, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei poate sa compenseze, intre agentii economici mandatati de stat, sumele ce urmeaza a fi primite de la bugetul de stat cu cele restituite de acestia.
    17. Directiile generale pentru agricultura si alimentatie si agentii economici mandatati de stat raspund nemijlocit de aplicarea prevederilor prezentei hotarari, in care sens se vor lua si urmatoarele masuri:
    a) directiile generale pentru agricultura si alimentatie numesc prin decizie personalul propriu si pe cel de la centrele agricole teritoriale care vor supraveghea si, dupa caz, vor aviza contractarea productiilor agricole, asigurarea si utilizarea ingrasamintelor chimice acordate prin alocatii bugetare, respectarea tehnologiilor specifice de cultura si consemnarea, conform reglementarilor in vigoare, a situatiilor de forta majora, in toate cazurile acordand asistenta tehnica gratuita;
    b) agentii economici mandatati de stat numesc, prin decizie, personalul care raspunde de aplicarea prevederilor prezentei hotarari, luand operativ toate masurile ce se impun in acest sens, intocmind documentatiile specifice privind contractarea productiei, asigurarea, distribuirea si utilizarea ingrasamintelor chimice acordate prin alocatii bugetare, constatarea si confirmarea situatiilor de calamitate naturala, preluarea productiei contractate si, dupa caz, recuperarea si restituirea sumelor reprezentand alocatii bugetare pentru ingrasaminte chimice, necuvenite.
    18. Obligatiile de justificare si de decontare cu bugetul de stat a sumelor reprezentand alocatii bugetare pentru ingrasaminte chimice, potrivit prevederilor prezentei hotarari, revin in exclusivitate agentilor economici mandatati de stat, indiferent de data si de conditiile in care acestea se deconteaza, direct sau pe calea raspunderii civile, cu producatorii agricoli contractanti si se realizeaza prin Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    19. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, directiile generale pentru agricultura si alimentatie, agentii economici mandatati de stat si producatorii agricoli contractanti, beneficiari de ingrasaminte chimice, au obligatia cunoasterii si respectarii intocmai a prevederilor prezentei hotarari, precum si a aplicarii acesteia.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    AGENTUL ECONOMIC MANDATAT DE STAT
    .................................
    Str. .................. nr. .....
    Localitatea ......., judetul ....
    Nr. .............../.............

                 FUNDAMENTAREA CERERII DE ALOCATII BUGETARE
pentru ingrasaminte chimice care se acorda, ca sprijin al statului, in campania agricola de primavara a anului 1997, producatorilor agricoli contractanti ai culturii ....................

-------------------------------------------------------------------------
 Nr.       Contractare            Ingrasaminte chimice
 crt.  -------------------  ---------------------------------------------
       Suprafata Productia  Alocatia     Totalul    Asigurat  Diferenta
        - ha -   totala     cantitativa  necesar    din stoc  de asigurat
                 - tone -   maxima       (1x3)      anterior    (4-5)    =>
                             - kg         - kg        - kg      - kg
                            substanta    substanta  substanta  substanta
                            activa/ha -  activa -   activa -   activa -
-------------------------------------------------------------------------
  0        1        2           3           4           5         6
-------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
  Furnizorul       Valoarea ingrasamintelor chimice
  potential de     --------------------------------
  ingrasaminte     Pretul mediu      Valoarea
  chimice           - lei/kg         ingrasamintelor
                   substanta         de asigurat
                   activa -             (6 x 8)
                                      - lei -
----------------------------------------------------
     7                8                  9
----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
  .
  .
  .
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Confirmam existenta, valabilitatea si luarea in evidenta noastra a contractelor incheiate de agentul economic mandatat de stat cu producatorii agricoli.

    DIRECTIA GENERALA                    AGENTUL ECONOMIC MANDATAT DE STAT
    PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE             .....................

    Judetul ...... Director general .....    Director general, (manager),
    Judetul ...... Director general .....    ...........................

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIE
    ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

              Se aproba

              FUNDAMENTAREA CERERII DE CREDITE Nr. ....../.........
destinate asigurarii alocatiilor bugetare pentru ingrasaminte chimice in campania agricola de primavara a anului 1997
------------------------------------------------
 Nr.   Agentii    Cultura       Contractare
 crt.  economici  agricola  --------------------    ======>
       mandatati            Suprafata  Productie
       de stat               (ha)       (tone)
------------------------------------------------
  0       1          2        3           4
------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
             Ingrasaminte chimice
 -------------------------------------------
 Alocatia  Totalul    Asigurat   Diferenta    Valoarea
 maxima    necesar    din stoc   de asigurat  ingrasamintelor
           (tone      anterior   (tone        chimice de
           substanta  (tone      substanta    asigurat
           activa)    substanta  activa)      (mii lei)
                      activa)
-------------------------------------------------------------
    5         6         7           8             9
-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
  Total
  general
  campanie,           x
  din care:
------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    AGENTUL ECONOMIC MANDATAT DE STAT
    .................................
    Str. ................... nr. ....
    Localitatea ........, judetul ...
    Nr. ............/................

                   JUSTIFICAREA ALOCATIILOR BUGETARE
acordate pentru ingrasaminte chimice in campania agricola de primavara a anului 1997 la cultura .........
---------------------------------------------------------------
 Nr.   Specificatie  Suprafata     Cantitatea     Cantitatea
 crt.                pentru care   asigurata      utilizata
                     s-a acordat   (kg substanta  (kg substanta  =====>
                     alocatie      activa)        activa)
                     (efectiv
                     fertilizata)

---------------------------------------------------------------
  0         1             2            3              4
---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
 Diferente    Valoarea cantitatii       Sume          Sumele de
 (3-4) in           (lei)               neutilizate   regularizat
 stoc (kg   --------------------------  in contul     prin
 substanta  Asigurate Utilizate Ramase  agentului     compensare
 activa)                        in stoc economic
                                        mandatat de
                                        stat (se
                                        restituie la
                                        bugetul de
                                        stat)
------------------------------------------------------------------
   5           6         7        8         9            10
------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
 1. Stocuri
    anterioare
 2. Alocatii
    primavara '97
 3. Total general,
    din care:
 a) societati cu
    capital
    majoritar de
    stat
 b) societati
    si asociatii
    agricole cu
    capital
    privat
 c) producatori
    individuali
----------------------------------------------------------------
    Sumele neutilizate (alocatie 1997 - achizitie 1997 = col. 9) in valoare de .............. lei au fost restituite ordonatorului principal de credite, cu Ordinul de plata nr. .......... din .........
    Datele cuprinse in justificare au fost verificate de noi si corespund realitatii.

    D.G.A.A. A JUDETULUI ........        AGENTUL ECONOMIC MANDATAT DE STAT

       Director general,                  ................................

    ............................           Director general, (manager),

                                           .............................

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI
    Nr. .............. din ........... 1997


                     JUSTIFICAREA CREDITELOR BUGETARE
destinate acordarii de alocatii bugetare pentru ingrasamintele chimice, care se asigura ca sprijin al statului, conform Legii nr. 83/1993, producatorilor agricoli, in campania agricola de primavara a anului 1997
----------------------------------------------------------------------------
 Nr.  Specificatie   U.M. Total general  Agenti economici mandatati de stat
 crt.                      - campania    ----------------------------------
                            agricola de         Culturi agricole
                            primavara a
                            anului 1997
----------------------------------------------------------------------------
    0        1           2         3                        4
----------------------------------------------------------------------------
 1. Valoarea
    alocatiei
    asigurate pentru
    achizitie noua      lei
 2. Suprafata efectiv
    fertilizata          ha
 3. Cantitatea de
    ingrasaminte
    chimice -            kg
    alocatie barem    substanta
                      activa/ha
 4. Consumul maxim
    admis (2x3)         tone
                      substanta
                      activa
 5. Ingrasaminte
    chimice
    asigurate -
    Total,              tone
                      substanta
                      activa
    din care:
    a) din achizitie
       noua             tone
                      substanta
                      activa
    b) din stoc
       anterior         tone
                      substanta
                      activa
 6. Ingrasaminte
    chimice
    consumate -
    Total,              tone
                      substanta
                      activa
    din care:
    a) achizitie
       noua             tone
                      substanta
                      activa
    b) din stoc
       anterior         tone
                      substanta
                      activa
 7. Ingrasaminte
    ramase in stoc      tone
    (5-6) - Total,    substanta
                      activa
    din care:
    a) din
       achizitie
       noua             tone
                      substanta
                      activa
    b) din stoc
       anterior         tone
                      substanta
                      activa
 8. Valoarea             lei
    ingrasamintelor
    chimice
    asigurate -
    Total,
    din care:
    a) din achizitie
       noua              lei
    b) din stoc
       anterior          lei
 9. Valoarea
    ingrasamintelor
    chimice
    consumate -
    Total,               lei
    din care:
    a) din achizitie
       noua              lei
    b) din stoc
       anterior          lei
 10. Valoarea
     ingrasamintelor
     chimice ramase
     in stoc - Total,    lei
     din care:
     a) din achizitie
        noua             lei
     b) din stoc
        anterior         lei
 11. Alocatii bugetare
     de restituit
     [1-8a)]             lei
 12. Alocatii bugetare
     de regularizat
     prin compensare
     [8a)-1]             lei
 13. Sume de restituit
     la bugetul de stat
     (11-12)             lei
 14. Sume de
     regularizat prin
     compensare          lei
                                                                           
                                     ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 18/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 18 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu