E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 83 1993 abrogat de articolul 1 din actul Legea 193 1997
Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 56 1997
Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 18 1997
Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 727 1996
Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 294 1996
Articolul 7 din actul Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 598 1996
Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 564 1996
Articolul 13 din actul Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 130 1996
Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 94 1996
Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 924 1995
Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 735 1995
Articolul 15 din actul Legea 83 1993 in legatura cu articolul 4 din actul Hotărârea 699 1995
Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 528 1995
Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 520 1995
Articolul 7 din actul Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 352 1995
Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 154 1995
Legea 83 1993 in legatura cu articolul 1 din actul Decizia 5 1995
Articolul 12 din actul Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 756 1994
Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 532 1994
Articolul 12 din actul Legea 83 1993 modificat de Legea 56 1994
Articolul 15 din actul Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 267 1994
Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 139 1994
Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 139 1994
Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 81 1994
Legea 83 1993 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 72 1994
Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 72 1994
Legea 83 1993 in legatura cu Hotărârea 1 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 83 din 30 noiembrie 1993

privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 284 din  7 decembrie 1993


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Statul sprijina producatorii agricoli prin alocatii si subventii la dobanzile pentru credite de productie si investitii, prime de productie si compensatii, avantaje fiscale, garantii pentru obtinerea de credite, garantarea de preturi de achizitie remuneratorii pentru produsele agricole de importanta nationala, acordarea de asistenta tehnica de specialitate si alte facilitati.
    (2) Lista produselor agricole declarate de importanta nationala se publica de catre Guvern in Monitorul Oficial al Romaniei pana la 1 septembrie al fiecarui an.
    (3) Pentru anul 1993, lista se va publica in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 2
    (1) Alocatiile pentru productie si investitii se acorda producatorilor agricoli pentru: ameliorarea fertilitatii terenurilor agricole, procurarea si mentinerea in exploatare de efective matca, procurarea de reproducatori si material seminal, producerea de seminte si material saditor.
    (2) Producatorii agricoli in intelesul prezentei legi sunt proprietarii si detinatorii legali de animale, de terenuri agricole sau forestiere, situate in extravilan sau in intravilanul comunelor, oraselor si municipiilor, indiferent de forma de exploatare a acestora.
    Art. 3
    (1) Alocatiile destinate ameliorarii fertilitatii terenurilor agricole se acorda producatorilor agricoli sub forma de amendamente si ingrasaminte chimice, corespunzator suprafetelor detinute, pe baza programelor de ameliorare si fertilizare intocmite de specialisti abilitati in acest scop.
    (2) Cantitatea de ingrasaminte chimice, acordata sub forma de alocatie, reprezinta cel putin 60 kg substanta activa azot si fosfor pe hectarul cultivat cu grau sau secara a caror productie este contractata in proportie de minimum 40% cu agentii economici mandatati de stat.
    (3) Pentru alte culturi, nivelul alocatiei pe hectar in kg substanta activa se stabileste, anual, prin hotarare a Guvernului.
    (4) Amendarea solurilor acide si alcaline se suporta integral de la bugetul de stat.
    Art. 4
    (1) Creditele destinate extinderii exploatatiilor agricole proprietate privata se acorda producatorilor agricoli, persoane fizice, care detin in proprietate suprafete mai mici de 20 hectare teren agricol in echivalent arabil. Creditele se acorda, la cerere, in baza actelor de proprietate.
    (2) Terenurile apartinand producatorilor agricoli pentru care acestia au beneficiat de creditul destinat extinderii exploatatiilor agricole proprietate privata nu pot fi instrainate prin vanzare, fara acordul bancii creditoare, timp de 10 ani de la data acordarii creditului, sub sanctiunea nulitatii absolute a actului de instrainare.
    Art. 5
    (1) Alocatiile destinate procurarii de efective matca si reproducatori se acorda producatorilor agricoli pentru animalele valoroase atestate de catre oficiile de selectie si reproductie a animalelor, din speciile si rasele stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    (2) Cuantumul alocatiilor este de pana la 50% din pretul de vanzare echivalent in viu, pentru animalele de carne.
    (3) Efectivele matca si reproducatorii, pentru care producatorii agricoli au beneficiat de alocatia prevazuta la alin. (1), nu pot fi instrainate si nici taiate timp de 4 ani pentru bovine si 2 ani pentru celelalte specii de la data procurarii.
    (4) Alocatiile destinate mentinerii in exploatare de efective matca de vaci si bivolite se acorda tuturor producatorilor agricoli si reprezinta 25% din cheltuielile anuale de intretinere pe animal si specie.
    (5) Alocatia se acorda producatorilor agricoli care mentin in exploatare pe durata unui ciclu de productie cel putin 3 vaci de lapte sau 3 bivolite.
    (6) Alocatiile destinate procurarii si mentinerii in exploatare de efective matca si reproducatori se acorda producatorilor agricoli pe baza actelor de vanzare-cumparare si a datelor si documentelor furnizate de centrele agricole, circumscriptiile sanitar-veterinare si, dupa caz, oficiile de reproductie si selectie a animalelor si statiunile de cercetari agricole de profil din zona respectiva, certificate de primar.
    Art. 6
    (1) Proprietarii si alti detinatori legali de terenuri pentru suprafetele care se vor impaduri ca masura antierozionala sau avand ca scop crearea de perdele de protectie, stabilita de organele in drept, beneficiaza, in compensatie, de prime de impadurire.
    (2) Primele de impadurire se acorda proportional cu suprafata, prin intermediul ocoalelor silvice, proprietarilor si altor detinatori legali de teren care se obliga in scris sa planteze si sa exploateze aceste suprafete in regim silvic, potrivit legii.
    Art. 7
    (1) Statul sprijina dotarea exploatatiilor agricole cu tractoare, masini si echipamente agricole, animale de reproductie si productie, construirea de spatii de productie, de prelucrare si depozitare, aprovizionarea materiala, realizarea si valorificarea productiei agricole, prin acordarea de credite cu dobanda preferentiala sau, dupa caz, acordarea de garantii in vederea obtinerii acestora.
    (2) Producatorii agricoli beneficiaza, prin intermediul institutiilor financiare sau bancare, de:
    a) credite pe termen scurt, cu dobanda anuala subventionata in proportie de 60%, pentru aprovizionarea materiala si realizarea productiei agricole;
    b) credite pe termen mijlociu, cu dobanda anuala subventionata in proportie de 70%, destinate procurarii de echipamente, tractoare, masini si utilaje agricole, animale de productie si reproductie;
    c) credite pe termen lung, cu dobanda anuala subventionata in proportie de 75% si o perioada de gratie de un an, in vederea realizarii de investitii pentru constructia de adaposturi in zootehnie, spatii de productie si depozitare, sere, plantatii pomiviticole, introducerea si extinderea suprafetelor agricole in proprietate privata si a irigatiilor.
    (3) Bancile comerciale pot acorda producatorilor agricoli credite garantate cu terenurile pe care acestia le detin in proprietate. Pana la eliberarea titlurilor de proprietate, dovada dreptului de proprietate se va face cu adeverinta eliberata de comisia comunala constituita in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991 si a procesului-verbal de punere in posesie.
    (4) Durata de rambursare a creditelor prevazute la lit. b) si c), acordate producatorilor agricoli din zona montana si submontana, se poate prelungi cu inca 5 ani, la cererea beneficiarilor creditelor.
    (5) Diferenta dintre dobanda pietei si nivelurile de subventii prevazute la alin. (2) se acorda de la bugetul de stat.
    Art. 8
    (1) Primele acordate de stat producatorilor pentru produsele agricole vegetale si animale de importanta nationala se refera la:
    - produsele vegetale si zootehnice livrate agentilor economici mandatati de stat la preturile de contractare si de achizitie garantate de stat;
    - viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta de la reproducatori atestati;
    - lucrarile speciale ale solului - afanarea adanca, scarificarea, nivelarea.
    (2) Cuantumul primelor acordate de stat in acest scop se stabileste anual de catre Guvern.
    Art. 9
    (1) Anual, pana la data de 1 martie, pe baza evolutiei pietei produselor agricole, Guvernul va stabili preturi minime garantate de achizitie la produsele agricole de importanta nationala.
    (2) Pretul minim garantat reprezinta contravaloarea in lei a pretului mediu, inregistrat in anul precedent pe piata mondiala, al produsului respectiv.
    Art. 10
    Preturile minime garantate se stabilesc, in conditiile prezentei legi, pentru cereale, plante oleaginoase, leguminoase boabe, sfecla de zahar, cartofi, tomate pentru industrializare, seminte, material saditor si lapte proaspat. Guvernul poate stabili preturi garantate si la alte produse agricole.
    Art. 11
    (1) Pentru produsele agricole vegetale si animale contractate cu agentii economici special mandatati de stat, producatorii agricoli beneficiaza, la cerere, de avansuri de minimum 30% din valoarea productiei contractate, determinate in baza pretului minim garantat.
    (2) Avansurile se acorda in bani sau in materii prime si materiale de catre agentii economici special mandatati de stat, in conditii stabilite de comun acord cu producatorii agricoli, si se garanteaza cu productia agricola apartinand acestora.
    Art. 12
    (1) Importurile pentru animalele de reproductie, tractoare, masini agricole, echipamente pentru agricultura si valorificarea productiei agricole, insectofungicide, produse zoo-veterinare, furaje proteice si aditivi furajeri sunt exceptate de la plata taxelor vamale.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si ajutoarelor externe in natura acordate producatorilor agricoli.
    Art. 13
    (1) Asistenta tehnica si consultatiile de specialitate se acorda la nivelul fiecarei comune, prin personalul de specialitate salarizat de stat.
    (2) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va asigura editarea si distribuirea de reviste si materiale de specialitate si va organiza cursuri gratuite de instruire, perfectionare si atestare a agricultorilor, inclusiv de intretinere, reparare si exploatare a tractoarelor si masinilor agricole, atribuirea de burse pentru tinerii care frecventeaza scolile profesionale agricole si alte asemenea masuri.
    (3) Prin intermediul serviciilor sale, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei pune gratuit la dispozitia producatorilor agricoli, persoane fizice, proiecte si devize model pentru constructii gospodaresti si de productie agricola, instructiuni si tehnologii de cultivare a plantelor, de crestere a animalelor si de folosire a produselor chimice in agricultura, de protectie a plantelor, animalelor si mediului inconjurator; organizeaza anual targuri, concursuri cu premii, expozitii, excursii de studii ale producatorilor agricoli si altele asemenea privind utilizarea exploatatiilor agricole private.
    Art. 14
    (1) Sumele necesare acoperirii contravalorii alocatiilor, primelor, subventiilor, compensatiilor si pentru activitatile prevazute la art. 13, care se acorda producatorilor agricoli potrivit prezentei legi, se aproba anual prin legea bugetului de stat, incepand cu 1 ianuarie 1994.
    (2) Sumele prevazute la alin. (1) se acorda producatorilor agricoli prin intermediul organismelor de stat si al altor institutii special mandatate de catre Guvern.
    Art. 15
    (1) Sumele aferente alocatiilor, primelor, compensatiilor, subventiilor si altor masuri de sprijin prevazute de prezenta lege se acorda producatorilor agricoli proportional cu ponderea structurii de proprietate a fondului funciar al Romaniei.
    (2) Guvernul va stabili, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, la propunerea Ministerului Finantelor si a Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, modul de identificare pe intreg circuitul bancar a structurilor de proprietate beneficiare de sprijin, norme privind modalitatile de acordare si utilizare, precum si de control al alocatiilor, primelor, compensatiilor, subventiilor si al altor masuri de sprijin prevazute de prezenta lege.
    Art. 16
    Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 17
    (1) Constituie contraventii la normele privind acordarea si utilizarea alocatiilor, primelor, subventiilor si a compensatiilor urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
    a) instrainarea, de catre proprietarii agricoli, a terenurilor pentru care acestia au beneficiat de credite destinate extinderii exploatatiilor agricole, inainte de implinirea termenului prevazut la art. 4 alin. (2);
    b) neacordarea primelor prevazute la art. 8;
    c) neimpadurirea, ca masura antierozionala sau avand ca scop crearea de perdele de protectie, a suprafetelor stabilite de organele agricole sau silvice competente;
    d) neacordarea asistentei tehnice si a consultatiilor de specialitate de catre personalul de specialitate salarizat de stat;
    e) nepunerea la dispozitia producatorilor agricoli, persoane fizice, in mod gratuit, a proiectelor si devizelor model privind constructiile gospodaresti si de productie agricola, a instructiunilor si tehnologiilor de cultivare a plantelor, de aplicare a tratamentelor cu produse chimice, de crestere a animalelor.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b), d) si e);
    b) cu amenda de la 100.000 lei la 250.000 lei, contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) si c).
    (3) Amenda se poate aplica si persoanelor juridice.
    Art. 18
    Contraventiile prevazute la art. 17 se constata si amenda se aplica de personalul anume imputernicit de ministrul agriculturii si alimentatiei sau de ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului, dupa caz.
    Art. 19
    Contraventiilor prevazute la art. 17 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 - 27.
    Art. 20
    Constituie infractiuni urmatoarele fapte:
    a) instrainarea efectivelor matca sau a reproducatorilor, cu incalcarea prevederilor art. 5 alin. (3), care se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani;
    b) nementinerea cu intentie in exploatare, pe durata unui ciclu de productie, a numarului de animale prevazut la art. 5 alin. (5), care se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
    Art. 21
    Utilizarea alocatiilor in alte scopuri decat cele pentru care s-au acordat, potrivit art. 3 din lege, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 octombrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         PRESEDINTELE SENATUI
                     prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 11 octombrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                            RADU BERCEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 83/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 83 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 83/1993
Legea 193 1997
pentru abrogarea Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli, precum si pentru abrogarea unor hotarari ale Guvernului date in aplicarea acestei legi
Hotărârea 56 1997
privind utilizarea ingrasamintelor chimice procurate din alocatii bugetare conform Legii nr. 83/1993, existente la 31 decembrie 1996 in stoc la societatile comerciale pe actiuni pentru industrializarea sfeclei de zahar si la cele pentru prelucrarea tulpinilor de in si de canepa
Hotărârea 18 1997
pentru stabilirea cantitatilor de ingrasaminte chimice si a conditiilor in care acestea se acorda producatorilor agricoli in primavara anului 1997, ca sprijin al statului, prin alocatii bugetare
Hotărârea 727 1996
privind subventionarea, in proportie de 60%, a dobanzii aferente creditelor bancare acordate de bancile comerciale producatorilor agricoli pentru efectuarea lucrarilor agricole din toamna anului 1996
Hotărârea 294 1996
pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru graul pentru panificatie, laptele de vaca cu 3,5% grasime si laptele de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, porcine si pasari vii destinate industrializarii, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati
Hotărârea 598 1996
privind sprijinirea producatorilor agricoli in organizarea de exploatatii zootehnice
Hotărârea 564 1996
privind subventionarea in proportie de 75% a dobanzii creditelor bancare acordate de bancile comerciale producatorilor agricoli, pentru infiintarea si refacerea plantatiilor pomicole si viticole
Hotărârea 130 1996
privind aprobarea Programului concret de activitati si actiuni ce se vor intreprinde de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in anul 1996, stabilit in aplicarea art. 13 din Legea nr. 83/1993
Hotărârea 94 1996
privind subventionarea in proportie de 60% a dobanzii aferente creditelor bancare acordate de bancile comerciale producatorilor agricoli pentru realizarea lucrarilor agricole in primavara anului 1996
Hotărârea 924 1995
pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 60% din dobanda aferenta creditelor bancare acordate producatorilor agricoli in temeiul Hotararii Guvernului nr. 699/1995
Hotărârea 735 1995
privind declararea produselor agricole de importanta nationala in anul 1996
Hotărârea 699 1995
privind subventionarea, in proportie de 60%, a dobinzii aferente creditelor bancare acordate de bancile comerciale producatorilor agricoli pentru realizarea lucrarilor agricole din toamna anului 1995
Hotărârea 528 1995
privind acordarea, utilizarea si controlul alocatiilor, primelor, subventiilor, compensatiilor si altor forme de sprijin de la bugetul de stat, acordate producatorilor agricoli in baza Legii nr. 83/1993, precum si modificarea unor hotariri ale Guvernului emise in executarea acestei legi
Hotărârea 520 1995
cu privire la bonificarea dobinzilor la creditele bancare acordate pentru realizarea lucrarilor agricole vegetale
Hotărârea 352 1995
privind subventionarea, in proportie de 70%, a dobinzii aferente creditelor bancare acordate de bancile comerciale producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 83/1993
Hotărârea 154 1995
referitoare la acordarea de alocatii de la bugetul de stat producatorilor agricoli, in vederea procurarii de efective matca, reproducatori si pentru mentinerea in exploatare de efective matca de vaci si bivolite, precum si cu privire la aprobarea normelor de acordare, utilizare si control al utilizarii alocatiilor
Decizia 5 1995
privind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unitara a prevederilor unor articole din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 9/1995
Hotărârea 756 1994
privind marfurile exceptate de la plata taxelor vamale de import, in temeiul prevederilor Legii nr. 83/1993, modificata prin Legea nr. 56/1994
Hotărârea 532 1994
pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de la bugetul de stat a primelor de impadurire, potrivit Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli
Legea 56 1994
pentru modificarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli
Hotărârea 267 1994
privind subventionarea in proportie de 70% a dobinzii aferente creditelor bancare acordate de catre bancile comerciale producatorilor agricoli pentru achizitionarea de tractoare, combine, masini si utilaje agricole
Hotărârea 139 1994
cu privire la acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat destinate acoperirii partiale a dobinzii aferente creditelor bancare pe termen scurt acordate producatorilor agricoli pentru cresterea si ingrasarea porcilor si pentru cresterea pasarilor
Hotărârea 139 1994
cu privire la acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat destinate acoperirii partiale a dobanzii aferente creditelor bancare pe termen scurt acordate producatorilor agricoli pentru cresterea si ingrasarea porcilor si pentru cresterea pasarilor
Hotărârea 81 1994
referitoare la acordarea de alocatii de la bugetul de stat producatorilor agricoli, in vederea procurarii de efective matca, reproducatori si pentru mentinerea in exploatare de efective matca de vaci si bivolite, precum si cu privire la aprobarea normelor de acordare, utilizare si control al utilizarii alocatiilor
Hotărârea 72 1994
privind declararea produselor agricole de importanta nationala, stabilirea primelor ce se acorda producatorilor agricoli, a organismelor de stat mandatate sa le acorde, precum si a normelor de acordare, utilizare si control al acestora
Hotărârea 72 1994
privind declararea produselor agricole de importanta nationala, stabilirea primelor ce se acorda producatorilor agricoli, a organismelor de stat mandatate sa le acorde, precum si a normelor de acordare, utilizare si control al acestora
Hotărârea 1 1994
pentru stabilirea nivelului alocatiilor pe hectar care se acorda producatorilor agricoli in anul 1994 potrivit art. 3 alin. (2) si (3) din Legea nr. 83/1993
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu