E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 72 din 24 februarie 1994    * Republicata

privind declararea produselor agricole de importanta nationala, stabilirea primelor ce se acorda producatorilor agricoli, a organismelor de stat mandatate sa le acorde, precum si a normelor de acordare, utilizare si control al acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 240 din 20 octombrie 1995


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. IX din Hotararea Guvernului nr. 528 din 14 iulie 1995, publicata in Monitorul Oficial Romaniei, Partea I, nr. 161 din 26 iulie 1995.
    Hotararea Guvernului nr. 72/1994 a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 19 octombrie 1994 si modificata prin: Hotararea Guvernului nr. 729 din 21 octombrie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 din 24 octombrie 1994; Hotararea Guvernului nr. 55 din 25 ianuarie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 din 3 februarie 1995; Hotararea Guvernului nr. 158 din 17 martie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 57 din 28 martie 1995; Hotararea Guvernului nr. 459 din 27 iunie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 30 iunie 1995, si Hotararea Guvernului nr. 541 din 21 iulie 1995, publicata In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 161 din 26 iulie 1995.

    Art. 1
    In temeiul art. 1 din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli se declara ca fiind de importanta nationala, pentru anul 1994, urmatoarele produse*):
    a) grau pentru panificatie;
    b) lapte de vaca cu 3,5% grasime;
    c) porcine si pasari vii destinate sacrificarii.
    Art. 2
    In temeiul art. 8 din Legea nr. 83/1993, pentru produsele de importanta nationala prevazute la art. 1, cat si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, producatorii agricoli beneficiaza de prime.
    Cuantumul primelor este prevazut in anexa nr. I la prezenta hotarare.
    Art. 3
    Se aproba normele de acordare, utilizare si control al primelor de la bugetul de stat pentru graul pentru panificatie, laptele de vaca cu 3,5% grasime, STAS 2418-61, si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, porcine si pasari vii destinate sacrificarii, prevazute in anexa nr. II*).
    Art. 4
    Pentru acordarea primelor cuvenite producatorilor agricoli se mandateaza directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti.
    Art. 5
    Anexele nr. I si II fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 6
    Se abroga Hotararea Guvernului nr. 536/1993 privind majorarea primelor de productie la unele produse agricole si alimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 12 octombrie 1993, cu exceptia art. 2 si a pozitiilor 4 si 5 din anexa, Hotararea Guvernului nr. 331/1993 cu privire la acordarea de la bugetul de stat a primei pentru graul preluat la fondul de consum, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 21 iulie 1993, precum si orice alte dispozitii contrare.
-------------------
    *) Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 735 din 20 septembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 29 septembrie 1995, sunt declarate de importanta nationala, in anul 1996, urmatoarele produse:
    a) grau pentru panificatie;
    b) lapte crud de vaca si de bivolita;
    c) porcine pentru taiere;
    d) pasari pentru taiere.
    *) A se vedea prevederile anexei la Hotararea Guvernului nr. 735/1995.

    ANEXA 1

                   NIVELUL
primelor acordate de stat producatorilor agricoli pentru produsele agricole vegetale si animale de importanta nationala livrate la fondul de consum, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, porci si pasari vii, destinate sacrificarii*)
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.       Produsul                   U.M.      Prima de
 crt.                                           la bugetul
                                                de stat
                                                -lei/U.M.-
----------------------------------------------------------
 1.       Grau pentru panificatie     tone        40.000
 2.   *) Lapte de vaca cu 3,5%
          grasime,
          STAS 2418-61, perioada:
          1 iulie - 31 octombrie
          1995                         hl         22.000
          1 noiembrie 1995 - 30
          aprilie 1996                 hl         25.000
 3.  *) Vitei de la vaci si
          juninci insamantate
          artificial:
          a) vitei obtinuti de la
          vaci insamantate
          artificial, care nu sunt
          in controlul oficial al
          productiei                 capete       75.000
          b) vitei obtinuti de la
          vaci insamantate
          artificial, aflate in
          controlul oficial al
          productiei                 capete       90.000
          c) vitei obtinuti de la
          juninci insamantate
          artificial                 capete      100.000
          d) vitei obtinuti de la
          juninci insamantate
          artificial cu material
          seminal de la tauri
          atestati si aflati in
          testare dupa descendenta   capete      120.000
 4.  *) Vitei obtinuti de la vaci
          si juninci prin monta cu
          reproducatori atestati:
          a) vitei obtinuti de la
          vaci montate natural cu
          tauri autorizati           capete       50.000
          b) vitei obtinuti de la
          juninci montate natural
          cu tauri autorizati        capete       70.000

                                              - lei/kg viu -
 5. *) Porci pentru taiere,
          STAS 12512-87, in
          greutate de:
          - 9O-100 kg viu                           1.150
          - 101-115 kg viu                          1.150
          - peste 115 kg viu
          (inclusiv scroafe si
          vieri reconditionati)                     1.150
 6. *) Pasari vii pentru
          taiere, STAS 6997-74:
          - pui de gaina si de
          curca                                       950
          - gaini, cocosi si
          curci-curcani                               950
---------------------------------------------------------

------------------------
     *) A se vedea prevederile anexei la Hotararea Guvernului nr. 735/1995.
     *) Prevederile pct. 2 au intrat in vigoare la data de 30 iunie 1995 (Hotararea Guvernului nr. 459/1995).
     *) Prevederile pct. 3 si 4 au intrat in vigoare la data de 28 martie 1995 (Hotararea Guvernului nr. 158/1995).
     *) Prevederile pct. 5 si 6 au intrat in vigoare la data de 30 iunie 1995 (Hotararea Guvernului nr. 459/1995).

    ANEXA 2

                     NORME
de acordare, utilizare si control al primelor de la bugetul de stat pentru graul pentru panificatie, laptele de vaca cu 3,5% grasime, STAS 2418-61, cat si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate  artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, porcine si pasari vii destinate sacrificarii
    Pentru acordarea primelor cuvenite producatorilor agricoli pentru grau si lapte de vaca, livrate la fondul de consum la preturile de contractare si de achizitie garantate de stat, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, se emit urmatoarele norme:
    Art. 1
    (1) Primele de la bugetul de stat pentru graul de panificatie din recolta anilor 1994 si 1995 se acorda producatorilor agricoli pentru cantitatile STAS preluate la fondul de consum de catre:
    a) Regia Autonoma "Romcereal", prin sucursalele sale judetene;
    b) societatile comerciale de morarit si panificatie cu capital majoritar de stat, aflate in coordonarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, si cele privatizate potrivit prevederilor Legii privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991;
    c) societatile comerciale "Agromec" - S.A. si Societatea Comerciala "Semrom" - S.A., aflate in coordonarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei;
    d) unitatile CENTROCOOP.
    (2) Primele cuvenite de la bugetul de stat sunt achitate direct producatorilor agricoli, asa cum sunt definiti in Legea nr. 83/1993, de catre unitatile achizitoare prevazute la alin. (1), la primirea cantitatilor de grau.
    La predarea cantitatilor de grau producatorii agricoli vor incasa atat prima de 40 lei/kg STAS cat si pretul de contractare si achizitie.
    (3) Unitatile achizitoare prevazute la art. 1 alin. (1) vor intocmi, decadal, deconturile justificative (model-anexa nr. 1 la norme) pe care le transmit directiei generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi verificate si avizate sub aspectul realitatii si legalitatii primelor solicitate de la bugetul de stat.
    (4) Unitatile achizitoare sunt obligate sa organizeze si sa conduca corect si la zi evidentele privind primele ce se cuvin de la bugetul de stat pentru graul preluat de la producatorii agricoli si raspund de realitatea si legalitatea primelor solicitate prin deconturile justificative.
    (5) Sumele virate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei vor fi utilizate de unitatile achizitoare numai pentru plata primelor ce se cuvin producatorilor agricoli pentru cantitatile de grau predate.
    Art. 2
    (1) Prima pentru laptele de vaca cu 3,5% grasime STAS 2418-61 livrat la fondul de consum se acorda producatorilor agricoli, indiferent de forma de organizare si de natura proprietatii lor.
     (2) Agentii economici, indiferent de forma de proprietate, care achizitioneaza lapte de vaca - materie prima -, in vederea industrializarii, vor plati producatorilor agricoli la preluarea cantitatilor de lapte atat pretul de contractare si achizitie cat si primele de 22.000 lei/hl si, respectiv, de 25.000/hl, conform anexei nr. 1.
    (3) Industrializarea laptelui de vaca reprezinta prelucrarea acestuia ca materie prima (cu 3,5% grasime, STAS 2418-61) in sectiile de productie in care se obtin lapte de consum, unt si alte produse lactate.
    (4) Primele de la bugetul de stat se acorda, in cadrul prevederilor bugetare ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei pe anii 1994 si 1995, cu conditia respectarii de catre agentii economici a preturilor minime garantate de achizitie, precum si a preturilor de livrare cu ridicata la produsele din grau si din lapte, rezultate din industrializare, negociate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sub supravegherea Ministerului Finantelor.
    (5) Agentii economici care achizitioneaza lapte de vaca pentru industrializare si pentru care au dreptul la incasarea primelor de la bugetul de stat au obligatia de a organiza si de a conduce evidenta tehnico-operativa a operatiunilor de achizitii si industrializare a cantitatilor de lapte de vaca, in vederea asigurarii posibilitatii verificarii calculului primelor cuvenite.
    (6) Agentii economici care achizitioneaza lapte de vaca pentru industrializare de la producatorii agricoli, asa cum sunt definiti in Legea nr. 83/1993, vor intocmi, decadal, deconturile justificative (model-anexa nr. 2 la norme), pe care le transmit directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi verificate si avizate sub aspectul realitatii si legalitatii primelor solicitate de la bugetul de stat.
    (7) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va lua masuri ca unitatile achizitoare sa-si deschida conturi separate la banca pentru derularea primelor de la bugetul de stat.
    Sumele virate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in aceste conturi vor fi utilizate de unitatile achizitoare numai pentru plata primelor ce se cuvin producatorilor agricoli pentru cantitatile de lapte predate.
    Art. 3
    (1) Primele acordate de la bugetul de stat producatorilor agricoli pentru viteii obtinuti dupa data de 1 iulie 1994, de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, sunt conditionate de pastrarea si cresterea produsilor pana la varsta de 6 luni, iar pentru cei preluati pentru testare de catre societatile comerciale "Semtest" - S.A., pana la varsta de 3 luni si confirmarea preluarii de catre aceste societati comerciale.
    (2) Primele ce se acorda incepand cu 1 iulie 1994 pentru viteii obtinuti din insamantari artificiale sunt de 75.000 lei/cap, iar pentru viteii obtinuti prin monta cu reproducatori atestati, de 50.000 lei/cap.
    (3) Primele pentru vitei se acorda producatorilor agricoli prin directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor Legii nr. 83/1993 si ale prezentelor norme.
    (4) In acest scop, directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti vor organiza sistemul de evidenta, urmarire si acordare a primelor de la bugetul de stat prin oficiile de reproductie si selectie a animalelor, urmarind:
    a) evidenta producatorilor agricoli care vor beneficia de prime de la bugetul de stat pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile pe care le detin si care au fost insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, daca monta a fost inregistrata in registrul unic de insamantari artificiale sau in registrul unic de monta naturala;
    b) inregistrarile in registrul unic de insamantari artificiale si registrul unic de monta naturala se efectueaza de catre oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor prin punctele comunale de insamantari si de catre agentii economici care au organizate puncte de insamantari artificiale sau care detin reproducatori atestati.
    (5) Oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor si agentii economici in cauza raspund, potrivit legii, de realitatea si corectitudinea datelor inregistrate in registrul unic de insamantari artificiale si in registrul unic de monta naturala.
    (6) Reproducatorii atestati se stabilesc de catre oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor.
    (7) La fatare, producatorii agricoli individuali au obligatia inregistrarii in Registrul agricol comunal a viteilor obtinuti.
    (8) In vederea obtinerii primei de la bugetul de stat pentru vitei, producatorii agricoli vor solicita in scris aceasta directiei generale pentru agricultura si alimentatie judeteana, prin centrul agricol comunal, facand precizarea pe proprie raspundere ca se incadreaza in prevederile legale.
    (9) Confirmarea obtinerii viteilor de la vaci si juninci insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, precum si dovada cresterii si pastrarii acestora pana la varsta de 6 luni se fac de catre centrul agricol comunal, Oficiul judetean de reproductie si selectie a animalelor, prin punctele comunale de insamantari artificiale, si de catre primarul comunei, pe baza evidentelor si a constatarilor faptice.
    (10) Primele de la bugetul de stat pentru vitei se acorda in luna urmatoare implinirii varstei de 6 luni.
    (11) Centrele agricole comunale vor intocmi lunar listele cu producatorii agricoli (model-anexa nr. 3) care au solicitat prime si care indeplinesc conditiile legale de primire a acestora de la bugetul de stat, liste care vor fi verificate de Oficiul judetean de reproductie si selectie a animalelor si vor fi supuse aprobarii directiei generale pentru agricultura si alimentatie judeteana, si a municipiului Bucuresti.
    Cererile scrise de producatorii agricoli, confirmate de organele stabilite mai sus, vor fi anexate la listele depuse la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana si a municipiului Bucuresti.
    (12) Situatia viteilor, intocmita potrivit prevederilor legale, in vederea obtinerii primelor de la bugetul de stat, se prezinta lunar oficiilor judetene de reproductie si selectie a animalelor, care o verifica sub aspectul legalitatii acesteia si o inainteaza directiei generale pentru agricultura si alimentatie judeteana si a municipiului Bucuresti, spre aprobare.
    (13) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti vor verifica, lunar, sub aspectul realitatii si legalitatii, listele (model-anexa nr. 3 la norme) primite de la oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor.
    (14) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin organele proprii de control, va verifica permanent modul de stabilire si de acordare a primelor de la bugetul de stat pentru vitei, precum si modul de organizare si tinere a evidentei insamantarilor, a viteilor obtinuti si a calculului sumelor acordate de la bugetul de stat.
    (15) Sumele virate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in contul directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti pentru acordarea primelor pentru vitei vor fi platite de catre acestea, pe baza documentelor justificative, direct producatorilor agricoli, pe baza de liste de plata pentru producatorii individuali si prin virament pentru agentii economici.
    Art. 4
    Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti raspund potrivit legii de manipularea, pastrarea si gestionarea sumelor primite de la bugetul de stat, precum si a documentelor care au stat la baza subventiilor acordate.
    Art. 5
    Achitarea primelor de la bugetul de stat, in mod necuvenit, prin inscrierea sau atestarea, pe documentele de acordare, de date sau situatii nereale, atrage obligarea beneficiarului la restituirea primelor, precum si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.
    Salariatii carora le revin obligatii de serviciu in legatura cu acordarea primelor raspund disciplinar, material, civil sau penal, dupa caz.

    ANEXA 1
    la norme

 AGENTUL ECONOMIC............          DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
 Nr .......... Data ...........        SI ALIMENTATIE A JUDETULUI............
                                       Verificat si avizat pentru suma
                                       de.............. lei
                                                Director,
                                            (data avizarii)

                   DECONT JUSTIFICATIV
privind incasarea de la bugetul de stat a primelor pentru graul pentru panificatie preluat la fondul de consum in perioada........ conform Hotararii Guvernului nr. 72/1994 --------------------------------------------------------------
                   Cantitatea     Prima      Valoarea  Suma de
 Produsul    U.M.  achizitionata  de la      totala a  incasat
                   - kg STAS -    bugetul    primei    de la
                                  de stat    (col.     bugetul
                                  -lei/U.M.-  3 x 4)   de stat
                                              - lei -   - lei -
---------------------------------------------------------------
   1         2          3            4           5        6
---------------------------------------------------------------
 Grau
 pentru
 panificatie  kg                     40
---------------------------------------------------------------

        Director,                              Contabil sef,


    ANEXA 2
    la norme

 AGENTUL ECONOMIC ...............     DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
 Nr. ....... Data ...............     SI ALIMENTATIE A JUDETULUI .............
                                      Verificat si avizat pentru suma de .....
                                                  ............. lei.

                                                     Director,
                                                  (data avizarii)

                       DECONT JUSTIFICATIV
privind primele ce se cuvin de la bugetul de stat conform Hotararii Guvernului nr. 72/1994 pe luna ...........
----------------------------------------------------------------------
                   Cantitatea       Prima de la  Valoarea    Suma de
 Produsul    U.M.  totala           bugetul de   totala a    incasat
                   preluata si      stat         primei      de la
                   industrializata  -lei/U.M.-   (col. 3x4)  bugetul
                                                  -mii lei-  de stat
                                                             -mii lei-
----------------------------------------------------------------------
   1          2           3             4            5           6
----------------------------------------------------------------------
 Lapte de
 vaca cu
 3,5%
 grasime,
 STAS
 2418-61,
 livrat la
 fondul
 de consum        litru                100
                -----------------------------------------------------
  TOTAL                                100
---------------------------------------------------------------------

          Director,                        Contabil sef,

    ANEXA 3
    la norme

    Se aproba

 CENTRUL AGRICOL COMUNAL ............    DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
 Nr. .......... Data ...............     SI ALIMENTATIE A JUDETULUI .........

                                            Director general,
                                                 Verificat,

                                         OFICIUL JUDETEAN DE REPRODUCTIE SI
                                               SELECTIE A ANIMALELOR
                                                     Director,

                         LISTA
producatorilor agricoli care detin vitei obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati si care indeplinesc conditiile legale de primire a primei de la bugetul de stat in
luna ..............
------------------------------------------------------------------------------
                    Nr. de                                              Total
 Nr.  Producatorul  inregistrare   Numarul            Prima             prime
 crt. agricol       la Registrul   viteilor           (lei/cap)         (col.
      (individual   comertului     -----------------  ----------------- 3x5) +
      sau agent     sau nr. si     Din          Din   Din         Din   (col.
      economic)     seria          insamintari  monta insamintari monta 4x6)
                    buletinului    artificiale                          -lei-
                    de identitate
------------------------------------------------------------------------------
 1       2            3             4             5         6           7
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
  CONSILIUL LOCAL COMUNAL,            PUNCTUL DE INSAMANTARI ARTIFICIALE,

                   CENTRUL AGRICOL COMUNAL,
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 72/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 72 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 72/1994
Legea 193 1997
pentru abrogarea Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli, precum si pentru abrogarea unor hotarari ale Guvernului date in aplicarea acestei legi
Hotărârea 294 1996
pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru graul pentru panificatie, laptele de vaca cu 3,5% grasime si laptele de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, porcine si pasari vii destinate industrializarii, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati
Hotărârea 241 1996
privind stabilirea pretului minim garantat de achizitie si a primei ce se acorda de la bugetul de stat la graul pentru panificatie din recolta anului 1996
Hotărârea 528 1995
privind acordarea, utilizarea si controlul alocatiilor, primelor, subventiilor, compensatiilor si altor forme de sprijin de la bugetul de stat, acordate producatorilor agricoli in baza Legii nr. 83/1993, precum si modificarea unor hotariri ale Guvernului emise in executarea acestei legi
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu