E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 294 din 29 aprilie 1996

pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru graul pentru panificatie, laptele de vaca cu 3,5% grasime si laptele de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, porcine si pasari vii destinate industrializarii, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 89 din 30 aprilie 1996


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru graul pentru panificatie, laptele de vaca cu 3,5% grasime si laptele de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, porcine si pasari vii destinate industrializarii, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga anexa nr. II la Hotararea Guvernului nr. 72/1994 privind declararea produselor agricole de importanta nationala, stabilirea primelor ce se acorda producatorilor agricoli, a organismelor de stat mandatate sa le acorde, precum si a normelor de acordare, utilizare si control al acestora, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 20 octombrie 1995, si Hotararea Guvernului nr. 768/1994 pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru porcine si pasari vii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 20 octombrie 1995.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE VACAROIU

                                 Contrasemneaza:
                                 Ministrul agriculturii
                                 si alimentatiei,
                                 Valeriu Tabara

                                 Ministru de stat,
                                 ministrul finantelor,
                                 Florin Georgescu    ANEXA 1

                               NORME
privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru graul pentru panificatie, laptele de vaca cu 3,5% grasime si laptele de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, porcine si pasari vii destinate industrializarii, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati

    Pentru acordarea primelor cuvenite producatorilor agricoli pentru grau, lapte de vaca si de bivolita, porcine si pasari vii livrate la fondul de consum la preturile de contractare si de achizitie garantate de stat, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, se emit urmatoarele norme:
    Art. 1
    (1) Primele de la bugetul de stat pentru cantitatile de grau pentru panificatie STAS 813-68 din recolta anilor 1995 si 1996 se acorda producatorilor agricoli pentru cantitatile STAS preluate la fondul de consum de catre:
    a) Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A.;
    b) societatile comerciale de preluare a cerealelor "Comcereal" - S.A. cu capital majoritar de stat;
    c) societatile comerciale de morarit si panificatie cu capital majoritar de stat aflate in coordonarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si cele privatizate potrivit prevederilor Legii privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991;
    d) societatile comerciale "Agromec" - S.A. si Societatea Comerciala "Semrom" - S.A., aflate in coordonarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei;
    e) unitatile CENTROCOOP.
    (2) Primele cuvenite de la bugetul de stat sunt achitate direct producatorilor agricoli, asa cum sunt definiti in Legea nr. 83/1993, de catre unitatile achizitoare prevazute la alin. (1), la primirea cantitatilor de grau.
    La predarea cantitatilor de grau producatorii agricoli vor incasa pretul de contractare si achizitie, inclusiv prima de 40 lei/kg.
    (3) Unitatile achizitoare prevazute la art. 1 alin. (1) vor intocmi decadal deconturile justificative (model-anexa nr. 1 la prezentele norme) pe care le transmit directiei generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi verificate si avizate sub aspectul realitatii si legalitatii primelor solicitate de la bugetul de stat.
    (4) Unitatile achizitoare sunt obligate sa organizeze si sa conduca corect si la zi evidentele privind primele ce se cuvin de la bugetul de stat pentru graul preluat de la producatorii agricoli si raspund de realitatea si legalitatea primelor solicitate prin deconturile justificative.
    (5) Primele de la bugetul de stat se acorda, in cadrul prevederilor bugetare ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu conditia respectarii de catre agentii economici a preturilor minime garantate de achizitie, precum si a preturilor de livrare cu ridicata la produsele rezultate din industrializarea graului, negociate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sub supravegherea Ministerului Finantelor.
    (6) Sumele virate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei vor fi utilizate de unitatile achizitoare numai pentru plata primelor ce se cuvin producatorilor agricoli pentru cantitatile de grau predate.
    Art. 2
    (1) Prima pentru laptele de vaca cu 3,5% grasime si pentru laptele de bivolita cu 7% grasime STAS 2418-61, livrat la fondul de consum, se acorda producatorilor agricoli, indiferent de forma de organizare si de titularul dreptului de proprietate.
    (2) Agentii economici, indiferent de forma de proprietate care achizitioneaza lapte de vaca si de bivolita - materie prima - in vederea industrializarii vor plati producatorilor agricoli la preluarea cantitatilor de lapte atat pretul minim garantat de achizitie, cat si primele aprobate conform anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 293/1996.
    (3) Industrializarea laptelui de vaca si de bivolita reprezinta prelucrarea acestuia ca materie prima (cu 3,5% grasime si respectiv 7% grasime) in sectiile de productie in care se obtin lapte de consum, unt si alte produse lactate.
    (4) Agentii economici, indiferent de forma de proprietate, care achizitioneaza lapte de vaca si de bivolita - materie prima - pentru industrializare pot incasa prima de la bugetul de stat cu conditia practicarii pretului de achizitie la nivelul minim garantat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 293/1996, si a preturilor negociate sub supravegherea Ministerului Finantelor la laptele de consum si la produsele lactate proaspete.
    (5) Agentii economici care achizitioneaza lapte de vaca si de bivolita pentru industrializare si pentru care au dreptul la incasarea primelor de la bugetul de stat au obligatia de a organiza si de a conduce evidenta tehnico-operativa a operatiunilor de achizitie si de industrializare a cantitatilor de lapte de vaca si de bivolita in vederea asigurarii posibilitatii verificarii calculului primelor cuvenite.
    (6) Agentii economici care achizitioneaza lapte de vaca si de bivolita pentru industrializare de la producatorii agricoli, asa cum sunt definiti in Legea nr. 83/1993, vor intocmi decadal deconturile justificative (model-anexa nr. 2 la prezentele norme) pe care le transmit directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi verificate si avizate sub aspectul realitatii si legalitatii primelor solicitate de la bugetul de stat.
    (7) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri ca unitatile achizitoare sa-si deschida conturi separate la banca pentru derularea primelor de la bugetul de stat. Sumele virate la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti in aceste conturi vor fi utilizate de unitatile achizitoare numai pentru plata primelor ce se cuvin producatorilor agricoli pentru cantitatile de lapte predate.
    (8) Pentru incasarea de la bugetul de stat a primei aferente cantitatilor de lapte de vaca cu 3,5% grasime si de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, achizitionate din alte judete pentru completarea resurselor necesare aprovizionarii populatiei din municipiul Bucuresti si din judetele: Brasov, Caras-severin, Gorj, Hunedoara si Prahova agentii economici beneficiari vor intocmi lunar modelul de decont (model-anexa nr. 3 la prezentele norme) pe care il vor prezenta directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, pentru verificarea datelor privind achizitionarea si industrializarea cantitatilor inscrise in decont.
    Art. 3
    (1) Primele de la bugetul de stat pentru porcine STAS 12512-87 si pasari vii STAS 6997-74, preluate in vederea taierii si industrializarii, se acorda producatorilor agricoli indiferent de forma de organizare si de titularul dreptului de proprietate.
    (2) Agentii economici, indiferent de forma de organizare si de tipul de proprietate, care achizitioneaza porcine si pasari vii pentru industrializare si livrare la fondul de consum, vor plati producatorilor agricoli, la preluarea acestora, preturile minime garantate de achizitie la nivelul stabilit in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 293/1996, care includ si primele de la bugetul de stat.
    (3) Prin industrializarea si livrarea carnii in vederea acordarii primelor de la bugetul de stat se intelege sacrificarea animalelor si a pasarilor - din achizitii sau din productia proprie, precum si pe baza de prestari de servicii - in abatoare autorizate de organele sanitar-veterinare, transarea si prelucrarea carnii, precum si valorificarea acesteia ca atare sau sub forma de produse din carne.
    (4) Primele de la bugetul de stat se acorda producatorilor agricoli numai pentru animalele preluate in viu sau sacrificate din productia proprie, care se incadreaza in prevederile STAS 12512-87 pentru porcine si STAS 6997-74 pentru pasari vii, pe baza certificatelor de sanatate eliberate de organele sanitar-veterinare.
    (5) Verificarea calitatii pasarilor vii se face pe loturi care contin pasari din aceeasi specie si categorie supuse verificarii. La fiecare lot se verifica toate caracteristicile minime prevazute la capitolul 2 din STAS 6997-74. Din fiecare lot se examineaza un numar de pasari in raport cu marimea lotului prevazut la capitolul 3 punctul 3 din STAS. Alegerea pasarilor care se examineaza se face la intamplare. Procentele de pasari de calitatile I, II si III gasite in proba examinata se extind asupra intregului lot si servesc la calcularea masei totale a pasarilor din fiecare calitate.
    (6) Primele de la bugetul de stat pentru porcine si pasari vii preluate in vederea taierii si industrializarii se acorda numai pentru cantitatile de carne (echivalent in viu) livrata la fondul de consum; exclusiv mortalitatile si confiscarile constatate in abator dupa achizitia animalelor.
    (7) Primele de la bugetul de stat se acorda cu conditia respectarii de catre agentii economici achizitori a preturilor minime garantate de achizitie la nivelul stabilit in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 293/1996, precum si a preturilor maxime cu amanuntul la carnea de porcine si de pasare, in carcasa si transata pe calitati, si la preparatele din carne negociate de producatori cu agentii economici care comercializeaza aceste produse potrivit prevederilor art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 293/1996.
    (8) Potrivit prevederilor art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 729/1994, reglementarile stabilite in art. 16 alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 464/1991, precum si in art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 179/1993, se aplica si in cazul preturilor cu amanuntul la carnea de porc si de pasare.
    (9) In vederea incasarii de la bugetul de stat a primelor platite producatorilor agricoli, agentii economici care achizitioneaza porcine si pasari vii pentru taiere sau care sacrifica porcine si pasari vii din productia proprie vor intocmi chenzinal deconturile justificative potrivit modelului-anexa nr. 4 la prezentele norme, pe care le depun la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi verificate si avizate sub aspectul realitatii si legalitatii lor.
    Art. 4
    (1) Primele acordate de la bugetul de stat producatorilor agricoli pentru viteii obtinuti dupa data de 1 ianuarie 1996 de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati sunt conditionate de pastrarea si cresterea produsilor pana la varsta de 12 luni.
    (2) Primele ce se acorda incepand cu 1 ianuarie 1996 pentru viteii fatati dupa aceasta data sunt cele stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 158/1995.
    (3) Primele pentru vitei se acorda producatorilor agricoli prin directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor Legii nr. 83/1993 si ale prezentelor norme.
    (4) In acest scop, directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti vor organiza sistemul de evidenta, urmarire si acordare a primelor de la bugetul de stat prin oficiile de reproductie si selectie a animalelor, urmarind:
    a) evidenta producatorilor agricoli care vor beneficia de prime de la bugetul de stat pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile pe care le detin si care au fost insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, daca monta a fost inregistrata in registrul unic de insamantari artificiale sau in registrul unic de monta naturala;
    b) inregistrarile in registrul unic de insamantari artificiale si in registrul unic de monta naturala se efectueaza de catre oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor prin punctele comunale de insamantari si de catre agentii economici care detin reproducatori atestati.
    (5) Oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor si agentii economici in cauza raspund, potrivit legii, de realitatea si corectitudinea datelor inregistrate in registrul unic de insamantari artificiale si in registrul unic de monta naturala.
    (6) Reproducatorii atestati se stabilesc de catre oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor.
    (7) La fatare, producatorii agricoli individuali au obligatia inregistrarii in registrul agricol comunal a viteilor obtinuti.
    (8) In vederea obtinerii primei de la bugetul de stat pentru vitei, producatorii agricoli vor solicita in scris aceasta directiei generale pentru agricultura si alimentatie, judeteana si a municipiului Bucuresti, prin centrul agricol comunal, facand precizarea pe propria raspundere ca se incadreaza in prevederile legale.
    (9) Confirmarea obtinerii viteilor de la vaci si juninci insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, precum si dovada cresterii si pastrarii acestora pana la varsta de 12 luni se fac de catre centrul agricol comunal oficiul judetean de reproductie si selectie a animalelor, prin punctele comunale de insamantari artificiale, si de catre primarul comunei pe baza evidentelor si a constatarilor faptice.
    (10) Primele de la bugetul de stat pentru vitei se acorda in luna urmatoare implinirii varstei de 12 luni.
    (11) Centrele agricole comunale vor intocmi lunar listele cu producatorii agricoli (model-anexa nr. 5 la prezentele norme) care au solicitat prime si care indeplinesc conditiile legale de primire a acestora de la bugetul de stat, liste care vor fi verificate de oficiul judetean de reproductie si selectie a animalelor si vor fi supuse aprobarii directiei generale pentru agricultura si alimentatie, judeteana si a municipiului Bucuresti.
    Cererile scrise de producatorii agricoli, confirmate de organele stabilite mai sus, vor fi anexate la listele depuse la directia generala pentru agricultura si alimentatie, judeteana si a municipiului Bucuresti.
    (12) Situatia viteilor, intocmita potrivit prevederilor legale in vederea obtinerii primelor de la bugetul de stat, se prezinta lunar oficiilor judetene de reproductie si selectie a animalelor, care o verifica sub aspectul legalitatii acesteia si o inainteaza directiei generale pentru agricultura si alimentatie, judeteana si a municipiului Bucuresti, spre aprobare.
    (13) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti vor verifica lunar, sub aspectul realitatii si legalitatii, listele (model-anexa nr. 5) primite de la oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor.
    (14) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin organele proprii de control, va verifica permanent modul de stabilire si de acordare a primelor de la bugetul de stat pentru vitei, precum si modul de organizare si de tinere a evidentei insamantarilor, a viteilor obtinuti si a calculului sumelor acordate de la bugetul de stat.
    (15) Sumele virate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in contul directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti pentru acordarea primelor pentru vitei vor fi platite de catre acestea pe baza documentelor justificative direct producatorilor agricoli, pe baza de liste de plata pentru producatorii individuali si prin virament pentru agentii economici.
    Art. 5
    Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti raspund potrivit legii de manipularea, pastrarea si gestionarea sumelor primite de la bugetul de stat, precum si a documentelor care au stat la baza subventiilor acordate.
    Art. 6
    Achitarea primelor de la bugetul de stat, in mod necuvenit, prin inscrierea sau atestarea, pe documentele de acordare, de date sau de situatii nereale atrage obligarea beneficiarului la restituirea primelor, precum si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.
    Salariatii carora le revin obligatii de serviciu in legatura cu acordarea primelor raspund disciplinar, material, civil sau penal, dupa caz.
    Art. 7
    Prevederile prezentelor norme intra in vigoare incepand cu data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.


    ANEXA 1
    la norme

    AGENTUL ECONOMIC
    Nr. ........ /........
                                                    DIRECTIA GENERALA
                                              PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE
                                              A JUDETULUI .....................
                                              Verificat si avizat pentru suma
                                                   de ............. lei
                                                     Director general,
                                                      (data avizarii)

                           DECONT JUSTIFICATIV
privind incasarea de la bugetul de stat a primelor pentru cantitatile de grau pentru panificatie STAS 813 - 68, contractate si preluate la fondul de consum in perioada ................. conform Hotararii Guvernului nr. ....................

--------------------------------------------------------------------------------
                  Cantitatea      Prima         Valoarea totala  Suma de incasat
Produsul    U.M.  achizitionata   de la bugetul   a primei       de la bugetul
                  (KG/STAS)       de stat      (col. 3 x col. 4) de stat
                                  (lei/U.M.)         (lei)            (lei)
--------------------------------------------------------------------------------
    1         2        3             4                  5                 6
--------------------------------------------------------------------------------
 Grau
 pentru
panificatie  kg                      40
--------------------------------------------------------------------------------

            Director,                               Contabil sef,


    ANEXA 2
    la norme


                           DECONT JUSTIFICATIV

privind primele ce se cuvin de la bugetul de stat pentru laptele de vaca si de bivolita livrate la fondul de consum conform Hotararii Guvernului nr. ........./ 1996 pe perioada ...............
--------------------------------------------------------------------------------
                  Cantitatea      Prima         Valoarea totala  Suma de incasat
Produsul    U.M.  totala          de la bugetul   a primei       de la bugetul
                  preluata si     de stat      (col. 3 x col. 4) de stat
                 industrializata   (lei/U.M.)      (mii lei)         (mii lei)
--------------------------------------------------------------------------------
    1         2        3             4                  5                 6
--------------------------------------------------------------------------------
Lapte de vaca
cu 3,5% grasime
STAS 2418-61,
livrat la fondul
de consum:
- in perioada
1 mai - 31
octombrie 1996                       220
- in perioada
1 noiembrie 1996
- 30 aprilie 1997                    250
Lapte de bivolita
cu 7% grasime
STAS 2418-61,
livrat la fondul
de consum:
- in perioada
1 mai - 31
octombrie 1996                       440
- in perioada
1 noiembrie 1996
- 30 aprilie 1997                    500
  TOTAL:
--------------------------------------------------------------------------------

               Director,                               Contabil sef,


    ANEXA 3
    la norme


    AGENTUL ECONOMIC
    Nr. ........ /........
                                                    DIRECTIA GENERALA
                                              PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE
                                              A JUDETULUI .....................
                                              Verificat si avizat pentru suma
                                                   de ............. lei
                                                     Director general,
                                                      (data avizarii)

                            DECONT JUSTIFICATIV
privind prima ce se acorda de la bugetul de stat pentru laptele de vaca cu 3,5% grasime si de bivolita cu 7% grasime - materie prima-, livrat de alte judete
pentru completarea resurselor necesare aprovizionarii populatiei
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.   Judetul         Cantitatea         din care:      Prima     Prima
crt.                  achizitionata    livrata pentru   aprobata  de incasat
                         (litri)       aprovizionarea   (lei/l) (col.3 x col.4)
                                       populatiei                   (lei)
                                        (litri)
--------------------------------------------------------------------------------
 0        1                 2                3              4           5
--------------------------------------------------------------------------------
1. Pentru municipiul
   Bucuresti                                               100
2. Pentru judetele:
   Brasov,
   Caras-severin,
   Gorj, Hunedoara
   si Prahova                                               50
--------------------------------------------------------------------------------

                Director,                        Contabil sef,

    ANEXA 4
    la norme

    AGENTUL ECONOMIC
    Nr. ........ /........
                                                    DIRECTIA GENERALA
                                              PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE
                                              A JUDETULUI .....................
                                              Verificat si avizat pentru suma
                                                   de ............. lei
                                                     Director general,
                                                      (data avizarii)

                            DECONT JUSTIFICATIV
privind incasarea de la bugetul de stat a primelor pentru porcine si pasari vii,
conform Hotararii Guvernului nr. ................../1996 pe luna .............
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.                              Cantitatea                            Suma
crt.                              totala preluata,  Prima   Valoarea  de incasat
         Produsul        U. M.    industrializata   de la   totala      de la
                                  si livrata        bugetul  a primei  bugetul
                                  la fondul         de stat (col. 3    de stat
                                  de consum       (lei/U.M.) x col. 4) (mii lei)
                                                             (mii lei)
--------------------------------------------------------------------------------
 0          1             2            3              4          5         6
--------------------------------------------------------------------------------
1. Porcine pentru taiere
    STAS 12512-87
    in greutate de:
    -  90 - 100 kg viu    kg viu                      1.150
    - 101 - 110 kg viu    kg viu                      1.150
    - peste 110 kg viu
    (inclusiv scroafe
    si vieri
    reconditionati)       kg viu                      1.150
2. Pasari vii pentru
taieri STAS 6997-74
conform Hotararii
Guvernului
nr. 735/1995
--------------------------------------------------------------------------------

                Director,                           Contabil sef,


    ANEXA 5
    la norme

    AGENTUL ECONOMIC
    Nr. ........ /........
                                                    DIRECTIA GENERALA
           Verificat,                          PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE
    Oficiul judetean de reproductie            A JUDETULUI .....................
       si selectie a animalelor                Verificat si avizat pentru suma
            Director,                              de ............. lei
                                                     Director general,
                                                      (data avizarii)                                   LISTA
producatorilor agricoli care detin vitei obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati si care indeplinesc conditiile legale de primire a primei de la bugetul de stat in luna
...................... .
--------------------------------------------------------------------------------
     Producatorul Numarul de                                             Total
       agricol    inregistrare     Numarul viteilor  Prima (lei/cap)     prime
 Nr. (individual  la Registrul        din    din     pentru    pentru    (col. 3
crt.    sau       comertului/nr. insamantari monta   insaman-  insaman-     x
      agentul     si seria       artificiale         tari      tari      col. 5)
      economic)   buletinului                     artificiale  naturale     +
                  de identitate                                          (col. 4
                                                                            x
                                                                         col. 6)
                                                                          (lei)

--------------------------------------------------------------------------------
 0       1             2                3     4        5          6         7
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

    CONSILIUL LOCAL COMUNAL,            PUNCTUL DE INSAMANTARE ARTIFICIALA,

                        CENTRUL AGRICOL COMUNAL,SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 294/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 294 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 294/1996
Hotărârea 294 1996
pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru graul pentru panificatie, laptele de vaca cu 3,5% grasime si laptele de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, porcine si pasari vii destinate industrializarii, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati
Hotărârea 701 1996
de modificare si completare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 294/1996 pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru graul pentru panificatie, laptele de vaca cu 3,5% grasime si laptele de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, porcine si pasari vii destinate industrializarii, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati
Hotărârea 501 1996
privind stabilirea pretului de achizitie garantat de stat si a primei ce se acorda de la bugetul de stat pentru cantitatile de grau preluate la fondul de consum
Rectificare 294 1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu