E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 294 din  9 septembrie 1996    * Republicata

pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru graul pentru panificatie, laptele de vaca cu 3,5% grasime si laptele de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, porcine si pasari vii destinate industrializarii, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 212 din  9 septembrie 1996


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 701 din 16 august 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 din 20 august 1996.
    Hotararea Guvernului nr. 294 din 29 iulie 1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 30 aprilie 1996, a mai fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 501 din 21 iunie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 27 iunie 1996, si prin Hotararea Guvernului nr. 588 din 19 iulie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1996.

    Art. 1
    Se aproba Normele privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru graul pentru panificatie, laptele de vaca cu 3,5% grasime si laptele de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, porcine si pasari vii destinate industrializarii, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga anexa nr. II la Hotararea Guvernului nr. 72/1994 privind declararea produselor agricole de importanta nationala, stabilirea primelor ce se acorda producatorilor agricoli, a organismelor de stat mandatate sa le acorde, precum si a normelor de acordare, utilizare si control al acestora, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 20 octombrie 1995, si Hotararea Guvernului nr. 768/1994 pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru porcine si pasari vii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 20 octombrie 1995.


    ANEXA 1

                                NORME
privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru graul pentru panificatie, laptele de vaca cu 3,5% grasime si laptele de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, porcine si pasari vii destinate industrializarii, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati

    Pentru acordarea primelor cuvenite producatorilor agricoli pentru grau, lapte de vaca si de bivolita, porcine si pasari vii livrate la fondul de consum la preturile de contractare si de achizitie garantate de stat, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, se emit urmatoarele norme:
    Art. 1
    (1) Primele de la bugetul de stat pentru cantitatile de grau pentru panificatie din recolta anilor 1995 si 1996 se acorda producatorilor agricoli pentru cantitatile preluate la fondul de consum in conditiile de calitate prevazute la art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 501/1996, de catre:
    a) Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A.*);
    b) societatile comerciale de preluare a cerealelor "Comcereal" - S.A. cu capital majoritar de stat;
    c) societatile comerciale de morarit si panificatie cu capital majoritar de stat si cele privatizate potrivit prevederilor Legii privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991;
    d) societatile comerciale "Agromec" - S.A. si Societatea Comerciala "Semrom" - S.A.;
    e) unitatile CENTROCOOP.
    (2) Primele cuvenite de la bugetul de stat sunt achitate direct producatorilor agricoli, asa cum sunt definiti in Legea nr. 83/1993, de catre unitatile achizitoare prevazute la alin. (1), la primirea cantitatilor de grau.
    La predarea cantitatilor de grau, producatorii agricoli vor incasa pretul de achizitie garantat de stat, inclusiv prima de 100 lei/kg.
    (3) Unitatile achizitoare prevazute la art. 1 alin. (1) vor intocmi decadal deconturile justificative (model-anexa nr. 1 la prezentele norme) pe care le transmit directiei generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi verificate si avizate sub aspectul realitatii si legalitatii primelor solicitate de la bugetul de stat.
    (4) Unitatile achizitoare sunt obligate sa organizeze si sa conduca corect si la zi evidentele privind primele ce se cuvin de la bugetul de stat pentru graul preluat de la producatorii agricoli si raspund de realitatea si legalitatea primelor solicitate prin deconturile justificative.
    (5) Primele de la bugetul de stat se acorda, in cadrul prevederilor bugetare ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu conditia respectarii de catre agentii economici a pretului de achizitie garantat de stat, precum si a preturilor de livrare cu ridicata la produsele rezultate din industrializarea graului, negociate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sub supravegherea Ministerului Finantelor.
    (6) Sumele virate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei vor fi utilizate de unitatile achizitoare numai pentru plata primelor ce se cuvin producatorilor agricoli pentru cantitatile de grau predate.
---------------
    *) Conform art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 588/1996, valoarea primelor cuvenite producatorilor agricoli care livreaza grau la Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. se acorda, in avans, sucursalelor acestei agentii de catre directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

    Art. 2
    (1) Prima pentru laptele de vaca cu 3,5% grasime si pentru laptele de bivolita cu 7% grasime STAS 2.418-61, livrat la fondul de consum, se acorda producatorilor agricoli, indiferent de forma de organizare si de titularul dreptului de proprietate.
    (2) Agentii economici, indiferent de forma de proprietate, care achizitioneaza lapte de vaca si de bivolita - materie prima - in vederea industrializarii vor plati producatorilor agricoli la preluarea cantitatilor de lapte atat pretul minim garantat de achizitie, cat si primele aprobate conform anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 293/1996.
    (3) Industrializarea laptelui de vaca si de bivolita reprezinta prelucrarea acestuia ca materie prima (cu 3,5% grasime si, respectiv, 7% grasime) in sectiile de productie in care se obtin lapte de consum, unt si alte produse lactate.
    (4) Agentii economici, indiferent de forma de proprietate, care achizitioneaza lapte de vaca si de bivolita - materie prima - pentru industrializare pot incasa prima de la bugetul de stat cu conditia practicarii pretului de achizitie la nivelul minim garantat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 293/1996, si sa realizeze lapte de consum si produse lactate la preturi negociate sub supravegherea Ministerului Finantelor.
    (5) Agentii economici care achizitioneaza lapte de vaca si de bivolita pentru industrializare si pentru care au dreptul la incasarea primelor de la bugetul de stat au obligatia de a organiza si de a conduce evidenta tehnico-operativa a operatiunilor de achizitie si de industrializare a cantitatilor de lapte de vaca si de bivolita in vederea asigurarii posibilitatii verificarii calculului primelor cuvenite.
    (6) Agentii economici care achizitioneaza lapte de vaca si de bivolita pentru industrializare de la producatorii agricoli, asa cum sunt definiti in Legea nr. 83/1993, vor intocmi decadal deconturile justificative (model-anexa nr. 2 la prezentele norme) pe care le transmit directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi verificate si avizate sub aspectul realitatii si legalitatii primelor solicitate de la bugetul de stat.
    (7) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri ca unitatile achizitoare sa-si deschida conturi separate la banca pentru derularea primelor de la bugetul de stat. Sumele virate la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti in aceste conturi vor fi utilizate de unitatile achizitoare numai pentru plata primelor ce se cuvin producatorilor agricoli pentru cantitatile de lapte predate.
    (8) Pentru incasarea de la bugetul de stat a primei aferente cantitatilor de lapte de vaca cu 3,5% grasime si de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, achizitionate din alte judete pentru completarea resurselor necesare aprovizionarii populatiei din municipiul Bucuresti si din judetele: Brasov, Caras-severin, Gorj, Hunedoara si Prahova, agentii economici beneficiari vor intocmi lunar modelul de decont (model-anexa nr. 3 si 4 la prezentele norme) pe care il vor prezenta directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, pentru verificarea datelor privind achizitionarea si industrializarea cantitatilor inscrise in decont.
    Art. 3
    (1) Primele de la bugetul de stat pentru porcine STAS 12.512-87 si pasari vii STAS 6.997-74, preluate in vederea taierii si industrializarii, se acorda producatorilor agricoli indiferent de forma de organizare si de titularul dreptului de proprietate.
    (2) Agentii economici, indiferent de forma de organizare si de tipul de proprietate, care achizitioneaza porcine si pasari vii pentru industrializare si livrare la fondul de consum, vor plati producatorilor agricoli, la preluarea acestora, preturile minime garantate de achizitie la nivelul stabilit in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 293/1996, care includ si primele de la bugetul de stat.
    (3) Prin industrializarea si livrarea carnii in vederea acordarii primelor de la bugetul de stat se intelege sacrificarea animalelor si a pasarilor - din achizitii sau din productia proprie, precum si pe baza de prestari de servicii - in abatoare autorizate de organele sanitar-veterinare, transarea si prelucrarea carnii, precum si valorificarea acesteia ca atare sau sub forma de produse din carne.
    (4) Primele de la bugetul de stat se acorda producatorilor agricoli numai pentru animalele preluate in viu sau sacrificate din productia proprie, care se incadreaza in prevederile STAS 12.512-87 pentru porcine si STAS 6.997-74 pentru pasari vii, pe baza certificatelor de sanatate eliberate de organele sanitar-veterinare.
    (5) Verificarea calitatii pasarilor vii se face pe loturi care contin pasari din aceeasi specie si categorie supuse verificarii. La fiecare lot se verifica toate caracteristicile minime prevazute la capitolul 2 din STAS 6.997-74. Din fiecare lot se examineaza un numar de pasari in raport cu marimea lotului prevazut la capitolul 3 punctul 3 din STAS. Alegerea pasarilor care se examineaza se face la intamplare. Procentele de pasari de calitatile I, II si III gasite in proba examinata se extind asupra intregului lot si servesc la calcularea masei totale a pasarilor din fiecare calitate.
    (6) Primele de la bugetul de stat pentru porcine si pasari vii preluate in vederea taierii si industrializarii se acorda numai pentru cantitatile de carne (echivalent in viu) livrata la fondul de consum, exclusiv mortalitatile si confiscarile constatate in abator dupa achizitia animalelor.
    (7) Primele de la bugetul de stat se acorda cu conditia respectarii de catre agentii economici achizitori a preturilor minime garantate de achizitie la nivelul stabilit in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 293/1996, precum si a preturilor maxime cu amanuntul la carnea de porcine si de pasare, in carcasa si transata pe calitati, si la preparatele din carne negociate de producatori cu agentii economici care comercializeaza aceste produse potrivit prevederilor art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 293/1996.
    (8) Potrivit prevederilor art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 729/1994, reglementarile stabilite in art. 16 alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 464/1991, precum si in art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 179/1993, se aplica si in cazul preturilor cu amanuntul la carnea de porc si de pasare.
    (9) In vederea incasarii de la bugetul de stat a primelor platite producatorilor agricoli, agentii economici care achizitioneaza porcine si pasari vii pentru taiere sau care sacrifica porcine si pasari vii din productia proprie vor intocmi chenzinal deconturile justificative potrivit modelului-anexa nr. 5 la prezentele norme, pe care le depun la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi verificate si avizate sub aspectul realitatii si legalitatii lor.
    Art. 4
    (1) Primele acordate de la bugetul de stat producatorilor agricoli pentru viteii obtinuti dupa data de in 1 ianuarie 1996 de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati sunt conditionate de pastrarea si cresterea produsilor pana la varsta de 12 luni.
    (2) Primele ce se acorda incepand cu 1 ianuarie 1996 pentru viteii fatati dupa aceasta data sunt cele stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 158/1995.
    (3) Primele pentru vitei se acorda producatorilor agricoli prin directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor Legii nr. 83/1993 si ale prezentelor norme.
    (4) In acest scop, directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti vor organiza sistemul de evidenta, urmarire si acordare a primelor de la bugetul de stat prin oficiile de reproductie si selectie a animalelor, urmarind:
    a) evidenta producatorilor agricoli care vor beneficia de prime de la bugetul de stat pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile pe care le detin si care au fost insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, daca monta a fost inregistrata in registrul unic de insamantari artificiale sau in registrul unic de monta naturala;
    b) inregistrarile in registrul unic de insamantari artificiale si in registrul unic de monta naturala se efectueaza de catre oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor prin punctele comunale de insamantari si de catre agentii economici care detin reproducatori atestati.
    (5) Oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor si agentii economici in cauza raspund, potrivit legii, de realitatea si corectitudinea datelor inregistrate in registrul unic de insamantari artificiale si in registrul unic de monta naturala.
    (6) Reproducatorii atestati se stabilesc de catre oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor.
    (7) La fatare, producatorii agricoli individuali au obligatia inregistrarii in registrul agricol comunal a viteilor obtinuti.
    (8) In vederea obtinerii primei de la bugetul de stat pentru vitei, producatorii agricoli vor solicita in scris aceasta directiei generale pentru agricultura si alimentatie judeteana sau a municipiului Bucuresti, prin centrul agricol comunal, facand precizarea pe propria raspundere ca se incadreaza in prevederile legale.
    (9) Confirmarea obtinerii viteilor de la vaci si juninci insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, precum si dovada cresterii si pastrarii acestora pana la varsta de 12 luni se fac de catre centrul agricol comunal, oficiul judetean de reproductie si selectie a animalelor, prin punctele comunale de insamantari artificiale, si de catre primarul comunei pe baza evidentelor si a constatarilor faptice.
    (10) Primele de la bugetul de stat pentru vitei se acorda in luna urmatoare implinirii varstei de 12 luni.
    (11) Centrele agricole comunale vor intocmi lunar listele cu producatorii agricoli (model-anexa nr. 6 la prezentele norme) care au solicitat prime si care indeplinesc conditiile legale de primire a acestora de la bugetul de stat, liste care vor fi verificate de oficiul judetean de reproductie si selectie a animalelor si vor fi supuse aprobarii directiei generale pentru agricultura si alimentatie judeteana si a municipiului Bucuresti.
    Cererile scrise de producatorii agricoli, confirmate de organele stabilite mai sus, vor fi anexate la listele depuse la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana si a municipiului Bucuresti.
    (12) Situatia viteilor, intocmita potrivit prevederilor legale in vederea obtinerii primelor de la bugetul de stat, se prezinta lunar oficiilor judetene de reproductie si selectie a animalelor, care o verifica sub aspectul legalitatii acesteia si o inainteaza directiei generale pentru agricultura si alimentatie judeteana si a municipiului Bucuresti, spre aprobare.
    (13) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti vor verifica lunar, sub aspectul realitatii si legalitatii, listele (model-anexa nr. 6) primite de la oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor.
    (14) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin organele proprii de control, va verifica permanent modul de stabilire si de acordare a primelor de la bugetul de stat pentru vitei, precum si modul de organizare si de tinere a evidentei insamantarilor, a viteilor obtinuti si a calculului sumelor acordate de la bugetul de stat.
    (15) Sumele virate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in contul directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti pentru acordarea primelor pentru vitei vor fi platite de catre acestea pe baza documentelor justificative direct producatorilor agricoli, pe baza de liste de plata pentru producatorii individuali si prin virament pentru agentii economici.
    Art. 5
    Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti raspund, potrivit legii, de manipularea, pastrarea si gestionarea sumelor primite de la bugetul de stat, precum si a documentelor care au stat la baza subventiilor acordate.
    Art. 6
    Achitarea primelor de la bugetul de stat, in mod necuvenit, prin inscrierea sau atestarea, pe documentele de acordare, de date sau de situatii nereale atrage obligarea beneficiarului la restituirea primelor, precum si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.
    Salariatii carora le revin obligatii de serviciu in legatura cu acordarea primelor raspund disciplinar, material, civil sau penal, dupa caz.
    Art. 7
    Prevederile prezentelor norme intra in vigoare incepand cu data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.


    ANEXA 1
    la norme

    AGENTUL ECONOMIC
    Nr. ..../ ......
                                     DIRECTIA GENERALA
                               PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE
                               A JUDETULUI ........................

                               Verificat si avizat pentru suma
                                de ...................... lei

                                       Director general,
                                        (data avizarii)


                         DECONT JUSTIFICATIV
privind incasarea de la bugetul de stat a primelor pentru cantitatile de grau pentru panificatie, preluate la fondul de consum in perioada .................,
conform Hotararii Guvernului nr. ...........................
--------------------------------------------------------------------
                                Prima   Valoarea   Suma
                 Cantitatea     de la    totala   primita
Produsul   U.M. achizitionata  bugetul  a primei    in     Diferenta
                  (KG/STAS)    de stat (col. 3 x   avans     (+ -)
                             (lei/U.M.)  col. 4)   de la  (col. 5 -
                                         (lei)    bugetul   col. 6)
                                                  de stat
                                                   (lei)
--------------------------------------------------------------------
  1          2      3            4         5         6        7
--------------------------------------------------------------------
Grau pentru
panificatie kg                  100
--------------------------------------------------------------------

            Director,                      Contabil sef,


    ANEXA 2
    la norme

    AGENTUL ECONOMIC
    Nr. ..../ ......
                                     DIRECTIA GENERALA
                                PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE
                                A JUDETULUI .......................

                                Verificat si avizat pentru suma
                                 de ...................... lei

                                        Director general,
                                        (data avizarii)


                      DECONT JUSTIFICATIV
privind primele ce se cuvin de la bugetul de stat pentru laptele de vaca si de bivolita livrat la fondul de consum, conform Hotararii Guvernului nr. 239/1996,
              pe perioada ....................
----------------------------------------------------------
                                Prima   Valoarea   Suma
                 Cantitatea     de la    totala     de
Produsul   U.M.    totala      bugetul  a primei  incasat
                  preluata     de stat (col. 3 x   de la
                    si       (lei/U.M.)  col. 4)  bugetul
              industrializata          (mii lei)  de stat
                                                 (mii lei)
----------------------------------------------------------
     1      2        3           4         5         6
----------------------------------------------------------
Lapte de vaca
cu 3,5% grasime
STAS 2.418-61,
livrat la fondul
de consum:
- in perioada
1 mai - 31
octombrie 1996                  220
- in perioada
1 noiembrie 1996
- 30 aprilie 1997               250
Lapte de
bivolita cu
7% grasime
STAS 2.418-61,
livrat la fondul
de consum:
- in perioada
1 mai - 31
octombrie 1996                 440
- in perioada
1 noiembrie 1996
- 30 aprilie 1997              500
----------------------------------------------------------
                   TOTAL:
----------------------------------------------------------
            Director,                Contabil sef,


    ANEXA 3
    la norme

    AGENTUL ECONOMIC
    Nr. ..../ ......
                                     DIRECTIA GENERALA
                               PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE
                               A JUDETULUI .......................

                                Verificat si avizat pentru suma
                                 de ...................... lei

                                       Director general,
                                        (data avizarii)


                       DECONT JUSTIFICATIV
privind prima ce se acorda de la bugetul de stat pentru laptele de vaca cu 3,5% grasime si de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, livrat de alte judete
pentru completarea resurselor necesare aprovizionarii populatiei
--------------------------------------------------------------------
                                   din care:
                     Cantitatea --------------  Prima
Nr.       Judetul  achizitionata    livrata    aprobata    Prima
crt.                  (litri)       pentru   (lei/litru)    de
                                aprovizionarea            incasat
                                  populatiei            (col. 3 x
                                    (litri)               col. 4)
                                                           (lei)
--------------------------------------------------------------------
 0          1            2            3           4           5
--------------------------------------------------------------------
1. Pentru municipiul
   Bucuresti                                     100
2. Pentru judetele:
   Brasov, Caras-severin,
   Gorj, Hunedoara
   si Prahova                                     50
--------------------------------------------------------------------
        Director,                        Contabil sef,


    ANEXA
    la norme

    AGENTUL ECONOMIC
    Nr. ..../ ......
                                    DIRECTIA GENERALA
                             PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE
                             A JUDETULUI ........................

                               Verificat si avizat pentru suma
                                de ...................... lei

                                      Director general,
                                       (data avizarii)


                       DECONT JUSTIFICATIV
privind prima ce se acorda de la bugetul de stat pentru lapte de consum cu 1,8 % grasime, livrat in municipiul Bucuresti
----------------------------------------------------
Agentul           Cantitatea   Prima
economic care     vanduta      aprobata    Prima
comercializeaza   populatiei  (lei/litru)    de
lapte de consum   de agentul               incasat
in municipiul     economic                (col. 3 x
Bucuresti,        comerciant               col. 4)
primit din           din                   - lei -
judete            Bucuresti
                  - litri -
----------------------------------------------------
 A                    1           2            3
----------------------------------------------------
                                  50
----------------------------------------------------

       Director,                 Contabil sef,


    ANEXA 5
    la norme

    AGENTUL ECONOMIC
    Nr. ..../ ......
                                    DIRECTIA GENERALA
                             PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE
                             A JUDETULUI ........................

                               Verificat si avizat pentru suma
                                de ...................... lei

                                      Director general,
                                       (data avizarii)

                   DECONT JUSTIFICATIV
privind incasarea de la bugetul de stat a primelor pentru porcine si pasari vii,
conform Hotararii Guvernului nr. 700/1996, pe luna .......... 199 .....
--------------------------------------------------------------------
                               Cantitatea                 Valoarea
                             totala preluata,   Prima      totala
Nr.      Produsul     U.M.   industrializata    de la      primei
crt.                          si livrata la    bugetul    (col. 3 x
                                fondul de      de stat      col. 4)
                                 consum       (lei/U.M.)  (mii lei)
--------------------------------------------------------------------
 0          1            2            3           4           5
--------------------------------------------------------------------
1. Porcine pentru taiere
   STAS 12.512-87,
   In greutate de:
 - 90-100 kg viu      kg viu                   1.650
 - 101-110 kg viu     kg viu                   1.650
 - peste 110 kg viu
   (inclusiv scroafe
   si vieri
   reconditionati)    kg viu                   1.650
2. Pasari vii pentru
   taiere
   STAS 6.997-74,
   conform Hotararii
   Guvernului
   nr. 735/1995       kg viu                  1.350
--------------------------------------------------------------------

        Director,                   Contabil sef,


    ANEXA 6
    la norme

    AGENTUL ECONOMIC
    Nr. ..../ ......
                                    DIRECTIA GENERALA
                             PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE
                             A JUDETULUI ........................

                               Verificat si avizat pentru suma
                                de ...................... lei

                                      Director general,
                                       (data avizarii)


                           LISTA
producatorilor agricoli care detin vitei obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati si care indeplinesc conditiile legale de primire

          a primei de la bugetul de stat in luna ......... 199 .......
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Producatorul Numarul de                                             Total
crt.  agricol    inregistrare   Numarul viteilor        Prima           prime
    (individual  in Registrul   ---------------- ------------------- [(col. 3 x
        sau      comertului /     din       din  (lei/cap)  pentru    col. 5) +
      agentul    nr. si seria insamantari  monta  pentru  insamantari (col. 4 x
     economic)    buletinului artificiale       insamantari naturale  col. 6)]
                 de identitate                  artificiale            (lei)
-------------------------------------------------------------------------------
0       1              2           3         4        5         6         7
-------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------

    CONSILIUL LOCAL COMUNAL,     PUNCTUL DE INSAMANTARE ARTIFICIALA,


                 CENTRUL AGRICOL COMUNAL,
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 294/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 294 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 294/1996
Hotărârea 1034 1996
de modificare si completare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 294/1996 pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru graul pentru panificatie, laptele de vaca cu 3,5% grasime si laptele de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, porcine si pasari vii destinate industrializarii, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati
Hotărârea 701 1996
de modificare si completare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 294/1996 pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru graul pentru panificatie, laptele de vaca cu 3,5% grasime si laptele de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, porcine si pasari vii destinate industrializarii, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati
Hotărârea 294 1996
pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru graul pentru panificatie, laptele de vaca cu 3,5% grasime si laptele de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, porcine si pasari vii destinate industrializarii, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu