E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 294 din 29 iulie 1996    * Republicata

pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru graul pentru panificatie, laptele de vaca cu 3,5% grasime si laptele de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, porcine si pasari vii destinate industrializarii, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 23 din 12 februarie 1997


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.034 din 26 octombrie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 31 octombrie 1996.
    Hotararea Guvernului nr. 294 din 29 iulie 1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 30 aprilie 1996 si a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 9 septembrie 1996.

    Art. 1
    Se aproba Normele privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru graul pentru panificatie, laptele de vaca cu 3,5% grasime si laptele de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, porcine si pasari vii destinate industrializarii, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga anexa nr. II la Hotararea Guvernului nr. 72/1994 privind declararea produselor agricole de importanta nationala, stabilirea primelor ce se acorda producatorilor agricoli, a organismelor de stat mandatate sa le acorde, precum si a normelor de acordare, utilizare si control al acestora, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 20 octombrie 1995, si Hotararea Guvernului nr. 768/1994 pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru porcine si pasari vii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 20 octombrie 1995.

    ANEXA 1

                           NORME
privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru graul pentru panificatie, laptele de vaca cu 3,5% grasime si laptele de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, porcine si pasari vii
destinate industrializarii, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati

    Pentru acordarea primelor cuvenite producatorilor agricoli pentru grau, lapte de vaca si de bivolita, porcine si pasari vii livrate la fondul de consum la preturile de contractare si de achizitie garantate de stat, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, se emit urmatoarele norme:

    Art. 1
    (1) Primele de la bugetul de stat pentru cantitatile de grau pentru panificatie din recolta anilor 1995 si 1996 se acorda producatorilor agricoli pentru cantitatile preluate la fondul de consum in conditiile de calitate prevazute la art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 501/1996, de catre:
    a) Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A.*);
----------------
    *) Conform art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 588/1996, valoarea primelor cuvenite producatorilor agricoli care livreaza grau la Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A. se acorda, in avans, sucursalelor acestei agentii de catre directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene din subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

    b) societatile comerciale de preluare a cerealelor "Comcereal" - S.A. cu capital majoritar de stat;
    c) societatile comerciale de morarit si panificatie cu capital majoritar de stat si cele privatizate potrivit prevederilor Legii privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991;
    d) societatile comerciale "Agromec" - S.A. si Societatea Comerciala "Semrom" - S.A.;
    e) unitatile CENTROCOOP.
    (2) Primele cuvenite de la bugetul de stat sunt achitate direct producatorilor agricoli, asa cum sunt definiti in Legea nr. 83/1993, de catre unitatile achizitoare prevazute la alin. (1), la primirea cantitatilor de grau.
    La predarea cantitatilor de grau, producatorii agricoli vor incasa pretul de achizitie garantat de stat, inclusiv prima de 100 lei/kg.
    (3) Unitatile achizitoare prevazute la art. 1 alin. (1) vor intocmi decadal deconturile justificative (model-anexa nr. 1 la prezentele norme) pe care le transmit directiei generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi verificate si avizate sub aspectul realitatii si legalitatii primelor solicitate de la bugetul de stat.
    (4) Unitatile achizitoare sunt obligate sa organizeze si sa conduca corect si la zi evidentele privind primele ce se cuvin de la bugetul de stat pentru graul preluat de la producatorii agricoli si raspund de realitatea si legalitatea primelor solicitate prin deconturile justificative.
    (5) Primele de la bugetul de stat se acorda, in cadrul prevederilor bugetare ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu conditia respectarii de catre agentii economici a pretului de achizitie garantat de stat, precum si a preturilor de livrare cu ridicata la produsele rezultate din industrializarea graului, negociate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sub supravegherea Ministerului Finantelor.
    (6) Sumele virate de Ministerului Agriculturii si Alimentatiei vor fi utilizate de unitatile achizitoare numai pentru plata primelor ce se cuvin producatorilor agricoli pentru cantitatile de grau predate.
    Art. 2
    (1) Prima pentru laptele de vaca cu 3,5% grasime si pentru laptele de bivolita cu 7% grasime STAS 2.418-61, livrat la fondul de consum, se acorda producatorilor agricoli, indiferent de forma de organizare si de titularul dreptului de proprietate.
    (2) Agentii economici, indiferent de forma de proprietate, care achizitioneaza lapte de vaca si de bivolita - materie prima - in vederea industrializarii vor plati producatorilor agricoli la preluarea cantitatilor de lapte atat pretul minim garantat de achizitie, cat si primele aprobate conform anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 293/1996*).
---------------
    *) Hotararea Guvernului nr. 293/1996, republicata, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 23 din 12 februarie 1997.

    (3) Industrializarea laptelui de vaca si de bivolita reprezinta prelucrarea acestuia ca materie prima (cu 3,5% grasime si, respectiv, 7% grasime) in sectiile de productie in care se obtin lapte de consum, unt si alte produse lactate.
    (4) Agentii economici, indiferent de forma de proprietate, care achizitioneaza lapte de vaca si de bivolita - materie prima - pentru industrializare pot incasa prima de la bugetul de stat cu conditia practicarii pretului de achizitie la nivelul minim garantat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 293/1996, republicata, si sa realizeze lapte de consum si produse lactate la preturi negociate sub supravegherea Ministerului Finantelor.
    (5) Agentii economici care achizitioneaza lapte de vaca si de bivolita pentru industrializare si pentru care au dreptul la incasarea primelor de la bugetul de stat au obligatia de a organiza si de a conduce evidenta tehnico-operativa a operatiunilor de achizitie si de industrializare a cantitatilor de lapte de vaca si de bivolita in vederea asigurarii posibilitatii verificarii calculului primelor cuvenite.
    (6) Agentii economici care achizitioneaza lapte de vaca si de bivolita pentru industrializare de la producatorii agricoli, asa cum sunt definiti in Legea nr. 83/1993, vor intocmi decadal deconturile justificative (model-anexa nr. 2 la prezentele norme) pe care le transmit directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi verificate si avizate sub aspectul realitatii si legalitatii primelor solicitate de la bugetul de stat.
    (7) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri ca unitatile achizitoare sa-si deschida conturi separate la banca pentru derularea primelor de la bugetul de stat. Sumele virate la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti in aceste conturi vor fi utilizate de unitatile achizitoare numai pentru plata primelor ce se cuvin producatorilor agricoli pentru cantitatile de lapte predate.
    (8) Pentru incasarea de la bugetul de stat a primei aferente cantitatilor de lapte de vaca cu 3,5% grasime si de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, achizitionate din alte judete pentru completarea resurselor necesare aprovizionarii populatiei din municipiul Bucuresti si din judetele: Brasov, Caras-Severin, Gorj, Hunedoara si Prahova, agentii economici beneficiari vor intocmi lunar modelul de decont (model-anexa nr. 3 si 4 la prezentele norme) pe care il vor prezenta directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, pentru verificarea datelor privind achizitionarea si industrializarea cantitatilor inscrise in decont.
    Art. 3
    (1) Primele de la bugetul de stat pentru porcine STAS 12.512-87 si pasari vii STAS 6.997-74, preluate in vederea taierii si industrializarii, se acorda producatorilor agricoli indiferent de forma de organizare si de titularul dreptului de proprietate.
    (2) Agentii economici, indiferent de forma de organizare si de tipul de proprietate, care achizitioneaza porcine si pasari vii pentru industrializare si livrare la fondul de consum, vor plati producatorilor agricoli, la preluarea acestora, preturile minime garantate de achizitie la nivelul stabilit in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 293/1996, republicata, care includ si primele de la bugetul de stat.
    (3) Prin industrializarea si livrarea carnii in vederea acordarii primelor de la bugetul de stat se intelege sacrificarea animalelor si a pasarilor - din achizitii sau din productia proprie, precum si pe baza de prestari de servicii - in abatoare autorizate de organele sanitar-veterinare, transarea si prelucrarea carnii, precum si valorificarea acesteia ca atare sau sub forma de produse din carne.
    (4) Primele de la bugetul de stat se acorda producatorilor agricoli numai pentru animalele preluate in viu sau sacrificate din productia proprie, care se incadreaza in prevederile STAS 12.512-87 pentru porcine si STAS 6.997-74 pentru pasari vii, pe baza certificatelor de sanatate eliberate de organele sanitar-veterinare.
    (5) Verificarea calitatii pasarilor vii se face pe loturi care contin pasari din aceeasi specie si categorie supuse verificarii. La fiecare lot se verifica toate caracteristicile minime prevazute la capitolul 2 din STAS 6.997-74. Din fiecare lot se examineaza un numar de pasari in raport cu marimea lotului prevazut la capitolul 3 punctul 3 din STAS. Alegerea pasarilor care se examineaza se face la intamplare. Procentele de pasari de calitatile I, II si III, gasite in proba examinata, se extind asupra intregului lot si servesc la calcularea masei totale a pasarilor din fiecare calitate.
    (6) Primele de la bugetul de stat pentru porcine si pasari vii preluate in vederea taierii si industrializarii se acorda numai pentru cantitatile de carne (echivalent in viu) livrata la fondul de consum, exclusiv mortalitatile si confiscarile constatate in abator dupa achizitia animalelor.
    (7) Primele de la bugetul de stat se acorda cu conditia respectarii de catre agentii economici achizitori a preturilor minime garantate de achizitie la nivelul stabilit in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 293/1996, republicata, precum si a preturilor maxime cu amanuntul la carnea de porcine si de pasare, in carcasa si transata pe calitati, si la preparatele din carne negociate de producatori cu agentii economici care comercializeaza aceste produse potrivit prevederilor art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 293/1996, republicata.
    (8) Potrivit prevederilor art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 729/1994, reglementarile stabilite in art. 16 alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 464/1991, precum si in art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 179/1993, se aplica si in cazul preturilor cu amanuntul la carnea de porc si de pasare.
    (9) In vederea incasarii de la bugetul de stat a primelor platite producatorilor agricoli, agentii economici care achizitioneaza porcine si pasari vii pentru taiere sau care sacrifica porcine si pasari vii din productia proprie vor intocmi chenzinal deconturile justificative potrivit modelului-anexa nr. 5 la prezentele norme, pe care le depun la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi verificate si avizate sub aspectul realitatii si legalitatii lor.
    Art. 4
    (1) Primele acordate de la bugetul de stat producatorilor agricoli pentru viteii obtinuti dupa data de 1 ianuarie 1996 de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati sunt conditionate de pastrarea si cresterea produsilor pana la varsta de 12 luni.
    (2) Primele ce se acorda incepand cu 1 ianuarie 1996 pentru viteii fatati dupa aceasta data sunt cele stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 158/1995.
    (3) Primele pentru vitei se acorda producatorilor agricoli prin directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor Legii nr. 83/1993 si ale prezentelor norme.
    (4) In acest scop, directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti vor organiza sistemul de evidenta, urmarire si acordare a primelor de la bugetul de stat prin oficiile de reproductie si selectie a animalelor, urmarind:
    a) evidenta producatorilor agricoli care vor beneficia de prime de la bugetul de stat pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile pe care le detin si care au fost insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, daca monta a fost inregistrata in registrul unic de insamantari artificiale sau in registrul unic de monta naturala;
    b) inregistrarile in registrul unic de insamantari artificiale si in registrul unic de monta naturala se efectueaza de catre oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor prin punctele comunale de insamantari si de catre agentii economici care detin reproducatori atestati.
    (5) Oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor si agentii economici in cauza raspund, potrivit legii, de realitatea si corectitudinea datelor inregistrate in registrul unic de insamantari artificiale si in registrul unic de monta naturala.
    (6) Reproducatorii atestati se stabilesc de catre oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor.
    (7) La fatare, producatorii agricoli individuali au obligatia inregistrarii in registrul agricol comunal a viteilor obtinuti.
    (8) In vederea obtinerii primei de la bugetul de stat pentru vitei, producatorii agricoli vor solicita in scris aceasta directiei generale pentru agricultura si alimentatie judeteana sau a municipiului Bucuresti, prin centrul agricol comunal, facand precizarea pe propria raspundere ca se incadreaza in prevederile legale.
    (9) Confirmarea obtinerii viteilor de la vaci si juninci insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati, precum si dovada cresterii si pastrarii acestora pana la varsta de 12 luni se fac de catre centrul agricol comunal, oficiul judetean de reproductie si selectie a animalelor, prin punctele comunale de insamantari artificiale, si de catre primarul comunei pe baza evidentelor si a constatarilor faptice.
    (10) Primele de la bugetul de stat pentru vitei se acorda in luna urmatoare implinirii varstei de 12 luni.
    (11) Centrele agricole comunale vor intocmi lunar listele cu producatorii agricoli (model-anexa nr. 6 la prezentele norme) care au solicitat prime si care indeplinesc conditiile legale de primire a acestora de la bugetul de stat, liste care vor fi verificate de oficiul judetean de reproductie si selectie a animalelor si vor fi supuse aprobarii directiei generale pentru agricultura si alimentatie judeteana si a municipiului Bucuresti.
    Cererile scrise de producatorii agricoli, confirmate de organele stabilite mai sus, vor fi anexate la listele depuse la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana si a municipiului Bucuresti.
    (12) Situatia viteilor, intocmita potrivit prevederilor legale in vederea obtinerii primelor de la bugetul de stat, se prezinta lunar oficiilor judetene de reproductie si selectie a animalelor, care o verifica sub aspectul legalitatii acesteia si o inainteaza directiei generale pentru agricultura si alimentatie judeteana si a municipiului Bucuresti, spre aprobare.
    (13) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti vor verifica lunar, sub aspectul realitatii si legalitatii, listele (model-anexa nr. 6) primite de la oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor.
    (14) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin organele proprii de control, va verifica permanent modul de stabilire si de acordare a primelor de la bugetul de stat pentru vitei, precum si modul de organizare si de tinere a evidentei insamantarilor, a viteilor obtinuti si a calculului sumelor acordate de la bugetul de stat.
    (15) Sumele virate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in contul directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti pentru acordarea primelor pentru vitei vor fi platite de catre acestea pe baza documentelor justificative direct producatorilor agricoli, pe baza de liste de plata pentru producatorii individuali si prin virament pentru agentii economici.
    Art. 5
    Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti raspund, potrivit legii, de manipularea, pastrarea si gestionarea sumelor primite de la bugetul de stat, precum si a documentelor care au stat la baza subventiilor acordate.
    Art. 6
    Achitarea primelor de la bugetul de stat, in mod necuvenit, prin inscrierea sau atestarea, pe documentele de acordare, de date sau de situatii nereale atrage obligarea beneficiarului la restituirea primelor, precum si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.
    Salariatii carora le revin obligatii de serviciu in legatura cu acordarea primelor raspund disciplinar, material, civil sau penal, dupa caz.
    Art. 7
    Prevederile prezentelor norme intra in vigoare incepand cu data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.

    ANEXA 1
    la norme

    AGENTUL ECONOMIC
    Nr. ...../...........
                                            DIRECTIA GENERALA
                                     PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE
                                          A JUDETULUI ............

                                      Verificat si avizat pentru suma
                                           de .............. lei
                                             Director general,
                                              (data avizarii)

                        DECONT JUSTIFICATIV
privind incasarea de la bugetul de stat a primelor pentru cantitatile de grau pentru panificatie, preluate la fondul de consum in perioada ..............,
conform Hotararii Guvernului nr. ............
-----------------------------------------------------------------------
Produsul    U.M. Cantitatea    Prima      Valoarea   Suma     Diferenta
                 achizitionata de la      totala a   primita    (+ -)
                   (kg/STAS)   bugetul    primei     in avans (col. 5 -
                               de stat    (col. 3 x  de la    col. 6)
                               (lei/U.M.)  col. 4)   bugetul
                                            (lei)    de stat
                                                     (lei)
-----------------------------------------------------------------------
    1         2        3           4          5        6         7
-----------------------------------------------------------------------
Grau
pentru
panificatie   kg                  100
-----------------------------------------------------------------------

             Director,                 Contabil-sef,

    ANEXA 2
    la norme

    AGENTUL ECONOMIC
    Nr. ...../...........
                                             DIRECTIA GENERALA
                                     PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE
                                          A JUDETULUI ............

                                      Verificat si avizat pentru suma
                                           de .............. lei
                                             Director general,
                                              (data avizarii)

                           DECONT JUSTIFICATIV
privind primele ce se cuvin de la bugetul de stat pentru laptele de vaca si de bivolita livrat la fondul de consum, conform Hotararii Guvernului nr. 293/1996, republicata pe perioada ..............................
-----------------------------------------------------------------------
Produsul        U.M. Cantitatea       Prima      Valoarea    Suma de
                     totala           de la      totala a    incasat
                     preluata si      bugetul    primei      de la
                     industrializata  de stat    (col. 3 x   bugetul
                                      (lei/U.M.)  col. 4)    de stat
                                                 (mii lei)   (mii lei)
-----------------------------------------------------------------------
   1             2         3             4           5           6
-----------------------------------------------------------------------
Lapte de vaca
cu 3,5%
grasime
STAS 2.418-61,
livrat la
fondul de
consum:
- in perioada
1 ianuarie -
30 aprilie 1997                         350

Lapte de
bivolita cu 7%
grasime
STAS 2.418-61,
livrat la
fondul de
consum:
- in perioada
1 ianuarie -
30 aprilie 1997                          300
-----------------------------------------------------------------------
                      TOTAL:
-----------------------------------------------------------------------
                   Director,              Contabil-sef,

    ANEXA 3
    la norme

    AGENTUL ECONOMIC
    Nr. ...../...........
                                             DIRECTIA GENERALA
                                     PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE
                                          A JUDETULUI ............

                                      Verificat si avizat pentru suma
                                           de .............. lei
                                             Director general,
                                              (data avizarii)

                         DECONT JUSTIFICATIV
privind prima ce se acorda de la bugetul de stat pentru laptele de vaca cu 3,5% grasime si de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, livrat de alte judete
pentru completarea resurselor necesare aprovizionarii populatiei
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.    Judetul     Cantitatea      din care:    Prima       Prima
 crt.               achizitionata -------------- aprobata    de incasat
                    (litri)       livrata pentru (lei/litru) (col. 3 x
                                  aprovizionarea              col. 4)
                                  populatiei
                                  (litri)
-----------------------------------------------------------------------
 0        1           2                3            4            5
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Pentru
     municipiul
     Bucuresti                                     100
 2.  Pentru
     judetele:
     Brasov,
     Caras-Severin,
     Gorj,
     Hunedoara
     si Prahova                                     50
-----------------------------------------------------------------------
                 Director,               Contabil-sef,

    ANEXA 4
    la norme

    AGENTUL ECONOMIC
    Nr. ...../...........
                                             DIRECTIA GENERALA
                                     PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE
                                          A JUDETULUI ............

                                      Verificat si avizat pentru suma
                                           de .............. lei
                                             Director general,
                                              (data avizarii)

                         DECONT JUSTIFICATIV
privind prima ce se acorda de la bugetul de stat pentru lapte de consum cu 1,8% grasime, livrat in municipiul Bucuresti -----------------------------------------------------------------------
Agentul economic         Cantitatea       Prima          Prima de
care comercializeaza     vanduta         aprobata         incasat
lapte de consum in       populatiei    - lei/litru -  (col. 2 x col. 1)
municipiul Bucuresti,    de agentul                       - lei -
primit din judete        economic
                         comerciant
                         din
                         Bucuresti
                         - litri -
-----------------------------------------------------------------------
         A                   1                2               3
-----------------------------------------------------------------------
                                             50
-----------------------------------------------------------------------
               Director,                  Contabil-sef,

    ANEXA 5
    la norme

    AGENTUL ECONOMIC
    Nr. ...../...........
                                             DIRECTIA GENERALA
                                     PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE
                                          A JUDETULUI ............

                                      Verificat si avizat pentru suma
                                           de .............. lei
                                             (cifre si litere)

                                             Director general,
                                              (data avizarii)

                          DECONT JUSTIFICATIV
privind incasarea de la bugetul de stat a primelor pentru porcine si pasari vii, conform Hotararii Guvernului nr. 700/1996, pe luna ............... 199 ....
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.      Produsul       U.M.   Cantitatea        Prima       Valoarea
 crt.                           totala preluata,  de la       totala a
                                industrializata   bugetul     primei
                                si livrata la     de stat     (col. 3 x
                                fondul de consum  (lei/U.M.)  (mii lei)
-----------------------------------------------------------------------
 0           1            2           3               4           5
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Porcine pentru
     taiere
     STAS 12.512-87,
     in greutate de:
     - 90-100 kg viu    kg viu                     1.650
     - 101-110 kg viu   kg viu                     1.650
     - peste 110
       kg viu
     (inclusiv
     scroafe si vieri
     reconditionati)    kg viu                     1.650
 2. Pasari vii pentru
    taiere
    STAS 6.997-74,
    conform Hotararii
    Guvernului
    nr. 735/1995
    kg viu             kg viu                      1.350
-----------------------------------------------------------------------
                      Director,           Contabil-sef,

    ANEXA 6
    la norme

    AGENTUL ECONOMIC
    Nr. ...../...........
                                             DIRECTIA GENERALA
                                     PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIE
                                          A JUDETULUI ............

                                      Verificat si avizat pentru suma
                                           de .............. lei
                                             Director general,
                                              (data avizarii)

                             LISTA
producatorilor agricoli care detin vitei obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati si care indeplinesc conditiile legale de primire a primei de la bugetul de stat in luna ................... 199 .......
---------------------------------------------------
 Nr.  Producatorul Numarul de
 crt. agricol      inregistrare    Numarul viteilor
      (individual  in Registrul   ------------------
      sau          comertului/nr.    din        din
      agentul      si seria       insamantari  monta  =>
      economic)    buletinului    artificiale
                   de identitate
---------------------------------------------------
 0      1              2              3         4
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

                            CONTINUARE
-------------------------------------------------------
       Prima (lei/cap)                 Total
   ------------------------            prime
   pentru       pentru            [(col. 3 x col. 5) +
=> insamantari  insamantari       (col. 4 x col. 6)]
   artificiale  naturale               (lei)
-------------------------------------------------------
       5          6                    7
-------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------

          CONSILIUL LOCAL COMUNAL,  PUNCTUL DE INSAMANTARE
                                         ARTIFICIALA

                      CENTRUL AGRICOL COMUNAL,SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 294/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 294 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 294/1996
Hotărârea 294 1996
pentru aprobarea Normelor privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii primelor de la bugetul de stat pentru graul pentru panificatie, laptele de vaca cu 3,5% grasime si laptele de bivolita cu 7% grasime - materie prima -, porcine si pasari vii destinate industrializarii, precum si pentru viteii obtinuti de la vacile si junincile insamantate artificial sau prin monta cu reproducatori atestati
Hotărârea 293 1996
privind stabilirea preturilor minime garantate de achizitie si a primelor ce se acorda de la bugetul de stat la porcine si pasari vii livrate pentru industrializare si la laptele de vaca si de bivolita - materie prima -, precum si de completare a Hotararii Guvernului nr. 555/1994
Legea 83 1993
privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu