E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 293 din 29 aprilie 1996    * Republicata

privind stabilirea preturilor minime garantate de achizitie si a primelor ce se acorda de la bugetul de stat la porcine si pasari vii livrate pentru industrializare si la laptele de vaca si de bivolita - materie prima -, precum si de completare a Hotararii Guvernului nr. 555/1994

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 23 din 12 februarie 1997


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. 2 din. Hotararea Guvernului nr. 1.033 din 26 octombrie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 31 octombrie 1996, hotarare care si-a incetat aplicabilitatea de la data de 1 ianuarie 1997 potrivit prevederilor art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 1.566/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 30 decembrie 1996.
    Hotararea Guvernului nr. 293 din 29 aprilie 1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 30 aprilie 1996 si a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 9 septembrie 1996.

    Art. 1
    Preturile minime garantate de achizitie, precum si primele ce se acorda de la bugetul de stat pentru porcinele si pasarile vii care se livreaza la fondul de consum pentru industrializare se stabilesc la nivelurile prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Preturile minime garantate de achizitie, precum si primele acordate producatorilor agricoli de la bugetul de stat pentru laptele de vaca cu 3,5% grasime si pentru laptele de bivolita cu 7% grasime, in conditiile STAS 2.418-61, livrat la fondul de consum, preluat de agentii economici achizitori, indiferent de forma de organizare si de natura capitalului social, se stabilesc potrivit pct. I din anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Pentru laptele de vaca si de bivolita cu un continut de grasime mai mare sau mai mic de 3,5%, respectiv de 7%, si pentru celelalte prevederi din STAS, pretul minim de achizitie va fi majorat sau redus corespunzator criteriilor stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Finantelor.
    Art. 3
    Pentru livrarile de lapte de vaca si de bivolita - materie prima - din alte judete catre municipiul Bucuresti si judetele: Brasov, Caras-Severin, Gorj, Hunedoara si Prahova, primele ce se acorda de la bugetul de stat agentilor economici se majoreaza potrivit pct. II din anexa nr. 2.
    Art. 4
    Producatorii agricoli cu capital majoritar de stat vor putea livra laptele de vaca si de bivolita - materie prima - numai la preturile de achizitie minime garantate, stabilite prin prezenta hotarare, indiferent de forma de organizare si de natura capitalului social al achizitorului.
    Art. 5
    Agentii economici, indiferent de natura capitalului social, care achizitioneaza lapte de vaca si de bivolita - materie prima - pentru industrializare, pot incasa prima de la bugetul de stat cu conditia practicarii pretului de achizitie la nivelul minim garantat prevazut la art. 2 si a realizarii laptelui de consum si a produselor lactate la preturi negociate sub supravegherea Ministerului Finantelor.
    Art. 6
    Preturile cu amanuntul ale produselor realizate de catre agentii economici, indiferent de forma de organizare si de natura capitalului social, prin industrializarea laptelui de vaca achizitionat la pretul minim garantat (inclusiv prima), stabilit conform art. 2 din prezenta hotarare, nu pot depasi preturile negociate sub supravegherea Ministerului Finantelor, indiferent daca marfa circula prin mai multe verigi de desfacere.
    Art. 7
    Sumele aferente primelor cuvenite producatorilor agricoli, potrivit prezentei hotarari, se vor aloca din bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei aprobat pe anul 1996.
    Art. 8
    Preturile cu ridicata si cele cu amanuntul la carnea taiata, preparatele din carne, laptele de consum si produsele lactate vor putea fi negociate numai in limita influentelor rezultate din indicii de crestere a preturilor de achizitie, potrivit prezentei hotarari, luandu-se in calcul si efectele masurilor de imbunatatire a randamentelor la taiere, precum si ale celor de valorificare integrala si eficienta a subproduselor.
    Art. 9
    Hotararea Guvernului nr. 555/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale din domeniul preturilor si tarifelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 21 septembrie 1994, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 se completeaza cu literele o) si p), care vor avea urmatorul cuprins:
    "o) nerespectarea de catre agentii economici, indiferent de forma de organizare si de natura capitalului social, care achizitioneaza porcine si pasari vii pentru industrializare, destinate fondului de consum, sau lapte de vaca si de bivolita - materie prima -, livrate la fondul de consum, a preturilor de achizitie minime garantate, precum si depasirea preturilor cu amanuntul si a rabaturilor comerciale maxime, negociate si practicate potrivit prevederilor art. 1 si 4 din Hotararea Guvernului nr. 729/1994, a carei valabilitate a fost prelungita prin Hotararea Guvernului nr. 245/1995, indiferent prin cate verigi de desfacere a circulat marfa;
    p) neinscrierea in facturi sau in alte documente ce se intocmesc la livrarea produselor prevazute la art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 729/1994, de catre agentii economici, indiferent de forma de organizare si de natura capitalului social, a preturilor cu amanuntul si a rabaturilor comerciale, negociate, precum si practicarea de catre acesti agenti economici a unor preturi si rabaturi comerciale peste nivelul maxim negociat conform prevederilor aceleiasi hotarari."
    2. Articolul 2 se completeaza cu litera d), care va avea urmatorul cuprins:
    "d) de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, pentru contraventiile prevazute la lit. o) si p)."
    3. Articolul 3 se completeaza cu alineatele (2) si (3), care vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Diferentele de pret rezultate ca urmare a aplicarii unor preturi mai mici decat preturile de achizitie minime garantate (inclusiv prima) in vigoare se vor restitui producatorilor agricoli pagubiti. In cazul in care nu este posibila identificarea celor indreptatiti sa le pretinda, diferentele de pret respective sunt supuse confiscarii si se vor face venit la bugetul de stat.
    (3) Preturile cu amanuntul si rabaturile comerciale practicate peste nivelul maxim negociat conform prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 729/1994 se vor corecta corespunzator, iar sumele incasate necuvenit, ca urmare a savarsirii acestei contraventii, sunt supuse confiscarii si se vor face venit la bugetul de stat."
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 459/1995 privind stabilirea pretului minim garantat de achizitie si a primelor ce se acorda de la bugetul de stat pentru laptele de vaca - materie prima - si Hotararea Guvernului nr. 460/1995 privind stabilirea preturilor minime garantate de achizitie si a primelor ce se acorda de la bugetul de stat la porcine si pasari vii livrate pentru industrializare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 30 iunie 1995.

    ANEXA 1

                    PRETURILE MINIME,
garantate, de achizitie si primele acordate de la bugetul de stat producatorilor agricoli la porcine si pasari vii livrate pentru industrializare

                                          - lei/kg viu -
-----------------------------------------------------------
                                  Preturile     din care:
                                  minime,       ---------
                                  garantate,    prima de
                                  de            bugetul
                                  achizitie     de stat
                                  (inclusiv
                                    prima)
-----------------------------------------------------------
 1. Porcine pentru taiere
    STAS 12.512-87
 - porcine de carne
   - grupa de greutate:
     90-100 kg viu                   4.500        1.650
    101-110 kg viu                   4.700        1.650
    peste 110 kg viu                 4.500        1.650
 - scroafe reformate,
   reconditionate si vieri
   reformati, castrati si
   reconditionati, peste
   110 kg viu                        4.500        1.650
 2. Pasari pentru taiere
    STAS 6.997-74
 - pui de gaina:
   - clasa I, peste
     1,450 kg viu                    4.200        1.350
   - clasa a II-a,
     1,251-1,450 kg viu              4.000        1.350
   - clasa a III-a,
     1,000-1,250 kg viu              3.800        1.350
 - gaini:
   - clasa I, peste
     2,000 kg viu                    3.800        1.350
   - clasa a II-a,
     1,700-2,000 kg viu
     pentru rasele grele
     si mixte si peste
     1,300 kg viu pentru
     rasele ouatoare                 3.600        1.350
 - cocosi:
   - clasa I, peste
     1,800 kg viu                    3.800        1.350
   - clasa a II-a,
     1,600-1,800 kg viu              3.600        1.350
   - curcani si curci
     (broiler, tineret si adult)
 a) broiler si tineret:
   - clasa I, peste
     3,500 kg viu                    4.200        1.350
   - clasa a II-a,
     3,000-3,500 kg viu              4.000        1.350
 b) adulte-curci:
   - clasa I, peste
     4,500 kg viu                    3.800        1.350
   - clasa a II-a,
     4,000-4,500 kg viu              3.600        1.350
 - curcani:
   - clasa I, peste
     6,000 kg viu                    3.800        1.350
   - clasa a II-a,
     5,000-6,000 kg viu              3.600        1.350
-----------------------------------------------------------
    Conditia de livrare: loco producator, incarcat in mijlocul de transport.

    ANEXA 2

    I. Preturile minime, garantate, de achizitie si primele acordate de la bugetul de stat producatorilor agricoli la lapte de vaca si de bivolita - materie prima:

                                         - lei/litru -
-----------------------------------------------------------
                                  Preturile     din care:
                                  minime,       ---------
                                  garantate,    prima de
                                  de            bugetul
                                  achizitie     de stat
                                  (inclusiv
                                    prima)
-----------------------------------------------------------
 1. Lapte de vaca cu
    3,5% grasime:
    STAS 2.418-61
    - in perioada
    1 ianuarie - 30 aprilie 1997     750           350
 2. Lapte de bivolita
    cu 7% grasime:
    - in perioada
    1 ianuarie - 30 aprilie 1997   1.100           300
-----------------------------------------------------------

    II. Primele ce se acorda de la bugetul de stat agentilor economici pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de completarea resurselor de lapte de vaca
si de bivolita - materie prima -, necesare aprovizionarii populatiei:

    - pentru municipiul Bucuresti          100*)
    - pentru judetele Brasov,
      Caras-Severin, Gorj,
      Hunedoara si Prahova                  50
--------------
    *) Potrivit art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 700/1996, agentii economici care industrializeaza in capacitati proprii lapte de vaca - materie prima - si livreaza pe piata municipiului Bucuresti lapte de consum cu 1,8% grasime primesc de la bugetul de stat o prima de 50 lei/litru, in masura in care nu beneficiaza, pentru cantitatile respective, de prevederile art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 293/1996.

    (1) Conditia de livrare pentru laptele de vaca si pentru laptele de bivolita   materie prima   este loco producator (ferma, tabara de vara), incarcat in mijlocul de transport.
    (2) Pentru producatorii particulari care nu se incadreaza in prevederile alineatului precedent, conditia de livrare este loco centrul de receptie a laptelui.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 293/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 293 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 293/1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu