E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 293 din  9 septembrie 1996    * Republicata

privind stabilirea preturilor minime garantate de achizitie si a primelor ce se acorda de la bugetul de stat la porcine si pasari vii livrate pentru industrializare si la laptele de vaca si de bivolita - materie prima -, precum si de completare a Hotararii Guvernului nr. 555/1994

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 212 din  9 septembrie 1996


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 700 din 16 august 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 din 20 august 1996.
    Hotararea Guvernului nr. 293 din 29 aprilie 1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 30 aprilie 1996.

    Art. 1
    Preturile minime garantate de achizitie, precum si primele ce se acorda de la bugetul de stat pentru porcinele si pasarile vii care se livreaza la fondul de consum pentru industrializare se stabilesc la nivelurile prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Preturile minime garantate de achizitie, precum si primele acordate producatorilor agricoli de la bugetul de stat pentru laptele de vaca cu 3,5% grasime si pentru laptele de bivolita cu 7% grasime, in conditiile STAS 2.418-61, livrat la fondul de consum, preluat de agentii economici achizitori, indiferent de forma de organizare si de natura capitalului social, se stabilesc potrivit pct. I din anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Pentru laptele de vaca si de bivolita cu un continut de grasime mai mare sau mai mic de 3,5%, respectiv de 7%, si pentru celelalte prevederi din STAS, pretul minim de achizitie va fi majorat sau redus corespunzator criteriilor stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Finantelor.
    Art. 3
    Pentru livrarile de lapte de vaca si de bivolita - materie prima - din alte judete catre municipiul Bucuresti si judetele: Brasov, Caras-severin, Gorj, Hunedoara si Prahova, primele ce se acorda de la bugetul de stat agentilor economici se majoreaza potrivit pct. II din anexa nr. 2.
    Art. 4
    Producatorii agricoli cu capital majoritar de stat vor putea livra laptele de vaca si de bivolita - materie prima - numai la preturile de achizitie minime garantate, stabilite prin prezenta hotarare, indiferent de forma de organizare si de natura capitalului social al achizitorului.
    Art. 5
    Agentii economici, indiferent de natura capitalului social, care achizitioneaza lapte de vaca si de bivolita - materie prima - pentru industrializare, pot incasa prima de la bugetul de stat cu conditia practicarii pretului de achizitie la nivelul minim garantat prevazut la art. 2 si a realizarii laptelui de consum si a produselor lactate la preturi negociate sub supravegherea Ministerului Finantelor.
    Art. 6
    Preturile cu amanuntul ale produselor realizate de catre agentii economici, indiferent de forma de organizare si de natura capitalului social, prin industrializarea laptelui de vaca achizitionat la pretul minim garantat (inclusiv prima), stabilit conform art. 2 din prezenta hotarare, nu pot depasi preturile negociate sub supravegherea Ministerului Finantelor, indiferent daca marfa circula prin mai multe verigi de desfacere.
    Art. 7
    Sumele aferente primelor cuvenite producatorilor agricoli, potrivit prezentei hotarari, se vor aloca din bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei aprobat pe anul 1996.
    Art. 8
    Preturile cu ridicata si cele cu amanuntul la carnea taiata, preparatele din carne, laptele de consum si produsele lactate vor putea fi negociate numai in limita influentelor rezultate din indicii de crestere a preturilor de achizitie, potrivit prezentei hotarari, luandu-se in calcul si efectele masurilor de imbunatatire a randamentelor la taiere, precum si ale celor de valorificare integrala si eficienta a subproduselor.
    Art. 9
    Hotararea Guvernului nr. 555/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale din domeniul preturilor si tarifelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 21 septembrie 1994, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 se completeaza cu literele o) si p), care vor avea urmatorul cuprins:
    "o) nerespectarea de catre agentii economici, indiferent de forma de organizare si de natura capitalului social, care achizitioneaza porcine si pasari vii pentru industrializare, destinate fondului de consum, sau lapte de vaca si de bivolita - materie prima -, livrate la fondul de consum, a preturilor de achizitie minime garantate, precum si depasirea preturilor cu amanuntul si a rabaturilor comerciale maxime, negociate si practicate potrivit prevederilor art. 1 si 4 din Hotararea Guvernului nr. 729/1994, a carei valabilitate a fost prelungita prin Hotararea Guvernului nr. 245/1995, indiferent prin cate verigi de desfacere a circulat marfa;
    p) neinscrierea in facturi sau in alte documente ce se intocmesc la livrarea produselor prevazute la art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 729/1994, de catre agentii economici, indiferent de forma de organizare si de natura capitalului social, a preturilor cu amanuntul si a rabaturilor comerciale, negociate, precum si practicarea de catre acesti agenti economici a unor preturi si rabaturi comerciale peste nivelul maxim negociat conform prevederilor aceleiasi hotarari."
    2. Articolul 2 se completeaza cu litera d), care va avea urmatorul cuprins:
    d) de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, pentru contraventiile prevazute la lit. o) si p)."
    3. Articolul 3 se completeaza cu alineatele (2) si (3), care vor avea urmatorul cuprins:
    (2) Diferentele de pret rezultate ca urmare a aplicarii unor preturi mai mici decat preturile de achizitie minime garantate (inclusiv prima) in vigoare se vor restitui producatorilor agricoli pagubiti. In cazul in care nu este posibila identificarea celor indreptatiti sa le pretinda, diferentele de pret respective sunt supuse confiscarii si se vor face venit la bugetul de stat.
    (3) Preturile cu amanuntul si rabaturile comerciale practicate peste nivelul maxim negociat conform prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 729/1994 se vor corecta corespunzator, iar sumele incasate necuvenit, ca urmare a savarsirii acestei contraventii, sunt supuse confiscarii si se vor face venit la bugetul de stat."
    Art. 10
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 459/1995 privind stabilirea pretului minim garantat de achizitie si a primelor ce se acorda de la bugetul de stat pentru laptele de vaca - materie prima - si Hotararea Guvernului nr. 460/1995 privind stabilirea preturilor minime garantate de achizitie si a primelor ce se acorda de la bugetul de stat la porcine si pasari vii livrate pentru industrializare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 30 iunie 1995.

    ANEXA 1

                   PRETURILE MINIME,
garantate, de achizitie si primele acordate de la bugetul de stat
producatorilor agricoli la porcine si pasari vii livrate pentru industrializare

                                 - lei/kg viu -
-----------------------------------------------
                       Preturile
                        minime,    din care:
                       garantate,  ---------
                          de         prima
                       achizitie     de la
                       (inclusiv    bugetul
                         prima)     de stat
-----------------------------------------------
1. Porcine pentru taiere
   STAS 12.512-87
- porcine de carne
  - grupa de greutate:
     90-100 kg viu          4.500    1.650
     101-110 kg viu ;       4.700    1.650
     peste 110 kg viu       4.500    1.650
- scroafe reformate,
  reconditionate si
  vieri reformati,
  castrati si
  reconditionati
  peste 110 kg viu          4.500    1.650
2. Pasari pentru taiere
   STAS 6.997-74
- pui de gaina:
  - clasa I,
  peste 1,450 kg viu        4.200    1.350
  - clasa a II-a,
  1,251-1,450 kg viu        4.000    1.350
  - clasa a III-A,
  1,000-1,250 kg viu        3.800    1.350
- gaini:
  - clasa I,
  peste 2,000 kg viu        3.800    1.350
  - clasa a II-a,
  1,700-2,000 kg viu
  pentru rasele grele
  si mixte si peste
  1,300 kg viu pentru
  rasele ouatoare           3.600    1.350
- cocosi:
  - clasa I,
  peste 1,800 kg viu        3.800    1.350
  - clasa a II-a,
  1,600-1,800 kg viu        3.600    1.350
  - curcani si curci
  (broiler, tineret si adult)
a) broiler si tineret:
  - clasa I,
  peste 3,500 kg viu        4.200    1.350
  - clasa a II-a,
  3,000-3,500 kg viu        4.000    1.350
b) adulte-curci:
  - clasa I,
  peste 4,500 kg viu        3.800    1.350
  - clasa a II-a,
  4,000-4,500 kg viu        3.600    1.350
- curcani:
  - clasa I,
  peste 6,000 kg viu        3.800    1.350
  - clasa a II-a,
  5,000-6,000 kg viu        3.600    1.350
----------------------------------------------
Conditia de livrare: loco producator, incarcat in mijlocul de transport.

    ANEXA 2

    I. Preturile minime, garantate, de achizitie si primele acordate de la bugetul de stat producatorilor agricoli la lapte de vaca si de bivolita - materie prima:
                                 - lei/litru -
-----------------------------------------------------
                               Preturile
                                minime,     din care:
                               garantate,   ---------
                                  de          prima
                               achizitie      de la
                               (inclusiv     bugetul
                                   prima)    de stat
-----------------------------------------------------
1. Lapte de vaca - 3,5% grasime:
   STAS 2.418-61
   - in perioada
   1 mai - 31 octombrie 1996        650       220
   - in perioada
   1 noiembrie 1996 - 30
   aprilie 1997                     750       250
2. Lapte de bivolita - 7% grasime:
   STAS 2.418-61
   - in perioada
   1 mai - 31 octombrie 1996        870       440
   - in perioada
   1 noiembrie 1996 - 30
   aprilie 1997                   1.000       500
-----------------------------------------------------

    II. Primele ce se acorda de la bugetul de stat agentilor economici pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de completarea resurselor de lapte de vaca si de bivolita - materie prima -, necesare aprovizionarii populatiei:

                                       - lei/litru -
    - pentru municipiul Bucuresti           100*)
    - pentru judetele Brasov,
      Caras-severin, Gorj,
      Hunedoara si Prahova                   50
----------------------------------------------------
    (1) Conditia de livrare pentru laptele de vaca si pentru laptele de bivolita - materie prima - este loco producator (ferma, tabara de vara), incarcat in mijlocul de transport.
    (2) Pentru producatorii particulari care nu se incadreaza in prevederile alineatului precedent, conditia de livrare este loco centrul de receptie a laptelui.
                 
    *) Potrivit art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 700/1996, agentii economici care industrializeaza in capacitati proprii lapte de vaca   materie prima   si livreaza pe piata municipiului Bucuresti lapte de consum cu 1,8% grasime primesc de la bugetul de stat o prima de 50 lei/litru, in masura in care nu beneficiaza, pentru cantitatile respective, de prevederile art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 293/1996.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 293/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 293 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 293/1996
Hotărârea 1370 1996
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.033/1996 de adaptare a preturilor minime garantate de achizitie si a primelor la laptele de vaca si de bivolita - materie prima
Hotărârea 1033 1996
de adaptare a preturilor minime garantate de achizitie si a primelor la laptele de vaca si de bivolita - materie prima
Hotărârea 700 1996
de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr. 293/1996 privind stabilirea preturilor minime garantate de achizitie si a primelor ce se acorda de la bugetul de stat la porcine si pasari vii livrate pentru industrializare si la laptele de vaca si de bivolita - materie prima -, precum si de completare a Hotararii Guvernului nr. 555/1994
Hotărârea 293 1996
privind stabilirea preturilor minime garantate de achizitie si a primelor ce se acorda de la bugetul de stat la porcine si pasari vii livrate pentru industrializare si la laptele de vaca si de bivolita - materie prima -, precum si de completare a Hotararii Guvernului nr. 555/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu