Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 598 din 25 iulie 1996

privind sprijinirea producatorilor agricoli in organizarea de exploatatii zootehnice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 180 din  7 august 1996


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (2) lit. b) si c), precum si ale art. 15 alin. (2) din Legea nr. 83/1993,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se acorda credite pe termen mijlociu, cu dobanda subventionata in proportie de 70%, producatorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care isi organizeaza, in capacitati de productie existente si/sau prin reamenajarea, modernizarea si extinderea acestora, exploatatii zootehnice la dimensiunile minime prevazute in anexa nr. 1, in scopul obtinerii si livrarii produselor animale la fondul pietei.
    (2) Creditele acordate de bancile comerciale vor fi folosire in scopul procurarii de efective matca si/sau de crestere si ingrasare, precum si de echipamente si materiale specifice exploatatiilor zootehnice, mentionate in anexa nr. 2, si vor avea perioadele de rambursare prevazute in anexa nr. 3, in functie de natura investitiei si de specia de animale.
    Art. 2
    (1) Pentru producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care realizeaza exploatatii noi de productie zootehnica, la dimensiunile minime prevazute in anexa nr. 4, se acorda credite pe termen lung, cu perioada de gratie de un an si cu dobanda subventionata in proportie de 75% .
    (2) Creditele acordate de bancile comerciale vor fi folosire in scopul realizarii de noi adaposturi in zootehnie si vor avea perioadele de rambursare prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 3
    Producatorii agricoli care realizeaza, potrivit art. 2, exploatatii noi de productie zootehnica vor putea beneficia si de facilitatile acordate conform prevederilor art. 1, insa numai dupa finalizarea acestor exploatatii.
    Art. 4
    Subventiile pentru dobanda la creditele acordate in conditiile prevazute la art. 1 si 2 se suporta din bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 5
    Producatorii agricoli beneficiaza de subventionarea dobanzii la creditele contractate in conditiile art. 1 si 2, pentru realizarea uneia sau a mai multor obiective dintre cele cuprinse in anexele nr. 1 si 4.
    Art. 6
    Producatorii agricoli beneficiaza de prevederile art. 1 si 2, in conditiile participarii lor cu mijloace financiare proprii, in proportie de minimum 30% din valoarea totala a investitiei.
    Art. 7
    Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea juridica a persoanelor vinovate, dupa cum urmeaza:
    a) folosirea creditelor in alte scopuri decat cele prevazute si/sau nerespectarea proiectului de constructie aprobat atrage obligatia producatorului agricol de a suporta dobanda la credite, la nivelul pietei, de la data acordarii acestora;
    b) nerambursarea la scadenta a creditelor bancare atrage obligatia producatorului agricol de a suporta integral dobanda aferenta creditului nerambursat, la nivelul pietei;
    c) inscrierea in deconturile justificative de date ireale atrage raspunderea penala a producatorilor agricoli, potrivit legii;
    d) nerespectarea normelor legale de manipulare, pastrare si gestionare a sumelor primite de la bugetul de stat sub forma de subventii, precum si a documentatiilor care au stat la baza acestora, de catre functionarii directiilor generale pentru agricultura si alimentatie, atrage raspunderea materiala, civila sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate, potrivit legii;
    e) achitarea subventiilor de la bugetul de stat in mod necuvenit, prin inscriere si/sau certificare, pe documentele de acordare, de date sau situatii nereale, atrage obligatia producatorului agricol de a restitui sumele respective, precum si raspunderea penala, dupa caz, potrivit legii;
    f) schimbarea destinatiei creditelor acordate atrage obligatia producatorilor agricoli de a restitui creditul in termen de 5 zile de la data constatarii faptei, cu dobanda zilei si o penalizare de 15% din cuantumul dobanzii la volumul de credite contractate si folosite in alte scopuri;
    g) instrainarea obiectivelor realizate din credite obtinute in conditiile prezentei hotarari, inainte de achitarea integrala a creditului acordat, atrage obligatia producatorului agricol de a achita dobanda la credite, la nivelul zilei, pe intreaga perioada;
    h) nerespectarea obligatiilor de serviciu, in legatura cu acordarea subventiilor, de catre persoanele abilitate, atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila sau penala a acestora, dupa caz, potrivit legii.
    Art. 8
    Constatarea savarsirii faptelor prevazute la art. 7 lit. a)-g) se face de catre persoanele imputernicite de directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie, iar pentru cele prevazute la art. 7 lit. h), de catre persoane imputernicite de ministrul agriculturii si alimentatiei.
    Art. 9
    Se aproba Normele metodologice privind sprijinirea producatorilor agricoli in organizarea de exploatatii zootehnice, prevazute in anexa nr. 6.
    Art. 10
    Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                    p. PRIM-MINISTRU
                    FLORIN GEORGESCU,
                    ministru de stat,
                    ministrul finantelor

                             Contrasemneaza:
                             Ministrul agriculturii
                             si alimentatiei,
                             Valeriu Tabara

                             p. Ministru de stat,
                             ministrul finantelor,
                             Nicolae Constantinescu,
                             secretar de stat


    ANEXA 1

                   DIMENSIUNILE MINIME
ale exploatatiilor zootehnice pentru care se subventioneaza, cu 70%, dobanda la creditele angajate
    -     12 capete vaci si juninci
    -     50 capete taurasi la ingrasat
    -    150 capete oi si/sau capre adulte si tineret ovin
                    si/sau caprin din anul precedent
    -    500 capete berbecuti la ingrasat
    -     25 capete scroafe matca
    -    500 capete porci la ingrasat
    -  1.000 capete gaini ouatoare
    - 10.000 capete pui broiler livrati pe an.

    ANEXA 2

                         LISTA
cu obiectivele pentru care se acorda subventii in proportie de 70% la creditele angajate
    I. Procurarea de efective matca de reproductie
    1. Vaci, cu maximum 2 lactatii incheiate
    2. Juninci gestante
    3. Tineret femel ovin si caprin de reproductie, in varsta de 12-18 luni
    4. Tineret mascul ovin si caprin de reproductie, in varsta de 12-18 luni
    5. Scrofite de reproductie testate, in varsta de maximum 8 luni
    6. Vierusi de reproductie testati, in varsta de maximum 8 luni.
    II. Procurarea de efective de animale pentru crestere si ingrasare
    1. Tineret taurin mascul in varsta de maximum 6 luni si/sau la o greutate vie de maximum 150 kg/cap
    2. Tineret ovin mascul la o greutate vie de maximum 15 kg/cap
    3. Tineret porcin, mascul si femel (grasuni), la o greutate vie de maximum 20 kg/cap
    4. Hibrizi de gaini din rase usoare (de oua) din categoriile pui de o zi si/sau puicute, in varsta de maximum 18 saptamani
    5. Hibrizi de gaini rase grele (de carne), din categoriile pui de o zi, pentru maximum 5 serii de crestere pe an.
    III. Procurarea si montarea de echipamente specifice exploatatiilor zootehnice
    1. Instalatii de muls mecanic, de depozitare si pastrare, prin racire, a laptelui
    2. Instalatii de tuns mecanic
    3. Instalatii de captare a apei si de adapat
    4. Instalatii de evacuare, colectare si transport al dejectiilor
    5. Instalatii pentru asigurarea factorilor de microclimat in adaposturile de animale (temperatura, umiditate relativa a aerului si ventilatie)
    6. Instalatii pentru conservarea, prelucrarea, transportul si distribuirea furajelor
    7. Baterii pentru cresterea pasarilor.
    IV. Amenajari tehnologice in spatii existente
    1. Repararea, refacerea sau schimbarea pardoselilor, tavanelor, peretilor, usilor, ferestrelor si sistemelor de ventilatie naturala
    2. Repararea instalatiilor pentru asigurarea factorilor de microclimat (incalzire, lumina, ventilatie artificiala)
    3. Reparatii la instalatiile pentru evacuarea dejectiilor
    4. Reparatii la instalatiile de captare a apei si pentru adapat
    5. Reparatii la instalatiile pentru conservarea, prelucrarea, transportul si distribuirea furajelor
    6. Compartimentari si recompartimentari tehnologice in interiorul grajdului.

    ANEXA 3

                         DURATA
          de rambursare a creditelor pe termen mijlociu
---------------------------------------------------------------------------
                                                       Durata de rambursare
                        Actiunea                          a creditelor
---------------------------------------------------------------------------
 I. Procurarea de efective matca de reproductie
 1. Vaci cu maximum 2 lactatii incheiate                        4 ani
 2. Juninci gestante                                            5 ani
 3. Tineret femel ovin si caprin de reproductie, in varsta de
    12-18 luni                                                  3 ani
 4. Tineret mascul ovin si caprin de reproductie, in varsta de
    12-18 luni                                                  3 ani
 5. Scrofite de reproductie testate, in varsta de
    maximum 8 luni                                              4 ani
 6. Vierusi de reproductie testati, in varsta de
    maximum 8 luni                                              4 ani
 II. Procurarea de efective de animale pentru crestere        Sfarsitul
     si ingrasare                                             perioadei
                                                              de
                                                              ingrasare
                                                              cand se
                                                              livreaza
                                                              animalele
 III. Procurarea si montarea de echipamente specifice
      exploatatiilor zootehnice
 1. Instalatii de muls mecanic, depozitare si pastrare,
    prin racire, a laptelui                                      5 ani
 2. Instalatii de tuns mecanic                                   3 ani
 3. Instalatii de captare a apei si de adapat                    5 ani
 4. Instalatii de evacuare, colectare si transport al
    dejectiilor                                                  5 ani
 5. Instalatii pentru asigurarea factorilor de microclimat in
    adaposturile de animale (temperatura, umiditate relativa a
    aerului si ventilatie)                                       3 ani
 6. Instalatii pentru conservarea, prelucrarea, transportul si
    distribuirea furajelor                                       5 ani
 7. Baterii pentru cresterea pasarilor                           5 ani
 IV. Amenajari tehnologice in spatii existente: pardoseli,
    tavane, pereti, instalatii interioare, compartimentari
    (cele cuprinse in anexa nr. 2)                               3 ani
---------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 4

                       DIMENSIUNILE MINIME
ale exploatatiilor zootehnice pentru care se subventioneaza cu 75% dobanda la creditele angajate pentru realizarea de investitii noi pentru adaposturi in zootehnie, inclusiv utilitatile aferente
    I. Efective de animale:
    -     50 capete vaci de lapte si tineretul aferent;
    -    200 capete taurasi la ingrasat;
    -    500 capete oi si/sau capre adulte si tineretul aferent;
    -  1.500 capete berbecuti la ingrasat;
    -    200 capete scroafe matca si categoriile aferente, in circuit inchis;
    -  3.000 capete porci la ingrasat, in circuit deschis;
    -  5.000 capete gaini ouatoare;
    - 50.000 capete pui broiler, livrati pe an.
    II. Fanare, silozuri de furaje, platforme de dejectii, energie termica si electrica, captari si aductiuni de apa, canalizare, drumuri interioare in ferma, imprejmuiri ale fermei, filtre sanitare, dezinfectoare, rampe de incarcare, bascule.


    ANEXA 5

                        DURATA
          de rambursare a creditelor pe termen lung
---------------------------------------------------------------------------
                 Actiunea                             Durata de rambursare
                                                         a creditelor
--------------------------------------------------------------------------
 I. Investitii noi pentru adaposturi si hale zootehnice,
    inclusiv utilitatile aferente:
    - Adaposturi pentru vaci de lapte si pentru
      tineretul aferent                                     12 ani
    - Adaposturi pentru taurasi la ingrasat                 10 ani
    - Adaposturi pentru oi si/sau capre adulte si
      tineretul aferent                                      7 ani
    - Adaposturi pentru berbecuti la ingrasat                5 ani
    - Adaposturi pentru scroafe matca si categoriile
      aferente in circuit inchis                             8 ani
    - Adaposturi pentru gaini ouatoare                       5 ani
    - Adaposturi pentru pui broiler, livrati pe an           5 ani
 II. Fanare, silozuri de furaje, platforme de dejectii,
     energie termica si electrica, captari si aductiuni de
     apa, canalizare, drumuri interioare in ferma,
     imprejmuiri ale fermei, filtre sanitare,
     dezinfectoare, rampe de incarcare, bascule              5-12 ani
---------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 6

                        NORME METODOLOGICE
privind sprijinirea producatorilor agricoli in organizarea de exploatatii zootehnice

    Pentru subventionarea dobanzilor la creditele angajate de producatorii agricoli, in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. 2 lit. b) si c) din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli, in scopul realizarii de exploatatii zootehnice eficiente, pentru obtinerea si livrarea de produse animale la fondul pietei, se stabilesc urmatoarele norme metodologice:
    1. - (1) Efectivele matca de reproductie ce vor fi procurate trebuie sa faca parte din urmatoarele categorii biologice:
    a) vacile si junincile sa apartina raselor: Baltata romaneasca, Simmental si Fleckvieh sau metisi intre acestea, Baltata cu negru romaneasca si Holstein negru sau metisi intre acestea, Bruna si Schwyz sau metisi intre acestea, precum si Pinzgau, in rasa pura;
    b) tineretul ovin femel si mascul sa apartina raselor Merinos, Tigaie, Turcana si Karakul, precum si unor rase specializate pentru productia de carne sau de lapte;
    c) tineretul caprin femel si mascul sa apartina raselor comune din Romania sau unor rase importate;
    d) scrofitele de reproductie sa apartina uneia dintre rasele materne in stare pura: Marele alb sau Landrace, sau sa fie metisi F1 intre aceste doua rase;
    e) vierusii de reproductie sa apartina uneia dintre rase paterne, in stare pura: Duroc, Hampshire sau Linia sintetica-345 - Peris.
    (2) Atestarea categoriei biologice din care face parte fiecare animal procurat se efectueaza pe baza unei cereri adresate de producatorul agricol interesat oficiilor de reproductie si selectie a animalelor, care emit un certificat de origine si productivitate, cuprinzand urmatoarele mentiuni: specia, categoria, rasa, categoria de metis sau de hibrid, varsta, greutatea corporala la procurare si starea fiziologica, precum si alte date necesare pentru aprecierea valorii zootehnice a animalelor.
    2. Efectivele de animale matca de reproductie procurate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii legate de insusirile morfoproductive:
    a) pentru vaci: sa aiba maximum 2 lactatii incheiate, o greutate corporala de minimum 500 kg, o varsta de maximum 4 ani si jumatate si sa fie apte de reproductie;
    b) pentru juninci: sa aiba o greutate de minimum 450 kg, sa fie cel putin in luna a treia de gestatie, la o varsta - in acest moment fiziologic - de maximum 31 de luni, deci sa nu fi fost montata fecund la o varsta mai mare de 22 de luni;
    c) pentru tineretul femel ovin si caprin de reproductie: sa aiba o greutate vie de minimum 30 kg si o varsta de minimum 12 luni; sa fie in varsta de maximum 18 luni,  cand trebuie sa aiba o greutate vie de minimum 35 kg.
    Pentru exemplarele aflate intre limitele de varsta de 12 si 18 luni, greutatea corporala trebuie sa se incadreze intre limitele minime de 30 kg, respectiv de 35 kg;
    d) pentru tineretul mascul ovin si caprin de reproductie: sa aiba o greutate vie de minimum 35 kg si o varsta de minimum 12 luni; sa fie in varsta de maximum 18 luni, cand trebuie sa aiba o greutate vie de minimum 45 kg.
    Pentru exemplarele aflate intre limitele de varsta de 12 si 18 luni, greutatile corporale trebuie sa aiba o greutate vie de minimum 45 kg. Pentru exemplarele aflate intre limitele de varsta de 12 si 18 luni, greutatile corporale trebuie sa se incadreze intre limitele minime de 35 kg, respectiv de 45 kg;
    e) pentru scrofitele de reproductie: sa aiba o varsta de maximum 8 luni, iar la aceasta varsta, o greutate de minimum 90 kg. Varsta la procurare nu poate fi mai mica de 6 luni, iar greutatea mai mica de 60 kg, la aceasta varsta.
    Scrofitele procurate trebuie sa provina din ferme de selectie autorizate de oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor si sa aiba testarea incheiata;
    f) pentru vierusii de reproductie: sa aiba o varsta de maximum 8 luni, iar la aceasta varsta, o greutate de minimum 100 kg. Varsta la procurare nu poate fi mai mica de 6 luni, iar greutatea mai mica de 70 kg, la aceasta varsta.
    Vierusii procurati trebuie sa provina din ferme de selectie autorizate de oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor si sa aiba testarea incheiata;
    g) greutatea corporala minima si varsta, mentionate la lit. a), b), c) si d), se stabilesc la data procurarii animalelor, in prezenta medicului veterinar de circumscriptie (atunci cand animalele se cumpara din targuri si de la producatori individuali), care raspunde de exactitatea acestor date, avand obligatia sa le mentioneze in certificatul de origine si productivitate emis de oficiile de reproductie si selectie a animalelor. Pentru animalele procurate de la ferme de elita, societati comerciale cu capital de stat sau mixt, precum si de la societati comerciale si asociatii private, greutatea corporala si varsta sunt mentionate in certificatele de origine si productivitate emise de oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor;
    h) situatia de "apta" de reproductie pentru vaci si "gestanta" pentru juninci este stabilita de medicii veterinari de circumscriptie, care avizeaza asupra acestor stari fiziologice pe certificatele de origine si productivitate emise de oficiile de reproductie si selectie a animalelor;
    i) greutatea corporala minima si varsta, mentionate la lit. a), b), c), d), e) si f), se inscriu in documentele emise de oficiile de reproductie si selectie a animalelor, prin care se confirma si categoria de animal testat;
    j) animalele procurate, prevazute la lit. a), b), c), d), e) si f), trebuie sa se inscrie in clasele: "record", "elita" si "clasa I".
    3. - (1) Efectivele de animale procurate pentru crestere si ingrasare trebuie sa faca parte din urmatoarele categorii biologice:
    a) tineretul taurin mascul, tineretul ovin mascul si tineretul porcin masculi si femele (grasuni) sa apartina categoriilor: "rasa pura", "metisi" in diferite trepte si "hibrizi";
    b) hibrizii de gaina, rase usoare si grele sa provina din fermele de selectie si hibridare autohtone, autorizate de Centrul National de Reproductie si Selectie a Animalelor.
    (2) Atestarea faptului ca animalele procurate, prevazute la pct. II din anexa nr. 2 si la pct. 3 alin. (1) din prezentele norme metodologice, indeplinesc conditiile stabilite se face de catre directiile generale pentru agricultura si alimentatie, pe baza unei cereri scrise a producatorului agricol, la care se anexeaza:
    a) copie autentificata de pe facturi si de pe acte de receptie, in cazul in care animalele procurate provin de la societati comerciale cu capital de stat sau mixt, de la societati comerciale si asociatii private, persoane juridice;
    b) declaratii, cu tabele anexate, pe raspunderea proprie a producatorului agricol, cu verificare in exploatatia zootehnica de catre reprezentantul directiei generale pentru agricultura si alimentatie si cu atestarea, sub semnatura, in cazul in care animalele procurate provin din targuri sau de la producatori individuali.
    4. - (1) Subventionarea dobanzilor la creditele angajate pentru procurarea de echipamente specifice exploatatiilor zootehnice prevazute la pct. III din anexa nr. 2 se acorda cu conditia ca bunurile procurate sa fie noi.
    (2) Atestarea procurarii bunurilor respective se face pe baza unei cereri scrise adresate de producatorul agricol directiei generale pentru agricultura si alimentatie, care constata in mod concret existenta lor fizica si existenta de documente certe (facturi, avize de livrare) in proprietatea celui care adreseaza cererea.
    5. - (1) Subventionarea dobanzilor la creditele angajate pentru realizarea de investitii noi de adaposturi in zootehnie se va acorda producatorilor agricoli cu conditia respectarii dimensiunilor minime prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Acordarea acestor credite cu dobanda subventionata se va face la cererea producatorilor agricoli, avizata de directia generala pentru agricultura si alimentatie si insotita de un proiect de constructie si de un studiu de fezabilitate executat in conditiile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 83/1993.
    (3) Urmarirea modului de executie a investitiei, conform proiectului, se va face de catre organele de specialitate ale directiei generale pentru agricultura si alimentatie si ale bancii comerciale finantatoare.
    6. Creditele bancare sunt acordate de bancile comerciale la cererea producatorilor agricoli, cu respectarea normelor bancare privind garantarea creditelor si a altor conditii stabilite de acestea.
    7. In vederea stabilirii cu exactitate a dobanzii la aceste credite si a partii din acestea care se subventioneaza de la bugetul de stat, producatorii agricoli au obligatia sa solicite, iar bancile comerciale sa acorde, potrivit normelor proprii, in mod distinct, creditele prevazute.
    8. Producatorii agricoli beneficiari au obligatia sa organizeze si sa conduca o evidenta separata a creditelor bancare cu dobanda subventionata.
    9. Dobanda subventionata de la bugetul de stat reprezinta 70%, respectiv 75%, din dobanda pietei la creditele acordate de bancile comerciale pentru activitatile prevazute in prezentele norme metodologice.
    10. Producatorii agricoli vor intocmi si vor depune lunar la directia generala pentru agricultura si alimentatie decontul justificativ (modelele-anexa A si B la prezentele norme metodologice), avizat de banca comerciala creditoare.
    La decontul justificativ se va anexa, in copie, contractul de credit bancar, din care sa rezulte datele la care sunt scadente ratele de rambursare a creditelor bancare acordate.
    11. Bancile comerciale creditoare raspund de realitatea si legalitatea dobanzilor calculate la creditele acordate cu dobanda subventionata.
    12. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va asigura acordarea sumelor cuvenite producatorilor agricoli, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 528/1995 privind acordarea, utilizarea si controlul alocatiilor, primelor, subventiilor, compensatiilor si altor forme de sprijin de la bugetul de stat, acordate producatorilor agricoli in baza Legii nr. 83/1993, precum si modificarea unor hotarari ale Guvernului emise in executarea acesteia.
    13. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin organele proprii de control, va verifica permanent modul de stabilire si de acordare a subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea a 70%, respectiv 75%, din dobanda calculata la creditele acordate, precum si modul de organizare si de tinere a evidentelor la directiile generale pentru agricultura si alimentatie.
    14. Sumele transmise de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in contul directiilor generale pentru agricultura si alimentatie, cu titlu de subventii de la bugetul de stat, vor fi virate de acestea pe baza de deconturi justificative, direct in contul din banca al producatorilor agricoli.
    15. Subventiile primite de producatorii agricoli vor fi utilizate numai in scopurile prevazute la art. 7 alin. (2) lit. b) si c) din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli.

    Model-anexa A
    la normele metodologice

    PRODUCATORUL AGRICOL .................
    BANCA ........... nr. cont ...........
    Nr. ............. din ................

    AVIZAT

    D.G.A.A.             BANCA COMERCIALA
    Director general,    Director general,

                         DECONT JUSTIFICATIV
privind subventiile de la bugetul de stat pentru acoperirea a 70% din dobanda calculata la creditele contractate de producatorii agricoli pentru procurarea de efective matca si echipamente specifice exploatatiilor zootehnice pe luna ..... anul .................
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Specificatia  Efectivele Valoarea  Soldul Nivelul Volumul Volumul Diferenta
crt.  actiunii    de animale efectivelor mediu  mediu dobanzii dobanzilor   de
     creditate    cumparate  - mii lei - zilnic  al  calculate calculate dobanda
                 - capete -               al  dobanzii   de    cu 70%    ce se
                                   creditelor practicat banca col.6x70% subven-
                                   rambursate     la  (col.4x --------- tionate
                                      la     creditele col.5)    100     de la
                                   scadenta  din luna- mii lei- mii lei- bugetul
                                              -  % -                     de stat
                                                                      - mii lei-
--------------------------------------------------------------------------------
 0      1           2          3         4       5        6       7         8
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Vaci
 2. Juninci
 3. .......
 4. .......
    ..........
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------
    NOTA:
    Se vor inscrie, dupa caz, speciile si categoriile de animale prevazute in anexa nr. 2 la hotarare.


    Model-anexa B
    la normele metodologice

    PRODUCATORUL AGRICOL .................
    BANCA ........... nr. cont ...........
    Nr. ....... din ......................

                                                  AVIZAT
                                          D.G.A.A.          BANCA COMERCIALA
                                      Director general,    Director general,

                           DECONT JUSTIFICATIV
privind subventiile de la bugetul de stat pentru acoperirea a 75% din dobanda calculata la creditele contractate de producatorii agricoli pentru realizarea de noi capacitati de productie zootehnica pe luna .......... anul ..............
--------------------------------------------------------------------------------
                                                         Dobanda    Dobanda
Nr.    Specificarea     Creditul   Creditele    Rata   calculata  subventionata
crt.       noilor        acordat   rambursate  anuala pe perioada   din dobanda
        capacitati       initial  la scadenta    a    ...........    calculata
                      - mii lei -   conform   dobanzii - mii lei -   (75% din
                                   graficului  - % -                coloana 5)
                                   - mii lei -                      - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
  0          1             2             3        4           5           6
--------------------------------------------------------------------------------
   1. .................
   2. .................
   3. .................
   4. .................
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
    NOTA:
    Se vor inscrie, dupa caz, capacitatile de productie prevazute in anexa nr. 3 la hotarare.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 598/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 598 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu