Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 598 din 25 iulie 1996

privind sprijinirea producatorilor agricoli in organizarea de exploatatii zootehnice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 180 din  7 august 1996


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (2) lit. b) si c), precum si ale art. 15 alin. (2) din Legea nr. 83/1993,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se acorda credite pe termen mijlociu, cu dobanda subventionata in proportie de 70%, producatorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care isi organizeaza, in capacitati de productie existente si/sau prin reamenajarea, modernizarea si extinderea acestora, exploatatii zootehnice la dimensiunile minime prevazute in anexa nr. 1, in scopul obtinerii si livrarii produselor animale la fondul pietei.
    (2) Creditele acordate de bancile comerciale vor fi folosire in scopul procurarii de efective matca si/sau de crestere si ingrasare, precum si de echipamente si materiale specifice exploatatiilor zootehnice, mentionate in anexa nr. 2, si vor avea perioadele de rambursare prevazute in anexa nr. 3, in functie de natura investitiei si de specia de animale.
    Art. 2
    (1) Pentru producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care realizeaza exploatatii noi de productie zootehnica, la dimensiunile minime prevazute in anexa nr. 4, se acorda credite pe termen lung, cu perioada de gratie de un an si cu dobanda subventionata in proportie de 75% .
    (2) Creditele acordate de bancile comerciale vor fi folosire in scopul realizarii de noi adaposturi in zootehnie si vor avea perioadele de rambursare prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 3
    Producatorii agricoli care realizeaza, potrivit art. 2, exploatatii noi de productie zootehnica vor putea beneficia si de facilitatile acordate conform prevederilor art. 1, insa numai dupa finalizarea acestor exploatatii.
    Art. 4
    Subventiile pentru dobanda la creditele acordate in conditiile prevazute la art. 1 si 2 se suporta din bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 5
    Producatorii agricoli beneficiaza de subventionarea dobanzii la creditele contractate in conditiile art. 1 si 2, pentru realizarea uneia sau a mai multor obiective dintre cele cuprinse in anexele nr. 1 si 4.
    Art. 6
    Producatorii agricoli beneficiaza de prevederile art. 1 si 2, in conditiile participarii lor cu mijloace financiare proprii, in proportie de minimum 30% din valoarea totala a investitiei.
    Art. 7
    Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea juridica a persoanelor vinovate, dupa cum urmeaza:
    a) folosirea creditelor in alte scopuri decat cele prevazute si/sau nerespectarea proiectului de constructie aprobat atrage obligatia producatorului agricol de a suporta dobanda la credite, la nivelul pietei, de la data acordarii acestora;
    b) nerambursarea la scadenta a creditelor bancare atrage obligatia producatorului agricol de a suporta integral dobanda aferenta creditului nerambursat, la nivelul pietei;
    c) inscrierea in deconturile justificative de date ireale atrage raspunderea penala a producatorilor agricoli, potrivit legii;
    d) nerespectarea normelor legale de manipulare, pastrare si gestionare a sumelor primite de la bugetul de stat sub forma de subventii, precum si a documentatiilor care au stat la baza acestora, de catre functionarii directiilor generale pentru agricultura si alimentatie, atrage raspunderea materiala, civila sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate, potrivit legii;
    e) achitarea subventiilor de la bugetul de stat in mod necuvenit, prin inscriere si/sau certificare, pe documentele de acordare, de date sau situatii nereale, atrage obligatia producatorului agricol de a restitui sumele respective, precum si raspunderea penala, dupa caz, potrivit legii;
    f) schimbarea destinatiei creditelor acordate atrage obligatia producatorilor agricoli de a restitui creditul in termen de 5 zile de la data constatarii faptei, cu dobanda zilei si o penalizare de 15% din cuantumul dobanzii la volumul de credite contractate si folosite in alte scopuri;
    g) instrainarea obiectivelor realizate din credite obtinute in conditiile prezentei hotarari, inainte de achitarea integrala a creditului acordat, atrage obligatia producatorului agricol de a achita dobanda la credite, la nivelul zilei, pe intreaga perioada;
    h) nerespectarea obligatiilor de serviciu, in legatura cu acordarea subventiilor, de catre persoanele abilitate, atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila sau penala a acestora, dupa caz, potrivit legii.
    Art. 8
    Constatarea savarsirii faptelor prevazute la art. 7 lit. a)-g) se face de catre persoanele imputernicite de directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie, iar pentru cele prevazute la art. 7 lit. h), de catre persoane imputernicite de ministrul agriculturii si alimentatiei.
    Art. 9
    Se aproba Normele metodologice privind sprijinirea producatorilor agricoli in organizarea de exploatatii zootehnice, prevazute in anexa nr. 6.
    Art. 10
    Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                    p. PRIM-MINISTRU
                    FLORIN GEORGESCU,
                    ministru de stat,
                    ministrul finantelor

                             Contrasemneaza:
                             Ministrul agriculturii
                             si alimentatiei,
                             Valeriu Tabara

                             p. Ministru de stat,
                             ministrul finantelor,
                             Nicolae Constantinescu,
                             secretar de stat


    ANEXA 1

                   DIMENSIUNILE MINIME
ale exploatatiilor zootehnice pentru care se subventioneaza, cu 70%, dobanda la creditele angajate
    -     12 capete vaci si juninci
    -     50 capete taurasi la ingrasat
    -    150 capete oi si/sau capre adulte si tineret ovin
                    si/sau caprin din anul precedent
    -    500 capete berbecuti la ingrasat
    -     25 capete scroafe matca
    -    500 capete porci la ingrasat
    -  1.000 capete gaini ouatoare
    - 10.000 capete pui broiler livrati pe an.

    ANEXA 2

                         LISTA
cu obiectivele pentru care se acorda subventii in proportie de 70% la creditele angajate
    I. Procurarea de efective matca de reproductie
    1. Vaci, cu maximum 2 lactatii incheiate
    2. Juninci gestante
    3. Tineret femel ovin si caprin de reproductie, in varsta de 12-18 luni
    4. Tineret mascul ovin si caprin de reproductie, in varsta de 12-18 luni
    5. Scrofite de reproductie testate, in varsta de maximum 8 luni
    6. Vierusi de reproductie testati, in varsta de maximum 8 luni.
    II. Procurarea de efective de animale pentru crestere si ingrasare
    1. Tineret taurin mascul in varsta de maximum 6 luni si/sau la o greutate vie de maximum 150 kg/cap
    2. Tineret ovin mascul la o greutate vie de maximum 15 kg/cap
    3. Tineret porcin, mascul si femel (grasuni), la o greutate vie de maximum 20 kg/cap
    4. Hibrizi de gaini din rase usoare (de oua) din categoriile pui de o zi si/sau puicute, in varsta de maximum 18 saptamani
    5. Hibrizi de gaini rase grele (de carne), din categoriile pui de o zi, pentru maximum 5 serii de crestere pe an.
    III. Procurarea si montarea de echipamente specifice exploatatiilor zootehnice
    1. Instalatii de muls mecanic, de depozitare si pastrare, prin racire, a laptelui
    2. Instalatii de tuns mecanic
    3. Instalatii de captare a apei si de adapat
    4. Instalatii de evacuare, colectare si transport al dejectiilor
    5. Instalatii pentru asigurarea factorilor de microclimat in adaposturile de animale (temperatura, umiditate relativa a aerului si ventilatie)
    6. Instalatii pentru conservarea, prelucrarea, transportul si distribuirea furajelor
    7. Baterii pentru cresterea pasarilor.
    IV. Amenajari tehnologice in spatii existente
    1. Repararea, refacerea sau schimbarea pardoselilor, tavanelor, peretilor, usilor, ferestrelor si sistemelor de ventilatie naturala
    2. Repararea instalatiilor pentru asigurarea factorilor de microclimat (incalzire, lumina, ventilatie artificiala)
    3. Reparatii la instalatiile pentru evacuarea dejectiilor
    4. Reparatii la instalatiile de captare a apei si pentru adapat
    5. Reparatii la instalatiile pentru conservarea, prelucrarea, transportul si distribuirea furajelor
    6. Compartimentari si recompartimentari tehnologice in interiorul grajdului.

    ANEXA 3

                         DURATA
          de rambursare a creditelor pe termen mijlociu
---------------------------------------------------------------------------
                                                       Durata de rambursare
                        Actiunea                          a creditelor
---------------------------------------------------------------------------
 I. Procurarea de efective matca de reproductie
 1. Vaci cu maximum 2 lactatii incheiate                        4 ani
 2. Juninci gestante                                            5 ani
 3. Tineret femel ovin si caprin de reproductie, in varsta de
    12-18 luni                                                  3 ani
 4. Tineret mascul ovin si caprin de reproductie, in varsta de
    12-18 luni                                                  3 ani
 5. Scrofite de reproductie testate, in varsta de
    maximum 8 luni                                              4 ani
 6. Vierusi de reproductie testati, in varsta de
    maximum 8 luni                                              4 ani
 II. Procurarea de efective de animale pentru crestere        Sfarsitul
     si ingrasare                                             perioadei
                                                              de
                                                              ingrasare
                                                              cand se
                                                              livreaza
                                                              animalele
 III. Procurarea si montarea de echipamente specifice
      exploatatiilor zootehnice
 1. Instalatii de muls mecanic, depozitare si pastrare,
    prin racire, a laptelui                                      5 ani
 2. Instalatii de tuns mecanic                                   3 ani
 3. Instalatii de captare a apei si de adapat                    5 ani
 4. Instalatii de evacuare, colectare si transport al
    dejectiilor                                                  5 ani
 5. Instalatii pentru asigurarea factorilor de microclimat in
    adaposturile de animale (temperatura, umiditate relativa a
    aerului si ventilatie)                                       3 ani
 6. Instalatii pentru conservarea, prelucrarea, transportul si
    distribuirea furajelor                                       5 ani
 7. Baterii pentru cresterea pasarilor                           5 ani
 IV. Amenajari tehnologice in spatii existente: pardoseli,
    tavane, pereti, instalatii interioare, compartimentari
    (cele cuprinse in anexa nr. 2)                               3 ani
---------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 4

                       DIMENSIUNILE MINIME
ale exploatatiilor zootehnice pentru care se subventioneaza cu 75% dobanda la creditele angajate pentru realizarea de investitii noi pentru adaposturi in zootehnie, inclusiv utilitatile aferente
    I. Efective de animale:
    -     50 capete vaci de lapte si tineretul aferent;
    -    200 capete taurasi la ingrasat;
    -    500 capete oi si/sau capre adulte si tineretul aferent;
    -  1.500 capete berbecuti la ingrasat;
    -    200 capete scroafe matca si categoriile aferente, in circuit inchis;
    -  3.000 capete porci la ingrasat, in circuit deschis;
    -  5.000 capete gaini ouatoare;
    - 50.000 capete pui broiler, livrati pe an.
    II. Fanare, silozuri de furaje, platforme de dejectii, energie termica si electrica, captari si aductiuni de apa, canalizare, drumuri interioare in ferma, imprejmuiri ale fermei, filtre sanitare, dezinfectoare, rampe de incarcare, bascule.


    ANEXA 5

                        DURATA
          de rambursare a creditelor pe termen lung
---------------------------------------------------------------------------
                 Actiunea                             Durata de rambursare
                                                         a creditelor
--------------------------------------------------------------------------
 I. Investitii noi pentru adaposturi si hale zootehnice,
    inclusiv utilitatile aferente:
    - Adaposturi pentru vaci de lapte si pentru
      tineretul aferent                                     12 ani
    - Adaposturi pentru taurasi la ingrasat                 10 ani
    - Adaposturi pentru oi si/sau capre adulte si
      tineretul aferent                                      7 ani
    - Adaposturi pentru berbecuti la ingrasat                5 ani
    - Adaposturi pentru scroafe matca si categoriile
      aferente in circuit inchis                             8 ani
    - Adaposturi pentru gaini ouatoare                       5 ani
    - Adaposturi pentru pui broiler, livrati pe an           5 ani
 II. Fanare, silozuri de furaje, platforme de dejectii,
     energie termica si electrica, captari si aductiuni de
     apa, canalizare, drumuri interioare in ferma,
     imprejmuiri ale fermei, filtre sanitare,
     dezinfectoare, rampe de incarcare, bascule              5-12 ani
---------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 6

                        NORME METODOLOGICE
privind sprijinirea producatorilor agricoli in organizarea de exploatatii zootehnice

    Pentru subventionarea dobanzilor la creditele angajate de producatorii agricoli, in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. 2 lit. b) si c) din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli, in scopul realizarii de exploatatii zootehnice eficiente, pentru obtinerea si livrarea de produse animale la fondul pietei, se stabilesc urmatoarele norme metodologice:
    1. - (1) Efectivele matca de reproductie ce vor fi procurate trebuie sa faca parte din urmatoarele categorii biologice:
    a) vacile si junincile sa apartina raselor: Baltata romaneasca, Simmental si Fleckvieh sau metisi intre acestea, Baltata cu negru romaneasca si Holstein negru sau metisi intre acestea, Bruna si Schwyz sau metisi intre acestea, precum si Pinzgau, in rasa pura;
    b) tineretul ovin femel si mascul sa apartina raselor Merinos, Tigaie, Turcana si Karakul, precum si unor rase specializate pentru productia de carne sau de lapte;
    c) tineretul caprin femel si mascul sa apartina raselor comune din Romania sau unor rase importate;
    d) scrofitele de reproductie sa apartina uneia dintre rasele materne in stare pura: Marele alb sau Landrace, sau sa fie metisi F1 intre aceste doua rase;
    e) vierusii de reproductie sa apartina uneia dintre rase paterne, in stare pura: Duroc, Hampshire sau Linia sintetica-345 - Peris.
    (2) Atestarea categoriei biologice din care face parte fiecare animal procurat se efectueaza pe baza unei cereri adresate de producatorul agricol interesat oficiilor de reproductie si selectie a animalelor, care emit un certificat de origine si productivitate, cuprinzand urmatoarele mentiuni: specia, categoria, rasa, categoria de metis sau de hibrid, varsta, greutatea corporala la procurare si starea fiziologica, precum si alte date necesare pentru aprecierea valorii zootehnice a animalelor.
    2. Efectivele de animale matca de reproductie procurate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii legate de insusirile morfoproductive:
    a) pentru vaci: sa aiba maximum 2 lactatii incheiate, o greutate corporala de minimum 500 kg, o varsta de maximum 4 ani si jumatate si sa fie apte de reproductie;
    b) pentru juninci: sa aiba o greutate de minimum 450 kg, sa fie cel putin in luna a treia de gestatie, la o varsta - in acest moment fiziologic - de maximum 31 de luni, deci sa nu fi fost montata fecund la o varsta mai mare de 22 de luni;
    c) pentru tineretul femel ovin si caprin de reproductie: sa aiba o greutate vie de minimum 30 kg si o varsta de minimum 12 luni; sa fie in varsta de maximum 18 luni,  cand trebuie sa aiba o greutate vie de minimum 35 kg.
    Pentru exemplarele aflate intre limitele de varsta de 12 si 18 luni, greutatea corporala trebuie sa se incadreze intre limitele minime de 30 kg, respectiv de 35 kg;
    d) pentru tineretul mascul ovin si caprin de reproductie: sa aiba o greutate vie de minimum 35 kg si o varsta de minimum 12 luni; sa fie in varsta de maximum 18 luni, cand trebuie sa aiba o greutate vie de minimum 45 kg.
    Pentru exemplarele aflate intre limitele de varsta de 12 si 18 luni, greutatile corporale trebuie sa aiba o greutate vie de minimum 45 kg. Pentru exemplarele aflate intre limitele de varsta de 12 si 18 luni, greutatile corporale trebuie sa se incadreze intre limitele minime de 35 kg, respectiv de 45 kg;
    e) pentru scrofitele de reproductie: sa aiba o varsta de maximum 8 luni, iar la aceasta varsta, o greutate de minimum 90 kg. Varsta la procurare nu poate fi mai mica de 6 luni, iar greutatea mai mica de 60 kg, la aceasta varsta.
    Scrofitele procurate trebuie sa provina din ferme de selectie autorizate de oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor si sa aiba testarea incheiata;
    f) pentru vierusii de reproductie: sa aiba o varsta de maximum 8 luni, iar la aceasta varsta, o greutate de minimum 100 kg. Varsta la procurare nu poate fi mai mica de 6 luni, iar greutatea mai mica de 70 kg, la aceasta varsta.
    Vierusii procurati trebuie sa provina din ferme de selectie autorizate de oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor si sa aiba testarea incheiata;
    g) greutatea corporala minima si varsta, mentionate la lit. a), b), c) si d), se stabilesc la data procurarii animalelor, in prezenta medicului veterinar de circumscriptie (atunci cand animalele se cumpara din targuri si de la producatori individuali), care raspunde de exactitatea acestor date, avand obligatia sa le mentioneze in certificatul de origine si productivitate emis de oficiile de reproductie si selectie a animalelor. Pentru animalele procurate de la ferme de elita, societati comerciale cu capital de stat sau mixt, precum si de la societati comerciale si asociatii private, greutatea corporala si varsta sunt mentionate in certificatele de origine si productivitate emise de oficiile judetene de reproductie si selectie a animalelor;
    h) situatia de "apta" de reproductie pentru vaci si "gestanta" pentru juninci este stabilita de medicii veterinari de circumscriptie, care avizeaza asupra acestor stari fiziologice pe certificatele de origine si productivitate emise de oficiile de reproductie si selectie a animalelor;
    i) greutatea corporala minima si varsta, mentionate la lit. a), b), c), d), e) si f), se inscriu in documentele emise de oficiile de reproductie si selectie a animalelor, prin care se confirma si categoria de animal testat;
    j) animalele procurate, prevazute la lit. a), b), c), d), e) si f), trebuie sa se inscrie in clasele: "record", "elita" si "clasa I".
    3. - (1) Efectivele de animale procurate pentru crestere si ingrasare trebuie sa faca parte din urmatoarele categorii biologice:
    a) tineretul taurin mascul, tineretul ovin mascul si tineretul porcin masculi si femele (grasuni) sa apartina categoriilor: "rasa pura", "metisi" in diferite trepte si "hibrizi";
    b) hibrizii de gaina, rase usoare si grele sa provina din fermele de selectie si hibridare autohtone, autorizate de Centrul National de Reproductie si Selectie a Animalelor.
    (2) Atestarea faptului ca animalele procurate, prevazute la pct. II din anexa nr. 2 si la pct. 3 alin. (1) din prezentele norme metodologice, indeplinesc conditiile stabilite se face de catre directiile generale pentru agricultura si alimentatie, pe baza unei cereri scrise a producatorului agricol, la care se anexeaza:
    a) copie autentificata de pe facturi si de pe acte de receptie, in cazul in care animalele procurate provin de la societati comerciale cu capital de stat sau mixt, de la societati comerciale si asociatii private, persoane juridice;
    b) declaratii, cu tabele anexate, pe raspunderea proprie a producatorului agricol, cu verificare in exploatatia zootehnica de catre reprezentantul directiei generale pentru agricultura si alimentatie si cu atestarea, sub semnatura, in cazul in care animalele procurate provin din targuri sau de la producatori individuali.
    4. - (1) Subventionarea dobanzilor la creditele angajate pentru procurarea de echipamente specifice exploatatiilor zootehnice prevazute la pct. III din anexa nr. 2 se acorda cu conditia ca bunurile procurate sa fie noi.
    (2) Atestarea procurarii bunurilor respective se face pe baza unei cereri scrise adresate de producatorul agricol directiei generale pentru agricultura si alimentatie, care constata in mod concret existenta lor fizica si existenta de documente certe (facturi, avize de livrare) in proprietatea celui care adreseaza cererea.
    5. - (1) Subventionarea dobanzilor la creditele angajate pentru realizarea de investitii noi de adaposturi in zootehnie se va acorda producatorilor agricoli cu conditia respectarii dimensiunilor minime prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Acordarea acestor credite cu dobanda subventionata se va face la cererea producatorilor agricoli, avizata de directia generala pentru agricultura si alimentatie si insotita de un proiect de constructie si de un studiu de fezabilitate executat in conditiile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 83/1993.
    (3) Urmarirea modului de executie a investitiei, conform proiectului, se va face de catre organele de specialitate ale directiei generale pentru agricultura si alimentatie si ale bancii comerciale finantatoare.
    6. Creditele bancare sunt acordate de bancile comerciale la cererea producatorilor agricoli, cu respectarea normelor bancare privind garantarea creditelor si a altor conditii stabilite de acestea.
    7. In vederea stabilirii cu exactitate a dobanzii la aceste credite si a partii din acestea care se subventioneaza de la bugetul de stat, producatorii agricoli au obligatia sa solicite, iar bancile comerciale sa acorde, potrivit normelor proprii, in mod distinct, creditele prevazute.
    8. Producatorii agricoli beneficiari au obligatia sa organizeze si sa conduca o evidenta separata a creditelor bancare cu dobanda subventionata.
    9. Dobanda subventionata de la bugetul de stat reprezinta 70%, respectiv 75%, din dobanda pietei la creditele acordate de bancile comerciale pentru activitatile prevazute in prezentele norme metodologice.
    10. Producatorii agricoli vor intocmi si vor depune lunar la directia generala pentru agricultura si alimentatie decontul justificativ (modelele-anexa A si B la prezentele norme metodologice), avizat de banca comerciala creditoare.
    La decontul justificativ se va anexa, in copie, contractul de credit bancar, din care sa rezulte datele la care sunt scadente ratele de rambursare a creditelor bancare acordate.
    11. Bancile comerciale creditoare raspund de realitatea si legalitatea dobanzilor calculate la creditele acordate cu dobanda subventionata.
    12. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va asigura acordarea sumelor cuvenite producatorilor agricoli, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 528/1995 privind acordarea, utilizarea si controlul alocatiilor, primelor, subventiilor, compensatiilor si altor forme de sprijin de la bugetul de stat, acordate producatorilor agricoli in baza Legii nr. 83/1993, precum si modificarea unor hotarari ale Guvernului emise in executarea acesteia.
    13. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin organele proprii de control, va verifica permanent modul de stabilire si de acordare a subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea a 70%, respectiv 75%, din dobanda calculata la creditele acordate, precum si modul de organizare si de tinere a evidentelor la directiile generale pentru agricultura si alimentatie.
    14. Sumele transmise de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in contul directiilor generale pentru agricultura si alimentatie, cu titlu de subventii de la bugetul de stat, vor fi virate de acestea pe baza de deconturi justificative, direct in contul din banca al producatorilor agricoli.
    15. Subventiile primite de producatorii agricoli vor fi utilizate numai in scopurile prevazute la art. 7 alin. (2) lit. b) si c) din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli.

    Model-anexa A
    la normele metodologice

    PRODUCATORUL AGRICOL .................
    BANCA ........... nr. cont ...........
    Nr. ............. din ................

    AVIZAT

    D.G.A.A.             BANCA COMERCIALA
    Director general,    Director general,

                         DECONT JUSTIFICATIV
privind subventiile de la bugetul de stat pentru acoperirea a 70% din dobanda calculata la creditele contractate de producatorii agricoli pentru procurarea de efective matca si echipamente specifice exploatatiilor zootehnice pe luna ..... anul .................
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Specificatia  Efectivele Valoarea  Soldul Nivelul Volumul Volumul Diferenta
crt.  actiunii    de animale efectivelor mediu  mediu dobanzii dobanzilor   de
     creditate    cumparate  - mii lei - zilnic  al  calculate calculate dobanda
                 - capete -               al  dobanzii   de    cu 70%    ce se
                                   creditelor practicat banca col.6x70% subven-
                                   rambursate     la  (col.4x --------- tionate
                                      la     creditele col.5)    100     de la
                                   scadenta  din luna- mii lei- mii lei- bugetul
                                              -  % -                     de stat
                                                                      - mii lei-
--------------------------------------------------------------------------------
 0      1           2          3         4       5        6       7         8
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Vaci
 2. Juninci
 3. .......
 4. .......
    ..........
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------
    NOTA:
    Se vor inscrie, dupa caz, speciile si categoriile de animale prevazute in anexa nr. 2 la hotarare.


    Model-anexa B
    la normele metodologice

    PRODUCATORUL AGRICOL .................
    BANCA ........... nr. cont ...........
    Nr. ....... din ......................

                                                  AVIZAT
                                          D.G.A.A.          BANCA COMERCIALA
                                      Director general,    Director general,

                           DECONT JUSTIFICATIV
privind subventiile de la bugetul de stat pentru acoperirea a 75% din dobanda calculata la creditele contractate de producatorii agricoli pentru realizarea de noi capacitati de productie zootehnica pe luna .......... anul ..............
--------------------------------------------------------------------------------
                                                         Dobanda    Dobanda
Nr.    Specificarea     Creditul   Creditele    Rata   calculata  subventionata
crt.       noilor        acordat   rambursate  anuala pe perioada   din dobanda
        capacitati       initial  la scadenta    a    ...........    calculata
                      - mii lei -   conform   dobanzii - mii lei -   (75% din
                                   graficului  - % -                coloana 5)
                                   - mii lei -                      - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
  0          1             2             3        4           5           6
--------------------------------------------------------------------------------
   1. .................
   2. .................
   3. .................
   4. .................
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
    NOTA:
    Se vor inscrie, dupa caz, capacitatile de productie prevazute in anexa nr. 3 la hotarare.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 598/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 598 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu