E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 154 din 17 martie 1995    * Republicata

referitoare la acordarea de alocatii de la bugetul de stat producatorilor agricoli, in vederea procurarii de efective matca, reproducatori si pentru mentinerea in exploatare de efective matca de vaci si bivolite, precum si cu privire la aprobarea normelor de acordare, utilizare si control al utilizarii alocatiilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 240 din 20 octombrie 1995


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. IX din Hotararea Guvernului nr. 528 din 14 iulie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 161 din 26 iulie 1995.
    Hotararea Guvernului nr. 154 din 17 martie 1995 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 20 martie 1995.

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In baza prevederilor art. 5 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli, se acorda producatorilor agricoli, pentru anul 1995, alocatii destinate procurarii de efective matca si reproducatori pentru urmatoarele specii si categorii de animale:
    a) vaci cu maximum doua lactatii incheiate;
    b) juninci gestante;
    c) taurasi de reproductie, in varsta de peste 18 luni;
    d) berbecuti folositi la insamantari artificiale, in varsta de maximum 8 luni;
    e) vierusi de prasila testati, folositi la insamantari artificiale, in varsta de 12-18 luni. Nivelul alocatiilor acordate producatorilor agricoli pentru procurarea de efective matca si reproducatori este prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    In baza prevederilor art. 5 alin. (4) si (5) din Legea nr. 83/1993, se acorda producatorilor agricoli, incepand cu anul 1995, alocatii pentru minimum 3 vaci de lapte sau 3 bivolite mentinute in exploatare pe intreg anul 1994.
    Nivelul alocatiei ce se va acorda in anul 1995 de la bugetul de stat pentru animalele mentinute in exploatare in anul 1994 este de 40.000 lei/cap de animal.
    Nivelul alocatiei ce se va acorda in anul 1996 de la bugetul de stat pentru mentinerea in exploatare a vacilor si bivolitelor pe intreg anul 1995 este de 65.000 lei/cap de animal.
    Art. 3
    Se mandateaza directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti sa acorde alocatiile prevazute in prezenta hotarare.
    Art. 4
    Se aproba Normele privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii alocatiilor de la bugetul de stat, destinate producatorilor agricoli care isi procura efective matca si reproducatori si care mentin in exploatare efective matca de vaci si bivolite, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 6
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 81/1994, cu exceptia art. 2 si a art. 2 din anexa nr. 2, se abroga.

    ANEXA 1

                          NIVELUL ALOCATIILOR
acordate producatorilor agricoli in anul 1995 pentru procurarea de efective matca si reproducatori, conform prevederilor Legii nr. 83/1993

    - Vaci cu maximum doua lactatii incheiate        750 lei/kg greutate vie
    - Juninci gestante                               800 lei/kg greutate vie
    - Taurasi de reproductie, in varsta de
      peste 18 luni                                  900 lei/kg greutate vie
    - Berbecuti pentru insamantari artificiale,
      in varsta de 12-18 luni                        500 lei/kg greutate vie
    - Vierusi de prasila testati pentru insamantari
      artificiale, in varsta de maximum 8 luni       900 lei/kg greutate vie.
    Alocatiile de la bugetul de stat se acorda pentru animalele din urmatoarele rase:
    Bovine:  - Baltata romaneasca si Simmental
             - Bruna si Schwyz
             - Baltata cu negru romaneasca si Holstein-Friza
             - Pinzgau.
    Ovine:   - Merinos
             - Tigaie
             - Turcana
             - Karakul
             - Corriedale
             - Polwarth.
    Porcine: - Marele Alb
             - Landrace
             - Linia sintetica 345-Peris
             - Duroc
             - Hampshire
             - Bazna
             - Mangalita.
    Pentru vacile si junincile procurate si care sunt metisi ai raselor mentionate mai sus, nivelul alocatiilor de la bugetul de stat se diminueaza cu 25 % .
    Pentru masculii de la toate speciile, alocatiile se acorda numai pentru animalele in rasa curata.

    ANEXA 2

                               NORME
privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii alocatiilor de la bugetul de stat, destinate producatorilor agricoli care isi procura efective matca si reproducatori si care mentin in exploatare efective matca de vaci si bivolite

    Art. 1
    (1) In temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) si (2) din Legea nr. 83/1993, producatorilor agricoli care isi procura efective matca si reproducatori li se acorda alocatii pentru cumpararea urmatoarelor specii si categorii de animale:
    - vaci cu maximum doua lactatii incheiate  - 750 lei/kg greutate vie;
    - juninci gestante                         - 800 lei/kg greutate vie;
    - taurasi de reproductie, in varsta de
      peste 18 luni                            - 900 lei/kg greutate vie;
    - berbecuti pentru insamantari artificiale,
      in varsta de 12-18 luni                  - 500 lei/kg greutate vie;
    - vierusi de prasila testati pentru
      insamantari artificiale, in varsta de
      pana la 8 luni                           - 900 lei/kg greutate vie.
    (2) Alocatiile de la bugetul de stat prevazute la alin. (1) se acorda producatorilor agricoli care isi procura animale matca si reproducatori din urmatoarele rase:
    Bovine: Baltata romaneasca si Simmental; Bruna si Schwyz; Baltata cu negru romaneasca si Holstein-Friza; Pinzgau.
    Ovine: Merinos; Tigaie; Turcana; Karakul; Corriedale; Polwarth.
    Porcine: Marele Alb; Landrace; Linia sintetica 345-Peris; Duroc; Hampshire; Bazna; Mangalita.
    (3) Pentru a putea beneficia de alocatiile acordate pentru procurarea de berbeci si vieri ce urmeaza a fi folositi la insamantari artificiale, producatorii agricoli vor trebui sa faca dovada ca au organizate puncte de insamantari artificiale pentru oi (PIAO) sau pentru scroafe (PIAS), in care practica aceste biotehnologii pentru efectivele proprii sau ale altor crescatori, numarul animalelor neputand fi mai mic de 100 scroafe si scrofite sau 500 oi mame si mioare apte de monta. Dovada va fi obtinuta de la Oficiul judetean de reproductie si selectie a animalelor sau de la unul dintre centrele teritoriale ale acestuia si va insoti restul documentatiei intocmite pentru obtinerea alocatiei.
    (4) Alocatiile de la bugetul de stat se acorda in conditiile prezentelor norme, direct producatorilor agricoli care isi procura animale din rasele specificate.
    (5) Alocatiile pentru procurarea de animale pentru reproductie se acorda numai pentru animalele in rasa curata, din categoriile biologice mentionate mai sus.
    (6) Pentru vacile si junincile procurate si care sunt metisi ai raselor mentionate mai sus, nivelul alocatiilor se diminueaza cu 25 %.
    (7) Atestarea categoriei biologice din care face parte fiecare animal procurat se efectueaza pe baza unei cereri adresate de producatorul agricol interesat oficiilor de reproductie si selectie a animalelor, care emit un certificat de origine si productivitate cuprinzand urmatoarele mentiuni: specia, categoria, rasa sau categoria de metis, varsta, greutatea corporala la procurare si starea fiziologica, precum si celelalte date necesare pentru aprecierea valorii zootehnice a animalelor.
    (8) Alocatiile se acorda numai pentru animalele care indeplinesc urmatoarele conditii minime, legate de insusirile morfoproductive:
    a) Pentru vaci, sa aiba maximum doua lactatii incheiate, o greutate corporala de minimum 500 kg, o varsta maxima de 4 ani si jumatate si sa fie apte de reproductie.
    b) Pentru juninci, sa aiba o greutate minima de 500 kg, sa fie cel putin in luna a 3-a de gestatie, la o varsta - in acest moment fiziologic - nu mai mare de 31 de luni, deci sa nu fi fost montate fecund la o varsta mai mare de 22 de luni;
    b1) greutatea corporala minima mentionata la lit. a) si b) se stabileste la data procurarii animalelor, in prezenta medicului veterinar de circumscriptie care raspunde de exactitatea acestor date, avand obligatia sa le mentioneze in certificatul de origine si in certificatul de productivitate, emise de oficiile de reproductie si selectie a animalelor;
    b2) situatia de "apta de reproductie" pentru vaci si "gestanta", pentru juninci, este stabilita de medicii veterinari de circumscriptie, care avizeaza asupra acestor stari fiziologice pe certificatul de origine si pe certificatul de productivitate emise de oficiile de reproductie si selectie a animalelor.
    c) Pentru taurasii de reproductie, sa aiba o greutate corporala minima de 600 kg si o varsta maxima de 18 luni.
    d) Pentru berbecutii destinati insamantarilor artificiale, sa aiba o greutate minima de 45 kg si varsta cuprinsa intre 12-18 luni.
    e) Pentru vierusii de prasila testati pentru insamantari artificiale, sa aiba o greutate minima de 100 kg si varsta maxima de 8 luni.
    f) Animalele de reproductie trebuie sa se inscrie in clasele:
    - "record" si "elita" pentru taurasii de reproductie, iar vacile si junincile, in clasele "record", "elita" si "clasa I";
    - "record" si "elita" pentru berbecutii folositi la insamantari artificiale;
    - "record" si "elita" pentru vierusii de prasila testati, folositi la insamantari artificiale.
    (9) Alocatiile pentru producatorii agricoli care isi procura efective matca si reproducatori se acorda prin directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, dupa urmatorul procedeu:
    a) Producatorii agricoli individuali, asociati sau societatile comerciale cu capital privat, de stat sau mixt, adreseaza pe propria raspundere, in ceea ce priveste incadrarea in prevederile legale si in normele metodologice, o cerere centrului agricol sau directiei generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti in raza carora isi desfasoara activitatea, anexand la aceasta:
    a1) actul de vanzare-cumparare incheiat cu furnizorul de efective matca si reproducatori, in care se inscriu: specia, categoria si greutatea vie a fiecarui animal. Actul se certifica de primarul si medicul veterinar de circumscriptie din localitatea in care a avut loc vanzarea, precum si de primarul localitatii de domiciliu al cumparatorului, cu mentiunea expresa ca animalele respective au fost inscrise in Registrul agricol;
    a2) certificatul de origine si certificatul de productivitate, emise, pentru fiecare animal, de oficiile de reproductie si selectie a animalelor, cu continutul si atestarile mentionate la lit. a1).
    b) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, direct sau prin centrul agricol, verifica dosarele depuse de producatorii agricoli, cu cele trei documente de mai sus, si certifica pe fiecare indeplinirea tuturor conditiilor legale care dau dreptul la primirea alocatiilor, intocmind lunar, pe fiecare localitate, lista (model anexa nr. 1).
    c) Directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana si a municipiului Bucuresti verifica, lunar, realitatea si legalitatea fiecarei solicitari a producatorilor agricoli pentru acordarea de alocatii de la bugetul de stat, pentru procurarea de efective matca si reproducatori din liste (model-anexa nr. 1).
    d) Directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana si a municipiului Bucuresti verifica legalitatea solicitarii alocatiilor prin controale efectuate la directiile sanitar-veterinare, la oficiile de reproductie si selectie a animalelor, precum si la producatorii agricoli.
    e) Sumele virate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in contul directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti, pentru procurarea de efective matca si reproducatori, vor fi platite de aceste directii, in temeiul documentelor justificative, direct producatorilor agricoli, pe baza de liste de plata pentru cei individuali si prin virament pentru agentii economici.
    (10) Instrainarea sau taierea efectivelor matca si a reproducatorilor pentru care s-au acordat alocatii, cu incalcarea prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 83/1993, se constata de directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti. Acestea verifica, trimestrial, la fiecare producator agricol beneficiar de alocatii, existenta animalelor. Daca se constata instrainarea sau taierea animalelor inainte de termenele prevazute de lege, directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc documentele de constatare pe care le inainteaza organelor de urmarire penala, in temeiul prevederilor art. 20 lit. a) din Legea nr. 83/1993.
    (11) In cazul in care, independent de vointa producatorilor agricoli, animalul a murit sau a fost taiat din necesitate, la cererea producatorilor agricoli, medicul veterinar de circumscriptie in raza careia s-a produs evenimentul va constata aceasta situatie si va emite un certificat sanitar-veterinar.
    (12) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti raspund, potrivit legii, de manipularea, pastrarea si gestionarea sumelor primite de la bugetul de stat, precum si a documentelor care au stat la baza acordarii alocatiilor.
    (13) Organele de control ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei vor verifica permanent modul de stabilire, acordare si utilizare a alocatiilor da la bugetul de stat, precum si modul de tinere a evidentelor stabilite prin prezentele norme.
    Art. 2
    (1) In temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) si (5) din Legea nr. 83/1993, producatorilor agricoli care au mentinut in exploatare, pe durata unui ciclu de productie, cel putin 3 vaci de lapte sau 3 bivolite li se acorda, in anul 1995, pentru anul 1994, pe fiecare animal, o alocatie de 40.000 lei, pentru acoperirea partiala a cheltuielilor anuale de intretinere.
    (2) Conditiile acordarii alocatiilor pentru mentinerea in exploatare a cel putin 3 vaci de lapte sau 3 bivolite pentru anul 1994 sunt cele prevazute in art. 2 din anexa nr. 2 la normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 81/1994.
    Art. 3
    (1) Acordarea alocatiilor pentru anul 1995 se face in urmatoarele conditii:
    a) producatorii agricoli trebuie sa aiba in intretinere, pe intreaga perioada cuprinsa intre 1 ianuarie - 31 decembrie 1995, un numar de minimum 3 vaci de lapte sau 3 bivolite. Nu se iau in considerare junincile gestante;
    b) fiecare animal pentru care se acorda alocatii trebuie ca in intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie 1995 sa fi incheiat un ciclu de productie, respectiv sa fi fatat cel putin o data si sa fi incheiat o lactatie de minimum 270 de zile in total (vacile) si minimum 230 de zile in total (bivolitele), insumate, dupa fatare sau anterior si ulterior fatarii. In aceasta categorie intra si animalele care la 1 ianuarie erau juninci si care au fatat pana la data de 31 martie 1995, incheind o lactatie de minimum 270 de zile (primiparele de taurine) si minimum 230 de zile (primiparele de bubaline), pana la data de 31 decembrie 1995.
    (2) In vederea acordarii alocatiilor de la bugetul de stat pentru intretinerea pe durata unui ciclu de productie a cel putin 3 vaci de lapte sau 3 bivolite, producatorii agricoli vor depune o cerere la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana si a municipiului Bucuresti sau la centrul agricol, in care vor declara pe propria raspundere ca se incadreaza in prevederile legale pentru obtinerea alocatiei de la bugetul de stat.
    Cererile respective sunt depuse de producatorii agricoli la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana si a municipiului Bucuresti sau la centrul agricol, la data la care intrunesc conditiile legale de a beneficia de alocatii pentru hrana vacilor de lapte sau a bivolitelor ce urmeaza a fi intretinute pe durata unui ciclu de productie.
    Cei care indeplinesc conditiile legale incepand cu data de 1 ianuarie 1995 vor depune cererea in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (3) Directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana si a municipiului Bucuresti tine evidenta, intr-un registru, a producatorilor agricoli care au depus cereri pentru acordarea de alocatii de la bugetul de stat pentru animalele ce urmeaza a fi intretinute pe durata unui ciclu de productie, verificand permanent respectarea prevederilor legii si ale prezentelor norme, precum si existenta efectivelor de vaci de lapte sau bivolite pentru care se primesc alocatii de la bugetul de stat pe anul 1995.
    (4) La incheierea ciclului de productie, in cazul in care indeplinesc toate conditiile legale de primire a alocatiei de la bugetul de stat pentru intretinerea in anul 1995 a 3 vaci de lapte sau a 3 bivolite, producatorii agricoli respectivi vor depune in cursul lunii ianuarie 1996 la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana si a municipiului Bucuresti sau la centrul agricol urmatoarele acte:
    a) o adeverinta semnata de primar, din care sa rezulte ca in intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie 1995 producatorul agricol a intretinut numarul minim de animale din categoriile prevazute in prezenta hotarare, iar animalele au fost inscrise in Registrul agricol;
    b) o adeverinta semnata de specialistul cu probleme de zootehnie de la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana si a municipiului Bucuresti sau de la centrul agricol, din care sa rezulte ca animalele pentru care solicita alocatie au fatat si au incheiat o lactatie de minimum 270 de zile in anul 1995. Pe aceasta adeverinta specialistul din cadrul oficiului de reproductie si selectie a animalelor va confirma fatarea, pe baza registrului unic de insamantari artificiale, a registrului unic de monta naturala sau prin constatari la fata locului, deplasandu-se la solicitarea producatorului agricol.
    (5) Dosarul intocmit pentru fiecare producator agricol care solicita alocatie de la bugetul de stat este verificat de catre directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana si a municipiului Bucuresti in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor legale.
    (6) Pe baza dosarelor prevazute la alin. (5) si a constatarilor efectuate la fata locului, directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana si a municipiului Bucuresti va intocmi, pe fiecare localitate, lista producatorilor agricoli beneficiari ai alocatiilor pentru intretinerea a 3 vaci de lapte sau a 3 bivolite (model-anexa nr. 2).
    (7) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti vor verifica indeplinirea conditiilor legale pentru acordarea alocatiilor cuprinse in liste (model-anexa nr. 2) si prin controale efectuate la producatorii agricoli.
    Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti vor efectua controale si in cursul anului asupra respectarii reglementarilor legale referitoare la acordarea de la bugetul de stat a alocatiilor pentru intretinerea a cel putin 3 vaci de lapte sau a 3 bivolite.
    (8) Sumele virate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in contul directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti vor fi platite de acestea, in temeiul documentelor justificative, direct producatorilor agricoli, pe baza de liste de plata pentru cei individuali si prin virament pentru agentii economici.
    (9) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti raspund, potrivit legii, de manipularea, pastrarea si gestionarea sumelor primite de la bugetul de stat, precum si a documentelor care au stat la baza acordarii alocatiilor de la bugetul de stat.
    (10) Organele de control ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei vor verifica permanent modul de stabilire, acordare si utilizare a alocatiilor de la bugetul de stat, precum si modul de tinere a evidentelor acestora.

    ANEXA 1
    la norme

    DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
    SI ALIMENTATIE A JUDETULUI .................
    Centrul agricol ............................
    Nr. ....... Data (ziua .....................
    luna .......... anul .................)

                          LISTA
producatorilor agricoli care si-au procurat efective matca si reproducatori
si care indeplinesc conditiile legale de primire a alocatiei de la bugetul de stat
                     in luna ........... anul ...........
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Producatorul  Nr. de           Specia      Animale cumparate (capete)
 crt.  agricol       inregistrare              -------------------------------
       (individual   la Registrul              In rasa curata         Metisi
       sau agent     comertului
       economic)     sau nr. si
       (domiciliul   seria
       sau sediul)   buletinului
                     de identitate
-------------------------------------------------------------------------------
 0         1              2             3             4                    5
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
 Greutatea vie a           Alocatia ce se        Total alocatie
 animalelor la             acorda pentru         ce se acorda
 cumparare                 1 kg greutate vie     (col. 6x8) +
    (kg)                       (lei)             (col. 7x9)
--------------------------------------------        (lei)
 In rasa      Metisi       In rasa    Metisi
 curata                    curata
----------------------------------------------------------------
   6            7            8           9            10
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

   CONSILIUL LOCAL,    DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA    CENTRUL AGRICOL,
                                SI ALIMENTATIE,

                              Director general,

    NOTA:
    Se intocmesc liste separate pentru:
    - vaci cu maximum doua lactatii incheiate;
    - juninci gestante;
    - taurasi de reproductie, de peste 18 luni;
    - berbecuti pentru insamantari artificiale, in varsta de 12 - 18 luni;
    - vierusi de prasila testati pentru insamantari artificiale, in varsta de
    maximum 8 luni.

    ANEXA 2
    la norme

    DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
    SI ALIMENTATIE A JUDETULUI ....................
    Centrul agricol ...............................
    Nr. ............. Data (ziua ..................
    luna ................ anul ................)

                               LISTA
cu producatorii agricoli care au mentinut in exploatare, pe durata unui ciclu de productie, minimum 3 vaci de lapte sau 3 bivolite de lapte si care indeplinesc conditiile legale pentru primirea alocatiei de la bugetul de stat pe
perioada ...................................
--------------------------------------------------------------------------------
    Producatorul
    agricol        Nr. din Registrul  Numarul de animale  Alocatia ce
Nr. (individual    comertului sau nr. ------------------  se acorda   TOTAL crt.sau agent      si seria           TOTAL din care:     (lei/cap)   alocatii
    economic)      buletinului de           -------------             (col. 3x6)
    (domiciliul    identitate               Vaci Bivolite             (lei)
    sau sediul)
--------------------------------------------------------------------------------
 0       1                 2           3      4      5        6          7
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

   CONSILIUL LOCAL,      DIRECTIA GENERALA PENTRU        CENTRUL AGRICOL,
                        AGRICULTURA SI ALIMENTATIE,

                           Director general,
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 154/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 154 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 154/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu