E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 154 din 17 martie 1995

referitoare la acordarea de alocatii de la bugetul de stat producatorilor agricoli, in vederea procurarii de efective matca, reproducatori si pentru mentinerea in exploatare de efective matca de vaci si bivolite, precum si cu privire la aprobarea normelor de acordare, utilizare si control al utilizarii alocatiilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 52 din 20 martie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In baza prevederilor art. 5 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli, se acorda producatorilor agricoli, pentru anul 1995, alocatii destinate procurarii de efective matca si reproducatori pentru urmatoarele specii si categorii de animale:
    a) vaci cu maximum doua lactatii incheiate;
    b) juninci gestante;
    c) taurasi de reproductie, in varsta de peste 18 luni;
    d) berbecuti folositi la insamintari artificiale, in varsta de maximum 8 luni;
    e) vierusi de prasila testati, folositi la insamintari artificiale, in varsta de maximum 8 luni.
    Nivelul alocatiilor acordate producatorilor agricoli pentru procurarea de efective matca si reproducatori este prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    In baza prevederilor art. 5 alin. (4) si (5) din Legea nr. 83/1993, se acorda producatorilor agricoli, incepand cu anul 1995, alocatii pentru minimum 3 vaci de lapte sau 3 bivolite mentinute in exploatare pe intreg anul 1994.
    Nivelul alocatiei ce se va acorda in anul 1995 de la bugetul de stat pentru animalele mentinute in exploatare in anul 1994 este de 40.000 lei/cap de animal.
    Nivelul alocatiei ce se va acorda in anul 1996 de la bugetul de stat pentru mentinerea in exploatare a vacilor si bivolitelor pe intreg anul 1995 este de 65.000 lei/cap de animal.
    Art. 3
    Se mandateaza directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti sa acorde alocatiile prevazute in prezenta hotarare.
    Art. 4
    Se aproba Normele privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii alocatiilor de la bugetul de stat, destinate producatorilor agricoli care isi procura efective matca si reproducatori si care mentin in exploatare efective matca de vaci si bivolite, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 6
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 81/1994, cu exceptia art. 2 si a art. 2 din anexa nr. 2, se abroga.

               PRIM-MINISTRU
             NICOLAE VACAROIU

                     Contrasemneaza:
                     p. Ministrul agriculturii
                     si alimentatiei,
                     Alexandru Lapusan,
                     secretar de stat

                     Ministru de stat,
                     ministrul finantelor,
                     Florin Georgescu

    ANEXA 1

               NIVELUL ALOCATIILOR
acordate producatorilor agricoli in anul 1995 pentru procurarea de efective matca si reproducatori, conform prevederilor Legii nr. 83/1993
    - Vaci cu maximum doua lactatii incheiate           750 lei/kg greutate vie
    - Juninci gestante                                  800 lei/kg greutate vie
    - Taurasi de reproductie, in varsta de peste 18
      luni                                              900 lei/kg greutate vie
    - Berbecuti pentru insamintari artificiale, in
      varsta de 12-18 luni                              500 lei/kg greutate vie
    - Vierusi de prasila testati pentru insamintari
      artificiale, in varsta de maximum 8 luni          900 lei/kg greutate vie
    Alocatiile de la bugetul de stat se acorda pentru animalele din urmatoarele rase:
    Bovine:  - Baltata romaneasca  si Simmental
             - Bruna si Schwyz
             - Baltata cu negru romaneasca si Holstein-Friza
             - Pinzgau.
    Ovine:   - Merinos
             - Tigaie
             - Turcana
             - Karakul
             - Corriedale
             - Polwarth.
    Porcine: - Marele Alb
             - Landrace
             - Linia sintetica 345-Peris
             - Duroc
             - Hampshire
             - Bazna
             - Mangalita
    Pentru vacile si junincile procurate si care sunt metisi ai raselor mentionate mai sus, nivelul alocatiilor de la bugetul de stat se diminueaza cu 25% .
    Pentru masculi de la toate speciile, alocatiile se acorda numai pentru animalele de rasa curata.

    ANEXA 2

                         NORME
privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii alocatiilor de la bugetul de stat, destinate producatorilor agricoli care isi procura efective matca si reproducatori si care mentin in exploatare efective matca de vaci si bivolite

    Art. 1
    (1) In temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) si (2) din Legea nr. 83/1993, producatorilor agricoli care isi procura efective matca si reproducatori li se acorda alocatii pentru cumpararea urmatoarelor specii si categorii de animale:
    - vaci cu maximum doua lactatii incheiate - 750 lei/kg greutate vie;
    - juninci gestante - 800 lei/kg greutate vie;
    - taurasi de reproductie, in varsta de peste 18 luni - 900 lei/kg greutate vie;
    - berbecuti pentru insamintari artificiale, in varsta de 12 - 18 luni - 500 lei/kg greutate vie;
    - vierusi de prasila testati pentru insamintari artificiale, in varsta de pana la 8 luni - 900 lei/kg greutate vie.
    (2) Alocatiile de la bugetul de stat prevazute la alin. (1) se acorda producatorilor agricoli care isi procura animale matca si reproducatori din urmatoarele rase:
    Bovine: Baltata romaneasca si Simmental; Bruna si Schwyz; Baltata cu negru romaneasca si Holstein-Friza; Pinzgau.
    Ovine: Merinos; Tigaie; Turcana; Karakul; Corriedale; Polwarth.
    Porcine: Marele Alb; Landrace; Linia sintetica 345-Peris; Duroc; Hampshire; Bazna; Mangalita.
    (3) Pentru a putea beneficia de alocatiile acordate pentru procurarea de berbeci si vieri ce urmeaza a fi folositi la insamintari artificiale, producatorii agricoli vor trebui sa faca dovada ca au organizate puncte de insamintari artificiale pentru oi (PIAO) sau pentru scroafe (PIAS), in care practica aceste biotehnologii pentru efectivele proprii sau ale altor crescatori, numarul animalelor neputand fi mai mic de 100 scroafe si scrofite sau 500 oi mame si mioare apte de monta. Dovada va fi obtinuta de la Oficiul judetean de reproductie si selectie a animalelor sau de la unul dintre centrele teritoriale ale acestuia si va insoti restul documentatiei intocmite pentru obtinerea alocatiei.
    (4) Alocatiile de la bugetul de stat se acorda in conditiile prezentelor norme, direct producatorilor agricoli care isi procura animale din rasele specificate.
    (5) Alocatiile pentru procurarea de animale pentru reproductie se acorda numai pentru animalele in rasa curata, din categoriile biologice mentionate mai sus.
    (6) Pentru vacile si junincile procurate si care sunt metisi ai raselor mentionate mai sus, nivelul alocatiilor se diminueaza cu 25%.
    (7) Atestarea categoriei biologice din care face parte fiecare animal procurat se efectueaza pe baza unei cereri adresate de producatorul agricol interesat oficiilor de reproductie si selectie a animalelor, care emit un certificat de origine si productivitate cuprinzand urmatoarele mentiuni: specia, categoria, rasa sau categoria de metis, varsta, greutatea corporala la procurare si starea fiziologica, precum si celelalte date necesare pentru aprecierea valorii zootehnice a animalelor.
    (8) Alocatiile se acorda numai pentru animalele care indeplinesc urmatoarele conditii minime, legate de insusirile morfoproductive:
    a) Pentru vaci, sa aiba maximum doua lactatii incheiate, o greutate corporala de minimum 500 kg, o varsta maxima de 4 ani si jumatate si sa fie apte de reproductie.
    b) Pentru juninci, sa aiba o greutate minima de 500 kg, sa fie cel putin in luna a 3-a de gestatie, la o varsta - in acest moment fiziologic - nu mai mare de 31 de luni, deci sa nu fi fost montate la o varsta mai mare de 22 de luni;
    b1) greutatea corporala minima mentionata la lit. a) si b) se stabileste la data procurarii animalelor, in prezenta medicului veterinar de circumscriptie, care raspunde de exactitatea acestor date, avand obligatia sa le mentioneze in certificatul de origine si in certificatul de productivitate, emise de oficiile de reproductie si selectie a animalelor;
    b2) situatia de "apta de reproductie", pentru vaci si "gestanta" pentru juninci, este stabilita de medicii veterinari de circumscriptie, care avizeaza asupra acestor stari fiziologice pe certificatul de origine si pe certificatul de productivitate emise de oficiile de reproductie si selectie a animalelor.
    c) Pentru taurasii de reproductie, sa aiba o greutate corporala minima de 600 kg si o varsta maxima de 18 luni.
    d) Pentru berbecutii destinati insamintarilor artificiale, sa aiba o greutate minima de 45 kg si varsta cuprinsa intre 12-18 luni.
    e) Pentru vierusii de prasila testati pentru insamintari artificiale, sa aiba o greutate minima de 100 kg si varsta maxima de 8 luni.
    f) Animalele de reproductie trebuie sa se inscrie in clasele:
    - "record" si "elita" pentru taurasii de reproductie, iar vacile si junincile, in clasele "record", "elita" si "clasa I";
    - "record" si "elita" pentru berbecutii folositi la insamintari artificiale;
    - "record" si "elita" pentru vierusii de prasila testati, folositi la insamintari artificiale.
    (9) Alocatiile pentru producatorii agricoli care isi procura efective matca si reproducatori se acorda prin directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene, dupa urmatorul procedeu:
    a) Producatorii agricoli individuali, asociati, sau societatile comerciale cu capital privat, de stat sau mixt, adreseaza pe propria raspundere, in ceea ce priveste incadrarea in prevederile legale si in normele metodologice, o cerere centrului agricol sau directiei generale pentru agricultura si alimentatie judeteana in raza carora isi desfasoara activitatea, anexind la aceasta:
    a1) actul de vanzare-cumparare incheiat cu furnizorul de efective matca si reproducatori, in care se inscriu: specia, categoria si greutatea vie a fiecarui animal. Actul se certifica de primarul si medicul veterinar de circumscriptie din localitatea in care a avut  loc vanzarea, precum si de primarul localitatii de domiciliu al cumparatorului, cu mentiunea expresa ca animalele respective au fost inscrise in Registrul agricol;
    a2) certificatul de origine si certificatul de productivitate, emise, pentru fiecare animal, de oficiile de reproductie si selectie a animalelor, cu continutul si atestarile mentionate la lit. a1).
    b) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene, direct sau prin centrul agricol, verifica dosarele depuse de producatorii agricoli, cu cele trei documente de mai sus, si certifica pe fiecare indeplinirea tuturor conditiilor legale care dau dreptul la primirea alocatiilor, intocmind lunar, pe fiecare localitate, lista (model-anexa nr. 1).
    c) Directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana verifica legalitatea fiecarei solicitari a producatorilor agricoli pentru acordarea de alocatii de la bugetul de stat, pentru procurarea de efective matca si reproducatori si centralizeaza lunar listele (model-anexa nr. 1) in decontul justificativ (model-anexa nr. 2), pe care il prezinta spre verificare si avizare directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana.
    d) Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana verifica legalitate solicitarii alocatiilor prin controalele efectuate la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene, la directiile sanitar-veterinare, la oficiile de reproductie si selectie a animalelor, precum si la producatorii agricoli.
    e) Deconturile justificative, avizate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, se transmit lunar in doua exemplare de catre directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    f) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, dupa analiza si verificarea deconturilor justificative, solicita Ministerului Finantelor deschiderea creditelor bugetare prevazute la cap. 76.1. "Agricultura, silvicultura, ape si mediu inconjurator".
    Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi insotita de un exemplar din deconturile justificative (model-anexa nr. 2).
    g) Sumele virate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in contul directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene, pentru procurarea de efective matca si reproducatori, vor fi platite de aceste directii, in temeiul documentelor justificative, producatorilor agricoli, pe baza de liste de plata pentru cei individuali si prin virament pentru agentii economici.
    (10) Instrainarea sau taierea efectivelor matca si a reproducatorilor pentru care s-au acordat alocatii, cu incalcarea prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 83/1993, se constata de directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene. Acestea verifica trimestrial, la fiecare producator agricol beneficiar de alocatii, existenta animalelor. Daca se constata instrainarea sau taierea animalelor inainte de termenele prevazute de lege, directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene intocmesc documentele de constatare pe care le inainteaza organelor de urmarire penala, in temeiul prevederilor art. 20 lit. a) din Legea nr. 83/1993.
    (11) In cazul in care, independent de vointa producatorilor agricoli, animalul a murit sau a fost taiat din necesitate, la cererea producatorilor agricoli, medicul veterinar de circumscriptie in raza careia s-a produs evenimentul va constata aceasta situatie si va emite un certificat sanitar-veterinar.
    (12) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene raspund, potrivit legii, de manipularea, pastrarea si gestionarea sumelor primite de la bugetul de stat, precum si a documentelor care au stat la baza acordarii alocatiilor.
    (13) Organele de control ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei vor verifica permanent modul de stabilire, acordare si utilizare a alocatiilor de la bugetul de stat, precum si modul de tinere a evidentelor stabilite prin prezentele norme.
    Art. 2
    (1) In temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) si (5) din Legea nr. 83/1993, producatorilor agricoli care au mentinut in exploatare, pe durata unui ciclu de productie, cel putin 3 vaci de lapte sau 3 bivolite li se acorda, in anul 1995, pentru anul 1994, pe fiecare animal, o alocatie de 40.000 lei, pentru acoperirea partiala a cheltuielilor anuale de intretinere.
    (2) Conditiile acordarii alocatiilor pentru mentinerea in exploatare a cel putin 3 vaci de lapte sau 3 bivolite pentru anul 1994 sunt cele prevazute in art. 2 anexa nr. 2 la normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 81/1994.
    Art. 3
    (1) Acordarea alocatiilor pentru anul 1995 se face in urmatoarele conditii:
    a) producatorii agricoli trebuie sa aiba in intretinere, pe intreaga perioada cuprinsa intre 1 ianuarie - 31 decembrie 1995, un numar de minimum 3 vaci de lapte sau 3 bivolite. Nu se iau in considerare junincile gestante;
    b) fiecare animal pentru care se acorda alocatii trebuie ca in intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie 1995 sa fi incheiat un ciclu de productie, respectiv sa fi fatat cel putin o data si sa fi incheiat o lactatie de minimum 270 de zile in total (vacile) si minimum 230 de zile in total (bivolitele), insumate, dupa fatare sau anterior si ulterior fatarii. In aceasta categorie intra si animalele care la 1 ianuarie erau juninci si care au fatat pana la data de 31 martie 1995, incheind o lactatie de minimum 270 de zile (primiparele de taurine) si minimum 230 de zile (primiparele de bubaline), pana la data de 31 decembrie 1995.
    (2) In vederea acordarii alocatiilor de la bugetul de stat pentru intretinerea pe durata unui ciclu de productie a cel putin 3 vaci de lapte sau 3 bivolite, producatorii agricoli vor depune o cerere la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana sau la centrul agricol, in care vor declara pe propria raspundere ca se incadreaza in prevederile legale pentru obtinerea alocatiei de la bugetul de stat.
    Cererile respective sunt depuse de producatorii agricoli la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana sau la centrul agricol, la data la care intrunesc conditiile legale de a beneficia de alocatii pentru hrana vacilor de lapte sau a bivolitelor ce urmeaza a fi intretinute pe durata unui ciclu de productie.
    Cei care indeplinesc conditiile legale incepand cu data de 1 ianuarie 1995 vor depune cererea in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (3) Directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana tine evidenta, intr-un registru, a producatorilor agricoli care au depus cereri pentru acordarea de alocatii de la bugetul de stat pentru animalele ce urmeaza a fi intretinute pe durata unui ciclu de productie, verificind permanent respectarea prevederilor legii si ale prezentelor norme, precum si existenta efectivelor de vaci de lapte sau bivolite pentru care se primesc alocatii de la bugetul de stat pe anul 1995.
    (4) La incheierea ciclului de productie, in cazul in care indeplinesc toate conditiile legale de primire a alocatiei de la bugetul de stat pentru intretinerea in anul 1995 a 3 vaci de lapte sau a 3 bivolite, producatorii agricoli respectivi vor depune in cursul lunii ianuarie 1996 la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana sau la centrul agricol urmatoarele acte:
    a) o adeverinta semnata de primar, din care sa rezulte ca in intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie 1995 producatorul agricol a intretinut numarul minim de animale din categoriile prevazute in prezenta hotarare, iar animalele au fost inscrise in Registrul agricol;
    b) o adeverinta semnata de specialistul cu probleme de zootehnie de la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana sau de la centrul agricol, din care sa rezulte ca animalele pentru care solicita alocatie au fatat si au incheiat o lactatie de minimum 270 de zile in anul 1995. Pe aceasta adeverinta specialistul din cadrul oficiului de reproductie si selectie a animalelor va confirma fatarea, pe baza registrului unic de insamintari artificiale, a registrului unic de monta naturala sau prin constatari la fata locului, deplasindu-se la solicitarea producatorului agricol.
    (5) Dosarul intocmit pentru fiecare producator agricol care solicita alocatie de la bugetul de stat este verificat de catre directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor legale.
    (6) Pe baza dosarelor prevazute la alin. (5) si a constatarilor efectuate la fata locului, directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana va intocmi, pe fiecare localitate, lista producatorilor agricoli beneficiari ai alocatiilor pentru intretinerea a 3 vaci de lapte sau a 3 bivolite (model anexa nr. 3).
    (7) Datele cuprinse in listele (model-anexa nr. 3) vor fi depuse spre verificare si avizare la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, de catre directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana, pe baza decontului justificativ (model-anexa nr. 4).
    (8) Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene vor verifica indeplinirea conditiilor legale pentru acordarea alocatiilor, pe baza deconturilor justificative si prin controale efectuate atat la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene, cat si la producatorii agricoli.
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene vor efectua controale si in cursul anului asupra respectarii reglementarilor legale referitoare la acordarea de la bugetul de stat a alocatiilor pentru intretinerea a cel putin 3 vaci de lapte sau a 3 bivolite.
    (9) Deconturile justificative, avizate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, se transmit in doua exemplare la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    (10) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, dupa analiza si verificarea deconturilor justificative, solicita Ministerului Finantelor deschiderea creditelor bugetare prevazute la cap. 76.1. "Agricultura, silvicultura, ape si mediu inconjurator".
    Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi insotita de un exemplar din decontul justificativ (model-anexa nr. 4).
    (11) Sumele virate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in contul directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene vor fi platite de acestea, in temeiul documentelor justificative, direct producatorilor agricoli, pe baza de liste de plata pentru cei individuali si prin virament pentru agentii economici.
    (12) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene raspund, potrivit legii, de manipularea, pastrarea si gestionarea sumelor primite de la bugetul de stat, precum si a documentelor care au stat la baza acordarii alocatiilor de la bugetul de stat.
    (13) Organele de control ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei vor verifica permanent modul de stabilire, acordare si utilizare a alocatiilor de la bugetul de stat, precum si modul de tinere a evidentelor acestora.

    ANEXA 2/1
    la norme

    DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
    SI ALIMENTATIE A JUDETULUI...........
    Centrul agricol .....................
    Nr. ........ Data (ziua) ............
    luna .....................anul .....)

                           LISTA
producatorilor agricoli care si-au procurat efective matca si reproducatori si
care indeplinesc conditiile legale de primire a alocatiei de la bugetul de stat
              in luna ................ anul ...........
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.   Producatorul  Nr. de           Specia      Animale cumparate (capete)
 crt.  agricol       inregistrare              -------------------------------
       (individual   la Registrul              In rasa curata         Metisi
       sau agent     comertului
       economic)     sau nr. si
       (domiciliul   seria
       sau sediul)   buletinului
                     de identitate
-------------------------------------------------------------------------------
 0         1              2             3             4                    5
-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
 Greutatea vie a           Alocatia ce se        Total alocatie
 animalelor la             acorda pentru         ce se acorda
 cumparare                 1 kg greutate vie     (col. 6x8) +
    (kg)                       (lei)             (col. 7x9)
--------------------------------------------        (lei)
 In rasa      Metisi       In rasa    Metisi
 curata                    curata
----------------------------------------------------------------
   6            7            8           9            10
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

              CONSILIUL LOCAL,

              DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
              SI ALIMENTATIE,
              Director general,

               CENTRUL AGRICOL,

    NOTA:
    Se intocmesc liste separate pentru:
    - vaci cu maximum doua lactatii incheiate;
    - juninci gestante;
    - taurasi de reproductie, de peste 18 luni;
    - berbecuti pentru insamintari artificiale, in varsta de 12-18 luni;
    - vierusi de prasila testati pentru insamintari artificiale, in varsta de maximum 8 luni.

    ANEXA 2/2
    la norme

    DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA     DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
    SI ALIMENTATIE A JUDETULUI..........     PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR
    Nr. ........... Data (ziua..........                DE STAT
    luna ............... anul .........)    ..................................
                                            Verificat si avizat pentru suma
                                            de .............. lei
                                                     Director,
                                           Data (ziua....... luna .... anul...)

                    DECONT JUSTIFICATIV
privind alocatiile ce se acorda producatorilor agricoli pentru procurarea de
efective matca si reproducatori in luna ............... anul ...........
-------------------------------------------------------------------------------
 Nr.  Specia si   Numarul de capete    Greutatea     Alocatia ce se   TOTAL
 crt. categoria   ce se incadreaza     vie totala    acorda de la     alocatie
      de animale  in prevederile       a animalelor  bugetul de stat  (col. 4x6)
                  legale pentru           (kg)       pentru 1 kg      + (col.
                  primirea alocatiei                 greutatea vie       5x7)
                  ------------------  --------------    (lei)
                  In rasa    Metisi   In rasa  Metisi --------------
                  curata              curata          In rasa  Metisi
                                                      curata
--------------------------------------------------------------------------------
 0       1          2          3        4        5      6        7        8
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Vaci cu
    maximum
    doua
    lactatii
    incheiate
 2. Juninci
    gestante
 3. Taurasi de
    reproductie,
    de peste 18
    luni
 4. Berbecuti
    pentru
    insamintari
    artificiale,
    in varsta de
    12-18 luni
 5. Vierusi de
    prasila
    testati pentru
    insamintari
    artificiale,
    in varsta de
    maximum 8 luni
--------------------------------------------------------------------------------
     TOTAL:
--------------------------------------------------------------------------------

                 Director general,

             Director cu productia animala,

                    Contabil-sef,

    ANEXA 2/3
    la norme

    DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA
    SI ALIMENTATIE A JUDETULUI...........
    Centrul agricol......................
    Nr. .......... Data (ziua ...........
    luna ................anul ..........)

                         LISTA
cu producatorii agricoli care au mentinut in exploatare, pe durata unui ciclu de
productie, minimum 3 vaci de lapte sau 3 bivolite de lapte, si care indeplinesc
conditiile legale pentru primire alocatiei de la bugetul de stat
pe perioada .....................
-------------------------------------------------------------------------------
     Producatorul agricol  Nr. din Registrul  Nr. de animale  Alocatia  TOTAL
Nr.  (individual sau agent comertului sau nr. --------------  ce se     alocatii
crt. sau agent economic)   si seria           TOTAL din care: acorda   (col.3x6)
     (domiciliul sau       buletinului de          ---------- (lei/cap)  (lei)
         sediul)           identitate             Vaci Bivolite
--------------------------------------------------------------------------------
 0          1                   2              3    4     5       6        7
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

             CONSILIUL LOCAL,

             DIRECTIA GENERALA PENTRU
             AGRICULTURA SI ALIMENTATIE,
             Director general,

              CENTRUL AGRICOL,


    ANEXA 2/4
    la norme

    DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
    SI ALIMENTATIE A JUDETULUI .........    PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR
    Nr. ......... Data (ziua ...........              DE STAT
    luna ............ anul ............)    ..................................
                                            Verificat si avizat pentru suma
                                            de ............ lei
                                                     Director,
                                            Data (ziua..... luna.... anul.....)

                          DECONT JUSTIFICATIV
privind alocatiile ce se acorda producatorilor agricoli pentru mentinerea in
exploatare, pe durata unui ciclu de productie, a minimum 3 vaci de lapte sau 3
bivolite, pentru perioada ....................
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Specia        Numarul de     Alocatia de la bugetul  Total alocatie de
crt.                  animale              de stat           la bugetul de stat
                                           (lei/cap)         (col. 2 x 3)
                                                                 (lei)
-------------------------------------------------------------------------------
1.   TOTAL
    din care :
2. Vaci
3. Bivolite
-------------------------------------------------------------------------------
            Director general,

        Director cu cresterea animalelor,

                Contabil sef,

                                              
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 154/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 154 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 154/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu