E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 94 din 15 februarie 1996

privind subventionarea in proportie de 60% a dobanzii aferente creditelor bancare acordate de bancile comerciale producatorilor agricoli pentru realizarea lucrarilor agricole in primavara anului 1996

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 38 din 22 februarie 1996


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Finantarea cheltuielilor de productie aferente lucrarilor agricole din primavara anului 1996, cat si a celor ramase de executat din toamna anului 1995 se asigura din fondurile proprii ale producatorilor agricoli si, in completare, din creditele acordate de bancile comerciale.
    Creditele vor fi acordate in conditiile indeplinirii criteriilor de creditare prevazute in normele proprii ale bancilor comerciale, cu termene de rambursare esalonate in functie de valorificarea produselor, fara a depasi data de 30 noiembrie 1996.
    Dobanda se va calcula lunar si se va incasa de catre bancile comerciale pe masura valorificarii produselor, potrivit scadentelor stabilite de parti.
    Art. 2
    Creditele se vor acorda de catre bancile comerciale producatorilor agricoli, indiferent de tipul de proprietate si de forma de exploatare a terenurilor agricole, astfel cum sunt ei definiti la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 83/1993, inclusiv arendasilor, direct sau, dupa caz, agentilor economici mandatati prin contracte speciale de mandat care preiau produsele agricole vegetale pe baza de contracte incheiate cu acestia.
    Producatorii agricoli prevazuti la alin. 1 pot imputernici, printr-un contract de mandat special, pe agentii economici sa angajeze, in numele lor, credite de la bancile comerciale.
    Garantarea creditelor se poate face, de catre acesti agenti economici mandatati, cu produsele agricole primite de la producatorii agricoli.
    Art. 3
    La creditele acordate, bancile comerciale vor calcula si vor incasa dobanda curenta, urmand ca producatorii agricoli sau imputernicitii acestora, conform art. 2, sa beneficieze de subventionarea dobanzii, potrivit Legii nr. 83/1993, pentru culturile prevazute in anexa nr. 1, cu conditia respectarii graficelor lunare de rambursare a creditelor si de plata a dobanzilor si in limita sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei pe anul 1996.
    Art. 4
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa garanteze, in numele si in contul statului, creditele acordate de bancile comerciale agentilor economici mandatati pentru lucrarile agricole din primavara anului 1996.
    Ministerul Finantelor va stabili conditiile asiguratorii ce urmeaza sa fie cuprinse in contractele de credit si garantiile prevazute la alin. 1, astfel incat sa reduca riscul executarii garantiilor.
    Art. 5
    Pentru acoperirea riscurilor financiare decurgand din garantarea creditelor acordate de catre bancile comerciale agentilor economici mandatati, Ministerul Finantelor, in calitate de garant, va negocia cu acestia comisionul din care se va constitui fondul de risc al garantiei.
    Bancile comerciale vor verifica la agentii economici mandatati existenta efectiva a garantiei materiale pentru creditul acordat si vor dispune masurile corespunzatoare pentru rambursarea creditelor si pentru plata dobanzilor, in concordanta cu prevederile prezentei hotarari.
    Art. 6
    Se aproba Normele metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat destinate acoperirii a 60% din dobanda aferenta creditelor bancare acordate producatorilor agricoli, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.


                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE VACAROIU

                                 Contrasemneaza:
                                 Ministrul agriculturii
                                 si alimentatiei,
                                 Valeriu Tabara

                                 Ministru de stat,
                                 ministrul finantelor,
                                 Florin Georgescu

    ANEXA 1

                     LISTA
culturilor care vor beneficia de dobanda subventionata la creditele angajate de producatorii agricoli pentru executarea lucrarilor din primavara anului 1996

    1. Grau - secara     - tomate
    2. Orz - orzoaica    - mazare
    3. Orez              - fasole
    4. Porumb            - ceapa
    5. Soia              - morcovi
    6. Floarea-soarelui  - mar - cultura intensiva
    7. Sfecla de zahar   - par, prun
    8. Cartofi de toamna
    9. Legume de camp si fructe (pentru industrializare
       si stocuri de toamna - iarna):
   10. In pentru fibra, ulei si samanta
   11. Canepa pentru fibra si samanta
   12. Plante de nutret.

    ANEXA 2

                NORME METODOLOGICE
privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat destinate acoperirii a 60% din dobanda aferenta creditelor bancare acordate producatorilor agricoli

    1. Potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli, producatorii agricoli beneficiaza de sprijin acordat de stat prin intermediul organelor financiare sau al societatilor bancare, de credite pe termen scurt, cu dobanda anuala subventionata in proportie de 60% pentru aprovizionarea materiala si pentru realizarea productiei agricole vegetale.
    2. Creditele se acorda in conditiile prevazute la art. 7 alin. (3) din Legea nr. 83/1993 producatorilor agricoli pe baza garantiilor Ministerului Finantelor sau a normelor proprii ale bancilor comerciale, iar esalonarea termenelor de rambursare a creditelor si plata dobanzilor aferente vor fi corelate cu perioadele de valorificare a produselor, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la recoltare.
    La creditele acordate, bancile comerciale vor calcula si vor incasa dobanda curenta, care se comunica periodic unitatilor teritoriale de catre fiecare centrala a bancii.
    3. Se subventioneaza de la bugetul de stat, in proportie de 60%, dobanzile calculate de bancile comerciale la creditele acordate pentru executarea lucrarilor agricole din primavara anului 1996 pentru culturile prevazute in anexa nr. 1.
    4. Subventiile se acorda producatorilor agricoli, indiferent de tipul de proprietate si de forma de exploatare a terenurilor agricole, si agentilor economici mandatati sa contracteze credite in conditiile prezentei hotarari, pentru executarea lucrarilor agricole din primavara anului 1996.
    5. Producatorii agricoli au obligatia, dupa caz, sa organizeze si sa conduca o evidenta separata a creditelor bancare cu dobanda bonificata acordata in baza prezentei hotarari.
    6. Dobanda aferenta creditelor bancare nerambursate la scadenta, dar nu mai tarziu de data de 30 noiembrie 1996, se suporta integral de catre producatorii agricoli.
    7. Beneficiarii de credite obtinute pentru executarea lucrarilor agricole din primavara anului 1996 in baza prezentei hotarari, in functie de graficele de rambursare a creditelor, intocmesc si depun la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti decontul justificativ prevazut in anexa la prezentele norme metodologice, avizat de banca comerciala creditoare; directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti verifica si accepta deconturile justificative depuse in aceste conditii.
    8. Acordarea subventiilor cuvenite producatorilor agricoli in conditiile prezentei hotarari se va face la rambursarea creditelor si in conditiile prevederilor Hotararii Guvernului nr. 528/1995 privind acordarea, utilizarea si controlul alocatiilor, primelor, subventiilor, compensatiilor si altor forme de sprijin de la bugetul de stat, acordate producatorilor agricoli in baza Legii nr. 83/1993, precum si modificarea unor hotarari ale Guvernului emise in executarea acestei legi.
    9. Producatorii agricoli si agentii economici mandatati, beneficiari de credite in conditiile prezentei hotarari, raspund, potrivit legii, de realitatea datelor inscrise in deconturile justificative.
    Bancile comerciale creditoare raspund de acordarea creditelor potrivit prevederilor legale, verifica si raspund de corectitudinea soldului creditelor, a dobanzilor calculate si inscrise in deconturile justificative.
    10. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin organele proprii de control, va verifica permanent modul de stabilire si de acordare a subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea a 60% din dobanda calculata la creditele bancare pe termen scurt, precum si modul de organizare si de tinere a evidentelor la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti.
    11. Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti verifica existenta reala a agentului economic mandatat si corectitudinea folosirii subventiilor acordate pe baza deconturilor justificative, efectuand controale la producatorii agricoli, si raspund de orice incalcare a legii cu privire la aceste aspecte.
    12. Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia de pastrare a documentelor care au stat la baza acordarii subventiilor de la bugetul de stat.
    13. Plata subventiilor de la bugetul de stat in mod necuvenit, prin inscrierea sau prin atestarea, pe documentele de acordare, de date sau de situatii nereale atrage restituirea sumelor de catre beneficiarul acestora, precum si suportarea sanctiunilor prevazute de lege.


    ANEXA 1
    la normele metodologice

    BENEFICIAR DE CREDITE

                                               Avizat
                         Directia generala pentru
                         agricultura si alimentatie         Banca Comerciala
                            Director general,               Director general,


                     DECONT JUSTIFICATIV
privind calculul dobanzii bonificate la creditele primite conform Hotararii Guvernului nr. 94/1996 pentru luna........................

                                                                   - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
               Cos-  Cheltu-                              Dobanda Valoa- Valoa-
               tul   ielile  din care: Soldul  din care:  medie    rea    rea
               potri-       ----------  mediu  rambursat    de    doban-  doban-
Nr. Cul- Supra- vit  totale din        cumulat conform    refe-   zilor   zilor crt.tura fata  calcu-       fond  din  al      grafi-     rinta   la cre- sub-
    sau  (ha)  lului        pro-  cre- credi-  cului      sau     ditele  ven-
    lu-        din          priu  dite telor              costul  ram-   tionate
    cra-       devi-                                      mediu   bursate
    rea        zele                                       al      (col. 8 (col.
                de                                        resur-     x    10 x
              lucrari                                     selor*)  col. 9)  60%
                si
              cheltu-
               ieli
-------------------------------------------------------------------------------
 0   1    2     3       4    5     6     7       8          9        10     11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Director,                Contabil-sef,


-----------------
    *) Dobanda medie de referinta, calculata potrivit metodologiei bancilor comerciale, se inmulteste cu numarul de luni de la acordarea pana la rambursarea creditului (col. 8).
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 94/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 94 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu