E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 352 din 26 mai 1995

privind subventionarea, in proportie de 70%, a dobanzii aferente creditelor bancare acordate de bancile comerciale producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 83/1993

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 111 din  2 iunie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In vederea achizitionarii de tractoare, combine, masini si utilaje agricole din productia interna, producatorii agricoli pot beneficia de credite bancare cu dobanda anuala subventionata in proportie de 70% .
    Beneficiarii de credite sunt producatorii agricoli individuali si cei cu personalitate juridica, inclusiv arendasii, stabiliti potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 83/1993.
    Art. 2
    Creditele se acorda cu dobanda pietei, cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) sa reprezinte cel mult 85% din pretul tractoarelor, combinelor, masinilor si utilajelor agricole cumparate, diferenta de 15% urmand a fi achitata din fonduri proprii de catre beneficiari;
    b) rambursarea creditului se va esalona pe o perioada de maximum 5 ani; pentru dobanzile la creditele aferente tractoarelor, combinelor, masinilor si utilajelor agricole care vor fi achizitionate in cursul anului se acorda o perioada de gratie pana la data de 1 ianuarie a anului urmator;
    c) dobanzile calculate la creditele acordate, inclusiv cele aferente perioadei de gratie, vor fi subventionate in proportie de 70% pe an, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator, din bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 3
    Ministerul Industriilor va lua masurile necesare pentru sprijinirea realizarii tractoarelor, combinelor, masinilor si utilajelor agricole ce urmeaza a fi achizitionate potrivit prezentei hotarari.
    Art. 4
    Bunurile prevazute la art. 1 alin. 1, care se achizitioneaza din credite acordate in conditiile prezentei hotarari, nu pot fi instrainate prin vanzare pana la achitarea integrala a creditului acordat.
    Art. 5
    Se aproba Normele metodologice cu privire la acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 70% din dobanda aferenta creditelor bancare pe termen mediu acordate producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 83/1993.
    Normele metodologice sunt prevazute in anexa la prezenta hotarare.
    Art. 6
    Hotararile Guvernului nr. 267/1994, nr. 349/1994 si nr. 542/1994 raman aplicabile, cu privire la acordarea, utilizarea si controlul subventiilor aferente creditelor bancare acordate producatorilor agricoli in anul 1994, si in anul 1995 pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 7
    Prevederile prezentei hotarari se aplica si in cazul producatorilor agricoli care angajeaza credite bancare in vederea achizitionarii de autocamioane intre 3-5 tone din productia interna, amenajate numai pentru transportul produselor agricole.

                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul agriculturii
                      si alimentatiei,
                      Valeriu Tabara

                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Florin Georgescu

                      Ministrul industriilor,
                      Dumitru Popescu

    ANEXA 1

                     NORME METODOLOGICE
cu privire la acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 70% din dobanda aferenta creditelor bancare pe termen mediu acordate producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 83/1993

    1. Se subventioneaza de la bugetul de stat 70% din dobanda anuala calculata de bancile comerciale la creditele pe termen mediu, contractate de producatorii agricoli pentru achizitionarea de tractoare, combine, autocamioane intre 3-5 tone amenajate numai pentru transportul produselor agricole, masini si utilaje agricole din productia interna. Prin masini si utilaje agricole se intelege: remorci, masini si utilaje de prelucrat solul, de semanat si recoltat, pentru administrarea ingrasamintelor chimice si organice, pentru intretinerea culturilor si pentru tratamente fitosanitare.
    2. Subventiile se acorda beneficiarilor de credite, producatori agricoli individuali si cu personalitate juridica - inclusiv arendasii -, stabiliti potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 83/1993.
    3. Bancile comerciale pot acorda credite bancare in limita plafoanelor convenite cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Beneficiarii de credite prezinta bancilor comerciale documentatia solicitata de acestea, cu precizarea ca cererea de credite sa fie avizata de directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana, privind incadrarea in prevederile Legii nr. 83/1993 si ale prezentelor norme metodologice.
    4. Creditele bancare se acorda de bancile comerciale la cererea producatorilor agricoli, cu respectarea normelor de credite proprii ale bancilor comerciale.
    5. Subventiile aferente dobanzii calculate la creditele bancare nerambursate la scadenta, in cursul anului, se vor acorda dupa achitarea ratelor restante la nivelul dobanzii stabilite pentru creditele curente.
    Dobanda aferenta creditelor bancare scadente in cursul anului si nerambursate pana la finele fiecarui an se suporta integral de catre producatorii agricoli.
    Acelasi regim se aplica si dobanzii aferente creditelor bancare nerambursate in cadrul termenului prevazut in contractul de credit si in prezenta hotarare.
    6. Producatorii agricoli au obligatia sa organizeze si sa conduca o evidenta separata a creditelor bancare cu dobanda subventionata acordate in baza prezentei hotarari.
    7. Lunar se va intocmi si se va depune la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana decontul justificativ - model cuprins in anexa la prezentele norme metodologice -, avizat de banca comerciala creditoare.
    Pentru dobanzile aferente perioadei de gratie de pana la data de 1 ianuarie a anului urmator, deconturile justificative se vor intocmi distinct, se vor prezenta si se vor deconta dupa data de 1 ianuarie a anului urmator.
    Producatorii agricoli si bancile comerciale creditoare raspund, potrivit legii, de realitatea si legalitatea datelor inscrise in deconturile justificative.
    8. Directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana verifica realitatea si legalitatea subventiilor solicitate prin deconturile justificative, efectuind controale la producatorii agricoli.
    9. Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene vor transmite lunar la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in doua exemplare, centralizatorul deconturilor justificative intocmite de beneficiarii creditelor, verificate si avizate.
    10. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in baza centralizatoarelor primite de la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene, solicita Ministerului Finantelor subventiile rezultate prin deschiderea de credite bugetare prevazute la cap. 76 "Agricultura, silvicultura, ape si mediu inconjurator". Cererea de credite bugetare va fi insotita de un exemplar din centralizatorul deconturilor justificative.
    11. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin organele de control proprii, va verifica permanent modul de stabilire si de acordare a subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea a 70% din dobanda calculata la creditele bancare pe termen mediu, precum si modul de organizare si de tinere a evidentelor la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene.
    12. Sumele transmise de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in contul directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene, cu titlu de subventii de la bugetul de stat, vor fi virate de acestea direct beneficiarilor, pe baza decontului justificativ.
    13. Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene raspund, potrivit legii, de utilizarea, pastrarea si gestionarea sumelor primite de la bugetul de stat, precum si a documentatiilor care au stat la baza acordarii subventiilor de la bugetul de stat.
    14. Achitarea subventiilor de la bugetul de stat in mod necuvenit, prin inscrierea sau atestarea pe documentele de acordare de date sau situatii nereale, atrage obligatia beneficiarului de restituire a sumelor, precum si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.
    15. Persoanele carora le revin obligatii de serviciu in legatura cu acordarea subventiilor raspund disciplinar, material, civil sau penal, dupa caz, potrivit legii.
    16. Trimestrial, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va raporta Ministerului Finantelor numarul de tractoare, combine si autocamioane achizitionate din credite bancare potrivit Hotararii Guvernului nr. 267/1994 si prezentei hotarari.

    ANEXA 1.1.
    la normele metodologice

    PRODUCATORUL AGRICOL .........
    BANCA COMERCIALA .............     Directia generala pentru
    Contul .......................     agricultura si alimentatie .....
    Nr. ......... data ...........     Verificat si avizat pentru suma
                                       de ................. mii lei
                                               Director,
                                       (data si nr. de inregistrare)

                    DECONT JUSTIFICATIV
privind subventiile de la bugetul de stat pentru acoperirea a 70% din dobanda calculata la creditele contractate de producatorii agricoli pentru achizitionarea tractoarelor, combinelor, autocamioanelor intre 3-5 tone amenajate numai pentru transportul produselor agricole, masinilor si utilajelor agricole, conform Hotararii Guvernului nr. 352/1995 pentru perioada ...........
----------------------------------------------------------------------
Specificatia  Creditul  Soldul               Dobanda     Dobanda
(denumirea    acordat   creditelor  Rata     calculata   subventionata
utilajelor    initial   la finele   anuala   pe          din dobanda
sau a                   perioadei     a      perioada    calculata
masinilor                           dobanzii  .......    (70% din
agricole)                                                 col. 4)
----------------------------------------------------------------------
   0            1          2           3         4            5
----------------------------------------------------------------------
                  TOTAL: .............................................
----------------------------------------------------------------------
               AVIZAT,                     Producator agricol,
          BANCA COMERCIALA
              Director,
                              -----------------------

SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 352/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 352 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 352/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu