E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 352 din 26 mai 1995

privind subventionarea, in proportie de 70%, a dobanzii aferente creditelor bancare acordate de bancile comerciale producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 83/1993

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 111 din  2 iunie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In vederea achizitionarii de tractoare, combine, masini si utilaje agricole din productia interna, producatorii agricoli pot beneficia de credite bancare cu dobanda anuala subventionata in proportie de 70% .
    Beneficiarii de credite sunt producatorii agricoli individuali si cei cu personalitate juridica, inclusiv arendasii, stabiliti potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 83/1993.
    Art. 2
    Creditele se acorda cu dobanda pietei, cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) sa reprezinte cel mult 85% din pretul tractoarelor, combinelor, masinilor si utilajelor agricole cumparate, diferenta de 15% urmand a fi achitata din fonduri proprii de catre beneficiari;
    b) rambursarea creditului se va esalona pe o perioada de maximum 5 ani; pentru dobanzile la creditele aferente tractoarelor, combinelor, masinilor si utilajelor agricole care vor fi achizitionate in cursul anului se acorda o perioada de gratie pana la data de 1 ianuarie a anului urmator;
    c) dobanzile calculate la creditele acordate, inclusiv cele aferente perioadei de gratie, vor fi subventionate in proportie de 70% pe an, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator, din bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 3
    Ministerul Industriilor va lua masurile necesare pentru sprijinirea realizarii tractoarelor, combinelor, masinilor si utilajelor agricole ce urmeaza a fi achizitionate potrivit prezentei hotarari.
    Art. 4
    Bunurile prevazute la art. 1 alin. 1, care se achizitioneaza din credite acordate in conditiile prezentei hotarari, nu pot fi instrainate prin vanzare pana la achitarea integrala a creditului acordat.
    Art. 5
    Se aproba Normele metodologice cu privire la acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 70% din dobanda aferenta creditelor bancare pe termen mediu acordate producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 83/1993.
    Normele metodologice sunt prevazute in anexa la prezenta hotarare.
    Art. 6
    Hotararile Guvernului nr. 267/1994, nr. 349/1994 si nr. 542/1994 raman aplicabile, cu privire la acordarea, utilizarea si controlul subventiilor aferente creditelor bancare acordate producatorilor agricoli in anul 1994, si in anul 1995 pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 7
    Prevederile prezentei hotarari se aplica si in cazul producatorilor agricoli care angajeaza credite bancare in vederea achizitionarii de autocamioane intre 3-5 tone din productia interna, amenajate numai pentru transportul produselor agricole.

                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul agriculturii
                      si alimentatiei,
                      Valeriu Tabara

                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Florin Georgescu

                      Ministrul industriilor,
                      Dumitru Popescu

    ANEXA 1

                     NORME METODOLOGICE
cu privire la acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 70% din dobanda aferenta creditelor bancare pe termen mediu acordate producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 83/1993

    1. Se subventioneaza de la bugetul de stat 70% din dobanda anuala calculata de bancile comerciale la creditele pe termen mediu, contractate de producatorii agricoli pentru achizitionarea de tractoare, combine, autocamioane intre 3-5 tone amenajate numai pentru transportul produselor agricole, masini si utilaje agricole din productia interna. Prin masini si utilaje agricole se intelege: remorci, masini si utilaje de prelucrat solul, de semanat si recoltat, pentru administrarea ingrasamintelor chimice si organice, pentru intretinerea culturilor si pentru tratamente fitosanitare.
    2. Subventiile se acorda beneficiarilor de credite, producatori agricoli individuali si cu personalitate juridica - inclusiv arendasii -, stabiliti potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 83/1993.
    3. Bancile comerciale pot acorda credite bancare in limita plafoanelor convenite cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Beneficiarii de credite prezinta bancilor comerciale documentatia solicitata de acestea, cu precizarea ca cererea de credite sa fie avizata de directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana, privind incadrarea in prevederile Legii nr. 83/1993 si ale prezentelor norme metodologice.
    4. Creditele bancare se acorda de bancile comerciale la cererea producatorilor agricoli, cu respectarea normelor de credite proprii ale bancilor comerciale.
    5. Subventiile aferente dobanzii calculate la creditele bancare nerambursate la scadenta, in cursul anului, se vor acorda dupa achitarea ratelor restante la nivelul dobanzii stabilite pentru creditele curente.
    Dobanda aferenta creditelor bancare scadente in cursul anului si nerambursate pana la finele fiecarui an se suporta integral de catre producatorii agricoli.
    Acelasi regim se aplica si dobanzii aferente creditelor bancare nerambursate in cadrul termenului prevazut in contractul de credit si in prezenta hotarare.
    6. Producatorii agricoli au obligatia sa organizeze si sa conduca o evidenta separata a creditelor bancare cu dobanda subventionata acordate in baza prezentei hotarari.
    7. Lunar se va intocmi si se va depune la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana decontul justificativ - model cuprins in anexa la prezentele norme metodologice -, avizat de banca comerciala creditoare.
    Pentru dobanzile aferente perioadei de gratie de pana la data de 1 ianuarie a anului urmator, deconturile justificative se vor intocmi distinct, se vor prezenta si se vor deconta dupa data de 1 ianuarie a anului urmator.
    Producatorii agricoli si bancile comerciale creditoare raspund, potrivit legii, de realitatea si legalitatea datelor inscrise in deconturile justificative.
    8. Directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana verifica realitatea si legalitatea subventiilor solicitate prin deconturile justificative, efectuind controale la producatorii agricoli.
    9. Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene vor transmite lunar la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in doua exemplare, centralizatorul deconturilor justificative intocmite de beneficiarii creditelor, verificate si avizate.
    10. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in baza centralizatoarelor primite de la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene, solicita Ministerului Finantelor subventiile rezultate prin deschiderea de credite bugetare prevazute la cap. 76 "Agricultura, silvicultura, ape si mediu inconjurator". Cererea de credite bugetare va fi insotita de un exemplar din centralizatorul deconturilor justificative.
    11. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin organele de control proprii, va verifica permanent modul de stabilire si de acordare a subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea a 70% din dobanda calculata la creditele bancare pe termen mediu, precum si modul de organizare si de tinere a evidentelor la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene.
    12. Sumele transmise de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in contul directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene, cu titlu de subventii de la bugetul de stat, vor fi virate de acestea direct beneficiarilor, pe baza decontului justificativ.
    13. Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene raspund, potrivit legii, de utilizarea, pastrarea si gestionarea sumelor primite de la bugetul de stat, precum si a documentatiilor care au stat la baza acordarii subventiilor de la bugetul de stat.
    14. Achitarea subventiilor de la bugetul de stat in mod necuvenit, prin inscrierea sau atestarea pe documentele de acordare de date sau situatii nereale, atrage obligatia beneficiarului de restituire a sumelor, precum si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.
    15. Persoanele carora le revin obligatii de serviciu in legatura cu acordarea subventiilor raspund disciplinar, material, civil sau penal, dupa caz, potrivit legii.
    16. Trimestrial, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va raporta Ministerului Finantelor numarul de tractoare, combine si autocamioane achizitionate din credite bancare potrivit Hotararii Guvernului nr. 267/1994 si prezentei hotarari.

    ANEXA 1.1.
    la normele metodologice

    PRODUCATORUL AGRICOL .........
    BANCA COMERCIALA .............     Directia generala pentru
    Contul .......................     agricultura si alimentatie .....
    Nr. ......... data ...........     Verificat si avizat pentru suma
                                       de ................. mii lei
                                               Director,
                                       (data si nr. de inregistrare)

                    DECONT JUSTIFICATIV
privind subventiile de la bugetul de stat pentru acoperirea a 70% din dobanda calculata la creditele contractate de producatorii agricoli pentru achizitionarea tractoarelor, combinelor, autocamioanelor intre 3-5 tone amenajate numai pentru transportul produselor agricole, masinilor si utilajelor agricole, conform Hotararii Guvernului nr. 352/1995 pentru perioada ...........
----------------------------------------------------------------------
Specificatia  Creditul  Soldul               Dobanda     Dobanda
(denumirea    acordat   creditelor  Rata     calculata   subventionata
utilajelor    initial   la finele   anuala   pe          din dobanda
sau a                   perioadei     a      perioada    calculata
masinilor                           dobanzii  .......    (70% din
agricole)                                                 col. 4)
----------------------------------------------------------------------
   0            1          2           3         4            5
----------------------------------------------------------------------
                  TOTAL: .............................................
----------------------------------------------------------------------
               AVIZAT,                     Producator agricol,
          BANCA COMERCIALA
              Director,
                              -----------------------

SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 352/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 352 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 80 2019
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salutari, Numele meu este Luta Roxana din Bistrita, vreau sa folosesc acest mediu pentru a sfatui pe toata lumea sa fie atenta la cum sa obtina un imprumut pe internet, atat de multi creditori aici sunt toti escrocii si sunt doar acolo ca sa te eschiveze de toti banii tai. Am solicitat un împrumut de 25.000 de euro de la o femeie din Singapore și am pierdut în jur de 1300 de euro la început, fără a lua împrumuturi, mi-au cerut din nou un alt cost, am plătit aproape 3000 de euro și totuși nu am primit împrumutul. Slava lui Dumnezeu, am întâlnit un prieten care tocmai a solicitat un împrumut și a primit un împrumut fără nici un stres, ma încurajat să mă aplice. Am solicitat un împrumut de la doamna Ivana Pedro și am primit împrumut de 25.000 de euro pentru care am solicitat, la început am crezut că este o glumă și o înșelătorie, dar am primit un împrumut pentru mai puțin de 24 de ore și la o rată a dobânzii de 2% fără colateral. Sunt foarte fericit să fiu salvat de sărăcie. așa că voi sfătui pe toți cei care au nevoie de împrumut pentru a contacta Dna Ivana Pedro, prin e-mail: (ivanapedro85@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați pentru informații suplimentare prin e-mail: (roxanaluta04@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 352/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu