E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 352 din 26 mai 1995

privind subventionarea, in proportie de 70%, a dobanzii aferente creditelor bancare acordate de bancile comerciale producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 83/1993

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 111 din  2 iunie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In vederea achizitionarii de tractoare, combine, masini si utilaje agricole din productia interna, producatorii agricoli pot beneficia de credite bancare cu dobanda anuala subventionata in proportie de 70% .
    Beneficiarii de credite sunt producatorii agricoli individuali si cei cu personalitate juridica, inclusiv arendasii, stabiliti potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 83/1993.
    Art. 2
    Creditele se acorda cu dobanda pietei, cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) sa reprezinte cel mult 85% din pretul tractoarelor, combinelor, masinilor si utilajelor agricole cumparate, diferenta de 15% urmand a fi achitata din fonduri proprii de catre beneficiari;
    b) rambursarea creditului se va esalona pe o perioada de maximum 5 ani; pentru dobanzile la creditele aferente tractoarelor, combinelor, masinilor si utilajelor agricole care vor fi achizitionate in cursul anului se acorda o perioada de gratie pana la data de 1 ianuarie a anului urmator;
    c) dobanzile calculate la creditele acordate, inclusiv cele aferente perioadei de gratie, vor fi subventionate in proportie de 70% pe an, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator, din bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 3
    Ministerul Industriilor va lua masurile necesare pentru sprijinirea realizarii tractoarelor, combinelor, masinilor si utilajelor agricole ce urmeaza a fi achizitionate potrivit prezentei hotarari.
    Art. 4
    Bunurile prevazute la art. 1 alin. 1, care se achizitioneaza din credite acordate in conditiile prezentei hotarari, nu pot fi instrainate prin vanzare pana la achitarea integrala a creditului acordat.
    Art. 5
    Se aproba Normele metodologice cu privire la acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 70% din dobanda aferenta creditelor bancare pe termen mediu acordate producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 83/1993.
    Normele metodologice sunt prevazute in anexa la prezenta hotarare.
    Art. 6
    Hotararile Guvernului nr. 267/1994, nr. 349/1994 si nr. 542/1994 raman aplicabile, cu privire la acordarea, utilizarea si controlul subventiilor aferente creditelor bancare acordate producatorilor agricoli in anul 1994, si in anul 1995 pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 7
    Prevederile prezentei hotarari se aplica si in cazul producatorilor agricoli care angajeaza credite bancare in vederea achizitionarii de autocamioane intre 3-5 tone din productia interna, amenajate numai pentru transportul produselor agricole.

                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul agriculturii
                      si alimentatiei,
                      Valeriu Tabara

                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Florin Georgescu

                      Ministrul industriilor,
                      Dumitru Popescu

    ANEXA 1

                     NORME METODOLOGICE
cu privire la acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 70% din dobanda aferenta creditelor bancare pe termen mediu acordate producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 83/1993

    1. Se subventioneaza de la bugetul de stat 70% din dobanda anuala calculata de bancile comerciale la creditele pe termen mediu, contractate de producatorii agricoli pentru achizitionarea de tractoare, combine, autocamioane intre 3-5 tone amenajate numai pentru transportul produselor agricole, masini si utilaje agricole din productia interna. Prin masini si utilaje agricole se intelege: remorci, masini si utilaje de prelucrat solul, de semanat si recoltat, pentru administrarea ingrasamintelor chimice si organice, pentru intretinerea culturilor si pentru tratamente fitosanitare.
    2. Subventiile se acorda beneficiarilor de credite, producatori agricoli individuali si cu personalitate juridica - inclusiv arendasii -, stabiliti potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 83/1993.
    3. Bancile comerciale pot acorda credite bancare in limita plafoanelor convenite cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Beneficiarii de credite prezinta bancilor comerciale documentatia solicitata de acestea, cu precizarea ca cererea de credite sa fie avizata de directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana, privind incadrarea in prevederile Legii nr. 83/1993 si ale prezentelor norme metodologice.
    4. Creditele bancare se acorda de bancile comerciale la cererea producatorilor agricoli, cu respectarea normelor de credite proprii ale bancilor comerciale.
    5. Subventiile aferente dobanzii calculate la creditele bancare nerambursate la scadenta, in cursul anului, se vor acorda dupa achitarea ratelor restante la nivelul dobanzii stabilite pentru creditele curente.
    Dobanda aferenta creditelor bancare scadente in cursul anului si nerambursate pana la finele fiecarui an se suporta integral de catre producatorii agricoli.
    Acelasi regim se aplica si dobanzii aferente creditelor bancare nerambursate in cadrul termenului prevazut in contractul de credit si in prezenta hotarare.
    6. Producatorii agricoli au obligatia sa organizeze si sa conduca o evidenta separata a creditelor bancare cu dobanda subventionata acordate in baza prezentei hotarari.
    7. Lunar se va intocmi si se va depune la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana decontul justificativ - model cuprins in anexa la prezentele norme metodologice -, avizat de banca comerciala creditoare.
    Pentru dobanzile aferente perioadei de gratie de pana la data de 1 ianuarie a anului urmator, deconturile justificative se vor intocmi distinct, se vor prezenta si se vor deconta dupa data de 1 ianuarie a anului urmator.
    Producatorii agricoli si bancile comerciale creditoare raspund, potrivit legii, de realitatea si legalitatea datelor inscrise in deconturile justificative.
    8. Directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana verifica realitatea si legalitatea subventiilor solicitate prin deconturile justificative, efectuind controale la producatorii agricoli.
    9. Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene vor transmite lunar la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in doua exemplare, centralizatorul deconturilor justificative intocmite de beneficiarii creditelor, verificate si avizate.
    10. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in baza centralizatoarelor primite de la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene, solicita Ministerului Finantelor subventiile rezultate prin deschiderea de credite bugetare prevazute la cap. 76 "Agricultura, silvicultura, ape si mediu inconjurator". Cererea de credite bugetare va fi insotita de un exemplar din centralizatorul deconturilor justificative.
    11. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin organele de control proprii, va verifica permanent modul de stabilire si de acordare a subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea a 70% din dobanda calculata la creditele bancare pe termen mediu, precum si modul de organizare si de tinere a evidentelor la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene.
    12. Sumele transmise de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in contul directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene, cu titlu de subventii de la bugetul de stat, vor fi virate de acestea direct beneficiarilor, pe baza decontului justificativ.
    13. Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene raspund, potrivit legii, de utilizarea, pastrarea si gestionarea sumelor primite de la bugetul de stat, precum si a documentatiilor care au stat la baza acordarii subventiilor de la bugetul de stat.
    14. Achitarea subventiilor de la bugetul de stat in mod necuvenit, prin inscrierea sau atestarea pe documentele de acordare de date sau situatii nereale, atrage obligatia beneficiarului de restituire a sumelor, precum si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.
    15. Persoanele carora le revin obligatii de serviciu in legatura cu acordarea subventiilor raspund disciplinar, material, civil sau penal, dupa caz, potrivit legii.
    16. Trimestrial, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va raporta Ministerului Finantelor numarul de tractoare, combine si autocamioane achizitionate din credite bancare potrivit Hotararii Guvernului nr. 267/1994 si prezentei hotarari.

    ANEXA 1.1.
    la normele metodologice

    PRODUCATORUL AGRICOL .........
    BANCA COMERCIALA .............     Directia generala pentru
    Contul .......................     agricultura si alimentatie .....
    Nr. ......... data ...........     Verificat si avizat pentru suma
                                       de ................. mii lei
                                               Director,
                                       (data si nr. de inregistrare)

                    DECONT JUSTIFICATIV
privind subventiile de la bugetul de stat pentru acoperirea a 70% din dobanda calculata la creditele contractate de producatorii agricoli pentru achizitionarea tractoarelor, combinelor, autocamioanelor intre 3-5 tone amenajate numai pentru transportul produselor agricole, masinilor si utilajelor agricole, conform Hotararii Guvernului nr. 352/1995 pentru perioada ...........
----------------------------------------------------------------------
Specificatia  Creditul  Soldul               Dobanda     Dobanda
(denumirea    acordat   creditelor  Rata     calculata   subventionata
utilajelor    initial   la finele   anuala   pe          din dobanda
sau a                   perioadei     a      perioada    calculata
masinilor                           dobanzii  .......    (70% din
agricole)                                                 col. 4)
----------------------------------------------------------------------
   0            1          2           3         4            5
----------------------------------------------------------------------
                  TOTAL: .............................................
----------------------------------------------------------------------
               AVIZAT,                     Producator agricol,
          BANCA COMERCIALA
              Director,
                              -----------------------

SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 352/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 352 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 352/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu