E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 352 din 26 mai 1995

privind subventionarea, in proportie de 70%, a dobanzii aferente creditelor bancare acordate de bancile comerciale producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 83/1993

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 111 din  2 iunie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    In vederea achizitionarii de tractoare, combine, masini si utilaje agricole din productia interna, producatorii agricoli pot beneficia de credite bancare cu dobanda anuala subventionata in proportie de 70% .
    Beneficiarii de credite sunt producatorii agricoli individuali si cei cu personalitate juridica, inclusiv arendasii, stabiliti potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 83/1993.
    Art. 2
    Creditele se acorda cu dobanda pietei, cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) sa reprezinte cel mult 85% din pretul tractoarelor, combinelor, masinilor si utilajelor agricole cumparate, diferenta de 15% urmand a fi achitata din fonduri proprii de catre beneficiari;
    b) rambursarea creditului se va esalona pe o perioada de maximum 5 ani; pentru dobanzile la creditele aferente tractoarelor, combinelor, masinilor si utilajelor agricole care vor fi achizitionate in cursul anului se acorda o perioada de gratie pana la data de 1 ianuarie a anului urmator;
    c) dobanzile calculate la creditele acordate, inclusiv cele aferente perioadei de gratie, vor fi subventionate in proportie de 70% pe an, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator, din bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 3
    Ministerul Industriilor va lua masurile necesare pentru sprijinirea realizarii tractoarelor, combinelor, masinilor si utilajelor agricole ce urmeaza a fi achizitionate potrivit prezentei hotarari.
    Art. 4
    Bunurile prevazute la art. 1 alin. 1, care se achizitioneaza din credite acordate in conditiile prezentei hotarari, nu pot fi instrainate prin vanzare pana la achitarea integrala a creditului acordat.
    Art. 5
    Se aproba Normele metodologice cu privire la acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 70% din dobanda aferenta creditelor bancare pe termen mediu acordate producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 83/1993.
    Normele metodologice sunt prevazute in anexa la prezenta hotarare.
    Art. 6
    Hotararile Guvernului nr. 267/1994, nr. 349/1994 si nr. 542/1994 raman aplicabile, cu privire la acordarea, utilizarea si controlul subventiilor aferente creditelor bancare acordate producatorilor agricoli in anul 1994, si in anul 1995 pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 7
    Prevederile prezentei hotarari se aplica si in cazul producatorilor agricoli care angajeaza credite bancare in vederea achizitionarii de autocamioane intre 3-5 tone din productia interna, amenajate numai pentru transportul produselor agricole.

                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul agriculturii
                      si alimentatiei,
                      Valeriu Tabara

                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Florin Georgescu

                      Ministrul industriilor,
                      Dumitru Popescu

    ANEXA 1

                     NORME METODOLOGICE
cu privire la acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 70% din dobanda aferenta creditelor bancare pe termen mediu acordate producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 83/1993

    1. Se subventioneaza de la bugetul de stat 70% din dobanda anuala calculata de bancile comerciale la creditele pe termen mediu, contractate de producatorii agricoli pentru achizitionarea de tractoare, combine, autocamioane intre 3-5 tone amenajate numai pentru transportul produselor agricole, masini si utilaje agricole din productia interna. Prin masini si utilaje agricole se intelege: remorci, masini si utilaje de prelucrat solul, de semanat si recoltat, pentru administrarea ingrasamintelor chimice si organice, pentru intretinerea culturilor si pentru tratamente fitosanitare.
    2. Subventiile se acorda beneficiarilor de credite, producatori agricoli individuali si cu personalitate juridica - inclusiv arendasii -, stabiliti potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 83/1993.
    3. Bancile comerciale pot acorda credite bancare in limita plafoanelor convenite cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Beneficiarii de credite prezinta bancilor comerciale documentatia solicitata de acestea, cu precizarea ca cererea de credite sa fie avizata de directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana, privind incadrarea in prevederile Legii nr. 83/1993 si ale prezentelor norme metodologice.
    4. Creditele bancare se acorda de bancile comerciale la cererea producatorilor agricoli, cu respectarea normelor de credite proprii ale bancilor comerciale.
    5. Subventiile aferente dobanzii calculate la creditele bancare nerambursate la scadenta, in cursul anului, se vor acorda dupa achitarea ratelor restante la nivelul dobanzii stabilite pentru creditele curente.
    Dobanda aferenta creditelor bancare scadente in cursul anului si nerambursate pana la finele fiecarui an se suporta integral de catre producatorii agricoli.
    Acelasi regim se aplica si dobanzii aferente creditelor bancare nerambursate in cadrul termenului prevazut in contractul de credit si in prezenta hotarare.
    6. Producatorii agricoli au obligatia sa organizeze si sa conduca o evidenta separata a creditelor bancare cu dobanda subventionata acordate in baza prezentei hotarari.
    7. Lunar se va intocmi si se va depune la directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana decontul justificativ - model cuprins in anexa la prezentele norme metodologice -, avizat de banca comerciala creditoare.
    Pentru dobanzile aferente perioadei de gratie de pana la data de 1 ianuarie a anului urmator, deconturile justificative se vor intocmi distinct, se vor prezenta si se vor deconta dupa data de 1 ianuarie a anului urmator.
    Producatorii agricoli si bancile comerciale creditoare raspund, potrivit legii, de realitatea si legalitatea datelor inscrise in deconturile justificative.
    8. Directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana verifica realitatea si legalitatea subventiilor solicitate prin deconturile justificative, efectuind controale la producatorii agricoli.
    9. Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene vor transmite lunar la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in doua exemplare, centralizatorul deconturilor justificative intocmite de beneficiarii creditelor, verificate si avizate.
    10. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in baza centralizatoarelor primite de la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene, solicita Ministerului Finantelor subventiile rezultate prin deschiderea de credite bugetare prevazute la cap. 76 "Agricultura, silvicultura, ape si mediu inconjurator". Cererea de credite bugetare va fi insotita de un exemplar din centralizatorul deconturilor justificative.
    11. Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin organele de control proprii, va verifica permanent modul de stabilire si de acordare a subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea a 70% din dobanda calculata la creditele bancare pe termen mediu, precum si modul de organizare si de tinere a evidentelor la directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene.
    12. Sumele transmise de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in contul directiilor generale pentru agricultura si alimentatie judetene, cu titlu de subventii de la bugetul de stat, vor fi virate de acestea direct beneficiarilor, pe baza decontului justificativ.
    13. Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene raspund, potrivit legii, de utilizarea, pastrarea si gestionarea sumelor primite de la bugetul de stat, precum si a documentatiilor care au stat la baza acordarii subventiilor de la bugetul de stat.
    14. Achitarea subventiilor de la bugetul de stat in mod necuvenit, prin inscrierea sau atestarea pe documentele de acordare de date sau situatii nereale, atrage obligatia beneficiarului de restituire a sumelor, precum si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.
    15. Persoanele carora le revin obligatii de serviciu in legatura cu acordarea subventiilor raspund disciplinar, material, civil sau penal, dupa caz, potrivit legii.
    16. Trimestrial, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va raporta Ministerului Finantelor numarul de tractoare, combine si autocamioane achizitionate din credite bancare potrivit Hotararii Guvernului nr. 267/1994 si prezentei hotarari.

    ANEXA 1.1.
    la normele metodologice

    PRODUCATORUL AGRICOL .........
    BANCA COMERCIALA .............     Directia generala pentru
    Contul .......................     agricultura si alimentatie .....
    Nr. ......... data ...........     Verificat si avizat pentru suma
                                       de ................. mii lei
                                               Director,
                                       (data si nr. de inregistrare)

                    DECONT JUSTIFICATIV
privind subventiile de la bugetul de stat pentru acoperirea a 70% din dobanda calculata la creditele contractate de producatorii agricoli pentru achizitionarea tractoarelor, combinelor, autocamioanelor intre 3-5 tone amenajate numai pentru transportul produselor agricole, masinilor si utilajelor agricole, conform Hotararii Guvernului nr. 352/1995 pentru perioada ...........
----------------------------------------------------------------------
Specificatia  Creditul  Soldul               Dobanda     Dobanda
(denumirea    acordat   creditelor  Rata     calculata   subventionata
utilajelor    initial   la finele   anuala   pe          din dobanda
sau a                   perioadei     a      perioada    calculata
masinilor                           dobanzii  .......    (70% din
agricole)                                                 col. 4)
----------------------------------------------------------------------
   0            1          2           3         4            5
----------------------------------------------------------------------
                  TOTAL: .............................................
----------------------------------------------------------------------
               AVIZAT,                     Producator agricol,
          BANCA COMERCIALA
              Director,
                              -----------------------

SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 352/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 352 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 352/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu