E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2101 din 27 noiembrie 1997

pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 1997

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 349 din  9 decembrie 1997


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 75 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 1997, care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala a trezoreriei, celelalte directii din minister, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitatile lor subordonate vor lua masuri pentru indeplinirea dispozitiilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Corneliu Eugeniu Gorcea,
                      secretar de stat


                      NORME METODOLOGICE
    privind incheierea exercitiului bugetar al anului 1997

    Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) si ale art. 76 alin. (1) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, operatiunile de incasari si plati aferente exercitiului bugetar al anului 1997 se efectueaza pana la data de 31 decembrie 1997 inclusiv, in baza carora Ministerul Finantelor emite prezentele norme metodologice.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1.1. Impozitele, taxele, precum si celelalte venituri datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, cu termene scadente pana la data de 31 decembrie 1997, se achita prin depunerea ordinelor de plata de catre platitori la bancile comerciale unde au conturile deschise, astfel incat documentele de plata sa fie incasate in contul general al trezoreriei statului pana cel mai tarziu la data de 31 decembrie 1997, inclusiv.
    1.2. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, prin trezoreriile statului, vor lua masurile necesare pentru asigurarea functionarii in luna decembrie 1997 a casieriilor trezoreriilor statului corespunzator nevoilor contribuabililor, persoane fizice, pentru plata in numerar a impozitelor si taxelor datorate pe anul 1997.
    1.3. Casa de Economii si Consemnatiuni, care incaseaza veniturile la bugetul statului potrivit conventiei incheiate cu Ministerul Finantelor, va stabili in cursul lunii decembrie 1997 programul unitatilor din subordine, astfel incat persoanele fizice sa aiba posibilitatea de a-si achita aceste obligatii catre bugetul de stat si bugetele locale.
    Conducerea Casei de Economii si Consemnatiuni va dispune masuri la unitatile din subordine ca veniturile bugetare incasate de catre acestea, care privesc anul 1997, sa fie virate in contul trezoreriei statului pana la data de 31 decembrie 1997 inclusiv.
    1.4. Regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat au obligatia ca pana la data de 30 ianuarie 1998 sa procedeze, pe baza datelor definitive, la recalcularea si la regularizarea cu bugetul de stat pe anul 1998 a subventiilor primite in anul 1997, potrivit cap. III din Normele metodologice privind inscrierea in bugetul de stat si acordarea din acesta a subventiilor pentru produsele din industria carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 747 din 10 iunie 1994, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 18 august 1994. In acelasi mod se vor efectua recalcularea si regularizarea transferurilor primite de catre unitatile mentionate mai sus de la bugetul de stat in anul 1997.
    Totodata se va tine seama si de prevederile pct. 4 din Normele comune ale Ministerului Finantelor si Ministerului Transporturilor nr. DM 1.162/94/AN/621/94 privind fundamentarea subventiilor de la bugetul de stat pentru unele activitati din cadrul Ministerului Transporturilor, precum si alte reglementari in domeniu. In mod asemanator se va proceda si in cazul bugetelor locale. Sumele primite in plus se vireaza la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, la subcapitolul 22.01.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti", respectiv 22.02.05, in termen de 3 zile de la stabilirea acestora.
    Agentii economici care au beneficiat in anul 1997 de subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif si de prime de la bugetul de stat pentru produsele agricole au obligatia de a verifica exactitatea acestora pe baza datelor definitive si in cazul in care se constata ca s-au primit sume in plus, acestea vor fi restituite bugetului de stat pe anul 1998, la subcapitolul 22.01.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti", pana la data de 31 ianuarie 1998.
    Ordonatorii principali de credite care au primit in anul 1997 fonduri de la bugetul de stat pentru subventii, diferente de pret, transferuri si prime au obligatia, potrivit dispozitiilor legale, sa verifice la regiile autonome, societatile comerciale si la orice beneficiari de asemenea sume, pana la data de 12 februarie 1998, pe baza deconturilor definitive pe anul 1997, justificarea primirii sumelor respective. In cazul in care din verificare rezulta ca s-au primit sume necuvenite, acestea vor fi virate de catre beneficiarii respectivi pana la data de 25 februarie 1998 in contul bugetului de stat pe anul 1998, la subcapitolul 22.01.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti".
    1.5. Ministerul Industriei si Comertului va regulariza subventiile acordate in baza Hotararii Guvernului nr. 578/1997, in conditiile prevederilor art. 2 din aceasta hotarare.
    1.6. Fondurile alocate de la bugetul de stat regiilor autonome, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare si societatilor comerciale cu capital de stat pentru finantarea obiectivelor de investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 si ramase neutilizate la data de 31 decembrie 1997, se restituie bugetului de stat pe anul 1998 pana la data de 23 ianuarie 1998 la subcapitolul 22.01.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti".
    1.7. Valoarea investitiilor realizate de societatile comerciale cu capital majoritar de stat in anul 1997 din fondurile alocate de la bugetul de stat va fi inregistrata in contul "Capital social", aceasta constituind participarea statului la cresterea capitalului social. Concomitent cu inregistrarea in contabilitatea proprie, agentii economici respectivi vor intocmi si formele prevazute de lege pentru majorarea capitalului social.
    Totodata, regiile autonome vor constitui participatia statului la cresterea patrimoniului propriu al regiei, cu valoarea investitiilor realizate din alocatii de la bugetul de stat pe anul 1997, procedand, in consecinta, conform legii.
    1.8. Regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, carora li s-au preluat credite neperformante pentru investitii in baza Legii nr. 7/1992, au obligatia sa ramburseze, in limita acestor credite, sume din resursele financiare destinate finantarii investitiilor si ramase disponibile la finele anului 1997, care vor fi virate astfel:
    - in contul 50.18 "Disponibil din sumele incasate din reactivarea si rambursarea obligatiilor rezultate din aplicarea Legii nr. 7/1992", deschis la trezoreriile municipiilor resedinta de judet pe seama Ministerului Finantelor (in judetele in care functioneaza trezorerii ale statului);
    - in contul 64.01 "Disponibil din sumele incasate din reactivarea si rambursarea obligatiilor rezultate din aplicarea Legii nr. 7/1992", deschis la centrala Bancii Nationale a Romaniei pe seama Ministerului Finantelor (in judetul Ilfov si in municipiul Bucuresti, in care nu functioneaza inca trezorerii ale statului).
    Virarea se efectueaza in termen de 5 zile de la termenul legal pentru depunerea bilantului contabil pe anul 1997. Aceasta operatiune reprezinta, potrivit Legii nr. 7/1992, reactivarea unei parti din creditele neperformante preluate de stat.
    Bancile in a caror evidenta sunt inregistrate credite neperformante, precum si organele de control financiar de stat ale Ministerului Finantelor vor verifica la fiecare agent economic, in termen de 20 de zile de la data incheierii si depunerii bilantului contabil pe anul 1997, posibilitatile de reactivare a debitelor prin identificarea si preluarea unor noi surse disponibile in contul creditelor neperformante.
    1.9. Agentii economici inregistrati la organele fiscale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care au primit in anul 1997 alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru finantarea investitiilor, isi exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor destinate realizarii obiectivelor de investitii cu finantare bugetara in conditiile art. 18-21 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata.
    Sumele deduse in anul 1997, inclusiv cele restituite de organele fiscale in cursul anului 1997, pe caile prevazute in art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, se inregistreaza ca reconstituiri de plati in contul de cheltuieli bugetare deschis la trezoreriile statului sau la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., dupa caz, si se folosesc pentru finantarea aceluiasi obiectiv de investitii pana la data de 31 decembrie 1997.
    Sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor aprovizionate si serviciilor prestate in luna decembrie 1997 pentru investitii finantate din alocatii bugetare si care se ramburseaza de organele fiscale in anul 1998 se vireaza de catre agentii economici respectivi la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, in anul 1998, la subcapitolul 22.01.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti", respectiv 22.02.05, in termen de 5 zile de la data incasarii sumelor respective in cont.

    CAP. 2
    Incheierea exercitiului bugetar la institutiile publice

    2.1. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile subordonate acestora, dupa caz, vor dispune masuri pentru incheierea tuturor operatiunilor financiare (incasari si plati) aferente anului 1997 si pentru prezentarea documentelor aferente la trezoreriile statului sau la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., pana cel mai tarziu la data de 30 decembrie 1997, asigurandu-se timpul necesar atat trezoreriilor statului, cat si bancilor comerciale, pentru inregistrarea si inchiderea conturilor la finele anului 1997.
    2.2. Institutiile publice care incaseaza venituri pentru bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz, prin conturi colectoare, deschise la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. din judetul Ilfov si din municipiul Bucuresti (sectoarele 2, 4, 5 si 6), au obligatia sa verse la bugetul respectiv, pana la data de 29 decembrie 1997, pe capitole si subcapitole ale clasificatiei bugetare, soldurile aflate in conturile colectoare aferente. Aceste conturi nu pot aparea cu sold in bilantul incheiat la data de 31 decembrie 1997.
    Sumele incasate in numerar, reprezentand venituri bugetare, vor fi depuse cu foaie de varsamant direct in conturile de venituri ale bugetului de stat sau ale bugetelor locale, dupa caz.
    2.3. Directia Generala a Vamilor va dispune masuri la unitatile din subordine ca, in perioada ramasa pana la finele anului, sumele incasate in conturile colectoare de venituri sa fie defalcate si virate, saptamanal si in ultima zi lucratoare a anului, in conturile de venituri, deschise, pe capitole si subcapitole, la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., avand in vedere ca nu pot ramane solduri la finele anului 1997 in aceste conturi.
    2.4. Ordonatorii de credite vor dispune masuri severe privind angajarea fondurilor pana la finele anului 1997, in limita creditelor bugetare aprobate si deschise si numai pentru cheltuieli strict necesare functionarii institutiilor, prevenindu-se risipa, formarea de stocuri de materiale si marfuri peste necesar, efectuarea de cheltuieli neeconomicoase si altele. In acest scop se va actiona pentru:
    a) repartizarea creditelor bugetare in limita alocatiilor prevazute, aprobarea virarilor de credite in cazuri strict justificate, inainte de efectuarea cheltuielilor si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
    b) achitarea contravalorii materialelor si marfurilor primite si receptionate din creditele bugetare aprobate cu aceasta destinatie;
    c) acordarea de avansuri spre decontare pentru actiuni care se incheie si se deconteaza pana la finele anului;
    d) cheltuielile pentru deplasari, detasari, transferari vor fi efectuate in limita creditelor bugetare aprobate prin bugetul pe anul 1997, fiind interzisa majorarea acestora prin virari de credite bugetare;
    e) verificarea zilnica a operatiunilor privind deschiderea si repartizarea de credite bugetare, precum si a platilor inregistrate in extrasele de cont, iar in cazul in care unele dintre acestea nu apartin institutiei, se vor lua masuri pentru corectarea erorilor in mod operativ;
    f) in vederea indeplinirii conditiilor de intrare in vigoare a acordurilor de imprumuturi externe pentru achizitionarea de bunuri din import, ordonatorii de credite pot acorda avansurile prevazute in contracte, cu conditia justificarii acestora in conformitate cu clauzele prevazute in contractele comerciale.
    2.5. In conditiile executiei bugetului de stat pe anul 1997, ordonatorii principali de credite finantati din bugetul de stat vor deschide si vor repartiza credite bugetare institutiilor din subordine, cel mai tarziu pana la data de 15 decembrie 1997, asigurandu-se timpul necesar efectuarii cheltuielilor pana la finele anului, inclusiv retragerile de credite de la institutii in cazurile justificate.
    Creditele bugetare suplimentate ordonatorilor de credite din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului vor fi deschise si repartizate pe masura aprobarii actelor normative.
    2.6. Avansurile acordate in anul 1997, conform Hotararii Guvernului nr. 85/1997, de catre institutiile publice, pe baza contractelor incheiate cu furnizorii, vor fi decontate definitiv in cursul lunii decembrie, astfel incat la data de 31 decembrie 1997 sa se reflecte in bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate, iar sumele ramase neutilizate vor fi restituite ordonatorilor de credite pana la data de 29 decembrie 1997, reconstituindu-se platile de casa.
    Fac exceptie de la aceasta regula sumele acordate anticipat regiilor autonome si societatilor comerciale care, potrivit normelor interne, presteaza servicii numai pe baza de garantii (posta, telefon, furnizarea energiei electrice si a gazului metan si servicii comunale), precum si avansurile acordate din imprumuturi externe, contractate, potrivit legii, care se deconteaza conform conditiilor stabilite in acordurile de imprumut convenite cu partile contractante.
    Potrivit prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, sumele reprezentand plati in avans, efectuate in conditiile contractuale, pentru actiunile si categoriile de cheltuieli prevazute de Hotararea Guvernului nr. 85/1997 si nejustificate prin prestatiile realizate pana la finele anului 1997, vor fi recuperate in conditiile legii, in anul urmator, de catre institutia publica care a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate, la subcapitolul 22.01.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti" si, respectiv, 22.02.05 la bugetele locale.
    2.7. Institutiile publice vor efectua pana la data de 24 decembrie 1997 plata drepturilor de personal, indemnizatiilor de asigurari sociale si a altor drepturi banesti, in limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie, atat din credite bugetare, cat si din mijloace extrabugetare si din fonduri speciale, dupa caz.
    In acest scop, institutiile publice vor solicita din timp trezoreriilor statului sau unitatilor bancare, dupa caz, necesarul de numerar pentru plata drepturilor de personal in luna decembrie 1997.
    Pe baza cererilor de numerar trezoreriile statului si unitatile bancare, dupa caz, vor esalona institutiile publice pentru ridicarea numerarului necesar, corespunzator datei de efectuare a platii drepturilor de personal.
    O data cu ridicarea numerarului pentru plata salariilor, institutiile publice vor prezenta si ordinele de plata pentru virarea contributiei de asigurari sociale, impozitului pe salarii, contributiei la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, contributiei pentru pensia suplimentara, sumelor retinute in contul unor persoane juridice si fizice etc.
    In cazul in care au ramas drepturi de personal neplatite, acestea se achita in anul 1998 din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in acest an.
    2.8. Sumele reprezentand stimulentele constituite in conformitate cu prevederile art. 56 alin. 1 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, ramase neutilizate la data de 31 decembrie 1997, dupa calcularea si plata stimulentelor pe luna decembrie 1997, vor fi virate la bugetul de stat, la subcapitolul 21.01.30 "Alte venituri de la institutiile publice", pana la data de 30 ianuarie 1998.
    2.9. Institutiile publice care au fost finantate prin conturile 50.14. "Disponibil pentru finantarea unitatilor Ministerului Apararii Nationale, 50.15. "Disponibil al institutiilor, care nu au calitatea de ordonatori de credite" si prin contul 64.13. "Disponibil titulari de avansuri", deschise la trezoreriile statului sau la Banca Comerciala Romana - S.A., dupa caz, au obligatia ca dupa plata salariilor sa vireze soldul din conturile respective incepand cu data de 23 decembrie 1997 pana la data de 30 decembrie 1997 in conturile ordonatorilor de credite de la care au fost primite fondurile.
    2.10. Institutiile publice, inclusiv cele care au primit subventii de la buget, au obligatia ca pana la data de 31 decembrie 1997 sa depuna in conturile deschise la trezoreriile statului sau la unitatile bancare, dupa caz, sumele aflate in casieria proprie.
    2.11. Creditele bugetare deschise si repartizate, precum si cele care nu au fost deschise, ramase neutilizate la data de 31 decembrie 1997 in conturile ordonatorilor de credite, se anuleaza de drept conform prevederilor art. 76 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
    2.12. Institutiile publice au obligatia ca, pana cel tarziu la data de 24 decembrie 1997, sa lichideze operatiunile de mandat primite de la alte institutii sau agenti economici si sa restituie sumele ramase neutilizate. In contul "Sume de mandat si sume in depozit" nu pot fi mentinute sume la finele anului 1997, cu exceptia cazurilor prevazute in anexa nr. 1.
    2.13. Institutiile publice vor lua masurile necesare ca eventualele acreditive in lei, deschise pentru procurari de materiale si marfuri, ramase neutilizate pana la finele anului 1997, sa fie restituite in conturile din care au fost acordate, in vederea reconstituirii platilor de casa.
    Acreditivele in valuta, deschise de catre institutiile publice pentru importurile care sunt in curs de derulare, se mentin in continuare pana la lichidarea contractului respectiv. Sumele in valuta ramase nefolosite se vireaza la fondul valutar al statului, iar contravaloarea in lei se varsa la bugetul de stat pe anul 1998 la subcapitolul 22.01.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti", in termen de 5 zile de la incheierea importurilor.
    2.14. Institutiile publice, care au rezervat in cursul anului la societati bancare, in conturi distincte, sume de la buget, din mijloace extrabugetare si din fonduri speciale, pentru procurarea de valuta prin licitatie, potrivit normelor in vigoare, vor dispune restituirea, pana la data de 29 decembrie 1997, a disponibilitatilor neutilizate, aflate in conturile deschise la bancile comerciale, pentru reintregirea platilor de casa in conturile din care au fost alocate. Ordonatorii de credite raspund de efectuarea acestei operatiuni in timp util.
    2.15. Valuta procurata din credite bugetare si ramasa neutilizata la finele anului se depune la societatea bancara in contul fondului de rezerva valutara, iar cu contravaloarea in lei a valutei se reconstituie platile de casa la subdiviziunea respectiva. Face exceptie valuta procurata pana la finele anului in scopul rambursarii la extern a ratelor la imprumuturile guvernamentale si plata de dobanzi la termenele scadente pana la data de 15 ianuarie 1998.
    Valuta procurata din fonduri extrabugetare sau din alte fonduri speciale, precum si garantiile in valuta depuse la unitatile vamale, aflate in conturile institutiilor publice, deschise la bancile comerciale, se reporteaza in anul urmator pentru a fi utilizate in scopul pentru care au fost procurate.
    Institutiile publice, care au incasat in conturi distincte valuta pentru serviciile prestate sau pentru lucrarile executate si care, potrivit legii, reprezinta venituri bugetare, au obligatia de a vira valuta respectiva la fondul de rezerva valutara, iar contravaloarea in lei se va vira la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetele locale, dupa caz, pana la data de 29 decembrie 1997, la subdiviziunea la care se incaseaza venitul respectiv. Ordonatorii de credite si conducatorii compartimentelor financiar-contabile raspund de eventualele sume neregularizate, asa cum s-a precizat mai sus.
    2.16. Reprezentantele Romaniei din strainatate aplica prevederile prezentelor norme metodologice cu privire la plata salariilor, incasarea sumelor de la debitori, plata obligatiilor pentru procurari de bunuri si servicii si efectuarea inventarierii patrimoniului.
    Disponibilitatile in valuta procurata din finantarea bugetara, ramase la finele anului 1997 la reprezentantele diplomatice si comerciale ale Romaniei din strainatate, se reporteaza in anul urmator si se regularizeaza cu bugetul de stat de catre Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv de catre celelalte ministere care finanteaza cheltuieli de aceasta natura, astfel:
    - in termen de 45 de zile pentru reprezentantele din Europa si in termen de 60 de zile pentru reprezentantele din celelalte continente, contravaloarea in lei a valutelor existente la data de 31 decembrie 1997, stabilite la cursul de schimb de la data cand are loc operatiunea de regularizare, se vireaza, de catre Ministerul Afacerilor Externe si de catre celelalte ministere, din creditele bugetare aprobate pentru anul 1998, privind intretinerea si functionarea reprezentantelor respective, la bugetul de stat pe anul 1998, in contul bugetar 60.22.x.05 "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti".
    2.17. Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice care sunt finantate din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, se regularizeaza la sfarsitul anului 1997, in limita sumelor primite de la aceste bugete.
    Institutiile de cultura si unitatile sportive regularizeaza soldul disponibil de la finele anului 1997 potrivit prevederilor art. 1 alin. 2 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 86/1996, si ale art. 1 alin. 2 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 10/1996, aprobata prin Legea nr. 59/1996.
    Cu sumele regularizate, ordonatorii de credite vor reconstitui platile de casa pe anul 1997.
    2.18. Potrivit Hotararii Guvernului nr. 491/1995, sumele constituite pentru organizarea taberelor, excursiilor, expeditiilor scolare si a altor forme de petrecere a timpului liber pentru prescolari si elevi, ramase necheltuite, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    2.19. Conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 72/1997, disponibilitatile in lei si in valuta ramase la finele anului 1997 din cota de 30%, retinuta de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, se reporteaza in anul urmator, urmand a fi utilizate pentru aceleasi destinatii prevazute de reglementarile in vigoare.
    2.20. Ordonatorii principali de credite, finantati din bugetul de stat, care au conturile deschise la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A., isi vor reintregi contul de cheltuieli pe anul 1997, deschis pe capitole, cu sumele retrase din conturile "Titulari de avansuri", deschise pe seama institutiilor din subordine, care nu au calitatea de ordonatori de credite tertiari, la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. si la trezoreriile statului, dupa caz (operatiunea poate avea loc si la ordonatorii secundari si tertiari de credite care le-au transmis). Sumele se vireaza pana la data de 29-30 decembrie 1997.
    2.21. Ordonatorii principali de credite, finantati din bugetele locale, care au conturile deschise la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., isi reintregesc la finele anului mijloacele banesti, din contul de disponibil al bugetului local, cu sumele ramase in conturile institutiilor din subordine. Operatiunea de virare se efectueaza de catre institutia respectiva, impreuna cu unitatea Bancii Comerciale Romane - S.A. si a Bancii Agricole - S.A., dupa caz, la care sunt deschise conturile respective.
    2.22. Soldul contului "Disponibil din venituri extrabugetare", ramas la finele anului 1997 la institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, se reporteaza, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 72/1996, in anul urmator.
    2.23. Veniturile retinute de Ministerul Apararii Nationale, de Ministerul de Interne si de celelalte componente ale fortelor armate, in conditiile art. 14 alin. (3)-(6) din Legea nr. 72/1997, ramase neutilizate la finele anului 1997, se varsa la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, la subcapitolele corespunzatoare unde se incadreaza sursa respectiva, pana la data de 30 decembrie 1997.
    2.24. Sumele ramase neutilizate la finele anului 1997 in contul de disponibil pentru mijloace extrabugetare din cota de 70% din contravaloarea serviciilor prestate, conform Legii nr. 75/1995, de catre inspectoratele pentru calitatea semintelor si materialului saditor, Laboratorul Central pentru Controlul Calitatii Semintelor si Institutul pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor se varsa la bugetul de stat pana la data de 31 decembrie 1997 la subcapitolul 21.01.05 "Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decat cele sanitare de pe langa institutii". In cazul in care la finele anului 1997 se afla sume de natura celor de mai sus in contul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, acestea vor fi virate la bugetul de stat, in acelasi termen si la subcapitolul mentionat.
    2.25. Sumele ramase neutilizate la finele anului 1997 din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pentru realizarea lucrarilor de inlaturare a efectelor calamitatilor naturale produse in unele judete vor fi restituite pana la data de 29 decembrie 1997, de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, Ministerului Finantelor - Directia generala a trezoreriei in contul 61.75.200.01.60, deschis la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    2.26. In cazul in care, prin acte normative si norme metodologice, sunt prevazute operatiuni financiare care privesc bugetul de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, dupa caz, si in care este prevazuta destinatia disponibilitatilor la finele anului, operatiunile de incheiere se vor efectua potrivit acestor reglementari.
    2.27. Veniturile retinute in anul 1997 de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in baza Legii protectiei muncii nr. 90/1996 si ramase neutilizate se vireaza la bugetul de stat, in ultima zi lucratoare a anului 1997, la subcapitolul 21.01.30 "Alte venituri de la institutiile publice".
    2.28. Institutiile publice au obligatia de a lua masurile necesare pentru lichidarea, pana la finele anului, a imobilizarilor de fonduri in debitori, clienti si alte creante, iar cu sumele incasate vor fi reconstituite platile de casa sau vor fi virate la buget (cont 60.22.x.05 la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. si cont 20.22.01.05 la trezorerii), in cazul in care acestea provin din finantarea bugetara a anilor precedenti.
    In raportul la darea de seama contabila pe anul 1997 vor fi analizate in mod deosebit situatia creantelor pe categorii de operatiuni si pe surse de finantare si cauzele care le-au determinat, precum si masurile stabilite pentru lichidarea acestora.
    2.29. Institutiile publice au obligatia, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, sa efectueze inventarierea patrimoniului potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991 si Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 2.388/1995, sa intocmeasca registrul-inventar conform normelor in vigoare si sa reflecte rezultatele acesteia in bilantul contabil de la finele anului 1997.
    Ordonatorii de credite au obligatia de a analiza structura stocurilor inventariate si de a stabili materialele aflate in stoc, fara utilizare, cauzele acestora, precum si raspunderea persoanelor vinovate de imobilizarea fondurilor in astfel de bunuri.
    2.30. Institutiile publice au obligatia ca, in primele 5 zile lucratoare ale lunii ianuarie a anului 1998, sa comunice trezoreriei statului sau unitatii bancare, dupa caz, la care au conturile deschise, confirmarea soldurilor conturilor de cheltuieli bugetare si de disponibilitati.
    Eventualele diferente fata de soldurile respective, aflate in contabilitatea trezoreriei statului sau a unitatii bancare, vor fi clarificate operativ, fiind interzisa incheierea executiei la finele anului 1997 cu diferente.
    Institutiile publice au obligatia de a prezenta trezoreriilor statului sau unitatilor bancare, dupa caz, unde acestea au conturile deschise, darile de seama contabile asupra executiei bugetare pe anul 1997, pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor de casa si a soldurilor conturilor de disponibilitati cu cele din conturile corespunzatoare.
    2.31. Ordonatorii principali si secundari de credite vor centraliza datele din darile de seama contabile primite de la institutiile din subordine, numai daca acestea sunt vizate de unitatile bancare sau de trezoreriile statului, dupa caz. Darile de seama contabile centralizate ale ordonatorilor principali de credite vor fi vizate de Banca Nationala a Romaniei - Directia decontari operatiuni bancare, numai in ceea ce priveste platile de casa pe capitole de cheltuieli efectuate prin unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., raportate in situatia 1a, anexa la darea de seama.

    CAP. 3
    Incheierea exercitiului bugetelor locale

    3.1. Ordonatorii principali de credite, finantati din bugetele locale din judetul Ilfov si municipiul Bucuresti (sectoarele 2, 4, 5 si 6), in care nu functioneaza trezorerii ale statului, vor dispune ca soldul disponibil ramas la finele anului in contul deschis pe seama acestora la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. sa fie virat la data de 29 decembrie 1997 in contul de disponibil al bugetului local. (cont 63 ......), deschis pe seama Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov si a administratiilor financiare, dupa caz.
    Totodata, trezoreriile statului din sectoarele 1 si 3 din municipiul Bucuresti vor lua masuri ca pana la data de 31 decembrie 1997 sa vireze soldul contului 27 "Venituri incasate pentru bugetul Capitalei" in contul de disponibil al bugetului local (cont 63 ....) deschis pe seama Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti la Sucursala Municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A., precum si a soldului contului 50.26 "Disponibil din bugetul local al Capitalei pentru efectuarea de cheltuieli" in contul de disponibil al Primariei Capitalei.
    3.2. Consiliile locale comunale, orasenesti si municipale care au primit in cursul anului 1997 imprumuturi temporare din fondul de tezaur al consiliului judetean si al municipiului Bucuresti au obligatia sa le ramburseze pana la data de 29 decembrie 1997.
    In acelasi mod procedeaza si consiliul judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti in cazul in care au primit imprumuturi temporare din fondul de tezaur pentru executia bugetului propriu.
    Bugetul local care nu poate rambursa integral imprumutul primit din fondul de tezaur potrivit art. 61 alin. (5) din Legea nr. 72/1996 nu va putea ramane cu sold la finele anului 1997.
    Totodata, consiliile locale care au utilizat temporar fondul de rulment in conditiile art. 63 lit. b) au obligatia reintregirii acestui fond pana la data de 31 decembrie 1997.
    3.3. Fiecare buget local care a primit transferuri din bugetul de stat restituie sumele ramase nefolosite la finele anului 1997, procedandu-se astfel:
    3.3.1. Suma rezultata in plus, ca diferenta intre sumele primite si inregistrate in contul de venituri al bugetului local la subcapitolul 37.02.01, reprezentand subventii primite pentru asigurarea protectiei sociale a populatiei pentru energia termica si transportul urban de calatori si platile de casa inregistrate in contul de cheltuieli al bugetului local la capitolul 63.02 "Servicii si dezvoltare publica si locuinte" (alin. 35.03 "Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif") si capitolul 68.02 "Transporturi si comunicatii", se vireaza cu ordin de plata in contul bugetului de stat, reconstituindu-se platile de casa astfel:
    a) la trezoreria statului
    - in creditul contului 23.85.01.01 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru asigurarea protectiei sociale a populatiei pentru energia termica si transportul urban de calatori", prin debitarea contului 21.37.02.01 "Subventii primite de bugetele locale pentru asigurarea protectiei sociale a populatiei pentru energia termica si transportul urban de calatori";
    b) la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A.
    - in creditul contului 61.85.x.01 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru asigurarea protectiei sociale a populatiei pentru energia termica si transportul urban de calatori", prin debitarea contului 63 "Disponibil buget local".
    3.3.2. Suma rezultata in plus ca diferenta intre sumele primite si inregistrate in contul de venituri al bugetului local, la subcapitolul 37.02.02, reprezentand subventii primite de bugetele locale pentru investitii si plati de casa, inregistrate in contul de cheltuieli al bugetului local, la capitolul 63.02 "Servicii si dezvoltare publica si locuinte" si la capitolul 68.02 "Transporturi si comunicatii" (art. 72 si 73) se vireaza cu ordin de plata, reconstituindu-se platile de casa, astfel:
    a) la trezoreria statului
    - in creditul contului 23.85.01.02 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii", respectiv creditul contului 23.85.01.03 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe", prin debitul contului 21.37.02.02 "Veniturile bugetului local" din "Subventii primite de bugetele locale pentru investitii", respectiv debitul contului 21.37.02.03 "Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe";
    b) la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A.
    - in creditul contului 61.85.x.02 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii" si creditul contului 61.85.x.03 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe" prin debitul contului 63 "Disponibil buget local".
    Operatiunile prevazute la pct. 3.3 se efectueaza atat la trezoreriile statului, cat si la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., in primele 5 zile lucratoare din luna ianuarie 1998.
    3.4. Excedentul bugetului local, rezultat dupa efectuarea operatiunilor de regularizare mentionate mai sus se repartizeaza in urmatoarea ordine:
    a) rambursarea eventualelor imprumuturi din anii precedenti sau din anul curent nelichidate si plata dobanzilor aferente acestora;
    b) constituirea fondului de rulment propriu. Acesta se stabileste in limita a 5% din veniturile proprii realizate in anul 1997, inclusiv sumele defalcate din impozitul pe salarii. Din suma rezultata se scade soldul fondului de rulment constituit pana la data de 31 decembrie 1996, iar diferenta ramasa in plus se aloca pentru constituirea fondului de rulment propriu;
    c) varsaminte la fondul de tezaur judetean sau al municipiului Bucuresti reprezentand suma ramasa din excedentul bugetului local, dupa alocarea la fondul de rulment propriu.
    3.5. Operatiunea de regularizare si de repartizare a excedentului bugetelor locale se efectueaza astfel:
    a) de catre trezoreriile statului, impreuna cu consiliile comunale, orasenesti, municipale, ale sectoarelor 1 si 3 din municipiul Bucuresti si judetene, pe baza contului de executie al bugetului local care sa corespunda cu datele din contabilitatea trezoreriei;
    b) in municipiul Bucuresti (sectoarele 2, 4, 5 si 6) si in judetul Ilfov, in care nu functioneaza trezorerii ale statului, de catre:
    - Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat, pe baza contului de executie prezentat Consiliului General al Municipiului Bucuresti de catre consiliile locale comunale si de Consiliul Judetean Ilfov;
    - circumscriptiile fiscale, pe baza contului de executie prezentat de catre consiliile locale orasenesti;
    - administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti (2, 4, 5 si 6), pe baza contului de executie prezentat de consiliile locale ale sectoarelor respective ale municipiului Bucuresti.
    Operatiunile de regularizare a excedentului bugetului local se efectueaza in primele 5 zile lucratoare ale lunii ianuarie 1998.
    3.6. Sumele alocate din fondul de tezaur pentru finantarea unor obiective de investitii din raza teritoriala a judetului, in domeniile gospodariei comunale si transporturilor, neutilizate la finele anului bugetar 1997, se reporteaza in anul urmator, urmand a se utiliza in continuare, cu aceeasi destinatie, pentru acelasi obiectiv de investitii, iar cele ramase disponibile dupa terminarea obiectivului de investitii se restituie la fondul de tezaur.
    3.7. La incheierea exercitiului bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale, autoritatile locale si regiile autonome, beneficiare de imprumuturi externe pentru investitiile finantate partial din credite externe, vor tine seama de precizarile Ministerului Finantelor date in aplicarea acordurilor de imprumut incheiate cu organismele financiare internationale, aprobate, in conditiile legii, pentru finantarea unor proiecte de utilitate publica.

    CAP. 4
    Incheierea exercitiului bugetului asigurarilor sociale de stat

    4.1. Executia de casa a bugetului asigurarilor sociale de stat se incheie la finele anului 1997, la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., astfel:
    - soldul contului 66.09 "Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat" si al contului 66.59 "Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat" se vireaza de catre filiale in ultima zi lucratoare a anului 1997 la Sucursala Municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A. Dupa colectarea tuturor operatiunilor, Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A. inchide soldurile conturilor de mai sus prin contul 64.25 "Disponibil din excedentul bugetului asigurarilor sociale de stat din anii precedenti", deschis pe seama Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, care poate inregistra sold creditor sau debitor, dupa caz, reflectandu-se in contul general al trezoreriei statului, deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. (cont 51.50).
    Potrivit art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997, de la bugetul de stat pe anul 1997 s-a alocat bugetului asigurarilor sociale de stat suma de 1.392,8 miliarde lei, reprezentand transferuri.
    De asemenea, s-a mai prevazut ca din eventualele economii ce se vor realiza in cursul anului 1997 la transferurile catre bugetul asigurarilor sociale de stat se poate acoperi deficitul inregistrat la finele anului 1996 al bugetului respectiv.
    In legatura cu aceasta problema se aplica urmatoarele precizari:
    - In cazul in care bugetul asigurarilor sociale de stat inregistreaza la finele anului 1997 un excedent de pana la 1.392,8 miliarde lei, acesta provine in exclusivitate din economii de la transferul bugetului de stat si se regularizeaza cu bugetul de stat astfel:
      - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vireaza cu ordin de plata in contul 64.25 "Disponibil din excedentul bugetului asigurarilor sociale de stat din anii precedenti", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti, suma reprezentand deficitul bugetului asigurarilor sociale inregistrat la finele anului 1996, diminuandu-se in mod corespunzator subventiile primite din bugetul de stat in anul 1997 (cont 66.09 "Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat");
      - diferenta ramasa se vireaza in contul bugetului de stat 61.85.x.04 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat", deschis la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti.

    NOTA:
    Operatiunile de mai sus se efectueaza de catre Banca Comerciala Romana - S.A. pe baza datelor comunicate de catre Ministerul Finantelor.
    Pentru trezoreriile statului se transmit norme separate.

    CAP. 5
    Incheierea executiei fondurilor speciale

    5.1. Soldurile fondurilor speciale, constituite potrivit dispozitiilor legale in vigoare si ramase la finele anului 1997 in conturile respective, se reporteaza in anul urmator, conform prevederilor anexei nr. 2.
    5.2. Institutiile publice vor lua masuri pentru virarea, pana la data de 24 decembrie 1997, in contul ministerelor care administreaza fondurile speciale, a disponibilitatilor aflate in conturile fondurilor speciale la trezoreriile statului si la unitatile bancare, si anume:
    - Disponibil pentru pensia suplimentara (cont 30.03, respectiv 64.65);
    - Disponibil din Fondul pentru plata ajutorului de somaj (cont 30.04, respectiv 64.64);
    - Disponibil din Fondul special pentru sanatate (cont 30.06, respectiv 64.39);
    - Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic (cont 30.13, respectiv 64.55);
    - Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale (cont 30.14, respectiv 64.33).
    Eventualele incasari inregistrate dupa aceasta data raman in conturile respective si se inregistreaza de catre institutiile publice in conturile corespunzatoare.
    5.3. Inspectoratele de stat pentru handicapati teritoriale, precum si directiile generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti vor vira pana la data de 29 decembrie 1997 inclusiv, in contul 64.11 "Disponibil din fonduri speciale", deschis la Centrala Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., pe seama Secretariatului de Stat pentru Handicapati, sau in contul 64.34 "Disponibil din fondul special pentru plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor", deschis la Sucursala municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A., pe seama Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, soldurile aflate in conturile deschise la trezoreriile statului sau la unitatile bancare, dupa caz, astfel:
    - Disponibil din Fondul de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate (cont 30.05; cont 64.11);
    - Disponibil din Fondul special pentru plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor (cont 30.10, respectiv 64.34);
    - Disponibil din Fondul pentru pensii si asigurari sociale ale agricultorilor pentru efectuarea cheltuielilor (cont 50.30, respectiv 64.83);
    - Disponibil din Fondul de risc si accident pentru efectuarea cheltuielilor potrivit legii (cont 50.31, respectiv 64.85).
    In baza art. 76 alin. (3) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Secretariatul de Stat pentru Handicapati procedeaza la regularizarea cu bugetul de stat a soldurilor fondurilor speciale mentionate mai sus, astfel:
    - in cazul in care soldul fondului rezultat la finele anului 1997 este pana la nivelul transferului primit din bugetul de stat, cu suma respectiva se reduce subventia primita la fondul respectiv si se vireaza cu ordin de plata in contul bugetului de stat 61.85.x.09 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului special pentru plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor" si in contul 61.85.x.08 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului special de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate", deschise la Banca Comerciala Romana - S.A. - Sucursala municipiului Bucuresti, pe seama ordonatorilor principali de credite mentionati mai sus.
    Operatiunile se efectueaza in primele 5 zile lucratoare ale lunii ianuarie 1998.
    5.4. Institutiile publice au obligatia sa restituie pana la data de 29 decembrie 1997, in conturile din care au fost primite, disponibilitatile aflate in conturile: "Disponibil din Fondul pentru plata ajutorului de somaj pentru efectuarea de cheltuieli" (cont 50.27 la trezorerii si 64.78 la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A.); "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic pentru efectuarea cheltuielilor de investitii" (cont 50.28, respectiv 64.81); "Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei pentru efectuarea cheltuielilor de investitii" (cont 50.29, respectiv 64.82); "Disponibil din cota repartizata din Fondul special al drumurilor publice" (cont 50.25 si respectiv 64.21 si 65.25).
    5.5. Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii regularizeaza soldul contului de disponibil privind pensia suplimentara a pensionarilor militari cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in limita sumelor primite de la acesta, in baza art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 46/1997 privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 1997.
    5.6. Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale care administreaza, potrivit legii, fonduri speciale au obligatia ca, pe baza datelor contabile, sa incheie executia bugetului fondului special in contabilitatea proprie dupa principiul executiei de casa, si anume:
    - cheltuielile fondului se inchid prin debitul contului "Fonduri speciale in care s-au inregistrat veniturile incasate de la 1 ianuarie la 31 decembrie 1997;
    - contul de executie al fondului pe anul 1997 cuprinde veniturile incasate si platile de casa efectuate; diferenta dintre venituri si cheltuieli reprezinta excedentul la finele anului 1997. Excedentul raportat in contul de executie trebuie sa corespunda cu disponibilul aflat in contul de disponibil al fondului respectiv, deschis la trezoreriile statului si la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A.
    5.7. Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale si institutiile subordonate acestora au obligatia de a verifica sumele aflate in conturile 50.01 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala ale ministerelor si institutiilor subordonate" si 50.02 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala ale institutiilor publice de subordonare locala", deschise la trezoreriile statului, si conturile 64.11 "Disponibil din fondul cu destinatie speciala si de redistribuire" si, respectiv, 65.11, deschise la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., avandu-se in vedere ca in aceste conturi pot ramane, la finele anului, numai mijloacele cu destinatie speciala, prevazute expres prin dispozitiile legale in vigoare, si care, de drept, se reporteaza in anul urmator. In acest scop, pana la data de 29 decembrie 1997, institutiile respective vor prezenta trezoreriilor statului sau unitatii bancare, dupa caz, la care au deschise conturile respective situatia sumelor privind fondurile speciale si temeiul legal in baza carora se pot reporta in anul urmator (se reporteaza, din oficiu, sumele alocate in anul 1997 din contributia in lei a ajutoarelor externe pentru finantarea unor obiective, donatiile de la persoanele fizice si juridice, sumele provenite din lichidarea C.A.P.). Sumele care nu se incadreaza in aceasta categorie vor fi virate la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, la cap. 22.01.30 "Incasari din alte surse", respectiv 22.02.30 (la bugetele locale) pana la data de 31 decembrie 1997, fara sa afecteze contul general al trezoreriei.
    In cazul in care institutiile publice nu prezinta situatia mentionata mai sus, trezoreriile statului si unitatile bancilor comerciale nu vor aviza plati din contul respectiv, pana la clarificarea situatiei respective.

    CAP. 6
    Incheierea executiei bugetare de catre unitatile bancare

    6.1. Banca Nationala a Romaniei si bancile comerciale care efectueaza operatiuni de incasari si plati in contul trezoreriei statului vor lua masurile necesare ca documentele primite pana la data de 30 decembrie 1997 (respectiv ultima zi lucratoare a anului) de la agentii economici, reprezentand plati de impozite, taxe si alte venituri in contul bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale si mijloace extrabugetare, sa fie decontate din conturile indicate, dupa care vor fi transmise operativ la trezoreriile statului sau la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., dupa caz, pentru inregistrarea in conturile de venituri ale bugetelor mentionate mai sus.
    In acest scop, Banca Nationala a Romaniei si centralele bancilor comerciale vor stabili programul de lucru astfel incat sa asigure efectuarea tuturor operatiunilor legate de incheierea exercitiului bugetar pe anul 1997.
    Documentele de plati primite de unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. din municipiul Bucuresti (sectoarele 2, 4, 5 si 6) pana la data de 30 decembrie 1997 inclusiv de la institutiile publice vor fi decontate in limita creditelor bugetare deschise sau a disponibilitatilor din conturi, dupa caz, si inregistrate in conturile corespunzatoare exercitiului bugetar al anului 1997.
    Documentele de plati, care nu au acoperire in credite bugetare deschise si repartizate sau in disponibilitatile din conturi, vor fi restituite institutiilor respective si vor fi solutionate conform prevederilor art. 76 din Legea nr. 72/1996.
    6.2. Unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., pe baza ordinelor de plata prezentate de institutiile publice, vor proceda la retragerea disponibilitatilor aflate in conturile 64.13 "Titulari de avansuri", care vor fi virate incepand cu datele de 23 si 24 decembrie 1997 in conturile ordonatorilor de credite de la care au fost primite, pentru reconstituirea platilor de casa.
    De asemenea, unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. din judetul Ilfov si din municipiul Bucuresti (sectoarele 2, 4, 5 si 6), in care nu functioneaza trezorerii ale statului, impreuna cu institutiile publice, vor proceda la retragerea disponibilitatilor din conturile ordonatorilor tertiari de credite de subordonare locala in contul ordonatorilor principali de credite finantati din bugetele locale si, de aici, in conturile de disponibil ale bugetelor locale, deschise pe seama organelor financiare judetene, municipale si orasenesti, dupa caz.
    6.3. Depozitele constituite in baza prevederilor art. 2 si 8 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitorilor pentru realizarea unor lucrari publice in constructii de locuinte, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, si reflectate la finele anului 1997 in conturile 65.20 "Disponibil pentru finantarea blocurilor de locuinte conform Ordonantei Guvernului nr. 19/1994" si 65.21 "Disponibil din sume repartizate pentru finantarea blocurilor de locuinte", se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    6.4. Unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., Bancii Agricole - S.A, Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. si Bankcoop - S.A. vor vira la data de 30 decembrie 1997 soldul contului de disponibil al trezoreriei locale, din care s-au efectuat platile in numerar pentru sectorul public, in contul curent al trezoreriei statului, deschis la sucursala judeteana a Bancii Nationale a Romaniei.
    6.5. Banca Comerciala Romana - S.A., Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A., Banca Agricola - S.A. si Banca Romana de Comert Exterior - S.A., precum si celelalte banci comerciale vor verifica disponibilitatile existente in conturile speciale pentru procurarea valutei prin licitatie, care apartin institutiilor publice, si vor dispune din oficiu virarea acestora (in cazul in care institutiile nu au prezentat ordine de plata pana la data de 29 decembrie 1997) in conturile bugetare corespunzatoare ale institutiilor publice respective, deschise la trezoreriile statului sau la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A., dupa caz.
    6.6. Banca Comerciala Romana - S.A., Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. si Banca Agricola - S.A. vor dispune masurile necesare de inregistrare a tuturor operatiunilor care privesc executia bugetara pe anul 1997 in contul 51 ........ "Contul general al trezoreriei statului - mandat banci comerciale", asigurandu-se concordanta deplina dintre soldul acestui cont deschis la Banca Nationala a Romaniei, si soldurile conturilor componente 64, 65, 66 din contabilitatea fiecarei societati bancare. La finele anului 1997 este interzisa existenta in contul 51 ...... a contului "Operatiuni tranzitorii".
    6.7. Unitatile bancare si trezoreriile statului, la care institutiile publice au deschise conturile, vor elibera institutiilor respective extrase de cont cu operatiunile efectuate pana la finele anului 1997 si vor solicita acestora confirmarea scrisa a concordantei soldurilor conturilor cu cele din evidenta proprie, pana la data de 9 ianuarie 1998. In cazul in care nu se respecta acest termen, trezoreriile statului si unitatile bancare nu vor efectua plati din conturile institutiilor respective.
    Totodata, unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. din judetul Ilfov si municipiul Bucuresti (sectoarele 2, 4, 5 si 6) vor elibera extrase de cont pentru conturile de venituri ale bugetului de stat directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, administratiilor financiare si circumscriptiilor fiscale, dupa caz, cu toate operatiunile inregistrate pana la data de 31 decembrie 1997 inclusiv.
    Soldurile conturilor de venituri vor fi confirmate in scris de catre organele financiare respective pana la data prevazuta mai sus.
    6.8. Banca Comerciala Romana - S.A., dupa efectuarea operatiunilor care ii revin din prezentele norme metodologice, inclusiv regularizarea soldurilor bugetelor locale, procedeaza la incheierea executiei bugetului de stat, derulata prin "Contul general al trezoreriei statului", deschis la aceasta societate bancara, astfel:
    - soldul contului 60 "Veniturile bugetului de stat" se debiteaza prin creditul contului 62.204.160 "Deficitul bugetului de stat" (contul se deschide in contabilitatea Bancii Comerciale Romane - S.A.);
    - soldul contului 61 "Cheltuielile bugetului de stat" se crediteaza prin debitul contului 62.204.160 "Deficitul bugetului de stat".
    Deficitul bugetului de stat, rezultat in contul 62.204.160 ramane la data de 31 decembrie 1997 in contul 51.50 "Cont general al trezoreriei statului - mandat Banca Comerciala Romana - S.A.".
    Operatiunea de mai sus se efectueaza in primele 5 zile lucratoare ale lunii ianuarie 1998 de catre Banca Comerciala Romana - S.A., dupa terminarea regularizarii bugetelor locale.
    In acest scop, contul general al trezoreriei statului - mandat Banca Comerciala Romana - S.A. ramane deschis, prin exceptie, la Banca Nationala a Romaniei in primele 5 zile lucratoare ale lunii ianuarie 1998.
    6.9. Trezoreriile statului si unitatile bancare la care institutiile publice au deschise conturile vor verifica si vor viza, pentru exactitate, soldurile conturilor de disponibilitati, precum si cele privind platile de casa ale bugetului de stat, raportate in bilantul contabil incheiat pe anul 1997 (viza se acorda de catre seful serviciului contabilitate-decontari sau de catre contabilul-sef al trezoreriei statului sau al unitatii bancare, in spatiul rezervat in acest scop pe ultima fila a formularului de bilant, precum si in contul de executie).

    CAP. 7
    Alte precizari privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 1997

    7.1. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale vor lua masurile necesare, fiecare in domeniul sau de activitate, pentru asigurarea efectuarii inventarierii intregului patrimoniu aflat in administrare, potrivit normelor legale, valorificarii rezultatului acesteia si a efectuarii tuturor operatiunilor financiare legate de incheierea exercitiului bugetar pe anul 1997, precum si pentru intocmirea si prezentarea darilor de seama contabile pe anul 1997 asupra executiei bugetare la Ministerul Finantelor (Directia generala a trezoreriei), pana la data de 12 februarie 1998.
    7.2. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, prin directiile de trezorerie, vor stabili, impreuna cu sucursalele Bancii Nationale a Romaniei si ale Bancii Comerciale Romane - S.A., masurile necesare pentru incheierea in bune conditii a executiei bugetare la finele anului 1997 la institutiile publice, precum si la bugetele locale.
    7.3. Organele abilitate prin dispozitii legale vor verifica la institutiile publice modul in care ordonatorii de credite si conducatorii compartimentului  financiar-contabil actioneaza pentru asigurarea inventarierii patrimoniului, a incheierii exercitiului bugetar pe anul 1997, a intocmirii si depunerii bilantului contabil (darii de seama contabile) si vor lua masurile necesare in cazul constatarii de abateri de la dispozitiile legale in vigoare.
    7.4. Nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, in cazul in care nu are caracter de infractiune, se sanctioneaza cu amenda contraventionala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, aplicata de organele abilitate in acest scop.

    ANEXA 1

                            LISTA
operatiunilor pentru care unele institutii publice pot pastra sume la finele anului 1997 in contul "Sume de mandat si sume in depozit", deschis la bancile comerciale si la trezoreria statului
------------------------------------------------------------------------
Nr.        Denumirea operatiunilor                    Institutiile care
crt.                                                  efectueaza
                                                      operatiunile
------------------------------------------------------------------------
 1. Garantiile vamale, inclusiv drepturilor vamale    unitatile vamale
    achitate in avans, precum si sumele consemnate
    de persoanele fizice la unitatile vamale (in
    conturi la unitatile Bancii Comerciale
    Romane - S.A.)

 2. Cotizatii pentru sport retinute de la personalul   unitatile
    militar si civil, contributii ale cadrelor         militare din
    pentru actiuni social-culturale, contributia       cadrul
    pentru pensia suplimentara retinuta de la          Ministerului
    personalul militar, sponsorizari si donatii in     Apararii
    lei                                                Nationale si
                                                       Ministerului de
                                                       Interne

 3. Drepturi de personal si burse calculate,           institutiile
    ordonantate, dar neridicate in cursul anului de    publice
    catre persoanele beneficiare (evidentiate in
    contul 231 "Creditori")

 4. Sumele depuse in numerar de angajati,              ordonatorii
    reprezentand contributia pentru pensia             principali de
    suplimentara (3%) si pentru Fondul pentru plata    credite
    ajutorului de somaj (1%) pentru personalul aflat
    in misiune permanenta in strainatate

 5. Garantii depuse de agentii economici la            institutiile
    institutiile publice, pentru participarea          publice
    la licitatii

 6. Operatiuni de mandat efectuate din sumele puse     institutiile
    la dispozitie de catre agentii economici, care     publice
    nu pot fi restituite pana la finele anului
------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2
                                LISTA
fondurilor speciale aprobate, in baza legilor, ale caror disponibilitati la finele anului 1997 se reporteaza in anul urmator
------------------------------------------------------------------------
                                                           Cod / Cont
Nr.  Denumirea fondului       Baza legala          ---------------------
crt.      special                                    la           la
                                                   societati  trezorerii
                                                    bancare      ale
                                                               statului
------------------------------------------------------------------------
 1. Fondul special pentru  - Ordonanta Guvernului
    sanatate                 nr. 22/1992, aprobata
                             prin Legea nr.
                             114/1992                64.39       30.06
                           - Legea nr. 72/1997
                             (art. 40)

 2. Fondul special pentru  - Legea nr. 8/1994        64.33       30.14
    dezvoltarea si         - Legea nr. 72/1997
    modernizarea punctelor   (art. 42)
    de control pentru
    trecerea frontierei,
    precum si a
    celorlalte unitati
    vamale

 3. Fondul special pentru  - Ordonanta Guvernului
    dezvoltarea sistemului   nr. 29/1994, aprobata
    energetic                prin Legea nr.
                             136/1994                64.55       30.13
                           - Legea nr. 72/1997
                             (art. 43)

 4. Fondul special al      - Legea nr. 118/1996
    drumurilor publice     - Ordonanta Guvernului
                             nr. 20/1997             64.45         -
                           - Legea nr. 72/1997
                             (art. 44)

 5. Fondul special pentru  - Legea nr. 29/1996       64.38         -
    protejarea               (art. 34)
    asiguratilor           - Legea nr. 72/1997
                             (art. 45)

 6. Fondul pentru plata    - Legea nr. 1/1991,       64.64       30.04
    ajutorului de somaj      republicata             51.64

 7. Fondul pentru pensia   - Legea nr. 3/1997        64.65       30.03
    suplimentara             Legea nr. 49/1992
                                                                       SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2101/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2101 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2101/1997
Hotărârea 578 1997
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli, rectificate pe anul 1997, ale regiilor autonome, companiilor, societatilor nationale si al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina - C.E.F.I.N. Bucuresti, din coordonarea Ministerului Industriei si Comertului, precum si a subventiilor si transferurilor pentru unele societati comerciale cu capital de stat
Legea 72 1997
bugetului de stat pe anul 1997
Hotărârea 85 1997
privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice
Legea 72 1996
privind finantele publice
Ordin 747 1994
pentru aprobarea Normelor metodologice privind inscrierea in bugetul de stat si acordarea din acesta a subventiilor pentru produsele din industria carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere
Ordonanţa 3 1992
privind taxa pe valoarea adaugata
Legea 7 1992
privind acoperirea financiara a obligatiilor statului ramase neregularizate la 31 decembrie 1990 si preluarea de catre stat si bancile comerciale a pierderilor inregistrate in anii 1989 si 1990 de agentii economici cu capital de stat, precum si a creditelor bancare neperformante
Legea 82 1991
LEGEA contabilitatii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu