E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CONVENTIE din 31 ianuarie 1994

CONVENTIE    din 31 ianuarie 1994

privind regimul emisiunii vanzarii si rascumpararii titlurilor de stat

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 59 din  7 martie 1994


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 10/1991, art. 7 din Legea nr. 91/1993 si art. 29 si 30 din Legea nr. 34/1991, Ministerul Finantelor, in calitatea sa de emitent, reprezentat prin domnul Florin Georgescu, ministru de stat, ministrul finantelor, si Banca Nationala a Romaniei, in calitatea sa de agent, reprezentata prin domnul Mugur Isarescu, guvernator, presedintele Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, incheie prezenta conventie.

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    In aplicarea prezentei conventii, expresiile si notiunile de mai jos, cu exceptia cazurilor in care sunt formulate diferit in context, vor avea urmatorul inteles:
    a) titluri de stat: inscrisuri emise de Ministerul Finantelor care exprima o creanta financiara asupra emitentului, garantata in mod expres si neconditionat de statul roman;
    b) titluri de stat cu discont: titluri de stat nepurtatoare de dobanda, vandute la un pret initial mai mic decat valoarea nominala, diferenta dintre pretul initial si valoarea nominala fiind discontul si reprezentand beneficiul cumparatorului;
    c) titluri de stat purtatoare de dobanda: titluri de stat vandute la valoarea nominala sau cu discont sau prima si pentru care emitentul plateste periodic dobanzi in conformitate cu termenii si cu conditiile cuprinse in prospectul de emisiune al seriei respective;
    d) prospectul de emisiune: document oficial, descris in cap. 5 din prezenta conventie, aprobat printr-un ordin al ministrului finantelor, care stabileste termenii si conditiile de emisiune ale unei anumite serii de titluri de stat;
    e) serii de titluri de stat: titlurile de stat emise in conformitate cu prevederile unui prospect de emisiune, avand termeni si conditii identice, cu exceptia datelor de rascumparare a valorii nominale, de plata a dobanzii si de rascumparare in avans;
    f) data scadentei: data la care valoarea nominala si ultima transa de dobanda aferente unui titlu de stat purtator de dobanda, sau valoarea nominala a unui titlu de stat cu discont, devin exigibile in conformitate cu prospectul de emisiune;
    g) data platii dobanzii: data desemnata pentru plata dobanzii aferente unei anumite serii de titluri de stat purtatoare de dobanda;
    h) data rascumpararii in avans: data fixata pentru rascumpararea, anterioara datei scadentei, a oricarui titlu de stat, comunicata de catre sau in numele statului roman, sau o data la care un proprietar isi exercita dreptul de rascumparare, anterioara datei scadentei, a unui titlu de stat, in conformitate cu termenii si conditiile stabilite prin prospectul de emisiune;
    i) data inregistrarii curente: acea data, stabilita ca ultima de catre Banca Nationala a Romaniei, pentru determinarea proprietatii asupra oricarui titlu de stat, in vederea platii valorii nominale si/sau dobanzii aferente, ce devin scadente si platibile in cel mult 15 zile calendaristice de la aceasta data;
    j) contul de valoare nominala si dobanda: un cont special, deschis la Banca Nationala a Romaniei, pe numele Ministerului Finantelor, in care acesta vireaza obligatiile sale financiare aferente titlurilor de stat;
    k) detinator: proprietarul inregistrat al oricarui titlu de stat, in conformitate cu prevederile prezentei conventii.

    CAP. 2
    Emisiunea si alte operatiuni privind titlurile de stat

    Art. 2
    Titlurile de stat vor fi emise in conformitate cu prevederile legii si ale prezentei conventii.
    Art. 3
    Titlurile de stat vor fi emise in forma dematerializata si cu valori nominale conform prevederilor prospectului de emisiune al seriei respective.
    Art. 4
    Obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor (valoarea nominala, dobanda, primele) se vor plati asa cum este specificat in prospectul de emisiune al seriei respective detinatorilor titlurilor de stat, inregistrati la data inregistrarii curente.
    Art. 5
    Daca data de efectuare a oricareia dintre platile incluse in obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor este intr-o zi nelucratoare, platile se vor efectua in ziua lucratoare urmatoare.
    Art. 6
    Titlurile de stat vor fi exprimate numai in moneda nationala - leul; Banca Nationala a Romaniei va onora obligatiile financiare aferente titlurilor de stat numai detinatorilor inregistrati si numai in forma baneasca.
    Art. 7
    Pentru fiecare serie de titluri de stat dematerializate, Ministerul Finantelor va emite si inregistra pe numele Bancii Nationale a Romaniei un singur titlu de stat in forma fizica. Acest titlu de stat va fi detinut pana la data scadentei de catre Banca Nationala a Romaniei, impreuna cu evidenta detinatorilor titlurilor de stat dematerializate, a seriei respective, precum si a drepturilor si privilegiilor acordate detinatorilor in conformitate cu prevederile prospectului de emisiune. Banca Nationala a Romaniei va returna titlul de stat in forma fizica Ministerului Finantelor o data cu plata de catre acesta a obligatiilor financiare  aferente.
    Art. 8
    Titlu de stat in forma fizica prevazut la articolul precedent va purta sigiliul (stampila) oficial al Ministerului Finantelor, va fi semnat in original de catre ministrul finantelor sau inlocuitorul legal al acestuia si va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
    - seria;
    - data emisiunii;
    - data scadentei;
    - valoarea nominala;
    - rata dobanzii (pretul initial).
    Art. 9
    Banca Nationala a Romaniei, in calitatea sa de agent, va organiza un sistem de depozitare a titlurilor de stat, precum si un sistem de transfer - inregistrare - decontare pentru operatiunile efectuate cu titlurile de stat.
    Art. 10
    In vederea platii efective, Ministerul Finantelor va recunoaste Banca Nationala a Romaniei ca detinator al titlurilor de stat in conformitate cu prevederile prezentei conventii. Obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor vor fi platite direct de catre Ministerul Finantelor Bancii Nationale a Romaniei in contul de valoare nominala si dobanda, cu cel putin o zi lucratoare inainte de data scadentei.
    Sub rezerva incasarii efective a obligatiilor financiare ale Ministerului Finantelor in contul de valoare nominala si dobanda, Banca Nationala a Romaniei va efectua platile catre detinatorii inregistrati prin sistemul de transfer - inregistrare - decontare.
    Art. 11
    Titlurile de stat vor fi anulate din evidentele  Ministerului Finantelor si ale Bancii Nationale a Romaniei o data cu rascumpararea la data scadentei sau la data rascumpararii in avans. Certificatele de radiere vor fi emise in doua exemplare, din care unul pentru Banca Nationala a Romaniei si altul pentru Ministerul Finantelor.
    Art. 12
    Nici una dintre prevederile prezentei conventii nu impiedica emiterea de titluri de stat suplimentare cu drepturi egale, in ceea ce priveste obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor, cu cele ale titlurilor de stat emise anterior.

    CAP. 3
    Obligatiile Ministerului Finantelor

    Art. 13
    Pentru orice emisiune de titluri de stat ulterioara prezentei conventii, efectuata direct sau pe baza de conventii (contracte) incheiate cu alti agenti de emisiune, Ministerul Finantelor va consulta Banca Nationala a Romaniei in vederea armonizarii acestora cu emisiunile anterioare si cu obiectivele de politica monetara a Romaniei.
    Art. 14
    Anterior oricarei emisiuni de titluri de stat, Ministerul Finantelor se va asigura ca prevederile prezentei conventii, precum si ale legii sunt respectate integral si, totodata, ca noile emisiuni de titluri de stat nu contravin prevederilor legii.
    Art. 15
    Ministerul Finantelor, functionarii, agentii si angajatii sai nu vor actiona in nici un mod care ar putea aduce prejudicii in ceea ce priveste siguranta platii obligatiilor financiare ale Ministerului Finantelor pentru titlurile de stat. Totodata, nu se va incheia nici  un contract si nu se va intreprinde nici o actiune prin care drepturile vreunui detinator de titluri de stat ar putea fi prejudiciate sau diminuate.
    Art. 16
    Ministerul Finantelor are obligatia platii prompte a obligatiilor financiare aferente oricarui titlu de stat, la datele si in conformitate cu prevederile prospectului de emisiune si ale prezentei conventii. Ministerul Finantelor este legal raspunzator in numele statului roman in fata detinatorilor titlurilor de stat in situatia aparitiei viciilor de plata, asa cum sunt acestea definite in cap. 6 al prezentei conventii, cu exceptia cazurilor care, conform prevederilor prezentei conventii, sunt in responsabilitatea agentului.

    CAP. 4
    Obligatiile Bancii Nationale a Romaniei

    Art. 17
    Banca Nationala a Romaniei este raspunzatoare pentru indeplinirea functiilor de agent de plata, inregistrare si transfer in conformitate cu prevederile prezentei conventii. Banca Nationala a Romaniei va putea numi un agent care sa indeplineasca aceste functii.
    Art. 18
    Banca Nationala a Romaniei va organiza si va conduce vanzarea titlurilor de stat, in numele Ministerului Finantelor, insa nu va participa in calitate de cumparator pe piata primara. Procedurile, datele si metodele vanzarii vor fi stabilite de Banca Nationala a Romaniei cu consultarea prealabila a Ministerului Finantelor. Banca Nationala a Romaniei va emite norme si regulamente privind vanzarea, transferul si rascumpararea titlurilor de stat.
    Art. 19
    Banca Nationala a Romaniei va acorda consultanta si asistenta tehnica Ministerului Finantelor in conformitate cu responsabilitatile ce-i  revin prin prezenta conventie, va informa permanent Ministerul Finantelor asupra conditiilor pietei, preferintelor investitorilor si va furniza informatiile financiare si economice necesare acestuia pentru lansarea unor noi emisiuni.
    Art. 20
    Banca Nationala a Romaniei se obliga sa prezinte la solicitarea Ministerului Finantelor toate registrele si orice alte documente cu privire la operatiunile efectuate in aplicarea prezentei conventii. Totodata se angajeaza sa aplice un tratament nediscriminatoriu fata de oricare dintre detinatori.

    CAP. 5
    Prospectul de emisiune si comunicatul oficial

    Art. 21
    Ministerul Finantelor, dupa consultari cu Banca Nationala a Romaniei, va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va pune la dispozitia mass-media, cu minimum 5 zile lucratoare inainte de data vanzarii titlurilor de stat, un ordin al ministrului finantelor, care va cuprinde cel putin urmatoarele:
    - seriile titlurilor de stat care urmeaza sa fie emise;
    - data scadentei;
    - valoarea totala a emisiunii;
    - valorile nominale individuale;
    - modalitatea si data vanzarii titlurilor de stat;
    - pretul minim sau rata dobanzii maxime acceptate;
    - modalitatea si data decontarii titlurilor de stat achizitionate;
    - agentul de plata, de inregistrare si de transfer;
    - elemente ale prospectului de emisiune;
    - regimul fiscal al emisiunii.
    Art. 22
    Dupa incheierea vanzarilor, in conformitate cu prevederile prezentei conventii, dar nu mai tarziu de 2 zile lucratoare, Ministerul Finantelor va emite prospectul de emisiune, care va contine cel putin urmatoarele elemente:
    - baza legala a emisiunii;
    - seriile titlurilor de stat care urmeaza sa fie emise;
    - data scadentei;
    - valoarea totala a emisiunii;
    - valorile nominale individuale;
    - modalitatea si data decontarii titlurilor de stat achizitionate;
    - regimul fiscal al emisiunii;
    - prime;
    - modalitatea de rascumparare etc.
    Art. 23
    Ministerul Finantelor va pune la dispozitia Bancii Nationale a Romaniei prospectul de emisiune in vederea distribuirii catre cumparator.
    Art. 24
    Ministerul Finantelor impreuna cu Banca Nationala a Romaniei vor intocmi comunicatul oficial care va contine elemente referitoare la rezultatul vanzarii.
    Art. 25
    Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent, va asigura distribuirea comunicatului oficial tuturor canalelor mass-media.
    Art. 26
    Prezenta conventie permite Ministerului Finantelor sau Bancii Nationale a Romaniei, precum si intermediarilor financiari sa intocmeasca si sa distribuie diverse materiale publicitare de promovare a titlurilor de stat, cu conditia ca acestea sa fie corecte si conforme cu prevederile prospectului de emisiune si sa fie aprobate anterior distribuirii lor astfel: cele elaborate de Ministerul Finantelor, de catre Banca Nationala a Romaniei; cele elaborate de Banca Nationala a Romaniei, de catre Ministerul Finantelor, iar cele elaborate de intermediari financiari, de catre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei.

    CAP. 6
    Vicii de plata si remedierea acestora

    Art. 27
    Urmatoarele cazuri sunt considerate si constituie vicii de plata:
    a) neplata la data scadentei sau la alta data prevazuta a valorii nominale a unui titlu de stat;
    b) neplata la datele prevazute a dobanzilor aferente unui titlu de stat;
    c) neplata la datele prevazute a primelor aferente unui titlu de stat.
    Art. 28
    In situatia aparitiei viciilor de plata definite la articolul precedent, Banca Nationala a Romaniei impreuna cu Ministerul Finantelor vor lua urmatoarele masuri de remediere:
    a) virarea imediata a sumelor necesare acoperirii platilor scadente, din alte conturi de disponibilitati ale Ministerului Finantelor deschise la Banca Nationala a Romaniei, in contul de valoare nominala si dobanda;
    b) in situatia in care, dupa mobilizarea tuturor disponibilitatilor Ministerului Finantelor la Banca Nationala a Romaniei, sumele astfel constituite sunt insuficiente pentru onorarea platilor scadente, Banca Nationala a Romaniei va notifica Ministerului Finantelor, in vederea disponibilizarii imediate de catre acesta a sumelor necesare din alte surse (trezorerii judetene, societati bancare etc.).
    Art. 29
    In situatia in care, dupa aplicarea masurilor de remediere prevazute la articolul anterior, fondurile banesti sunt insuficiente pentru acoperirea integrala a platilor scadente, toate responsabilitatile asumate de Banca Nationala a Romaniei in calitate de agent prin prezenta conventie inceteaza prin preluarea simultana a acestora de catre Ministerul Finantelor si declararea publica a suspendarii platilor (moratoriu).

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 30
    Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei, ca parti semnatare, accepta si se obliga sa respecte intocmai toate prevederile si conditiile prezentei conventii; titlurile capitolelor din aceasta conventie au un caracter indicativ.
    Art. 31
    Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei vor revedea periodic aplicabilitatea prevederilor prezentei conventii si, in situatia in care vor considera necesar, o vor amenda corespunzator si de comun acord. Orice amendament ulterior se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 32
    Partile se vor angaja ca prin prevederile amendamentelor ulterioare la prezenta conventie sa nu afecteze negativ interesele detinatorilor.
    Art. 33
    Orice litigiu aparut intre partile semnatare in procesul aplicarii prevederilor prezentei conventii se solutioneaza prin negocieri bilaterale in termen de 10 zile lucratoare de la notificarea cauzei litigiului. In situatia in care negocierile raman fara rezultat, oricare dintre parti are dreptul sa inainteze cazul spre solutionare organelor judecatoresti competente.
    Art. 34
    Prezenta conventie intra in vigoare la data semnarii acesteia.
    Art. 35
    Prezenta conventie a fost intocmita in doua exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare dintre partile semnatare.

               Ministru de stat,
               ministrul finantelor,
               Florin Georgescu

               Guvernatorul Bancii Nationale
               a  Romaniei,
               Mugur Isarescu


SmartCity5

COMENTARII la Conventie 0/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Conventie 0 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu