E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 34 din 29 martie 1991

privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 70 din  3 aprilie 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta urmatoarea lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Banca Nationala a Romaniei stabileste si conduce politica monetara si de credit, in cadrul politicii economice si financiare a statului, cu scopul de a mentine stabilitatea monedei nationale. Banca Nationala a Romaniei este organ al statului si are personalitate juridica.
    Banca Nationala a Romaniei are sediul in Bucuresti. Ea poate avea sucursale in toate orasele resedinta de judet si poate crea filiale si agentii si in alte localitati.
    Art. 2
    Banca Nationala a Romaniei participa, in numele statului, la tratative si negocieri externe in probleme financiare, monetare si de plati; Banca Nationala a Romaniei poate negocia si incheia acorduri privind imprumuturi pe termen scurt si efectuarea de operatiuni de swap cu bancile centrale, bancile comerciale si institutiile monetare internationale, cu conditia rambursarii lor in termen de un an si a inregistrarii lor in raportul anual al Bancii Nationale a Romaniei.
    Banca Nationala a Romaniei poate, cu imputernicirea Parlamentului, sa participe la organizatii internationale cu caracter financiar, bancar si monetar si sa devina membru al acestora.
    Art. 3
    Banca Nationala a Romaniei este in drept sa ceara tuturor institutiilor de credit si financiare sa-i furnizeze documentele si informatiile necesare pentru exercitarea functiilor sale.
    Pentru necesitatile proprii si ale autoritatilor publice, Banca Nationala a Romaniei elaboreaza studii si analize privind moneda, creditul si operatiunile sistemului bancar.

    CAP. 2
    Resursele Bancii Nationale a Romaniei

    Art. 4
    Capitalul propriu al Bancii Nationale a Romaniei este de 5.000 milioane lei si apartine in intregime statului.
    Art. 5
    Fondul de rezerva al Bancii Nationale a Romaniei se constituie din profitul evidentiat in bilantul anual, dupa acoperirea integrala a cheltuielilor.
    Art. 6
    Din profitul brut inregistrat in bilantul bancii, 20% se utilizeaza pentru constituirea fondului de rezerva al bancii, destinat acoperirii eventualelor pierderi. Aceasta cota va fi redusa la 10% atunci cind activele din fondul de rezerva ajung sa fie egale cu capitalul bancii si la 5% cind astfel de active ajung la dublul capitalului.
    Art. 7
    Profitul ramas dupa repartizarea pentru fondul de rezerva si celelalte fonduri prevazute de lege va fi utilizat conform hotaririi Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 8
    In cazul in care in bilantul Bancii Nationale a Romaniei valoarea activelor scade sub suma angajamentelor si a capitalului sau, Ministerul Finantelor va transfera Bancii Nationale a Romaniei, la cererea acesteia, titluri de credit guvernamentale negociabile la dobinda pietei, in suma necesara acoperirii acestui deficit. In termen de cinci ani aceste titluri de credit vor fi rascumparate prin utilizarea profiturilor realizate de banca sau renegociate.

    CAP. 3
    Operatiunile Bancii Nationale a Romaniei

    SECTIUNEA I
    Emisiunea monetara
    Art. 9
    Banca Nationala a Romaniei este unica institutie autorizata sa emita bancnote si monede metalice pe tot cuprinsul tarii.
    Art. 10
    Unitatea monetara a Romaniei este leul, cu subdiviziunea banul.
    Art. 11
    Banca Nationala a Romaniei administreaza direct rezerva de bancnote si monede metalice, elaboreaza programul de emisiune a acestora si asigura emisiunea regulata de bancnote si monede metalice, in vederea satisfacerii nevoilor de numerar ale tarii.
    Art. 12
    Bancnotele si monedele metalice emise si neretrase din circulatie de catre Banca Nationala a Romaniei reprezinta mijloace monetare care trebuie acceptate la valoarea nominala pentru plata tuturor obligatiilor publice si private.
    Art. 13
    Banca Nationala a Romaniei este singura in drept sa stabileasca valoarea nominala, dimensiunile, greutatea, desenul si alte caracteristici tehnice ale bancnotelor si monedelor metalice. Bancnotele vor fi semnate de guvernator si casierul central.
    Art. 14
    Banca Nationala a Romaniei asigura tiparirea bancnotelor si baterea monedelor metalice si ia masuri pentru pastrarea in siguranta a celor ce nu sint puse in circulatie, precum si pentru custodia si distrugerea, cind aceasta este necesara, a matritelor, cernelurilor si a bancnotelor si a monedelor metalice retrase din circulatie.
    Art. 15
    Banca Nationala a Romaniei schimba, la cerere, fara taxe si comisioane, bancnotele si monedele metalice emise de ea.
    Banca Nationala a Romaniei poate refuza sa schimbe bancnote si monede metalice, daca acestea prezinta deformari, sint ilizibile, sint perforate sau daca lipseste mai mult de 40 la suta din suprafata lor. Aceste bancnote si monede vor fi retrase si distruse fara acordarea de compensatii proprietarilor, exceptind cazurile specificate prin regulamentele Bancii Nationale a Romaniei.
    Banca Nationala a Romaniei nu poate fi obligata sa acorde vreo compensatie pentru bancnotele sau monedele metalice ce au fost pierdute, furate sau distruse.
    Art. 16
    Bancnotele si monedele metalice uzate sau necorespunzatoare vor fi retrase si distruse de Banca Nationala a Romaniei si inlocuite cu bancnote si monede metalice noi.
    Art. 17
    Banca Nationala a Romaniei poate hotari sa anuleze sau sa retraga din circulatie orice bancnote sau monede metalice care au fost emise de ea si sa puna in circulatie in locul lor alte tipuri de bancnote sau monede metalice; reglementarile vor trebui sa specifice perioada si modalitatea in care bancnotele si monedele metalice vor fi prezentate la preschimbare; o asemenea perioada de preschimbare nu va putea depasi 180 zile.
    La expirarea perioadei de preschimbare:
    a) bancnotele si monedele metalice retrase din circulatie, fara a intra in contradictie cu prevederile art. 12, nu mai pot fi utilizate pentru plata obligatiilor publice si private;
    b) suma totala a bancnotelor si monedelor metalice retrase din circulatie, dar nepreschimbate la termen, se va scadea din totalul numerarului in circulatie in evidentele Bancii Nationale a Romaniei si va fi tratata ca venit al Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 18
    Suma totala a bancnotelor si monedelor metalice in circulatie va fi evidentiata in contabilitatea Bancii Nationale a Romaniei ca pasiv si nu va include bancnotele si monedele metalice aflate in rezerva de numerar.
    Transa de numerar emisa de Banca Nationala a Romaniei peste nivelul rezervelor internationale stabilite si mentinute conform art. 35 va trebui sa fie acoperita integral de urmatoarele active:
    a) avansuri acordate de Banca Nationala a Romaniei statului si imprumuturi garantate de acesta conform prezentului statut;
    b) titluri detinute in portofoliul de investitii al Bancii Nationale a Romaniei;
    c) active rezultate din credite acordate societatilor bancare si altor institutii de credit in conditiile prezentului statut;
    d) cecuri, cambii si instrumente de credit pe care Banca Nationala a Romaniei le-a scontat sau le detine in portofoliu.

    SECTIUNEA a II-a
    Operatiuni cu societatile bancare si alte institutii de credit
    Art. 19
    In cadrul politicii sale monetare si de credit, Banca Nationala a Romaniei poate:
    a) sa sconteze si sa resconteze efecte de comert si bonuri de casa prezentate de societatile bancare si alte institutii de credit;
    b) sa acorde credit societatilor bancare si altor institutii de credit.
    Art. 20
    Banca Nationala a Romaniei deschide conturi curente societatilor bancare si celorlalte institutii de credit si efectueaza operatiunile de incasari si plati intre acestea.
    Art. 21
    Banca Nationala a Romaniei poate asigura, prin intermediul conturilor deschise in evidentele sale, servicii de compensare si decontare intre societatile bancare.
    Art. 22
    Banca Nationala a Romaniei poate sconta, dobindi, lua in gaj sau vinde creante asupra statului, asupra societatilor bancare si asupra altor societati, in conditiile pe care le considera necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare, tinind seama de situatia specifica a pietei.
    Art. 23
    Banca Nationala a Romaniei stabileste taxa oficiala a scontului, conditiile de efectuare a operatiunilor de scont, precum si rata de refinantare a societatilor bancare.
    Pentru operatiunile efectuate, banca poate incasa dobinzi si comisioane.
    Art. 24
    Banca Nationala a Romaniei poate cumpara, vinde sau accepta in gaj titluri si alte valori, a caror lista este stabilita de consiliul de administratie.
    Art. 25
    Banca Nationala a Romaniei stabileste regimul rezervelor obligatorii pe care societatile bancare sint obligate sa le mentina in conturile special deschise in evidentele Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 26
    Banca Nationala a Romaniei raspunde in exclusivitate pentru autorizarea si supravegherea tuturor entitatilor care opereaza ca societati bancare in Romania. In acest scop, Banca Nationala a Romaniei este imputernicita:
    a) sa emita reglementari si sa ia masuri, in conformitate cu prevederile legii, pentru a asigura viabilitatea sistemului bancar;
    b) sa controleze la fata locului si sa verifice registrele, conturile si orice alte documente ale societatilor bancare si ale altor persoane juridice, pentru a obtine actele pe care Banca Nationala a Romaniei le considera necesare pentru indeplinirea adecvata a atributiilor de supraveghere.
    Art. 27
    Banca Nationala a Romaniei va actiona ca imprumutator de ultima instanta pentru societatile bancare aflate in dificultate de plata, in conditiile stabilite de aceasta.

    SECTIUNEA a III-a
    Operatiuni cu Trezoreria statului
    Art. 28
    Banca Nationala a Romaniei tine in evidentele sale contul curent al Trezoreriei statului. Metodele de inregistrare a operatiunilor in acest cont sint stabilite prin conventii intre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 29
    Pentru toate operatiunile efectuate pentru Trezoreria statului, Banca Nationala a Romaniei nu va percepe comisioane si, in acelasi timp, nu va plati dobinzi pentru disponibilitati. Fondul de tezaur al statului este purtator de dobinda in conditiile legii.
    Art. 30
    Banca Nationala a Romaniei va actiona, direct sau prin alte banci, ca agent al statului in ceea ce priveste emisiunea obligatiunilor si altor inscrisuri de stat, vinzarea si rascumpararea acestora, precum si plata dobinzilor si altor speze aferente.
    Art. 31
    Banca Nationala a Romaniei poate acorda bugetului administratiei centrale de stat imprumuturi pentru acoperirea decalajului temporar dintre venituri si cheltuieli.
    Suma totala a acestor imprumuturi nu poate depasi in nici un an fiscal echivalentul pina la 10% din totalul bugetului aprobat. Imprumuturile acordate statului de Banca Nationala a Romaniei nu pot depasi dublul capitalului Bancii Nationale a Romaniei si fondul de rezerva constituit potrivit prevederilor art. 5 si 6.

    SECTIUNEA a IV-a
    Operatiuni cu aur si valuta
    Art. 32
    Banca Nationala a Romaniei stabileste si conduce politica valutara a statului, cooperind cu alte organisme ale acestuia. Banca Nationala a Romaniei va actiona ca agent al statului in aplicarea prevederilor oricarei legi vizind controlul valutar.
    Declaratiile de venit, datele contabile si informatiile necesare pentru aplicarea oricaror prevederi legale privind controlul valutar trebuie transmise Bancii Nationale a Romaniei, la cererea acesteia.
    Art. 33
    Banca Nationala a Romaniei raspunde de:
    a) emiterea reglementarilor cu privire la operatiunile cu aur si valuta, in vederea protejarii monedei nationale;
    b) elaborarea balantei de plati externe si a balantei creantelor si angajamentelor externe;
    c) stabilirea si publicarea cursurilor de schimb la care Banca Nationala a Romaniei si alte persoane juridice autorizate efectueaza operatiunile lor cu aur si valuta;
    d) autorizarea si retragerea autorizatiei, precum si reglementarea si supravegherea persoanelor juridice care au obtinut autorizatia de a efectua tranzactii valutare;
    e) stabilirea plafoanelor activelor in aur si valuta pe care persoanele juridice autorizate le pot tine in depozit;
    f) pastrarea si administrarea rezervelor internationale ale statului;
    g) stabilirea unor limite la pozitiile valutare nete ale societatilor bancare, precum si a conditiilor si plafonului indatorarii externe a numitelor societati.
    Art. 34
    Banca Nationala a Romaniei poate sa incheie, in nume propriu sau in numele statului, in contul si din dispozitia acestuia, acorduri de clearing si de plati sau poate incheia orice alte contracte, avind acelasi scop, cu institutiile centrale de clearing, publice si private, care isi au sediul in strainatate.
    Art. 35
    Banca Nationala a Romaniei, respectind prevederile privind lichiditatea si riscul specific unor astfel de active, va stabili si mentine, in astfel de conditii incit sa poata determina periodic marimea lor exacta, rezerve internationale constind din toate sau numai din unele din urmatoarele elemente:
    a) aur;
    b) active externe, sub forma bancnotelor si monedelor metalice sau a soldurilor conturilor la banci in strainatate, exprimate in acele valute si detinute in acele tari pe care Banca Nationala a Romaniei le aproba pentru indeplinirea scopului prezentului articol;
    c) orice alte active de rezerva recunoscute pe plan international, inclusiv dreptul de a efectua cumparari de la Fondul Monetar International in cadrul transei de rezerva, precum si detinerile statului de drepturi speciale de tragere;
    d) cambii, cecuri si bilete la ordin exprimate si platibile in valuta si in locurile aprobate de Banca Nationala a Romaniei pentru realizarea scopului prezentului articol;
    e) bonuri de tezaur si alte titluri emise sau garantate de acele guverne straine sau institutii financiare interguvernamentale, exprimate si platibile in valuta si in locurile aprobate de Banca Nationala a Romaniei pentru indeplinirea scopului prezentului articol;
    f) alte asemenea active pe care Banca Nationala a Romaniei le aproba pentru indeplinirea scopului prezentului articol.
    Art. 36
    Banca Nationala a Romaniei va urmari mentinerea rezervelor internationale prevazute in art. 35 la un nivel pe care ea il apreciaza ca fiind adecvat tranzactiilor externe ale statului.
    In cazul scaderii rezervelor internationale sau daca, potrivit aprecierilor Bancii Nationale a Romaniei, exista pericolul diminuarii rezervelor pina la un nivel care ar periclita tranzactiile internationale ale statului, Banca Nationala a Romaniei va prezenta Guvernului si Parlamentului un raport privind situatia rezervelor internationale si cauzele care au condus sau pot conduce la o astfel de reducere. Raportul va contine si recomandarile Bancii Nationale a Romaniei necesare pentru preintimpinarea sau remedierea situatiei.
    Art. 37
    Banca Nationala a Romaniei este autorizata, in conditii pe care le va stabili si le va putea modifica periodic, sa efectueze urmatoarele operatiuni:
    a) sa cumpere, sa vinda si sa faca alte tranzactii cu monede si lingouri de aur si alte metale pretioase;
    b) sa cumpere, sa vinda si sa faca alte tranzactii cu valute;
    c) sa cumpere, sa vinda si sa faca alte tranzactii cu bonuri de tezaur si alte titluri emise sau garantate de catre guverne straine ori institutii financiare interguvernamentale;
    d) sa deschida si sa mentina conturi la institutii financiare interguvernamentale, banci centrale, autoritati monetare si organizatii financiare din strainatate;
    e) sa deschida, sa mentina conturi si sa actioneze ca agent sau corespondent pentru institutii financiare interguvernamentale, banci centrale, autoritati monetare si organizatii financiare din strainatate, guverne straine si agentiile lor.
    Art. 38
    Diferentele inregistrate in bilantul anual de Banca Nationala a Romaniei din modificarea evaluarii activelor sau pasivelor ei exprimate in aur, drepturi speciale de tragere si monede straine, rezultate ca urmare a modificarii valorii sau cursului in lei al acestora, vor fi regularizate cu bugetul administratiei centrale de stat.

    SECTIUNEA a V-a
    Controlul valutar
    Art. 39
    Banca Nationala a Romaniei emite reglementari privind controlul tranzactiilor valutare pe teritoriul tarii. Reglementarile se pot referi la emiterea de ordine si circulare cu privire la: efectuarea si controlul tranzactiilor valutare; emiterea autorizatiilor pentru transferuri in strainatate; tranzactiile pe pietele valutare si alte operatiuni specifice.
    Art. 40
    Persoanele juridice autorizate sa desfasoare operatiuni valutare vor raporta Bancii Nationale a Romaniei asupra tranzactiilor valutare efectuate. Banca Nationala a Romaniei va stabili forma si continutul documentelor prin care sa aiba loc o raportare corespunzatoare.

    CAP. 4
    Conducerea si administrarea Bancii Nationale a Romaniei

    Art. 41
    Banca Nationala a Romaniei este condusa de un consiliu de administratie. Gestiunea zilnica este incredintata guvernatorului.
    Activitatea consiliului de administratie este reglementata de prevederile prezentei legi si de regulamentele Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 42
    Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei hotaraste asupra masurilor in domeniul politicii monetare, valutare, de credit si de plati. El stabileste directiile principale in conducerea operatiunilor si raspunderile ce revin aparatului Bancii Nationale a Romaniei. Totodata, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei hotaraste asupra organizarii interne si asupra salariilor personalului acesteia.
    Art. 43
    Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei este compus din:
  - guvernatorul Bancii Nationale
    a Romaniei                      - presedinte
  - primul-viceguvernator al
    Bancii Nationale a Romaniei     - vicepresedinte
  - doi viceguvernatori ai Bancii
    Nationale a Romaniei
  - alti cinci membri.
    Art. 44
    Membrii Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei sint numiti de Parlament, la propunerea primului-ministru. Numirile se fac pe o perioada de 8 ani. Mandatul poate fi reinnoit.
    Art. 45
    In cazul descompletarii consiliului de administratie, completarea locurilor vacante se face pe functia si numai pentru perioada ramasa pina la expirarea mandatului celor inlocuiti, cu respectarea prevederilor de la art. 44.
    Art. 46
    Revocarile din functie ale membrilor consiliului de administratie se fac de catre Parlament, la propunerea primului-ministru.
    Art. 47
    Numirile, retragerile si revocarile din functie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 48
    Membrii consiliului de administratie nu pot fi membri ai Parlamentului si nu pot face parte din justitie sau din administratia de stat. De asemenea, ei nu pot face parte din administratia unei firme, fara a fi delegati de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 49
    Guvernatorul dispune masuri pentru executarea dispozitiilor legale si a reglementarilor privind Banca Nationala a Romaniei, precum si pentru executarea deciziilor consiliului de administratie.
    Guvernatorul numeste in functie personalul din aparatul central al bancii si directorii sucursalelor, filialelor si agentiilor.
    Guvernatorul reprezinta Banca Nationala a Romaniei in relatiile cu tertii, semnind, direct sau prin persoane imputernicite de el, toate tratatele sau conventiile incheiate de aceasta.
    In numele consiliului de administratie, guvernatorul prezinta anual Parlamentului Romaniei darea de seama cu privire la situatia monetara si a creditului.
    In cazul absentei sau imposibilitatii de a actiona a guvernatorului, acesta va fi suplinit de primul-viceguvernator.
    Art. 50
    Consiliul de administratie numeste o comisie de cenzori, formata din 5 membri, dintre care unul este presedinte.
    Comisia de cenzori verifica respectarea normelor legale privind evaluarea patrimoniului bancii, existenta valorilor in casa, precum si a titlurilor de proprietate sau primite in gaj, cautiune sau custodie.
    Anual, comisia de cenzori intocmeste raportul sau asupra bilantului si contului de profit si pierderi.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 51
    Operatiunile Bancii Nationale a Romaniei sint supuse legislatiei comerciale, in masura in care legea privind activitatea bancara si prezenta lege nu dispun altfel.
    Art. 52
    Actele de imprumut incheiate de Banca Nationala a Romaniei constituie titluri executorii in caz de neplata pentru intreg soldul creantei de platit.
    Organele de stat financiare sau judecatoresti sint obligate sa execute creanta Bancii Nationale a Romaniei numai pe baza unei notificari din partea acesteia.
    Art. 53
    In cazul in care debitorul nu isi onoreaza angajamentele asumate, Banca Nationala a Romaniei are dreptul sa procedeze la vinzarea totala sau partiala a titlurilor si efectelor ce i-au fost date in garantie, in termen de 3 zile, dupa o simpla somatie printr-un act extrajudiciar.
    Banca Nationala a Romaniei isi recupereaza avansurile de capital, dobinzile si cheltuielile din venitul net rezultat din vinzare. Eventualul surplus este remis imprumutatului.
    Art. 54
    Banca Nationala a Romaniei va putea efectua unele operatiuni in favoarea tertilor, numai in conditiile prezentarii documentelor pe care Banca Nationala a Romaniei le considera necesare. Ea poate, ori de cite ori considera necesar, sa ceara constituirea de garantii reale sau personale.
    Art. 55
    Capitalul Bancii Nationale a Romaniei, fondul de rezerva, lingourile si monedele de metal pretios, pietrele pretioase si semipretioase, precum si instalatiile tehnologice si materiile prime detinute sau importate de Monetaria statului si Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei sint scutite de taxe si impozite.
    Banca Nationala a Romaniei este scutita de orice taxe pentru operatiunile pe care le face, inclusiv de taxa de timbru.
    Art. 56
    Operatiunile Bancii Nationale a Romaniei sint contabilizate potrivit planului de conturi, pe exercitii anuale incepind cu 1 ianuarie si terminind cu 31 decembrie.
    Pentru eventualele erori la plati sau inregistrari in conturile titularilor, Banca Nationala a Romaniei raspunde numai pina la limita sumei eronat platite sau inregistrate in cont, inclusiv de penalitatile aferente ce se varsa la bugetul administratiei centrale de stat, suportate de titularii de cont in cazuri prevazute de lege, daca nu se dovedeste ca erorile respective s-au produs din culpa titularilor. Raspunderea Bancii Nationale a Romaniei inceteaza daca nu este sesizata ca reclamatie scrisa pina la expirarea termenului stabilit si comunicat titularilor de cont.
    Art. 57
    Membrii Consiliului de administratie si angajatii Bancii Nationale a Romaniei sint obligati sa pastreze secretul asupra oricarei informatii nedestinate publicarii, de care au luat cunostinta in cursul exercitarii functiunilor lor si nu vor folosi aceasta informatie pentru obtinerea de avantaje personale, orice abatere fiind pedepsita conform legii.
    Art. 58
    Membrii Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei si cenzorii primesc indemnizatie.
    Art. 59
    Banca Nationala a Romaniei nu poate participa, direct sau indirect, cu capital, la nici o societate comerciala sau regie autonoma, cu exceptia propriilor sale intreprinderi de imprimare a biletelor de banca si de batere a monedei metalice si alte societati care pot contribui la realizarea atributiilor sale.
    Art. 60
    Banca Nationala a Romaniei nu poate cumpara alte proprietati imobiliare decit acelea care ii sint necesare pentru functionarea sa si nevoile personalului.
    Art. 61
    Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi ale Bancii Nationale a Romaniei se vor publica de indata ce vor fi confirmate de comisia de cenzori si adoptate de catre consiliul de administratie.
    Art. 62
    Toate reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 63
    Banca Nationala a Romaniei publica periodic un buletin privind evolutia monedei si creditului.
    Art. 64
    Dispozitiile legale privitoare la titlurile la purtator pierdute sau furate nu sint aplicabile bancnotelor emise de Banca Nationala a Romaniei. Contrafacerea monedelor si bancnotelor este pedepsita de lege.
    Art. 65
    Prezenta lege intra in vigoare in 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 66
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 124 din 17 martie 1970 privind organizarea si functionarea Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania, publicat in Buletinul Oficial nr. 23 din 18 martie 1970, Decretul nr. 504 din 16 decembrie 1970 privind aprobarea Statutului Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania, publicat in Buletinul Oficial nr. 143 din 16 decembrie 1970, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 martie 1991.

                          PRESEDINTELE SENATUI
                     academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 25 martie 1991.

                     PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                               MARTIAN DAN

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                           PRESEDINTELE ROMANIEI
                                ION ILIESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 34/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 34 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu