E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 31 1997 modificat de articolul 2 din actul Legea 792 2001
OUG 31 1997 respins de Legea 523 2001
OUG 31 1997 in legatura cu articolul 7 din actul OUG 67 1999
OUG 31 1997 abrogat de articolul 1 din actul Legea 241 1998
OUG 31 1997 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 131 1998
OUG 31 1997 in legatura cu Hotărârea 323 1998
OUG 31 1997 in legatura cu articolul 15 din actul OUG 92 1997
Articolul 1 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 2 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 3 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 4 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 5 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 6 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 7 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 8 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 9 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 10 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 16 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 17 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 18 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 19 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 20 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 21 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 22 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 23 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 24 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 25 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 26 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 27 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 28 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 29 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 30 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 31 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 32 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
Articolul 33 din actul OUG 31 1997 abrogat de articolul 18 din actul OUG 92 1997
OUG 31 1997 in legatura cu Hotărârea 928 1997
Articolul 10 din actul OUG 31 1997 modificat de articolul 5 din actul OUG 59 1997
OUG 31 1997 in legatura cu articolul 11 din actul Ordonanţa 66 1997
Articolul 13 din actul OUG 31 1997 in legatura cu Precizari 22475 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 31 din 16 iunie 1997

privind regimul investitiilor straine in Romania

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 125 din 19 iunie 1997


SmartCity3


    In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin investitor strain se intelege o persoana fizica sau o persoana juridica straina, cu domiciliul sau cu sediul in strainatate, dupa caz, care investeste in Romania, in oricare dintre formele prevazute la alin. (2).
    (2) Investitia straina in Romania se poate realiza printr-una dintre urmatoarele forme:
    a) participarea unui investitor strain, cu aport in numerar constand in valuta liber convertibila, precum si cu aport in natura, la constituirea capitalului social al unei societati comerciale, persoana juridica romana, precum si participarea la majorarea capitalului social al unei asemenea societati comerciale sau, indirect, al uneia dintre filialele acesteia, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta;
    b) utilizarea in Romania, de catre un investitor strain, a sumelor in lei reprezentand dividende rezultate din investirea anterioara a unei sume in valuta liber convertibila, in scopul majorarii capitalului social al investitiei facute si/sau in scopul dezvoltarii unei noi investitii;
    c) cumpararea, de catre un investitor strain, de actiuni emise de societatile comerciale, de pe pietele de capital sau de la Fondul Proprietatii de Stat, in conditiile legii, de parti sociale detinute de stat la societati comerciale privatizabile ori detinute de persoane fizice sau juridice romane la alte societati comerciale, precum si dobandirea, in conditiile legii, de active aflate in patrimoniul societatilor comerciale;
    d) utilizarea in Romania, de catre un investitor strain, a sumelor in lei rezultate din comercializarea unor produse importate in conditiile legii, in scopul efectuarii unei investitii, cel putin intr-una dintre formele prevazute la lit. a) si c);
    e) conversia creantelor, rezultate din exporturi in Romania sau din credite acordate, in parti sociale ale societatilor comerciale debitoare sau in actiuni emise de acestea.
    (3) Investitiile straine se pot realiza, in conditiile legislatiei in vigoare, in toate domeniile de activitate.
    Art. 2
    (1) Investitorii straini, indiferent de cetatenia sau, dupa caz, de nationalitatea lor, pot beneficia de regimul juridic stabilit prin prezenta ordonanta de urgenta, pe intreaga durata a investitiei efectuate in Romania, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Investitiilor straine prevazute in prezenta ordonanta de urgenta li se aplica dreptul comun in materie de infiintare, organizare si functionare a societatilor comerciale.
    (3) Investitiile straine, indiferent de forma in care sunt efectuate, beneficiaza de tratamentul national, in conformitate cu legislatia romana in vigoare si cu reglementarile internationale la care Romania este parte.
    (4) Investitiile straine realizate in formele prevazute la art. 1 alin. (2) pot beneficia, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, de facilitati fiscale.
    Art. 3
    Facilitatile fiscale instituite prin prezenta ordonanta de urgenta se acorda in urmatoarele conditii:
    a) aportul de capital social al investitorului strain la efectuarea oricarei forme de investitie straina, prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta, in cuantumurile stabilite la art. 7 alin. (1), la art. 8 alin. (1) si la art. 9, dupa caz, este efectiv varsat intr-un cont deschis la o societate bancara cu sediul in Romania.
    b) sumele care se transfera in contul capitalului social provin din venituri sau din surse atrase de investitorul strain din afara Romaniei, in valuta liber convertibila, ori provenite, ulterior, din profitul sau din dividendele obtinute pe seama unei investitii efectuate anterior de acesta, in conditiile art. 1 alin. (2) lit. b) si d), pe teritoriul Romaniei.
    Art. 4
    (1) Investitiile straine efectuate in Romania, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, beneficiaza de protectia si de garantia oferite de Constitutia Romaniei, precum si de acordurile bilaterale si multilaterale privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, la care Romania este parte.
    (2) Investitiile straine in Romania beneficiaza de tratament egal, nu pot fi expropriate, rechizitionate sau supuse altor masuri cu efecte similare, decat in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege si numai dupa plata efectiva a unei despagubiri corespunzatoare valorii de piata a investitiei.
    (3) Daca valoarea despagubirii nu poate fi determinata in conditiile alin. (2), aceasta se stabileste de catre instanta judecatoreasca competenta, potrivit legii romane, in functie de valoarea capitalului investit, de cresterea sau de deprecierea valorii acestuia, precum si de veniturile curente ale investitiei efectuate.
    Art. 5
    (1) Investitorii straini au dreptul:
    a) sa participe la conducerea si la gestionarea investitiei, potrivit actelor constitutive ale societatilor comerciale in cauza;
    b) sa instraineze drepturile si obligatiile lor contractuale catre alti investitori, romani sau straini, prin acte juridice. Actele juridice privind instrainarea drepturilor si a obligatiilor contractuale catre alti investitori, romani sau straini, se vor incheia numai pe teritoriul Romaniei;
    c) sa transfere integral, exclusiv in valuta liber convertibila in care s-a efectuat investitia initiala, in tara in care au domiciliul sau, dupa caz, sediul, sau in orice alta tara, dividendele sau profiturile nete cuvenite, precum si sumele rezultate din vanzarea valorilor mobiliare detinute legal;
    d) sa transfere in strainatate sumele incasate din dreptul de proprietate intelectuala, cotele ce li se cuvin pentru asistenta de specialitate, expertize si alte servicii, potrivit contractelor incheiate;
    e) sa transfere liber, exclusiv in valuta liber convertibila in care s-a efectuat investitia initiala, in tara in care au domiciliul sau, dupa caz, sediul, sau in orice alta tara, sumele obtinute din vanzarea actiunilor si partilor sociale detinute in urma efectuarii de investitii in conditiile art. 1 alin. (2), precum si pe cele rezultate din lichidarea acestor investitii, cu respectarea prevederilor art. 21;
    f) sa transfere in strainatate, exclusiv in valuta liber convertibila in care s-a efectuat investitia initiala, sumele obtinute cu titlu de despagubire, in situatia luarii uneia dintre masurile prevazute la art. 4 alin. (2);
    g) sa transfere in strainatate salariile sau alte castiguri cuvenite cetatenilor straini care au, potrivit legislatiei romane, calitatea de salariati in cadrul societatii comerciale constituite de investitorul strain in Romania, in baza cererii exprese a acestora.
    (2) Transferul sumelor prevazute la alin. (1) se va realiza cu respectarea regimului valutar si fiscal in vigoare in Romania la data inregistrarii cererii de repatriere si numai dupa plata taxelor si a impozitelor prevazute de lege.

    CAP. 2
    Regimul investitiei directe de capital strain

    Art. 6
    (1) Masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele industriale, mijloacele de transport, know-how, alte bunuri amortizabile, care se importa in vederea efectuarii si derularii investitiei, constituite ca aport in natura la capitalul social sau achizitionate ca urmare a unei linii de finantare deschise si garantate de investitorul strain in favoarea societatii comerciale, persoana juridica romana, in vederea functionarii si derularii investitiei din Romania, si/sau filialelor/sucursalelor acesteia, beneficiaza de scutire de plata taxelor vamale.
    (2) Beneficiaza de scutire de plata taxelor vamale si bunurile de natura celor prevazute la alineatul precedent, achizitionate de investitorul strain din dividendele sale, in scopul majorarii capitalului social al respectivei societati comerciale.
    (3) Pentru materiile prime, materialele consumabile, piesele de schimb si/sau componentele importate, necesare realizarii productiei proprii, a caror contravaloare este achitata din surse proprii, atrase sau imprumutate din strainatate, societatea comerciala, persoana juridica romana cu capital partial sau integral strain, beneficiaza de reducerea cu 50% a taxelor vamale pe o perioada de 2 ani de la data punerii in functiune a investitiei straine, dar nu mai mult de 4 ani de la data inregistrarii acesteia in Registrul comertului.
    Art. 7
    (1) Exceptand bunurile ce constituie aport in natura, de facilitatile prevazute la art. 6 beneficiaza numai societatile comerciale, persoane juridice romane, la care participarea investitorului strain cu capital efectiv varsat in numerar reprezinta minimum 20% din capitalul social, dar nu mai putin de 350.000 dolari S.U.A. sau echivalentul acestei sume, exprimat in orice alta valuta liber convertibila si/sau in lei.
    (2) Impozitul pe profit, care va fi perceput societatilor comerciale, persoane juridice romane, cu participare de capital strain, care se incadreaza in prevederile alineatului precedent, este de 15% pentru primii 2 ani de activitate, calculati de la data punerii in functiune a investitiei sau, dupa caz, de la data inceperii efective a activitatii, dar nu mai mult de 4 ani de la data inregistrarii investitiei straine in Registrul comertului.
    Art. 8
    (1) Pentru societatile comerciale, persoane juridice romane, avand o participare a investitorului strain cu capital efectiv varsat, in numerar, de cel putin 5.000.000 dolari S.U.A. sau echivalentul acestei sume, exprimat in orice alta valuta liber convertibila si/sau in lei, se acorda suplimentar facilitati care constau in:
    a) plata unui impozit de 15% aplicat profitului obtinut din activitatea desfasurata, pe o perioada de 5 ani, suplimentar fata de perioada prevazuta la art. 7 alin. (2);
    b) majorarea cu 3 ani a perioadei prevazute la art. 6 alin. (3) pentru reducerea cu 50% a taxelor vamale in cazul materiilor prime, materialelor consumabile, pieselor de schimb si/sau componentelor importate, necesare realizarii productiei proprii, a caror contravaloare este achitata din surse proprii, atrase sau imprumutate din strainatate.
    (2) Investitiile straine beneficiaza de facilitatile suplimentare prevazute la alin. (1), in functie de:
    a) valoarea si domeniul investitiei;
    b) promovarea exportului de produse proprii in proportie de cel putin 40%;
    c) efectuarea investitiei in parcuri tehnologice si/sau in zone economice declarate, conform legii, zone speciale;
    d) dezvoltarea infrastructurii;
    e) dezvoltarea turismului;
    f) dezvoltarea unor obiective de interes social sau destinate protectiei mediului, dupa caz;
    g) reinvestirea, anual, a cel putin 50% din profitul net realizat.

    CAP. 3
    Regimul investitiilor straine constituite prin cumpararea actiunilor gestionate de Fondul Proprietatii de Stat la societatile comerciale care se privatizeaza

    Art. 9
    (1) Pot beneficia de facilitati investitiile straine care au la baza un contract de vanzare-cumparare de actiuni incheiat cu Fondul Proprietatii de Stat, cu o valoare de cel putin 1.000.000 dolari S.U.A. sau echivalentul acestei sume, exprimat in orice alta valuta liber convertibila si/sau in lei, daca investitorul strain se obliga sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa asigure, ca efect postprivatizare, restructurarea, modernizarea si rentabilizarea societatii comerciale ale carei actiuni au facut obiectul contractului de vanzare-cumparare de actiuni incheiat cu Fondul Proprietatii de Stat, inclusiv reducerea consumurilor materiale si energetice specifice;
    b) sa asigure protectia muncii prin tehnologii noi, precum si formarea resurselor umane;
    c) sa contribuie la dezvoltarea economica si la cresterea gradului de ocupare a fortei de munca in zona geografica in care isi desfasoara activitatea societatea comerciala ale carei actiuni au facut obiectul contractului de vanzare-cumparare de actiuni incheiat cu Fondul Proprietatii de Stat;
    d) sa asigure un grad de integrare a productiei in Romania de cel putin 30%, care se determina pe baza ponderii valorice a materiilor prime si a materialelor, a pieselor si subansamblelor produse in Romania in totalul cheltuielilor materiale efectuate pentru realizarea produselor finite;
    e) sa realizeze exportul a cel putin 40% din valoarea productiei anuale proprii;
    f) sa efectueze investitii pentru asigurarea protectiei mediului.
    (2) Suma de 1.000.000 dolari S.U.A. sau echivalentul acesteia in orice alta valuta liber convertibila si/sau in lei, prevazuta la alin. (1), se refera exclusiv la pretul platit de investitorul strain pentru pachetul de actiuni cumparat de la Fondul Proprietatii de Stat prin oricare dintre metodele permise de lege.
    Art. 10
    (1) Societatile comerciale care se incadreaza in prevederile art. 9 beneficiaza de urmatoarele facilitati:
    a) plata unui impozit de 15% aplicat profitului brut obtinut, pe o perioada de 5 ani de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare a actiunilor;
    b) scutirea de taxe vamale si de taxa pe valoarea adaugata pentru echipamente, masini, utilaje si instalatii necesare modernizarii productiei proprii sau asigurarii protectiei mediului pentru o perioada de 8 ani de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare a actiunilor si reducerea lor cu 50% pentru o perioada suplimentara de 2 ani pentru aceeasi categorie de produse;
    c) scutirea de plata taxelor vamale si a oricaror alte taxe corelate transferului de know-how efectuat de investitorul strain in vederea cresterii performantei tehnice, tehnologice, comerciale sau financiare a societatii comerciale emitente a actiunilor care au facut obiectul contractului de vanzare-cumparare incheiat cu Fondul Proprietatii de Stat;
    d) reducerea cu 50% a taxelor vamale pe o perioada de 4 ani de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare de actiuni cu Fondul Proprietatii de Stat, pentru materiile prime, materialele pentru productie, materialele consumabile, piesele de schimb si/sau componentele importate, necesare realizarii productiei proprii, a caror contravaloare este achitata din surse proprii, atrase sau imprumutate din strainatate;
    e) lasarea, la dispozitia societatii comerciale privatizate, in moneda in care s-a efectuat plata actiunilor, a cotei prevazute la art. 8 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare.
    (2) Facilitatile prevazute la alin. (1) se acorda in functie de indeplinirea criteriilor de clasificare prevazute la alineatul respectiv si care sunt preluate ca obligatii in contul cumparatorului prin contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat cu Fondul Proprietatii de Stat si se aplica incepand cu momentul efectuarii platii integrale a actiunilor achizitionate.

    CAP. 4
    Regimul investitiilor de portofoliu realizate de investitorii straini

    Art. 11
    (1) Constituie investitie de portofoliu cumpararea de valori mobiliare, inclusiv de titluri de stat, denumita in continuare tranzactie, de pe pietele organizate ale valorilor mobiliare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, de catre o persoana fizica sau o persoana juridica cu domiciliul sau, dupa caz, cu sediul in strainatate, prin intermediul unei institutii abilitate, in conditiile legii, de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
    (2) Dobandirea de valori mobiliare, inclusiv titluri de stat, in conditiile alin. (1) este supusa aceluiasi regim juridic, indiferent daca s-a realizat in urma unei oferte publice, a unui plasament privat, a altor tranzactii pe piete organizate ale valorilor mobiliare sau a unei emisiuni de certificate de depozit de valori mobiliare, promovata de un emitent sau de un detinator de valori mobiliare inregistrat la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare din cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
    Art. 12
    Operatiunile de repatriere a capitalului investit si a veniturilor realizate in urma investitiei de portofoliu efectuate de investitorul strain se vor efectua pe baza confirmarii schimbului valutar initial si a extraselor de cont eliberate de catre societatile de valori mobiliare sau de catre agentii autorizati in acest scop de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, prin care se atesta ca disponibilul in cont rezulta din una sau mai multe tranzactii cu valori mobiliare dobandite in conditiile art. 11 sau din dividendele, platile sau dobanzile cuvenite pentru valorile mobiliare detinute, dupa caz.
    Art. 13
    (1) Tranzactiilor cu valori mobiliare, realizate in conditiile art. 11, li se aplica o taxa de pana la 1,5% din valoarea totala a fiecareia dintre acestea.
    (2) Sumele aferente taxei prevazute la alineatul precedent se retin, de la cumparator, de catre societatile de valori mobiliare prin intermediul carora se realizeaza tranzactiile si se varsa la bugetul de stat, in termen de cel mult 10 zile de la incasare.
    (3) Depasirea termenului prevazut la alin. (2), pentru efectuarea varsamintelor la bugetul de stat, atrage obligatia societatii de valori mobiliare in cauza de a plati o penalitate de 0,25% pentru fiecare zi de intarziere, calculata asupra sumei incasate cu titlu de taxa pe tranzactie.
    Art. 14
    (1) Repatrierea sumelor investite si a veniturilor realizate de investitorul strain in urma investitiei de portofoliu se face exclusiv in valuta liber convertibila in care s-a efectuat investitia initiala.
    (2) Banca Nationala a Romaniei va urmari si va evidentia distinct toate operatiunile valutare in legatura cu investitiile de portofoliu realizate de investitorii straini.
    (3) Cuantumul taxei prevazute la art. 13 alin. (1) se stabileste semestrial, pana la data de 25 a lunii curente pentru semestrul urmator, de catre Consiliul pentru Reforma, impreuna cu Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 15
    Fluxurile de capital in lei, provenite din achizitionarile de actiuni pe piata secundara, sunt evidentiate distinct de catre societatile de valori mobiliare si se comunica lunar Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

    CAP. 5
    Atragerea investitorilor straini, promovarea si inregistrarea investitiilor straine

    Art. 16
    Activitatea de atragere a investitorilor straini si de promovare a investitiilor straine in Romania se realizeaza de catre Agentia Romana de Dezvoltare si, dupa caz, de catre Fondul Proprietatii de Stat.
    Art. 17
    (1) Inregistrarea investitiilor straine in Romania, efectuate in oricare dintre formele prevazute la art. 1 alin. (2), se face in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Legii nr. 26/1990 privind Registrul comertului.
    (2) Inregistrarea investitiilor straine, realizate sub forma societatilor de valori mobiliare, societatilor de investitii financiare, fondurilor mutuale si societatilor bancare sau societatilor de asigurare-reasigurare, se face numai cu avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, al Bancii Nationale a Romaniei si/sau al Ministerului Finantelor, dupa caz.
    Art. 18
    (1) Investitorii straini pot beneficia de asistenta de specialitate si de alte servicii, care se acorda de catre Agentia Romana de Dezvoltare, in scopul asigurarii unei informari calificate cu privire la posibilitatile de afaceri in Romania si pentru indeplinirea operativa a formalitatilor legale pentru inregistrarea investitiei, la cererea acestora si contra unei sume forfetare stabilite de Ministerul Finantelor.
    (2) Veniturile obtinute din activitatea de asistenta de specialitate prestata de Agentia Romana de Dezvoltare in favoarea investitorilor straini, inclusiv 50% din sumele incasate ca urmare a eliberarii certificatelor de investitor, pot fi utilizate de aceasta institutie pentru finantarea activitatii sale curente, inclusiv pentru salarizarea personalului.
    (3) Ministerele si celelalte institutii publice sau autoritati ale administratiei publice centrale si locale vor colabora cu Agentia Romana de Dezvoltare si vor raspunde, in termen de 15 zile de la primire, solicitarilor acesteia, care au drept scop asigurarea asistentei de specialitate pentru investitorii straini.
    Art. 19
    (1) Guvernul, prin hotarare, constituie un colectiv permanent de lucru cu sarcina de rezolvare operativa a problemelor specifice ivite pe parcursul constituirii societatilor comerciale cu participare de capital strain sau in momentul dezvoltarii activitatii unei astfel de societati comerciale.
    (2) Secretariatul tehnic al grupului de lucru prevazut la alineatul precedent va fi asigurat de personalul Agentiei Romane de Dezvoltare.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 20
    (1) Atestarea dreptului de a beneficia de facilitatile prevazute la art. 6, la art. 7 alin. (2) si la art. 8 alin. (1) se face prin certificatul de investitor strain, eliberat de Agentia Romana de Dezvoltare.
    (2) Atestarea dreptului de a beneficia de facilitatile prevazute la art. 10 se face prin certificatul de investitor strain, eliberat de catre Agentia Romana de Dezvoltare, pe baza contractului de vanzare-cumparare a actiunilor, incheiat cu Fondul Proprietatii de Stat, si a extrasului de cont doveditor al efectuarii platii.
    (3) Certificatul de investitor strain eliberat de Agentia Romana de Dezvoltare este opozabil autoritatilor romane in domeniul vamal si fiscal.
    (4) Eliberarea certificatului de investitor strain, care face dovada dreptului de a beneficia de facilitatile acordate, se efectueaza contra unei taxe stabilite prin hotarare a Guvernului, la propunerea comuna a Ministerului Finantelor si Agentiei Romane de Dezvoltare, care nu poate fi mai mare decat echivalentul exprimat in lei al sumei de 25 dolari S.U.A., calculata la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ziua in care se efectueaza plata.
    (5) Agentia Romana de Dezvoltare va retrage certificatul de investitor strain acordat initial, in cazul in care constata ca, din vina investitorului strain, nu mai sunt indeplinite criteriile si conditiile care au stat la baza eliberarii acestuia, in acest caz fiind permisa acordarea unor alte categorii de facilitati, in functie de indeplinirea criteriilor si a conditiilor necesare pentru aceasta.
    (6) Diferenta dintre cuantumul valoric al facilitatilor acordate initial si cuantumul valoric al celor acordate conform alineatului precedent se plateste de catre investitorul strain in culpa si se face venit la bugetul de stat, prin grija Ministerului Finantelor.
    (7) Societatile comerciale, persoane juridice romane, constituite cu participare de capital strain, vor transmite anual Agentiei Romane de Dezvoltare, in cel mult 90 de zile de la data incheierii exercitiului financiar pentru care se face raportarea, datele necesare care sa ateste indeplinirea, de catre investitorul strain, a obligatiilor asumate.
    Art. 21
    (1) In cazul in care investitiile straine se lichideaza intr-o perioada mai mica decat dublul celei pentru care investitorii straini beneficiaza de una dintre facilitatile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, acestia platesc impozitele si taxele stabilite, potrivit legii, pentru intreaga perioada de functionare a investitiei straine.
    (2) Impozitele si taxele datorate statului potrivit alineatului precedent se platesc, cu prioritate, din rezultatele lichidarii investitiilor sau din celelalte drepturi cuvenite investitorilor straini.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si in cazul in care valoarea investitiei straine realizate sub forma de societate comerciala, persoana juridica romana, coboara sub limitele prevazute la art. 7 alin. (1) si la art. 8 alin. (1).

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 22
    (1) De facilitatile fiscale prevazute la art. 6, la art. 7 alin. (2), la art. 8 alin. (1) si la art. 10, dupa caz, poate beneficia orice societate comerciala, persoana juridica romana, de la data majorarii capitalului social, dar numai pana la epuizarea perioadei pentru care s-au acordat facilitatile initiale prin Legea nr. 35/1991, cu modificarile ulterioare, si numai in masura in care, in acest fel, participatia de capital strain, in conditiile art. 1 alin. (1), se constituie sau se completeaza pana la atingerea baremurilor stabilite pentru acordarea facilitatilor respective.
    (2) Facilitatile prevazute la art. 6 se acorda si societatilor comerciale, persoane juridice romane, cu activitate de productie si/sau servicii industriale, in cazul carora participarea investitorului/investitorilor straini cu capital efectiv varsat in numerar reprezinta minimum 20% din capitalul social, dar nu mai putin de 200.000 dolari S.U.A. sau echivalentul acestei sume, exprimat in orice alta valuta liber convertibila si/sau in lei.
    Art. 23
    (1) Criteriile si conditiile care trebuie indeplinite pentru acordarea facilitatilor suplimentare, precum si procedura de incadrare in termenele si in cuantumurile prevazute la art. 8 se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finantelor si de Agentia Romana de Dezvoltare si aprobate de Guvern.
    (2) Criteriile si conditiile care trebuie indeplinite pentru acordarea facilitatilor, precum si procedura de incadrare in termenele si in cuantumurile prevazute la art. 10 vor fi stabilite prin norme metodologice emise in comun de catre Ministerul Finantelor, Fondul Proprietatii de Stat si Agentia Romana de Dezvoltare si aprobate de Guvern.
    Art. 24
    (1) Societatile comerciale cu capital social partial sau integral strain, persoane juridice romane, care se incadreaza in prevederile art. 1 alin. (2), pot dobandi, pe intreaga durata de functionare, in orice moment, dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale asupra terenurilor, necesare pentru realizarea sau dezvoltarea obiectului propriu de activitate.
    (2) In cazul dizolvarii si lichidarii societatilor comerciale prevazute la alineatul precedent, lichidatorii au obligatia instrainarii terenurilor, in termen de un an de la data hotararii de dizolvare, numai catre persoane care au capacitatea juridica de a dobandi astfel de bunuri.
    Art. 25
    Societatile comerciale prevazute la art. 1 alin. (2) beneficiaza de dreptul de a efectua trecerea integrala pe costuri a cheltuielilor efectuate cu activitatea de reclama-publicitate si/sau de promovare a productiei realizate si/sau a serviciilor prestate.
    Art. 26
    (1) Guvernul poate stabili, prin hotarari, regimul special aplicabil unor investitii straine efectuate in conditiile prezentei ordonante de urgenta, intr-un numar limitat de cazuri si justificat exclusiv prin ratiuni de protectie sociala sau de dezvoltare regionala.
    (2) Investitiile straine prevazute la alineatul precedent pot beneficia de acordarea de garantii pentru creditari externe, in limita unui plafon anual din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, stabilit de Ministerul Finantelor.
    Art. 27
    (1) Personalul strain necesar desfasurarii activitatii investitiei straine, indiferent de forma prevazuta in prezenta ordonanta de urgenta in care s-a constituit aceasta, va fi angajat numai in posturi de conducere si de specialitate.
    (2) Drepturile si obligatiile personalului roman si ale celui strain, angajat pentru desfasurarea activitatii in cadrul investitiei straine, sunt cele prevazute de lege si stabilite prin conventia partilor.
    Art. 28
    Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile numai in masura in care acordurile si conventiile internationale referitoare la investitiile straine, la care Romania este parte, nu stabilesc un alt regim.
    Art. 29
    Investitorii straini, care nu indeplinesc criteriile si conditiile necesare pentru obtinerea de facilitati sau care nu solicita facilitatile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, sunt indreptatiti sa realizeze investitii in Romania potrivit dreptului comun, fara eliberarea certificatului de investitor strain, beneficiind in intregime de garantiile prevazute de lege.
    Art. 30
    (1) In momentul inregistrarii societatii comerciale, persoana juridica romana, cu participare de capital strain, in Registrul comertului sau, dupa caz, la data platii pretului pachetului de actiuni cumparat de la Fondul Proprietatii de Stat, investitorul va plati o taxa cuprinsa intre 0,2 si 0,5% pentru Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului.
    (2) Taxa perceputa este calculata invers proportional cuantumului investitiei straine realizate si/sau in functie de importanta economica a domeniului in care investitia straina este efectuata.
    Art. 31
    (1) Investitiile straine care au intrat sub incidenta prevederilor art. 14 - 16 din Legea nr. 35/1991 privind regimul investitiilor straine, cu modificarile si completarile ulterioare, care, pana la data de 31 decembrie 1994, au fost inmatriculate in Registrul comertului si pentru care s-au solicitat facilitatile prevazute de respectiva lege, continua sa beneficieze de facilitatile respective.
    (2) Pentru a putea beneficia de facilitatile stabilite in prezenta ordonanta de urgenta, investitiile straine prevazute la alineatul precedent trebuie sa se incadreze in prevederile acesteia, in termen de 12 luni de la data intrarii ei in vigoare.
    (3) De la data acordarii, la solicitarea investitorului strain, a facilitatilor stabilite in prezenta ordonanta de urgenta, investitiile straine prevazute la alin. (1) nu vor mai beneficia de facilitatile acordate in temeiul Legii nr. 35/1991.
    (4) Prevederile alineatelor precedente se aplica, in mod corespunzator, si investitiilor straine care au dobandit facilitati in temeiul Legii nr. 71/1994 privind acordarea unor facilitati suplimentare fata de Legea nr. 35/1991, republicata, pentru atragerea de investitori straini in industrie.
    (5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu se mai elibereaza certificate de investitor in favoarea investitorilor straini care nu se incadreaza in prevederile acesteia.
    Art. 32
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta isi inceteaza valabilitatea prevederile Legii nr. 35/1991 privind regimul investitiilor straine, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 73 din 10 aprilie 1991 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 185 din 2 august 1993, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 71/1994 privind acordarea unor facilitati suplimentare fata de Legea nr. 35/1991, republicata, pentru atragerea de investitori straini in industrie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 189 din 22 iulie 1994, precum si orice alta dispozitie contrara, cuprinsa in Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 246 din 31 august 1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1996 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997.
    Art. 33
    In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Agentia Romana de Dezvoltare, Fondul Proprietatii de Stat si Ministerul Finantelor vor elabora normele metodologice necesare pentru punerea in aplicare a acesteia si le vor supune Guvernului spre aprobare.

          PRIM-MINISTRU
          VICTOR CIORBEA

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul reformei,
                      Ulm Spineanu

                      Ministru de stat,
                      ministrul industriei
                      si comertului,
                      Calin Popescu-Tariceanu

                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Mircea Ciumara

                      Presedintele Agentiei
                      Romane de Dezvoltare,
                      Andrei Dimitriu

                      Presedintele Consiliului
                      de administratie al
                      Fondului Proprietatii
                      de Stat,
                      Sorin DimitriuSmartCity5

COMENTARII la OUG 31/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 31 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 31/1997
Legea 792 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investitiilor straine in Romania, realizate prin cumpararea de titluri de stat
Legea 523 2001
pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investitiilor straine in Romania
OUG 67 1999
privind unele masuri pentru dezvoltarea activitatii economice
Legea 241 1998
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe
Ordonanţa 131 1998
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investitiilor straine in Romania, realizate prin cumpararea de titluri de stat
Hotărârea 323 1998
pentru completarea articolului 9 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 94/1998
OUG 92 1997
privind stimularea investitiilor directe
Hotărârea 928 1997
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investitiilor straine in Romania
OUG 59 1997
privind destinatia sumelor incasate de Fondul Proprietatii de Stat in cadrul procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar
Ordonanţa 66 1997
privind regimul investitiilor straine in Romania, realizate prin cumpararea de titluri de stat
Precizari 22475 1997
privind virarea la bugetul de stat a taxei asupra tranzactiilor cu valori mobiliare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu