E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 35 1991 in legatura cu Legea 406 2002
Legea 35 1991 in legatura cu OUG 42 2002
Legea 35 1991 in legatura cu articolul 7 din actul OUG 67 1999
Legea 35 1991 in legatura cu OUG 21 1999
Legea 35 1991 in legatura cu Hotărârea 323 1998
Legea 35 1991 in legatura cu articolul 15 din actul OUG 92 1997
Legea 35 1991 abrogat de articolul 32 din actul OUG 31 1997
Legea 35 1991 in legatura cu articolul 31 din actul OUG 31 1997
Articolul 30 din actul Legea 35 1991 completat de Legea 68 1997
Legea 35 1991 in legatura cu articolul 38 din actul Ordonanţa 30 1995
Articolul 14 din actul Legea 35 1991 abrogat de articolul 37 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 15 din actul Legea 35 1991 abrogat de articolul 37 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 16 din actul Legea 35 1991 abrogat de articolul 37 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 14 din actul Legea 35 1991 abrogat de articolul 41 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 15 din actul Legea 35 1991 abrogat de articolul 41 din actul Ordonanţa 70 1994
Articolul 16 din actul Legea 35 1991 abrogat de articolul 41 din actul Ordonanţa 70 1994
Legea 35 1991 in legatura cu Legea 71 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 35 din  3 aprilie 1991    * Republicata

privind regimul investitiilor straine

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 185 din  2 august 1993


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 57 din 10 iulie 1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 14 iulie 1993, dandu-se articolelor o noua numerotare.
    Legea nr. 35/1991 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 73 din 10 aprilie 1991.

    In vederea atragerii investitiilor straine in Romania se adopta prezenta lege, care cuprinde dispozitii de natura sa asigure investitorilor straini garantii si facilitati, precum si folosirea integrala si nelimitata a rezultatelor.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In sensul prezentei legi, prin investitii straine in Romania se intelege:
    a) constituirea de societati comerciale, filiale sau sucursale, cu capital integral strain sau in asociere cu persoane fizice sau persoane juridice romane, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;
    b) participarea la majorarea capitalului social al unei societati existente sau dobandirea de parti sociale ori actiuni la asemenea societati, precum si de obligatiuni sau alte efecte de comert;
    c) concesionarea, inchirierea sau locatia gestiunii, in conditiile legii, a unor activitati economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome sau societati comerciale;
    d) dobandirea dreptului de proprietate asupra unor bunuri mobile sau imobile, altor drepturi reale, cu exceptia dreptului de proprietate asupra terenurilor;
    e) dobandirea de drepturi de proprietate industriala si intelectuala;
    f) dobandirea de drepturi de creanta sau alte drepturi referitoare la prestari cu valoare economica asociate unei investitii;
    g) cumpararea de spatii de productie sau alte cladiri, cu exceptia locuintelor, altele decat cele auxiliare investitiei, precum si construirea lor;
    h) contractarea executarii de lucrari de explorare, exploatare si impartire a productiei in domeniul surselor naturale.
    Art. 2
    Aportul investitorilor straini in Romania poate consta in:
    a) capital in valuta liber convertibila;
    b) masini, utilaje, mijloace de transport, subansambluri, piese de schimb si alte bunuri;
    c) servicii, drepturi de proprietate industriala si intelectuala - brevete, licente, know-how, marci de fabrica si de comert, dreptul de autor, traducator, editor -, cunostinte si metode de organizare si conducere;
    d) venituri si profituri din activitati realizate in Romania, precum si bunuri si valori dobandite in conditiile legii, dupa plata impozitelor si taxelor prevazute de lege.
    Art. 3
    Prin investitori straini se intelege persoanele fizice sau persoanele juridice cu domiciliul ori, dupa caz, cu sediul in strainatate, care efectueaza investitii in Romania, in oricare din modalitatile prevazute de prezenta lege.
    Art. 4
    Investitii straine pot fi efectuate in toate sectoarele din domeniul industriei, explorarii si exploatarii resurselor naturale, agriculturii, infrastructurii si comunicatiilor, constructiilor civile si industriale, cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice, comertului, transporturilor, turismului, serviciilor bancare si de asigurare si altor servicii, cu respectarea urmatoarelor conditii:
    a) sa nu incalce normele de protectie a mediului inconjurator;
    b) sa nu aduca atingere intereselor de securitate si aparare nationala ale Romaniei;
    c) sa nu dauneze ordinii publice, sanatatii si moralei.

    CAP. 2
    Garantii

    Art. 5
    Investitiile straine in Romania nu pot fi nationalizate, expropriate, rechizitionate sau supuse altor masuri cu efecte similare, decat in cazuri de interes public, cu respectarea procedurii prevazute de lege si cu plata unei despagubiri corespunzatoare valorii investitiei, care trebuie sa fie prompta, adecvata si efectiva.
    Art. 6
    Despagubirea este determinata in raport cu valoarea investitiei pe piata la data luarii uneia dintre masurile prevazute la art. 5.
    Art. 7
    Daca valoarea despagubirii nu poate fi determinata potrivit art. 6, aceasta se stabileste de parti pe baza unor principii echitabile, in functie de capitalul investit, cresterea valorii sau deprecierea acestuia si de veniturile curente.
    Art. 8
    In situatia in care investitorul strain nu accepta valoarea despagubirii determinate, dupa caz, potrivit art. 6 sau art. 7, aceasta se va stabili, la cererea investitorului, pe cale judecatoreasca, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 9
    Investitorii straini au dreptul:
    a) sa participe la conducerea si gestionarea investitiei, potrivit contractelor si statutelor convenite;
    b) sa instraineze drepturile si obligatiile lor contractuale catre alti investitori, romani sau straini;
    c) sa transfere integral in strainatate profiturile anuale obtinute ce li se cuvin, in conditiile regimului valutar din Romania, dupa plata impozitelor, taxelor si altor obligatii prevazute de legislatia romana;
    d) sa transfere in strainatate sumele incasate din dreptul de autor, cotele ce li se cuvin pentru asistenta de specialitate, expertize si alte servicii, potrivit contractelor incheiate;
    e) sa transfere in strainatate sumele obtinute in urma vanzarii actiunilor, partilor sociale, obligatiunilor sau altor efecte de comert, precum si pe cele rezultate din lichidarea investitiilor, in conditiile regimului valutar din Romania;
    f) sa transfere in strainatate, in valuta convenita, sumele obtinute cu titlu de despagubire in situatia luarii uneia din masurile prevazute la art. 5.
    Art. 10
    Investitiile straine efectuate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiaza de regimul juridic stabilit prin aceasta pe intreaga durata de existenta, in masura in care o lege ulterioara nu contine prevederi mai favorabile.
    Art. 11
    Investitorii straini beneficiaza de regimul juridic stabilit prin prezenta lege, indiferent de cetatenia sau, dupa caz, de nationalitatea acestora.

    CAP. 3
    Facilitati

    Art. 12
    Masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport si orice alte bunuri din import necesare investitiei, constituite ca aport in natura sau achizitionate din aportul in numerar al investitorului strain la capitalul social ori la majorarea acestuia, sunt exceptate de la plata taxelor vamale.
    Art. 13
    Sunt scutite de plata taxelor vamale materiile prime, materialele consumabile, piesele de schimb si componentele importate, necesare si folosite efectiv in productia proprie pe o perioada de 2 ani, calculata de la data punerii in functiune a obiectivului sau, dupa caz, de la data inceperii activitatii, in raport cu forma juridica a investitiei straine.
    Art. 14
    Investitiile straine sunt scutite de plata impozitului pe profit, astfel:
    a) cele efectuate in industrie, agricultura, constructii, explorarea si exploatarea resurselor naturale, pentru o perioada de 5 ani de la data inceperii activitatii productive;
    b) cele efectuate in domeniul comunicatiilor si transporturilor, pentru o perioada de 3 ani de la data inceperii activitatilor respective;
    c) cele efectuate in comert, turism, servicii bancare si de asigurare, precum si in orice alte prestari de servicii, pentru o perioada de 2 ani de la data inceperii activitatii.
    Investitiile straine prevazute la art. 1 lit. a) beneficiaza de prevederile alin. 1 cu conditia ca aportul investitorului strain efectiv varsat, in numerar si in natura, sa reprezinte minimum 20% din capitalul social al societatii comerciale, dar nu mai putin de 10.000 dolari S.U.A. Investitiilor straine care nu indeplinesc aceste conditii li se aplica dispozitiile dreptului comun.
    Art. 15
    In afara scutirilor de plata a impozitului pe profit prevazute mai sus si dupa expirarea perioadelor stabilite, se acorda reduceri ale impozitului pe profit, astfel:
    a) cu 50%, impozitul aferent profitului utilizat in unitatea infiintata in Romania, pentru largirea si modernizarea  bazei tehnico-materiale, a tehnologiilor de fabricatie sau extinderea activitatii, in scopul obtinerii de profituri suplimentare, precum si pentru investitiile destinate protejarii mediului inconjurator;
    b) cu 25%, daca se indeplineste una din urmatoarele conditii;
    - se asigura din import cel putin 50% din necesarul de materii prime, energie si combustibil;
    - se exporta cel putin 50% din produsele si serviciile realizate;
    - se utilizeaza peste 10% din cheltuieli pentru activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare de tehnologii noi in Romania si pentru formarea profesionala;
    - se achizitioneaza din productie interna cel putin 50% din utilajele si celelalte echipamente necesare dezvoltarii investitiilor existente sau efectuarii de noi investitii;
    - se creeaza cel putin 50 noi locuri de munca printr-o noua investitie sau dezvoltari ale investitiilor existente.
    Art. 16
    Pentru investitiile efectuate in domenii de interes deosebit in economia nationala, la propunerea Guvernului, prin lege se pot acorda facilitati suplimentare.
    Art. 17
    In cazul in care investitiile straine se lichideaza voluntar intr-o perioada de timp mai mica decat dublul celei pentru care investitorii straini beneficiaza de scutirile prevazute la art. 14, acestia vor fi obligati sa plateasca impozitele stabilite, potrivit legii, pe intreaga durata de functionare a investitiei.
    Impozitele datorate potrivit alin. 1 se platesc cu prioritate din rezultatele lichidarii investitiilor sau din celelalte drepturi cuvenite investitorilor straini.

    CAP. 4
    Promovarea si inregistrarea investitiilor straine

    Art. 18
    Efectuarea de investitii straine in Romania, indiferent de forma juridica a acestora, se face pe baza unei cereri a investitorului strain, inregistrata la Agentia Romana de Dezvoltare.
    Art. 19
    Agentia Romana de Dezvoltare analizeaza bonitatea investitorului, domeniul si modalitatea in care urmeaza a fi efectuata investitia, precum si cuantumul capitalului de investit.
    Art. 20
    Agentia Romana de Dezvoltare raspunde cererii investitorilor straini in baza datelor si informatiilor de care dispune sau pe care le poate obtine, la cerere, de la organele centrale si locale ale administratiei publice, precum si de la regiile autonome si societatile comerciale in domeniul carora urmeaza a fi efectuata investitia straina.
    Ministerele si celelalte organe centrale si locale ale administratiei publice vor raspunde in termen de 10 zile de la data solicitarii agentiei.
    Art. 21
    Agentia Romana de Dezvoltare este obligata sa raspunda cererilor investitorilor straini in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestora.
    Daca in termenul stabilit la alin. 1 investitorul strain nu primeste nici o comunicare, se considera ca investitia poate fi efectuata.
    Art. 22
    Investitorii straini au dreptul sa efectueze investitiile in conditiile prevazute de legea romana, stabilite in raport cu modalitatea de realizare a acestora si in baza confirmarii date de Agentia Romana de Dezvoltare sau a cererii investitorului strain, in absenta comunicarii agentiei.
    Art. 23
    Calitatea de investitor strain in Romania se dovedeste prin certificatul de investitor, eliberat de Agentia Romana de Dezvoltare.
    Certificatul de investitor se elibereaza la cererea investitorului strain, in termen de 15 zile de la data inregistrarii acesteia, pe baza prezentarii documentelor - contract de societate si statut, contracte comerciale sau alte acte juridice - intocmite cu respectarea cerintelor legii romane, tinand seama de modalitatea de realizare a investitiei.
    Certificatul de investitor este opozabil autoritatilor romane pentru dovedirea drepturilor investitorilor straini.

    CAP. 5
    Operatiuni financiar-valutare si comerciale

    Art. 24
    Operatiunile de incasari si plati privind investitiile straine se efectueaza prin conturi deschise la banci cu sediul in Romania sau cu sediul in strainatate, potrivit reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei.
    Societatile comerciale cu participare straina si investitori straini au drept de dispozitie asupra disponibilitatilor din conturile proprii. Societatile comerciale pot pastra in conturi sumele in valuta depuse drept aport la capitalul social.
    Art. 25
    Conturile se alimenteaza din aportul financiar al investitorilor, din imprumuturile contractate si din incasari.
    Art. 26
    Societatile comerciale cu participare straina si ceilalti investitori straini pot sa contracteze credite in lei si in valuta de la unitati finantatoare din tara sau credite in valuta de la banci sau institutii financiare din strainatate.
    Art. 27
    Operatiunile societatilor comerciale cu participare straina si ale investitorilor straini se efectueaza pe baza de contracte comerciale incheiate in conditiile legii, la preturile convenite.
    Art. 28
    Platile in valuta, inclusiv drepturile cuvenite investitorilor straini, se efectueaza din disponibilul din conturile proprii sau prin cumpararea valutei la cursul zilei.
    Art. 29
    Profitul in valuta sau in lei, cuvenit investitorilor straini, poate fi utilizat de acestia pentru efectuarea de noi investitii in Romania, pentru cumpararea de marfuri si servicii romanesti sau poate fi schimbat, in conditiile legii, pe piata financiara.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 30
    In situatiile in care investitiile straine in Romania se realizeaza sub forma unor societati comerciale in asociere cu persoane fizice sau persoane juridice romane, asociatii romani pot constitui, cu titlu de aport la capitalul social, dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra terenului ori a altor imobile necesare, pe toata durata societatii comerciale.
    Art. 31
    Personalul strain necesar desfasurarii activitatii investitiei straine se stabileste prin conventia partilor sau de catre investitorul strain, dupa caz, si va fi angajat numai in posturi de conducere si de specialitate.
    Art. 32
    Salariile personalului roman si strain angajat pentru desfasurarea activitatii pentru investitiile straine se stabilesc prin conventia partilor.
    Art. 33
    Dispozitiile prezentei legi sunt aplicabile in masura in care acordurile si conventiile internationale referitoare la investitiile straine, la care Romania este parte, nu stabilesc o alta reglementare.
    Art. 34
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Decretul nr. 424/1972 privind constituirea si functionarea societatilor mixte in Romania, Decretul lege nr. 96/1990 privind unele masuri pentru atragerea investitiei de capital strain in Romania, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 35/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 35 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 35/1991
Legea 406 2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/2002 privind incetarea aplicabilitatii unor facilitati
OUG 42 2002
privind incetarea aplicabilitatii unor facilitati
OUG 67 1999
privind unele masuri pentru dezvoltarea activitatii economice
OUG 21 1999
pentru scutirea de la plata drepturilor vamale aferente unor importuri de materii prime utilizate in productia proprie a investitiilor straine
Hotărârea 323 1998
pentru completarea articolului 9 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 94/1998
OUG 92 1997
privind stimularea investitiilor directe
OUG 31 1997
privind regimul investitiilor straine in Romania
Legea 68 1997
pentru completarea Legii nr. 35/1991 privind regimul investitiilor straine
Ordonanţa 30 1995
privind regimul de concesionare a construirii si exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatii terestre - autostrazi si cai ferate
Ordonanţa 70 1994
privind impozitul pe profit
Ordonanţa 70 1994
privind impozitul pe profit
Legea 71 1994
privind acordarea unor facilitati suplimentare fata de Legea nr. 35/1991, republicata, pentru atragerea de investitori straini in industrie
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu