Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PRECIZARI Nr

PRECIZARI   Nr. 9634 din 16 septembrie 1997

pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 14/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 259 bis  din 30 septembrie 1997

    Pentru aplicarea unitara a taxei de 20% datorata pentru jocurile de noroc organizate pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 130/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1997,
    Ministerul Finantelor emite urmatoarele precizari:

    1. Incepand cu data de 1 septembrie 1997, pentru toate categoriile de jocuri de noroc organizate pe teritoriul Romaniei, s-a instituit o taxa de 20%, calculata asupra incasarilor totale realizate din exploatarea acestor jocuri.
    Prin notiunea de incasari totale se intelege totalul veniturilor realizate din organizarea jocurilor de noroc, calculate ca diferenta intre totalul rulajului incasarilor pentru fiecare joc si totalul premiilor acordate jucatorilor, in limitele prevazute de lege.
    2. Formularele pe baza carora se determina totalul incasarilor realizate din exploatarea jocurilor de noroc, precum si instructiunile de completare sunt redate in anexele la prezentele precizari.
    Aceste formulare se prezinta sub forma de foi volante, numerotate, snuruite si parafate, urmand a fi inregistrate la organele fiscale inainte de a fi completate.
    3. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind inregistrarea incasarilor supuse taxei se face astfel:
    a) incasarea sumelor in lei si valuta:
    5311 "Casa in lei" = 708 "Venituri din activitati diverse"
                             analitic "jocuri de noroc"
    5314 "Casa in valuta" = 708 "Venituri din activitati diverse"
                                analitic "jocuri de noroc"
    b) achitarea premiilor:
    658 "Alte cheltuieli = 5311 "Casa in lei" analitic "jocuri de noroc"
         de exploatare"
    658 "Alte cheltuieli = 5314 "Casa in valuta" analitic "jocuri de noroc"
         de exploatare"
    c) taxa de 20% calculata la baza de impozitare:
    635 "Cheltuieli cu alte impozite, = 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte
         taxe si varsaminte                 asimilate"
         asimilate"
    d) plata efectiva a taxei:
    446 "Alte impozite, taxe si = 5121 "Conturi in banci in lei".
         varsaminte asimilate"
    4. Sumele reprezentand taxa de 20% datorata pentru jocurile de noroc se varsa la bugetul de stat in contul nr. 20170130, deschis la toate trezoreriile statului, iar pentru municipiul Bucuresti, in contul nr. 601730, deschis la filialele Bancii Comerciale Romane - S.A. din municipiul Bucuresti, cu exceptia sectoarelor unde functioneaza trezorerii ale statului.

                   Ministru de stat,
                   ministrul finantelor,
                   Mircea Ciumara


    ORGANIZATOR: Societatea Comerciala ....................
    Data: ..................

                    SITUATIA ZILNICA A INCASARILOR LA MESELE DE JOC
_____________________________________________________________________________
Masa |Contravaloarea|Contravaloarea|  Diferenta   |  Numerar  |    Total     |
de   |  jetoanelor  |  jetoanelor  |              |           |              |
joc  |______________|______________|______________|___________|______________|
     |valuta | lei  |valuta | lei  |valuta | lei  |valuta |lei|valuta | lei  |
     |(dolari|      |(dolari|      |(dolari|      |(dolari|   |(dolari|      |
     |S.U.A.)|      |S.U.A.)|      |S.U.A.)|      |S.U.A.)|   |S.U.A.)|      |
_____|_______|______|_______|______|_______|______|______ |___|_______|______|
  1  |   2   |  3   |   4   |   5  | 6=4-2 | 7=5-3|   8   | 9 | 10=6+8|11=7+9|
_____|_______|______|_______|______|_______|______|_______|___|_______|______|
     |       |      |       |      |       |      |       |   |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |       |   |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |       |   |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |       |   |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |       |   |       |      |
_____|_______|______|_______|______|_______|______|_______|___|_______|______|
TOTAL|       |      |       |      |       |      |       |   |       |      |
ZI:  |       |      |       |      |       |      |       |   |       |      |
_____|_______|______|_______|______|_______|______|______ |___|_______|______|
    Curs: 1 dolar S.U.A. = ...... lei.                             14-50-3

    .............       ..................     ............
      Director,            Contabil-sef,          Casier,


                            INSTRUCTIUNI
privind completarea formularului "Situatia zilnica a incasarilor la mesele de joc" (cod 14-50-3), pentru activitatea de cazinou

    Formular format A4, cu regim special specific activitatii de cazinou.
    1. Serveste ca document de inregistrare in contabilitate a incasarilor de la mesele de joc.
    2. Se intocmeste zilnic de catre compartimentul de contabilitate, pe baza documentelor primare de inchidere a jocurilor.
    Col. 1. - tipul si numarul mesei de joc exploatate: de exemplu: AR1 = masa de ruleta 1; BJ1 = masa Black Jack 1 etc.
    Col. 2. - valoarea jetoanelor (chips) la deschiderea jocurilor in dolari S.U.A., atunci cand operarea se face in valuta; in cazul operarii in lei, se completeaza cu 0 (zero).
    Col. 3. - valoarea jetoanelor (chips) la deschiderea jocurilor in lei; cand se opereaza in valuta (dolari S.U.A.), suma reprezinta transformarea valutei in lei la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei din ziua respectiva (col. 2 x cursul B.N.R. al dolarului S.U.A. din ziua respectiva).
    Col. 4. - valoarea jetoanelor (chips) la inchiderea jocurilor in valuta (dolari S.U.A.); cand se opereaza in lei, coloana se completeaza cu 0 (zero).
    Col. 5. - valoarea jetoanelor (chips) la inchiderea jocurilor in lei; cand se opereaza in valuta (dolari S.U.A.), coloana se completeaza cu suma reprezentand col. 4 x cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei al dolarului S.U.A. din ziua respectiva.
    Col. 6. - diferenta dintre valoarea in valuta a jetoanelor (chips) la deschidere si valoarea in valuta a jetoanelor (chips) la inchidere.
    Col. 7. - idem col. 6, exprimat in lei.
    Col. 8. - suma in valuta, numerar, aflata la masa de joc; in cazul operarii in lei, se completeaza cu 0 (zero).
    Col. 9. - suma in lei, numerar, aflata la masa de joc; in cazul operarii in valuta, se transforma col. 8 in lei la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei al dolarului S.U.A. din ziua respectiva.
    Col. 10. - total incasari in valuta (col. 6 + col. 8); in cazul operarii in lei, se completeaza cu 0 (zero).
    Col. 11. - total incasari in lei (col. 7 + col. 9); in cazul operarii in valuta, se completeaza cu suma reprezentand transformarea sumei in valuta din col. 10 la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei al dolarului S.U.A. din ziua respectiva.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza in compartimentul contabilitate, impreuna cu documentele justificative si cu notele contabile.

    ORGANIZATOR: Societatea Comerciala ....................
    Luna ............... anul ............

             CENTRALIZATORUL LUNAR AL INCASARILOR LA MESELE DE JOC

                                        1 dolar S.U.A. = .......... lei
________________________________________________________________________
             |    Incasari   |    Plati premii     |   Total incasari   |
    Ziua     |_______________|_____________________|____________________|
             | valuta | lei  |   valuta  |   lei   |   valuta |   lei   |
_____________|________|______|___________|_________|__________|_________|
     1       |    2   |   3  |     4     |    5    |   6=2-4  |  7=3-5  |
_____________|________|______|___________|_________|__________|_________|
             |        |      |           |         |          |         |
             |        |      |           |         |          |         |
             |        |      |           |         |          |         |
             |        |      |           |         |          |         |
_____________|________|______|___________|_________|__________|_________|
  TOTAL      |        |      |           |         |          |         |
  LUNA:      |        |      |           |         |          |         |
_____________|________|______|___________|_________|__________|_________|
                                                               14-50-3/a

    ...............                  ..................
       Director,                        Contabil-sef,

                               INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Centralizatorul lunar al incasarilor la mesele de joc" (cod 14-50-3/a)

    Formular format A4, cu regim special specific activitatii de cazinou.
    1. Serveste la:
    - stabilirea bazei de impozitare a incasarilor din activitatea de cazinou;
    - inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor de exploatare a meselor de joc;
    2. Se intocmeste in compartimentul financiar-contabil, in doua exemplare:
    - un exemplar se arhiveaza la nota contabila;
    - un exemplar se arhiveaza intr-un dosar separat, in cadrul compartimentului.
    Col. 1. - ziua de desfasurare a jocurilor.
    Col. 2. - incasari in valuta (dolari S.U.A.), in cazul operarii in valuta; atunci cand rezultatul a fost pozitiv, suma se preia din formularul "Situatia zilnica a incasarilor", randul "Total" - col. 10.
    Col. 3. - idem col. 2, in lei; suma se ia din formularul "Situatia zilnica a incasarilor", randul "Total" - col. 11.
    Col. 4. - plati premii in valuta (dolari S.U.A.), in cazul operarii in dolari S.U.A., atunci cand rezultatul zilei a fost negativ (pierdere), randul "Total" - col. 10.
    Col. 5. - idem col. 4, in lei, randul "Total" - col. 11.
    Col. 6. - incasari in valuta, cumulat de la inceputul lunii.
    Exemplu: la data de 5 a lunii se cumuleaza incasarile in valuta (dolari S.U.A.) - col. 2. pentru zilele de 1, 2, 3, 4 si 5 ale lunii, din care se scad zilele cu minus din perioada respectiva.
    Col. 7. - idem col. 6, in lei.
    Randul "Total" = rand de control
    Total col. 2 - Total col. 4 = Total col. 6
    Total col. 3 - Total col. 5 = Total col. 7
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

    ORGANIZATOR: Societatea Comerciala .......................
    DETINATORUL SPATIULUI: Societatea Comerciala .............
    Sala din: ................................................

               SITUATIA INCASARILOR PE LUNA ............ ANUL ......

    Semnificatia literelor:
    A - intrari
    B - iesiri
__________________________________________________________________________
Nr. | Seria |  Indexul  |  Indexul  | Diferenta |  Sold   | Pret |Incasari|
crt.|masinii|contoarelor|contoarelor|indexuri la|impulsuri|impuls| - lei -|
    |       |la inceput |la sfarsit |  contoare |         |      |        |
____|_______|___________|___________|___________|_________|______|________|
    |       |  A  |  B  |  A  |  B  |  A  |  B  |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 0  |   1   |  2  |  3  |  4  |  5  |6=4-2|7=5-3|  8=6-7  |   9  | 10=8x9 |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 1. |       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 2. |       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 3. |       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 4. |       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 5. |       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 6. |       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 7. |       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 8. |       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 9. |       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 1O.|       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 11.|       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 12.|       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 13.|       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 14.|       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 15.|       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
    | TOTAL |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
                                                               14-50-1/a

                            DETINATORUL
            ORGANIZATORUL   SPATIULUI         TOTAL LEI .........
  Intocmit, .............   ...........  din care: organizatorul ... % = ... lei
            .............   ...........  detinatorul spatiului ... % = ..... lei
  Director, .............   Director, ................
  Contabil-sef, .........   Contabil-sef, ............


                             INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Situatia incasarilor pe luna ....... anul .... pentru activitatea din exploatarea jocurilor electronice cu castiguri (cod 14-50-1/a)

    Formular format A4, cu regim special pentru activitatea de exploatare a aparatelor electronice cu castiguri.
    1. Serveste la centralizarea incasarilor din exploatarea aparatelor electronice cu castiguri.
    2. Se intocmeste lunar de catre compartimentele financiar-contabile ale organizatorilor de jocuri de noroc si/sau ale partenerilor, in cazul contractelor de asociere.
    Col. 0 - numarul de ordine din sala al aparatului.
    Col. 1 - seria masinii, conform anexei la licenta.
    Col. 2 - indexul contorului de intrari din prima zi a lunii (anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 130/1997 - col. 2).
    Col. 3 - indexul contorului de iesire din prima zi a lunii (anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 130/1997 - col. 3).
    Col. 4 - indexul contorului de intrari la sfarsitul ultimei zile a lunii (anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 130/1997 - col. 4)
    Col. 5 - indexul contorului de iesire la sfarsitul ultimei zile a lunii (anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 130/1997)
    Col. 6 - intrari in luna de raportare (col. 4 - col. 2)
    Col. 7 - iesiri (premii) catre jucatori (col. 5 - col. 3)
    Col. 8 - sold impulsuri (col. 6 - col. 7)
    Col. 9 - pretul unui impuls
    Col. 10 - incasari din exploatarea jocului in lei (col. 8 x col. 9)
    3. Se intocmeste in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
    4. Se arhiveaza in compartimentul contabilitate la nota contabila.

    ORGANIZATOR .....................    FORMULAR CU REGIM SPECIAL INTERN
    Data ............................

                              SITUATIA
                incasarilor zilnice la sala de bingo

    1. Incasari din vanzarea cartoanelor:
___________________________________________________________
 Nr. |       Cartoane          |  Numarul  |    Valoarea   |
_____|_________________________|___________|_______________|
  0  |          1              |     2     |       3       |
_____|_________________________|___________|_______________|
 1.1 | Cartoane de    500 lei  |           |               |
 1.2 | Cartoane de  1.000 lei  |           |               |
 1.3 | Cartoane de  1.500 lei  |           |               |
 1.4 | Cartoane de  2.000 lei  |           |               |
 1.5 | Cartoane de  3.000 lei  |           |               |
 1.6 | Cartoane de  5.000 lei  |           |               |
 1.7 | Cartoane de 10.000 lei  |           |               |
 1.8 | Cartoane de ..........  |           |               |
_____|_________________________|___________|_______________|
 1.9 | TOTAL VANZARI:          |           |               | _____|_________________________|___________|_______________|

    Explicatii: Total 1.9, coloana 3 = Suma (rand 1.1 - rand 1.8)

    2. Premiile acordate:
-----------------------------------------------------------
 2.1 |Premii de linie          |          |               |
 2.2 |Premii de bingo          |          |               |
 2.3 |Premii speciale          |          |               |
 2.4 |Cartoane nule si gratuite|          |               |
 2.5 |Fond de rezerva          |          |               |
_____|_________________________|__________|_______________|
 2.6 | TOTAL PREMII:           |          |               |
_____|_________________________|__________|_______________|

    Explicatii: Total 2.6, coloana 2 = Suma (rand 2.1 - rand 2.5)

__________________________________________________________
  3. | TOTAL INCASARI:         |          |               |
_____|_________________________|__________|_______________|
                                              14-50-2
    Explicatii: Total 3, coloana 2 = rand 1.9 col. 3 - rand 2.6 col. 2

               Director,                           Casier,

    ORGANIZATOR .................     FORMULAR CU REGIM SPECIAL INTERN
    Data ........................

                             SITUATIA
              incasarilor lunare la sala de bingo ...............

    1. Incasari din vanzarea cartoanelor:
__________________________________________________________
 Nr. |          Indicator                 |   Valoarea    |
 crt.|                                    |               |
_____|____________________________________|_______________|
  1. | Incasari din vanzarea cartoanelor: |               |
_____|____________________________________|_______________|

    2. Premiile acordate:
__________________________________________________________
 Nr. |           Indicator                |   Valoarea    |
 crt.|                                    |               |
_____|____________________________________|_______________|
 2.1 | Premii de linie                    |               |
 2.2 | Premii de bingo                    |               |
 2.3.| Premii acumulate                   |               |
 2.4 | Premii speciale                    |               |
_____|____________________________________|_______________|
 2.5 | TOTAL PREMII:                      |               |
_____|____________________________________|_______________|

    Explicatii: Total 2.5, coloana 2 = Suma (rand 2.1 - rand 2.4)
__________________________________________________________
  3. | TOTAL INCASARI:         |          |               |
_____|_________________________|__________|_______________|
                                              14-50-2/a
    Explicatii: Total 3, coloana 2 = rand 1 coloana 2 - rand 2.5 coloana 2

         Director,                         Casier,

                           INSTRUCTIUNI
                  de completare a formularelor
    "Situatia incasarilor zilnice la sala de bingo .......... " (cod 14-50-2)
    "Situatia incasarilor lunare la sala de bingo ........... " (cod 14-50-2/a)

    In baza raportului zilnic de gestiune jocuri, prevazut in Hotararea Guvernului nr. 130 din 18 aprilie 1997, se intocmeste situatia incasarilor zilnice de la sala de bingo, de catre casier, intr-un registru de evidenta, care trebuie sa fie vizat si aprobat de catre administratia financiara.
    Aceasta situatie se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar ramane la casierul general, iar un exemplar la compartimentul contabilitate.
    Situatiile zilnice vor fi inregistrate in Registrul de casa de catre casierul general al societatii comerciale.
    Pe baza situatiilor zilnice se va stabili valoarea totala a incasarilor lunare, in doua exemplare, de catre casierul general, care trebuie sa poarte semnatura directorului si a casierului.
    Unul dintre exemplare va fi depus la compartimentul contabilitate, pentru stabilirea rezultatelor financiare lunare, iar un exemplar ramane la casier.
    Toate documentele se vor indosaria la actele de casa, care vor fi pastrate conform normelor legale in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Precizari 9634/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Precizari 9634 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Precizari 9634/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu