Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PRECIZARI Nr

PRECIZARI   Nr. 9634 din 16 septembrie 1997

pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 14/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 259 bis  din 30 septembrie 1997

    Pentru aplicarea unitara a taxei de 20% datorata pentru jocurile de noroc organizate pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 130/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1997,
    Ministerul Finantelor emite urmatoarele precizari:

    1. Incepand cu data de 1 septembrie 1997, pentru toate categoriile de jocuri de noroc organizate pe teritoriul Romaniei, s-a instituit o taxa de 20%, calculata asupra incasarilor totale realizate din exploatarea acestor jocuri.
    Prin notiunea de incasari totale se intelege totalul veniturilor realizate din organizarea jocurilor de noroc, calculate ca diferenta intre totalul rulajului incasarilor pentru fiecare joc si totalul premiilor acordate jucatorilor, in limitele prevazute de lege.
    2. Formularele pe baza carora se determina totalul incasarilor realizate din exploatarea jocurilor de noroc, precum si instructiunile de completare sunt redate in anexele la prezentele precizari.
    Aceste formulare se prezinta sub forma de foi volante, numerotate, snuruite si parafate, urmand a fi inregistrate la organele fiscale inainte de a fi completate.
    3. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind inregistrarea incasarilor supuse taxei se face astfel:
    a) incasarea sumelor in lei si valuta:
    5311 "Casa in lei" = 708 "Venituri din activitati diverse"
                             analitic "jocuri de noroc"
    5314 "Casa in valuta" = 708 "Venituri din activitati diverse"
                                analitic "jocuri de noroc"
    b) achitarea premiilor:
    658 "Alte cheltuieli = 5311 "Casa in lei" analitic "jocuri de noroc"
         de exploatare"
    658 "Alte cheltuieli = 5314 "Casa in valuta" analitic "jocuri de noroc"
         de exploatare"
    c) taxa de 20% calculata la baza de impozitare:
    635 "Cheltuieli cu alte impozite, = 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte
         taxe si varsaminte                 asimilate"
         asimilate"
    d) plata efectiva a taxei:
    446 "Alte impozite, taxe si = 5121 "Conturi in banci in lei".
         varsaminte asimilate"
    4. Sumele reprezentand taxa de 20% datorata pentru jocurile de noroc se varsa la bugetul de stat in contul nr. 20170130, deschis la toate trezoreriile statului, iar pentru municipiul Bucuresti, in contul nr. 601730, deschis la filialele Bancii Comerciale Romane - S.A. din municipiul Bucuresti, cu exceptia sectoarelor unde functioneaza trezorerii ale statului.

                   Ministru de stat,
                   ministrul finantelor,
                   Mircea Ciumara


    ORGANIZATOR: Societatea Comerciala ....................
    Data: ..................

                    SITUATIA ZILNICA A INCASARILOR LA MESELE DE JOC
_____________________________________________________________________________
Masa |Contravaloarea|Contravaloarea|  Diferenta   |  Numerar  |    Total     |
de   |  jetoanelor  |  jetoanelor  |              |           |              |
joc  |______________|______________|______________|___________|______________|
     |valuta | lei  |valuta | lei  |valuta | lei  |valuta |lei|valuta | lei  |
     |(dolari|      |(dolari|      |(dolari|      |(dolari|   |(dolari|      |
     |S.U.A.)|      |S.U.A.)|      |S.U.A.)|      |S.U.A.)|   |S.U.A.)|      |
_____|_______|______|_______|______|_______|______|______ |___|_______|______|
  1  |   2   |  3   |   4   |   5  | 6=4-2 | 7=5-3|   8   | 9 | 10=6+8|11=7+9|
_____|_______|______|_______|______|_______|______|_______|___|_______|______|
     |       |      |       |      |       |      |       |   |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |       |   |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |       |   |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |       |   |       |      |
     |       |      |       |      |       |      |       |   |       |      |
_____|_______|______|_______|______|_______|______|_______|___|_______|______|
TOTAL|       |      |       |      |       |      |       |   |       |      |
ZI:  |       |      |       |      |       |      |       |   |       |      |
_____|_______|______|_______|______|_______|______|______ |___|_______|______|
    Curs: 1 dolar S.U.A. = ...... lei.                             14-50-3

    .............       ..................     ............
      Director,            Contabil-sef,          Casier,


                            INSTRUCTIUNI
privind completarea formularului "Situatia zilnica a incasarilor la mesele de joc" (cod 14-50-3), pentru activitatea de cazinou

    Formular format A4, cu regim special specific activitatii de cazinou.
    1. Serveste ca document de inregistrare in contabilitate a incasarilor de la mesele de joc.
    2. Se intocmeste zilnic de catre compartimentul de contabilitate, pe baza documentelor primare de inchidere a jocurilor.
    Col. 1. - tipul si numarul mesei de joc exploatate: de exemplu: AR1 = masa de ruleta 1; BJ1 = masa Black Jack 1 etc.
    Col. 2. - valoarea jetoanelor (chips) la deschiderea jocurilor in dolari S.U.A., atunci cand operarea se face in valuta; in cazul operarii in lei, se completeaza cu 0 (zero).
    Col. 3. - valoarea jetoanelor (chips) la deschiderea jocurilor in lei; cand se opereaza in valuta (dolari S.U.A.), suma reprezinta transformarea valutei in lei la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei din ziua respectiva (col. 2 x cursul B.N.R. al dolarului S.U.A. din ziua respectiva).
    Col. 4. - valoarea jetoanelor (chips) la inchiderea jocurilor in valuta (dolari S.U.A.); cand se opereaza in lei, coloana se completeaza cu 0 (zero).
    Col. 5. - valoarea jetoanelor (chips) la inchiderea jocurilor in lei; cand se opereaza in valuta (dolari S.U.A.), coloana se completeaza cu suma reprezentand col. 4 x cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei al dolarului S.U.A. din ziua respectiva.
    Col. 6. - diferenta dintre valoarea in valuta a jetoanelor (chips) la deschidere si valoarea in valuta a jetoanelor (chips) la inchidere.
    Col. 7. - idem col. 6, exprimat in lei.
    Col. 8. - suma in valuta, numerar, aflata la masa de joc; in cazul operarii in lei, se completeaza cu 0 (zero).
    Col. 9. - suma in lei, numerar, aflata la masa de joc; in cazul operarii in valuta, se transforma col. 8 in lei la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei al dolarului S.U.A. din ziua respectiva.
    Col. 10. - total incasari in valuta (col. 6 + col. 8); in cazul operarii in lei, se completeaza cu 0 (zero).
    Col. 11. - total incasari in lei (col. 7 + col. 9); in cazul operarii in valuta, se completeaza cu suma reprezentand transformarea sumei in valuta din col. 10 la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei al dolarului S.U.A. din ziua respectiva.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.
    4. Se arhiveaza in compartimentul contabilitate, impreuna cu documentele justificative si cu notele contabile.

    ORGANIZATOR: Societatea Comerciala ....................
    Luna ............... anul ............

             CENTRALIZATORUL LUNAR AL INCASARILOR LA MESELE DE JOC

                                        1 dolar S.U.A. = .......... lei
________________________________________________________________________
             |    Incasari   |    Plati premii     |   Total incasari   |
    Ziua     |_______________|_____________________|____________________|
             | valuta | lei  |   valuta  |   lei   |   valuta |   lei   |
_____________|________|______|___________|_________|__________|_________|
     1       |    2   |   3  |     4     |    5    |   6=2-4  |  7=3-5  |
_____________|________|______|___________|_________|__________|_________|
             |        |      |           |         |          |         |
             |        |      |           |         |          |         |
             |        |      |           |         |          |         |
             |        |      |           |         |          |         |
_____________|________|______|___________|_________|__________|_________|
  TOTAL      |        |      |           |         |          |         |
  LUNA:      |        |      |           |         |          |         |
_____________|________|______|___________|_________|__________|_________|
                                                               14-50-3/a

    ...............                  ..................
       Director,                        Contabil-sef,

                               INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Centralizatorul lunar al incasarilor la mesele de joc" (cod 14-50-3/a)

    Formular format A4, cu regim special specific activitatii de cazinou.
    1. Serveste la:
    - stabilirea bazei de impozitare a incasarilor din activitatea de cazinou;
    - inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor de exploatare a meselor de joc;
    2. Se intocmeste in compartimentul financiar-contabil, in doua exemplare:
    - un exemplar se arhiveaza la nota contabila;
    - un exemplar se arhiveaza intr-un dosar separat, in cadrul compartimentului.
    Col. 1. - ziua de desfasurare a jocurilor.
    Col. 2. - incasari in valuta (dolari S.U.A.), in cazul operarii in valuta; atunci cand rezultatul a fost pozitiv, suma se preia din formularul "Situatia zilnica a incasarilor", randul "Total" - col. 10.
    Col. 3. - idem col. 2, in lei; suma se ia din formularul "Situatia zilnica a incasarilor", randul "Total" - col. 11.
    Col. 4. - plati premii in valuta (dolari S.U.A.), in cazul operarii in dolari S.U.A., atunci cand rezultatul zilei a fost negativ (pierdere), randul "Total" - col. 10.
    Col. 5. - idem col. 4, in lei, randul "Total" - col. 11.
    Col. 6. - incasari in valuta, cumulat de la inceputul lunii.
    Exemplu: la data de 5 a lunii se cumuleaza incasarile in valuta (dolari S.U.A.) - col. 2. pentru zilele de 1, 2, 3, 4 si 5 ale lunii, din care se scad zilele cu minus din perioada respectiva.
    Col. 7. - idem col. 6, in lei.
    Randul "Total" = rand de control
    Total col. 2 - Total col. 4 = Total col. 6
    Total col. 3 - Total col. 5 = Total col. 7
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

    ORGANIZATOR: Societatea Comerciala .......................
    DETINATORUL SPATIULUI: Societatea Comerciala .............
    Sala din: ................................................

               SITUATIA INCASARILOR PE LUNA ............ ANUL ......

    Semnificatia literelor:
    A - intrari
    B - iesiri
__________________________________________________________________________
Nr. | Seria |  Indexul  |  Indexul  | Diferenta |  Sold   | Pret |Incasari|
crt.|masinii|contoarelor|contoarelor|indexuri la|impulsuri|impuls| - lei -|
    |       |la inceput |la sfarsit |  contoare |         |      |        |
____|_______|___________|___________|___________|_________|______|________|
    |       |  A  |  B  |  A  |  B  |  A  |  B  |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 0  |   1   |  2  |  3  |  4  |  5  |6=4-2|7=5-3|  8=6-7  |   9  | 10=8x9 |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 1. |       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 2. |       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 3. |       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 4. |       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 5. |       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 6. |       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 7. |       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 8. |       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 9. |       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 1O.|       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 11.|       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 12.|       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 13.|       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 14.|       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
 15.|       |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
    | TOTAL |     |     |     |     |     |     |         |      |        |
____|_______|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|______|________|
                                                               14-50-1/a

                            DETINATORUL
            ORGANIZATORUL   SPATIULUI         TOTAL LEI .........
  Intocmit, .............   ...........  din care: organizatorul ... % = ... lei
            .............   ...........  detinatorul spatiului ... % = ..... lei
  Director, .............   Director, ................
  Contabil-sef, .........   Contabil-sef, ............


                             INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Situatia incasarilor pe luna ....... anul .... pentru activitatea din exploatarea jocurilor electronice cu castiguri (cod 14-50-1/a)

    Formular format A4, cu regim special pentru activitatea de exploatare a aparatelor electronice cu castiguri.
    1. Serveste la centralizarea incasarilor din exploatarea aparatelor electronice cu castiguri.
    2. Se intocmeste lunar de catre compartimentele financiar-contabile ale organizatorilor de jocuri de noroc si/sau ale partenerilor, in cazul contractelor de asociere.
    Col. 0 - numarul de ordine din sala al aparatului.
    Col. 1 - seria masinii, conform anexei la licenta.
    Col. 2 - indexul contorului de intrari din prima zi a lunii (anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 130/1997 - col. 2).
    Col. 3 - indexul contorului de iesire din prima zi a lunii (anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 130/1997 - col. 3).
    Col. 4 - indexul contorului de intrari la sfarsitul ultimei zile a lunii (anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 130/1997 - col. 4)
    Col. 5 - indexul contorului de iesire la sfarsitul ultimei zile a lunii (anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 130/1997)
    Col. 6 - intrari in luna de raportare (col. 4 - col. 2)
    Col. 7 - iesiri (premii) catre jucatori (col. 5 - col. 3)
    Col. 8 - sold impulsuri (col. 6 - col. 7)
    Col. 9 - pretul unui impuls
    Col. 10 - incasari din exploatarea jocului in lei (col. 8 x col. 9)
    3. Se intocmeste in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
    4. Se arhiveaza in compartimentul contabilitate la nota contabila.

    ORGANIZATOR .....................    FORMULAR CU REGIM SPECIAL INTERN
    Data ............................

                              SITUATIA
                incasarilor zilnice la sala de bingo

    1. Incasari din vanzarea cartoanelor:
___________________________________________________________
 Nr. |       Cartoane          |  Numarul  |    Valoarea   |
_____|_________________________|___________|_______________|
  0  |          1              |     2     |       3       |
_____|_________________________|___________|_______________|
 1.1 | Cartoane de    500 lei  |           |               |
 1.2 | Cartoane de  1.000 lei  |           |               |
 1.3 | Cartoane de  1.500 lei  |           |               |
 1.4 | Cartoane de  2.000 lei  |           |               |
 1.5 | Cartoane de  3.000 lei  |           |               |
 1.6 | Cartoane de  5.000 lei  |           |               |
 1.7 | Cartoane de 10.000 lei  |           |               |
 1.8 | Cartoane de ..........  |           |               |
_____|_________________________|___________|_______________|
 1.9 | TOTAL VANZARI:          |           |               | _____|_________________________|___________|_______________|

    Explicatii: Total 1.9, coloana 3 = Suma (rand 1.1 - rand 1.8)

    2. Premiile acordate:
-----------------------------------------------------------
 2.1 |Premii de linie          |          |               |
 2.2 |Premii de bingo          |          |               |
 2.3 |Premii speciale          |          |               |
 2.4 |Cartoane nule si gratuite|          |               |
 2.5 |Fond de rezerva          |          |               |
_____|_________________________|__________|_______________|
 2.6 | TOTAL PREMII:           |          |               |
_____|_________________________|__________|_______________|

    Explicatii: Total 2.6, coloana 2 = Suma (rand 2.1 - rand 2.5)

__________________________________________________________
  3. | TOTAL INCASARI:         |          |               |
_____|_________________________|__________|_______________|
                                              14-50-2
    Explicatii: Total 3, coloana 2 = rand 1.9 col. 3 - rand 2.6 col. 2

               Director,                           Casier,

    ORGANIZATOR .................     FORMULAR CU REGIM SPECIAL INTERN
    Data ........................

                             SITUATIA
              incasarilor lunare la sala de bingo ...............

    1. Incasari din vanzarea cartoanelor:
__________________________________________________________
 Nr. |          Indicator                 |   Valoarea    |
 crt.|                                    |               |
_____|____________________________________|_______________|
  1. | Incasari din vanzarea cartoanelor: |               |
_____|____________________________________|_______________|

    2. Premiile acordate:
__________________________________________________________
 Nr. |           Indicator                |   Valoarea    |
 crt.|                                    |               |
_____|____________________________________|_______________|
 2.1 | Premii de linie                    |               |
 2.2 | Premii de bingo                    |               |
 2.3.| Premii acumulate                   |               |
 2.4 | Premii speciale                    |               |
_____|____________________________________|_______________|
 2.5 | TOTAL PREMII:                      |               |
_____|____________________________________|_______________|

    Explicatii: Total 2.5, coloana 2 = Suma (rand 2.1 - rand 2.4)
__________________________________________________________
  3. | TOTAL INCASARI:         |          |               |
_____|_________________________|__________|_______________|
                                              14-50-2/a
    Explicatii: Total 3, coloana 2 = rand 1 coloana 2 - rand 2.5 coloana 2

         Director,                         Casier,

                           INSTRUCTIUNI
                  de completare a formularelor
    "Situatia incasarilor zilnice la sala de bingo .......... " (cod 14-50-2)
    "Situatia incasarilor lunare la sala de bingo ........... " (cod 14-50-2/a)

    In baza raportului zilnic de gestiune jocuri, prevazut in Hotararea Guvernului nr. 130 din 18 aprilie 1997, se intocmeste situatia incasarilor zilnice de la sala de bingo, de catre casier, intr-un registru de evidenta, care trebuie sa fie vizat si aprobat de catre administratia financiara.
    Aceasta situatie se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar ramane la casierul general, iar un exemplar la compartimentul contabilitate.
    Situatiile zilnice vor fi inregistrate in Registrul de casa de catre casierul general al societatii comerciale.
    Pe baza situatiilor zilnice se va stabili valoarea totala a incasarilor lunare, in doua exemplare, de catre casierul general, care trebuie sa poarte semnatura directorului si a casierului.
    Unul dintre exemplare va fi depus la compartimentul contabilitate, pentru stabilirea rezultatelor financiare lunare, iar un exemplar ramane la casier.
    Toate documentele se vor indosaria la actele de casa, care vor fi pastrate conform normelor legale in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Precizari 9634/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Precizari 9634 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Precizari 9634/1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu