E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT din 1 ianuarie 1999

REGULAMENT    din  1 ianuarie 1999

de organizare si functionare a Curtii Supreme de Justitie

ACT EMIS DE: CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 10 din 18 ianuarie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 67 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, cu modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 13 iulie 1993, Sectiile Unite ale Curtii Supreme de Justitie adopta prezentul regulament de organizare si functionare a Curtii.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Curtea Suprema de Justitie, denumita in continuare Curtea, este organizata si functioneaza in baza art. 125 - 129 din Constitutia Romaniei, a Legii nr. 56/1993, cu modificarile ulterioare, si a prezentului regulament.
    Art. 2
    Prin regulament se stabilesc reguli cu privire la organizarea si functionarea Curtii, in limitele si cu respectarea Legii nr. 56/1993 si a altor dispozitii legale.
    Art. 3
    Activitatea Curtii este organizata si se desfasoara in cadrul:
    a) Sectiilor Unite, Completului de 9 judecatori si in cadrul celor 4 sectii - civila, penala, comerciala si de contencios administrativ -, fiecare avand competenta proprie;
    b) Corpului magistratilor-asistenti;
    c) Directiei de studii, documentare, informatica, economica si administrativa;
    d) Cancelariei Curtii;
    e) Biroului de relatii externe.
    Art. 4
    Curtea este incadrata cu un presedinte, un vicepresedinte, 4 presedinti de sectii, judecatori, magistrati-asistenti, cu alt personal de specialitate, auxiliar si administrativ, prevazut in statul de functii.

    CAP. 2
    Conducerea Curtii

    Art. 5
    Conducerea administrativa a Curtii se exercita de catre presedintele Curtii, ajutat de vicepresedinte.
    Art. 6
    Presedintele Curtii are urmatoarele atributii:
    a) reprezinta Curtea in raporturile cu celelalte autoritati publice si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale;
    b) supune spre dezbatere Sectiilor Unite problemele ce trebuie rezolvate si masurile necesare pentru buna desfasurare a activitatii Curtii;
    c) aproba statul de functii si de personal;
    d) prezinta ministrului justitiei lista cuprinzand persoanele recomandate pentru a fi numite judecatori ai Curtii;
    e) numeste, promoveaza, suspenda si dispune eliberarea din functie a magistratilor-asistenti si a restului personalului, cu exceptia corpului judecatorilor;
    f) controleaza si indruma activitatea sectiilor si a aparatului functional al Curtii si aproba delegarile de atributii; exercita direct oricare dintre atributiile ce revin presedintilor de sectii potrivit prezentului regulament;
    g) acorda gradele, treptele, gradatiile, indemnizatiile de conducere, salariile de merit, premiile si alte drepturi, conform legii;
    h) aproba propunerile de repartizare si de redistribuire a judecatorilor, a magistratilor-asistenti si a celorlalte categorii de personal la sectii si la celelalte compartimente ale Curtii;
    i) conduce nemijlocit activitatea Sectiilor Unite, fixeaza termenele de judecata si dispune efectuarea lucrarilor necesare in cauzele de competenta acestora, prezideaza sedintele si urmareste indeplinirea actelor procedurale, conform legii;
    j) programeaza, impreuna cu presedintii de sectii, judecatorii din fiecare sectie pentru asigurarea activitatii completelor de judecata in perioada vacantei judecatoresti;
    k) stabileste, direct sau la propunerea presedintelui de sectie, magistratul-asistentul care intocmeste, conform legii, raportul asupra cauzei a carei judecata in recurs este de competenta Curtii;
    l) autorizeaza urmarirea penala sau contraventionala ori trimiterea in judecata a magistratilor-asistenti;
    m) desemneaza judecatorii Completului de 9 judecatori in materie disciplinara, prevazut de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca si de Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993;
    n) prezideaza Consiliul Superior al Magistraturii cu rol de consiliu de disciplina;
    o) desemneaza judecatorii Curtii care vor face parte din comisia pentru examenul de capacitate al magistratilor, conform Legii nr. 92/1992;
    p) desemneaza, prin tragere la sorti, judecatorii care formeaza Biroul Electoral Central, conform Legii nr. 68/1992;
    r) desemneaza judecatorii, supleantii si secretarul comisiei speciale de control al averilor demnitarilor si al altor persoane, conform art. 21 din Legea nr. 115/1996;
    s) aproba Normele privind cheltuielile de protocol, drepturile si obligatiile personalului trimis in tara sau in strainatate cu misiuni cu caracter temporar;
    s) gestioneaza fondul presedintelui;
    t) stabileste locurile de munca si categoriile de personal care lucreaza in conditii grele de munca, precum si salariatii care presteaza activitati peste programul normal de lucru; aproba sporurile de care acestia vor beneficia, conform legii;
    t) rezolva contestatiile in legatura cu stabilirea indemnizatiilor, salariilor, gradelor, treptelor, gradatiilor si a altor drepturi;
    u) este ordonator principal de credite;
    v) stabileste numarul necesar al autoturismelor din parcul auto al Curtii si regimul folosirii acestora;
    x) stabileste personalul de politie necesar pentru mentinerea ordinii in salile de sedinta si in spatiile de acces pentru public;
    y) ia orice alt act sau masura ce nu s-a dat prin lege in competenta altei persoane.
    Dispozitiile presedintelui se dau prin ordin.
    Art. 7
    Vicepresedintele Curtii are urmatoarele atributii:
    a) exercita atributiile ce revin presedintelui, cand acesta lipseste sau in baza unei dispozitii;
    b) exercita actiunea disciplinara in conditiile prevazute de lege si de prezentul regulament;
    c) indruma si supravegheaza activitatea de propuneri privind legislatia de studii si documentare si de publicare a practicii judiciare a Curtii;
    d) indruma si supravegheaza activitatea Compartimentului de studii, documentare si informatica;
    e) organizeaza, controleaza si coordoneaza studiul profesional, cunoasterea actelor normative, dezbaterea problemelor de drept, rezumarea deciziilor sectiilor, fisarea acestora, pregatirea publicatiilor periodice referitoare la jurisprudenta Curtii etc.;
    f) aproba fisele cuprinzand atributiile fiecarui post;
    g) conduce direct Cancelaria Curtii si Compartimentul economic-financiar si administrativ;
    h) selecteaza cererile si propune presedintelui Curtii angajarea de personal, exceptand functiile de judecator;
    i) aproba propunerile de efectuare a concediilor anuale de odihna; aproba efectuarea concediilor de odihna de catre personalul Curtii in alte perioade decat aceea a vacantei judecatoresti;
    j) controleaza activitatea de notare anuala a magistratilor-asistenti si a restului personalului;
    k) aproba intocmirea dosarelor de pensionare;
    l) controleaza si indruma activitatile in legatura cu paza sediului si a bunurilor Curtii, cu apararea impotriva incendiilor, protectia muncii, protectia civila, apararea impotriva dezastrelor, cu problemele militare etc.;
    m) controleaza si indruma activitatea arhivistica, potrivit legii.

    CAP. 3
    Sectiile Unite

    Art. 8
    Sectiile Unite ale Curtii au competenta de judecata prevazuta de lege, precum si urmatoarele atributii:
    a) solutioneaza, in conditiile legii, sesizarile privind schimbarea jurisprudentei Curtii;
    b) sesizeaza, cand considera necesar, Curtea Constitutionala pentru controlul constitutionalitatii legii, inainte de promulgare;
    c) desemneaza, prin vot secret, judecatorii Curtii care vor candida, potrivit legii, pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii;
    d) completeaza si modifica prezentul regulament;
    e) dezbat problemele puse in discutie de presedintele Curtii si iau sau propun, dupa caz, orice masuri necesare pentru buna desfasurare a activitatii Curtii;
    f) aproba bugetul Curtii;
    g) aproba regulamentul privind efectuarea concediilor de odihna si a altor concedii;
    h) stabilesc cazurile in care se prezinta, anual, ministrului justitiei propuneri de imbunatatire a legislatiei;
    i) aleg judecatorii care compun comisia disciplinara a magistratilor-asistenti.
    Sectiile Unite isi indeplinesc atributiile cu votul majoritatii judecatorilor prezenti, pentru activitatea de judecata cvorumul fiind, potrivit legii, de cel putin trei patrimi din numarul judecatorilor numiti.
    Deciziile de solutionare a recursurilor declarate in interesul legii sunt acte colective ale intregii Curti, iar nu ale unei parti din numarul membrilor care o compun. De aceea, judecatorii care au alte opinii se vor alatura solutiei in drept majoritare.
    Sedintele Sectiilor Unite se programeaza ori se convoaca de presedintele Curtii din proprie initiativa, la cererea a cel putin o patrime din numarul judecatorilor in functie sau la cererea uneia dintre sectii. Convocarea se face cu anuntarea ordinii de zi, care se adopta la inceputul sedintei.
    La sedintele Sectiilor Unite, altele decat cele de judecata, pot fi invitati magistratii-asistenti si alti salariati ai Curtii, precum si persoane din afara institutiei.

    CAP. 4
    Sectiile Curtii

    Art. 9
    Sectiile Curtii sunt incadrate cu judecatori, magistrati-asistenti, grefieri, grefieri-secretari si aprozi, repartizati de presedintele Curtii.
    Art. 10
    Fiecare sectie este condusa de un presedinte, care are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza, controleaza si indruma activitatea sectiei in limitele prevazute de lege si de prezentul regulament, tinand seama si de dispozitiile presedintelui Curtii ori, dupa caz, ale vicepresedintelui;
    b) stabileste atributiile personalului din cadrul sectiei, conform fisei fiecarui post; efectueaza, potrivit nevoilor sectiei, redistribuirea personalului pe locurile de munca si a atributiilor acestora;
    c) fixeaza termenele de judecata in cauzele care sunt de competenta sectiei, cu asigurarea unei repartitii echilibrate a dosarelor pe judecatori, si dispune citarea partilor, comunicarea recursurilor, precum si indeplinirea oricaror alte acte procesuale, conform legii;
    d) stabileste judecatorii care compun complete de judecata si programeaza sedintele acestora;
    e) semnaleaza presedintelui Curtii cauzele mai deosebite, cu recursuri de competenta sectiei, in care, potrivit legii, se intocmesc rapoarte de catre judecatori sau magistrati-asistenti;
    f) prezideaza completul de judecata, cand participa la activitatea de judecata;
    g) rezolva corespondenta adresata sectiei;
    h) convoaca judecatorii sectiei si supune dezbaterii acestora jurisprudenta Curtii si alte probleme de interes general, in vederea luarii masurilor pentru desfasurarea unei activitati corespunzatoare. La dezbateri pot participa magistratii-asistenti din cadrul sectiei, precum si invitati din alte compartimente ale Curtii. Masurile se adopta cu votul majoritatii judecatorilor prezenti, inclusiv al presedintelui, magistratii-asistenti avand doar vot consultativ;
    i) aproba programul de participare a magistratilor-asistenti la sedintele de judecata;
    j) informeaza presedintele Curtii cu privire la evenimentele si la aspectele din activitatea sectiei, in vederea cunoasterii lor, si, cand este cazul, pentru luarea masurilor prevazute de lege si de prezentul regulament;
    k) aduce la indeplinire orice masura dispusa de Sectiile Unite, de catre presedintele si vicepresedintele Curtii, potrivit legii si prezentului regulament.
    Art. 11
    La sesizarea completelor de judecata, judecatorii sectiilor dezbat fiecare caz privind schimbarea jurisprudentei si hotarasc, cu votul majoritatii, sesizarea Sectiilor Unite pentru ca acestea sa decida conform art. 25 lit. c) din Legea nr. 56/1993. La dezbateri pot participa, cu vot consultativ, magistratii-asistenti si, fara drept de vot, persoane din alte compartimente ale Curtii.
    Judecata va continua dupa ce Sectiile Unite s-au pronuntat asupra sesizarii.
    Art. 12
    La sfarsitul fiecarui an, judecatorii sectiilor dezbat cazurile in care se impune imbunatatirea legislatiei, iar propunerile se supun Sectiilor Unite pentru a hotari cu privire la sesizarea ministrului justitiei, conform art. 56 din Legea nr. 56/1993.

    CAP. 5
    Completul de 9 judecatori

    Art. 13
    In afara completelor de judecata ale sectiilor Curtii functioneaza un complet constituit din 9 judecatori avand competenta de judecata prevazuta de lege.
    Completul de 9 judecatori va fi format din randul judecatorilor sectiilor Curtii, ei fiind desemnati pentru fiecare sedinta de catre presedintele Curtii, de comun acord cu presedintii sectiilor din care provin.
    Sedintele sunt prezidate de vicepresedintele Curtii sau de un presedinte de sectie ori de un judecator desemnat in acest scop.
    La aceste sedinte participa magistratul-asistent sef al unei sectii sau un alt magistrat-asistent anume desemnat.

    CAP. 6
    Judecatorii Curtii

    Art. 14
    Judecatorii Curtii rezolva lucrarile in termenele stabilite, pastreaza secretul deliberarii si indeplinesc toate indatoririle ce le revin in calitate de magistrati. Ei sunt datori sa se abtina de la orice acte sau fapte de natura sa compromita demnitatea lor in functie si in societate.
    Participarea la activitatea de judecata are loc conform programarilor.
    In sedintele de judecata ale Completului de 9 judecatori si ale sectiilor judecatorii poarta roba de culoare neagra, iar in sedintele Sectiilor Unite, roba de culoare mov.
    Art. 15
    Abtinerea judecatorilor de la activitatea de judecata este admisa numai in cazurile prevazute de lege.
    Art. 16
    In cazurile in care presedintele de sectie nu face parte din completul de judecata, judecatorii prezideaza sedintele prin rotatie.
    Art. 17
    In activitatea de judecata judecatorii se conformeaza legii si prezentului regulament cu privire la pregatirea sedintelor, intocmirea rapoartelor, deliberarea, pronuntarea si redactarea hotararilor, precum si la efectuarea celorlalte activitati adiacente.
    Art. 18
    In afara de activitatea de judecata, judecatorii aduc la indeplinire orice alte atributii stabilite de Sectiile Unite, de presedintele si de vicepresedintele Curtii, precum si de presedintii de sectii, dupa caz, in concordanta cu legea si cu prezentul regulament.
    Art. 19
    Presedintele completului de judecata are urmatoarele atributii:
    a) anterior sedintelor de judecata, urmareste intocmirea de catre judecatorul sau magistratul-asistent desemnat a raportului in cauzele prevazute de lege si ia masuri, personal sau prin magistratul-asistent, pentru aducerea la indeplinire de catre arhiva si grefa a tuturor lucrarilor necesare bunei desfasurari a sedintei de judecata;
    b) in cursul dezbaterilor:
    - asigura ordinea si solemnitatea dezbaterilor, dispunand, atunci cand este cazul, inlaturarea din sala de sedinta a celor care tulbura ordinea, daca se impune, cu ajutorul organelor de politie, precum si interzicerea sau limitarea folosirii aparatelor de inregistrare a cuvantului sau a imaginii, cand considera ca aceasta stinghereste desfasurarea normala a dezbaterilor ori cand ar fi de natura sa incalce drepturile persoanelor in cauza sau sa impiedice solutionarea impartiala a cauzelor;
    - asigura secretul deliberarii, consemneaza solutiile in minute si in condica de sedinta, precum si pronuntarea acestora in sedinta publica la orele stabilite din timp, fiind interzisa transmiterea sub orice forma a rezultatului deliberarii mai inainte de pronuntare;
    c) dupa pronuntarea hotararilor repartizeaza judecatorilor si magistratilor-asistenti spre redactare hotararile pronuntate si urmareste ca acestea sa fie motivate in bune conditii si in termenele legale; o data cu pronuntarea solutiilor, de comun acord cu ceilalti magistrati, poate stabili considerentele principale ale hotararilor adoptate;
    - noteaza intr-o evidenta comuna a sectiei solutiile mai importante sau de principiu si considerentele acestora pe scurt, spre a fi cunoscute de toti membrii sectiei, in scopul asigurarii unei practici unitare in aceeasi problema de drept;
    - informeaza presedintele sectiei asupra aspectelor mai importante din activitatea de judecata, in scopul luarii masurilor prevazute de lege si de prezentul regulament.

    CAP. 7
    Magistratii-asistenti

    Art. 20
    In cadrul Curtii functioneaza un corp de magistrati-asistenti, in numarul si cu structura prevazute in statul de functii aprobat de presedintele Curtii.
    Art. 21
    Repartizarea magistratilor-asistenti pe sectii si pe alte compartimente de activitate se face de presedintele Curtii.
    Art. 22
    Prim-magistratul asistent este subordonat presedintelui si vicepresedintelui Curtii si are urmatoarele atributii:
    a) coordoneaza activitatea magistratilor-asistenti din sectii, activitatea personalului repartizat Sectiilor Unite, Cancelariei Curtii si Biroului de relatii externe, potrivit sarcinilor mentionate in fisa fiecarui post;
    b) ia parte la sedintele Sectiilor Unite si intocmeste, direct si prin personalul desemnat, toate actele si lucrarile pregatitoare, de desfasurare, precum si pe cele ulterioare, si redacteaza hotararile repartizate lui de presedintele instantei;
    c) asigura centralizarea, cand este necesar, a datelor statistice si a altor informatii pe care le primeste de la sectii, referitoare la activitatea Curtii, si intocmeste lucrarile de sinteza dispuse de presedintele Curtii;
    d) executa si intocmeste orice alte lucrari dispuse de presedintele Curtii in legatura cu activitatea acesteia.
    Art. 23
    Magistratii-asistenti sefi din cadrul sectiilor Curtii sunt subordonati ierarhic presedintilor sectiilor si au urmatoarele atributii:
    a) participa la sedintele de judecata ale sectiei si ale Completului de 9 judecatori;
    b) programeaza participarea magistratilor-asistenti ai sectiei la sedintele de judecata, controleaza si indruma activitatea acestora;
    c) controleaza si indruma activitatea grefierilor si a celorlalti functionari din cadrul sectiei;
    d) se ingrijesc de tinerea in bune conditii a evidentelor si de realizarea la timp a tuturor lucrarilor;
    e) coordoneaza activitatea de culegere a datelor statistice referitoare la activitatea sectiei si de intocmire a lucrarilor solicitate cu privire la aceste date;
    f) pastreaza fondul juridic documentar al sectiei.
    Aceste dispozitii se aplica in mod asemanator magistratului-asistent sef al Sectiilor Unite.
    Art. 24
    Magistratii-asistenti din cadrul sectiilor Curtii participa la sedintele de judecata si indeplinesc orice alte atributii ce le sunt stabilite pe linie ierarhica.
    Art. 25
    Magistratii-asistenti care participa la sedintele de judecata au si urmatoarele atributii:
    a) intocmesc, cand presedintele Curtii dispune, raportul prevazut la art. 6 lit. k) si il prezinta in sedinta inainte de a se da cuvantul partilor;
    b) pregatesc sedintele de judecata, ingrijindu-se de intocmirea si afisarea de catre arhiva si grefa a listei cuprinzand procesele; la intocmirea listelor, in ordinea vechimii dosarelor, se va urmari gruparea cauzelor in raport cu natura cailor de atac si pe materii, dandu-se prioritate cauzelor cu arestati si celor la judecarea carora participa procurorul;
    c) urmaresc atasarea la dosar de catre arhiva a dovezilor de citare a partilor, de comunicare a actelor, a corespondentei, memoriilor, notelor scrise si a oricaror alte inscrisuri;
    d) verifica regularitatea citarii si a comunicarilor si asigura aducerea la indeplinire a tuturor lucrarilor dispuse de presedinte;
    e) inaintea intrarii in sala de sedinta a completului de judecata, asigura prezenta la usa a aprodului si anuntarea de catre acesta a intrarii instantei; dupa deschiderea dezbaterilor de catre presedinte, anunta cauzele in ordinea stabilita potrivit listei cuprinzand procesele, face apelul partilor si al celorlalte persoane citate, dupa care refera asupra modului in care s-a efectuat procedura de citare si daca s-au indeplinit celelalte masuri dispuse de Curte; refera, pe scurt, asupra obiectului cauzei si stadiului in care se afla judecata si, cand este cazul, asupra numelui judecatorului sau al magistratului-asistent desemnat ca raportor;
    f) consemneaza in caietul de note, numerotat si parafat, numarul dosarului, sustinerile orale ale partilor si ale procurorului, masurile dispuse de Curte, precum si toate celelalte aspecte ce rezulta din desfasurarea sedintei;
    g) intocmesc incheierile de dezbateri, in concordanta cu cele consemnate in caietul de note;
    h) sub indrumarea presedintelui completului de judecata, asigura, pentru deliberare, consultarea actelor normative necesare si dau informatii privitoare la jurisprudenta si doctrina;
    i) participa cu vot consultativ la deliberari;
    j) redacteaza hotararile ce le sunt repartizate de presedintele completului de judecata.
    Art. 26
    Dosarele se prezinta magistratului-asistent cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru termenul de judecata, in vederea intocmirii listei proceselor din sedinta la care acesta este programat sa participe.
    Prin grija si sub supravegherea magistratului-asistent se vor asigura: transmiterea listei cuprinzand procesele catre judecatorii din completul de judecata si catre procuror, indata ce a fost intocmita; afisarea listei cuprinzand procesele in arhiva cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata si la usa salii de sedinta cu cel putin o ora inainte de inceperea sedintei; completarea condicii de sedinta cu cel putin 24 de ore inainte de ziua sedintei de judecata.
    Art. 27
    Magistratul-asistent care a preluat din arhiva dosarele pentru sedinta de judecata restituie arhivei dosarele amanate, sub semnatura.
    Art. 28
    In sedintele de judecata magistratii-asistenti poarta roba de culoare neagra.

    CAP. 8
    Cancelaria Curtii

    Art. 29
    Cancelaria Curtii se compune din prim-grefieri, grefieri, grefieri-secretari, agenti procedurali si aprozi, prevazuti in statul de functii.
    Personalul Cancelariei Curtii este repartizat pe sectii si pe alte compartimente de activitate de catre presedintele Curtii potrivit nevoilor acestora, iar in cadrul sectiei, de catre presedintele sectiei.
    Art. 30
    Personalul repartizat la Registratura generala a Curtii are urmatoarele atributii:
    a) primeste, inregistreaza si repartizeaza la Sectiile Unite, la Completul de 9 judecatori, la sectii si la celelalte compartimente dosarele, scrisorile si restul corespondentei;
    b) expediaza dosarele solutionate si corespondenta si tine gestiunea timbrelor.
    In cadrul acestei activitati se intocmesc si se pastreaza:
    1. registre generale, separate, pentru inregistrarea dosarelor, scrisorilor si a corespondentei;
    2. borderouri pentru expedieri prin posta si condici de predare prin curier a dosarelor, scrisorilor si corespondentei.
    Art. 31
    Personalul repartizat la Sectiile Unite, la Completul de 9 judecatori si la fiecare sectie a Curtii are urmatoarele atributii:
    a) primeste si inregistreaza dosarele intrate, tine evidenta acestora, precum si a circulatiei lor;
    b) intocmeste conceptele pentru citarea partilor din procese, intocmeste citatiile si urmareste expedierea acestora;
    c) pune dosarele la dispozitie partilor si avocatilor pentru studiu;
    d) pregateste dosarele pentru sedintele de judecata si asigura circulatia acestora in cadrul sectiei, precum si trimiterea lor la instante;
    e) intocmeste statisticile privind activitatea de judecata;
    f) efectueaza comunicarile necesare punerii in executare a hotararilor;
    g) intocmeste si elibereaza, la solicitarea partilor, copii legalizate de pe hotarari si de pe certificate;
    h) intocmeste corespondenta in legatura cu dosarele sectiilor;
    i) informeaza persoanele venite la arhive asupra datelor solicitate din dosarele in care acestea sunt direct interesate.
    In cadrul acestei activitati se intocmesc si se pastreaza:
    1. registrul in care se trec, in ordinea intrarii, toate dosarele primite de sectie, cu rubricile stabilite in acest scop; sub acelasi numar se vor inregistra toate cererile depuse ulterior sau corespondenta in legatura cu cauza respectiva;
    2. opisul alfabetic in care se trec partile din dosar;
    3. registrul informativ, in care se mentioneaza, pentru fiecare dosar - trecut in ordine numerica -, primul termen de judecata si termenele ulterioare, data iesirii dosarului din arhiva si persoana careia i s-a predat, data reintrarii dosarului in arhiva, numarul si data sentintei, deciziei sau ale incheierii, dupa caz, si solutia pe scurt;
    4. registrul de termene al arhivei, in care se trec toate dosarele pe termenele de judecata fixate;
    5. condica sedintei de judecata, in care se trec toate dosarele din sedinta respectiva, in ordinea inscrisa in lista cuprinzand cauzele, noul termen de judecata in caz de amanare a judecatii, hotararea pronuntata si numarul acesteia, precum si numele celui care a redactat-o;
    6. registrul de evidenta a redactarii hotararilor, in care se trec, in ordine numerica, dupa caz, toate sentintele, deciziile sau incheierile pronuntate si se noteaza circuitul dosarului in vederea redactarii, dactilografierii, semnarii hotararii, precum si data predarii dosarului la arhiva;
    7. condica de evidenta a predarii-primirii sub semnatura a dosarelor, in circuitul acestora.
    Art. 32
    Toate registrele si condicile vor fi numerotate si parafate, iar la sfarsitul fiecarui an se vor intocmi procese-verbale de inchidere, semnate de presedintele Curtii si de prim-magistratul-asistent, in cazul registrelor Sectiilor Unite, ale Completului de 9 judecatori, ale Registraturii generale, si de presedintele de sectie si de magistratul-asistent sef, in cazul registrelor sectiilor.
    In functie de necesitati, la propunerea prim-magistratului-asistent, presedintele Curtii poate aproba tinerea si a altor registre decat cele prevazute in prezentul capitol.
    Art. 33
    Personalul Registraturii generale si cel al arhivelor vor inregistra dosarele si cererile in ziua depunerii lor si vor atasa la cereri plicurile in care au fost primite.
    Corespondenta adresata personal sau confidential presedintelui Curtii, vicepresedintelui, presedintilor de sectii, judecatorilor si altor persoane cu functii de conducere va fi predata acestora cu plicul nedeschis.
    Art. 34
    Dosarele predate arhivei Sectiilor Unite, Completului de 9 judecatori si arhivelor sectiilor Curtii se prezinta, fara intarziere, presedintelui Curtii, vicepresedintelui sau presedintilor sectiilor, dupa caz, pentru fixarea termenelor de judecata si luarea altor masuri, potrivit legii si prezentului regulament.
    Masurile dispuse se aduc la indeplinire fara intarziere, prin intocmirea si expedierea citatiilor, pe baza unei prealabile conceptari, prin comunicarea de acte, redactarea si expedierea corespondentei si prin intocmirea altor lucrari indicate prin rezolutie ori stabilite dinainte, cum sunt cele referitoare la inregistrarea statistica a datelor cauzei.
    Art. 35
    Pe coperta fiecarui dosar se vor mentiona denumirea Curtii (Sectiilor Unite, Completului de 9 judecatori sau sectia competenta), numarul dat dosarului de catre Curte si alte date de identificare a cauzei si a dosarelor altor instante, pe care le cuprinde.
    Art. 36
    Toate filele dosarului vor fi cusute si numerotate; dupa solutionarea definitiva se va proceda la snuruire si la aplicarea sigiliului, iar pe fata interioara a ultimei coperte se va certifica numarul filelor, in cifre si litere.
    Art. 37
    Scoaterea dosarelor din incinta Curtii este interzisa.
    Art. 38
    Dosarele vor fi puse la dispozitie partilor si ziaristilor acreditati pe langa Curte pentru studiu, numai in arhiva, dupa identificarea si notarea numelui si prenumelui solicitantului, verificandu-se actele de identitate, procurile sau delegatiile, precum si integritatea dosarului la restituire.
    Programul de acces la arhive pentru parti, mandatarii si avocatii acestora se aproba de presedintele Curtii si se afiseaza la loc vizibil.
    Dosarele se pastreaza in arhiva in ordine numerica sau pe termene de judecata.
    Art. 39
    Dactilografierea incheierilor de amanare a judecatii, precum si a corespondentei se va face in termen de cel mult 3 zile de la data sedintei, iar dactilografierea sentintelor sau a deciziilor, dupa caz, in termen de cel mult 10 zile de la redactare.
    Art. 40
    Dosarele se restituie arhivelor dupa redactarea si semnarea incheierilor, sentintelor sau deciziilor, dupa caz, ori dupa intocmirea altor lucrari specifice.
    Art. 41
    Dosarele solutionate, parafate, sigilate si cu filele numerotate, se restituie Registraturii generale de catre arhive in termen de cel mult 3 zile, iar registratura expediaza dosarele catre instanta careia ii revin sau, dupa caz, parchetului in termen de cel mult 48 de ore.
    Art. 42
    La arhive se pastreaza, in original, cate un exemplar din hotararile pronuntate la fiecare sectie, in mape speciale, in ordine numerica, pe ani. In cazurile in care s-a amanat pronuntarea, incheierea in care s-au consemnat dezbaterile va fi alaturata hotararii.
    Art. 43
    Lucrarile si celelalte atributii prevazute in prezentul capitol, ce nu revin magistratului-asistent, se aduc la indeplinire de personalul sectiei, conform fisei postului.

    CAP. 9
    Directia de studii, documentare, informatica, economica si administrativa

    Art. 44
    Directia de studii, documentare, informatica, economica si administrativa are in structura sa mai multe compartimente, este incadrata cu personal de specialitate si auxiliar, prevazut in statul de functii, si este condusa de un director.
    Art. 45
    In cadrul Compartimentului de studii, documentare si informatica, condus de un magistrat-asistent sef, se asigura:
    a) evidenta legislatiei, a jurisprundentei si a doctrinei;
    b) selectarea si rezumarea deciziilor Curtii, in vederea publicarii lor in Buletinul Curtii Supreme de Justitie;
    c) efectuarea de studii si intocmirea de informari;
    d) examinarea, anterior promulgarii, a legilor adoptate de cele doua Camere ale Parlamentului, in vederea sesizarii de catre Sectiile Unite a Curtii Constitutionale, in cazul existentei unor prevederi neconstitutionale;
    e) elaborarea proiectelor de acte cu caracter normativ privitoare la activitatea Curtii;
    f) examinarea si formularea de observatii si propuneri la proiectele de legi initiate de alte autoritati publice si trimise Curtii in acest scop;
    g) efectuarea altor lucrari dispuse de presedintele Curtii;
    h) functionarea bibliotecii Curtii, al carei fond este inscris in evidentele specifice si aducerea lui la cunostinta judecatorilor si celuilalt personal de specialitate, pe masura achizitionarii.
    Art. 46
    In cadrul Compartimentului economic, financiar si administrativ, a carui activitate este coordonata de un director adjunct, se asigura:
    a) elaborarea proiectului statului de functii al Curtii;
    b) elaborarea, fundamentarea si executarea proiectului bugetului Curtii;
    c) intocmirea lucrarilor financiar-contabile prevazute de lege;
    d) realizarea lucrarilor de personal si salarizare;
    e) administrarea bunurilor din patrimoniul Curtii;
    f) activitatea de aprovizionare si transport si realizarea altor prestatii administrative necesare pentru functionarea adecvata a Curtii: reparatii curente, curatenie, paza etc.
    Art. 47
    Atributiile personalului Directiei de studii, documentare, informatica, economica si administrativa se stabilesc prin fisa fiecarui post.

    CAP. 10
    Biroul de relatii externe

    Art. 48
    Biroul de relatii externe, incadrat cu personalul prevazut in statul de functii al Curtii, este condus de un magistrat-asistent sef si asigura:
    a) indeplinirea lucrarilor ce revin Curtii in cadrul relatiilor internationale;
    b) traducerea, intocmirea si expedierea corespondentei cu strainatatea;
    c) obtinerea pasapoartelor si a vizelor pentru deplasari in strainatate;
    d) organizarea actiunilor de protocol ale Curtii;
    e) primirea si insotirea delegatiilor straine si din tara in cadrul programului aprobat de presedintele Curtii;
    f) organizarea si buna desfasurare a relatiilor cu publicul, presa, radioul, televiziunea si cu organizatiile sociale;
    g) examinarea scrisorilor adresate Curtii, intocmirea si expedierea raspunsurilor in concordanta cu constatarile facute si cu masurile stabilite de conducatorii compartimentelor de activitate vizate;
    h) colaborarea cu Compartimentul de studii, documentare si informatica, precum si cu celelalte compartimente ale Curtii, in probleme de organizare a informaticii si de desfasurare a acestei activitati in cooperare cu unitati si cu institutii din tara si din strainatate.
    Art. 49
    Atributiile personalului Biroului de relatii externe se stabilesc prin fisele posturilor.

    CAP. 11
    Raspunderea disciplinara

    Sectiunea I
    Raspunderea disciplinara a judecatorilor si a magistratilor-asistenti
    Art. 50
    Judecatorii si magistratii-asistenti ai Curtii raspund disciplinar in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca si cu prevederile prezentului regulament.
    Art. 51
    Actiunea disciplinara impotriva judecatorilor se exercita de vicepresedintele Curtii, solutionarea acesteia revenind Consiliului Superior al Magistraturii, prezidat de presedintele Curtii.
    Cercetarea prealabila se efectueaza de presedintii de sectii desemnati in acest scop.
    Art. 52
    Impotriva magistratilor-asistenti actiunea disciplinara se exercita de vicepresedintele Curtii, cu acordul presedintelui Curtii, iar cercetarea prealabila se efectueaza de judecatorii desemnati pentru fiecare caz in parte.
    Actiunea disciplinara se solutioneaza de o comisie disciplinara formata din 5 judecatori, alesi pe 4 ani de Sectiile Unite ale Curtii Supreme de Justitie.
    Comisia disciplinara este prezidata de judecatorul cu cea mai inalta functie, iar in caz de functii egale, de judecatorul cu cea mai mare vechime la Curte sau, in caz de vechime egala la Curte, de judecatorul cu cea mai mare vechime in magistratura.
    Sectiile Unite ale Curtii vor alege 3 membri supleanti ai comisiei disciplinare, care ii inlocuiesc pe membrii titulari in cazul in care acestia sunt impiedicati sa participe la lucrarile comisiei.
    Comisia disciplinara are ca secretar pe prim-magistratul-asistent.
    Impotriva deciziilor pronuntate de comisia disciplinara presedintele Curtii si magistratul-asistent sanctionat pot face contestatii in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii.
    Contestatia se depune la comisia disciplinara si se judeca de catre Curte in complet format din 9 judecatori.
    Hotararea prin care se solutioneaza contestatia este definitiva si irevocabila.
    Art. 53
    Abaterile disciplinare, sanctiunile ce se pot aplica, procedura cercetarii prealabile si a dezbaterilor sunt cele prevazute in Legea nr. 92/1992.

    Sectiunea a II-a
    Raspunderea disciplinara a personalului Cancelariei Curtii, a functionarilor Directiei de studii, documentare, informatica, economica si administrativa si ai Biroului de relatii externe
    Art. 54
    Personalul Cancelariei Curtii, functionarii Directiei de studii, documentare, informatica, economica si administrativa si ai Biroului de relatii externe raspund disciplinar in cazurile in care nu executa indatoririle de serviciu prevazute de lege si de prezentul regulament sau cand se abat de la vreuna dintre obligatiile ce le revin.
    Art. 55
    Stabilirea si sanctionarea abaterilor disciplinare savarsite de salariatii prevazuti la articolul precedent sunt de competenta presedintelui Curtii.
    Functionarul sanctionat se poate plange, in termen de 10 zile de la comunicarea ordinului presedintelui Curtii, unei comisii de contestatii formate dintr-un presedinte de sectie si 2 magistrati-asistenti sefi, desemnati prin tragere la sorti. Comisia are ca secretar un magistrat-asistent.
    Comisia de contestatii se constituie pentru fiecare caz in parte, iar dupa pronuntare isi inceteaza activitatea.
    Pentru abaterile stabilite se pot aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare:
    a) avertisment;
    b) reducerea salariului si a indemnizatiei de conducere cu 10 - 15% pe o durata de cel mult 3 luni;
    c) retrogradarea din functie sau din categorie, din cadrul aceleiasi profesii, pentru o durata de cel mult 3 luni;
    d) destituirea din functie.

    CAP. 12
    Dispozitii finale

    Art. 56
    Judecatorilor Curtii, magistratilor-asistenti si celorlalte persoane incadrate la Curte li se interzice divulgarea datelor considerate secret de serviciu.
    Art. 57
    Conditiile privind angajarea si avansarea personalului Curtii sunt prevazute in prezentul regulament.
    Art. 58
    Salariul de merit se acorda salariatilor Curtii care s-au remarcat in mod deosebit in activitatea depusa si care au avut o conduita exemplara in cadrul institutiei.
    Art. 59
    Atributiile personalului Cancelariei Curtii si ale celorlalti functionari si muncitori se stabilesc, in detaliu, prin fisa fiecarui post, care se intocmeste de conducatorul compartimentului, se aproba de vicepresedintele Curtii si se aduc la cunostinta functionarului, sub semnatura.
    Fisele posturilor se actualizeaza ori de cate ori intervin modificari ale atributiilor.
    Art. 60
    Concediile anuale de odihna se efectueaza in perioada vacantei judecatoresti, respectiv intre 1 iulie - 31 august, in conditiile stabilite prin regulamentul elaborat in baza legii si aprobat de Sectiile Unite ale Curtii.
    Art. 61
    La programarea concediilor de odihna, in perioada prevazuta la art. 60, se va urmari asigurarea prezentei judecatorilor, a magistratilor-asistenti si a celuilalt personal, necesar activitatii de judecata privind judecarea cauzelor cu arestati in materie penala si, in toate materiile, a cauzelor considerate urgente potrivit legii sau apreciate astfel de Curte.
    Presedintele Curtii impreuna cu presedintii sectiilor stabilesc, in prealabil, numarul judecatorilor si al magistratilor-asistenti din fiecare sectie, necesari formarii completelor de judecata in perioada vacantei, iar desemnarea nominala a acestora se face, in caz de divergenta, prin tragere la sorti.
    Personalul necesar activitatii curente in perioada vacantei judecatoresti, altul decat judecatorii si magistratii-asistenti, se desemneaza de presedintele fiecarei sectii si de conducatorii celorlalte compartimente de munca ale Curtii.
    Art. 62
    In cursul lunii ianuarie a fiecarui an se fac aprecierea si notarea activitatii din anul precedent a magistratilor-asistenti, a personalului Cancelariei Curtii si a celorlalti functionari si muncitori, conform normelor aprobate de presedintele Curtii.
    Art. 63
    Personalul Curtii se incadreaza in posturi vacante, pe baza de recomandari temeinic motivate sau prin concurs, dupa caz.
    Art. 64
    Persoanele angajate pe orice functie vor fi supuse unei perioade de proba. Daca la sfarsitul perioadei de proba, stabilita, in fiecare caz, de presedintele Curtii, persoana angajata s-a dovedit corespunzatoare, angajarea va fi definitiva de la inceputul perioadei de proba. Definitivarea se acorda pe baza notarilor sefului ierarhic. Dupa expirarea acestei perioade, daca persoana nu corespunde sarcinilor ce-i revin, va fi trecuta pe un post vacant, potrivit pregatirii si competentei, sau, dupa caz, ii va inceta contractul de munca.
    Art. 65
    Personalul Curtii poate fi avansat in grade si trepte profesionale, precum si in functii superioare vacante, pe baza bunelor rezultate ale activitatii depuse si aptitudinilor dovedite, confirmate de sefii ierarhici.
    Art. 66
    Presedintele Curtii poate dispune, de la caz la caz, avansarea intr-un anume post prin concurs.
    Art. 67
    Dispozitiile art. 63 - 66 nu se aplica:
    - judecatorilor, a caror numire se face de Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, conform legii;
    - magistratilor-asistenti care sunt numiti pe baza unor interviuri si a recomandarilor conducatorilor instantelor judecatoresti sau ai parchetelor si care sunt avansati pe baza notarilor anuale si a aprecierilor sefilor ierarhici.
    Art. 68
    Prezentul regulament a fost aprobat de catre Sectiile Unite ale Curtii in sedinta din 22 decembrie 1998 si intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Pe aceeasi data inceteaza aplicarea Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Supreme de Justitie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 2 noiembrie 1993, cu modificarile aduse prin Hotararea nr. 1 din 5 iulie 1995 a acelorasi Sectii Unite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 20 iulie 1995.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 0/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 0 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu