E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 809 din 17 octombrie 1995

cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 245 din 26 octombrie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobata si modificata prin Legea nr. 130/1992, republicata, cu modificarile si completarile aprobate prin ordonantele Guvernului nr. 9/1995 si nr. 22/1995.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 973/1994 cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata.

                PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                    Contrasemneaza:
                    Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Florin Georgescu

                            NORME
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobata si modificata prin Legea nr. 130/1992, republicata, cu modificarile si completarile aprobate prin ordonantele Guvernului nr. 9/1995 si nr. 22/1995

    CAP. 1
    Operatiuni impozabile

    Potrivit art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata (denumita in continuare ordonanta), in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprind operatiunile privind:
    Livrari de bunuri mobile si prestari de servicii efectuate in cadrul exercitarii activitatii profesionale
    1.1. Livrarea constituie transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor detinute de proprietar catre beneficiar, direct sau prin cei care actioneaza in numele acestora.
    Livrarea cuprinde toate operatiunile prin care se realizeaza transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile corporale, indiferent de forma juridica prin care se realizeaza: vanzare, schimb, aport in bunuri la capitalul social al societatii comerciale, inchirierea unor bunuri pe baza unui contract cu clauza transferarii proprietatii asupra bunurilor respective la o anumita data, predarea de catre agentii economici a unor bunuri cu titlu gratuit.
    Transferul dreptului de proprietate prin schimb de bunuri si servicii are efectul a doua livrari separate si se impoziteaza distinct, in conditii stabilite de Ministerul Finantelor.
    Gazul, energia electrica si termica si altele similare sunt considerate ca bunuri mobile corporale.
    1.2. Prin prestare de servicii, in sensul taxei pe valoarea adaugata, se intelege orice activitate rezultata dintr-un contract prin care o persoana se obliga sa execute o munca manuala sau intelectuala in scopul obtinerii de profit si care nu reprezinta transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobiliare. Astfel de activitati pot avea ca obiect:
    a) lucrari de constructii-montaj;
    b) transport de persoane si marfuri;
    c) servicii de posta si telecomunicatii;
    d) inchiriere de bunuri mobile sau imobile;
    e) operatiuni de intermediere sau de comision;
    f) reparatii de orice natura;
    g) cesiuni de bunuri mobile necorporale, precum: dreptul de autor, de brevete, de licente, de marci de fabrica si de comert; de titluri de participare;
    h) operatiuni de publicitate, consulting, studii, cercetari si expertize;
    i) operatiuni bancare, financiare, de asigurare sau reasigurare.
    Transferul proprietatii bunurilor imobiliare intre agentii economici, precum si intre acestia si institutii publice sau persoane fizice
    1.3. Intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operatiunile privind transferul proprietatii bunurilor imobiliare, indiferent de forma juridica prin care se realizeaza, potrivit precizarilor de la pct. 1.1. de mai sus.
    In categoria bunurilor imobiliare, in sensul ordonantei, se cuprind:
    a) toate constructiile imobiliare prin natura lor, cum sunt: locuintele, vilele, constructiile industriale, comerciale, agricole sau cele destinate exercitarii altor activitati;
    b) terenurile pentru constructii si cele situate in intravilan, inclusiv cele aferente localitatilor urbane sau rurale, pe care sunt amplasate constructiile sau alte amenajari;
    c) bunurile de natura mobiliara care nu pot fi detasate fara a fi deteriorate sau fara a antrena deteriorarea imobilelor insesi.
    Operatiuni asimilate cu livrari de bunuri si prestari de servicii
    1.4. Vanzarea cu plata in rate sau inchirierea unor bunuri pe baza unui contract, cu clauza trecerii proprietatii asupra bunurilor respective dupa plata ultimei rate sau la o anumita data.
    1.5. Preluarea, de catre agentul economic, a unor bunuri pentru care s-a exercitat dreptul de deducere, in vederea folosirii sub orice forma, in scop personal sau pentru a fi puse la dispozitia altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit. Acelasi regim se aplica si prestarilor de servicii.
    Se excepteaza de la prevederile de mai sus bunurile si serviciile acordate in mod gratuit in limitele si potrivit destinatiilor prevazute prin lege.
    Acelasi regim se aplica si agentilor economici din reteaua comerciala pentru bunurile preluate din depozitele proprii.
    Importul de bunuri si servicii
    1.6. In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata intra bunurile si serviciile introduse in tara, direct sau prin intermediari autorizati, de orice persoana fizica sau juridica, in conditiile prevazute de Regulamentul vamal al Romaniei.

    CAP. 2
    Persoane fizice sau juridice care exercita activitati supuse taxei pe valoarea adaugata

    2.1. Potrivit art. 2 din ordonanta, pentru ca operatiunile privind transferul proprietatii bunurilor sau prestarile de servicii efectuate cu plata, precum si cele asimilate acestora sa intre in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, trebuie ca acestea sa rezulte dintr-o activitate economica avand drept scop obtinerea de profit, desfasurata de persoane fizice sau juridice, cum sunt:
    a) regiile autonome;
    b) societatile comerciale;
    c) unitatile teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale;
    d) societatile agricole;
    e) unitatile cooperatiste;
    f) asociatiile si organizatiile cu scop lucrativ;
    g) persoanele juridice, precum si persoanele fizice, indiferent daca au fost inregistrate sau nu ca agenti economici, pentru bunurile si serviciile introduse in tara potrivit Regulamentului vamal al Romaniei.
    2.2. Intrarile si iesirile de produse agricole vegetale constituite in rezerve materiale nationale, administrate de Regia Autonoma "Romcereal", nu sunt supuse taxei pe valoarea adaugata. Produsele respective se supun taxei pe valoarea adaugata la livrarea de catre Regia Autonoma "Romcereal" catre alti beneficiari.
    Acelasi regim se aplica si bunurilor constituite ca rezerve de mobilizare la toti agentii economici mandatati in acest scop si care sunt inregistrati la organele fiscale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    2.3. Nu sunt supuse taxei pe valoarea adaugata operatiunile realizate de persoanele care nu actioneaza de o maniera independenta, cum este cazul salariatilor si altor persoane angajate printr-un contract de munca sau orice alt raport juridic de subordonare prin care se stabilesc conditiile de munca, modalitatea de salarizare sau responsabilitatea celui care angajeaza, cum sunt:
    a) persoanele fizice care presteaza munci salarizate sau remunerate de asociatiile de locatari;
    b) voiajorii, reprezentantii agentilor economici sau comisvoiajorii;
    c) artistii de spectacole;
    d) manechinii;
    e) jurnalistii, corespondentii locali de presa.
    De asemenea, nu sunt supuse taxei pe valoarea adaugata indemnizatiile primite de persoanele care desfasoara activitati in cadrul societatilor comerciale si regiilor autonome, ca imputerniciti mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, ca membri in consiliile de administratie sau in comisiile de cenzori.

    CAP. 3
    Operatiuni care nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata

    3.1. Potrivit art. 3 din ordonanta, nu sunt supuse taxei pe valoarea adaugata operatiunile privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate de:
    a) asociatiile fara scop lucrativ, pentru activitatile avand caracter social-filantropic;
    b) organizatiile care desfasoara activitati de natura religioasa, politica sau civica;
    c) organizatiile sindicale, pentru activitatile legate direct de apararea colectiva a intereselor materiale si morale ale membrilor lor;
    d) institutiile publice, pentru activitatile lor administrative, sociale, educative, de aparare, ordine publica, siguranta statului, culturale si sportive;
    e) Camera de Comert si Industrie a Romaniei, camerele de comert si industrie teritoriale si Registrul comertului.
    3.2. Acelasi regim se aplica si: vanzarii catre populatie a imobilelor sau partilor de imobile construite si date in folosinta inainte de introducerea taxei pe valoarea adaugata; inchirierii de imobile sau parti ale acestora in scop de locuinta; inchirierii de spatii in scop de locuinta in camine, locuinte de serviciu sau in alte spatii destinate locuintei, cu conditia respectarii prevederilor legale privind determinarea tarifului de inchiriere.
    Sumele aferente lucrarilor executate si decontate de constructori pana la data de 30 iunie 1993 pentru blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie nu se includ in baza de impozitare la vanzarea catre populatie a locuintelor terminate.
    3.3. Nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operatiunile efectuate de unitatile care nu au calitatea de agent economic si al caror venit este destinat autofinantarii.
    3.4. Intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operatiunile realizate de unitatile prevazute la pct. 3.1. de mai sus care indeplinesc conditiile unei activitati economice, precum cele privind:
    - activitatea comerciala cu bunuri cumparate sau realizate in unitati proprii;
    - activitatea hoteliera;
    - alimentatia publica;
    - activitatea de turism;
    - prestarile de servicii.
    Unitatile care realizeaza activitati de natura celor de mai sus sunt obligate sa organizeze distinct evidenta gestiunilor si a contabilitatii acestora.
    Unitatilor respective li se atribuie cod fiscal potrivit art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 224/1993.
    Unitatile care realizeaza din activitatile de mai sus venituri de pana la 50 milioane lei anual sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 6 lit. A.i) 12 din ordonanta.
    Unitatile care realizeaza din activitatile de mai sus venituri de peste 50 milioane lei anual, dar pentru care nu pot fi organizate distinct gestiunile si evidentele care sa permita determinarea taxei pe valoarea adaugata deductibila, aferenta activitatilor respective, nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata.
    3.5. Unitatile teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale, autorizate sa desfasoare activitati cu caracter comercial, intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata.
    3.6. Regiile autonome ale aeroporturilor de interes public national cu specific deosebit, Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", regiile autonome de interes local, avand ca obiect construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor si a podurilor de interes judetean si comunal, intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata numai pentru prestatiile pentru terti, daca acestea depasesc 50 milioane lei cifra de afaceri anuala si reprezinta mai mult de 10% din totalul prestatiilor efectuate.
    Prestatiile efectuate cu finantare de la bugetul de stat sau de la bugetele locale nu se supun taxei pe valoarea adaugata.

    CAP. 4
    Teritorialitatea

    Conform art. 4 alineatul ultim din ordonanta, prestarile de servicii sunt impozabile atunci cand sunt utilizate in Romania, independent de locul unde este situat sediul sau domiciliul prestatorului.
    In baza prevederilor de mai sus, se stabilesc criteriile in functie de care se determina locul de impozitare pentru serviciile executate sau utilizate in Romania.
    1. Locul unde sunt situate bunurile de natura imobiliara
    4.1. Sunt supuse taxei pe valoarea adaugata lucrarile de constructii-montaj executate pentru realizarea, repararea si intretinerea bunurilor imobiliare existente in Romania, independent de locul unde este situat sediul prestatorului - in tara sau in strainatate.
    Acelasi regim se aplica si serviciilor de arhitectura, proiectare de coordonare a lucrarilor de constructii, precum si serviciilor prestate de alti agenti economici cu activitate in domeniul bunurilor imobiliare (studii, expertize, reparatii si alte prestari de servicii ale agentilor imobiliari).
    2. Locul unde se presteaza transportul de persoane si de marfuri
    4.2. Operatiunile rezultate din activitatea de transport de persoane si de marfuri sunt supuse taxei pe valoarea adaugata corespunzator distantelor parcurse in Romania. Cotele de impozitare sunt cele prevazute prin lege.
    3. Locul unde sunt utilizate serviciile
    4.3. Taxa pe valoarea adaugata se plateste de catre beneficiari concomitent cu plata furnizorului extern pentru urmatoarele servicii din import:
    a) inchirierea de bunuri mobile corporale, inclusiv pe baza de contracte de leasing, introduse temporar pe teritoriul Romaniei cu indeplinirea formalitatilor vamale;
    b) cesiuni ale dreptului de autor, de brevete, de licente, de marci de fabrica si de comert si alte drepturi similare;
    c) serviciile de publicitate, consulting, asistenta tehnica, studii, cercetari si expertize, cat si furnizarea de informatii in domeniul prelucrarii automate a datelor.
    4. Locul unde serviciile sunt prestate efectiv
    4.4. In aceasta categorie se cuprind urmatoarele activitati:
    a) culturale, artistice, sportive, stiintifice, educative, recreative, targuri si expozitii, inclusiv organizarea si serviciile accesorii acestor activitati;
    b) prestarile accesorii transportului, cum sunt: incarcarea - descarcarea mijloacelor de transport, manipularea, paza si depozitarea marfurilor, reparatiile, alimentarea cu carburanti si lubrifianti, intretinerea si alte servicii aferente mijloacelor de transport;
    c) activitatea hoteliera, inclusiv in moteluri, vile, cabane, campinguri etc.
    5. Locul unde este situat sediul prestatorului
    4.5. Sunt supuse taxei pe valoarea adaugata, la locul unde este situat sediul prestatorului, serviciile necuprinse la pct. 1-4 de mai sus.

    CAP. 5
    Operatiuni scutite
    Operatiunile scutite sunt reglementate prin art. 5 lit. c) si art. 6 din ordonanta si nu se admite extinderea lor prin analogie.

    In aplicarea prevederilor art. 6 din ordonanta, se precizeaza:
    Cu privire la livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate in tara
    5.1. Se incadreaza in scutirea prevazuta la art. 6 lit. A.a) din ordonanta operatiunile efectuate de unitatile autorizate sa desfasoare activitati sanitare, inclusiv veterinare si de asistenta sociala, indiferent de forma de organizare si de titularul dreptului de proprietate: spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, cabinete medicale, camine de batrani si de pensionari, case de copii, salvari si altele autorizate sa desfasoare activitati sanitare si de asistenta sociala, inclusiv cele din statiunile balneoclimaterice.
    Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata serviciile de cazare, masa si tratament prestate cumulat de agentii economici autorizati, care isi desfasoara activitatea in statiuni balneoclimaterice, si a caror contravaloare este decontata pe baza de bilete de tratament.
    Sunt scutite, de asemenea, serviciile funerare prestate de unitatile sanitare sau de alte unitati special autorizate.
    In cazul cand unitatile de mai sus desfasoara si alte activitati decat cele sanitare si de asistenta sociala, incadrarea acestora in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se efectueaza in mod distinct, tinand seama de prevederile normelor legale.
    Astfel, operatiunile economice efectuate in mod sistematic in vederea obtinerii de profit, cum ar fi livrarile de medicamente, de bunuri din gospodariile anexe, prestarile hoteliere, inclusiv pensiunile, activitatile de comert se supun taxei pe valoarea adaugata, daca unitatea in cauza realizeaza din aceste activitati o cifra de afaceri de peste 50 milioane lei anual.
    5.2. Sunt scutite, potrivit art. 6 lit. A.b) din ordonanta, operatiunile efectuate de unitatile de invatamant primar, gimnazial, liceal, superior, postuniversitar, scolile profesionale, complementare, de meserii sau postliceale; scolile de maistri; centrele de perfectionare a pregatirii profesionale, de reorientare si recalificare profesionala; cresele si gradinitele, taberele de copii si de tineret; unitatile de ocrotire si de invatamant special.
    Activitatile de mai sus sunt scutite, indiferent de forma de organizare si de titularul dreptului de proprietate al unitatilor care le efectueaza.
    Nu se incadreaza in prevederile de mai sus cursurile organizate, contra plata, de agenti economici in domenii cum ar fi:
    a) conducerea auto sau pilotarea navelor si aeronavelor;
    b) pregatirea in diverse discipline: sportive, artistice si de agrement.
    Aceste activitati, precum si altele desfasurate in mod sistematic, in scopul obtinerii de profit, sunt supuse taxei pe valoarea adaugata daca unitatea in cauza realizeaza din aceste activitati o cifra de afaceri de peste 50 milioane lei anual.
    Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata unitatile de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica pentru programele nationale de cercetare-dezvoltare, inclusiv cercetarea fundamentala din domeniul tehnic, de prospectiuni si lucrari geologice de cercetare pentru descoperiri de zacaminte noi, finantate din bugetul de stat.
    In situatia in care unitatile prevazute la alineatul precedent realizeaza si alte operatiuni impozabile, depasind din acestea plafonul de 50 milioane lei cifra de afaceri anuala, sunt obligate sa depuna cererea de luare in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, iar organele fiscale vor proceda conform prevederilor pct. 11.2 din prezentele norme.
    5.3. Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A.d) din ordonanta, operatiunile realizate de persoanele fizice autorizate in mod individual si supuse impozitului pe venit in baza Decretului nr. 153/1954 si Decretului-lege nr. 54/1990.
    5.4. Sunt scutite, potrivit art. 6 lit. A.f) din ordonanta, organizatiile de nevazatori si asociatiile persoanelor handicapate care desfasoara activitati in scop social, precum si unitatile protejate, special organizate in baza Legii nr. 57/1992 privind incadrarea in munca a persoanelor handicapate.
    Unitatile economice apartinand organizatiilor de mai sus, care nu se incadreaza in reglementarile prevazute la alineatul precedent, sunt supuse taxei pe valoarea adaugata, daca realizeaza o cifra de afaceri de peste 50 milioane lei anual.
    5.5. Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A.g) din ordonanta, vanzarile de preparate culinare care fac parte din meniul propriu servit personalului care isi desfasoara activitatea in unitatile ce participa la finantarea cheltuielilor de regie ale cantinelor.
    Acelasi regim se aplica si cantinelor care nu sunt organizate pe langa o unitate, insa numai pentru meniul propriu servit pe baza de abonament personalului unor unitati cu care s-a incheiat contract in acest sens si la preturi stabilite fara profit.
    Vanzarea preparatelor culinare proprii catre alte persoane decat cele de mai sus, precum si a altor produse achizitionate in vederea revanzarii, care nu sunt cuprinse in meniul propriu, este supusa taxei pe valoarea adaugata, daca aceste operatiuni depasesc plafonul de scutire de 50 milioane lei cifra de afaceri anuala.
    Cantinele care realizeaza o cifra de afaceri anuala de peste 50 milioane lei din activitatile impozabile prevazute la alineatul precedent vor fi luate in evidenta ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata si vor prezenta deconturi distincte pentru intreaga activitate desfasurata de acestea.
    5.6. Unitatile scutite de taxa pe valoarea adaugata conform art. 6 lit. A.h) si i) 6 din ordonanta, care realizeaza si operatiuni impozabile, vor fi luate in evidenta ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata, daca din aceste operatiuni realizeaza o cifra de afaceri anuala mai mare de 50 milioane lei.
    5.7. Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A.i) 3 din ordonanta, operatiunile de:
    a) tiparire a timbrelor;
    b) vanzare a timbrelor la valoarea declarata.
    Nu sunt scutite vanzarile de timbre filatelice pentru colectii la alte valori decat cele declarate.
    5.8. Produsele si serviciile scutite de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 6 lit. A.i) 11 din ordonanta sunt cele prevazute in lista-anexa la ordonanta, republicata si modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 22/1995.
    La pozitia "Paine" se incadreaza:
    - painea alba, semialba, neagra, simpla si cu adaosuri, inclusiv specialitatile de paine cu specific local, indiferent de denumire, gramaj si producator;
    - produsele de franzelarie, simple si cu adaosuri: chifle, cornuri, batoane, franzelute, bulci, produse traditionale;
    - covrigi simpli si cu adaosuri.
    Agentii economici din reteaua de alimentatie publica si cei care practica adaosul comercial de alimentatie publica determina taxa pe valoarea adaugata colectata pe baza pretului total aferent produselor culinare vandute, inclusiv painea, produsele de franzelarie si de panificatie prevazute mai sus.

    CAP. 6
    Operatiuni impozabile prin optiune

    6.1. Potrivit art. 7 din ordonanta, agentii economici, precum si unitatile economice din cadrul altor persoane juridice, care efectueaza operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A.f) si i) 12 din ordonanta, pot opta pentru plata acestei taxe pentru intreaga activitate sau numai pentru o parte a acesteia.
    6.2. Aprobarea se da de catre Ministerul Finantelor prin organele fiscale la care agentii economici sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, pe baza de cerere si justificare economica, prezentate de solicitant, numai in conditiile in care includerea operatiunilor respective in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata nu influenteaza negativ alte activitati specifice sau produse scutite de taxa, pentru protectia sociala.
    Cererile de optiune pentru o parte a activitatii desfasurate de agentii economici care se incadreaza in prevederile art. 6 lit. A.f) din ordonanta se aproba de organele fiscale numai in conditiile organizarii unui sector distinct din punct de vedere al evidentei contabile si al dreptului de deducere.
    Aprobarea este irevocabila pana la 31 decembrie al celui de-al patrulea an urmator anului in care s-a introdus plata taxei pe valoarea adaugata prin optiune si se prelungeste, de drept, pentru inca 5 ani, daca in cursul perioadei initiale agentul economic platitor prin optiune a beneficiat de rambursarea taxelor aferente bunurilor de natura mijloacelor fixe cumparate.

    CAP. 7
    Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

    7.1. Potrivit prevederilor art. 10 alin. 1 si art. 12 din ordonanta, faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata iau nastere, de regula, in momentul efectuarii livrarii bunurilor mobile, transferului proprietatii bunurilor imobiliare sau prestarii serviciilor.
    7.2. Prin art. 10 alineatul ultim si art. 11 din ordonanta se reglementeaza conditiile in care ia nastere faptul generator al taxei pe valoarea adaugata aferenta unor operatiuni specifice, conditii care determina si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor respective.
    7.3. Pentru bunurile din import aflate in regim de tranzit, antrepozit sau de introducere temporara in tara, potrivit Regulamentului vamal al Romaniei, faptul generator ia nastere la data cand bunurile in cauza sunt scoase din regimul de mai sus si s-au intocmit formalitatile vamale corespunzatoare noii destinatii.
    7.4. Pentru bunurile exportate care s-au returnat, faptul generator intervine la data cand bunurile respective au fost valorificate catre beneficiarii interni.
    7.5. Exigibilitatea este anticipata faptului generator atunci cand:
    a) factura este emisa inaintea efectuarii livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor;
    b) contravaloarea bunurilor sau a serviciilor se incaseaza inaintea efectuarii livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor;
    c) se incaseaza avansuri, cu exceptia avansurilor acordate pentru:
    - obtinerea valutei necesare importurilor si plata taxelor datorate in vama;
    - realizarea productiei destinate exportului;
    - efectuarea de plati in contul clientului;
    - activitatea de intermediere in turism;
    - livrari de bunuri si prestari de servicii scutite de taxa pe valoarea adaugata.
    7.6. Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate intre agentii economici platitori de taxa pe valoarea adaugata cu incasare la termen de peste 90 de zile, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata colectata la furnizor si deductibila la beneficiar ia nastere la data scadentei platii stabilite conform clauzelor contractuale. Data scadentei platii se inscrie in mod obligatoriu in factura sau in alt document legal intocmit.
    7.7. Pentru bunurile din import predate producatorilor in cadrul operatiunilor legate, import-export, in vederea realizarii produselor ce urmeaza a fi exportate, a caror contravaloare reprezinta plata importurilor, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata ia nastere atat la furnizor, cat si la beneficiar la data livrarii produselor la export.
    7.8. Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii, care se efectueaza continuu sau succesiv, precum si pentru cele la care se incaseaza, de regula, avansuri, cu autorizarea organelor fiscale la care agentii economici sunt inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, exigibilitatea intervine la data stabilirii debitului clientului, pe baza de factura sau de alt document legal aprobat.
    7.9. Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta avansurilor incasate de agentii economici care au castigat licitatii pentru efectuarea obiectivelor finantate din credite acordate de organismele financiare internationale (B.I.R.D., B.E.R.D. etc.) statului roman sau garantate de acesta ia nastere la data facturarii situatiilor de lucrari.
    7.10. Pentru lucrarile de constructii pentru care se incaseaza avansuri si se fac decontari partiale pe baza de situatii de lucrari facturate, exigibilitatea ia nastere la data facturarii situatiilor de lucrari.
    7.11. Antreprenorii de lucrari imobiliare pot sa opteze si pentru plata taxei pe valoarea adaugata la livrarea imobilelor, pentru lucrarile si in conditiile urmatoare:
    1. Lucrari ce pot fi supuse platii taxei pe valoarea adaugata la efectuarea livrarii:
    a) lucrarile imobiliare cu caracter deosebit, executate in cadrul unui contract unic care prevede obligatia antreprenorului de a asigura procurarea, instalarea sau incorporarea bunurilor mobile in lucrarea respectiva;
    b) lucrarile imobiliare, la care materialele si aparatele indispensabile pentru functionarea instalatiilor sau incorporate in lucrare depasesc 50% din preturile negociate intre antreprenor si beneficiar.
    2. Conditii si modalitati de optiune
    Optiunea se aproba de organul fiscal la care agentul economic este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, pe baza unei declaratii prin care antreprenorul se obliga sa achite, la efectuarea livrarilor, taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor care se incadreaza in prevederile pct. 1 de mai sus. Aprobarea optiunii se comunica beneficiarilor in termen de 10 zile de la acordare.
    Dupa obtinerea aprobarii se interzice antreprenorilor facturarea taxei pe valoarea adaugata inainte de efectuarea livrarii, iar beneficiarilor sa deduca taxa inainte de receptionarea lucrarii.
    Nerespectarea conditiilor de mai sus atrage anularea optiunii si obligatia platii taxei pe valoarea adaugata, in conditiile prevazute de art. 12 din ordonanta.
    Antreprenorul poate renunta oricand la optiunea primita.
    In aceasta situatie, are obligatia achitarii taxei pe valoarea adaugata aferenta avansurilor incasate.
    7.12. Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta sumelor constituite drept garantie pentru acoperirea eventualelor reclamatii privind calitatea lucrarilor ia nastere la data incheierii procesului-verbal de receptie definitiva sau, dupa caz, la data incasarii sumelor, daca incasarea este anterioara acestuia.

    CAP. 8
    Baza de impozitare

    8.1. Ca regula generala, baza de impozitare este constituita, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii, din toate sumele, valorile, bunurile sau serviciile primite sau care urmeaza a fi primite de furnizor sau de prestator in contrapartida pentru livrarile sau prestarile efectuate, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    8.2. In cazul platii in natura, valoarea tuturor bunurilor sau a serviciilor primite trebuie sa asigure acoperirea integrala a contravalorii bunurilor livrate sau, dupa caz, a serviciilor prestate.
    8.3. Baza de impozitare se determina integral la livrarea bunurilor sau la prestarea serviciilor sau, dupa caz, la intocmirea facturilor, chiar daca in contract se prevede plata in rate sau la anumite termene, conform prevederilor pct. 7.6 din prezentele norme.
    8.4. Agentii economici care realizeaza atat livrari de bunuri si prestari de servicii, cat si operatiuni de intermediere determina baza de impozitare corespunzator fiecarei categorii de operatiuni, potrivit prevederilor art. 13 din ordonanta.
    8.5. Pentru vanzarile de bunuri in regim de consignatie, baza de impozitare se determina dupa cum urmeaza:
    a) suma obtinuta din vanzarea bunurilor cumparate de la agentii economici sau incredintate de catre acestia pentru a fi vandute. Pentru bunurile incredintate vandute, agentii economici respectivi sunt obligati sa emita facturi continand elementele prevazute in art. 25 lit. B din ordonanta, cel mai tarziu in ultima zi a lunii in care s-a efectuat vanzarea;
    b) suma reprezentand comisionul aplicat asupra vanzarilor de bunuri apartinand persoanelor fizice neinregistrate ca agenti economici sau persoanelor juridice necuprinse in sfera de aplicare sau scutite de plata taxei pe valoarea adaugata.
    8.6. Pentru activitatea de intermediere in turism baza de impozitare se determina la prestarea efectiva a serviciilor si se stabileste ca diferenta dintre pretul total, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, platit de client agentiilor de turism sau organizatorilor de circuite turistice si pretul, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, facturat de prestatorii serviciilor de transport, hoteliere, de restaurant si de catre alti prestatori care executa material serviciile utilizate de client.
    Din taxa calculata pe baza cotei de 15,254%, aplicata asupra bazei de impozitare, determinata potrivit prevederilor de mai sus, se scade taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate necesitatilor proprii de functionare a agentiei de turism sau a organizatorilor de circuite turistice.
    Agentii economici care presteaza serviciile de turism folosind mijloace proprii sau inchiriate (mijloace de transport, hoteluri, restaurante etc.) determina baza de impozitare potrivit art. 13 lit. b) din ordonanta.
    8.7. Operatiunile realizate de casele de amanet sunt supuse taxei pe valoarea adaugata astfel:
    a) corespunzator comisionului incasat, cand imprumutul este restituit la termen;
    b) corespunzator valorii obtinute din vanzarea bunurilor care devin proprietatea casei de amanet ca urmare a nerestituirii imprumutului;
    c) corespunzator pretului de piata, pentru bunurile care devin proprietatea casei de amanet si sunt retinute de catre aceasta.
    8.8. Pentru tranzactiile cu bunuri mobile si imobile in executarea creantelor, baza de impozitare se determina in conditii stabilite de Ministerul Finantelor.
    8.9. Echipamentul de lucru suportat partial de salariati se supune taxei pe valoarea adaugata numai corespunzator valorii bunurilor care este suportata de salariati, iar exigibilitatea intervine la data prevazuta pentru plata ratelor.
    8.10. Bunurile din import introduse in tara in regim de leasing, dupa 1 iulie 1993, se supun taxei pe valoarea adaugata la beneficiar, corespunzator sumelor si termenelor de plata prevazute in contractele incheiate pentru perioada de leasing.
    In cazul in care la expirarea perioadei de leasing bunurile trec in proprietatea beneficiarului, se datoreaza taxa pe valoarea adaugata pentru suma negociata de parti, in plus fata de suma prevazuta in contractul de leasing.
    Sumele ramase de plata, aferente bunurilor introduse in tara in regim de leasing, inainte de 1 iulie 1993, prevazute in contracte cu scadente dupa aceasta data, nu se supun taxei pe valoarea adaugata. La expirarea perioadei de leasing se aplica prevederile alin. 2 de mai sus.
    8.11. In cazul in care anumite elemente accesorii ale pretului nu sunt determinate in mod precis in momentul desfacerii marfurilor sau prestarii serviciilor, toate sumele percepute ulterior dau loc la impozitare din momentul facturarii.
    Reprezinta cheltuieli accesorii ale livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii comisioanele, cheltuielile de ambalare, de transport, de asigurare si altele de asemenea natura datorate de cumparator, in masura in care nu au fost cuprinse in preturile negociate.
    Conform art. 14 din ordonanta nu se cuprind in baza de impozitare:
    8.12. Remizele si alte reduceri de pret acordate de catre furnizor direct clientului, inclusiv cele acordate dupa facturarea bunurilor sau serviciilor; bunurile acordate de catre furnizori clientilor in vederea stimularii vanzarilor, in conditiile prevazute in contractele incheiate.
    Pentru a putea fi excluse din baza de impozitare, remizele si alte reduceri de pret trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie efective si in sume exacte in beneficiul clientului;
    b) sa nu constituie, in fapt, remunerarea unui serviciu sau o contrapartida pentru o prestatie oarecare;
    c) sa fie reflectate in facturi sau in alte documente legale, iar pentru cele acordate dupa facturare sa se respecte prevederile art. 28 din ordonanta.
    8.13. Penalizarile pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale.
    Excluderea din baza de impozitare se face numai daca penalitatile sunt percepute peste preturile si tarifele negociate.
    Nu se exclud din baza de impozitare sumele incasate pentru acoperirea prejudiciilor provocate de distrugerea, deteriorarea, nerestituirea in termen a bunurilor inchiriate sau altele similare, care, in fapt, reprezinta contravaloarea bunurilor livrate.
    8.14. Dobanzile percepute pentru platile cu intarziere, pentru imprumuturi acordate, pentru vanzari cu plata in rate sau la termene de peste 90 de zile.
    8.15. Sumele achitate de furnizor sau de prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia. Exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta sumelor respective se face numai de catre clientul in contul caruia s-au achitat sumele respective.
    8.16. Ambalajele care circula intre furnizorii de marfa si clienti prin schimb, fara facturare.
    8.17. Sumele incasate de la bugetul de stat de catre agentii economici inregistrati la organele fiscale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata si care sunt destinate finantarii investitiilor, acoperirii diferentelor de pret si de tarif, finantarii stocurilor de produse cu destinatie speciala.
    Conform art. 15 din ordonanta, baza de impozitare va fi redusa corespunzator in situatiile:
    8.18. Refuzurilor totale sau partiale ramase definitive;
    8.19. Ambalajelor in care s-a expediat marfa, restituite si facturate de clienti.
    8.20 Neincasarii totale sau partiale a contravalorii bunurilor sau serviciilor de la clienti, declarati insolvabili prin hotarari judecatoresti definitive.

    CAP. 9
    Cotele de impozitare

    9.1. In conformitate cu art. 17 din ordonanta, in Romania se aplica urmatoarele cote de impozitare:
    - cota normala de 18%
    - cota redusa de 9%
    - cota zero.
    1. Cota de 18%
    9.2. Se aplica, potrivit prevederilor art. 17 lit. A din ordonanta, asupra operatiunilor privind:
    A) Vanzarile de bunuri mobile si imobile, efectuate de catre agentii economici inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, catre beneficiari cu sediul sau cu domiciliul in Romania, cu exceptia bunurilor supuse cotei reduse de 9%, cotei zero si a celor scutite potrivit legii.
    Aceeasi cota se aplica si vanzarilor de bunuri catre persoanele fizice nerezidente in Romania.
    B) Importul de bunuri mobile, precum si vanzarea acestora catre beneficiari, in conditiile prevazute la lit. A) de mai sus.
    C) Prestarile de servicii catre beneficiarii prevazuti la lit. A) de mai sus, si anume:
    a) prestarile aferente bunurilor de natura imobiliara situate in Romania;
    b) transportul de persoane si de marfuri cand atat punctul de plecare, cat si cel de sosire se afla pe teritoriul Romaniei;
    c) transportul pe parcurs intern al marfurilor importate, cand acesta nu a fost inclus in valoarea in vama;
    d) serviciile prevazute la cap. IV pct. 3, 4 si 5 din prezentele norme, cu exceptia prestarilor accesorii transportului, legate direct de exportul marfurilor sau de transportul international de persoane.
    2. Cota redusa de 9%
    9.3. Cota redusa de 9% se aplica de agentii economici producatori, importatori si de cei care comercializeaza produsele supuse acestei cote conform art. 17 lit. B din ordonanta, cu exceptia agentilor economici din reteaua de alimentatie publica si a celor care practica adaosul comercial de alimentatie publica.
    3. Cota zero
    Se aplica, potrivit prevederilor art. 17 lit. C din ordonanta, pentru:
    9.4. Exportul de bunuri si prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor, efectuate de agentii economici cu sediul in Romania.
    Se considera export livrarile de bunuri efectuate de agentii economici cu sediul in Romania catre beneficiari cu sediul in strainatate si care sunt transportate in afara teritoriului tarii, cu indeplinirea formalitatilor vamale pentru export.
    Cota zero se aplica si prestarilor de servicii legate direct de exportul bunurilor, cum sunt:
    a) serviciile prestate de comisionari sau de alti intermediari care intervin in operatiunile de export;
    b) serviciile prestate de agentii economici autorizati pentru certificarea calitatii produselor livrate la export, pentru eliberarea certificatelor de origine si a altor avize solicitate de exportator;
    c) transportul marfurilor exportate la destinatie in strainatate;
    d) prestarile accesorii la transportul bunurilor exportate: incarcari - descarcari ale mijloacelor de transport, manipulari ale marfurilor;
    e) inchirierea mijloacelor de transport, inclusiv a celor dotate cu materiale necesare pentru protectia marfurilor exportate;
    f) paza si depozitarea marfurilor exportate;
    g) operatiunile de prezentare si ambalare a produselor destinate exportului;
    h) livrarile de bunuri destinate aprovizionarii navelor si aeronavelor care presteaza transporturi internationale de persoane si de marfuri.
    9.5. Prestatorii de servicii beneficiaza de cota zero numai in conditiile in care prestarea se efectueaza pe baza de documente prezentate de beneficiari din care sa rezulte ca operatiunile in cauza sunt direct legate de exportul de bunuri.
    In cazul in care nu se indeplineste conditia de mai sus, prestatorul factureaza serviciile aplicand cota de 18%, urmand ca exportatorul sa aplice prevederile art. 5 lit. b) din ordonanta.
    9.6. Justificarea realitatii exportului de bunuri si a prestarilor de servicii legate direct de exportul bunurilor se face cu:
    a) pentru exportul de bunuri:
    - factura externa;
    - declaratia vamala de export, vizata de organele vamale;
    - documentele de transport international si, dupa caz, polita de asigurare si/sau reasigurare, precum si alte documente specifice care sa certifice realitatea exportului, stabilite de Ministerul Finantelor;
    b) pentru prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor:
    - copia de pe declaratia vamala de export, vizata de organele vamale, sau, dupa caz, documentele de transport international, polita de asigurare si/sau reasigurare, precum si alte documente specifice prestarilor efectuate in porturi, aeroporturi, gari si autogari.
    9.7. Prestarile de servicii efectuate de agentii economici cu sediul in Romania, contractate cu beneficiarii din strainatate.
    Se considera export prestarile de servicii efectuate de agentii economici cu sediul in Romania, in favoarea beneficiarilor cu sediul in strainatate si care sunt folosite in afara Romaniei, referitoare la:
    a) inchiriere de bunuri mobile corporale;
    b) cesiuni si concesiuni ale dreptului de autor, de brevete, de licente, de marci de fabrica si de comert si alte drepturi similare;
    c) servicii de publicitate, consulting, studii, cercetari si expertize, furnizarea de date si informatii;
    d) serviciile de arhitectura, proiectare, studii, expertize si alte prestari ale agentilor imobiliari, pentru bunurile imobiliare situate in strainatate;
    e) reparatiile, transformarile, intretinerea si alte prestari, efectuate la navele de comert maritim sau pe fluvii internationale precum si la aeronave.
    Justificarea realitatii exportului se face cu:
    - contractele incheiate cu partenerii externi, sau, dupa caz, comanda acestora;
    - factura externa;
    - dovada incasarii facturii externe sau, dupa caz, introducerii in banca a declaratiei de incasare valutara.
    Sunt, de asemenea, supuse cotei zero:
    9.8. Prestarile de servicii efectuate in porturi si aeroporturi, aferente navelor de comert maritim si pe fluvii internationale, precum si aeronavelor apartinand companiilor de transport straine;
    9.9. Transportul de marfa si de persoane, in si din porturile si aeroporturile din Romania, cu nave si aeronave romanesti, comandate de beneficiari cu sediul in strainatate;
    9.10. Reparatiile la mijloace de transport feroviar si rutier, masini si utilaje tehnologice, contractate cu beneficiari din strainatate;
    9.11. Transportul international de persoane in si din strainatate, efectuat de agentii economici autorizati cu sediul in Romania, cu exceptia celui pentru agenti economici, care intermediaza activitatea de turism international, care determina baza de impozitare conform prevederilor pct. 8.6 din prezentele norme.
    Cota zero se aplica si prestarilor de servicii legate direct de transportul international de persoane.
    Cota zero pentru transportul international auto de persoane se aplica numai daca este efectuat cu mijloace de transport rutiere, pe rute stabilite cu grafic de circulatie aprobat si daca durata acestuia pe parcurs extern depaseste 24 de ore. Durata transportului pe parcursul extern se dovedeste cu documente oficiale din care sa rezulte data de iesire/intrare in tara, precum si cu cele emise de prestatorii serviciilor de cazare, masa etc. din strainatate.
    Justificarea realitatii transportului international de persoane se face cu:
    - documentul de transport international;
    - licenta de transport aprobata de organele competente;
    - graficele de transport rutier aprobate;
    9.12. Trecerea mijloacelor de transport, de marfuri si de calatori cu mijloace de transport fluvial specializate intre Romania si statele vecine;
    9.13. Bunurile si serviciile in favoarea directa a misiunilor diplomatice, a oficiilor consulare si a reprezentantelor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor pe baza de reciprocitate;
    9.14. Bunurile cumparate din expozitiile organizate in Romania, precum si din reteaua comerciala, expediate sau transportate in strainatate de catre cumparatorul care, nu are domiciliul sau sediul in Romania, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor;
    9.15. Bunurile si serviciile destinate realizarii unor obiective pe teritoriul Romaniei cu finantare directa asigurata din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale, precum si de organizatii nonprofit si de caritate, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor.
    9.16. Materialele, accesoriile si alte bunuri care sunt introduse din teritoriul vamal al Romaniei in zonele libere cu indeplinirea formalitatilor de export; redeventele si chiriile aferente terenurilor si constructiilor din zonele libere.
    Cotele de 18% si 19%, recalculate
    9.17. Cotele prevazute de art. 17 din ordonanta se aplica asupra bazei de impozitare, determinata potrivit art. 13 din ordonanta, in care nu este cuprinsa taxa pe valoarea adaugata.
    Pentru bunurile comercializate prin comertul cu amanuntul (magazine comerciale, consignatii, unitati de alimentatie publica sau alte unitati care au relatii directe cu populatia), precum si pentru unele prestari de servicii (transport, posta, telefon, telegraf etc.), preturile sau tarifele practicate cuprind si taxa pe valoarea adaugata.
    In aceste conditii, taxa pe valoarea adaugata se determina prin aplicarea unei cote recalculate asupra sumei obtinute din vanzarea bunurilor si din prestarea serviciilor respective, astfel:
    - (18: 118) x 100 = 15,254 pentru operatiunile supuse cotei de 18%;
    - ( 9: 109) x 100 =  8,257 pentru operatiunile supuse cotei de  9%.
    Acelasi regim se aplica si pentru determinarea taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor vandute pe baza de licitatie, pe baza de evaluare sau expertiza, precum si pentru alte situatii in care in documentele legale nu se specifica in mod expres cuantumul taxei pe valoarea adaugata.

    CAP. 10
    Regimul deducerilor

    10.1. Potrivit art. 18 din ordonanta, platitorii de taxa pe valoarea adaugata au dreptul la deducerea taxei aferente bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii de:
    a) operatiuni supuse taxei pe valoarea adaugata conform art. 17 din ordonanta;
    b) bunuri si servicii scutite de taxa pentru care, prin lege, se prevede in mod expres exercitarea dreptului de deducere;
    c) actiuni de sponsorizare, protocol, reclama si publicitate, precum si pentru alte actiuni prevazute de lege, cu respectarea plafoanelor si destinatiilor prevazute in legi.
    10.2. Bunurile si serviciile achizitionate pentru realizarea operatiunilor prevazute la pct. 10.1 cuprind materiile prime si materialele, combustibilul si energia, piesele de schimb, obiectele de inventar si de natura mijloacelor fixe, marfurile, precum si alte bunuri si servicii ce urmeaza a se reflecta in cheltuielile de productie, de investitii sau, dupa caz, de circulatie.
    10.3. Nu poate fi dedusa, potrivit legii, taxa pe valoarea adaugata aferenta intrarilor referitoare la:
    a) bunuri si servicii destinate realizarii de operatiuni scutite pentru care legea nu prevede exercitarea dreptului de deducere;
    b) bunuri si servicii achizitionate de furnizor sau de prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia potrivit pct. 8.15 din prezentele norme;
    c) servicii de transport, hoteliere, de restaurant si altele, efectuate pentru agentii economici care desfasoara activitati de intermediere in turism;
    d) alte cheltuieli care nu au legatura directa si exclusiva cu activitatea agentului economic, cum ar fi cele pentru: distractie, divertisment, achizitionarea si intretinerea autoturismelor folosite pentru activitati ce nu au drept scop obtinerea de profit;
    e) bunuri si servicii aprovizionate pe baza de documente, care nu indeplinesc conditiile prevazute de art. 25 lit. B din ordonanta;
    f) bunuri pierdute pe timpul transportului, bunuri lipsa sau depreciate calitativ constatate pe baza de inventariere peste normele legale, neimputabile.
    10.4. Exercitarea dreptului de deducere nu se face pentru fiecare operatiune in parte, ci pentru ansamblul operatiunilor realizate in cursul unei luni.
    10.5. In situatia in care un agent economic realizeaza atat operatiuni cu drept de deducere, cat si operatiuni fara drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta aprovizionarilor, dreptul de deducere se determina potrivit art. 20 din ordonanta, in raport cu participarea bunurilor si a serviciilor achizitionate la realizarea operatiunilor cu drept de deducere.
    Operatiunile realizate de cantine, crese, gradinite si cluburi sportive nu se includ in decontul intocmit de unitatea pe langa care sunt organizate.
    Gradul de participare a bunurilor si a serviciilor la realizarea operatiunilor cu drept de deducere se determina ca raport intre suma reprezentand contravaloarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate cu drept de deducere si totalul operatiunilor realizate. La cererea justificata a agentilor economici, Ministerul Finantelor poate aproba criterii specifice pentru exercitarea dreptului de deducere.
    10.6. Pentru exercitarea dreptului de deducere, agentii economici platitori de taxa pe valoarea adaugata sunt obligati:
    A. Sa justifice prin documente legal intocmite cuantumul taxei.
    Documentele legale sunt:
    a) facturile sau, dupa caz, chitanta fiscala pentru bunurile si serviciile cumparate de la furnizorii din tara;
    b) declaratia vamala de import sau actul constatator al organelor vamale; pentru importurile efectuate prin comisionari, taxa pe valoarea adaugata inscrisa in declaratia vamala de import sau actul constatator se deduce numai de catre unitatea beneficiara pe baza documentelor respective transmise in copie certificata de comisionari;
    c) documentul care confirma achitarea taxei pe valoarea adaugata de catre agentul economic, pentru operatiunile prevazute la art. 8 din ordonanta;
    d) documentele specifice privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata aprobate conform Hotararii Guvernului nr. 768/1992.
    Documentele aferente intrarilor de bunuri si servicii care nu sunt legate direct si exclusiv de activitatea agentului economic, precum si cele destinate folosirii in scop personal sau pentru a fi puse la dispozitia altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit nu vor fi inscrise in jurnalul pentru cumparari, iar taxa pe valoarea adaugata aferenta nu este deductibila.
    In conditiile in care, pentru destinatiile de mai sus, au fost utilizate bunuri aprovizionate initial pentru nevoile agentului economic, se aplica prevederile pct. 1.5. din prezentele norme.
    B. Sa justifice ca bunurile in cauza sunt destinate pentru desfasurarea activitatii agentului economic si sunt proprietatea acestuia.
    10.7. Modalitatile de exercitare a dreptului de deducere sunt:
    a) prin retinerea, din suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii, a taxei pe valoarea adaugata aferenta intrarilor;
    b) prin rambursarea de catre organul fiscal a sumei reprezentand diferenta dintre taxa aferenta intrarilor si taxa aferenta iesirilor.
    10.8. Termenele de regularizare cu bugetul de stat a diferentelor de taxa sunt urmatoarele:
    A. Taxa datorata bugetului de stat, stabilita pe baza de deconturi ale platitorilor, se achita pana la data de 25 a lunii urmatoare;
    B. Diferenta rezultata potrivit art. 21 lit. b) din ordonanta se ramburseaza in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii decontului, a cererii de rambursare si a documentatiei justificative, la organul fiscal competent, pentru:
    a) operatiunile de export;
    b) societatile agricole constituite in baza Legii nr. 31/1990 si a Legii nr. 36/1991, indiferent de forma de organizare si de titularul dreptului de proprietate, precum si societatile comerciale care au ca obiect de activitate atat contractarea si achizitionarea de produse agricole vegetale, de animale si pasari vii, cat si industrializarea si comercializarea produselor rezultate;
    c) unitatile care prelucreaza sezonier produse agricole vegetale;
    d) unitatile autorizate sa efectueze operatiuni de contractare, achizitie si depozitare a produselor agricole vegetale;
    e) unitatile pentru care prin lege s-a prevazut exercitarea dreptului de deducere aferent bunurilor si serviciilor destinate realizarii produselor prevazute la pozitiile 1-5 din lista-anexa la ordonanta;
    f) redactiile ziarelor pentru taxa pe valoarea adaugata aferenta hartiei de ziar;
    g) unitatile productive noi pana la punerea in functiune, precum si pentru bunurile de natura mijloacelor fixe destinate retehnologizarii sectiilor de productie;
    h) diferentele de primit rezultate din actele constatatoare intocmite de organele vamale.
    C. Diferenta rezultata potrivit art. 21 lit. b) din ordonanta la alti platitori de taxa pe valoarea adaugata decat cei prevazuti la lit. B de mai sus se compenseaza cu taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat in lunile urmatoare. In situatia in care din deconturile intocmite pe o perioada de trei luni consecutiv sumele datorate bugetului de stat nu acopera integral taxa deductibila, diferenta se ramburseaza de organul fiscal competent in termen de 30 de zile de la data depunerii decontului aferent lunii a treia si a cererii de rambursare.
    D. Organele fiscale pot compensa sumele cuvenite a fi rambursate potrivit prevederilor de la lit. B si C de mai sus cu taxa pe valoarea adaugata datorata si neplatita din deconturile lunilor anterioare. Majorarile de intarziere se calculeaza incepand cu prima zi lucratoare dupa expirarea termenului legal de plata si pana la data depunerii decontului din care rezulta sumele cuvenite a fi rambursate.
    10.9. Sumele sub 1.000.000 lei nu se ramburseaza, urmand a fi regularizate prin reportare in perioadele urmatoare.
    10.10. Dupa intocmirea documentatiei si prezentarea cererii de rambursare la organul fiscal competent, suma respectiva nu mai poate fi inclusa in decont si retinuta din taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor sau serviciilor facturate in perioada urmatoare celei pentru care s-a solicitat regularizarea.
    10.11. In baza art. 24 din ordonanta se stabilesc urmatoarele cazuri in care organele Ministerului Finantelor pot cere agentilor economici garantii personale sau solidare, daca rambursarea se face inainte de verificarea documentatiei:
    a) cand suma de rambursat depaseste 100 milioane lei, ca urmare a livrarii produselor la export;
    b) cand din documentatia prezentata rezulta ca s-a ajuns in situatia de a solicita rambursarea diferentei de taxa pe valoarea adaugata, ca urmare a unor aprovizionari excesive sau de calitate necorespunzatoare sau nelivrarii produselor sau serviciilor prestate;
    c) cand din verificarile anterioare au rezultat abateri de la prevederile legii cu privire la obligatiile platitorilor.
    Garantiile vor fi constituite de catre agentii economici din bunuri si alte valori, pana la nivelul sumelor solicitate a fi rambursate sau prin depunerea unei scrisori de garantie prin care o unitate bancara, cu sediul in Romania, se angajeaza sa plateasca organelor fiscale eventuale sume incorect rambursate.
    Organele fiscale sunt obligate sa verifice corecta determinare a sumelor rambursate si sa regularizeze eventualele diferente.

    CAP. 11
    Obligatiile platitorilor

    A. Cu privire la inregistrarea la organele fiscale
    11.1. Agentii economici nou-infiintati vor fi luati in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, pe baza declaratiei depuse conform Hotararii Guvernului nr. 224/1993, in vederea atribuirii codului fiscal. Organele fiscale vor remite agentilor economici care au declarat o cifra de afaceri de peste 50 milioane lei pe 12 luni, in termen de 15 zile de la data primirii declaratiei, instiintarea de luare in evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata cu aceeasi data cu care s-a acordat codul fiscal.
    11.2. Agentii economici care in cursul anului au depasit plafonul de scutire prevazut la art. 6 lit. A.i) 12 din ordonanta sunt obligati sa solicite luarea in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    Cererea se depune la organul fiscal care a atribuit codul fiscal, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care plafonul a fost depasit, conform modelului stabilit de Ministerul Finantelor.
    In cazul in care cererea de luare in evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata se prezinta in luna in care s-a depasit plafonul de scutire, luarea in evidenta se va face incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care organele fiscale au primit cererea.
    11.3. Pentru agentii economici care, potrivit legii, indeplinesc conditiile de platitori de taxa pe valoarea adaugata, nu au depus cerere de luare in evidenta si nu au indeplinit obligatiile prevazute de art. 25 lit. B, C si D din ordonanta, organele fiscale vor proceda astfel:
    a) vor stabili taxa datorata bugetului de stat prin diferenta dintre taxa pe valoarea adaugata deductibila, determinata potrivit legii, pe baza documentelor legale primite de la furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii si taxa colectata aferenta bunurilor livrate si serviciilor prestate sau, dupa caz, prin estimare;
    b) vor calcula majorarile legale pentru intarzierea platii, vor aplica amenzile contraventionale prevazute de lege si vor lua masuri pentru intrarea in legalitate.
    11.4. Pentru agentii economici care, desi nu au depus cererea de luare in evidenta ca platitori, au respectat celelalte obligatii prevazute de art. 25 din ordonanta, organele fiscale vor proceda astfel:
    a) vor accepta deconturile prezentate si pe baza acestora ii vor lua in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata;
    b) vor aplica amenzile contraventionale prevazute de lege.
    11.5. Agentii economici care realizeaza exclusiv operatiuni scutite, fara drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta aprovizionarilor, nu vor fi inregistrati sau, dupa caz, vor fi scosi din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    11.6. La incetarea activitatii, agentii economici sunt obligati sa solicite, in termen de 15 zile de la data actului legal in care consemneaza situatia respectiva, scoaterea din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, concomitent cu depunerea declaratiei prevazute la art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 224/1993.
    B. Cu privire la intocmirea documentelor de vanzare
    11.7. Agentii economici care realizeaza operatiuni impozabile sunt obligati sa consemneze livrarile de bunuri si prestarile de servicii in facturi sau in documente specifice aprobate in conditiile prevazute la art. 26 din ordonanta si in Hotararea Guvernului nr. 768/1992.
    Pentru bunurile livrate cu aviz de insotire, furnizorii sunt obligati ca in termen de trei zile lucratoare de la data livrarii sa emita facturi si sa le transmita clientilor.
    Pentru livrari de bunuri care se efectueaza continuu, precum si pentru prestari de servicii facturarea se poate face in luna urmatoare celei in care livrarea sau prestarea s-a efectuat, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor.
    11.8. Pentru avansuri, furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii sunt obligati sa emita facturi. Se excepteaza agentii economici care beneficiaza de prevederile cap. VII pct. 7.5 lit. c) din prezentele norme.
    C. Cu privire la evidenta operatiunilor
    11.9. Sa intocmeasca si sa depuna lunar la organul fiscal, pana la data de 25 a lunii urmatoare, decontul de taxa pe valoarea adaugata, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finantelor. Ministerul Finantelor poate stabili si alte termene de depunere a decontului in functie de volumul taxei pe valoarea adaugata de plata si de alte situatii specifice ale platitorilor. Formularul se procura de la organul fiscal, se completeaza cu toate datele solicitate, se semneaza de persoanele autorizate si i se aplica stampila care angajeaza agentul economic.
    Agentii economici platitori de taxa pe valoarea adaugata sunt obligati sa depuna deconturi la termenele stabilite, conform alineatului precedent, indiferent daca au realizat sau nu operatiuni ori daca suma de plata sau de rambursat este zero.
    11.10. Sa atribuie subunitatilor inregistrate in baza art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 224/1993 calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata numai daca subunitatile respective au asigurate conditii pentru respectarea art. 25 din ordonanta si numai in conditiile obtinerii avizului organului fiscal la care unitatea centrala este inregistrata ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata.
    D. Cu privire la plata taxei pe valoarea adaugata
    11.11. Sa achite taxa datorata, potrivit decontului intocmit, pana la data de 25 a lunii urmatoare sau, dupa caz, pana la termenul stabilit conform punctului 11.9 din prezentele norme, prin virament, cec sau numerar, la organul fiscal la care s-a inregistrat ca platitor sau la banca comerciala, dupa caz.
    11.12. In cazul locatiilor de gestiune, taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii se plateste de locatar, daca acesta are calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata.
    In cazul in care locatarul este o persoana fizica sau juridica neinregistrata ca platitor, taxa pe valoarea adaugata se plateste de catre locator.
    Sumele incasate de locator reprezentand contravaloarea locatiei de gestiune nu se supun taxei pe valoarea adaugata.
    11.13. Pentru operatiunile realizate pe baza de contracte de asociere, drepturile si obligatiile prevazute de reglementarile legale privind taxa pe valoarea adaugata revin agentului economic care conduce evidenta contabila, potrivit legii.
    Repartizarea profitului intre asociati nu se supune taxei pe valoarea adaugata.
    11.14. Pentru bunurile din import taxa pe valoarea adaugata se determina de catre importator, inclusiv pentru bunurile exceptate de taxa vamala, si se inscrie in declaratia vamala de import care se prezinta organului vamal.
    11.15. Importatorul sau, dupa caz, reprezentantul acestuia care intocmeste declaratia vamala de import este obligat sa achite taxa pe valoarea adaugata la organul vamal, conform regimului in vigoare privind plata taxelor vamale.
    11.16. Ministerul Finantelor poate aproba ca taxa pe valoarea adaugata aferenta importurilor de masini si utilaje tehnologice destinate investitiilor productive, precum si materiilor prime si materialelor destinate productiei sa fie inclusa in decontul lunar si supusa acelorasi reglementari ca si taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor livrate si serviciilor prestate.
    Aprobarea se da anual, la cererea importatorilor, in conditiile stabilite prin normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    11.17. Pentru marfurile din import aflate sub regim vamal, care suspenda temporar incasarea taxelor vamale, importatorul sau reprezentantul acestuia este obligat sa garanteze si plata taxei pe valoarea adaugata. Ministerul Finantelor poate acorda scutiri de la garantarea platii taxei pe valoarea adaugata datorate, conform regimului in vigoare pentru plata taxei vamale.
    11.18. Pentru materiile prime, materialele si accesoriile trimise de clientii externi in vederea executarii de comenzi de export pentru aceiasi clienti, nu se va calcula taxa pe valoarea adaugata si nu se va solicita garantie pentru aceasta.
    La constatarea schimbarii destinatiei bunurilor respective, organele vamale vor sesiza organele fiscale teritoriale competente pentru a lua masuri potrivit prevederilor legale in vigoare.
    11.19. Sa achite taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat concomitent cu declaratia inaintata organului fiscal pentru scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in termenul reglementat prin art. 25 lit. A.b) din ordonanta.

    CAP. 12
    Dispozitii finale

    12.1. Formularele tipizate comune si specifice in legatura cu aplicarea taxei pe valoarea adaugata sunt cele aprobate conform Hotararii Guvernului nr. 768/1992.
    12.2. Corectarea erorilor de inregistrare in evidenta se va face conform prevederilor Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991. Corectarea taxei pe valoarea adaugata cuprinsa in facturi se face astfel:
    a) in cazul in care documentul nu a plecat de la agentul economic, acesta se anuleaza si se emite un nou document;
    b) in cazul in care documentul a fost transmis beneficiarului, corectarea erorilor se efectueaza prin emiterea unei noi facturi cu semnul minus sau in rosu si concomitent se emite o noua factura corecta. Factura de corectare va fi atasata la factura corect intocmita si vor fi inregistrate in jurnale si reflectate in deconturile intocmite de furnizor si beneficiar pentru luna in care a avut loc corectarea.
    12.3. Sumele ramase de incasat la data aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 3/1992, pentru livrari de bunuri si prestari de servicii cu plata in rate, nu se supun taxei pe valoarea adaugata la termenele scadente dupa intrarea in vigoare a ordonantei.
    12.4. Avansurile incasate de furnizori si prestatori pana la data introducerii taxei pe valoarea adaugata se impoziteaza potrivit reglementarilor in vigoare existente la data efectuarii operatiunilor respective, urmand ca la facturarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate baza de impozitare sa se diminueze corespunzator.
    12.5. Taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor existente in stoc, in productia in curs de fabricatie si semifabricate, la 31 decembrie 1994, destinate realizarii produselor al caror regim de taxa pe valoarea adaugata se modifica de la scutire la impozitare cu cota de 9%, se deduce potrivit prevederilor art. 18 din ordonanta.
    Acelasi regim se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 1995 si pentru taxa pe valoarea adaugata aferenta materiilor prime si materialelor, produselor finite, productiei in curs de fabricatie si marfurilor existente in stoc la inceputul lunii in care agentii economici au fost luati in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    Taxa pe valoarea adaugata aferenta obiectivelor de investitii care au fost puse in functiune in anul 1994, precum si obiectivelor a caror executie continua si dupa 31 decembrie 1994, se recalculeaza corespunzator noului regim de impozitare aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 33/1994. iar diferentele se regularizeaza prin decontul intocmit pentru luna ianuarie 1995 sau, dupa caz, la punerea in functiune a obiectivelor.
    12.6. In situatiile prevazute la art. 32 alineatul ultim din ordonanta, organele fiscale sunt autorizate sa procedeze la stabilirea taxei pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat prin estimare. Estimarea se face tinandu se seama de volumul activitatii din perioada precedenta si prin comparatie cu taxa pe valoarea adaugata datorata de alti agenti economici cu profil similar.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 809/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 809 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 809/1995
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu