E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 3 1992 in legatura cu Hotărârea 809 1995
Articolul 5 din actul Ordonanţa 3 1992 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 22 1995
Articolul 6 din actul Ordonanţa 3 1992 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 22 1995
Articolul 17 din actul Ordonanţa 3 1992 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 22 1995
Articolul 25 din actul Ordonanţa 3 1992 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 22 1995
Articolul 34 din actul Ordonanţa 3 1992 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 22 1995
Articolul 37 din actul Ordonanţa 3 1992 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 22 1995
Articolul 38 din actul Ordonanţa 3 1992 modificat de articolul 2 din actul Ordonanţa 22 1995
Articolul 25 din actul Ordonanţa 3 1992 in legatura cu Ordin 779 1995
Ordonanţa 3 1992 in legatura cu Decizia 5 1995
Articolul 6 din actul Ordonanţa 3 1992 modificat de Ordonanţa 9 1995
Articolul 8 din actul Ordonanţa 3 1992 modificat de Ordonanţa 9 1995
Articolul 12 din actul Ordonanţa 3 1992 modificat de Ordonanţa 9 1995
Articolul 14 din actul Ordonanţa 3 1992 modificat de Ordonanţa 9 1995
Articolul 17 din actul Ordonanţa 3 1992 modificat de Ordonanţa 9 1995
Articolul 36 din actul Ordonanţa 3 1992 modificat de Ordonanţa 9 1995
Ordonanţa 3 1992 republicat de Ordonanţa 3 1992
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 3 din 27 iulie 1992    * Republicata

privind taxa pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 3 din 11 ianuarie 1995


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Ordonanta Guvernului nr. 33 din 5 august 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 217 din 16 august 1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 123 din 9 decembrie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 346 din 14 decembrie 1994, cu actualizarea si numerotarea corespunzatoare a textului.
    Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 17 august 1992, aprobata si modificata prin Legea nr. 130 din 29 decembrie 1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 338 din 30 decembrie 1992, si a mai fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 214 din 31 august 1993, si prin Ordonanta Guvernului nr. 6/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 19 din 25 ianuarie 1994.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect, care se stabileste asupra operatiunilor privind transferul proprietatii bunurilor, precum si asupra celor privind prestarile de servicii.
    Valoarea adaugata, in sensul prezentei ordonante, este echivalenta cu diferenta dintre vanzarile si cumpararile in cadrul aceluiasi stadiu al circuitului economic.
    Taxa se aplica asupra tranzactiilor fiecarui stadiu al circuitului economic si reprezinta un venit al bugetului de stat.

    CAP. 2
    Sfera de aplicare

    Subcapitolul 1
    Operatiuni impozabile
    Art. 2
    In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprind operatiunile cu plata, precum si cele asimilate acestora, potrivit prezentei ordonante, efectuate de o maniera independenta de catre persoane fizice sau juridice, privind:
    a) livrari de bunuri mobile si prestari de servicii efectuate in cadrul exercitarii activitatii profesionale;
    b) transferul proprietatii bunurilor imobiliare intre agentii economici, precum si intre acestia si institutii publice sau persoane fizice;
    c) importul de bunuri si servicii.
    Sunt asimilate cu livrarile de bunuri si prestarile de servicii, in sensul prezentei ordonante, si urmatoarele operatiuni:
    2.1. vanzarea cu plata in rate sau inchirierea unor bunuri pe baza unui contract, cu clauza trecerii proprietatii asupra bunurilor respective dupa plata ultimei rate sau la o anumita data;
    2.2. preluarea de catre agentul economic a unor bunuri in vederea folosirii, sub orice forma, in scop personal sau pentru a fi puse la dispozitia altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit. Acelasi regim se aplica si prestarilor de servicii.
    Se excepteaza de la prevederile de mai sus bunurile si serviciile acordate in mod gratuit in limitele si potrivit destinatiilor prevazute prin lege.
    Operatiunile privind schimbul de bunuri au efectul a doua livrari separate. In cazul transferului dreptului de proprietate asupra unui bun de catre doua sau mai multe persoane, prin intermediul mai multor tranzactii, fiecare operatiune se considera o livrare separata, fiind impozitata distinct, chiar daca bunul respectiv este transferat direct spre beneficiarul final.
    Art. 3
    Nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operatiunile privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate de:
    a) asociatiile fara scop lucrativ, pentru activitatile avand caracter social-filantropic;
    b) organizatiile care desfasoara activitati de natura religioasa, politica sau civica;
    c) organizatiile sindicale, pentru activitatile legate direct de apararea colectiva a intereselor materiale si morale ale membrilor lor;
    d) institutiile publice, pentru activitatile lor administrative, sociale, educative, de aparare, ordine publica, siguranta statului, culturale si sportive.
    Persoanele juridice de mai sus sunt supuse taxei pe valoarea adaugata, pentru operatiunile efectuate in mod sistematic, direct sau prin unitati subordonate, pentru obtinerea de profit.

    Subcapitolul 2
    Teritorialitatea
    Art. 4
    Sunt supuse taxei pe valoarea adaugata operatiunile referitoare la transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor situate pe teritoriul Romaniei.
    Bunurile provenite din import sunt impozabile in Romania la intrarea acestora in tara si la inregistrarea declaratiei vamale.
    Prestarile de servicii sunt impozabile atunci cand sunt utilizate in Romania, indiferent de locul unde este situat sediul sau domiciliul prestatorului.

    Subcapitolul 3
    Reguli de impozitare
    Art. 5
    Operatiunile cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se impart, din punct de vedere al regulilor de impozitare, dupa cum urmeaza:
    a) operatiuni impozabile obligatoriu, la care se aplica cota stabilita prin prezenta ordonanta. Pentru aceste operatiuni, taxa se calculeaza asupra sumelor obtinute din vanzari de bunuri sau prestari de servicii, la fiecare stadiu al circuitului economic, pana la consumatorul final inclusiv.
    Din taxa facturata corespunzator sumelor reprezentand contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate se scade taxa aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii operatiunilor impozabile;
    b) operatiuni la care se aplica cota zero. La aceste operatiuni, furnizorii sau prestatorii de servicii au dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii operatiunilor impozabile;
    c) operatiuni scutite de plata taxei pe valoarea adaugata.
    Aceste operatiuni sunt reglementate prin lege si nu se admite extinderea lor prin analogie, iar furnizorii sau prestatorii de servicii nu au dreptul la deducerea taxei aferente intrarilor destinate realizarii produselor sau serviciilor scutite de taxa, daca prin lege nu se prevede altfel.
    Livrarile de utilaje si echipamente, precum si prestarile de servicii, legate nemijlocit de activitatile din domeniul explorarii si exploatarii zacamintelor de petrol si gaze, realizate de investitori straini in baza Legii nr. 66/1992, se vor efectua cu scutire de taxa pe valoarea adaugata, iar furnizorii si prestatorii vor deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor de bunuri si servicii destinate activitatilor de mai sus.

    Subcapitolul 4
    Operatiuni scutite
    Art. 6
    Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata urmatoarele operatiuni:
    A. Livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate in tara de:
    a) unitatile sanitare si de asistenta sociala: spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, aziluri, case de copii si altele autorizate sa desfasoare activitati sanitare si de asistenta sociala;
    b) unitatile de stiinta si invatamant, de cultura si sport, in cadrul invatamantului general, liceal, superior; scolile profesionale, complementare, de meserii sau postliceale; scolile de maistri; centrele de perfectionare a pregatirii profesionale; invatamantul postuniversitar, precum si de persoanele fizice care dau lectii particulare legate de aceste forme de invatamant; gradinitele, taberele de copii si tineret, precum si unitatile de invatamant cu scop social.
    Sunt scutite, de asemenea, unitatile de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica pentru programele nationale de cercetare-dezvoltare, inclusiv cercetarea fundamentala, din domeniul tehnic, de prospectiuni si lucrari geologice de cercetare pentru descoperiri de zacaminte noi, finantate din fonduri publice;
    c) persoanele fizice care presteaza munca la domiciliu, ale caror venituri sunt asimilate salariilor;
    d) liber-profesionistii autorizati care isi desfasoara activitatea individual;
    e) gospodariile agricole individuale si asociatiile de tip privat ale acestora;
    f) organizatiile de nevazatori, asociatiile persoanelor handicapate si unitatile economice in care isi desfasoara activitatea, potrivit legii, membrii acestora;
    g) cantinele organizate pe langa unitatile de invatamant, agentii economici si sociali, institutiile publice, pentru vanzarile de preparate culinare proprii catre personalul care isi desfasoara activitatea in unitatile respective, cu exceptia celor care functioneaza cu regim de alimentatie publica;
    h) institutiile bancare, financiare, de asigurari si reasigurari, Regia Autonoma "Loteria Nationala", Regia Autonoma "Monetaria Statului", pentru producerea de medalii, insigne si monede;
    i) sunt, de asemenea, scutite:
    i) 1. lucrarile de constructii, amenajari, reparatii si intretinere executate pentru cimitire, monumente comemorative ale combatantilor, eroilor, victimelor de razboi si ale Revolutiei din decembrie 1989, inclusiv livrarea unor obiecte de uz funerar;
    i) 2. incasarile din taxele de intrare la castele, muzee, targuri si expozitii, gradini zoologice si botanice, biblioteci;
    i) 3. activitatile de tiparire si vanzare a timbrelor, la valoarea declarata;
    i) 4. vanzarile de opere de arta originale, efectuate de autori;
    i) 5. operatiunile care intra in sfera de aplicare a impozitului pe spectacole, a impozitului pe vanzarea de active, asa cum acestea sunt definite prin lege, a impozitului pe veniturile din activitatea de taximetrie si a taxelor pentru acordarea licentelor in vederea practicarii jocurilor de noroc;
    i) 6. editarea, tiparirea si vanzarea de ziare, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta hartiei de ziar, cumparata din tara si din import, exclusiv activitatile cu caracter de reclama si publicitate; editarea, tiparirea si vanzarea de carti si reviste, exclusiv activitatile cu caracter de reclama si publicitate; realizarea si difuzarea programelor de radio si televiziune, cu exceptia celor cu caracter de reclama si publicitate;
    i) 7. arendarile de pamant si inchirierile de cladiri si utilaje de intrebuintare agricola;
    i) 8. operatiunile de vanzare a deseurilor din industrie si a materialelor recuperate, precum si cele de intermediere, de comision sau de alta natura legate de acestea;
    i) 9. vanzarile de terenuri, cu exceptia celor destinate constructiilor, a terenurilor din intravilan, inclusiv cele aferente localitatilor urbane si rurale pe care sunt amplasate constructiile sau alte amenajari ale localitatilor;
    i) 10. aportul de bunuri si servicii la capitalul social al societatilor comerciale;
    i) 11. produsele si serviciile importante pentru consumul populatiei, prevazute in anexa.
    Agentii economici care produc si comercializeaza paine vor deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor aprovizionate, destinate acestui produs;
    i) 12. activitatile agentilor economici, precum si ale unitatilor economice din cadrul altor persoane juridice care realizeaza un venit total din activitatea de baza si din alte activitati, declarat la organul fiscal competent, de pana la 10 milioane lei anual.
    In situatia realizarii unui venit superior plafonului de mai sus, agentii economici devin platitori de taxa pe valoarea adaugata incepand cu data de 1 a lunii a doua celei in care plafonul a fost depasit. In acest caz, agentilor economici le revin toate obligatiile prevazute la art. 25 din prezenta ordonanta.
    Dupa inscrierea ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, agentii economici nu mai beneficiaza de scutire, chiar daca ulterior realizeaza un venit total inferior plafonului de 10 milioane lei anual.
    B. Operatiuni de import:
    a) bunurile din import care, prin lege sau prin hotarari ale Guvernului, sunt scutite de taxe vamale;
    b) masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele si mijloacele de transport din import necesare investitiilor, constituite ca aport in natura sau achizitionate din aportul in numerar al investitorilor straini la capitalul social ori la majorarea acestuia;
    c) marfurile importate si comercializate in regim de duty-free, precum si prin magazinele pentru servirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora;
    d) bunurile introduse in tara fara plata taxelor vamale, potrivit regimului vamal aplicabil persoanelor fizice;
    e) bunurile si serviciile de import provenite sau finantate direct din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale, precum si de organizatii nonprofit si de caritate, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor;
    f) importul de aur al Bancii Nationale a Romaniei;
    g) reparatiile si transformarile la nave si aeronave romanesti in strainatate;
    h) aeronavele civile si produsele prevazute in nomenclatorul la Tariful vamal de import al Romaniei, provenite din tarile semnatare ale Acordului privind comertul cu aeronave civile;
    i) bunurile de import similare bunurilor din tara scutite de taxa pe valoarea adaugata conform art. 6 lit. A. i) 6 si i) 11.

    Subcapitolul 5
    Operatiuni impozabile prin optiune
    Art. 7
    Agentii economici, precum si unitatile economice din cadrul altor persoane juridice care efectueaza operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata pot opta pentru plata acestei taxe, pentru intreaga activitate sau numai pentru o parte a acesteia. Aprobarea se da de catre Ministerul Finantelor prin organele sale fiscale si se refera la ansamblul normelor privind taxa pe valoarea adaugata, iar aplicarea se face incepand cu luna urmatoare datei aprobarii.

    Subcapitolul 6
    Platitorii taxei pe valoarea adaugata
    Art. 8
    Taxa pe valoarea adaugata se plateste de catre persoanele fizice sau juridice care efectueaza, de o maniera independenta, in mod obisnuit sau ocazional, una sau mai multe operatiuni impozabile prevazute de prezenta ordonanta.
    Pentru bunurile de import, taxa pe valoarea adaugata se plateste de persoanele fizice sau juridice importatoare, direct sau prin intermediari.
    Pentru bunurile din import inchiriate, precum si pentru operatiunile de publicitate, consulting, studii si cercetare, cesiuni sau concesiuni ale dreptului de autor, de brevete, de licente, de marci de fabrica si de comert sau alte drepturi similare, efectuate de un prestator cu sediul sau domiciliul in strainatate si folosite de beneficiari cu sediul sau domiciliul in Romania, taxa se plateste de catre beneficiari.
    Art. 9
    Agentul economic care inscrie taxa pe valoarea adaugata pe o factura sau pe un document legal aprobat este obligat sa achite suma respectiva la bugetul de stat, chiar daca operatiunea in cauza nu este impozabila potrivit prezentei ordonante.

    CAP. 3
    Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

    Art. 10
    Obligatia platii taxei pe valoarea adaugata ia nastere la data efectuarii livrarii de bunuri mobile, transferului proprietatii bunurilor imobiliare si prestarii serviciilor.
    In cazul livrarii partiale sau executarii partiale de servicii, obligatia de plata se determina corespunzator valorii bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.
    Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii cu plata in rate, precum si pentru cele care dau nastere la decontari sau incasari succesive, faptul generator intervine la expirarea perioadei pentru care se face decontarea sau, dupa caz, la data prevazuta pentru plata ratelor.
    Art. 11
    Pentru operatiunile prevazute mai jos, obligatia platii taxei pe valoarea adaugata ia nastere la:
    a) data inregistrarii declaratiei vamale, in cazul importurilor de bunuri, sau la data receptiei de catre beneficiari, pentru serviciile din import;
    b) data vanzarii bunurilor catre beneficiari in cazul operatiunilor efectuate prin intermediari sau consignatie;
    c) data emiterii documentelor in care se consemneaza preluarea unor bunuri achizitionate sau fabricate de agentul economic, in vederea folosirii, sub orice forma, sau pentru a fi puse la dispozitia altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit;
    d) data documentelor prin care se confirma prestarea de catre agentii economici a unor servicii, cu titlu gratuit, pentru alte persoane fizice sau juridice;
    e) data colectarii monedelor din masina pentru marfurile vandute prin masini automate.
    Art. 12
    Exigibilitatea este dreptul organului fiscal de a pretinde platitorului, la o anumita data, plata taxei datorate bugetului de stat.
    Taxa pe valoarea adaugata este exigibila pentru livrarile de bunuri mobile, transferul proprietatii bunurilor imobiliare, prestarile de servicii si pentru operatiunile specificate la art. 11 din prezenta ordonanta, la realizarea faptului generator.
    Prin derogare, atunci cand emiterea facturii sau a unui document legal aprobat are loc inaintea momentului in care bunurile au fost livrate, expediate sau puse la dispozitia cumparatorului, taxa este exigibila la data emiterii documentelor respective.
    Pentru prestarile de servicii, inclusiv lucrarile imobiliare, la care se incaseaza avansuri sau se fac decontari succesive cu autorizarea organului fiscal competent, exigibilitatea intervine la data stabilirii debitului clientului pe baza de factura sau alt document inlocuitor.
    Antreprenorii de lucrari imobiliare pot, in conditiile si pentru lucrarile stabilite prin hotarare a Guvernului, sa opteze pentru plata taxei pe valoarea adaugata la efectuarea livrarilor.

    CAP. 4
    Baza de impozitare

    Art. 13
    Baza de impozitare reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    Baza de impozitare este determinata de:
    a) preturile negociate intre vanzator si cumparator, precum si alte cheltuieli datorate de cumparator pentru livrarile de bunuri si care nu au fost cuprinse in pret. Aceste preturi cuprind si accizele stabilite potrivit normelor legale;
    b) tarifele negociate pentru prestarile de servicii;
    c) suma rezultata din aplicarea cotei de comision sau suma convenita intre parteneri, pentru operatiunile de intermediere;
    d) preturile de piata sau, in lipsa acestora, costurile bunurilor executate de agentii economici pentru folosinta proprie ori predate sub diferite forme angajatilor sau altor persoane;
    e) valoarea in vama, determinata potrivit legii, la care se adauga taxa vamala, alte taxe si accizele datorate pentru bunurile si serviciile din import;
    f) preturile de piata sau, in lipsa acestora, costurile aferente serviciilor prestate pentru folosinta proprie de un agent economic sau cu titlu gratuit pentru alte persoane fizice sau juridice;
    g) preturile vanzarilor efectuate din depozitele vamii sau stabilite prin licitatie.
    Art. 14
    Nu se cuprind in baza de impozitare urmatoarele:
    a) remizele si alte reduceri de pret acordate de catre furnizor direct clientului;
    b) sumele primite cu titlu de penalitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale;
    c) dobanzile percepute pentru platile cu intarziere.
    Art. 15
    In cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, preturile sau alte elemente cuprinse in facturi sau in documente similare, suma impozabila va fi redusa corespunzator. In acelasi mod se procedeaza si in situatia in care cumparatorii returneaza ambalajele in care s-a expediat marfa.

    CAP. 5
    Cotele de impozitare

    Art. 16
    Taxa pe valoarea adaugata se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de prezenta ordonanta asupra bazei de impozitare determinate in conditiile art. 13.
    Art. 17
    In Romania se aplica urmatoarele cote:
    A. Cota de 18% pentru operatiunile privind livrarile de bunuri, transferurile imobiliare si prestarile de servicii, din tara si din import, cu exceptia celor prevazute la lit. B si C.
    B. Cota redusa de 9% pentru:
    1. carne de animale si pasari domestice, inclusiv organe si maruntaie, vandute in stare proaspata, ca produse si conserve;
    2. peste si produse din peste, inclusiv semiconserve si conserve, exclusiv icre;
    3. lapte, lapte praf si produse lactate;
    4. uleiuri si grasimi comestibile;
    5. medicamente de uz uman si veterinar, substante farmaceutice, plante medicinale, aparatura de tehnica medicala si alte bunuri destinate exclusiv utilizarii in scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare.
    Aplicarea cotei reduse se va face incepand cu data de 1 ianuarie 1995, data de la care se va modifica corespunzator Lista produselor si serviciilor scutite de plata taxei pe valoarea adaugata, conform anexei.
    C. Cota zero pentru:
    a) exportul de bunuri si prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor, efectuate de agentii economici cu sediul in Romania;
    b) prestarile de servicii efectuate de agentii economici cu sediul in Romania, contractate cu beneficiari din strainatate;
    c) transportul international de persoane in si din strainatate, efectuat de agentii economici autorizati cu sediul in Romania;
    d) bunurile si serviciile in favoarea directa a misiunilor diplomatice, a oficiilor consulare si a reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor pe baza de reciprocitate;
    e) bunurile cumparate din expozitiile organizate in Romania, precum si din reteaua comerciala, expediate sau transportate in strainatate de catre cumparatorul care nu are domiciliul sau sediul in Romania, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor;
    f) bunurile si serviciile destinate realizarii unor obiective pe teritoriul Romaniei cu finantare directa asigurata din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale, precum si de organizatii nonprofit si de caritate, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor.

    CAP. 6
    Regimul deducerilor

    Art. 18
    Platitorii de taxa pe valoarea adaugata au dreptul la deducerea taxei aferente bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii de:
    a) operatiuni supuse taxei pe valoarea adaugata conform art. 17 din prezenta ordonanta;
    b) bunuri si servicii scutite de taxa pentru care, prin lege, se prevede in mod expres exercitarea dreptului de deducere;
    c) actiuni de sponsorizare, reclama si publicitate, precum si pentru alte actiuni prevazute in legi, cu respectarea plafoanelor si destinatiilor prevazute in acestea.
    Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste ca diferenta intre valoarea taxei facturate pentru bunurile livrate si serviciile prestate si a taxei aferente intrarilor, dedusa potrivit prevederilor de mai sus.
    Diferenta de taxa in plus sau in minus se regularizeaza, in conditiile prezentei ordonante, pe baza de deconturi ale platitorilor.
    Art. 19
    Pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta intrarilor, agentii economici sunt obligati:
    a) sa justifice, prin documente legal intocmite, cuantumul taxei;
    b) sa justifice ca bunurile in cauza sunt destinate pentru nevoile firmei si sunt proprietatea acesteia.
    Dreptul de deducere priveste numai taxa ce este inscrisa intr-o factura sau in alt document legal care se refera la bunuri sau servicii destinate pentru realizarea operatiunilor prevazute la art. 18 din prezenta ordonanta.
    Art. 20
    Agentii economici care folosesc, pentru nevoile firmei, bunuri si servicii achizitionate, au dreptul sa deduca integral taxa pe valoarea adaugata aferenta intrarilor, numai daca sunt destinate realizarii operatiunilor prevazute la art. 18 din prezenta ordonanta.
    In situatia in care realizeaza atat operatiuni prevazute la art. 18 din prezenta ordonanta, cat si alte operatiuni scutite de plata taxei pe valoarea adaugata, dreptul de deducere se determina in raport cu participarea bunurilor sau serviciilor respective la realizarea operatiunilor prevazute la art. 18 din prezenta ordonanta.
    Art. 21
    Dreptul de deducere se exercita pe doua cai:
    a) prin retinerea din suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata, pentru livrarile de bunuri sau serviciile prestate, a taxei aferente intrarilor;
    b) prin rambursarea de catre organul fiscal a sumei reprezentand diferenta dintre taxa aferenta intrarilor si taxa facturata de agentul economic pentru livrarile de bunuri sau serviciile prestate.
    Art. 22
    Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii, deducerea prevazuta la art. 21 lit. a) se face lunar.
    Art. 23
    Rambursarea diferentei de taxa, prevazuta la art. 21 lit. b), se efectueaza la cerere, pe baza documentatiei stabilite de Ministerul Finantelor si a verificarilor efectuate de catre organele fiscale teritoriale, la termenele stabilite prin hotarare a Guvernului, diferentiate in functie de natura operatiunilor si de suma minima de rambursat.
    Art. 24
    Prin hotarare a Guvernului se pot stabili cazurile si conditiile in care, pentru anumite rambursari ale taxei pe valoarea adaugata, Ministerul Finantelor poate cere garantii personale sau solidare pentru eventuale sume incorect rambursate.

    CAP. 7
    Obligatiile platitorilor

    Art. 25
    Platitorii de taxa pe valoarea adaugata au urmatoarele obligatii:
    A. Cu privire la inregistrarea la organele fiscale:
    a) sa depuna sub semnatura persoanelor autorizate, la organul fiscal competent, o declaratie de inregistrare conform modelului aprobat de Ministerul Finantelor, in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii sau a modificarii conditiilor de exercitare a acesteia.
    Agentii economici care devin platitori de taxa pe valoarea adaugata, ca urmare a depasirii plafonului de venit prevazut la art. 6 din prezenta ordonanta, depun declaratia de inregistrare pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care au realizat depasirea;
    b) sa solicite organului fiscal scoaterea din evidenta ca platitor de taxa, in caz de incetare a activitatii, in termen de 15 zile de la data actului legal in care se consemneaza situatia respectiva.
    B. Cu privire la intocmirea documentelor privind transferul proprietatii bunurilor si prestarile de servicii:
    a) sa emita facturi sau documente legal aprobate pentru operatiunile impozabile realizate, in care sa consemneze, in mod distinct:
    - numarul de inregistrare fiscala;
    - data emiterii;
    - numele si adresa furnizorului;
    - numele si adresa beneficiarului;
    - denumirea si cantitatea bunurilor livrate sau serviciilor prestate;
    - preturile unitare si valoarea totala, exclusiv taxa pe valoarea adaugata;
    - cota de taxa pe valoarea adaugata;
    - suma taxei pe valoarea adaugata.
    Taxa pe valoarea adaugata inscrisa pe o factura sau pe un document legal aprobat este datorata bugetului de stat, chiar daca operatiunea in cauza nu este impozabila sau daca taxa inscrisa este mai mare decat cea legala;
    b) cumparatorii sunt obligati sa solicite de la furnizori sau prestatori facturi sau documente legal aprobate pentru toate bunurile sau serviciile achizitionate si sa verifice inscrierea in documentele respective a datelor prevazute la lit. a) de mai sus;
    c) platitorii de taxa pe valoarea adaugata sunt scutiti de obligatia emiterii unei facturi in cazul urmatoarelor operatiuni:
    c) 1. transportul cu taximetre;
    c) 2. vanzari de bunuri si prestari de servicii catre populatie pe baza de bonuri fara nominalizari privind cumparatorul;
    c) 3. alte operatiuni stabilite de Ministerul Finantelor;
    d) importatorii sunt obligati sa intocmeasca declaratia vamala de import si sa determine, potrivit legii, valoarea in vama, taxele vamale, alte taxe si accizele datorate de acestia si, pe baza acestora, sa calculeze taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat.
    C. Cu privire la evidenta operatiunilor:
    a) sa tina in mod regulat evidenta contabila potrivit legii, care sa le permita sa determine baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata facturata pentru livrarile si serviciile efectuate, precum si cea deductibila aferenta intrarilor.
    Documentele justificative si modul de reflectare in evidenta a operatiunilor prevazute la alineatul precedent se vor stabili de Ministerul Finantelor;
    b) sa intocmeasca si sa depuna la organul fiscal, lunar, la termenul si potrivit modelului stabilit de Ministerul Finantelor, deconturi privind suma impozabila si taxa exigibila;
    c) sa furnizeze organelor fiscale toate justificarile necesare stabilirii operatiunilor impozabile executate atat la sediul principal, cat si la sucursale sau agentii;
    d) sa furnizeze organelor fiscale, la cererea acestora, pana la data de 15 august a fiecarui an, informatiile referitoare la operatiunile impozabile prevazute pentru anul urmator.
    D. Cu privire la plata taxei pe valoarea adaugata:
    a) sa achite taxa datorata, potrivit decontului intocmit lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, prin virament, cec sau numerar, la organul fiscal competent sau la bancile comerciale, dupa caz;
    b) sa achite taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor din import la organul vamal, conform regimului in vigoare privind plata taxelor vamale.
    Ministerul Finantelor poate aproba ca taxa pe valoarea adaugata aferenta importurilor de masini si utilaje tehnologice destinate investitiilor productive, precum si materiilor prime si materialelor destinate productiei, sa fie inclusa in decontul lunar si supusa acelorasi reglementari ca si taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor livrate si serviciilor prestate. Aprobarea se da anual la cererea importatorilor.
    Ministerul Finantelor va stabili prin norme metodologice conditiile in care taxa pe valoarea adaugata pentru aceste categorii de bunuri poate fi inclusa in decontul lunar;
    c) in caz de incetare a activitatii, sa achite taxa datorata bugetului de stat, concomitent cu cererea inaintata organului fiscal pentru scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 26
    Formularele pentru facturi, borderourile zilnice de vanzare, incasare si alte documente necesare aplicarii prevederilor prezentei ordonante se stabilesc de Ministerul Finantelor si sunt obligatorii pentru platitorii de taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 27
    Agentii economici care realizeaza operatiuni impozabile au obligatia asigurarii conditiilor necesare pentru emiterea documentelor, prelucrarea informatiilor si conducerea evidentelor prevazute de reglementarile in domeniul taxei pe valoarea adaugata, iar cei care au obiect de activitate comertul cu amanuntul, activitati hoteliere, prestari de servicii catre populatie si alte activitati de asemenea natura au si obligatia instalarii aparatelor de marcat care sa corespunda cerintelor pentru aplicarea taxei pe valoarea adaugata.
    Art. 28
    Corectarea taxei facturate in mod eronat de catre un agent economic se va efectua prin emiterea unei noi facturi, in rosu, pentru sumele ce urmeaza a fi scazute, si in negru, pentru cele de adaugat.
    Art. 29
    Termenul de prescriptie a drepturilor bugetului de stat sau ale platitorilor, rezultate din prezenta ordonanta, este de 5 ani de la data prevazuta pentru exercitarea acestora.
    Art. 30
    Impozitul pe circulatia marfurilor cuprins in valoarea materiilor prime si a materialelor aflate in stoc sau incorporate in productia neterminata sau in produsele finite existente in unitati la data aplicarii prezentei ordonante nu este deductibil din taxa pe valoarea adaugata datorata dupa intrarea in vigoare a acesteia.
    Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent produsele exportate, pentru care se va restitui impozitul pe circulatia marfurilor, potrivit autorizarii si metodologiei in vigoare pana la data aplicarii prezentei ordonante.
    Art. 31
    Pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii facturate dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante, se aplica taxa pe valoarea adaugata, indiferent de data incheierii contractelor, a executarii produselor sau a prestarii serviciilor.
    Art. 32
    Organele fiscale au dreptul sa efectueze verificari si investigatii la platitorii taxei pe valoarea adaugata privind respectarea acestei ordonante, inclusiv asupra inregistrarilor contabile. In acest scop, au dreptul sa ceara platitorilor sa prezinte evidentele si documentele aferente sau orice alte elemente ce pot avea legatura cu verificarea.
    In situatia in care, in urma verificarii efectuate, rezulta erori sau abateri de la normele legale, organele fiscale au obligatia de a stabili cuantumul taxei pe valoarea adaugata deductibila si facturata si de a proceda la urmarirea diferentei de plata sau la restituirea sumelor incasate in plus, dupa caz.
    In cazul in care facturile, evidentele contabile sau datele necesare pentru calcularea bazei de impozitare lipsesc sau sunt incomplete, in ce priveste cantitatile, preturile si tarifele practicate pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii ori taxa pe valoarea adaugata aferenta intrarilor, organelor fiscale vor proceda la reimpozitare prin estimare.
    Art. 33
    Diferentele in minus constatate la verificarea taxei pe valoarea adaugata se platesc in termen de 7 zile de la data incheierii actului de control impreuna cu majorarile de intarziere aferente, iar cele in plus se restituie in acelasi termen sau se compenseaza cu platile ulterioare, la cererea agentului economic platitor.
    Art. 34
    Neplata integrala sau a unei diferente din taxa pe valoarea adaugata, in termenul stabilit, atrage majorarea sumei de plata cu 0,3% pentru fiecare zi de intarziere.
    Calculul majorarilor de intarziere se face din ziua imediat urmatoare expirarii termenului legal de plata si pana la ziua platii taxei datorate, inclusiv.
    In cazurile in care se constata intarzieri repetate sau intentionate ale platii taxei datorate bugetului de stat, Ministerul Finantelor poate dispune suspendarea activitatii agentului economic pana la efectuarea platii.
    Art. 35
    Actele emise de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor pentru constatarea obligatiilor de plata privind taxa pe valoarea adaugata constituie titluri executorii.
    Bancile vor pune in aplicare aceste titluri fara acceptul platitorilor.
    Art. 36
    Constituie contraventii urmatoarele fapte daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
    a) nedepunerea in termen la organele fiscale a declaratiei de inregistrare sau de scoatere din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata si a decontului privind suma impozabila si taxa exigibila;
    b) refuzul de a furniza organelor fiscale toate informatiile necesare stabilirii operatiunilor impozabile, potrivit reglementarilor prevazute la art. 25 din prezenta ordonanta;
    c) tinerea eronata sau necorespunzatoare a evidentei tehnico-operative sau contabile privind operatiunile impozabile si calculul taxei pe valoarea adaugata datorate bugetului de stat;
    d) nerespectarea de catre organele bancare a prevederilor art. 35 alin. 2 din prezenta ordonanta.
    Contraventiile prevazute la lit. a), b) si c) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 150.000 lei, iar contraventia prevazuta la lit. d) se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 1.000.000 lei.
    In situatia in care se constata tinerea eronata a evidentelor, cu scopul vadit de a reduce taxa datorata bugetului de stat sau de a obtine o rambursare necuvenita, unitatile platitoare varsa la bugetul de stat taxa sustrasa, o amenda egala cu valoarea acesteia, precum si majorarile de intarziere prevazute la art. 34 din prezenta ordonanta.
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor si de aparatul teritorial din subordinea acestuia, conform Legii nr. 32/1968, cu exceptia art. 25, art. 26 si art. 27.
    Art. 37
    Contestatiile privind stabilirea si incasarea taxei pe valoarea adaugata, a majorarilor de intarziere si a amenzilor se depun in termen de 30 de zile de la data instiintarii agentului economic platitor si se rezolva de catre directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrare. Impotriva deciziei date se poate face contestatie la Ministerul Finantelor care, in cel mult 60 de zile de la inregistrare, este obligat sa o solutioneze. Solutia data este definitiva.
    Depunerea contestatiei nu suspenda obligatia platitorilor cu privire la virarea sumelor datorate la bugetul de stat, potrivit prezentei ordonante.
    Art. 38
    Contestatiile cu privire la stabilirea taxei pe valoarea adaugata sunt supuse unei taxe de timbru de 2% din suma contestata. Taxa nu poate fi mai mica de 1.000 lei.
    Taxa de timbru se datoreaza indiferent daca o alta contestatie, cu acelasi obiect, inregistrata si rezolvata anterior, a fost taxata.
    In vederea calcularii taxei de timbru, platitorii sunt obligati sa specifice in scris cuantumul sumei contestate. In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie proportional cu suma redusa.
    Art. 39
    Ministerul Finantelor si celelalte ministere vor asigura luarea masurilor necesare privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata.
    Art. 40
    Normele de aplicare a dispozitiilor din prezenta ordonanta se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 41
    Prevederile prezentei ordonante se aplica incepand cu data de 1 iulie 1993.
    Pe data aplicarii prezentei ordonante se abroga Hotararea Guvernului nr. 7 din 10 ianuarie 1991 privind unele masuri financiare pentru stimularea suplimentara a exportului, precum si prevederile privind impozitul pe circulatia marfurilor din Hotararea Guvernului nr. 779 din 15 noiembrie 1991 privind impozitul pe circulatia marfurilor si accizele.

    NOTA:
    Potrivit prevederilor art. II alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 33/1994 ordinele, deciziile, modelele de formulare si normele de completare referitoare la taxa pe valoarea adaugata, emise de Ministerul Finantelor, se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

    ANEXA 1

                               LISTA
produselor si serviciilor scutite de plata taxei pe valoarea adaugata

    1. Paine.
    2. Combustibil pentru consum casnic: lemne de foc, carbuni, combustibil tip M, tip P si lichid usor pentru calorifer, gaz petrolier lichefiat si gaze naturale.
    3. Energie electrica pentru consum casnic.
    4. Energie termica pentru consum casnic.
    5. Prestarile de servicii de salubritate, deratizare, dezinsectie, apa si canalizare.
    6. Proteze si produse ortopedice.
    7. Transportul in comun urban de calatori, inclusiv cel care parcurge si o distanta in afara urbanului, daca se practica tarife stabilite in conditiile transportului urban de calatori, precum si transportul fluvial al localnicilor in Delta si pe relatiile Orsova - Moldova Noua, Braila - Harsova, Galati - Grindu.

    NOTA:
    Agentii economici care produc si comercializeaza paine vor deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor aprovizionate, destinate acestui produs.
    Produsele si serviciile prevazute la pct. 2   5 sunt scutite de plata taxei pe valoarea adaugata la agentii economici din reteaua de desfacere, de distribuire si de prestare catre populatie, la asezamintele de crestere si ocrotire a copiilor, la azilurile si caminele de batrani, iar acestia isi vor exercita, pentru aceste livrari si prestari de servicii, dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor de bunuri si prestarilor de servicii destinate operatiunilor mentionate mai sus.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 3/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 3 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 3/1992
Hotărârea 809 1995
cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata
Ordonanţa 22 1995
cu privire la modificarea si completarea unor reglementari referitoare la accize, taxa pe valoarea adaugata si comisionul vamal
Ordin 779 1995
privind aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, aferenta unor importuri de masini si utilaje tehnologice destinate investitiilor productive, precum si materiilor prime si materialelor destinate productiei
Decizia 5 1995
privind aprobarea solutiilor referitoare la aplicarea unitara a prevederilor unor articole din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 9/1995
Ordonanţa 9 1995
referitoare la perfectionarea unor reglementari privind taxa pe valoarea adaugata
Ordonanţa 3 1992
privind taxa pe valoarea adaugata
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu