Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 779 din 18 aprilie 1995

privind aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, aferenta unor importuri de masini si utilaje tehnologice destinate investitiilor productive, precum si materiilor prime si materialelor destinate productiei

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 96 din 19 mai 1995


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata,
    in baza prevederilor art. 25 lit. D. b) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice cu privire la modul de aplicare a taxei pe valoarea adaugata aferenta unor importuri de masini si utilaje tehnologice destinate investitiilor productive, precum si materiilor prime si materialelor destinate productiei, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin prevederile Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 118/1994 se abroga.

                    Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Florin Georgescu

    ANEXA 1

                      NORME METODOLOGICE
cu privire la modul de aplicare a taxei pe valoarea adaugata aferenta unor importuri de masini si utilaje tehnologice destinate investitiilor
productive, precum si materiilor prime si materialelor destinate productiei

    1. Potrivit art. 25 lit. D. b) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor din import se plateste la organul vamal, conform regimului in vigoare privind plata taxelor vamale.
    2. Ministerul Finantelor poate aproba, pe baza de cerere si documente justificative, cu taxa pe valoarea adaugata aferenta unor importuri de masini si utilaje tehnologice destinate investitiilor productive, precum si unor materii prime si materiale destinate productiei sa fie inclusa in decontul lunar si supusa acelorasi reglementari ca si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru bunurile livrate si serviciile prestate.
    3. Aprobarea se da pe o durata ce nu poate depasi anul calendaristic, la cererea importatorului, care indeplineste urmatoarele conditii cumulative:
    a) sa fie inregistrat la organul fiscal ca platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    b) bunurile importate sa nu faca obiectul comercializarii ca atare, cu exceptia celor importate pe baza de contract de comision sau de catre agentii economici special autorizati care asigura necesarul mai multor consumatori - unitati productive.
    4. Importatorii vor prezenta Directiei generale a impozitelor indirecte din Ministerul Finantelor o cerere potrivit modelului cuprins in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice si documentele justificative mentionate in cerere.
    Cererea se aproba sau se respinge de comisia constituita in acest scop, in urma analizei documentatiei prezentate de importator, efectuata in cadrul Directiei generale a impozitelor indirecte.
    Pe baza aprobarii, Directia generala a impozitelor indirecte elibereaza importatorilor un certificat, conform modelului cuprins in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    5. La declaratia vamala de import se anexeaza o copie xerox a certificatului care se verifica de catre organul vamal pe baza certificatului original prezentat de importator.
    6. Taxa pe valoarea adaugata se calculeaza potrivit legii si se inscrie in declaratia vamala de import, fara a fi platita la organul vamal. Lunar, Directia generala a vamilor va lua masuri de a transmite la Ministerul Finantelor - Directia generala a impozitelor indirecte, pana la data de 15 a lunii urmatoare, situatia centralizata a importurilor realizate efectiv ce beneficiaza de inlesnirea prevazuta de lege si acordata potrivit prezentelor norme metodologice.
    7. Importurile realizate in conditiile de mai sus se vor reflecta in documentele de evidenta si in decontul aferent lunii in care s-a efectuat vamuirea, astfel:
    a) in jurnalul pentru cumparari se inscriu datele cuprinse in declaratia vamala de import;
    b) in decontul lunar valoarea importurilor realizate in conditiile de mai sus si taxa pe valoarea adaugata aferenta se vor inscrie, atat la intrari cat si la iesiri, potrivit instructiunilor de completare a decontului.
    8. Organele fiscale vor lua masuri de evidenta nominala a aprobarilor date si de verificare a reflectarii corespunzatoare a inlesnirii in deconturile intocmite de agentii economici nominalizati in certificatele eliberate, potrivit prezentelor norme metodologice.
    De asemenea, vor verifica daca nu s-au instrainat utilajele sau materiile prime pentru care agentii economici au beneficiat de prevederile legale de amanare la plata a taxei pe valoarea adaugata si, in cazul in care se constata abateri de la prevederile pct. 3 si 7 din prezentele norme metodologice, vor sesiza Directia generala a impozitelor indirecte din Ministerul Finantelor, in vederea anularii certificatului.
    Pentru nerespectarea prevederilor pct. 7 lit. b) din prezentele norme metodologice, se vor calcula majorarile de intarziere prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, incepand cu data intocmirii declaratiei vamale de import pana la data depunerii decontului de T.V.A. in care operatiunile respective au fost reflectate.

                       CERERE
de amanare in vama a platii taxei pe valoarea adaugata aferenta unor
importuri si includerea acesteia in decontul aferent lunii in care
importurile s-au realizat

    1. Denumirea agentului economic ..........................................
    2. Localitatea .........................., str. ......................... nr. ........................, judetul/sectorul ................................
    3. Codul fiscal al platitorului de T.V.A.: ................................
    4. Organul fiscal la care platitorul este inregistrat .....................
    5. Cifra de afaceri anuala (mii lei):
        5.1. realizata in anul precedent .....................................
        5.2. prevazuta pentru anul in curs ...................................
    6. Valoarea anuala a importului (mii lei) ................................
    7. Valoarea importului pentru care se solicita amanare (mii lei):
        7.1. materii prime si materiale (mii lei) ............................
        7.2. masini si utilaje tehnologice (mii lei) .........................
    8. Importul de materii prime si materiale cuprins la pct. 7.1.:
        8.1. Denumirea ........................................................
...............................................................................
 .............................................................................
        8.2. Produsele fabricate: .............................................
    9. Importul de masini si utilaje tehnologice cuprins la pct. 7.2.:
        9.1. Obiectivul de investitii .........................................
        9.2. Principalele date ale contractelor/comenzilor/facturilor externe:
            Nr. ......... data ............ furnizor extern ...................
            Nr. ......... data ............ furnizor extern ...................
            Nr. ......... data ............ furnizor extern ...................
    10. Justificarea amanarii platii la vama; se vor anexa:
         10.1. copii ale deconturilor depuse la organul fiscal pe ultimele 3
               luni;
         10.2. dovada platii T.V.A.: copii ale dispozitiilor de plata si
               extraselor de cont;
         10.3. copii ale contractelor externe;
         10.4. copii ale contractelor de comision, daca este cazul.
                  Numele si prenumele .....................................
                  Functia ....................... Data ....................
                  Semnatura si stampila

    ANEXA 2

    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia generala a impozitelor indirecte


                      CERTIFICAT Nr. ...........
    In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 3/1992, republicata, taxa pe valoarea adaugata, calculata potrivit legii si inscrisa in declaratia vamala de import, se plateste la organul fiscal la care importatorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conditiile stabilite prin normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 779/1995.
    Aprobarea se refera la importul efectuat de :
    ..........................................................................
    Cod fiscal .................. privind:
        1. masini si utilaje ce fac obiectul contractelor externe
    nr. ................ furnizor ............................................
    nr. ................ furnizor ............................................
    nr. ................ furnizor ............................................
    nr. ................ furnizor ............................................
        2. materii prime si materiale:
        denumire
    2.1.
    2.2.
    2.3.
    2.4.
    2.5.
    2.6.
    2.7.
    Prezentul certificat este valabil pentru importurile realizate pana la data de ........... 1995.
                                           Director general,
SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 779/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 779 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu