Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 779 din 18 aprilie 1995

privind aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, aferenta unor importuri de masini si utilaje tehnologice destinate investitiilor productive, precum si materiilor prime si materialelor destinate productiei

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 96 din 19 mai 1995


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata,
    in baza prevederilor art. 25 lit. D. b) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice cu privire la modul de aplicare a taxei pe valoarea adaugata aferenta unor importuri de masini si utilaje tehnologice destinate investitiilor productive, precum si materiilor prime si materialelor destinate productiei, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin prevederile Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 118/1994 se abroga.

                    Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Florin Georgescu

    ANEXA 1

                      NORME METODOLOGICE
cu privire la modul de aplicare a taxei pe valoarea adaugata aferenta unor importuri de masini si utilaje tehnologice destinate investitiilor
productive, precum si materiilor prime si materialelor destinate productiei

    1. Potrivit art. 25 lit. D. b) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor din import se plateste la organul vamal, conform regimului in vigoare privind plata taxelor vamale.
    2. Ministerul Finantelor poate aproba, pe baza de cerere si documente justificative, cu taxa pe valoarea adaugata aferenta unor importuri de masini si utilaje tehnologice destinate investitiilor productive, precum si unor materii prime si materiale destinate productiei sa fie inclusa in decontul lunar si supusa acelorasi reglementari ca si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru bunurile livrate si serviciile prestate.
    3. Aprobarea se da pe o durata ce nu poate depasi anul calendaristic, la cererea importatorului, care indeplineste urmatoarele conditii cumulative:
    a) sa fie inregistrat la organul fiscal ca platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    b) bunurile importate sa nu faca obiectul comercializarii ca atare, cu exceptia celor importate pe baza de contract de comision sau de catre agentii economici special autorizati care asigura necesarul mai multor consumatori - unitati productive.
    4. Importatorii vor prezenta Directiei generale a impozitelor indirecte din Ministerul Finantelor o cerere potrivit modelului cuprins in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice si documentele justificative mentionate in cerere.
    Cererea se aproba sau se respinge de comisia constituita in acest scop, in urma analizei documentatiei prezentate de importator, efectuata in cadrul Directiei generale a impozitelor indirecte.
    Pe baza aprobarii, Directia generala a impozitelor indirecte elibereaza importatorilor un certificat, conform modelului cuprins in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    5. La declaratia vamala de import se anexeaza o copie xerox a certificatului care se verifica de catre organul vamal pe baza certificatului original prezentat de importator.
    6. Taxa pe valoarea adaugata se calculeaza potrivit legii si se inscrie in declaratia vamala de import, fara a fi platita la organul vamal. Lunar, Directia generala a vamilor va lua masuri de a transmite la Ministerul Finantelor - Directia generala a impozitelor indirecte, pana la data de 15 a lunii urmatoare, situatia centralizata a importurilor realizate efectiv ce beneficiaza de inlesnirea prevazuta de lege si acordata potrivit prezentelor norme metodologice.
    7. Importurile realizate in conditiile de mai sus se vor reflecta in documentele de evidenta si in decontul aferent lunii in care s-a efectuat vamuirea, astfel:
    a) in jurnalul pentru cumparari se inscriu datele cuprinse in declaratia vamala de import;
    b) in decontul lunar valoarea importurilor realizate in conditiile de mai sus si taxa pe valoarea adaugata aferenta se vor inscrie, atat la intrari cat si la iesiri, potrivit instructiunilor de completare a decontului.
    8. Organele fiscale vor lua masuri de evidenta nominala a aprobarilor date si de verificare a reflectarii corespunzatoare a inlesnirii in deconturile intocmite de agentii economici nominalizati in certificatele eliberate, potrivit prezentelor norme metodologice.
    De asemenea, vor verifica daca nu s-au instrainat utilajele sau materiile prime pentru care agentii economici au beneficiat de prevederile legale de amanare la plata a taxei pe valoarea adaugata si, in cazul in care se constata abateri de la prevederile pct. 3 si 7 din prezentele norme metodologice, vor sesiza Directia generala a impozitelor indirecte din Ministerul Finantelor, in vederea anularii certificatului.
    Pentru nerespectarea prevederilor pct. 7 lit. b) din prezentele norme metodologice, se vor calcula majorarile de intarziere prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, incepand cu data intocmirii declaratiei vamale de import pana la data depunerii decontului de T.V.A. in care operatiunile respective au fost reflectate.

                       CERERE
de amanare in vama a platii taxei pe valoarea adaugata aferenta unor
importuri si includerea acesteia in decontul aferent lunii in care
importurile s-au realizat

    1. Denumirea agentului economic ..........................................
    2. Localitatea .........................., str. ......................... nr. ........................, judetul/sectorul ................................
    3. Codul fiscal al platitorului de T.V.A.: ................................
    4. Organul fiscal la care platitorul este inregistrat .....................
    5. Cifra de afaceri anuala (mii lei):
        5.1. realizata in anul precedent .....................................
        5.2. prevazuta pentru anul in curs ...................................
    6. Valoarea anuala a importului (mii lei) ................................
    7. Valoarea importului pentru care se solicita amanare (mii lei):
        7.1. materii prime si materiale (mii lei) ............................
        7.2. masini si utilaje tehnologice (mii lei) .........................
    8. Importul de materii prime si materiale cuprins la pct. 7.1.:
        8.1. Denumirea ........................................................
...............................................................................
 .............................................................................
        8.2. Produsele fabricate: .............................................
    9. Importul de masini si utilaje tehnologice cuprins la pct. 7.2.:
        9.1. Obiectivul de investitii .........................................
        9.2. Principalele date ale contractelor/comenzilor/facturilor externe:
            Nr. ......... data ............ furnizor extern ...................
            Nr. ......... data ............ furnizor extern ...................
            Nr. ......... data ............ furnizor extern ...................
    10. Justificarea amanarii platii la vama; se vor anexa:
         10.1. copii ale deconturilor depuse la organul fiscal pe ultimele 3
               luni;
         10.2. dovada platii T.V.A.: copii ale dispozitiilor de plata si
               extraselor de cont;
         10.3. copii ale contractelor externe;
         10.4. copii ale contractelor de comision, daca este cazul.
                  Numele si prenumele .....................................
                  Functia ....................... Data ....................
                  Semnatura si stampila

    ANEXA 2

    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia generala a impozitelor indirecte


                      CERTIFICAT Nr. ...........
    In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 3/1992, republicata, taxa pe valoarea adaugata, calculata potrivit legii si inscrisa in declaratia vamala de import, se plateste la organul fiscal la care importatorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conditiile stabilite prin normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 779/1995.
    Aprobarea se refera la importul efectuat de :
    ..........................................................................
    Cod fiscal .................. privind:
        1. masini si utilaje ce fac obiectul contractelor externe
    nr. ................ furnizor ............................................
    nr. ................ furnizor ............................................
    nr. ................ furnizor ............................................
    nr. ................ furnizor ............................................
        2. materii prime si materiale:
        denumire
    2.1.
    2.2.
    2.3.
    2.4.
    2.5.
    2.6.
    2.7.
    Prezentul certificat este valabil pentru importurile realizate pana la data de ........... 1995.
                                           Director general,
SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 779/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 779 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu