Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 779 din 18 aprilie 1995

privind aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, aferenta unor importuri de masini si utilaje tehnologice destinate investitiilor productive, precum si materiilor prime si materialelor destinate productiei

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 96 din 19 mai 1995


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata,
    in baza prevederilor art. 25 lit. D. b) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice cu privire la modul de aplicare a taxei pe valoarea adaugata aferenta unor importuri de masini si utilaje tehnologice destinate investitiilor productive, precum si materiilor prime si materialelor destinate productiei, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin prevederile Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 118/1994 se abroga.

                    Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Florin Georgescu

    ANEXA 1

                      NORME METODOLOGICE
cu privire la modul de aplicare a taxei pe valoarea adaugata aferenta unor importuri de masini si utilaje tehnologice destinate investitiilor
productive, precum si materiilor prime si materialelor destinate productiei

    1. Potrivit art. 25 lit. D. b) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata, taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor din import se plateste la organul vamal, conform regimului in vigoare privind plata taxelor vamale.
    2. Ministerul Finantelor poate aproba, pe baza de cerere si documente justificative, cu taxa pe valoarea adaugata aferenta unor importuri de masini si utilaje tehnologice destinate investitiilor productive, precum si unor materii prime si materiale destinate productiei sa fie inclusa in decontul lunar si supusa acelorasi reglementari ca si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru bunurile livrate si serviciile prestate.
    3. Aprobarea se da pe o durata ce nu poate depasi anul calendaristic, la cererea importatorului, care indeplineste urmatoarele conditii cumulative:
    a) sa fie inregistrat la organul fiscal ca platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    b) bunurile importate sa nu faca obiectul comercializarii ca atare, cu exceptia celor importate pe baza de contract de comision sau de catre agentii economici special autorizati care asigura necesarul mai multor consumatori - unitati productive.
    4. Importatorii vor prezenta Directiei generale a impozitelor indirecte din Ministerul Finantelor o cerere potrivit modelului cuprins in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice si documentele justificative mentionate in cerere.
    Cererea se aproba sau se respinge de comisia constituita in acest scop, in urma analizei documentatiei prezentate de importator, efectuata in cadrul Directiei generale a impozitelor indirecte.
    Pe baza aprobarii, Directia generala a impozitelor indirecte elibereaza importatorilor un certificat, conform modelului cuprins in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    5. La declaratia vamala de import se anexeaza o copie xerox a certificatului care se verifica de catre organul vamal pe baza certificatului original prezentat de importator.
    6. Taxa pe valoarea adaugata se calculeaza potrivit legii si se inscrie in declaratia vamala de import, fara a fi platita la organul vamal. Lunar, Directia generala a vamilor va lua masuri de a transmite la Ministerul Finantelor - Directia generala a impozitelor indirecte, pana la data de 15 a lunii urmatoare, situatia centralizata a importurilor realizate efectiv ce beneficiaza de inlesnirea prevazuta de lege si acordata potrivit prezentelor norme metodologice.
    7. Importurile realizate in conditiile de mai sus se vor reflecta in documentele de evidenta si in decontul aferent lunii in care s-a efectuat vamuirea, astfel:
    a) in jurnalul pentru cumparari se inscriu datele cuprinse in declaratia vamala de import;
    b) in decontul lunar valoarea importurilor realizate in conditiile de mai sus si taxa pe valoarea adaugata aferenta se vor inscrie, atat la intrari cat si la iesiri, potrivit instructiunilor de completare a decontului.
    8. Organele fiscale vor lua masuri de evidenta nominala a aprobarilor date si de verificare a reflectarii corespunzatoare a inlesnirii in deconturile intocmite de agentii economici nominalizati in certificatele eliberate, potrivit prezentelor norme metodologice.
    De asemenea, vor verifica daca nu s-au instrainat utilajele sau materiile prime pentru care agentii economici au beneficiat de prevederile legale de amanare la plata a taxei pe valoarea adaugata si, in cazul in care se constata abateri de la prevederile pct. 3 si 7 din prezentele norme metodologice, vor sesiza Directia generala a impozitelor indirecte din Ministerul Finantelor, in vederea anularii certificatului.
    Pentru nerespectarea prevederilor pct. 7 lit. b) din prezentele norme metodologice, se vor calcula majorarile de intarziere prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, incepand cu data intocmirii declaratiei vamale de import pana la data depunerii decontului de T.V.A. in care operatiunile respective au fost reflectate.

                       CERERE
de amanare in vama a platii taxei pe valoarea adaugata aferenta unor
importuri si includerea acesteia in decontul aferent lunii in care
importurile s-au realizat

    1. Denumirea agentului economic ..........................................
    2. Localitatea .........................., str. ......................... nr. ........................, judetul/sectorul ................................
    3. Codul fiscal al platitorului de T.V.A.: ................................
    4. Organul fiscal la care platitorul este inregistrat .....................
    5. Cifra de afaceri anuala (mii lei):
        5.1. realizata in anul precedent .....................................
        5.2. prevazuta pentru anul in curs ...................................
    6. Valoarea anuala a importului (mii lei) ................................
    7. Valoarea importului pentru care se solicita amanare (mii lei):
        7.1. materii prime si materiale (mii lei) ............................
        7.2. masini si utilaje tehnologice (mii lei) .........................
    8. Importul de materii prime si materiale cuprins la pct. 7.1.:
        8.1. Denumirea ........................................................
...............................................................................
 .............................................................................
        8.2. Produsele fabricate: .............................................
    9. Importul de masini si utilaje tehnologice cuprins la pct. 7.2.:
        9.1. Obiectivul de investitii .........................................
        9.2. Principalele date ale contractelor/comenzilor/facturilor externe:
            Nr. ......... data ............ furnizor extern ...................
            Nr. ......... data ............ furnizor extern ...................
            Nr. ......... data ............ furnizor extern ...................
    10. Justificarea amanarii platii la vama; se vor anexa:
         10.1. copii ale deconturilor depuse la organul fiscal pe ultimele 3
               luni;
         10.2. dovada platii T.V.A.: copii ale dispozitiilor de plata si
               extraselor de cont;
         10.3. copii ale contractelor externe;
         10.4. copii ale contractelor de comision, daca este cazul.
                  Numele si prenumele .....................................
                  Functia ....................... Data ....................
                  Semnatura si stampila

    ANEXA 2

    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia generala a impozitelor indirecte


                      CERTIFICAT Nr. ...........
    In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 3/1992, republicata, taxa pe valoarea adaugata, calculata potrivit legii si inscrisa in declaratia vamala de import, se plateste la organul fiscal la care importatorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conditiile stabilite prin normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 779/1995.
    Aprobarea se refera la importul efectuat de :
    ..........................................................................
    Cod fiscal .................. privind:
        1. masini si utilaje ce fac obiectul contractelor externe
    nr. ................ furnizor ............................................
    nr. ................ furnizor ............................................
    nr. ................ furnizor ............................................
    nr. ................ furnizor ............................................
        2. materii prime si materiale:
        denumire
    2.1.
    2.2.
    2.3.
    2.4.
    2.5.
    2.6.
    2.7.
    Prezentul certificat este valabil pentru importurile realizate pana la data de ........... 1995.
                                           Director general,
SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 779/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 779 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu