E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1178 din 13 noiembrie 1996

cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 311 din 27 noiembrie 1996


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobata si modificata prin Legea nr. 130/1992 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificarile si completarile aprobate prin ordonantele Guvernului nr. 2/1996 si nr. 21/1996.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 809/1995 cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 245 din 26 octombrie 1995.

                  PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

                                 NORME
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobata si modificata prin Legea nr. 130/1992 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificarile si completarile aprobate prin ordonantele Guvernului nr. 2/1996 si nr. 21/1996

    CAP. 1
    Operatiuni impozabile

    Potrivit art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, denumita in continuare ordonanta, in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprind operatiunile privind:
    Livrari de bunuri mobile si prestari de servicii efectuate in cadrul exercitarii activitatii profesionale
    1.1. - Livrarea constituie transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor detinute de proprietar catre beneficiar, direct sau prin cei care actioneaza in numele acestora.
    Livrarea cuprinde toate operatiunile prin care se realizeaza transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile corporale, indiferent de forma juridica prin care se realizeaza: vanzare, schimb, aport in bunuri la capitalul social al societatii comerciale.
    Gazele, energia electrica si termica si altele similare sunt considerate bunuri mobile corporale.
    1.2. - Prin prestare de servicii impozabila, in sensul taxei pe valoarea adaugata, se intelege orice activitate rezultata dintr-un contract prin care o persoana fizica sau juridica se obliga sa execute o munca manuala sau intelectuala in scopul obtinerii de profit si care nu reprezinta transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile.
    Astfel de activitati pot avea ca obiect:
    a) lucrari de constructii-montaj;
    b) transport de persoane si marfuri;
    c) servicii de posta si telecomunicatii;
    d) inchiriere de bunuri mobile sau imobile;
    e) operatiuni de intermediere sau de comision;
    f) reparatii de orice natura;
    g) cesiuni de bunuri mobile necorporale, precum: dreptul de autor, de brevete, de licente, de marci de fabrica si de comert, de titluri de participare;
    h) operatiuni de publicitate, consulting, studii, cercetari si expertize;
    i) operatiuni bancare, financiare, de asigurare sau reasigurare.
    Transferul proprietatii bunurilor imobile intre agentii economici, precum si intre acestia si institutii publice sau persoane fizice
    1.3. - Intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operatiunile privind transferul proprietatii bunurilor imobile, indiferent de forma juridica prin care se realizeaza, potrivit precizarilor de la pct. 1.1 de mai sus.
    In categoria bunurilor imobile, in sensul ordonantei, se cuprind:
    a) toate constructiile imobiliare prin natura lor, cum sunt: locuintele, vilele, constructiile industriale, comerciale, agricole sau cele destinate exercitarii altor activitati;
    b) terenurile pentru constructii si cele situate in intravilan, inclusiv cele aferente localitatilor urbane sau rurale pe care sunt amplasate constructii sau alte amenajari;
    c) bunurile de natura mobiliara care nu pot fi detasate fara a fi deteriorate sau fara a antrena deteriorarea imobilelor insesi.
    Operatiuni asimilate cu livrari de bunuri si prestari de servicii
    1.4. - Vanzarea cu plata in rate sau inchirierea unor bunuri pe baza unui contract, cu clauza trecerii proprietatii asupra bunurilor respective dupa plata ultimei rate sau la o anumita data.
    1.5. - Preluarea de catre agentul economic a unor bunuri din productia proprie sau, dupa caz, achizitionate, pentru care s-a exercitat dreptul de deducere, in vederea folosirii sub orice forma, in scop personal sau pentru a fi puse la dispozitia altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit. Acelasi regim se aplica si prestarilor de servicii.
    Se excepteaza de la prevederile de mai sus bunurile si serviciile acordate, in mod gratuit, in limitele si potrivit destinatiilor prevazute prin lege.
    Incadrarea in plafoanele in limita carora pot fi predate bunuri si prestate servicii cu titlu gratuit se determina pe baza datelor raportate prin bilantul contabil anual. Depasirea plafonului reprezinta operatiune impozabila.
    1.6. - Dupa terminarea lichidarii societatii comerciale in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, conform art. 186 din Legea nr. 31/1990, repartizarea activului intre asociati nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, daca pentru bunurile respective nu s-a exercitat dreptul de deducere potrivit legii.
    1.7. - Transferul dreptului de proprietate prin schimb de bunuri si servicii are efectul a doua livrari separate si se impoziteaza distinct, in conditii stabilite de Ministerul Finantelor.
    Importul de bunuri si servicii
    1.8. - In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata intra:
    a) bunurile introduse in tara direct sau prin intermediari autorizati, de catre orice persoana fizica sau juridica, in conditiile prevazute de Regulamentul vamal al Romaniei;
    b) serviciile contractate de persoane juridice cu sediul sau cu domiciliul stabil in Romania cu persoane fizice sau juridice cu sediul sau cu domiciliul in strainatate.

    CAP. 2
    Persoane fizice sau juridice care exercita activitati supuse taxei pe valoarea adaugata

    2.1. - Potrivit art. 2 din ordonanta, pentru ca operatiunile privind transferul proprietatii bunurilor sau prestarile de servicii efectuate cu plata, precum si cele asimilate acestora sa intre in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, trebuie ca acestea sa rezulte dintr-o activitate economica avand drept scop obtinerea de profit, desfasurata de persoane juridice, cum sunt:
    a) regiile autonome;
    b) societatile comerciale;
    c) unitatile teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale;
    d) societatile agricole;
    e) unitatile cooperatiste;
    f) asociatiile si organizatiile cu scop lucrativ;
    g) liber-profesionistii autorizati, persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate sa desfasoare activitati economice pe baza liberei initiative.
    Persoanele juridice, precum si persoanele fizice, indiferent daca au fost inregistrate sau nu ca agenti economici, datoreaza taxa pe valoarea adaugata stabilita potrivit legii pentru operatiunile definite la pct. 1.8 din prezentele norme.
    2.2. - Intrarile si iesirile de produse constituite in rezerve de mobilizare nu sunt supuse taxei pe valoarea adaugata la toti agentii economici mandatati in acest scop si care sunt inregistrati la organele fiscale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. Produsele respective se supun taxei pe valoarea adaugata la scoaterea lor din regimul de mai sus si la livrarea catre alti beneficiari.

    CAP. 3
    Operatiuni care nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata

    3.1. - Potrivit art. 3 din ordonanta, nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operatiunile privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate de:
    a) asociatiile fara scop lucrativ, pentru activitatile avand caracter social-filantropic;
    b) organizatiile care desfasoara activitati de natura religioasa, politica sau civica;
    c) organizatiile sindicale, pentru activitatile legate direct de apararea intereselor colective, materiale si morale ale membrilor lor;
    d) institutiile publice, pentru activitatile lor administrative, sociale, educative, de aparare, ordine publica, siguranta statului, culturale si sportive;
    e) Camera de Comert si Industrie a Romaniei, camerele de comert si industrie teritoriale si Registrul comertului.
    3.2. - Acelasi regim se aplica si vanzarii catre populatie a imobilelor sau partilor de imobile construite si date in folosinta inainte de introducerea taxei pe valoarea adaugata; inchirierii de imobile sau de parti ale acestora in scop de locuinta; inchirierii de spatii in scop de locuinta in camine, locuinte de serviciu sau in alte spatii destinate locuintei, cu conditia respectarii prevederilor legale privind determinarea tarifului de inchiriere.
    Sumele aferente lucrarilor executate si decontate de constructori pana la data de 30 iunie 1993 pentru blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie nu se includ in baza de impozitare la vanzarea catre populatie a locuintelor terminate.
    3.3. - Nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operatiunile efectuate de unitatile care nu au calitatea de agent economic si al caror venit este destinat autofinantarii.
    Acelasi regim se aplica si agentilor economici care au ca obiect de activitate administrarea si intretinerea pietelor, oboarelor si targurilor, pentru veniturile incasate in baza art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale.
    3.4. - Intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operatiunile realizate de unitatile prevazute la pct. 3.1 de mai sus care indeplinesc conditiile unei activitati economice, precum cele privind:
    - activitatea comerciala cu bunuri cumparate sau realizate in unitati proprii;
    - activitatea hoteliera;
    - alimentatia publica;
    - activitatea de turism;
    - prestarile de servicii.
    Pentru activitatile economice de natura celor de mai sus se inregistreaza ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata numai partea din structura asociatiei, organizatiei sau institutiei (magazin, hotel, atelier, gospodarie anexa etc.), prin care se realizeaza operatiunile respective si pentru care este obligatorie organizarea distincta a evidentei gestiunilor si contabilitatii care sa permita determinarea taxei pe valoarea adaugata deductibila. Nu se admite stabilirea taxei pe valoarea adaugata deductibila pe baza de pro rata.
    Subunitatilor respective li se atribuie cod fiscal potrivit art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 224/1993.
    Unitatile care realizeaza din activitatile enumerate mai sus venituri de pana la 50 milioane lei anual sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 6 lit. A.i)12 din ordonanta.
    Unitatile care realizeaza din activitatile enumerate mai sus venituri de peste 50 milioane lei anual, dar pentru care nu pot fi organizate distinct gestiunile si evidentele care sa permita determinarea taxei pe valoarea adaugata deductibila, aferenta activitatilor respective, nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata.
    3.5. - Unitatile teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale, autorizate sa desfasoare activitati cu caracter comercial, intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, cu exceptia operatiunilor al caror venit este destinat autofinantarii.
    3.6. - Regiile autonome ale aeroporturilor de interes public national cu specific deosebit, Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" si regiile autonome de interes local, avand ca obiect de activitate construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor si a podurilor de interes national, judetean, orasenesc si comunal, intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata numai pentru veniturile proprii obtinute din prestari de servicii pentru terti, daca acestea depasesc 50 milioane lei anual si reprezinta mai mult de 10% din totalul prestarilor de servicii efectuate.
    Prestarile de servicii efectuate cu finantare de la bugetul de stat sau de la bugetele locale nu se supun taxei pe valoarea adaugata.

    CAP. 4
    Teritorialitatea

    Conform art. 4 ultimul alineat din ordonanta, prestarile de servicii sunt impozabile atunci cand sunt utilizate in Romania, indiferent de locul unde este situat sediul sau domiciliul prestatorului de servicii.
    In baza prevederilor de mai sus se stabilesc criteriile in functie de care se determina locul prestarii pentru serviciile utilizate in Romania.
    4.1. - De regula, locul prestarii de servicii se considera a fi locul unde prestatorul de servicii isi are stabilit sediul activitatii economice, iar in lipsa acestuia, acolo unde este situat domiciliul stabil al prestatorului de servicii, cu exceptia urmatoarelor servicii pentru care locul prestarii este:
    1. Locul unde sunt situate bunurile de natura imobiliara
    4.2. - Sunt supuse taxei pe valoarea adaugata lucrarile de constructii-montaj executate pentru realizarea, repararea si intretinerea bunurilor imobile existente in Romania, independent de locul unde este situat sediul prestatorului - in tara sau in strainatate.
    Acelasi regim se aplica si inchirierii de bunuri imobile, serviciilor de arhitectura, proiectare, de coordonare a lucrarilor de constructii, precum si serviciilor prestate de alti agenti economici cu activitate in domeniul bunurilor imobile (studii, expertize, reparatii si alte prestari de servicii ale agentilor imobiliari).
    2. Locul unde se presteaza transportul de persoane si de marfuri
    4.3. - Pentru activitatea de transport de persoane si de marfuri, locul prestarii de servicii este locul unde se efectueaza transportul in functie de distantele parcurse de la punctul de plecare la cel de sosire.
    3. Locul unde beneficiarul are stabilit sediul activitatii economice sau, in lipsa acestuia, domiciliul stabil al beneficiarului
    4.4. - In aceasta categorie se incadreaza:
    a) inchirierea de bunuri mobile corporale, inclusiv pe baza de contracte de leasing;
    b) cesiuni si concesiuni ale dreptului de autor, de brevete, de licente, de marci de fabrica si de comert si alte drepturi similare;
    c) servicii de publicitate;
    d) prestatiile consultantilor, inginerilor, birourilor de studii, avocatilor, expertilor contabili si alte prestatii similare;
    e) prelucrare de date si furnizare de informatii;
    f) operatiuni bancare, financiare, de asigurare si de reasigurare;
    g) punere la dispozitie de personal;
    h) prestarile intermediarilor care intervin in furnizarea serviciilor prevazute la lit. a) - g) de mai sus.
    4. Locul unde serviciile sunt prestate efectiv
    4.5. - In aceasta categorie se cuprind urmatoarele activitati:
    a) culturale, artistice, sportive, stiintifice, educative, de divertisment sau similare, inclusiv serviciile accesorii si cele ale organizatorilor de astfel de activitati;
    b) prestarile accesorii transportului, cum sunt: incarcarea-descarcarea mijloacelor de transport, manipularea, paza si depozitarea marfurilor, reparatiile, alimentarea cu carburanti si lubrifianti, intretinerea si alte servicii aferente mijloacelor de transport;
    c) expertize privind bunurile mobile corporale;
    d) lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale.
    4.6. - Pentru operatiunile enumerate mai sus se aplica regulile si cotele de impozitare prevazute de lege.

    CAP. 5
    Operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata

    Operatiunile scutite de taxa pe valoarea adaugata sunt reglementate in art. 5 lit. c) si in art. 6 din ordonanta si nu se admite extinderea lor prin analogie.
    In aplicarea prevederilor art. 6 din ordonanta, se precizeaza:
    Cu privire la livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate in tara
    5.1. - Se incadreaza in scutirea prevazuta la art. 6 lit. A.a) din ordonanta operatiunile efectuate de unitatile autorizate sa desfasoare activitati sanitare, inclusiv veterinare, si de asistenta sociala, indiferent de forma de organizare si de titularul dreptului de proprietate: spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, cabinete medicale, camine de batrani si de pensionari, case de copii, salvari si altele autorizate sa desfasoare activitati sanitare si de asistenta sociala; unitatile autorizate sa desfasoare activitati sanitare si de asistenta sociala in statiuni balneoclimaterice; serviciile de cazare, masa si tratament prestate cumulat de catre agentii economici autorizati care isi desfasoara activitatea in statiuni balneoclimaterice si a caror contravaloare este decontata pe baza de bilete de tratament.
    Sunt scutite, de asemenea, serviciile funerare prestate de unitatile sanitare sau de alte unitati special autorizate.
    In cazul in care unitatile enumerate mai sus desfasoara si alte activitati decat cele sanitare si de asistenta sociala, incadrarea acestora in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se efectueaza in mod distinct, tinand seama de prevederile normelor legale.
    Astfel, operatiunile economice efectuate in mod sistematic in vederea obtinerii de profit, cum ar fi: livrarile de medicamente, de bunuri din gospodariile anexe, prestarile hoteliere, inclusiv pensiunile, activitatile de comert, se supun taxei pe valoarea adaugata, daca unitatea in cauza realizeaza din aceste activitati un venit total de peste 50 milioane lei anual.
    5.2. - Sunt scutite, potrivit art. 6 lit. A.b) primul alineat din ordonanta, operatiunile efectuate de unitatile cuprinse, potrivit legii, in sistemul national de invatamant.
    In situatia in care unitatile prevazute la alineatul precedent realizeaza si alte operatiuni impozabile, obtinand din acestea venituri de peste 50 milioane lei anual, sunt obligate sa depuna cererea de luare in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, iar organele fiscale vor proceda conform prevederilor pct. 11.3 din prezentele norme.
    Nu se incadreaza in prevederile alin. 1 cursurile organizate cu plata de catre agenti economici in scopul obtinerii de profit.
    5.3. - Sunt scutite, potrivit art. 6 lit. A.b) alineatul ultim din ordonanta, unitatile care desfasoara activitate de cercetare-dezvoltare si carora li s-a atribuit, potrivit legii, spre executie, programe, subprograme si teme componente ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, precum si actiuni cuprinse in acesta.
    5.4. - Sunt scutite, potrivit art. 6 lit. A.e) din ordonanta:
    - livrarile de bunuri efectuate de gospodariile agricole individuale carora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole si care le folosesc si le exploateaza in mod individual;
    - livrarile de bunuri efectuate de asociatiile constituite conform art. 2 din Legea nr. 36/1991.
    5.5. - Sunt scutite, potrivit art. 6 lit. A.f) din ordonanta, organizatiile de nevazatori si asociatiile persoanelor handicapate care desfasoara activitati in scop social, precum si unitatile protejate, special organizate in baza Legii nr. 57/1992 privind incadrarea in munca a persoanelor handicapate.
    Unitatile economice apartinand organizatiilor enumerate mai sus, care nu se incadreaza in reglementarile prevazute la alineatul precedent, sunt supuse taxei pe valoarea adaugata, daca realizeaza o cifra de afaceri de peste 50 milioane lei anual.
    5.6. - Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A.g) din ordonanta, vanzarile de preparate culinare care fac parte din meniul propriu servit personalului care isi desfasoara activitatea in unitatile ce participa la finantarea cheltuielilor de regie ale cantinelor.
    Acelasi regim se aplica si cantinelor care nu sunt organizate pe langa o unitate, insa numai pentru meniul propriu servit pe baza de abonament personalului unor unitati cu care s-a incheiat contract in acest sens si la preturi stabilite fara profit.
    Vanzarea preparatelor culinare proprii la alte persoane decat cele prevazute mai sus, precum si a altor produse achizitionate in vederea revanzarii, care nu sunt cuprinse in meniul propriu, este supusa taxei pe valoarea adaugata, daca aceste operatiuni depasesc plafonul de scutire de 50 milioane lei cifra de afaceri anuala.
    Cantinele care realizeaza o cifra de afaceri anuala de peste 50 milioane lei din activitatile impozabile prevazute la alineatul precedent vor fi luate in evidenta ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata si vor prezenta deconturi distincte pentru intreaga activitate desfasurata de acestea.
    5.7. - Unitatile scutite de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 6 lit. A. h)1 - h)6 si i)6 din ordonanta, care realizeaza operatiuni impozabile, vor fi luate in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, daca din aceste operatiuni obtin o cifra de afaceri anuala mai mare de 50 milioane lei.
    5.8. - Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A.i)3 din ordonanta, operatiunile de:
    a) tiparire a timbrelor;
    b) vanzare a timbrelor la valoarea declarata.
    Nu sunt scutite vanzarile de timbre filatelice pentru colectii la alte valori decat cele declarate.
    5.9. - Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A.i)5 din ordonanta:
    1. operatiunile care intra in sfera impozitului pe spectacole, reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 679/1991. Sunt scutite sumele incasate din vanzarea biletelor si a abonamentelor pentru care se datoreaza impozitul pe spectacole de catre unitatea de exploatare, precum si sumele repartizate din incasari proprietarilor si difuzorilor de filme, in activitatea de exploatare si de difuzare a filmelor cinematografice pentru public;
    2. operatiunile care intra in sfera de aplicare a impozitului pe activitatea de taximetrie, reglementate in art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1992, aprobata si modificata prin Legea nr. 114/1992, si care se refera la persoanele fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, precum si la colaboratorii cu autoturisme proprii ai societatilor comerciale care desfasoara activitate de taximetrie;
    3. activitatea de jocuri de noroc desfasurata de agentii economici autorizati de Comisia de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc.
    5.10. - Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A.i)6 din ordonanta:
    1. vanzarea de carti, inclusiv dictionare si enciclopedii, ziare si reviste, indiferent de modul de realizare: directa, prin intermediari, pe baza de abonament. Nu sunt scutite incasarile pentru reclama si publicitate, precum si tipariturile realizate exclusiv in scopuri comerciale, de reclama si publicitate;
    2. activitatile posturilor de radio si de televiziune, altele decat cele de reclama si publicitate, atat la unitatile care realizeaza programele, cat si la cele care le difuzeaza. Lucrarile efectuate pentru receptia programelor audiovizuale sunt supuse taxei pe valoarea adaugata.
    5.11. - Produsele si serviciile scutite de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 6 lit. A.i)11 din ordonanta sunt cele prevazute in lista-anexa la Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995. Incepand cu data de 1 ianuarie 1997, pozitia nr. 7 din lista-anexa se modifica corespunzator prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1996, avand urmatorul cuprins:
    "7. Transportul fluvial al localnicilor in Delta Dunarii si pe relatiile Orsova - Moldova Noua, Braila - Harsova, Galati - Grindu."
    La pozitia "Paine" din lista-anexa la Ordonanta Guvernului nr. 3/1992, republicata, se incadreaza:
    - painea alba, semialba, neagra, simpla si cu adaosuri, inclusiv specialitatile de paine cu specific local, indiferent de denumire, gramaj si producator;
    - produsele de franzelarie, simple si cu adaosuri: chifle, cornuri, batoane, franzelute, bulci, produse traditionale;
    - covrigi simpli si cu adaosuri.
    5.12. - Scutirea de taxa pe valoarea adaugata prevazuta la art. 6 din ordonanta se aplica atat de catre agentii economici producatori, importatori, comisionari, cat si de cei care comercializeaza produsele si serviciile respective, cu exceptia agentilor economici din reteaua de alimentatie publica si a celor care practica adaosul comercial de alimentatie publica care determina taxa pe valoarea adaugata colectata pe baza pretului total aferent produselor culinare vandute, inclusiv painea, produsele de franzelarie si de panificatie prevazute mai sus.

    CAP. 6
    Operatiuni impozabile prin optiune

    6.1. - Potrivit art. 7 din ordonanta, agentii economici, precum si unitatile economice din cadrul altor persoane juridice, care efectueaza operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A. f), i)12 din ordonanta, pot opta pentru plata acestei taxe.
    6.2. - Aprobarea se da de catre Ministerul Finantelor prin organele fiscale la care agentii economici sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, pe baza de cerere si de justificare economica prezentate de solicitant, numai in conditiile in care includerea operatiunilor respective in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata nu influenteaza negativ alte activitati specifice sau produse scutite de taxa pentru protectia sociala.
    Cererile de optiune pentru o parte a activitatii desfasurate de agentii economici care se incadreaza in prevederile art. 6 lit. A. f) se aproba de catre organele fiscale numai in conditiile organizarii distincte a evidentei gestiunilor si contabilitatii, care sa permita determinarea taxei pe valoarea adaugata deductibila.
    Aprobarea este irevocabila pana la data de 31 decembrie a celui de-al patrulea an urmator celui in care s-a introdus plata taxei pe valoarea adaugata prin optiune si se prelungeste, de drept, pentru inca 5 ani, daca, in cursul perioadei initiale, agentul economic platitor prin optiune a beneficiat de rambursarea taxelor aferente bunurilor de natura mijloacelor fixe cumparate.

    CAP. 7
    Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

    7.1. - Potrivit prevederilor art. 10 alin. 1 si ale art. 12 din ordonanta, faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata iau nastere, de regula, in momentul efectuarii livrarii bunurilor mobile, transferului proprietatii bunurilor imobiliare sau prestarii serviciilor.
    7.2. - Prin art. 10 ultimul alineat si prin art. 11 din ordonanta se reglementeaza conditiile in care ia nastere faptul generator al taxei pe valoarea adaugata aferenta unor operatiuni specifice, conditii care determina si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor respective.
    7.3. - Pentru bunurile din import aflate in regim de tranzit, antrepozit sau de introducere temporara in tara, potrivit Regulamentului vamal al Romaniei, faptul generator al taxei pe valoarea adaugata ia nastere la data cand bunurile in cauza sunt scoase din regimul de mai sus si s-au intocmit formalitatile vamale corespunzatoare noii destinatii.
    Bunurile din import introduse in tara in regim de leasing, dupa data de 1 iulie 1993, se supun taxei pe valoarea adaugata la beneficiar, corespunzator sumelor si termenelor de plata prevazute in contractele incheiate pentru perioada de leasing.
    In cazul in care la expirarea perioadei de leasing bunurile trec in proprietatea beneficiarului, se datoreaza taxa pe valoarea adaugata pentru suma negociata de parti, in plus fata de suma prevazuta in contractul de leasing.
    Sumele ramase de plata, aferente bunurilor introduse in tara in regim de leasing inainte de data de 1 iulie 1993, prevazute in contracte cu scadente dupa aceasta data, nu se supun taxei pe valoarea adaugata. La expirarea perioadei de leasing se aplica prevederile alin. 3 de mai sus.
    7.4. - Pentru bunurile din import predate producatorilor in cadrul operatiunilor legate, import-export, in vederea realizarii produselor ce urmeaza a fi exportate, a caror contravaloare reprezinta plata importurilor, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata ia nastere atat la furnizor, cat si la beneficiar, la data livrarii produselor la export, in conditii stabilite de Ministerul Finantelor.
    7.5. - Pentru bunurile exportate care s-au returnat, faptul generator al taxei pe valoarea adaugata intervine la data cand bunurile respective au fost valorificate catre beneficiarii interni.
    7.6. - Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata este anticipata faptului generator al taxei pe valoarea adaugata, atunci cand:
    a) factura este emisa inaintea efectuarii livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor;
    b) contravaloarea bunurilor sau a serviciilor se incaseaza inaintea efectuarii livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor;
    c) se incaseaza avansuri, cu exceptia avansurilor acordate pentru:
    - plata importurilor si taxelor datorate in vama;
    - realizarea productiei destinate exportului;
    - efectuarea de plati in contul clientului;
    - activitatea de intermediere in turism;
    - livrari de bunuri si prestari de servicii scutite de taxa valoarea adaugata.
    7.7. - Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii, care se efectueaza continuu sau succesiv, precum si pentru cele la care se incaseaza, de regula, avansuri, cu autorizarea organelor fiscale la care agentii economici sunt inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data stabilirii debitului clientului, pe baza de factura sau alt document legal aprobat.
    7.8. - Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta avansurilor incasate de agentii economici care au castigat licitatii pentru efectuarea obiectivelor finantate din credite acordate de organismele financiare internationale (B.I.R.D., B.E.R.D. etc.) statului roman sau garantate de acesta ia nastere la data facturarii situatiilor de lucrari.
    7.9. - Pentru lucrarile de constructii pentru care se incaseaza avansuri si se fac decontari partiale pe baza de situatii de lucrari facturate, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata ia nastere la data facturarii situatiilor de lucrari.
    7.10. - Antreprenorii de lucrari imobiliare pot opta pentru plata taxei pe valoarea adaugata la livrarea imobilelor, pentru lucrarile si in conditiile urmatoare:
    a) lucrarile imobiliare sa aiba caracter deosebit si sa fie executate in cadrul unui contract unic care prevede obligatia antreprenorului de a asigura procurarea, instalarea sau incorporarea bunurilor mobile in lucrarea respectiva;
    b) lucrarile imobiliare la care materialele si aparatele indispensabile pentru functionarea instalatiilor sau incorporate in lucrare depasesc 50% din preturile negociate intre antreprenor si beneficiar.
    Optiunea se aproba de catre organul fiscal la care agentul economic este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, pe baza unei declaratii prin care antreprenorul se obliga sa achite, la efectuarea livrarilor, taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor, care se incadreaza in prevederile de mai sus. Aprobarea optiunii se comunica beneficiarilor in termen de 10 zile de la acordare.
    Dupa obtinerea aprobarii se interzice antreprenorilor facturarea taxei pe valoarea adaugata inainte de efectuarea livrarii, iar beneficiarilor, deducerea taxei pe valoarea adaugata inainte de receptionarea lucrarii.
    Nerespectarea conditiilor de mai sus atrage anularea optiunii si obligarea la plata taxei pe valoarea adaugata, in conditiile prevazute la art. 12 din ordonanta.
    Antreprenorul poate renunta oricand la optiunea primita. In aceasta situatie, are obligatia achitarii taxei pe valoarea adaugata aferenta avansurilor incasate.
    7.11. - Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta sumelor constituite drept garantie pentru acoperirea eventualelor reclamatii privind calitatea lucrarilor ia nastere la data incheierii procesului-verbal de receptie definitiva sau, dupa caz, la data incasarii sumelor, daca incasarea este anterioara acestuia.
    7.12. - Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate intre agentii economici platitori de taxa pe valoarea adaugata cu incasare la termen de peste 90 de zile, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata colectata la furnizor si deductibila la beneficiar ia nastere la data scadentei platii stabilite conform clauzelor contractuale. Data scadentei platii se inscrie in mod obligatoriu in factura sau in alt document legal intocmit.

    CAP. 8
    Baza de impozitare

    8.1. - Ca regula generala, baza de impozitare este constituita pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii, din toate sumele, valorile, bunurile sau serviciile primite sau care urmeaza a fi primite de furnizor sau de prestator in contrapartida pentru livrarile sau prestarile de servicii efectuate, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    8.2. - In cazul platii in natura, valoarea tuturor bunurilor sau serviciilor primite trebuie sa asigure acoperirea integrala a contravalorii bunurilor livrate sau, dupa caz, a serviciilor prestate.
    8.3. - Pentru determinarea bazei de impozitare aferente livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii in devize, furnizorul este obligat sa emita concomitent factura, atat in devize cat si in lei, utilizand cursul de referinta stabilit de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ziua in care a avut loc livrarea sau prestarea.
    8.4. - Agentii economici, care au castigat licitatii pentru realizarea unor obiective finantate din credite acordate de organisme financiare internationale statului roman sau garantate de acesta, determina baza de impozitare in conditiile stabilite prin contractele incheiate.
    8.5. - Baza de impozitare se determina integral la livrarea bunurilor sau la prestarea serviciilor sau, dupa caz, la intocmirea facturilor, chiar daca in contract se prevede plata in rate sau la anumite termene, conform prevederilor pct. 7.12 din prezentele norme.
    8.6. - Agentii economici care realizeaza atat livrari de bunuri si prestari de servicii, cat si operatiuni de intermediere determina baza de impozitare corespunzator fiecarei categorii de operatiuni, potrivit prevederilor art. 13 din ordonanta.
    8.7. - Pentru vanzarile de bunuri in regim de consignatie, baza de impozitare se determina dupa cum urmeaza:
    a) suma obtinuta din vanzarea bunurilor cumparate de la agentii economici sau incredintate de acestia pentru a fi vandute. Pentru bunurile incredintate vandute, agentii economici respectivi sunt obligati sa emita facturi continand elementele prevazute la art. 25 lit. B din ordonanta, cel mai tarziu in ultima zi a lunii in care s-a efectuat vanzarea;
    b) suma reprezentand comisionul aplicat asupra vanzarilor de bunuri apartinand persoanelor fizice neinregistrate ca agenti economici sau persoanelor juridice necuprinse in sfera de aplicare sau scutite de plata taxei pe valoarea adaugata.
    8.8. - Pentru activitatea de intermediere in turism, baza de impozitare se determina la prestarea efectiva a serviciilor si se stabileste ca diferenta intre pretul total, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, platit de client agentiilor de turism sau organizatorilor de circuite turistice, si pretul, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, facturat de prestatorii serviciilor de transport, hoteliere, de restaurant si de alti prestatori care executa material serviciile utilizate de client.
    Din taxa calculata pe baza cotei de 15,254%, aplicata asupra bazei de impozitare determinata potrivit prevederilor de mai sus, se scade taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate necesitatilor proprii de functionare a agentiei de turism sau organizatorilor de circuite turistice.
    Agentii economici care presteaza serviciile de turism folosind mijloace proprii sau inchiriate (mijloace de transport, hoteluri, restaurante etc.) determina baza de impozitare potrivit art. 13 lit. b) din ordonanta.
    8.9. - Operatiunile realizate de casele de amanet sunt supuse taxei pe valoarea adaugata astfel:
    a) corespunzator comisionului incasat, cand imprumutul este restituit la termen;
    b) corespunzator valorii obtinute din vanzarea bunurilor care devin proprietatea casei de amanet, ca urmare a nerestituirii imprumutului;
    c) corespunzator pretului de piata, pentru bunurile care devin proprietatea casei de amanet si sunt utilizate potrivit art. 2 pct. 2.2 din ordonanta.
    8.10. - Pentru tranzactiile cu bunuri mobile si imobile in executarea creantelor, baza de impozitare se determina in conditii stabilite de Ministerul Finantelor.
    8.11. - Echipamentul de lucru suportat partial de salariati se supune taxei pe valoarea adaugata numai corespunzator valorii bunurilor, care este suportata de salariati, iar exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data prevazuta pentru plata ratelor.
    8.12. - In cazul in care anumite elemente accesorii ale pretului nu sunt determinate in mod precis in momentul livrarii marfurilor sau prestarii serviciilor din tara sau din import, toate sumele percepute ulterior se impoziteaza separat in conditiile prevazute de ordonanta.
    Reprezinta cheltuieli accesorii ale livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii comisioanele, cheltuielile de ambalare, de transport, de asigurare si altele de asemenea natura datorate de cumparator, in masura in care nu au fost cuprinse in preturile negociate.
    Conform art. 14 din ordonanta nu se cuprind in baza de impozitare:
    8.13. - remizele si alte reduceri de pret acordate de catre furnizor direct clientului, inclusiv cele acordate dupa facturarea bunurilor sau serviciilor; bunurile acordate de catre furnizori clientilor in vederea stimularii vanzarilor, in conditiile prevazute in contractele incheiate.
    Pentru a putea fi excluse din baza de impozitare, remizele si alte reduceri de pret trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie efective si in sume exacte in beneficiul clientului;
    b) sa nu constituie, in fapt, remunerarea unui serviciu sau o contrapartida pentru o prestatie oarecare;
    c) sa fie reflectate in facturi sau in alte documente legale, iar pentru cele acordate dupa facturare sa se respecte prevederile art. 28 din ordonanta;
    8.14. - penalizarile pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale.
    Excluderea din baza de impozitare se face numai daca penalitatile sunt percepute peste preturile si tarifele negociate.
    Nu se exclud din baza de impozitare sumele incasate pentru acoperirea prejudiciilor provocate de distrugerea, deteriorarea, nerestituirea in termen a bunurilor inchiriate sau altele similare, care, in fapt, reprezinta contravaloarea bunurilor livrate;
    8.15. - dobanzile percepute pentru platile cu intarziere, pentru vanzari cu plata in rate sau la termene de peste 90 de zile;
    8.16. - sumele achitate de furnizor sau de prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia. Exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta sumelor respective se face numai de catre clientul in contul caruia s-au achitat sumele respective;
    8.17. - ambalajele care circula intre furnizorii de marfa si clienti, prin schimb, fara facturare;
    8.18. - sumele incasate de la bugetul de stat de catre agentii economici inregistrati la organele fiscale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata sub forma de subventii sau alocatii bugetare destinate finantarii investitiilor, acoperirii diferentelor de pret si de tarif, finantarii stocurilor de produse cu destinatie speciala.
    Sumele incasate de la bugetul de stat de catre agentii economici inregistrati la organele fiscale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata si care sunt destinate finantarii obiectivelor proprii de investitii nu se cuprind in baza de impozitare.
    Taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii obiectivelor de investitii finantate in conditiile prevazute mai sus, se deduce in conformitate cu prevederile art. 18 - 21 din ordonanta.
    Cu sumele deduse, potrivit legii, este obligatorie reintregirea disponibilitatilor pentru investitii. In cursul anului financiar, sumele respective pot fi utilizate numai pentru plati aferente aceluiasi obiectiv de investitii pentru care s-au primit alocatiile de la bugetul de stat.
    La incheierea exercitiului financiar, sumele deduse si neutilizate, potrivit alineatului precedent, se vireaza la bugetul de stat in conturile si la termenele stabilite prin instructiuni emise de Ministerul Finantelor.
    Conform art. 15 din ordonanta, baza de impozitare va fi redusa corespunzator in situatiile:
    8.19. - refuzurilor totale sau partiale ramase definitive;
    8.20. - ambalajelor in care s-a expediat marfa, restituite si facturate de clienti;
    8.21. - neincasarii totale sau partiale a contravalorii bunurilor sau serviciilor de la clienti, declarati insolvabili prin hotarari judecatoresti definitive.
    8.22. - Sumele necuprinse in baza de impozitare la furnizori sau la prestatori, potrivit art. 14 si 15 din ordonanta, atrag in mod corespunzator pierderea dreptului de deducere la beneficiari. In acest scop, beneficiarilor le revin urmatoarele obligatii:
    1. sa inregistreze in jurnalul pentru cumparari valoarea facturilor si taxa pe valoarea adaugata, corectate cu reducerile acordate de furnizori si, respectiv, cu influentele rezultate din refuzurile facute;
    2. sa solicite si sa urmareasca primirea de la furnizori a facturilor corectate, potrivit art. 28 din ordonanta.

    CAP. 9
    Cotele de impozitare

    9.1. - In conformitate cu art. 17 din ordonanta, in Romania se aplica urmatoarele cote de impozitare:
    - cota normala de 18%;
    - cota redusa de 9%;
    - cota zero.
    1. Cota de 18%
    9.2. - Cota de 18% se aplica, potrivit prevederilor art. 17 lit. A din ordonanta, asupra operatiunilor privind:
    A. vanzarile de bunuri mobile si imobile, efectuate de catre agentii economici inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, catre beneficiari cu sediul sau cu domiciliul in Romania, cu exceptia bunurilor supuse cotei reduse de 9% si a celor scutite potrivit legii.
    Aceeasi cota se aplica si vanzarilor de bunuri catre persoanele fizice nerezidente in Romania;
    B. importul de bunuri mobile, precum si vanzarea acestora catre beneficiari, in conditiile prevazute la lit. A de mai sus;
    C. prestarile de servicii pentru care locul prestarii stabilit conform prevederilor cap. IV din prezentele norme este situat in Romania, cu exceptia celor supuse cotei reduse de 9% si a celor scutite potrivit legii.
    2. Cota redusa de 9%
    9.3. - Cota redusa de 9% se aplica de agentii economici producatori, importatori, comisionari si de cei care comercializeaza produsele si serviciile supuse cotei conform art. 17 lit. B din ordonanta, cu exceptia agentilor economici din reteaua de alimentatie publica si a celor care practica adaosul comercial de alimentatie publica.
    9.4. - Agentiile de reclama si publicitate care preiau comenzi de reclama si publicitate in contul ziarelor si revistelor aplica pentru comisionul cuvenit, reprezentand o parte din tarifele stabilite de ziare si reviste, cota de 9% stabilita conform ordonantei pentru publicatiile respective.
    Nu se incadreaza in prevederile de mai sus reclama si publicitatea efectuate direct de agentiile de reclama si publicitate cu mijloace proprii sau inchiriate, precum si prin publicatii cu profil de reclama si publicitate pentru care se aplica cota de 18% .
    3. Cota zero
    Cota zero se aplica, potrivit prevederilor art. 17 lit. B din ordonanta, pentru:
    9.4. - exportul de bunuri si prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor, efectuate de agentii economici cu sediul in Romania.
    Se considera export livrarile de bunuri efectuate de agentii economici cu sediul in Romania catre beneficiari cu sediul in strainatate si care sunt transportate in afara teritoriului tarii, cu indeplinirea formalitatilor vamale pentru export.
    Cota zero se aplica si prestarilor de servicii legate direct de exportul bunurilor, cum sunt:
    a) serviciile prestate de comisionari sau de alti intermediari care intervin in operatiunile de export;
    b) serviciile prestate de agentii economici autorizati pentru certificarea calitatii produselor livrate la export, pentru eliberarea certificatelor de origine si a altor avize solicitate de exportator;
    c) transportul marfurilor exportate la destinatie in strainatate;
    d) prestarile accesorii la transportul bunurilor exportate: incarcari-descarcari ale mijloacelor de transport, manipulari ale marfurilor;
    e) inchirierea mijloacelor de transport, inclusiv cele dotate cu materiale necesare pentru protectia marfurilor exportate;
    f) paza si depozitarea marfurilor exportate;
    g) operatiunile de prezentare si ambalare a produselor destinate exportului;
    h) livrarile de bunuri destinate aprovizionarii navelor si aeronavelor care presteaza transporturi internationale de persoane si de marfuri.
    9.5. - Prestatorii de servicii beneficiaza de cota zero numai in conditiile in care prestarea se efectueaza pe baza de documente prezentate de beneficiari, din care sa rezulte ca operatiunile in cauza sunt direct legate de exportul de bunuri.
    In cazul in care nu se indeplineste conditia de mai sus, prestatorul factureaza serviciile aplicand cota de 18%, urmand ca exportatorul sa aplice prevederile art. 18 - 21 din ordonanta.
    9.6. - Justificarea realitatii exportului de bunuri si a prestarilor de servicii legate direct de exportul bunurilor se face cu:
    a) pentru exportul de bunuri:
    - factura externa;
    - declaratia vamala de export, vizata de organele vamale;
    - documentele de transport international si, dupa caz, polita de asigurare si/sau de reasigurare, precum si cu alte documente specifice care sa certifice realitatea exportului, stabilite de Ministerul Finantelor;
    b) pentru prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor:
    - copia de pe declaratia vamala de export vizata de organele vamale sau, dupa caz, documentele de transport international, polita de asigurare si/sau de reasigurare, precum si alte documente specifice prestarilor efectuate in porturi, aeroporturi, gari si autogari.
    9.7. - Prestarile de servicii efectuate de agentii economici cu sediul in Romania, contractate cu beneficiari cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, pentru care locul prestarii se situeaza in strainatate potrivit criteriilor stabilite la cap. IV din prezentele norme.
    Justificarea cotei zero se face cu:
    - contractele incheiate cu partenerii externi sau, dupa caz, comanda acestora;
    - factura externa;
    - dovada incasarii facturii externe sau, dupa caz, a introducerii in banca a declaratiei de incasare valutara.
    Sunt, de asemenea, supuse cotei zero:
    9.8. - transportul international de persoane in si din strainatate, efectuat prin curse regulate de agentii economici autorizati cu sediul in Romania, cu exceptia celui pentru agentii economici care intermediaza activitatea de turism international, care determina baza de impozitare conform prevederilor pct. 8.8 din prezentele norme.
    Cota zero se aplica si prestarilor de servicii legate direct de transportul international de persoane efectuat prin curse regulate.
    Cota zero pentru transportul international auto de persoane efectuat prin curse regulate se aplica numai daca durata acestuia pe parcurs extern depaseste 24 de ore.
    Justificarea realitatii transportului international auto de persoane se face pe baza urmatoarelor documente:
    - licenta de transport;
    - licenta de executie pentru curse regulate de calatori;
    - caietul de sarcini;
    - foaia de parcurs, scrisoarea de transport si alte documente oficiale din care sa rezulte data de iesire/intrare din/in tara;
    - documentele emise de prestatorii serviciilor de cazare, de masa etc. din strainatate;
    9.9. - trecerea mijloacelor de transport, de marfuri si de calatori cu mijloace de transport fluvial specializate intre Romania si statele vecine;
    9.10. - bunurile si serviciile in favoarea directa a misiunilor diplomatice, a oficiilor consulare si a reprezentantelor internationale interguvernamentale, acreditate in Romania, precum si a personalului acestora, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor pe baza de reciprocitate;
    9.11. - bunurile cumparate din expozitiile organizate in Romania, precum si din reteaua comerciala, expediate sau transportate in strainatate de catre cumparatorul care nu are domiciliul sau sediul in Romania, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor;
    9.12. - bunurile si serviciile destinate realizarii unor obiective pe teritoriul Romaniei cu finantare directa asigurata din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale, precum si de organizatii nonprofit si de caritate, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor;
    9.13. - materialele, accesoriile si alte bunuri care sunt introduse din teritoriul vamal al Romaniei in zonele libere cu indeplinirea formalitatilor de export; redeventele si chiriile aferente terenurilor si constructiilor din zonele libere.
    4. Cotele de 18% si 9%, recalculate
    9.14. - Cotele prevazute de art. 17 din ordonanta se aplica asupra bazei de impozitare, determinata potrivit art. 13 din ordonanta, in care nu este cuprinsa taxa pe valoarea adaugata.
    Pentru bunurile comercializate prin comertul cu amanuntul (magazine comerciale, consignatii, unitati de alimentatie publica sau alte unitati care au relatii directe cu populatia), precum si pentru unele prestari de servicii (transport, posta, telefon, telegraf etc.), preturile sau tarifele practicate cuprind si taxa pe valoarea adaugata.
    In aceste conditii, taxa pe valoarea adaugata se determina prin aplicarea unei cote recalculate asupra sumei obtinute din vanzarea bunurilor si din prestarea serviciilor respective, astfel:
    - (18 : 118) x 100 = 15,254 pentru operatiunile supuse cotei de 18%;
    -  (9 : 109) x 100 =  8,257 pentru operatiunile supuse cotei de 9% .
    Acelasi regim se aplica si pentru determinarea taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor vandute pe baza de licitatie, pe baza de evaluare sau expertiza, precum si pentru alte situatii in care in documentele legale nu se specifica in mod expres cuantumul taxei pe valoarea adaugata.

    CAP. 10
    Regimul deducerilor

    10.1. - Potrivit art. 18 din ordonanta, platitorii de taxa pe valoarea adaugata au dreptul la deducerea taxei aferente bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii de:
    a) operatiuni supuse taxei pe valoarea adaugata conform art. 17 din ordonanta;
    b) bunuri si servicii scutite de taxa pe valoarea adaugata, pentru care, prin lege, se prevede in mod expres exercitarea dreptului de deducere;
    c) actiuni de sponsorizare, reclama si publicitate, precum si pentru alte actiuni prevazute de lege, cu respectarea plafoanelor si destinatiilor prevazute in acestea.
    10.2. - Prestatorii de servicii de transport de marfuri, de persoane sau de servicii accesorii transportului au drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta intrarilor de bunuri si servicii, indiferent de faptul ca acestea au fost destinate transportului pe parcurs extern sau intern, cu respectarea celorlalte conditii prevazute la cap. VI din ordonanta.
    10.3. - Pentru bunurile acordate de catre furnizori clientilor, in vederea stimularii vanzarilor in conditiile prevazute in contractele incheiate, conform prevederilor art. 14 lit. a) din ordonanta, agentii economici vor exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta intrarilor, potrivit legii.
    10.4. - Bunurile si serviciile achizitionate pentru realizarea operatiunilor prevazute la pct. 10.1 cuprind materiile prime si materialele, combustibilul si energia, piesele de schimb, obiectele de inventar si de natura mijloacelor fixe, precum si alte bunuri si servicii ce urmeaza a se reflecta in cheltuielile de productie sau, dupa caz, de circulatie.
    10.5. - Nu poate fi dedusa, potrivit legii, taxa pe valoarea adaugata aferenta intrarilor referitoare la:
    a) bunuri si servicii destinate realizarii de operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata, pentru care legea nu prevede exercitarea dreptului de deducere;
    b) bunuri si servicii achizitionate de furnizor sau de prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia potrivit pct. 8.16 din prezentele norme;
    c) servicii de transport, hoteliere, de restaurant si altele efectuate pentru agentii economici care desfasoara activitate de intermediere in turism;
    d) alte cheltuieli care nu au legatura directa si exclusiva cu activitatea agentului economic, cum ar fi cele pentru: distractie, divertisment, achizitionarea si intretinerea autoturismelor folosite pentru activitati ce nu au drept scop obtinerea de profit;
    e) bunuri si servicii aprovizionate pe baza de documente care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 25 lit. B din ordonanta;
    f) bunurile lipsa sau depreciate calitativ in timpul transportului, constatate peste normele legale, neimputabile, pe baza documentelor intocmite pentru preluarea bunurilor de la transportator si pentru inregistrarea lor in gestiunea agentului economic.
    10.6. - Exercitarea dreptului de deducere nu se face pentru fiecare operatiune in parte, ci pentru ansamblul operatiunilor realizate in cursul unei luni.
    10.7. - In situatia in care un agent economic realizeaza atat operatiuni cu drept de deducere, cat si operatiuni fara drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta aprovizionarilor, dreptul de deducere se determina, potrivit art. 20 din ordonanta, in raport cu participarea bunurilor si serviciilor achizitionate la realizarea operatiunilor cu drept de deducere.
    Gradul de participare a bunurilor si a serviciilor la realizarea operatiunilor cu drept de deducere se determina pe baza de pro rata rezultata ca raport intre contravaloarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate cu drept de deducere si totalul operatiunilor realizate. In situatia in care pro rata nu asigura determinarea corecta a taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor destinate realizarii operatiunilor prevazute la art. 18 din ordonanta, Ministerul Finantelor poate aproba criterii specifice pentru exercitarea dreptului de deducere.
    Operatiunile realizate de cantine, crese, gradinite si cluburi sportive nu se includ in decontul intocmit de unitatea pe langa care sunt organizate.
    10.8. - Taxa pe valoarea adaugata aferenta mijloacelor fixe, materiilor prime, altor bunuri si servicii achizitionate inainte de punerea in functiune a unui obiectiv de investitii, dedusa potrivit prevederilor de mai sus, se recalculeaza la expirarea primului an de functionare, in conditiile prevazute la art. 20 din ordonanta.
    10.9. - Pentru exercitarea dreptului de deducere, agentii economici platitori de taxa pe valoarea adaugata sunt obligati:
    A. sa justifice prin documente legal intocmite cuantumul taxei.
    Documentele legale sunt:
    a) facturile, dupa caz, chitanta fiscala pentru bunurile si serviciile cumparate de la furnizorii din tara;
    b) declaratia vamala de import sau actul constatator al organelor vamale; pentru importurile efectuate prin comisionari, taxa pe valoarea adaugata inscrisa in declaratia vamala de import sau in actul constatator se deduce numai de catre unitatea beneficiara, pe baza documentelor respective transmise in copie certificata de comisionari;
    c) documentul care confirma achitarea taxei pe valoarea adaugata de catre agentul economic, pentru operatiunile prevazute la art. 8 din ordonanta;
    d) documentele specifice privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata aprobate conform Hotararii Guvernului nr. 768/1992.
    Documentele aferente intrarilor de bunuri si servicii care nu sunt legate direct si exclusiv de activitatea agentului economic, precum si cele destinate folosirii in scop personal sau pentru a fi puse la dispozitia altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit nu vor fi inscrise in jurnalul pentru cumparari, iar taxa pe valoarea adaugata aferenta nu este deductibila.
    In conditiile in care, pentru destinatiile de mai sus, au fost utilizate bunuri aprovizionate initial pentru nevoile agentului economic, se aplica prevederile pct. 1.5 din prezentele norme;
    B. sa justifice ca bunurile in cauza sunt destinate pentru desfasurarea activitatii agentului economic si sunt proprietatea acestuia.
    10.10. Modalitatile de exercitare a dreptului de deducere sunt:
    a) prin retinerea, din suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii, a taxei pe valoarea adaugata aferenta intrarilor;
    b) prin rambursarea de catre organul fiscal a sumei reprezentand diferenta dintre taxa aferenta intrarilor si taxa aferenta iesirilor.
    10.11. Termenele de regularizare cu bugetul de stat a diferentelor de taxa pe valoarea adaugata sunt urmatoarele:
    A. Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat, stabilita pe baza de deconturi ale platitorilor, se achita pana la data de 25 a lunii urmatoare.
    B. Diferenta rezultata potrivit art. 21 lit. b) din ordonanta se ramburseaza in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii decontului, a cererii de rambursare si a documentatiei justificative la organul fiscal competent, pentru:
    a) operatiunile de export;
    b) societatile constituite in baza Legii nr. 31/1990 si a Legii nr. 36/1991, care au ca obiect de activitate productia agricola, contractarea si achizitionarea de produse agricole vegetale, de animale si pasari vii, industrializarea si comercializarea produselor rezultate;
    c) unitatile pentru care, prin lege, s-a prevazut exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor destinate realizarii produselor prevazute la pozitiile nr. 1 - 5 din lista-anexa la ordonanta;
    d) redactiile ziarelor, pentru taxa pe valoarea adaugata aferenta hartiei de ziar;
    e) unitatile productive noi, pana la punerea in functiune, precum si pentru bunurile de natura mijloacelor fixe destinate retehnologizarii sectiilor de productie;
    f) diferentele de primit rezultate din actele constatatoare intocmite de organele vamale.
    C. Diferenta rezultata potrivit art. 21 lit. b) din ordonanta la alti platitori de taxa pe valoarea adaugata decat cei prevazuti la lit. B de mai sus se compenseaza cu taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat in lunile urmatoare. In situatia in care din deconturile intocmite pe o perioada de 3 luni consecutiv sumele datorate bugetului de stat nu acopera integral taxa deductibila, diferenta se ramburseaza de catre organul fiscal competent in termen de 30 de zile de la data depunerii decontului aferent lunii a treia si a cererii de rambursare.
    D. Organele fiscale pot compensa sumele cuvenite a fi rambursate potrivit prevederilor lit. B si C de mai sus cu taxa pe valoarea adaugata datorata si neplatita din deconturile lunilor anterioare. Majorarile de intarziere se calculeaza incepand cu prima zi lucratoare dupa expirarea termenului legal de plata si pana la data depunerii decontului din care rezulta sumele cuvenite a fi rambursate.
    10.12. - Sumele sub 1.000.000 lei nu se ramburseaza, urmand a fi regularizate prin reportare in perioadele urmatoare.
    10.13. - Dupa intocmirea documentatiei si prezentarea cererii de rambursare la organul fiscal competent, suma respectiva nu mai poate fi inclusa in decont si retinuta din taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor sau serviciilor facturate in perioada urmatoare celei pentru care s-a solicitat regularizarea.
    10.14. - In baza art. 24 din ordonanta se stabilesc urmatoarele cazuri in care organele Ministerului Finantelor pot cere agentilor economici garantii personale sau solidare, daca rambursarea se face inainte de verificarea documentatiei:
    a) cand suma de rambursat depaseste 100 milioane lei, ca urmare a livrarii produselor la export;
    b) cand din documentatia prezentata rezulta ca s-a ajuns in situatia de a solicita rambursarea diferentei de taxa pe valoarea adaugata ca urmare a unor aprovizionari excesive sau de calitate necorespunzatoare sau nelivrarii produselor sau serviciilor prestate;
    c) cand din verificari au rezultat abateri de la prevederile legii cu privire la obligatiile platitorilor de taxa pe valoarea adaugata.
    Garantiile vor fi constituite de catre agentii economici din bunuri si din alte valori, pana la nivelul sumelor solicitate a fi rambursate sau prin depunerea unei scrisori de garantie prin care o unitate bancara cu sediul in Romania se angajeaza sa plateasca organelor fiscale eventuale sume incorect rambursate.
    Organele fiscale sunt obligate sa verifice corecta determinare a sumelor rambursate si sa regularizeze eventualele diferente.

    CAP. 11
    Obligatiile platitorilor

    A. Cu privire la inregistrarea la organele fiscale:
    11.1. - Agentii economici nou-infiintati vor fi luati in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pe baza declaratiei depuse, conform Hotararii Guvernului nr. 224/1993, in vederea atribuirii codului fiscal. Agentii economici sunt obligati sa completeze toate datele prevazute in declaratia de inregistrare, iar organele fiscale au obligatia sa stabileasca, inainte de atribuirea codului fiscal, calitatea de platitor sau neplatitor de taxa pe valoarea adaugata si sa remita agentilor economici, in termen de 15 zile de la data primirii declaratiei, instiintarea de luare in evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata cu aceeasi data cu care s-a acordat codul fiscal.
    11.2. - In cazul in care un agent economic platitor de taxa pe valoarea adaugata isi schimba sediul social, va fi luat in evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata la noul sediu numai cu avizul organului fiscal in evidenta caruia se afla la data modificarii si in baza dosarului de platitor de taxa pe valoarea adaugata transmis de acesta. Codul fiscal acordat initial se mentine si la noul sediu social.
    11.3. - Agentii economici care, in cursul anului, au depasit plafonul de scutire prevazut la art. 6 lit. A.i) 12 din ordonanta sunt obligati sa solicite luarea in evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata.
    Cererea se depune la organul fiscal care a atribuit codul fiscal, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care plafonul a fost depasit, conform modelului stabilit de Ministerul Finantelor.
    In cazul in care cererea de luare in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata se prezinta in luna in care s-a depasit plafonul de scutire, luarea in evidenta se va face incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care organele fiscale au primit cererea de luare in evidenta.
    11.4. - Pentru agentii economici care, potrivit legii, indeplinesc conditiile de platitori de taxa pe valoarea adaugata, nu au depus cerere de luare in evidenta si nu au indeplinit obligatiile prevazute la art. 25 lit. B, C si D din ordonanta, organele fiscale vor proceda astfel:
    a) vor stabili taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat prin diferenta dintre taxa pe valoarea adaugata deductibila, determinata, potrivit legii, pe baza documentelor legale primite de la furnizorii de bunuri si de la prestatorii de servicii si taxa colectata aferenta bunurilor livrate si serviciilor prestate sau, dupa caz, prin estimare;
    b) vor calcula majorarile legale pentru intarzierea platii taxei pe valoarea adaugata, vor aplica amenzile contraventionale prevazute de lege si vor lua masuri pentru intrarea in legalitate.
    11.5. - Agentii economici care realizeaza exclusiv operatiuni scutite fara drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta aprovizionarilor nu vor fi inregistrati sau, dupa caz, vor fi scosi din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    11.6. - La incetarea activitatii, agentii economici sunt obligati sa solicite, in termen de 15 zile de la data actului legal in care consemneaza situatia respectiva, scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, concomitent cu depunerea declaratiei prevazute la art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 224/1993.
    B. Cu privire la intocmirea documentelor de vanzare:
    11.7. - Agentii economici care realizeaza operatiuni impozabile sunt obligati sa consemneze livrarile de bunuri si prestarile de servicii in facturi sau in documente specifice aprobate in conditiile prevazute la art. 26 din ordonanta si in Hotararea Guvernului nr. 768/1992.
    Pentru bunurile livrate cu aviz de insotire, furnizorii sunt obligati ca, in termen de 3 zile lucratoare de la data livrarii, sa emita facturi si sa le transmita clientilor.
    Pentru livrari de bunuri care se efectueaza continuu, precum si pentru prestari de servicii decontate pe baza de situatii de lucrari, facturarea se poate face in luna urmatoare celei in care livrarea sau prestarea s-a efectuat, in termen de 3 zile de la data intocmirii documentelor prin care furnizorii, prestatorii si beneficiarii au stabilit cantitatile livrate si serviciile prestate.
    11.8. - Pentru avansuri, furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii sunt obligati sa emita facturi in termen de 3 zile de la data incasarii sumelor. Se excepteaza agentii economici care beneficiaza de prevederile cap. VII pct. 7.6 lit. c), ale pct. 7.7 si 7.8 din prezentele norme.
    C. Cu privire la evidenta operatiunilor:
    11.9. - Sa intocmeasca si sa depuna lunar la organul fiscal, pana la data de 25 a lunii urmatoare, decontul de taxa pe valoarea adaugata, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finantelor. Ministerul Finantelor poate stabili si alte termene de depunere a decontului in functie de volumul taxei pe valoarea adaugata de plata si de alte situatii specifice ale platitorilor. Formularul se procura de la organul fiscal, se completeaza cu toate datele solicitate, se semneaza de persoanele autorizate si i se aplica stampila care angajeaza agentul economic.
    Agentii economici platitori de taxa pe valoarea adaugata sunt obligati sa depuna deconturi la termenele stabilite, conform alineatului de mai sus, indiferent daca au realizat sau nu operatiuni ori daca suma de plata sau de rambursat este zero.
    11.10. - Se atribuie subunitatilor inregistrate in baza art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 224/1993 calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata numai daca subunitatile respective au asigurate conditii pentru respectarea art. 25 din ordonanta si numai in conditiile obtinerii avizului organului fiscal la care unitatea centrala este inregistrata ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata.
    D. Cu privire la plata taxei pe valoarea adaugata:
    11.11. - Sa achite taxa pe valoarea adaugata, datorata potrivit decontului intocmit, pana la data de 25 a lunii urmatoare sau, dupa caz, pana la termenul stabilit conform pct. 11.9 din prezentele norme, prin virament, cec sau numerar, la organul fiscal la care s-a inregistrat ca platitor sau la banca comerciala, dupa caz.
    11.12. - In cazul locatiilor de gestiune, taxa pe valoarea adaugata aferenta livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii se plateste de locatar, daca acesta are calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata.
    In cazul in care locatarul este o persoana fizica sau juridica neinregistrata ca platitor, taxa pe valoarea adaugata se plateste de catre locator.
    Sumele incasate de locator, reprezentand contravaloarea locatiei de gestiune, nu se supun taxei pe valoarea adaugata.
    11.13. - Pentru operatiunile realizate pe baza de contracte de asociere, drepturile si obligatiile prevazute de reglementarile legale privind taxa pe valoarea adaugata revin agentului economic care conduce evidenta contabila, potrivit legii.
    Repartizarea profitului intre asociati nu se supune taxei pe valoarea adaugata.
    11.14. - Pentru bunurile din import, taxa pe valoarea adaugata se determina de catre importator, inclusiv pentru bunurile exceptate de taxe vamale, si se inscrie in declaratia vamala de import care se prezinta organului vamal.
    11.15. - Importatorul sau, dupa caz, reprezentantul acestuia, care intocmeste declaratia vamala de import, este obligat sa achite taxa pe valoarea adaugata organului vamal, conform regimului in vigoare privind plata taxelor vamale.
    11.16. - Ministerul Finantelor poate aproba ca taxa pe valoarea adaugata aferenta importurilor de masini si utilaje tehnologice destinate investitiilor productive, precum si materiilor prime si materialelor destinate productiei sa fie inclusa in decontul lunar si supusa acelorasi reglementari ca si taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor livrate si serviciilor prestate.
    Aprobarea se da anual, la cererea importatorilor, in conditiile stabilite prin normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    11.17. - Pentru marfurile din import aflate sub regim vamal, care suspenda temporar incasarea taxelor vamale, importatorul sau reprezentantul acestuia este obligat sa garanteze si plata taxei pe valoarea adaugata. Ministerul Finantelor poate acorda scutiri de la garantarea platii taxei pe valoarea adaugata, conform regimului in vigoare pentru plata taxei vamale.
    11.18. - Taxa pe valoarea adaugata aferenta serviciilor contractate de agentii economici platitori de taxa pe valoarea adaugata cu prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate si pentru care locul prestarii se situeaza in Romania, potrivit prevederilor cap. IV din prezentele norme, se include in decontul lunar si se supune acelorasi reglementari ca si taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor livrate si serviciilor prestate.
    Taxa pe valoarea adaugata aferenta serviciilor contractate de persoane juridice neinregistrate ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata se plateste la organul fiscal teritorial sau la banca comerciala, in termen de 7 zile de la data primirii facturii externe. Pentru platile efectuate fara factura, taxa pe valoarea adaugata se plateste concomitent cu plata prestatorului extern.
    11.19. - Pentru materiile prime, materialele si accesoriile trimise de clientii externi in vederea executarii de comenzi de export pentru aceiasi clienti nu se va calcula taxa pe valoarea adaugata si nu se va solicita garantie pentru aceasta.
    La constatarea schimbarii destinatiei bunurilor respective, organele vamale vor sesiza organele fiscale teritoriale competente pentru a lua masuri potrivit prevederilor legale in vigoare.
    11.20. - Sa achite taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat concomitent cu declaratia inaintata organului fiscal pentru scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata in termenul reglementat prin art. 25 lit. A.b) din ordonanta.

    CAP. 12
    Dispozitii finale

    12.1. - Formularele tipizate comune si specifice in legatura cu aplicarea taxei pe valoarea adaugata sunt cele aprobate conform Hotararii Guvernului nr. 768/1992.
    12.2. - Corectarea erorilor de inregistrare in evidenta se va face conform prevederilor Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991. Corectarea taxei pe valoarea adaugata cuprinsa in facturi se face astfel:
    a) in cazul in care documentul nu a plecat de la agentul economic, acesta se anuleaza si se emite un nou document;
    b) in cazul in care documentul a fost transmis beneficiarului, corectarea erorilor se efectueaza prin emiterea unei noi facturi cu semnul minus sau in rosu si concomitent se emite o noua factura corecta. Factura de corectare va fi atasata la factura corect intocmita si vor fi inregistrate in jurnale si reflectate in deconturile intocmite de furnizor si de beneficiar pentru luna in care a avut loc corectarea.
    12.3. - Sumele ramase de incasat la data aplicarii ordonantei pentru livrari de bunuri si prestari de servicii cu plata in rate nu se supun taxei pe valoarea adaugata la termenele scadente dupa intrarea in vigoare a ordonantei.
    12.4. - Avansurile incasate de furnizori si prestatori pana la data introducerii taxei pe valoarea adaugata se impoziteaza potrivit reglementarilor in vigoare existente la data efectuarii operatiunilor respective, urmand ca la facturarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate baza de impozitare sa se diminueze corespunzator.
    12.5.   Taxa pe valoarea adaugata aferenta materiilor prime si materialelor, produselor finite, produselor in curs de fabricatie si marfurilor existente in stoc la inceputul lunii in care agentii economici au fost luati in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, precum si celor destinate realizarii produselor si serviciilor al caror regim de taxa pe valoarea adaugata se modifica de la scutire la impozitare, se deduce potrivit prevederilor art. 18 din ordonanta.
    12.6.   In situatiile prevazute la art. 32 ultimul alineat din ordonanta, organele fiscale sunt autorizate sa procedeze la stabilirea taxei pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat prin estimare. Estimarea se face tinandu se seama de volumul activitatii din perioada precedenta si prin comparatie cu taxa pe valoarea adaugata datorata de alti agenti economici cu profil similar.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1178/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1178 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1178/1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu