E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 512 din 21 august 1998

cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 344 din 11 septembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286 din 12 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.178/1996 cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 311 din 27 noiembrie 1996.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu

    ANEXA 1

                              NORME
pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobata si modificata prin Legea nr. 130/1992, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare*)

    *) Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, a fost modificata si completata prin actele normative prevazute in anexa la prezentele norme.

    CAP. 1
    Operatiuni impozabile

    Ordonanta:
    Art. 2
    In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprind operatiunile cu plata, precum si cele asimilate acestora, potrivit prezentei ordonante, efectuate de o maniera independenta de catre persoane fizice sau juridice, privind:
    a) livrari de bunuri mobile si prestari de servicii efectuate in cadrul exercitarii activitatii profesionale;
    Norme:
    1.1. Livrarea constituie transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor detinute de proprietar catre beneficiar, direct sau prin cei care actioneaza in numele acestora.
    Livrarea cuprinde toate operatiunile prin care se realizeaza transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile corporale, indiferent de forma juridica prin care se realizeaza: vanzare, schimb, aport in bunuri la capitalul social al societatii comerciale.
    Gazele, energia electrica si termica si altele similare sunt considerate bunuri mobile corporale.
    1.2. Intrarile si iesirile de produse constituite in rezerve de mobilizare nu sunt supuse taxei pe valoarea adaugata la toti agentii economici mandatati in acest scop si care sunt inregistrati la organele fiscale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata. Produsele respective se supun taxei pe valoarea adaugata la scoaterea din regimul de mai sus si la livrarea catre alti beneficiari.
    1.3. Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile prin executare silita intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata cand debitorul este agent economic inregistrat la organul fiscal competent ca platitor de taxa pe valoarea adaugata si si-a exercitat dreptul de deducere pentru taxa aferenta bunurilor mobile predate prin executarea silita.
    Nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile supuse executarii silite, daca debitorul este persoana fizica, persoana juridica neinregistrata la organul fiscal competent ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata, precum si cand bunurile in cauza sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata.
    1.4. Prin prestare de servicii impozabila, in sensul taxei pe valoarea adaugata, se intelege orice activitate desfasurata de o persoana fizica sau juridica si care nu reprezinta transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile.
    Astfel de activitati pot avea ca obiect:
    a) lucrari de constructii-montaj;
    b) transport de persoane si marfuri;
    c) servicii de posta si telecomunicatii, de transmisiuni radio si televiziune;
    d) inchiriere de bunuri;
    e) operatiuni de leasing;
    f) locatie de gestiune;
    g) operatiuni de intermediere sau de comision;
    h) reparatii de orice natura;
    i) cesiuni de bunuri mobile necorporale, precum: dreptul de autor, de brevete, de licente, de marci de fabrica si de comert; de titluri de participare;
    j) operatiuni de publicitate, consulting, studii, cercetari si expertize;
    k) operatiuni bancare, financiare, de asigurare sau reasigurare;
    l) organizarea de licitatii;
    m) orice alta munca fizica sau intelectuala.
    Ordonanta:
    b) transferul proprietatii bunurilor imobiliare intre agentii economici, precum si intre acestia si institutii publice sau persoane fizice;
    Norme:
    1.5. Intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operatiunile privind transferul proprietatii bunurilor imobiliare, indiferent de forma juridica prin care se realizeaza, potrivit precizarilor de la pct. 1.1 din prezentele norme.
    In categoria bunurilor imobiliare, in sensul ordonantei, se cuprind:
    a) toate constructiile imobiliare prin natura lor, cum sunt: locuintele, vilele, constructiile industriale, comerciale, agricole sau cele destinate exercitarii altor activitati;
    b) terenurile;
    c) bunurile mobile care nu pot fi detasate fara a fi deteriorate sau fara a antrena deteriorarea imobilelor insesi.
    Prevederile pct. 1.3 din prezentele norme se aplica si in cazul transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile prin executare silita.
    Ordonanta:
    Sunt asimilate cu livrarile de bunuri si prestarile de servicii, in sensul prezentei ordonante, si urmatoarele operatiuni:
    2.1. vanzarea cu plata in rate sau inchirierea unor bunuri pe baza unui contract, cu clauza trecerii proprietatii asupra bunurilor respective dupa plata ultimei rate sau la o anumita data;
    2.2. preluarea de catre agentul economic a unor bunuri in vederea folosirii, sub orice forma, in scop personal sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit. Acelasi regim se aplica si prestarilor de servicii.
    Se excepteaza de la prevederile de mai sus bunurile si serviciile acordate in mod gratuit in limitele si potrivit destinatiilor prevazute prin lege.
    Norme:
    1.6. Intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata preluarea de catre agentul economic a unor bunuri din productia proprie sau, dupa caz, achizitionate, pentru care s-a exercitat dreptul de deducere, in vederea folosirii sub orice forma, in scop personal sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit. Acelasi regim se aplica si prestarilor de servicii.
    Se excepteaza de la prevederile de mai sus bunurile si serviciile acordate in mod gratuit in limitele si potrivit destinatiilor prevazute prin lege.
    Incadrarea in plafoanele in a caror limita pot fi predate bunuri si prestate servicii cu titlu gratuit se determina pe baza datelor raportate prin bilantul contabil anual. Depasirea plafonului reprezinta operatiune impozabila. Taxa pe valoarea adaugata aferenta depasirii plafonului se include in decontul intocmit pentru luna in care agentii economici au termen de depunere a bilantului contabil anual.
    1.7. Nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata produsele predate cultivatorilor scutiti de taxa pe valoarea adaugata in temeiul art. 6 lit. A.d) din ordonanta de catre societatile comerciale si societatile agricole care executa prestari de servicii pentru prelucrarea produselor vegetale, cu plata in natura, precum si produsele predate membrilor sai de catre societatile agricole constituite in baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, pentru terenurile aduse in folosinta acestora.
    In situatia in care una sau mai multe lucrari agricole ca: intretinere, recoltare etc. se executa de catre proprietarii terenurilor, iar intreaga productie obtinuta este retinuta de acestia, partea de lucrari executata de societatea agricola - arat, semanat etc. - se supune taxei pe valoarea adaugata.
    1.8. Dupa terminarea lichidarii societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, repartizarea activului intre asociati nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, daca pentru bunurile respective nu s-a exercitat dreptul de deducere.
    1.9. In sensul prevederilor de mai sus, pentru ca operatiunile privind transferul proprietatii bunurilor sau prestarile de servicii efectuate cu plata, precum si cele asimilate acestora sa intre in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, trebuie ca acestea sa rezulte dintr-o activitate economica desfasurata de persoane fizice si juridice, cum sunt:
    a) regiile autonome;
    b) societatile comerciale;
    c) societatile agricole;
    d) unitatile cooperatiste;
    e) asociatiile si organizatiile cu scop lucrativ;
    f) liber-profesionistii autorizati, persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate sa desfasoare activitati economice pe baza liberei initiative.
    Ordonanta:
    c) importul de bunuri si servicii.
    Norme:
    1.10. In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata intra:
    a) bunurile introduse in tara, direct sau prin intermediari autorizati, de orice persoana fizica sau juridica, potrivit Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei;
    b) serviciile contractate de persoane juridice, care au sediul sau domiciliul stabil in Romania, cu prestatori care au sediul sau domiciliul in strainatate.
    Persoanele juridice, indiferent daca au fost inregistrate sau nu ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, precum si persoanele fizice datoreaza taxa pe valoarea adaugata stabilita potrivit legii pentru operatiunile de mai sus.

    CAP. 2
    Operatiuni care nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata

    Ordonanta:
    Art. 3
    Nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operatiunile privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate de:
    a) asociatiile fara scop lucrativ, pentru activitatile avand caracter social-filantropic;
    b) organizatiile care desfasoara activitati de natura religioasa, politica sau civica;
    c) organizatiile sindicale, pentru activitatile legate direct de apararea colectiva a intereselor materiale si morale ale membrilor lor;
    d) institutiile publice, pentru activitatile lor administrative, sociale, educative, de aparare, ordine publica, siguranta statului, culturale si sportive.
    Persoanele juridice de mai sus sunt supuse taxei pe valoarea adaugata, pentru operatiunile efectuate in mod sistematic, direct sau prin unitati subordonate, pentru obtinerea de profit.
    Norme:
    2.1. Se incadreaza in prevederile art. 3 lit. d) din ordonanta institutiile publice ale caror cheltuieli curente si de capital se asigura din fondurile prevazute la cap. IV din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
    2.2. Nu se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata:
    a) vanzarile catre populatie a imobilelor sau partilor de imobile aflate in proprietatea statului si date in folosinta inainte de introducerea taxei pe valoarea adaugata; inchirierea de imobile sau parti ale acestora, aflate in proprietatea statului, in scop de locuinta; inchirierea de spatii, in scop de locuinta, in camine, locuinte de serviciu sau in alte spatii cu destinatia de locuinta, cu conditia respectarii prevederilor legale privind determinarea tarifului de inchiriere.
    Sumele aferente lucrarilor executate si decontate de constructori pana la data de 30 iunie 1993 pentru blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie, construite din fondurile statului, nu se includ in baza de impozitare la vanzarea catre populatie a locuintelor terminate;
    b) operatiunile efectuate de unitatile care nu au calitatea de agent economic si al caror venit este destinat autofinantarii potrivit Decretului nr. 151/1975 privind autofinantarea unor activitati ale institutiilor de stat;
    c) operatiunile efectuate de agentii economici care au ca obiect de activitate administrarea si intretinerea locurilor publice, pentru incasarile cuvenite bugetelor locale potrivit art. 42 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata;
    d) valorificarea de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat a bunurilor confiscate potrivit legii, precum si distribuirea de catre acestea, contra cost, a formularelor tipizate comune pe economie, cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora;
    e) Camera de Comert si Industrie a Romaniei si camerele de comert si industrie teritoriale, pentru activitatile desfasurate in favoarea membrilor in contul cotizatiilor incasate in baza art. 6 din Decretul-lege nr. 139/1990 privind camerele de comert si industrie din Romania, precum si pentru activitatea de arbitraj comercial.
    2.3. Intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata operatiunile rezultate dintr-o activitate economica desfasurata de unitatile prevazute la art. 3 din ordonanta, cum sunt cele privind:
    a) activitatea comerciala cu bunuri cumparate sau realizate in unitati proprii;
    b) activitatea hoteliera;
    c) alimentatia publica;
    d) activitatea de turism;
    e) prestarile de servicii.
    Pentru activitatile economice de natura celor de mai sus se inregistreaza ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata numai partea din structura asociatiei, organizatiei sau institutiei - magazin, hotel, atelier, gospodarie-anexa - prin care se realizeaza operatiunile respective si pentru care este obligatorie organizarea distincta a evidentei gestiunilor si contabilitatii, care sa permita determinarea taxei pe valoarea adaugata deductibila.
    Subunitatilor respective li se atribuie cod fiscal potrivit art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 224/1993*) privind atribuirea codului fiscal pentru platitorii de impozite si taxe.
------------
    *) Hotararea Guvernului nr. 224/1993 a fost abrogata prin Ordonanta Guvernului nr. 82/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, prevederile art. 3 din hotarare fiind preluate de art. 5 din ordonanta, care intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii.

    2.4. Unitatile teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale autorizate sa desfasoare activitati cu caracter comercial intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, cu exceptia operatiunilor al caror venit este destinat autofinantarii potrivit Decretului nr. 151/1975.
    2.5. Regiile autonome ale aeroporturilor de interes public national cu specific deosebit si Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata numai pentru veniturile proprii rezultate din prestarile de servicii catre terti.
    Transferurile de la bugetul de stat sub forma de subventii pentru acoperirea cheltuielilor de administrare, intretinere, exploatare, reparatii si modernizari, care depasesc veniturile, nu sunt supuse taxei pe valoarea adaugata si nu se inscriu in decontul de taxa pe valoarea adaugata la rubrica "IESIRI".
    Taxa pe valoarea adaugata deductibila, aferenta bunurilor si serviciilor aprovizionate, se determina pe baza de pro rata calculata anual ca raport intre veniturile proprii si veniturile totale - inclusiv cele din subventiile inregistrate in contul 741 "Venituri din subventii de exploatare" - prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli.
    2.6. Prestarile de servicii efectuate de regiile autonome de interes local avand ca obiect construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor si podurilor de interes judetean si comunal, contractate cu consiliile locale sau cu consiliile judetene, nu se supun taxei pe valoarea adaugata si nu se inscriu in decontul de taxa pe valoarea adaugata la rubrica "IESIRI".
    Lucrarile privind construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor si podurilor de interes judetean si comunal, contractate de consiliile locale sau de consiliile judetene cu alti agenti economici, intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata potrivit ordonantei.
    De asemenea, intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata si alte lucrari si servicii de gospodarie comunala, contractate de consiliile locale si de consiliile judetene cu agenti economici platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    Taxa pe valoarea adaugata deductibila, aferenta bunurilor si serviciilor destinate realizarii operatiunilor impozabile, se stabileste pe baza de pro rata, determinata ca raport intre valoarea prestarilor de servicii catre terti si valoarea totala a prestarilor de servicii, prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul respectiv. Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila, rezultata conform pro ratei, se include in preturile si in tarifele cu care se deconteaza lucrarile executate consiliilor locale sau consiliilor judetene.
    Pentru subunitatile inregistrate ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata, pro rata se determina ca raport intre valoarea prestarilor de servicii catre terti si valoarea totala a prestarilor de servicii, prevazuta in bugetul propriu de venituri si cheltuieli.

    CAP. 3
    Teritorialitatea

    Ordonanta:
    Art. 4
    Sunt supuse taxei pe valoarea adaugata operatiunile referitoare la transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor situate pe teritoriul Romaniei.
    Bunurile provenite din import sunt impozabile in Romania la intrarea acestora in tara si la inregistrarea declaratiei vamale.
    Prestarile de servicii sunt impozabile atunci cand sunt utilizate in Romania, indiferent de locul unde este situat sediul sau domiciliul prestatorului.
    Norme:
    3.1. Locul impozitarii pentru serviciile utilizate in Romania se considera a fi locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii economice, iar in lipsa acestuia, acolo unde este situat domiciliul stabil al prestatorului, cu exceptia urmatoarelor servicii pentru care locul impozitarii este:
    1. Locul unde sunt situate bunurile de natura imobiliara
    3.2. Sunt supuse taxei pe valoarea adaugata lucrarile de constructii-montaj executate pentru realizarea, repararea si intretinerea bunurilor imobile existente in Romania, indiferent de locul unde este situat sediul prestatorului - in tara sau in strainatate.
    Acelasi regim se aplica si inchirierii de bunuri imobile, operatiunilor de leasing avand ca obiect utilizarea bunurilor imobile, serviciilor de arhitectura, proiectare, de coordonare a lucrarilor de constructii, precum si serviciilor prestate de alti agenti economici cu activitate in domeniul bunurilor imobiliare - studii, expertize, reparatii si alte prestari ale agentilor imobiliari.
    2. Locul unde se presteaza transportul de persoane si de marfuri
    3.3. Pentru activitatea de transport de persoane si de marfuri, locul impozitarii este locul unde se efectueaza transportul in functie de punctul de plecare si de cel de sosire.
    3. Locul unde beneficiarul are stabilit sediul activitatii economice sau in lipsa acestuia, domiciliul stabil al acestuia
    3.4. In aceasta categorie se incadreaza:
    a) inchirierea de bunuri mobile corporale;
    b) operatiunile de leasing avand ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale si necorporale;
    c) cesiunile si concesiunile dreptului de autor, de brevete, de licente, de marci de fabrica si de comert si alte drepturi similare;
    d) serviciile de publicitate;
    e) prestatiile consultantilor, inginerilor, birourilor de studii, avocatilor, expertilor contabili si alte prestatii similare;
    f) prelucrarea de date si furnizarea de informatii;
    g) operatiunile bancare, financiare, de asigurare si de reasigurare;
    h) punerea la dispozitie de personal;
    i) prestarile intermediarilor care intervin in furnizarea serviciilor prevazute la lit. a) - h) de mai sus.
    4. Locul unde serviciile sunt prestate efectiv
    3.5. In aceasta categorie se cuprind urmatoarele activitati:
    a) culturale, artistice, sportive, stiintifice, educative, de divertisment sau similare, inclusiv serviciile accesorii si cele ale organizatorilor de astfel de activitati;
    b) prestarile accesorii transportului, cum sunt: incarcarea-descarcarea mijloacelor de transport, manipularea, paza si depozitarea marfurilor si alte servicii similare;
    c) expertize privind bunurile mobile corporale;
    d) lucrari efectuate asupra bunurilor mobile corporale.
    3.6. Pentru operatiunile de mai sus se aplica regulile si cotele de impozitare prevazute de ordonanta.

    CAP. 4
    Operatiuni scutite

    Ordonanta:
    Art. 6
    Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata urmatoarele operatiuni:
    A. Livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuate in tara de:
    a) unitatile sanitare, inclusiv veterinare, si de asistenta sociala: spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, cabinete medicale, camine de batrani si de pensionari, case de copii, salvari si altele, autorizate sa desfasoare activitati sanitare si de asistenta sociala; unitatile autorizate sa desfasoare activitati sanitare si de asistenta sociala in statiuni balneoclimaterice; serviciile de cazare, masa si tratament, prestate cumulat de catre agentii economici autorizati care isi desfasoara activitatea in statiuni balneoclimaterice si a caror contravaloare este decontata pe baza de bilete de tratament;
    Norme:
    4.1. Unitatile autorizate sa desfasoare activitati sanitare, inclusiv veterinare, si de asistenta sociala sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, indiferent de forma de organizare si de titularul dreptului de proprietate.
    Sunt scutite, de asemenea, serviciile funerare prestate de unitatile sanitare.
    Ordonanta:
    b) alin. 1. Unitatile si institutiile de invatamant cuprinse in sistemul national de invatamant aprobat prin Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare;
    Norme:
    4.2. Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata unitatile autorizate de Ministerul Educatiei Nationale sa desfasoare activitatile cuprinse in sistemul national de invatamant, reglementate de art. 15 alin. (5) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare.
    Ordonanta:
    b) alin. 2. Sunt scutite unitatile care desfasoara, potrivit legii, activitati de cercetare-dezvoltare si inovare si executa programe, subprograme, teme, proiecte, precum si actiuni componente ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica sau ale Planului national de cercetare, dezvoltare si inovare;
    Norme:
    4.3. Se incadreaza in prevederile art. 6 lit. A. b) alin. 2 din ordonanta unitatile carora li s-au atribuit spre executie programe, subprograme si teme componente ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, precum si actiuni cuprinse in acestea, in baza art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare.
    Unitatile care desfasoara activitate de cercetare-dezvoltare si inovare sunt supuse taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunile care nu se incadreaza in prevederile alineatului precedent.
    Ordonanta:
    c) liber-profesionistii autorizati, care isi exercita activitatea in mod individual, precum si persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate sa desfasoare activitati economice pe baza liberei initiative;
    Norme:
    4.4. Prin liber-profesionisti autorizati, care isi exercita activitatea in mod individual, se intelege toti acei liber-profesionisti, inclusiv membrii unor profesii liberale, cum ar fi: medicii, arhitectii, avocatii, notarii, care isi exercita profesia in mod individual sau in forme de asociere care nu dau nastere unei persoane juridice.
    Ordonanta:
    d) gospodariile agricole individuale si asociatiile de tip privat ale acestora;
    Norme:
    4.5. Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A. d) din ordonanta:
    a) livrarile de bunuri efectuate de gospodariile agricole individuale;
    b) livrarile de bunuri efectuate de asociatiile constituite conform art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura.
    Ordonanta:
    g) societatile de investitii financiare, de intermediere financiara si de valori mobiliare, cum sunt: actiunile, obligatiunile, titlurile si inscrisurile de stat, precum si alte instrumente financiare derivate;
    Norme:
    4.6. Se incadreaza in prevederile art. 6 lit. A. g) din ordonanta:
    a) societatile de investitii financiare, pentru activitatea desfasurata in baza Legii nr. 133/1996, pentru transformarea Fondurilor Proprietatii Private in societati de investitii financiare;
    b) fondurile deschise de investitii si societatile de investitii constituite ca institutii de intermediere financiara, pentru activitatea desfasurata in baza Ordonantei Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii si functionarii fondurilor deschise de investitii si a societatilor de investitii ca institutii de intermediere financiara, aprobata prin Legea nr. 83/1994;
    c) societatile de valori mobiliare si bursele de valori, pentru activitatea desfasurata in baza Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, cu modificarile ulterioare;
    d) transferul dreptului de proprietate, total sau partial, asupra actiunilor gestionate de Fondul Proprietatii de Stat, precum si asupra actiunilor sau partilor sociale emise de o societate comerciala, persoana juridica romana, indiferent de forma de proprietate.
    Ordonanta:
    h) Banca Nationala a Romaniei, pentru operatiunile prevazute la cap. III din Statutul Bancii Nationale a Romaniei, aprobat prin Legea nr. 34/1991*1); societatile bancare, pentru operatiunile prevazute la art. 15 - 24 din Legea nr. 33/1991*2) privind activitatea bancara;
------------
    *1) Legea nr. 34/1991 a fost abrogata prin Legea nr. 101/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 1 iunie 1998, prevederile cap. III din Legea nr. 34/1991 fiind preluate de cap. III - VII din Legea nr. 101/1998.
    *2) Legea nr. 33/1991 a fost abrogata prin Legea nr. 58/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, prevederile art. 15 - 24 din Legea nr. 33/1991 fiind preluate de art. 8 din Legea nr. 58/1998.

    Norme:
    4.7. Banca Nationala a Romaniei este scutita de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile specifice, reglementate in mod expres prin Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei.
    Bancile, persoane juridice romane, constituite ca societati comerciale sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata pentru activitatile permise bancilor de Legea bancara nr. 58/1998, cu exceptia urmatoarelor operatiuni:
    a) vanzarile de imobile catre salariati, cu exceptia celor construite si date in folosinta inainte de introducerea taxei pe valoarea adaugata;
    b) tranzactiile cu bunuri mobile si imobile in executarea creantelor;
    c) operatiunile de leasing financiar;
    d) inchirierea de casete de siguranta;
    e) tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu metale pretioase, obiecte confectionate din acestea, pietre pretioase;
    f) prestarile de servicii care nu sunt efectuate in exclusivitate de societatile bancare, ca de exemplu: expertizare de studii de fezabilitate, acordarea de consultanta, evaluari de patrimoniu, inchirieri de spatii, cazare etc.
    Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata activitatile specifice autorizate, efectuate de: Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, Fondul Roman de Garantare a Creditelor pentru Intreprinzatorii Privati - S.A. si Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A.
    Ordonanta:
    i) societatile de asigurare si/sau reasigurare, inclusiv cele de intermediere in astfel de activitati;
    Norme:
    4.8. Societatile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si societatile de reasigurare sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata pentru sumele incasate de la asigurati.
    Despagubirile acordate asiguratilor includ si taxa pe valoarea adaugata.
    Ordonanta:
    k) 3. activitatile de tiparire si vanzare a timbrelor la valoarea declarata;
    Norme:
    4.9. Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A. k) 3 din ordonanta, operatiunile de:
    a) tiparire a timbrelor;
    b) vanzare a timbrelor la valoarea declarata.
    Nu sunt scutite vanzarile de timbre filatelice pentru colectii la alte valori decat cele declarate.
    Ordonanta:
    k) 4. operatiunile care intra in sfera de aplicare a impozitului pe spectacole, a impozitului pe veniturile din activitatea de taximetrie;
    Norme:
    4.10. Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A. k) 4 din ordonanta:
    a) operatiunile care intra in sfera impozitului pe spectacole, reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 679/1991*3) privind impozitul pe spectacole. Sunt scutite sumele incasate din vanzarea biletelor si a abonamentelor pentru care se datoreaza impozitul pe spectacole de catre unitatea de exploatare, precum si sumele repartizate din incasari proprietarilor si difuzorilor de filme, in activitatea de exploatare si de difuzare de filme cinematografice pentru public;
    b) operatiunile care intra in sfera de aplicare a impozitului pe activitatea de taximetrie, reglementate de art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, care se refera la persoanele fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, precum si la colaboratorii societatilor comerciale, care desfasoara in conditiile legii activitate de taximetrie cu autoturisme proprii.
------------
    *3) Prevederile Hotararii Guvernului nr. 679/1991 se abroga pe data intrarii in vigoare a Legii nr. 147 din 13 iulie 1998 privind impozitul pe spectacole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 14 iulie 1998.
    Prevederile Legii nr. 147/1998 intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

    Ordonanta:
    k) 5. editarea, tiparirea si vanzarea de ziare, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata, aferenta cumpararilor de bunuri si prestarilor de servicii, destinate operatiunilor de mai sus, exclusiv activitatea cu caracter de reclama si publicitate; editarea, tiparirea si vanzarea de carti si reviste, exclusiv activitatea cu caracter de reclama si publicitate; realizarea si difuzarea programelor de radio si televiziune, cu exceptia celor cu caracter de reclama si publicitate; productia de filme, cu exceptia celor cu caracter de reclama si publicitate;
    Norme:
    4.11. Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A. k) 5 din ordonanta:
    a) editarea si tiparirea de catre edituri si tipografii de: ziare, carti, manuale scolare, dictionare si enciclopedii, carti ilustrate pentru copii, carti de desenat pentru copii; reviste, cu exceptia celor realizate exclusiv in scopuri comerciale, de reclama si publicitate. Nu se incadreaza in prevederile de mai sus lucrarile realizate de alti agenti economici care livreaza bunuri si presteaza servicii pentru edituri si tipografii;
    b) vanzarea de ziare, carti, manuale scolare, dictionare si enciclopedii, carti ilustrate pentru copii, carti de desenat pentru copii, reviste, indiferent de modul de realizare: directa, prin intermediari, pe baza de abonament. Nu sunt scutite incasarile pentru reclama si publicitate, precum si tipariturile realizate exclusiv in scopuri comerciale, de reclama si publicitate. Intermediarii sunt scutiti de taxa pe valoarea adaugata numai daca vanzarea se realizeaza la pretul stabilit de editor sau la pretul de achizitie;
    c) programele de radio si televiziune, altele decat cele de reclama si publicitate, atat la unitatile care le realizeaza, cat si la cele care le difuzeaza. Lucrarile efectuate pentru receptia programelor audiovizuale sunt supuse taxei pe valoarea adaugata;
    d) productia de filme realizate pe pelicula sau banda video, pentru a fi proiectate direct in salile de spectacole sau difuzate la televiziune. Nu se incadreaza in prevederile de mai sus: reproducerea filmelor si benzilor video direct de pe original, serviciile de prelucrare a filmelor nelegate de cinematografie.
    Ordonanta:
    k) 8. produsele si serviciile prevazute mai jos:
    1. combustibili pentru consum casnic: lemne de foc, carbuni, combustibil tip M, tip P si lichid usor pentru calorifer, gaz petrolier lichefiat si gaze naturale;
    2. energie electrica pentru consum casnic;
    3. energie termica pentru consum casnic;
    4. apa si canalizare;
    5. transportul fluvial al localnicilor in Delta si pe relatiile Orsova - Moldova Noua, Braila - Harsova, Galati - Grindu.
    Produsele si serviciile prevazute la pct. 1 - 4 sunt scutite de plata taxei pe valoarea adaugata la agentii economici din reteaua de desfacere, de distribuire si de prestare catre populatie, la asezamintele de crestere si de ocrotire a copiilor, la caminele de batrani si de pensionari, iar acestia isi vor exercita, pentru aceste livrari si prestari de servicii, dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata, aferenta cumpararilor de bunuri si prestarilor de servicii destinate operatiunilor mentionate mai sus.
    Norme:
    4.12. Se incadreaza in prevederile de mai sus numai agentii economici care desfac, distribuie bunuri sau, dupa caz, presteaza servicii catre populatie, asezaminte de crestere si de ocrotire a copiilor, camine de batrani si de pensionari prin unitati sau subunitati proprii si care justifica destinatia produselor si serviciilor in scopurile prevazute la art. 6 lit. A. k) 8 din ordonanta prin documente procurate si intocmite potrivit reglementarilor in vigoare.
    Desfacerea, distribuirea bunurilor sau, dupa caz, prestarea serviciilor respective catre alti agenti economici se supun taxei pe valoarea adaugata in cotele legale.
    Ordonanta:
    k) 10. activitatile agentilor economici, precum si cele care indeplinesc conditiile unei activitati economice desfasurate de asociatiile, organizatiile, institutiile publice si alte persoane juridice prevazute la art. 3 din prezenta ordonanta, cu o cifra de afaceri declarata organului fiscal competent sau, dupa caz, realizata, de pana la 50 milioane lei anual.
    In situatia realizarii unei cifre de afaceri superioare plafonului de mai sus, agentii economici si celelalte persoane juridice prevazute la alineatul precedent devin platitoare de taxa pe valoarea adaugata in conditii si la termene stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Dupa inscrierea ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, agentii economici si celelalte persoane juridice nu mai beneficiaza de scutire, chiar daca ulterior realizeaza o cifra de afaceri inferioara plafonului de mai sus.
    Norme:
    4.13. In situatia in care unitatile scutite de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 6 lit. A din ordonanta, realizeaza si operatiuni impozabile, obtinand din acestea venituri de peste 50 milioane lei anual, sunt obligate sa depuna cererea de luare in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, iar organele fiscale vor proceda conform prevederilor pct. 11.3 din prezentele norme.
    Se inregistreaza ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata numai partea din structura unitatilor respective prin care se realizeaza operatiunile impozabile si pentru care este obligatorie organizarea distincta a evidentei gestiunilor si contabilitatii, care sa permita determinarea taxei pe valoarea adaugata deductibila.
    Subunitatilor respective li se atribuie cod fiscal potrivit art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 224/1993*) privind atribuirea codului fiscal pentru platitorii de impozite si taxe.
------------
    *) Hotararea Guvernului nr. 224/1993 a fost abrogata prin Ordonanta Guvernului nr. 82/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, prevederile art. 3 din hotarare fiind preluate de art. 5 din ordonanta, care intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii.

    CAP. 5
    Operatiuni impozabile prin optiune

    Ordonanta:
    Art. 7
    Agentii economici, precum si unitatile economice din cadrul altor persoane juridice care efectueaza operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata pot opta pentru plata acestei taxe, pentru intreaga activitate sau numai pentru o parte a acesteia. Aprobarea se da de catre Ministerul Finantelor prin organele sale fiscale si se refera la ansamblul normelor privind taxa pe valoarea adaugata, iar aplicarea se face incepand cu luna urmatoare datei aprobarii.
    Norme:
    5.1. Aprobarea se da de catre Ministerul Finantelor, prin organele fiscale la care agentii economici sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, pe baza de cerere si justificare economica, prezentate de solicitant, numai in conditiile in care includerea operatiunilor respective in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata nu influenteaza negativ alte activitati specifice sau produse scutite de taxa pe valoarea adaugata.
    Cererile de optiune pentru o parte a activitatii desfasurate de agentii economici, care se incadreaza in prevederile art. 2 alin. (3) si (4) din Legea nr. 57/1992 privind incadrarea in munca a persoanelor handicapate, se aproba de catre organele fiscale numai in conditiile organizarii distincte a evidentei gestiunilor si contabilitatii, care sa permita determinarea taxei pe valoarea adaugata deductibila.
    Aprobarea este irevocabila pana la data de 31 decembrie a celui de-al patrulea an urmator anului in care s-a optat pentru plata taxei pe valoarea adaugata si se prelungeste, de drept, pentru inca 5 ani, daca in cursul perioadei initiale agentul economic platitor prin optiune a beneficiat de rambursarea taxei aferente bunurilor de natura mijloacelor fixe cumparate.

    CAP. 6
    Platitorii taxei pe valoarea adaugata

    Ordonanta:
    Art. 8
    Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat, potrivit prezentei ordonante, se plateste de catre:
    - agentii economici inregistrati la organele fiscale competente ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, pentru livrarile de bunuri mobile, transferul proprietatii bunurilor imobiliare si prestarile de servicii supuse taxei pe valoarea adaugata in cotele prevazute la art. 17 lit. A si B din prezenta ordonanta;
    - titularii operatiunilor de import de bunuri, direct, prin comisionari in vama sau terte persoane juridice care actioneaza in numele si din ordinul titularului operatiunii de import;
    - persoanele fizice, pentru bunurile introduse in tara potrivit regulamentului vamal aplicabil acestora;
    - persoanele juridice sau fizice cu sediul sau cu domiciliul stabil in Romania, pentru bunurile din import inchiriate, inclusiv pe baza de contracte de leasing, precum si pentru serviciile efectuate de prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, referitoare la: cesiuni si concesiuni ale dreptului de autor, de brevete de marci de fabrica si de comert sau alte drepturi similare; prestatii de publicitate; prestatiile consultantilor, inginerilor, birourilor de studii, avocatilor, expertilor contabili si alte prestatii similare; prelucrare de date si furnizare de informatii; operatiuni bancare, financiare, de asigurare si de reasigurare; punerea la dispozitie de personal.
    In situatia in care persoana care realizeaza operatiuni impozabile nu are sediul sau domiciliul stabil in Romania, este obligata sa desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania, care se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce-i revin conform prevederilor prezentei ordonante.
    Norme:
    6.1. Desemnarea reprezentantului fiscal se face pe baza de cerere, depusa de persoana straina la organul fiscal la care reprezentantul propus este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.
    Cererea trebuie insotita de:
    a) declaratia de incepere a activitatii, care sa cuprinda: data, volumul si natura activitatii pe care o va exercita in Romania;
    b) copia de pe actul de constituire in strainatate a persoanei juridice respective;
    c) acceptul scris al reprezentantului fiscal propus, in care acesta trebuie sa precizeze natura operatiunilor si valoarea estimata a acestora.
    Nu se admite decat un singur reprezentant fiscal pentru ansamblul operatiunilor impozabile desfasurate de persoana straina in Romania. De asemenea, nu se admite coexistenta mai multor reprezentanti fiscali cu angajamente limitate.
    Reprezentantul fiscal propus trebuie sa prezinte o solvabilitate suficienta, care sa ii permita indeplinirea obligatiilor prevazute de ordonanta si de normele de aplicare a acesteia pentru activitatea sa si a persoanei straine pe care o reprezinta.
    Organul fiscal verifica indeplinirea conditiilor de mai sus si, in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, comunica decizia luata atat persoanei straine, cat si reprezentantului fiscal propus de aceasta.
    In cazul acceptarii cererii, concomitent cu transmiterea deciziei de aprobare se indica si codul fiscal atribuit reprezentantului fiscal, care trebuie sa fie diferit de codul fiscal atribuit pentru activitatea proprie a acestuia. Atribuirea codului fiscal se face prin Directia generala de tehnologia informatiei financiare din Ministerul Finantelor.
    In cazul respingerii cererii, decizia se comunica ambelor parti, cu precizarea motivului refuzului.
    Reprezentantul fiscal, dupa ce a fost acceptat de organul fiscal competent, este angajat pentru toate operatiunile efectuate in Romania de persoana straina, atata timp cat dureaza mandatul sau.
    Reprezentantul fiscal poate sa renunte la angajamentul asumat, printr-o cerere adresata organului fiscal. In cerere trebuie sa precizeze ultimul decont de taxa pe valoarea adaugata, pe care il va depune in aceasta calitate, si sa propuna o data ulterioara depunerii cererii, cand va lua sfarsit mandatul sau. De asemenea, este obligat sa precizeze daca renuntarea la mandat este ca urmare a incetarii activitatii persoanei straine.
    In cazul in care persoana straina isi continua activitatea in Romania, cererea poate fi acceptata numai dupa ce persoana straina a intocmit toate formalitatile necesare desemnarii unui alt reprezentant fiscal.
    Dupa incetarea activitatii persoanei straine sau dupa inlocuirea reprezentantului fiscal desemnat de aceasta, reprezentantului fiscal ii revin toate obligatiile referitoare la plata taxei pe valoarea adaugata, a majorarilor de intarziere si a amenzilor, in termenele prevazute de lege.
    Reprezentantul fiscal poate cere organului fiscal competent sa efectueze, intr-un termen de pana la 5 luni de la data retragerii mandatului, un control de fond al operatiunilor efectuate sub responsabilitatea sa.
    Aprobarea cererii de renuntare la angajamentul asumat de reprezentantul fiscal se va face de catre organul fiscal, sub rezerva ca acesta ramane raspunzator de neregulile ce vor fi descoperite ulterior, daca acestea rezulta din vina lui sau din complicitatea dintre el si persoana straina ori alte persoane.
    Obligatiile reprezentantului fiscal privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata, aferenta operatiunilor efectuate in Romania de catre persoana straina, sunt cele prevazute de legislatia romana pentru platitorii de taxa pe valoarea adaugata cu sediul in Romania, cu urmatoarele derogari referitoare la:
    A) Modul de intocmire a facturilor
    Persoana straina transmite reprezentantului fiscal factura destinata clientului sau, fara a indica in aceasta suma taxei datorate, precum si doua copii de pe factura respectiva.
    Reprezentantul fiscal emite factura fiscala potrivit reglementarilor in vigoare in Romania, cu urmatoarele date:
    a) datele de identificare, adresa si calitatea de reprezentant fiscal;
    b) data emiterii;
    c) numarul de cod fiscal romanesc atribuit reprezentantului fiscal al persoanei straine;
    d) numarul de ordine al facturii din plaja de numere primite de la organul fiscal, aferente operatiunilor efectuate de catre persoana straina;
    e) suma taxei pe valoarea adaugata colectata;
    f) alte date prevazute de modelul de factura fiscala si care nu se regasesc in factura originala emisa de persoana straina.
    Exemplarul 1, completat conform celor de mai sus, se transmite clientului impreuna cu factura originala emisa de persoana straina.
    B) Intocmirea si depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata
    Decontul va cuprinde exclusiv operatiunile rezultate din activitatea desfasurata in Romania de persoana straina pe care o reprezinta.
    In situatia in care reprezentantul fiscal este mandatat de mai multe persoane straine, acesta va depune cate un decont pentru fiecare persoana straina pe care o reprezinta.
    Pentru activitatea proprie, pentru care reprezentantul fiscal este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, se intocmeste un decont distinct, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru platitorii de taxa pe valoarea adaugata cu sediul in Romania.
    C) Exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor achizitionate din tara de persoana straina, destinate operatiunilor impozabile realizate de aceasta in Romania, se face potrivit prevederilor art. 18 - 20 din ordonanta.
    Pentru exercitarea dreptului de deducere, reprezentantul fiscal trebuie, de regula, sa detina documentele originale prevazute de reglementarile de mai sus.
    Cu aprobarea organului fiscal la care este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, reprezentantul fiscal poate justifica deducerea taxei pe baza fotocopiei facturii originale, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
    a) persoana straina justifica organului fiscal obligatia legala, impusa de tara unde aceasta este stabilita, de a detine facturi originale la sediul societatii straine;
    b) fotocopiile sa aiba mentiunea pusa de societatea straina si sa fie certificate de aceasta ca sunt conforme cu originalul;
    c) persoana straina sa prezinte atestarea organului fiscal din strainatate ca aceasta detine documentele originale care sunt evidentiate in contabilitate;
    d) persoana straina trebuie sa se angajeze, in scris, ca va pune, temporar, facturile originale la dispozitie reprezentantului fiscal, la cererea organului fiscal, pentru control.
    6.2. Nu au obligatia desemnarii unui reprezentant fiscal domiciliat in Romania persoanele straine care realizeaza urmatoarele operatiuni:
    a) prestari de servicii contractate cu agenti economici cu sediul in Romania, pentru care locul impozitarii se situeaza in Romania potrivit criteriilor stabilite la cap. IV din prezentele norme;
    b) operatiuni cu caracter ocazional, reprezentand revanzarea in tara de bunuri pe care persoana straina le-a cumparat sau importat;
    c) livrari de bunuri sau prestari de servicii efectuate in tara, dar supuse cotei zero sau scutite de taxa pe valoarea adaugata.
    6.3. Societatile comerciale care cedeaza o parte din veniturile realizate din vanzarea produselor supuse taxei pe valoarea adaugata vor determina suma cuvenita partenerului extern prin aplicarea cotei prevazute in contractele incheiate asupra sumelor obtinute din vanzarea produselor, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

    CAP. 7
    Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

    Ordonanta:
    Art. 10
    - alin. 1 -
    Obligatia platii taxei pe valoarea adaugata ia nastere la data efectuarii livrarii de bunuri mobile, transferului proprietatii bunurilor imobiliare si prestarii serviciilor.
    Norme:
    7.1. Produsele livrate si serviciile prestate pana la data de 31 ianuarie 1998, justificate cu documente de expeditie si transport, procese-verbale de receptie sau alte documente similare din care sa rezulte ca livrarea si, respectiv, prestarea s-au efectuat pana la data de mai sus, vor fi facturate potrivit prevederilor legale in vigoare la data efectuarii operatiunilor respective.
    Ordonanta:
    - alin. 2 -
    Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii cu plata in rate, precum si pentru cele care dau nastere la decontari sau incasari succesive, faptul generator intervine la expirarea perioadei pentru care se face decontarea sau, dupa caz, la data prevazuta pentru plata ratelor.
    Norme:
    7.2. Sumele ramase de incasat la data de 31 ianuarie 1998 pentru livrari de bunuri si prestari de servicii cu plata in rate se supun taxei pe valoarea adaugata in cotele existente la data prevazuta pentru plata ratelor.
    Ordonanta:
    Art. 11
    Pentru operatiunile prevazute mai jos, obligatia platii taxei pe valoarea adaugata ia nastere la:
    a) data inregistrarii declaratiei vamale, in cazul importurilor de bunuri, sau la data receptiei de catre beneficiari, pentru serviciile din import;
    Norme:
    7.3. Pentru bunurile din import aflate in regim de tranzit, antrepozit sau de introducere temporara in tara, obligatia platii taxei pe valoarea adaugata ia nastere la data prevazuta in Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei.
    Bunurile din import introduse in tara in regim de leasing incepand cu data de 1 iulie 1993 se supun taxei pe valoarea adaugata la beneficiar, corespunzator cotelor in vigoare, sumelor si termenelor de plata prevazute in contractele incheiate pentru perioada de leasing.
    In cazul in care la expirarea perioadei de leasing bunurile trec in proprietatea beneficiarului, se datoreaza taxa pe valoarea adaugata pentru suma negociata de parti in plus fata de suma prevazuta in contractul de leasing.
    Sumele ramase de plata, aferente bunurilor introduse in tara in regim de leasing inainte de data de 1 iulie 1993, prevazute in contracte cu scadente dupa aceasta data, nu se supun taxei pe valoarea adaugata. La expirarea perioadei de leasing se aplica prevederile alin. 3 de mai sus.
    7.4. Operatiunile legate, import-export, realizate in baza Hotararii Guvernului nr. 276/1995 privind efectuarea de operatiuni legate de import-export, incheiate la nivel de agent economic, cu modificarile ulterioare, de catre agentii economici cu activitate de comert exterior, privind: importul de produse energetice si de materii prime de baza, legat de exportul de produse liberalizate la export, precum si importul de materiale, componente, subansambluri, echipamente si utilaje pentru productie, legat de exportul de produse finite rezultate, sunt supuse taxei pe valoarea adaugata, astfel:
    a) la intrarea bunurilor in tara importatorul este obligat sa intocmeasca declaratia vamala de import, sa plateasca taxa pe valoarea adaugata aferenta si, in mod corespunzator, sa-si exercite dreptul de deducere in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare;
    b) bunurile din import predate producatorilor in vederea realizarii produselor ce urmeaza a fi exportate, a caror contravaloare reprezinta plata importului, se factureaza la preturi negociate plus taxa pe valoarea adaugata;
    c) produsele realizate de unitatile producatoare, livrate unitatilor cu activitate de comert exterior pentru plata bunurilor din import primite de la acestea, se factureaza la preturile negociate plus taxa pe valoarea adaugata.
    Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata, aferente operatiunilor prevazute la lit. b) si c) de mai sus ia nastere atat la furnizor, cat si la beneficiar, la data livrarii produselor la export.
    Operatiunile legate, import-export, vor fi justificate cu urmatoarele documente:
    a) licenta de operatiune;
    b) contractele incheiate de agentul economic cu activitate de comert exterior cu partenerul extern si cu producatorii interni, din care sa rezulte ca operatiunile nu se fac cu plata, ci prin compensatii valorice;
    c) documentele prevazute la cap. IX pct. 9.11 din prezentele norme.
    7.5. Pentru bunurile exportate care s-au returnat, faptul generator intervine la data cand bunurile respective au fost valorificate catre beneficiarii interni.
    Ordonanta:
    Art. 12
    Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata este dreptul organului fiscal de a pretinde platitorului, la o anumita data, plata taxei datorate bugetului de stat. Exigibilitatea ia nastere, de regula, in momentul efectuarii livrarii bunurilor mobile, transferului proprietatii bunurilor imobiliare sau prestarii serviciilor.
    Prin derogare de la prevederile alineatului precedent, exigibilitatea poate fi anticipata sau ulterioara faptului generator, in conditii stabilite prin hotarare a Guvernului.
    Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii, care se efectueaza continuu, precum si pentru cele la care se incaseaza, de regula, avansuri, exigibilitatea intervine la data stabilirii debitului clientului pe baza de factura sau alt document legal, pe baza de cerere aprobata de organele fiscale la care agentii economici sunt inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    Antreprenorii de lucrari imobiliare pot sa opteze pentru plata taxei pe valoarea adaugata la efectuarea livrarilor, in conditii aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Norme:
    7.6. Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata este anticipata faptului generator, atunci cand:
    a) factura este emisa inaintea efectuarii livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor;
    b) contravaloarea bunurilor sau a serviciilor se incaseaza inaintea efectuarii livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor;
    c) se incaseaza avansuri, cu exceptia avansurilor acordate pentru: plata importurilor si a datoriei vamale stabilita potrivit legii; realizarea productiei destinate exportului; efectuarea de plati in contul clientului; activitatea de intermediere in turism; livrari de bunuri si prestari de servicii scutite de taxa pe valoarea adaugata.
    7.7. Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferente avansurilor incasate de agentii economici care au castigat licitatii pentru efectuarea obiectivelor finantate din credite acordate de organismele financiare internationale - B.I.R.D., B.E.R.D. etc. - statului roman sau garantate de acesta ia nastere la data facturarii situatiilor de lucrari.
    7.8. Antreprenorii de lucrari imobiliare pot opta pentru plata taxei pe valoarea adaugata la livrarea imobilelor, in conditiile urmatoare:
    a) lucrarile imobiliare sa aiba caracter deosebit si sa fie executate in cadrul unui contract unic care prevede obligatia antreprenorului de a asigura procurarea, instalarea sau incorporarea bunurilor mobile in lucrarea respectiva;
    b) lucrarile imobiliare la care materialele si aparatele indispensabile pentru functionarea instalatiilor sau incorporate in lucrare depasesc 50% din preturile negociate intre antreprenor si beneficiar.
    Optiunea se aproba de catre organul fiscal la care agentul economic este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, pe baza unei declaratii prin care antreprenorul se obliga sa achite, la efectuarea livrarilor, taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor, care se incadreaza in prevederile de mai sus. Aprobarea optiunii se comunica beneficiarilor in termen de 10 zile de la acordare.
    Dupa obtinerea aprobarii se interzice antreprenorilor facturarea taxei pe valoarea adaugata inainte de efectuarea livrarii, iar beneficiarilor, deducerea taxei pe valoarea adaugata inainte de receptionarea lucrarii.
    Nerespectarea conditiilor de mai sus atrage anularea optiunii si obligarea la plata taxei pe valoarea adaugata, in conditiile prevazute la art. 12 din ordonanta.
    Antreprenorul poate renunta oricand la optiunea primita. In aceasta situatie, el are obligatia sa achite taxa pe valoarea adaugata aferenta avansurilor incasate.
    7.9. Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta sumelor constituite drept garantie pentru acoperirea eventualelor reclamatii privind calitatea lucrarilor, ia nastere la data incheierii procesului-verbal de receptie definitiva sau, dupa caz, la data incasarii sumelor, daca incasarea este anterioara acestuia.
    7.10. Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata, aferenta livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii cu plata in rate, precum si celor care dau nastere la decontari sau incasari succesive ia nastere la data prevazuta pentru plata ratelor sau, dupa caz, la expirarea perioadei pentru care se face decontarea sau incasarea.

    CAP. 8
    Baza de impozitare

    Ordonanta:
    Art. 13
    Baza de impozitare reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    Baza de impozitare este determinata de:
    a) preturile negociate intre vanzator si cumparator, precum si alte cheltuieli datorate de cumparator pentru livrarile de bunuri si care nu au fost cuprinse in pret. Aceste preturi cuprind si accizele stabilite potrivit normelor legale;
    b) tarifele negociate pentru prestarile de servicii;
    c) suma rezultata din aplicarea cotei de comision sau suma convenita intre parteneri, pentru operatiunile de intermediere;
    d) preturile de piata sau, in lipsa acestora, costurile bunurilor executate de agentii economici pentru folosinta proprie ori predate sub diferite forme angajatilor sau altor persoane;
    e) valoarea in vama, determinata potrivit legii, la care se adauga taxa vamala, alte taxe si accizele datorate pentru bunurile si serviciile din import;
    f) preturile de piata sau, in lipsa acestora, costurile aferente serviciilor prestate pentru folosinta proprie de un agent economic sau cu titlu gratuit pentru alte persoane fizice sau juridice;
    g) preturile vanzarilor efectuate din depozitele vamii sau stabilite prin licitatie.
    Norme:
    8.1. Ca regula generala, baza de impozitare este constituita pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii din toate sumele, valorile, bunurile sau serviciile primite ori care urmeaza a fi primite de furnizor sau prestator in contrapartida pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    8.2. In cazul platii in natura, valoarea tuturor bunurilor sau serviciilor primite trebuie sa asigure acoperirea integrala a contravalorii bunurilor livrate sau, dupa caz, a serviciilor prestate.
    8.3. Pentru determinarea bazei de impozitare aferente livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii cu plata in devize furnizorul sau, dupa caz, prestatorul este obligat sa emita concomitent factura atat in devize, cat si in lei.
    Baza de impozitare se corecteaza cu diferenta de pret rezultata ca urmare a modificarii cursului pietei valutare, in vigoare la data incasarii facturii, fata de cel utilizat la data facturarii. Furnizorul este obligat sa emita factura fiscala, in negru pentru sumele incasate suplimentar sau, dupa caz, in rosu pentru sumele de scazut.
    8.4. Baza de impozitare se determina integral la livrarea bunurilor sau la prestarea serviciilor ori, dupa caz, la intocmirea documentelor prin care se constituie aportul la capitalul social, chiar daca in contract se prevede plata in rate sau la anumite termene.
    8.5. Agentii economici care au castigat licitatii pentru realizarea unor obiective finantate din credite acordate de organisme financiare internationale statului roman sau garantate de acesta determina baza de impozitare in conditiile stabilite prin contractele incheiate.
    8.6. Pentru vanzarile de bunuri in regim de consignatie, baza de impozitare se determina dupa cum urmeaza:
    a) suma obtinuta din vanzarea bunurilor incredintate de agentii economici pentru a fi vandute. Pentru bunurile incredintate vandute, agentii economici respectivi sunt obligati sa emita facturi continand elementele prevazute la art. 25 lit. B din ordonanta, cel mai tarziu in ultima zi a lunii in care s-a efectuat vanzarea;
    b) suma reprezentand comisionul aplicat asupra vanzarilor de bunuri apartinand persoanelor fizice neinregistrate ca agenti economici sau persoanelor juridice necuprinse in sfera de aplicare ori scutite de plata taxei pe valoarea adaugata.
    8.7. Pentru activitatea de intermediere in turism, baza de impozitare se determina la prestarea efectiva a serviciilor si se stabileste ca diferenta intre pretul total, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, platit de client agentiilor de turism sau organizatorilor de circuite turistice, si pretul, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, facturat de prestatorii serviciilor de transport, hoteliere, de restaurant si de alti prestatori care executa material serviciile utilizate de client.
    Din taxa calculata pe baza cotei de 18,033% sau, dupa caz, de 9,909%, aplicata asupra bazei de impozitare determinate potrivit prevederilor de mai sus, se scade taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate necesitatilor proprii de functionare a agentiei de turism sau organizatorilor de circuite turistice.
    Agentii economici care presteaza serviciile de turism folosind mijloace proprii sau inchiriate - mijloace de transport, hoteluri, restaurante etc. - determina baza de impozitare pe baza preturilor si a tarifelor negociate cu beneficiarii serviciilor turistice.
    Agentii economici care presteaza atat operatiuni de intermediere, cat si servicii turistice folosind mijloace proprii sau inchiriate determina baza de impozitare distinct pentru fiecare activitate.
    8.8. Operatiunile realizate de casele de amanet sunt supuse taxei pe valoarea adaugata, astfel:
    a) corespunzator comisionului incasat, cand imprumutul este restituit la termen;
    b) corespunzator valorii obtinute din vanzarea bunurilor care devin proprietatea casei de amanet, ca urmare a nerestituirii imprumutului;
    c) corespunzator pretului de piata, pentru bunurile care devin proprietatea casei de amanet si sunt utilizate potrivit art. 2 alin. 2.2 din ordonanta.
    8.9. Pentru locatia de gestiune baza de impozitare o constituie suma convenita prin contractul incheiat de parti.
    8.10. Echipamentul de lucru si/sau de protectie, suportat partial de salariati, se supune taxei pe valoarea adaugata numai corespunzator valorii bunurilor, care este suportata de salariati, iar exigibilitatea intervine la data prevazuta pentru plata ratelor.
    8.11. In cazul in care anumite elemente accesorii ale pretului nu sunt determinate in mod precis in momentul livrarii marfurilor sau prestarii serviciilor din tara sau din import, toate sumele percepute ulterior se impoziteaza separat in conditiile prevazute de ordonanta.
    Reprezinta cheltuieli accesorii ale livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii comisioanele, cheltuielile de ambalare, de transport, de asigurare si altele de asemenea natura datorate de cumparator, in masura in care nu au fost cuprinse in preturile negociate.
    8.12. Potrivit prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 1, precum si ale art. 4 alin. 2 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 164/1997, aplicarea cotei de 25% se va reflecta in nivelul preturilor cu ridicata si al preturilor cu amanuntul pentru carburantii auto livrati la intern, fara sa intre in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.
    Pentru determinarea taxei pe valoarea adaugata aferenta pretului de vanzare cu amanuntul, societatile comerciale care comercializeaza carburanti auto vor deduce din pretul cu amanuntul suma reprezentand contributia la Fondul special al drumurilor publice, facturata de furnizor sau achitata la import pe fiecare tip de produs. Rezultatul se inmulteste cu cota normala de T.V.A., recalculata, si se obtine taxa pe valoarea adaugata aferenta pretului de vanzare cu amanuntul pe fiecare tip de produs.
    In situatia in care aprovizionarea cu carburanti auto se face de la mai multi producatori la preturi diferite, se va proceda dupa cum urmeaza:
    - se determina, pe fiecare tip de produs, un pret mediu de aprovizionare, calculat pe baza preturilor de achizitie fara contributia la Fondul special al drumurilor publice din luna anterioara;
    - se determina contributia medie pe tip de produs la Fondul special al drumurilor publice prin aplicarea cotei de 25% la pretul mediu de aprovizionare, calculat pe tip de produs;
    - se scade din pretul de vanzare cu amanuntul contributia medie la Fondul special al drumurilor publice. Rezultatul se inmulteste cu cota normala de T.V.A., recalculata, si se obtine taxa pe valoarea adaugata aferenta pretului de vanzare cu amanuntul pe fiecare tip de produs.
    Contributia medie lunara pe tip de produs la Fondul special al drumurilor publice se va aplica si pentru determinarea taxei pe valoarea adaugata aferenta bonurilor valorice emise pe tip de produs si destinate achizitionarii de carburanti auto. Taxa pe valoarea adaugata aferenta bonurilor valorice este exigibila in luna emiterii acestora.
    Societatile comerciale care comercializeaza carburanti auto au obligatia sa evidentieze distinct pe documentele legale de vanzare suma reprezentand contributia la Fondul special al drumurilor publice.
    Ordonanta:
    Art. 14
    Nu se cuprind in baza de impozitare urmatoarele:
    a) remizele si alte reduceri de pret acordate de catre furnizor direct clientului, inclusiv cele date dupa facturarea bunurilor sau a serviciilor; bunurile acordate de catre furnizori clientilor, in vederea stimularii vanzarilor, in conditiile prevazute in contractele incheiate;
    Norme:
    8.13. Pentru a putea fi excluse din baza de impozitare, remizele si alte reduceri de pret trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie efective si in sume exacte in beneficiul clientului;
    b) sa nu constituie, in fapt, remunerarea unui serviciu sau o contrapartida pentru o prestatie oarecare;
    c) sa fie reflectate in facturi sau in alte documente legale.
    Ordonanta:
    b) penalizarile pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale;
    Norme:
    8.14. Excluderea din baza de impozitare se face numai daca penalitatile sunt percepute peste preturile si tarifele negociate.
    Nu se exclud din baza de impozitare sumele incasate pentru acoperirea prejudiciilor provocate de distrugerea, deteriorarea, nerestituirea in termen a bunurilor inchiriate sau altele similare, care, in fapt, reprezinta contravaloarea bunurilor livrate.
    Ordonanta:
    d) sumele achitate de furnizor sau prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia;
    Norme:
    8.15. Exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta sumelor achitate de furnizor sau de prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia se face numai de catre clientul in contul caruia s-au achitat sumele respective.
    Ordonanta:
    f) sumele incasate de la bugetul de stat de catre agentii economici inregistrati la organele fiscale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata si care sunt destinate finantarii investitiilor, acoperirii diferentelor de pret si de tarif, finantarii stocurilor de produse cu destinatie speciala.
    Norme:
    8.16. Sumele incasate de la bugetul de stat de catre agentii economici inregistrati la organele fiscale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata si care sunt destinate finantarii obiectivelor proprii de investitii nu se cuprind in baza de impozitare.
    Taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii obiectivelor de investitii finantate in conditiile de mai sus, se deduce in conformitate cu prevederile art. 18 - 21 din ordonanta.
    Cu sumele deduse, potrivit legii, este obligatorie reintregirea disponibilitatilor pentru investitii. In cursul anului financiar sumele respective pot fi utilizate numai pentru plati aferente aceluiasi obiectiv de investitii pentru care s-au primit alocatiile de la bugetul de stat.
    La incheierea exercitiului financiar sumele deduse si neutilizate, potrivit alineatului precedent, se vireaza la bugetul de stat in conturile si la termenele stabilite prin normele metodologice anuale privind incheierea exercitiului financiar-bugetar si financiar-contabil emise de Ministerul Finantelor.
    Ordonanta:
    Art. 15
    In cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, preturile sau alte elemente cuprinse in facturi sau in documente similare, suma impozabila va fi redusa corespunzator. In acelasi mod se procedeaza si in situatia in care cumparatorii returneaza ambalajele in care s-a expediat marfa.
    Norme:
    8.17. Sumele necuprinse in baza de impozitare la furnizori sau la prestatori, potrivit art. 14 si 15 din ordonanta, atrag in mod corespunzator pierderea dreptului de deducere la beneficiari. In acest scop, beneficiarilor le revin urmatoarele obligatii:
    a) sa inregistreze in jurnalul pentru cumparari valoarea facturilor si taxa pe valoarea adaugata, corectate cu reducerile acordate de furnizori si, respectiv, cu influentele rezultate din refuzurile facute;
    b) sa solicite si sa urmareasca primirea de la furnizori a facturilor corectate, potrivit art. 28 din ordonanta.
    8.18. Ambalajele care circula prin facturare se supun taxei pe valoarea adaugata la livrare, urmand ca la restituire suma impozabila sa fie redusa corespunzator.
    Ambalajele de circulatie (navete, sticle, borcane etc.), la schimb intre furnizorii de marfa si clienti, nu se factureaza si nu se supun taxei pe valoarea adaugata la livrare.
    In conditiile in care clientii nu detin cantitatile de ambalaje necesare efectuarii schimbului prevazut mai sus, ei pot primi de la furnizorii de marfa ambalajele necesare in schimbul unei garantii depuse acestora fara facturare si fara taxa pe valoarea adaugata la livrare.
    Periodic, dar nu mai tarziu de termenul legal pentru efectuarea inventarierii anuale, se vor factura si supune taxei pe valoarea adaugata la livrare cantitatile de ambalaje date in garantie clientilor si scoase din uz de acestia ca urmare a distrugerii, uzurii, lipsurilor etc.
    Regimul circulatiei ambalajelor pe baza de schimb se aplica in mod obligatoriu in relatiile cu agentii economici neplatitori de taxa pe valoarea adaugata la livrare.

    CAP. 9
    Cotele de impozitare

    Ordonanta:
    Art. 17
    In Romania se aplica urmatoarele cote:
    A. Cota de 22% pentru operatiunile privind livrarile de bunuri, transferurile imobiliare si prestarile de servicii, din tara si din import, cu exceptia celor prevazute la lit. B si C.
    Norme:
    9.1. Cota de 22% se aplica asupra operatiunilor privind:
    A. Livrarile de bunuri mobile si imobile, efectuate de catre agentii economici inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata catre beneficiari cu sediul sau domiciliul in Romania, cu exceptia bunurilor supuse cotei reduse de 11% si a celor scutite de taxa pe valoarea adaugata.
    Aceeasi cota se aplica si vanzarilor de bunuri catre persoanele fizice nerezidente in Romania.
    B. Importul de bunuri mobile, precum si vanzarea acestora catre beneficiari, in conditiile prevazute la lit. A de mai sus.
    C. Prestarile de servicii pentru care locul impozitarii, stabilit conform prevederilor cap. IV din prezentele norme, este situat in Romania, cu exceptia celor supuse cotei reduse de 11% si a celor scutite de taxa pe valoarea adaugata.
    Ordonanta:
    B. Cota redusa de 11% pentru:
    a) carne comestibila de animale si pasari domestice, inclusiv organe si maruntaie, vandute in stare proaspata, preparate si conserve;
    Norme:
    9.2. Produsele necomestibile provenite de la animale si pasari domestice - piei, par, fulgi, pene, puf, coarne etc. si altele asemenea - preparatele si semipreparatele culinare, precum si conservele de carne cu legume sunt supuse cotei de 22% taxa pe valoarea adaugata.
    Ordonanta:
    b) peste si produse comestibile din peste, inclusiv semiconserve si conserve, exclusiv icre;
    Norme:
    9.3. Preparatele si semipreparatele culinare sunt supuse cotei de 22% taxa pe valoarea adaugata.
    Ordonanta:
    f) faina;
    Norme:
    9.4. Se supune cotei de 11% taxa pe valoarea adaugata faina de grau, de secara si de orez.
    Faina destinata nutreturilor pentru animale este supusa cotei de 22% taxa pe valoarea adaugata.
    Ordonanta:
    g) medicamente de uz uman si veterinar, substante farmaceutice, plante medicinale, aparatura de tehnica medicala si alte bunuri destinate exclusiv utilizarii in scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare;
    Norme:
    9.5. Sunt supuse cotei de 11% taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 17 lit. B. g) din ordonanta:
    a) medicamentele si produsele biologice de uz uman, prevazute in Nomenclatorul Ministerului Sanatatii;
    b) medicamentele de uz veterinar prevazute in Nomenclatorul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei;
    c) substantele farmaceutice livrate sub forma de pulberi, granule, solutii sau alte forme de aceasta natura si care urmeaza sa fie transformate in medicamente de catre unitatile producatoare;
    d) plantele medicinale prevazute in Nomenclatorul Ministerului Sanatatii si al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei;
    e) aparatura de tehnica medicala;
    f) alte bunuri, destinate exclusiv utilizarii in scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare, cum sunt: instrumente si dispozitive medicale care au fost autorizate de Ministerul Sanatatii sau, dupa caz, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei; ceruri dentare sau compozitii pentru amprente dentare; alte compozitii pentru utilizare in stomatologie, pe baza de ipsos; aliaje pe baza de aur, argint si paladiu, folosite exclusiv in stomatologie; placi si filme fotografice pentru folosinta medicala, dentara sau veterinara; alcool sanitar; oxid de aluminiu pentru sablator, utilizat in laboratoarele de tehnica dentara; vata, tifon, bandaje si articole similare - pansamente, plasturi, cataplasme etc. -, impregnate sau acoperite cu substante farmaceutice ori conditionate pentru vanzarea in scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare; coloranti pentru ceramica dentara; cimenturi de rasini acrilice pentru uz stomatologic; materiale de lustruit pentru lucrari dentare; dezinfectanti; reactivi compusi de diagnostic sau de laborator; ceramica dentara; furtun de cauciuc cu racord Borden sau Midwest pentru turbine dentare; manusi chirurgicale; articole de uz medical, chirurgical; masti pentru chirurgie; cipici pentru chirurgie; bonete chirurgicale; manusi si sorturi de radiologie; creuzete pentru laboratoarele de tehnica dentara, cu un continut in greutate de peste 50% de grafit sau de alte forme de carbon ori de un amestec din aceste produse; sticla de laborator, sanitara sau farmaceutica, chiar gradata sau calibrata; compresoare pentru uz stomatologic; pompe de vid pentru cuptoarele de prelucrat ceramica dentara; sterilizatoare medico-chirurgicale; aparate de crioconservare a materialului biologic; instalatii de liofilizare; centrifuge de tipul celor utilizate in laboratoare; aparate pentru filtrarea sau purificarea aerului si parti ale acestora; sablator pentru laborator de tehnica dentara; micromotor pentru unit dentar si pentru laborator de tehnica dentara; cuptor pentru lucrari de tehnica dentara; ambulante dotate corespunzator pentru a asigura transportul pacientilor si pentru a asigura asistenta medicala pe timpul transportului; vehicule autoradiologice, chirurgicale, care dentare; lentile de contact; lentile corectoare pentru ochelari; rame si monturi de ochelari; ochelari de corectie; termometre medicale si veterinare; aparate de electroforeza; spectrometre, spectrofotometre si spectrografe, care folosesc radiatii optice - UV, vizibile, IR; fotometre pentru determinarea hemoglobinei si glucozei in sange; analizator pH; microtoame.
    Sunt supuse cotei de 11% taxa pe valoarea adaugata numai acele produse care au fost omologate in scopurile prevazute la pct. 9.5 lit. f) din prezentele norme, care sunt destinate folosirii exclusiv in scopurile respective. Produsele care se livreaza atat in scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare, cat si in alte scopuri, de exemplu: reactivi, mobilier, mijloace de transport, aparate electrice si alte bunuri de uz gospodaresc sunt supuse cotei de 22% taxa pe valoarea adaugata.
    Ordonanta:
    h) proteze, produse ortopedice;
    Norme:
    9.6. Se incadreaza in prevederile art. 17 lit. B. h) din ordonanta:
    a) fotolii rulante si alte vehicule similare pentru invalizi, chiar cu motor sau cu alte mecanisme de propulsie; parti si accesorii de fotolii rulante sau de vehicule similare pentru invalizi;
    b) articole si aparate de ortopedie, inclusiv centurile si bandajele medico-chirurgicale si carjele; atele, gutiere si alte articole si aparate pentru fracturi; articole si aparate de proteza; aparate pentru facilitarea auzului la surzi si alte aparate care se poarta, se duc in mana sau se implanteaza in organism pentru compensarea unei deficiente sau infirmitati.
    Ordonanta:
    k) uniforme pentru copiii din invatamantul prescolar si primar;
    Norme:
    9.7. Se incadreaza in prevederile art. 17 lit. B. k) din ordonanta:
    a) costume, pantaloni, sacouri, rochite, sortulete, cu dimensiuni pana la masura 36;
    b) camasi si bluze, cu dimensiuni pana la masura 34;
    c) obiecte de acoperit capul.
    Ordonanta:
    l) articole de imbracaminte si incaltaminte pentru copii sub un an;
    Norme:
    9.8. In prevederile art. 17 lit. B. l) din ordonanta se incadreaza:
    a) scutece, inclusiv absorbante, pentru copii cu greutatea maxima de 10 kg; imbracaminte din tesaturi si din tricot, gama de marimi 0 - 24 sau cu o inaltime a corpului care nu depaseste 86 cm - pieptarase, veste, chiloti, maiouri, caciulite, sepci, palarioare, bonete, bascute, jachete, pantaloni, costumase, spilhozeni, camasute, bluze, rochite, treninguri, salopete, halate de baie, fuste, pijamale, sarafane, fulare, manusi; ciorapi, sosete, marimea maxima 12;
    b) articole de incaltaminte, marimea maxima 14,5 - ghetute, sandale, papuci, botosei.
    Ordonanta:
    n) lucrari agricole;
    Norme:
    9.9. Se incadreaza in prevederile art. 17 lit. B. n) din ordonanta lucrarile agricole, cum sunt: arat, grapat, discuit, tavalugit, semanat, ierbicidat, fertilizat, prasit, sapat, recoltat, balotat, transportul produselor de la locul de recoltare pana la primul loc de depozitare.
    Ordonanta:
    r) paine, grau de consum si pentru seminte.
    Norme:
    9.10. La pozitia paine - formate diferite: rotund, lung, oval, semiluna, la forma, feliata etc. - se incadreaza: paine alba, semialba, neagra si integrala simpla sau cu adaosuri (cartofi, amelioratori, diverse materii prime cu rol de imbogatire a valorii nutritive); paine de casa; franzele; lipii; baghete; paine impletita; paine traditionala; paine tip pesmet; paine cu specific local; paine dietetica; paine fara sare; paine si chifle graham; paine din amestecuri de faina, tarate etc.; paine cu fibra alimentara; paine de secara.
    La pozitia grau de consum nu se incadreaza graul destinat producerii nutreturilor pentru animale, care este supus cotei de 22% taxa pe valoarea adaugata.
    Ordonanta:
    C. Cota zero pentru:
    a) exportul de bunuri si prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor, efectuate de agenti economici cu sediul in Romania;
    Norme:
    Se considera export livrarile de bunuri efectuate de agentii economici cu sediul in Romania catre beneficiari cu sediul in strainatate si care sunt transportate in afara teritoriului tarii, cu indeplinirea formalitatilor vamale pentru export.
    Cota zero se aplica si pentru transportul si prestarile accesorii transportului marfurilor, materialelor si altor bunuri introduse in zonele libere, cu respectarea conditiilor prevazute in Codul vamal al Romaniei.
    Justificarea realitatii exportului de bunuri se face cu:
    9.11. Pentru exportul realizat de unitatile care actioneaza in nume propriu:
    a) factura externa;
    b) declaratia vamala de export, vizata de organele vamale;
    c) documentele de transport international.
    9.12. Pentru exportul realizat prin comisionari: copia de pe factura externa, de pe declaratia vamala de export pe care comisionarul a inscris denumirea unitatii proprietare a marfurilor exportate.
    9.13. Pentru transportul marfurilor exportate la destinatie in strainatate:
    a) documentul de transport international in original avand confirmarea destinatarului privind receptia marfii;
    b) polita de asigurare si/sau de reasigurare.
    9.14. Pentru alte prestari de servicii legate direct de exportul bunurilor:
    a) contractul incheiat cu unitatea exportatoare;
    b) documentele prezentate de exportatori, din care sa rezulte ca operatiunile in cauza sunt direct legate de exportul de bunuri.
    9.15. Pentru transportul in zonele libere si prestarile accesorii acestuia:
    a) contractul incheiat cu beneficiarul transportului;
    b) copia de pe declaratia vamala de export, vizata de organul vamal.
    In cazul in care nu se indeplinesc conditiile de mai sus, prestatorii factureaza serviciile aplicand cota de 22%, urmand ca exportatorii sa aplice prevederile art. 18 - 21 din ordonanta.
    Ordonanta:
    b) transportul international de persoane in si din strainatate, efectuat prin curse regulate de agentii economici autorizati, precum si prestarile de servicii legate direct de acesta;
    Norme:
    9.16. Transportul international de persoane in si din strainatate, efectuat prin curse regulate de agentii economici autorizati cu sediul in Romania, cu exceptia celui pentru agentii economici care intermediaza activitatea de turism international, care determina baza de impozitare conform prevederilor pct. 8.7 din prezentele norme.
    Cota zero se aplica si prestarilor de servicii legate direct de transportul international de persoane, efectuat prin curse regulate.
    Cota zero pentru transportul international auto de persoane, efectuat prin curse regulate, se aplica numai daca durata acestuia pe parcurs extern depaseste 24 de ore.
    Justificarea realitatii transportului international auto de persoane se face pe baza urmatoarelor documente:
    a) licenta de transport;
    b) licenta de executie pentru curse regulate de calatori;
    c) caietul de sarcini;
    d) foaia de parcurs, scrisoarea de transport si alte documente oficiale, din care sa rezulte data de iesire/intrare din/in tara:
    e) documentele emise de prestatorii serviciilor de cazare, de masa etc. din strainatate.
    Ordonanta:
    f) livrarile de bunuri destinate utilizarii sau incorporarii in nave si in aeronave care presteaza transporturi internationale de persoane si de marfuri;
    Norme:
    9.17. Bunurile destinate utilizarii si incorporarii in nave si in aeronave care presteaza transporturi internationale de persoane si de marfuri sunt supuse regimului vamal al aprovizionarii mijloacelor de transport in trafic international, stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
    Taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor de provenienta straina, destinate potrivit alineatului precedent, care au fost legal importate anterior, se plateste in momentul efectuarii formalitatilor vamale de import, urmand a fi dedusa ulterior, potrivit legii.
    Ordonanta:
    i) alte prestari de servicii efectuate de agentii economici cu sediul in Romania, contractate cu beneficiari din strainatate, in conditii stabilite prin hotarare a Guvernului;
    Norme:
    9.18. Sunt supuse cotei zero, potrivit art. 17 lit. C. i) din ordonanta:
    a) prestarile de servicii efectuate de agentii economici cu sediul in Romania, contractate cu beneficiari cu sediul sau domiciliul in strainatate, pentru care locul impozitarii se situeaza in strainatate potrivit criteriilor stabilite la cap. III din prezentele norme:
    b) serviciile prestate de agentii economici cu sediul in Romania, contractate cu beneficiari cu sediul sau domiciliul in strainatate si a caror contravaloare a fost inclusa in valoarea in vama aferenta bunurilor din import;
    c) serviciile prestate, in contul beneficiarilor cu sediul in strainatate, pentru bunurile din import aflate in perioada de garantie;
    d) serviciile prestate de agentii economici cu sediul in Romania, constand in efectuarea de studii, prospectiuni de piata, asistenta de specialitate, contractate cu beneficiari cu sediul sau domiciliul in strainatate.
    Justificarea cotei zero pentru serviciile prevazute la lit. a) - c) de mai sus se face cu: contractele incheiate cu partenerii externi sau, dupa caz, comanda acestora; factura externa; dovada incasarii facturii externe sau, dupa caz, a introducerii in banca a declaratiei de incasare valutara.
    Cotele de 22% si 11% recalculate
    9.19. Cotele prevazute la art. 17 lit. A si B din ordonanta se aplica asupra bazei de impozitare, determinata potrivit art. 13 din ordonanta, in care nu este cuprinsa taxa pe valoarea adaugata.
    Pentru bunurile comercializate prin comertul cu amanuntul - magazine comerciale, consignatii, unitati de alimentatie publica sau alte unitati care au relatii directe cu populatia -, precum si pentru unele prestari de servicii - transport, posta, telefon, telegraf etc. - preturile sau tarifele practicate cuprind si taxa pe valoarea adaugata.
    In aceste conditii, taxa pe valoarea adaugata se determina prin aplicarea unei cote recalculate asupra sumei obtinute din vanzarea bunurilor si din prestarea serviciilor respective, astfel:
    - (22 : 122) x 100 = 18,033 pentru operatiunile supuse cotei de 22%;
    - (11 : 111) x 100 = 9,909 pentru operatiunile supuse cotei de 11% .
    Acelasi regim se aplica si pentru determinarea taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor vandute pe baza de licitatie, pe baza de evaluare sau expertiza, precum si pentru alte situatii in care in documentele legale nu se specifica in mod expres cuantumul taxei pe valoarea adaugata.

    CAP. 10
    Regimul deducerilor

    Ordonanta:
    Art. 18
    Platitorii de taxa pe valoarea adaugata au dreptul la deducerea taxei aferente bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii de:
    a) operatiuni supuse taxei pe valoarea adaugata conform art. 17 din prezenta ordonanta;
    b) bunuri si servicii scutite de taxa pentru care, prin lege, se prevede in mod expres exercitarea dreptului de deducere;
    c) actiuni de sponsorizare, reclama si publicitate, precum si pentru alte actiuni prevazute in legi, cu respectarea plafoanelor si destinatiilor prevazute in acestea.
    Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste ca diferenta intre valoarea taxei facturate pentru bunurile livrate si serviciile prestate si a taxei aferente intrarilor, dedusa potrivit prevederilor de mai sus.
    Diferenta de taxa in plus sau in minus se regularizeaza, in conditiile prezentei ordonante, pe baza de deconturi ale platitorilor.
    Norme:
    10.1. Bunurile si serviciile achizitionate pentru realizarea operatiunilor prevazute la art. 18 din ordonanta cuprind materiile prime si materialele, combustibilul si energia, piesele de schimb, obiectele de inventar si de natura mijloacelor fixe, precum si alte bunuri si servicii ce urmeaza a se reflecta in cheltuielile de productie, de investitii sau, dupa caz, de circulatie.
    10.2. Prestatorii de servicii de transport de marfa, de persoane sau de servicii accesorii transportului au drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor achizitionate din tara, indiferent de faptul ca acestea au fost destinate transportului pe parcurs extern sau intern, cu respectarea celorlalte conditii prevazute la cap. VI din ordonanta.
    10.3. Pentru bunurile acordate de catre furnizori clientilor, in vederea stimularii vanzarilor in conditiile prevazute in contractele incheiate, conform prevederilor art. 14 lit. a) din ordonanta, agentii economici vor exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente intrarilor, potrivit legii.
    10.4. Taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii cu plata in rate, precum si pentru cele care dau nastere la decontari sau incasari succesive este deductibila la expirarea perioadei pentru care se face decontarea sau, dupa caz, la data prevazuta pentru plata ratelor.
    10.5. Nu poate fi dedusa, potrivit legii, taxa pe valoarea adaugata aferenta intrarilor, referitoare la:
    a) bunuri si servicii achizitionate de agentii economici care nu sunt inregistrati la organele fiscale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata;
    b) bunuri si servicii destinate realizarii de operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata, pentru care legea nu prevede exercitarea dreptului de deducere;
    c) bunuri si servicii achizitionate de furnizor sau de prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia potrivit pct. 8.14 din prezentele norme;
    d) servicii de transport, hoteliere, de restaurant si altele, efectuate pentru agentii economici care desfasoara activitate de intermediere in turism;
    e) alte cheltuieli care nu au legatura directa si exclusiva cu activitatea economica, cum ar fi cele de divertisment sau de spectacole;
    f) bauturi alcoolice si produse din tutun, destinate actiunilor de protocol;
    g) alte bunuri si servicii destinate actiunilor prevazute la art. 18 lit. c) din ordonanta, realizate peste plafoanele si destinatiile prevazute in legi;
    h) bunuri si servicii aprovizionate pe baza de documente, care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 25 lit. B din ordonanta si de Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora;
    i) bunurile lipsa sau depreciate calitativ in timpul transportului, constatate, la preluare, peste normele legale, neimputabile, pe baza documentelor intocmite pentru predarea-primirea bunurilor de la transportator si pentru inregistrarea lor in gestiunea agentului economic.
    10.6. Exercitarea dreptului de deducere nu se face pentru fiecare operatiune in parte, ci pentru ansamblul operatiunilor realizate in cursul unei luni.
    10.7. Taxa pe valoarea adaugata, aferenta materiilor prime si materialelor, produselor finite, produselor in curs de fabricatie si marfurilor existente in stoc la inceputul lunii in care agentii economici au fost luati in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, precum si celor destinate realizarii produselor si serviciilor al caror regim de taxa pe valoarea adaugata se modifica in sensul trecerii de la scutire la impozitare, se deduce potrivit prevederilor art. 18 din ordonanta.
    Ordonanta:
    Art. 19
    Pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta intrarilor, agentii economici sunt obligati:
    a) sa justifice, prin documente legal intocmite, cuantumul taxei;
    b) sa justifice ca bunurile in cauza sunt destinate pentru nevoile firmei si sunt proprietatea acesteia.
    Dreptul de deducere priveste numai taxa ce este inscrisa intr-o factura sau in alt document legal care se refera la bunuri sau servicii destinate pentru realizarea operatiunilor prevazute la art. 18 din prezenta ordonanta.
    Norme:
    10.8. Pentru exercitarea dreptului de deducere, agentii economici platitori de taxa pe valoarea adaugata sunt obligati:
    A. Sa justifice prin documente legal intocmite cuantumul taxei.
    Documentele legale sunt:
    a) factura fiscala, chitanta fiscala sau, dupa caz, bonul de comanda-chitanta, aprobate potrivit Hotararii Guvernului nr. 831/1997, pentru bunurile si serviciile cumparate de la furnizorii din tara;
    b) declaratia vamala de import sau actul constatator al organelor vamale; pentru importurile efectuate prin comisionari, taxa pe valoarea adaugata, inscrisa in declaratia vamala de import sau in actul constatator, se deduce numai de catre unitatea beneficiara, pe baza documentelor respective transmise in copie certificata de comisionari;
    c) documentul care confirma achitarea taxei pe valoarea adaugata de catre agentul economic, pentru operatiunile prevazute la pct. 3.4 din prezentele norme;
    d) documentele specifice privind activitatea financiara si contabila, aprobate conform Hotararii Guvernului nr. 831/1997.
    Documentele aferente intrarilor de bunuri si servicii care nu sunt legate direct si exclusiv de activitatea agentului economic, precum si cele destinate folosirii in scop personal sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit nu vor fi inscrise in jurnalul pentru cumparari, iar taxa pe valoarea adaugata aferenta nu este deductibila.
    In conditiile in care pentru destinatiile de mai sus au fost utilizate bunuri aprovizionate initial pentru nevoile agentului economic, se aplica prevederile pct. 1.6 din prezentele norme.
    10.9. Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrise in documentele pentru cumparari se determina in functie de data facturii, a chitantei fiscale sau a altui document legal daca acestea s-au primit pana la data depunerii decontului taxei pe valoarea adaugata.
    Documentele primite dupa data depunerii decontului aferent lunii in care bunurile au fost receptionate se includ in deconturile intocmite pentru lunile urmatoare.
    Ordonanta:
    Art. 20
    Agentii economici care folosesc, pentru nevoile firmei, bunuri si servicii achizitionate au dreptul sa deduca integral taxa pe valoarea adaugata aferenta intrarilor, numai daca sunt destinate realizarii operatiunilor prevazute la art. 18 din prezenta ordonanta.
    In situatia in care realizeaza atat operatiuni prevazute la art. 18 din prezenta ordonanta, cat si alte operatiuni scutite de plata taxei pe valoarea adaugata, dreptul de deducere se determina in raport cu participarea bunurilor sau serviciilor respective la realizarea operatiunilor prevazute la art. 18 din prezenta ordonanta.
    Norme:
    10.10. In jurnalul pentru cumparari se inscriu toate documentele aferente intrarilor de bunuri si servicii pentru nevoile firmei, indiferent de destinatia lor, pentru realizarea de operatiuni impozabile sau de operatiuni scutite.
    10.11. Agentii economici care realizeaza produse supuse taxei pe valoarea adaugata utilizand metale pretioase achizitionate prin Banca Nationala a Romaniei isi exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata inscrise in "Actul de vanzare" emis de aceasta.
    In conditiile in care in "Actul de vanzare" nu apare inscrisa valoarea taxei pe valoarea adaugata, baza de impozitare pentru produsele obtinute din prelucrarea metalelor pretioase se determina ca diferenta intre pretul facturat beneficiarilor si pretul de cumparare al metalului pretios.
    10.12. In situatia in care un agent economic sau, dupa caz, o subunitate inregistrata ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata realizeaza atat operatiuni cu drept de deducere, cat si operatiuni fara drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta aprovizionarilor, dreptul de deducere se determina potrivit art. 20 din ordonanta, in raport cu participarea bunurilor si serviciilor achizitionate la realizarea operatiunilor cu drept de deducere.
    Gradul de participare a bunurilor si serviciilor la realizarea operatiunilor cu drept de deducere se determina pe baza de pro rata rezultata ca raport intre contravaloarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate cu drept de deducere si totalul operatiunilor realizate.
    Pro rata se determina, de regula, anual, pe baza realizarilor din anul precedent sau corespunzator regimului taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor prevazute a fi realizate in anul curent.
    Regularizarea taxei pe valoarea adaugata deductibila, determinata pe baza de pro rata se efectueaza la finele anului si se inscrie in decontul de taxa pe valoarea adaugata, intocmit pentru luna decembrie.
    La cererea justificata a agentilor economici, organele fiscale la care acestia sunt inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pot aproba ca pro rata sa fie determinata lunar in functie de realizarile efective inscrise in decontul de taxa pe valoarea adaugata la rubrica "IESIRI".
    In cursul unui an calendaristic nu pot fi folosite doua metode de determinare a pro ratei. Agentii economici carora li s-a aprobat in cursul anului trecerea de la pro rata anuala la cea lunara au obligatia recalcularii taxei pe valoarea adaugata deductibila, inscrisa in deconturile intocmite pentru lunile anterioare aprobarii, in functie de pro rata lunara efectiv realizata.
    In situatia in care pro rata nu asigura determinarea corecta a taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor si serviciilor destinate realizarii operatiunilor prevazute la art. 18 din ordonanta, organele fiscale la care agentii economici sunt inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pot aproba criterii specifice pentru exercitarea dreptului de deducere.
    Aprobarea se da la cererea justificata a agentului economic in cauza.
    10.13. Taxa pe valoarea adaugata aferenta mijloacelor fixe, materiilor prime, altor bunuri si servicii achizitionate inainte de punerea in functiune a unui obiectiv de investitii, dedusa potrivit prevederilor de mai sus de catre agentii economici care realizeaza atat operatiuni cu drept de deducere, cat si operatiuni scutite fara drept de deducere, se recalculeaza la expirarea primului an de functionare, in conditiile prevazute la art. 20 din ordonanta.
    Pentru obiectivele de investitii sistate taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate pentru realizarea obiectivului respectiv se restituie la bugetul de stat impreuna cu majorarile de intarziere calculate de la data exercitarii dreptului de deducere.
    10.14. Taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor lipsa sau depreciate calitativ, constatate dupa inregistrarea bunurilor in gestiune pe baza de inventariere, dedusa potrivit legii, nu se recalculeaza.
    Pentru bunurile lipsa sau depreciate calitativ, imputabile, precum si pentru bunurile lipsa, constatate pe baza de inventar, peste normele legale, neimputabile, se datoreaza taxa pe valoarea adaugata in vigoare la data constatarii.
    Operatiunile se reflecta in contabilitate, conform normelor metodologice de utilizare a conturilor contabile, aprobate in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare.
    Pentru bunurile depreciate calitativ, distruse ca urmare a unor calamitati sau a altor cauze de forta majora, taxa pe valoarea adaugata dedusa, potrivit legii, nu se recalculeaza; se datoreaza taxa pe valoarea adaugata pentru sumele incasate de la societatile de asigurare.
    Ordonanta:
    Art. 23
    Rambursarea diferentei de taxa, prevazuta la art. 21 lit. b), se efectueaza la cerere, pe baza documentatiei stabilite de Ministerul Finantelor si a verificarilor efectuate de catre organele fiscale teritoriale, la termenele stabilite prin hotarare a Guvernului, diferentiate in functie de natura operatiunilor si de suma minima de rambursat.
    Norme:
    10.15. Termenele de regularizare cu bugetul de stat a diferentelor de taxa sunt urmatoarele:
    A. Taxa datorata bugetului de stat, stabilita pe baza de deconturi ale platitorilor, se achita pana la data de 25 a lunii urmatoare.
    B. Diferenta rezultata potrivit art. 21 lit. b) din ordonanta se ramburseaza in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii decontului, a cererii de rambursare si a documentatiei justificative la organul fiscal competent.
    Nu beneficiaza de rambursare in termenul de mai sus agentii economici care nu au achitat facturile furnizorilor din care rezulta taxa pe valoarea adaugata deductibila, solicitate la rambursare.
    10.16. Sumele sub 10.000.000 lei nu se ramburseaza, urmand a fi regularizate prin reportare in perioadele urmatoare, cu exceptia cazurilor de inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului si comunicata organului fiscal.
    10.17. Dupa intocmirea documentatiei si prezentarea cererii de rambursare la organul fiscal competent, suma respectiva, verificata si confirmata de organul fiscal, nu mai poate fi inclusa in decont si retinuta din taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor sau serviciilor facturate in perioada urmatoare celei pentru care s-a solicitat regularizarea. Sumele prevazute in decontul lunii precedente pentru care nu s-a primit, pana la data depunerii decontului lunii urmatoare, confirmarea sau aprobarea rambursarii se inscriu in decont.
    Ordonanta:
    Art. 24
    Prin hotarare a Guvernului se pot stabili cazurile si conditiile in care, pentru anumite rambursari ale taxei pe valoarea adaugata, Ministerul Finantelor poate cere garantii personale sau solidare pentru eventuale sume incorect rambursate.
    Norme:
    10.18. In baza prevederilor de mai sus se stabilesc urmatoarele cazuri in care organele Ministerului Finantelor pot cere agentilor economici garantii personale sau solidare, daca rambursarea se face inainte de verificarea documentatiei:
    a) cand suma de rambursat depaseste 100 milioane lei, ca urmare a livrarii produselor la export;
    b) cand din documentatia prezentata rezulta ca s-a ajuns in situatia de a solicita rambursarea diferentei de taxa pe valoarea adaugata, ca urmare a unor aprovizionari excesive sau de calitate necorespunzatoare ori nelivrarii produselor sau serviciilor prestate;
    c) cand din verificari au rezultat abateri de la prevederile legii cu privire la obligatiile platitorilor.
    Garantia poate fi constituita printr-un depozit banesc pana la nivelul sumelor solicitate a fi rambursate sau printr-o scrisoare de garantie bancara emisa de o banca agreata de organul fiscal la care agentul economic este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata.
    Organele fiscale sunt obligate sa verifice corecta determinare a sumelor rambursate si sa regularizeze eventualele diferente.

    CAP. 11
    Obligatiile platitorilor

    Ordonanta:
    Art. 25
    - partea introductiva, lit. A. a)
    Platitorii de taxa pe valoarea adaugata au urmatoarele obligatii:
    A. Cu privire la inregistrarea la organele fiscale:
    a) sa depuna sub semnatura persoanelor autorizate, la organul fiscal competent, o declaratie de inregistrare, conform modelului aprobat de Ministerul Finantelor, in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii sau a modificarii conditiilor de exercitare a acesteia.
    Norme:
    11.1. Agentii economici nou-infiintati vor fi luati in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pe baza declaratiei depuse conform Hotararii Guvernului nr. 224/1993*), in vederea atribuirii codului fiscal. Agentii economici sunt obligati sa completeze toate datele prevazute in declaratia de inregistrare, iar organele fiscale au obligatia sa stabileasca, inainte de atribuirea codului fiscal, calitatea de platitor sau neplatitor de taxa pe valoarea adaugata si sa remita agentilor economici, in termen de 15 zile de la data primirii declaratiei, instiintarea de luare in evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata cu aceeasi data cu care s-a acordat codul fiscal.
    11.2. In cazul in care un agent economic platitor de taxa pe valoarea adaugata isi schimba sediul social, va fi luat in evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata la noul sediu numai cu avizul organului fiscal in evidenta caruia se afla la data modificarii si in baza dosarului de platitor de taxa pe valoarea adaugata transmis de acesta. Codul fiscal acordat initial se mentine si la noul sediu social.
------------
    *) Vezi si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 82/1998.

    Ordonanta:
    - lit. A. a) ultimul alineat -
    Agentii economici care devin platitori de taxa pe valoarea adaugata ca urmare a depasirii plafonului de scutire prevazut la art. 6 din prezenta ordonanta depun declaratia de inregistrare pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care au realizat depasirea;
    Norme:
    11.3. Agentii economici care in cursul anului au depasit plafonul de scutire prevazut la art. 6 lit. A din ordonanta sunt obligati sa solicite luarea in evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata.
    Cererea se depune la organul fiscal care a atribuit codul fiscal, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care plafonul a fost depasit, conform modelului stabilit de Ministerul Finantelor.
    In cazul in care cererea de luare in evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata se prezinta in luna in care s-a depasit plafonul de scutire, luarea in evidenta se va face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care organele fiscale au primit cererea.
    11.4. Pentru agentii economici care, potrivit legii, indeplinesc conditiile de platitori de taxa pe valoarea adaugata, nu au depus cerere de luare in evidenta si nu au indeplinit obligatiile prevazute la art. 25 lit. B, C si D din ordonanta, organele fiscale vor proceda astfel:
    a) vor stabili taxa datorata bugetului de stat pe baza documentelor legale aferente bunurilor livrate si serviciilor prestate sau, dupa caz, prin estimare;
    b) vor calcula majorarile legale pentru intarzierea platii, vor aplica amenzile contraventionale prevazute de lege si vor lua masuri pentru intrarea in legalitate.
    11.5. Agentii economici care realizeaza exclusiv operatiuni scutite fara drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta aprovizionarilor nu vor fi inregistrati sau, dupa caz, vor fi scosi din evidenta ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    Ordonanta:
    - lit. A. b) -
    b) sa solicite organului fiscal scoaterea din evidenta ca platitor de taxa, in caz de incetare a activitatii, in termen de 15 zile de la data actului legal in care se consemneaza situatia respectiva.
    Norme:
    11.6. La incetarea activitatii agentii economici sunt obligati sa solicite, in termen de 15 zile de la data actului legal in care se consemneaza situatia respectiva, scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, concomitent cu depunerea declaratiei prevazute la art. 5*) din Hotararea Guvernului nr. 224/1993 privind atribuirea codului fiscal pentru platitorii de impozite si taxe.
------------
    *) Prevederile art. 5 au fost preluate de art. 8 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 82/1998.

    Ordonanta:
    - lit. B. a) -
    B. Cu privire la intocmirea documentelor:
    a) sa consemneze livrarile de bunuri si prestarile de servicii in facturi sau in documente legal aprobate si sa completeze toate datele prevazute de acestea. Pentru livrari sau prestari de servicii cu valoarea taxei pe valoarea adaugata mai mare de 20 milioane lei, la documentele de mai sus se anexeaza si copia de pe certificatul de inregistrare ca platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    Norme:
    11.7. Agentii economici care realizeaza operatiuni impozabile sunt obligati sa consemneze livrarile de bunuri si prestarile de servicii in facturi sau in documente specifice, aprobate in conditiile prevazute la art. 26 din ordonanta si de Hotararea Guvernului nr. 831/1997.
    Pentru bunurile livrate cu aviz de insotire furnizorii sunt obligati ca in termen de 3 zile lucratoare de la data livrarii sa emita facturi si sa le transmita clientilor.
    Pentru livrari de bunuri care se efectueaza continuu, precum si pentru prestari de servicii decontate pe baza de situatii de lucrari, facturarea se face in termen de 3 zile de la data intocmirii documentelor prin care furnizorii, prestatorii si beneficiarii au stabilit cantitatile livrate si serviciile prestate.
    Documentele prevazute la alineatul precedent se intocmesc, in mod obligatoriu, pana la finele lunii urmatoare celei in care s-a efectuat livrarea de bunuri sau, dupa caz, prestarea de servicii.
    11.8. Pentru avansuri furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii sunt obligati sa emita facturi in termen de 3 zile de la data incasarii sumelor. Sunt exceptati agentii economici care beneficiaza de prevederile art. 12 alin. 3 din ordonanta, precum si ale cap. VII pct. 7.6 lit. c) si pct. 7.7 din prezentele norme.
    11.9. Transferul proprietatii bunurilor in executarea creantelor se consemneaza in mod obligatoriu in facturi emise de agentii economici in conditiile prevazute la art. 25 din ordonanta, indiferent daca vanzarea a avut loc pe baza de licitatie sau daca bunurile au fost predate pe baza de intelegere intre debitor si creditor.
    Ordonanta:
    - lit. C. b) -
    C. Cu privire la evidenta operatiunilor:
    b) sa intocmeasca si sa depuna lunar, la organul fiscal, pana la data de 25 a lunii urmatoare, decontul de taxa pe valoarea adaugata, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finantelor. Prin norme aprobate de Guvern se pot stabili si alte termene de depunere a decontului in functie de volumul cifrei de afaceri realizate si de alte situatii specifice ale platitorilor;
    Norme:
    11.10. Agentii economici platitori de taxa pe valoarea adaugata sunt obligati ca pana la data de 25 a lunii urmatoare sa depuna deconturi intocmite pe baza datelor din jurnalul pentru vanzari si, respectiv, din jurnalul pentru cumparari.
    Agentii economici care in anul anterior au realizat o cifra de afaceri sau, dupa caz, un volum al veniturilor de pana la 150 milioane lei depun deconturile de taxa pe valoarea adaugata trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului expirat.
    11.11. Persoanele juridice au dreptul sa solicite atribuirea calitatii de platitor de taxa pe valoarea adaugata subunitatilor inregistrate in baza art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 224/1993*) privind atribuirea codului fiscal pentru platitorii de impozite si taxe, numai daca subunitatile respective au asigurate conditii pentru respectarea art. 25 din ordonanta si numai in conditiile obtinerii avizului organului fiscal la care unitatea centrala este inregistrata ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata.
------------
    *) Hotararea Guvernului nr. 224/1993 a fost abrogata prin Ordonanta Guvernului nr. 82/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, prevederile art. 3 din hotarare fiind preluate de art. 5 din ordonanta, care intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii.

    11.12. Cheltuielile si veniturile determinate de operatiunile asocierilor in participatie se contabilizeaza distinct de catre unul din asociati, conform prevederilor din contractul de asociere.
    Drepturile si obligatiile prevazute de reglementarile legale privind taxa pe valoarea adaugata revin asociatului care contabilizeaza cheltuielile si veniturile, potrivit contractului incheiat intre parti.
    La sfarsitul perioadei de raportare, cheltuielile si veniturile inregistrate pe naturi se transmit, pe baza de decont, fiecarui asociat, in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea proprie.
    Sumele decontate intre parti fara respectarea prevederilor mentionate la alineatul precedent se supun taxei pe valoarea adaugata, in cotele prevazute de lege.
    Ordonanta:
    - lit. D. a), b) si c) -
    D. Cu privire la plata taxei pe valoarea adaugata:
    a) sa achite taxa datorata, potrivit decontului intocmit lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, prin virament, cec sau numerar, la organul fiscal competent sau la bancile comerciale, dupa caz. Prin derogare de la prevederile de mai sus, platitorii de taxa pe valoarea adaugata, care, potrivit normelor legale, depun deconturi la alte termene decat lunar, au obligatia sa plateasca suma datorata, in conditiile si la termenele aprobate de Guvern;
    Norme:
    11.13. Agentii economici care, potrivit prevederilor pct. 11.10 alin. 2 din prezentele norme, depun deconturile de taxa pe valoarea adaugata trimestrial au obligatia sa plateasca suma datorata bugetului de stat, reflectata in contul contabil 4423 "T.V.A. de plata", pana la data de 25 a lunii urmatoare celei expirate.
    Ordonanta:
    b) sa achite taxa pe valoarea adaugata, aferenta bunurilor din import definitiv, la organul vamal, conform regimului in vigoare privind plata taxelor vamale.
    Prin derogare de la prevederile de mai sus, se suspenda plata taxei pe valoarea adaugata la organele vamale, pe termen de 60 - 120 de zile, pentru utilajele, instalatiile, echipamentele, masinile industriale si masinile agricole care se importa in vederea efectuarii si derularii investitiilor prin care se realizeaza o unitate productiva noua, se dezvolta capacitatile existente sau se retehnologizeaza fabrici, sectii, ateliere, precum si pentru materiile prime prevazute in lista-anexa la prezenta ordonanta.
    Norme:
    11.14. La expirarea termenului de suspendare aprobat de Ministerul Finantelor, agentii economici pot compensa taxa pe valoarea adaugata datorata, potrivit art. 25 lit. D. b) din ordonanta, cu taxa pe valoarea adaugata de rambursat, prevazuta in decontul de taxa pe valoarea adaugata depus la organul fiscal, aferent lunii precedente.
    Ordonanta:
    c) sa achite taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor din import introduse in tara in regim de leasing, corespunzator sumelor si termenelor de plata prevazute in contractele incheiate pentru perioada de leasing.
    In cazul in care, la expirarea perioadei de leasing, bunurile trec in proprietatea beneficiarului, se datoreaza taxa pe valoarea adaugata pentru suma negociata de parti, in plus fata de suma prevazuta in contractul de leasing;
    Norme:
    11.15. Taxa pe valoarea adaugata aferenta serviciilor contractate de persoane juridice din Romania cu prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate si pentru care locul impozitarii se situeaza in Romania, potrivit cap. IV din prezentele norme, se plateste la organul fiscal teritorial sau la banca comerciala in termen de 7 zile de la data primirii facturii externe. Pentru platile efectuate fara factura, taxa pe valoarea adaugata se plateste concomitent cu plata prestatorului extern.
    11.16. In situatia in care din decontul lunii precedente rezulta suma de rambursat, agentii economici pot sa compenseze aceasta suma cu cea datorata potrivit art. 25 lit. D c) din ordonanta si pct. 11.15 din prezentele norme.

    CAP. 12
    Dispozitii finale

    Ordonanta:
    Art. 28
    Corectarea taxei facturate in mod eronat de catre un agent economic se va efectua prin emiterea unei noi facturi, in rosu, pentru sumele ce urmeaza a fi scazute, si in negru, pentru cele de adaugat.
    Norme:
    12.1. Corectarea erorilor de inregistrare in evidenta se va face conform prevederilor Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991. Corectarea taxei pe valoarea adaugata cuprinsa in facturi se face astfel:
    a) in cazul in care documentul nu a fost expediat de agentul economic, acesta se anuleaza si se emite un nou document;
    b) in cazul in care documentul a fost transmis beneficiarului, corectarea erorilor se efectueaza prin emiterea unei noi facturi cu semnul minus sau in rosu si, concomitent, se emite o noua factura corecta. Factura de corectare va fi intocmita conform art. 28 din ordonanta si va fi inregistrata in jurnalul de vanzari, respectiv de cumparari, si reflectata in deconturile intocmite de furnizor si, respectiv, de beneficiar pentru luna in care a fost efectuata corectarea.
    Ordonanta:
    Art. 31
    Pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii facturate dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante, se aplica taxa pe valoarea adaugata, indiferent de data incheierii contractelor, a executarii produselor sau a prestarii serviciilor.
    Norme:
    12.2. Sumele ramase de incasat la data de 30 iunie 1993 pentru livrari de bunuri si prestari de servicii cu plata in rate nu se supun taxei pe valoarea adaugata la termenele scadente dupa intrarea in vigoare a ordonantei.
    12.3. Avansurile incasate de furnizori si prestatori pana la data de 30 iunie 1993 se impoziteaza potrivit reglementarilor in vigoare existente la data efectuarii operatiunilor respective, urmand ca la facturarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate suma de plata sa fie diminuata corespunzator.
    Ordonanta:
    Art. 33
    Diferentele in minus constatate la verificarea taxei pe valoarea adaugata se platesc in termen de 7 zile de la data incheierii actului de control, impreuna cu majorarile de intarziere aferente, iar cele in plus se restituie in acelasi termen sau se compenseaza cu platile ulterioare, la cererea agentului economic platitor.
    Norme:
    12.4. Diferentele constatate de organele de control se platesc sau, dupa caz, se restituie in termenele prevazute de ordonanta. Sumele respective nu se includ in deconturile de taxa pe valoarea adaugata.
    Ordonanta:
    Art. 34
    Pentru neplata integrala sau a unei diferente din taxa pe valoarea adaugata in termenul stabilit, cota majorarii de intarziere aplicata este cea prevazuta in legislatia referitoare la calculul si plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor si taxelor.
    Calculul majorarilor de intarziere se face din ziua lucratoare imediat urmatoare expirarii termenului legal de plata si pana in ziua platii inclusiv.
    In cazuri justificate, Ministerul Finantelor poate aproba esalonarea, amanarea, reducerea sau scutirea de plata a majorarilor de intarziere.
    Norme:
    12.5. Calculul majorarilor de intarziere se face din ziua lucratoare imediat urmatoare expirarii termenului legal de plata si pana in ziua platii inclusiv sau a depunerii decontului din care rezulta suma de rambursat.
    In cazul acoperirii partiale a debitului, calculul majorarilor de intarziere se face numai pentru sumele nete de plata.
    Ordonanta:
    Art. 39
    Ministerul Finantelor si celelalte ministere vor asigura luarea masurilor necesare privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata.
    Norme:
    12.6. Pe data intrarii in vigoare a prezentelor norme prevederile deciziilor nr. 9/1997 si nr. 10/1997 ale Comisiei centrale pentru aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul impozitelor indirecte, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 189 din 8 august 1997 si, respectiv, nr. 311 din 14 noiembrie 1997, isi inceteaza aplicabilitatea.

    ANEXA 1
    la norme

                              LISTA
actelor normative prin care s-a modificat si s-a completat Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata

    1. Ordonanta Guvernului nr. 2 din 16 ianuarie 1996 cu privire la completarea si modificarea unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 19 din 26 ianuarie 1996, aprobata prin Legea nr. 101 din 23 septembrie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 231 din 25 septembrie 1996;
    2. Ordonanta Guvernului nr. 21 din 24 iulie 1996 privind completarea si modificarea unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 30 iulie 1996, aprobata si modificata prin Legea nr. 42 din 1 aprilie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 3 aprilie 1997;
    3. Legea nr. 105 din 24 iunie 1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997;
    4. Legea nr. 110 din 3 iulie 1997 pentru modificarea articolului 6 litera A i) punctul 6 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 142 din 7 iulie 1997;
    5. Ordonanta Guvernului nr. 34 din 25 august 1997 privind completarea si modificarea unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 216 din 28 august 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 81 din 13 aprilie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998;
    6. Ordonanta Guvernului nr. 68 din 28 august 1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 73 din 7 aprilie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 142 din 8 aprilie 1998;
    7. Ordonanta Guvernului nr. 70 din 28 august 1997 privind controlul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997;
    8. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56 din 27 septembrie 1997 pentru completarea art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 258 din 29 septembrie 1997;
    9. Ordonanta Guvernului nr. 2 din 20 ianuarie 1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 31 din 28 ianuarie 1998.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 512/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 512 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 512/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu